J ~15-. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J ~15-. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő I. Tartami összefogaó részvéterő A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Budapest X. kerüet Kőbánya Ligetteek: Koozsvári u. - Harmat u. - Körösi Csoma Sándor út - Szent Lászó tér - Áomás u. - Korponai u áta határot terüet Kerüeti Építési Szabáyzatának és Rehabiitációs Szabáyozási Tervének jóváhagyásáró szóó 54/2004 (X. 15.) rendeet bekezdés b) pontja rendekezik arró, hogy a Liget utca 13. szám aatti (heyrajzi szám: 39055/8) önkormányzati teket sportpáyaként ke hasznosítani. Egy páyázat segítségéve most ehetőség nyít a teek iyen céú hasznosítására. A átvány-csapatsportok támogatásáró szóó jogszabáyok évi hatáybaépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) abdarúgó páyaépítési programot támogató nyít páyázatot hirdet meg. A páyázat meghirdetésének konkrét céja, hogy az országban új műfüves nagypáyák és kispáyák épüjenek (páyázati fehívás 2. meéket). Páyázat tárgya: Az MLSZ a páyaépítési programhoz kapcsoódó páyázat keretében a páyázó kizáróag az aábbi beruházásokat vaósíthatja meg:. Kisméretű műfüves (grund) páya 12x24 m (14x26 m) építése 2. Kisméretű műfüves páya 20x40 m (22x42 m) építése 3. Műfüves fépáya 40x60 m (44x64 m) építése 4. Nagyméretű műfüves páya 105x68 m (111x72 m) építése Páyázók köre: önáó teepüési (kerüeti) önkormányzatok Támogatás mértéke: 70% Páyázati önerő mértéke: az összkötség 30%-a + járuékos kötségek Páyázat benyújtási határideje: ápriis 16. Az MLSZ jeen páyázati fehívás keretében összesen 50 db páya megépítését tervezi. A páyázó a páyán kívü kötees megvaósítani egy szakmai programot is a bevont szakmai együttműködőkke, amey során az aábbiak közüegaább egy cékitűzés egyérteműen tejesü: a) az utánpótás-neveés infrastrukturáis fetéteeinek erősödik, b) a abdarúgássa tömegsport szintjén fogakozó gyerekek étszáma nő, c) a szabadidő futba fetéteei j avunak Együttműködő partner: Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesüet (továbbiakban KISE), képviseője: Sakovics Gábor. A szakmai együttműködő partner a páyát az Önkormányzatta történt megegyezés szerint ingyen hasznáhatja (szakmai együttműködési megáapodás 3. meéket). Az Önkormányzat váaja, hogy az MLSZ áta szervezett rendezvények ebonyoítása számára esőbbséget biztosít, a páyát az MLSZ térítésmentesen hasznáhatja, vaamint köteezettséget váa arra, hogy a páyát az esetek egaább 20%-ában iskoai, szabadidősport események ebonyoítása

2 céjábó hasznosítja, vagy bérbe adja. A páyázatban egyszerre több páya megépítése is váasztható. A páyázónak meg ke győződnie, hogy a kiváasztott páya eheyezésére megfee a kiváasztott ingatan mérete. A páya heyszíne: figyeembe véve több szempontot, vaamint a teek eredeti hasznosítási céját, a Kőbányai Szent Lászó Átaános Iskoa sportudvara kerüt kiváasztásra (1102, Liget utca 13., heyrajzi szám: 39055/8). A Főépítészi Csoport és a Városüzemetetési Csoportmunkatársai megvizsgáták a terüetet, ietve rendekezésre á egy 2010-ben készüt Megvaósíthatósági Tanumány is az iskoa sportudvarára, mey aapján kisméretű műfüves páya 20x40 m (22x42 m) megépítésére kerühet benyújtásra páyázati anyag. A páyázó szervezet nyertes páyázat esetén nem kap vissza nem térítendő támogatást, azaz saját hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet nem ke evégeznie, nem ke számákat kiáítania és kifizetnie, vaamint nem ke a támogatássa eszámonia! Jeen páyázat szabáya aapján az új páyák építését az MLSZ áta kiváasztott váakozás( ok) végzi(k) e. Az MLSZ áta megvaósított tárgyi eszköz beruházás, a megvaósítás heyszínét biztosító ingatan tuajdonosának/tuajdonosainak tuajdonába kerü, azonban a nyertes páyázóva kötendő 15 évre szóó együttműködési megáapodás aapján az MLSZ-nek hasznáati joga esz (együttműködési megáapodás-tervezet 4. meéket). A futbapáya rendetetésszerű hasznáatához szükséges vaamennyi feújítási, javítási, karbantartási kötséget, vaamint a hasznáatta járó kötségeket, a femerüő közterheket az Önkormányzat visei. A közüzemi mérőórák feszereése is az Önkormányzat feadata. Az MLSZ áta kiadott karbantartási ismertető aapján a kisméretű páya karbantartási kötsége körübeü ezer Ft/ év. A fenntartási kötség a páya bérbeadásáva kitermehető. Azokban az időintervaumokban, amikor a szakmai partner és a Kőbányai Szent Lászó Átaános Iskoa diákjai nem hasznáják a terüetet (kb. 30 óra/hét), a páya heyi civi szervezeteknek, akosoknak, főiskoásoknak stb. bérbe adható. Amennyiben a páyázat közoktatási intézmény udvarán vaósu meg, abban az esetben a Kebesberg Intézményfenntartó Központ hozzájáruása is szükséges a projekthez. Németh Lászó, a 10. kerüeti Tankerüet vezetője evi hozzájáruását adta a páya megvaósításához. A 20x40 m (22x42 m) méretű páya megépítésének kötsé~:yetése: Páya összkötségvetése minden kötségge együtt A sportpáya összkötsége bruttó Ft OOO OOO ebbő MLSZ támo2atás ebbő önkormányzati önerő Egyéb járuékos kötségek OOO ebbő minimáisan evégzendő feadatok OOO további fontos feadatok OOO Önkormányzati önerő {sportpáya és minden járuékos kötség) a sportpáya önereje és a minimáisan evégzendő járuékos kötség Kisméretű 20x40 (22*42 m) műfüves abdarúgó páya műszaki paraméterei: 50 mm száhosszúságú műfű, kvarchomok és színezett gumi-granuátum fetötésse, bevágott vagy beeszőtt fehér vonaakka, 2 db 3x2 méteres kapuva, páya körü Viacoor járda, aapvonaak mögött abdafogó háó, páya körü paánk, viágítás. 2

3 Opcionáis téteek: mobi eátó, páya körü kiegészítő abdafogó háó, kerítés [a bruttó OOO Ft-on feüi téteek (műszaki eírás és átványterv 5. meéket)]. Járuékosan femerüő kötséeekhez, ameyek az Önkormányzatot terheik, a kötségbecséseket a Városüzemetetési Csoport munkatársai és az AAA Invest Kft. készítették (kötségbecsés 6. meéket). A. A sportpáya kiaakításához eengedhetetenü szükséges a teek rendezése, meyhez a. minimum beruházások a következők. A terüet meett taáható társasház tűzfaa baesetveszéyes, javítása, szükségszerű. A Haom u. 15 szám aatti társasház 22 %-ban önkormányzati tuajdon ú ingatan. Budapest Főváros VIII. kerüet Józsefvárosi Önkormányzat Pogármesteri Hivata Építéshatósági Ügyosztáy Építésügyi Iroda én határozatot adott ki, meyben megtitja a Liget u. 13. szám aatti teek feői tűzfató mért 6 méter szées sáv hasznáatát én szüetett még egy határozat, ameyben az ietékes hatóság feszóítja a társasházat a tűzfa veszéyteenítésére. A VIII. kerüeti Építéshatósági Iroda szóbei tájékoztatása aapján a köteezettségnek a mai napig nem tettek eeget. A Városüzemetetési Csoportmunkatársa a kiadott határozat aapján ekészített egy kötségbecsést a tűzfa veszéyteenítésére, mey szerint a munka ára bruttó OOO Ft. Ennek az összegnek a tuajdoni hányad százaékában- az Önkormányzatra eső része bruttó 512 OOO Ft. Mive azonban a hatósági köteezettségnek mindeddig nem tett eeget a társasház, fetéteezhető, hogy a közejövőben nem történik meg a tűzfa veszéyteenítése. Javasojuk a tejes összeg betervezését, mive ha a veszéy-ehárítás nem történik meg addigra, amikorra a páya kiheyezésre kerü, az önkormányzatnak, mint tuajdonosnak saját kötségén e ke végezni a szükséges javításokat. Ebben az esetben a társasházat a későbbiekben köteezni ke összeg - többi tuajdonosra eső részének- megfizetésére. 2. A teken egy ebontott épüet törmeékei taáhatóak, ezért a zödfeüet rendbetétee mindenképp szükséges. Minimáisan evégzendő feadatok építési törmeék eszedése, termőréteg erakása, füvesítés, humusz száítás, eszedett törmeék eszáítása, csodasövény teepítése. Kötsége bruttó: Ft 3. A teek körü 2m magas drótfonatos kerítés gondoskodna a páya őrzésérő, meyhez 2-2 db szeméy- és teherkapu kapcsoódik. A későbbiekben ehetőség van karnerarendszer páyázatbó történő kiépítésére a páya közveten közeében, közterüeten. Kötsége: bruttó OOO Ft 4. Az MLSZ-sze kötendő Együttműködési megáapodás egyérteműen kimondja, hogy a "... közüzemi mérőórákat - amennyiben ez szükséges - az Önkormányzat saját kötségén kötees feszeretetni, a szogátatókka közüzemi szerződéseket megkötni, a közüzemi díjakat határidőre megfizetni." Ez aapján a futbapáya viágításához a kábeek kivezetése és mérőórák feszereése szükséges. Kötség: bruttó 790 OOO Ft 5. Az iskoa és a sportpáya között támfa és rámpa étesítése annak érdekében, hogy a sportpáya megközeíthető egyen: bruttó 860 OOO Ft 6. Egyéb járuékos kötségek, meyek a sportpáya megvaósuásához eengedhetetenü szükségesek: a) ocsoócsap, ocsoómérő és kerti csap kiépítése bruttó 310 OOO Ft b) kiegészítő szikkasztókút 2db: bruttó 640 OOO Ft c) közúti csatakozás kiaakítása: bruttó 445 OOO Ft Nyertes páyázat esetén kivitei terv ekészítése szükséges, amey ekészítésének kötsége bruttó 1220 OOO Ft. A sportpáya teepítéséhez szükséges minimáisan evégzendő feadatok kötsége összesen bruttó: OOO Ft, ameybő 815 OOO Ft-ot a tűzfa veszéyteenítése miatt a társasháztó 3

4 visszakövetehet az Önkormányzat. B. A sportpáya me~:vaósuásához szorosan nem kapcsoó, fontos beruházások. A sportudvaron tűzotásági fevonuási terüet taáható. Az Országos Tűzvédemi Szabáyzatró szóó 28/2011. (IX. 6.) BM rendeet kimondja, hogy: Tűzotási fevonuási út: a tűzotási fevonuási terüet megközeítésére szogáó megfeeő teherbírású, sziárd burkoatú, a tűzotógépjárművek köztekedésére akamas út." Mive a terüet nincs sziárd burkoatta eátva, ezért a rendeetben eírtak tejesítése érdekében szükséges az útvona sziárd burkoatta történő eátása. A Kuturáis és Oktatási Bizottság 16/2011. (1. 6.) határozatáva kimondta, hogy "eengedhetetenü és sürgősen szükségesnek tartja, hogy a Szent Lászó Átaános Iskoa G épüetének tűzrendészeti mentése megodható egyen, ezért javasoja a képviseő-testüetnek, hogy ehhez a fetáró utat haadéktaanu építtesse meg, és annak a kötségét a évi kötségvetésbe tervezze be." A fetáró út megépítése a mai napig nem történt meg, ezért javasojuk, hogy a sportpáya kiépítéséve egy időben történjen meg a tűzotási fevonuási út sziárd burkoatta történő eátása. A tűzotási fevonuási út kötsége bruttó: OOO Ft. A tűzotási fevonuási utat gumiborítássa eátva egy 60 m hosszú futópáyát kaphatunk, meynek kötsége: bruttó OOO Ft 2. A zödfeüet rendezését követően egy második ütem akamáva parképítési munkákat ehetne megvaósítani és padok kiheyezésére kerühet sor bruttó 769 OOO Ft értékben. 3. Az iskoa tűzfaának vakoása kőporra fröcskö ve, me y a sportpáya megvaósuását követően is evégezhető, bruttó Ft A sportpáya megvaósuásához szorosan nem kapcsoódó, fontos beruházások kötsége összesen bruttó OOO Ft II. Hatásvizsgáat A sportcéú páya megépüése esetén az évek óta sikeresen és nagy népszerűségnek örvendő, a Kőbányai Szent Lászó Átaános Iskoában működő abdarúgó DSE sportcsoportoknak ehetősége esz egy modem műfüves futbapáyán edzeni. A jobb infrastruktúrának köszönhetően emekedni fog azoknak a tehetséges gyermekeknek a száma, akiket tovább ehet irányítani küönböző szakosztáyokba, esősorban a KISE abdarúgó szakosztáyába. Az iskoai abdarúgó sportcsoportok rendszeres résztvevői a kerüeti Diákoimpiáknak, a páya megépüéséve megnő az eséy arra, hogy a budapesti Diákoimpiákon is jó eredményeket érjenek e. A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesüet a futbapáya megépütét követően több időt tud edzésre fordítani, ez áta növeini tudja az egyesüetben focizó gyerekek számát is. Nem utosó sorban az átaános iskoai sportcsoportok és a KISE közötti szorosabb együttműködés kiaakuását is eősegíti a páya megépítése. III. A végrehajtás fetéteei A páyázat 30%-os önrészének fedezetéü a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (I. 21.) rendeet 13. meéketének 14. sora (Fejesztési céú cétartaékok sportfeadatokra (Kozma u-i sportétesítmény értékesítése miatt)) szogá. A további kötségek fedezetét a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetési beszámoójáró, a zárszámadásró és a pénzmaradványró szóó önkormányzati rendeetben tervezett páyázatok ömésze sor terhére javasoom biztosítani 34 OOO eft összegben a cétartaék feszabadításáva egyidejűeg. 4

5 Páyázati fetéte egy aáírt tuajdonosi hozzájáruási nyiatkozat a szabadtéri sportcéú ingatan hasznáatra adására vonatkozóan, amey tartamazza, hogy az Önkormányzat a terüetet 15 évre, sportcéú tevékenység foytatására térítésmentesen hasznáatba adja az MLSZ számára (tuajdonosi hozzájáruási nyiatkozat 7. meéket). IV. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat eőterjesztés. meéketében fogat határozatot. Budapest, ápriis "ÁL" Képviseő-testüete ;:?.; g Radványi Gábor ~" /}~ meghozza az Törvényességi szempontbó eenjegyzem: &~ Dr. Szabó Kriszián jegyző ~ 5

6 . meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének.../2013. ( )határozata a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő részvéterő. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete páyázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos páyaépítő programjára, ameynek keretében a Kőbányai Szent Lászó Átaános Iskoa sportudvarán műfüves futbapáya kerü kiheyezésre, és fekéri a pogármestert a szükséges intézkedések és nyiatkozatok megtéteére, vaamint a megáapodások aáírására. 2. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete tudomásu veszi, hogy a étesüő futbapáya fenntartási kötsége az Önkormányzatot terhei. 3. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a páyázat pozitív ebíráása esetén a sportpáya teepítéséhez szükséges önrész biztosítása céjábó a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeet 13. meéketének 14. soráró (Sportfeadatokra, Kozma u-i sportétesítmény értékesítése miatt) eft összeget feszabadít. A további kötségek fedezetét a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetési beszámoójáró, a zárszámadásró és a pénzmaradványró szóó önkormányzati rendeetben tervezett páyázatok önrésze sor terhére javasoom biztosítani 37 OOO eft összegben a cétartaék feszabadításáva egyidejűeg. A Képviseő-testüet fekéri a pogármestert az eőirányzat-módosítás végrehajtására, ietve a kötségvetési rendeetben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtéteére. 4. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete fekéri a pogármestert a Tuajdonosi hozzájáruási nyiatkozat aáírására. Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a kerüetfejesztési és kükapcsoati szakterüetért feeős apogármester a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Városüzemetetési Csoport vezetője

7 2. N"'-_s.L. ~ L--k TARTALOMJEGYZÉK MLSZ országos abdarúgó páyaépítési programjához kapcsoódó páyázati fehívás és útmutató önkormányzatok számára (Nem sportszervezet áta tuajdonot ingatanon megvaósítandó fejesztés esetén) március IV. ütem. Bevezetés A páyázat keretében megvaósítandó beruházások A fejesztés ebonyoítása Páyázók körének meghatározása Páyázó szervezethez kapcsoódó egyéb fetéteek Együttműködő szervezetek ehetséges jogi formája: Páyázathoz kapcsoódó egfontosabb váaások fetéteek Nem eszámoható tevékenységek Bíráati szempontok Páyázat meghirdetésének, benyújtásának és hiánypótásának módja határideje Páyázatok formai követeményei Páyázatok értékeése Eenőrző ista a páyázat benyújtásához Meéket: Hátrányos heyzetű kistérségek fesoroása 2. Meéket: Műfuves páyák műszaki eírása, opcionáis téteek és árinformációk 3. Meéket: A műfüves páyák karbantartása és kötségei 4. Meéket: Nyertes páyázóva megkötendő együttműködési megáapodások tervezete 5. Meéket: Konzorciumi megáapodás sabonja 6. Meéket: Szakmai partnerre megkötendő együttműködési megáapodás minta 7. Meéket: Tuajdonosi hozzájáruó nyiatkozatok 2

8 . BEVEZETÉS A átvány-csapatsportok támogatásáró szóó jogszabáyok évi hatáybaépésének eredményeként a Magyar Labdarugó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) abdarúgó páyaépítési programot támogató nyít páyázatot hirdet meg. A páyázat meghirdetésének konkrét céja, hogy az országban új műfuves nagypáyák és kispáyák épüjenek. Az MLSZ tíz évre szóó stratégiájáva összhangban a páyázatok megvaósítása eredményeként szeretné eősegíteni: - az utánpótás-neveés infrastrukturáis fetéteeinek erősítését, - a abdarúgássa tömegsport szin~én fogakozó gyerekek étszámának növekedését, - a szabadidő futba fetéteeinek javítását. A páyázóknak oyan szakmai programot ke benyújtaniuk, ameyek a fenti cékitűzések egyikének megvaósításához egyérteműen hozzájáru. A páyázat szakmai programjának megvaósitását együttműködő partnerek bevonásáva ke biztositani. A támogatás jogcíme: átvány-csapatsport fejesztése, támogatási rendszerbő megvaósuó, építési beruházássa járó, sportcéú ingatanra irányuó tárgyi eszköz beruházás. 2. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ BERUHÁZÁSOK Az MLSZ a páyaépítési programhoz kapcsoódó páyázat keretében a páyázó szakmai programjához kapcsoódóan kizáróag az aábbi beruházásokat vaósítja meg:. Kisméretű müfuves (grund) páya 12x24 (14x26 m) építése 2. Kisméretű müfuves páya 20x40 (22x42 m) építése 3. Műfuves fépáya 40x60 (44x64 m) építése 4. Nagyméretű műfiives páya 105x68 (x72 m) építése A páyázatban a fenti építmények közü egyszerre több megépítése is váasztható. A páyatípusok műszaki eírását a 2. meéket tartamazza. A páyázónak meg ke győződnie, hogy a kiváasztott páya eheyezésére megfee a kiváasztott ingatan mérete. A beruházássa érintett terüet méreteit az adatapon meg ke adni. A páyázatban ismertetni ke, hogy a fenti beruházás vátozatok megvaósítása hogyan segíti a páyázó és vee együttműködő szervezetek szakmai programjának és az MLSZ stratégiai cékitűzéseinek megvaósuását A fentiekben ismertetett tevékenységek kiváasztásáná figyeembe ke venni az útmutató 4. fejezetében ismertetett szabáyokat. Az MLSZ jeen páyázati fehívás keretében összesen 50 db páya megépítését tervezi, a pontos páyaszám azonban az MLSZ Sportfejesztési Programjának Nemzeti Sport Intézet átai efogadásának fuggvényében vátozhat. Az MLSZ a páyázati igények aapján fenntartja magának a jogot, hogy az 50 db páya páyatípusok szerinti megoszását utóag áapitsa meg. 3. A FEJLESZTÉS LEBONYOÚTÁSA A átvány-csapatsportok támogatásáró szóó jogszabáyok keretfetéteei ehetőséget adnak arra, hogy az MLSZ építési beruházássa járó, sportcéú ingatanra irányuó tárgyi eszköz beruházást vaósítson meg az ország terüetén. Jeen páyázat szabáya aapján a páyázat keretében az új páyák építését az MLSZ áta kiváasztott váakozás( ok) végzi(k) e. A páyázó szervezet nyertes páyázat esetén nem kap vissza nem térítendő támogatást, azaz saját hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet nem ke evégeznie, nem ke számákat kiáítania és kifizetnie, vaamint nem ke a támogatássa eszámonia Jeen páyázat esetében kizáróag azon heyszinek kerünek kiváasztásra, aho a páyafejesztéshez kapcsoódó tárgyi eszköz beruházásokat (útmutató 2. fejezet) az MLSZ megvaósítja. A heyszinek kiváasztása a páyázó szakmai programjának figyeembevéteéve, az útmutató 7. fejezetében ovasható értékeési szempontrendszer aapján történik. Az MLSZ áta megvaósított tárgyi eszköz beruházás, a megvaósítás heyszínét biztosító ingatan tuajdonosának/tuajdonosainak tuajdonába kerü, azonban a nyertes páyázóva kötendő 15 évre szóó együttműködési megáapodás aapján az MLSZ-nek hasznáati joga esz. Az együttműködési megáapodás tervezetét jeen dokumentum 4. meékete tartamazza. A megáapodásban a feek többek között rendezik a karbantartás és üzemetetés, vaamint a páyahasznáat fetéteeit, a hirdetési- és marketing jogokat és köteezettségeket, a szakmai evárásokat és fetéteeket, az adatszogátatás és együttműködés rendjét. A páya megépítésének eőfetétee, hogy az ingatan tuajdonosa/tuajdonosai az MLSZ részére az építkezés idejére ingyenes átengedi. Az áami fenntartású közoktatási intézményekben megvaósuó páyaépítések esetén egy, a fentiektő etérő, háromodaú együttműködési megáapodás megkötésére esz szükség, meyet a MLSZ, az Önkormányzat és az Kebersberg Intézményfenntartó Központ is aáír. Ez a megáapodás tervezet jeeneg egyeztetés aatt á az Intézményfenntartó Központta. A páyaépítések megkezdésének további fetétee az MLSZ sportfejesztési programjának a Nemzeti Sport Intézet áta történő jóváhagyása, és a kiadott támogatás igazoás aapján az MLSZ tényegesen adótámogatáshoz jusson. Amennyiben a beruházás építési engedéy kötees a páyázónak váania ke a beruházás 70%-ának összegéve megegyező jezáogjog 15 évre szóó bejegyzését, és a bejegyzéshez kapcsoódó kötségek megfizetését. A beruházás 70%-ának erejéig a Magyar Áam esz a jezáogjog jogosu~a. A beruházás akkor is megvaósítható, ha a beruházás heyszínét biztosító ingatan nem, vagy nem kizáróagosan önkormányzati tuajdonban van, ebben az esetben azonban a nem önkormányzati tuajdonú ingatanra, ietve ingatan részre a beruházás 70%-ának erejéig az MLSZ javára kerühet bejegyzésre a jezáogjog a páyázó kötségre, amennyiben nem építési engedéy kötees a beruházás. Az MLSZ kizáróagos döntési jogköre a jezáogjog bejegyzésének eőírása. Amennyiben építési engedéy kötees a beruházás, akkor a jezáog jogosujtja ebben az esetben is a Magyar Áam esz. 3 4

9 A fejesztés becsüt kötségét (irányár) a páyázati adatap tartamazza. A kiviteezés tényeges kötségét a nyertes páyázó a kiviteezői tender ezárutát követően az együttműködési megáapodás 2. meéketében ismerheti meg. A kiviteezés tényeges kötsége - ameyet a megvaósítás tényeges fizikai körüményei és a páyázati adatapon kiváasztott opciók is befoyásonak - az MLSZ áta ebonyoított páyázat során kiváasztott kiviteező végeges árajántata aapján esz meghatározva. A páyázó áta fizetendő díjat, amey a bruttó beruházási összkötség 30%-va megegyező összeg, kiviteezés megkezdése eőtt ke foyósítani. A nyertes páyázó áta egy összegben kifizetendő díj becsüt bruttó összegét a páyázati adatap ismerteti. A kiviteezés tényeges kötsége - ameyet a megvaósítás tényeges fizikai körüményei és a páyázati adatapon kiváasztott opciók is befoyásonak - az MLSZ áta ebonyoított páyázat során kiváasztott kiviteező végeges árajántata aapján esz meghatározva. A páyázót a beadott páyázat aapján - amennyiben páyázata érvényes és eredményes - szerződéskötési köteezettség terhei, amey nem tejesítése szankciót von maga után. A nyertes páyázó akkor áhat e az együttműködési megáapodás aáírásátó, ha a páya tényeges kiviteezési összkötsége 0%-ná nagyobb mértékben meghaadja az adatap benyújtásakor kakuát becsüt irányárat Természetesen a páyázó ebben az esetben is dönthet az együttműködési megáapodás aáírása meett. Amennyiben a nyertes páyázó nem a fenti, hanem egyéb indokássa - eseteg indokás nékü - eá az együttműködési megáapodás aáírásátó, akkor az MLSZ a páyázót 2 évre kizárja az MLSZ áta kiírásra kerüő későbbi páyázatokból Amennyiben a páyázó a szerződéskötési köteezettségének a tejes beruházási kötség megismerését követő 15 munkanapon beü nem tesz eeget, az MLSZ a páyázót visszaépettnek tekintheti és 2 évre kizárhatja az MLSZ áta kiírásra kerüő későbbi páyázatokbó. 4. PÁLYÁZÓK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA Jeen dokumentum 2. fejezetében ovasható páya típusokra etérő szervezetek nyújthatnak be páyázatot Páyázó szervezet ehet: Páya típusa Nagyméretű műfüves páya 105x68 (x72 m) Páyázó szervezet meghatározása Önáó teepüési (kerüeti) önkormányzat vagy oyan konzorcium, ameyben kizáróag teepüési (kerüeti) önkormányzatok vesznek részt! Önáóan azon teepüési (kerüeti) önkormányzat nyújthat be pá yázatot, amey éekszáma december 31-én az önkormányzat nyivántartása szerint egaább 5000 fő. Konzorciumban több önkormányzat is páyázhat. Ebben az esetben a vezető önkormányzat nyújtja be páyázatot a konzorciumi megáapodás aapján. A vezető tagnak meg ke egyeznie a beruházás heyszínét biztosító teepüés önkormányzatáva. Ebben az esetben a konzorciumban részt vevő önkormányzatok akosságszámának együttesen ke eérnie az 5000 főt. Műfives fépáya 40x60 Önáóan teepüési (kerüeti) önkormányzat (44x64) (éekszámtó függetenü). Kisméretű műfüves (grund) páya 12x24 (14x26 m) és Önáóan teepüési (kerüeti) önkormányzat kisméretű műfüves páya 20x40 (éekszámtó függetenü). (22x42 m) Jeen páyázat esetében a fejesztésse érintett ingatannak tuajdonosa nem ehet sportszervezet, ietve nem ehet a Magyar Áam! Az ingatan tuajdonosa(i) ehet maga a páyázó önkormányzat, természetes, vagy jogi szeméy stb. kivéve sportszervezet ietve a Magyar ÁaDL Amennyiben az ingatan tuajdonosa sportszervezet (kizáróag vagy részben), akkor a páyaépítésre a sportszervezetek számára nyitott páyázaton keresztü ehet fejesztési forrást igényeni. 4.1 Páyázó szervezethez kapcsoódó egyéb fetéteek. A páyázatban a fenti építmények közü egyszerre több megépítse is váasztható. 2. A páyázati fetéteek ehetövé teszik azt, hogy azon teepüési (kerüeti) önkormányzat vagy konzorcium, amey éekszáma december 31.-én az önkormányzat nyivántartása szerint egaább 5000 fő, egyszerre páyázzon nagyméretű és kisméretű páyákra. 4.2 Együttműködő szervezetek ehetséges jogi formája: Együttműködő partner ehet:. Sportszövetség, 2. Oktatási intézmény, sportiskoa 3. Utánpótás-neveésse fogakozó aapítvány, 4. Sportegyesüet, 5. Sportváakozás (amennyiben főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság céja sporttevékenység szervezése, vaamint a sporttevékenység fetéteeinek megteremtése egy vagy több sportágban), 6. Fogyatékosok sportja, ietve a szabadidősport terüetén működő közhasznú társaság. A páyázó egyszerre több együttműködő partnert is bevonhat a páyázat rnegvaósításába. A páyázó és az együttműködő partner szervezet(ek) közötti megáapodást a páyázat rneéketeként ke benyújtani. A szakmai partnerre rnegkötendő együttműködési megáapodás mintát a 6. rneéket tartamazza. Az együttműködő partnereket, és az együttműködés tartamát az adatapon is ismertetni ke. 5 6

10 5. PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB VÁLLALÁSOK FELTÉTELEK A páyázat benyújtása eőtt indokot eovasni jeen útmutatót és a meéketeit, küönös tekintette az együttműködési megáapodás tervezetére. A páyázónak: - a hiánytaan adatapot a nyiatkozati részének cégszerű aáírásáva és az aábbi kienc darab meéketet szükséges benyújtania:. Aáírt tuajdonosi hozzájáruó nyiatkozatot/nyiatkozatokat a sportcéú ingatan hasznáatba adására és hasznosítására vonatkozóan küön-küön aáírva minden egyes tuajdonos áta (páyázati útmutató 7. meékete). 2. Az építeni kívánt projekteemme érintett ingatan 30 napná nem régebbi tuajdoni apjának födhivata áta kiadott eredeti pédányát vagy másoatát 3. Az építeni kívánt projekteem megvaósítását jóváhagyó evi építési engedéyt az ingatan tuajdonosának hiteesített hozzájáruó nyiatkozatáva, vagy a jogerős építési engedéyt, vagy a hatáskörre és ietékességge rendekező hatóság igazoását arró, hogy a bejeentésben megjeöt beruházási tevékenység nem építésiengedéy-kötees. 4. Képviseőtestüet határozata a páyázó áta egy összegben kifizetendő összeg rendekezésre áásáró 5. Érvényes taajmechanikai szakvéeményt arró, hogy beruházás terüeten nem ke jeentős kötségnövekedésre számítani a kiviteezés kapcsán, a terüet megfee a páyázat tárgyának megépítésére (taajszerkezet, taajvíz, bevíz, stb.) és amey szakvéemény később megfeeő ehet a kiviteezési terv terüetre történő eseteges adaptáásához is. Amennyiben a fenti szakvéeményt a Teek tuajdonosának erre vonatkozó nyiatkozatáva heyettesíti a nyertes páyázó, akkor tudomásu veszi, hogy ennek tejes kockázatát (anyagi, műszaki, jogi, stb.) visenie ke. 6. Együttműködési megáapodás a szakmai partnerre (páyázati útmutató 6. meékete) 7. Heyszínrajz, vázrajz a futbapáya fetüntetésével 8. Közmű genpán (összesített közműterv), vagy nyiatkozat arró, hogy a páya aatt vagy feett semmiyen közmű nincs vezetve. 9. Konzorciumban történő páyázat esetén konzorciurni megáapodás (páyázati útmutató 5. meékete). Fehívjuk a figyemet arra, hogy födhivatai ejárást igényő ügyekhez, az erre vonatkozó szerződés( ek) aáírását követően további - az ingatan-nyivántartási szabáyok áta megkövetet - iratok beadása szükséges (p. cég tuajdonos esetén cégkivonat, aáírási címpédány, stb.). Páyázat benyújtásához kapcsoódóan a páyázónak az aábbi átaános fetéteeket ke váania, ameyekrő az adatapon az aábbiak szerint kötees nyiatkozni: a) A projekt adatapon és meéketeiben fetüntetett adatok tejes körűek, vaódiak és hiteesek, az abban tett nyiatkozatok a vaóságnak megfeenek. b) A páyázati útmutató 4. meéketét akotó együttműködési megáapodás tartamát megismerte és tudomásu veszi, hogy annak módosítására csak az MLSZ kifejezett hozzájáruása esetén van mód. c) A páyázó áta képviset szervezet aapító (étesítő) okirata aapján a páyázat aáírója jogosut a páyázó szervezet képviseetére. Kijeenti továbbá, hogy a testüeti szervek részérő a páyázat benyújtásához és a jeen nyiatkozat megtéteéhez szükséges fehatamazássa rendekezik, a páyázat benyújtását jóváhagyták és harmadik szeméyeknek semminemű oyan jogosutsága nincs, mey az átaa képviset szervezet részérő megakadáyozná vagy bármiben korátozná a páyázat megvaósítását. d) A páyázó a kiviteezéshez szükséges összes engedéyt beszerezi és a kiviteezés kezdetére átadja azokat az MLSZ, vagy az MLSZ képviseője (beruházás bonyoító) részére. e) A páyázó minden oyan fetétet biztosít az építkezés tejes időtartama aatt, ami egyéb esetben a beruházást Megrendeő feadata enne. (fevonuási terüet biztosítása, vízvétei ehetőség, áramvétei ehetőség biztosítása, munkaterüet kiviteezésre akamassá tétee, stb.). t) A páyázó váaja, hogy az anyagok beszáításához szükséges bejárást, útvonaat biztosítja kb. 40 tonna/gk súyhatárig. g) Az üzemetetéshez szükséges energiaeátás összes műszaki fetéteét (p.: eektromos kapcsoószekrény) a páyázó biztosítja, (a kapcsoószekrény maximáis távoság a páyátó 50 méter ehet) egkésőbb a kiviteezési munka megkezdéséig. Amennyiben a fetéteek biztosításához közműfejesztési hozzájáruást ke fizetni, azt a páyázónak ke tejes mértékben finanszíroznia. h) Páyázó tudomásu veszi azt, hogy kizáróag a páyázati útmutató 2. meéketben taáható műszaki tartaom megvaósítása támogatható kötség! i) A páyázat tárgyának megépítése heyszínén, a kiviteezésre meghirdetett időszakban (minimurn 8 nap) vaamennyi a kiviteezésben részt venni kívánó Váakozónak és Száítónak - eőre egyeztetett időpontban - bemutatja az építési terüetet, ismerteti veük mindazon adatokat, tényeket, stb. ameyek a kiviteezésre és az anyagszáításra történő miné pontosabb ajánatadáshoz szükséges. Lehetőséget biztosít részükre a heyszín megismerésére, bejárására, tanumányozására. Váaja, hogy oyan részetes adatokat ad meg részükre, ameyek eősegítik azt, hogy az MLSZ áta rendekezésükre bocsátott információk meett szakmaiag és pénzügyieg megaapozott ajánatot nyújthassanak be a kiviteezésre. j) Együttműködik a kiviteezőve, az MLSZ képviseőjéve és az MLSZ áta megbízott műszaki eenőrre, mindent ekövet annak érdekében, hogy a kiviteezés a tervezett ütemezés szerinti időben ekezdődhessen, és zökkenőmentesen kerüjön végrehajtásra. k) Az építkezés ideje aatt a páyaépítés kapcsán, a terüeten (megfeeő ehetőség aáhúzása): a.) kitermet föd eterítése a heyszínen odható meg, b.) a heyszín OOO méteres körzetében odható meg, c.) vagy erakóheyre történő száítás szükséges. ) A páyázat tárgyának megépítése kapcsán, az MLSZ és a kiviteezést végző Váakozó közti váakozói szerződést a kiviteezés kezdési időpontjában (a terüet műszaki átadásakor), mint majdani üzemetető megismeri, segíti az abban fogatak megvaósuását m) Az eőző pontban emített szerződésben meghatározott sportétesítmény átadását követő egy év múva, garanciáis bejárásra hívja a szerződést aáíró kiviteezőt, közösen megvizsgáják a étesítmény áapotát, jegyzőkönyvet vesznek fe a garanciáis hibákró (amennyiben esznek). A jegyzőkönyvben rögzítik a kijavítandó hibákat és a javítás evégzésére közösen meghatároznak egy időpontot, vagy rögzítik, hogy nincsenek garanciáis hibák. Amennyiben a hibákat a kiviteező határidőre és hiánytaanu kijavította, vagy nem votak hibák, a jegyzőkönyvben rögzítik ezt a tényt. A jegyzőkönyv egy pédányát megküdi az MLSZ részére, egyben javasatot teszek a váakozói árbó visszatartott összeg kifizetésére, ietve a Váakozó áta biztosított bankgarancia visszaadására. 7 8

11 ---- n) Az üzemetetés tejes ideje aatt (minimum 15 év) a beruházásra eőírt, együttműködési megáapodásban és a műszaki átadás kapcsán átvett karbantartási utasításokban rögzített karbantartást saját kötségén foyamatosan evégzi, vagy küsős váakozóva evégezteti. o) A nyertes páyázó tudomásu veszi azt, hogy a kiviteezés műszaki tartamához és kötségéhez kapcsoódó információkró az MLSZ nem kötees részetesebb tájékoztatást biztosítani anná, mint ami a páyázati útmutatóban, a váakozóva kötött szerződésben és annak meéketeiben ovasható. p) V áa ja, hogy nyertes páyázat esetén a páyázó áta egy összegben kifizetésre kerü az együttműködési megáapodás 2. meéketében meghatározott összeg, amey megegyezik a beruházás tényeges bruttó összegének 30 %-va. Ezt az összeget a száma eenében, a száma kiáítását követő 8 napon beü átutaás útján tejesítem az MLSZ részre. q) Ha a tényeges kiviteezési ár magasabb, mint a páyázat benyújtásakor megismert becsüt kötség 0%-a, akkor a nyertes páyázó eáhat az MLSZ áta kötendő együttműködési megáapodás aáírásától Amennyiben a nyertes páyázó bármiyen más ok miatt, vagy indokás nékü á e az MLSZ áta kötendő együttműködési megáapodás aáírásátó, akkor a páyázat benyújtását követő 2 naptári évben kizárja magát az MLSZ áta meghirdetett páyázatokból r) Amennyiben a beruházás építési engedéy kötees a páyázónak váania ke a beruházás 70%-ának összegéve megegyező jezáogjog 15 évre szóó bejegyzését, és a bejegyzéshez kapcsoódó kötségek megfizetését. A beruházás akkor is megvaósítható, ha a beruházás heyszínét biztosító ingatan nem, vagy nem kizáróagosan önkormányzati tuajdonban van, ebben az esetben azonban a nem önkormányzati tuajdonú ingatanra, ietve ingatan részre a beruházás 70%-ának erejéig az MLSZ javára kerühet bejegyzésre a jezáogjog a páyázó kötségre, amennyiben nem építési engedéy kötees a beruházás. Az MLSZ kizáróagos döntési jogköre a jezáogjog bejegyzésének eőírása. Amennyiben építési engedéy kötees a beruházás, akkor a jezáog jogosutja ebben az esetben is a Magyar Áam esz. s) Amennyiben a páyázat megvaósításában oyan partner vesz részt, amey még nem épett be a Bozsik-program egyesüeti vagy intézményi programjában, akkor váaja, hogy egkésöbb a 2013/2014-es szezonban a fenti programokegyikében regisztrája magát. t) A páyázót szerzödéskötési köteezettség terhei; amennyiben a páyázó a szerzödéskötési köteezettségének a tejes beruházási kötség megismerését követő 15 munkanapon beü nem tesz eeget, az MLSZ a páyázót visszaépettnek tekintheti és 2 évre kizárhatja az MLSZ áta kiírásra kerüö későbbi páyázatokból u) A páyázó kijeenti, ho_gy a fejesztésse érintett ingatan tuajdonosa( i) nem sportszervezet ietve nem a Magyar Aam. Az MLSZ a nyertes páyázók irányába váaja, hogy ehetőség szerint december 31-ig megépíti a páyákat. Az MLSZ fenntartja a jogot azonban arra, hogy az építkezések konkrét, páyánkénti ütemezésérö, ogisztikai szempontokat figyeembe véve hozzon döntést. Errő természetesen a páyázó keő időben értesü. 6. NEM ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK A páyázatban támogatott fejesztés kizáróag a jeen útmutató 2. pontjában fesorot páyák építése. Egyéb tevékenység jeen páyázatban nem támogatott! Természetesen a páyázó egyéb beruházási, feújítási tevékenységet evégezhet a páyázat szakmai céjainak megvaósítása érdekében (p.: ötöző feújítása, stb.), de ezen tevékenységeket saját erőbő, saját kockázatára és csak úgy vaósithatja meg, hogy a páyázatban szerepö támogatott tevékenységek megvaósuását ne veszéyeztesse, akadáyozza. 1. BÍRÁLATI SZEMPONTOK ---~ A benyújtott páyázatok az aábbi tábázatban ismertetett szempontok aapján kerünek értékeésre Sorszám Szempont Fetéte Adható pontszám Teepüés nem hátrányos heyzetű térségben taáható o A teepüés a 311/2007. (XL 17.) Korm. Rendeet 2., 3. és 4.. meéket aapján hátrányos A fejesztés heyszínét biztosító heyzetű, átmenetieg teepüés hátrányos heyzetű kedvezményezett vagy kistérségben heyezkedik-e e? eghátrányosabb heyzetű kistérségben taáható. Hátrányos heyzetű kistérségek fesoroását az. meéket tartamazza. Páyaépítés indokotság a jeenegi 2. infrastruktúra eátottság és a várható kihasznátsági adatok 5 /(kapacitás-kihasznátság) aapján A Bozsik-program egyesüeti vagy intézményi programjában részt vevő, a teepüés terüetén 3. működö sportszervezet vagy 4 oktatási intézménnye rendekezik együttműködési megáapodással Összesen: L 10_ Az eért pontszám aapján a támogatásró az MLSZ Megyei Társadami Enökség javasatára az MLSZ enökség dönt. Támogatói döntésbe csak kizáróag formaiag megfeet páyázat részesühet. B. PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSÉNEK, BENYÚJTÁSÁNAK HIÁNYPÓTLÁSÁNAK MÓDJA HATÁRIDEJ E A páyázathoz kapcsoódó dokumentumok az MLSZ honapján érhetőek e március 19-ét követően. A páyázat benyújtásához eőzetes regisztráció szükséges. A regisztrációt a páyázónak ke kezdeményeznie. A webodaon Páyázatinfó menüpont aatt taáható "Páyázni kívánok" gomb megnyomásáva megjeenik egy regisztrációs feüet a páyázó számára. A páyázónak ki ke tötenie az adatait, majd az,,eküd" gombra ke kattintania. A ÉS 9 10

12 regisztrációt a megyei igazgatónak ke jóváhagynia, ezt követően a páyázó e-maiben kap értesítést a beépéshez szükséges adatokró (program eérhetősége, fehasznáónév, jeszó, fehasznáói dokumentum). A páyázati adatapot és meéketeit eektronikusan az MLSZ on-ine rendszerében és egy pédányban nyomtatva, cégszerűen aáírva ke benyújtani. Az adatap meéketeit szkenneést követően ke fetöteni az on-ine rendszerbe. Az eőzetes regisztrációt követően a páyázati adatapot és a meéketeit március 19.-tö kezdve ápriis 16.-ig az MLSZ on-ine rendszerében ke fetöteni! Az on-ine rendszerbe történő fetötés n tán az adatta pot ki ke nyomtatni és aáírni, az aáírt meéketeket csatoni, majd szeméyesen eseteg kézbesítőve vagy postai úton tértivevényes küdeményként benyújtani egkésőbb ápriis 16.-ig Az aáírt kinyomtatott páyázatnak függetenü a benyújtás módjátó meg ke érkeznie ápriis 16.-ig az ietékes megyei (budapesti) igazgatóságra. Az MLSZ fenntartja magának a jogot, hogy a páyázat benyújtásának határidejét egy akaomma meghosszabbíthassa, ameyrő a regisztrát páyázókat értesíti. Az aáírt adatapot és a meéketeit egy pédányban, és odaszámozva (csak az írott odaakat számozva) ke benyújtani zárt borítékban. A boritékon szerepetetni ke a páyázó megnevezését, és eimét, vaamint "páyaépítési program páyázata, IV. ütem" szöveget. Az on-ine rendszerbe már fetötött páyázatot az ietékes MLSZ megyénkénti és budapesti óságainak ke benvúitani az aább Me!!Ve Székhev Postafiók címe Baranya 762! Pécs, Tímár u Pécs Pf: 174 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Zimay Lászó u Békés 5600 Békéscsaba, Gyuai út Borsod-Ahaúj-Zempén Miskoc, Mindszent tér. - Budapest 1053 Budapest, Curia u Csongrád 6726, Szeged, Közép fasor Fejér 8002 Székesfehérvár, Csíkvári út Székesfehérvár, Pf:!6 Györ-Moson-Sopron 9022 Gyár, Kávária u. 4-J O Gyár, Pf. 635 Hajdú-Bihar 4025 Debrecen, Piac u Heves 3300 Eger, Dobó tér 6/A 3301 Eger, Pf.: 217. Jász-Nagykun-Szonok 5000 Szonok, Baross u Megye Székhey Postafiók címe Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya Fó tér Tatabánya pf 1387 Nógrád 3100 Sagótarján, Bartók B. u. O. - Pest 052 Budapes~ Városház u , Budapes~ Pf Somogy Kaposvár, Fó u. O Kaposvár, Pí: 45. Szabocs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Egyház út 15. Tona Szekszárd Keseyűsi út 3. - Vas 9700 Szombathey, Berzsenyi tér 2. III. emeet Veszprém 8200 Veszprém Wartha Vince u. 3. Zaa 8900 Zaaegerszeg, Kossuth L. u A páyázatok hiánypótását a megyei igazgatóságok intézik. A hiánypótás keretében benyújtandó adatokró és dokumentumokró, a benyújtás formájáró és határidejérő a páyázót az ietékes megyei igazgatóság képviseője értesíti. A páyázat formai hiánypótása egy akaomma ehetséges! Az adatapon szerepő adatok és páyázat meéketét akotó meéketek a hiánypótás keretében pótohatóak. A formai eenőrzés a páyázat benyújtást követő 7 munkanapon beü, de egkésöbb ápriis 25.-ig megtörténik. Hiánypótásra a páyázónak 5 mnnkanap á rendekezésére. A formai hiánypótás benyújtásának végső határideje május 3. Amennyiben a páyázó a hiánypótási fehívásnak nem tesz eeget, úgy páyázata a rendekezésre áó adatok aapján kerü értékeésre. Támogatásba csak a formaiag tejesen megfeet páyázat részesühet. A hiánypótás akkor tekinthető tejesítettnek, amennyiben kinyomtatott formában beérkezett az ietékes megyei igazgatóságra és on-ine formában is fetötésre kerüt az MLSZ on-ine rendszerében. A benyújtást követően a páyázat tartami eemeinek vátoztatására nincs ehetőség! 9. PÁLYÁZATOK FORMA KÖVETELMÉNYE A benyújtott páyázatoknak az aábbi formai követeményeket szükséges tejesíteniük:. A páyázati adatap és meéketei az MLSZ on-ine rendszerébe fetötésre kerüt. 2. A páyázati adatap összes reeváns ceája kitötött. 3. A páyázati adatap cégszerűen aáírt. 4. A páyázati dokumentáció tejes körűen tartamazza páyázati adatap aábbiakban fesorot meéketeit (amennyiben szükséges aáírt eredeti pédányát): 4.1. Aáírt tuajdonosi hozzájáruó nyiatkozatot(kat) a sportcéú ingatan hasznáatba adására és hasznosítására vonatkozóan minden egyes tuajdonos áta küön-küön aáírva. - 12

13 4.2. Az építeni kívánt projekteemme érintett ingatan 30 napná nem régebbi tuajdoni apjának födhivata áta kiadott eredeti pédányát vagy másoatát 4.3. Az építeni kívánt projekteem megvaósítását jóváhagyó evi építési engedéyt az ingatan tuajdonosának hiteesített hozzájáruó nyiatkozatáva, vagy a jogerős építési engedéyt, vagy a hatáskörre és ietékességge rendekező hatóság igazoását arró, hogy a bejeentésben megjeöt beruházási tevékenység nem építésiengedéykötees Képviseőtestüet határozata a páyázó áta egy összegben kifizetendő összeg rendekezésre áásáró Érvényes taajmechanikai szakvéeményt arró, hogy beruházás terüeten nem ke jeentős kötségnövekedésre számítani a kiviteezés kapcsán, a terüet megfee a páyázat tárgyának megépítésére (taajszerkezet, taajvíz, bevíz, stb.) és amey szakvéemény később megfeeő ehet a kiviteezési terv terüetre történő eseteges adaptáásához is. Amennyiben a fenti szakvéeményt a Teek tuajdonosának erre vonatkozó nyiatkozatáva heyettesíti a nyertes páyázó, akkor tudomásu veszi, ennek tejes kockázatát (anyagi, műszaki,jogi, stb.) visenie ke Együttműködési megáapodás a szakmai partnerre Heyszímajz, vázrajz a futbapáya fetüntetésével 4.8. Közmű genpán (összesített közműterv}, vagy nyiatkozat arró, hogy a páya aatt vagy feett semmiyen közmű nincs vezetve Konzorciumban történő páyázatesetén konzorciumi megáapodás. 5. A páyázati dokumentáció, vaamint a hiánypótás határidőre, egy pédányban a meéketekke együtt tejes körűen benyújtásra kerüt. 10. PÁLVÁZATOK ÉRTÉKELÉSE A páyázat egyfordujós ejárású. A határidőre benyújtott páyázatok értékeése egyszerre történik. Kizáróag a forrnaiag megfeet páyázatok részesühetnek támogatásba. Az eért pontszám aapján a támogatásró az MLSZ Megyei Társadami Enökség javasatára az MLSZ enöksége dönt. A forrnaiag megfeet, de nem nyertes páyázatok tartaékistára kerünek. A nyertes páyázatok maximáis száma országos és rnegyei szinten eőre meghatározott. A döntéshozata tervezett határideje május 31. A döntés een jogorvosatnak heye nincs! 11. ELLENŐRZŐ LISTA A PÁLVÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ Az aábbiakban fesorot szempontok eenőrzése segíti a páyázót a dokumentáció megfeeő összeáításában!. Az adatap minden reeváns ceája ki van tötve. 2. A kitötött adatap és meéketei hiánytaanu fetötésre kerüt az MLSZ on-ine rendszerébe. 3. Nagyméretű műfüves páya esetében a megvaósítás heyszínét biztosító teepüés akosainak száma az önkormányzat nyivántartása aapján meghaadja az 5000 fót december 31-én vagy konzorciumi páyázat esetén a konzorciumi tagok akosainak összege meghaadja a fentiekben meghatározott étszámot december 31-én. 4. Az adatapot a páyázó aáírójaköteezettségváaója cégszerüen aáírta. 5. A páyázati dokumentáció tartamazza az aábbiakban fesorot meéketek (amennyiben szükséges aáírt eredeti pédányát): a. Aáírt tuajdonosi hozzájáruó nyiatkozat( tok) a sportcéú ingatan hasznáatba adására és hasznosítására vonatkozóan minden egyes tuajdonos áta küönküön aáírva. b. Az építeni kívánt projekteemme érintett ingatan 30 napná nem régebbi tuajdoni apjának födhivata áta kiadott eredeti pédányát vagy másoatát c. Az építeni kívánt projekteem megvaósítását jóváhagyó evi építési engedéyt az ingatan tuajdonosának hiteesített hozzájáruó nyiatkozatáva, vagy a jogerős építési engedéyt, vagy a hatáskörre és ietékességge rendekező hatóság igazoását arró, hogy a bejeentésben megjeöt beruházási tevékenység nem építésiengedé y-kötees. d. Képviseőtestüet határozata a páyázó áta egy összegben kifizetendő összeg rendekezésre áásáró. e. Érvényes taajmechanikai szakvéeményt arró, hogy beruházás terüeten nem ke jeentős kötségnövekedésre számítani a kiviteezés kapcsán, a terüet megfee a páyázat tárgyának megépítésére (taajszerkezet, taajvíz, bevíz, stb.) és amey szakvéemény később megfeeő ehet a kiviteezési terv terüetre történő eseteges adaptáásához is. Amennyiben a fenti szakvéeményt a teek tuajdonosának erre vonatkozó nyiatkozatáva heyettesíti a nyertes páyázó, akkor tudomásu veszi, ennek tejes kockázatát (anyagi, műszaki, jogi, stb.) visenie ke. f. Együttműködési megáapodás a szakmai partnerre. g. Heyszímajz, vázrajz a futbapáya fetüntetésével h. Közmű genpán (összesített közműterv), vagy nyiatkozat arró, hogy a páya aatt vagy feett semmiyen közmű nincs vezetve. i. Konzorciumban történő páyázatesetén konzorciumi megáapodás. 6. A páyázati dokurnentációt a megadott határidő eőtt szeméyesen vagy postai úton tértivevényes küdeményként vagy kézbesítő igénybevéteéve benyújtásra kerüt

14 Berettyóújfaui. számú meéket Hajdúböszörményi Pogári A kedvezményezett kistérségek besoroása Püspökadányi Derecske-Létavértesi Hátrányos heyzetű Hajdúhadházi Leghátrányosabb heyzetű Jász-Nagykun-Szonok me gye A kistérség neve Kompex Jászberényi programma Karcagi segítendő eghátrányosabb Kunszentmártoni heyzetű Tiszafüredi Borsod-Abaúj-Zempén megye Törökszentmikósi Edeényi Mezőtúri Encsi Bács-Kiskun megye Kazincbarcikai Bácsamási Mezőkövesdi Kaocsai Ózdi Kiskörösi Sárospataki Kiskunbaasi Sátorajaújheyi Kiskunmajsai Szerenesi Ktu1szentmikósi Szikszói Jánoshamai Abaúj-Hegyközi Békés megye Észak-Magyarország Bodrogközi Mezőkovácsház.ai Mezócsáti Dé-Aföd Orosházai Tokaji Sarkadi Hevesmegye Sza.IVasi Hevesi SzegbaJomi Füzesabonyi Békési Pétervásárai Csongrád megye Béapátfavai Csongrádi Nógrád megye Hódmezővásárheyi Bátonyterenyei Kisteeki Pásztói Makó i SagótaJjáni Mórahaomi Szécsény i Szentesi Szabocs-Szatmár-Bereg megye Baranya me gye Baktaórántházai Komó i Csengeri Mohácsi Fehérgyarmati Sásdi Kisvárdai Seyei Mátészakai Dé-Dunántú Sikósi Nagykáói Szigetvári Nyírbátori Pécsváradi Észak-Aföd Tiszavasvári Szentőrinci Vásárosnaményi Tonamegye Ibrány-Nagyhaászi Dombóvári Záhonyi Tamási Hajdú-Bihar megye Somogy megye Bamazújvárosi Barcsi 15 16

15 Nyugat-Dunántú Csurgói Kaposvári Lengyetóti Marcai Nagyatádi Tabi Kadaricúti Őriszentpéteri Vasvári Letenyei Zaaszentgróti Pacsai Zaakarosi Vasmegye Zaamegye Veszprém megye Sümegi Fejérmegye Közép-Dunántú Enyingi Sárbogárdi Abai Komárom-Esztergom megye Kisbéri Közép- Pesimegye Magyarország Szobi Leghátrányosabb heyzetű részősszesen: Leghátrányosabb heyzetű ÖSszesen: 47 Hátrányos heyzetű összesen: 47 MINDÖSSZESEN: 94 17

16 EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS mey étrejött egyrészrő a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent Lászó tér 29.) képviseetében Kovács Róbert pogármester megbízásábó Radványi Gábor apogármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészrő Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesüet (1106 Budapest, Gyakoró u. 25.) képviseetében Sakovics Gábor enök (a továbbiakban: Szakmai Partner) között az auírt napon és fetéteekke:. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Páyaépítési Programja keretében Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat páyázatot nyújtott be, meynek keretében a Magyar Labdarúgó Szövetség 20x40 m (22x42 m) méretű műfiives páyát épít az aábbi heyszínen: 1102 Budapest, Liget u. 13. (39055/8 hrsz.). Önkormányzat páyázatában szakmai partnerként Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesüetet jeöte meg. 2. Az Önkormányzat és a Szakmai Partner együttműködik abban, hogy a műfüves páyán esősorban abdarúgó fogakozások, versenyek, tornák, egyéb abdarúgássa kapcsoatos események, másodsorban tömegsport, szabadidő- és k:uturáis rendezvények vaósujanak meg. 3. Önkormányzat a Tao. tv. eőírásainak megfeeően köteezettséget váa, Szakmai Partner pedig tudomásu veszi, hogy az Önkormányzat a páyát iskoai és diák-, főiskoai- egyetemi sport események (esősorban abdarúgás), szabadidősport események (esősorban futba), más közösségi céú - küönösen: kuturáis, turisztikai - események ebonyoítása céjábó naponta a Futbapáya üzemidejének egaább 20%-ában és évente egaább O nap ingyenesen hasznája vagy kedvezményes áron hasznosítja. 4. A Szakmai Partner a 2. pontban fogatak megvaósítása érdekében szakmai kapcsoattartót jeö ki. Az önkormányzat fehatamazza a szakmai partnert, hogy a szakmai kapcsoattartó a prograrnak szervezés és ebonyoítása során az MLSZ kijeöt grundfeügyeőjéve, ietve egyéb szakmai kapcsoattartójáva (esősorban: megyei igazgatóságok munkatársai, szabadidő-futba szakág munkatársai) együttműködjön. Az együttműködés kiterjed a foyamatos kapcsoattartásra, az eseteges adatszogátatások biztosítására, ietve az MLSZ országos, regionáis, megyei, vagy körzeti programjaiban vaó bekapcsoódásra, a programban vaó részvéte koordináására. 5. A szakmai partner kifejezett feadata, hogy a 2. pont szerinti események szervezése során a teepüés - ietve vonzáskörzete - terüetérő miné nagyobb számú résztvevőt toborozzon, kiaakítsa, foyamatosan fenntartsa, és ehetőeg növeje a sport, a mozgás - azon beü esősorban a abdarúgás- iránti érdekődést, aktivitást. 6. Jeen a megáapodás határozatan időre jön étre.

17 7. Feek a jeen megáapodás tejesítése céjábó egaább a Ptk. szerinti együttműködésre köteesek. 8. Jeen szerződés kizáróag írásban, a Feek fehatamazott képviseőinek aáírásáva módosítható. Jeen megáapodást a Feek fehatamazássa rendekező képviseőjük útján eovasás és értemezés után, mint akaratukka mindenben megegyezőt auírott heyen és napon 6 pédányban írták aá. Budapest, ápriis S, O!J ÁPR, L f~ --:.-8 Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesüet Sakovics Gábor enök KIS E KÓÁNYAIIfJÚSÁG SPORTEGYESÜLE Bp., Gyakoró u. 25. adósz.: <12

18 , 'J f n_.l Y. ~U>:_~~ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tuajdonú ingatan esetén minta (tervezet) amey a sportró szóó évi. /örvényben meghatározot/ önkormányzati feadatok hatékony eátásának céjábó ;öt/étre egyrészrő a Megnevezés: Székhey: Képvisei: Adószáma: Számaszáma: Számavezető pénzintézete: (a továbbiakban: MLSZ), másrészrő Hivataos név: Székheye: Képvisei: Adószáma: Számaszáma: Magyar Labdarúgó Szövetség 1112 Budapest, Kánai út 2/D Dr. Vági Márton OTPBank (a továbbiakban: Önkormányzat) közöt az aábbi fetéteekkel Preambnum Feek megáapítják, hogy: a sportró szóó évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 55. meghatározza az önkormányzatok sportta kapcsoatos feadatait; MLSZ a abdarúgás stratégiai fejesztési koncepciójához ieszkedő sportfejesztési programot dogozott ki, meynek keretében az önkormányzatokka együttműködve futbapáyákat kíván étesiteni országszerte; jogszabáyban fogat és önként váat sportta kapcsoatos önkormányzati feadatoknak az MLSZ áta kidogozott sportfejesztési program megvaósításáva történő eátásában a jeen megáapodásban fogatak szerint kivánnak együttműködni; az együttműködés a heyi önkormányzat áta eátandó, sportta kapcsoatos közfeadatához kapcsoódik, meynek megvaósításáró az MLSZ gondoskodik az Aapszabáyában meghatározott köteezettségének megfeeően. MLSZ igénybe kívánja venni a társasági adóró és az osztaékadóró szóó évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. szerinti átvány-csapatsport támogatást; országszerte beruházásokat eszközö futbapáyák kiaakítására, feújítására és váaja a támogatott beruházás révén üzembe heyezett abdarúgópáyák 15 évi határozott időtartamú sportcéú hasznosítását a Tao tv. 22/C. (6) bekezdésében fogatak szerint; 119 a támogatás igénybevétee oyan étesítmények kiaakítására, feújítására irányuhat, ameynek aapvető, közveten és kizáróagos rendetetése, hogy a sportró szóó törvényben meghatározott sporttevékenységre hasznáják. I. A szerzödés tárgya. Feek megáapodnak abban, hogy az Önkormányzat. tuajdonát képező, a Födhivataná heyrajzi számon nyivántartott, természetben... szám aatti ingatanon - a jeen szerződés. számú meéketét képező vázrajzon fetüntetetteknek megfeeően - a Feek műfüves futbapáyát aakítanak ki, ameynek során a Futbapáyát az MLSZ építi meg, és azt a Feek az ÜZembe heyezéstő számított 15 év határozott ideig sportcéú tevékenység foytatására a jeen megáapodásban fogatak szerint együtt hasznáják és hasznosítják. Feek egyezően rögzítik, hogy a továbbiakban az Ingatan fogama aatt a vázrajzon megjeöt - a Futbapáya áta efogat- terüetet értik. II. A szerzödés céja. Feek a jeen megáapodás fetéteeit a szerződés céjának figyeembe véteéve aakitották ki és fogadták e. 2. MLSZ kijeenti, hogy részérő a jeen megáapodás céja az I. pontban meghatározott Futbapáya jeen szerződés szerinti hasznosítása a Sporttörvényben és MLSZ Aapszabáyban meghatározott feadatai hatékony eátása, vaamint a Tao. törvény vonatkozó rendekezéseiben eőírtak tejesítése érdekében. 3. Önkormányzat kijeenti, hogy részérő a jeen megáapodás céja a Sporttörvényben és a heyi önkormányzatokró szóó évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feadatai megfeeő eátása. III. Az együttműködés időtartama. Jeen megáapodás a mindkét Fé képviseője átai aáírás napjátó az I. pontban meghatározott műfuves futbapáya ÜZembe heyezésétő számitott 15 év határozott időre jön étre. 2. Jeen megáapodás aáirásáva Feek kifejezetten emondanak arró, hogy a megáapodást a határozott idő ejárta eőtt megszüntessék. 3. Feek a megáapodás határozott időtartamának ejárta eőtt egaább 180 nappa tárgyaásokat kezdeményeznek a Futbapáya további közös hasznáata tárgyában. IV. A abdarúgó páya kiaakításának finanszírozása. Feek egyezően rögzítik, hogy az országszerte kiaaktásra kerüö abdarúgó páyák tejes kiviteezési kötségeit az MLSZ sportfejesztési programja (a továbbiakban: programterv) tartamazza, a Futbapáya étesítésének tejes bruttó (nettó + 27% áfa) beruházási kötségét a jeen megáapodás eváaszthatatan részét képező 2. sz. meéket tartamazza (a továbbiakban: Tejes Kötség). Feek megáapodnak abban, hogy amennyiben a Tejes Kötség módositásra kerü, ésszerű határidön beü ennek megfeeöen módositják a 2. sz. meéketet. 2. Feek egyezően rögzítik, hogy a Futbapáya kiaakítására a Tao tv. 22/C. szerinti támogatás 219

19 MLSZ átai igénybevéteéve kerühet sor, ameyhez az MLSZ-nek 30% önréssze is rendekeznie ke. 3. Feek egyezően rögzítik, hogy a jeen megáapodás tárgyát képező Futbapáya kiaakítása a átvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazoás kiáításáró, fehasznáásáró, a támogatás eszámoásának és eenőrzésének, vaamint visszafizetésének szabáyairó szóó 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeet 2. () bekezdés 9. pontjában meghatározott tárgyi eszköz beruházásnak minősü. 4. Feek akként áapodnak meg, hogy Önkormányzat a jeen szerződésben szerzett jogok gyakorásáért-eenértéket fizet MLSZ-nek. Az eenérték (a továbbiakban: Eenérték) mértékét Feek úgy határozzák meg, hogy az a Tejes Kötség 30%-a (áfátó mentesen), amennyiben az MLSZ-né a páyaépítéshez kapcsoódó, a IV./. pontban emített áfa számviteben kötségként eszámoandó, vagy a Tejes Kötség nettó részének 30%-a + áfa, amennyiben az MLSZ-né a páyaépítéshez kapcsoódó, a IV./. pontban emitett áfa számviteben nem kötségként számoandó e. Az MLSZ a számvitei kezeésre és az azt meghatározó áfa-kezeésre áásfogaást kér az ietékes Nemzetgazdasági Minisztériumtó vagy a Nemzeti Adó- és VámhivatatóL Az MLSZ az áásfogaás eredményérő a kézhezvétet követő 30 napon beü tájékoztatja az Önkormányzatot, és ennek megfeeően áítja ki a száruáját, ietve amennyiben a szárua kiáítására addig már sor kerü, azt az MLSZ - amennyiben szükséges - az áásfogaásnak megfeeően heyesbíti. 5. Önkormányzat köteezettséget váa arra, hogy a IV./4. pont szerinti Eenértéket a jeen megáapodás aáírását követően, a száma kézhezvéteétő számított 8 napon beü átutaja az MLSZ bankszámájára. 6. Feek megáapodnak - és Önkormányzat kifejezetten efogadja -, hogy a Futbapáya kiaakításának eőfetétee az Eenérték összegének Önkormányzat átai tejesitése az MLSZ részére. 7. Önkormányzat tudomásu veszi, hogy a páyaépítés megkezdésének fetétee az MLSZ sportfejesztési programjának a Nemzeti Sport Intézet áta történő jóváhagyása. 8. Amennyiben a páya nem épü fe, a Magyar Labdarúgó Szövetség, váaja, hogy az Önkormányzat részére az Eenértéket visszafizeti V. Feek jogai és köteezettségei. Önkormányzat köteezettséget váa arra, hogy a tuajdonában évő, a jeen megáapodás I. pontjában körüirt - a vázrajzon megjeöt - Ingatant a Futbapáya Itiaakitása céjábó az MLSZ birtokába bocsátja, ingyenesen a hasznáatába adja. Az MLSZ az így hasznáatában áó Ingatanon kiaakitja a Futba páyát. Önkormányzat továbbá köteezettséget váa arra, hogy a jeen megáapodásban fogat köteezettségek tejesitése és jogok gyakorása céjábó a Futbapáya kiaakítását követően az üzembe heyezéstő számított 15 év határozott időtartamm az Ingatant és a Futbapáyát az MLSZ ingyenes hasznáatába adja. Ennek megfeeően az Önkormányzat hozzájáru aihoz, hogy az MLSZ a Futbapáyát a hasznáatában áó ingatanon (idegen ingatanon) végzett beruházásként a könyveibe (számvitei nyivántartásaiba) fevegye, és e 15 éves időtartamm a könyveiben tartsa. 2. Önkormányzat köteezettséget váa arra, hogy a jeen megáapodásban - küönösen pedig a Tao tv. 22/C. - ban - fogatak tejesüéséhez szükséges vaamennyi nyiatkozatot, hozzájáruást és beeegyezést határidőben megadja és szükség esetén az MLSZ rendekezésére bocsátja. Amennyiben Önkormányzat a nyiatkozattéte megtagadásáva ietve a nyiatkozat késedemes kiadásáva az MLSZ-nek kárt okoz, úgy kötees azt megtéríteni. Önkormányzat kifejezetten hozzájáru ahhoz, hogy jogvita esetén nyiatkozatát bíróság pótoja. 3. MLSZ köteezettséget váa arra, hogy a programtervnek, ietve a 2. sz. meék:etben fogataknak megfeeően megépíti és üzembe heyezi a Futbapáyát 4. Feek megáapodnak abban, hogy a megvaósítási határidő emuasztása esetén a kiviteező! terheő és a MLSZ részére megfizetett késedemi kötbér arányos része (30%) az Önkormányzatot ieti meg. 5. MLSZ a Futbapáyát az üzembe heyezéssei egyidejűeg Önkormányzat birtokába adja a jeen megáapodás V/1. pontjának séreme nékü. Szerződő feek a birtokba adásró jegyzőkönyvet vesznek fe, meyben rögzítik Önkormányzat birtokba épésének pontos időpontját, a Futbapáya műszaki áapotát és tartozékainak etárát 6. Feek megáapodnak abban, hogy a Futbapáyát a Tao tv. 22/C. (6) - (8) bekezdésében fogataknak megfeeően hasznáják és hasznosítják 7. Feek megáapodnak abban, hogy a Futbapáya rendetetésszerű hasznáatához szükséges vaamennyi feújítási, javítási, karbantartási kötséget, vaamint a hasznáatta járó kötségeket, továbbá a Futbapáya tekintetében femerüő közterheket Önkormányzat visei. 8. Feek megáapodnak, hogy a közüzemi mérőórákat - amennyiben ez szükséges - Önkormányzat saját kötségén kötees feszeretetni, a szogátatókka a közüzemi szerződéseket megkötni, a közüzemi díjakat határidőre megfizetni. 9. Szerződő feek megáapodnak és az Önkormányzat tudomásu veszi és váaja, hogy a Futbapáya részére történő birtokba adását követően jeen szerződés időtartama aatt az Önkormányzat feeőssége és kötsége a Futbapáya szabáyszerű és jeen szerződésnek megfeeő működtetése, karbantartása, üzemetetése, vaamint a jeen szerződés időtartama aatt a Futbapáya jogszabáyoknak és a biztonságos, baesetmentes üzemeéshez szükséges áagának biztosítása. A Futbapáya tejes körű üzemetetésérő és - a jeen megáapodás 3. számú meék:ete szerinti - karbantartásáró Önkormányzat kötees saját kötségén gondoskodni. MLSZ - eőzetes értesítést követően - maga vagy megbízottja útján jogosut a karbantartást eenőrizni és az eenőrzésekrő jegyzőkönyvet készíteni. A karbantartási köteezettség tejesítését a feek ényeges szerződési fetétenek tekintik, meynek megsértése kiönösen súyos szerzödésszegésnek minősü. 10. MLSZ a jeen megáapodás fennáása aatt eszközpótást vagy feújítást nem végez, ez az Önkormányzat feadata és kötsége.. Önkormányzat kötees saját kötségén gondoskodni a Futbapáya őrzésérő, védemérő. 12. Feek a Futbapáyát szabadon- egymássa egyezteve-hasznáják és hasznosítják, Önkormányzat azonban köteezettséget váa arra, hogy azt iskoai és diák-, főiskoai- egyetemi sport események (esősorban abdarúgás), szabadidősport események (esősorban futba), más közüsségi céú - küönösen: kuturáis, turisztikai - események ebonyoítása céjábó naponta a Futbapáya üzemidejének egaább 20o/o-ában és évente egaább 10 nap ingyenesen hasznája vagy kedvezményes áron hasznosítja. Feek jeen rendekezést ényeges szerzödési fetétenek tekintik, meynek megsértése küönösen súyos szerzödésszegésnek minősü. Önkormányzat köteezettséget váa arra, hogy a páyahasznáatta kapcsoatban - kiönös tekintette a kedvezményes páyahasznáati köteezettség tejesitésére vonatkozóan - az MLSZ áta kért adatszogátatási köteezettséget az MLSZ erre vonatkozó feszótásában megjeöt határidőben tejesíti. 13. Önkormányzat váaja, hogy az MLSZ áta kijeöt szakmai szervezeti egységge, ietve 3/9 4/9

20 koordináorra - esősorban, de nem kizáróag az MLSZ áta kijeöt szakmai kapcsoattartó útján- együttműködik, biztosítja a részvétet az MLSZ áta szervezett reeváns képzéseken. Az MLSZ az Önkormányzat áta kért, a futbapáyán szervezett tevékenységekhez és aktivitásokhoz kapcsoódó adatszogátatásokat tejesíti. Az Önkormányzat a Futbapáya hasznáata során az MLSZ áta szervezett országos abdarúgó szakmai programokhoz (esősorban Bozsik program, és szabadidő- futba) kapcsoódó tornák, rendezvények, versenyek ebonyoításának esőbbséget biztosít, és az MLSZ jogosut a térítésmentes páyahasznáatra. 14. MLSZ rendekezik a Futbapáya terüetére vonatkozó rekám céú feüetek hasznosítási jogáva. MLSZ a paánkok küsö hirdetési feüetének kizáróagos fehasznáója. MLSZ a paánkok beső hirdetési feüetének tekintetében, a 20x40-es páya esetén 20 db 100x200 centiméteres hirdetési feüet, a 12x24-es, 40x60-as, 105x68-as páya esetén 12 db 100 x 200 centiméteres hirdetési feüet kizáróagos fehasznáója. A kizáróagos hirdetési feüetek eheyezkedését MLSZ jogosut meghatározni. MLSZ a nem kizáróagos feüetek hirdetési jogát, ietve az abbó származó bevéteek 50%-át átengedi Önkormányzatnak Amennyiben Önkormányzat nem é a nem kizáróagos feüeteken (vagy annak egy részén) a hirdetési jogáva, úgy az visszaszá MLSZ-re, mey esetben az abbó származó bevéte 100%-a MLSZ-t ieti meg. Önkormányzat a páya üzembe heyezését követő 60 napon beü (majd jeen szerzödés hatáya aatt minden év január 31-ig) kötees nyiatkozni arró, hogy adott évre hány hirdetési feüeten kíván éni a hirdetési jogáva. Önkormányzat, az átaa kiadott hirdetési feüeteket darabonként minimum 25 OOOF/év + ÁFA összegért adhatja bérbe és a hirdetési bevéteekke évente kötees eszámoni az MLSZ feé a tárgyéve követő március 31-ig. Önkormányzat váaja, hogy a hirdetéseket kizáróag az MLSZ áta erre kijeöt partnerre heyezteti fe és távoitatja e a paánkokról A rekámanyag feheyezésének kötsége a rekámozó! terhei. Önkormányzat tudomásu veszi, hogy más, a páyához tartozó feüetet (p. abdafogó háó) rekám céjára nem vehet igénybe. A megáapodás megszűnéséve - bármiyen ok miatt is következik be - az MLSZ rekám céú feüetek hasznosítási joga automatikusan megszűnik. 15. Szerzödö feek megáapodnak abban, hogy a Futbapáyán foytatott tevékenységhez - amennyiben az szükséges - a hatósági engedéyeket az Önkormányzat saját kötségén kötees beszerezni, szükség eseén azokat megújítani, az időszakos hatósági vizsgáatokat evégeztetni, ietve tevékenységé mindenkor a hatáyos hatósági engedéyek birtokában és eőírások megtartása meett foytatni. 16. Önkormányzat köteezettséget váa arra, hogy megfizeti a közműfejesztési hozzájáruást, váaja az energia csatakozási pont kiépítését saját kötségén és rendekezésre bocsátja a beruházás üzemetetéséhez szükséges - műszaki eírásban meghatározott - energiamennyiséget. 17. Feek köcsönösen jogosutak eenőrizni a Futbapáya rendetetésszerű és a jeen megáapodás eőírásainak megfeeő hasznáatát, és követehetik a rendetetéseenes vagy szerzödéseenes hasznáat megszüntetését, továbbá az iyen hasznáatbó eredő kár megtérítését 18. Feek megáapodnak abban, hogy amennyiben Önkormányzat jeen szerződésben fogat vaamey köteezettségének határidőben nem, vagy nem megfeeően tesz eeget, úgy a szerződésszegés minden napjára 5.000,- Ft késedemi kötbért kötees fizetni MLSZ-nek. Kötbérterhes szerzödésszegésnek minösü küönösen - de nem kizáróagosan - a Futbapáya hasznáatát és hasznáhatóságát befoyásoó szerzödésszegés, vaamint az V/1-2., V/9. és V/ pontokban eőírt köteezettségek nem, vagy nem szerzödésszerű tejesítése. Tekintette arra, hogy a szerzödés idő eötti megszüntetése a Tao tv. áta eőírt hasznosítási köteezettség, miatt kizárt, a jeen pont szerinti kötbérfizetési köteezettséget Feek sem összegben, sem időben nem korátozzák. A kötbér az Önkormányzatnak feróható szerződésszegés megszűnését követő napon váik esedékessé azza, hogy amennyiben a szerzödésszegésse érintett időszak a kiencven napot meghaadja (huzamos szerzödésszegés), úgy erre az idöszakra eső kötbér a kiencvenegyedik napon váik esedékessé, és ezen a napon kezdődik a következő kötbérfizetési idöszak. VI. Szavatosság. MLSZ szavato azért, hogy a Futbapáya hasznáatra akamas áapotban kerü az Önkormányzat birtokába. 2. Önkormányzat szavato azért, hogy a Futbapáya a jeen megáapodás fennáásának egész tartama aatt rendetetésszerű, szerzödésszerű, biztonságos és baesetmentes hasznáatra akamas, és egyébként is megfee a szerzödés eőírásainak. 3. Önkormányzat szavato azért, hogy az Ingatanon, ietve a Futbapáyán harmadik szeméynek nem á fenn oyan joga, amey a akadáyozná a Feeket a zavartaan hasznáatban, vaamint gátoná a jeen megáapodásban fogat köteezettségek tejesítésében. 4. MLSZ szavato azért, hogy a Futbapáyán harmadik szeméynek nem á fenn oyan joga, amey akadáyozná a Feeket a zavartaan hasznáatban, vaamint gátoná öket a jeen megáapodásban fogat köteezettségek tejesítésében. 5. Az MLSZ a kiviteező váakozóva szemben, hibás tejesítésbő eredően őt megiető szavatassági jogáró jeen megáapodássa emond az Önkormányzat javára. Feek megáapodnak abban, hogy az Önkormányzat a szavatassági jogokat az MLSZ áta a jeen pont szerint adott fehatamazás aapján kizáróag a kiviteező váakozóva szemben érvényesítheti, Az önkormányzat kifejezetten eismeri, hogy az MLSZ-sze szemben hibás tejesítésbő eredő szavatassági igényt nem támaszthat. VII. Kárveszéy. MLSZ az aábbi esetekben feeősségé kifejezetten kizá!ja: - az üzemszem működés körében keetkezett bármey kár; -a Futbapáyán évő dogokban keetkezett kár; - baeseti károk, betörés, akamazottak és harmadik fé károkozása. - vis maior esetek. 2. A Futbapáyán beü bekövetkező bármey más káresemény esetén is a heyreáítási köteezettség, ietve a feeősség tejes mértékben kizáróag Önkormányzatot terhei. 3. Szerződö Feek megáapodnak, hogy köteesek egymást haadéktaanu értesíteni, amennyiben bármiyen káresemény következik be, küönös tekintette a jeen megáapodás V/18. pontjában fogatakra. 4. Önkormányzat kötees a Futbapáyán keetkezett károsodásokat haadéktaanu heyreáítani. Amennyiben ezen köteezettségének MLSZ irásbei fehivása eenére határidön beü nem tesz eeget, MLSZ - kötbérigénye érvényesiésén tú -jogosut a keetkezett károk heyreáításáva kapcsoatos munkák Önkormányzat kötségén történő evégeztetésére. 5. Feek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszéy viseésére vonatkozó szabáyai (99. ) a feek jeen megáapodássa aapitott jogviszonyában a jeen megáapodásban fogatak szerint akamazhatók. Ennek értemében Feek egybehangzóan kijeentik, hogy a kárveszéy - az MLSZ áta szándékosan, vagy súyos gondatanságga okozott kár kivéteéve - Önkormányzatot terhei

ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. október 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 6-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára 2012. október III. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítandó

Részletesebben

MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató önkormányzatok számára

MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató önkormányzatok számára MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató önkormányzatok számára 2016. március X. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítható beruházások...

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára

MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára 2016. március X. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítható

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja XXVI. évfoyam, 16. szám 2016. ápriis 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetiapja Addig dogozom, amíg a mű e nem kezd éegezni Interjú Domonkos Béa szobrászművéssze n 4 5. oda LPG 172 Ft/

Részletesebben

be/sfp-08849/2015/mlsz

be/sfp-08849/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisapostag Duna Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisapostag Duna Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK G TM SZIVATTYÚK TÍUSJELÖLÉSE A könnyebb eigazodás érdekében az Miton Roy G TM A és G TM M szivattyúkná az aábbi típusjeöést akamazzuk. Eıször határozza meg a hajtómővet

Részletesebben

be/sfphpm01-08078/2015/mlsz

be/sfphpm01-08078/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pogányi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Pogányi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 72 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10526/2015/mlsz

be/sfp-10526/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dunaújvárosi Főiskola Diáksport Sportgyesület (Futsal) A kérelmező szervezet rövidített neve DFD Sportegyesület Futsal Szakosztály Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ónod Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ónod SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2910 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

be/sfp-10107/2015/mlsz

be/sfp-10107/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Apropó Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Apropó Focisuli Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

be/sfphpm01-08076/2015/mlsz

be/sfphpm01-08076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE A kérelmező szervezet rövidített neve Székelyhidi ULKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve THSE 2000 Szabadidő, Kulturális, Rekreációs, Életmód és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve THSE 2000 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Tartalomjegyzék 1. A Kiíró megnevezése, székhelye 3 2. A pályázat lebonyolítójának megnevezése, székhelye... 3 3.

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

be/sfp-8887/2015/mlsz

be/sfp-8887/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vámosgyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vámosgyörki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 989 A kérelmező jogállása

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

be/sfp-08440/2015/mlsz

be/sfp-08440/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Magyarszék Önkormányzati Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Magyarszék Önkormányzati Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

be/sfp-10023/2015/mlsz

be/sfp-10023/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportkör Somberek A kérelmező szervezet rövidített neve Sportkör Somberek Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08509/2015/mlsz

be/sfphpm01-08509/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nyergesújfalu Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nyergesújfalu SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1106 A kérelmező

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,..r r,!:j,f~) számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével

Részletesebben

be/sfphpm01-08523/2015/mlsz

be/sfphpm01-08523/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Majsi Táncsics Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Majsi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 51 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10103/2015/mlsz

be/sfphpm01-10103/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Drávaszabolcsi Dózsa Football Club Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve DDFC SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánatok ebíráásáró 1 Az ajánatkérő neve és címe: BVK HOLDING Budapesti Városüzemetetési Központ Zártkórűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u 9-11 2 A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

be/sfp-08580/2015/mlsz

be/sfp-08580/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ászári Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ászári KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1057 A kérelmező jogállása

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Büfé és nyári napközis gyerektábor üzemeltetési feladatainak ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt

Részletesebben

be/sfphpm01-10158/2015/mlsz

be/sfphpm01-10158/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Baksai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Baksai Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08338/2015/mlsz

be/sfphpm01-08338/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pétervására Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Pétervására SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 698 A kérelmező jogállása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

be/sfphpm01-08908/2015/mlsz

be/sfphpm01-08908/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pellérdi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Pellérdi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 161 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

be/sfphpm01-08775/2015/mlsz

be/sfphpm01-08775/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Babarci Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Babarci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08826/2015/mlsz

be/sfp-08826/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Boda Önkormányzat Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Boda ÖSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10356/2015/mlsz

be/sfp-10356/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nádudvari Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 866 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg.

Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A) A promóció lebonyolításában együttműködő partner (továbbiakban:

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

SE Sümegcsehi. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 3 5 7 Sümegcsehi. Cserép Gábor elnök. Horváth Balázs

SE Sümegcsehi. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 3 5 7 Sümegcsehi. Cserép Gábor elnök. Horváth Balázs 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Sümegcsehi A kérelmező szervezet rövidített neve: SE Sümegcsehi 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

be/sfp-9497/2015/mlsz

be/sfp-9497/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hatvani Góliát Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Hatvani Góliát DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám 3375 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10522/2015/mlsz

be/sfphpm01-10522/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Apagy Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Apagy Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1573 A kérelmező jogállása

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

be/sfp-9342/2015/mlsz

be/sfp-9342/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Berényi Gyermek Futball Club Utánpótlás Nevelő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Berényi Gyermek FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

Amatőr Licenc Szabályzat

Amatőr Licenc Szabályzat Szabályzat kódja ALSZ Hatálybalépés 2015.01.27. Előző változat 2014.02.11. Érvényesség Visszavonásig Verziószám 1/2015 (v2) Szabályozási szakmai felelős Szabályozási felelős és kibocsátó Utoljára módosította

Részletesebben

be/sfphpm01-09985/2015/mlsz

be/sfphpm01-09985/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bábolnai Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bábolna SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1094 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10187/2015/mlsz

be/sfp-10187/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Somogyudvarhelyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Somogyudvarhelyi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1479 A kérelmező

Részletesebben