EGYENÁRAM. 1. Mit mutat meg az áramerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENÁRAM. 1. Mit mutat meg az áramerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása?"

Átírás

1 EGYENÁRAM 1. Mit utat eg az áraerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása? Ω 2 3. Mit jelent az, hogy a vas fajlagos ellenállása 0,04? 4. Írd le Oh törvényét! 5. Milyen félvezetı eszközöket isersz? Mire használják ıket? 6. Döntsd el, hogy ely állítások igazak az alábbiak közül! a) Ha egy vezetı adott keresztetszetén ugyanannyi idı alatt feleakkora töltés áralik át, akkor kétszer akkora az áraerısség. b) Ha egy vezetı adott keresztetszetén ugyanannyi idı alatt feleakkora töltés áralik át, akkor fele akkora az áraerısség. c) Azonos fajlagos ellenállású és hosszúságú vezetékek közül annak az ellenállása nagyobb, aelyiknek nagyobb a keresztetszete. d) Azonos fajlagos ellenállású és keresztetszető vezetékek közül annak az ellenállása nagyobb, aelyik rövidebb. e) A fajlagos ellenállás azt utatja eg, hogy ilyen hosszú az 1 2 keresztetszető, 1 Ω ellenállású vezeték. Ω 2 f) A vas fajlagos ellenállása 0,4. Ez azt jelenti, hogy 1 2 keresztetszető, 1 Ω ellenállású vezeték hossza 0,4. g) Egy fogyasztón kétszer akkora feszültség esetén feleakkora az áraerısség. h) Azonos ellenállású fogyasztók esetén azon fejlıdik több hı, aelyiken nagyobb erısségő ára folyik keresztül. i) A soros kapcsolású fogyasztókon esı feszültség összeadódik. j) A soros kapcsolású fogyasztókon átfolyó áraok erısségei összeadódnak. k) A soros kapcsolású fogyasztók eredı ellenállása az egyes fogyasztók ellenállásának reciproka. l) Ha két sorba kapcsolt fogyasztó indegyikén 5 V feszültség esik, akkor az áraforrás feszültsége is 5 V. ) Ha két sorba kapcsolt fogyasztó indegyikén 0,5 A erısségő ára folyik át, akkor az áraforráson átfolyó ára erıssége 1 A. n) A párhuzaos kapcsolású fogyasztókon esı feszültség összeadódik. o) A párhuzaos kapcsolású fogyasztókon átfolyó áraok erısségei összeadódnak. p) A párhuzaos kapcsolású fogyasztók eredı ellenállása az egyes fogyasztók ellenállásának reciproka. q) Ha két párhuzaosan kapcsolt fogyasztó indegyikén 5 V feszültség esik, akkor az áraforrás feszültsége 10 V. r) Ha két sorba kapcsolt fogyasztó indegyikén 0,5 A erısségő ára folyik át, akkor az áraforráson átfolyó ára erıssége 1 A. 7. Egy rézvezetéken átfolyó ára erıssége 0,3 A. Mennyi töltés és hány elektron áralik át a keresztetszetén 2 perc alatt? 8. Egy rézvezetéken átfolyó ára erıssége 0,5 A. Mennyi töltés és hány elektron áralik át a keresztetszetén 10 perc alatt?

2 9. Egy 80 Ω ellenállású fogyasztón két perc alatt 6 C töltés folyik keresztül. Mekkora a rajta átfolyó ára erıssége? Mekkora a teljesíténye? 10. Egy fogyasztó teljesíténye 80 W, aikor a rajta átfolyó ára erıssége 200 A. Mekkora feszültség esik ekkor a fogyasztón? Mekkora a fogyasztó ellenállása? Mennyi töltés folyik át rajta 5 perc alatt? 11. Egy 60 Ω ellenállású fogyasztón átfolyó ára erıssége 0,15 A. Mekkora feszültség érhetı a kivezetései közt? Mekkora unkát végez rajta az áraforrás 5 perc alatt, és ekkora a teljesíténye? 12. Egy fogyasztón 120 V feszültség hatására öt perc alatt 6 C töltés folyik keresztül. Mekkora a rajta átfolyó ára erıssége? Mekkora a rajta fejlıdı Joule-hı? 13. Egy fogyasztó teljesíténye 24 W, ha 80 V feszültséget kapcsolunk rá. Mekkora a fogyasztó ellenállása? Mennyi töltés folyik át rajta 5 perc alatt? 14. Egy 2 k hosszú aluíniuvezeték végeire 10 V feszültséget kapcsolunk. Ennek hatására 500 A erısségő ára folyik a vezetékben. Mekkora a vezeték ellenállása? Mekkora a 2 Ω vezeték keresztetszete, ha fajlagos ellenállása 0,03? Mennyi a teljesíténye? 15. Egy 16 Ω ellenállású vezetéken 6 perc alatt 921,6 J hı fejlıdik. Mekkora a vezetéken átfolyó ára erıssége és a rákapcsolt feszültség? Mekkora a vezeték fajlagos ellenállása, ha 1,2 k hosszú és 3 2 keresztetszető? 16. Egy fogyasztó teljesíténye 40 W, ha 200 V feszültséget kapcsolunk rá. Mekkora a rajta átfolyó ára erıssége és a fogyasztó ellenállása? Mekkora unkát végez rajta az áraforrás 20 perc alatt? Ω Egy 8 hosszú vasvezeték fajlagos ellenállása 0,4, ellenállása pedig 1,6 Ω. Mekkora a vezeték keresztetszete? Mekkora feszültség hatására folyik benne 1,5 A erısségő ára? 2 Ω 18. Egy 4 k hosszú vezeték fajlagos ellenállása 0, V feszültség hatására 2,5 A erısségő ára halad át a vezetéken. a) Mekkora a vezeték ellenállása? b) Mekkora a vezeték keresztetszete? 19. Egy 1 k hosszú, 2 2 keresztetszető vezetéken 1,5 A áraerısség hatására 4 perc alatt 10,8 kj hı fejlıdik. Mekkora a vezeték ellenállása és a rákapcsolt feszültség? Mekkora a vezeték fajlagos ellenállása? 20. Egy 500 hosszú, 2 2 keresztetszető aluíniuvezetéket 15 V feszültségre kapcsolunk. Mennyi idı alatt fejlıdik 9 kj hı a vezetéken? Az aluíniu fajlagos ellenállása 0,03 Ω 2. Mekkora a vezeték ellenállása és a rajta átfolyó ára erıssége? 21. Egy 2,4 2 keresztetszető aluíniu vezeték végeire 12 V feszültséget kapcsolunk. 22. Két fogyasztót sorba kapcsolunk. Az egyiken átfolyó ára erıssége 0,5 A, a ásik teljesíténye 10 W, az áraforrás feszültsége 50 V. Száold ki az egyes fogyasztók

3 feszültségét, áraerısségét, ellenállását és teljesítényét, valaint az áraerısséget az árakör bárely pontján, az eredı ellenállást és az áraforrás teljesítényét! 23. Öt egyfora fogyasztót sorba kapcsolunk. Ellenállásuk egyenként 40 Ω, az áraforrás feszültsége 100 V. Mekkora az áraerısség? Mekkora feszültség esik az egyes fogyasztókra? Mekkora a teljesítényük és az egész árakör teljesíténye? 24. Két fogyasztót sorba kapcsolunk. Az egyiken átfolyó ára erıssége 0,5 A, teljesíténye 36 W, a ásik ellenállása 96 Ω. Száold ki az egyes fogyasztók feszültségét, áraerısségét, ellenállását és teljesítényét, valaint az eredı ellenállást és az áraforrás feszültségét és teljesítényét! 25. Tíz egyfora fogyasztót párhuzaosan kapcsolunk. A rajtuk átfolyó ára erıssége külön-külön 0,2 A? Mekkora az ellenállásuk? Mekkora az eredı ellenállás? Mekkora a teljesítényük és az egész árakör teljesíténye, ha az áraforrás feszültsége 100 V? 26. Két fogyasztót párhuzaosan kapcsolunk I = 2,5 A (a fıágban), R 1 = 100 Ω, U = 50 V. Mekkora ára folyik keresztül az egyes ellenállásokon? Mekkora az eredı ellenállás? Száold ki az egyes fogyasztók feszültségét, áraerısségét, ellenállását és teljesítényét, valaint az eredı ellenállást és az áraforrás teljesítényét! 27. Párhuzaosan kapcsolunk 50 darab 20 Ω ellenállású fogyasztót és 400 V feszültséget kapcsolunk rájuk. Mekkora erısségő ára folyik át a fogyasztókon és ekkora a rájuk esı feszültség? Mekkora az egyes fogyasztók teljesíténye? 28. Két fogyasztót párhuzaosan kapcsolunk. Az egyik fogyasztó teljesíténye 67,5 W, a rajta átfolyó ára erıssége 750 A. A ásik fogyasztó ellenállása 180 Ω. Száold ki az egyes fogyasztók feszültségét, áraerısségét, ellenállását és teljesítényét, valaint az eredı ellenállást és az áraforrás feszültségét és teljesítényét! ELEKTROMÁGNESSÉG 1. Miért ne választhatók szét az északi és déli ágneses pólusok? 2. Hogyan váltak ágnesessé a földkéregben a kızetek? 3. Rajzold le egy áraátjárta vezetı körül a ágneses teret! Hogy hívjuk az ilyen ágneses teret? 4. Írj példákat az elektroágnes gyakorlati alkalazására! 5. Mitıl függ, hogy ilyen erıs egy tekercs belsejében a ágneses tér? 6. Mitıl függ ágneses térben az áraátjárta vezetıre ható erı nagysága? 7. Mitıl függ ágneses térben a ozgó töltésre ható erı nagysága? 8. Rajzold be az áraátjárta vezetıre ható erı irányát! 9. Írj példákat a Lorentz-erı egnyilvánulására illetve alkalazására! 10. Milyen pályán ozog egy elektron a ágneses térben, ha az erıvonalakra erılegesen lıjük be? 11. Mikor beszélünk ozgási indukcióról? Hogy jön létre? 12. Mikor beszélünk nyugali indukcióról? Mitıl függ a nyugali indukált feszültség nagysága? 13. Írj példákat az elektroágneses indukció egnyilvánulására illetve alkalazására! 14. Mitıl függ a ágneses térben ozgó vezetıdarabban indukált feszültség nagysága? 15. Mitıl függ a változó ágneses térben lévı tekercsben indukált feszültség nagysága? 16. Hogyan agyarázható a ágneses térben ozgó vezetıdarabban indukálódó feszültség?

4 17. Hogyan agyarázható a ágneses térben nyugvó vezetıkeretben indukálódó feszültség? 18. Írd le Lenz törvényét! 19. Hogyan agyarázható a sarki fény? 20. Milyen elven őködik a TV képcsöve? 21. Magyarázd eg a generátor őködési elvét! 22. Magyarázd eg a agnószalag lejátszásának őködési elvét! 23. Hogyan agyarázható az önindukciós feszültség? Milyen hatása van az árakörben annak ki- illetve bekapcsolásakor? 29. Döntsd el, hogy ely állítások igazak az alábbiak közül! a) Az indukcióvonalak iránya erıleges az indukcióvektorra b) A generátor és az elektroágnes is az indukció elvén őködik c) Mágneses térben ozgó vezetıdarabra ne hat erı, ha az indukcióvonalakkal egyirányban ozog d) A tekercsben indukált feszültség egyenesen arányos a fluxusváltozással e) Minden ágnes északi és déli pólusa is szétválasztható, akár a pozitív és negatív töltések f) Az indukcióvonalak sőrősége egyenesen arányos az indukcióvektor nagyságával g) Az indukcióvonalak a ágneses tér inden pontjában azonos sőrőségőek h) A ágnes vonzza a vasat, de a vas ne vonzza a ágnest i) A csengı az indukció elvén őködik j) A ágneses térbe nagy sebességgel berepülı töltés körpályára áll, ha az indukcióvonalak erılegesek a sebességére. k) Az elektroágnes északi és déli pólusának elhelyezkedése függ a rajta átfolyó ára irányától l) Mágneses térben ozgó vezetıdarabra ne hat erı, ha az indukcióvonalakkal ellentétes irányban ozog ) Mágneses térben ozgó töltésre ne hat erı, ha az indukcióvonalakra erılegesen ozog n) A tekercsben indukált feszültség független a tekercs enetszáától o) A ágneses kölcsönhatás indig vonzó jellegő p) A ágneses térben az álló és ozgó töltésre egyaránt hat erı q) A hálózati feszültség axiális értéke 230 V r) A ágneses indukcióvonalak indig párhuzaosak s) A ágneses térben ozgó töltésre ható erı indig erıleges a töltés sebességére t) A hálózati feszültség frekvenciája 0,02 Hz u) Az indukcióvonalak sőrősége fordítottan arányos a ágneses tér erısségével v) A ágneses térben ozgó vezetıben indukálódó feszültség függ a vezetı hosszától w) Az iránytőt az egyen- és váltakozó feszültség egyaránt kitéríti x) A rúdágnes körül a ágneses tér indenhol ugyanolyan erıs y) Az önindukciós feszültség a Lorentz-erıvel agyarázható z) Váltakozó áraal hatékonyabb az elektrolízis, int egyenáraal aa) Az indukcióvonalak sőrősége egyenesen arányos az indukcióvektor nagyságával bb) Az indukcióvonalak iránya indig erıleges az indukcióvektorra cc) A csengı az elektroágneses indukció jelenségével agyarázható dd) A Lorentz-erı indig erıleges az áraátjárta vezetıre a) Az indukcióvonalak sőrősége egyenesen arányos a ágneses tér erısségével b) A ágneses térben ozgó vezetıben indukálódó feszültség függ a vezetı keresztetszetétıl

5 c) A rúdágnes vonzza a vasat, de fordítva ne igaz d) Az önindukciós feszültség iránya a Lenz törvényével agyarázható e) A váltakozó áraban az elektronok rezegnek a vezetékben f) A transzforátort Zipernowsky, Bay és Déry találta fel g) Mágneses térben ozgó vezetıdarabban indukálódó feszültség annál nagyobb, inél rövidebb a vezetıdarab h) Két tekercsben ugyanolyan értékben változik eg a fluxus. Abban a tekercsben indukálódik nagyobb feszültség, aelyikben tovább tart az indukcióvektor egváltozása i) Minél kisebb egy tekercs enetszáa, annál nagyobb feszültség indukálódik benne ugyanolyan értékő fluxusváltozás hatására j) Az elektroos csengı őködési elve az elektroágneses indukcióval agyarázható k) A sarki fény az elektroágneses indukcióval agyarázható l) A hálózati feszültség axiális értéke 230 V ) A hálózati feszültség periódusideje 0,02 s n) A hálózati feszültség 1 s alatt 50-szer vált elıjelet o) A hálózati feszültség periódusideje 50 s p) A legnagyobb érintési feszültség 24 V q) A 80 A váltakozó ára ár halálos 24. Karikázd be azokat az eseteket, aikor a ágneses térben ozgó vezetıdarabra ne hat erı! a) Ha a vezetıdarabban ne folyik ára b) Ha a vezetıdarab sebességének iránya erıleges az indukcióvonalakra c) Ha a vezetıdarab sebességének iránya párhuzaos az indukcióvonalakkal d) Ha gyenge a ágneses tér 25. Karikázd be azokat az eseteket, aikor a ágneses térben ozgó töltésre ne hat erı! a) Ha a töltés ne ozog b) Ha a töltés sebességének iránya erıleges az indukcióvonalakra c) Ha a töltés sebességének iránya párhuzaos az indukcióvonalakkal d) Ha a töltés körpályán ozog 26. Döntsd el, hogy ely állítások igazak! a) Az indukcióvonalak iránya erıleges az indukcióvektorra b) A generátor és az elektroágnes is az indukció elvén őködik c) Mágneses térben ozgó vezetıdarabra ne hat erı, ha az indukcióvonalakkal egyirányban ozog d) A tekercsben indukált feszültség egyenesen arányos a fluxusváltozással 27. Döntsd el, hogy ely állítások igazak! a) Minden ágnes északi és déli pólusa is szétválasztható, akár a pozitív és negatív töltések b) Az indukcióvonalak sőrősége egyenesen arányos az indukcióvektor nagyságával c) Az indukcióvonalak a ágneses tér inden pontjában azonos sőrőségőek

6 d) A ágnes vonzza a vasat, de a vas ne vonzza a ágnest e) A csengı az indukció elvén őködik f) A ágneses térbe nagy sebességgel berepülı töltés körpályára áll, ha az indukcióvonalak erılegesek a sebességére. g) Az elektroágnes északi és déli pólusának elhelyezkedése függ a rajta átfolyó ára irányától h) Mágneses térben ozgó vezetıdarabra ne hat erı, ha az indukcióvonalakkal ellentétes irányban ozog i) Mágneses térben ozgó töltésre ne hat erı, ha az indukcióvonalakra erılegesen ozog j) A tekercsben indukált feszültség független a tekercs enetszáától k) A ágneses kölcsönhatás indig vonzó jellegő l) A ágneses térben az álló és ozgó töltésre egyaránt hat erı ) A ágneses indukcióvonalak indig párhuzaosak n) A ágneses térben ozgó töltésre ható erı indig erıleges a töltés sebességére o) Az indukcióvonalak sőrősége fordítottan arányos a ágneses tér erısségével p) A ágneses térben ozgó vezetıben indukálódó feszültség függ a vezetı hosszától q) A rúdágnes körül a ágneses tér indenhol ugyanolyan erıs r) Az önindukciós feszültség a Lorentz-erıvel agyarázható s) Az indukcióvonalak sőrősége egyenesen arányos az indukcióvektor nagyságával t) Az indukcióvonalak iránya indig erıleges az indukcióvektorra u) A csengı az elektroágneses indukció jelenségével agyarázható v) A Lorentz-erı indig erıleges az áraátjárta vezetıre r) A ágneses térben ozgó vezetıben indukálódó feszültség függ a vezetı keresztetszetétıl s) A rúdágnes vonzza a vasat, de fordítva ne igaz t) Az önindukciós feszültség iránya a Lenz törvényével agyarázható u) Mágneses térben ozgó vezetıdarabban indukálódó feszültség annál nagyobb, inél rövidebb a vezetıdarab v) Két tekercsben ugyanolyan értékben változik eg a fluxus. Abban a tekercsben indukálódik nagyobb feszültség, aelyikben tovább tart az indukcióvektor egváltozása w) Minél kisebb egy tekercs enetszáa, annál nagyobb feszültség indukálódik benne ugyanolyan értékő fluxusváltozás hatására x) Az elektroos csengı őködési elve az elektroágneses indukcióval agyarázható y) A sarki fény az elektroágneses indukcióval agyarázható Lorentz-erı 28. Hoogén ágneses térben lévı 40 c hosszú áraátjárta vezetıre 0,12 N erı hat. Mekkora az indukcióvektor nagysága, ha a vezetıben folyó ára erıssége 5 A? (A vezetıdarab erıleges az indukcióvonalakra) 29. Hoogén ágneses tér indukcióvektorának nagysága 0,05 T. Ebben a térben 10 7 s sebességgel ozog egy töltés, elyre 0,005 N erı hat. Mekkora a töltés nagysága? 30. Egy 0,1 T erısségő, hoogén ágneses ezıbe az erıvonalakra erılegesen belövünk 14 egy elektront. A rá ható Lorentz-erı nagysága 8 10 N. Mekkora az elektron sebessége?

7 31. 0,05 T erısségő, hoogén ágneses térbe az erıvonalakra erılegesen belövünk egy 14 elektront. Mekkora a sebessége, ha a ráható erı nagysága 4 10 N? Indukció 1. Mekkora sebességgel kell ozgatnunk hoogén ágneses térben azt a 80 c hosszú vezetıt (az erıvonalakra erılegesen), aelyben 2 V feszültséget szeretnénk indukálni? A ágneses indukcióvektor nagysága 0,5 T. 2. Mekkora a ágneses indukcióvektor nagysága, ha a 40 c hosszú vezetıt 5 s sebességgel kell ozgatnunk hoogén ágneses térben (az erıvonalakra erılegesen), hogy benne 40 V feszültség indukálódjék? 3. Egy 40 c oldalélő négyzet alakú keret erıleges az indukcióvonalakra, és benne T -ról 10 2 T -ra nı a ágneses indukcióvektor nagysága. Mennyi idı alatt történik indez, ha 0,1 V feszültség indukálódik benne? 2. Mekkora feszültség indukálódik egy 0,02 2 keresztetszető drótkeretben, ha a rá erıleges külsı ágneses tér indukcióvektorának nagysága 0,2 s alatt 0,01 T-ról 0,06 T- ra növekszik? Önindukció 1. Egy 0,05 H induktivitású egyenes tekercsben az áraerısséget 2 A -rıl a tízszeresére növeljük. Így 18 V önindukciós feszültség indukálódik. Mennyi idı alatt történt ez? 3. Egy 0,4 H önindukciós állandójú tekercsben 20 V feszültség indukálódik, aikor a benne átfolyó ára erıssége 400 A-rıl 1,9 A-re változik. Mennyi idı alatt történik indez?

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Mérési útmutató Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika c. tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához

Mérési útmutató Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika c. tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Mérési útutató Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező eghatározása Az Elektrotechnika

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át? 1. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága arányos a két töltés nagyságával....két elektromos töltés között fellépő erőhatás

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

Fizika minta feladatsor

Fizika minta feladatsor Fizika minta feladatsor 10. évf. vizsgára 1. A test egyenes vonalúan egyenletesen mozog, ha A) a testre ható összes erő eredője nullával egyenlő B) a testre állandó értékű erő hat C) a testre erő hat,

Részletesebben

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték

Részletesebben

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram A szinszosan váltakozó feszültség és ára. A szinszos feszültség előállítása: Egy téglalap alakú vezető keretet egyenletesen forgatnk szögsebességgel egy hoogén B indkciójú ágneses térben úgy, hogy a keret

Részletesebben

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2) 2. Gyakorlat 30B-14 Az Egyenlítőnél, a földfelszín közelében a mágneses fluxussűrűség iránya északi, nagysága kb. 50µ T,az elektromos térerősség iránya lefelé mutat, nagysága; kb. 100 N/C. Számítsuk ki,

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Időben állandó mágneses mező jellemzése Időben állandó mágneses mező jellemzése Mágneses erőhatás Mágneses alapjelenségek A mágnesek egymásra és a vastárgyakra erőhatást fejtenek ki. vonzó és taszító erő Mágneses pólusok északi pólus: a mágnestű

Részletesebben

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával Teszt feladatok A választásos feladatoknál egy vagy több jó válasz lehet! Számításos feladatoknál csak az eredményt és a mértékegységet kell megadni. 1. Mitől függ a vezetők ellenállása? a.) a rajta esett

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Az elektromágneses indukció jelensége

Az elektromágneses indukció jelensége Az elektromágneses indukció jelensége Korábban láttuk, hogy az elektromos áram hatására mágneses tér keletkezik (Ampère-féle gerjesztési törvény) Kérdés, hogy vajon ez megfordítható-e, és a mágneses tér

Részletesebben

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája. 11. Transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai 1 Melyik állítás HMIS a felsoroltak közül? mechanikában minden súrlódásmentes folyamat irreverzibilis. disszipatív folyamatok irreverzibilisek. hőmennyiség

Részletesebben

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok Váltóáramú hálózatok, elektromágneses Váltóáramú hálózatok Maxwell egyenletek Elektromágneses Váltófeszültség (t) = B A w sinwt = sinwt maximális feszültség w= pf körfrekvencia 4 3 - - -3-4,5,,5,,5,3,35

Részletesebben

Fizika A2 Alapkérdések

Fizika A2 Alapkérdések Fizika A2 Alapkérdések Az elektromágnesség elméletében a vektorok és skalárok (számok) megkülönböztetése nagyon fontos. A következ szövegben a vektorokat a kézírásban is jól használható nyíllal jelöljük

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét. MÁGNESES MEZŐ A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét. Megfigyelések (1, 2) Minden mágnesnek két pólusa van, északi és déli. A felfüggesztett mágnes - iránytű -

Részletesebben

A mágneses kölcsönhatás

A mágneses kölcsönhatás TÓTH A.: Mágneses erőtér/1 (kibővített óravázlat) 1 A ágneses kölcsönhatás Azt a kölcsönhatást, aelyet később ágnesesnek neveztek el, először bizonyos ásványok darabjai között fellépő a gravitációs és

Részletesebben

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t 4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy

Részletesebben

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata MÁGESESSÉG Türmer Kata HOA? év: görög falu Magnesia, sok természetes mágnes Ezeket iodestones (iode= vonz), magnetitet tartalmaznak, Fe3O4. Kínaiak: iránytű, két olyan hely ahol maximum a vonzás Kínaiak

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1. 2. 3. Mondat E1 E2 NÉV: Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, 2017. december 05. Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus /

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése pólusok dipólus mező mező jellemzése vonalak pólusok dipólus mező vonalak Tartalom, erőhatások pólusok dipólus mező, szemléltetése meghatározása forgatónyomaték méréssel Elektromotor nagysága különböző

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel! 1.) Hány Coulomb töltést tartalmaz a 72 Ah ás akkumulátor? 2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel! a.) alumínium b.) ezüst c.)

Részletesebben

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatikai mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok időben

Részletesebben

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye Egyszerű árakörök áraa, feszültsége, teljesíténye A szokásos előjelek Általában az ún fogyasztói pozitív irányokat használják, ezek szerint: - a ϕ fázisszög az ára helyzete a feszültség szinusz hullá szöghelyzetéhez

Részletesebben

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2 1. feladat = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V U 1 R 2 R 3 R t1 R t2 U 2 R 2 a. Számítsd ki az R t1 és R t2 ellenállásokon a feszültségeket! b. Mekkora legyen az U 2

Részletesebben

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2016 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely XI. Osztály 1. Adott egy alap áramköri elemen a feszültség u=220sin(314t-30 0 )V és az áramerősség i=2sin(314t-30

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk onzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához asdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez asdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Elektromos töltés, áram, áramkör

Elektromos töltés, áram, áramkör Elektromos töltés, áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban

Részletesebben

Pótlap nem használható!

Pótlap nem használható! 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. november 29. Neptun kód:... Pótlap nem használható! g=10 m/s 2 ; εε 0 = 8.85 10 12 F/m; μμ 0 = 4ππ 10 7 Vs/Am; cc = 3

Részletesebben

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata A kísérlet célkitűzései: Kísérleti úton tapasztalja meg a diák, hogy mi a különbség a mozgási és a nyugalmi indukció között, ill. milyen tényezőktől függ az indukált feszültség nagysága. Eszközszükséglet:

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális

Részletesebben

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el. 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Energetikai mérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. május 15. Neptun kód:... g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus

Részletesebben

Fizika A2 Alapkérdések

Fizika A2 Alapkérdések Fizika A2 Alapkérdések Összeállította: Dr. Pipek János, Dr. zunyogh László 20. február 5. Elektrosztatika Írja fel a légüres térben egymástól r távolságban elhelyezett Q és Q 2 pontszer pozitív töltések

Részletesebben

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok 1. Egy vezető keret (lapos tekercs) területe 10 cm 2 ; benne 8A erősségű áram folyik, a menetek száma 20. A keretre ható legnagyobb forgatónyomaték 0,005

Részletesebben

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések 1.) Írja fel a 4 Maxwell-egyenletet lokális (differenciális) alakban! rot = j+ D rot = B div B=0 div D=ρ : elektromos térerősség : mágneses térerősség D : elektromos

Részletesebben

Az elektromágneses tér energiája

Az elektromágneses tér energiája Az elektromágneses tér energiája Az elektromos tér energiasűrűsége korábbról: Hasonlóképpen, a mágneses tér energiája: A tér egy adott pontjában az elektromos és mágneses terek együttes energiasűrűsége

Részletesebben

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!)

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1 A XXII. Öveges József fizika tanulányi verseny első fordulójának feladatai és azok egoldásának pontozása 2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1. Egy odellvasút ozdonya egyenletesen

Részletesebben

Mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése pólusok dipólus mező mező jellemzése vonalak pólusok dipólus mező kölcsönhatás A mágnesek egymásra és a vastárgyakra erőhatást fejtenek ki. vonalak vonzó és taszító erő pólusok dipólus mező pólusok északi

Részletesebben

20. Állandó mágneses mezo, mozgási indukció, váltakozó áram. Alapfeladatok

20. Állandó mágneses mezo, mozgási indukció, váltakozó áram. Alapfeladatok 20. Állandó mágneses mezo, mozgási indukció, váltakozó áram Mágneses mezo keltése 1. Alapfeladatok Jellemezze az áramjárta egyenes vezeto környezetében kialakult mágneses mezot! 2. Mitol függ egy tekercs

Részletesebben

Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás

Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások Mérje meg a Mikola csőben lévő buborék sebességét, két különböző alátámasztás esetén! Több mérést végezzen! Milyen mozgást végez a buborék? Milyen

Részletesebben

13. Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló május 21. péntek MÉRÉS NAPELEMMEL (Szász János, PTE TTK Fizikai Intézet)

13. Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló május 21. péntek MÉRÉS NAPELEMMEL (Szász János, PTE TTK Fizikai Intézet) 3. oán-magyar Előolipiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló 2. ájus 2. péntek MÉÉ NAPELEMMEL (zász János, PE K Fizikai ntézet) Ha egy félvezető határrétegében nok nyelődnek el, akkor a keletkező elektron-lyuk

Részletesebben

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra 4. Gyakorlat 31B-9 A 31-15 ábrán látható, téglalap alakú vezetőhurok és a hosszúságú, egyenes vezető azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra. 31-15 ábra

Részletesebben

Ha valahol a mágneses tér változik, akkor ott a tér bizonyos pontjai között elektromos potenciálkülönbség jön létre, ami például egy zárt vezető

Ha valahol a mágneses tér változik, akkor ott a tér bizonyos pontjai között elektromos potenciálkülönbség jön létre, ami például egy zárt vezető Ha valahol a mágneses tér változik, akkor ott a tér bizonyos pontjai között elektromos potenciálkülönbség jön létre, ami például egy zárt vezető hurokban elektromos áramot hoz létre. Mozgási indukció A

Részletesebben

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az

Részletesebben

XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 2013. M E G O L D Á S A I ELSŐ FORDULÓ. A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I 2.

XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 2013. M E G O L D Á S A I ELSŐ FORDULÓ. A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I 2. XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 01. ELSŐ FORDULÓ M E G O L D Á S A I A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I. H H I H. H I H 4. I H H 5. H I I 6. H I H 7. I I I I 8. I I I 9.

Részletesebben

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK MÁGNESES NDUKCÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK Mágneses indukció Mozgási indukció v B Vezetőt elmozdítunk mágneses térben B-re merőlegesen, akkor a vezetőben áram keletkezik, melynek iránya az őt létrehozó

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás Mágneses oentu, ágneses szuszceptibilitás A olekuláknak (atooknak, ionoknak) elektronszerkezetüktől függően lehet állandóan eglévő, azaz peranens ágneses oentua (ha van bennük párosítatlan elektron, azaz

Részletesebben

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Egyenáram Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Elektromos áram Az elektromos töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük.

Részletesebben

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG A) változat Név:... osztály:... 1. Milyen töltésű a proton? 2. Egészítsd ki a következő mondatot! Az azonos elektromos töltések... egymást. 3. A PVC-rudat megdörzsöltük egy

Részletesebben

D. Arkhimédész törvénye nyugvó folyadékokra és gázokra is érvényes.

D. Arkhimédész törvénye nyugvó folyadékokra és gázokra is érvényes. 1) Egyetlen szóval 20 pont Karikázd be a helyes állítások betűjelét! A hamisakat egyetlen szó megváltoztatásával, kihúzásával vagy hozzáírásával tedd igazzá! A kötőszók, névelők szabadon változtathatók.

Részletesebben

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata Az áram és a mágneses tér kapcsolata Mágneses tér jellemzése: Mágneses térerősség: H (A/m) Mágneses indukció: B (T = Vs/m 2 ) B = μ 0 μ r H 2Seres.Istvan@gek.szie.hu Sztatikus terek Elektrosztatikus tér:

Részletesebben

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 4 ÉRETTSÉGI VIZSGA 04. október 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útutató utasításai szerint,

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor 1. Fizikai mennyiségek Jele: (1), (2), (3) R, (4) t, (5) Mértékegysége: (1), (2), (3) Ohm, (4) s, (5) V 3:06 Normál Számítása: (1) /, (2) *R, (3) *t, (4) /t, (5) / Jele Mértékegysége Számítása dő Töltés

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

Az elektromágneses indukció jelensége

Az elektromágneses indukció jelensége Az elektromágneses indukció jelensége Korábban láttuk, hogy az elektromos áram hatására mágneses tér keletkezik (Ampère-féle gerjesztési törvény) Kérdés, hogy vajon ez megfordítható-e, és a mágneses tér

Részletesebben

A magnetosztatika törvényei anyag jelenlétében

A magnetosztatika törvényei anyag jelenlétében TÓT A.: Mágnesség anyagban (kibővített óravázlat) 1 A agnetosztatika törvényei anyag jelenlétében Eddig: a ágneses jelenségeket levegőben vizsgáltuk. Kiutatható, hogy vákuuban gyakorlatilag ugyanolyanok

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS MÁGNESES TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS MÁGNESES TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR VIANYSZEREŐ KÉPZÉS 2 0 5 MÁGNESES TÉR ÖSSZEÁÍTOTTA NAGY ÁSZÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Mágneses tér fogalma, jellemzői...3 A mágneses tér hatása az anyagokra...4 Elektromágneses indukció...6 Mozgási

Részletesebben

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó. Ohm törvénye Az Ohm törvény Az áramkörben folyó áram erőssége függ az alkalmazott áramforrás feszültségétől. Könnyen elvégezhető kísérlettel mérhetjük az áramkörbe kapcsolt fogyasztón a feszültséget és

Részletesebben

11/1. Teljesítmény számítása szinuszos áramú hálózatokban. Hatásos, meddô és látszólagos teljesítmény.

11/1. Teljesítmény számítása szinuszos áramú hálózatokban. Hatásos, meddô és látszólagos teljesítmény. 11/1. Teljesítén száítása szinuszos áraú álózatokban. Hatásos, eddô és látszólagos teljesítén. Szinuszos áraú álózatban az ára és a feszültség idıben változik. Íg a pillanatni teljesítén is változik az

Részletesebben

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T = 4 t = 4 = 4ms 6 f = = =,5 Hz = 5

Részletesebben

Az elektromágneses indukció

Az elektromágneses indukció TÓTH A: Elektroágneses ukció/ Az elektroágneses ukció Elektroágneses ukció néen azokat a jelenségeket szokás összefoglalni, aelyekben egy ezető hurokban ágneses erőtér jelenlétében, a szokásos telepek

Részletesebben

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek. III. VILLAMOS TÉR Villamos tér A térnek az a része, amelyben a villamos erőhatások érvényesülnek. Elektrosztatika A nyugvó és időben állandó villamos töltések által keltett villamos tér törvényeivel foglalkozik.

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? .. Ellenőrző kérdések megoldásai Elméleti kérdések. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? Az ábrázolás történhet vonaldiagramban. Előnye, hogy szemléletes.

Részletesebben

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM VANYSEEŐ KÉPÉS 0 5 EGYFÁSÚ VÁTAKOÓ ÁAM ÖSSEÁÍTOTTA NAGY ÁSÓ MÉNÖKTANÁ - - Tartalomjegyzék Váltakozó áram fogalma és jellemzői...3 Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség előállítása...3 A szinuszos lefolyású

Részletesebben

Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket) Mágnesség Schay G. Magnesia Μαγνησία Itt találtak már az ókorban mágneses köveket (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket) maghemit Köbös Fe 2 O 3 magnetit Fe 2 +Fe 3 +2O 4 mágnesvasérc

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:... Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ 2017. április 22. 8. évfolya Versenyző neve:... Figyelj arra, hogy ezen kívül ég a további lapokon is fel kell írnod a neved! Iskola:... Felkészítő tanár neve:...

Részletesebben

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere :

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere : Villamosságtan A Coulomb-tövény : F QQ 4 ahol, Q = coulomb = C = a vákuum pemittivitása (dielektomos álladója) 4 9 k 9 elektomos téeősség : E F Q ponttöltés tee : E Q 4 Az elektosztatika I. alaptövénye

Részletesebben

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen: Tekercsek Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: u i =-N dφ/dt=-n dφ/di di/dt=-l di/dt Innen: L=N dφ/di Ezt integrálva: L=N Φ/I A tekercs induktivitása

Részletesebben

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel. Eszközszükséglet: Elektromos áramkör készlet (kapcsolótábla, áramköri elemek) Digitális multiméter Vezetékek, krokodilcsipeszek Tanulói tápegység

Részletesebben

Bevezetés az elektronikába

Bevezetés az elektronikába Bevezetés az elektronikába 6. Feladatsor: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások Hobbielektronika csoport 2017/2018 1 Debreceni Megtestesülés Plébánia Tranziens (átmeneti) jelenségek Az előzőekben csupán az

Részletesebben

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A

Részletesebben

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2. evezető fizika (infó), 8 feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 04 november, 3:9 mai órához szükséges elméleti anyag: Kirchhoff törvényei: I Minden csomópontban a befolyó és kifolyó áramok előjeles

Részletesebben

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt. 1. Statikus elektromosság Dörzsöléssel a testek elektromos állapotba hozhatók. Ilyenkor egyik testről töltések mennek át a másikra. Az a test, amelyről a negatív töltések (elektronok) átmennek, pozitív

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

Fizika A2E, 8. feladatsor

Fizika A2E, 8. feladatsor Fizika AE, 8. feladatsor ida György József vidagyorgy@gmail.com. feladat: Az ábrán látható áramkörben határozzuk meg az áramer sséget! 4 5 Utolsó módosítás: 05. április 4., 0:9 El ször ki kell számolnunk

Részletesebben

9. fejezet (elektrosztatikai tér)

9. fejezet (elektrosztatikai tér) 9. fejezet (elektrosztatikai tér) 9.1 Q 1 = 10-7 C és Q 2 töltések egymástól 80 cm-re vannak rögzítve. Mekkora és milyen elıjelő Q 2, ha Q 1 -tıl 60 cm-re (nem Q 1 és Q 2 között!) egy q=10-8 C-os test

Részletesebben

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása A feltekercselt vezeték; tekercs, amelyben áram folyik, rúdmágnesként viselkedik, olyan mágneses tere lesz, mint a rúdmágnesnek.

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04. .feladat A derékszögű koordinátarendszer origójába elhelyezünk egy q töltést. Mekkora ennek a töltésnek a 4,32 0 nagysága, ha a töltés a koordinátarendszer P(0,03;0,04)[m] pontjában E(r ) = 5,76 0 nagyságú

Részletesebben

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV 9. osztály I. Testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás; átlagsebesség, pillanatnyi sebesség 3. Gyorsulás 4. Szabadesés, szabadon eső test

Részletesebben