Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye"

Átírás

1 Egyszerű árakörök áraa, feszültsége, teljesíténye A szokásos előjelek Általában az ún fogyasztói pozitív irányokat használják, ezek szerint: - a ϕ fázisszög az ára helyzete a feszültség szinusz hullá szöghelyzetéhez képest, - a fogyasztott P hatásos teljesítény a pozitív és a terelt a negatív, - az induktív fogyasztó Q eddő teljesíténye pozitív, a kapacitívé negatív Ohos ellenállás Váltakozó feszültségre kapcsolt ellenállás feszültségesése inden pillanatban egyensúlyt tart a hálózati (táp)feszültséggel Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt ellenállás áraköri vázlata -=0 = Ha a tápfeszültség szinusz függvény szerint változik, = sinωt, ϕ u =0, akkor az előző egyenletből: ut it = = sinω t = I sinω t, itt I = Ohos ellenálláson az ára fázisban van a feszültséggel, ϕ i =ϕ u, így ϕ=0 eff Az ára és a feszültség effektív értéke közötti összefüggés: Ieff =, vagy I = p(t) Az ellenállás feszültségének, áraának és teljesítényének időfüggvénye A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = sinω t I sinω t= I sin ω t=

2 I Icosω t I = = ( cosω t) A teljesítény egy középérték körül kétszeres frekvenciájú koszinusz függvény szerint leng Előjele indig pozitív, tehát az energiaáralás iránya inden pillanatban azonos A teljesítény középértéke: P I = = eff Ieff = I = = I Az ellenállás teljesíténye hatásos teljesítény, értékegysége [P]=W watt Induktivitás Ideális (ellenállás entes) induktivitásra (tekercsre) kapcsolt váltakozó feszültség hatására folyó ára váltakozó ágneses teret hoz létre A váltakozó ágneses tér az induktivitáson önindukciós feszültséget indukál Ez a feszültség inden pillanatban egyensúlyt tart a hálózati (táp)feszültséggel Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt induktivitás áraköri vázlata ut di t = 0 ut = di t dt dt Ha a tápfeszültség szinusz függvény szerint változik, = sinωt, ϕ u =0, akkor az előző egyenletből: it = tdt = t = I t = I t sin ω π cosω cosω sin ω ω, itt I = ω π Az ára 90 -os fáziskéséssel követi a feszültséget ϕi = ϕ = Az ára és a feszültség effektív értéke közötti összefüggés: I eff eff =, vagy I ω = ω X f Az induktív reaktancia frekvencia-függése ω=x - az induktív ellenállás (induktív reaktancia), értékegysége [X ]=Ω oh Az induktív reaktancia X =ω=πf arányos a frekvenciával és az induktivitással A tekercsben indukálódó feszültséget az induktív ellenálláson eső feszültség helyettesíti

3 p(t) Az induktivitás feszültségének, áraának és teljesítényének időfüggvénye A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = sinω t I cosω t= I kétszeres frekvenciájú szinusz függvény szerint változik A tekercsben negyed periódus alatt (pozitív szakasz) felhalozódó energia a következő negyed periódus alatt (negatív szakasz) visszaáralik a tápforrásba A tekercsben energia ne használódik fel, unkát ne végez, ezért eddő teljesíténynek nevezik és a axiális (csúcs) értékével jellezik Az ún fogyasztói pozitív irányok ellett az induktív eddő teljesítény pozitív előjelű: I Q = = eff Ieff = I = = I X, értékegysége [Q]=VAr voltaper reaktív X A eddő teljesítény fenti értelezése csak szinuszos táplálás esetén igaz Neszinuszos vagy többhulláú táplálásnál járulékos veszteségek jelennek eg, ezeket gyakran a eddővel összevonják, pl ipulzus-szerű táplálásnál 3 Kapacitás Egy kondenzátorban tárolt töltés inden pillanatban arányos a fegyverzetei közötti feszültséggel: q(t)= Ha a feszültség változik, változik a tárolt töltés és a töltés változásának egfelelő ára folyik az elektródokhoz (vezetési ára), illetve a dielektrikuon át (eltolási ára) dq t it = = du t dt dt sin ω t Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt kapacitás áraköri vázlata 3

4 Ha a tápfeszültség szinusz függvény szerint változik, = sinωt, ϕ u =0, akkor az előző egyenletből: it du t d sinω t π = = = t = t + I t dt dt = + π ω cosω ω sin ω sin ω, itt I = ω = = X ω Az ára 90 -kal siet a feszültséghez képest ϕ ϕ π i = = Az ára és a feszültség effektív értéke közötti összefüggés: I eff =ω eff =X eff, vagy I=X X f ω A kapacitív reaktancia frekvencia-függése = X a kapacitív ellenállás (kapacitív reaktancia), értékegysége [X ]=Ω oh A kapacitív reaktancia X = = fordítottan arányos a frekvenciával és a kapacitással ω π f p(t) A kapacitás feszültségének, áraának és teljesítényének időfüggvénye A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = sinω t I cosω t= I sin ω t 4

5 kétszeres frekvenciájú szinusz függvény szerint változik A kondenzátorban az ára által szállított töltések építik fel a villaos teret A negyed periódus alatt (pozitív szakasz) felépülő villaos tér a következő negyed periódus alatt lebolik (negatív szakasz) A kondenzátorban energia ne használódik fel, unkát ne végez, ezért eddő teljesíténynek nevezik és a axiális (csúcs) értékével jellezik Az ún fogyasztói pozitív irányok ellett a kapacitív eddő teljesítény negatív előjelű: I Q = = eff Ieff = I = = I X X 4 Soros - kör A sorosan kapcsolt ellenállás feszültségesése és az induktivitás önindukciós feszültsége inden pillanatban egyensúlyt tart a tápfeszültséggel: ut u t u t ut it di t l = = 0 ut = it + di t dt dt X Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt soros - kör vázlata A soros árakör eleein azonos az ára, ha szinusz függvény szerint változik, =I sinωt, ϕ i =0, akkor az előző egyenletből: = I sinωt+i ωcosωt=i (sinωt+ωcosωt)=i Zsin(ωt+ϕ u )= sin(ωt+ϕ u ) itt =I Z és sinωt+ωcosωt=sinωt+x cosωt= Zsin(ωt+ϕ u ), ωt=0 esetén X = Zsinϕ u, ωt=π/ esetén = Zsin(π/+ϕ u )= Zcosϕ u Az utóbbi két egyenlet hányadosából: X = tgϕ u, ϕ u = arctg X (ϕ u indig pozitív), a két egyenlet négyzetének összegéből: +X = Z Z = + X az árakör látszólagos ellenállása, ipedanciája, [Z]=Ω oh Z = + X X =ω ϕ Az ellenállás, az X ipedancia és a Z reaktancia összefüggésének illusztrálása 5

6 Az ohos-induktív árakörben az feszültség ϕ u szöggel siet az árahoz képest Mivel ϕ i =0, az ára fázisszöge a feszültséghez képest ϕ=ϕ i -ϕ u =-ϕ u, az ára késik a feszültséghez képest, ϕ = arctg X Z Aennyiben = sinωt, ϕ u =0, akkor it = sin( ω t ) ϕ, Z = = I I u (t) u (t) Soros - kör áraának és feszültségeinek időfüggvénye A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = I sinω t+ X cosω t I sinω t= ( ) cos ω t sin ω t = Isin ω t + IX cosω t sinω t = I + IX p(t) p (t) p (t) Soros - kör áraának és teljesítényeinek időfüggvénye A teljesítény középértékének különböző alakjai: I P I I I = = eff = = = I = I cosϕ, Z + X 6

7 a eddő teljesítény: Q I X I X I X I X X = = eff = = = I = I sinϕ Z + X A unkát (pl hőfejlesztést, echanikai elozdulást) végző hatásos teljesítény kisebb, int az egyenáraú körben száított I szorzat Ezt a szorzatot látszólagos teljesíténynek nevezik: S= eff I eff =I, [S]=VA voltaper A hatásos, a eddő és a látszólagos teljesítény közötti összefüggés az eddigiek alapján: P=Scosϕ, Q=Ssinϕ, illetve P +Q =S S Q ϕ u P A P hatásos, a Q eddő és az S látszólagos teljesítény összefüggésének illusztrálása A villaos elektroechanikai eszközök, berendezések (pl villaos forgógépek) helyettesítő áraköreiben a hatásos teljesítényt (echanikai teljesítény, súrlódási veszteség, vasveszteség stb) egyenértékű ohos veszteségi teljesíténnyel képezik, egfelelő nagyságú ellenállás beiktatásával A fogyasztott hatásos teljesítény a hővé vagy ás fajta energiává alakuló teljesítény középértéke, ai a tápforrásba ne tér vissza 5 Soros - kör A soros - körhöz hasonló képpen száítható Az ellenállás feszültségesése és a kondenzátoron az ára (töltésváltozás) okozta feszültség inden pillanatban egyensúlyt tart a tápfeszültséggel: ut u t uc t = ut it idt = 0 ut = it + idt X Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt soros - kör vázlata Ha az ára szinusz függvény szerint változik, =I sinωt, ϕ i =0, akkor az előző egyenletből: I ut = Isinω t cosω t = IZsin( ω t + ϕu) = sin( ω t + ϕ u) ω itt =I Z és 7

8 I sinω t cosω t = sinω t X cosω t = Zsin ω t + ϕ ω ( ) ωt=0 esetén -X = Zsinϕ u, ωt=π/ esetén = Zsin(π/+ϕ u )= Zcosϕ u X Az utóbbi két egyenlet hányadosából: = tgϕ u, vagy ásképpen: X X ϕ u = arctg = arctg (ϕ u indig negatív), a két egyenlet négyzetének összegéből: +X = Z A fázisszög száításánál az X kapacitív reaktancia előjele negatív Z = + X az árakör látszólagos ellenállása, ipedanciája u ϕ u -X =ω Z = + X Az ellenállás, az X ipedancia és a Z reaktancia összefüggésének illusztrálása Az ohos-kapacitív árakörben az feszültség ϕ u szöggel késik az árahoz képest Mivel ϕ i =0, az ára fázisszöge a feszültséghez képest ϕ=ϕ i -ϕ u =-ϕ u, az ára siet a feszültséghez képest, ϕ = arctg X Z Aennyiben = sinωt, ϕ u =0, akkor it = sin( ω t + ) ϕ, Z = = I I u (t) u (t) Soros - kör áraának és feszültségeinek időfüggvénye 8

9 A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = I sinω t X cosω ti sinω t= ( ) cos ω t sin ω t = Isin ω t IX cosω t sinω t = I IX Az ellenállás teljesítényének középértéke a soros - körhöz hasonló képpen: I P I I I = = eff = = = I = I cosϕ, Z + X a eddő teljesítény különböző alakjai: I X Q I X I X I X = = eff = = = I Z X + X = I sinϕ p (t) p(t) p (t) Soros - kör áraának és teljesítényeinek időfüggvénye 6 Soros -- kör A soros - és - körhöz hasonló képpen száítható Az ellenállás feszültségesése, az induktivitás önindukciós feszültsége és a kondenzátoron az ára (töltésváltozás) okozta feszültség inden pillanatban egyensúlyt tart a tápfeszültséggel: u t u t u t u t u t i t di t dt idt = = 0, ebből ut = it + di t dt + idt X X Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt soros -- kör vázlata Ha az ára szinusz függvény szerint változik, =I sinωt, ϕ i =0, akkor az előző egyenletből: I I ut = Isinω t+ Iω cosω t cosω t = I sinω t + ω cosω t ω ω 9

10 [ sinω ( ) cosω ] ( sinω cosω ) = I t + X X t = I t X t = =I Zsin(ωt+ϕ u )= sin(ωt+ϕ u ), itt ϕ u - az eredő feszültség fázishelyzete a árahoz képest, X = ω = X X - az eredő reaktancia ω Z = + X X=X - X ϕ u Az ellenállás, az X ipedancia és a Z reaktancia összefüggésének illusztrálása Az előzőekhez hasonlóan az eredő ipedancia: Z = +X, illetve Z = + X, X X X X X X és a fázisszög tgϕ u = =, vagy ϕ u = arctg = arctg u (t) u (t) u (t) Soros -- kör áraának és feszültségeinek időfüggvénye Mivel ϕ i =0, az ára fázisszöge a feszültséghez képest ϕ=ϕ i -ϕ u =-ϕ u : =I sin(ωt-ϕ) ϕ < 0, ha X > 0, azaz ω > ω - az eredő ára késik a feszültséghez képest (- jellegű), ϕ = 0, ha X = 0, azaz ω = ω - az eredő ára fázisban van a feszültséggel ( jellegű), ϕ > 0, ha X < 0, azaz ω < ω - az eredő ára siet a feszültséghez képest (- jellegű), 0

11 A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = I sinω t+ X X cosω ti sinω t= [ ] ( ) cos ω t sin ω t = Isin ω t + IX cosω t sinω t = I IX, részletezve: cos ω t az ellenállás teljesíténye: p t = I, sin ω t az induktivitás teljesíténye: p t = I X, sin ω t a kapacitás teljesíténye: p t = I X A p (t) hatásos teljesítény inden pillanatban pozitív, középértéke P=I p (t) és p (t) kétszeres frekvenciával leng, középértéke zérus, az eredőjük a kettő összege: sin ω t qt = p t + p t = I( X X) p(t) p (t) p (t) p (t) Soros -- kör áraának és teljesítényeinek időfüggvénye Az eredő eddő teljesítény: ( ) ( ) Q I = X X = I X X = I X A eddő teljesítény egyik része az induktivitás és a kapacitás között leng, a ásik részét az árakör a táphálózatból veszi fel és oda juttatja vissza Induktivitás és kapacitás egyidejű jelenléte esetén az induktivitás ágneses energiája (vagy annak egy része) átalakul a kapacitás elektrosztatikus energiájává (vagy annak egy részévé) Aennyiben az induktivitás és kapacitás energiájának axiua egegyezik, ha az induktivitásban ugyanakkora energia halozódik fel, int a kapacitásban, akkor ez a két áraköri ele ellátja egyást energiával és az -- árakör a táphálózatból ne vesz fel eddő teljesítényt és ne is ad oda le Ez a rezonancia jelensége A rezonanciára éretezett árakört rezgőkörnek nevezik Soros árakörben soros rezonanciáról és soros rezgőkörről beszélünk Jelen árakörben a rezonancia feltétele: X = ω = = ω X Így az eredő ipedancia: Z= (ivel X -X =0), az ára és a feszültség fázisban van, a tápforrásból nincs eddő teljesítény felvétel Az induktivitás energiája teljes egészében átalakul kapacitív energiává és fordítva Az induktivitáson és a kapacitáson eső feszültség inden

12 pillanatban egegyezik egyással és ellentétes előjelű, a kettő eredője zérus, így rövidzárként viselkedik A pillanatértékekre: u (t)=x =-X =u (t) ezért u (t)+u (t)=0, illetve p (t)=u (t)=-u (t)=-p (t), p (t)+p (t)=0 A rezonancia jellezője a rezonancia frekvencia, ainek jelölése f r, f 0 vagy f s, vagy a rezonancia körfrekvencia ω r, ω 0 vagy ω s Száításuk a reaktanciák egyezése alapján: ω 0 =, aiből ω 0 = vagy ω 0 = és f0 = ω 0 π Az összefüggésekből láthatóan akár az induktivitás, akár a kapacitás növelésével a rezonancia frekvencia csökken, fordított feladatnál pedig inél alacsonyabb a szükséges rezonancia frekvencia, annál nagyobb induktivitás és kapacitás értékeket kell választani X X f f 0 A rezonancia frekvencia értelezése 7 Párhuzaos - kör A feszültség indkét eleen azonos, ut i t di t = =, dt az áraok összeadódnak a csoóponti törvény szerint =i (t)+i (t), it = ut + utdt i (t) i (t) X Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt párhuzaos - kör vázlata Ha a tápfeszültség szinusz függvény szerint változik, = sinωt, ϕ u =0, akkor az előző egyenletből: it = sinω t cosω t = ( Gsinω t B cosω t) = ω ( ) sin( ) = Y sin ω t + ϕ = I ω t + ϕ Itt ϕ=ϕ i - a fázisszög, az eredő ára fázishelyzete a feszültséghez képest,

13 B = ω - az induktív vezetés (induktív szuszceptancia), értékegysége [B ]=S Sieens i (t) i (t) Párhuzaos - kör feszültségének és áraainak időfüggvénye Gsinωt-B cosωt=ysin(ωt+ϕ), ωt=0 esetén -B = Ysinϕ, ωt=π/ esetén G= Ysin(π/+ϕ u )= Ycosϕ Az utóbbi két egyenlet hányadosából: B = tgϕ, ebből G ω ϕ = = = arctg B arctg arctg, G ω a két egyenlet négyzetének összegéből: G +B = Y Y = G + B az árakör látszólagos vezetése, adittanciája, [Y]=S Sieens A párhuzaos - kör fázisszöge negatív, az eredő ára ϕ szöggel késik a feszültséghez képest ϕ G - B Y = G + B A G konduktivitás, a B szuszceptancia és az Y adittancia összefüggésének illusztrálása 3

14 fordítottan arányos a frekvenciával és az in- Az induktív szuszceptancia B = = ω π f duktivitással B f Az induktív szuszceptancia frekvencia-függése A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = Gsinω t B cosω t sinω t= ( ) cos ω t sin ω t = Gsin ω t B cosω t sinω t = G B, részletezve: cos ω t az ellenállás teljesíténye: p t = G, sin ω t az induktivitás teljesíténye: p t = B p(t) p (t) p (t) Párhuzaos - kör feszültségének és teljesítényeinek időfüggvénye A teljesítény középértékének különböző alakjai: P G eff = = = = I cosϕ, a eddő teljesítény: Q B eff = = = = I sin( ϕ ) X X 4

15 8 Párhuzaos - kör A feszültség indkét eleen azonos, ut = i t = i t dt, az áraok összeadódnak a csoóponti törvény szerint =i (t)+ i (t) vagy ut du t it = + u t dt + dt i (t) i (t) X Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt párhuzaos - kör vázlata Ha a tápfeszültség szinusz függvény szerint változik, = sinωt, ϕ u =0, akkor az előző egyenletből: it = sinω t + ω cosω t = ( Gsinω t + B cosω t) = = Ysin ω t + ϕ = I sin ω t + ϕ ( ) ( ) i (t) i (t) Párhuzaos - kör feszültségének és áraainak időfüggvénye Itt ϕ=ϕ i - a fázisszög, az eredő ára fázishelyzete a feszültséghez képest, B =ω - a kapacitív szuszceptancia ω ϕ = arctg B = = ω G arctg arctg, a párhuzaos - kör fázisszöge pozitív, az eredő ára ϕ szöggel siet a feszültséghez képest 5

16 Y = G + B B ϕ G A G konduktivitás, a B szuszceptancia és az Y adittancia összefüggésének illusztrálása A kapacitív szuszceptancia arányos a frekvenciával és a kapacitással B f A kapacitív szuszceptancia frekvencia-függése A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = Gsinω t+ B cosω t sinω t= ( ) cos ω t sin ω t = Gsin ω t + B cosω t sinω t = G + B, részletezve: p(t) p (t) p (t) Párhuzaos - kör feszültségének és teljesítényeinek időfüggvénye cos ω t az ellenállás teljesíténye: p t = G, 6

17 sin ω t az induktivitás teljesíténye: p t = B A teljesítény középértékének különböző alakjai: P G eff = = = = I cosϕ, a eddő teljesítény: B eff Q = = = = I sin( ϕ ) X X 9 Párhuzaos -- kör A feszültség indháro eleen azonos ut i t di t = dt i t dt = =, az áraok összeadódnak a csoóponti törvény szerint =i (t)+i (t)+i (t) vagy ut du t it = + u t dt + dt i (t) i (t) i (t) X X Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt párhuzaos -- kör vázlata Ha a tápfeszültség szinusz függvény szerint változik, = sinωt, ϕ u =0, akkor az előző egyenletből: it = sinω t cosω t + ω cosω t = sinω t + ω cosω t = ω ω ( sin cos ) sin( ) sin( ) = G ω t + B ω t = Y ω t + ϕ = I ω t + ϕ Y = G + B B= B - B ϕ G A G konduktivitás, a B szuszceptancia és az Y adittancia összefüggésének illusztrálása Itt ϕ - a fázisszög, az eredő ára fázishelyzete a feszültséghez képest, 7

18 B = ω = B B - az eredő szuszceptancia ω Gsinωt+Bcosωt=Ysin(ωt+ϕ), ωt=0 esetén B= Ysinϕ, ωt=π/ esetén G= Ysin(π/+ϕ u )= Ycosϕ Az utóbbi két egyenlet hányadosából: B G = tgϕ, ebből ω ω ω ϕ = arctg B = = G arctg arctg, ω a két egyenlet négyzetének összegéből: G +B = Y Y = G + B az árakör látszólagos vezetése, adittanciája, [Y]=S Sieens i (t) i (t) i (t) Párhuzaos -- kör feszültségének és áraainak időfüggvénye Gsinωt+Bcosωt=Ysin(ωt+ϕ), ωt=0 esetén B= Ysinϕ, ωt=π/ esetén G= Ysin(π/+ϕ u )= Ycosϕ Az utóbbi két egyenlet hányadosából: B G = tgϕ, ebből ω ω ω ϕ = arctg B = = G arctg arctg, ω a két egyenlet négyzetének összegéből: G +B = Y Y = G + B az árakör látszólagos vezetése, adittanciája Mivel ϕ u =0, az ára fázisszöge a feszültséghez képest ϕ > 0, ha B > 0, azaz ω > ω - az eredő ára siet a feszültséghez képest (- jellegű), 8

19 ϕ = 0, ha B = 0, azaz ω = ω - az eredő ára fázisban van a feszültséggel ( jellegű), ϕ < 0, ha B < 0, azaz ω < ω - az eredő ára késik a feszültséghez képest (- jellegű) A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = Gsinω t+ Bcosω t sinω t= ( ) cos ω t sin ω t = Gsin ω t + Bcosω t sinω t = G + B, részletezve: cos ω t az ellenállás teljesíténye: p t = G, sin ω t az induktivitás teljesíténye: p t = B, sin ω t a kapacitás teljesíténye: p t = B A p (t) hatásos teljesítény inden pillanatban pozitív, középértéke P=I p (t) és p (t) kétszeres frekvenciával leng, középértéke zérus, az eredőjük a kettő összege: sin ω t qt = p t + p t = ( B B) p(t) p (t) p (t) p (t) Párhuzaos -- kör feszültségének és teljesítényeinek időfüggvénye A teljesítény középértékének különböző alakjai: P G eff = = = = I cosϕ, a eddő teljesítény: ( ) Q B B = = I sin( ϕ ) Párhuzaos árakörben párhuzaos rezonanciáról és párhuzaos rezgőkörről beszélünk Jelen árakörben a rezonancia feltétele: B = ω = = B, vagy X =X ω 9

20 ezonancia esetén Y=G (ivel B -B =0), az ára és a feszültség fázisban van, a tápforrásból nincs eddő teljesítény felvétel Az induktivitás energiája teljes egészében átalakul kapacitív energiává és fordítva Az induktivitáson és a kapacitáson folyó ára inden pillanatban egegyezik egyással és ellentétes előjelű, a kettő eredője zérus, így szakadásként viselkedik A párhuzaos rezgőkör sajátfrekvenciája és sajátkörfrekvenciája ugyanúgy száítható, int a soros körben 0

Egyszerű váltakozó áramú körök árama, feszültsége, teljesítménye

Egyszerű váltakozó áramú körök árama, feszültsége, teljesítménye Egyszerű váltakozó áraú körök áraa, feszültsége, teljesíténye Feszültség előállítása indukcióval Hoogén ágneses térben forgó vezetőben és enetben indukálódó feszültség Az órán elhangzottak szerint dőben

Részletesebben

V. Egyszerű váltakozó áramú körök árama, feszültsége, teljesítménye

V. Egyszerű váltakozó áramú körök árama, feszültsége, teljesítménye V Egyszerű váltakozó áraú körök áraa, feszültsége, teljesíténye Feszültség előállítása indukcióval Forgási (ozgási) indukció: forgási indukált feszültség keletkezik, aikor egy vezető és a ágneses tér között

Részletesebben

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram A szinszosan váltakozó feszültség és ára. A szinszos feszültség előállítása: Egy téglalap alakú vezető keretet egyenletesen forgatnk szögsebességgel egy hoogén B indkciójú ágneses térben úgy, hogy a keret

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

11/1. Teljesítmény számítása szinuszos áramú hálózatokban. Hatásos, meddô és látszólagos teljesítmény.

11/1. Teljesítmény számítása szinuszos áramú hálózatokban. Hatásos, meddô és látszólagos teljesítmény. 11/1. Teljesítén száítása szinuszos áraú álózatokban. Hatásos, eddô és látszólagos teljesítén. Szinuszos áraú álózatban az ára és a feszültség idıben változik. Íg a pillanatni teljesítén is változik az

Részletesebben

2.11. Feladatok megoldásai

2.11. Feladatok megoldásai Elektrotechnikai alaismeretek.. Feladatok megoldásai. feladat: Egy szinuszosan változó áram a olaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T 4 t 4 4µ s f,5 Hz 5 khz

Részletesebben

V. Egyszerű váltakozó áramú körök árama, feszültsége, teljesítménye

V. Egyszerű váltakozó áramú körök árama, feszültsége, teljesítménye V Egyszerű váltakzó áraú körök áraa, feszültsége, teljesíténye Feszültség előállítása indukcióval Frgási (zgási) indukció: frgási indukált feszültség keletkezik, aikr egy vezető és a ágneses tér között

Részletesebben

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok Váltóáramú hálózatok, elektromágneses Váltóáramú hálózatok Maxwell egyenletek Elektromágneses Váltófeszültség (t) = B A w sinwt = sinwt maximális feszültség w= pf körfrekvencia 4 3 - - -3-4,5,,5,,5,3,35

Részletesebben

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra A soros RC-kör Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros RC-körben egyértelművé vált, hogy a kondenzátoron a késik az áramhoz képest. Váltakozóáramú körökben ez a késés, pontosan 90 fok. Ezt figyelhetjük

Részletesebben

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Egyenáramú hálózatok vizsgálata ellenállások, generátorok, belső ellenállások

Részletesebben

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása Váltakozó áram A váltakozó áram előállítása Mágneses térben vezető keretet fogatunk. A mágneses erővonalakat metsző vezetőpárban elektromos feszültség (illetve áram) indukálódik. Az indukált feszültség

Részletesebben

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK MÁGNESES NDUKCÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK Mágneses indukció Mozgási indukció v B Vezetőt elmozdítunk mágneses térben B-re merőlegesen, akkor a vezetőben áram keletkezik, melynek iránya az őt létrehozó

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 Méréstechnika Rezgésmérés Készítette: Ángyán Béla Iszak Gábor Seidl Áron Veszprém 2014 [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A rezgésekkel kapcsolatos alapfogalmak A rezgés a Magyar Értelmező Szótár megfogalmazása

Részletesebben

3. mérés. Villamos alapmennyiségek mérése

3. mérés. Villamos alapmennyiségek mérése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudoányi Egyete Autoatizálási és Alkalazott Inforatikai Tanszék Elektrotechnika Alapjai Mérési Útutató 3. érés Villaos alapennyiségek érése Dr. Nagy István előadásai alapján

Részletesebben

4. Konzultáció: Periodikus jelek soros RC és RL tagokon, komplex ellenállás Részlet (nagyon béta)

4. Konzultáció: Periodikus jelek soros RC és RL tagokon, komplex ellenállás Részlet (nagyon béta) 4. Konzultáció: Periodikus jelek soros és tagokon, komplex ellenállás észlet (nagyon béta) "Elektrós"-Zoli 203. november 3. A jegyzetről Jelen jegyzet a negyedik konzultációm anyagának egy részletét tartalmazza.

Részletesebben

Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. komponensei:

Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. komponensei: Egyfázisú hálózatok Elektrotechnika Dr Vajda István Egyfázisú hálózatok komponensei: Egyfázisú hálózatok Feszültség- és áramforrások Impedanciák (ellenállás, induktivitás, and kapacitás) A komponensek

Részletesebben

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. 1. Feladat Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. A 1 2 B 3 4 5 6 7 A B pontok között C 13 = 1 + 3 = 2 = 200 Ω 76

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen: Tekercsek Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: u i =-N dφ/dt=-n dφ/di di/dt=-l di/dt Innen: L=N dφ/di Ezt integrálva: L=N Φ/I A tekercs induktivitása

Részletesebben

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t 4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy

Részletesebben

A váltakozó áramú hálózatok

A váltakozó áramú hálózatok A váltakozó áramú hálózatok Az egyenáramú hálózatokkal foglalkozó fejezeteinkben a vizsgált áramkörökben minden ág árama és feszültsége az idő függvényében állandó volt, vagyis sem az irányuk, sem a nagyságuk

Részletesebben

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú 1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő

Részletesebben

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele Rezgőmozgás A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele A rezgés fogalma Minden olyan változás, amely az időben valamilyen ismétlődést mutat rezgésnek nevezünk. A rezgések fajtái:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Váltakozó áramú hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Váltakozó áramú hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Danás Miklós Váltakozó áramú hálózatok A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika Elektromechanika 6. mérés Teljesítményelektronika 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültségáram jelleggörbéjét! Valódi dióda karakterisztikája: Ideális dióda karakterisztikája (3-as jelű

Részletesebben

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája. 11. Transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai 1 Melyik állítás HMIS a felsoroltak közül? mechanikában minden súrlódásmentes folyamat irreverzibilis. disszipatív folyamatok irreverzibilisek. hőmennyiség

Részletesebben

Elektromosságtan. III. Szinuszos áramú hálózatok. Magyar Attila

Elektromosságtan. III. Szinuszos áramú hálózatok. Magyar Attila Eletromosságtan III. Szinuszos áramú hálózato Magyar Attila Pannon Egyetem Műszai Informatia Kar Villamosmérnöi és Információs Rendszere Tanszé amagyar@almos.vein.hu 2010. április 26. Átteintés Szinuszosan

Részletesebben

4.1. VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATSZÁMÍTÁS

4.1. VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATSZÁMÍTÁS 4. VÁTAKOZÓ ÁRAM A váltóáramú hálózatszámításhoz szükséges általános alapismeretek a Váltóáramú hálózatszámítás c. részben vannak leírva, de a legfontosabbakat itt is összefoglaljuk. 4.. VÁTÓÁRAMÚ HÁÓZATSZÁMÍTÁS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2 Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA A kapacitív ellenállás. Váltakozó áramú helyettesítő kép. Alsó határfrekvencia meghatározása. Felső határfrekvencia

Részletesebben

Marcsa Dániel Transzformátor - példák 1. feladat : Egyfázisú transzformátor névleges teljesítménye 125kVA, a feszültsége U 1 /U 2 = 5000/400V. A névleges terheléshez tartozó tekercsveszteség 0,06S n, a

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2. evezető fizika (infó), 8 feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 04 november, 3:9 mai órához szükséges elméleti anyag: Kirchhoff törvényei: I Minden csomópontban a befolyó és kifolyó áramok előjeles

Részletesebben

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása.

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása. Hullátan A hullá fogala. A hulláok osztályozása. Kísérletek Kis súlyokkal összekötött ingasor elején keltett rezgés átterjed a többi ingára is [0:6] Kifeszített guikötélen keltett zavar végig fut a kötélen

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 02 Elektronikai technikus

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális

Részletesebben

A Coulomb-törvény : 4πε. ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) elektromos térerősség : ponttöltés tere : ( r)

A Coulomb-törvény : 4πε. ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) elektromos térerősség : ponttöltés tere : ( r) Villamosságtan A Coulomb-tövény : F 1 = 1 Q1Q 4π ahol, [ Q ] = coulomb = 1C = a vákuum pemittivitása (dielektomos álladója) 1 4π 9 { k} = = 9 1 elektomos téeősség : E ponttöltés tee : ( ) F E = Q = 1 Q

Részletesebben

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN Dr. Gyurcsek István Példafeladatok Helygörbék Bode-diagramok 1 2016.11.11.. Helygörbe szerkesztése VIZSGÁLAT: Mi a következménye annak, ha az áramkör valamelyik jellemző paramétere változik? Helygörbe

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések 1. Melyek a rezgőmozgást jellemző fizikai mennyiségek?. Egy rezgés során mely helyzetekben maximális a sebesség, és mikor a gyorsulás? 3. Milyen

Részletesebben

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere :

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere : Villamosságtan A Coulomb-tövény : F QQ 4 ahol, Q = coulomb = C = a vákuum pemittivitása (dielektomos álladója) 4 9 k 9 elektomos téeősség : E F Q ponttöltés tee : E Q 4 Az elektosztatika I. alaptövénye

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ HÁLÓZATOK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ HÁLÓZATOK EEKTONKA TEHNKS KÉZÉS 0 1 3 VÁTAKOZÓ ÁAMÚ HÁÓZATOK ÖSSZEÁÍTOTTA NAGY ÁSZÓ MÉNÖKTANÁ - - Tartalomjegyzék Váltakozó áram fogalma és jellemzői...3 Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség előállítása...4

Részletesebben

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel? Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.

Részletesebben

Ergépek csoportosítása

Ergépek csoportosítása Ergépek csoportosítása 1 2 3 4 5 6 Villamos gépek u = U sinωt U = U max eff U = max 2 7 8 u = R I max sinωt = U max sinωt ohmos ellenállás 9 induktivitás u = U max sin( ωt + 90 0 ) kapacitás u = U sin(

Részletesebben

Elektrotechnika- Villamosságtan

Elektrotechnika- Villamosságtan Elektrotechnika- Villamosságtan Általános áramú hálózatok 1 Magyar Attila Tömördi Katalin Alaptörvények-áttekintés Alaptörvények Áram, feszültség, teljesítmény, potenciál Források Ellenállás Kondenzátor

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 08 ÉETTSÉGI VIZSG 00. október 8. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ NEMZETI EŐFOÁS MINISZTÉIUM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) 1. - Mérőtermi szabályzat, a mérések rendje - Balesetvédelem - Tűzvédelem - A villamos áram élettani hatásai - Áramütés elleni védelem - Szigetelési

Részletesebben

4. Hálózatszámítás: a hurokmódszer

4. Hálózatszámítás: a hurokmódszer 4. Hálózatszámítás: a hurokmódszer Kirchhoff törvényeinek alkalmazásával bármely hálózatban meghatározhatók az egyes ágakban folyó áramok és a hálózat tetszés szerinti két pontja közötti feszültség. A

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

Részletesebben

13. Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló május 21. péntek MÉRÉS NAPELEMMEL (Szász János, PTE TTK Fizikai Intézet)

13. Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló május 21. péntek MÉRÉS NAPELEMMEL (Szász János, PTE TTK Fizikai Intézet) 3. oán-magyar Előolipiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló 2. ájus 2. péntek MÉÉ NAPELEMMEL (zász János, PE K Fizikai ntézet) Ha egy félvezető határrétegében nok nyelődnek el, akkor a keletkező elektron-lyuk

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai Transzformátorok Magyar találmány: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939), Déry Miksa (1854-1938), Zipernovszky Károly (1853-1942), Ganz Villamossági Gyár, 1885. Felépítés, működés Transzformátor: négypólus. Működési

Részletesebben

Ellenáll. llások a. ltség. A szinuszosan váltakozv U = 4V U = 4V I = 0,21A

Ellenáll. llások a. ltség. A szinuszosan váltakozv U = 4V U = 4V I = 0,21A A szinuszosan váltakozv ltakozó feszülts ltség Ellenáll ok a váltakozó áramú körben = Összeállította: CSSZÁ ME SZTE, Ságvári E. Gyakorló Gimnázium SZEGED, 006. május ( = sin( 314, 16 nduktív v ellenáll

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás 1 Felhasznált irodalom Hodossy László: Elektrotechnika I. Torda Béla: Bevezetés az Elektrotechnikába

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAM JELLEMZŐI

VÁLTAKOZÓ ÁRAM JELLEMZŐI VÁLTAKOZÓ ÁA JELLEZŐI Ohmos fogyasztók esetén - a feszültség és az áramerősség fázisban van egymással Körfrekvencia: ω = π f I eff = 0,7 max I eff = 0,7 I max Induktív fogyasztók esetén - az áramerősség

Részletesebben

Egyfázisú aszinkron motor

Egyfázisú aszinkron motor AGISYS Ipari Keverés- és Hajtástecnika Kft. Egyfázisú aszinkron otor 1 Egy- és árofázisú otorok főbb jellegzetességei 1.1 Forgórész A kalickás aszinkron otorok a forgórész orony alakjának kialakításától

Részletesebben

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát.

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát. Elektromechanika 4. mérés Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát. U 1 az állórész fázisfeszültségének vektora; I 1 az állórész

Részletesebben

Összetett hálózat számítása_1

Összetett hálózat számítása_1 Összetett hálózat számítása_1 Határozzuk meg a hálózat alkatrészeinek feszültségeit, valamint az áramkörben folyó eredő áramot! A megoldás lépései: - számítsuk ki a kör eredő ellenállását, - az eredő ellenállás

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár megoldások

Elektrotechnika Feladattár megoldások mpresszum Szerző: auscher stván Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-..-7/-F-8-4 azonosítószámú projekt keretében. A projekt

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 21. 390.5D, 7B, 8B, 302.2B, 102.2B, 211.2E, 160.4A, 240.2B, 260.4A, 999A, 484.3A, 80.1A, 281.2A, 580.1A 1.1. Határozza meg az ábrán

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13 1. A TÖLTÉS ÉS ELEKTROMOS TERE... 15 1.1. Az elektromos töltés... 15 1.2. Az elektromos térer sség... 16 1.3. A feszültség... 18 1.4. A potenciál és a potenciálfüggvény...

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Elektromosságtan. II. Általános áramú hálózatok. Magyar Attila

Elektromosságtan. II. Általános áramú hálózatok. Magyar Attila Elektromosságtan II. Általános áramú hálózatok Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatika Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék amagyar@almos.vein.hu 2010. március 22. Áttekintés

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2009. 2006. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA. Áramkör számítási példák és feladatok. MISKOLCI EGYETEM Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

ELEKTROTECHNIKA. Áramkör számítási példák és feladatok. MISKOLCI EGYETEM Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék MISKOLCI EGYETEM Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék ELEKTROTECHNIKA Áramkör számítási példák és feladatok Összeállította: Dr. Radács László Gépészmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Elektrotechnika- Villamosságtan

Elektrotechnika- Villamosságtan Elektrotechnika- Villamosságtan 1.Előadás Egyenáramú hálózatok 1 Magyar Attila Tömördi Katalin Villamos hálózat: villamos áramköri elemek tetszőleges kapcsolása. Reguláris hálózat: ha helyesen felírt hálózati

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK zonosító ÉRETTSÉGI VIZSG 2016. május 18. ELEKTRONIKI LPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSELI VIZSG 2016. május 18. 8:00 z írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Vezetők elektrosztatikus térben

Vezetők elektrosztatikus térben Vezetők elektrosztatikus térben Vezető: a töltések szabadon elmozdulhatnak Ha a vezető belsejében a térerősség nem lenne nulla akkor áram folyna. Ha a felületen a térerősségnek lenne tangenciális (párhuzamos)

Részletesebben

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Zárt mágneskörű induktív átalakítók árt mágneskörű induktív átalakítók zárt mágneskörű átalakítók felépítésükből következően kis elmozdulások mérésére használhatók megfelelő érzékenységgel. zárt mágneskörű induktív átalakítók mágnesköre

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 06 ÉETTSÉGI VIZSG 007. május 5. EEKTONIKI PISMEETEK EMET SZINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KTÁIS MINISZTÉIM Teszt jellegű kérdéssor

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 02-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási,

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 10. tétel Milyen mérési feladatokat kell elvégeznie a kördiagram megszerkesztéséhez? Rajzolja meg a kördiagram felhasználásával a teljes nyomatéki függvényt! Az aszinkron gép egyszerűsített kördiagramja

Részletesebben

4. ASZINKRON MOTOROS HAJTÁSOK A villamos hajtások 2/3 része aszinkron motoros hajtás. Az aszinkron motorok elterjedésének

4. ASZINKRON MOTOROS HAJTÁSOK A villamos hajtások 2/3 része aszinkron motoros hajtás. Az aszinkron motorok elterjedésének Villaos hajtások AZNKON OTOO HAJTÁOK 4. AZNKON OTOO HAJTÁOK A villaos hajtások /3 észe aszinkon otoos hajtás. Az aszinkon otook eltejedésének okai: - közvetlenül csatlakoztathatók háo fázisú táphálózata,

Részletesebben

30. sz. laboratóriumi gyakorlat. A fázistényező javítása, automatikus fogyasztói meddőteljesítmény kompenzáció

30. sz. laboratóriumi gyakorlat. A fázistényező javítása, automatikus fogyasztói meddőteljesítmény kompenzáció 30. sz. laboratóriumi gyakorlat A fázistényező javítása, automatikus fogyasztói meddőteljesítmény kompenzáció 1. Elméleti alapok A váltakozó-áramú villamos készülékek döntő többsége elektromágneses elven

Részletesebben