Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata Helmholtz-féle tekercspár Franck-Hertz-kísérlet...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet..."

Átírás

1 Fizika 12. osztály 1 Fizika 12. osztály Tartalom 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata Helmholtz-féle tekercspár Franck-Hertz-kísérlet Kapacitív ellenállás mérése, induktív ellenállás mérése Az elemi töltés meghatározása Millikan-kísérlettel Fotocellás mérések: Planck-állandó meghatározása Az Avogadro-szám meghatározása Kepler-féle (csillagászati) és Gelilei-féle (földi) távcső modellje Fényelhajlás vizsgálata hajszál és tolómérő alkalmazásával Kísérletek spektrofotométerrel Geiger-Müller számlálóval végzett radioaktív sugárzás mérések Elektromágneses rezgések előállítása és vizsgálata Elektromágneses hullámok terjedési tulajdonságainak vizsgálata mikrohullámú tartományban Szerzők: Guethné Nyári Éva, Hegedüs József, Jezeri Tibor, Szalai Bernát, Weimann Erzsébet Lektorálta: Dr. Walter József egyetemi adjunktus A kísérleteket elvégezték: Laczóné Tóth Anett és Máté-Márton Gergely laboránsok Készült a TÁMOP / A természettudományos oktatás módszertanának és eszközparkjának megújítása Kaposváron című pályázat keretében Felelős kiadó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A tananyagot a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízása alapján a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. fejlesztette Szakmai vezető: Vámosi László laborvezető, Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár A fényképeket készítette: Szellő Gábor és Tamás István, Régió Média Bt. Tördelőszerkesztő: Parrag Zsolt, Ráta 2000 Kft. Kiadás éve: 2012, példányszám: 90 db VUPE 2008 Kft Kaposvár, Kanizsai u. 19. Felelős vezető: Vuncs Rita Második javított kiadás, 2013

2 Fizika 12. osztály 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata Emlékeztető, gondolatébresztő Egyenletesen változó körmozgást végez az anyagi pont, ha körpályán mozogva az érintőleges (tangenciális) gyorsulásának nagysága állandó. Ha a kezdő szögsebesség zérus, azaz ω 0 =0, akkor a következő egyenleteket használhatjuk:, ahol α a szögelfordulás, ω a szögsebesség, β a szöggyorsulás, a tg a tangenciális vagy érintőirányú gyorsulás. 2 Készítette: Jezeri Tibor Hozzávalók (eszközök, anyagok) sín csigával küllős kerék súlysorozat stopper Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Csatlakoztasd a küllős kereket a csigához! A csigára csévélj fel zsinórt, aminek a végére függessz egy testet! 2. A testet engedd el, és a kerék nyugvó helyzetétől indulva mérd meg, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 teljes forgás megtételéhez mennyi időre van szükség! Minden esetben 3 mérést végezz, majd átlagolj, és csak ezeket az átlagértékeket tüntesd fel a táblázatban!

3 Feladatlap 3 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály 1. Számold ki az adott fordulatok számához tartozó szögelfordulásokat! A táblázatban tüntesd fel a szögelfordulásokat a hozzájuk tartozó időtartamokkal, illetve azok négyzeteivel! fordulatok száma(z) szögelfordulás (α) [rad] 2Π időtartam (t) [s] időtartamok négyzetei (t 2 ) [s 2 ] 2 Ábrázold a grafikonon a szögelfordulást az eltelt idő négyzetének függvényében! A grafikonon tüntesd fel a fizikai mennyiségeket és a mértékegységeket is! 3. Milyen arányosságot láthatsz a függvény grafikonján? 4. Definiáld a szöggyorsulást! 5. Az ismert α=β/2 t 2 összefüggés alapján számold ki az adott mozgás szöggyorsulását! (számold ki mind a 6 esetre, majd átlagolj!) β átl = 6. Az ábrára rajzold be a következő vektorokat! (pozitív körülfordulási irányt és növekvő szögsebességet feltételezve) Felhasznált irodalom Dr.BUDÓ Ágoston, Dr. MÁTRAI Tibor (1981) Kísérleti fizika I. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. ÁBRA: saját ötlet alapján.

4 Fizika 12. osztály 4 2. Helmholtz-féle tekercspár Készítette: Hegedüs József Emlékeztető, gondolatébresztő Helyezzünk el két nagy átmérőjű rövid tekercspárt úgy, hogy síkjaik párhuzamosak legyenek, és a tengelyük közös legyen, valamint tekercselésük megegyező irányú! Ezeket Helmholtz-féle tekercspárnak nevezzük. Ha a tekercseken áramot bocsátunk át, akkor a létrejövő mágneses mező a két tekercs közötti térrészben jó közelítéssel homogénnek tekinthető, az indukció párhuzamos a tekercspár közös tengelyével. Ezt a tekercspár által létrehozott mezőt fogjuk szemléltetni és vizsgáljuk a hatását különböző töltésekre. Ha egy töltés a mágneses mezőben az indukcióvonalakkal nem párhuzamosan mozog, akkor rá erő hat. Ezt az erőt Lorentz-erőnek hívjuk. Ha a sebességvektor merőleges az indukcióvektorra, akkor a Lorentz-erő mindkét vektorra merőlegesen hat. Irányát a jobbkéz-szabály módszerével tudjuk megállapítani, melyet az ábra szemléltet. Hasonlóan Lorentz-erő hat egy áramjárta vezetékre is mágneses mezőben, ha az áram iránya nem párhuzamos az indukcióvektorral. A Lorentz-erő nagyságát az alábbiak szerint számíthatjuk ki. Mozgó töltés esetén: F= BQv, ha a sebesség merőleges az indukcióra. Áramjárta vezető esetén: F=BIl, ha az áram iránya merőleges az indukcióra. Hozzávalók (eszközök, anyagok) Helmholtz-féle tekercspár Tesla-meter gázgömb (U ) fóliacsík vezetékek áramforrás (1,5V) Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Mérd meg Tesla-meter segítségével a tekercspár tengelye mentén az indukció nagyságát több ponton! Végezd el a mérést a tengely felezőpontjának síkjában, amely sík párhuzamos a tekercsek síkjaival! 2. Helyezz el egy alufóliacsíkot a tekercspár tengelye mentén! Kapcsolj feszültséget a te-kercspárra, majd egy 4,5 V-os telep segítségével rövid ideig tartó áramimpulzusokat vezess át a fóliacsíkon! Figyeld meg a jelenséget! Majd változtasd meg az áram irányát a fóliában! Válaszold meg a kérdéseket! 3. Ezután a fóliát helyezd a két tekerccsel párhuzamos síkba! Itt is vizsgáld meg a jelenséget mindkét áramirány esetén! Forgasd e síkban a fóliacsíkot! Figyeld meg a jelenséget! 4. Helyezd a tekercspár közé a gázgömböt! A gázgömbben a töltéssel rendelkező részecskék egy fénycsíkot jelenítenek meg. Kezd növelni a tekercspárra eső feszültséget nulláról maximális terhelésig! 5. Változtasd meg a feszültség polaritását, majd ismét növeld fokozatosan a feszültséget nullától maximális terhelésig! Válaszold meg a kérdéseket!

5 Feladatlap 5 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály 1. Indukció: közös tengely mentén: felezősík pontjaiban: mérések száma Mire következtetsz a mágneses mezőt illetően a mért értékek alapján? Milyen irányba feszül a fóliacsík? Azaz milyen erő hat az áramjárta vezetőre?... Hogyan változott az erő, az áram irányának megváltozásának hatására? Milyen irányú a fóliacsík elhajlása ebben az esetben?... Változik-e a fóliacsík elhajlásának iránya, ha ebben a síkban forgatod?... Mi történik, ha a fóliacsíkban megváltoztatod az áramirányt? Hogyan térül el az elektronnyaláb, ha felcseréled a tekercs polaritását?... Hogyan változik az elektronnyaláb pályája, ha növeled a tekercspáron a feszültséget?... Saját ötlet alapján. ÁBRA: saját ötlet alapján. Felhasznált irodalom

6 Fizika 12. osztály 6 3. Franck-Hertz-kísérlet Készítette: Weimann Gáborné Emlékeztető, gondolatébresztő Az elektronütköztetési kísérletben közvetlenül bizonyíthatjuk, hogy az atomokon belül diszkrét energiaszintek léteznek. A Franck-Hertz-féle elektroncső áram-feszültség karakterisztikája alapján meghatározható az energiaszintek közötti átmenet energiája. Hozzávalók (eszközök, anyagok) Franck-Hertz cső higany gázzal töltve a hozzá tartozó tápegység (oszcilloszkóp) milliméterpapír Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. A Franck-Hertz-féle elektroncsőben a K katód felületéről megfelelő fűtés (U f fűtőfeszültség) hatására elektronok lépnek ki, melyek a katód és az R rács között beállított gyorsító-feszültség (U gy ) hatására a rács felé gyorsulnak, és eközben a csőben lévő higanygáz atomjaival ütköznek. A rács és az A anód közötti ellentér (U z zárófeszültség) a rácsra érkező elektronokat megszűri: a megfelelően nagy energiával rendelkezőket átengedi, a kisebb energiájúakat pedig feltartóztatja. 2. Azok az elektronok, amelyek a rácson átjutva legyőzik az ellenteret, létrehozzák az I A anódáramot. 3. Ez először növekszik, majd visszaesik, aztán újra növekszik, és újra visszaesik, a gyorsítófeszültség függvényében vizsgálva. Ezeknek a maximumoknak és minimumoknak a szabályos váltakozása hozza létre a Franck-Hertz-görbét. Két szomszédos maximum, illetve minimum közötti távolság állandó, és a töltőgázra jellemző. Neve: gerjesztési potenciál, feladatunk pedig ennek meghatározása higany esetében.

7 Feladatlap 7 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály Határozzuk meg a higanyra jellemző gerjesztési potenciált! 1. Állítsuk össze a berendezést, ügyeljünk a helyes polaritásra! 2. A csőben normál körülmények esetén a higany kis cseppek formájában van jelen. Hogy az elektródok közti teret a megfelelő sűrűségű higanygőz töltse ki, a kísérlet megkezdése előtt a berendezést C-ra fel kell melegíteni! 3. Állítsuk be a katód fűtőfeszültségét (6V), majd várjunk addig, amíg a katód hőmérséklete stabilizálódik! 4. Ezután a zárófeszültség (0-5V) beállítása következik, végül pedig a gyorsítófeszültséget lassan növelve (0-40V) vegyük fel a higanyra jellemző Franck-Hertz-görbét (készítsük el tehát milliméterpapíron az I A (U gy ) grafikont)! (A kényelmesebb munkához használhatunk oszcilloszkópot is: A gyorsítófeszültséget az oszcilloszkóp egyik (X) bemenetére, az anódáram körébe iktatott ellenálláson eső, az anódárammal egyenesen arányos feszültséget pedig a másik (Y) bemenetére kötve a képernyőn is láthatjuk mérésünket.) 5. A görbe alapján állapítsuk meg a higanyra jellemző gerjesztési potenciál értékét! A gerjesztési potenciál értéke: U =.V. Miért nem helyes a katód megfelelő hőmérsékletének beállása előtt használni a berendezést?..... Mi lehet az oka annak, hogy a maximumok elérésekor az anódáram nem hirtelen csökken le, és hogy a minimumokhoz tartozó anódáram értéke nem nulla? Nem kellően felfűtött csővel, illetve túlfűtött csővel végzett mérés esetén hogyan változna a felvett görbe?.... Felhasznált irodalom JUHÁSZ András (1996) Fizikai kísérletek gyűjteménye 3. Budapest, Arkhimédész Bt.-Typotex kiadó. ISBN ÁBRA: saját ötlet alapján.

8 Fizika 12. osztály 4. Kapacitív ellenállás mérése, induktív ellenállás mérése Emlékeztető, gondolatébresztő Kondenzátor kapacitív ellenállásának mérése Wheatstone-híddal Elmélet: Wheatstone-híddal igen pontosan meg lehet mérni egy fogyasztó ellenállását. Ha az ábra szerinti B és D pontoknak azonos a potenciálja, akkor az őket összekötő vezetőn nem folyik áram. Ebben az esetben R 1, R 3 és R x, R 2 ellenállások párhuzamosan vannak kapcsolva, ezért feszültségük megegyezik. Ebből adódik, hogy: R x = R 3 8 R 2 R 1 Készítette: Gueethné Nyári Éva Hozzávalók (eszközök, anyagok) A. Kb ohmos huzal potenciométer, ismert kapacitású kondenzátorok, 3 db ismeretlen kapacitású kondenzátor, 1000 Hz-2000 Hzes váltakozó feszültségforrás, a kapcsolás összeállítását elősegítő tábla, fülhallgató, huzalok. Fontos, hogy a kondenzátorok kapacitásának aránya 1:5 arányon belül maradjon (0,1nF-10µF) kapcsolás képe. B menetes tekercs, 2,6 V-os, 50 Hz-es váltakozó áramú feszültségforrás, 2-6 V-os egyen áramú feszültségforrás, 2 db univerzális műszer, szerelőtábla, vezetékek, kapcsolás képe Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) A. Tegyünk kondenzátorokat R 3 és R x helyére, R 1 és R 2 helyére pedig potenciométert! Ekkor X c=x c R 2 illetve X c=x c l 2 R 1 1. Állítsuk össze a kapcsolást! 2. A potenciométer csúszkájának mozgatásával megkeressük azt a helyzetet, ahol a D és B pontokra kötött fülhallgatóban jelentkező zúgás megszűnik. 3. Megmérjük az l 1 és l 2 hosszúságokat (a csúszka távolságai a potenciométer végeitől), a táblázatot kitöltjük. A mérést még két másik kondenzátorral megismételjük. Minden kondenzátor esetében kettő mérést végezzünk! l 1 B. A tekercs váltakozó áramú ellenállása két részből tevődik össze: ohmikus ellenállásból és a frekvencia függő induktív ellenállásból. A két rész sorba kötött ellenállásként kezelhető. 1. Határozzuk meg a tekercs ohmikus ellenállását egyenáramú méréssel! Hz-es váltakozó áramú méréssel határozzuk meg a tekercs impedanciáját! 3. A táblázatot töltsük ki!

9 Feladatlap 1. 9 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály Középérték: Középérték: 2. Középérték: Felhasznált irodalom Saját ötlet alapján. ÁBRA: saját ötlet alapján.

10 Fizika 12. osztály Az elemi töltés meghatározása Millikan-kísérlettel Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Weimann Gáborné Ez a fizikatörténeti jelentőségű kísérlet bizonyítja az elektromos töltés kvantáltságát, és lehetővé teszi a legkisebb elemi töltésegység nagyságának meghatározását. A vízszintes helyzetű síkkondenzátor lemezeire feszültséget (U) kapcsolva, majd a lemezek közé porlasztópumpával apró olajcseppeket juttatva, a dörzselektromos hatás miatt enyhén negatív töltésűvé váló cseppecskék többsége függőleges irányban egyenletes sebességgel mozog. Így a kísérlet során idő és út méréséből a cseppek töltését kaphatjuk meg. Hozzávalók (eszközök, anyagok) Millikan-készülék tápegység 2 db stopper milliméterpapír Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) A mozgó csepp sebességét négy erő határozza meg: a nehézségi erő (F n ), a levegő felhajtóereje (F f ), a közegellenállási erő (F k ) valamint az elektromos tér által a töltésekre kifejtett erő (F e ). Az állandó sebességgel emelkedő olajcseppekre igaz, hogy Az egyenletből meghatározható a cseppek töltése (Q), ha megmérjük az emelkedési sebességet. A sebességet megmérhetjük a cseppet oldalról megvilágítva, és a mikroszkópon át megfigyelve, mennyi idő alatt teszi meg a két kiválasztott osztásvonal közötti távolságot. A cseppek sugarának mérése helyett meghatározhatjuk a kiválasztott csepp sebességét abban az esetben, ha az elektromos teret kikapcsoljuk. Ekkor az egyensúlyi egyenlet a következőképpen módosul: ahol (a lefelé mozgó csepp sebessége). Innen kifejezve az olajcsepp sugarát, majd ezt behelyettesítve az előző egyenletbe, megkapjuk az olajcseppecske töltését: Végezzük el a mérést minél többször, majd ábrázoljuk a különböző nagyságú töltések előfordulási gyakoriságát! Az egymást követő maximumokhoz tartozó töltéskülönbség megadja az elemi töltés nagyságát (e =1, C).

11 Feladatlap 11 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály 1. Kapcsoljunk kb V egyenfeszültséget a kondenzátor lemezeire, kapcsoljuk be a világítást és porlasszunk olajat a lemezek közötti térbe! 2. Válasszunk ki a mikroszkópban egy lassan lefelé mozgó cseppet! (A valóságban felfelé emelkedik!) 3. Stopperrel mérjük meg, hogy a csepp mennyi idő alatt teszi meg a két általunk kiválasztott osztásköz közötti utat! Az állandó sebességgel emelkedő olajcseppekre igaz, hogy F e - F n +F f =0, ahol F e = E Q és (d a lemezek távolsága), F n =V ρ 0 g (ρ 0 az olaj sűrűsége), F f =V ρ l g ( ρ l a levegő sűrűsége), valamint F k = 6 π r v η (r az olajcsepp sugara, v az olajcsepp sebessége, η pedig a levegő viszkozitása). 4. Süssük ki a kondenzátort, majd ugyanazt a cseppet megfigyelve mérjük meg ismét, hogy a kiválasztott utat mennyi idő alatt teszi meg, most látszólag felfelé mozogva! Ekkor az egyensúlyi egyenlet a következőképpen módosul: F k +F f -F n =0, ahol F k =6 π r v* η (v* a lefelé mozgó csepp sebessége). Innen kifejezve az olajcsepp sugarát, majd ezt behelyettesítve az előző egyenletbe megkapjuk az olajcseppecske töltését: 5. Határozzuk meg a vizsgált csepp töltését, majd ismételjük meg a mérést minél többször! Mérési adatainkat foglaljuk táblázatba! 6. Ábrázoljuk a különböző nagyságú töltések előfordulási gyakoriságát! s (m) t (s) v (m/s) s* (m) t* (s) v* (m/s) Q (C) Az elemi töltésegység méréssel meghatározott értéke: e =.. C. Felhasznált irodalom JUHÁSZ András (1996) Fizikai kísérletek gyűjteménye 3. Budapest, Arkhimédész Bt.-Typotex kiadó. ISBN

12 Fizika 12. osztály Fotocellás mérések: Planck-állandó meghatározása Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Weimann Gáborné Ha egy fémet (fotokatódot) az anyagára jellemző határfrekvenciájú, vagy annál nagyobb frekvenciájú fénnyel megvilágítunk, akkor ennek hatására a fémből elektronok lépnek ki. A fény hatására történő elektronkiléptetést fényelektromos jelenségnek (fotoeffektusnak) nevezzük. Fotocellával egyszerűen bemutathatjuk a jelenséget, vizsgálható a fotoáram függése a fényintenzitástól, a maximális elektronenergia függése a fény frekvenciájától, ebből meghatározható a Planck-állandó. Hozzávalók (eszközök, anyagok) világító diódák a Planck-állandó meghatározásához integrált fotocellával, feszültség- és árammérővel milliméterpapír Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. A megvilágított fotokatódból kilépő elektronok egy része a cella légritkított terében eljut az anódra, így az áramkörében áram indul. Az ellentér feszültségét lassan növelve az anódáramot csökkentsd zérusra, majd határozd meg az elektronok maximális mozgási energiáját 5 különböző hullámhosszúságú fény esetén! A kísérletet maximális intenzitású megvilágítást alkalmazva végezd el! A kapott elektronenergiákat ábrázold milliméterpapíron a fény frekvenciájának függvényében! 2. Olvasd le a grafikonról a fotokatód anyagára jellemző határfrekvenciát és a kilépési munkát! 3. A grafikonodat vesd össze az Einstein-féle fényelektromos egyenlettel, és határozd meg belőle a Planck-állandót! 4. Állapítsd meg a fotoáram függését a fényintenzitástól! Ehhez ismert hullámhosszúságú fénnyel megvilágítva a katódot, majd fokozatosan növelve az elektródok közötti ellenteret mérd a feszültséget és az anódáramot! Ábrázold milliméterpapíron a fotoáramot az ellentér feszültségének függvényében! Ezután változtasd a fény intenzitását (legalább két különböző esetben) és ismételd meg a mérést, valamint az ábrázolást! Mit tapasztalsz?

13 Feladatlap 13 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály 1. Öt adott hullámhossz esetén mérd meg azt a feszültséget, ahol a fotoáram zérusra csökken, majd számítsd ki minden esetben az elektronok maximális mozgási energiáját! Mérés Alkalmazott A hullámhossznak Az a feszültség, Az elektronok maximális sorszáma hullámhossz megfelelő frekvencia ahol az anódáram zérus mozgási energiája λ (nm) f (Hz) U 0 (V) E m =e U 0 (J) Készítsd el a W(f ) grafikont, majd olvasd le a határfrekvenciát és számítsd ki belőle a fotokatód anyagára jellemző kilépési munkát! A határferkvencia értéke: f 0 =.. Hz. A kilépési munka értéke: W k = h f 0 =. J. 3. Határozd meg a Planck-állandót! Az Einstein-féle E m = h f - W k fényelektromos egyenletből látható, hogy a Planck-állandó a felvett egyenes meredekségével egyezik meg. A Planck-állandó kísérletben meghatározott értéke: h =. Js. 4. Állapítsd meg a fotoáram függését a fényintenzitástól! Három különböző fényintenzitás (például maximális intenzitásnál, majd annak 3/4-énél, illetve 1/2-énél) esetén mérd meg legalább 5-5 különböző feszültség esetében a fotoáramot! U 1 =.V U 2 =.V U 3 =.V U 4 =.V U 5 =.V I 1 (A) I 2 (A) I 3 (A) Készítsd el az I(U) grafikont, és válaszolj az alábbi kérdésekre! Függ-e a fotoáram a fény intenzitásától, és ha igen, akkor hogyan? Függ-e a maximális elektronenergia a fényintenzitásától, és ha igen, akkor hogyan? Felhasznált irodalom JUHÁSZ András (1996) Fizikai kísérletek gyűjteménye 3. Budapest, Arkhimédész Bt.-Typotex kiadó. ISBN

14 Fizika 12. osztály Az Avogadro-szám meghatározása Készítette: Weimann Gáborné Emlékeztető, gondolatébresztő Manapság az Avogadro-szám pontos meghatározása egy kristály sűrűségének, relatív atomtömegének, valamint az egységnyi cellahosszúságának ismeretében röntgensugaras kristálytani elemzés útján lehetséges. Ha szeretnénk meghatározni az egy mól anyagmennyiségű anyagban levő molekulák számát, akkor azt egyszerű laboratóriumi körülmények között is megtehetjük, természetesen kevésbé pontos eredményt várva. Hozzávalók (eszközök, anyagok) nagyméretű lapos tálca, alján fekete papírral víz finom krétapor szemcseppentő 0,05 térfogat%-os benzines olajsavoldat milliméterpapír-csík 10 ml-es mérőhenger Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Töltsd tele a tálcát vízzel, majd szórj a víz felszínére kis mennyiségű finom krétaport! 2. Várj addig, amíg a víz áramlása teljesen leáll (kb. 10 perc), majd a szemcseppentővel közvetlen közelről cseppents egy csepp benzines olajsavoldatot a víz közepére! 3. Várj néhány percig, amíg a benzin elpárolog, és a víz felszínén csak a monomolekuláris olajsavhártya marad, jó közelítéssel kör alakú foltban elterülve! 4. Mérd meg a milliméterpapír-csíkkal a folt D átmérőjét, hogy kiszámíthasd a folt területét! 5. Határozd meg az olajfolt térfogatát a következő módon: először csepegtess a mérőhengerbe 1 ml benzines oldatot és számold meg a cseppek számát! Ebből számítsd ki egy csepp térfogatát! A koncentráció értékének felhasználásával határozd meg a cseppben levő olajsavmennyiség térfogatát! 6. Számítsd ki az olajfolt h vastagságát a kapott térfogat és terület hányadosával! 7. Tételezd fel, hogy a molekulák egy h 3 nagyságú kockatérfogatot foglalnak el! Ekkor az Avogadro-számot kiszámíthatod a móltérfogat és a kockatérfogat hányadosából. A móltérfogatot a moláris tömeggel és a sűrűséggel kifejezve megkapod az egy mól anyagmennyiségben levő molekulák számát.

15 Feladatlap 15 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály Az olajfolt átmérője legalább három mérés átlagából: mm. Az olajfolt területe: T = π D 2 /4 =.. mm 2. Az 1 ml benzines oldatban levő cseppek száma:. darab. Ebből egy csepp térfogata: V csepp =.. ml =.. mm 3. A cseppben levő olajsav mennyiségének meghatározása: V = 0,0005 V csepp = mm 3. Az olajfolt h vastagsága tehát:. mm. Az olajsav moláris tömege: M = 884 g/mól, sűrűsége: = 0, 915 g/ cm3. Az Avogadro-szám általunk mért és számított értéke:. darab. 1. Miből származhat a mérés hibája? 2. Miért az olaj a legalkalmasabb anyag a kísérlet elvégzésére? 3. Miért szükséges a tál aljára a fekete lap? 4. Miért kell a krétapor a víz felszínére? 5. Miért közelíthetjük az olajsavmolekulák alakját kockával? Felhasznált irodalom JUHÁSZ András (1996) Fizikai kísérletek gyűjteménye 3. Budapest, Arkhimédész Bt.-Typotex kiadó. ISBN

16 Fizika 12. osztály 16 Készítette: Szalai Bernát 8. Kepler-féle (csillagászati) és Gelilei-féle (földi) távcső modellje Emlékeztető, gondolatébresztő A Kepler-féle távcső két közös optikai tengelyű domború lencséből áll. Fontos tulajdonsága, hogy fordított állású képet alkot. Ez azonban az égitestek tanulmányozása során nem okoz problémát, ezért is nevezik ezt a távcsövet csillagászati távcsőnek. A Galilei-féle távcső szintén két közös optikai tengelyű lencséből épül fel, de az egyik domború lencse helyett homorú lencsét alkalmaznak. Egyenes állású képet ad, ezért földi objektumok figyelésére alkalmas: színházi, illetve földi távcsőnek is nevezik. Hozzávalók (eszközök, anyagok) 5 sugaras lézer fényforrás 2 domború lencse (mágnesfóliázott) 1 homorú lencse (mágnesfóliázott) digitális fényképezőgép számítógép nyomtató mérőszalag Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Helyezd a mágneses táblára az egyik domború lencsét! Bocsáss át a lencsén a lencse optikai tengelyével párhuzamos fénysugarakat! A megtört fénysugarak metszéspontjában keletkező fókuszpont ismeretében mérd meg a lencse fókusztávolságát! Ugyanígy határozd meg a másik kiadott domború lencse fókusztávolságát is! 2. A két domború lencse fókusztávolságának ismeretében helyezd el a mágneses táblára közös optikai tengelyen a lencséket úgy, hogy a távolságuk a két fókusztávolság összegével egyezzen meg! Irányíts 5 párhuzamos fénysugarat az összeállításra! Az előállított Keplerféle távcső modelljét a sugármenetekkel fényképezd le! 3. Rögzítsd a mágneses táblára a homorú lencsét! A lencse alá helyezz egy papírlapot! Irányíts 5 párhuzamos fénysugarat a szórólencsére! A sugármeneteket rajzold át a papírlapra, majd azokat meghosszabbítva, mérd meg a fókusztávolságot! 4. Rögzíts a mágneses táblára egy gyűjtő és egy szórólencsét úgy, hogy a két lencse távolsága a két gyújtótávolság abszolút értékének különbsége legyen! Irányíts 5 párhuzamos fénysugarat az összeállításra és fényképezd le a sugármeneteket!

17 Feladatlap 17 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály A Kepler-féle távcső modellezésekor mért adatok: 1. domború lencse fókusztávolsága: f 1 = mm 2. domború lencse fókusztávolsága: f 2 = mm A Kepler távcső lencséinek távolsága (végtelen távoli pont megfigyelésekor): L = f 1 +f 2 = mm A Galilei-féle távcső modellezésekor mért adatok: A domború lencse fókusztávolsága: A homorú lencse fókusztávolsága: f 1 = mm f 2 = - mm A Galilei távcső lencséinek távolsága (végtelen távoli pont megfigyelésekor): L = f 1 - f 2 = mm Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal: (tubushossza, tükrös, látómezeje, színházi, fény, fordított, egyenes, hibát, távoli)! A távcső. tárgyak látószögének felnagyítására szolgáló eszköz. Ezen eszközök a összegyűjtését végzik lencsék vagy tükrök segítségével. A lencsés távcsövek hátránya, hogy a lencsék használata sok optikai okoz az égitestek leképezésénél, ezért a csillagászatban manapság inkább. távcsöveket használnak. Galilei-féle lencsés távcső... állású képet ad. Előnye a Kepler-féle távcsővel szemben, hogy a.... sokkal rövidebb. Manapság ez a rendszer..... távcsőként ma is közkedvelt. A Kepler-féle lencsés távcső. állású képet ad, de ez egyáltalán nem okoz nehézséget a csillagászati megfigyeléseknél. Nagy előnye a Galilei-távcsővel szemben, hogy a... sokkal nagyobb. Felhasznált irodalom Dr. EROSTYÁK János, Dr. KOZMA László (1995) Fénytan. Pécs, JPTE-TTK. pp ÁBRA: saját ötlet alapján.

18 Fizika 12. osztály Fényelhajlás vizsgálata hajszál és tolómérő alkalmazásával Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Szalai Bernát A fény egyenes vonalú terjedésétől való eltérések magyarázata a fény hullámtermészetében keresendő. A fényhullámok terében minden egyes pont a hullám odaérkezésekor elemi gömbi hullámforrássá válik. Ezen elemi hullámforrásokból kiinduló hullámok szuperpozíciója adja a hullámtér adott pontjában észlelhető hullámkitérést. Ha a fényhullám útjába a hullámhosszával összemérhető méretű akadályt vagy rést helyezünk, a fényhullám ennek széleinél megváltoztatja a terjedési irányát, eltér az egyenes vonalú terjedési iránytól, így az akadály mögé is behatol. Ezen jelenséget nevezzük fényelhajlásnak. Hozzávalók (eszközök, anyagok) 5 sugaras lézer fényforrás (egy fénysugarat használva) tolómérő tartóban hajszál diakeret tartóban mérőszalag számológép Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Helyezz egy hajszálat kifeszítve egy diakeretbe és világítsd meg egy lézersugárral! Mérd meg a hajszál és a falon keletkezett elhajlási kép távolságát (L)! 2. Mérd meg a kialakult elhajlási képen az 1., a 2. és a 3. erősítési hely közepének a távolságát a főmaximumtól (x 1, x 2, x 3 )! A lézersugár hullámhosszának (λ) ismeretében a három érték (x 1, x 2, x 3 ), a k=1,2,3 és a L mért értékéből számold ki a hajszál vastagságát (d) a 3 esetben! 3. Rögzíts egy tolómérőt egy tartóba! Irányítsd a lézer fénysugarat a tolómérővel beállított keskeny nyílásra úgy, hogy a tolómérő mögötti falfelületen az elhajlási kép látható legyen! Mérd meg a rés (tolómérő) és a fal távolságát (L), valamint az intenzitásmaximumok távolságát (x), és számold ki a fény hullámhosszát 3 beállított résszélesség esetén! 4. Hasonlítsd össze a fény hullámhosszának (λ) mért és megadott értékét!

19 Feladatlap 19 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály Mérési eredmények a hajszál vastagságának meghatározására: Erősítési helyek távolsága L (m) λ (nm) d (µm) a főmaximumtól (mm) k=1 x 1 = k=2 x 2 = k=3 x 3 = A hajszál vastagsága (3 mérés átlaga): L: a hajszál és az elhajlási kép távolsága k= 1,2,3 λ= a lézer hullámhossza (nm) Mérési eredmények a fény hullámhosszának meghatározására rés (tolómérő) esetén: Sorszám Résszélesség (mm) L (m) Intenzitásmaximumok távolsága (mm) λ (nm) A fény hullámhossza (3 mérés átlaga): L: a tolómérő nyílása és az elhajlási kép távolsága d= a tolómérő nyílásának mérete x= az intenzitásmaximumok távolsága A lézersugár mért hullámhosszának eltérése a megadott értéktől: % Felhasznált irodalom HOLICS László (1989) Fizikai összefoglaló. Budapest, Műszaki Könyvkiadó. pp Dr. EROSTYÁK János, Dr. KOZMA László (1995) Fénytan. Pécs, JPTE-TTK. pp JUHÁSZ András (1995) Fizikai kísérletek gyűjteménye 1. Budapest, Arkhimédész Bt. ÁBRA: saját ötlet alapján.

20 Fizika 12. osztály Kísérletek spektrofotométerrel Készítette: Szalai Bernát Emlékeztető, gondolatébresztő A spektroszkópok színképek előállítására szolgáló eszközök. A színképi bontásra pl. prizmát vagy optikai rácsot használnak. A spektrofotométerek összetett bontóprizmákat tartalmazó, pontos mérésre alkalmas eszközök, amellyel leolvasható a színképvonalak hullámhossza. A kisülési csövek fényének fontos tulajdonsága, hogy a kibocsátott fény spektruma az adott gázra jellemző. A csövekbe néhány száz Pa nyomású gázt helyeznek. Ha a cső két beépített elektródájára szikrainduktor segítségével több ezer voltos feszültséget kapcsolunk, akkor spektroszkóp segítségével tanulmányozhatóak a csőben levő anyagra (pl.: nemesgáz) jellemző színképvonalak. A hidrogén színképvonalainak hullámhosszaira J. Balmer próbálgatással kialakított egy képletet (Balmer-formula). Hozzávalók (eszközök, anyagok) spektrofotométer S szoftverrel spektrálcső foglalat tápegységgel számítógép spektrálcsövek számológép Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Állítsd össze a spektrofotométer használati útmutatója alapján a készüléket a spektrálcsövek által kibocsátott fény színképének számítógépes elemzésére! Kapcsold össze a számítógéppel, és a szoftver telepítésével készítsd elő a berendezést a mérésre! 2. A hidrogén töltetűn kívül még válassz ki 3 spektrálcsövet a megadottak közül! 3. Egymás után helyezd be a foglalatba a spektrálcsöveket, és a spektrofotométer segítségével határozd meg az adott anyagra (gázra) jellemző színképvonalak hullámhosszát! 4. Számítsd ki a Balmer-formulával a hidrogén 4 látható színképének hosszát és hasonlítsd össze a hidrogén töltetű spektrálcső mérési adataival!

21 Feladatlap 21 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály Írd be a táblázatba adott töltetű spektrálcső esetén a színképvonalak hullámhosszát csökkenő intenzitás szerint! Maximum öt színképvonal színét (pl. kék, sárga, infravörös ) és hullámhosszát rögzítsd! Spektrálcső töltet 1. vonal 2. vonal 3. vonal 4. vonal 5. vonal szín nm szín nm szín nm szín nm szín nm hidrogén Írd be a táblázatba a hidrogén színképvonalaira képlettel és méréssel meghatározott hullámhossz értékeket, és számítsd ki a mért és a számított érték különbségét! Segítség: A hidrogén színképvonalai a Balmer-formulával: n= 3,4,5,6 Balmer-formulával számított érték (nm) Spektrofotométerrel mért érték (nm) eltérés (nm) n=3 n=4 n=5 n=6 Felhasznált irodalom Dr. EROSTYÁK János, Dr. KOZMA László (1995) Fénytan. Pécs, JPTE-TTK. pp ÁBRA: saját ötlet alapján.

22 Fizika 12. osztály 22 Készítette: Weimann Gáborné 11. Geiger-Müller számlálóval végzett radioaktív sugárzás mérések Emlékeztető, gondolatébresztő A Geiger - Müller-féle számlálócső a legismertebb a radioaktív sugárzást kimutató eszközök közül. Egy speciális ionizációs kamráról van szó, melyben ionizáló sugárzás érkezésekor töltéslavina indul meg az elektródok között. A csőben levő töltőgázhoz adott adalékanyagok gondoskodnak arról, hogy a kisülés gyorsan leálljon, ezért viszonylag kis sugárzásintenzitások ( részecske/másodperc) mérésére is lehetőséget ad. Hozzávalók (eszközök, anyagok) Geiger-Müller-féle számlálócső sugárforrás: 226-os Ra mágnesrúd különböző anyagú és vastagságú fémlemezek (alumíniumfóliától az ólomlemezig) Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Állapítsd meg, hogy a sugárforrás milyen sugárzásfajtákat bocsát ki! Ehhez változtasd a GM-cső és a sugárforrás távolságát: nézd meg a beütésszámot néhány milliméter, majd kb. 10 cm, kb. 35 cm, végül pedig kb. 50 cm távolságban! Figyeld meg, hogy 35, illetve 50 cm távolságban a detektált sugárnyaláb közelében mágnesrudat mozgatva mi történik! Mi lehet az oka a megfigyelt jelenségnek? 2. Válaszd szét a sugárforrás által kibocsátott radioaktív sugárzásfajtákat fémabszorbenssel is! Ehhez különböző anyagú és vastagságú fémlemezeket (nagyon vékony alumínium fóliától a több cm vastagságú ólomlemezig) helyezve a GM-cső és a sugárforrás közé figyeld meg a beütésszámokat, majd hasonlítsd öszsze az előző feladatban kapott értékekkel! Melyik anyag nyeli el az α-sugárzást, melyik választja ki a β-sugárzást is, és mit állapíthatsz meg a γ-sugárzás gyengítésével kapcsolatban?

23 Feladatlap 23 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály 1. Mivel a különböző sugárzásfajták átlagos hatótávolsága is különböző, a GM-cső és a sugárforrás távolságát változtatva a beütésszám változását figyelhetjük meg. A megadott távolságokban mérjük a beütésszámot, és állapítsuk meg, hogy mely sugárzásfajták lehetnek jelen a detektáláskor! Mérés sorszáma Távolság Beütésszám (részecske/másodperc) Sugárzásfajták 1. néhány milliméter 2. kb. 10 cm 3. kb. 35 cm 4. kb. 50 cm Mit figyelhetünk meg a mágnesrúd mozgatásakor? 35 cm-nél: 50 cm-nél: Mi az oka az eltérő tapasztalatnak? Az alkalmazott lemezek esetén megfigyelt beütésszámok: Mérés sorszáma Alkalmazott Beütésszám (részecske/másodperc) A kiválasztott lemez anyaga sugárzásfajták és vastagsága Az elnyelődés. arányos a lemezvastagsággal, és az elnyelő fém rendszámának növekedésével is. Felhasznált irodalom JUHÁSZ András (1996) Fizikai kísérletek gyűjteménye 3. Budapest, Arkhimédész Bt.-Typotex kiadó. ISBN

24 Fizika 12. osztály Elektromágneses rezgések előállítása és vizsgálata Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Hegedüs József Egy feltöltött kondenzátor kivezetéseit egy nagy induktivitású, de kis ohmikus ellenállású tekerccsel rövidre zárva, azt tapasztaljuk, hogy a kondenzátor kisülése nem pillanatszerű, hanem váltakozó áram indul meg a rendszerben, melynek amplitúdója fokozatosan csökken. A jelenség magyarázata, hogy a kisülő kondenzátor a tekercsben áramot hoz létre. A tekercsben létrejövő áram mágneses mezőt indukál. A kondenzátorban elektromos mező formájában tárolt energia fokozatosan a tekercsben kialakuló mágneses mező energiájává alakult át. Mikor a kondenzátor töltése nullára csökken, akkor az energia teljes egészében a tekercs energiájává alakult. Ekkor a tekercsben folyó áramerősség maximális. (Ez persze csak ideális esetben igaz, amikor is a rendszer ohmikus ellenállása nulla.) Ezután a létrejött mágneses mező további energiatáplálás híján kezd megszűnni. Ez a folyamat sem lehet pillanatszerű, hiszen Lenz-törvénye értelmében a gyengülő áramerősséget a tekercs fenntartani igyekszik. A kondenzátor teljes kisülése után a tekercs áramforrássá válik. A folyamat addig tart, míg a kondenzátor teljesen fel nem töltődik. Ekkor az ellentétes polaritással feltöltött kondenzátor ismét a tekercsen keresztül kisül, és ismét lezajlik az előző folyamat csak ellentétes irányban. A kondenzátorból és tekercsből álló zárt áramkört elektromos rezgőkörnek nevezzük. Ideális rezgőkörben az ohmikus ellenállás nulla, ezért az ezekben keletkező rezgések amplitúdója állandó. Ezeket csillapítatlan, harmonikus rezgéseknek nevezzük. Valóságban a rezgőköröknek van ohmikus ellenállásuk, ezért ezekben az amplitúdó fokozatosan csökken. Az ilyen rezgéseket csillapított rezgéseknek nevezzük. A rezgőkörökben kialakuló rezgések frekvenciája a kondenzátor kapacitásától és a tekercs induktivitásától függ. Az f=1/(2π LC) valamint T=2π LC összefüggések szerint. A frekvencia meghatározására szolgáló összefüggést Thomson-képletnek nevezzük. Hozzávalók (eszközök, anyagok) kondenzátorok eltérő kapacitással 2db tekercs vasmag oszcilloszkóp vezeték kapcsoló áramforrás Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Állíts össze egy kondenzátorból és egy tekercsből álló rezgőkört az ábra szerint! A kapcsoló (1) állásában a kondenzátor feltöltődik! Ekkor a kapcsolót váltsd a (2) állásba. Oszcilloszkóp segítségével mérd meg az áramkörben a rezgőkör feszültségét! A műszer beállításai alapján, valamint a kirajzolt grafikon alapján, határozd meg a rezgőrendszer periódus idejét! Végezd el a kísérletet a rendelkezésre álló kondenzátorok illetve tekercsek kombinációjával! (A jelenség pillanatszerűen játszódik le, ezért a műszer által mért adatokat célszerű elmenteni, és a grafikont újból megjeleníteni.) Eredményeidet foglald táblázatba! 2. A tekercsbe helyezz vasmagot és ismételd meg a mérést! 3. A tekercset helyezd zárt vasmagra és ismét végezd el a mérést! 4. Cseréld ki a kondenzátort egy nagyobb kapacitásúra és végezd el mindhárom mérést! (vasmag nélkül, vasmaggal, zárt vasmaggal)

25 Feladatlap 25 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály tekercs vasmagja kondenzátor kapacitása periódusidő frekvencia nincs nyitott zárt nincs nyitott zárt Hogyan változott a rendszer frekvenciája és periódusideje, ha vasmagot helyeztünk a tekercsbe?..... Hogyan változott a rendszer frekvenciája és periódusideje, ha növeltük a kondenzátor kapacitását?..... A tekercsbe helyezett vasmaggal a tekercs milyen fizikai jellemzőjét változtattuk meg?..... Írj néhány példát arra, hogy hol használnak elektromágneses rezgéseket a gyakorlatban! Saját ötlet alapján. ÁBRA: saját ötlet alapján. Felhasznált irodalom

26 Fizika 12. osztály 26 Készítette: Guethné Nyári Éva 13. Elektromágneses hullámok terjedési tulajdonságainak vizsgálata mikrohullámú tartományban Emlékeztető, gondolatébresztő Maxwell megjósolta az elektromágneses hullámok létezését 1873-ban. Kísérletileg Hertz igazolta létüket 1888-ban. Ma már generátorokkal előállított elektromágneses hullámok kisugárzására és érzékelésére alkalmas adóantenna és vevő antenna áll rendelkezésünkre. Ezekkel a mechanikában és az optikában már vizsgált hullámtulajdonságok: visszaverődés, törés, állóhullámok kialakulása, elhajlás megfigyelhető-e. mikrohullámú szett Hozzávalók (eszközök, anyagok) Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Visszaverődés : helyezd a sugárzási és vételirány szögfelezőjére merőlegesen a fémlapot! Forgasd el függőleges tengelye körül a fémlapot! Hogyan változott a vétel erőssége? A vevő milyen irányú mozgatásával lehet a vételerősséget újra megnövelni? Mérd meg a beesési és a visszaverődési szöget három esetben! 2. Állóhullámok: Helyezz az adóval szembe, a terjedési irányra merőlegesen egy nagy kiterjedésű fémlapot! Mozgasd a vevőt az adó és a fémlap között! Mit tapasztalsz a vételerősség szempontjából? Milyen jelenségről van szó? Keresd meg a duzzadó helyeket! Mérd meg a távolságukat! Mekkora lehet a hullámhossz? 3. Hullámok törése: Irányítsd az adó antennáját úgy, hogy a kisugárzott hullám a paraffin prizma oldalára essék! Keresd a prizma mögött a legerősebb vétel irányát! Mit tapasztalsz? 4. Elhajlás egy rés esetében: Egyre szűkebb rés esetén 180 fokos vételszögben mozgatott vevő milyen vételerősségeket mutat? 5. Kettős rés esetén: a rés mögötti térben az elhajlás és interferencia eredményeként létrejött maximumok irányait mérd ki!

27 Feladatlap FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 12. osztály Mit tapasztalsz? Mekkora lehet a hullámhossz? Készíts rajzot! 4. Készíts rajzot! 5. Készíts rajzot! Saját ötlet alapján. ÁBRA: saját ötlet alapján. Felhasznált irodalom

28 A laboratóriumi munka rendje 1. A laboratóriumi helyiségben a gyakorlatok alatt csak a gyakorlatvezető tanár, a laboráns, illetve a gyakorlaton résztvevő tanulók tartózkodhatnak. 2. A teremben tartózkodó valamennyi személy köteles betartani a tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat. 3. A gyakorlat végeztével a tanulók rendbe teszik a munkaterületüket, majd a gyakorlatvezető tanár átadja a laboránsnak a helyiséget. A csoport ezek után hagyhatja el a termet. 4. A laboratóriumot elhagyni csak bejelentés után lehet. 5. A gyakorlaton részt vevők az általuk okozott kárért anyagi felelősséget viselnek. 6. Táskák, kabátok tárolása a laboratórium előterének tanulószekrényeiben megengedett. A terembe legfeljebb a laborgyakorlathoz szükséges taneszköz hozható be. 7. A laboratóriumi foglalkozás során felmerülő problémákat (meghibásodás, baleset, rongálás, stb.) a gyakorlatvezető tanár a laborvezetőnek jelenti és szükség szerint közreműködik annak elhárításában és a jegyzőkönyv felvételében. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások a laboratóriumban Az alábbi előírások minden személyre vonatkoznak, akik a laboratóriumban és az előkészítő helyiségben tartózkodnak. A szabályok tudomásulvételét aláírásukkal igazolják, az azok megszegéséből eredő balesetekért az illető személyt terheli a felelősség. 1. Valamennyi tanulónak kötelező ismerni a következő eszközök helyét és működését: - Gázcsapok, vízcsapok, elektromos kapcsolók - Porraloltó készülék, vészzuhany - Elsősegélynyújtó felszerelés - Elszívó berendezések - Vegyszerek és segédanyagok 2. A gyakorlatokon kötelező egy begombolható laborköpeny viselése, melyeket a tanulók helyben vehetnek igénybe. Köpeny nélkül a munka nem kezdhető el. 3. A hosszú hajat a baleset elkerülése végett össze kell fogni. 4. A laboratóriumban étkezni tilos. 5. A tanárnak jelenteni kell, ha bármiféle rendkívüli esemény következik be (sérülés, károsodás). Bármilyen, számunkra jelentéktelen eseményt (karmolás, preparálás közben történt sérülés stb.), toxikus anyagokkal való érintkezést, balesetet, veszélyforrást (pl. meglazult foglalat, kilógó vezeték) szintén jelezni kell a tanárnak. 6. A nagyobb értékű műszerek ki/be kapcsolásához kérjük a laboráns segítségét. Ezek felsorolása a mellékletben található. 7. A maró anyagok és tömény savak/lúgok kezelése kizárólag gumikesztyűben, védőszemüvegben történhet. Ha maró anyagok kerülnek a bőrünkre, azonnal törüljük le puha ruhával, majd mossuk le bő csapvízzel. 8. Mérgező, maró folyadékok pipettázása csak dugattyús pipettával vagy pipettázó labdával történhet. 9. A kísérleti hulladékokat csak megfelelő módon és az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni. A veszélyes hulladékokat (savakat, lúgokat, szerves oldószereket stb.) gyűjtőedényben gyűjtsük. Vegyszermaradványt ne tegyünk vissza a tárolóedénybe. 10. A gyakorlati órák alkalmával elkerülhetetlen a nyílt lánggal, melegítéssel való munka. - A gázégő begyújtásának a menete: 1; tűzveszélyes anyagok Működési szabályzat eltávolítása, 2; a kivételi hely gázcsapjának elzárása, 3; a fő gázcsap kinyitása, 4; az égő levegőszelepének szűkítése, 5; a gyufa meggyújtása, 6; a kivételi hely gázcsapjának kinyitása és a gáz meggyújtása. - A kémcsöveket szakaszosan melegítjük, az edény száját soha ne irányítsuk személyek felé. - Tűzveszélyes anyagokat ne tartsunk nyílt láng közelében. Az ilyen anyagokat tartalmazó üvegeket tartsuk lezárva, és egyszerre csak kis mennyiséget töltsünk ki. - Ne torlaszoljuk el a kijárati ajtót, és az asztalok közötti teret. - Az elektromos, 230 V-ról működő berendezéseket csak a tanár előzetes útmutatása alapján szabad használni. Ne nyúljunk elektromos berendezésekhez nedves kézzel, a felület, melyen elektromos tárgyakkal kísérletezünk, legyen mindig száraz. - Tilos bármely elektromos készülék belsejébe nyúlni, burkolatát megbontani - A meghibásodást jelentsük a gyakorlatvezető tanárnak, a készüléket pedig a hálózati csatlakozó kihúzásával áramtalanítsuk. - Esetleges tűzkeletkezés esetén a laboratóriumot a tanulók a tanár vezetésével a kijelölt menekülési útvonalon hagyhatják el. 11. Munkahelyünkön tartsunk rendet. Ha bármilyen rendellenességet tapasztalunk, azt jelentsük a gyakorlatot vezető tanárnak. Rövid emlékeztető az elsősegély-nyújtási teendőkről Vegyszerek használata mindig csak a vegyszer biztonsági adatlapja szerint történhet. Az elsősegély-nyújtási eljárásokat a gyakorlatvezető tanár végzi. Tűz vagy égési sérülés esetén - Az égő tárgyat azonnal eloltjuk alkalmas segédeszközökkel (víz, homok, porraloltó, pokróc, stb.). Elektromos tüzet vízzel nem szabad oltani. - Vízzel nem elegyedő szerves oldószerek tüzét tilos vízzel oltani! - Az égési sebet ne mossuk, ne érintsük, ne kenjük be, hanem csak száraz gézlappal fedjük be. Kisebb sérülésnél (zárt bőrfelületnél) használhatók az Irix vagy Naksol szerek. Mérgezés esetén - Ha bőrre került: száraz ruhával felitatjuk, majd bő vízzel lemossuk. - A bőrre, illetve testbe kerülő koncentrált kénsavat nem szabad vízzel lemosni, vagy hígítani, mert felforrósodik és égési sérüléseket okoz - Ha szembe jutott: bő vízzel kimossuk (szemzuhany), majd 2%- os bórsav oldattal (ha lúg került a szembe) vagy NaHCO 3 oldattal (ha sav került a szembe) öblítünk és a szemöblögető készletet használjuk. - Ha belélegezték: friss levegőre visszük a sérültet. - Ha szájüregbe jutott: a vegyszert kiköpjük, és bő vízzel öblögetünk. Sebesülés esetén - A sebet nem mossuk vízzel, hanem enyhén kivéreztetjük. - A sebet körül fertőtlenítjük a baleseti szekrényből vett alkoholos jódoldattal, majd tiszta és laza gézkötést helyezünk rá. Kisebb sérüléseknél sebtapaszt alkalmazunk. Áramütés esetén - Feszültség mentesítünk, a balesetest lefektetjük, pihentetjük és a sebeit laza gézkötéssel látjuk el. Amennyiben az áramütés a szívet is leállítaná, azonnali újraélesztésre van szükség. Értesítjük az iskolaorvost.

Fizika 9. osztály. 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás... 2. 2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata lejtőn...

Fizika 9. osztály. 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás... 2. 2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata lejtőn... Fizika 9. osztály 1 Fizika 9. osztály Tartalom 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás............................................. 2 2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata lejtőn....................

Részletesebben

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja FELADATLAPOK FIZIKA 11. évfolyam Gálik András ajánlott korosztály: 11. évfolyam 1. REZGÉSIDŐ MÉRÉSE fizika-11-01 1/3! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A mérés során használt eszközökkel

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

12. FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

12. FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 12. osztálya számára 12. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Egyenes

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 11/1. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

Fizika 11. osztály. 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron)... 2. 2. Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú...

Fizika 11. osztály. 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron)... 2. 2. Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú... Fizika 11. osztály 1 Fizika 11. osztály Tartalom 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron)............. 2 2. Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú......................................

Részletesebben

Az Egyszerű kvalitatív kísérletek és az egész órás mérési gyakorlatok időzítése, szervezési kérdései!

Az Egyszerű kvalitatív kísérletek és az egész órás mérési gyakorlatok időzítése, szervezési kérdései! Tartalomjegyzék Az Egyszerű kvalitatív kísérletek és az egész órás mérési gyakorlatok időzítése, szervezési kérdései! Egyszerű kvalitatív kísérletek 1. Forog vagy nem? 2. Szívószál-rakéta 3. Itt a golyó

Részletesebben

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3 Természettudományos 11. ÉVFOLYAM FIZIKA Szerző: Pálffy Tamás Lektorálta: Szabó Sarolta Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Laborhasználati szabályok, balesetvédelem, figyelmeztetések... 4 A mágneses

Részletesebben

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára 8. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Elektrosztatika

Részletesebben

19. Az elektron fajlagos töltése

19. Az elektron fajlagos töltése 19. Az elektron fajlagos töltése Hegyi Ádám 2015. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Mérési összeállítás 4 2.1. Helmholtz-tekercsek.............................. 5 2.2. Hall-szonda..................................

Részletesebben

Fizika 2. Feladatsor

Fizika 2. Feladatsor Fizika 2. Felaatsor 1. Egy Q1 és egy Q2 =4Q1 töltésű részecske egymástól 1m-re van rögzítve. Hol vannak azok a pontok amelyekben a két töltéstől származó ereő térerősség nulla? ( Q 1 töltéstől 1/3 méterre

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János Szakképző Iskola és ban 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2.

Részletesebben

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 49. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2007/2008

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 49. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2007/2008 Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 49. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2007/2008 Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság Fizikai Olimpiász 49. évfolyam, 2007/2008-as tanév Az FO versenyzıinek

Részletesebben

Fizika 10. osztály. 1. Gay-Lussac I. törvénye... 2. 2. Szilárd test fajhőjének meghatározása... 4. 3. Folyadék fajhőjének meghatározása...

Fizika 10. osztály. 1. Gay-Lussac I. törvénye... 2. 2. Szilárd test fajhőjének meghatározása... 4. 3. Folyadék fajhőjének meghatározása... Fizika 10. osztály 1 Fizika 10. osztály Tartalom 1. Gay-Lussac I. törvénye........................................................ 2 2. Szilárd test fajhőjének meghatározása...........................................

Részletesebben

Biofizika tesztkérdések

Biofizika tesztkérdések Biofizika tesztkérdések Egyszerű választás E kérdéstípusban A, B,...-vel jelölt lehetőségek szerepelnek, melyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztani. A választ írja a kérdés előtt lévő kockába!

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

Fizika 8. osztály. 1. Elektrosztatika I... 2. 2. Elektrosztatika II... 4. 3. Ohm törvénye, vezetékek ellenállása... 6

Fizika 8. osztály. 1. Elektrosztatika I... 2. 2. Elektrosztatika II... 4. 3. Ohm törvénye, vezetékek ellenállása... 6 Fizika 8. osztály 1 Fizika 8. osztály Tartalom 1. Elektrosztatika I.............................................................. 2 2. Elektrosztatika II.............................................................

Részletesebben

EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Bizonyítsa méréssel, hogy a ferdére állított csben mozgó buborék egyenes vonalú egyenletes mozgást végez! Készítsen

Részletesebben

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Szaktanári segédlet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2. Elektrosztatika... 4 3. Egyszerű áramkörök... 9 4. Ohm

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), elsı kérdésünk valószínőleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára Zagyvai Péter - Osváth Szabolcs Bódizs Dénes BME NTI, 2008 1. Bevezetés Az izotópok stabilak vagy radioaktívak

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

Fizikai példatár 3. 3. Mechanika II. Csordásné Marton, Melinda

Fizikai példatár 3. 3. Mechanika II. Csordásné Marton, Melinda Fizikai példatár 3. 3. Mechanika II. Csordásné Marton, Melinda Fizikai példatár 3.: 3. Mechanika II. Csordásné Marton, Melinda Lektor: MIhályi, Gyula Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 8/9. tanévi FIZIKA Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Egyenes vonalú mozgások..... 3 2. Periodikus

Részletesebben

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE Villamos művek 1. A VILLAMOSENERIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉE Napjainkban életünk minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia felhasználása. Jelentősége mindenki számára akkor válik

Részletesebben

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) I. Pontszerű test 1. Pontszerű test modellje. Pontszerű test egyensúlya 3. Pontszerű test mozgása a) Egyenes vonalú egyenletes

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I. Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika 1.5. Mennyi ideig esik le egy tárgy 10 cm magasról, és mekkora lesz a végsebessége?

Részletesebben

Fizika 7. 8. évfolyam

Fizika 7. 8. évfolyam Éves órakeret: 55,5 Heti óraszám: 1,5 7. évfolyam Fizika 7. 8. évfolyam Óraszám A testek néhány tulajdonsága 8 A testek mozgása 8 A dinamika alapjai 10 A nyomás 8 Hőtan 12 Összefoglalás, ellenőrzés 10

Részletesebben

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István tankönyv 0 Mozaik Kiadó Szeged, 03 TARTALOMJEGYZÉK Gondolkodási módszerek. Mi következik ebbõl?... 0. A skatulyaelv... 3. Sorba rendezési

Részletesebben

Ph 11 1. 2. Mozgás mágneses térben

Ph 11 1. 2. Mozgás mágneses térben Bajor fizika érettségi feladatok (Tervezet G8 2011-től) Munkaidő: 180 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia. A két feladatsor nem származhat azonos témakörből.)

Részletesebben

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Mikrohullámok vizsgálata. x o Mikrohullámok vizsgálata Elméleti alapok: Hullámjelenségen valamilyen rezgésállapot (zavar) térbeli tovaterjedését értjük. A hullám c terjedési sebességét a hullámhossz és a T rezgésido, illetve az f frekvencia

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0218 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Épügépé//30/Ksz/Rok A kódrészletek jelentése: Épületgépész szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Csordásné Marton Melinda Fizikai példatár 4 FIZ4 modul Elektromosságtan SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999 évi LXXVI

Részletesebben

FÉNYT KIBOCSÁTÓ DIÓDÁK ALKALMAZÁSA A KÖZÉPISKOLAI FIZIKAOKTATÁSBAN

FÉNYT KIBOCSÁTÓ DIÓDÁK ALKALMAZÁSA A KÖZÉPISKOLAI FIZIKAOKTATÁSBAN Kísérlet a Lenz-ágyúval. A verseny elôkészületei során többször jártam a Csodák Palotájában és azt tapasztaltam, hogy sokan egy óriási játszótérnek tekintik a kiállítást. Nyílván ez célja is a szervezôknek,

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató FELADATOK

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató FELADATOK Oktatási Hivatal A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató FELADATOK Hogyan fújják fel egymást a léggömbök A méréshez

Részletesebben

1. Atomspektroszkópia

1. Atomspektroszkópia 1. Atomspektroszkópia 1.1. Bevezetés Az atomspektroszkópia az optikai spektroszkópiai módszerek csoportjába tartozó olyan analitikai eljárás, mellyel az anyagok elemi összetételét határozhatjuk meg. Az

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN Térfogati hőátadási tényező meghatározása fluidizációs szárításnál TDK

Részletesebben

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády. Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády. Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 50. ročník Fyzikálnej olympiády Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság Fizikai Olimpiász 50. évfolyam Az B kategória 1. fordulójának feladatai 1. A spulni mozgása

Részletesebben

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX.1. Az emberi szem felépítése A szem az emberi szervezet legfontosabb érzékelő szerve, mivel a szem és a központi idegrendszer közreműködésével az elektromágneses

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. FÉLÉV A kiadvány KHF/4356-14/2008. engedélyszámon 2008.11.25. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás A fény Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. 2010. október 19. Huber Tamás PTE ÁOK Biofizikai Intézet E A fény elektromos térerısségvektor hullámhossz A fény kettıs természete: Hullám (terjedéskor)

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK A ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖVÉNYEK Elektromos töltés, elektromos tér A kémiai módszerekkel tová nem ontható anyag atomokól épül fel. Az atom atommagól és az atommagot körülvevő elektronhéjakól áll. Az atommagot

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban -

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves résztvevők! SLIDE1 Koltai György vagyok, és tisztelettel köszöntöm Önöket

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Forgásfelületek származtatása és ábrázolása

Forgásfelületek származtatása és ábrázolása Forgásfelületek származtatása és ábrázolása Ha egy rögzített egyenes körül egy tetszőleges görbét forgatunk, akkor a görbe úgynevezett forgásfelületet ír le; a rögzített egyenes, amely körül a görbe forog,

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

Fizika verseny kísérletek

Fizika verseny kísérletek Fizika verseny kísérletek 7-8. évfolyam 7.2.5.1. kísérlet Sűrűség mérése Eszközök: mérendő tárgyak, mérleg, mérőhenger, víz Mérd meg szabályos és szabálytalan alakú vas, réz és alumínium tárgyak (hengerek,

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

KÉTPREPARÁTUMOS MÓDSZERREL

KÉTPREPARÁTUMOS MÓDSZERREL GM-CSŐ KRKTERSZTKÁJÁNK VZSGÁLT, HOLTDEJÉNEK MEGHTÁROZÁS KÉTPREPRÁTUMOS MÓDSZERREL GM-cső a legelterjedtebben asznált gázionizációs detektor az -, - és - sugárzás mérésére. gáz-ionizációs detektoroknak

Részletesebben

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8.

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. 1. feladat: Az elszökő hélium Több helyen hallhattuk, olvashattuk az alábbit: A hélium kis móltömege miatt elszökik a Föld gravitációs teréből. Ennek

Részletesebben

EXAMENUL DE BACALAUREAT

EXAMENUL DE BACALAUREAT EXMEUL DE BCLURET - 007 Proba E: ecializarea : matematic informatic, tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic toate secializ rile unt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintre cele atru rev

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK M1 TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET 013/14. 1. félév 1. Elméleti összefoglaló A folyadékáramlásban lévő,

Részletesebben

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI 15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI Alapadatok Egymást szög alatt metsző tengelyeknél a hajtást kúpkerékpárral valósítjuk meg (15.1 ábra). A gördülő felületek kúpok, ezeken van kiképezve a kerék fogazata.

Részletesebben

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció A 2008-as bajor fizika érettségi feladatok (Leistungskurs) Munkaidő: 240 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia) L Ph 1 1. Kozmikus részecskék mozgása

Részletesebben

Leképezési hibák. Főtengelyhez közeli pontok leképezésénél is fellépő hibák Kromatikus aberráció A törésmutató függ a színtől. 1 f

Leképezési hibák. Főtengelyhez közeli pontok leképezésénél is fellépő hibák Kromatikus aberráció A törésmutató függ a színtől. 1 f Leképezési hibák A képalkotás leírásánál eddig paraxiális közelítést alkalmaztunk, azaz az optikai tengelyhez közeli, azzal kis szöget bezáró sugarakra korlátoztuk a vizsgálatot A gyakorlatban szükség

Részletesebben

Karbantartási jegyzőkönyv

Karbantartási jegyzőkönyv Karbantartási jegyzőkönyv Lajstromjel: HA- Tulajdonos: Jelölje meg a megfelelő típust! Üzembentartó: Repülőgép típ.: SF-25 B/C/D/E Gyári szám: Gyártási év: Motor: Gyári szám: Gyártási év: Légcsavar: Gyári

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL 7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL Számos technológiai folyamat, kémiai reakció színtere gáz, vagy folyékony közeg (fluid közeg). Gondoljunk csak a fémek előállításakor

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI A tűz oltásával egyidőben alkalmazható mobil ventilálás nemzetközi tapasztalatai A zárttéri tüzek oltására kiérkező tűzoltókat nemcsak a füstgázok magas hőmérséklete akadályozza, hanem annak toxicitása,

Részletesebben

2. előadás: További gömbi fogalmak

2. előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak Valamely gömbi főkör ívének α azimutja az ív egy tetszőleges pontjában az a szög, amit az ív és a meridián érintői zárnak be egymással

Részletesebben

Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei

Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei K házi-kis Ambrus, Klebniczki József Kecskeméti F iskola GAMF Kar Matematika és Fizika Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Véges transzverzális

Részletesebben

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Elektromágneses indukció, váltakozó áram Elektromágneses indukció, váltakozó áram Elektromágneses indukció: (tankönyv 84.-89. oldal) Ha tekercsben megváltoztatjuk a mágneses teret (pl. mágnest mozgatunk benne, vagy körülötte), akkor a tekercsben

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Hőkezelés. (PhD) féléves házi feladat Acélok cementálása Thiele Ádám WTOSJ Budaest, 11 Tartalomjegyzék 1. A termokémiai kezeléseknél lejátszódó

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE

V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE Minden olyan optikai eszközt, amely arra szolgál, hogy a tiszta látás távolságán belül megnövelje a látószöget abból a

Részletesebben

MÁSODIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁS A MÁTRÁBAN CLOSE ENCOUNTERS OF THE SECOND KIND IN MÁTRA HILL

MÁSODIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁS A MÁTRÁBAN CLOSE ENCOUNTERS OF THE SECOND KIND IN MÁTRA HILL MÁSODIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁS A MÁTRÁBAN CLOSE ENCOUNTERS OF THE SECOND KIND IN MÁTRA HILL Nagy Péter 1, Pintér István, Bagány Mihály Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 1 az ELTE Fizika Tanítása doktori program

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Méréssel kapcsolt 3. számpélda Méréssel kapcsolt 3. számpélda Eredmények: m l m 1 m 3 m 2 l l ( 2 m1 m2 m l = 2 l2 ) l 2 m l 3 = m + m2 m1 Méréssel kapcsolt 4. számpélda Állítsuk össze az ábrán látható elrendezést. Használjuk a súlysorozat

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

A középszintű fizika érettségi témakörei:

A középszintű fizika érettségi témakörei: A középszintű fizika érettségi témakörei: 1. Mozgások. Vonatkoztatási rendszerek. Sebesség. Az egyenletes és az egyenletesen változó mozgás. Az s(t), v(t), a(t) függvények grafikus ábrázolása, elemzése.

Részletesebben

Az aperturaantennák és méréstechnikájuk

Az aperturaantennák és méréstechnikájuk Az aperturaantennák és méréstechnikájuk (tanulmány) Szerzők: Nagy Lajos Lénárt Ferenc Bajusz Sándor Pető Tamás Az aperturaantennák és méréstechnikájuk A vezetékmentes hírközlés, távközlés és távmérés egyik

Részletesebben

3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, RC és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió)

3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, RC és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió) 3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, R és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió Zoli 2009. október 28. 1 Tartalomjegyzék 1. Frekvenciafüggő elemek, kondenzátorok és tekercsek:

Részletesebben

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése 1 blende 1 és 2 rés 2 összekötő vezeték Előkészület: A kísérleti lámpát teljes egészében egy ív papírlapra helyezzük. A négyzetes fénynyílást széttartó fényként használjuk

Részletesebben

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki 1. A gyorsulás Gyakorlati példákra alapozva ismertesse a változó és az egyenletesen változó mozgást! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Ismertesse

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1 Tartalom 1 Biztonságtechnikai javaslatok 2 A készlet tartalma 3 Beszerelés előtt ellenőrizendő 4 Összeszerelés

Részletesebben

2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával.

2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával. 2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával. A MÉRÉS CÉLJA Az elterjedten alkalmazott hőmérséklet-érzékelők (ellenállás-hőmérő, termisztor, termoelem) megismerése,

Részletesebben

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. : Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Kémia 11. osztály. Fényelhajlás, fényszórás; A dialízis szemléltetése... 2. 2. A hőmérséklet és a nyomás hatása a kémiai egyensúlyra...

Kémia 11. osztály. Fényelhajlás, fényszórás; A dialízis szemléltetése... 2. 2. A hőmérséklet és a nyomás hatása a kémiai egyensúlyra... Kémia 11. osztály 1 Kémia 11. osztály Tartalom 1. Kolloid rendszerek vizsgálata: Fényelhajlás, fényszórás; A dialízis szemléltetése................................. 2 2. A hőmérséklet és a nyomás hatása

Részletesebben

FIZIKA. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

FIZIKA. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 015 FIZIKA Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 017. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált Síkban polarizált hullámok Tekintsünk egy z-tengely irányában haladó fénysugarat. Ha a tér egy adott pontjában az idő függvényeként figyeljük az elektromos (ill. mágneses) térerősség vektorokat, akkor

Részletesebben

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA SZERZŐK: DR. BALPATAKI ANTAL DR. BÉCSI TAMÁS KÁROLY JÓZSEF RAJZOLÓK: MÁRTON GERGELY SZENTANNAI GÁBOR

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint 06 ÉETTSÉGI VIZSGA 006. május 5. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól köethetően

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése. A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység vezetékek, krokodil csipeszek

Részletesebben