ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM"

Átírás

1 ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését a megfelel áramköri rajzon azonosítsa! 2. Vezesse le az áramosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését a megfelel áramköri rajzon azonosítsa! 3. Rajzoljon fel egy egyenáramú hídkapcsolást, és vezesse le a kiegyenlítés feltételét jelent összefüggést! 4. Rajzolja fel egy U b bels feszültségû és R b bels ellenállású valóságos generátor kapocsfeszültség-áram diagramját! Írja fel az U k (I) összefüggést is! 5. Egy valóságos feszültségforrás üresjárási feszültsége 12 V. 10 -os terhel ellenállás esetén árama 1 A. Adja meg a valóságos generátor helyettesít kapcsolását! 6. Egy 24 V üresjárási feszültség valóságos feszültségforrást terhel 10 ohmos ellenállás teljesítménye 40 W. Mekkora a generátor bels ellenállása? 7. Egy R t ellenállással terhelt 12 V üresjárási feszültség 2 bels ellenállású feszültség-generátor hatásfoka 50 %. Mekkora a hasznos teljesítmény? 8. Egy valóságos feszültségforrás bels ellenállása 4, változtatható terhel ellenállásán a maximális teljesítmény 36 W. Számítsa ki a feszültségforrás üresjárási feszültségét! 9. Rajzolja fel egy valóságos feszültségforrás kapocsfeszültségének és hasznos teljesít-ményének változását a terhel áram függvényében! 10. Mi a feltétele egy valóságos feszültséggenerátor és egy valóságos áramgenerátor egyenérték ségének? Az összefüggésekben szerepl mennyiségek jelölését a megfelel áramköri rajzokon azonosítsa! 11. Mi a feltétele annak, hogy egy áramkörben alkalmazhassuk a szuperpozició elvét? 12. Mekkora lesz a generátor árama, ha U 0 = 28 V. 2 U

2 13. Mekkora az alábbi kapcsolásban a generátor teljesítménye? 10 V 14. Mekkora az alábbi kapcsolások ered ellenállása az AB kapocspár fel l? A C B A A R e =? R e =? B B 15. Számítsa ki az ábrán adott kapcsolásban az R 3 ellenállás feszültségét feszültségosztó képlet segítségével! R 1 = 2, R 2 =, R 3 =. R 1 24 V R 2 R 3 U Határozza meg a 2 -os ellenállás áramát az ábrán látható kapcsolás esetén! Alkalmazza az áramosztó képletet! 6 A Írja fel az ábrán látható kétlépcs s feszültségosztóra a feszültségosztó képletet! 2

3 R 1 R 3 U be R 2 U ki R 4 2. VÁLTAKOZÓÁRAM 1. Fogalmazza meg, mit értünk egy periódikus áram effektív értékén? Mi a csúcstényez? 2. Adja meg a 230 V-os 50 Hz-es hálózati feszültség periódusidejét, körfrekvenciáját, csúcsértékét és a csúcstényez jét! 3. Egy ág áramának id függvénye : i(t) = 10sin( t - /4) A.. Írja fel az áram komplex effektív értékét! 4. Egy szinuszos váltakozó áramú kör számításakor egy ág áramának komplex effektív értékéül : (-2 + j)a-t kaptunk. Írja fel az áram id függvényét! ( f = 50 Hz ) 5. Egy veszteséges tekercset (soros RL tag) 12 V-os egyen-feszültségre kapcsolva az áram 2 A. Ha a tekercset 12 V-os 50 Hz-es szinuszos váltakozó feszültségre kapcsoljuk, az áramerôsség 1,2 A. Mekkora a tekercs reaktanciája az adott frekvencián? 6. Egy C = 1 F-os kondenzátor árama: i(t) = 10sin t ma ; = 1000 rad/sec. Mekkora a kondenzátor maximális energiája? 7. Írja fel egy L önindukciójú induktivitás árama és feszültsége közti általános érvény összefüggést! 8. Írja fel egy C kapacítás árama és feszültsége közti általános érvény összefüggést! 9. Kapcsoljunk váltakozó feszültségre sorosan kapcsolt ideálisnak tekinthet tekercset és kondenzátort! Határozzuk meg a kapocsfeszültséget, ha a tekercsen U 1 = 25 V és az ideálisnak tekinthet kondenzátoron U 2 = 10 V mérhet? 10. Kapcsoljunk váltakozó feszültségre párhuzamosan ideálisnak tekinthet tekercset és kondenzátort! Mekkora az ered áramfelvétel, ha az ideális tekercsen I 1 = 20 ma és az ideális kondenzátoron I 2 = 30 ma er sség áram mérhet? 11. Kapcsoljunk váltakozó feszültségre párhuzamosan egy ellenállást és egy ideálisnak tekinthet tekercset! Mekkora az ered áramfelvétel, ha az ellenálláson I 1 = 30 ma és a tekercsen I 2 = 40 ma effektív érték áram mérhet? 12. Rajzoljon soros R-L-C kapcsolás esetén fázorábrát (vektorábrát), ha a rezg körre kapcsolt szinuszosan váltakozó feszültség frekvenciája megegyezik a rezg kör rezonancia-frekvenciájával. 3

4 13. Rajzoljon soros R-L-C kapcsolás esetén fázorábrát, ha a kapcsolás induktív jelleg. 14. Szinuszosan váltakozó feszültségre kapcsolt soros RLC kör elemeinek feszültsége: U R = 80V; U C = 80V; U L = 20V. Hány volt feszültségre kapcsoltuk az áramkört? 15. Mi az impedancia, és mi a mértékegysége? Határozza meg az alábbi kapcsolást helyettesít soros impedanciát! R s = 1 k, R p = 2 k, /s, C = 0,5 F. R s R p C 16. Határozzuk meg a párhuzamosan kapcsolt 1 k -os ellenállás és a 200 mh-s ideálisnak tekinthet tekercs ered impedanciáját az = /s-os körfrekvencián! 17. Kapcsoljunk u( t) 2 10 sin t V, = /s körfrekvenciájú váltakozó feszültségre sorosan egy R = 1 k -os ellenállást és egy C = 1 F-os kondenzátort! Számítsa ki a kör áramer sségét! 18. Rajzolja fel egy f = 50 Hz-es szinuszos váltakozó feszültségre kapcsolt ideális tekercs pillanatnyi teljesítményének id függvényét, bejelölve a periódusid t és a maximális teljesítményt. A tekercs reaktanciája 10, áramának csúcsértéke 2 A. 19. Hogy számoljuk ki váltakozó áramú körökben a komplex teljesítményt? Milyen kapcsolat van váltakozó áramú körökben a hatásos-, a medd - és a látszólagos teljesítményt közt? 3. TÖBBHULLÁMÚ ÁRAMKÖRÖK 1. Mekkora az alábbi feszültség effektív értéke: u(t) = cos t + 80 sin t + 40 sin2 t [V]. 2. Mekkora az alábbi feszültség effektív értéke: u(t) = sin t + 20 sin3 t [V] 3. Soros RL körre az alábbi feszültséget kapcsoljuk: u(t) = sin t [V], = /s R = 100 L = 100 mh Írja fel a kör áramának id függvényét! 4. Soros RC körre az alábbi feszültséget kapcsoljuk: u(t) = sin t [V], = /s R = 1000 C = 1 F Írja fel a kör áramának id függvényét! 5. Párhuzamos RC körre az alábbi feszültséget kapcsoljuk: u(t) = sin t [V], = /s R = 1000 C = 1 F Írja fel az ered áram id függvényét! 4

5 6. Soros RL körre az alábbi feszültséget kapcsoljuk: u(t) = sin t [V], = /s R = 100 L = 100 mh Határozza meg az áram effektív értékét! 7. Párhuzamos LC körre az alábbi feszültséget kapcsoljuk: u(t) = 40 sin t + 20 sin2 t [V] = /s L = 1 H C = 1 F Írja fel az ered áram id függvényét! 4. BODE-DIAGRAM 1. Írja fel az alábbi ábrán látható kétpóluspárok komplex üresjárási (feszültség) átviteli karakterisztikáját! R=2k C=1 F U C=1 F U U1 R=1k U2 1 2 L=10mH R=10 U R=10 U U L=10mH U R=1k R=1k U 1 C=1 F U 2 U 1 25 mh U 2 2. Rajzolja meg a fenti kétpóluspárok esetén az átviteli karakterisztika amplitúdóját a lg függvényében! Jelölje be a törésponti frekvenciát és adja meg az aszimptóták meredekségét! 3. =1000r/s esetén mekkora az adott kétpóluspár csillapítása? (G=? db) L=10mH R=10 U 1 U 2 4. Mekkora körfrekvencián lesz az adott kétpóluspár csillapítása G= -20 db? 5

6 R=10 U L=10mH U Mekkora körfrekvencián lesz a fenti kétpóluspár csillapítása pontosan G= -3 db? 6. Mekkora körfrekvencián lesz az adott kétpóluspár kimeneti feszültsége a bemeneti feszültség 0.01-e? 1 7. Ábrázolja a G U 0,5 j feszültségátvitel amplitúdó j 1000 karakterisztikáját! Elegend a törtvonalas közelítés megadása, de adja meg a töréspontok helyét 8. Rajzoljon egy egyszer alul átereszt sz t! 9. Rajzoljon egy egyszer felül átereszt sz t! 5. ÁTMENETI JELENSÉGEK 1. Határozza meg az alábbi áramkör id állandóját a bekapcsolási folyamat során! 60 U 40 mh t = 0 2. Írja fel a fenti áramkör áramának id függvényét, ha a t = 0 pillanatban U = 6 V-os egyenfeszültségre kapcsolunk, és el leg energimentes volt az induktivitás. 3. Írja fel a fenti áramkörre az induktivitás feszültségének id függvényét, ha a t = 0 pillanatban U = 6 V-os egyenfeszültségre kapcsolunk, és el leg energimentes volt az induktivitás. 4. Határozza meg az alábbi áramkör id állandóját a bekapcsolási folyamat során! 60 U 100 F 6

7 5. Sorosan kapcsolt R ellenállást és L önindukciójú induktivitást kapcsoljunk egy U g egyenfeszültség generátorra a t 0 pillanatban. Írja fel, és rajzolja meg az ellenállás feszültségének id függvényét! 6. Sorosan kapcsolt R ellenállást és C kapacitást kapcsoljunk egy U g egyenfeszültség generátorra a t 0 pillanatban. El leg a kondenzátor energiamentes volt. Írja fel, és rajzolja meg a kör áramának id függvényét! 7. Sorosan kapcsolt R ellenállást és C kapacitást kapcsoljunk egy U g egyenfeszültség generátorra a t 0 pillanatban. El leg a kondenzátor energiamentes volt. Írja fel, és rajzolja meg a kapacitás feszültségének id függvényét! 8. Egy sorosan kapcsolt RC tagra (R = 10 k ) 100 V nagyságú egyenfeszültséget kapcsolunk. A bekapcsolás után 10 ms-mal az áram 3,68 ma. Mekkora a kapacitás értéke; C =? 9. Egy soros RC tagra (R = 5 k, C = 10 F) a t = 0 pillanatban egyenfeszültséget kapcsolunk. Mekkora a feszültségforrás feszültsége, ha 50 ms elteltével az áram er ssége 7,36 ma? 10. Egy soros RL tagra (R = 10 ) 100 V nagyságú egyenfeszültséget kapcsolunk. A bekapcsolás után 10 ms-mal az áram 6,32 A. Mekkora az induktivitás; L =? 11. Rajzolja meg az alábbi függvénnyel adott áram id függvényét! t / 2ms i(t) = 2 e /ma/. 12. Írja fel az alábbi függvénnyel adott áram id függvényét! 2 ma i e 1 ma 40ms t 13. Ha ismert egy áram kezdeti és állandósult értéke, az áramkör id állandója, és tudjuk, hogy egytárolós a kapcsolás, hogyan írható fel az áram id függvénye? 14. Hogyan számítható ki az induktivitás, illetve a kapacitás energiája? 15. Miért nem változhat ugrásszer en az induktivitás árama, illetve a kapacitás feszültsége? 16. Hogyan helyettesíthet az energiamentes induktivitás és kapacitás? 17. Hogyan helyettesíthet a nem energiamentes induktivitás és kapacitás? 7

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2014. május 27.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2014. május 27. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben 1. A projekt 1. ábra: A projekthez készült ÚMFT információs tábla A VHJ Kft. 2009. végén az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében lehetőséget

Részletesebben

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása 8.A 8.A 8.A Villamos gépek Transzformátorok Csoportosítsa a villamos gépeket! Ismertesse a transzformátor felépítését, mőködését és fajtáit, s rajzolja fel rajzjelét! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik? 145. Egymás után kapcsolunk három, azonos anyagú vezetődarabot, amelyeken áram halad keresztül. z első darab l hosszúságú és r sugarú, a második darab 2 l hoszszúságú és 2 r sugarú, a harmadik darab 3

Részletesebben

1. Folyamatszabályozási alapok

1. Folyamatszabályozási alapok 1. Folyamatszabályozási alapok A szabályozás célja, hogy az irányított folytamat kimenete (szabályozott jellemz) megfeleljen az elírt értéknek elfogadható hibahatáron belül. Ha az elírt érték állandó,

Részletesebben

3.12. Rádió vevőberendezések

3.12. Rádió vevőberendezések 3.12. Rádió vevőberendezések A rádió vevőkészülék feladata az antennában a különböző rádióadók elektromágneses hullámai által indukált feszültségekből a venni kívánt adó jeleinek kiválasztása, megfelelő

Részletesebben

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások 10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások "Elektrós"-Zoli 2013. november 3. 1 Tartalomjegyzék 1. Erősítő fokozatok összekapcsolása

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK

A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK 1. DAC egységek A D/A átalakító egységekben elvileg elkülöníthető egy D/A dekódoló rész és egy tartó rész: A D/A dekódoló diszkrét időpontokban a digitális értékéknek megfelelő amplitúdók

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ.

( X ) 2 összefüggés tartalmazza az induktív és a kapacitív reaktanciát, amelyek értéke a frekvenciától is függ. 5.A 5.A 5.A Szinszos mennyiségek ezgıköök Ételmezze a ezgıköök ogalmát! ajzolja el a soos és a páhzamos ezgıköök ezonanciagöbéit! Deiniálja a ezgıköök hatáekvenciáit, a ezonanciaekvenciát, és a jósági

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

Erősítők, hangfalak. A végerősítő feladata a rákapcsolt hangfalak meghajtása vonalszintű bemeneti jel alapján.

Erősítők, hangfalak. A végerősítő feladata a rákapcsolt hangfalak meghajtása vonalszintű bemeneti jel alapján. Erősítők, hangfalak a, Végerősítők A végerősítő feladata a rákapcsolt hangfalak meghajtása vonalszintű bemeneti jel alapján. Teljesítmény A teljesítmény specifikálására többféle szabvány létezik: Szinuszos

Részletesebben

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-..3-07/1-F-008-0011

Részletesebben