3. mérés. Villamos alapmennyiségek mérése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. mérés. Villamos alapmennyiségek mérése"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudoányi Egyete Autoatizálási és Alkalazott Inforatikai Tanszék Elektrotechnika Alapjai Mérési Útutató 3. érés Villaos alapennyiségek érése Dr. Nagy István előadásai alapján és vezetésével írta Dr. Rakos Balázs 1

2 Tartalojegyzék 3.1 A érés célja Kötelező irodalo Ajánlott irodalo A felkészültség ellenőrzése A érés során használt alapösszefüggések rövid összefoglalása A érés eléleti alapjai Villaos érőűszerek csoportosítása Általános jellezők Periodikus jelek és jellezőik Alapűszerek Mérési feladatok Feszültségérő űszerek összehasonlítása Ellenállásérés egyenáraú körben Ellenállásérés váltakozóáraú körben Ellenőrző kérdések...20 MELLÉKLET M A érés érőűszerei M.1 Digitális ultiéter M.2 Tápegységek M.3 Univerzális űszer M.4 Mérőűszereken alkalazott jelölések

3 3.1 A érés célja Néhány alapvető elektroechanikus (utatós) űszer űködésének és alkalazásának egiserése. Alapvető villaos ennyiségek érése. Áraérő, feszültségérő éréshatárának bővítése. Mérési hibák, becslésük, száításuk, korrekciójuk. 3.2 Kötelező irodalo Jelen Mérési Útutató. Más nincs. 3.3 Ajánlott irodalo Varsányi P.: Villaos űszerek és érések, Műegyetei kiadó, Bp., 1997, sz. Szűcs T.,Ziányi P.:Elektronikus űszerek (érési segédlet), Műegyetei Kiadó, Bp.1997, sz. 3.4 A felkészültség ellenőrzése A felkészültség ellenőrzésének alapját a jelen érési leírás tartalazza, beleértve ind a érés eléleti alapjait, ind a érés során elvégzendő feladatok iseretét. 3.5 A érés során használt alapösszefüggések rövid összefoglalása Oh törvény egyenáraú árakörben: U = RI Oh törvény váltakozóáraú árakörben: U=ZI A Z koplex ipedancia R-L körben: Z=R+jωL=R+jX L Villaos teljesítény: P=UI=RI 2 Lorentz erőtörvény (B és l egyásra erőleges): F=Bil Mágneses energiasűrűség: w =B 2 /2µ 0 3

4 L induktivitás ágneses energiája: Li w = 2 2 Jelölések: Nagy betű időben állandó, kis betű időben változó ennyiséget jelöl. U, U feszültség, [U]=volt, U = U effektív érték, U koplex effektív érték I, I áraerősség, [I]=apere R ellenállás, [R]=oh 2 2 Z koplex ipedancia, Z = R + X L L induktivitás, [L]=henry X L =ωl induktív reaktancia, [X L ]=oh ω=2πf körfrekvencia, [ω -1 ]=s -1 ahol f a frekvencia P teljesítény, [P]=watt F erő, [F]=newton Vs B ágneses indukció, [ B] = 2 l vezeték hossz, [l]= w ágneses energiasűrűség, [w ]=watt s/ A érés eléleti alapjai Villaos érőűszerek csoportosítása Csoportosítás felépítés szerint: A villaos érőűszereket alapvetően a digitális- és az analóg űszerek csoportjára oszthatjuk. Digitális érőűszerek A digitális űszerek a érendő jel nagyságát szászerűen jelzik ki. A legkisebb érhető ennyiség ( x) a űszer felépítésétől függ. Ennél nagyobb érendő jel esetén a űszer azt vizsgálja, hogy a érendő ennyiség hányszorosa (n) a legkisebb érhető ennyiségnek. A kijelzőn a két szá szorzata (n x) jelenik eg. Analóg érőűszerek Analóg űszerekben a érés eredénye folytonos elozdulás vagy elfordulás. Elektroechanikus kivitel esetén a érendő ennyiség által létesített villaos nyoaték vagy erő rugóerő ellenében hoz létre elozdulást. Az elektronikus kivitel egyik képviselője az oszcilloszkóp, aelyben a érendő jel egy elektronsugarat térít el, aely az ernyőn egfigyelhető, és elozdulása érhető. Az analóg érőűszereket négy csoportra oszthatjuk: - utatós-, vagy fényutatós űszerek - rezonancia űszerek - regisztráló űszerek és - oszcilloszkópok. 4

5 Csoportosítás a ért ennyiség szerint: A ért ennyiség szerint egkülönböztetünk: - feszültségérőket - áraerősség-érőket - teljesítényérőket - frekvenciaérőket és - egyéb speciális célú űszereket (fázissorrendérők, ipedanciaérők, ellenállásérők stb.). A ért ennyiség jellege szerint egkülönböztetünk: - egyenáraú - váltakozóáraű és - univerzális űszereket Általános jellezők Mért érték és pontos érték: A ért érték (x ért ) az a ennyiség, aelyet a űszeren leolvasunk. Elektroechanikus (utatós) űszereken ez a skálaosztás és a űszerállandó szorzata. A ért érték általában eltér a pontos értéktől (x pontos ). Méréshatár: A éréshatár a űszer végkitéréséhez tartozó ennyiség (pl hoz 300 V tartozik). A éréshatár gyakran változtatható. Műszerállandó és érzékenység: A utató kitérése α, az x érendő ennyiség függvénye: α = f ( x ). A űszer dα α 1 x érzékenysége: E =. A űszerállandó: c = =. dx x E α Hiba: Az elektroechanikus űszerek hibái: Abszolút hiba: H = x x, ahol x a érendő ennyiség, x p annak pontos értéke. p H-t gyakran a űszer éréshatárára adják eg. Ez úgy határozható eg, hogy a űszerre a éréshatárhoz tartozó x p =x h pontos értéket kapcsolják és leolvassák x -et. Ilyenkor H = x x. h H H Relatív hiba: h = 100 % 100 %. x x Mivel x p -t ne iserjük, x -re adjuk eg a p relatív hibát, aely csak csekély értékben tér el az x p -re egadottól. Osztálypontosság: Osztálypontosság (op) a végkitéréshez (éréshatár) tartozó relatív hiba (ez egyben általában a H relatív hiba iniua): op = 100 %. Az osztálypontosság az elektroechanikus űszer xh jellezője, elyet a gyártók egadnak (a űszeren leolvasható). 5

6 op x Az osztálypontosság iseretében eghatározható az abszolút hiba: H = h, továbbá 100 H a érés relatív hibája: h = 100 %, és az a tartoány, aibe a pontos érték esik: x x x H, tehát x H x x + H. A érés pontossága érdekében olyan éréshatáron p p kell érni, aelyben a utató a legjobban kitér. 1. Példa: Áraerősséget érünk. A következő adatokat iserjük: x h =10 A op=1 x =6 A Határozzuk eg az abszolút hibát (H), a relatív hibát (h), és a pontos érték tartoányát. A egoldás: op 1 H 0.1 H = xh = 10 = 0.1 A ; h = 100 % = 100 % = 1.67 %; x H xp x + H, x 6 tehát 5.9 A x p 6.1 A. 2. Példa: Feszültséget érünk. A következő adatokat iserjük: x h =1000 V op=1.5 x =230 V Határozzuk eg az abszolút hibát (H), a relatív hibát (h), és a pontos érték tartoányát. A egoldás: op 1.5 H 15 H = xh = 1000 = 15 V; h = 100 % = 100 % = 6.52 %; x H xp x + H, x 230 tehát 215 V x p 245 V. Fogyasztás: Az egyenáraú elektroechanikus űszerek fogyasztásán a űszer kitéréséhez szükséges villaos teljesítényt értjük. A űszer jellezője a belső ellenállás (R b ). A fogyasztás ezen R b -n eső teljesítény, 2 2 U aely aperérő esetén P = I Rb, voltérő esetén P =, ahol I és U a ért Rb értékek. A űszer belső ellenállása egy éréshatáron belül érteleszerűen állandó. Aperérő belső ellenállása kicsi (ideális értéke zérus), voltérőjé nagy (ideális értéke végtelen nagy). Az aperérő esetén egadják a éréshatárhoz tartozó feszültségesést, aiből R b U éréshatáron száolható: Rb =. Voltérő esetén egadnak egy úgynevezett Ω/V értéket, I h aelyet egszorozva a éréshatárral egkapjuk az R b -t: R = " Ω / V " U. b h 6

7 Megjegyzés: Előfordulnak olyan űszerek, ahol közvetlenül egadják az R b -t, illetve voltérőknél is (az aperérőkhöz hasonlóan) egadják a végkitérésen (U h ) átfolyó áraot. 1. Példa: Mekkora egy egyenáraú aperérő tényleges és a éréshatárhoz tartozó fogyasztása, ha I h =10 A-es éréshatáron a feszültség esés U=0.1 V, a ért érték I =6 A? Megoldás: U 0.1 Rb 0.01, 2 2 = = = Ω P = I Rb = = 0.36 W. I 10 h 2. Példa: Mekkora egy egyenfeszültséget érő voltérő tényleges fogyasztása, ha U h =1000 V, Ω/V =10 kω, és U =230 V? Megoldás: U 230 Rb = " Ω / V " U h = = 10 Ω = 1 M Ω, P = = = W. 6 Rb 10 Mérési frekvenciatartoány: A váltakozó áraú űszereken gyakran feltüntetik az ún. referencia frekvenciatartoányt, aelyben az osztálypontosságot garantálják. Aennyiben a határok nincsenek feltüntetve, akkor a referencia tartoány Hz. Skálahiba és leolvasási hiba: Olcsóbb űszerek skálájának csak néhány pontját - leggyakrabban végkitérését - hitelesítik összehasonlító éréssel. Precíziós űszereken is csak pontot határoznak így eg, a többit pedig a skála bizonyos törvényszerűség szerinti (pl. egyenletes) felosztásával nyerik. Ez hibát okozhat ég akkor is, ha a hiteles űszerrel felvett pontok pontosak. Ha a utatóra ne a skálára erőleges irányból tekintünk, akkor leolvasási- vagy parallaxishiba lép fel. Ezt kiküszöbölendő, késél alakúra képezik ki a utatók végét, és tükröt helyeznek el alatta. Az ilyen űszert úgy kell leolvasni, hogy a utató teljes egészében elfedje a tükörképét. Mechanikai hibák és beállási viszonyok: Az elektroechanikus űszerekben a vizsgált ennyiség olyan hatásait használjuk fel, aelyek a űszer lengőrészére erőt, vagy nyoatékot képesek kifejteni. Ez a hatás leggyakrabban az ára ágneses hatása. A lengőrész lehet egy vagy több tekercs (lengőtekercses űszerek), lágyvas (lágyvasas űszerek), ritkán kis állandó ágnes (lengőágneses űszer). Forgó utatós egytekercses űszerekben a lengőrészre a súrlódáson kívül két nyoaték hat: a érendő ennyiséggel valailyen (pl. arányos) kapcsolatban lévő villaos nyoaték (M v ) és a rugóerőből eredő nyoaték (M r ). Egyensúlyban e két nyoaték eredője zérus. Mozgás közben ezeken kívül ég két dinaikus nyoatékösszetevő lép fel. A ozgásegyenlet: 2 d α dα M v ( α) = Θ + k + M ( ), 2 r α (3.6.1) dt dt ahol: α a kitérés, Θ a lengőrész tehetetlenségi nyoatéka, k a csillapítási állandó. Ugrásszerű M nyoatékváltozás esetén a beállás periodikusan csillapodó, vagy aperiodikus lehet (3.6.1 ábra). Az α = f ( t) időfüggvényt a fenti differenciálegyenlet egoldása szolgáltatja. M v és M r különbségét beállító-nyoatéknak nevezzük. Az egyensúlyi helyzet közelében ez egyre kisebb, ezért a lengőrész tűcsapágyának állandó súrlódási nyoatéka 7

8 kitérési hibát okoz. Mutatós űszerekben a lengőrész tengelye általában üvegkeényre edzett acélkúpban végződik ábra Periodikus jelek és jellezőik A vizsgálat szepontjából legegyszerűbb az időben állandó jel, aelynek pillanatértéke egegyezik időbeli átlagával. Egyszerű periodikus jelek például az időben szinuszosan változó, a négyszög (3.6.2a ábra), a hároszög (3.6.2b ábra) és a fűrészfog (3.6.2c ábra) alakú jel. Egy periodikus jel alakja azonban általában bárilyen lehet. A továbbiakban definiált jellezők a jelalaktól függetlenül jellezik az adott jelet. A periodikus jel pillanatértékét x(t)- vel, csúcsértékét X -el, periódusidejét pedig T p -vel jelöljük. A periódusidő reciproka a frekvencia (f), aelynek 2π-szerese a körfrekvencia (ω). Az x(t) szinuszos jelet pl. x( t) = X cos( ωt) alakban adhatjuk eg. A T p periódusidő alatt egy teljes periódus játszódik le, aelyhez radiánban 2π szög tartozik, vagyis ωt p = 2π. Innen ω=2π/t p =2πf ábra. A periodikus jeleket különböző időbeli átlagértékükkel szokás jelleezni. Egyrészt azért, ert ezeknek fizikai tartalo adható, ásrészt, ert a űszerek felépítésüktől függően ezek egyikét érik. A definíció ellett az egyes átlagértékek szeléletes fizikai jelentését is egadjuk. A felsorolt jellezőket alkalazhatjuk tetszőleges x(t) periodikus ennyiségekre, pl. feszültségre, fluxusra, indukcióra stb. Az x(t) ennyiséget az alábbiakban i(t) áranak tekintjük. 8

9 Átlagérték (egyszerű középérték): A definíció I 0 T p 1 = i( t) dt. T (3.6.2) p 0 Szinuszos ára, i( t) = I cos( ωt) esetén I 0 = 0. Mateatikai szepontból egegyezik a periodikus jel Fourier-sorának első tagjával, fizikai oldalról az i(t) egyenáraú összetevőjével. Szokás elektrolitikus középértéknek is nevezni, ert hatása elektrolízis alkalával egyenértékű a kivált anyag ennyiségének szepontjából az I 0 nagyságú egyenáraéval. Abszolút-középérték (röviden középérték): A definíció I k T p 1 = i( t) dt. T (3.6.3) p 0 2 Szinuszos ára esetén I. k = I π Ez az egyenirányítás után kapott időben változó ennyiség időbeli átlaga. Az egyenirányított váltakozó ára egyszerű és abszolút középértéke egegyezik, vagyis ebben az esetben az abszolút középérték egegyezik az elektrolitikus középértékkel (pl. egyenirányítós Deprezűszer által érzékelt ennyiség, ld. később). Effektív érték (négyzetes középérték): A definíció I T p 1 2 Ieff I i t dt Tp 0 = = ( ). (3.6.4) Szinuszos ára esetén I =. 2 Az ára effektív értéke azt adja eg, hogy egy periodikus ára ekkora egyenértékű egyenáraal helyettesíthető a hőhatás szepontjából. Mivel a pillanatnyi teljesítény az ára négyzetével arányos, így az R ellenálláson átfolyó i(t) ára átlagteljesíténye egy periódus alatt 1 T teljesítényével. T p 2 2 Ri ( t) dt = RI, vagyis egegyezik az I egyenáraal átjárt R ellenállás p 0 Az effektív értéket a továbbiakban index nélküli nagybetűvel jelöljük: Alaktényezők: A csúcstényező definíció szerint k cs I, (3.6.5) I Szinuszos ára esetén k cs = 2. 9

10 A foratényező definíciója: Szinuszos ára esetén k f = 1,11. k f I =. (3.6.6) I k 3.7 Alapűszerek Deprez-űszer (lengő- vagy forgótekercses űszer): ábra. Vázlatos felépítése az ábrán látható. A lengőtekercset (2) - aelyet, egy álló ferroágneses henger (3) alkotója irányában csévélnek fel - egy állandó ágnes (1) fogja körül. Az áraot általában a visszatérítő rugókon (4) át vezetik be a tekercsbe. A tekercs közel hoogén ágneses térben van, így az egy vezetőre ható erő integrálás nélkül száítható a Lorentz törvényből: F = B I l, ahol: B az állandó ágnes által létesített indukció, I a tekercsben folyó érendő egyenára, l a hatásos vezetőhossz. Egy négyzetalapú hasábra tekercselt cséve esetén azok az egyással szeben fekvő oldalon lévő vezetők tekintendők hatásosaknak, aelyek ozgásuk közben az indukcióvonalakra indig erőlegesek. A villaos nyoaték: M v =2NBIlr=k 1 I, ahol N a tekercs enetszáa, r a tekercs közepes sugara. Legyen a rugó nyoatéka: M r =k 2 α, így a kitérés: 10

11 k2 I, α = (3.7.1) k1 ahol k 1, k 2 a felépítéstől függő állandók. Mivel a kitérés arányos az áraal, a skála beosztása egyenletes. A Deprez-űszer tehát egyenára vagy váltakozóára átlagértékének (egyenáraú összetevőjének) érésére alkalas. Ez utóbbi esetben vigyázni kell arra, hogy a tekercset az ára effektív értéke elegíti, de a kitérés az átlagértékkel arányos. Ha az effektív érték lényegesen eghaladja a éréshatárt, akkor a tekercs tönkreehet, annak ellenére, hogy az átlagértékkel arányos kitérés kicsi, ert a nyoaték váltakozó koponensét a űszer - a lengőrész tehetetlensége iatt - ne követi. Egyenirányítós Deprez-űszer: A Deprez-űszert váltakozóára érésére úgy teszik alkalassá, hogy egyenirányítással az ára abszolútértékét képezik. A űszer az abszolút középértékkel arányosan tér ki, ert a lengőrész tehetetlensége iatt, a nyoaték-középértékre szuperponált váltakozó összetevőket a utató ne tudja követni. Mivel a érendő jel általában szinuszos, a űszert a szinuszos jel foratényezőjének (k f =1,11) figyelebevételével, annak effektív értékére skálázzák. Szinuszostól eltérő jelalakok esetén a következő száítással határozhatjuk eg az effektív értéket (x eff ): x xeff = k f, ahol x a ért érték, k f a ért jel foratényezője a leolvasott értéket 1,11-gyei osztva, egkapjuk a jel középértékét, ajd aennyiben iserjük a ért jel foratényezőjét, azzal szorozva a középértéket, egkapjuk a ért jel effektív értékét. A űszert az egyenirányítók szibóluával (egy dióda jelképével) különböztetik eg az egyenáraú kiviteltől. Lágyvasas űszer 1 : A lágyvasas űszer elvi felépítése a ábrán látható. Működése azon alapszik, hogy ha egy tekercs (1) ágneses terébe vasdarabot (2) helyezünk, akkor arra erő hat. Egy vasdarab felületén a ágneses erőhatásból szárazó felületegységre ható p erő egegyezik a felülethez kapcsolódó levegő térfogategységében tárolt w ágneses energiával: 1 2 p = w = B, ahol B a vas felületére erőleges indukció, µ 0 a vákuu pereabilitása. 2µ 0 [p ]=N/ 2. 1 A űködési leírás az előadási jegyzet 3, 4 és 5 fejezeteinek iseretében ég jobban érthető. 11

12 3.7.2 ábra. A tekercs belsejében nagyobb az indukció, így a lágyvas tekercs felöli oldalán nagyobb a ágneses erőhatás is, aely indig a ferroágneses anyagból a levegő felé irányul. Ezért az eredő nyoaték a lágyvasat be akarja forgatni a tekercs belsejébe. Ekkor az elrendezés L(α) induktivitása növekszik, ahol α a utató szögelfordulása. Az ehhez szükséges energiát a űszer a érendő hálózatból veszi fel. A nyoaték-száításhoz induljunk ki a teljes ágneses energiából. A teljes érőrendzer induktivitása L(α) a vasleez helyzetétől függ és így a ágneses energia a helyzet függvénye: 1 ( ) 2 W = wdv = L α i. (3.7.2) 2 V A űszer dα elei elfordulásakor a rugó ellenében végzett unkát a ágneses energia elei változása fedezi: 1 ( ) 2 vdα = d L α i. 2 (3.7.3) A nyoaték, v az i ára négyzetével arányos, az arányossági tényező pedig a kitérés függvénye: 1 dl( α ) 2 2 v = i = f ( α ) i, (3.7.4) 2 dα Váltakozóára érésekor a űszer - ne bírván követni a nyoaték gyors változásait α k szöggel kitér, f(α k ) tehát az időben állandó. A közepes nyoaték T p p 1 1 M dt f ( ) i dt f ( ) I. ( α 2 2 ) = = α = α v k v k k Tp T 0 p 0 T (3.7.5) A fenti egyenlet szerint tehát az M v kitérőnyoaték, és így a űszer kitérése az ára effektív értékének négyzetével arányos, skálája ne egyenletes osztású. A űszer egyenára érésére is alkalas. Elektrodinaikus űszer: Ha egy űszer lengőtekercse ne egy állandó ágnes terében, hane egy ásik tekercs áraa által létesített ágneses térben ozog, akkor elektrodinaikus űszerről beszélünk. Alapvetően két típust különböztetünk eg: - vasagos elektrodinaikus (ferrodinaikus) űszerről beszélünk, ha az állórészben gerjesztett ágneses tér nagyrészt vasban záródik; 12

13 Elektrotechnika alapjai - vasentesnek (röviden elektrodinaikusnak) nevezzük a űszert akkor, ha a ágneses erővonalak kizárólag levegőben záródnak ábra. A vasentes űszer tekercsei olyanok (3.7.3 ábra), hogy az állótekercs által létrehozott indukcióvonalak inden helyzetben közelítőleg erőlegesen essék a forgó tekercs vezetőit. A villaos nyoaték az indukció és a forgó tekercs áraának szorzatával arányos. Végső soron a villaos nyoaték pillanatértéke a két ára pillanatértékének szorzatával arányos: (3.7.6) v=k1i1i2. Elektrodinaikus ára- és feszültségérőkben a két tekercset sorba kötik és így pl. ára érésekor i1 =i2. A kitérés a villaos nyoaték időbeli átlagértékével arányos, így (3.7.7) α = ki 2. Váltakozó ára érésekor a kitérés az effektív érték négyzetével arányos, így az elektrodinaikus űszer egyen- és tetszőleges alakú periodikusan váltakozó ára érésére egyaránt alkalas (egy adott frekvenciasávon belül). A ábra szerinti indukcideloszlás esetén a skála négyzetes. Más elrendezésben a skála akár egyenletes osztású is lehet. 13

14 3.8 Mérési feladatok Feszültségérő űszerek összehasonlítása A ábra szerinti érési elrendezésben egvizsgáljuk különböző rendszerű feszültségérő űszereknek különböző foratényezőjű jelekre utatott hibáit. A érési feladatot a érésvezető irányítása ellett kell elvégezni ábra. Különböző rendszerű feszültségérő űszerek összehasonlítása. 1. Ellenőrizze az ábra szerint összeállított érési kapcsolást! A toroid transzforátor két beenő (R és N) és két kienő (R' és N) kapoccsal rendelkezik. A beenő (R-N) kapcsok közé állandó (esetünkben 220 V-os) váltakozó feszültséget kapcsolunk. A kienő (R'-N) kapcsok között a váltakozó feszültség a csúszka állásától függően folyaatosan változtatható, és pl. ha a csúszka a legalsó helyzetben van, U ki = 0, a csúszkát ebből a helyzetből felfelé elozdítva U ki nő. A D dióda olyan villaos ele, aely a berajzolt nyíl irányában vezet csak áraot, ellenkező irányban ne. Figyeljen az oszcilloszkóp helyes bekötésére! Mivel a toroid transzforátorra kapcsolt hálózat földelt N pontja az oszcilloszkóp csatlakozódugójának védőérintkezőjén át az oszcilloszkóp testjére kerül, a rajzzal ellentétes polaritású bekötés zárlatot eredényez! 2. Válassza eg a feszültségérő űszerek alkalas éréshatárát, ha a érendő feszültség U = 130 V. Zárt K 2 és K 1 ellett, a toroid transzforátor segítségével növelje az U ki feszültséget 0-ról 130 V-ra. K 1 kapcsoló isételt nyitásával és zárásával vizsgálja eg a űszerek beállását! Aperiodikus vagy periodikus a folyaat? Válasz: I. Egyenirányítós Deprez:... II. Lágyvasas:... III. Elektrodinaikus: Zárt K 2 kapcsoló (szinuszos jel) esetében jegyezze fel a táblázat egfelelő sorába a feszültségérők által utatott értékeket! Ha a legkisebb hibaosztályú űszer által 14

15 utatott értéket tekintjük a pontos értéknek, akkor ekkora a érés abszolút és relatív hibája az egyes űszereken? A száítás eredényeit írja be az táblázatba! Műszer Egyenirányítós Deprez Lágyvasas Elektrodinaikus Rendszer rajzjele Száa Osztálypontossága Jelalak SZINUSZ Méréshatár......V......V......V Műszerállandó...V/...V/...V/ Mért érték [ ] Mért érték [V] Hiba [V] Rel. hiba [%] Jelalak FÉLSZINUSZ Méréshatár......V......V......V Műszerállandó...V/...V/...V/ Mért érték [ ] Mért érték [V] Hiba [V] Rel. hiba [%] Táblázat 4. Nyissa a K 2 kapcsolót (félszinusz jel)! Rajzolja le az oszcilloszkópon látható jelalakot az ábrába! Jegyezze fel a feszültségérők által utatott értékeket a táblázat egfelelő sorába! Magyarázza eg, iért ne utatnak azonos értéket a űszerek! ábra 15

16 5. A félszinusz alakú feszültség foratényezőjével korrigálja a kiugróan nagy eltérést adó űszer érési eredényét! Száítás: A... űszer korrigált érési eredénye:... Vesse össze a korrigált értéket a pontosnak tekintett űszer érési eredényével: A hiba:... A relatív hiba : Ellenállásérés egyenáraú körben 1. A vizsgált két alkatrészt R-rel, ill. Z-vel jelöljük. Az eredények összehasonlíthatósága érdekében a és érésben ugyanazt az R, ill. Z alkatrészt kell vizsgálni! R névleges adatai: R n =...Ω ±... % P n =...W Mérje eg az alkatrészek ellenállásértékét digitális ultiéterrel! A ultiéterrel ért értékek: R =...Ω R z =...Ω A érést végezzük el a többi R, ill. Z ele esetére is! 2. R érése feszültség-áraérős ódszerrel. A éréshez egy darab univerzális űszer használata szükséges, elyet először állítsunk be áraérésre és kössük be az ellenállással sorosan. Ezután elvégezhető a feszültségérés is, elyhez a űszert feszültségérésre kell beállítani, és az ellenállással párhuzaosan kell bekötni. Az U=20 V-os egyenfeszültségű tápegységet használjuk. Állítsa össze a fenti elrendezést először az áraéréshez, ajd a feszültségéréshez! Állítsa be a űszerek szükséges éréshatárát! A feszültség bekapcsolása után jegyezze fel a táblázatba a érési adatokat! A űszerek adatai Mérési adatok Száa Rendszerjele Oszt. pont. Méréshatár [ ] [V], [A] Fesz. érő......v Áraérő......V táblázat: R érése egyenáraú körben. 16

17 A érési adatokból száított ellenállásérték: R =...=...Ω Vesse össze a kapott R értéket a ért (pontosnak tekinthető) R ellenállásértékkel! Száítsa ki a érési adatokból száított ellenállásérték hibáját! A hiba értéke a hibaterjedésre vonatkozó szabályok alapján az alábbi képlet segítségével száítható ki: 2 2 V I R = R +, V I ahol V a feszültségérés, I az áraérés hibája (lásd fejezet). Az R érték hibája: R=...Ω A érést végezzük el a többi R ele esetére is! 3. R z érése feszültség-árarnérős ódszerrel. Állítsa össze az előző pontban ár isertetett érési elrendezést! A feszültség bekapcsolása után jegyezze fel a táblázatba a ért értékeket! (3.8.1) A űszerek adatai Mérési adatok Száa Rendszerjele Oszt. pont. Méréshatár [ ] [V], [A] Fesz. érő......v Áraérő......V táblázat. R z érése egyenáraú körben R z =...=...Ω Vesse össze a kapott eredényt a ért (pontosnak tekinthető) R értékkel! Száítsa ki a érési adatokból száított R z érték hibáját! A száított hiba: R z =...Ω A érést végezzük el a többi Z ele esetére is! 17

18 3.8.3 Ellenállásérés váltakozóáraú körben A vizsgálandó alkatrészek a érésben alkalazott R és Z. 1. R érése feszültség-áraérős ódszerrel. A érést a pontban isertetett ódon kell elvégezni, a érőűszert váltakozó áraú üzeódban kell használni. A éréshez a érőasztalban található 24 V-os, 50 Hz-es szinuszos feszültségforrást használjuk! Állítsa össze az elrendezést először az áraéréshez, ajd a feszültségéréshez! Állítsa be a űszerek szükséges éréshatárát! A feszültség bekapcsolása után jegyezze fel a táblázatba a érési adatokat! A űszerek adatai Mérési adatok Száa Rendszerjele Oszt. pont. Méréshatár [ ] [V], [A] Fesz. érő......v Áraérő......V táblázat. R érése váltakozó áraú körben. A érési adatokból száított ellenállás értéke: R =...=...Ω Megegyezik-e a érés eredénye az egyenáraú körben eghatározott R értékkel? Indokolja tapasztalatát! Vesse össze a kapott R értéket a ért (pontosnak tekinthető) R ellenállás értékkel! Száítsa ki a érési adatokból száított ellenállásérték hibáját! A száított hiba: R=...Ω A érést végezzük el a többi R ele esetére is! 2. Z érése feszültség-áraérős ódszerrel. A érést a pontban isertetett ódon kell elvégezni, a érőűszert váltakozó áraú üzeódban kell használni. Állítsa össze a érési elrendezést először az áraéréshez, ajd a feszültségéréshez! Állítsa be a űszerek szükséges éréshatárát! A feszültség bekapcsolása után jegyezze fel a táblázatba a érési adatokat! Száa A űszerek Rendszerjele adatai Oszt. pont. Méréshatár Mérési adatok [ ] [V], [A] 18

19 Fesz. érő......v Áraérő......V táblázat. Z érése váltakozó áraú körben. A érési adatokból száított váltakozó áraú ellenállás (ipedancia) értéke: Z =...=...Ω Megegyezik-e a érés eredénye az egyenáraú körben eghatározott R z (egyenáraú ellenállás) értékkel? Indokolja tapasztalatát! Száítsa ki a érési adatokból száított ipedanciaérték hibáját! A száolt hiba: Z=...Ω A érést végezzük el a többi Z ele esetére is! A és érés eredényelnek tanulsága szerint ne tisztán ohos ellenállású, illetve iseretlen felépítésű alkatrészek ohos ellenállásának érésére egyenáraú érési ódszert kell alkalazni. 19

20 3.9 Ellenőrző kérdések 1. Isertesse a villaos érőűszerek különböző csoportosításait! 2. Definiálja a ért érték, pontos érték, éréshatár, űszerállandó, érzékenység, az abszolút és relatív hiba fogalát! 3. Definiálja az osztálypontosság, fogyasztás, skálahiba, leolvasási hiba, illetve echanikai hibák fogalát! 4. Definiálja az átlagérték, abszolút középérték, effektív érték, és alaktényező fogalát! 5. Isertesse a Deprez űszer felépítését és űködési elvét! 6. Isertesse az egyenirányítós Deprez űszer felépítését és űködési elvét! 7. Isertesse a lágyvasas űszer felépítését és űködési elvét! 8. Isertesse az elektrodinaikus űszer felépítését és űködési elvét! 9. Isertesse a Feszültségérő űszerek összehasonlítása c. érés enetét! 10. Isertesse az Ellenállásérés egyenáraú körben c. érés enetét! 11. Isertesse az Ellenállásérés váltakozó áraú körben c. érés enetét! 12. Isertesse az Oh törvényt egyenáraú, illetve váltakozóáraú körben! Definiálja a koplex ipedancia fogalát! 13. Isertesse a Lorentz erőtörvényt! Definiálja a villaos teljesítény száítását egyenáraú árakörben! 20

21 MELLÉKLET 3.M A érés érőűszerei 3.M.1 Digitális ultiéter A digitális ultiéterek többnyire egyen- és váltakozó feszültség, illetve -ára, valaint ellenállás érésére alkalasak. Működésük legtöbbször azon az elven alapul, hogy a beenő feszültséggel arányos időintervalluot állítanak elő és ezt az időintervalluot érik. Ára- illetve ellenállásérés esetén, először az áraal, illetve az ellenállással arányos feszültséget állítanak elő. A digitális ultiéterek általában csúcsegyenirányítást végeznek, és a csúcsérték szeresét jelzik ki, így biztosítjuk, hogy szinuszos jel érése esetén a űszer az effektív értéket utassa. Ne szinuszos jel érése esetén a csúcstényezővel korrigálni kell a érési eredényt. Ennél a űszernél is, int inden digitális elvű érőűszernél, a lehető legtöbb szájegyes kijelzésre kell törekedni. A TR 1667 típusú digitális ultiéter: A űszer kezelőszervei a 3.M.1 ábrán láthatók M.1 ábra. A TP 1667 típusú digitális ultiéter kezelőszervei. Mérhető ennyiségek értéktartoánya: Feszültség: 100 µv-1000 V (DC), ill. 500 V eff (AC); Ára: 0,1 µa - 2 A; Ellenállás: 0, 1 Ω - 2 MΩ; 21

22 Váltakozó jelek: 30 Hz - 2 MHz tartoányban érhetők hitelesen. A POWER ON-OFF a hálózati be- és kikapcsoló. A érési ód beállító nyoógobokkal választjuk ki a érni kívánt ennyiséget: az U - feszültségérést; az I - áraérést; az R - ellenállásérést; a DC - egyenjelet; az AC - váltakozó jelet jelent. A űszer DC állásban csak a jel egyenáraú összetevőjét, AC állásban pedig csak a váltakozó koponenseket éri. A éréshatár beállító gobok felirata a axiálisan kijelezhető ennyiséget jelzi. Ha ezt a határt túllépjük, a kijelzett száok üteesen villognak. Megjegyzés: 2000 V éréshatáron csak ax V egyen-, illetve 500 V váltakozó feszültség érhető. Feszültség- illetve ellenállás érésekor a érendő pontokat az U, illetve R és a COMMON (közös) feliratú beenetekhez csatlakoztatjuk. Áraérést az I és a COMMON beenetek segítségével végzünk. 22

23 3.M.2 Tápegységek 3.M.2 ábra. Az OE 71 típusú egyenfeszültségű tápegység kezelőszervei. A nyoógobok benyoott állapotához (itt a felső) kiengedett állapotához (itt az alsó) feliratok tartoznak. *Csak akkor hatásos, ha a fix 5 V feszültség nincs kiválasztva. 23

24 3.M.3 ábra. A TR 9162 típusú egyenfeszültségű tápegység kezelőszervei. 24

25 3.M.3 Univerzális űszer 3.M.4 ábra. A Ganzuniv univerzális űszer kezelőszervei. 1. Nullpont beállítás. 2. Védőkapcsoló nyoógobja. A gobot "be" állásba kell nyoni, aennyiben "ki" állásban (felső állás) lenne. 3. A nyoógobos kapcsolót szükség szerint egyenáraú állásba (...), továbbá a polaritástól függően "+", vagy "-" állásba, váltakozó áranál "~" állásba, ellenállásérésnél pedig "Ω" állásba kapcsoljuk. Az átkapcsolást érés közben is elvégezhetjük. Átkapcsolás közben a érőkör ne szakad eg. A nyoógobos kapcsolóval beállított polaritás pozitív kitérésnél a jobboldali csatlakozóra érvényes. 4. A éréshatár kapcsolót állítsuk a kívánt éréshatárra. Áraerősség, vagy feszültség érését a agasabb éréshatáron kezdjük és azután kapcsoljuk a kedvezőbb alacsonyabb éréshatárra. A érés befejezése után a éréshatár kapcsolót indig a legagasabb feszültség éréshatárra állítsuk. 5. A űszer csatlakoztatása a érendő árakörhöz. Feszültségérés esetén a érendő árakört a baloldali (föld) és a középcső csatlakozó közé kell kötni. Áraérés esetén a 3 A 30 µa éréstartoány esetén a baloldali és a középső, 10 A-es éréstartoány esetén pedig a baloldali és jobboldali csatlakozók közé kell bekötni a érendő árakört. 6. Az Ω -gobot ellenállásérés esetén használhatjuk (itt ne térünk ki a használatára). Egy rövid kezelési utautató a űszer fenéklapján található. 7. Hordfül (betolható). 25

26 3.M.4 Mérőűszereken alkalazott jelölések 26

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye Egyszerű árakörök áraa, feszültsége, teljesíténye A szokásos előjelek Általában az ún fogyasztói pozitív irányokat használják, ezek szerint: - a ϕ fázisszög az ára helyzete a feszültség szinusz hullá szöghelyzetéhez

Részletesebben

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram A szinszosan váltakozó feszültség és ára. A szinszos feszültség előállítása: Egy téglalap alakú vezető keretet egyenletesen forgatnk szögsebességgel egy hoogén B indkciójú ágneses térben úgy, hogy a keret

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása.

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása. Hullátan A hullá fogala. A hulláok osztályozása. Kísérletek Kis súlyokkal összekötött ingasor elején keltett rezgés átterjed a többi ingára is [0:6] Kifeszített guikötélen keltett zavar végig fut a kötélen

Részletesebben

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése 1. Gyakorlat célja Fluidizált halaz jellezőinek érése A szecsés halaz tulajdonságainak eghatározása, a légsebesség-nyoásesés görbe és a luidizációs határsebesseg eghatározása. A érésekböl eghatározott

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Egyfázisú aszinkron motor

Egyfázisú aszinkron motor AGISYS Ipari Keverés- és Hajtástecnika Kft. Egyfázisú aszinkron otor 1 Egy- és árofázisú otorok főbb jellegzetességei 1.1 Forgórész A kalickás aszinkron otorok a forgórész orony alakjának kialakításától

Részletesebben

11/1. Teljesítmény számítása szinuszos áramú hálózatokban. Hatásos, meddô és látszólagos teljesítmény.

11/1. Teljesítmény számítása szinuszos áramú hálózatokban. Hatásos, meddô és látszólagos teljesítmény. 11/1. Teljesítén száítása szinuszos áraú álózatokban. Hatásos, eddô és látszólagos teljesítén. Szinuszos áraú álózatban az ára és a feszültség idıben változik. Íg a pillanatni teljesítén is változik az

Részletesebben

Elektronikai alapgyakorlatok

Elektronikai alapgyakorlatok Elektronikai alapgyakorlatok Mőszerismertetés Bevezetés a szinuszos váltakozó feszültség témakörébe Alkalmazott mőszerek Stabilizált ikertápegység Digitális multiméter Kétsugaras oszcilloszkóp Hanggenerátor

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0171/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0171/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nezeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0171/2015 nyilvántartási száú akkreditált státuszhoz Az ISD DUNAFERR Dunai Vasű Zrt. Anyagvizsgáló és Kalibráló Laboratóriuok Igazgatósága (2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben

Áramerősség, feszültség és ellenállásmérés eszközei

Áramerősség, feszültség és ellenállásmérés eszközei Áramerősség, feszültség és ellenállásmérés eszközei (áramerősség, feszültség, ellenállás, fáziseltolás, teljesítmény) A villamos mérőműszereket működésük elve alapján az alábbi csoportokba oszthatjuk.

Részletesebben

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN. ELLENÁLLÁSMÉRÉS A mérés célja Az egyenáramú hidakkal, az ellenállásmérő műszerekkel, az ellenállásmérő módban is használható univerzális műszerekkel végzett ellenállásmérés módszereinek, alkalmazási sajátosságainak

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

Fizika I. Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus. Pannon Egyetem Fizika Intézet N. ép. II. em. 239. szoba E-mail: gug006@almos.vein.

Fizika I. Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus. Pannon Egyetem Fizika Intézet N. ép. II. em. 239. szoba E-mail: gug006@almos.vein. Fzka I. Dr. Gugolya Zoltán egyete adjunktus Pannon Egyete Fzka Intézet N. ép. II. e. 39. szoba E-al: gug006@alos.ven.hu Tel: 88/64-783 Fzka I. Ajánlott rodalo: Vondervszt-Néeth-Szala: Fzka I. Veszpré Egyete

Részletesebben

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatikai mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok időben

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELEKTROTECHNIKÁBA

BEVEZETÉS AZ ELEKTROTECHNIKÁBA Széchenyi stván Eyete Műszaki Tudoányi Kar Autoatizálási Tanszék Torda Béla BEVEZETÉS AZ ELEKTOTECHNKÁBA. EGYENÁAMÚ HÁLÓZATOK KÉZAT Feleséenek ELŐSZÓ Az elektrotechnika rejteleibe bevezető olvasányt tart

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK MÁGNESES NDUKCÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK Mágneses indukció Mozgási indukció v B Vezetőt elmozdítunk mágneses térben B-re merőlegesen, akkor a vezetőben áram keletkezik, melynek iránya az őt létrehozó

Részletesebben

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben.

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. 1 1. z adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb eleel, a legegyszerűbben. F függvény 4 változós. MEGOLÁS: legegyszerűbb alak egtalálása valailyen egyszerűsítéssel lehetséges algebrai,

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn. I. Digitális multiméter 1.M 830B Egyenfeszültség 200mV, 2, 20,200, 1000V Egyenáram 200μA, 2, 20, 200mA, 10A *!! Váltófeszültség 200, 750V 200Ω, 2, 20, 200kΩ, 2MΩ Dióda teszter U F [mv] / I F =1.5 ma Tranzisztor

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés 1 1. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői Az oszcilloszkóp egy speciális feszültségmérő. Nagy a bemeneti impedanciája, ezért a voltmérőhöz hasonlóan a mérendővel mindig párhuzamosan kell kötni.

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1.

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartali kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes portfoliók

Részletesebben

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai Transzformátorok Magyar találmány: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939), Déry Miksa (1854-1938), Zipernovszky Károly (1853-1942), Ganz Villamossági Gyár, 1885. Felépítés, működés Transzformátor: négypólus. Működési

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 10. tétel Milyen mérési feladatokat kell elvégeznie a kördiagram megszerkesztéséhez? Rajzolja meg a kördiagram felhasználásával a teljes nyomatéki függvényt! Az aszinkron gép egyszerűsített kördiagramja

Részletesebben

Digitális mérések PTE Fizikai Intézet

Digitális mérések PTE Fizikai Intézet Digitális mérések PTE Fizikai Intézet 1 1. A digitális mérés elve A számolás legősibb "segédeszköze" az ember tíz ujja. A tízes számrendszer kialakulása is ehhez köthető. A "digitális" kifejezés a latin

Részletesebben

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Használati útutató Version 757665g agyar Gratulálunk a Leica Lino egvásárlásához!. A biztonsági előírások a készülék használatát leíró rész után olvashatók. A készülék

Részletesebben

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató 6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

Légfékrendszer szimulációja fix lépésközzel

Légfékrendszer szimulációja fix lépésközzel Járűipari innováció Légfékrendszer sziulációja fix lépésközzel Baldauf András gyakornok Knorr-Brese Fékrendszerek Kft. Hankovszki Zoltán PhD-hallgató BME, Gépjárűvek Tanszék Kovács Roland fejlesztési csoportvezető

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az első részben áttekintettük azt, hogy milyen számítási eljárás szükséges ahhoz, hogy egy szuperheterodin készülék rezgőköreit optimálisan tudjuk megméretezni.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Juhász Róbert. Méréstechnika alapjai. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Juhász Róbert. Méréstechnika alapjai. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Juhász Róbert Méréstechnika alapjai A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-021-50

Részletesebben

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl 4/997. (III. 5.) Kor. rendelet a betéti kaat, az értékpapírok hozaa és a teljes hiteldíj utató száításáról és közzétételérôl A Korány a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 996. évi CXII.

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS

LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS Készítették: Dr. Dunai László Ádány Sándor LINDAB KFT, 1998. Tartalo 1. Bevezetés 1.1 Az útutató tárgya 1.2 Lindab Z- és C-szelvények

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők 7. Laboratóriumi gyakorlat Passzív és aktív aluláteresztő szűrők. A gyakorlat célja: A Micro-Cap és Filterlab programok segítségével tanulmányozzuk a passzív és aktív aluláteresztő szűrők elépítését, jelátvitelét.

Részletesebben

írásbeli vizsgatevékenység

írásbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/3 Mérési feladat

Részletesebben

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Elektromechanikai rendszerek szimulációja Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok)

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok) ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok) 9. évfolyam: 10007-12 Informatikai és műszaki alapok - Műszaki gyakorlatok - 70ó Anyagok és szerszámok 44 óra ÖGY Mérések

Részletesebben

Kapcsolóüzem stabilizátor mérése

Kapcsolóüzem stabilizátor mérése Kapcsolóüzem stabilizátor mérése Mihalik Gáspár - Szabó Tamás 2009. október 14. 1. Bevezetés Az elektronikus áramkörök m ködtetéséhez 5-10% pontossággal el állított egyenfeszültség kell, ami a küls körülmények

Részletesebben

SCHWARTZ 2009 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2009. november 7.

SCHWARTZ 2009 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2009. november 7. SCHWARTZ 2009 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2009. november 7. Mottó: Ha a mérési eredmények nem egyeznek az irodalmi adatokkal, akkor a mérőkészülékben,

Részletesebben

Elektromos áramkörök és hálózatok, Kirchhoff törvényei

Elektromos áramkörök és hálózatok, Kirchhoff törvényei TÓTH : Eletroos ára/ (ibővített óravázlat) Eletroos áraörö és hálózato, Kirchhoff törvényei gyaorlatban az eletroos ára ülönböző vezetőrendszereben folyi gen fontos, hogy az áraot fenntartó telepe iseretében

Részletesebben

LD-CRIT típusú Common Rail injektor teszter. Használati utasítás 2013.01. LD-CRIT

LD-CRIT típusú Common Rail injektor teszter. Használati utasítás 2013.01. LD-CRIT LD-CRIT típusú Common Rail injektor teszter Használati utasítás 2013.01. LD-CRIT Tartalom Bevezető I. Biztonsági előírások II. Alaptartozékok III. Üzembe helyezés IV. Teszter funkciók IV/1 Injektor tesztelés

Részletesebben

A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben A PETRES-féle Red-mutató vizsgálata

A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben A PETRES-féle Red-mutató vizsgálata Szegedi Tudoányegyete Gazdaságtudoányi Kar Közgazdaságtudoányi Doktori Iskola A ultikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós odellekben A PETRES-féle Red-utató vizsgálata Doktori értekezés tézisei

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint) Wien-hidas oszcillátor mérése () A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Jegyzőkönyv a mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 8-1-1, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-8 A mérés célja A feladat egy mágneses térerősségmérő eszköz

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez A mérési gyakorlatokra való felkészüléshez a Fizika Gyakorlatok c. jegyzet használható (Nagy P. Fizika gyakorlatok az általános és gazdasági agrármérnök hallgatók

Részletesebben

Elvis általános ismertető

Elvis általános ismertető Elvis általános ismertető Az NI ELVIS rendszer egy oktatási célra fejlesztett különleges LabVIEW alkalmazás. A LabWIEW alapjaival amikor megismerkedtünk, akkor csak virtuális műszereket hoztunk létre.

Részletesebben

205 00 00 00 Mûszertan

205 00 00 00 Mûszertan 1. oldal 1. 100710 205 00 00 00 Mûszertan A sebességmérõ olyan szelencés mûszer, mely nyitott Vidi szelence segítségével méri a repülõgép levegõhöz viszonyított sebességét olyan szelencés mûszer, mely

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

BUVE 2010 Jelgenerátor

BUVE 2010 Jelgenerátor BUVE 2010 Jelgenerátor II. Műszer felépítése, működése és műszaki adatai A műszerben egy négyszögjel generátor került beépítésre, amely nagyobb áramfelvételű mágnes szelepek működtetését is lehetővé teszi.

Részletesebben

A résztartományok módszere bonyolult csőtápvonalak analízisére

A résztartományok módszere bonyolult csőtápvonalak analízisére VESZÉLY GYULA BME Eléleti Villaosságtan Tanszék A résztartoányok ódszere bonyolult csőtápvonalak analízisére BTO 62.372.8.00 l.st A résztartoányok ódszerénél a bonyolult keresztetszetű és kitöltésű csőtápvonalat

Részletesebben

1. Elektrotechnika feladatlap a villanyszerelő II. tanfolyam számára

1. Elektrotechnika feladatlap a villanyszerelő II. tanfolyam számára 1. Elektrotechnika feladatlap a villanyszerelő II. tanfolyam számára Név:.. 1. Definiálja a következő mennyiségek, adja meg jelüket és mértékegységüket! villamos töltés: feszültség: áramerősség: ellenállás:

Részletesebben

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok 1. Egy vezető keret (lapos tekercs) területe 10 cm 2 ; benne 8A erősségű áram folyik, a menetek száma 20. A keretre ható legnagyobb forgatónyomaték 0,005

Részletesebben

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1 Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 KONF-5_2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (BSc. 2011. tavaszi félév)

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (BSc. 2011. tavaszi félév) 1 VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgaérdése (BSc. 2011. tavaszi félév) 1. Isertesse a villaoseergia-hálózat feladatr szeriti felosztását a jellegzetes feszültségsziteet és az azohoz tartozó átvihető teljesítéye

Részletesebben

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése Használati-elegvíz készítő nakollektoros rendszer éretezése Kiindulási adatok: A éretezendő létesítény jellege: Családi ház Melegvíz felhasználók száa: n 6 fő Szeélyenkénti elegvíz fogyasztás: 1 50 liter/fő.na

Részletesebben

1. ábra A Wheatstone-híd származtatása. és U B +R 2 U B =U A. =0, ha = R 4 =R 1. Mindezekből a hídegyensúly: R 1

1. ábra A Wheatstone-híd származtatása. és U B +R 2 U B =U A. =0, ha = R 4 =R 1. Mindezekből a hídegyensúly: R 1 A Wheatstone-híd lényegében két feszültségosztóból kialakított négypólus áramkör, mely Sir Charles Wheatstone (1802 1875) angol fizikus és feltalálóról kapta a nevét. UA UB UA UB Írjuk fel a kész feszültségosztó

Részletesebben

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás 1 Felhasznált irodalom Hodossy László: Elektrotechnika I. Torda Béla: Bevezetés az Elektrotechnikába

Részletesebben

2. Elméleti összefoglaló

2. Elméleti összefoglaló 2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges

Részletesebben

Félvezetk vizsgálata

Félvezetk vizsgálata Félvezetk vizsgálata jegyzkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetje: Böhönyei András Mérés dátuma: 010. március 4. Leadás dátuma: 010. március 17. Mérés célja A mérés célja a szilícium tulajdonságainak

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter

Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter HoldPeak Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. ELŐLAP ÉS KEZELŐSZERVEK... 2 3. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 4. SPECIÁLIS HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉSEK... 3 5.

Részletesebben

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d) A zsebméretű multiméter egy es kijelzővel rendelkező univerzális mérőműszer, amely forgókapcsolóval és 4-állású kézikapcsolóval rendelkezik. Alkalmas feszültség, ellenállás, egyenáram, dióda és folytonosság

Részletesebben

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek)

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) 1/5 Termék leírás IR425 földeletlen 0...300 V AC/DC vezérlő áramkörök (IT rendszerek) szigetelési

Részletesebben

Táblázat fejlécek piktogramjai. Bekapcsolási feszültség OFF. Udown. Felső áramvédelmi szint VDC VAC. Beállítási tartomány (asszimetria)

Táblázat fejlécek piktogramjai. Bekapcsolási feszültség OFF. Udown. Felső áramvédelmi szint VDC VAC. Beállítási tartomány (asszimetria) Táblázat fejlécek piktograjai U Névleges űködtető feszültség UON Bekapcsolási feszültség UOFF Kikapcsolási feszültség U Feszültségesés UIN Beeneti feszültség UOUT Kieneti feszültség Hiszterézis feszültség

Részletesebben

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 Évi óraszá: 108 óra Heti óraszá: 3 óra 1. téa: Racionális száok, hatványozás 11 óra 2. téa: Algebrai kifejezések 12 óra 1. téazáró dolgozat 3. téa: Egyenletek,

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201 DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT JÓTÁLLÁS Garantáljuk,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6302 Digitális Gépjárműdiagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Tulajdonságok... 2 4. Működési leírás... 4 5. Karbantartás...

Részletesebben

Kőműves feladatok látszó téglafalakra

Kőműves feladatok látszó téglafalakra Kőűves feladatok látszó téglafalakra Vidovszky stván Nezeti Munkaügyi Hivatal ÁPB Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság, 2013 Vidovszky stván Kőűves feladatok látszó téglafalakra készült az Építőipari

Részletesebben

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet Név: Kurzus kód:. Mérések napja, időpontja: Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUM MÉRÉSI ÚTMUTATÓ 1/A 2014 Összeállította

Részletesebben

1. A hőszigetelés elmélete

1. A hőszigetelés elmélete . A hőszigetelés elélete.. A hővezetés... A hővezetés alapjai A hővezetési száítások előtt bizonyos előfeltételeket el kell fogadnunk. Feltételezzük, hogy a hőt vezető test két oldalán fellépő hőfokkülönbség

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lévay Károly. Villamos alapmérések. A követelménymodul megnevezése: Gépjármű karbantartás I.

MUNKAANYAG. Lévay Károly. Villamos alapmérések. A követelménymodul megnevezése: Gépjármű karbantartás I. Lévay Károly Villamos alapmérések A követelménymodul megnevezése: Gépjármű karbantartás I. A követelménymodul száma: 0674-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-013-50 VILLAMOS ALAPMÉRÉSEK

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben