tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja."

Átírás

1 Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra. A tápvezeték. U F I P,cosϕ Példa: Egy, a tápponttól 100 m távolságra lévő 380/220 V feszültségű, 25 kw névleges teljesítményű háromfázisú fogyasztót kívánunk villamosenergiával ellátni. A fogyasztó teljesítménytényezője cos ϕ = 0,8, hatásfoka η = 0,85, az alumínium vezeték fajlagos ellenállása ρ = 0, Ωm. A megengedett feszültségesés százalékos értéke ε = 5 %, teljesítményveszteség százalékos értéke maximum P V% = 5 % lehet. A fogyasztó által felvett teljesítmény: A vezetéket terhelő hatásos áram, P = P n η = = 29,4117 kw. I P = P 3Un,v = 29411, = 44,686 A, melyből az eredő áram A megengedett feszültségesés A szükséges vezeték keresztmetszete I = I P cosϕ = 44,686 = 55,8575 A. 0,8 e = ε 100 U = = 10,97 V. 3 A = ρ e I P l = 0, ,97 44, = 12, m 2 = 12,22 mm 2. Ehhez legközelebb álló szabványos keresztmetszet 16 mm 2. A vezeték melegedésre való ellenőrzése az előadásban található táblázat alapján történik. A 16 mm 2 keresztmetszetű alumínium vezető terhelése 51 A. Ez viszont kisebb a vezetéket terhelő I áramerősségnél. Ezért nagyobb szabványos keresztmetszetet, a 25 mm 2 -es vezetéket kell választani. Teljesítményveszteség számítása: p = I 2 R = I 2 ρ l A = 55, , = 374,4 W

2 Ennek, egy vezetőre vett százalékos értéke a következő képletből p = P V% 100 P 3 kifejezve P V% = 300 p 374,4 = 300 = 3,82 % < 5 %, P 29411,7 tehát a megengedettnél kisebb. 1. feladat: Számítsa ki annak az egyfázisú váltakozóáramú motornak a réz tápvezeték keresztmetszetét, amelynek tengelyén leadott hatásos teljesítménye 5000 W, hatásfoka 92%, teljesítménytényezője 0,8. A megengedett feszültségesés 5%, U = 220 V, l = 50 m, ρ Cu = 0, Ωm. A keresztmetszetet feszültségesésre való méretezéssel határozzuk meg, és melegedésre a táblázatból ellenőrizze. (A = 13,39 mm 2, A sz = 10 mm 2 ) 2. feladat : Számítsa ki feszültségesésre való méretezéssel egy 30 kw névleges teljesítményű háromfázisú (400/230 V) aszinkron motor réz és alumínium tápvezetékét, ha a motor hatásfoka 0,78, teljesítménytényezője 0,81. A vezetéken megengedet feszültségesés 5 %, a vezeték hossza 150 m, ρ Cu = 0, Ωm és ρ Al = 0, Ωm. A teljesítményveszteség maximális értéke 5 % lehet. (A Cu = 12,62 mm 2, A Cu,sz = 25 mm 2, A Al = 21,634 mm 2, A Al,sz = 35 mm 2 ) Elosztóvezeték A táppontból táplált elosztóvezetékeket a fogyasztók nemcsak a végén, hanem közbenső pontjaiban és terhelik, ahogy a 2. ábra mutatja. Ilyen elosztóvezeték pl. az utcán fektetett kisfeszültségű kábel, amelyről minden háznál van egy leágazás. A 2. ábrán látható jelölésrendszerben i 1,i 2,...,i n a fogyasztók áramai, L 1,L 2,...,L n a fogyasztók tápponttól vett távolsága, l 1,l 2,...,l n a fogyasztói leágazások egymásközti távolsága, valamint I 1,I 2,...,I n az elosztóvezeték egyes szakaszain folyó áramokat jelölik. L n L 2 L 1 I 1 i 1 I 2 i 2 I n i n l 1 l 2 l n 2. ábra. Az elosztóvezeték. A méretezés a végigfutó keresztmetszetek elve alapján történik (a keresztmetszet nem változik), figyelembevéve azt, hogy a legutolsó fogyasztónál sem léphet fel a megengedettnél nagyobb feszültségesés. Így az egyes szakaszok feszültségeséseinek az összege 2

3 egyenlő a megengedett feszültségesésekkel, e = e 1 +e 2 + +e n = ρ A I 1 l 1 + ρ A I 2 l ρ A I n l n = = ρ A (I 1 l 1 +I 2 l 2 + +I n l n ) = ρ A n I i l i, i=1 melyből A kifejezve A = ρ n I e i l i = ρ n i e i L i, i=1 i=1 ahol az I i l i és i i L i szorzatokat áramnyomatéknak nevezzük. L 1 = 50 m L 2 = 150 m L 3 = 200 m I 1 i 1 I 2 i 2 I 3 i 3 P n,1 = 30 kw cosϕ 1 = 0,6 P n,2 = 20 kw cosϕ 2 = 0,8 P n,3 = 10 kw cosϕ 3 = 1 3. ábra. Példa az elosztóvezeték méretezésére. Példa: Méretezzük a 3. ábrán látható 380/220 V feszültségű háromfázisú elosztóhálózatot feszültségesésre, ha ρ = 0, Ωm, és ε = 5 %. Az egyes fogyasztókhoz az ismert képletekkel egymás után kiszámítjuka sinϕ, S látszólagos teljesítmény, Q meddő teljesítmény értékeket, valamint a hatásos, meddő és eredő fogyasztói terhelő áram értékeit. sinϕ 1 = 0,8 sinϕ 2 = 0,6 sinϕ 3 = 0, S 1 = 50 kva S 2 = 25 kva S 3 = 10 kva, Q 1 = 40 kvar Q 2 = 15 kvar Q 3 = 0 kvar, i 1,P = 45,58 A i 2,P = 30,387 A i 3,P = 15,193 A, i 1 = 75,97 A i 2 = 37,984 A i 3 = 15,193 A, i 1,m = 60,776 A i 2,m = 22,79 A i 3,m = 0 A. A megengedett feszültségesés melyből az elosztóvezeték keresztmetszete e = ε 100 Un,v 3 = = 10,97 V, A = ρ e (i P,1L 1 +i P,2n L 2 +i P,3 L 3 ) = = 0, ,97 (45, , , ) = 27 mm 2 Feszültségesésre a szabványos vezetékkersztmetszetek közül a 35 mm 2 -es alumínium vezetőt választjuk. A melegedésre való méretezéshez az I 1 szakasz áramát kell meghatározni. I 1,P = i 1,P +i 2,P +i 3,P = 45,58+30,387+15,193 = 91,16 A, I 1,Q = i 1,Q +i 2,Q +i 3,Q = 60,776+22,79+0 = 83,566 A, 3

4 melyekből I 1 áramot Pitagorasz tételével számítjuk ki, I 1 = I1,P 2 +I2 1,Q = 91, ,566 2 = 123,66 A. Az első szakasz terhelő árama 123,66 A, melyhez nem elegendő a 35 mm 2 -es vezető, hanem a 70 mm 2 -es vezetékkeresztmetszet szükséges. Számoljuk ki az elosztóvezetéken létrejövő teljesítményveszteség nagyságát és százalékos értékeit. Az első szakasz terhelőárama már ismert, 123,66 A. A második szakasz terhelő árama I 2,P = i 2,P +i 3,P = 30,387+15,193 = 45,58 A, I 2,Q = i 2,Q +i 3,Q = 22,79+0 = 22,79 A, I 2 = I2,P 2 +I2 2,Q = 45, ,79 2 = 50,96 A. A harmadik szakasz terhelő árama I 3,P = i 3,P = 15,193 A, I 3,Q = i 3,Q = 0 A, I 3 = I3,P 2 +I2 3,Q = 15, = 15,193 A. A meghatározott áramértékekből az egyes szakaszokon létrejövő teljesítményveszteség p 1 = I2 1 R 1 = 123,66 2 0, = 327,68 W, p 2 = I2 2 R 2 = 50,96 2 0, = 111,29 W, p 3 = I2 3 R 3 = 15, , = 4,94 W, melyekből az összes teljesítményveszteség p = p 1 +p 2 +p 3 = 327,68+111,29+4,94 = 443,91 W. Ez a teljesítményveszteség egy fázisvezetőn jön létre, ezért a százalékos érték meghatározásánál a fogyasztó hatásos teljesítményének a harmadával kell számolni, vagyis p = P V% 100 P 3 P V% = 300 p P = ,91 = 2,22 % feladat: Méretezze feszültségesésre a 4. ábrán látható 220 V feszültségű izzólámpás fogyasztókat tápláló elosztóvezetéket alumínium és réz vezetékre. Az ábrán a fogyasztók teljesítményének hatásos összetevője van feltüntetve, illetve az összes fogyasztó teljesítménytényezője 0,75. A megengedett százalékos feszültségesés 2 %. Ellenőrizze a vezetéket melegedésre is. Az alumínium vezető fajlagos ellenállása ρ Al = 0, Ωm, és a réz vezető fajlagos ellenállása ρ Cu = 0, Ωm. (A Al = 65,5 mm 2, A Al,sz = 70 mm 2, A Cu = 38,23 mm 2, A Cu,sz = 50 mm 2 ) 4

5 2. feladat: Egy 400/230 V feszültségű háromfázisú réz elosztó hálózatot három fogyasztók terheli. A tápponttól 40 m távolságra P 1 = 40 kw teljesítményű, 0,8 teljesítménytényezőjű, 100 m távolságra P 2 = 20 kw teljesítményű, 1 teljesítménytényezőjű, 200 m távolságra P 3 = 60 kw teljesítményű, 0,6 teljesítménytényezőjű fogyasztó terheli a hálózatot. A megengedett százalékos feszültségesés 5 %. Az alumíniumfajlagosellenállása ρ Cu = 0, Ωm. Méretezzük feszültségesésre az elosztó vezetéket, majd ellenőrizzük melegedésre is. (A = 34,14 mm 2, A sz = 120 mm 2 ) l 1 = 15 m l 2 = 20 m l 3 = 30 m l 4 = 15 m l 5 = 20 m i 1 i 2 i 3 i 2 i kw 1 kw 5 kw 2 kw 5 kw 4. ábra. Első példához tartozó ábra. Sugaras elosztóvezeték Sugaras vezetéknek nevezzük az olyan egyik végéről táplált szétágazó nyilt vezetékalakzatot, amelyben a fogyasztóhoz az áram csak egyetlen, meghatározott úton juthat el (lásd 5. ábra). I 3,A 3 i 3 I 0,A 0 A I 1,A 1 B I 4,A 4 I2,A 2 i 4 C i 6 I 5,A 5 i 5 5. ábra. Sugaras elosztóvezeték. Itt is figyelembe vesszük a végigfutó keresztmetszet elvét, ami azt jelenti, hogy minden elágazás után a vezetékek keresztmetszetek összege egyenlő az elágazás előtti vezető keresztmetszetével (pl. A 0 = A 1 +A 2 ). 5

6 λ5,6 Marcsa Dániel A sugaras vezetéket egyetlen vezetékké alakítjuk át, hogy a vezeték végén van a teljes terhelés. Vagyis a 5. ábrán látható sugaras hálózatot átalakítjuk a 7. ábrán látható tápvezetékké. Az átalakítás egy köztes lépését mutatja a 6. ábra. λ 3,4 i 3 +i 4 I 0,A 0 A I 1,A 1 B I2,A 2 C i 5 +i 6 6. ábra. Sugaras elosztóvezeték egyszerűsítése az első lépés után. I 0,A 0 A λ 1,2,3,4,5,6 i = i3 +i 4 +i 5 +i 6 7. ábra. Sugaras elosztóvezeték egyszerűsíétse a második lépés után, mely már ekvivalens egy tápvezetékkel. A vezetéken létrejövő feszültségesés arányos az áramnyomatékkal. Tehát az i 3 és i 4 áramok által létrehozott feszültségesés az l 3 és l 4 hosszúságú vezetőn az elágazópontra (B pontra) ugyanakkora, mint az i 3,4 = i 3 +i 4 áramnak a λ 3,4 karon létrehozott feszültségesése az elágazási pontra. Ezek után felírható, hogy melyből a λ i 3 l 3 +i 4 l 4 = i 3,4 λ 3,4 = (i 3 +i 4 ) λ 3,4, λ 3,4 = i 3 l 3 +i 4 l 4. i 3 +i 4 A fenti képleteket általánosítva n db vezeték esetén, az egyenértékű vezeték képzetes hosszúságát az alábbi egyenlőséből kapjuk: n n n i=1 i i λ = i i l i λ = i i l i n i=1 i. i i=1 i=1 6

7 l 0 = 100 m A l 1 = 50 m l 4 = 30 m l 3 = 20 m B i 3 = 10 A i 4 = 30 A l 2 = 50 m l 5 = 25 m C i 6 = 40 A i 5 = 20 A 8. ábra. Ábra a sugaras elosztóvezeték példához. Példa: A 8. ábrán látható sugaras hálózat méretezését végezzük el, az ábrán látható adatokkal. A hálózat feszültsége 220 V, megengedett százalékos feszültsgéesés 3 %, és a vezeték fajlagos ellenállása ρ Al = 0, Ωm, és a teljesítménytényező mindegyik fogyasztónál 1. A megengedett feszültségesés e = ε 100 U 2 = = 3,3 V. 2 Ezután, az ismert képlet segítségével a sugaras hálózatot átalakítjuk a képzetes hosszúságok kiszámításával egy végponton terhelt vezetékké, vagyis tápvezetékké. λ 3,4 = i 3 l 3 +i 4 l 4 = = 27,5 m, i 3 +i λ 5,6 = i 5 l 5 +i 6 l 6 = = 8,333 m, i 7 +i λ 1,2,3,4,5,6 = (i 3 +i 4 ) (l 1 +λ 3,4 )+(i 5 +i 6 ) (l 2 +λ 5,6 ) = i 3 +i 4 +i 5 +i 6 = (10+30) (50+27,5)+(40+20) (50+8,333) = 65,998 m 66 m. Ezután az l 0 +λ 1,2,3,4,5,6 hosszúságú tápvezeték keresztmetszetét határozzuk meg, A 0 = ρ e (i 3 +i 4 +i 5 +i 6 ) (l 0 +λ 1,2,3,4,5,6 ) = = 0, ,3 ( ) (100+66) = 150,9 mm 2. A választott szabványos keresztmetszet 150 mm 2, ami melegedésre is megfelel. 7

8 Ezt követően meghatározzuk az l 0 vezetéken létrejövő feszültségesést, e 0 = (i 3 +i 4 +i 5 +i 6 ) ρ l0 = 100 0, = 2 V, A melyből meghatározható a λ 1,2,3,4,5,6 képzetes hosszúságú vezetékre a maradó feszültségesés, e λ 1,2,3,4,5,6 = e e 0 = 3,3 2 = 1,3 V. A következőkben hasonló módon határozzuk meg az egyes szakaszok keresztmetszetét, melegedésre ellenőrzött szabványos keresztmetszetét, illetve feszültségesését: ρ A 1 = (i e 3 +i 4 ) (l 2 +λ 3,4 ) = λ 1,2,3,4,5,6 = 0, (10+30) (50+27,5) = 1,3 = 71,54 mm 2 A 1,sz = 70 mm 2, e 1 = (i 3 +i 4 ) ρ l1 = 40 0, = 0,857 V, A e 3 = e 4 = e λ 1,2,3,4,5,6 e 1 = 1,3 0,857 = 0,443 V. A 2 = ρ e λ 1,2,3,4,5,6 (i 5 +i 6 ) (l 2 +λ 5,6 ) = = 0, (40+20) (50+8,333) = 1,3 = 80,77 mm 2 A 2,sz = 95 mm 2, A 3 = ρ i e 3 l 3 = 0, = 3 0,443 = 13,54 mm 2 A 3,sz = 16 mm 2, A 4 = ρ i e 4 l 4 = 0, = 4 0,443 = 60,95 mm 2 A 4,sz = 70 mm 2, e 2 = (i 5 +i 6 ) ρ l2 = 60 0, = 0,947 V, A e 5 = e λ 1,2,3,4,5,6 e 1 = 1,3 0,947 = 0,353 V. A 5 = ρ i e 5 l 5 = 0, = 5 0,353 = 42,5 mm 2 A 5,sz = 50 mm 2. Tehát a sugaras hálózat minden szakaszának feszültségesésre való méretezéssel meghatároztuk a szükséges vezetőkeresztmetszetét, és azt ellenőriztük melegedésre is. 8

9 l3 = 20 m i 3 = 40 A l 4 = 30 m l 1 = 100 m i 4 = 10 A l 0 = 100 m i 7 = 10 A l 2 = 50 m i 6 = 20 A l 5 = 20 m 9. ábra. Ábra az első feladathoz. i 5 = 10 A l 0 = 100 m l 1 = 40 m 40 kw cosϕ = 0,8 20 kw cosϕ = 1 l 2 = 60 m 60 kw cosϕ = 0,6 10. ábra. Ábra a második feladathoz. 1. feladat: A 9. ábrán látható sugaras vezetékhálózatot méretezze feszültségesésre és ellenőrizze melegedésre. A hálózat 220 V feszültségű, a megengedett százalékos feszültségesés 2 %, a fogyasztók teljesítménytényezője 1, a vezető fajlagos ellenállása ρ Cu = 0, Ωm. (A 0 = 133,64 mm 2 [120 mm 2 ], A 1 = 104,45 mm 2 [120 mm 2 ], A 2 = 29,11 mm 2 [35 mm 2 ], A 3 = 47,94 mm 2 [50 mm 2 ], A 4 = 17,98 mm 2 [16 mm 2 ], A 5 = 12,87 mm 2 [16 mm 2 ]) 2. feladat: Méretezze a 10. ábrán látható sugaras hálózatot feszültségesésre és ellenőrizze melegedésre. A hálózat 400/230 V feszültségű, a réz vezető fajlagos 9

10 ellenállása 0, Ωm, a megengedett százalékos feszültségesés 5 %. A fogyasztói terhelések és a vezetékek méretei az ábrán láthatók. (A 0 = 37,625 mm 2 [120 mm 2 ], A 1 = 4,482 mm 2 [25 mm 2 ], A 2 = mm 2 [70 mm 2 ]) 10

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Számolási, szerkesztési, szakrajzi feladatok

Részletesebben

Marcsa Dániel Transzformátor - példák 1. feladat : Egyfázisú transzformátor névleges teljesítménye 125kVA, a feszültsége U 1 /U 2 = 5000/400V. A névleges terheléshez tartozó tekercsveszteség 0,06S n, a

Részletesebben

Háromfázisú aszinkron motorok

Háromfázisú aszinkron motorok Háromfázisú aszinkron motorok 1. példa Egy háromfázisú, 20 kw teljesítményű, 6 pólusú, 400 V/50 Hz hálózatról üzemeltetett aszinkron motor fordulatszáma 950 1/min. Teljesítmény tényezője 0,88, az állórész

Részletesebben

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T = 4 t = 4 = 4ms 6 f = = =,5 Hz = 5

Részletesebben

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú 1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő

Részletesebben

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2 1. feladat = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V U 1 R 2 R 3 R t1 R t2 U 2 R 2 a. Számítsd ki az R t1 és R t2 ellenállásokon a feszültségeket! b. Mekkora legyen az U 2

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2014/2015 - tavaszi szemeszter További energiatermelési lehetőségek GEOTERMIKUS ENERGIA BIOMASSZA ERŐMŰ További energiatermelési lehetőségek

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus É 009-06/1/4 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.

Részletesebben

Versenyző kódja: 30 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 30 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 522 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 522 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási/szerkesztési/szakrajzi

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 21. 390.5D, 7B, 8B, 302.2B, 102.2B, 211.2E, 160.4A, 240.2B, 260.4A, 999A, 484.3A, 80.1A, 281.2A, 580.1A 1.1. Határozza meg az ábrán

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport MEGOLDÁS 2014. május 21. 1.1. Tekintsünk egy megoszló terheléssel jellemezhető hálózatot! A hosszegységre eső áramfelvétel i = 0,24 A/m fázisonként egyenlő

Részletesebben

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04. .feladat A derékszögű koordinátarendszer origójába elhelyezünk egy q töltést. Mekkora ennek a töltésnek a 4,32 0 nagysága, ha a töltés a koordinátarendszer P(0,03;0,04)[m] pontjában E(r ) = 5,76 0 nagyságú

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport VLLAMOS ENERGETKA PÓTPÓTZÁRTHELY DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTN-KÓD:... Terem és ülőhely:... A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3, 70%-tól 4, 85%-tól

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép T 5 5 0/ A 9/06. (VIII. 6.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 5 5 0 Automatikai berendezés karbantartó Tájékoztató A vizsgázó az első lapra

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ

Részletesebben

Összetett hálózat számítása_1

Összetett hálózat számítása_1 Összetett hálózat számítása_1 Határozzuk meg a hálózat alkatrészeinek feszültségeit, valamint az áramkörben folyó eredő áramot! A megoldás lépései: - számítsuk ki a kör eredő ellenállását, - az eredő ellenállás

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

2.11. Feladatok megoldásai

2.11. Feladatok megoldásai Elektrotechnikai alaismeretek.. Feladatok megoldásai. feladat: Egy szinuszosan változó áram a olaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T 4 t 4 4µ s f,5 Hz 5 khz

Részletesebben

A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 55 523 07 Járműipari karbantartó

Részletesebben

2014. április 14. NÉV:...

2014. április 14. NÉV:... VILLAMOS ENERGETIKA A CSOPORT 2014. április 14. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. 1. feladat 10 pont 1.1. Az ábrán látható transzformátor névleges teljesítménye 125 MVA, százalékos

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 08 ÉETTSÉGI VIZSG 00. október 8. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ NEMZETI EŐFOÁS MINISZTÉIUM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

2013. április 15. NÉV:... NEPTUN-KÓD:...

2013. április 15. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... VILLAMOS ENERGETIKA A CSOPORT 2013. április 15. NÉV:... 390.4C, 160.2A, 104H, ---, 1.3E, 201.4C, 302.2G, 205.1G, 210.1B, 211.1B NEPTUN-KÓD:... 380.1A,???, 80.1B, 284A Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5.

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

Versenyző kódja: 36 1/2010. (II. 5.) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny

Versenyző kódja: 36 1/2010. (II. 5.) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny 33 522 04 1000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 33 522 04 1000 00 00 SZVK rendelet száma: 1/2010. (II. 5.) SZMM rendelet

Részletesebben

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról

Részletesebben

Közművek. Villamos művek

Közművek. Villamos művek Közművek Villamos művek MFKZM35S04 Közművek 2 MFKZM35S04 Közművek 3 MFKZM35S04 Közművek 4 MFKZM35S04 Közművek 5 MFKZM35S04 Közművek 6 MFKZM35S04 Közművek 7 MFKZM35S04 Közművek 8 MFKZM35S04 Közművek 9 MFKZM35S04

Részletesebben

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

IV. Számpéldák. 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor

IV. Számpéldák. 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor A 2015. LVII-es energiahatékonysági törvényben meghatározott auditori és energetikai szakreferens vizsga felkészítő anyaga IV. Számpéldák 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor 2017. 2.1 Mérés, elszámolás,

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport 2014. április 23. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3,

Részletesebben

A villamosenergiarendszer

A villamosenergiarendszer A villamosenergiarendszer jellemzői 1. TÉTEL, VILLANYSZERELŐ SZAKMAI VIZSGA 9/6/2018 2:43 PM GYURE.PETER@MORAVAROSI.HU 1 Fogalmak, feladatok A villamosenergia-ellátás alapfeladata a fogyasztói igények

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Elektromos berendezések villamos jellemzői mérési eredményeinek feldolgozása

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Elektromos berendezések villamos jellemzői mérési eredményeinek feldolgozása Thodory Csaba Elektromos berendezések villamos jellemzői mérési eredményeinek feldolgozása A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat. Mekkora a nyomatékok hatására ébredő legnagyobb csúsztatófeszültség? Mekkora és milyen irányú az A, B és C keresztmetszet elfordulása? Számítsuk

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 10. tétel Milyen mérési feladatokat kell elvégeznie a kördiagram megszerkesztéséhez? Rajzolja meg a kördiagram felhasználásával a teljes nyomatéki függvényt! Az aszinkron gép egyszerűsített kördiagramja

Részletesebben

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. 1. Feladat Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. A 1 2 B 3 4 5 6 7 A B pontok között C 13 = 1 + 3 = 2 = 200 Ω 76

Részletesebben

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra A soros RC-kör Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros RC-körben egyértelművé vált, hogy a kondenzátoron a késik az áramhoz képest. Váltakozóáramú körökben ez a késés, pontosan 90 fok. Ezt figyelhetjük

Részletesebben

8. A vezetékek elektromos ellenállása

8. A vezetékek elektromos ellenállása 8. A vezetékek elektromos ellenállása a) Fémbôl készült vezeték van az elektromos melegítôkészülékekben, a villanymotorban és sok más elektromos készülékben. Fémhuzalból vannak a távvezetékek és az elektromos

Részletesebben

A hálózatra kapcsolás műszaki feltételei

A hálózatra kapcsolás műszaki feltételei A hálózatra kapcsolás műszaki feltételei 1. TÉTEL, VILLANYSZERELŐ SZAKMAI VIZSGA 2018. 06. 21. 12:03:47 GYURE.PETER@MORAVAROSI.HU 1 Előírások 2007. évi LXXXVI. törvény a Villamos Energiáról (VET) 273/2007.

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 33 522 04 1000 00 00-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Feladatok a szakmai ismeretek,

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 01 Automatikai technikus

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA - A csoport MEGOLDÁS 2014. május 21. 1.1. Tekintsünk egy megoszló terheléssel jellemezhető hálózatot! A hosszegységre eső áramfelvétel i m = 0,2 A/m fázisonként egyenlő (cosϕ

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3.1 Ersáramú vezetékek nemzetközi jelölése (HD 361 szerint) A CENELEC a HD 361. a vezetékek, kábelek nemzetközi jelölésére vonatkozó szabványban részlegesen

Részletesebben

30. sz. laboratóriumi gyakorlat. A fázistényező javítása, automatikus fogyasztói meddőteljesítmény kompenzáció

30. sz. laboratóriumi gyakorlat. A fázistényező javítása, automatikus fogyasztói meddőteljesítmény kompenzáció 30. sz. laboratóriumi gyakorlat A fázistényező javítása, automatikus fogyasztói meddőteljesítmény kompenzáció 1. Elméleti alapok A váltakozó-áramú villamos készülékek döntő többsége elektromágneses elven

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 25/2014 (VIII. 26) NGM rendelet által módosított), a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet a 25/2017. (VIII. 31.) által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Részletesebben

Kalkulus. Komplex számok

Kalkulus. Komplex számok Komplex számok Komplex számsík A komplex számok a valós számok természetes kiterjesztése, annak érdekében, hogy a gyökvonás művelete elvégezhető legyen a negatív számok körében is. Vegyük tehát hozzá az

Részletesebben

Weldi-Plas termékcsalád - Plazmavágók

Weldi-Plas termékcsalád - Plazmavágók Weldi-Plas termékcsalád - Plazmavágók A plazmasugaras vágási technológiával olcsón, pontosan és jó minőségben darabolhatók a fémes anyagok (acélok, nemesacélok, réz és alumínium ötvöztek) 45 mm vastagságig.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 06 ÉETTSÉGI VIZSG 007. május 5. EEKTONIKI PISMEETEK EMET SZINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KTÁIS MINISZTÉIM Teszt jellegű kérdéssor

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK. Számítsuk ki, hogy 1,5 milliamperes áram az alábbi ellenállásokon mekkora feszültséget ejt!

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK. Számítsuk ki, hogy 1,5 milliamperes áram az alábbi ellenállásokon mekkora feszültséget ejt! Mennyi töltés halad át egy tranzisztoron, ha rajta 10 óráig 2 ma áram folyik? Hány db elektront jelent ez? Az 1,2 ma nagyságú áram mennyi idő alatt szállít 0,6 Ah töltésmennyiséget? Egy tranzisztoros zsebrádió

Részletesebben

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG. Szabó Gergely. okl. villamosmérnök világítástechnikai szakmérnök. Tűzvédelmi szakmérnöki képzés - Épületvillamosság

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG. Szabó Gergely. okl. villamosmérnök világítástechnikai szakmérnök. Tűzvédelmi szakmérnöki képzés - Épületvillamosság ÉPÜLETVILLAMOSSÁG Szabó Gergely okl. villamosmérnök világítástechnikai szakmérnök 1 2 Épületek villamos hálózatra kapcsolása 3 4 Épületek villamos hálózatra kapcsolása Épületek érintésvédelmi hálózatai

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Helyesbítés MOVITRAC LTP-B * _1114*

Helyesbítés MOVITRAC LTP-B * _1114* hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *21353549_1114* Helyesbítés SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az

Részletesebben

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás Tranziens jelenségek rövid összefoglalás Átmenet alakul ki akkor, ha van energiatároló (kapacitás vagy induktivitás) a rendszerben, mert ezeken a feszültség vagy áram nem jelenik meg azonnal, mint az ohmos

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TENGELYVÉG CSAPÁGYAZÁSA, útmutató segítségével d. A táblázatban szereplő adatok alapján

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

N számú melléklet Felhasználói igényre történő teljesítménynövelés szabályai 3x50A teljesítményig

N számú melléklet Felhasználói igényre történő teljesítménynövelés szabályai 3x50A teljesítményig N31-405-05. számú melléklet Felhasználói igényre történő teljesítménynövelés szabályai 3x50A Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői

Részletesebben

Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása

Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása BUDAPEST MŰSZAK ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNY EGYETEM Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása Segédlet a Szilárdságtan c tárgy házi feladatához Készítette: Lehotzky Dávid Budapest, 205 február 28 ábra

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 04 Villanyszerelő

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 200. május 4. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 200. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 5. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem, 2015.

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 5. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem, 2015. Gyakorlati útmutató a tárgyhoz Fekete Ferenc 5. gyakorlat Széchenyi István Egyetem, 015. 1. ásodrendű hatások közelítő számítása A következőkben egy, a statikai vizsgálatoknál másodrendű hatások közelítő

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (2007. tavaszi BSc félév)

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (2007. tavaszi BSc félév) 1 VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (2007. tavaszi BSc félév) 1. Ismertesse a villamosenergia-hálózat feladatkrk szerinti felosztását a jellegzetes feszültségszinteket és az azokhoz tartozó átvihető teljesítmények

Részletesebben

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM VANYSEEŐ KÉPÉS 0 5 EGYFÁSÚ VÁTAKOÓ ÁAM ÖSSEÁÍTOTTA NAGY ÁSÓ MÉNÖKTANÁ - - Tartalomjegyzék Váltakozó áram fogalma és jellemzői...3 Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség előállítása...3 A szinuszos lefolyású

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT 2013 Feladat: Adott az ábrán látható kéttámaszú tartó, amely melegen hengerelt I idomacélokból és melegen hengerelt

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 07 ÉETTSÉG VZSG 007. október 4. ELEKTONK LPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KLTÁLS MNSZTÉM Teszt Maximális pontszám: 40.) Határozza

Részletesebben

A hálózatra kapcsolás műszaki feltételei

A hálózatra kapcsolás műszaki feltételei A hálózatra kapcsolás műszaki feltételei 1. TÉTEL, VILLANYSZERELŐ SZAKMAI VIZSGA 2018. 10. 04. 12:08:08 GYURE.PETER@MORAVAROSI.HU 1 Előírások 2007. évi LXXXVI. törvény a Villamos Energiáról (VET) 273/2007.

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet VET 2014.05.16. EGYENPOTENCIÁLRA-HOZÁS

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 25/2014 (VIII. 26) NGM rendelet által módosított), a 27/2012. (VIII. 27.) rendelet (25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 25/2014 (VIII. 26) NGM rendelet által módosított), a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet a 25/2017. (VIII. 31.) által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Részletesebben

Elektrotechnika. 7. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

Elektrotechnika. 7. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László 7. előadás Összeállította: Dr. Hodossy László . Ellenállás 7.. Impedancia.. Csillag kapcsolás Váltakozóáramú Teljesítményszámítás Váltakozóáramú teljesítmény általában: Váltakozóáramú teljesítmény ellenálláson

Részletesebben

Társasházi összekötő berendezés létesítése, üzemeltetése. Gazdagh Péter MEE VET május 22.

Társasházi összekötő berendezés létesítése, üzemeltetése. Gazdagh Péter MEE VET május 22. Társasházi összekötő berendezés létesítése, üzemeltetése Gazdagh Péter MEE VET 2019. május 22. Társasházak MIRŐL LESZ SZÓ? - Társasház a VET rendszerében - Kötelezettségek - Tulajdonviszonyok - Tervek

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Épületvillamossági tervek készítése, technológiai

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak

Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak A feladat részletezése: Név:.. Csoport:... A számításnak (órai)

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Villamosipar és elektronika ismeretek emelt szint 7 ÉETTSÉGI VIZSG 07. május 7. VILLMOSIP ÉS ELEKTONIK ISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMBEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Útmutató

Részletesebben

Fizika A2E, 8. feladatsor

Fizika A2E, 8. feladatsor Fizika AE, 8. feladatsor ida György József vidagyorgy@gmail.com. feladat: Az ábrán látható áramkörben határozzuk meg az áramer sséget! 4 5 Utolsó módosítás: 05. április 4., 0:9 El ször ki kell számolnunk

Részletesebben

Versenyző kódja: 35 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny ELŐDÖNTŐ

Versenyző kódja: 35 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny ELŐDÖNTŐ 54 523 04-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 04 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet : Mechatronikai

Részletesebben