Fizika 2. Feladatsor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fizika 2. Feladatsor"

Átírás

1 Fizika 2. Felaatsor 1. Egy Q1 és egy Q2 =4Q1 töltésű részecske egymástól 1m-re van rögzítve. Hol vannak azok a pontok amelyekben a két töltéstől származó ereő térerősség nulla? ( Q 1 töltéstől 1/3 méterre 2. Félkör alakú vékony sima szigetelő rú vízszintes síkban van rögzítve végpontjaiban 20 n és 10 n töltésű részecskéket rögzítettünk. félkörön pozitív töltéssel ellátott kis gyűrű csúszhat. Mekkora szöget zár be a gyűrűhöz és a 10 n-os töltéshez húzott sugár egyensúlyban? (769 o Q1 a Q2 b 3. Egy a=2m és egy b=3m olalélekkel renelkező téglalap két felső csúcsába Q1=8μ és Q2=3 μ nagyságú töltést teszünk. Mekkora a térerősség a jobb alsó csúcsban (Q2 alatt és mekkora erő hat az oa helyezett q=120n próbatöltésre? (. E 8200 N / 4.* juk meg a végtelen hosszúságú egyenletes λ vonalmenti töltéssűrűségű egyenes fonál elektromos terének erősségét és potenciálját! Mego. hengerkoorinátákban: U= -2kλ ln(r/ro E= (2kλ /r er 5.* Határozzuk meg az felületi töltéssűrűségű végtelen az x-y síkban elhelyezkeő sík lemez által keltett elektromos térerősséget és potenciált! (Mego.: U=-/(2εo z E=/(2εo ez 6.* Elektrosztatikus potenciál U=uo(3x+4z móon függ a helykoorinátáktól uo=2 V/m. Mekkora és milyen irányú az elektromos térerősség az origóban és a (2 1 0 pontban. Milyen alakúak az ekvipotenciális felületek? 7. Tegyük fel hogy egy síkkonenzátorban homogén elektromos tér van a térerősség 5000N/. z ábra szerinti elrenezés esetén az D és szakaszok hossza 1 cm az és D szakaszoké 2 cm. a Mennyi munkát végeznek az elektromos erők ha egy töltésű pontszerű test az pontból a -be az az D vagy egyenesen az úton jut el? (minhárom esetben 1J b Mekkora a potenciálkülönbség a különböző pontok között? ( U U 0V D q U U U U 50V D D 20m c Mennyi a konenzátor lemezei között a feszültség ha a lemezek távolsága 2cm? (100V Legyen a pontszerű test tömege m=005g. Ha az pontban a tömegpontot kező-sebesség nélkül elengejük mekkora lesz a sebessége a D pontban ha a gravitációtól eltekintünk? (200m/s 8. Mekkora a töltés és a feszültség a három konenzátoron ha Uo=150V 1=22μF 2=3μF 3=8μF? ( és 800 μ és 100V D z ábrán 1=5μF 2=10μF 3=35μF és 4=7μF. a Mekkora Q4 és Uo ha Q1=60μ? (Q 4=105μ és U o=18v b Mekkora a 2 kapacitású konenzátor energiája? (180μJ Uo a. Egy o kapacitású síkkonenzátor négyzet alakú h olalhosszúságú lemezei függőlegesen állnak a lemezek között levegő van. Ezután a lemezek közé x magasságban εr=3 permittivitású olajat öntünk. Hogyan változik a konenzátor kapacitása x függvényében? (= o(1+2x/h 10b. Mi történik a kapacitással ha a lemezek közé egy x vastagságú εr=3 permittivitású műanyag lapot ill. ha egy fémlemezt tolunk be úgy hogy a lemez nem ér hozzá a fegyverzetekhez. Hogyan 3 Uo 4 10 x h

2 függ a kapacitás a betolt lemez és a fegyverzet 1 távolságától? Mennyi munkát végeztünk a lemezek betolásakor ha a fegyverzeteken lévő töltés állanó? 11. Síkkonenzátor tökéletesen vezető elektróái közötti teret homogén rétegekkel töltjük ki amelyek vastagsága 1 és 2 vezetőképessége és permittivitása és. Számítsuk ki az áramsűrűséget és a két réteg határán ülő töltések felületi sűrűségét ha az elektróák közé U feszültséget kapcsolunk. ( 1 2 vastagságok sokkal kisebbek mint a fegyverzetek hosszméretei x m 2 U Mekkora az 2 ellenálláson eső feszültség és az áramerősség? Mekkora töltés ül a konenzátoron? (U=50 V 15 10F a Mekkora lesz az áramerősség a térerősség és az áramsűrűség egy 1600m hosszú 1mm olalhosszú négyzet keresztmetszetű fémrótban ( ha 112V-os áramforrásra kötjük? b Tegyük fel hogy a rótot U alakban meghajlítjuk úgy hogy a két szára között 1mm a távolság. Mekkora lesz a rót azon két pontja között a feszültség amelyek az áramforrástól 300 méterre vannak? Mekkora ebben a pontban a két rót között a térerősség? Mekkora áramerősség és áramsűrűség jön létre ha egy tengervíz-cseppet ( ezen pontba a rótok közé cseppentünk? (z egyszerűség kevéért tekintsük a cseppet 1mm olalélű kockának amely teljes olalfelületével érintkezik a rótokkal. Mekkora áramerősség hala át az áramforráson? ( m 02m 14. Egy 50 V-ra feltöltött 2 μf-os és egy 100 V-ra feltöltött 3 μf-os konenzátort párhuzamosan kapcsolunk (a megegyező pólusokat kapcsoljuk össze. Mekkora lesz a közös feszültség? (. 80V 15. Egy síkkonenzátor lemezei =05 m 2 területűek. konenzátorra U=100V feszültséget kapcsolunk ekkor Q=50n. lemezek közti távolságot kétszeresére növeljük. Hogyan változik ekkor a lemezek közti térerősség és legalább mennyi munkát végeztünk e művelet közben ha a a lemezeken lévő töltés állanó (. 25μJ b a lemezek közti potenciálkülönbség állanó? (. 125μJ 16. Mekkora áram folyik át az ábrákon látható 4 áramkörben az áramforrásokon? Minen esetben = 80V = 20V 1=10Ω 2=20Ω 3=30Ω 4=5Ω 5=15Ω =3μF ( ε 1 ε ε 1 ε Mekkora az ereő ellenállás az ábrákon látható és esetben? (1Ω 5Ω ε Ω 2Ω 3Ω 2Ω 1Ω 6Ω 7Ω 3Ω 2Ω

3 18. Milyen erős az 1-en átfolyó áram ha =10V =50V 1=15Ω 2=10Ω 3=6Ω 4=8Ω? (2 19. z ábrán a voltmérők belső ellenállása 1 = 6k 2 = 12k 3=3kΩ 4=4kΩ az ieális telep elektromotoros ereje U=200V. Mekkora V1 és V2? (80V és 120V V2 V U 19 ε Mekkora I4 ha ε=60v I1=4 U2=12V 3=4Ω 4=10Ω és I5=5? (2 21. z ábra szerinti elrenezésben a két ieális áramforrás elektromotoros ereje 1 = 45V illetve 2 =30V a fogyasztók ellenállása 1=10 2=22 =40 a konenzátor kapacitása =70F. a Stacionárius állapotban milyen erős áram folyik át a jobb olali áramforráson? (. 02 b Mennyi töltés ül ekkor a konenzátoron? ( Egy elektromos mérőműszer feszültségmérési határa 27 Ω-os előtét-ellenállást használva n-szer nagyobb lesz. műszert 3 Ω-os sönttel használva az árammérési határa szintén n-szeresére nő. Mekkora a műszer belső ellenállása és mekkora n? (. 23. Három =16V =30V és ε3=20v elektromotoros erejű 1=40Ω 2=100Ω 3=200Ω belső ellenállású telepet párhuzamosan kapcsolunk. Mekkora áram folyik át a 2. telepen? (( z ábra szerinti elrenezésben az áramforrások ieálisak 2 = 156 V a fogyasztók ellenállása 1 = 20 2 = 15 3 = 10 és 4 = 2. a Mekkora legyen 1 hogy stacionárius állapotban I2=8 fennálljon? (64V b milyen irányú és milyen erős áram folyik át az 3 ellenálláson? (3 felfelé c mekkora a potenciálkülönbség az és a pont között? (94V mekkora a teljesítmény az 3 ellenálláson (90W φ a. Mennyi az ábra szerinti elrenezés ereő ellenállása? Mekkora és milyen irányú az áramerősség a vastag vonallal jelölt ágban ha U0=70 V és =20? (. e=28. 25b. Oljuk meg az előző felaatot elta-csillag átalakítással. (. 26. Egy félkör alakú 180 -os tolóellenállás közepén leágazás van. z pont körül elforgatható kapcsolóvilla ágai merőlegesek egymásra a felső ág ellenállása 20 az alsóé 10. szög melyik értéke esetén lesz az pontok közötti ellenállás a legnagyobb? Mekkora ez a maximális ellenállás? (40 o Mekkora a térerősség abban a 2mm 2 keresztmetszetű m fajlagos ellenállású homogén rézvezetékben amelyben 04 erősségű áram folyik. ( V/m 28. Egy 100 Ohmos ellenállás 4 Wattal terhelhető. Legfeljebb mekkora feszültség kapcsolható rá illetve mekkora áram hajtható át rajta? (. 20V és 02

4 29. Mekkora ellenállású fűtőrótot kapcsoljunk U = 110 V-os feszültségre ha 10 perc alatt akarjuk 5 l víz hőmérsékletét 10 o -kal növelni? ( víz fajhője c=42 kj/(kg o ( Számoljuk ki a 200 V feszültségen 500 Wattot illetve 1000 Wattot leaó fűtőtestek ellenállását! Milyen teljesítményt kapunk ezek soros illetve párhuzamos kapcsolása esetén? (80Ω és 40Ω 3333W 1500W 31. Egy b = 5Ω belső ellenállású feszültségforrásra t = 10 -os terhelő-ellenállást kapcsolunk. a. Mekkora más t terhelő ellenállásérték mellett kapunk ugyanekkora hasznos (a terhelésen megjelenő teljesítményt? (25Ω b. feszültségforrás által leaott teljesítmény hánya része jelenik meg a külső terhelésen egyik illetve a másik esetben? ( t =10 esetén 2/3-a t =25 esetén 1/3-a c. Milyen külső terhelő-ellenállás mellett kapjuk a legnagyobb hasznos teljesítményt? (. 5Ω 32. =10-2 Vs/m 2 inukciójú homogén mágneses térbe v=10 5 m/s sebességű proton érkezik az inukcióvonalakra merőleges irányban. Mekkora sugarú körpályán fog mozogni a proton ha tömege kg töltése ? (. r=01m 33. Mágneses térben 2 cm 2 felületű vezető keretben 5 erősségű áram folyik. mágneses tér Nm értékű forgató-nyomatékkal hat a keretre amikor annak síkja a mágneses inukcióvektorral párhuzamos és a keret forgástengelye merőleges -re. a Mekkora ezen a helyen? ( = 02 Vs/m 2 b forgatónyomaték hatására a keret forogni kez. Mekkora lesz a szögsebessége abban a pillanatban amikor a vezetőkeret merőleges a mágneses térre (a csillapító hatásoktól eltekintünk? keret tehetetlenségi nyomatéka. (20 1/s c Ebben a helyzetben mekkora forgatónyomaték hat a vezetőkeretre? Erről a pontról a keret tovább forul. Mekkora szögeltérésnél áll meg? 10 kgm Egy 15 cm hosszú 850 menetes vasmagmentes hengeres tekercsre 20 V feszültséget kapcsolunk. tekercs közepes menethossza (a henger kerülete 6 cm. huzal vastagsága 03 mm fajlagos ellenállása =00175 mm 2 m -1. Mekkora a mágneses térerősség a tekercs belsejében? ( /m 35. Egy hosszú egyenes koaxiális kábel hengeres belső vezetékének sugara ro az áramot visszavezető hengergyűrű belső sugara r1 a külső r2. z I erősségű áram egyenletesen oszlik el minkét vezeték keresztmetszetén. Határozzuk meg és ábrázoljuk hogyan változik a mágneses térerősség a tengelytől mért r távolság függvényében. H I / 2 r ha r r r ; 0 1 H I r / r r / 2 r r ( H Ir / 2 r ha 0 r r ; ha r r r ; 1 2 H=0 ha r r Mekkora és merre mutat a mágneses térerősség a P1 P2 P3 pontokban? z ellenkező irányú egyaránt I = 2 erősségű áramok a rajz síkjára merőleges egymástól = 2 cm távolságban lévő hosszú egyenes vezetőkben folynak. (H1 =6366 /m ; H2 = 796 /m ; H3 = 1592 /m /2 /2 P1 P2 2 α v P3 P 37. Három egymástól =10cm távolságra lévő végtelen hosszú egyenes vezetőben I=2 áram folyik az ábra szerinti irányításban. szélsőtől 2 távolságra lévő P ponton egy q = 30 n töltésű részecske repül át v=8 m/s sebességgel = 30 o. a Mennyi a P pontban a három vezetőtől származó ereő mágneses térerősség? (0265/m b Mekkora és milyen irányú erő hat a részecskére (μo=4π Vs/m? ( 4 10 N

5 38. z ábra szerinti négyzet keresztmetszetű állanó vastagságú vasmag anyaga trafólemez az 1-es tekercs menetszáma 1000 a 2-esé 600. Milyen erős áramnak kell folynia az 1. tekercsben hogy a légrésben a mágneses inukció 13 T legyen ha a másik tekercs árammentes? Hogyan válasszuk meg az I2 áramintenzitás értékét ha a légrésben csak 1T inukció szükséges e I1 ugyanakkora mint az előbbi esetben? (kb.122 és Igen hosszú egyenes vezetőben 30 a huzallal egy síkban (a 40. ábrához hasonló helyzetben fekvő négyzet alakú rótkeretben peig 10 erősségű áram folyik az óramutató járásával ellenkező irányban. Mekkora és milyen irányú mágneses erő hat a keretre ha a = 2 cm és = 1 cm? ( N 40. z ábrán látható vezetőkeret v sebességgel egyenletesen távoloik a síkjában fekvő igen hosszú I intenzitású stacionárius árammal átjárt huzaltól. keret fajlagos ellenállású homogén rótból készült keresztmetszete minenütt. keret bal olala kezetben távolságra van a hosszú vezetéktől. Merre folyik a róthurokban az áram és hogyan változik az erőssége? z inukált áram mágneses terét hanyagoljuk el! (. z óra járásával megegyező irányban i = 0Iabv/4(a+b(vt+(vt++a 41. Vízszintes síkban fekvő egymástól távolságra levő párhuzamos vezető sínek egyik végét ellenállással kötöttük össze. sínekre merőlegesen egy azokat összekötő elhanyagolható ellenállású fémruat húzunk vízszintes a rúra merőleges állanó F erővel. rú függőleges inukciójú homogén mágneses térben mozog. súrlóástól eltekintünk. a Mekkora sebességre gyorsul fel a rú? (v max=f/( 2 2 b Mekkora áram folyik át az ellenálláson ennél a sebességnél? (. I=F/ I a 42 b v1 v2 v 42. z előző felaathoz hasonló az elrenezés e most két ellenállás van és két rú mozog rögzített v1 és v2 sebességgel. Mekkora áram folyik át a ruakon? 43. Egy 1Ω és egy 2Ω ellenállású félkör alakú vezetőből teljes kört hoztunk létre. Ezt homogén mágneses mezőbe helyezzük az inukcióra merőleges síkban. z inukció nagyságának változási gyorsasága 80T/s a kör sugara 15 cm. Mekkora a körben inukálóott elektromotoros erő és az áramerősség? Mekkora az elektromos mező térerőssége a vezeték-szakaszok belsejében? (. 44. Igen hosszú egyenes tekercs vékony kör keresztmetszetű homogén mágneses mezőt hoz létre a benne folyó áram következtében. z áram változása miatt az inukció változási gyorsasága 4 T/s. tekercs keresztmetszete 16 cm 2. Mekkora az inukált elektromos mező térerőssége a tekercs tengelyétől 1 cm-re illetve 6 cm-re? (.

6 45. =2Vsm -2 inukciójú homogén mágneses térben az inukcióvonalakra merőleges tengely körül 4 cm olalú négyzet alakú vezetőkeretet forgatunk n = 25 s -1 forulatszámmal. forgástengely a négyzet egyik középvonala. keret ellenállása 01. Hogyan változik az inukált feszültség és az áramerősség az iőben mekkorák a csúcsértékek? (U=U osin(50t I=I osin(50t ahol U 0=05026V és I o = Két ieális kapcsolási elemet tartalmazó soros áramkörre U = 150 sin 250t (V feszültséget kapcsolunk amelynek hatására i = 15 sin ( t 4 ( áram folyik. Milyen elemekről van szó? 47. Soros L kört (=100Ω L=02H és =20μF egy szokványos 50Hz-es U=230V effektív értékű feszültségre kapcsolunk. a Mekkora az áramerősség effektív és maximális értéke és a teljesítmény? ( I eff I 0= W b Hogyan kell a feszültségforrás frekvenciáját változtatni hogy rezonancia lépjen fel (vagyis mekkora f vagy ω? (ω =500 Hz c fenti rezonanciafrekvenciánál mekkora lesz az effektív és maximális áramerősség illetve a teljesítmény? ( W 48. Vezessük le szinuszosan váltakozó áram esetén az áramerősség effektív értékét. z áramerősség pillanatnyi értéke a perióusiő hány %-ában halaja meg ezt az értéket? 49. Mennyi az effektív áramerősség ha a I1= Iomax{sin(ωt 0} (I eff=i o/2 b I2=Io(sin(ωt+k (. I eff=i osqrt(k 2 +1/2 50. Egy ismeretlen inuktivitású és belső ellenállású reális tekerccsel sorosan kapcsolunk egy 32 μf kapacitású konenzátort. Ekkor az áramkör rezonanciafrekvenciája f=50 Hz. Mekkora konenzátort kellene az első helyére bekötnünk hogy a rezonancia 200 Hz-nél lépjen fel? (2 μf 51. Sorba kötött ohmos fogyasztót és ieális tekercset váltakozó áramú hálózatra kapcsolunk. z áramerősség fáziskésése a kapocsfeszültséghez képest /3. Hányszorosára változik a felvett teljesítmény ha azonos effektív értékű e kétszer akkora frekvenciájú feszültségre kapcsoljuk az elrenezést? (. 4/13-szorosára V effektív feszültséget aó változtatható frekvenciájú váltakozó áramú generátorra egy ismeretlen L öninukciós tényezőjű és ohmikus ellenállású tekercset és egy 42 F kapacitású konenzátort sorosan kapcsolunk. Ekkor f=100 Hz frekvencia esetén legnagyobb az áramerősség és értéke 2. Mekkora és L? (. 115Ω 603mH V-os 60W-os égőt szeretnénk üzemeltetni 240 V-os 50 Hz-es hálózatról. z üzemeltetéshez vagy egy ohmos ellenállást vagy egy konenzátort kell sorba kötnünk az égővel. Mekkora ellenállásra ill. kapacitásra lenne szükség az égő üzemeltetéséhez? két megolás közül melyik gazaságosabb? Mennyi energiát takaríthatunk meg 3 óra alatt? (. juk meg J-ban és kwh-ban is! * Egy 10 Ω-os ellenállás egy H inuktivitású ieális tekercs és egy 2 mf-os konenzátor van párhuzamosan kapcsolva a 200V-os 50 Hz-es hálózatra. Mekkora a fogyasztó komplex impeanciája a főágban folyó áram erőssége és fáziseltolóása a feszültséghez képest? 1 L Uo * Határozzuk meg az ábrán látható váltóáramú áramkör komplex impeanciáját a 230V effektív feszültségű 50 Hz-es szinuszos generátorból kifolyó áram fázisszögét a generátor feszültségéhez képest és az áram effektív értékét ha L H és F.

7 (Megol.: Z=(60 80 j 531 o I * Egy nem ieális tekercset (=200 Ω L=02H és egy kapacitású konenzátort párhuzamosan kapcsolunk egy áramforrásra melynek frekvenciája f=1/π khz. Mekkora ha a tekercsen és a konenzátoron renre nagyságú áram folyik át? Írjuk fel az áramok i 805 m; i 60m 1 2 komplex alakját! Határozzuk meg az egyes áramerősségek fázisszögét az U feszültséghez képest és a komplex impeanciát! Megolás: =833nF i1=(36-72jm i2=60j m i =3795m φ=-184 o Z=( j Ω. L 1 U * Határozzuk meg az ábrán látható váltóáramú áramkör komplex impeanciáját generátorból kifolyó áram fázisszögét a generátor feszültségéhez képest és az áram effektív értékét ha U=200V. Mekkora áram folyik át a középen lévő híon? 14 2 X L X 58. Nap felszíni hőmérséklete kb. 5800K max 05 m hullámhossznál (zöl színnél van hőmérsékleti sugárzásának intenzitás maximuma. a Ezen aatok segítségével számítsuk ki aktuális értékét a következő hőmérsékletekre: K-es ívfény - 37 o -os ember - 27 K-es világűr (a ig ang maraéksugárzása b Számítsuk ki hogy csupán a hőmérsékleti sugárzás miatt mennyi tömeget veszít a Nap másopercenként. fekete testre érvényes formulákat alkalmazzuk! c Mennyi a Föl pályája mentén a napsugárzás energiaáramsűrűsége? (Ezt Napállanónak nevezzük stanar értéke 1390 Joule 1 négyzetméteren 1 sec alatt. Számítsuk ki a Föl (minenütt azonosnak tekintett átlagolt egyensúlyi hőmérsékletét! Tekintsük min a napsugárzás elnyelésekor min peig a föl hőmérsékleti sugárzása során a Fölet abszolút fekete testnek. 59. Legfeljebb mekkora lehet azon fényerősítő berenezés fotokatója bevonatának kilépési munkája amely az ember által kibocsátott hőmérsékleti sugárzás intenzitásmaximumán még műköőképes. ( bőrfelszíni hőmérséklet legyen 30 o o belső hőmérsékletű kemence ajtajának mérete 02 x 025 m 2. környezet hőmérséklete 30 o. Nyitott kemenceajtó esetén mekkora teljesítmény szükséges a hőmérséklet fenntartásához? max 61. Mekkora az elektron e roglie hullámhossza ha v m s sebességgel mozog? ( Planckállanó:. 62. fotocellára monokromatikus fénysugarat bocsájtunk. fotoelektronok mozgási energiáját 18 V ellenfeszültséggel tujuk kompenzálni. fotocella cézium anyagára vonatkozó határhullámhossz 635 nm. Számítsuk ki a a kilépési munkát b a beeső fénysugár frekvenciáját és hullámhosszát c a beeső fénysugár egyetlen fotonjának impulzusát! Számítsuk ki hogy hány mm 0 o -os 10 5 Pa nyomású hélium keletkezik 1 g ráium alfabomlása során 1 év alatt! z aktivitás régi egysége a curie (i éppen 1 g a raioaktivitását jelentette. a felezési ieje mellett az 1 év elhanyagolhatóan rövi iő. h Js 40 K q 64. természetes káliumnak 001 %-a a izotóp (azaz minen tízezreik kálium atom 40-es tömegszámú. izotóp raioaktív a felezési ieje 12 milliár év a kálium többi izotópja ( 39 K 40 K és 41 K nem raioaktív. Számítsuk ki egy átlagos emberben lévő (nyilvánvalóan természetes izotópösszetételű 4 mólnyi mennyiségű kálium raioaktivitását! 65. Hány éve vágták ki azt a fát amelynek maraványaiban a 14 fajlagos aktivitása (az inaktív szénre vonatkoztatva 70%-a a frissen kiöntött fákban mért fajlagos aktvitásnak? 14 felezési iejét vegyük 5730 évnek.

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Csordásné Marton Melinda Fizikai példatár 4 FIZ4 modul Elektromosságtan SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999 évi LXXVI

Részletesebben

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? 1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms c. 1mC 1 A = d. 1 ms A 1mC 1 m = 1 ns 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? ( q = 1,6 *10-16 C) - e

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása Póda László Urbán ános: Fizika. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-75) feladatainak megoldása R. sz.: RE75 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom. lecke Az elektromos állapot.... lecke

Részletesebben

Név:...EHA kód:... 2007. tavasz

Név:...EHA kód:... 2007. tavasz VIZSGA_FIZIKA II (VHNB062/210/V/4) A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK Név:...EHA kód:... 2007. tavasz 1. Egy 20 g tömegű testet 8 m/s sebességgel függőlegesen felfelé dobunk. Határozza meg, milyen magasra repül,

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM AZ OSZÁG VEZETŐ EGYETEMI-FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ SZEVEZETE MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PÓBAÉETTSÉGI FELADATSOHOZ. ÉVFOLYAM I. ÉSZ (ÖSSZESEN 3 PONT) 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 D D C D C D D D B

Részletesebben

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása A testek elektromos állapotát valamilyen közvetlenül nem érzékelhető

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

Tanári segédlet. Fizika 12. évfolyam fakultációs mérések. Készítette: Láng Róbert. Lektorálta: Rózsa Sándor 2014.

Tanári segédlet. Fizika 12. évfolyam fakultációs mérések. Készítette: Láng Róbert. Lektorálta: Rózsa Sándor 2014. Tanári segédlet Fizika 12. évfolyam fakultációs mérések Készítette: Láng Róbert Lektorálta: Rózsa Sándor 2014. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Részletesebben

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja FELADATLAPOK FIZIKA 11. évfolyam Gálik András ajánlott korosztály: 11. évfolyam 1. REZGÉSIDŐ MÉRÉSE fizika-11-01 1/3! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A mérés során használt eszközökkel

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

Fizika 2. Feladatsor

Fizika 2. Feladatsor Fizika. Felaatsor 1. Egy Q 1 és egy Q =4Q 1 töltésű részecske egymástól 1m-re van rögzítve. Hol vannak azok a pontok, amelyekben a két töltéstől származó ereő térerősség nulla? (k=9 10 9 Nm /C ). Félkör

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Kondenzátorok. Fizikai alapok Kondenzátorok Fizikai alapok A kapacitás A kondenzátorok a kapacitás áramköri elemet megvalósító alkatrészek. Ha a kondenzátorra feszültséget kapcsolunk, feltöltődik. Egyenfeszültség esetén a lemezeken

Részletesebben

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata 3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata A mérésben a hallgatók megismerkedhetnek a szélessávú transzformátorok főbb jellemzőivel. A mérési utasítás első része a méréshez szükséges elméleti

Részletesebben

VILLAMOS ÉS MÁGNESES TÉR

VILLAMOS ÉS MÁGNESES TÉR ELEKTRONIKI TECHNIKUS KÉPZÉS 3 VILLMOS ÉS MÁGNESES TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTT NGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTNÁR - - Tartalomjegyzék villamos tér...3 kondenzátor...6 Kondenzátorok fontosabb típusai és felépítésük...7 Kondenzátorok

Részletesebben

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció A 2008-as bajor fizika érettségi feladatok (Leistungskurs) Munkaidő: 240 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia) L Ph 1 1. Kozmikus részecskék mozgása

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Egyenes vonalú mozgások..... 3 2. Periodikus

Részletesebben

Huroktörvény általánosítása változó áramra

Huroktörvény általánosítása változó áramra Huroktörvény általánosítása változó áramra A tekercsben indukálódott elektromotoros erő: A tekercs L önindukciós együtthatója egyben a kör önindukciós együtthatója. A kondenzátoron eső feszültség (g 2

Részletesebben

Ellenáll. llások a. ltség. A szinuszosan váltakozv U = 4V U = 4V I = 0,21A

Ellenáll. llások a. ltség. A szinuszosan váltakozv U = 4V U = 4V I = 0,21A A szinuszosan váltakozv ltakozó feszülts ltség Ellenáll ok a váltakozó áramú körben = Összeállította: CSSZÁ ME SZTE, Ságvári E. Gyakorló Gimnázium SZEGED, 006. május ( = sin( 314, 16 nduktív v ellenáll

Részletesebben

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet...

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet... Fizika 12. osztály 1 Fizika 12. osztály Tartalom 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata.......................... 2 2. Helmholtz-féle tekercspár.....................................................

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

Elektromos áram, áramkör, ellenállás Elektromos áram, áramkör, ellenállás Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! 1. sz. példány T 0900-06/2/20 1. feladat 16 pont Az alábbi táblázat különböző mennyiségek nevét és jelét, valamint mértékegységének nevét és jelét tartalmazza.

Részletesebben

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk.

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk. A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk. 1) Villamos töltések rekombinációja a) mindig energia felszabadulással jár; b) energia felvétellel jár; c) nincs kapcsolata

Részletesebben

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - B - ELSŐ RÉSZ

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - B - ELSŐ RÉSZ FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - B - HALLGATÓ NEVE: CSOPORTJA: Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc A feladatsor megoldásához kizárólag Négyjegyű Függvénytáblázat és szöveges információ megjelenítésére

Részletesebben

12. FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

12. FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 12. osztálya számára 12. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Egyenes

Részletesebben

Az átkapcsoló. Izzófoglalat E 10 Műszaki adatok: max. feszültség: 42V 06170.00. Izzófoglalat E 14. max. feszültség: 42V 06171.00

Az átkapcsoló. Izzófoglalat E 10 Műszaki adatok: max. feszültség: 42V 06170.00. Izzófoglalat E 14. max. feszültség: 42V 06171.00 Elektromos kapcsolódoboz rendszer Az elektromosságtani bevezető kísérletekhez: Alkalmazható tanulói és bemutató kísérleteknél, rögzítés»pass«kettős karmantyúval Ütésálló műanyag ház érintésbiztos zárt

Részletesebben

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Szaktanári segédlet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2. Elektrosztatika... 4 3. Egyszerű áramkörök... 9 4. Ohm

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test Elektrosztatika Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú anyagok taszítják egymást,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János Szakképző Iskola és ban 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2.

Részletesebben

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki 1. A gyorsulás Gyakorlati példákra alapozva ismertesse a változó és az egyenletesen változó mozgást! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Ismertesse

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 11/1. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása Váltakozó áram A váltakozó áram előállítása Mágneses térben vezető keretet fogatunk. A mágneses erővonalakat metsző vezetőpárban elektromos feszültség (illetve áram) indukálódik. Az indukált feszültség

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. Fizika. 8. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. Fizika. 8. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet Fizika 8. évfolyam 2015. Összeállította: Dr. Kankulya László Lektorálta: Dr. Kornis János 1 Tartalom Munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok... 2 I. Elektrosztatikai kísérletek...

Részletesebben

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Gépjármű elektronika laborgyakorlat Elektromos autó Tartalomjegyzék Elektromos autó Elmélet EJJT kisautó bemutatása

Részletesebben

Elektromágnesesség tanulói kísérletek Önindukció bekapcsolásnál

Elektromágnesesség tanulói kísérletek Önindukció bekapcsolásnál Elektromágnesesség tanulói kísérletek Önindukció bekapcsolásnál P1356200 Ha egy egyenáramú áramkörben tekercs található, az áramkör zárásakor felépül a tekercs mágneses tere, és önindukciós feszültséget

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 8/9. tanévi FIZIKA Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára 8. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Elektrosztatika

Részletesebben

Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása 2012. tavaszi félév

Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása 2012. tavaszi félév Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása 2012. tavaszi félév Köszönetnyilvánítás: Az órai példák kidolgozásáért, és az otthoni példákkal kapcsolatos kérdések készséges megválaszolásáért köszönet illeti

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Bizonyítsa méréssel, hogy a ferdére állított csben mozgó buborék egyenes vonalú egyenletes mozgást végez! Készítsen

Részletesebben

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ Tartalom ELEKTROSZTATIKA 1. Elektrosztatikai alapismeretek... 10 1.1. Emlékeztetõ... 10 2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye... 14 3. Az elektromos mezõ jellemzése... 18 3.1. Az elektromos

Részletesebben

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. EMELT SZINT. 240 perc

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. FIZIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére. Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét! A feladatokat

Részletesebben

8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv

8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv 8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 11. 05. Leadás dátuma: 2008. 11. 19. 1 1. Mikroszkóp

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése: Danás Miklós Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, 2015. okt. 3.

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, 2015. okt. 3. Előadásvázla Kerészmérnök BSc szak, levelező agoza, 05. ok. 3. Bevezeés SI mérékegységrendszer 7 alapmennyisége (a öbbi származao): alapmennyiség jele mérékegysége ömeg m kg osszúság l m idő s őmérsékle

Részletesebben

Fizika 11. osztály. 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron)... 2. 2. Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú...

Fizika 11. osztály. 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron)... 2. 2. Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú... Fizika 11. osztály 1 Fizika 11. osztály Tartalom 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron)............. 2 2. Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú......................................

Részletesebben

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor 1. Speciális relativitáselmélet 1. A Majmok bolygója című mozifilm és könyv szerint hibernált asztronauták a Föld távoli jövőjébe utaznak, amikorra az emberi

Részletesebben

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Szerszámgépek 1999/000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Megjegyzés: További információ a View/Notes Page módban olvasható. Korszerű szerszámgép Gépészeti szempontból a CNC szerszámgép

Részletesebben

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés MÁGNESESSÉG A mágneses sajátságok, az elektromossághoz hasonlóan, régóta megfigyelt tapasztalatok voltak, a két jelenségkör szoros kapcsolatának felismerése azonban csak mintegy két évszázaddal ezelőtt

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése 1 blende 1 és 2 rés 2 összekötő vezeték Előkészület: A kísérleti lámpát teljes egészében egy ív papírlapra helyezzük. A négyzetes fénynyílást széttartó fényként használjuk

Részletesebben

Atommagok mágneses momentumának mérése

Atommagok mágneses momentumának mérése Korszerű mérési módszerek laboratórium Atommagok mágneses momentumának mérése Mérési jegyzőkönyv Rudolf Ádám Fizika BSc., Fizikus szakirány Mérőtársak: Kozics György, Laschober Dóra, Májer Imre Mérésvezető:

Részletesebben

2. ábra Funkcionál generátor

2. ábra Funkcionál generátor A mérés célkitűzései: Kondenzátorok tulajdonságainak vizsgálata egyen- és váltakozó áramú körökben, kapacitív ellenállás mérése, az ezt befolyásoló tényezők vizsgálata. Eszközszükséglet: tanulói tápegység

Részletesebben

BALESETVÉDELMI TUDNIVALÓK ÉS MUNKASZABÁLYOK

BALESETVÉDELMI TUDNIVALÓK ÉS MUNKASZABÁLYOK 1./ BEVEZETÉS Amikor kísérletet hajtunk végre, valójában "párbeszédet" folytatunk a természettel. A kísérleti összeállítás a kérdés feltevése, a lejátszódó jelenség pedig a természet "válasza" a feltett

Részletesebben

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Villamos gépek fogalma, felosztása...3 Egyfázisú transzformátor felépítése...4

Részletesebben

k u = z p a = 960 3 = 2880, k M = z p 2πa = 960 3 (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s,

k u = z p a = 960 3 = 2880, k M = z p 2πa = 960 3 (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s, 1. feladat : Egy egyenáramú gép hullámos tekercselésű armatúráján összesen z = 960 vezető van. A gép póluspárjainak száma p = 3 és az armatúrát n = 1000 1/perc fordulatszámmal forgatjuk. (a) Határozza

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 3. forduló. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 3. forduló. 1. kategória 1. kategória 1.3.1. Február 6-a a Magyar Rádiótechnikai Fegyvernem Napja. Arra emlékezünk ezen a napon, hogy 1947. február 6-án Bay Zoltán és kutatócsoportja radarral megmérte a Föld Hold távolságot. 0,06

Részletesebben

TFBE1301 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

TFBE1301 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek TFBE1301 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek Passzív áramköri elemek: ELLENÁLLÁSOK (lineáris) passzív áramköri elemek: ellenállások, kondenzátorok, tekercsek Ellenállások - állandó értékű ellenállások

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Minta feladatsor Fizika 7. osztály Tiszakécske Egészítsd ki a mondatot! 1. 1:21 Könnyű Mágnes ellentétes pólusai között ( vonzás / taszítás ) tapasztalható, míg az azonos pólusok ( vonzzák / taszítják ) egymást. metró

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC)

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC) Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC) Laboratóriumi gyakorlatok Mérési útmutató 3. Hall-szondák alkalmazásai a. Félvezető

Részletesebben

Alkalmazott fizika Babák, György

Alkalmazott fizika Babák, György Alkalmazott fizika Babák, György Alkalmazott fizika Babák, György Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati OKTATÁSI

Részletesebben

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk.

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk. Villams Gépek Gyakrlat 1. 1.S = 100 kva évleges teljesítméyű egyfázisú, köpey típusú traszfrmátr (1. ábra) feszültsége U 1 /U = 5000 / 400 V. A meetfeszültség effektív értéke U M =4,6 V, a frekvecia f=50hz.

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

A középszintű fizika érettségi témakörei:

A középszintű fizika érettségi témakörei: A középszintű fizika érettségi témakörei: 1. Mozgások. Vonatkoztatási rendszerek. Sebesség. Az egyenletes és az egyenletesen változó mozgás. Az s(t), v(t), a(t) függvények grafikus ábrázolása, elemzése.

Részletesebben

Akuszto-optikai fénydiffrakció

Akuszto-optikai fénydiffrakció Bevezetés Akuszto-optikai fénydiffrakció A Brillouin által megjósolt akuszto-optikai kölcsönhatást 1932-ben mutatta ki Debye és Sears. Az effektus felhasználását, vagyis akuszto-optikai elven működő eszközök

Részletesebben

PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK VESZTESÉGEI 4. ELŐADÁS

PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK VESZTESÉGEI 4. ELŐADÁS PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK 4. ELŐADÁS Kondenzátorok Tekercsek Transzformátorok Az elektronikában az ellenállások mellett leggyakrabban használt passzív kapcsolási elem a kondenzátor.

Részletesebben

Akusztika terem. Dr. Reis Frigyes előadásának felhasználásával

Akusztika terem. Dr. Reis Frigyes előadásának felhasználásával Akusztika terem Dr. Reis Frigyes előadásának felhasználásával Hangenergia-eloszlás a különböző jellegű zárt terekben - a hangteljesítményszint és a hangnyomásszint közötti összefüggést számos tényező befolyásolja:

Részletesebben

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai 1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai 1. feladat: Számítsuk ki egy cm átmérőjű, cm hosszú, 1 menetes tekercs fluxusát, ha a tekercsben,1 -es áram folyik! N I 1 3,1 H = = 5. l, m Vs B = µ H = 4π 5 = π. m Φ

Részletesebben

FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET

FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET Készült a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban"

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 14. Előadás Gépjármű kerekek kiegyensúlyozása Kiegyensúlyozatlannak nevezzük azt a járműkereket, illetve

Részletesebben

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Távvezetékek és síkhullám Reichardt András 2015. április 23. ra (evt/hvt/bme) Emt2015 6. alkalom 2015.04.23 1 / 60 1 Távvezeték

Részletesebben

Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása

Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása Készítette: Hornich Gergely, 2013.12.31. Kiegészítette: Mosonyi Máté (10., 32. feladatok), 2015.01.21. (Talapa Viktor 2013.01.15.-i feladatgyűjteménye

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

DERMESZTÔ HAJTÓSUGÁR ÉS 120 N TOLÓERÔ Sugárhajtómû a rakétaindító sínen

DERMESZTÔ HAJTÓSUGÁR ÉS 120 N TOLÓERÔ Sugárhajtómû a rakétaindító sínen ményben [4] írott feltételeket. Fontos kiemelni, hogy az új elméleti modellek egyrészt nem mondanak ellent az eddigi mérési eredményeknek, másrészt felvetik a modell további kísérletekkel történô ellenôrzését.

Részletesebben

Mérési útmutató Nagyfeszültségű kisülések és átütési szilárdság vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 1. sz.

Mérési útmutató Nagyfeszültségű kisülések és átütési szilárdság vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 1. sz. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Mérési útmutató Nagyfeszültségű kisülések és átütési szilárdság vizsgálata Az Elektrotechnika

Részletesebben

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? Próhászkáné Varga Erzsébet Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás A követelménymodul száma: 699-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 2014. Témakörök

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 2014. Témakörök A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 2014. Témakörök I. Mechanika 1. Newton törvényei 2. Egyenes vonalú mozgások 3. Munka, mechanikai energia 4. Pontszerű és merev test egyensúlya,

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 04/05. tanév I. forduló 04. december. . A világ leghosszabb nyílegyenes vasútvonala (Trans- Australian Railway) az ausztráliai Nullarbor sivatagon át halad Kalgoorlie

Részletesebben

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos.

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos. Az alábbi kiskérdéseket a korábbi Pacher-féle vizsgasorokból és zh-kból gyűjtöttük ki. A többségnek a lefényképezett hivatalos megoldás volt a forrása (néha még ezt is óvatosan kellett kezelni, mert egy

Részletesebben

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok GEGE-AGG labormérések Csavarkötés mérése. Elméleti alapok Csavarkötéseknél az összekapcsolt alkatrészek terhelés alatti elmozdulásának megakadályozása céljából előfeszítést kell alkalmazni, amelynek nagyságát

Részletesebben

9. évfolyam feladatai

9. évfolyam feladatai Hómezővásárhely, 015. április 10-11. A versenyolgozato megírására 3 óra áll a iáo renelezésére, minen tárgyi segéeszöz használható. Minen évfolyamon 5 felaatot ell megolani. Egy-egy felaat hibátlan megolása

Részletesebben

Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből)

Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből) Fénytan 1 Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből) Feladatok F. 1. Vízszintes asztallapra fektetünk egy negyedhenger alakú üvegtömböt, amelynek függőlegesen álló síklapját

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint 06 ÉETTSÉGI VIZSGA 006. május 5. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól köethetően

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hegedűs József. Villamos műszerek. A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet

MUNKAANYAG. Hegedűs József. Villamos műszerek. A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet Hegedűs József Villamos műszerek A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet A követelménymodul száma: 1398-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30

Részletesebben

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Fizika tanulói segédletek, 8. évfolyam Műveltség terület Ember és természet fizika Összeállította Kardos Andrea

Részletesebben