Fizika 9. osztály. 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata lejtőn...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fizika 9. osztály. 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás... 2. 2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata lejtőn..."

Átírás

1 Fizika 9. osztály 1 Fizika 9. osztály Tartalom 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata lejtőn Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata Atwood-készülékkel A nehézségi gyorsulás meghatározása Atwood-készülékkel Az egyenletes körmozgás kinematikai vizsgálata A lendület (impulzus) megmaradás törvényének kísérleti igazolása Newton I. és III. törvényének kísérleti igazolása Newton II. törvényének kísérleti igazolása Tapadási súrlódási együttható meghatározása változtatható hajlásszögű lejtővel A közegellenállási erőtörvény vizsgálata szélcsatornában Merev test egyensúlyának vizsgálata kétoldalú emelővel A súrlódási munka mérése Az energiamegmaradás törvényének kísérleti igazolása jojóval Szerzők: Jezeri Tibor, Őszi Gábor Lektorálta: Dr. Walter József egyetemi adjunktus A kísérleteket elvégezték: Laczóné Tóth Anett és Máté-Márton Gergely laboránsok Készült a TÁMOP / A természettudományos oktatás módszertanának és eszközparkjának megújítása Kaposváron című pályázat keretében Felelős kiadó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A tananyagot a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízása alapján a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. fejlesztette Szakmai vezető: Vámosi László laborvezető, Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár A fényképeket készítette: Szellő Gábor és Tamás István, Régió Média Bt. Tördelőszerkesztő: Parrag Zsolt, Ráta 2000 Kft. Kiadás éve: 2012, példányszám: 90 db VUPE 2008 Kft Kaposvár, Kanizsai u. 19. Felelős vezető: Vuncs Rita Második javított kiadás, 2013

2 Fizika 9. osztály 2 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás Készítette: Jezeri Tibor Emlékeztető, gondolatébresztő Egyenes vonalú egyenletes mozgást végez az anyagi pont, ha egyenes vonalban mozogva egyenlő időközök alatt bármekkorák is legyenek ezek egyenlő utakat tesz meg. Egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén az anyagi pont sebessége állandó. Egyenlet: Hozzávalók (eszközök, anyagok) sín kocsi fénykapuk csiga test fonal Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. A sínt helyezd vízszintes asztalra, a végére rögzíts egy csigát! 2. A sínre helyezz egy kiskocsit, melyet fonállal a csigán átvetve egy kis tömegű testtel köss össze! A test legyen a talaj felett minden kísérlet esetén kb. 10 cm-re (mindig azonos magasságban, ezzel biztosítva minden mérés esetén a kiskocsi azonos sebességét)! 3. Engedd el a testet, amely addig gyorsítja a kiskocsit, amíg el nem éri a talajt! 4. A fénykapukat helyezd rendre 20, 40, 60, 80, 100, 120,140 cm távolságra egymástól, az elsőt abba a helyzetbe, ameddig gyorsul a kiskocsi! Minden helyzetben 3 mérést végezz, majd átlagolj! A mérések adatait egy külön papíron vezesd, csak az átlagértékeket tüntesd fel a feladatlapon!

3 Feladatlap 3 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály 1. Átlagolt értékek táblázata út (cm) idő (s) 2. Ábrázold a megtett utakat az eltelt idő függvényében! (a grafikont az ábra tartalmazza) 3. Milyen görbét kapsz? Milyen arányosság írható fel a megtett út és az eltelt idő között? 4. Mit mondhatsz el az egyenesen arányos mennyiségek hányadosáról? 5. Egészítsd ki a következő mondatot! Mivel az egyenes vonalú egyenletes mozgásnál a. és aközben.. egymással. a hányadosuk Melyik fizikai mennyiséget definiáltad? Mi a jele, az SI mértékegysége és a mindennapi életben használt mértékegysége a sebességnek? 6. Végezd el a következő átváltásokat! a hang sebessége levegőben legnagyobb szabályos sebesség autópályán Nevezzük meg a tengelyeket, írjuk rá a mértékegységeket is! Felhasznált irodalom Dr. BUDÓ Ágoston, Dr. MÁTRAI Tibor (1981) Kísérleti fizika I. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. ÁBRA: saját ötlet alapján.

4 Fizika 9. osztály 4 Készítette: Jezeri Tibor 2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata lejtőn Emlékeztető, gondolatébresztő Egy kiskocsi legördülése adott szögű lejtőn egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. Ennél a mozgásnál a test által megtett út az eltelt idő négyzetével arányos, a test pillanatnyi sebessége viszont az idővel egyenesen arányos, hányadosuk állandó, melyet gyorsulásnak nevezünk. Hozzávalók (eszközök, anyagok) sín kocsi fénykapuk Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Állítsd be a sínt nem túl nagy hajlásszögben a vízszinteshez képest! Ezen a beállításon a mérés folyamán ne változtass! 2. Indítsd el zérus kezdősebességgel a kiskocsit a sín elejétől! A fénykapukat helyezd a sín elejére illetve attól rendre 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 cm távolságra! 3. Rögzítsd a mért időket, minden távolságon 3 mérést végezve, majd átlagolj! 4. A mért értékeket egy külön papíron vezesd, a feladatlapon csak az átlagértékeket tüntesd fel! Ezeket az értékeket emeld majd négyzetre az s-t 2 függvény ábrázolásához!

5 Feladatlap 1. Átlagolt értékek táblázata 5 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály út (cm) idő (s) s (cm) t 2 (s 2 ) 2. Töltsd ki a táblázatot, majd ábrázold az s-t 2 függvényt! ( A függvények az ábra részben találhatók) 3. Milyen görbéket kapsz? 4. Milyen arányosságot mutatnak a függvények? 5. Alkalmazd az ismert négyzetes úttörvényt és számold ki a mozgás gyorsulását! s (cm) t 2 (s 2 ) 6. Számold ki a gyorsulások átlagát! Felhasznált irodalom Dr. BUDÓ Ágoston, Dr. MÁTRAI Tibor (1981) Kísérleti fizika I. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. ÁBRA: saját ötlet alapján.

6 Fizika 9. osztály 6 Készítette: Jezeri Tibor 3. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata Atwood-készülékkel Emlékeztető, gondolatébresztő Az Atwood-készülék lényegében egy állócsigán átvetett fonál végein függő két különböző tömegű test, melyek függőleges egyenes mentén mozognak egyenletesen változó mozgással. Nyújthatatlan fonalat feltételezve a két test gyorsulása abszolút értékben megegyező nagyságú és állandó. Hozzávalók (eszközök, anyagok) Atwood-készülék különböző tömegű testek stopper vagy fotocella Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Az Atwood-készüléket állítsd be oly módon, hogy a kisebb tömegű test legyen az asztalon, a nagyobb tömegű test bizonyos lemért magasságban! Ezt a magasságot a fonál segítségével tudod változtatni. Itt is, mint az előző mérésben több magasságot állíts be: 20, 40, 60, 80, 100 cm-t! 2. Engedd el az alsó testet, amelyik addig gyorsul, míg a másik le nem ér az asztalra! Minden magasságon 3 mérést végezve átlagolj! A mérési adatokat külön papíron vezesd, csak az átlagértékeket tüntesd fel a feladatlapon! 3. Készítsd el a mozgás út-idő diagramját! 4. Számold ki az adott utakhoz tartozó átlagsebességeket, és készítsd el a mozgás átlagsebességidő függvényét is!

7 Feladatlap 7 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály 1. Számold ki az adott utakhoz tartozó átlagsebességeket, és készítsd el a mozgás átlagsebesség-idő függvényét! Mivel zérus kezdősebesség esetén v t = 2v átl, számold ki az adott távolságokhoz tartozó pillanatnyi sebességeket is, és ábrázold a pillanatnyi sebességet is az idő függvényében! s (cm) t (s) 2. Mi a pillanatnyi sebesség és az idő függvényének geometriai jelentése? 3. Számold ki a vizsgált mozgás gyorsulását! Használd a zérus kezdősebesség esetén igaz összefüggést! Mindegyik út értékre számolj, majd átlagolj! s (cm) Felhasznált irodalom Dr. BUDÓ Ágoston, Dr. MÁTRAI Tibor (1981) Kísérleti fizika I. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. ÁBRA: saját ötlet alapján.

8 Fizika 9. osztály 8 4. A nehézségi gyorsulás meghatározása Atwood-készülékkel Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Jezeri Tibor Az Atwood-készülék lényegében egy állócsigán átvetett fonál végein függő két különböző tömegű test, melyek függőleges egyenes mentén mozognak egyenletesen változó mozgással. Nyújthatatlan fonalat feltételezve a két test gyorsulása abszolút értékben megegyező nagyságú és állandó. Ha az állócsiga tömegétől eltekintünk, akkor a fonálban támadó erők egyenlők, és a nehézségi gyorsulás értéke az egyenletek átrendezésével meghatározható. Hozzávalók (eszközök, anyagok) Atwood-készülék különböző tömegű testek stopper vagy fotocella Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Az Atwood-készüléket helyezd az asztalra és állítsd be oly módon, hogy a kisebb tömegű test legyen az asztalon, a nagyobb tömegű test bizonyos lemért magasságban (pl. 100 cm-re)! 2. Engedd el az alsó testet, amelyik addig gyorsul, míg a másik le nem ér az asztalra! 3. Mérd meg mennyi idő alatt ér a nagyobb tömegű test az asztalra! 4. A négyzetes úttörvény alapján határozd meg a testek gyorsulását!

9 Feladatlap 9 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály 1. A mérés táblázata: (3 méréshez) 2. Az ábrán rajzold be a ható erőket! Figyelj az erővektorok nagyságára! 3. Milyen esetben lesz a két testre ható kötélerő egyenlő nagyságú? 4. Írd fel mindkét testre a dinamika alapegyenletét! Oldd meg az egyenletrendszert, amiből fejezd ki g-t! (szintén az ábrában) 5. Ismerve a testek tömegeit számítsd ki a nehézségi gyorsulás értékét! Hasonlítsd össze az irodalmi értékkel! 6. Miből adódhat az eltérés? Adj meg néhány okot! Felhasznált irodalom Dr. BUDÓ Ágoston, Dr. MÁTRAI Tibor (1981) Kísérleti fizika I. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. ÁBRA: saját ötlet alapján.

10 Fizika 9. osztály Az egyenletes körmozgás kinematikai vizsgálata Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Jezeri Tibor Egyenletes körmozgást végez az anyagi pont, ha körpályán mozogva egyenlő időközök alatt bármekkorák is legyenek ezek, egyenlő íveket tesz meg, mindig ugyanabban a körülfordulási irányban. Egyenletes körmozgás esetén az anyagi pont szögsebessége és kerületi sebessége állandó nagyságú. Az egyenletek a következők:, ahol T a periódus idő, f a frekvencia, v a kerületi sebesség, ω a szögsebesség, a cp a centripetális gyorsulás. Hozzávalók (eszközök, anyagok) sín csigával küllős kerék súlysorozat stopper vagy fotokapuk Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Csatlakoztasd a küllős kereket a csigához! 2. A csigára csévélj fel zsinórt, aminek a végére függessz egy testet! 3. A testet adott magasságból engedd el! Minden mérésnél hagyd, hogy a test elérje a talajt, biztosítva ezzel azt, hogy a kerék minden esetben a test talajra érkezése után azonos szögsebességgel forogjon! 4. Ezután mérd meg 1, 2, 3, 4, 5, 6 teljes forgás megtételéhez szükséges időket! 5. Minden esetben 3 mérést végezz, majd átlagolj! A mérési eredményeket külön papíron vezesd, csak az átlagolt mérési eredményeket tüntesd fel a feladatlapon!

11 Feladatlap 11 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály 1. Számold ki az adott fordulatok számához tartozó szögelfordulásokat és rögzítsd a hozzájuk tartozó időtartamokat! fordulatok száma(z) szögelfordulás (α) [rad] 2Π időtartam (t) [s] 2. Ábrázold a szögelfordulásokat az eltelt idő függvényében! (grafikon az ábrában) A grafikonon tüntesd fel a fizikai mennyiségeket és a mértékegységeket is! 3. Milyen a függvény menete? Milyen arányosságot ismerhetsz fel? 4. Definiáld az egyenletes körmozgás szögsebességét! 5. Számold ki a mérési eredmények alapján az adott mozgás szögsebességét! Átlagolj! 6. Definiáld az egyenletes körmozgás kerületi sebességét! 7. Merre mutat a kerületi sebesség vektora? Az ábrába rajzold be az egyenletes körmozgás vektorait (és tegyük fel hogy az anyagi pont felülről nézve pozitív irányba mozog)! 8. Töltsd ki a hiányzó helyeket! Mivel a kerületi sebesség nagysága..., de az iránya pontról-pontra..., ezért az egyenletes körmozgás... mozgás. Minden változó mozgásnak van..., és ezt egyenletes körmozgás esetén nevezzük. Felhasznált irodalom Dr. BUDÓ Ágoston, Dr. MÁTRAI Tibor (1981) Kísérleti fizika I. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. ÁBRA: saját ötlet alapján.

12 Fizika 9. osztály 12 Készítette: Őszi Gábor 6. A lendület (impulzus) megmaradás törvényének kísérleti igazolása Emlékeztető, gondolatébresztő A tavon nyugalomban levő csónak orrából egy gyerek előre ugrik a csónak hosszának irányában. Mi történik a csónakkal? Miért? Egy m tömegű pillanatnyi sebességű test lendülete (impulzusa):. A lendületmegmaradás törvénye: Zárt rendszert alkotó testek lendületének az összege állandó. A törvény matematikai alakja: Hozzávalók (eszközök, anyagok) sín kocsikkal, szett: 2 kiskocsi, vízszintes sín, laprugó madzag, gyufa adatgyűjtő fénykapuval mérőszalag vonalzó Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) Rugóval szétlökött kiskocsik mozgásának megfigyeléséből igazold a lendületmegmaradás törvényét! 1. Rögzíts összenyomott állapotában madzaggal összekötött laprugót az egyik kiskocsi végére és helyezd el a vízszintes sínen úgy, hogy a rugó a sín hosszának felénél legyen! 2. Ezután tegyél fel a sínre még egy kiskocsit, aminek egyik vége érintkezzen az összekötött rugóval! Egy égő gyufaszállal égesd el a rugót összekötő madzagot! 3. Végezd el a kísérletet különböző tömegarányoknál! 4. Fénykapus érzékelőkkel mérd meg a kiskocsik sebességét, majd számítsd ki a kölcsönhatás utáni lendületek összegét és hasonlítsd össze a kölcsönhatás előtti lendületek összegével! Mit tapasztalsz? Megjegyzés: Fénykapus adatgyűjtő hiányában mérd meg mérőszalaggal (vonalzó) a kiskocsik által megtett utakat és ebből következtess!

13 Feladatlap 13 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály Oldd meg a következő feladatokat az előzőleg elvégzett kísérlet alapján! 1. Az alábbi táblázat minden sorában egy-egy ütközési (szétlökési) kísérlet adatai találhatóak. Írd be a mért értékeket és igazold, hogy a két kocsiból álló zárt rendszer lendülete a rugóval történő szétlökés közben nem változik! Végezz két kísérletet általad választott tömegarányok esetén! Tömeg (egység) Sebességek (m/s) szétlökés Lendületösszeg szétlökés (egység*m/s) előtt után előtt után m 1 m 2 v 1 v 2 v 1 v 2 I 1 +I 2 I 1 '+I 2 ' Mi történik a puskával, ha kilövünk belőle egy lövedéket? Miért? Egy tóban levő nyugvó csónak végében egy horgász áll. Mi történik a csónakkal, ha a horgász elindul előre? Mi a jelenség magyarázata? A rakéták működése a lendületmegmaradás törvényén alapszik. Mit mondhatunk a rakétatest és a rakétából kiáramló égéstermék lendületéről? Mit mondhatunk a lendületek összegéről? Felhasznált irodalom Dr. HALÁSZ Tibor (2006) Fizika 9. osztály. 7. kiadás. Szeged, Mozaik kiadó. pp Dr. MEZŐ Tamás, Dr. NAGY Anett (2008) Fizika 9. osztály. Szeged, Maxim könyvkiadó. pp ÁBRA: saját ötlet alapján.

14 Fizika 9. osztály Newton I. és III. törvényének kísérleti igazolása Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Őszi Gábor Megfigyelések alapján tudjuk, hogy a nagy forgószelek, tornádók, kitépik a fűszálakat, és annyira felgyorsítják azokat, hogy akár 1 cm-re is képesek befúródni a faházak oldalába. Mivel magyarázható a jelenség? Newton I. törvénye a tehetetlenség törvénye: Minden test nyugalomban marad vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez mindaddig, amíg mozgásállapotát környezete (egy másik test vagy mező) meg nem változtatja. Newton III. törvénye a hatás-ellenhatás törvénye: Ugyanabban a kölcsönhatásban az erő és az ellenerő: - egyenlő nagyságú, - közös hatásvonalú és ellentétes irányú, - egyik az egyik testre, másik a másik testre hat. Hozzávalók (eszközök, anyagok) gyufásdoboz pohár vonalzó papírlap szifonpatron PVC idom vonalzó CD lemez kupak drót (zsinór) kiskocsi, patron lufik Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Helyezz sima felületű asztalra egy gyufásdobozt, és tegyél rá egy pohár vizet! Hogyan tudnád kivenni a gyufásdobozt a vizespohár alól úgy, hogy a víz ne boruljon ki a pohárból és sem a dobozhoz sem a pohárhoz nem nyúlhatsz? Végezd el a kísérletet úgy is, hogy a pohár vizet egy papírlapra helyezed, és a papírlapot próbáld kirántani a pohár alól! 2. Helyezz egy függőleges helyzetű PVC idomra (hosszabb hengeres test) egy CD lemezt, arra pedig egy kupakot. Egy hirtelen, gyors mozdulattal, vonalzóval üsd ki a CD lemezt a kupak alól! Mi történik? 3. Kísérlet széndioxidos patronnal: Függessz fel egy hosszú kifeszített drótra (zsinór) megfelelő tartószerkezettel (ld. ábra) egy patront! (A patront szerelheted könnyen mozgó kiskocsira is) Lyukaszd ki a patront! Figyeld meg, hogy mi történik ezután! Miért? 4. Fújj fel egy lufit, és engedd el! Figyeld meg, mi történik!

15 Feladatlap 15 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály Oldd meg a következő feladatokat az előzőleg elvégzett kísérletek alapján! 1. Kivehető-e a gyufásdoboz a vizespohár alól úgy, hogy a víz ne boruljon ki a pohárból? Ha igen, hogyan? Mi a magyarázata? 2. Helyezz egy függőleges helyzetű PVC idom (hosszabb hengeres test) tetejére egy CD lemezt, arra pedig egy kupakot! Egy hirtelen, gyors mozdulattal, vonalzóval üsd ki a CD lemezt a kupak alól! Mi történik? 3. Kísérlet széndioxidos patronnal: Függessz fel egy hosszú kifeszített drótra (zsinór) megfelelő tartószerkezettel (ld. ábra) egy patront! (A patront szerelheted könnyen mozgó kiskocsira is) Lyukaszd ki a patront! Figyeld meg, hogy mi történik ezután! Miért? 4. Mi történik a lufival az elengedés után? Minek a hatására? Minek a működését szemléltethetjük a lufival? (Megjegyzés: A lufi mozgása a nagy felület és az erősen turbulens áramlás miatt szeszélyesen változó, szabálytalan.) 5. Hogyan mozognak a tintahalak? Milyen fizikai törvényszerűségen alapszik a mozgásuk? 6. Sorolj fel két olyan hétköznapi jelenséget, amelyet a tehetetlenség törvényével magyarázhatunk! Felhasznált irodalom Dr. HALÁSZ Tibor (2006) Fizika 9. osztály. 7. kiadás. Szeged, Mozaik kiadó. pp Dr. MEZŐ Tamás, Dr. NAGY Anett (2008) Fizika 9. osztály. Szeged, Maxim könyvkiadó. pp , pp Ábra: saját ötlet alapján.

16 Fizika 9. osztály Newton II. törvényének kísérleti igazolása Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Őszi Gábor Mozoghat-e egy ejtőernyős gyorsulás nélkül, ha erőhatások érik? Ha igen, hogyan, milyen feltétellel? Newton II. törvénye: Állandó tömegű testet gyorsító erő a test tömegének és gyorsulásának a szorzata. Newton IV. törvénye (axiómája): Ha egy tömegpontot egyidejűleg több erőhatás ér, ezek együttes hatása egyenértékű a vektori eredőjüknek megfelelő hatással. Egy tömegpont egyensúlyban van, ha az őt érő erőhatások vektori eredője 0. Egyensúly esetén a tömegpont nyugalomban van, vagy egyenesvonalú egyenletes mozgást végez, azaz nem változik meg a mozgásállapota. Hozzávalók (eszközök, anyagok) sín kiskocsi csiga kötél stopperóra mérőszalag (vonalzó) Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) Vizsgáld meg kísérletileg, hogyan változik meg egy test mozgásállapota, ha a rá ható erők eredője nem 0! 1. Helyezz kiskocsit egy asztalra! A kiskocsihoz erősített csigán átvetett kötélre akassz nehezékeket! (ld. ábra) 2. A kiskocsi mozgásállapotának megváltozását a gyorsulásával jellemezhetjük, ezért számítsd ki a kiskocsira ható erők okozta gyorsulást! 3. A gyorsulás kiszámításához mérd meg a kiskocsi elmozdulását és az elmozduláshoz szükséges időt! 4. A kiskocsit gyorsító erőt tekintsd úgy, hogy az a gyorsulást létrehozó azonos súlyú nehezékek számával egyenesen arányos, ezért ezt az erőt nem kell mérned! 5. A mért értékeket foglald táblázatba, majd készíts grafikont a kapott adatokból! Elemezd a kapott eredményeket! Megjegyzés: Ha lehetséges, akkor a mérést légpárnás sínen végezd el, hogy a súrlódás fékező hatását ne kelljen figyelembe venni!

17 Feladatlap 17 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály Oldd meg a következő feladatokat! 1. Erősíts először egy nehezéket a kiskocsihoz rögzített csigán átvetett kötélre! Mérd meg a kiskocsi elmozdulását és az eltelt időt! Számítsd ki a gyorsulást a négyzetes úttörvény alkalmazásával! A kapott értékekből számolj átlaggyorsulást! Mérési eredmények: Elmozdulás Idő Gyorsulás Átlaggyorsulás s(m) t(s) a(m/s 2 ) (m/s 2 ) 1. 0,3 2. 0,6 3. 0,9 4. 1,2 2. Ábrázold a kapott értékeket s-t, s-t 2 grafikonon (vízszintes tengely legyen az idő tengely)! Milyen görbéket kapsz a mért pontpárok összekötésével? Végezd el a mérést 2, 3 illetve 4 nehezék felakasztásával! Készítsd el mindhárom esetben a fenti táblázatot! 4. Készítsd el a négy mérés alapján az a - nehezékek száma (húzóerő) grafikont! Milyen görbét kapsz a mért pontpárok összekötésével? Milyen kapcsolat van a gyorsulás és a húzóerő között? 5. Válaszolj a kísérlet elején feltett kérdésre! Felhasznált irodalom Dr. HALÁSZ Tibor (2006) Fizika 9. osztály. 7. kiadás. Szeged, Mozaik kiadó. pp pp Dr. MEZŐ Tamás, Dr. NAGY Anett (2009) Fizika 9. osztály. Szeged, Maxim könyvkiadó. pp pp Ábra: saját ötlet alapján.

18 Fizika 9. osztály Tapadási súrlódási együttható meghatározása változtatható hajlásszögű lejtővel Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Őszi Gábor Esőben hosszabb úton lehet lefékezni az autót, mint száraz úton. Miért? Az hajlásszögű lejtőre helyezett hasábot három erőhatás éri: a nehézségi erő, a lejtő síkjára merőleges kényszererő és a súrlódási erő. Ezek eredője határozza meg a hasáb mozgásállapotát. Amíg a hasáb nyugalomban van, az első két erő eredője egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú a tapadási súrlódási erővel. A tapadási súrlódási erő mindig akkora, mint az az erő, amelyik a testet mozgásba akarja hozni, tehát nulla és egy maximális erő között változhat:. Tehát a tapadási súrlódási együttható kiszámításához a nyomóerőn kívül ezt a maximális erőt kell meghatározni. A lejtőn levő testet érő tapadási súrlódási erő függ a lejtő hajlásszögétől. Azt a hajlásszöget határozzuk meg, amelynél a hasáb még éppen nem mozdul meg. A lejtőn levő testnél a tapadási súrlódási erő, a kényszererő pedig, amivel a nyomóerő egyenlő nagyságú így, ahol h a lejtő magasságának, a pedig a lejtő alapjának a hossza. Hozzávalók (eszközök, anyagok) állítható hajlásszögű lejtő, fahasáb fém fahasáb filccel az alján mérőszalag (vonalzó) szögmérő Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Állítsd a lejtőt tetszőleges, de nem nagy hajlásszögű helyzetbe! Helyezd a hasábot a lejtőre, amely vagy nyugalomban marad, vagy elkezd csúszni! Ha csúszik, csökkentsd, ha nyugalomban van, növeld a hajlásszöget addig, míg az újra rátett hasáb még éppen nyugalomban marad! 2. Mérd meg a lejtő hajlásszögét vagy magasságát és alapját, amelyekből a tapadási súrlódási együtthatót meg tudod határozni! 3. A mérést ismételd meg ötször úgy, hogy a hasábot különböző helyekre teszed a lejtőn! A mérési eredményeket foglald táblázatba, majd az adatok segítségével számítsd ki a tapadási súrlódási együtthatókat és átlagold az öt mérési eredményt! 4. Az előző méréssorozatot végezd el fémmel, illetve olyan fahasábbal, aminek az alja filccel van bevonva! Megjegyzés: Azokban az osztályokban, ahol ismert a szögfüggvények fogalma, érdemes mindkét módon meghatározni a tapadási súrlódási együtthatót, ahol nem, ott pedig csak az oldalarányokkal.

19 Feladatlap 19 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály Oldd meg a következő feladatokat! 1. Mérési eredményeid alapján töltsd ki az alábbi táblázatot! Mérési eredmények fahasáb esetén:... A mérés sorszáma A lejtő hajlásszöge ( ) A lejtő magassága (h) A lejtő alapja (a) h/a Mérési eredmények fém esetén:... A mérés sorszáma A lejtő hajlásszöge ( ) A lejtő magassága (h) A lejtő alapja (a) h/a Mérési eredmények filccel bevont fahasáb esetén:... A mérés sorszáma A lejtő hajlásszöge ( ) A lejtő magassága (h) A lejtő alapja (a) h/a 2. Válaszolj a kísérlet elején feltett kérdésre!...6 Felhasznált irodalom Dr. HALÁSZ Tibor (2006) Fizika 9. osztály. 7. kiadás. Szeged, Mozaik kiadó. pp Dr. MEZŐ Tamás, Dr. NAGY Anett (2008) Fizika 9. osztály. Szeged, Maxim könyvkiadó. pp ÁBRA: saját ötlet alapján

20 Fizika 9. osztály A közegellenállási erőtörvény vizsgálata szélcsatornában Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Őszi Gábor Hogyan csökkentik a konstruktőrök (tervezők) a versenyautókat érő közegellenállási erőt? A közeg olyan erőhatást fejt ki a hozzá viszonyítva mozgó testre, amely csökkenti a test és a közeg relatív sebességét. Ezt a jelenséget nevezzük közegellenállásnak, a fellépő erőhatást pedig közegellenállási erőnek. A közegellenállási erő függ (egyenesen arányosan): a test és a közeg relatív sebességének a négyzetétől (v 2 ) a közeg sűrűségétől (ρ) a test homlokfelületének nagyságától (A) a test alakjától (k) Az erőtörvény matematikai alakban: F közegellenállási = k * A * ρ * v 2 Hozzávalók (eszközök, anyagok) levélmérleg (régi típusú), erős hajszárító néhány 8 mm átmérőjű csavaranya és alátét 3 db pingponglabda fél literes sima falú műanyag palack hurkapálca pillanatragasztó papír olló Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Vágd ketté az egyik pingponglabdát éles késsel! Az egyik félgömb homorú, a másik félgömb domború oldalának közepéhez ragassz egy 10 cm hosszú hurkapálcát sugár irányba! A két egészben hagyott labdához szintén ragassz hozzá egy-egy hurkapálcát! 2. Papírból készíts egy 6 cm magas kúppalástot, melynek alapköre a pingpong labdáéval azonos átmérőjű legyen! A palást felső részét vágd le, úgy hogy a hurkapálca átférjen a lyukon! A palástot ragaszd hozzá a labdához! 3. Keménypapírból vágj ki egy a labda átmérőjével azonos, egy nagyobb, és egy kisebb átmérőjű kört, és ezekhez is ragassz hozzá egy-egy hurkapálcát sugár irányba! 4. Vedd le a levélmérleg tányérját és a csőre tett csavarokkal egyensúlyozd ki! 5. Ezután az elkészített profilok egyikét dugd be a csőbe, majd told rá a flakonból készített hengert! A henger felső részébe a hajszárító segítségével fújj levegőt (szélcsatorna)! A mérleg mutatója kitér. 6. Ismételd meg ezt a műveletet a további hat profillal is, és jegyezd fel, melyik profil esetén mekkora a kitérés!

21 Feladatlap 21 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály Oldd meg a következő feladatokat! 1. Rajzold le a kísérlet során elkészített profilokat! 2. Foglald táblázatba a kísérlet mérési eredményeit! Profil Kitérés mértéke (N) 3. Melyik profil esetén lett legnagyobb, illetve legkisebb a közegellenállási erő (a kitérés mértéke)? A közegellenállási erő mely tényezőktől való függését vizsgáltuk az előző kísérletben? Milyen alakú test esetén mérhető a legkisebb közegellenállási erő? Válaszolj a kísérlet elején feltett kérdésre!...6 Felhasznált irodalom Dr. HALÁSZ Tibor (2006) Fizika 9. osztály. 7. kiadás. Szeged, Mozaik kiadó. pp Dr. MEZŐ Tamás, Dr. NAGY Anett (2009) Fizika 9. osztály. Szeged, Maxim könyvkiadó. pp ÁBRA: saját ötlet alapján

22 Fizika 9. osztály Merev test egyensúlyának vizsgálata kétoldalú emelővel Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Őszi Gábor Miért használunk hosszú nyelű csavarkulcsot az anyacsavarok megszorításához vagy kilazításához? A forgatónyomaték a forgásállapot-változtató hatások mennyiségi jellemzője. Jele: M. Rögzített tengelyen forgó testnél: M=F. k, ahol F az erő és k az erőkar. Rögzített tengelyen forgó merev test akkor van egyensúlyban, ha a testet érő erőhatások forgatónyomatékainak előjeles összege nulla, vagyis vagy egyenletesen forog.. Ebben az esetben a test nem forog Hozzávalók (eszközök, anyagok) tengelyezett, egyenlő karú kétoldalú emelő állvánnyal emelőre akasztható egyenlő tömegű nehezékek rugós erőmérő, mérőszalag (vonalzó) Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Mérd meg a kiválasztott egyenlő tömegű nehezékek súlyát erőmérővel, majd ezután az emelő egyik oldalának egy pontjában akassz fel egymás alá például három nehezéket! 2. Az emelő másik oldalának egy pontjában függőleges helyzetű erőmérővel húzd vízszintes helyzetig az emelőt! Tartsd így a rendszert, majd olvasd le és jegyezd fel a táblázatba az erőmérő által jelzett értékeket! 3. Mérd meg az emelő azon két pontjának a távolságát a forgástengelytől, ahova a nehezékeket, illetve az erőmérőt akasztottad! Jegyezd fel a táblázatba a mért értékeket! 4. Végezd el ugyanezt a feladatsort úgy, hogy az erőmérőt az emelő négy másik pontjához kapcsolod és jegyezd fel a táblázatba a kapott értékeket! Számítsd ki a kapott eredmények átlagát és a mérési hibát is!

23 Feladatlap 23 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály Oldd meg a következő feladatokat! 1. Mérési eredményeid alapján töltsd ki az alábbi táblázat hiányzó részeit! A felfüggesztett nehezékek együttes súlya: G= G (N) k 1 (m) M 1 =Gk 1 (Nm) F 2 (N) k 2 (m) M 2 =F 2 k 2 (Nm) M 2 átlag (Nm) A mérési hiba (M 1 -hez viszonyítva százalékban): Mérési eredményeid alapján fogalmazd meg a rögzített tengelyen forgó merev testek egyensúlyi feltételét! Válaszolj a kísérlet elején feltett kérdésre! Állandó forgatónyomaték esetén milyen matematikai kapcsolat van az erő és az erőkar között?...6 Felhasznált irodalom Dr. HALÁSZ Tibor (2006) Fizika 9. osztály. 7. kiadás. Szeged, Mozaik kiadó. pp Dr. MEZŐ Tamás, Dr. NAGY Anett (2008) Fizika 9. osztály. Szeged, Maxim könyvkiadó. pp ÁBRA: saját ötlet alapján.

24 Fizika 9. osztály A súrlódási munka mérése Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Őszi Gábor Milyen erőhatások érik az asztalon guruló golyót? Végez-e munkát közülük valamelyik a golyón? Miért? Fizikai értelemben akkor történik munkavégzés, ha egy testre erő hat, és ennek következtében a test az erő irányába elmozdul. A munka kiszámítása állandó erő és egyenes pálya esetén: W = F 1. s, ahol F 1 a testre ható F erő elmozdulással párhuzamos összetevőjének nagysága és s a test elmozdulása. A munka előjeles fizikai mennyiség, előjele az erő és az elmozdulás hajlásszögétől függ. A súrlódási erő munkája: W s = F s. s, ahol F s a súrlódási erő nagysága, amely a felületre merőleges nyomóerőn kívül az érintkező testek anyagi minőségétől függ, s pedig a test által megtett út. Hozzávalók (eszközök, anyagok) deszkalap fahasáb rugós erőmérő kartonpapír dörzspapír posztódarab mérőszalag (vonalzó) Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Egy vízszintes felületen elhelyezett deszkalap egy-egy különböző hosszúságú szakaszát ragaszd le fényes kartonpapírral, dörzspapírral, posztódarabbal! (ld. ábra) 2. Rugós erőmérő közbeiktatásával húzd végig egyenes vonalú egyenletes mozgással a deszkán a fahasábot! Ahhoz, hogy a test vízszintes talajon egyenes vonalú egyenletes mozgást végezzen, a súrlódási erővel azonos nagyságú, de ellentétes irányú erővel kell húzni. 3. Mérd meg az egyes szakaszokon az állandó erő nagyságát és az egyes szakaszokon megtett utat! 4. Mivel az erő nagysága a hasáb teljes elmozdítása közben nem állandó, a végzett munkát csak úgy tudod meghatározni, ha az egyes szakaszokon, amelyeken az erőmérő állandó húzóerőt jelez, külön-külön kiszámítod a végzett munkát, és ezeket összeadod. 5. Ismételd meg a kísérletet háromszor! Foglald táblázatba a mért értékeket, majd számítsd ki, hogy mennyi munkát végeztél a fahasábnak a deszkán való végighúzása közben! 6. Ábrázold a végzett munkát a megtett út függvényében!

25 Feladatlap 25 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály Oldd meg a következő feladatokat! 1. Mérési eredményeid alapján töltsd ki az alábbi táblázatot! Számítsd ki, hogy mennyi munkát végeztél az egyes szakaszokon, majd a fahasáb deszkán való végighúzása közben! A táblázat kitöltése során használd fel a következő összefüggéseket! W s = F s. s és W össz =W 1 +W 2 +W 3 Mérés F 1 F 2 F 3 s 1 s 2 s 3 W 1 W 2 W 3 W össz Ábrázold a végzett munkát a megtett út függvényében! W (J) 3. Válaszolj a kísérlet elején feltett kérdésre!...6 s (m) Felhasznált irodalom Dr. HALÁSZ Tibor (2006) Fizika 9. osztály. 7. kiadás. Szeged, Mozaik kiadó. pp Dr. MEZŐ Tamás, Dr. NAGY Anett (2008) Fizika 9. osztály. Szeged, Maxim könyvkiadó. pp , pp ÁBRA: saját ötlet alapján.

26 Fizika 9. osztály 26 Készítette: Őszi Gábor 13. Az energiamegmaradás törvényének kísérleti igazolása jojóval Emlékeztető, gondolatébresztő Miért nekifutásból ugorják át a lécet a magasugrók, miért nem helyből? A mechanikai energiák és kiszámításuk: A mechanikai energia-megmaradásának a törvénye: Egy olyan rendszerben, ahol csak konzervatív erők hatnak (az erő munkája független a pályagörbe alakjától), a mechanikai energiák összege állandó. A törvény matematikai alakja: Hozzávalók (eszközök, anyagok) jojó mérőszalag rugós erőmérő stopperóra (előző órán kérjük meg a tanulókat, hogy akinek van otthon jojója, az hozza magával) Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) A tanulók az órán csoportokban dolgozzanak! A csoportok létszáma a jojók számától függ. Minden csoportnak mérőszalagra, erőmérőre és stopperórára van szüksége. 1. Tekerj fel h hosszúságú zsineget a jojó tengelyére, majd rögzítsd a zsineg szabad végét! Engedd szabadon mozogni a korongot és mérd meg a zsineg teljes letekeredéséhez szükséges t időt! (végezz három mérést, és átlagold a kapott időt) 2. A mozgás során a kezdeti nyugalmi helyzeti energia, mozgási és forgási energiává alakul át. (a helyzeti energia nulla szintje a korong legalsó helyzete legyen) 3. A mechanikai energiák kiszámításához mérd meg a korong tömegét és átmérőjét (sugarát)! 4. Az adatok felhasználásával számítsd ki az egyes mechanikai energiákat és igazold az alakban felírható energiamegmaradási törvényt!

27 Feladatlap 27 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 9. osztály Oldd meg a következő feladatokat! 1. Rögzítsd a kapott mérési eredményeket és számítsd ki a mechanikai energiákat! A zsineg teljes letekeredéséhez szükséges t idők átlaga:... A korong mért adatai: m=... r=... így a korong tehetetlenségi nyomatéka A helyzeti energia:... ahol h a zsineg hossza. A mozgási energia:... ahol... a korong középpontjának a sebessége. A forgási energia:... ahol... a korong szögsebessége, feltételezve, hogy a korong tisztán gördül a zsinegen. 2. Hány százalékos pontossággal sikerült igazolnod az energiamegmaradás törvényét? (ld. később, az ábra segít) Válaszolj a kísérlet elején feltett kérdésre!...6 Felhasznált irodalom Dr. HALÁSZ Tibor (2006) Fizika 9. osztály. 7. kiadás. Szeged, Mozaik kiadó. pp Dr. MEZŐ Tamás, Dr. NAGY Anett (2008) Fizika 9. osztály. Szeged, Maxim könyvkiadó. pp , 4.10 Ábra: saját ötlet alapján.

28 A laboratóriumi munka rendje 1. A laboratóriumi helyiségben a gyakorlatok alatt csak a gyakorlatvezető tanár, a laboráns, illetve a gyakorlaton résztvevő tanulók tartózkodhatnak. 2. A teremben tartózkodó valamennyi személy köteles betartani a tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat. 3. A gyakorlat végeztével a tanulók rendbe teszik a munkaterületüket, majd a gyakorlatvezető tanár átadja a laboránsnak a helyiséget. A csoport ezek után hagyhatja el a termet. 4. A laboratóriumot elhagyni csak bejelentés után lehet. 5. A gyakorlaton részt vevők az általuk okozott kárért anyagi felelősséget viselnek. 6. Táskák, kabátok tárolása a laboratórium előterének tanulószekrényeiben megengedett. A terembe legfeljebb a laborgyakorlathoz szükséges taneszköz hozható be. 7. A laboratóriumi foglalkozás során felmerülő problémákat (meghibásodás, baleset, rongálás, stb.) a gyakorlatvezető tanár a laborvezetőnek jelenti és szükség szerint közreműködik annak elhárításában és a jegyzőkönyv felvételében. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások a laboratóriumban Az alábbi előírások minden személyre vonatkoznak, akik a laboratóriumban és az előkészítő helyiségben tartózkodnak. A szabályok tudomásulvételét aláírásukkal igazolják, az azok megszegéséből eredő balesetekért az illető személyt terheli a felelősség. 1. Valamennyi tanulónak kötelező ismerni a következő eszközök helyét és működését: - Gázcsapok, vízcsapok, elektromos kapcsolók - Porraloltó készülék, vészzuhany - Elsősegélynyújtó felszerelés - Elszívó berendezések - Vegyszerek és segédanyagok 2. A gyakorlatokon kötelező egy begombolható laborköpeny viselése, melyeket a tanulók helyben vehetnek igénybe. Köpeny nélkül a munka nem kezdhető el. 3. A hosszú hajat a baleset elkerülése végett össze kell fogni. 4. A laboratóriumban étkezni tilos. 5. A tanárnak jelenteni kell, ha bármiféle rendkívüli esemény következik be (sérülés, károsodás). Bármilyen, számunkra jelentéktelen eseményt (karmolás, preparálás közben történt sérülés stb.), toxikus anyagokkal való érintkezést, balesetet, veszélyforrást (pl. meglazult foglalat, kilógó vezeték) szintén jelezni kell a tanárnak. 6. A nagyobb értékű műszerek ki/be kapcsolásához kérjük a laboráns segítségét. Ezek felsorolása a mellékletben található. 7. A maró anyagok és tömény savak/lúgok kezelése kizárólag gumikesztyűben, védőszemüvegben történhet. Ha maró anyagok kerülnek a bőrünkre, azonnal törüljük le puha ruhával, majd mossuk le bő csapvízzel. 8. Mérgező, maró folyadékok pipettázása csak dugattyús pipettával vagy pipettázó labdával történhet. 9. A kísérleti hulladékokat csak megfelelő módon és az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni. A veszélyes hulladékokat (savakat, lúgokat, szerves oldószereket stb.) gyűjtőedényben gyűjtsük. Vegyszermaradványt ne tegyünk vissza a tárolóedénybe. 10. A gyakorlati órák alkalmával elkerülhetetlen a nyílt lánggal, melegítéssel való munka. Működési szabályzat - A gázégő begyújtásának a menete: 1; tűzveszélyes anyagok eltávolítása, 2; a kivételi hely gázcsapjának elzárása, 3; a fő gázcsap kinyitása, 4; az égő levegőszelepének szűkítése, 5; a gyufa meggyújtása, 6; a kivételi hely gázcsapjának kinyitása és a gáz meggyújtása. - A kémcsöveket szakaszosan melegítjük, az edény száját soha ne irányítsuk személyek felé. - Tűzveszélyes anyagokat ne tartsunk nyílt láng közelében. Az ilyen anyagokat tartalmazó üvegeket tartsuk lezárva, és egyszerre csak kis mennyiséget töltsünk ki. - Ne torlaszoljuk el a kijárati ajtót, és az asztalok közötti teret. - Az elektromos, 230 V-ról működő berendezéseket csak a tanár előzetes útmutatása alapján szabad használni. Ne nyúljunk elektromos berendezésekhez nedves kézzel, a felület, melyen elektromos tárgyakkal kísérletezünk, legyen mindig száraz. - Tilos bármely elektromos készülék belsejébe nyúlni, burkolatát megbontani - A meghibásodást jelentsük a gyakorlatvezető tanárnak, a készüléket pedig a hálózati csatlakozó kihúzásával áramtalanítsuk. - Esetleges tűzkeletkezés esetén a laboratóriumot a tanulók a tanár vezetésével a kijelölt menekülési útvonalon hagyhatják el. 11. Munkahelyünkön tartsunk rendet. Ha bármilyen rendellenességet tapasztalunk, azt jelentsük a gyakorlatot vezető tanárnak. Rövid emlékeztető az elsősegély-nyújtási teendőkről Vegyszerek használata mindig csak a vegyszer biztonsági adatlapja szerint történhet. Az elsősegély-nyújtási eljárásokat a gyakorlatvezető tanár végzi. Tűz vagy égési sérülés esetén - Az égő tárgyat azonnal eloltjuk alkalmas segédeszközökkel (víz, homok, porraloltó, pokróc, stb.). Elektromos tüzet vízzel nem szabad oltani. - Vízzel nem elegyedő szerves oldószerek tüzét tilos vízzel oltani! - Az égési sebet ne mossuk, ne érintsük, ne kenjük be, hanem csak száraz gézlappal fedjük be. Kisebb sérülésnél (zárt bőrfelületnél) használhatók az Irix vagy Naksol szerek. Mérgezés esetén - Ha bőrre került: száraz ruhával felitatjuk, majd bő vízzel lemossuk. - A bőrre, illetve testbe kerülő koncentrált kénsavat nem szabad vízzel lemosni, vagy hígítani, mert felforrósodik és égési sérüléseket okoz - Ha szembe jutott: bő vízzel kimossuk (szemzuhany), majd 2%- os bórsav oldattal (ha lúg került a szembe) vagy NaHCO 3 oldattal (ha sav került a szembe) öblítünk és a szemöblögető készletet használjuk. - Ha belélegezték: friss levegőre visszük a sérültet. - Ha szájüregbe jutott: a vegyszert kiköpjük, és bő vízzel öblögetünk. Sebesülés esetén - A sebet nem mossuk vízzel, hanem enyhén kivéreztetjük. - A sebet körül fertőtlenítjük a baleseti szekrényből vett alkoholos jódoldattal, majd tiszta és laza gézkötést helyezünk rá. Kisebb sérüléseknél sebtapaszt alkalmazunk. Áramütés esetén - Feszültség mentesítünk, a balesetest lefektetjük, pihentetjük és a sebeit laza gézkötéssel látjuk el. Amennyiben az áramütés a szívet is leállítaná, azonnali újraélesztésre van szükség. Értesítjük az iskolaorvost.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

Az Egyszerű kvalitatív kísérletek és az egész órás mérési gyakorlatok időzítése, szervezési kérdései!

Az Egyszerű kvalitatív kísérletek és az egész órás mérési gyakorlatok időzítése, szervezési kérdései! Tartalomjegyzék Az Egyszerű kvalitatív kísérletek és az egész órás mérési gyakorlatok időzítése, szervezési kérdései! Egyszerű kvalitatív kísérletek 1. Forog vagy nem? 2. Szívószál-rakéta 3. Itt a golyó

Részletesebben

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet...

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet... Fizika 12. osztály 1 Fizika 12. osztály Tartalom 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata.......................... 2 2. Helmholtz-féle tekercspár.....................................................

Részletesebben

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3 Természettudományos 11. ÉVFOLYAM FIZIKA Szerző: Pálffy Tamás Lektorálta: Szabó Sarolta Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Laborhasználati szabályok, balesetvédelem, figyelmeztetések... 4 A mágneses

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

Fizika 7. osztály. 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata Mikola-csővel... 2

Fizika 7. osztály. 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata Mikola-csővel... 2 Fizika 7. osztály 1 Fizika 7. osztály Tartalom 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata Mikola-csővel...................... 2 2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata lejtőn....................

Részletesebben

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára 8. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Elektrosztatika

Részletesebben

Fizika 8. osztály. 1. Elektrosztatika I... 2. 2. Elektrosztatika II... 4. 3. Ohm törvénye, vezetékek ellenállása... 6

Fizika 8. osztály. 1. Elektrosztatika I... 2. 2. Elektrosztatika II... 4. 3. Ohm törvénye, vezetékek ellenállása... 6 Fizika 8. osztály 1 Fizika 8. osztály Tartalom 1. Elektrosztatika I.............................................................. 2 2. Elektrosztatika II.............................................................

Részletesebben

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) I. Pontszerű test 1. Pontszerű test modellje. Pontszerű test egyensúlya 3. Pontszerű test mozgása a) Egyenes vonalú egyenletes

Részletesebben

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 49. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2007/2008

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 49. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2007/2008 Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 49. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2007/2008 Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság Fizikai Olimpiász 49. évfolyam, 2007/2008-as tanév Az FO versenyzıinek

Részletesebben

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I. Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika 1.5. Mennyi ideig esik le egy tárgy 10 cm magasról, és mekkora lesz a végsebessége?

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Egyenes vonalú mozgások..... 3 2. Periodikus

Részletesebben

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 9. évfolyam Tanári segédanyag. Szemes Péter

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 9. évfolyam Tanári segédanyag. Szemes Péter FELADATLAPOK FIZIKA 9. évfolyam Tanári segédanyag Szemes Péter ajánlott korosztály: 9. évfolyam! 1. HOGYAN VADÁSZIK A DENEVÉR? fizika-9- BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A kísérlet során

Részletesebben

Földrajz 9. osztály. 1. A belső bolygók pályájának szemléltetése... 2. 2. A Hold Föld körüli mozgása... 4. 3. Földrajzi fokhálózat...

Földrajz 9. osztály. 1. A belső bolygók pályájának szemléltetése... 2. 2. A Hold Föld körüli mozgása... 4. 3. Földrajzi fokhálózat... Földrajz 9. osztály 1 Földrajz 9. osztály Tartalom 1. A belső bolygók pályájának szemléltetése........................................ 2 2. A Hold Föld körüli mozgása....................................................

Részletesebben

Fizika verseny kísérletek

Fizika verseny kísérletek Fizika verseny kísérletek 7-8. évfolyam 7.2.5.1. kísérlet Sűrűség mérése Eszközök: mérendő tárgyak, mérleg, mérőhenger, víz Mérd meg szabályos és szabálytalan alakú vas, réz és alumínium tárgyak (hengerek,

Részletesebben

12. FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

12. FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 12. osztálya számára 12. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Egyenes

Részletesebben

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) I. Egyenletes körmozgás a) Mozgás leírását segítő fogalmak, mennyiségek b) Egyenletes körmozgás kinematikai leírása c) Egyenletes körmozgás dinamikai leírása II. Egyenletesen

Részletesebben

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 7. osztálya számára 7. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Egyenes

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády. Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády. Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 50. ročník Fyzikálnej olympiády Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság Fizikai Olimpiász 50. évfolyam Az B kategória 1. fordulójának feladatai 1. A spulni mozgása

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János Szakképző Iskola és ban 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2.

Részletesebben

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Méréssel kapcsolt 3. számpélda Méréssel kapcsolt 3. számpélda Eredmények: m l m 1 m 3 m 2 l l ( 2 m1 m2 m l = 2 l2 ) l 2 m l 3 = m + m2 m1 Méréssel kapcsolt 4. számpélda Állítsuk össze az ábrán látható elrendezést. Használjuk a súlysorozat

Részletesebben

Newton törvények, erők

Newton törvények, erők Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg külső

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 11/1. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

Fizika 7. 8. évfolyam

Fizika 7. 8. évfolyam Éves órakeret: 55,5 Heti óraszám: 1,5 7. évfolyam Fizika 7. 8. évfolyam Óraszám A testek néhány tulajdonsága 8 A testek mozgása 8 A dinamika alapjai 10 A nyomás 8 Hőtan 12 Összefoglalás, ellenőrzés 10

Részletesebben

JÁTSZÓTÉRI FIZIKA GIMNAZISTÁKNAK

JÁTSZÓTÉRI FIZIKA GIMNAZISTÁKNAK JÁTSZÓTÉRI FIZIKA GIMNAZISTÁKNAK Gallai Ditta BME Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Budapest, gallai.ditta@gmail.com, az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója ÖSSZEFOGLALÁS Az oktatás sikerességében

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja FELADATLAPOK FIZIKA 11. évfolyam Gálik András ajánlott korosztály: 11. évfolyam 1. REZGÉSIDŐ MÉRÉSE fizika-11-01 1/3! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A mérés során használt eszközökkel

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Fizikai olimpiász. 52. évfolyam. 2010/2011-es tanév. D kategória

Fizikai olimpiász. 52. évfolyam. 2010/2011-es tanév. D kategória Fizikai olimpiász 52. évfolyam 2010/2011-es tanév D kategória Az iskolai forduló feladatai (további információk a http://fpv.uniza.sk/fo vagy www.olympiady.sk honlapokon) A D kategória 52. évfolyamához

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Kiemelt magyarországi disztribútor: LDSZ Vagyonvédelmi Kft. I. fejezet Általános ismertető Az EverLink a mai követelményeket maximálisan

Részletesebben

FIZIKA. 10. évfolyamos vizsga

FIZIKA. 10. évfolyamos vizsga 10. évfolyamos vizsga A vizsga leírása: A vizsga csak szóbeli részből áll. A vizsgán két tételt kell húzni. Az A tétel a 9. évfolyam ismeretanyagára, a B tétel a 10. évfolyam ismeretanyagának a vizsga

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 3 3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 4 4. KIÜRÍTÉS... 5 4.1. Általános feltételek... 5 4.2. Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására... 7

Részletesebben

Szakköri segédlet. FIZIKA 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Bolykiné Katona Erzsébet

Szakköri segédlet. FIZIKA 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Bolykiné Katona Erzsébet Szakköri segédlet FIZIKA 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Bolykiné Katona Erzsébet 1 Tartalomjegyzék 1. Szakköri tematika. 2 2. Szakköri tanári segédlet... 8 2.1. Hosszúság, terület, idő, térfogat,

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 8/9. tanévi FIZIKA Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

5.19 Fizika a 7 8. évfolyama számára

5.19 Fizika a 7 8. évfolyama számára 5.19 az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni

Részletesebben

Ha vasalják a szinusz-görbét

Ha vasalják a szinusz-görbét A dolgozat szerzőjének neve: Szabó Szilárd, Lorenzovici Zsombor Intézmény megnevezése: Bolyai Farkas Elméleti Líceum Témavezető tanár neve: Szász Ágota Beosztása: Fizika Ha vasalják a szinusz-görbét Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0218 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Épügépé//30/Ksz/Rok A kódrészletek jelentése: Épületgépész szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

Fizika 11. osztály. 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron)... 2. 2. Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú...

Fizika 11. osztály. 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron)... 2. 2. Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú... Fizika 11. osztály 1 Fizika 11. osztály Tartalom 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron)............. 2 2. Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú......................................

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

Eszközök: Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín.

Eszközök: Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín. 1. Newton törvényei Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín. Mindkét kocsira helyezzen ugyanakkora nehezéket, majd az egyik kocsit

Részletesebben

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI 15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI Alapadatok Egymást szög alatt metsző tengelyeknél a hajtást kúpkerékpárral valósítjuk meg (15.1 ábra). A gördülő felületek kúpok, ezeken van kiképezve a kerék fogazata.

Részletesebben

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István tankönyv 0 Mozaik Kiadó Szeged, 03 TARTALOMJEGYZÉK Gondolkodási módszerek. Mi következik ebbõl?... 0. A skatulyaelv... 3. Sorba rendezési

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Földrajz 12. osztály

Földrajz 12. osztály Földrajz 12. osztály 1 Földrajz 12. osztály Tartalom 1. Foucoult-inga, a Föld forgásának bizonyítása...................................... 2 2. Föld kerületének meghatározása GPS-el.........................................

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. FÉLÉV A kiadvány KHF/4356-14/2008. engedélyszámon 2008.11.25. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Biológia 6. osztály. 1. A talaj élő és élettelen alkotórészeinek vizsgálata... 2

Biológia 6. osztály. 1. A talaj élő és élettelen alkotórészeinek vizsgálata... 2 Biológia 6. osztály 1 Biológia 6. osztály Tartalom 1. A talaj élő és élettelen alkotórészeinek vizsgálata................................. 2 2. A talaj víztartalma, vízáteresztő- és vízvisszatartó képességének

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

IMPEX szelepes baromfi önitató rendszer

IMPEX szelepes baromfi önitató rendszer TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech.hu IMPEX szelepes baromfi önitató rendszer Szerelési segédlet

Részletesebben

FOLYTONOS TESTEK. Folyadékok sztatikája. Térfogati erők, nyomás. Hidrosztatikai nyomás. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19.

FOLYTONOS TESTEK. Folyadékok sztatikája. Térfogati erők, nyomás. Hidrosztatikai nyomás. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FOLYTONOS TESTEK Folyadékok sztatikája Térfogati erők, nyomás A deformáció szempontjából a testre ható erőket két csoportba soroljuk. A térfogati erők a test minden részére, a belső részekre és a felületi

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. (Fizika) o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

TERMÉSZETISMERET. (Fizika) o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete TERMÉSZETISMERET (Fizika) Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 5. osztálya számára 5. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1.

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató FELADATOK

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató FELADATOK Oktatási Hivatal A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató FELADATOK Hogyan fújják fel egymást a léggömbök A méréshez

Részletesebben

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások Teodolit Alapismeretek - leolvasások A teodolit elve Szögmérő műszer, amellyel egy adott pontból tetszőleges más pontok felé menő irányok egymással bezárt szögét tudjuk megmérni, ill. egy alapiránytól

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN Térfogati hőátadási tényező meghatározása fluidizációs szárításnál TDK

Részletesebben

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája 2.3.1. Feladat Egy részecske helyzetének időfüggését az x ( t) = 3t 3 [m], t[s] pályagörbe írja le, amint a = indulva a pozitív x -tengely mentén mozog. Határozza

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-4-2005. AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-4-2005. AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. MŰSZAKI FELTÉTELEK AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 1 Jelen Műszaki Feltételek (MF) tárgya az ASEKO, s.r.o. (Chromeč

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával.

2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával. 2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával. A MÉRÉS CÉLJA Az elterjedten alkalmazott hőmérséklet-érzékelők (ellenállás-hőmérő, termisztor, termoelem) megismerése,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVSY1909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat 2. Iratkezelés 3. Irat 4. Irattári anyag 5. Levéltári anyag 6. Irattári terv 7. Irattári tétel

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

2010. május- június A fizika szóbeli érettségi mérései, elemzései

2010. május- június A fizika szóbeli érettségi mérései, elemzései 2010. május- június A fizika szóbeli érettségi mérései, elemzései 1. A rendelkezésre álló eszközökkel szemléltesse a hőtágulás jelenségét! Eszközök: Gravesande karika, üveg egy forintossal (és némi víz),

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Faipari Mérnöki Kar. Mőszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet. Dr. Hajdu Endre egyetemi docens MECHANIKA I.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Faipari Mérnöki Kar. Mőszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet. Dr. Hajdu Endre egyetemi docens MECHANIKA I. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM aipari Mérnöki Kar Mőszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet Dr Hajdu Endre egyetemi docens MECHANIKA I Sopron 9 javított kiadás TARTALOMJEGYZÉK I Bevezetés a mőszaki mechanika

Részletesebben

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka Testek mozgása Készítette: Kós Réka Fizikai mennyiségek, átváltások ismétlése az általános iskolából, SI Nemzetközi Mértékegység Rendszer 1. óra Mérés A mérés a fizikus alapvető módszere. Mérőeszközre,

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

TARTÁLYKOCSIRA SZERELT AUTOMATIKUS ÜZEMŰ SZINTMÉRŐ- RENDSZEREK

TARTÁLYKOCSIRA SZERELT AUTOMATIKUS ÜZEMŰ SZINTMÉRŐ- RENDSZEREK H I T E L E S Í T É S I E LŐÍRÁS TARTÁLYKOCSIRA SZERELT AUTOMATIKUS ÜZEMŰ SZINTMÉRŐ- RENDSZEREK HE 88-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

A középszintű fizika érettségi témakörei:

A középszintű fizika érettségi témakörei: A középszintű fizika érettségi témakörei: 1. Mozgások. Vonatkoztatási rendszerek. Sebesség. Az egyenletes és az egyenletesen változó mozgás. Az s(t), v(t), a(t) függvények grafikus ábrázolása, elemzése.

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki 1. A gyorsulás Gyakorlati példákra alapozva ismertesse a változó és az egyenletesen változó mozgást! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Ismertesse

Részletesebben

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - B - ELSŐ RÉSZ

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - B - ELSŐ RÉSZ FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - B - HALLGATÓ NEVE: CSOPORTJA: Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc A feladatsor megoldásához kizárólag Négyjegyű Függvénytáblázat és szöveges információ megjelenítésére

Részletesebben

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2.

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 1. ÁRU ÉS KOCSIÁRAMLATOK TERVEZÉSE...6 1.1. A vonatközlekedési terv fogalma, jelent sége és kidolgozásának fontosabb elvei...6 1.2. A kocsiáramlatok és osztályozásuk...7 1.2.1.

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban

Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban Molnár István Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem

Részletesebben

Koordinációs lehetőségek. Természetismeret. Biológia: mikroszkóp, diffúzió a természetben, vizek szennyezése, légszennyezés.

Koordinációs lehetőségek. Természetismeret. Biológia: mikroszkóp, diffúzió a természetben, vizek szennyezése, légszennyezés. I. Tömb 1-3. Bevezető óra: Miért tanulunk fizikát? 1./1/I. MODUL Időkeret (1 x 15 perc) Az egyenes vonalú egyenletes mozgás szakszókincs, definíciók nyelvi jellemzői Az anyag belső szerkezete. Korpuszkula,

Részletesebben

Kísérletek újrafelhasznált anyagokkal

Kísérletek újrafelhasznált anyagokkal Kísérletek újrafelhasznált anyagokkal Item: 3287 Hunor: 20255 Szülők figyelmébe: Kérjük olvassa végig a használati útmutatót mielőtt gyermeke kezébe adná a játékot. A) Biztonsági előírások 1. Mielőtt munkához

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HE 58-2001 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben