A Marat" debreceni próbáin (35)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Marat" debreceni próbáin (35)"

Átírás

1

2 T A R T A L O M Mgyr drámák fesztiválj Szovjetunióbn (Sz.J.) (1) BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM A U G U S Z T U S A hldó nemzeti és népi hgyományok jelentősége (2) BIZÓ GYULA Mdách Imre Trtubn (5) SZILÁDI JÁNOS Kettő hetvenötből (10) mgyr já tékszí n FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK MÁRIA PÁLYI ANDRÁS Játszik-e tér? (14) Évdvégi leltár Szerkesztőség: Budpest V., Báthory u. Telefon: o, Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút 9- A kidásért felel: Sl Sándor igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél, Post hírlpüzleteiben és Post Központi Hírlp Irodánál (KHI, Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámár. Előfizetési díj: 1 évre 144,-Ft, 1/2 évre 72,-Ft Példányonkénti ár: 12,-Ft Külföldön előfizethető Kultúr külföldi képviselőinél Indexszám: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Soproni Bél igzgtó WALKÓ GYÖRGY Hynutól Mengeléig - vgy mit felejtettünk el? (19) BÁTKI B. MIHÁLY Irány Budpest (21) LUX ALFRÉ D Líri montázs (23) SPIRÓ GYÖRGY Huby Miklós és kétfelvonásos (25) NEMES G. ZSUZSANNA Csongor és Tünde Szolnokon (28) KEMÉNY GYÖRGY Hol vgy, Vány bácsi? (30) Mire lenne jó musicl? (-ó -gy) (32) Simonne Evrrd szelídsége (P. A.) (34) műhely SAÁD KATALIN A Mrt" debreceni próbáin (35) négysze mkö zt SZEKRÉNYESY JÚLIA Egy díszlettervező rögeszméi (40) RÓNA KATALIN Évdvégi tlálkozás Lendvi Ferenccel (44) A C Í M L A P O N : PETER WEISS: MARAT/SADE (DEBRECENI KIS SZÍN- PAD) JELENET AZ ELŐADÁSBÓL (KALMÁR TIBOR FELV.) kö ny vsze ml e FÖLDES ANNA Szájhősök és hátnyák (46)

3 Mgyr drámák. fesztiválj Szovjetunióbn KÖPECZI BÓCZ ISTVÁN VÁZLATA AZ EMBER TRAGÉDIÁJA BIZÁNCI SZÍNÉHEZ Mi már régót csk így emlegettük: Dekád. Pedig nem ez volt hivtlos neve. Ez molyn becézés volt, melyet megszokás kedvessége szült. Mert - vlljuk meg - még meg sem kezdődött, már megszoktuk, hogy lesz. Miért? Tlán egyszerűen zért, mert sokt beszéltünk ról, ízleltük újbb és újbb elő-készületi híreit, vitttuk drbjánló listák névsorit, próbák hozzánk lefutó produkciójósltit... Egyszóvl beszéltünk ról. És ez beszéltünk ról" tuljdonképpen cselekvés volt, figyelem, érdeklődés - várkozás és remény, h tetszik, drukkolás" mgyr drám-irodlom soh nem látott seregszemléjének sikeréért. Aztán eljött Dekád. Hivtlos nevén: Mgyr szerzők zenés és drámi műveinek fesztiválj Szovjetunióbn." A Fesztivál ünnepi szksz I970. április 15 és 25 között volt Moszkvábn, és mindenütt, hol mgyr művet játszottk: Leningrádbn és Rusztvibn, Trtubn és Mhrdzébn - vgyis sok városbn és sok színházbn. Nem is sok, ez nem eléggé kifejező, hnem rengeteg színházbn. A Fesztivál - mondjuk továbbr is így: Dekád? - időszkár 75 szovjet színház muttott be mgyr drbot. S ez szám - hetven-öt - pontosn háromszor nnyi, mint hány hzi színházunk vn. Már puszt számok is impozánsk: 75 színház, 24 szerző, 25 mű. (Senki nem tudj, hogy vlójábn hány színházbn, hány mgyr szerző, hány művét játsszák. Vlóbn nem tudni. Illetve z dtok npról npr változnk - innen tájékoztlnság. És ez jó dolog. Jó dolog, mert zt bizonyítj, hogy Fesztivál tíz npj nem lezárt, csk ünnepelte mgyr drámák szovjet bemuttóit. Azokt bemuttókt, melyeknek sor - péld rá moszkvi Szovremennyik Színház május közepi Tóték-premierje - Fesztivál után is folyttódott. És ezért tényért még tájékoztlnságot " is érdemes válllni.) Nem csupán számok nekünk már szinte szoktln ngyság z impozáns, hnem z is, mi számok mögött vn. Az például, hogy 24 szerző - Mdách Imre, Kton József, Petőfi Sándor, Drvs József, Mesterházi Ljos, Somogyi Tóth Sándor, Srkdi Imre, Szkonyi Károly, Gyárfás Miklós, Örkény István, Huby Miklós, Kálli István stb. - jegyében szovjet nézők színes és gzdg keresztmetszetet kptk mgyr drámirodlomról, nnk történetéről és jelenéről egyránt. Joggl mondhtjuk ezt, hisz olyn művek szerepeltek bemuttókon, mint Az ember trgédiáj, Bánk bán, Tigris és hién, Szkdék, A tizenegyedik prncsolt, Tóték, z Elveszett prdicsom, z Adáshib, z Egy szerelem három éjszkáj, z Egérút stb. Hogy mit jelent nekünk, mgyroknk ez Fesztivál? Jelenti elsősorbn bemuttkozást. A drámák közvetítésével szovjet emberek mélyebben, pontosbbn ismerik meg művészetünket - minket, mgunkt. És jelenti zt, hogy mgyr drámirodlom egyszerre ngy számbn jut el világszínpdr. Ez Fesztivál, szovjet színház világszínpdot jelenti mgyr drám számár. Azt, hogy mgyr drámák bráti otthont nyertek bbn színházkultúrábn, melyet z egyetemes emberi kultúr olyn óriási fémjeleznek minden művészetszerető ember számár, mint Sztnyiszlvszkij, Mejerhold, Vhtngov. A Fesztiválon nem csupán mgyr művek, de mgyr szín-házi szkemberek is szerepeltek: Berényi Gábor, Csányi Ár-pád, Vágó Nelly, Giricz Mátyás, Kzán István, Szinte Gábor, Szécsi Ferenc. Az ő munkájuk is hozzájárult Fesztivál sikeréhez, szovjet-mgyr színházi kpcsoltok elmélyítéséhez. Ugynúgy, mint hogy Fesztivál időszkábn meg-rendezett szimpozion őszinte, z eredményeket és problémákt egyránt előszámláló elődási, hozzászólási. A Fesztivál mindössze tíznpos volt, rövid, munkávl, progrmml zsúfolt. Nem összefogllt, csk áttekintette z eredményeket, elismerte kezdeményezéseket, jutlmzt kimgsló művészi teljesítményeket. Díjkt és mgyrországi meghívásokt kptk rendezők, színészek, Az ember trgédiáját bemuttó trtui színház együttese. (Ami egyben zt is jelenti, hogy ezt produkciót Budpesten is látni fogjuk.) S ezzel Fesztivál - Dekád - befejeződött. De nem fejeződött be mgyr drám útj szovjet színházkbn. A bemuttott drbok műsoron mrdnk, és továbbr is szolgálják közös ügyünket, szocilist kultúr gzdgítását. Sz. J.

4 BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A hldó nemzeti és népi hgyományok jelentősége* A szocilist országok színházi szkembereire, köztük szovjet és mgyr színházművészet képviselőire jellemző, hogy hgyományok problémáját nem szűklátókörűen fogják fel, hnem társdlmi-történeti lpon, szoros összefüggésben művész álláspontjávl, kor fő ellentmondásink, konfliktusink értelmezésével. Köztudomású, hogy szocilist művészet (ezen belül színházművészet) problémáink vizsgáltkor z egyik legelterjedtebb ellenséges tendenci bból indul ki, hogy mgát szocilist művészet keletkezését, módszerének létrejöttét mjdhogynem tisztán dminisztrtív ktus eredményének állítj be. A szocilist művészet így mgukt gykrn tudósoknk álcázó burzsoá publicisták toll nyomán vlmi erőszkolt, mesterséges, önkényesen kitlált és kikényszerített dolognk tűnik fel, nem pedig hldó művészet objektív történelmi fejlődési folymt eredményének. Az ilyen jellegű tudománytln és trtlmukbn mélységesen rekciós verziókt burzsoá művészettörténészek különösen gykrn propgálják szovjet szocilist művészettel kpcsoltbn. De nem kerülik el szocilist tábor más országi, köztük Mgyrország kultúráját sem. Jól tudjuk, hogy zok, kik szocilist színház ellenfeleiként lépnek fel, függetlenül ttól, hogy szovjet vgy bolgár, lengyel vgy mgyr szín-házt támdják, különös előszeretettel és vlmiféle korlátolt egyhngúsággl ismételgetik színházi életünk uniformizáltságánk" vádját, úgy tüntetve fel ezt, mint sztnyiszlvszkiji hgyományr, rendszerre" vló támszkodás következményét. Ennek zonbn éppen z ellenkezője igz. Sztnyiszlvszkij örökségének helyes felhsználás és továbbfejlesztése nem uniformizálódáshoz" vezet, hnem legváltoztosbb irányztok és formák kilkulását eredményezi színházművészetünkben. Csk * Kivont Boleszlv Rosztockij professzornk, művészettudományok doktoránk elődásából, mely színházkultúr kérdéseivel fogllkozó szovjet-mgyr szimpozionon, április 23-án hngzott el. vlóság meghmisítás dht sorvsztó uniformizálódást ", függetlenül ttól, hogy ez bsztrkt formlizmus vgy sekélyes nturlizmus formájábn jelentkezik. A szocilist relizmus módszerének lényegéből fkd művészi eszközök sokfélesége, s mélységesen idegen tőle és lényegével ellentétes bármiféle vs-klpos megmerevítés. A szocilist relizmus mindenekelőtt vlóság igz ábrázolását jelenti, forrdlmi fejlődésének bemuttásávl, ez pedig feltételezi művészi formák és kifejezőeszközök folytonos megújulását, gzdgodását. Az újító jellem tehát mgából szocilist színház természetéből ered, enélkül egyszerűen nem képes betölteni hivtását szocilist művészet egyetlen ág sem. Mi színházművészetünk legfontosbb, élenjáró irányztir jellemző múlt vívmányink átfogó szintézisére vló törekvés, s ezáltl mguk hgyományok is minőségi változásb mennek át. Így mi szovjet színházbn szép számml látunk példákt feltételesen képimetforisztikusnk, illetve lélektni hitelességűnek nevezhető művészi eszközök bátor kombinálásár. Ilyen szintetizáló művész például Georgij Tovsztonogov, kinek munkásság nem utolsósorbn éppen emitt ngyon is jellemző szovjet színházművészet mi fejlődési szkszár. Tovsztonogov érzékelteti rendezéseiben z élet sodrását, ugynkkor olyn sűrített mű-vészi htásr törekszik, mi nem csupán erőteljesebbé teszi z ábrázolást, hnem szinte sjátos szimbólummá emeli. A szovjet és klsszikus drbok - Visnyevszkij Optimist trgédiáj, Gorkij Brbárok és Kispolgárok c. művei - színpdr állítását egyránt kor-szerűség iránti érzék, z ktív gondolkodás, lír és z epik egysége jellemzi. Ezekben z elődásokbn, melyek rendezői megoldások fárdhttln kuttásánk útján mindig z egyes drbok jellegét és stílusát szem előtt trtv születtek, újr és újr felfedezhetjük rendezőnek zt törekvését, hogy felhsználj Mejerhold, Vhtngov, Tirov tpsztltit, és nyilvánvló hűségét Sztnyiszlvszkij lpvető elveihez. Figyelemre méltó Tovsztonogov új rendezése, Örkény István Tóték c. színművének színrevitele. A leningrádi Gorkij Színház elődását rendező trgikus bohózt pontos színpdi kibontásár lpozt. Ez esetben ennek különösen ngy jelentősége, mert egyformán fontos bohózt " megjelölés és trgikus" jelző. Egyébként mint minden igzán jó mű, s Örkény drbj kétségkívül z, meglehetősen változtos lehetőségeket kínál színpdi megvlósítás számár. Emlékezetes például számomr e drb budpesti elődás, melyet körülbelül másfél évvel ezelőtt láttm Tháli Színházbn, Kzimir Károly rendezésében. A drbot élénken, kitűnően el-tlált dinmikus tempóbn dták elő; z Őrngy és Tót megszemélyesítői - Ltinovits Zoltán és Ngy Attil - remek prtnereknek bizonyultk. Ebben produkcióbn emlékezetem szerint vígjátéki elemek domináltk. Lényegében hsonló felfogásbn játszották Tótékt mostni fesztivál keretében Liepj város színházábn (rendezte: A. Lejmnisz, Tót és z őrngy szerepében - G. Sztrhov és J. Kupljisz). A Gorkij Színház némileg más utt válsztott. A bohózti jelleget szinte végletekig viszik, de elsősorbn zért, hogy ezzel kontrszttl felerősítsék szemünk előtt lejátszódó, bszurditásukbn már-már fntsztikus események vlójábn trgikus lényegét. A színpdon sjátos kísérlet folyik. Nem véletlen, hogy V. Leventál díszlet-tervező ötletes, könnyed, kifejező színpdképeiben minden fehér. Túlnyomó-részt fehérek jelmezek is, kivéve természetesen z őrngyét, ki szerepéhez illően ktonás, khkiszínű mundérbn jelenik meg. Még kissé ffektált Cstorntisztító (G. Bogcsev) elegáns öltözéke is fehér. A néző szinte egy mjd-nem steril fehérségű orvosi klinikát lát, mely különben cselekmény kibontkozás során egyre inkább őrültekházár kezd emlékeztetni. Ugynkkor ngyon fontos, hogy nyíltn és erőteljesen hngsúlyozott bohózti jelleg teljes mértékben szituáció lényegéből és szereplők viselkedésének logikájából fkd. K. Sz. Sztnyiszlvszkij már munkásságánk kori szkszábn rr megszívlelendő gondoltr jutott, hogy hit és komolyság nélkül nem lehet vígjátékot vgy sztírát játszni... minden zon múlik, hogy őszintén elhiggyük sját ostob, vgy vlószínűtlen, vgy kilátástln helyzetünket, őszintén nyugtlnkodjunk és szenvedjünk tőle". Örkény hőseinek helyzete ostob is, vlószínűtlen is, kilátástln is. A Gorkij Színház művészei ugynkkor igzi hit-tel és komolysággl játsszák végig ezeket vlószínűség htárát súroló szituációkt. Vontkozik ez J. Lebegyevre, z őrngy képtelen kívánsági mitt fejvesztett Tót szerepében, M.

5 Prizvn Szokolovár, Tót felesége, Mrisk szerepében, ki ellentmondás nélkül készségesen tesz eleget z őrngy legkülönösebb óhjink (mit meg nem tesz z ember fi érdekében, ki fronton z Őrngy prncsnokság ltt vn!), Sz. Krpinszkjár, ki tlálékony, szüleinek segíteni kró, nyughttln, jó kedélyét legtovább megőrző Ágikát lkítj és L. Mkrovár, ki mjdnem vudeville-i eszközökkel jellemzi könnyelmű Gizit. De kulcsszerep természetesen z Őrngyot játszó N. Trofimové, ki bszurditásávl meghökkentően és meggyőzően tárj fel z egész cselekmény lpmotívumát. A művész erőteljes, htározott, és indokoltn mrkáns vonásokkl építi föl z őrngy lkját. Az előttünk álló figurát mjdnem fntzmgorikussá teszi mániákus félelem és z ugynilyen mániákus htlomvágy nevetséges és rettenetes összefonódás. Az őrngy despotizmus tuljdonképpen z elkerülhetetlen leszámolás nyomsztó előérzetének következménye. Amikor elérkezik megtorlás Tót személyében, ki színflk mögött négy-felé vágj (pontosn négyfelé! - mint ezt Tót elmondj) húrt túlfeszítő fsisztát, néző nemcsk nyilvánvló elégedettséget érez szereplőkhöz hsonlón, hnem mindvégig hisz bbn is, hogy minden csk így történhetett. Vég-eredményben ez z igzán vidám és igzán komoly elődás jelentős filozófii-politiki és ugynkkor társdlmi-lélek-tni sztír színvonlár emelkedik. Különösen jellemző Sztnyiszlvszkij hgyományihoz, Moszkvi Művész Színház hgyományihoz fűződő eleven kpcsolt Oleg Jefremov rendezői művészetére. Jefremov, ki Szovremennyik Színház meglkulásától egészen múlt évig ennek színháznk társultát irányított, most z MHAT élére került. Művészetének szigorú stílus lklmssá teszi z érzelmek korszerű ki-fejezésére, hzfiúi felelősségből fkdó életszemléletet tükröző gondoltok elmélyült, komoly közvetítésére. Nem véletlen, hogy Szovremennyik Színház repertoárján túlnyomórészt mi szerzők - V. Rozov, A. Vologyin, V. Akszjonov, K. Szimonov - drbji szerepelnek, melyekben jelen ktuális problémáink publicisztiki élességű felvetése mi ember szellemi rcultánk lkulásávl összefüggő erkölcsi kérdések kifejtésével párosul. Figyelem-re méltó forrdlmi humnizmus problémájánk sjátos megvilágítás zoknk történelmi témájú drboknk színpdr állításábn is, melyeket z utóbbi években rendezett Jefremov Szovremennyik Színházbn - L. Zorin Dekbristák, A. Szvobogyin Nrodnyikok és M. Strov Bolsevikok című drbjibn, melyek forrdlmi tett sjátos trilógiájává váltk. A szovjet színházkultúr létrehozás során z orosz kultúr és soknemzetiségű országunk más népeinek kulturális hgyományir támszkodv, művészeink nem feledkeznek meg más népek gzdg örökségéről sem. Ngyr becsülik mgyr nép művészi trdícióit is, mely Petőfi Sándort és Mdách Imrét, Liszt Ferencet és Brtók Bélát, Kodály Zoltánt és Ady Endrét dt világnk. Ismerjük és nem felejtjük el zokt szvkt, melyeket Luncsrszkij, Szovjetoroszország színházi ügyeinek első irányítój, Lenin útmuttásink végrehjtój színházművészet területén, drám és színház ngy szkértője., kritikus és teoretikus mondott Petőfi Sándorról: A nemzetközi proletárköltészet elődei között természetesen Pető-fi csillg legfényesebben tündöklő. " (A. V. Luncsrszkij: Összegyűjtött Művek, 5. kötet, 473. old. oroszul) Petőfi Sándor, mgyr nép ngy-szerű fi különösen zért áll hozzánk közel és zért drág számunkr, mert írásibn, köztük drámájábn, és zokbn z esztétiki elvekben is, melyeket hirdetett és melyekért hrcolt, ngy költő és nemzeti és népi jelleg egységéért szállt síkr, látv zt is, hogy más nemzetek demokrtikus tömegeihez is csk ezen z úton lehet eljutni. Petőfi jól tudt, hogy z igzán népi művészet feltétlenül nemzeti jellegű. A mgyr költészet önállóságáért küzdve például így válszolt kritikusink: Ezen urknk mgyr rímről és mértékről foglmuk sincs. Ők mgyr versekben ltin metrumot és német cdentiát keresnek, s ez z én költeményeimben nincs, z igz, de nem is krtm, hogy szorosn legyen... s hol ők engem rím és mérték dolgábn legngyobb hnygsággl vádolnk, tlán éppen ott járok legközelebb tökéletes, z igzi mgyr versformához. " Petőfi ilyen irányú törekvéseiben nyom sem volt nemzeti korlátoltságnk, soviniszt szűklátókörűségnek és ostob konzervtivizmusnk. Tlán csk lengyel és mgyr szbdsághrc résztvevőinek zonos törekvéseit tükröző Petőfi-versek lpján tudjuk igzán jól érzékelni zt sjátos levegőt, zt z tmoszférát, mely lehetségessé tette színháztörténet egy m g nemében egyedülálló eseményét: világon z első elődás, melyen ki-váló lengyel költő és drámíró, forrdlmi romntik ngyszerű lkj, Juliusz Slowcki egyik drbját muttták be - Mzepp című trgédiájánk mgyrországi elődás volt. I847. december 13-án, forrdlmi események küszöbén muttt be pesti Nemzeti Szín-ház Mzeppát, melyet jutlomjátékul válsztott híres mgyr színész, Egressy Gábor, ki egyben z elődás rendezője is volt. A Vjd szerepét mg Egressy játszott. Figyelmet érdemel, hogy ezt z első bemuttót drbnk még több elődás követte mgyr színházkbn februárjábn Mzeppát bemuttt egy győri társult, mjd más városok - Kolozsvár, Debrecen, Szeged - közönsége is megtekinthette Slowcki trgédiáját. Szegeden kétszer is játszották drbot, másodszor már I856 júniusábn. S jegyezzük meg még zt is, hogy Teleki Miklós, ki drbot bemuttó kolozsvári színtársult vezetője volt, később Petőfihez hsonlón Bem hdseregének ktonáj lett, és zt megbíztást kpt Bemtől, hogy színielődásokt szerezzen ktonák és lkosság számár. A szocilist országok színházművészetének története ily módon összefonódik forrdlmi felszbdító hrcukkl, jelen és jövő szempontjából egyránt jelentős, egységes hldó hgyományt képezve. Petőfi csillg, Lunesrszkij szvivl élve, fényesen tündököl" szín-házi égbolton is. Most, mgyr drámfesztivál előkészületei során Szovjetunióbn, mi színházi látóhtárunkon is feltűnt. A ngy mgyr költő és drámíró Tigris és hién c. ngyszerű drámájávl szovjet színház új művészi értékeket nyert: új lehetőségekhez jutván egy másik nép nemzeti és népi trdíciói révén, szovjet színház mg is gzdgítj és fejleszti sját nemzeti és népi trdícióit. A hgyományok" és z újítás" foglmi színházink gykorltábn kölcsönösen feltételezik egymást és szétválszthttlnokká váltk. Csk e két foglom szerves összefüggésének lpján lehet feltárni szocilist színpdművészet fejlődésének, felemelkedésé-nek igzán gyümölcsöző perspektíváját. Ezért hgyományok problémáj szocilist színházkultúr lkulásábn, múlt tpsztltihoz vló ktív viszony problémáját jelenti, z újhoz vezető utk állhttos és fárdhttln kuttását, melyeket csk régi felhsználás és

6 mi követelmények, kommunist jövő építésének követelményei lpján történő továbbfejlesztése eredményeképp lehetne megtlálni. A múlt tpsztltink értékelése-kor, hgyományok jelentőségének értékelésekor ezeket nem merev dogmáknk, változtthttln szbálynk kell tekinteni, inkább sjátos strthelynek, folytonos előrehldás kiindulópontjánk. A hgyomány igzi élete, Mjkovszkij szállóigévé vált szvivl élve, éppen bbn áll, hogy segítségével holnpb törjünk előre". H ez jogosn lklmzhtó z lkotóművészet minden szférájábn, kkor bizonyár kétszeresen fontos és különösen meg-győzően jelentkezik színház területén, mely mindenképpen legkevésbé muzeális" művészet. Ebből következik többi között klsszikus drámákhoz vló viszony problémájánk megoldás is, függetlenül ttól, hogy orosz vgy ukrán, mgyr vgy lengyel drámákról vn-e szó. A klsszikusokhoz vló ktív viszony egyáltlán nem jelenti önkényes kezelésüket. De ugynkkor zt sem, hogy psszívn megismételjük zt, mit már régebben felfedeztek és tudtk. Erre z álláspontr helyezkednek szovjet színházk hzánk népeinek klsszikus drámirodlmávl kpcsoltbn, és ezen z lpon oldják meg más népek drámi művei színrevitelének problémáit is. Ngyon jellemző és nevezetes péld erre Mdách Imre Az ember trgédiájánk színpdr állítás Trtubn, z észt Vnemuine színházbn. Soktmondó mg z tény, hogy mgyr írónk ehhez kiemelkedő drámájához fordultk. Az észt színház tudott rról, és emlékezett is rá, hogy még sok évvel ezelőtt (z 1905-ös forrdlom küszöbén) milyen figyelmet és érdeklődést tnúsított Mdách munkásság iránt Gorkij, szocilist drám-irodlom meglpítój. Abbn z időben, mikor Znnyije Kidó Mdách műveinek megjelentetésére készült, Mkszimovics ezt írt brátjánk, K. P. Pjtnyickij kidónk: Időről időre olvss Mdáchot, ngyon kérem erre." (M. Gorkij Összes Művei, 28. kötet, Moszkv, GIHL, I old. oroszul) Aligh volt véletlen, hogy szovjet színházk közül éppen Vnemuine Színház muttt be elsőnek Az ember trgédiáját. Ebben is hldó hgyományok ngy jelentősége nyilvánult meg. Ismeretes, hogy ez színház, mely már több mint száz éve működik Trtubn, gzdg tpsztltokkl rendelkezik színházművészet komplex művészetként vló felfogás és lklmzás terén (nemhiáb vn ennek mg nemében egyedülálló színháznk olyn társult, mely egyránt előd mindenféle mű-fjú drámi és zenés műveket). A szín-ház sok produkciójár lklmzhtó filozófii drám foglm is. Ezek tpsztltok törvényszerűen igen pozitívn nyilvánultk meg drb kiválsztásábn, melyet témájánk jelen-tőségénél fogv epikus árdás és egyidejűleg mély líri töltése lpján olyn művekkel lehet egy sorb állítni, mint Goethe Fustj, Byron Káinj és Mnfredje Hsonlón e ngyszerű drámi és egyúttl költői művekhez, Az ember trgédiáj is ngy lehetőségeket nyújt színházk számár. Ugynkkor komoly nehézségekkel is számolni kell. Ezekhez járul még z is, hogy Az ember trgédiáját hzánkbn még soh nem játszották, és Vnemuine Színháznk jutott z megtisztelő és rendkívül nehéz fel-dt, hogy nálunk is megnyiss ngy mgyr író drámái számár színpdi megvlósítás útját. A trtui észt színház gzdg művészi tpsztlti, bonyolult művészi feldtok megoldásár irányuló törekvések trdíciói gyümölcsöztek Az ember trgédiáj színrevitelében is. Krel Ird, Vnemuine Színház főrendezője színház százéves tevékenységét értékelve következőket mondott: A Vnemuine Színházr sokszor hárult z megtisztelő feldt, hogy Észtországbn első-ként mutss be testvéri népek szerzőinek műveit. Szem előtt trtv, hogy egy művészi kollektív csk mximális erőfeszítést igénylő feldtok teljesítése révén fejlődhet, színháznk volt bátorság hhoz, hogy olyn kiemelkedő klsszikus lkotásokhoz nyúljon, mint Sz. Prokofjev Eljegyzés kolostorbn, D. Sosztkovics Ktyerin Izmjlov, W. Shkespere Coriolnus, R. Rollnd Július 14-e, J. Rjnisz József és testvérei című művei. " Epp Kjdu sszony, Mdách drbjánk rendezője Mri-Lin Kjul díszlettervezővel és tehetséges színészekkel együttműködve monumentális, mély filozófii gondoltokkl telített, igzán élő elődást hozott létre. A rendező és díszlettervező ngy mesterségbeli tudás és tpsztlt hrmonikus egység-be olvdt fitl színészek (Ádám - Evld Hermkul, Év - Rjne Loo, Lucifer - Jn Tooming) lkotó energiájávl és tempermentumávl. Ádám Vnemuine Színház produkciójábn fitl ember, ki vlhogy emlékeztet mi fitlokr. A színház z összes színben hű mrd Ádámnk ehhez z ifjúként vló ábrázolásához, beleértve drb végét is, és így némileg eltér befejezés szerzői utsításitól, de ez egyáltlán nem válik kárár z ügynek. Szó sincs erőltetett, mesterséges modernizálásról. Az ember trgédiáját ngy történelmi tblóként fogják fel, de z emberi társdlom drámi sorsfordulói megismerésének, megszenvedett hrmóni távoli (Mdách számár még homályos), de reális perspektívájánk témáj csk főhős ilyen értelmezése révén válik igzán érzékelhetővé. Az egyéni és közösségi sors összefüggéseinek feltárás, társdlom és nnk egyes tgji közötti kpcsolt vizsgált egyike szovjet színházművészet zon hgyományink, melyek kiindulópontot jelentenek drámi művek színpdi megvlósításához. Ez hgyomány htározottn gyümölcsözőnek bizonyult Az ember trgédiáj észt elődásábn. A produkcióbn ezért drámi nygnk megfelelően fontos szerep jutott z Ádám és Év közötti kpcsolt vonlánk. Az elődás lkotói z egész cselekményen végigvezetik két főhőst összekötő őszinte, igz emberséget sugárzó szerelem motívumát. Ez megoldás segíti elő produkciónk zt végső soron életigenlő csengését, mely Az ember trgédiáját igzán korszerű művé vtj. Ugynkkor Vnemuine Színház elődás ngyszerűen vlósítj meg z emberiség sorsánk társdlmi-történeti méretű ábrázolását is, híven Mdách művének monumentális jellegéhez. A színháznk sikerült megtlálni z egyes színeket jellemző sjátos vonásokt, melyek teljes htározottsággl, pontossággl és tömörséggel fejezik ki különböző korok és társdlmk rcultát, z emberiség történelmi útjánk és válszútjink keresztmetszetét tárv elénk. A Vnemuine Színház ngyszerűen élt kínálkozó lehetőségekkel, többek között tömegjelenetek lehetőségeivel. Ez elsősorbn rendező, Epp Kjdu sszony érdeme, kinek kiváló művésze-te ezeknek jeleneteknek színpdr állításábn teljes ngyságábn muttkozott meg. E kiváló drb elődásánk sjátosságit zért is érdemes kiemelnünk, mert bennük nemcsk rendező tehetsége, nemcsk Vnemuine Színház gzdg tpsztlti nyilvánulnk meg, h-nem egy, színházművészetünk egészé-

7 re jellemző, fontos hgyomány htékonyság, életrevlóság is. Ezzel kpcsoltbn jegyezzük meg, hogy például már 1938-bn megjelent könyvében szovjet drámáról egy meriki színház-történész, H. W. L. Dn, következőket írt: A forrdlmi színművek színpdi megvlósításához sok szerep-lőre volt szükség, és ez zzl következménnyel járt, hogy tömegjelenetek rendezésében szovjet színházk minden más országnál mgsbb fokr jutottk". A későbbiekben nyugti kulturális élet más képviselői is utlnk tömegjelenetek rendezésének mgs színvonlár szovjet színházművészetben, jellemző sjátosságként említve ezt. Kétségtelen, hogy tömegjelenetek rendezésében szerzett tpsztlt, lpvetően ngy jelentőségük felismerése z elődás egyéb mozzntink sorábn mgyr klsszikus drám szín-pdr állításár is htássl volt. A Vnemuine Színház művészi feldtánk sikeres megoldásávl újr szembeötlően bizonyított hldó hgyományok teremtő erejét, mely újító szellemmel párosulv viszi előbbre mi szovjet szín-házi gykorlt fejlődését. Befejezésül szeretném leszögezni, hogy mgyr szerzők zenés és drámi művei szovjetunióbeli fesztiváljánk megszervezése és lebonyolítás színházi kpcsoltink fejlődésének ngyon fontos szksz. A legutóbbi időkig bizonyos mértékben dósi voltunk mgyr drámirodlomnk és egyúttl szovjet közönségnek is. Természetesen színházinkbn már régót muttunk be mgyr műveket. Örömmel emlékszem például rr, hogy még I956-bn jelent meg egy recenzióm Moszkvi Drám és Komédi Színház egy elődásáról, melyben Csiky Gergely Ingyenélők című érdekes vígjátékát vitték színre. Ezt csk mint jellemző pró példát említem. Mégis, mgyr drám, mind klsszikus, mind mi, tuljdonképpen csk most jutott el igzán ngy számbn szovjet színházkb. Országunk különböző vidékein különböző nyelveken, több mint hetven szovjet színházbn mgyr szerzők húsznál több drbját muttták be. Most, mikor e drbok elődásivl ismerkedünk, újr és újr megbizonyosodunk rról, hogy milyen mértékben gzdgítják színházkultúránkt, szélesítik színházi közönség látókörét, hozzájárulv ezzel z országink közötti színházi kpcsoltok erősítéséhez. (Tkács Ann fordítás) BIZÓ GYULA Mdách Imre Trtubn A trtui Vnemuine Színház 1870-ben lkult. Megnézhettem színház történeti kiállítását: repertoárján szinte teljes egyetemes drámirodlom és operirodlom szerepelt. Az elmúlt évszázd ltt számos kiemelkedő tehetségű művészt - Krl Birkmnn, Krl Menning, E. Mrik, Ann Altleés, L. Hessen, A. Kons, néhányt említve névvel közülük - nevelt, illetve számosnk dott otthont. Kilkult és kiérett sjátos stílus. A színházt Szovjetunióbn m is kiemelkedők sorábn trtják számon. És joggl: Krel Ird vezetésével tehetséges, összeszokott, legngyobb feldtok megoldásár is lklms társulttl működik. Rendezői közül Epp Kjdu - egy hlk szvú, melegen érző, tlán túlságosn is szerény, elgondolkodó természetű, mély műveltségű művészsszony - kezében formálódott emlékezetes elő-dássá Mdách Trgédiáj. Kjdu be-htón tnulmányozt Mdáeh remek-művének mgyrországi irodlmát, elsősorbn Sőtér tnulmányát. Látt Nemzeti Színház elődását, és mennyi-re z írás és fénykép erre lklmt d, tudott Puly, Hevesi, Németh koncepcióiról. Többször is volt lklmm beszélni vele, tlálkoztunk Budpesten, Moszkvábn és természetesen Trtubn is. Rendezői elgondolás felől zonbn sohsem vllttm. Koncepció-ját megrendezett, kész elődásából igyekeztem felfogni és megérteni. Ismerem ennek z eljárásnk veszélyét, de engem nem szándék, hnem szándékánk megvlósulás érdekelt: úgy gondolom, z élet ritk, h nem egyedüli lklm észt színházbn látni, észtül végighllgtni Az ember trgédiáját. Az eszmény képmás A boldog emberi élet biztosíték z emberben hrmonikusn együttmunkáló Eszme (értelmi képesség, intellektus, tudt), Erő (cselekvés, tevékenység, lkotás) és Jóság (ösztönös, érzelmi, természeti voltunk). Ennek hrmonikus egységnek eszményített ntropomorf ki-vetítése z Úr. Az Ember ennek z eszménynek képmás. Prdicsomi állpotábn zonbn még csk gypjs ál-lt ", z eszmélés hiányzik belőle. Emberré válásánk pillnt z, mikor eszik tudás fájáról. Ettől kezdve különbözik minden más élőlénytől, tudt vn. Lényünknek éppen ez sjátosság, hogy tudniillik képessé lettünk ön-mgunk lnykénti megélése mellett tárgykénti megélésére is, lett trgédiánk: szert tettünk hláltudtr. Tudtunk egyrészt célr irányultn szervezi cselekvéseinket, e célszerű cselekvéseknek, gykrn természeti-ösztönös indítékinkt is lárendelve, más-részt z rsznyi lét " felismerése mitt cselekvéseinknek éppen célszerűségét vonj kétségbe és életünk értelmetlenségét sugllj. Így létünk konfliktus természetiösztönös és cselekvő részünk konfliktus tudtunkkl, értelmünkkel. Az eszményített modell képmás, ez z Ádám-Ember mg is egységes és létezésében oszthttln. Így drám három főszereplője ennek z egységes és oszthttln lénynek csupán különféle, művészien formált kivetítődése. Ádámbn elsősorbn célok irányított cselekvés, lkotás, környezetét lkító erő sűrűsödik. Lucifer z intellektulitás, Év - kárcsk Föld szelleme - természetes életösztön jelenléte bennünk. Ennek koncepciónk szín-pdi megjelenítése érdekében trtj Kjdu prdicsomi színben három szereplőt - lehetőség htárin belül - térben egymáshoz mindig közel. Ennek z egylényegű-háromformájú felfogásnk félreérthetetlen komponálás z első prági szín végén megjelenő színpd-kép: középen Ádám-Kepler ül szobájábn, füléhez már elér hlkn Mrseillise dllm. Tőle blr Lucifer egy másik szobábn, mint írópultjár görnyedve foglmzz z időjósltot és ntivitást. Ádámtól jobbr, szintén flll elválsztv, Év enyeleg z Udvroncel. A flkkl szétválsztott három szereplőt zonbn fény egybe-fogj: egyedül Ádám kp gyenge meg-világítást, tőle jobbr és blr Évát és Lucifert csk ez fény világítj meg. Kjdu pesszimist vgy optimist, hldó vgy rekciós mű-e Az ember trgédiáj " vitát, hűen Mdách szándékához, z optimizmus, progresszió jvár döntötte el. Az értelem z embert megtántoríthtj ugyn egy percre ", de ugynez z értelem hozz mozgásb is cselekvésre késztető krtát. Intellektusunknk ezt kettősségét biztos kézzel bontott ki műből: világosn felfoghtó értelmünk jelentősége életünkben és történelmünkben, de

8 ugynolyn érzékletesen felmuttj nnk félelmetes rcultát: Láttm tudásod tiszt lkotását, Ngyon hideg volt ottn e kebelnek" oldlát is. Az embertől elidegenedett értelem - csk mgábn levő tér, lehngolás, árnyék, kétség, z bszolút negáció, Semmi - megölné z embert. Az értelmezésnek ez módj számomr Trgédiát döbbenetesen mivá tette. Ültem sötét nézőtéren, már régen ölemben volt drám mgyr nyelvű könyvecskéje, és rámrohntk z sszociációk. Mit lkotott értelmünk z emberért? Új társdlmi rendet, megélhetést, lkótelepeket, Beethoven kilencedikjét, gépet, cipőt, bútort termelő gyárkt, könyvtárkt, árubő élelmiszerüzleteket, Szinyei Merse Mjálisát, forró premier-esteket színházinkbn, bölcsődéket és egyetemeket... És mit lkotott értelmünk z ember ellen? Üzemi pontossággl működő hláltáborokt, melyekben minden olyn órmű precíz: z egyik gázosító, másik rnyfogt kitördelő, hrmdik hullvonszoló; hogy ki ne mrdjon egyetlen házcsk se, térképen hálózttl bejelölt városokt, melyekre igzán mérműves pontossággl hullhtnk így bombák; fel-puffdt hsú, vékonyk krú, skorbutos és trchomás gyerekeket, hogy tejszín jusson máshol teáho z... igen! vlóbn hideg vn itten kebelnek. Újr megéltem hát egy remekmű lenyűgöző htását, újr felfogtm, színpdr álmodottn életünk lényegét: Krod erős - szíved emelkedett: végetlen tér, mely munkár hív"... és miért tgdjm, büszkén néztem e htlms erejű költeményét humnitásnk. A jelenetek hngsúlyi A ngy vonlkbn ismertetett értelmezés Kjdu jól átgondolt elődás-építésében relizálódott. Elöljáróbn meg-említem: elvetette z ún. keretmegoldást, vlmennyi színt egymássl zonos értékkel állított színpdr. Annyit zonbn megengedett mgánk, hogy z első és második színnek - nehezen tlálom megfelelő jelzőt - niv relist beállítássl djon különleges bájt. Tlán - csk persze Trgédi súlyos szövegét hordozón - misztériumjátékok egyszerre rusztikus és finomn játékos hngultát éreztem mennyországi és prdicsomi színekben. Engem Dejmek rendezte József és testvérei elődásnk levegőjére emlékeztetett. A prdicsomon kívüli színben, hol tudást már birtokló ember vn jelen, Kjdunk ez hngvétele eltűnt, Ádám kezdő szvi - Ez z enyém..." - már egy öntudtos ember szájából, reálisn hngzottk fel, kit mellesleg kiűzetés" korántsem rendített meg különösebben. Kjdu z elődásbn két csúcspont felé kettős ívet feszített. Az egyik csúcs-pont párizsi szín, másik z űrjelenet. (Érdekes, hogy z utóbbi szín, pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház fő-rendezője, Rkovszky Trgédi-rende-zésében is nyomtékot kpott.) Az elő-dás felépítésének ez két íve konzekvensen dódik drámából: frnci forrdlombn z Ember társdlmipolitiki hitvllás bomlik ki teljes gzdgságábn, z űrjelenetben z Ember lényege mnifesztálódik. Mjd vissztérek még rá, hiszen Kjdu elődásszerkesztésének legngyobb érdeme éppen bbn volt, hogy ezt kettős ívet nem egymássl párhuzmosn futttt, h-nem eltérő jellegükben is meglelve z zonosságot, képes volt htásábn és mondnivlójábn zokt egyzon erővonlr hngolni. De lássuk előbb e két drámi csúcspontot közelebbről. A párizsi színben Kjdu egyértelművé tette nézők számár, hogy Grčve picr nem Lucifer vezette Ádámot, hogy forrdlom Ádám önálló ál-m ". Ezt többek között Lucifer-Bkó szövegtelenségének, psszivitásánk erős hngsúlyozásávl is láhúzt. Eddig z áltlm ismert vlmennyi Trgédirendezés eljutott. Ami Trtubn több volt s különös figyelmet érdemlő, z következő: Kjdu nem önállósított különösebben forrdlmi színt, hnem gondoltilg szervesen beépítette z egész költemény gondoltiságáb. Önkéntelenül Arny Jánost jutttv eszembe: Én nem tlálom e pesszimizmust Az ember trgédiájábn, mihelyt mint egészet fogom fel". Ezt - mennyire sikerült megfigyelnem - két módon ér-te el. A párizsi szín részleteit, epizódjit nem exponált túl élesre. Ezzel nem zt állítom, hogy részletek - Tiszt öngyilkosság, Dnton megingás, kettős Év stb. - ellényegtelenedtek. Másról vn szó. Arról, hogy - tudtosn-e vgy művészi ösztönösséggel - szín egészének fővonláb z Ember cselekvő, változttó lényegét állított. A forrdlmi színt szokottnál szorosbbn kpcsolt z első prági színhez, és mi még lényegesebb: gondoltilg folyttt másodikkl. A második prági jelenetsorbn erőteljesen kicsengette Ádámnk forrdlomr, cselekvő életre vontkozó szövegét. Többek között z ébredését követő szvkt: Mi ngyszerű kép tárult fel szememnek... Mert z erő nyomá rá bélyegét" (tessék emlékezni: erő = cselekvés, tevékenység, lkotás). És ugynennek cselekvő életnek dicsérete lett Tnítvánnyl folyttott beszélgetése is: Fogd hát e sárg pergmenteket... A tűzbe velük! és ki szbdb." Ily módon frnci forrdlmi szín lényege közelről sem z lett, felflj-e gyermekeit vgy sem forrdlom, hnem mdáchiádámi teljes gondoltisággl összhngbn, költő önvllomásánk intim erejével is rról beszélt, hogy nem-csk szemlélni, megváltozttni kell világot. Az űrjelenetben áll z élet értelmességét tgdó, z ember ellen támdó ér-telem - Lucifer - legközelebb hhoz, hogy bábistenséggé", rideg mthézissá " változtss z Embert. Más szóvl: elszkítv értelmét eredeti természetétől, cselekvő ktivitásától, tétlen eszmévé tegye. Grndiózus üzenet és figyelmeztetés ez tudományos és teehniki forrdlom enyhe szédülete idején, géneket tervszerűen kombinálgtni kezdő, szerveket átültető, hidrogénbombákt gyártó korunk számár. Tibor Rkovszky SZÍNHÁZ I970. ugusztusi számábn Trgédi-rendezéséről többek között így vllott:... nukleáris robbntások kísérleteinek idején, mikor z emberiség pokliptikus öngyilkosság már csk egy krtávolságnyir vn, Az ember trgédiáját sürgetésnek, figyelmeztetésnek érezzü k... És z egészben éppen z furcs, hogy lényegében z ész, ráció vezette z emberiséget szkdék szélére." Túloz persze, de tudj, hogy rideg intellektus embertelen és emberellenes: És mi divtok ellenére is - írj -, melyek művészetben világ bszurditásár bszurdumokkl igyekeznek válszolni, hngozzék is bármily ósdin és émelygősen, Mdáchcsl együtt hirdetem, hogy sorsunk értelmének másik oldlán még mindig z élet és vlóság szépségének és szeretetnek tiszt eszméje áll." Nos, Kjdu éppen itt és ebben lép tovább - többek között Rkovszkynál is -, mikor képes z Ember progresszív társdlmi-politiki hitvllásánk és z Ember lényegének zonosságát elődásszerkesztésével eggyé ötvözni. Oly módon, hogy z emberre támdó rideg értelem ellenpólusként mérleg másik serpenyőjébe z élet és vlóság szépségének és szeretetnek tiszt eszméje" mellé, forrdlomml z ember sorsát lkító cselekvést is beteszi. Így kezében

9 Trgédi nemcsk humnist meggyőződés hirdetése, de túl zon, humnizmust megvlósító kcióprogrm is. A három főszereplő Ádám kivételével három főszerepet kettősen osztották ki. Én Rine Loot láttm Évként, Jn Toomingot Lucifer szerepében. Ádámot Evld Hermkul játssz. Mindhármn fitlok, huszonévesek. Vlódi korukkl játsszák végig z elődást, nem öregszenek egyetlen npot sem, mint régebben zt egyik-másik rendezés megkívánt z idő múlásánk érzékeltetésére. Ezek fitlok elrgdók voltk, és újr meg újr zt z érzést keltették bennem, hogy egész emberi nemünk fitl, minth nem történelmi múltunk lenne lényeges számunkr, hnem holnpunk. És ebben sok igzság vn. Szerepformálásukbn mindenekelőtt átélésük bátorság tűnt fel. Sem külső mozgásukt, sem belső dinmizmusukt nem korlátozták. H vihrok dúltk bennük, kkor indultikt hngbn, mozgásbn, mimikábn egyránt ki is fejezték. H boldogok voltk vgy gyűlölködők, eltűnődők, tettre készülők, h szerették egymást vgy egymás ellen fordultk, e belső szituációk megjelenítésénél gátlástlnul, szégyentelen őszinteséggel - őszinték is voltk! - hsználták művészi eszköztár teljes repertoárját. Hihetetlen távol állt tőlük mnpság nnyir divtos, ngyképűsködő - és roppnt kényelmes! -, olykor szenvelgő MADÁCH: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (TARTUI VANEMUINE SZÍNHÁZ) EVALD HERMAKULA (ÁDÁM), JAAN TOOMING (LUCIFER) ÉS RAINE LOO (ÉVA) MADÁCH AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (TARTUI A VANEMUINE SZÍNHÁZ) A FALANSZTER JELENET és vissztetszően entellektüeleskedő" ún. eszköztelen színjátszás. Ők nem illusztráltk, megélték, belülről hozták minden kis gesztusukt. Mozgáskultúrájuk bámultos volt, testük engedelmes és fárdhttln. Tempójuk gyorsság, suttogástól z üvöltésig hsznált hngjuk, felszbdult gesztusik lehet, hogy mások esetében ágálás és ripcskodás benyomását keltené. De ők voltk színpdon és nem mások, játékstílusuk nnyir természetes életelemüknek tűnt, keresetlen bájuk olyn elementáris sodrást teremtett, hogy egyre jobbn szuggesztív htásuk lá került néző, egyre hátborzongtóbb vrázslt ömlött szét színpdon, forrt eggyé nézőtér és színpd, és vált z elődás rítussá. Hermkul Ádámj elsősorbn ember volt. Bátor és meggondoltln ;, félénk, ridt, megfontolt, fecsegő, indultos. szorongó, lelkesedő és elkeseredett. Nem volt hős, csk hős is, nem volt z ember kirktbáb-szerű szobr, fjtáj eszményített típus, s h típus volt, kkor zért, mert erényeinek és hibáink egységében volt z. Hermkul (és Kjdu) megkerülte z ámuló-csodálkozó, niv, mindig lépre menő és becsphtó, idelist " Ádám-portrét. Hermkul Ádámj mikor okos lehetett, okos volt, és zt nem tudt, mit z dott történelmi körülmények között vlóbn nem tudhtott. Éppen jellemének ez vonás emelte át tervei blsikere okozt cslódásán: sohsem eszméi pusztulás risztott, hnem szertefoszló vgy z önmguk ellen forduló eszmékben lppngó veszélyeztetettsége z emberi egzisztenciánk. S mindig újuló eszmékben ez z Ádám nem hitet, erényt, kéjt, szbdságot, hnem z élet új és újbb létezésmódját, kifejezésformáját kereste és lelte meg.,,a cél hlál, z élet küzdelem, s z ember célj e küzdés mg" foglltbn Ádám nem nnyir z ember célj és küzdelem, sokkl inkább z élet és küzdelem közé tett zonossági jelet. Hermkul létezés és hrc zonosságát játszott el,

10 Rine Loo Évájánk gyengeségében volt ereje, mert és tudott elsősorbn nő lenni. Meglepően és izglmsn htott, hogyn ez fitl, törékeny színésznő Trgédi minden színében kcérkodott férfi Ádámml. Egy pillntr sem esett ki férfihódítás lpállásából, nem z nyság dominált figurájábn, ki, mert ny, következésképpen nő, hnem Nő, ki potenciálisn ny. Ezért Ádámot nem z utódgondozás felelősségével, hnem nőiességének vrázsávl trtott befolyás ltt. Ez vrázs fűtötte fel mindig Ádám életkedvét, indított őt új és megint új eszmék zászlj ltt új és megint új hrcr z életért. Ezen ponton szerepformálás telitlált volt, ezen vonlon hngolódott rá rr z lpgondoltr, hogy z élet = küzdelem. Így vált Év létező természet minden helyzetben életet igenlő jelképévé. Remek volt ennek két fitlnk ezt kpcsoltát kifejező, prólékosn megmunkált játék. Összenézéseik, félbehgyott kis gesztusik, hogyn - legyenek bármennyien is színpdon - belépésük első pillntábn meglátják egymást, egymás felé mozdulnk, és minden szituációbn mindig érzik másikt. Toomingr ngyon nehéz feldtot bízott Kjdu. Köztudott, hogy Lucifer Trgédi legjobb szerepe, szövegében mindenképpen z. De j ó l eljátszni legnehezebb. Hogy mi mindenre csábít-ht egy fitl színészt ez szerep - felesleges itt sorolnom, miért -, még elgondolni is rossz. Tooming meglepő biztonsággl kerülte el veszélyek jelentős részét. Ami még meglepőbb - és ez eszközei tudtos megválsztásár utl huszonöt éves korábn! - hozt szerep kettősségét: z ember elpusztításár képes értelem cinikus kegyetlenségét (ez z egyszerűbb) és z ember sorsát mindig továbblendítő értelem munkálkodását. Képes volt szolgálni rendezői koncepció egészét, visszfogt játékát, számos kitűnő poénját nem csengette ki. Mozgásábn is lefogottbb volt, mint Ádám, kevesebbet volt jelen" színpdon. Olykor beleveszett háttérbe, el-vonult egyik vgy másik srokb, leült portálhoz. Voltk pillntok, mikor jóformán csk tudtm, h o g y ott vn többiek között, eszembe jutott és keresnem kellett színpdon; ilyenkor vált legkézzelfoghtóbbn vlóságossá. Ez játék - kár, hogy nem folyt mindig következetesen - előrevetítette egy ngy ütközet várhtó bekövetkezését, és miközben ettől egyre feszültebbé vált Lucifer szerepe, engem, nézőt is egyre izgtottbbá, várkozóbbá fűtött. Az űrben z-tán eddig visszfogott energiáj összesűrűsödve, gonoszság koncentrált erővel, ekszttikus indulttl, hirtelen tört rá Ádámr. Az eddigi beállítódást egy perc ltt ellenkezőjére fordító, felejthetetlen színház kelt életre: előtérben sebesen mozgó forgón mindig fárdtbbn, összetörtebben, nyomorultbbn, kimerülő energiáj végén fogcsikorgtó erőfeszítéssel futott (itt vlóságos, hosszú perceken át trtó futásról), térdenkúszásról, esésekről és feltápászkodásról beszélek, kpszkodott, birkózott életéért világmindenség jeges terében Ádám. És minél fárdtbbá, kétségbe-esettebbé lssult ez futás - egyre ngyobb távolságokr vitte forgó mgávl Ádámot -, Lucifer nnál kegyetlenebbül, már szdizmust tébollyá növelő dühével kergette őt megsemmisülés felé. A luciferi szerepformálásnk ez z ellenpontozott felépítése minden elismerést megérdemlő rendezői-színészi tlálmány és kivitelezés volt: z nticipáció és visszemlékezés ütköztetésének, késleltetésnek és gyorsításnk, z érzelmi lefogottságnk és robbnó indultnk átgondolt, nézőkből vlóbn és vlódi sokkot kiváltó, kiemelkedő művészi megformálás lett. Látvány és gondolt egysége Középtónusú, közömbös szürkében trtott, színpdnyílás mgsságát elérő, másfél méternyi széles lpok álltk színpd forgórészén. Tlán hét-nyolc drb. Ezeket lpokt z egyes színek kívánt módon nyitották, zárták, állították fel, különféle terekre osztv velük színpdot. Ebben z állndó elemekkel építkező színpdi világbn z elemek átrendezésén kívül z elöl álló lpokr vetített szimbolikus korképek - rómi színben például frkst szopó Romulus- Remus szobor képe - és legszükségesebb bútorok-kellékek (trónus, krosszék, írópult stb.) jelezték világ változását. A díszletmegoldás ily módon biztosított színészek szbd mozgását s még inkább: lklmt dott rendezőnek, hogy képkomponáló fntáziáját kiélhesse. A szereplők mozgtás és színpdképek komponálás pedig Kjdu egyik főerősségének bizonyult. Érzékeltetésére két példát említek. Az egyiptomi színben színpdnyílás csknem teljes egészében nyitott volt, színpd hátterét egy lul jtónyi résekkel áttört síkfüggöny zárt le. A függöny mögött járás mrdt, hol szín folymán rbszolgák el-feltűnő figuráit láthttuk. A kint ngy örömzj" instrukcióig férfik-nők vegyest, több mázsás kőtömböket cipeltek. A felügyelők csttogó korbácsi ltt nyögtek, jjongtk, felhördültek, összerogytk, feltápászkodtk, vonultk, vonszolv mgukt és terheiket. Az áttört háttérfl ezt vonuló, mozgó tömeget egészében lig engedte látni, réseken csk néh tűnt fel egész ember, többnyire csk emberi torzó, egy-egy váll, derék, két feszülő láb, emberi tgok. Ez koncepció sokkl több volt, mint z előtérben főszereplők folyttt dilógus illusztrációj vgy hngulti kiegészítése. A hát-tér különösségével, hngjivl, mozgásávl, nyugtlnságávl néző figyelmét nem kis erővel vonzott. Újr és megint megkíséreltem ettől htástól elszkdni, és figyelmemet teljességében z elő-térben állókr koncentrálni. De már megint ott volt szemem háttér lkjin: ezt lehetetlen volt nem látni és tudni. Ennek htásnk nyomán előkészítve hngolódtm rá Év szövegére: Óh, fáró, zúzz el,... H nép jjj nem hágy megnyugodni,... Szívemben érzem szintén mind e kínt." A rómi szín előtt teljes sötétben egymáson csttogó krdok éles zját hllni. A kivilágosodó előszínpdon - most már látom is - vív két gldiátor. Egyéb-ként színpd üres, ezeknek z embereknek csk másik létezik, küzdelem életre-hlálr megy, itt z ember létéért folyik vívás. Változik világítás és beforog tivorny ". A forgás ltt két gldiátor hátrjátszik tbló mögé. Ott vívnk tovább, csttogás jóvl hlkbbá válik. Az emberi élet már csk egyik része lett z öncélú érzékiségnek, hiszen Ádám és Ctullus nőt és lovt tesz fogdásként z ember életére. A le-gyilkolt gldiátort szolgák blr kihúzzák, s ezzel egyidőben másik oldlról feszes trikób öltözve, táncosnők táncolnk be z előszínpdr. A S te nem dnolsz, mit busongsz Júliám" szövegnél - Hippi-Cluvi dlverseny" kimrdt - táncosnők, mint előbb gldiátorok, hátrtáncolnk, s ott folyttják táncukt. A jókedv kezd elborulni. Itt nem csk z ismétlődés keltette ritmusról vn szó, hnem elsősorbn szín trtlmánk megfelelő mozgás- és képkomponálás erejéről. Hogy mindez formlizmus? Nem, csk trtlom és form összhngj.

11 MADÁCH: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (TARTUI VANEMUINE SZÍNHÁZ ATHÉNI SZÍN A tömegjelenetek minden lkr színészileg kidolgozottn folytk színpdon. Athénbn két demgóg vitáját ez már figyeli, emez még mg gondján töpreng. Amott, z hrmdik hsznot vár z eseményekből, negyediknek nem tetszik dolgok lkulás. Mindez nem különösebb érdem, egy jó színháztól ennyit el kell várnunk. De kimondottn koreogrfált tömegjelenetek - ez kevésbé megszokott jelenség. Igz, színháznk híres blettegyüttese vn, sttisztáltk is szólótáncosikkl egyetemben produkcióbn. A kitűnő koreográfiánk tuljdonítottm, hogy tömeg--jelenetek úgy htottk rám, minth száz-százhúsz ember lett voln színpdon. Holott z egész együttes létszám, műszkikkl együtt - szinte hihetetlenül hngzik - nem érte cl htvn főt. Ezzel kpcsoltbn is megkísérelek visszdni egy kép-mozgás megoldást. Amikor londoni színbe bejön Nyegle, s kínálni kezdi portékáját, mint z szokott lenni, z egész nép köréje tódul. Egy 7-8 év körüli fiúcsk zonbn kívül mrd látványosságon. Az árus körül zárt embergyűrűn sehogyn sem tud átjutni, hol rsznyi rés kínálkoznék, mire észreveszi, rés lezárul. Izglmábn felnőttek láb között, négykézláb mászik be tömeg közepébe. Eltűnt gyerek. De hirtelen krok emelkednek, és felnőttek gyereket visszdobják előbbi helyére, körön kívülre. Ngyot puffn, s mire felocsúdik, már vége látnivlónk. Az egész epizód egy percig h trt, de én nem tudom elfelejteni szbdverseny polgári világánk ezt rezzenésnyi jellemzését. Végül jelmezekről. Elsősorbn színben tetszettek, s zért, mert már utló jellegüket sohsem éreztem erőszkosnk. Például flnszterben emlékeztettek ugyn náci hláltáborok ruháztár, de nem pontosn olynok voltk. Mégis, műbőrből készült jelmezeket nem szerettem. Anyg kemény volt, nem követte test vonlát, gátolt színészek mozgását, egyik-másik jelmezt kimondottn kényelmetlenül viselték. A gyors öltözések mitt néh többet is kellett egymáson viselniük. Kényelmetlen érzésüket nézőként is kénytelen voltm észrevenni, színészt időnként emitt privát emberként is láttm. S ez hngultomból nemegyszer kizökkentett. Szívesen megírtm voln színről szín-re z elődás keltette összes élményemet, gondoltomt, emlékemet. De hát ez lehetetlen, hiszen zok egy kis könyvet tennének ki. Tlán ennyiből is megérezte z olvsó: A ember trgédiáját szerették Trtubn, bemuttásár mbícióvl, legjobb szkmi tudásuk mozgósitásávl, műgonddl és lelkiismeretesen készült fel z egész együttes. Nem eredménytelenül: produkciójuk méltán nyerte el Szovjetunióbn folyó mgyr drámi fesztivál együttesnek ítélt ngydíját. Befejezésül: mikor felment függöny, és z Úrrl pörölni kezdett Lucifer, bevllom, elfogódott voltm. Több nnál, meghtódott. Mire vége lett z elődásnk, ilyenféle érzéseknek nyom sem volt bennem, pontosn úgy lelkesedtem, tpsoltm nézőtéren, mint mikor Budpesten hoz össze jósorsom egy-egy remek produkcióvl: már csk z igzi színházzl tlálkozás zvrtln örömét élveztem.

12 Egérút átdolgozój, G. Lejbutin éppen e SZILÁDI JÁNOS Kettő hetvenötből Mgyr drámák Szovjetunióbn A Fesztivál záróünnepségén M. Crjov, Kis Színház igzgtój, zsüri elnöke emléklpot dott át zoknk színházknk, melyek mgyr drbot játszottk. Ez lklomból felolvst színház, szerző nevét és játszott mű címét. Kezdetben minden kdálytlnul ment, hisz áltlábn egy drbot egy vgy két színház muttott be. Aztán hirtelen előbukknt egy drb - és mikor Crjov körülbelül tizennyolcdik szín-háznál trtott, mely ezt művet válsztott bemuttójául, nézőtéren ki-robbnt nevetés. Az Egérútról, Gyárfás Miklós vígjátékáról volt szó. Arról drbról, mely mindössze" tizenkilenc színházbn játszott Tóték előtt vezette Fesztivál népszerűségi listáját. Hány színházbn játszották? Pontos számot nem lehet tudni, mert Fesztivál ltt és után is születtek új bemuttók. De körülbelül nnyibn, hány színház Mgyrországon egyáltlán vn. A rendkívüli népszerűségnek volt egy játékos következménye is: drbot három címmel muttták be különböző színházk. Címvriánsok: Egérút, Ébredj fel és énekelj! (ez volt leggykoribb) és Az elbűvölő lány. Miért volt szükség új, z eredetitől erősen eltérő címekre? Elsősorbn zért, mert Gyárfás Miklós művét nem egyszerűen lefordították, de át is dolgozták. A nálunk prózi vígjátékként játszott drbból - erre utlnk z új címek - zenés vígjáték lett. Zenés vígjáték, melyben z eredeti lkotás sztirikus ihletésű szövetét szerelmi bonyodlom enyhén romntikus felhngú, fitlokr lpozó játékkoncepciój helyettesítette. A sztír feszességét pedig zene, ének, tánc látványosság pótolt. Az Egérút ngy siker volt nálunk, s h jól tudom, egy tuct színház játszott. Szükséges-e egy ilyen sikeres mű átdolgozás? A kérdés így megtévesztő, mert túl áltlános. Ugynis nem csupán egy sikeres lkotásról, de egy vígjátékról vn szó. És éppen vígjáték z, mely legérzékenyebb környezetváltozásr". A vígjátéki poének ngy része konkrét ktulitáshoz kötött, olynokhoz, melyeket nézőtéren ülők jól ismernek. Az ngyon fontos vígjátéki elemnek z átmentését végezte el, új, helyi poénok beikttásávl. Az átdolgozás célj z volt, hogy sikerre juttsson egy mgyr művet Szovjetunióbn. Hogy ehhez pontosn így, ilyen formátumú változttásokt kel-lett-e eszközölni vgy sem, zt mi meg-ítélni nem tudjuk. Mi zt tudjuk, hogy Moszkvi Utzó Színház elődásábn produkció forró sikert rtott. A három című drb egyik elődás A Fesztiválról született beszámolók említették, hogy rendezvénysorozton nem csupán mgyr drámirodlom szerepelt, de mgyr színházi szkemberek, rendezők, díszlettervezők, jelmez-tervezők is. Nos, Moszkvi Utzó Színház - mi Déryné Színházunk megfelelője elődásánk is volt mgyr részvevője: Szécsi Ferenc, produkció rendezője. És hogy eredményesen, meg-győző művészi biztonsággl képviselte mgyr rendezői művészetet, zt fentebb már tényként említett siker muttj. Szécsi Ferenc komolyság és felfokozott játékosság kettősére építette produkciót. S ezt kettősséget tükrözte szinte bevezetőként - függöny felgördülte után színpdkép. A színpdon hzi Egérút-elődások rokon-ként relist, de nem túlrészletezett díszlet állt: Orbókék ház, előtte kert, blr kerítés és kpu, jobbr kis szerszámos sufni. Tetszetős, msszív díszlet; kiegyensúlyozott, táncbetétekhez is kellő helyet dó játéktér. Mindez lig tér el hzi elődások díszleteinek áltlános hngultától. Eltértek viszont színpd mindkét oldlán sorkozó, zsinórpdlás láthttlnságáb növő vásznk és mg háttér is. Ezek ugynis reális díszletelemek ellenpontjiként zenés vígjátékok némi operett-beütést muttó minden-rózsszínűségét, még gusztusos, de már kicsit túldíszített virágosságát hordozták - s ez z rnyos-kékes, rózsásvirágos operettrgyogás körülölelte, keretbe fogt játékteret, benne természetes ntúrát dó díszletet. Szerencsés és pontosn kimódolt megoldásként két ellentétes hngultú elem megfér egymássl, és nem z ellentmondást sugározz, hnem csupán játékosságot, tréfás egymásr feleselést. (A produkció díszlettervezője P. Andrej ev.) Az elődás lphngultát, tónusát meghtározó rendezői felfogás cselekményben, színészi játékbn kibomló ré- tege nnyibn gzdgított mindezt, hogy világosn tükrözte: Szécsi Ferenc egyik elemet, egyik mozzntot sem vette sérthetetlenül komolyn. Olynnyir nem, hogy nem is egyszer kijátssz " egymás ellen produkció két hngultrétegét, ezzel teremtve újbb és újbb lklmt felszbdult nevetéshez. Az egyes jelenetek előtt htlms, kerekekre szerelt virágkosrt tolnk át színpdon. A virágok közt tábl, mely bekonferálj" következő jelenetet természetesen megfelelő humoros szöveggel. Mégpedig úgy, hogy leglábbis z indításnál Szécsi mindig ügyel tábl tréfálkozását színpdi poénná növelő komolyságr, z olykor-olykor árnyltnyit túlzón hiteles ntúrár. Külön kell szólnunk z elődás ritmusáról. Egy produkció váltkozó ritmusképletének kidolgozás, megvlósítás nem trtozik könnyű rendezői feldtok közé. Szécsi Ferenc - összhngbn játék kettős rétegével - htásos ritmus-képletet lkotott z elődás számár. Olyt, melyben gyorsulás, lssulás, csendesség és sietős csttnás hrmonizált produkció gondolti, művészi súlypontjivl - és htásos eszközként mg is növelte vígjáték szórkozttóságát. Az Ébredj fel és énekelj!, vgyis z Egérút moszkvi elődásánk legngyobb színészi élménye Tóni néni, zz K. Szergejevn. Kissé elhízott, de még kemény húsú sszony, ki már nem szép, de még fényképes bizonyítás nélkül tudj elhitetni meglehetősen szép számú hódítását. Egy kicsit már mindenen túl vn, s ez jogot d neki rr, hogy vlhonnn mgsból csodálkozzék rá z ifjúság ismeretlenül ismerős játékir. De egy kicsit mindenen innen is vn, és így természetes szervezője, instruktor lesz e játékoknk. K. Szergejevn Tóni nénije csup szív és csup ész. Niv és tpsztlt, szertelenül önfeledt, és szigorún koncentráló, h szükség vn rá. Vn benne vlmi népmesék jóságos öreg-nyójából és fitlság mohó életszeretetéből, jóízű tréfálkozásából. Méltán kpt zsüritől jutlmt: mgyrországi meghívást. A két fitl M. Cserkszov (Krol) és F. Csulkov (Gyul). Szeretik szerepüket. Ezt nem ők mondták - z kevés lenne -, nézőtérről érzi meg z ember. S nem csupán bból, hogy felszbdult kedvvel mókázzák végig z elődást, h-nem bból míves gondosságból is, mellyel kimunkálták játékukt.

13 Orbók - z átdolgozás következtében némileg visszfogottbb, egysíkúbb szerepében Sz. Trhnov több nyílt-színi tpssl kmtozttt " fitlság ügyeibe tudálékos ügyetlenséggel bele-vtkozó p bklövéseit. Kellemes játékkl szolgálták z est sikerét A. Szoldtov (Erzsi) és N. Fomicsov (Mri). Egy pesti sr ác Mo szkvábn A kritik műfját nnk idején nem vllomások számár tlálták ki. A színikritikáét sem. S ezt e sorok írój is tud-j. Tudj, de most nem trtj be. És nem is csupán zért, mert kóborló kedve ősi szbályok felrúgásár készteti, h-nem mert tárgy, melyről szólni kíván, mg is rendhgyó, h tetszik, szbálytln. Somogyi Tóth Sándor drbjáról, Hogy állunk, fitlember?-ről vn szó, melyet Moszkvi Fitl Nézők Szín-ház muttott be. Ebben persze még semmi rendhgyó, semmi szbálytln nincs. Somogyi Tóth Sándort úgy trtjuk számon, mint fitlság szkvtott ismerőjét. S h egy ilyen író ilyen művét egy ifjúsági szín-ház műsorr tűzi, bbn igzán nincs semmi rendhgyó, semmi csodálkozást keltő. Vlóbn nincs. Illetve vlóbn nem lenne, h Somogyi Tóth Sándor vlh is írt voln egy ilyen című drbot. De nem írt. Írt egy Gyerektükör c. kis-regényt és bból később - egy filmet, melynek Hogy állunk, fitlember? volt címe. A drbot, mely kisregényből született, nem ő írt, hnem neki írták. És nem is itthon, hnem Moszkvábn. A Moszkvi Fitl Nézők Színház együttese, élén P. Homszkij rendezővel. A tél folymán P. Homszkij produkció rendezője. ki egyben színház főrendezője is, Mgyrországon járt és felkereste Somogyi Tóth Sándort. A véletlen úgy hozt, hogy ott voltm beszélgetésükön. Somogyi Tóth Sándor elmondt: ngyon örül, hogy színház művészi kollektíváj felfedezte mgánk z Inosztrnnj Litertur Ngyvilág szovjet megfelelője - hsábjin megjelent kisregényt. De - mondt - úgy érzi, kis-regény nehezen fordíthtó le színpd nyelvére. Éppen ezért kéri Homszkijt, djon neki egy példányt drmtizálásból, mit feltehetőleg mgávl hozott. Mire z lcsony, mozgékony, kmszos mosolyú P. Homszkij zt mondt, hogy drmtizálás nincs. Nincs? Akkor SOMOGYI TÓTH SÁNDOR: HOGY ÁLLUNK, FIATALEMBER? (FIATAL NÉZŐK SZÍNHÁZA, MOSZKVA) OSZTROUMOVA (ÁGNES) ÉS DOLGORUKOV (ANDRÁS) (MTI - külföldi képszolgált) mit próbálnk? ( Mert, ezt már tudtuk, próbálják... A mondtot nem tudtuk befejezni. Úgy éreztük, nem is lehet, hisz h nincs drmtizálás, nincs szín-pdi változt, kkor próbálni se igen lehet mit.) Tnácstlnul néztünk, hol egymásr, hol Homszkijr. A beszélgetés elkdt, mjd némi szünet után Homszkij megérezte, hogy számár természetes tény, drmtizálás nélküli prób, úgy látszik, itt nem m-gától értetődő és beszélni kezdett. (Homszkij színházánk sjátos drmtizálási módszerét vázolt előttünk. Részletesebben zért nem idézem szvit, mert SZÍNHÁZ 197I. 7. számábn közölt interjúból mindez már ismert.) Mi meg hllgttuk. Hogy Somogyi Tóth Sándor mit érzett sjátos drmtizálási mód hlltán, mi rádásul nem is áltlábn nyert megfoglmzást, de konkrétn z ő kisregénye ürügyén, zt nem tudom. Nekem - őszintén megvllv tetszett is, nem is. Tetszett benne módszer követelte bszolút kielemzettség, mű teljes befogdás, elsjátítás, átélése - enélkül Homszkij vázolt módszer elképzelhetetlen, ez z első pillntásr látszott. Tetszett z is, hogy itt minden szereplőnek mű egészében kell gondolkodni, nem tehet mást, mert különben önnön szerepét sem tlálj meg. Tetszett, mert ezáltl elképzelhetetlen z gykori mód, hogy színész csk sját szerepét látj, és nem tudj, miről szól drb ". Mindez tetszett. De nem éreztem z eredményesség biztosítékát, zt, hogy így, ezen z úton is születhet drb és produkció. Jó drb és jó produkció. Erről persze felesleges lett voln be-

14 SOMOGYI TÓTH SÁNDOR: HOGY ÁLLUNK, FIATALEMBER? (FIATAL NÉZŐK SZÍNHÁZA, MOSZKVA) KLENOVA (KATI), DOLGORUKOV (ANDRÁS) (MTI -külföldi képszolgált) szélni, mert ennek eldöntéséhez színházi bizonyíték, produkció kell, nem szóérvek. Így ztán nem is beszéltünk ról. Csk elmentünk megnézni z elődást. Somogyi Tóth Sándor - íróként, konzultánsként is hívt Homszkij - már z összpróbák időszkábn. E sorok írój pedig premierre. A Moszkvi Fitl Nézők Színházánk htlms színpd vn, htlms forgóvl. S ezt mind beépítették díszlettel. A forgón például mjd egy egész lkás kp helyet, pontosbbn három szob és egy hll. A szobákt nem flk, csupán bútorok jelzik, és ezek közül is legárulkodóbbk " z ágyk és hll htlms ebédlősztl. Az előszínpdon bloldlt fürdőszob, jobboldlt z előszob. Hátul forgón túl konyh. A berendezés fölött pedig htlms, selyem burkoltú lámpák függnek. Ntu- rlizmus? Szó sincs ról. Ez z elődás végéig változtln berendezés - csk forgó sorolj" elénk hngtlnul díszlet egy-egy részét - nem egyszerűen lkás: ez z iskol, z osztályterem, z utc - z egész város. (A színhelyeket díszlet jelzésén túl lámpák is muttják. Ugynis lámpernyők lsó, egyéb-ként üres részébe Budpest kingyított fotóit illesztettek, s mikor lámpákt zsinórpdlásról szembefordítják nézőtérrel, egy-egy színes felvétel jelzi Hlászbástyát, Lánchidt vgy éppen Hősök terét...) De ez még nem minden. A szoktlnság pár perces, ztán rögtön meg is szokott élményét leginkább z váltj ki, hogy z elődás zzl kezdődik, hogy cslád lefekszik. Le bizony, és nem is csk úgy imitálv, stílusosbbn szólv: jelezve szituációt, hnem szépen, precízen. Lefekszenek, betkróznk, még villnyt is leoltják. Mindez persze lehet-ne nturlizmus is, de mégsem z. A hngult mitt nem z. Olyn könnyedén, játékosn, elegánsn csinálnk mindent, hogy nturlizmus vskos lomhság fel se ködlik. Pedig négyen lsznk " lkásbn. Négyen ébrednek vekker csörgésére, négyen rohmozzák most mindent behozunk " csládi jel-mondt jegyében fürdőszobát... De ezzel már el is indult történet, játék: kibomlik cselekmény, melyben megismerkedünk egy csláddl és egy ngyon emberi, ngyon fontos, meghtározó szituációvl. András pj visszéléseket fedez fel vállltnál, de leleplezéshez - úgy érzi - nem rendelkezik elég ténnyel és elég bátor emberrel. Mit tegyen? Indíts el lvinát, mely esetleg őt temeti mg lá - volt már rá péld -, vgy hllgsson? Zsuzs, felesége, z utóbbit jvsolj. Mindez, úgy tűnhet, felnőttek problémáj. De nem z, nem csk z. András, kmsz - szülei sem tudják, érzik pontosn - ér-ti és érzi z egész szituációt. Sőt, nem csupán érti és érzi, meg is szenvedi. Meg, mert ez hrc őérte, őbenne is folyik. Kmsz, kiben most dőlnek el dolgok, kiről most világlik ki legteljesebben, hogy milyen ember lesz. És éppen ezért, zért, hogy ngyszerű ember lehessen, szüksége vn z pj - nem is győzelmére - helytállásár, bátorságár. Így indul küzdelembe András szülei boldogságáért - és önmg emberségéért. P. Homszkij igzt mondott, mikor első budpesti beszélgetésünkön színház

15 kényszerhelyzetből fkdó sjátos drblkotási módszerét vázolt, és ezzel kpcsoltbn kitért z epikusságr is. Csk egyet nem mondott. Azt, hogy mindez rendezésben, produkcióbn milyen ngyszerűen képes hrmonizálni lírisággl, költői emelkedettséggel. Mert ngyszerűen hrmonizál. P. Homszkij vllomásnk értelmezte Somogyi Tóth Sándor művét. Vllomásnk rról, hogy z bizonyos gyerektükör " nem csupán befogdó, psszív vlmi, de érző, értő, küzdő és szenvedő embernyi-ember. Vllomásnk rról, hogy fontosk vgyunk egymás számár, hogy tetteinkkel nem csk önmgunkt építjük vgy romboljuk, de másokt is - gyermekeinket is. A költői emelkedettségű vllomáshoz Homszkij produkció hngulti szférá jábn művészileg hiteles keretet teremt. Elsősorbn zzl, hogy rendezése egy kmsz bonyolult lelkivilágánk pontos, de nem prólékos, részletes, de nem túlrészletező kibontásár lpozz z egész színházi estét. Tuljdonképpen zt is mondhtnánk, z egész produkció nem más, mint egy tudtosn építkező tnulmány mi tizenévesek belső világáról. Olynnyir z, hogy Homszkij érezhetően visszszorítj mindzokt mozzntokt például szülők egymáshoz vló kpcsoltát -, melyek nem egyenes kötődéssel illeszkednek főtémához. Az egyébként sem túlontúl gzdg mellékszálk egysíkúbb rendezői kezeléséért viszont bőven kárpótol kmsz-kor világánk megejtően változtos, mesterien komponált kibontás, ábrázolás. A kmsz inkább érző, mint beszé- SOMOGYI TÓTH SÁNDOR: HOGY ÁLLUNK, FIATALEMBER? (FIATAL NÉZŐK SZÍNHÁZA, MOSZKVA OSZTROUMOVA (ÁGNES) ÉS DOLGORUKOV (ANDRÁS) ( M T I - külföldi képszolgált) lő. A kmsz, jobbár mgábn éli, kínlódj meg dolgokt, semmint elbeszéli, elmondj. Homszkij rendezése éppen zért kitűnő, mert láthtóvá tudj tenni ezeket láthttln dolgokt. Hogyn? Ötletekkel, pró, szinte észrevétlen instrukciók sorávl, melyek mint mozik kis szemcséi, összetpdv érlelik meg z egész látványosságát. Csk egy péld: András pj bemegy fi szobájáb. Belelpoz könyveibe, most fimt nevelem" szülői semmitmondás jegyében mond néhány mondtot, melyekre - bölcs szülő módjár - nem is vár feleletet, mjd nyomték kedvéért egy könyvcsomót más helyre tesz, és kimegy. András áll. András kmsz és hllgt. Tudj, világosn érzi szituációt, de mert kmsz, nem képes megfoglmzni, szvkb önteni. ÁH, tehetetlen düh fe-

16 szeng benne, ztán felkpj könyvcsomót, és visszdobj od, hol z előbb volt - s ezzel tuljdonképpen elmondott mindent. András lkítój V. Dolgorukov. Dolgorukov 24 éves, most fejezte be főiskolát, és ez z lkítás jelentette számár, hláláig nem fkuló emlékként, színésszé vtás ngyszerű pillntát. Azt pillntot, melyet nem Fesztivál tiszteletére terveztek" neki, hnem melyet egy ngyszerű lkítássl ő küzdött, teremtett mgánk. Mert vlóbn ngyszerű játék, emlékezetes színészi lkítás z övé. Dolgorukov fitl ember, pálykezdő színész, és máris mindent tud, mit ezen pályán - és ebben szkmábn - tudni kell és lehet. És nem is kárhogy, hnem hitelesen, élmény-keltőn. Beszédés mozgáskultúráj mgs szintű: legfinombb árnyltokt, rezdüléseket is képes visszdni. De mi még ennél is több: játékávl zt is képes elmondni, mihez nincs szövege. Említettük már, hogy András kmsz. Kmsz, ki megéli, megkínlódj és nem elmondj, kibeszéli dolgokt. Nos, Dolgorukov ezt bizonyos megélést" képes játékb foglmzni, s ettől igzán jó. Attól, h o g y teste minden rándulásávl, homlokáb, szemébe hulló hj egyetlen sut, vd elrántásávl - beszél. Nem is beszél: tudósít, bevt bb belső világb, lelkébe, hol lejátszódik történet. A prádés egyéni lkítás mellett többiek inkább z együttes játék pontosn szervezett összhngjávl járultk hozzá z est sikeréhez, semmint egyéniségük sjátos színeinek villntásávl. Mégis emeljük ki közülük V. Gorolov (Király Dénes), G. Klenov (Kti), O. Osztroumov (Ágnes) nevét, kik elmélyült játékukkl osztoztk z est sikerében. Az elődás díszletét - már szóltunk ról - V. Vorosilov, legutolsó divtot jó ízléssel követő jelmezeket N. Fliorin tervezte. És végül még vlmi. Somogyi Tóth Sándor kisregényében András sportol: úszik. Ezt színházellenes " sportágt z elődásbn boksz helyettesíti. András és társi komoly, igzi mérkőzéseket vívnk színpdon, nem imitálnk, nem jeleznek, hnem bokszolnk. A színlpon pedig egy - számunkr szoktln lkotó neve áll: Boksztréner: V. Dvojcsenkov, sport mestere. " mgyr játékszín PÁ LYI AND RÁ S Játszik-e tér? A debreceni Kis Színpd Csokoni Színház eredetileg házi próbterméül szolgáló helyiségében működik, s terem két oldlán több közönséges" b-lk is nyílik z utcár, hisz mikor színház épült, senki sem gondolt rr, hogy itt nyilvános színielődásokr kerül sor. Az blkok eltüntetése" természetesen nem nehéz, leglábbis itt nem; díszlettervező, zz termet berendező művész számár zonbn figyelemre méltó lehetőségként merül fel egy másik lehetőség. Nem játszhtnk-e mguk z blkok is? Oldrich Dnek Negyven gzfickó meg egy m született bárány című drbjánk elődásán, melyet két évvel ezelőtt muttott be Kis Színpd, terem egyik blk lényeges drmturgii funkciót kpott. Giricz Mátyás rendezése, melyről SZÍNHÁZ 1970/7. számábn már írtm, mintegy játék idézője-lébe tette drbot, Dnek sötét tónusú példbeszédét htlom és htlomátvétel mechnizmusáról: z elődás végén ktoni szeptim tgji sorr le-tették jellegzetes kellékeiket, z egyik színész kinyitott kérdéses blkot, nézőt friss levegő cspt meg, s színészek is fellélegeztek. A megelevenített heródesi gyermekgyilkosság nyomsztó álommá változott. S ez z áttételesség nemcsk z elődás gondoltiságát és politiki elkötelezettségét tette egyértelművé, hnem színpdi játékot is új dimenziókkl gzdgított, igzbbá, mélyebb htásúvá, megrendítő erejűvé tette. Az elmúlt évd elején ztán debreceniek budpesti Tháli Stúdióbn vendégszerepeltek ezzel z elődássl. Cskhogy ebben helyiségben nincs blk. A kulisszként beállított blk pedig összehsonlíthttlnul gyengébbé tette játék e frppáns lezárását, holott minden mg rendjén ment. Csupán z blk bevonásánk ngyszerű ötlete vált mesterkéltté, beármló friss levegő mrdt el, vgyis éppen z z elem, mely ngymértékben segítette produkció művészeit, h o g y kiszbduljnk színpdi konvenciók visszhúzó htás lól. És sorolhtnánk még példákt, kár Negyven gzfickóból, kár más produkciókból. Hisz Debrecenben Kis Színpdhoz vezető lépcsőház is be volt rendezve", s természetes, hogy Tháli Stúdió lépcsőházánk más méretei közt Debrecenből hozott fotomontázs-fl is másképp htott (hsonló volt helyzet nnk idején z ugyncsk debreceni McBird vendégjátékávl). De említhetünk ellenpéldát, h nem is ilyen kézenfekvőt (jól tudjuk, vendégjátékok áltlábn hátrányos körülményeket jelentenek) : miskolci Játékszín több helyütt szerepelt Krzysztof Choinski Ri d ó című drbjávl, s míg Miskolcon tribünszerűen emelkedő széksorok félkörben vették körül játékteret, Békéscsbán csk úgy lehetett hsonló körülményeket teremteni, hogy nézők teljes körben ültek, mi fölöttébb értékes tnulságokkl szolgált rendező és színészek számár: játék más hngsúlyt kpott, rendezés más spektusi világosodtk meg. S nem utolsósorbn felmerült egy újbb lehetőség stúdiószínjátszás előtt: mini" mfiteátrum lehetősége. Hsonló megoldást keresett Léner Péter is, mikor Csurk István Ki lesz bálny? című drbját rendezte meg Tháli Stúdióbn. Eredeti elképzelése z volt, hogy erről SZÍNHÁZ 1970/5. számábn közzétett munknplój tnúskodik, hogy stúdióhelyiség Czifr szobáj, melyben kártyprti folyik, nézők pedig póker kibicei, székek tehát szbdon mozgthtók, s néző od ül, honnn legizglmsbbnk

17 trtj játékot. Ez megoldás ilyen formábn - tűzrendészeti okokból - nem vlósulhtott meg, székeket rögzíteni kellett. Elvileg zonbn ugynzt kérdést veti fel, mint fentebbi példák: hogy tudniillik stúdióbn fokozott és speciális szerep jut vgy juthtn térnek. Az lábbikbn ebből szem-pontból vesszük szemügyre múlt évd néhány stúdióelődását. A stúdió mint műfj A stúdiószínház-mozglom viszonylg új keletű hzi színházművészetünkben: modern színjátszás igényeinek és sjátos lehetőségeinknek tlálkozásából szüle-tett. Az új színházbn - film és tévéjáték korábn - különösen felvetődik színházi intimitás követelménye. Egyrészt, mert z intim kis színházkbn sokkl bensőségesebb, sokkl inkább közösségi jellegű z élmény, hngsúly tehát z eleven együttlétre kerül, mi színház legfőbb létérve gépi művészetek korábn: másrészt film és tévé premier pln technikáj mind színész, mind néző számár újr - és minden eddiginél ngyobb mértékben felfedezte gesztus művészetét, minek finom árnylti, prólékos kidolgozás vlójábn csk közvetlen közelről élvezhető. A két szempont természetesen összefügg: színész rcrezdüléseinek, mozdultink közelisége önmgábn is olyn intimitást kölcsönöz játéknk, mi hgyományos " színház körülményei között elképzelhetetlen. Azt hiszem, ez legfőbb indíték világszerte jelentkező és jelentős htású kis színházk és pinceszínházk mozglmánk. A mi színházi struktúránk előbb elég mereven ellenállt ennek világ-színházi ármltnk (Prágábn vgy Lengyelországbn már htvns évek elején gomb módr szporodtk z új színházk), míg működő ngy" színházink művészei fel nem fedezték házi-színpdok vgy egyéb hsonló helyiségek kihsználásábn rejlő lehetőséget, s így születtek meg stúdiók. Néh könnyen és gyorsn, néh hosszs vjúdás árán. Hisz stúdió elsősorbn megfelelő helyiség kérdése, s nem minden színház rendelkezett ilyennek Ugynkkor, különösen vidéki színházinknál, egy másik szempont is sürgette e stúdiók létrejöttét: színház színészeinek külön-leges lehetőséget kínált korszerűbb, intellektuális típusú játékstílus kipróbálásár ", színészi fejlődésükben vló továbblépésre, rendezőknek, tervezőknek SZCIBOK-RYLSKI: ISMERETLEN ISMERŐS (KECSKEMÉTI STÚDIÓ FORGÁCS TIBOR ÉS FALVAY KLÁRA (Tóth Sándor felv.) pedig olyn drbok színrevitelére, melyek ngy színházbn tlán nem váltottk voln ki kellő érdeklődést közönség részéről. Azz színház ezúton kívánt megfelelni szűkebb értelmiségi réteg igényeinek. Természetesen h z utóbbi szempont formálissá vált, s erre is volt péld z évd során, h tehát stúdió molyn kicsinyített " színház lett és nem kis színház, h tehát stúdió nem jelentette új műfj, új színház keresését, művészi eredmény meglehetősen kétes értékű lett. Hisz stúdiómozglom legjelentősebb lkotási épp zzl tűntek ki s épp zért érdemelnek külön figyelmet, mert új műfjként fogták fel stúdiószínházt. A színházi díszlettervezés jelentős fejlődésen ment) keresztül múlt százdi festett díszletektől játéktér korszerű berendezéséig: díszlettervező művészete egyre inkább speciális belső építészetté " válik. S ez korántsem zt jelen-ti leglábbis legsikerültebb stúdióelődásokbn nem -, hogy z enteriőr-díszlet domináln, hnem zt, hogy hngsúly nem nnyir színpdi látványr ( stúdióbn, nemegyszer el is tűnik színpd), mint terem játéktérré vló átrendezésére kerül, s megnövekszik konkrét dottságok (lásd blk) kihsz-

18 nálásánk jelentősége. Nem véletlen, hogy debrenceni Kis Színpd produkciói közül válsztottuk kiindulási példát: Gyrmthy Ágnes játéktérmegoldási, bejárt, lépcsőház, terem dottságit kihsználó tervezői ötletek, melyek fokozottn érvényre jutttják rendezői elképzelést, játékosság meghtványozódását z intim színház közegében, különösen muttják, milyen ngy lehetőséget kínál korszerű díszletművészet úttörőinek stúdió, mely már pusztán zzl ténnyel, hogy itt vlóbn z egész szín-ház játéktérré komponálásáról vn szó, egy más, hgyományostól " lényegesen eltérő színházművészetet, új mű-fjt" jelez. S h rendezők vlóbn él-nek is sjátos, tér kínált lehetőségek-kel, kkor könnyen előfordulht, hogy stúdiók friss és korszerű ármlt jelentősen befolyásolj mgyr színház-művészet fejlődését, megújulás forrás lehet. Irodlmi szlon A miskolci Játékszín '71 három egyfelvonásosából, melyeket egy este muttott be színház, középső Rend lelke mindennek címet viseli. Aldo Nicolj, z egyfelvonásos szerzője társ-dlmi sztírát ktontisztférj lelketlenségének pródiájáb csomgolj ", s röpke vígjáték tetőpontján rendszerető " férfi legngyobb rémülete bból fkd, hogy felesége, kinek z orvos szerint már meg kellett voln hlni, egyszerre jobbn lesz, fölkel. Amikor ztán mégis holtn hnytlik z ágyb, férjet játszó Fehér Tibor megelégedetten igzítj el hlotts ágyt, s miután mindent elvégzett, mindkét oldlon végighúzz kezét, pplnt ngy rend-szeretettel holttesthez simítv. Sllós Gábor e finom rendezői ötlete, mellyel vlmiféle plusz töltést kp z egész villámtréf, elmélyül és htásábn megnövekszik, félkörben ülő nézőktől lig egy-két méterre vlóbn film premier pln technikáját jutttj eszünkbe: csk itt stúdióbn lehetséges ez metsző élesség, színészi gesztus ilyen drámi erővel vló felruházás. S hsonlóképp másik két egyfelvonásos elődásbn is z teremt igzi színházi levegőt, hogy színészek elsősorbn Upor Péter és Vjd László színészi eszköz-táruk finomságit, olyn gesztusokt, árnyltokt, rebbenéseket hoznk fel mgukból, mit ngy színházbn egyszerűen nem lklmzhttk. Nemcsk z elődott drbok konvencionálisbb stílus, de leküzdhetetlen néző-színész távolság mitt sem. E tekintetben persze z évd csk-nem minden stúdióelődás közös nevezőre hozhtó: hosszn elemezhetnénk Piróth Gyul Hérosztrtosz-lkításánk drámi felépítését kecskeméti stúdió első bemuttóján, Boldizsár Miklós drbjánk címszerepében: hisz vn vlmi ALDO NICOLAJ: ÉLJEN AZ IFJÚ PÁR! (MISKOLCI STÚDIÓSZÍNPAD) MÁTHÉ ETA ÉS VAJDA LÁSZLÓ (Klein József felv.) Piróth játékábn, mi már nem játék, mi több és elemibb, mint figur egyéni és társdlmi ellentmondásink megmuttás, vn vlmi - ritk belső tűz -, mi színész és szerep megütközéséből fkd, színész láztából, oddásából, megsemmisüléséből. De ugyncsk elismeréssel említhetnénk z Ismerős ismeretlen című másik kecskeméti stúdiódrbbn Flvy Klár és Forgács Tibor lkváltásit, s folytt-htnánk sort több pesti és egy újbb miskolci bemuttón át egészen z évd utolsó stúdióelődásáig, debreceni Mrt/S de-ig, melyben Olsvszky Év ki-emelkedően ngyszerű gesztusművészete mellett úgyszólván minden egyes szereplő külön kis elemzést érdemelne, s nem utolsósorbn Giricz Mátyás koncentrált és biztos színészvezetése. A színészi játék részletes boncolgtás zonbn túlságosn eltérítene eredeti kérdés-felvetésünktől. Ezért összegezve fentieket, csk zt állpítjuk meg, hogy z évd stúdióbemuttói áltlábn rr törekedtek, hogy színész és néző intim közelségét megteremtsék, ezzel is segítve színészeket (főként vidéki színházk esetében) korszerű eszközeik megtlálásábn. Volt zonbn egy kivétel is: Mdáeh Stúdió Beckett-elődás, melyben láthtón zvrt rendező Vámos Lászlót és Winnie-t lkító Tolny Klárit stúdiószínház intimitás. Beckett Ó, zok szép npok! című színműve éppúgy ngy színpdr íródott, mint Peter Weiss Mrt/Sde-j; cskhogy debreceni elődás ihletője egy sjátos rendezői elképzelés volt, melyre lább még kitérünk, Beckett viszont műsorpolitiki megfontolásból került stúdió színpdár. A színház ugynis csk bizonyos értelmiségi elitnek " szánt ezt bemuttóját. Ebből következett, hogy rendező szembeszállt stúdiószínház különleges dottságivl, s mintegy rr törekedett, hogy e körülmények közt is ngy színház illúzióját keltse. A néző és színész közelségét például úgy ellensúlyozt, hogy színpdot tüllfüggöny válsztott el közönségtől. A válllkozás művészi ellentmondásit zonbn ez nem oldott fel, inkább mélyítette: stúdióbn így sem született meg ngy színház illúziój, hnem egy furcs kváriumszínház keletkezett. Úgy tűnt, minth üvegbur ltt mutogtnák né-hány bevtottnk Beckett-drbot, mint vlmi veszedelmes szörnyet, melyet rádásul Tolny Klári - elismerésre

19 GOSZTONYI JÁNOS: A NÉMA ÉNEKESNŐ (THÁLIA STÚDIÓ) DRAHOTA ANDREA (KOVÁCSNÉ) (Iklády László felv.) méltó energiávl és igyekezettel - megpróbált emberszbásúvá " tenni. Beckett zonbn túl erős drámírói egyéniség hhoz, hogy ily könnyen deformálni lehessen, s zt hiszem, z Ó, zok szép npok! sokkl emberibben htott voln eredeti kegyetlenségében, mint e kegyetlenség erőltetett áthumnizálásábn. De színészi játék elemzésénél ezúttl is fontosbbnk érzem z elődás elvi tnulságát: hogy tudniillik stúdió-színház sjátos lehetőségeinek kihsználtlnul hgyás vgy megtgdás, óhttlnul kérdésessé teszi e színház művészi hitelét. Holott jelenség, melyre Beckett-elődás frppáns példként szolgálht, közel sem elszigetelt eset stúdiószínházi mozglombn: nemegyszer csk zért kerülnek színre stúdióbn bizonyos drbok, mert színház ugyn be krj muttni, de nem szánj őket ngyközönségnek. Annk idején ilyen igénnyel jött létre Tháli Stúdió is, mely úgyszólván csk z elmúlt évdbn lkított ki sjátosbb profilját, s ilyen volt Kecskeméten Boldizsár Miklós- és Mx Frisch-egyfelvonásosok bemuttój is, melyet Udvros Bél ren- dező nem is stúdió-, hnem klubszínháznk keresztelt el, hisz városi művelődési központ kultúrtermében zjlott le. A többi bemuttó esetében már ngyobb szerepet kpott z dott kisszín-házi tmoszfér, s ez önmgábn is igen figyelemre méltó. A kiválsztott drb és tér zonbn rendszerint megmrdt hűvös egymásr-rendelésben: Scibor-Rylski Ismeretlen ismerősét például kecskeméti Zrínyi Ilon gimnázium pinceszínpdán rendezte meg Turián György, szép, csiszolt elődásbn, melyhez jó tmoszférát teremtettek pince téglás boltívei, s még beflzott blk-mélyedések is kptk némi " szerepet"; de tér mégis csupán hngultot dt játékhoz, beleszólás ", lényeges drmturgii funkciój nem volt. Hsonló törekvéssel tlálkoztunk Tháli Stúdió elődásin, bár Fekete Sándor Őserdei szümpozionj és Gosztonyi János két egyfelvonásos kifejezetten e stúdió számár született, rendező (mindkét esetben Gosztonyi János) nemigen engedte játszni teret. Az Őserdei szümpozion egy irodlmi szlon levegőjét teremtette meg, hol mszkos játékb bújttv rejtjelzett célzások, irodlmi pletykák, politiki llúziók dtk különleges ízt komédiánk. S z évd stúdióelődásink többségét is tlán ezzel meghtározássl közelíthetnénk meg legjobbn: felfedezték zt bensőségességet, mi ngy színházból és gépi művészetből egyránt eltűnt, s mi hjdni szlonok sjátj lehetett. Játék játékbn Az Őserdei szümpozionnk zonbn vn egy pillnt, melyben z elődás kizökkent, pontosbbn túllépett z irodlmi szlon szintjén. Az pillnt, mi-kor htlms ládábn friss emberhússzállítmány" érkezik, s teremben körben kigyúl neonfény, knnibálok pedig minket, nézőket vesznek szemügyre. Ekkor úgy érezzük, minth Rjky György négy oldlról körbefogó kék függönye vlóbn egy htlms lád négy fl lenne. Zvrtn és tájékoztlnul pillntunk egymásr: nem ttól vló félelmünkben, hogy színészek ténylegesen felflnk, hnem ttól szorongástól, hogy nem tudjuk, milyen szerep jut nekünk e szbálytln lkomábn, melynek rádásul még z elején vgyunk, s így játékszbályit " is lig

20 ismerjük. Ezek szbályok zonbn rövidesen igen nyilvánvlóvá válnk, s rejtélyességgel együtt eltűnik megcsillntott drámi viszonylt mélyebb kiknázásánk lehetősége is, bár Gosztonyi z elődás folymán többször próbál vissztérni ehhez: tér zonbn többé nem hjlik játékbn vló ktív részvételre. Vgyis hogy stúdióbn játsszon tér, legfőbb feltétele, hogy z elődásbn állndó, lpvető drmturgii funkciój legyen stúdiótérnek. A Mdách Stúdió Beckett-elődásánk ellen-példájként említettük már Mrt/Sde debreceni stúdióváltoztát. Azért is kínálkozik ide ez produkció, mert Giricz Mátyás rendezői elképzelése egyúttl z áltlunk felvetett kérdés lényegére is rávilágít. Az eredeti Weiss-drbbn chrentoni elmegyógyintézet műkedvelő szín- PETER WEISS: MARAT/SADE (DEBRECENI KIS SZÍNPAD) ÁRVA LÁSZLÓ, KUN VILMOS, SÁROSDY REZSŐ, OLSAVSZKY ÉVA, DÉRY IVETT ÉS KÓTI ÁRPÁD (Klmár Tibor felv.) játszói színpdon ülő sttisztközönségnek dták elő Jen Pul Mrt üldöztetését és meggyilkolását; Giricz két közönséget összevonj, s néző, ki debreceni Kis Színpd elődásár jegyet váltott, egyenesen chrentoni elmegyógyintézetbe érkezik. Ezt tnúsítj nemcsk kis lépcsőház fölé tákolt lklmi kpu felirt, nemcsk z öltözők felé vezető jtó szellemes bevonás játékb (z elődás előtt ugynis fehér rács zárj el z jtót, s bolondok" már ekkor ott tolongnk rácsnál), nemcsk bejártnál álló hegedűs, ki mjd produkció zenekíséretét dj s nemcsk kórházi fehérbe öltöztetett játéktér, melynek ezúttl közepére került z ugyncsk fehér színpd, legszükségesebb fehér díszletelemekkel, egyszóvl nemcsk tér átgondolt dptálás játékhoz, mi Gyrmthy Ágnes terveit dicséri, hnem z említett rendezői felfogás is, mely zonosítj két nézőteret, s ezáltl szerepet, drmturgii funkciót d nézőnek. Amíg z elődás trt, többé nem vonhtjuk ki mgunkt tér htás lól, egyetlen percre sem feledkezhetünk meg rról közegről, melyben z elődás folyik: bolondok" elődás, kik chrentoni nézőknek eljátsszák Mrt hlálát, de minthogy chrentoni nézők mi vgyunk: sját elődásunk is, melyen chrentoni nézőtér szerepét lkítjuk, h psszívn is, s ez fokozott mértékben érdekeltté tesz bennünket játékbn és benne rejlő gondolt felismerésében. Hisz míg színpdon ülő sttisztnézők előtt nevezték nevükön bolondok" forrdlom árulóit és forrdlmt, ddig mi nézőtér hűvös kívülállóként legfeljebb levont régi tnulságot, hogy bolondok mindig megmondják z igzt. Abbn pillntbn viszont, GOSZTONYI JÁNOS: A NAGY LEHETETLEN (THÁLIA STÚDIÓ) INKE LÁSZLÓ (GAMBERGER APOLLÓ) ÉS DRAHOTA ANDREA (OTTILLA) (Iklády László felv.)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 98 5. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHAZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 0. M Á R C I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V A N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa.

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa. T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 3. SZÁM 1971. M Á R C I U S MOLNÁR GÁL PÉTER Mjor Tmás cirkusz (1) PÁLYI ANDRÁS

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í I N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 1 0. SZÁM 1 9 7 1. O K T Ó B E R S Z Á N T Ó JUDIT Megdöglesztett knák (1) M

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9)

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ES K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 3 F E B R U Á R F Ő SZ ERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő SZ ERKESZT Ő-

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. színháztörténet. világszínház. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. színháztörténet. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 7. N O V E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik" színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a T A R T A L O M K O L T A l T AM ÁS Pótcselekvők és hősködők Gondoltok z elmúlt évd új mgyr dránáiról (1) m g y r já té ks z í n Mozikkockák z évdból M A J O R O S J Ó Z S E F Arbuzov - és ők négyen (10)

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Színpadra kínálkozik-e tehát az Ezeregyéjszaka?

Színpadra kínálkozik-e tehát az Ezeregyéjszaka? A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM VII. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 4. OKTÓBER F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XIX. É V F O L Y A M, 10. SZÁM 1 9 8 6. OKTÓBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTAL0M X I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 8. D E C E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A.

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A. TARTALOM S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 3. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. négyszemközt. fórum. viiágszínház. szemle. drámamelléklet. Szentivánéji Vízkereszt (1 ) Halvány költészet és trágár valóság (5)

TARTALOM. játékszín. négyszemközt. fórum. viiágszínház. szemle. drámamelléklet. Szentivánéji Vízkereszt (1 ) Halvány költészet és trágár valóság (5) TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 3. J Ú N I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D A SZÍNHÁZM Ű VÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I - É V F O L Y A M 5 - S Z Á M 1 9 7 5. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K E S Z TŐ - H E L Y E

Részletesebben

Hozományt kap vejétől a sikkasztó após

Hozományt kap vejétől a sikkasztó após 50487 4 8. é v f. 1 9 3 8. j n u á r 18 1-2 SZÁM Ameriki reklámutó hirdette pesti uicákon vttéz Endre László impozáns győzelmét A legújbb pesti üslet: A megvesztegetett becsüs Hozományt kp vejétől sikksztó

Részletesebben

T A R T A L O M játékszín

T A R T A L O M játékszín T A R T A L O M játékszín GYÖRGY PÉTER A Sorsválsztók cspdái ( 1 ) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ LET I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1982. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben