(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)"

Átírás

1 Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor armatúra ellenállása 0,5 Ω, gerjesztőköri ellenállása 250 Ω. Egy bizonyos terhelésnél a hálózatból 20 A áramot vesz fel és ekkor a fordulatszáma 409 1/min. ekkora a motor indukált feszültsége, hatásfoka, terhelőnyomatéka, ha a vas és a súrlódási veszteség együttes értéke 900 W? A motor kapcsolási rajza: A motor által a hálózatból felvett teljesítmény: P 1 = I = = W I A gerjesztő áram: = = = 2 A Az armatúra áram (a csp-i törvényból): = I = 20 2 = 18 A A motor teljesítménye, veszteségei: A motor indukált feszültsége (armatúra körre felírt hurokegyenletből): = 0 = = ,5 = 491 V A belső teljesítmény: P b = = = 8838 W A felvett és a belső teljesítmény közötti különbség a villamos veszteségekből adódik: P 1 P b = = 1132 W = P av + P g 1

2 ebből P g = = = 1000 W a gerjesztési teljesítmény és P av = 2 = ,5 = 162 W az armatúra veszteség. A leadott (hasznos) teljesítményt megkapjuk, ha a belső teljesítményből kivonjuk a vas és a súrlódási veszteséget: P 2 = P b P vas+súrl = = 7938 W Így a hatásfok: η = P 2 P 1 = = 0,7938 A tengelyen leadott nyomaték kiszámításához először számítsuk ki a szögsebességet: Ω = 2π n 60 = 2π = 42,83 1/s t = P 2 Ω = 7938 = 185,33 Nm 42,83 2. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú generátor Nézzük meg ugyanezt a gépet generátorként üzemelve: 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű egyenáramú generátor armatúra ellenállása 0,5 Ω, gerjesztőköri ellenállása 250 Ω. A generátor kapcsaira 25 Ω-os fogyasztót kapcsolunk. ekkora a generátor indukált feszültsége, hatásfoka, ha a vas és a súrlódási veszteség együttes értéke 900 W? ilyen fordulatszámmal kell a generátor tengelyét forgatni, ha a hajtónyomaték 100 Nm? A kapcsolási rajz: I t A fogyasztó áramfelvétele: I t = = 500 = 20 A R t 25 G R t A gerjesztő áram: = = = 2 A Az armatúra áram (a csp-i törvényból): = I t + = = 22A 2

3 A generátor hasznos teljesítménye: P 2 = I t = = W A generátor indukált feszültsége (armatúra körre felírt hurokegyenletből): + = 0 = + = ,5 = 511 V A belső teljesítmény: P b = = = W A belső és a leadott teljesítmény közötti különbség a villamos veszteségekből adódik: P b P 2 = = 1242 W = P av + P g ebből P g = = = 1000 W a gerjesztési teljesítmény és P av = 2 = ,5 = 242 W az armatúra veszteség. A felvett teljesítményt megkapjuk, ha a belső teljesítményhez hozzáadjuk a vas és a súrlódási veszteséget: P 1 = P b + P vas+súrl = = W Így a hatásfok: η = P 2 P 1 = = 0,8235 A fordulatszám kiszámításához először számítsuk ki a szögsebességet: Ω = P 1 = = 121,42 1/s h 100 n = Ω 2π 121,42 60 = 60 = 1159,47 1/min 2π 3. Üresjárás Számítsuk ki az előbbi egyenáramú gép üresjárási fordulatszámát motoros üzemben! A számításhoz az egyenáramú gépek alapegyenleteit használjuk: (levezetést ld. előadás jegyzet) = k Φ Ω, vagy írhatjuk, hogy = k Φ 2π 2π n, ha bevezetjük k helyett a c = k is írható: konstanst, az egyenletet az alábbi módon = c Φ n (ez sok esetben hasznos lehet, mert így megspórolhatjuk az Ω n, n Ω átváltást) b = k Φ (k a gépállandó, Φ fluxus, Ω a szögsebesség és az armatúra áram) Üresjáráskor a gép terheletlenül forog: t = 0 P 2 = 0 a) Először a veszteségek elhanyagolásával számítsuk ki az ún. ideális üresjárási fordulatszámot! Ha elhanyagoljuk a veszteségeket (P vas=0, P súrl=0), a motor belső teljesítménye is P b=0 3

4 P b = b Ω b = 0 = b = 0, mivel a motor változatlanul az 500 V-os egyenáramú k Φ feszültségforráshoz van kötve, ezért a gerjesztőkör árama, így a fluxus is változatlan. Ha nem folyik áram az armatúrán, nincs feszültségesés az armatúrakör ellenállása miatt, ezért =, vagyis az indukált feszültség a kapocsfeszültséggel megegyezik. Így az ideális üresjárási fordulatszám az alábbi összefüggésből számítható: n 0id = c Φ A fluxus és a gépállandó értékét nem tudjuk, de a szorzatukat ki tudjuk számítani az 1. pontban kiszámított értékekből: az 1. pontban n=409 1/min fordulatszámhoz, azaz Ω=42,83 1/s szögsebességhez =491 V indukált feszültség tartozott, ezek hányadosa: c Φ = = 491 = 1,2 Vmin és k Φ = = 491 = 11,463 Vs n 409 Ω 42,82 így n 0id = = 500 = 416,67 1/min c Φ 1,2 (Ez az érték nem sokkal nagyobb, mint az 1. pontban megadott 409 1/min fordulatszám, amikor a motor 185 Nm nyomatékot adott le a tengelyén. Látjuk, hogy a terhelés változása nem befolyásolja túl nagy mértékben a fordulatszámot, ezért nevezik a párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motort fordulatszám tartónak.) b. Vegyük figyelembe a veszteségeket: A tengelyen leadott nyomaték most is t=0. A motor által a villamos hálózatból felvett összes teljesítményt (a gerjesztési teljesítményen kívül) a veszteségek emésztik fel. Így a belső teljesítmény: P b = P vas+súrl = 900 W, mivel a vasveszteség és súrlódási veszteség a terheléstől függetlenül állandónak tekinthető. A belső nyomaték így b = P b = P vas+súrl P vas+súrl = 900 = 21 Nm (mivel Ω0 értékét nem Ω 0 Ω 0 Ω 42,83 ismerjük, b t közelítőleg, a névleges szögsebességből számítjuk ki.) A 21 Nm belső nyomaték fenntartásához 0 = b = 21 = 1,83 A üresjárási armatúra áramra k Φ 11,46 van szükség. Így az üresjárási indukált feszültség: 0 = 0 = 500 1,83 0,5 = 499,083 V Az üresjárási fordulatszám: n 0 = 0 c Φ = 499,083 = 415,9 1/min 1,2 (Ez az eredmény alig különbözik az ideális üresjárási fordulatszámtól, így az a számítási módszer is teljesen megfelelő az üresjárási fordulatszám meghatározásához.) 4

5 4. Indítás ekkora indítóellenállásra van szüksége az 1. feladatban megadott motornak, ha indításkor a maximálisan megengedett armatúra áram a névleges érték másfélszerese lehet? Az indítás pillanatában még nem alakul ki a gép belsejében a főpólus mágneses tere, ezért az indukált feszültség is nulla. Ez azt jelenti, hogy a teljes kapocsfeszültség a kis ellenállású armatúra tekercsen esik: = 0 = = = 500 = 1000 A indítási armatúra áram alakulna ki, ami 0,5 megengedhetetlenül magas érték. Ennek csökkentésére a legegyszerűbb megoldás, ha az armatúra ellenállását megnövelik egy, az armatúrával sorba kapcsolt indítóellenállással: R i A megengedett indítási áram: i = 1,5 = 1,5 18 = 27 A i I R i kiszámítása: =0 i = + R i R i = R = 500 0,5 = 18,01 A ai 27 n = 5. Fordulatszám szabályozás c Φ = c Φ a fenti összefüggésből kiolvashatók a fordulatszám változtatás lehetőségei: a. kapocsfeszültség változtatásával b. az armatúra kör ellenállásának változtatásával, azaz az armatúrával sorba kapcsolt ellenállással c. a fluxus, vagyis a gerjesztőáram változtatásával a. A kapocsfeszültség változtatásának hatását vizsgáljuk meg három különböző gerjesztésű motor esetén a1. Külső gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű külső gerjesztésű egyenáramú motor armatúra ellenállása 0,5 Ω. Egy bizonyos terhelésnél a hálózatból 20 A áramot vesz fel, ekkor a fordulatszáma /min. Számítsuk ki, hogyan változik a fordulatszám, ha változatlan terhelés mellett a kapocsfeszültséget 400 V-ra csökkentjük! 5

6 U g A külső gerjesztésű motornál a gerjesztőkör független az armatúrától, ezért az armatúra kapocsfeszültségének változás nincs hatással a gerjesztő áramra és ezáltal a fluxusra sem: cφ = 1 n 1 = 2 n 2 = áll. ivel a terhelés állandó, ezért az armatúra áram sem változik ( b = k Φ ) 1 = 1 = ,5 = 490 V 2 = 2 = ,5 = 390 V így n 2 = 2 n U 1 = = 795,91 1/min i1 490 A fenti összefüggésből látjuk, hogy a fordulatszám a kapocsfeszültség változásának arányában változik. a2. Soros gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű soros gerjesztésű egyenáramú motor armatúra és gerjesztőköri ellenállása összesen 5 Ω. Egy bizonyos terhelésnél a hálózatból 20 A áramot vesz fel, ekkor a fordulatszáma /min. Számítsuk ki, hogyan változik a fordulatszám, ha változatlan terhelés mellett a kapocsfeszültséget 400 V-ra csökkentjük! Ennél a motornál a fluxust a terheléstől függő armatúra áram hozza létre. Ha a terhelés (a tengelyen R leadott nyomaték) állandó, a motor g áramfelvétele is állandó, így a fluxus is állandó marad. ( b = k Φ = k I 2 a ) = cφ = 1 n 1 = 2 n 2 = áll. 1 = 1 ( + ) = = 400 V 2 = 2 ( + ) = = 300 V így n 2 = 2 n U 1 = = 750 1/min i1 400 Az eredmény hasonló, mint a külső gerjesztésű motornál. a3. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 6

7 Nézzük az 1. példában megadott motort, számítsuk ki a fordulatszámát, ha változatlan terhelés mellett a kapocsfeszültségét 400 V-ra csökkentjük! Az ábrán látszik, hogy a kapocsfeszültség változása a gerjesztőáramot is megváltoztatja: 2 = 2 = 400 = 1,6 A 250 A fluxus a gerjesztőáramtól függ, ezért, ha a gerjesztőáramot csökkentjük, a fluxus is jó közelítéssel ugyanolyan arányban fog csökkenni. A motor fordulatszáma 1=500 V kapocsfeszültségnél 1=491 V indukált feszültségnél 1=2A gerjesztőáramnál n 1=409 1/min volt (1. feladat): 1=2A gerjesztőáramnál cφ 1 =1,2 Vmin 2=1,6A gerjesztőáramnál cφ 2 = 2 cφ I 1 = 1,6 1,2 = 0,96 Vmin g1 2 Ha a terhelés állandó, a fluxus csökkenése miatt ugyanakkora nyomaték fenntartásához nagyobb armatúra áramra van szükség: b = k φ 1 1 = k φ 2 2 = áll. 2 = k φ 1 I k φ a1 = c φ 1 I 2 c φ a1 = 1,2 18 = 22,5 A 2 0,96 Az indukált feszültség: 2 = 2 2 = ,5 0,5 = 388,75 V A fordulatszám: n 2 = 2 = 388,75 = 404,94 1/min c Φ 2 0,96 Az eredményből látható, hogy ennél a motornál a kapocsfeszültség változtatása nem befolyásolta jelentősen a fordulatszámot, mivel a fluxus változása a fordulatszám változás ellen hatott. b. Fordulatszám változtatás az armatúrával sorba kapcsolt ellenállással. ekkora ellenállást kell az armatúrával sorba kapcsolni, ha az 1. feladatban megadott motor fordulatszámát változatlan terhelés mellett 300 1/min-re szeretnénk csökkenteni? R k I A gerjesztőáramot a kapocsfeszültség és a gerjesztőkör ellenállásának hányadosa határozza meg, mivel egyik sem változik, így a fluxus állandó marad: cφ = 1 n 1 = 2 n 2 = áll. 7

8 2 = n 2 U n i1 = = 360,15 V = 1 = ,5 = 491 V 2 = 2 ( + R k ) R k = 2 2 = Számítsuk ki az ellenálláson hővé alakuló teljesítményt: ,15 0,5 = 7,27Ω 18 P Rk = 2 R k = ,27 = 2355,48 W vagyis az ellenállás használata ekkora veszteséget okoz, ami a motor teljesítményéhez képest nagyon jelentős mértékű! c. Fordulatszám változtatás a fluxus változtatásával A motor fluxusát a gerjesztő árammal tudjuk befolyásolni. A gerjesztő áramot pedig legegyszerűbb módon a gerjesztőkör ellenállásának megváltoztatásával, vagyis a gerjesztő tekercsekkel sorba kapcsolt szabályozó ellenállással változtathatjuk. Az 1. feladatban megadott motor gerjesztő körébe kapcsoljunk sorba egy 150 Ω-os szabályozó ellenállást. Számítsuk ki, hogyan változik a fordulatszám, ha a terhelés nem változik! A gerjesztőáram: I 2 = 500 = = 1,25 A + R k A fluxus változását a gerjesztőárammal arányosnak vesszük: R sz 1 = 2 A gerjesztőáramnál cφ 1 = 1,2 Vmin, így cφ 2 = 2 cφ I 1 = 1,25 1,2 = 0,75 Vmin g1 2 2 = 1,25 A gerjesztőáramnál ivel a fluxus csökken, változatlan terhelés mellett nagyobb áramfelvételre van szükség: b = k φ 1 1 = k φ 2 2 = áll. 2 = k φ 1 I k φ a1 = c φ 1 I 2 c φ a1 = 1,2 18 = 28,8 A 2 0,75 Az indukált feszültség: 2 = 2 2 = ,8 0,5 = 485,6 V A fordulatszám: n 2 = 2 = 485,6 = 647,47 1/min c Φ 2 0,75 Látható, hogy ezzel a módszerrel jelentős fordulatszám változás érhető el. 8

9 Számítsuk ki, mekkora veszteséggel jár a szabályozó ellenállás használata: P Rsz = 2 R sz = 1, = 234,375 W az eredmény egy nagyságrenddel kisebb, mint az armatúra körbe iktatott ellenállás alkalmazása esetén kw névleges teljesítményű 550 V kapocsfeszültségű soros gerjesztésű egyenáramú motor armatúra ellenállása 0,2 Ω, gerjesztőköri ellenállása 0,1 Ω. Névleges terhelésen 100 A áramot vesz fel a hálózatból, ekkor a fordulatszáma 650 1/min. Számítsa ki motor hatásfokát, veszteségeit, indukált feszültségét és a tengelyen leadott nyomatékát! = A motor katalógusban megadott ún. névleges teljesítménye mindig a leadott, vagyis a hasznos teljesítményt jelenti. (Ez az a maximális teljesítmény, amely leadására túlmelegedés nélkül elvileg korlátlan ideig képes.) nyomatéka: t = P 2 Ω = P = 60 = 734,56Nm 2π n 2π 650 A felvett teljesítmény: P 1 = = = W A hatásfok: η = P 2 P 1 = = 0,909 Az indukált feszültség: = ( + ) = (0,1 + 0,2) = 520 V A motor tengelyen leadott névleges A belső teljesítmény: P b = = = W A veszteségek: Armatúra veszteség: P av = I 2 a = ,2 = 2000 W A gerjesztési teljesítmény: P g = I 2 g = ,1 = 1000 W A vas és a súrlódási veszteség összesen: P vas+súrl = P b P 2 = = 2000 W 9

10 7. Számítsuk ki, hogyan változik az előbbi motor fordulatszáma, ha a terhelése felére csökken! A motor terhelése a tengelyen leadott nyomatékkal jellemezhető. A motor nyomatéka és árama közötti összefüggés: b = kφ Soros motor esetén a fluxust létrehozó gerjesztő áram a gerjesztő- és az armatúra tekercsek soros kapcsolása miatt az armatúraárammal megegyezik. Ha a fluxust a gerjesztő árammal arányosnak tekintjük, így a motor áramfelvétele a nyomaték négyzetével arányosan változik: b = k 2 A motor áramfelvételének kiszámítása t2= t1 = 734,56 = 367,28 Nm estén: 2 2 b1 2 = b2 2 2 = 1 b2 = 100 0,5 = A b1 1 2 n 1=650 1/min fordulatszámnál az indukált feszültség 1=520 V volt (6.példa), így: cφ 1 = 1 = 520 = 0,8 Vmin n A fluxust az armatúraáram hozza létre, ezért 2=70,71 A áramfelvételnél a fluxus is az áram csökkenésének arányában kisebb lesz: Az indukált feszültség: cφ 2 = 2 cφ I 1 = 70,71 0,8 = 0,5657 Vmin a = 2 ( + ) = ,71 (0,1 + 0,2) = 528,787 V Így a fordulatszám: n 2 = 2 = 528,787 = 934,75 1/min cφ 2 0,5657 Az eredményből jól látszik, hogy a soros motor fordulatszáma a terhelés változásával jelentősen változik! 10

11 8. Soros gerjesztésű egyenáramú generátor Soros gerjesztésű egyenáramú generátor kapocsfeszültsége 10 Ω-os fogyasztónál 500 V. Az armatúra és a gerjesztőkör együttes ellenállása 1 Ω. Számítsa ki a generátor hatásfokát, ha a vas-és a súrlódási veszteség együttes értéke 1,5 kw. Számítsa ki a generátor fordulatszámát, ha hajtónyomaték 240 Nm. Soros generátor terhelő- gerjesztő és armatúra árama megegyezik: Ia=Ig=It = = I t = = 500 = 50 A R t 10 G R t A generátor leadott (hasznos) teljesítménye: P 2 = I t = = W Az indukált feszültség: = + ( + ) = = 550 V A belső teljesítmény: P b = = = W A felvett teljesítmény: P 1 = P b + P vas+súrl = = W A hatásfok: η = P 2 P 1 = = 0,862 A fordulatszám: n = 60 2π Ω = 60 2π P 1 = 60 h 2π = 1153,87 1/min Külső gerjesztésű egyenáramú motor névleges kapocsfeszültsége 400 V, névleges árama 22 A, névleges fordulatszáma 955 1/min, armatúra ellenállása 2. Gerjesztő tekercsének ellenállása 200, feszültsége 400 V. Számítsa ki a motor indukált feszültségét, veszteségeit, hatásfokát és nyomatékát a névleges üzemállapotban, ha a vas és a súrlódási veszteség együttes értéke a névleges teljesítmény 4%-a? A felvett teljesítmény: P 1 = = = 8800 W U g A gerjesztési teljesítmény: P g = U g = U g 2 = = 800 W Az indukált feszültség: 11

12 = = = 356 V A belső teljesítmény: P b = = = 7832 W A felvett és a belső teljesítmény közötti különbség az armatúrán hővé alakuló armatúra veszteség: P 1 P b = P av = 2 = = 968 W A leadott teljesítményt megkapjuk, ha a belső teljesítményből levonjuk a vas és a súrlódási veszteséget, aminek az összege a leadott (névleges) teljesítmény 4%-a: P 2 = P b P vas+súrl = P b 0,04 P 2 A fenti összefüggésből: Így P 2 = P b 1,04 = 7832 = 7530,77 W 1,04 P vas+súrl = ,77 = 301,23 W A hatásfok kiszámításnál figyelembe kell venni, hogy a gerjesztőkör energia ellátását külön feszültség forrás biztosította, ezért ennek teljesítményét a bemenő teljesítményhez hozzá kell adni: A motor nyomatéka: η = P 2 P 1 + P g = 7530, = 0,784 t = P 2 Ω = P = 60 = 75,29Nm 2π n 2π A párhuzamos gerjesztésű motornál leírtak alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre: a) Hogyan változik a fenti motor fordulatszáma, ha az armatúra kapocsfeszültségét 300 V-ra csökkentjük? b) Hogyan változik a fenti motor fordulatszáma, ha a gerjesztőkör kapocsfeszültségét 300 V-ra csökkentjük? c) Hogyan változik a fenti motor fordulatszáma, ha az armatúra körbe egy 45 Ω-os ellenállást iktatunk? d) ekkora indító ellenállást kell alkalmazni, ha az armatúra áram maximális értéke a névleges érték másfélszerese lehet? 12

13 További gyakorló példák: 1. Egy 220 V feszültségű soros gerjesztésű egyenáramú motor belső ellenállása 0,5, névleges teljesítménye 10 kw, névleges fordulatszáma /min, hatásfoka 85%. Számítsa ki az indukált feszültséget, a tengelyen leadott nyomatékot és a tekercsveszteséget! 2. Egy külső gerjesztésű egyenáramú generátor kapocsfeszültsége 220 V, belső ellenállása 0,3, hatásfoka 65%, a gerjesztőkörön kívűli összes vesztesége 3,5kW. A gerjesztő feszültség 220 V, a gerjesztőáram 2 A. Számítsa ki a hasznos teljesítményt, az armatúra áramot és az indukált feszültséget! 3. Egy 220 V névleges feszültségű, soros gerjesztésű egyenáramú motor belső ellenállása 0,4, névleges fordulatszáma /min, névleges árama 20 A, hatásfoka 80 %. ekkora legyen az indítóellenállás, ha kétszeres áramot engedünk meg? ekkora a motor névleges nyomatéka és a belső teljesítménye? 4. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú generátor névleges feszültsége 220V, belső ellenállása 0,4, névleges árama 20 A, a gerjesztőkör ellenállása 220. ekkora az indukált feszültség, a hatásfok és a névleges nyomaték, ha a névleges fordulatszám /min és a mechanikai veszteség 500 W? Rajzolja le a kapcsolást a helyes feszültség- és áramirányokkal! 5. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor névleges feszültsége 220V, belső ellenállása 0,4, névleges árama 20 A, a gerjesztőkör ellenállása 220. ekkora az indukált feszültség, a hatásfok és a névleges nyomaték, ha a névleges fordulatszám /min és a mechanikai veszteség 200 W? Rajzolja le a kapcsolást a helyes feszültség- és áramirányokkal! 13

Háromfázisú aszinkron motorok

Háromfázisú aszinkron motorok Háromfázisú aszinkron motorok 1. példa Egy háromfázisú, 20 kw teljesítményű, 6 pólusú, 400 V/50 Hz hálózatról üzemeltetett aszinkron motor fordulatszáma 950 1/min. Teljesítmény tényezője 0,88, az állórész

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Egyenáramú gép mérése

Egyenáramú gép mérése Egyenáramú gép mérése Villamos laboratórium 1. BMEVIVEA042 Németh Károly Kádár István Hajdu Endre 2016. szeptember.1. Tartalomjegyzék 1. A laboratóriumi mérés célja... 1 2. Elméleti alapismeretek, a méréssel

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok Hajtástechnika Villanymotorok Egyenáramú motorok Váltóáramú motorok Soros gerjesztésű Párhuzamos gerjesztésű Külső gerjesztésű Vegyes gerjesztésű Állandó mágneses gerjesztésű Aszinkron motorok Szinkron

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

E G Y E N Á R A M Ú G É P E K

E G Y E N Á R A M Ú G É P E K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 E G Y E N Á R A M Ú G É P E K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Egyenáramú gépek működési elve...3 Egyenáramú gépek felépítése...3 A forgórész tekercselése...4

Részletesebben

Elektrotechnika. 11. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

Elektrotechnika. 11. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László 11. előadás Összeállította: Dr. Hodossy László 1. Szerkezeti felépítés 2. Működés 3. Működés 4. Armatúra reakció 5. Armatúra reakció 6. Egyenáramú gépek osztályozása 7. Külső 8. Külső. 9. Soros. 10. Soros

Részletesebben

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.

Részletesebben

Alapfogalmak, osztályozás

Alapfogalmak, osztályozás VILLAMOS GÉPEK Alapfogalmak, osztályozás Gépek: szerkezetek, amelyek energia felhasználása árán munkát végeznek, vagy a felhasznált energiát átalakítják más jellegű energiává Működési elv: indukált áram

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01

Részletesebben

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék MOTOR - BOARD

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék MOTOR - BOARD echatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék OTOR - BORD I. Elméleti alapok a felkészüléshez 1. vizsgált berendezés mérést a HPS System Technik (www.hps-systemtechnik.com) rendszereszközök segítségével

Részletesebben

KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE

KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAÚ OTOR ECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE A mérés célja: az egyik leggyakraa alkalmazott egyeáramú géptípus =f() jelleggöréiek megismerése és méréssel törtéő felvétele: A felkészüléshez

Részletesebben

A kommutáció elve. Gyűrűs tekercselésű forgórész. Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész

A kommutáció elve. Gyűrűs tekercselésű forgórész. Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész Egyeáramú gépek 008 É É É + Φp + Φp + Φp - - - D D D A kommutáció elve Gyűrűs tekercselésű forgórész Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész 1 Egyeáramú gép forgórésze a) b) A feszültség időbeli változása

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai Transzformátorok Magyar találmány: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939), Déry Miksa (1854-1938), Zipernovszky Károly (1853-1942), Ganz Villamossági Gyár, 1885. Felépítés, működés Transzformátor: négypólus. Működési

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Egyenáramú gépek. Felépítés

Egyenáramú gépek. Felépítés Egyenármú gépek Felépítés 1. Állórész koszorú 2. Főpólus 3. Segédpólus 4. Forgórész koszorú 5. Armtúr tekercselés 6. Pólus fluxus 7. Kompenzáló tekercselés 1 Állórész - Tömör vstest - Tömör vs pólus -

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők és beavatkozók DC motorok 1. rész egyetemi docens - 1 - Főbb típusok: Elektromos motorok Egyenáramú motor DC motor. Kefenélküli egyenáramú motor BLDC motor. Indukciós motor AC motor aszinkron

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01

Részletesebben

S Z I N K R O N G É P E K

S Z I N K R O N G É P E K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 S Z I N K R O N G É P E K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Szinkrongépek működési elve...3 Szinkrongépek felépítése...3 Szinkrongenerátor üresjárási

Részletesebben

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T = 4 t = 4 = 4ms 6 f = = =,5 Hz = 5

Részletesebben

Marcsa Dániel Transzformátor - példák 1. feladat : Egyfázisú transzformátor névleges teljesítménye 125kVA, a feszültsége U 1 /U 2 = 5000/400V. A névleges terheléshez tartozó tekercsveszteség 0,06S n, a

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

= f p képlet szerint. A gép csak ezen a szögsebességen tud állandósult nyomatékot kifejteni.

= f p képlet szerint. A gép csak ezen a szögsebességen tud állandósult nyomatékot kifejteni. 44 SZINKRON GÉPEK. Szögsebességük az állórész f 1 frekvenciájához mereven kötődik az ω 2 π = f p képlet szerint. A gép csak ezen a szögsebességen tud állandósult nyomatékot kifejteni. Az állórész felépítése

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával Teszt feladatok A választásos feladatoknál egy vagy több jó válasz lehet! Számításos feladatoknál csak az eredményt és a mértékegységet kell megadni. 1. Mitől függ a vezetők ellenállása? a.) a rajta esett

Részletesebben

Elektrotechnika. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autotechnikai Intézet

Elektrotechnika. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autotechnikai Intézet Budapest űszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar echatronikai és Autotechnikai Intézet Elektrotechnika Egyenáram ramú gépek Összeállította: Langer Ingrid főisk. adjunktus Elektromechanikai

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési

Részletesebben

Minta Írásbeli Záróvizsga és BSc felvételi kérdések Mechatronikai mérnök

Minta Írásbeli Záróvizsga és BSc felvételi kérdések Mechatronikai mérnök Minta Írásbeli Záróvizsga és BSc felvételi kérdések Mechatronikai mérnök Debrecen, 2017. 01. 03-04. Név: Neptun kód: 1. Az ábrán egy hajtás fordulatszám-nyomaték jelleggörbéje látható. M(ω) a motor, az

Részletesebben

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át? 1. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága arányos a két töltés nagyságával....két elektromos töltés között fellépő erőhatás

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 10. tétel Milyen mérési feladatokat kell elvégeznie a kördiagram megszerkesztéséhez? Rajzolja meg a kördiagram felhasználásával a teljes nyomatéki függvényt! Az aszinkron gép egyszerűsített kördiagramja

Részletesebben

Elektrotechnika- Villamosságtan

Elektrotechnika- Villamosságtan Elektrotechnika- Villamosságtan 1.Előadás Egyenáramú hálózatok 1 Magyar Attila Tömördi Katalin Villamos hálózat: villamos áramköri elemek tetszőleges kapcsolása. Reguláris hálózat: ha helyesen felírt hálózati

Részletesebben

írásbeli vizsgatevékenység

írásbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/3 Mérési feladat

Részletesebben

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2. evezető fizika (infó), 8 feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 04 november, 3:9 mai órához szükséges elméleti anyag: Kirchhoff törvényei: I Minden csomópontban a befolyó és kifolyó áramok előjeles

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ

Részletesebben

Fizika minta feladatsor

Fizika minta feladatsor Fizika minta feladatsor 10. évf. vizsgára 1. A test egyenes vonalúan egyenletesen mozog, ha A) a testre ható összes erő eredője nullával egyenlő B) a testre állandó értékű erő hat C) a testre erő hat,

Részletesebben

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát.

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát. Elektromechanika 4. mérés Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát. U 1 az állórész fázisfeszültségének vektora; I 1 az állórész

Részletesebben

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. 1. Feladat Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. A 1 2 B 3 4 5 6 7 A B pontok között C 13 = 1 + 3 = 2 = 200 Ω 76

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

Váltakozóáramú gépek. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

Váltakozóáramú gépek. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Váltakozóáramú gépek Összeállította: Langer Ingrid adjunktus Aszinkron (indukciós) gép Az ipari berendezések

Részletesebben

írásbeli vizsgatevékenység

írásbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/2 Folyamatábra

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

Aszinkron gép mérése. Villamos laboratórium 1. BMEVIVEA042. Farkas Balázs szeptember 10.

Aszinkron gép mérése. Villamos laboratórium 1. BMEVIVEA042. Farkas Balázs szeptember 10. Aszinkron gép mérése Villamos laboratórium 1. BMEVIVEA042 Farkas Balázs 2017. szeptember 10. Tartalomjegyzék 1 Rövidítések... 2 2 A laboratóriumi mérés célja... 3 3 Mérési környezet... 4 3.1 Mérési elrendezés...

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra A soros RC-kör Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros RC-körben egyértelművé vált, hogy a kondenzátoron a késik az áramhoz képest. Váltakozóáramú körökben ez a késés, pontosan 90 fok. Ezt figyelhetjük

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú 1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő

Részletesebben

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Elektromechanikai rendszerek szimulációja Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG

Részletesebben

Elektrotechnika- Villamosságtan

Elektrotechnika- Villamosságtan Elektrotechnika- Villamosságtan Általános áramú hálózatok 1 Magyar Attila Tömördi Katalin Alaptörvények-áttekintés Alaptörvények Áram, feszültség, teljesítmény, potenciál Források Ellenállás Kondenzátor

Részletesebben

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel! 1.) Hány Coulomb töltést tartalmaz a 72 Ah ás akkumulátor? 2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel! a.) alumínium b.) ezüst c.)

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az

Részletesebben

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? .. Ellenőrző kérdések megoldásai Elméleti kérdések. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? Az ábrázolás történhet vonaldiagramban. Előnye, hogy szemléletes.

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek Gingl Zoltán, Szeged, 05. 05.09.9. 9:4 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek 05.09.9. 9:4 Elektronika - Alapok 4 A G 5 3 3 B C 4 G Áramköri elemek vezetékekkel összekötve Csomópontok Ágak (szomszédos

Részletesebben

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból BEMUTATÓ FELADATOK () 1/() Egy mozdony vízszintes 600 m-es pályaszakaszon 150 kn állandó húzóer t fejt ki. A vonat sebessége 36 km/h-ról 54 km/h-ra növekszik. A vonat tömege 1000 Mg. a.) Mekkora a mozgási

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési

Részletesebben

Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben

Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben TARTALOM JEGYZÉK 1. Egyenergiatárolós áramkörök átmeneti függvényeinek meghatározása Példák az egyenergiatárolós áramkörök átmeneti függvényeinek meghatározására 1.1 feladat 1.2 feladat 1.3 feladat 1.4

Részletesebben

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása 1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása 1.feladat: 20 1 kω Határozzuk meg az R jelű ellenállás értékét! 10 5 kω R z ellenállás értéke meghatározható az Ohm-törvény alapján. Ehhez ismernünk kell

Részletesebben

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. A vezérlő egy motor meghajtására képes 0,5-4,5A között állítható motoráram Tápellátás: 12-45V közötti feszültséget igényel

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Számolási, szerkesztési, szakrajzi feladatok

Részletesebben

Legutolsó frissítés ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK a VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ ELEKTROTECHNIKÁBAN CÍMŰ MSc TÁRGYBÓL

Legutolsó frissítés ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK a VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ ELEKTROTECHNIKÁBAN CÍMŰ MSc TÁRGYBÓL Legutolsó frissítés 2013.05.24. Tárgykód: BMEVIAUM012 ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK a VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ ELEKTROTECHNIKÁBAN CÍMŰ MSc TÁRGYBÓL Fontos megjegyzés: a felkészüléshez ajánljuk a www.get.bme.hu hálózati

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 01 Automatikai technikus

Részletesebben

4. FEJEZET MOTORHAJTÁSOK

4. FEJEZET MOTORHAJTÁSOK Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 5. félév Óraszám: 2+2 1 4. FEJEZET MOTORHAJTÁSOK Széles skála: o W...MW, o precíz pozícionálás...goromba sebességvezérlés.

Részletesebben

Laboratóriumi mérési útmutató

Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport CSÚSZÓGYŰRŰS ASZINKRON MOTOR INDÍTÁSA ÉS DINAMIKUS FÉKEZÉSE

Részletesebben

Fizika A2E, 8. feladatsor

Fizika A2E, 8. feladatsor Fizika AE, 8. feladatsor ida György József vidagyorgy@gmail.com. feladat: Az ábrán látható áramkörben határozzuk meg az áramer sséget! 4 5 Utolsó módosítás: 05. április 4., 0:9 El ször ki kell számolnunk

Részletesebben

Az elektromágneses indukció jelensége

Az elektromágneses indukció jelensége Az elektromágneses indukció jelensége Korábban láttuk, hogy az elektromos áram hatására mágneses tér keletkezik (Ampère-féle gerjesztési törvény) Kérdés, hogy vajon ez megfordítható-e, és a mágneses tér

Részletesebben

A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 55 523 07 Járműipari karbantartó

Részletesebben

Elektromos áramerősség

Elektromos áramerősség Elektromos áramerősség Két különböző potenciálon lévő fémet vezetővel összekötve töltések áramlanak amíg a potenciál ki nem egyenlítődik. Az elektromos áram iránya a pozitív töltéshordozók áramlási iránya.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU SZINKRON GÉPEK

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU SZINKRON GÉPEK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU SZINKRON GÉPEK 2013/2014 - őszi szemeszter Szinkron gép Szinkron gép Szinkron gép motor Szinkron gép állandó mágneses motor Szinkron generátor - energiatermelés

Részletesebben

Mérnöki alapok 4. előadás

Mérnöki alapok 4. előadás Mérnöki alapok 4. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor Ismerje meg villamos motorja teljesítőképességét mechanikus érzékelők használata nélkül ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor Végezzen hibakeresést közvetlenül, on-line, üzemben lévő motorján

Részletesebben

VI. fejezet. Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei

VI. fejezet. Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei VI. fejezet Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei Aszinkron gépek Gépfajták származtatása #: ω r =var Az ún. indukciós gépek forgórészében indukált feszültségek által létrehozott rotoráramok

Részletesebben

13. Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló május 21. péntek MÉRÉS NAPELEMMEL (Szász János, PTE TTK Fizikai Intézet)

13. Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló május 21. péntek MÉRÉS NAPELEMMEL (Szász János, PTE TTK Fizikai Intézet) 3. oán-magyar Előolipiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló 2. ájus 2. péntek MÉÉ NAPELEMMEL (zász János, PE K Fizikai ntézet) Ha egy félvezető határrétegében nok nyelődnek el, akkor a keletkező elektron-lyuk

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1 Gingl Zoltán, Szeged, 08. 8 szept. 8 szept. 4 A 5 3 B Csomópontok feszültség Ágak (szomszédos csomópontok között) áram Áramköri elemek 4 Az elemeken eső feszültség Az elemeken átfolyó áram Ezek összefüggenek

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

DFTH november

DFTH november Kovács Ernő 1, Füves Vktor 2 1,2 Elektrotechnka és Elektronka Tanszék Mskolc Egyetem 3515 Mskolc-Egyetemváros tel.: +36-(46)-565-111 mellék: 12-16, 12-18 fax : +36-(46)-563-447 elkke@un-mskolc.hu 1, elkfv@un-mskolc.hu

Részletesebben

REZISZTÍV HÁLÓZATOK Számítási feladatok

REZISZTÍV HÁLÓZATOK Számítási feladatok DR. GYURCSEK ISTVÁN REZISZTÍV HÁLÓZATOK Számítási feladatok Forrás és ajánlott irodalom q Iványi A. Hardverek villamosságtani alapjai, Pollack Press, Pécs 2015, ISBN 978-963-7298-59-2 q Gyurcsek I. Elmer

Részletesebben

Elektrotechnika. 1. előad. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

Elektrotechnika. 1. előad. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai ntézet Elektrotechnika. előad adás Összeállította: Langer ngrid főisk. adjunktus A tárgy t tematikája

Részletesebben

2.11. Feladatok megoldásai

2.11. Feladatok megoldásai Elektrotechnikai alaismeretek.. Feladatok megoldásai. feladat: Egy szinuszosan változó áram a olaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T 4 t 4 4µ s f,5 Hz 5 khz

Részletesebben

Váltakozóáramú gépek. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

Váltakozóáramú gépek. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Váltakozóáramú gépek Összeállította: Langer Ingrid adjunktus Aszinkron (indukciós) gép Az ipari berendezések

Részletesebben