Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye"

Átírás

1 Egyszerű árakörök áraa, feszültsége, teljesíténye A szokásos előjelek Általában az ún fogyasztói pozitív irányokat használják, ezek szerint: - a ϕ fázisszög az ára helyzete a feszültség szinusz hullá szöghelyzetéhez képest, - a fogyasztott P hatásos teljesítény a pozitív és a terelt a negatív, - az induktív fogyasztó Q eddő teljesíténye pozitív, a kapacitívé negatív Ohos ellenállás Váltakozó feszültségre kapcsolt ellenállás feszültségesése inden pillanatban egyensúlyt tart a hálózati (táp)feszültséggel Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt ellenállás áraköri vázlata -=0 = Ha a tápfeszültség szinusz függvény szerint változik, = sinωt, ϕ u =0, akkor az előző egyenletből: ut it = = sinω t = I sinω t, itt I = Ohos ellenálláson az ára fázisban van a feszültséggel, ϕ i =ϕ u, így ϕ=0 eff Az ára és a feszültség effektív értéke közötti összefüggés: Ieff =, vagy I = p(t) Az ellenállás feszültségének, áraának és teljesítényének időfüggvénye A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = sinω t I sinω t= I sin ω t=

2 I Icosω t I = = ( cosω t) A teljesítény egy középérték körül kétszeres frekvenciájú koszinusz függvény szerint leng Előjele indig pozitív, tehát az energiaáralás iránya inden pillanatban azonos A teljesítény középértéke: P I = = eff Ieff = I = = I Az ellenállás teljesíténye hatásos teljesítény, értékegysége [P]=W watt Induktivitás Ideális (ellenállás entes) induktivitásra (tekercsre) kapcsolt váltakozó feszültség hatására folyó ára váltakozó ágneses teret hoz létre A váltakozó ágneses tér az induktivitáson önindukciós feszültséget indukál Ez a feszültség inden pillanatban egyensúlyt tart a hálózati (táp)feszültséggel Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt induktivitás áraköri vázlata ut di t = 0 ut = di t dt dt Ha a tápfeszültség szinusz függvény szerint változik, = sinωt, ϕ u =0, akkor az előző egyenletből: it = tdt = t = I t = I t sin ω π cosω cosω sin ω ω, itt I = ω π Az ára 90 -os fáziskéséssel követi a feszültséget ϕi = ϕ = Az ára és a feszültség effektív értéke közötti összefüggés: I eff eff =, vagy I ω = ω X f Az induktív reaktancia frekvencia-függése ω=x - az induktív ellenállás (induktív reaktancia), értékegysége [X ]=Ω oh Az induktív reaktancia X =ω=πf arányos a frekvenciával és az induktivitással A tekercsben indukálódó feszültséget az induktív ellenálláson eső feszültség helyettesíti

3 p(t) Az induktivitás feszültségének, áraának és teljesítényének időfüggvénye A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = sinω t I cosω t= I kétszeres frekvenciájú szinusz függvény szerint változik A tekercsben negyed periódus alatt (pozitív szakasz) felhalozódó energia a következő negyed periódus alatt (negatív szakasz) visszaáralik a tápforrásba A tekercsben energia ne használódik fel, unkát ne végez, ezért eddő teljesíténynek nevezik és a axiális (csúcs) értékével jellezik Az ún fogyasztói pozitív irányok ellett az induktív eddő teljesítény pozitív előjelű: I Q = = eff Ieff = I = = I X, értékegysége [Q]=VAr voltaper reaktív X A eddő teljesítény fenti értelezése csak szinuszos táplálás esetén igaz Neszinuszos vagy többhulláú táplálásnál járulékos veszteségek jelennek eg, ezeket gyakran a eddővel összevonják, pl ipulzus-szerű táplálásnál 3 Kapacitás Egy kondenzátorban tárolt töltés inden pillanatban arányos a fegyverzetei közötti feszültséggel: q(t)= Ha a feszültség változik, változik a tárolt töltés és a töltés változásának egfelelő ára folyik az elektródokhoz (vezetési ára), illetve a dielektrikuon át (eltolási ára) dq t it = = du t dt dt sin ω t Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt kapacitás áraköri vázlata 3

4 Ha a tápfeszültség szinusz függvény szerint változik, = sinωt, ϕ u =0, akkor az előző egyenletből: it du t d sinω t π = = = t = t + I t dt dt = + π ω cosω ω sin ω sin ω, itt I = ω = = X ω Az ára 90 -kal siet a feszültséghez képest ϕ ϕ π i = = Az ára és a feszültség effektív értéke közötti összefüggés: I eff =ω eff =X eff, vagy I=X X f ω A kapacitív reaktancia frekvencia-függése = X a kapacitív ellenállás (kapacitív reaktancia), értékegysége [X ]=Ω oh A kapacitív reaktancia X = = fordítottan arányos a frekvenciával és a kapacitással ω π f p(t) A kapacitás feszültségének, áraának és teljesítényének időfüggvénye A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = sinω t I cosω t= I sin ω t 4

5 kétszeres frekvenciájú szinusz függvény szerint változik A kondenzátorban az ára által szállított töltések építik fel a villaos teret A negyed periódus alatt (pozitív szakasz) felépülő villaos tér a következő negyed periódus alatt lebolik (negatív szakasz) A kondenzátorban energia ne használódik fel, unkát ne végez, ezért eddő teljesíténynek nevezik és a axiális (csúcs) értékével jellezik Az ún fogyasztói pozitív irányok ellett a kapacitív eddő teljesítény negatív előjelű: I Q = = eff Ieff = I = = I X X 4 Soros - kör A sorosan kapcsolt ellenállás feszültségesése és az induktivitás önindukciós feszültsége inden pillanatban egyensúlyt tart a tápfeszültséggel: ut u t u t ut it di t l = = 0 ut = it + di t dt dt X Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt soros - kör vázlata A soros árakör eleein azonos az ára, ha szinusz függvény szerint változik, =I sinωt, ϕ i =0, akkor az előző egyenletből: = I sinωt+i ωcosωt=i (sinωt+ωcosωt)=i Zsin(ωt+ϕ u )= sin(ωt+ϕ u ) itt =I Z és sinωt+ωcosωt=sinωt+x cosωt= Zsin(ωt+ϕ u ), ωt=0 esetén X = Zsinϕ u, ωt=π/ esetén = Zsin(π/+ϕ u )= Zcosϕ u Az utóbbi két egyenlet hányadosából: X = tgϕ u, ϕ u = arctg X (ϕ u indig pozitív), a két egyenlet négyzetének összegéből: +X = Z Z = + X az árakör látszólagos ellenállása, ipedanciája, [Z]=Ω oh Z = + X X =ω ϕ Az ellenállás, az X ipedancia és a Z reaktancia összefüggésének illusztrálása 5

6 Az ohos-induktív árakörben az feszültség ϕ u szöggel siet az árahoz képest Mivel ϕ i =0, az ára fázisszöge a feszültséghez képest ϕ=ϕ i -ϕ u =-ϕ u, az ára késik a feszültséghez képest, ϕ = arctg X Z Aennyiben = sinωt, ϕ u =0, akkor it = sin( ω t ) ϕ, Z = = I I u (t) u (t) Soros - kör áraának és feszültségeinek időfüggvénye A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = I sinω t+ X cosω t I sinω t= ( ) cos ω t sin ω t = Isin ω t + IX cosω t sinω t = I + IX p(t) p (t) p (t) Soros - kör áraának és teljesítényeinek időfüggvénye A teljesítény középértékének különböző alakjai: I P I I I = = eff = = = I = I cosϕ, Z + X 6

7 a eddő teljesítény: Q I X I X I X I X X = = eff = = = I = I sinϕ Z + X A unkát (pl hőfejlesztést, echanikai elozdulást) végző hatásos teljesítény kisebb, int az egyenáraú körben száított I szorzat Ezt a szorzatot látszólagos teljesíténynek nevezik: S= eff I eff =I, [S]=VA voltaper A hatásos, a eddő és a látszólagos teljesítény közötti összefüggés az eddigiek alapján: P=Scosϕ, Q=Ssinϕ, illetve P +Q =S S Q ϕ u P A P hatásos, a Q eddő és az S látszólagos teljesítény összefüggésének illusztrálása A villaos elektroechanikai eszközök, berendezések (pl villaos forgógépek) helyettesítő áraköreiben a hatásos teljesítényt (echanikai teljesítény, súrlódási veszteség, vasveszteség stb) egyenértékű ohos veszteségi teljesíténnyel képezik, egfelelő nagyságú ellenállás beiktatásával A fogyasztott hatásos teljesítény a hővé vagy ás fajta energiává alakuló teljesítény középértéke, ai a tápforrásba ne tér vissza 5 Soros - kör A soros - körhöz hasonló képpen száítható Az ellenállás feszültségesése és a kondenzátoron az ára (töltésváltozás) okozta feszültség inden pillanatban egyensúlyt tart a tápfeszültséggel: ut u t uc t = ut it idt = 0 ut = it + idt X Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt soros - kör vázlata Ha az ára szinusz függvény szerint változik, =I sinωt, ϕ i =0, akkor az előző egyenletből: I ut = Isinω t cosω t = IZsin( ω t + ϕu) = sin( ω t + ϕ u) ω itt =I Z és 7

8 I sinω t cosω t = sinω t X cosω t = Zsin ω t + ϕ ω ( ) ωt=0 esetén -X = Zsinϕ u, ωt=π/ esetén = Zsin(π/+ϕ u )= Zcosϕ u X Az utóbbi két egyenlet hányadosából: = tgϕ u, vagy ásképpen: X X ϕ u = arctg = arctg (ϕ u indig negatív), a két egyenlet négyzetének összegéből: +X = Z A fázisszög száításánál az X kapacitív reaktancia előjele negatív Z = + X az árakör látszólagos ellenállása, ipedanciája u ϕ u -X =ω Z = + X Az ellenállás, az X ipedancia és a Z reaktancia összefüggésének illusztrálása Az ohos-kapacitív árakörben az feszültség ϕ u szöggel késik az árahoz képest Mivel ϕ i =0, az ára fázisszöge a feszültséghez képest ϕ=ϕ i -ϕ u =-ϕ u, az ára siet a feszültséghez képest, ϕ = arctg X Z Aennyiben = sinωt, ϕ u =0, akkor it = sin( ω t + ) ϕ, Z = = I I u (t) u (t) Soros - kör áraának és feszültségeinek időfüggvénye 8

9 A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = I sinω t X cosω ti sinω t= ( ) cos ω t sin ω t = Isin ω t IX cosω t sinω t = I IX Az ellenállás teljesítényének középértéke a soros - körhöz hasonló képpen: I P I I I = = eff = = = I = I cosϕ, Z + X a eddő teljesítény különböző alakjai: I X Q I X I X I X = = eff = = = I Z X + X = I sinϕ p (t) p(t) p (t) Soros - kör áraának és teljesítényeinek időfüggvénye 6 Soros -- kör A soros - és - körhöz hasonló képpen száítható Az ellenállás feszültségesése, az induktivitás önindukciós feszültsége és a kondenzátoron az ára (töltésváltozás) okozta feszültség inden pillanatban egyensúlyt tart a tápfeszültséggel: u t u t u t u t u t i t di t dt idt = = 0, ebből ut = it + di t dt + idt X X Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt soros -- kör vázlata Ha az ára szinusz függvény szerint változik, =I sinωt, ϕ i =0, akkor az előző egyenletből: I I ut = Isinω t+ Iω cosω t cosω t = I sinω t + ω cosω t ω ω 9

10 [ sinω ( ) cosω ] ( sinω cosω ) = I t + X X t = I t X t = =I Zsin(ωt+ϕ u )= sin(ωt+ϕ u ), itt ϕ u - az eredő feszültség fázishelyzete a árahoz képest, X = ω = X X - az eredő reaktancia ω Z = + X X=X - X ϕ u Az ellenállás, az X ipedancia és a Z reaktancia összefüggésének illusztrálása Az előzőekhez hasonlóan az eredő ipedancia: Z = +X, illetve Z = + X, X X X X X X és a fázisszög tgϕ u = =, vagy ϕ u = arctg = arctg u (t) u (t) u (t) Soros -- kör áraának és feszültségeinek időfüggvénye Mivel ϕ i =0, az ára fázisszöge a feszültséghez képest ϕ=ϕ i -ϕ u =-ϕ u : =I sin(ωt-ϕ) ϕ < 0, ha X > 0, azaz ω > ω - az eredő ára késik a feszültséghez képest (- jellegű), ϕ = 0, ha X = 0, azaz ω = ω - az eredő ára fázisban van a feszültséggel ( jellegű), ϕ > 0, ha X < 0, azaz ω < ω - az eredő ára siet a feszültséghez képest (- jellegű), 0

11 A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = I sinω t+ X X cosω ti sinω t= [ ] ( ) cos ω t sin ω t = Isin ω t + IX cosω t sinω t = I IX, részletezve: cos ω t az ellenállás teljesíténye: p t = I, sin ω t az induktivitás teljesíténye: p t = I X, sin ω t a kapacitás teljesíténye: p t = I X A p (t) hatásos teljesítény inden pillanatban pozitív, középértéke P=I p (t) és p (t) kétszeres frekvenciával leng, középértéke zérus, az eredőjük a kettő összege: sin ω t qt = p t + p t = I( X X) p(t) p (t) p (t) p (t) Soros -- kör áraának és teljesítényeinek időfüggvénye Az eredő eddő teljesítény: ( ) ( ) Q I = X X = I X X = I X A eddő teljesítény egyik része az induktivitás és a kapacitás között leng, a ásik részét az árakör a táphálózatból veszi fel és oda juttatja vissza Induktivitás és kapacitás egyidejű jelenléte esetén az induktivitás ágneses energiája (vagy annak egy része) átalakul a kapacitás elektrosztatikus energiájává (vagy annak egy részévé) Aennyiben az induktivitás és kapacitás energiájának axiua egegyezik, ha az induktivitásban ugyanakkora energia halozódik fel, int a kapacitásban, akkor ez a két áraköri ele ellátja egyást energiával és az -- árakör a táphálózatból ne vesz fel eddő teljesítényt és ne is ad oda le Ez a rezonancia jelensége A rezonanciára éretezett árakört rezgőkörnek nevezik Soros árakörben soros rezonanciáról és soros rezgőkörről beszélünk Jelen árakörben a rezonancia feltétele: X = ω = = ω X Így az eredő ipedancia: Z= (ivel X -X =0), az ára és a feszültség fázisban van, a tápforrásból nincs eddő teljesítény felvétel Az induktivitás energiája teljes egészében átalakul kapacitív energiává és fordítva Az induktivitáson és a kapacitáson eső feszültség inden

12 pillanatban egegyezik egyással és ellentétes előjelű, a kettő eredője zérus, így rövidzárként viselkedik A pillanatértékekre: u (t)=x =-X =u (t) ezért u (t)+u (t)=0, illetve p (t)=u (t)=-u (t)=-p (t), p (t)+p (t)=0 A rezonancia jellezője a rezonancia frekvencia, ainek jelölése f r, f 0 vagy f s, vagy a rezonancia körfrekvencia ω r, ω 0 vagy ω s Száításuk a reaktanciák egyezése alapján: ω 0 =, aiből ω 0 = vagy ω 0 = és f0 = ω 0 π Az összefüggésekből láthatóan akár az induktivitás, akár a kapacitás növelésével a rezonancia frekvencia csökken, fordított feladatnál pedig inél alacsonyabb a szükséges rezonancia frekvencia, annál nagyobb induktivitás és kapacitás értékeket kell választani X X f f 0 A rezonancia frekvencia értelezése 7 Párhuzaos - kör A feszültség indkét eleen azonos, ut i t di t = =, dt az áraok összeadódnak a csoóponti törvény szerint =i (t)+i (t), it = ut + utdt i (t) i (t) X Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt párhuzaos - kör vázlata Ha a tápfeszültség szinusz függvény szerint változik, = sinωt, ϕ u =0, akkor az előző egyenletből: it = sinω t cosω t = ( Gsinω t B cosω t) = ω ( ) sin( ) = Y sin ω t + ϕ = I ω t + ϕ Itt ϕ=ϕ i - a fázisszög, az eredő ára fázishelyzete a feszültséghez képest,

13 B = ω - az induktív vezetés (induktív szuszceptancia), értékegysége [B ]=S Sieens i (t) i (t) Párhuzaos - kör feszültségének és áraainak időfüggvénye Gsinωt-B cosωt=ysin(ωt+ϕ), ωt=0 esetén -B = Ysinϕ, ωt=π/ esetén G= Ysin(π/+ϕ u )= Ycosϕ Az utóbbi két egyenlet hányadosából: B = tgϕ, ebből G ω ϕ = = = arctg B arctg arctg, G ω a két egyenlet négyzetének összegéből: G +B = Y Y = G + B az árakör látszólagos vezetése, adittanciája, [Y]=S Sieens A párhuzaos - kör fázisszöge negatív, az eredő ára ϕ szöggel késik a feszültséghez képest ϕ G - B Y = G + B A G konduktivitás, a B szuszceptancia és az Y adittancia összefüggésének illusztrálása 3

14 fordítottan arányos a frekvenciával és az in- Az induktív szuszceptancia B = = ω π f duktivitással B f Az induktív szuszceptancia frekvencia-függése A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = Gsinω t B cosω t sinω t= ( ) cos ω t sin ω t = Gsin ω t B cosω t sinω t = G B, részletezve: cos ω t az ellenállás teljesíténye: p t = G, sin ω t az induktivitás teljesíténye: p t = B p(t) p (t) p (t) Párhuzaos - kör feszültségének és teljesítényeinek időfüggvénye A teljesítény középértékének különböző alakjai: P G eff = = = = I cosϕ, a eddő teljesítény: Q B eff = = = = I sin( ϕ ) X X 4

15 8 Párhuzaos - kör A feszültség indkét eleen azonos, ut = i t = i t dt, az áraok összeadódnak a csoóponti törvény szerint =i (t)+ i (t) vagy ut du t it = + u t dt + dt i (t) i (t) X Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt párhuzaos - kör vázlata Ha a tápfeszültség szinusz függvény szerint változik, = sinωt, ϕ u =0, akkor az előző egyenletből: it = sinω t + ω cosω t = ( Gsinω t + B cosω t) = = Ysin ω t + ϕ = I sin ω t + ϕ ( ) ( ) i (t) i (t) Párhuzaos - kör feszültségének és áraainak időfüggvénye Itt ϕ=ϕ i - a fázisszög, az eredő ára fázishelyzete a feszültséghez képest, B =ω - a kapacitív szuszceptancia ω ϕ = arctg B = = ω G arctg arctg, a párhuzaos - kör fázisszöge pozitív, az eredő ára ϕ szöggel siet a feszültséghez képest 5

16 Y = G + B B ϕ G A G konduktivitás, a B szuszceptancia és az Y adittancia összefüggésének illusztrálása A kapacitív szuszceptancia arányos a frekvenciával és a kapacitással B f A kapacitív szuszceptancia frekvencia-függése A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = Gsinω t+ B cosω t sinω t= ( ) cos ω t sin ω t = Gsin ω t + B cosω t sinω t = G + B, részletezve: p(t) p (t) p (t) Párhuzaos - kör feszültségének és teljesítényeinek időfüggvénye cos ω t az ellenállás teljesíténye: p t = G, 6

17 sin ω t az induktivitás teljesíténye: p t = B A teljesítény középértékének különböző alakjai: P G eff = = = = I cosϕ, a eddő teljesítény: B eff Q = = = = I sin( ϕ ) X X 9 Párhuzaos -- kör A feszültség indháro eleen azonos ut i t di t = dt i t dt = =, az áraok összeadódnak a csoóponti törvény szerint =i (t)+i (t)+i (t) vagy ut du t it = + u t dt + dt i (t) i (t) i (t) X X Váltakozó feszültségforrásra kapcsolt párhuzaos -- kör vázlata Ha a tápfeszültség szinusz függvény szerint változik, = sinωt, ϕ u =0, akkor az előző egyenletből: it = sinω t cosω t + ω cosω t = sinω t + ω cosω t = ω ω ( sin cos ) sin( ) sin( ) = G ω t + B ω t = Y ω t + ϕ = I ω t + ϕ Y = G + B B= B - B ϕ G A G konduktivitás, a B szuszceptancia és az Y adittancia összefüggésének illusztrálása Itt ϕ - a fázisszög, az eredő ára fázishelyzete a feszültséghez képest, 7

18 B = ω = B B - az eredő szuszceptancia ω Gsinωt+Bcosωt=Ysin(ωt+ϕ), ωt=0 esetén B= Ysinϕ, ωt=π/ esetén G= Ysin(π/+ϕ u )= Ycosϕ Az utóbbi két egyenlet hányadosából: B G = tgϕ, ebből ω ω ω ϕ = arctg B = = G arctg arctg, ω a két egyenlet négyzetének összegéből: G +B = Y Y = G + B az árakör látszólagos vezetése, adittanciája, [Y]=S Sieens i (t) i (t) i (t) Párhuzaos -- kör feszültségének és áraainak időfüggvénye Gsinωt+Bcosωt=Ysin(ωt+ϕ), ωt=0 esetén B= Ysinϕ, ωt=π/ esetén G= Ysin(π/+ϕ u )= Ycosϕ Az utóbbi két egyenlet hányadosából: B G = tgϕ, ebből ω ω ω ϕ = arctg B = = G arctg arctg, ω a két egyenlet négyzetének összegéből: G +B = Y Y = G + B az árakör látszólagos vezetése, adittanciája Mivel ϕ u =0, az ára fázisszöge a feszültséghez képest ϕ > 0, ha B > 0, azaz ω > ω - az eredő ára siet a feszültséghez képest (- jellegű), 8

19 ϕ = 0, ha B = 0, azaz ω = ω - az eredő ára fázisban van a feszültséggel ( jellegű), ϕ < 0, ha B < 0, azaz ω < ω - az eredő ára késik a feszültséghez képest (- jellegű) A teljesítény pillanatértéke: pt = ut it = Gsinω t+ Bcosω t sinω t= ( ) cos ω t sin ω t = Gsin ω t + Bcosω t sinω t = G + B, részletezve: cos ω t az ellenállás teljesíténye: p t = G, sin ω t az induktivitás teljesíténye: p t = B, sin ω t a kapacitás teljesíténye: p t = B A p (t) hatásos teljesítény inden pillanatban pozitív, középértéke P=I p (t) és p (t) kétszeres frekvenciával leng, középértéke zérus, az eredőjük a kettő összege: sin ω t qt = p t + p t = ( B B) p(t) p (t) p (t) p (t) Párhuzaos -- kör feszültségének és teljesítényeinek időfüggvénye A teljesítény középértékének különböző alakjai: P G eff = = = = I cosϕ, a eddő teljesítény: ( ) Q B B = = I sin( ϕ ) Párhuzaos árakörben párhuzaos rezonanciáról és párhuzaos rezgőkörről beszélünk Jelen árakörben a rezonancia feltétele: B = ω = = B, vagy X =X ω 9

20 ezonancia esetén Y=G (ivel B -B =0), az ára és a feszültség fázisban van, a tápforrásból nincs eddő teljesítény felvétel Az induktivitás energiája teljes egészében átalakul kapacitív energiává és fordítva Az induktivitáson és a kapacitáson folyó ára inden pillanatban egegyezik egyással és ellentétes előjelű, a kettő eredője zérus, így szakadásként viselkedik A párhuzaos rezgőkör sajátfrekvenciája és sajátkörfrekvenciája ugyanúgy száítható, int a soros körben 0

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

Kényszerrezgések, rezonancia

Kényszerrezgések, rezonancia TÓTH A: Rezgése/ (ibővített óavázlat 13 Kényszeezgése, ezonancia Gyaolatilag is igen fontos eset az, aio egy ezgése épes endsze ezgései valailyen ülső, peiodius hatás (énysze űödése özben zajlana le Az

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása 8.A 8.A 8.A Villamos gépek Transzformátorok Csoportosítsa a villamos gépeket! Ismertesse a transzformátor felépítését, mőködését és fajtáit, s rajzolja fel rajzjelét! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek. A követelménymodul megnevezése: Danás Miklós Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik? 145. Egymás után kapcsolunk három, azonos anyagú vezetődarabot, amelyeken áram halad keresztül. z első darab l hosszúságú és r sugarú, a második darab 2 l hoszszúságú és 2 r sugarú, a harmadik darab 3

Részletesebben

Az amplitúdómoduláció (AM) Amplitúdó moduláció esetén a vivő hullám pillanatnyi amplitúdója a moduláló jel pillanatnyi amplitúdójával arányos.

Az amplitúdómoduláció (AM) Amplitúdó moduláció esetén a vivő hullám pillanatnyi amplitúdója a moduláló jel pillanatnyi amplitúdójával arányos. Az aplitúdóoduláció (AM) Aplitúdó oduláció esetén a iő hullá pillanatnyi aplitúdója a oduláló jel pillanatnyi aplitúdójáal arányos. u = [ + cos( ωt)]cos( ωt). Egyenlet Apl. Modulálatlan iőhullá időfüggénye

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben 1. A projekt 1. ábra: A projekthez készült ÚMFT információs tábla A VHJ Kft. 2009. végén az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében lehetőséget

Részletesebben

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató!

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató! Kérdések és feladatok rezgőmozgásokból Dr. Horváth András 0.1-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból. Időnk és energiánk

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások 10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások "Elektrós"-Zoli 2013. november 3. 1 Tartalomjegyzék 1. Erősítő fokozatok összekapcsolása

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS Az analóg jelfeldolgozás során egy fizikai mennyiséget (pl. a hangfeldolgozás kapcsán a levegő nyomásváltozásait) azzal analóg (hasonló, arányos) elektromos feszültséggé

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

Áramerősség, feszültség és ellenállásmérés eszközei

Áramerősség, feszültség és ellenállásmérés eszközei Áramerősség, feszültség és ellenállásmérés eszközei (áramerősség, feszültség, ellenállás, fáziseltolás, teljesítmény) A villamos mérőműszereket működésük elve alapján az alábbi csoportokba oszthatjuk.

Részletesebben

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek:

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek: TDK DOLGOZAT NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben Iván Dávid Konzulensek: Bokor Mónia (Wigner Kutatóközpont Kísérleti Szilárdtest-fizikai

Részletesebben

3.12. Rádió vevőberendezések

3.12. Rádió vevőberendezések 3.12. Rádió vevőberendezések A rádió vevőkészülék feladata az antennában a különböző rádióadók elektromágneses hullámai által indukált feszültségekből a venni kívánt adó jeleinek kiválasztása, megfelelő

Részletesebben

Alacsonyfrekvenciás RFID alkalmazások az autóiparban

Alacsonyfrekvenciás RFID alkalmazások az autóiparban RFID Alacsonyfrekvenciás RFID alkalmazások az autóiparban CSURGAI PÉTER EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft., Szombathely csurgaip@freemail.hu Kulcsszavak: RFID-rendszerek, LF RFID, terhelésmoduláció, autóipar,

Részletesebben