2.11. Feladatok megoldásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.11. Feladatok megoldásai"

Átírás

1 Elektrotechnikai alaismeretek.. Feladatok megoldásai. feladat: Egy szinuszosan változó áram a olaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T 4 t 4 4µ s f,5 Hz 5 khz T 4. feladat: Egy MHz frekvenciájú szinuszosan változó feszültség mennyi idő múlva éri el az effektív értékével azonos illanatértéket? Mekkora a illanatértékhez tartozó fázisszög? ω π f π c / s sin π t t arcsin π π Φ ω t π,5 rad 45 4,5 s 5 ns 3. feladat: Egy 59 Hz frekvenciájú váltakozó áramú körben a szinuszosan változó feszültség effektív értéke, V, az áram effektív értéke 3,5 ma. A feszültség,5 ms-mal előbb éri el a maximumát, mint az áram. Mekkora a fázisszög a feszültség és az áram között? Írja fel a feszültség és az áram időfüggvényét! Mekkora a feszültség és az áram illanatértéke az áram fázisváltása után,3 ms múlva? Mekkora a feszültség illanatértéke, ha az áram illanatértéke ma? A feszültség és az áram közötti fázisszög kiszámításához szükségünk lesz a körfrekvenciára: ω π f π 59 c / s A két jel közötti fáziskülönbséget radiánban a körfrekvencia és az idő szorzata adja: Φ ω t,5 3, 5 rad A radiánban kaott fázisszöget alakítsuk fokká: 3 π rad 3 rad 57,3,5 rad 3 π Tehát a feszültség 3 -kal siet az áramhoz kéest. Az időfüggvények felírásához ismernünk kell a jelek amlitúdóját is, amelyeket az effektív értékekből számíthatunk ki:, 5V és 3,5 5 ma Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

2 Elektrotechnikai alaismeretek Most már ismerjük az amlitúdókat, a körfrekvenciát és a jelek közötti fázisszöget, tehát felírhatók az időfüggvények. A fáziseltérést a gyakorlatban mindig az áramhoz viszonyítjuk, tehát az áram fázisszögét nullának vesszük fel, és a fázisszög a feszültség időfüggvényében szereel (V-3. ábra). u( t) sin( ω t + Φ) 5 sin( t + 3 ) ( V ) i( t) sin ω t 5 sin t ( ma) [KÉP: Szücs 88/] A V-3. ábrán látható, hogy az áram kétszer vált fázist egy eriódus alatt. A negatívból ozitívba történő átmenet után 8 -kal (π radiánnal) ozitív negatív átmenet lesz, és a két átmenet után a feszültség és az áram is különböző illanatértéket vesz fel. A behelyettesítésnél a fázisszöget át kell alakítanunk radiánba, hiszen a másik tagot is radiánban kajuk meg: π u 5 sin(,3 + ) V π u 5 sin(,3 + + π ) V i 5 sin,3, 48 ma i 5 sin(,3 + π ), 48 ma Az áram az ma-es illanatértéket két időontban veszi fel egy erióduson belül. Először ezeket az időontokat kell meghatároznunk az áram időfüggvényéből: 5 sin t t arcsin, s, ms 5 5 sin( π t ) t ( π arcsin ),94 s, 94 ms 5 A t és t értékeket behelyettesítve a feszültség időfüggvényébe, megkajuk a keresett illanatértékeket: π π u 5 sin( t + ) 5 sin(, + ) 9, 93V π π u 5 sin( t + ) 5 sin(,94 + ) 4, 75V 4. feladat: Egy áramkörben,5 A erősségű és Hz frekvenciájú áram folyik. a) Számítsuk ki az áramkör Ω értékű ellenállásán eső feszültség csúcsértékét! b) Írjuk fel az áram és feszültség időbeli lefolyásának kifejezését, ha feltételezzük, hogy az áram cosinus függvény szerint változik! c) ajzoljuk fel az áram és a feszültség idő szerinti változását és a vektoriális kéet,az áram a cos függvény szerint változik! Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

3 Elektrotechnikai alaismeretek a) Először írjuk fel az áram időfüggvényét a feltételnek megfelelően! i cosωt, az áramerősség csúcsértéke:,5, 77 A, behelyettesítve: i,77 cosωt A. A feszültség ohm törvénye szerint:,77 A Ω 7, V. 7 b) Az ohmos jelleg miatt a feszültség menete megegyezik az áraméval: u cosωt 7,7 cosωt V. Az áram és a feszültség eriódusideje: T,5 s ms f Hz 5. c) A tisztán ohmos jelleg miatt az ellenálláson átfolyó áram és az általa létrehozott feszültség azonos fázishelyzetű, vektoraik is azonos irányúak: 5. feladat: Egy tisztán induktív jellegű áramkörben ma erősségű, 5 Hz frekvenciájú szinuszos áram folyik. a) Számítsuk ki, mekkora feszültség esik az mh értékű induktivitáson! b) Írjuk fel az áramerősség és feszültség időfüggvényét! c) ajzoljuk fel az áramerősség és a feszültség idő függvénye szerinti változását! a) Az áram időfüggvénye: i sin ωt sin ωt 4, sin ωt ma. A feszültségesés meghatározásához ismernünk kell, hogy a tekercsnek az adott frekvencián mekkora a látszólagos ellenállása (reaktancia). ω π f,8 5 Hz, H 3, 4 Ω. Az induktív látszólagos ellenálláson átfolyó áram és az általa létrehozott feszültségesés között φ 9 fáziseltérés van. b) A feszültség időfüggvénye a 9 -os fáziseltérés miatt: u cosωt, az 4, A 3,4 Ω, 44V u,44 cosωt V., behelyettesítve: c) ajzoljuk meg a feszültség és az áramerősség időfüggvényét! T, s ms f 5 Hz Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

4 Elektrotechnikai alaismeretek A feladatban szerelő feszültség és áram φ 9 fáziseltérésű, a feszültség π -vel hamarabb éri el a maximális és a nulla értékeket, mint a körben folyó áram.. feladat: Egy tisztán kaacitív jellegű áramkörben a nf kaacitású kondenzátoron,5 V szinuszosan váltakozó feszültségesés jön létre. Az áramkört táláló generátor frekvenciája khz. a) Számítsuk ki az áramkörben folyó áram erősség csúcsértékét! b) Írjuk fel a feszültség-áramerősség időfüggvényét! c) ajzoljuk fel az áramerősség és a feszültség idő függvénye szerinti változását, és a vektoriális kéet! a) Írjuk fel a feszültség időfüggvényét: u sin ωt az,5 V,4 3, 53V, u 3,53 sin ωt V. Az áramkörben folyó áram erősségét a kondenzátor reaktanciája és a rajta eső feszültség értékéből tudjuk meghatározni. 3 A kaacitív reaktancia:, Ω. ω 4 8,8 Hz F Az áramkörben folyó áram csúcsértéke: 3,53V, A, ma., kω b) A kondenzátor reaktanciáján eső feszültség 9 -kal később éri el a maximális (és a nulla) értéket, mint a körben folyó áram. A kiindulási feltétel szerint a feszültség szinuszosan változik, a kör árama siet 9 -kal, ezért cosinus függvény szerint írjuk fel az időfüggvényét: i cosω t, cosωt ma. Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

5 Elektrotechnikai alaismeretek c) ajzoljuk fel a feszültség és az áramerősség idő szerinti változását, valamint az áramkörre jellemző vektorábrát! A eriódusidő: T, ms µ s 4 f Hz 7. feladat: Számítsuk ki, mekkora a hatásos teljesítménye az,5 H és Ω elemekből álló soros körnek, ha f Hz frekvenciájú és 4 V feszültségű generátorra kacsoljuk!,5 H Ω f Hz 4 V P? πf π,5 8, 3 Ω Z ,3 59, 4 Ω cos ϕ (soros imedancia vektorábra; link.8.) Z cos ϕ,33 4, 34 A Z 59,4 P cos ϕ 4,34,33, W 8. feladat: Számítsuk ki egy 45 VA látszólagos teljesítményű motornak a hatásos és meddő áramát! A motort 4 V feszültségű és 5 Hz frekvenciájú hálózatról működtetjük, a teljesítménytényezője cosφ,. S 45 VA 4 V f 5 Hz cosφ, h? m? P cos ϕ P S cosϕ 45, S P 7 P h h, 43 A 4 7W Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

6 Elektrotechnikai alaismeretek A fogyasztó áram vektorábrája (link.7 fejezet, TK.. ábra) cosϕ, ϕ 53, 3 m tgϕ m h tgϕ,43,34 8, A h 9. feladat: Számítsuk ki, mekkora annak a berendezésnek a hatásos teljesítménye, amely a 3 V-os hálózatból A áramot vesz fel! A berendezés hatásfoka η 85 %, a teljesítménytényezője cosφ,. 3 V A η 85 % cosφ, P? S 3 7VA P fel S cos ϕ 7, 5W (a hálózatból felvett teljesítmény) P P η 47, W (a berendezés által leadott teljesítmény) le fel. feladat: Egy egyfázisú motor A áramot vesz fel a 3 V-os hálózatból. Számítsuk ki a teljesítménytényezőjét, ha 8%-os hatásfok mellett 4 W hatásos teljesítményt fejt ki! A 3 V η 8 % P le 4 W cosφ? S 3 4VA Ple 4 Pfel 33W η,8 P fel 33W cos ϕ,7 S 4VA. feladat: Számítsuk ki, mekkora kaacitású kondenzátorral tudjuk komenzálni a 3 V, 5 Hz-es hálózatról működő, A áramfelvételű induktív fogyasztó fázistolását, ha a berendezés teljesítménytényezője cosφ,84! 3 V f 5 Hz A cosφ,84 Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

7 Elektrotechnikai alaismeretek? A fogyasztó áram vektorábra (link ugyanaz mint a /4-ben) cosϕ, ϕ 3, 8 m sin ϕ m sinϕ,54 3,55 A Olyan értékű kondenzátort kell alkalmazni, amelyen ugyanakkora áram folyik keresztül, mint a tekercs gerjesztő árama ( m ). 3 7, Ω m 3,55,45 45 F πf πf π 5 7, µ. feladat: Egy soros kacsolás 54 Ω-os ellenállásból és 95 mh induktivitású tekercsből áll. Mekkora az áramkörben folyó áram effektív értéke, és mekkora az ellenálláson ill. az induktivitáson eső feszültség, ha a soros - kacsolásra, V amlitúdójú, khz frekvenciájú feszültséget kacsolunk? Számítsuk ki a feszültség és az áram közötti fáziseltérést! 54 Ω 95 mh, V f khz?;?;?; φ? 3 πf π 95 59,9 Ω Z ,9 84, 9 Ω 5V 5 8, ma Z 84,9 7,87 54, V,87 59,9, V 59,9 tgϕ,53 ϕ 47, feladat: Számítsuk ki, mekkora ohmos ellenállás kell bekötnünk az μh induktivitású soros körbe, hogy az áramkör határfrekvenciája 3 khz legyen! Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

8 Elektrotechnikai alaismeretek μh F h 3 khz? f π π h f h π 3 3 8,84 Ω 4. feladat: Kacsoljunk árhuzamosan egy mh induktivitású tekercset és egy 3 Ω értékű ellenállást. Az áramkört táláló generátor frekvenciája Hz és 5 V feszültség esik a árhuzamosan kacsolt - áramkörön. Számítsuk ki az ágáramokat és az eredő áramerősséget! Határozzuk meg a feszültség áram fázisszögét! mh 3 Ω f Hz 5V?;?;? φ? πf π, 75, 3 5, 7 A 3 5, A 75,3 +,7 +,, 8 A 3 tg ϕ 3,98 ϕ 75, 8 75,3 Ω 5. feladat: Írjuk fel a árhuzamos -tagra kacsolt szinuszos feszültség időfüggvényét, ha a tekercsen átfolyó áram időfüggvénye: i 85 sin(34,t 3 ) ma, a tekercs induktivitása 4 mh! Mekkora az -tagon átfolyó eredő áram csúcsértéke, ha az ellenállás 7 Ω-os? Ellenőrizzük számításainkat áramköri szimulációval! Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

9 Elektrotechnikai alaismeretek u, sin(34,t + ) V ; 74, Ω ecs 8, ma, mivel i sin( ω t + ϕ ) 85 sin(34,t 3 ) cs cs 85 ma ω 34, s i cs cs 34, 4 85, ϕ u ϕ i u cs sin( ω t + ϕu ), sin(34,t + ) V u, sin(34,t + ) V A feszültség 9 -kal siet az induktivitás áramához kéest. cs, ics ma 7 iecs cs + cs , ma V. feladat: Egy nagy vasmagos tekercsen, 5 hertzes hálózatban: 8 V, A, P 8 W. Mekkora a tekercs induktivitása és veszteségi ellenállása? S 8 VA; Z 4 Ω P 8 cos ϕ,5; ϕ 87, ; sinϕ,998; S Z sinϕ sinϕ 4,998 4 Ω ; r v Z cosϕ 4,5 Ω ; 4,7 H. ω π 5 Más úton: P 8 P Pv rv ; rv Ω ; 4 Z + rv ; rv Ω Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

10 Elektrotechnikai alaismeretek 7. feladat: Az ábrán látható áramkört V, 4 Hz frekvenciájú feszültséggel táláljuk. Számítsuk ki, mekkora: az áramkör eredő imedanciája, az ohmos és kaacitív tagon eső feszültség, az eredő feszültség, az áramkör fázisszöge! ajzoljuk meg: az eredő feszültség és az áramerősség időfüggvényét, a feszültség áramerősség vektorábrát Az áramkör eredő imedanciája: Z + Határozzuk meg a kaacitív reaktanciát! 398 Ω. ω 7 5 π f,8 4 5, Számítsuk ki az eredő imedanciát! 3 Z + ( ) + (398), Ω A részfeszültségek kiszámításához ismerni kell a körben folyó áramot: V,9 3 A, 9 ma. Z 4454 Ω 3 Az ohmos tagon eső feszültség:,9 A Ω 5, 38V A kaacitív tagon eső feszültség: 3,9 A 3,98 Ω, 7 V. Az eredő feszültség: e + 5,38 +,7 8,9 + 4,5, 97 V. Az eredő feszültség tulajdonkéen a generátor feszültsége. A,3 V eltérés a számolási elhanyagolások következménye. A fázisszög az áramkör feszültség és áramerősség forgásvektorainak egymáshoz viszonyított helyzetét adja meg. ajzoljuk meg a vektorábrákat, számítsuk ki az áramkör fázisszögét! Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

11 Elektrotechnikai alaismeretek A fázisszög: tg ω ϕ, ω behelyettesítve: tg ϕ, 99, 3 7,8 4 5,4 ebből ϕ arc tg,99 3, 3. dőfüggvények: 8. feladat: Számítsuk ki, mekkora az ábrán látható négyólus határfrekvenciája és az ezen a frekvencián mérhető kimeneti feszültsége! Számítsuk ki, mekkora frekvencián lesz az áramkör kimeneti feszültsége árhuzamosan kötünk egy 5 nf kaacitású kondenzátort! Adatok: be V Ω nf be, ha a kimenetével Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

12 Elektrotechnikai alaismeretek f h 54 Hz 7 π π ki be + Mivel határfrekvencián ki be be 7, 7 V Ha a nf kondenzátorral árhuzamosan kacsolunk még egy 5 nf-os kondenzátort, az eredő kaacitásuk 5 nf lesz. ( e ) f Hz h π π e 9. feladat: Egy 85 Ω-os ellenállással 5 nf kaacitású kondenzátor van árhuzamosan kötve. A kondenzátoron 5 khz frekvenciájú, 54 ma effektív értékű áram folyik. Mekkora az ellenálláson folyó áram? Mekkora a két áram közötti fáziskülönbség és az eredő imedancia? Ellenőrizzük az áramkörben folyó eredő áramot a feszültség és imedancia, valamint az áramháromszög felhasználásával! 85 Ω 5 nf f 5 khz 54 ma?; Z?; φ? 3, 9 9 πf π 5 5 Z 85 3,9 5Ω 34,4, 4 A 54 3,9 34, 4V tg ϕ ϕ 53, 3,9 Ω. feladat: Egy kondenzátor kaacitása,7 μf. A vele árhuzamosan kacsolt fogyasztó ellenállása 57 Ω. Mekkora áram folyik az áramkör két ágában, ha a kétólus kacsain 4 V amlitúdójú, khz frekvenciájú szinuszos feszültség mérhető? Mekkora az eredő áram és mekkora a fázisszöge?,7 μf 57 Ω 4 V f khz?;?;?; φ? 7 V Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

13 Elektrotechnikai alaismeretek 3, 8 Ω 3 πf π,7 7, A 3 3,8 7, A ,3 +,3, 7 A 57 tg ϕ ϕ 7, 4 3,8. feladat: Egy kondenzátor veszteségi ellenállás 3,7 Ω, kaacitása 3 μf. Mekkora frekvencián mértünk -as jósági tényezőt? Mekkora a kondenzátor eredő imedanciája, fázisszöge és veszteségi tényezője ezen a frekvencián? f 39 Hz; Z Ω; ϕ 89 ; tgδ,, mivel Q ; rv Q r v ; π f f 39 Hz; π Q rv π 3 3,7,97 Ω ω π f π 39 3 ; Z + 3,7 +,3 Ω ; ϕ arctg arctg 89 ; rv 3,7 tgδ,. tgϕ Q Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

14 Elektrotechnikai alaismeretek. feladat: Adatok be 5 V f khz, kω 8 Ω kω Feladatok a) Határozza meg a generátort terhelő imedanciát és áramot (Z, )! b) Határozza meg a reaktaniák és az ohmos ellenállás feszültségét (,, )! c) Készítsen vektorábrát! Az ábrának minden feszültséget és áramot tartalmaznia kell! d) Határozza meg a bemeneti ( be ) és a kimeneti ( ki ) feszültség közötti fázisszöget (φ)! e) Határozza meg a kaacitás és az induktivitás értékét (, )! a) Z + ( ) (,8 kω) + (, kω kω) kω Z be 5V 5 ma kω b) 5 ma, kω 8V 5 ma kω V 5 5 ma,8 kω 4V c) d) ki 4V cosϕ,8 ϕ 3, 9 be 5V e) 9,95 nf 4 3 π f π Hz, Ω 3 Ω f) 5,9 mh 4 π f π Hz Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

15 Elektrotechnikai alaismeretek 3. feladat: Adatok: mh nf 5 Ω 4 V f 8 Hz Feladatok: a) Határozza meg az kör imedanciáját (Z) és áramfelvételét ()! b) Határozza meg, és értékét a megadott frekvencián! c) Készítsen vektorábrát! A vektorábrának tartalmaznia kell,, és értékét. d) Határozza meg a táfeszültség () és a tááram () közötti fázisszög (φ) abszolút értékét! a) π f π 8 Hz, H, kω, Ω f Hz k 8, F 7 π π Z ( ) + (, kω, kω) + (,5 kω), 8 kω 4V 4, ma Z,8 kω b) 4,88 ma, kω 4, 93V 4,88 ma, kω 8, V 4,88 ma,5 kω, 44V c) 8, V 4,93V d) tgϕ,3 ϕ 5, 4,44V 4. feladat: Egy rezgőkör adatai: Q f Hz nf a) Mekkora a kacsolás tekercsének önindukciós tényezője? b) Mekkora soros kacsolás esetében a veszteségi ellenállás? c) Mekkora a kacsolás sávszélessége? (a két határfrekvencia különbsége) d) Ha a soros kacsolásra V-os, rezonancia frekvenciájú feszültséget kacsolunk, mekkora feszültséget mérhetünk a kondenzátoron? Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

16 Elektrotechnikai alaismeretek a) f, mh π b) Q rs 7, 93 Ω r s f c) B Hz Q g d),5 A e e 99,4V r s ( e Q g V ) 5. feladat: Adatok: mh Q nf tgδ c g 5V Feladatok: a) Határozza meg a rezgőkör rezonancia frekvenciáját (f )! b) Határozza meg a rezgőkör eredő árhuzamos veszteségi ellenállását ( )! c) Határozza meg a rezgőkör sávszélességét (B)! d) Határozza meg az értékét, hogy a kacsoló zárásával dulájára növekedjen a sávszélesség ( B B)! e) Határozza meg a rezonanciafrekvencián a generátort terhelő áramot a kacsoló nyitott állaotában () és a kacsoló zárt állaotában ( )! a) f, khz π π mh nf b) Q Q Q ω, khz mh 4 kω ω f, khz c) B 5, 3 Hz Q d) B B 5,3 Hz, Hz Q Q f, khz, Hz B π mh 7 kω ω Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

17 Elektrotechnikai alaismeretek 7 kω 4 kω 4 kω + 4 kω 7 kω g 5V e) 35, µ A 4 kω. feladat: Adatok f MHz 5 μh 8 kω 4 mv g 5V 7,4 µ A 7 kω Feladatok: a) Határozza meg a rezgőköri kondenzátor kaacitását ()! b) Határozza meg a rezgőkör jósági tényezőjét (Q) és sávszélességét (B)! c) Határozza meg,, és értékét rezonanciafrekvencián! d) Mekkora külső ellenállást ( ) kell a fenti rezgőkörrel árhuzamosan kacsolni, hogy a sávszélesssége khz-re növekedjen? a) f π 8, 9 F 4 4 π f 4 π ( Hz ),5 H 4 b) π f π Hz,5 H 94,5 Ω 8 kω f khz Q 84,9 B, 8 khz,945 kω Q 84,9 4 mv c) 5 µ A 5 µ A 8 kω 4 mv 44,4 A,945 kω µ 44,4 µ A f khz d) Q ' 5 ' Q' 5,945 kω 47, kω B' khz ' 8 kω 47, kω + 4,5 kω ' ' 8 kω 47, kω Készítette a entroszet Szakkézés-Szervezési Nonrofit Kft.

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. 1. Feladat Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. A 1 2 B 3 4 5 6 7 A B pontok között C 13 = 1 + 3 = 2 = 200 Ω 76

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 02 Elektronikai technikus

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár megoldások

Elektrotechnika Feladattár megoldások mpresszum Szerző: auscher stván Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-..-7/-F-8-4 azonosítószámú projekt keretében. A projekt

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elektronikai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 06 ÉETTSÉGI VIZSG 007. május 5. EEKTONIKI PISMEETEK EMET SZINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KTÁIS MINISZTÉIM Teszt jellegű kérdéssor

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 08 ÉETTSÉGI VIZSG 00. október 8. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ NEMZETI EŐFOÁS MINISZTÉIUM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra A soros RC-kör Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros RC-körben egyértelművé vált, hogy a kondenzátoron a késik az áramhoz képest. Váltakozóáramú körökben ez a késés, pontosan 90 fok. Ezt figyelhetjük

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2009. 2006. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK zonosító ÉRETTSÉGI VIZSG 2016. május 18. ELEKTRONIKI LPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSELI VIZSG 2016. május 18. 8:00 z írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint ÉETTSÉG VZSGA 0. október 5. ELEKTONKA ALAPSMEETEK EMELT SZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladatok Maximális

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ELEKTONIKAI ALAPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBEI EŐFOÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 6 ÉRETTSÉGI VIZSG 06. október 7. ELEKTRONIKI LPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Egyszerű,

Részletesebben

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye Egyszerű árakörök áraa, feszültsége, teljesíténye A szokásos előjelek Általában az ún fogyasztói pozitív irányokat használják, ezek szerint: - a ϕ fázisszög az ára helyzete a feszültség szinusz hullá szöghelyzetéhez

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Marcsa Dániel Transzformátor - példák 1. feladat : Egyfázisú transzformátor névleges teljesítménye 125kVA, a feszültsége U 1 /U 2 = 5000/400V. A névleges terheléshez tartozó tekercsveszteség 0,06S n, a

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

Részletesebben

A váltakozó áramú hálózatok

A váltakozó áramú hálózatok A váltakozó áramú hálózatok Az egyenáramú hálózatokkal foglalkozó fejezeteinkben a vizsgált áramkörökben minden ág árama és feszültsége az idő függvényében állandó volt, vagyis sem az irányuk, sem a nagyságuk

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint ÉETTSÉG VZSG 0. május. ELEKTONK LPSMEETEK EMELT SZNTŰ ÍÁSEL ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTTÓ EME EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladatok Maximális pontszám:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Egyenáramú hálózatok vizsgálata ellenállások, generátorok, belső ellenállások

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 5 ÉETTSÉGI VIZSG 05. május 9. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMBEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Váltakozó áramú hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Váltakozó áramú hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Danás Miklós Váltakozó áramú hálózatok A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t 4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK MÁGNESES NDUKCÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK Mágneses indukció Mozgási indukció v B Vezetőt elmozdítunk mágneses térben B-re merőlegesen, akkor a vezetőben áram keletkezik, melynek iránya az őt létrehozó

Részletesebben

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN Dr. Gyurcsek István Példafeladatok Helygörbék Bode-diagramok 1 2016.11.11.. Helygörbe szerkesztése VIZSGÁLAT: Mi a következménye annak, ha az áramkör valamelyik jellemző paramétere változik? Helygörbe

Részletesebben

3.3. A feszültség-munkadiagram

3.3. A feszültség-munkadiagram 3.3. A feszültség-munkadiagram Eddig csak olyan eseteket vizsgáltunk, amelyeknél az áramkörre ideális feszültségforrást kapcsoltunk (kapocsfeszültsége a terhelés hatására nem változik), és a kör eredő

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1 1. feladat R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω R C = 3 kω R E = 1,5 kω R t = 4 kω A tranzisztor paraméterei: h 21E = 180 h 22E = 30 MΩ -1 a) Számítsa ki a tranzisztor kollektor áramát, ha U CE = 6,5V, a tápfeszültség

Részletesebben

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2 Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA A kapacitív ellenállás. Váltakozó áramú helyettesítő kép. Alsó határfrekvencia meghatározása. Felső határfrekvencia

Részletesebben

Háromfázisú aszinkron motorok

Háromfázisú aszinkron motorok Háromfázisú aszinkron motorok 1. példa Egy háromfázisú, 20 kw teljesítményű, 6 pólusú, 400 V/50 Hz hálózatról üzemeltetett aszinkron motor fordulatszáma 950 1/min. Teljesítmény tényezője 0,88, az állórész

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 54 523 02-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint ÉETTSÉGI VIZSG 0. május 5. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ NEMZETI EŐFOÁS MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok Maximális

Részletesebben

4.1. VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATSZÁMÍTÁS

4.1. VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATSZÁMÍTÁS 4. VÁTAKOZÓ ÁRAM A váltóáramú hálózatszámításhoz szükséges általános alapismeretek a Váltóáramú hálózatszámítás c. részben vannak leírva, de a legfontosabbakat itt is összefoglaljuk. 4.. VÁTÓÁRAMÚ HÁÓZATSZÁMÍTÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 06 ÉRETTSÉGI VIZSG 006. májs 8. ELEKTRONIKI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI MINISZTÉRIM Teszt jellegű kérdéssor

Részletesebben

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 02-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási,

Részletesebben

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen: Tekercsek Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: u i =-N dφ/dt=-n dφ/di di/dt=-l di/dt Innen: L=N dφ/di Ezt integrálva: L=N Φ/I A tekercs induktivitása

Részletesebben

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú 1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális

Részletesebben

30. sz. laboratóriumi gyakorlat. A fázistényező javítása, automatikus fogyasztói meddőteljesítmény kompenzáció

30. sz. laboratóriumi gyakorlat. A fázistényező javítása, automatikus fogyasztói meddőteljesítmény kompenzáció 30. sz. laboratóriumi gyakorlat A fázistényező javítása, automatikus fogyasztói meddőteljesítmény kompenzáció 1. Elméleti alapok A váltakozó-áramú villamos készülékek döntő többsége elektromágneses elven

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

Egyszerű váltakozó áramú körök árama, feszültsége, teljesítménye

Egyszerű váltakozó áramú körök árama, feszültsége, teljesítménye Egyszerű váltakozó áraú körök áraa, feszültsége, teljesíténye Feszültség előállítása indukcióval Hoogén ágneses térben forgó vezetőben és enetben indukálódó feszültség Az órán elhangzottak szerint dőben

Részletesebben

Összetett hálózat számítása_1

Összetett hálózat számítása_1 Összetett hálózat számítása_1 Határozzuk meg a hálózat alkatrészeinek feszültségeit, valamint az áramkörben folyó eredő áramot! A megoldás lépései: - számítsuk ki a kör eredő ellenállását, - az eredő ellenállás

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint ÉETTSÉGI VIZSGA 03. októr 4. ELEKTONIKAI ALAPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTATÓ EMBEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIMA Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok Váltóáramú hálózatok, elektromágneses Váltóáramú hálózatok Maxwell egyenletek Elektromágneses Váltófeszültség (t) = B A w sinwt = sinwt maximális feszültség w= pf körfrekvencia 4 3 - - -3-4,5,,5,,5,3,35

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. komponensei:

Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. komponensei: Egyfázisú hálózatok Elektrotechnika Dr Vajda István Egyfázisú hálózatok komponensei: Egyfázisú hálózatok Feszültség- és áramforrások Impedanciák (ellenállás, induktivitás, and kapacitás) A komponensek

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladat Maximális pontszám: 25 pont Elektrotechnika feladat RC tag számítása Egy C = 300 nf kapacitású kondenzátort egy R = 10 kω-os

Részletesebben

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) 1. - Mérőtermi szabályzat, a mérések rendje - Balesetvédelem - Tűzvédelem - A villamos áram élettani hatásai - Áramütés elleni védelem - Szigetelési

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2. evezető fizika (infó), 8 feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 04 november, 3:9 mai órához szükséges elméleti anyag: Kirchhoff törvényei: I Minden csomópontban a befolyó és kifolyó áramok előjeles

Részletesebben

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. El. II. 5. mérés. SZIMMETRIKUS ERŐSÍTŐK MÉRÉSE. A mérés célja : Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. A mérésre való felkészülés során tanulmányozza

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 54 523 02-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 Méréstechnika Rezgésmérés Készítette: Ángyán Béla Iszak Gábor Seidl Áron Veszprém 2014 [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A rezgésekkel kapcsolatos alapfogalmak A rezgés a Magyar Értelmező Szótár megfogalmazása

Részletesebben

11/1. Teljesítmény számítása szinuszos áramú hálózatokban. Hatásos, meddô és látszólagos teljesítmény.

11/1. Teljesítmény számítása szinuszos áramú hálózatokban. Hatásos, meddô és látszólagos teljesítmény. 11/1. Teljesítén száítása szinuszos áraú álózatokban. Hatásos, eddô és látszólagos teljesítén. Szinuszos áraú álózatban az ára és a feszültség idıben változik. Íg a pillanatni teljesítén is változik az

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 4 ÉETTSÉGI VIZSGA 04. október. ELEKTONIKAI ALAPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTATÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIMA Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 21. 390.5D, 7B, 8B, 302.2B, 102.2B, 211.2E, 160.4A, 240.2B, 260.4A, 999A, 484.3A, 80.1A, 281.2A, 580.1A 1.1. Határozza meg az ábrán

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 08 ÉETTSÉGI VIZSG 008. május 6. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM Egyszerű, rövid

Részletesebben

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy Határozzuk meg és ellenállások értékét, ha =00V, = 00, az ampermérő 88mA áramot, a voltmérő,v feszültséget jelez! Az ampermérő ellenállását elhanyagolhatóan kicsinek, a voltmérőét végtelen nagynak tekinthetjük

Részletesebben

4. Konzultáció: Periodikus jelek soros RC és RL tagokon, komplex ellenállás Részlet (nagyon béta)

4. Konzultáció: Periodikus jelek soros RC és RL tagokon, komplex ellenállás Részlet (nagyon béta) 4. Konzultáció: Periodikus jelek soros és tagokon, komplex ellenállás észlet (nagyon béta) "Elektrós"-Zoli 203. november 3. A jegyzetről Jelen jegyzet a negyedik konzultációm anyagának egy részletét tartalmazza.

Részletesebben

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Zárt mágneskörű induktív átalakítók árt mágneskörű induktív átalakítók zárt mágneskörű átalakítók felépítésükből következően kis elmozdulások mérésére használhatók megfelelő érzékenységgel. zárt mágneskörű induktív átalakítók mágnesköre

Részletesebben