Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek"

Átírás

1 Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készüékek Hatékony színes készüék munkacsoportok számára Lexmark X950 sorozat A nagy tejesítményű A3-as színes Lexmark X950 sorozatú készüékek rugamas funkciókat, egyszerű munkafoyamat-megodásokat és kiemekedő védemet biztosítanak, így hasznáatukka nagyobb hatékonyságot érhet e irodájában. Színes Érintőképernyő MÁSOLÁS LAPOLVASÁS FAX Megodások Kétodaas 32 x 122 cm Akár 55 (12,6 x 48 ap/perc hüveyk) Háózat

2 Lexmark X950 sorozat : Fő funkciók Lexmark X950de színes többfunkciós készüék 2520 apos tandemtácás modua, füzetkészítő egységge és 2000 apos nagy kapacitású adagoóva. Szogátatások a munka optimaizáására 1) Intuitív színes érintőképernyő A küönegesen nagy méretű 25,9 cm-es (10,2 hüveykes) színes érintőképernyő egyszerű és intuitív navigációt tesz ehetővé, és hasznáatáva könnyen eérhetők a munkafoyamat-megodások és gyorseérési hivatkozások a többfunkciós készüéken. 2) Lexmark-megodások A készüékre gyáriag fetötött akamazások segítségéve csökkenthető a feeseges nyomtatás mennyisége, és eegyszerűsíthetők a munkafoyamatok. Ezenfeü további saját munkafoyamataihoz ieszkedő Lexmarkmegodásokat is igénybe vehet. 3) Közveten USB-csatakozás Az eüső USB-port hasznáatáva kényemesen, közvetenü megtekintheti dokumentumok eőnézetét, kinyomtathatja és beovashatja őket. A port kompatibiis a egtöbb nyomtatható képfájformátumma. 4) Rugamas bemeneti kapacitás Kiváaszthatja az igényeinek eginkább megfeeő konfigurációt egfejebb 5140 ap kapacitásig. 5) Egyedüáó hordozókezeés A küönegesen megbízható papíradagoásnak köszönhetően akár hat küönböző típusú, egfejebb 32 x 122 cm (12,6 x 48 hüveyk) méretű és akár 300 g/m2 súyú hordozó is betöthető. 6) Speciáis papírkiadási ehetőségek A rugamas befejező műveeteknek a többpozíciós tűzési, a yukasztási, a bővített kötegeési és a füzetkötési ehetőségnek köszönhetően egyszerűen készíthetők professzionáis anyagok házon beü.

3 Lexmark X950 sorozat : Áttekintés Kiemekedő minőségű színes nyomtatás Éénk színű, professzionáis minőségű anyagokat készíthet többfée hordozóra, így bővítheti a házon beü kiviteezhető színes nyomtatás körét, és hosszú távon is enyerheti ügyfeei tetszését. Az X950 sorozat nagy tejesítményű, A3-as (taboid) többfunkciós készüékeinek fejett technoógiája konzisztens színeket biztosít minden odaon. Éénk színek és ées fekete szöveg 1200 x 1200 dpi nyomtatási febontássa PANTONE szerinti kaibráció konzisztens tónusok Enevezett színek az egyszerű színegyeztetéshez Lexmark Coor Care technoógia a színhasznáat kezeésére és a kötségek feügyeetére Készíthet professzionáis kiegészítő anyagokat pédáu gerinctűzésse eátott füzeteket vagy hajtogatott ismertetőket akár A3-as (taboid) apokra nyomtatva. Hatékony és intuitív A Lexmark X950 sorozat a nagy tejesítményű nyomtatási, másoási, beovasási és faxoási funkciók meett küönfée akamazásokat is biztosít, ameyekke időt takaríthat meg, és jeentősen növeheti a hatékonyságot. Akár 55 oda/perc sebességű fekete és 50 oda/perc sebességű színes nyomtatás és másoás, ietve akár 70 kép/perc sebességű beovasás; akár 5,2 másodperc bemeegedési idő. A küönegesen nagy, 25,9 cm-es (10,2 hüveykes), könnyen kezehető színes érintőképernyő hangos és tapintási visszajezést ad, így intuitív módon végezetők e a feadatok. Az eőre betötött akamazások hasznáatáva növehető a munkafoyamatok hatékonysága. Végezhet beovasást többfée rendetetési heyre pédáu e-maibe, FTP-re, faxba, háózatra, USB-meghajtóra stb. A nyomtatási kép funkció és a feadatok vátozásainak utóagos fedogozása kétodaas nyomtatást, befejező műveetek hozzáadását és adott odaak kiváasztását is ehetővé teszi. A speciáis másoási funkciók ehetővé teszik a hosszú nyomtatási műveetek megszakítását egy gyors másoás céjábó, ietve az eső másot köteg eenőrzését a másoási feadat evégzése eőtt. Váaati környezetbe tervezett készüék A hatékony nyomtatómotorra eátott Lexmark X950 sorozat készüékei speciáis funkcióiknak és rugamasságuknak köszönhetően az üzeti környezetek egnagyobb terheését is képesek kezeni. A megbízható csatakoztathatóság révén egyszerűen integráható szinte bármiyen háózati környezetbe. A beágyazott webkiszogáó, a Lexmark univerzáis nyomtató-iesztőprogram és a Lexmark MarkVision Enterprise hasznáata eegyszerűsíti az eszközfigyeést és a feügyeetet. Nagy kapacitású merevemez, 1,2 GHz-es processzor és akár 2 GB RAM. A 2. beső táca aaptartozék, így küönváaszthatók két rekeszbe a nyomtatási, másoási vagy faxfeadatok. Többfée bemeneti kiegészítő közü váaszthat, ezáta megnöveheti a kapacitást akár 5140 apig. Az egyszerűen cseréhető pótpatronok kapacitása akár ² fekete, ietve akár ² színes oda. Vaódi képek mindig A Lexmark oyan termékeket tervez és gyárt, ameyek kimagasó minőséget és megbízható tejesítményt nyújtanak. Hasznájon mindig eredeti Lexmark-keékanyagokat, -szogátatásokat és -akatrészeket, így befektetése a ehető eghamarabb megtérü, Lexmark készüéke pedig optimáisan fog működni, és tovább fogja kiszogáni feadatát. Az X950 sorozat készüékeihez a Lexmark 1 éves korátozott jótáást biztosít, emeett pedig kibővített jótáási konstrukciók is eérhetők.

4 Lexmark X950 sorozat : Hatékonyság egyszerűen Egyeten érintés A Lexmark e-task színes érintőképernyője a többfunkciós készüék fő hozzáférési pontja. A testreszabható, küönegesen nagy, 25,9 cm-es (10,2 hüveykes) feüet segítségéve megtekintheti a dokumentumok miniatűrjét nyomtatás eőtt, és módosíthatja a nyomtatási feadatokat a készüéken. Akár egy dokumentum adott odaait is megjeenítheti, kiváaszthatja és kinyomtathatja közvetenü az érintőképernyőrő. Az egyszerű, intuitív navigáció gyors hozzáférést biztosít a eggyakrabban hasznát funkciókhoz, gyorseérési eemekhez és munkafoyamatokhoz. Emeett az új interaktív érzékeő funkciók tapintási és hangos visszajezést is biztosítanak végigvezetik a fehasznáót az egyes műveeteken, és jezik, ha a készüék érzékete az érintést, vagy ha egy műveet megtörténik. 4 Megodások A megodások hasznáatáva időt és pénzt takaríthat meg A Lexmark X950 sorozatú termékei a Lexmark Embedded Soutions Framework patformot hasznáják, amey ehetővé teszi számos akamazás közvetenü a készüékhez vaó hozzáadását. A megodások céja a hatékonyság növeése és ezáta a papírigényes üzeti foyamatok eegyszerűsítése vagy akár tejes kiküszöböése. Az X950 sorozat készüékeire gyáriag fe vannak tötve az aábbi megodások : A következőkben szerepők csak pédaként szogának azokra a megodásokra, ameyek a Lexmark hivataos partnereitő és viszonteadóitó, ietve Lexmark professzionáis szogátatások szerződésen keresztü eérhetők : Űrapok és kedvencek Kiküszöböheti az eőre kinyomtatott űrapok nem tú hatékony kezeését, ha a gyakran hasznát űrapokat, marketinganyagokat és más dokumentumokat egy interneten keresztü eérhető heyen tároja, és csak igény esetén nyomtatja ki őket. Beovasás háózatra prémium A Beovasás háózatra megodás továbbfejesztett verziója speciáis funkciókat biztosít segítségéve megtekinthetők, módosíthatók, javíthatók és indexáhatók a beovasott dokumentumok, mieőtt eküdené őket egy megosztott háózati mappába. Beovasás háózatra Beovashat nyomtatott dokumentumokat, és eküdheti a képet a 30 eőre megadott szeméyes vagy nyivános megosztott háózati mappa egyikébe. Showroom Rekámozhatja váaatát vagy termékeit a színes érintőképernyőn megjeenített, testreszabható diavetítésse, és fontos üzeneteket juttathat e ügyfeeihez vagy akamazottaihoz. Nyevmódosítás³ Az érintőképernyő, amey tizennyocfée nyevet támogat, egyszerűen átáítható más nyev hasznáatára. Kártya másoása Időt és erőfeszítést takaríthat meg az igazoványkártyák, jogosítványok és biztosítási kártyák másoása során a kétodaas kártyák két odaának automatikus beovasása, nagyítása és egy ap egyik odaára történő nyomtatása révén.

5 Lexmark X950 sorozat : Kiemet funkciók Spórojon többet - nyomtasson kevesebbet! Nyomtasson kevesebbet? Ez minden bizonnya megepően hangzik egy, kizáróag a nyomtatásra szakosodott cégtő. Ha azonban figyeembe vesszük, hogy a cégek átagosan forgamuk akár 6%-át is ekötik nyomtatásra, és az aktív nyomtatásirányítás az irodai nyomtatás kötségeit akár 30%-ka¹ is csökkentheti, akkor a kijeentés értemet nyer. A Lexmark termékei, megodásai és szogátatásai innovatív módon takarítanak meg Önnek időt, csökkentik a kötségeket, vaamint a környezetterheést. Eköteezettek vagyunk az iránt, hogy segítsünk Önnek kevesebbet nyomtatni és többet spóroni. Mindig konzisztens színek Kívánt szín: PANTONE 346 C Enevezett színek hasznáata nékü Enevezett színek hasznáatáva Mive a váaat arcuata és embémája mindig pontosan ugyanúgy kinyomtatható, nyugodt éekke ekészíthet professzionáis dokumentumokat házon beü. A Lexmark Enevezett színek funkciójáva, amey a készüék egyik aapszogátatása, a fehasznáók megadhatnak adott színértékeket többek között PANTONE színeket és a DIC színútmutatóban szerepő színeket, ez pedig egyszerű színegyeztetést tesz ehetővé. Egyszerű eszközkezeés A Lexmark MarkVision Enterprise hasznáatáva hatékonyan kezeheti a nyomtatási környezetet. Ez az ingyenes, böngésző aapú akamazás tejes ráátást biztosít a háózati nyomtatók és többfunkciós készüékek tejes fottájára, a készüékek gyártójátó függetenü. A MarkVision Enterprise segítségéve a rendszergazdák könnyedén konfiguráhatják, nyomon követhetik és megjeeníthetik az eszközöket, eháríthatják a hibákat, és proaktív módon kezehetik a készüékeket a tejes éetcikusuk aatt a háózathoz vaó csatakoztatásuktó kezdve egészen a kiseejtezésük napjáig. Az adatok védeme A háózaton keresztü továbbított adatoktó kezdve egészen a kinyomtatott odaakig többrétegű biztonsági szogátatások és beépített funkciók segítik az eszközök, dokumentumok, adatok és a háózat védemét. Többfée fehasznáóhiteesítési és engedéyezési funkció támogatása. A kártyaovasó kiegészítő hasznáatáva hiteesíthetők a fehasznáók közeítéses vagy ehúzható kártya segítségéve. A merevemez speciáis titkosításáva megvédhetők a többfunkciós készüék merevemezén tárot fontos adatok. A átens adatok automatikus, ütemezett vagy manuáis méyformázássa töröhetők. A készüék támogatja az IPSec, az SNMPv3 és a 802.1x háózati biztonságot. A biztonsági eenőrző napózás révén nyomon követhetők és feismerhetők a biztonsági kockázatok.

6 Lexmark X950 sorozat : Rendeési információk Lexmark X950de 110 apos automatikus apadagoó Színes másoás Színes szkenneés Színes másoás Normá Opcionáis Színes szkenneés 2400 Image Quaity1200 x 1200 dpi Kompatibiis az X950 sorozat minden készüékén Part # X950X2KG X950X2CG X950X2MG X950X2YG C950X71G C950X73G C950X76G 25A Z0357 Part # 14F0245 Part # 22Z Z0187 Festékkazetta / Nyomtatókazetta X95x küönegesen nagy kapacitású fekete festékpatron X95x küönegesen nagy kapacitású ciánkék festékpatron X95x küönegesen nagy kapacitású bíbor festékpatron X95x küönegesen nagy kapacitású sárga festékpatron C950, X95x fényvezető egység, 1-es csomag C950, X95x fényvezető egység, 3-as csomag C950, X95x huadékfesték-tartáy Stape Cartridges (3 pack) Sadde Stape Cartridges (4 pack) Memória bővítés 256MB Fash Card Akamazás kiegészítők X950, X952, X954 IPDS-kártya X95x PRESCRIBE-emuációs kártya 22Z X9000 X950, X952, X954 űrap- és vonakódkártya Lexmark PrintCryption Card Part # Csatakoztatás 27X0030 MarkNet N b/g/n Wireess Print Server 14F0042 MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL Print Server USB kábe (2 méteres) 14F0000 Parae 1284-B Interface Card Párhuzamos kábe 14F0100 RS-232C Seria Interface Card Part # Fehasznáó áta cseréhető akatrészek 40X7569 C950, X95x karbantartási készet, 320K, HV 40X7540 C950, X95x 160K karbantartási készet 40X7530 X95x ADF-karbantartási készet 40X7560 C950, X95x 480K karbantartási készet Modeek Eérhető: Lexmark X950de : 32 x 48 cm (12,6 x 19 hüveyk) méretű hordozók támogatása; akár 45 oda/perc nyomtatási sebesség, Part #22Z0072 Lexmark X952de : 32 x 48 cm (12,6 x 19 hüveyk) méretű hordozók támogatása; akár 50 oda/perc nyomtatási sebesség, Part #22Z0073 Lexmark X954de : 32 x 48 cm (12,6 x 19 hüveyk) méretű hordozók támogatása; akár 55 oda/perc nyomtatási sebesség; 2 GB RAM aapfeszeretség, Part #22Z0074 Lexmark X950dhe : Szogátatások a munka optimaizáására, Part #22Z0688 Lexmark X950dhe / X952dhe / X954dhe ony avaiabe in seected countries Környezetbarát nyomtatás Az X950 sorozat készüékei megkönnyítik a környezetbarát nyomtatást. Ezt segíti pédáu a kétodaas nyomtatás, ameye csökkenthető a papírfehasznáás, a gazdaságos mód, ameye csökkenthető a papír- és festékfehasznáás, ietve az Avás gomb és a hibernát üzemmód, ameye energia takarítható meg. Kisebb energiafogyasztást tesz ehetővé továbbá az X950 sorozatú készüékek azonna bemeegedő beégetőműve, vaamint a speciáis módon kiaakított festék, ameynek beégetése aacsony hőmérséketen történik.

7 Lexmark X950 sorozat : Rendeési információk Lexmark X950de Part # Mode 22Z0072 Lexmark X950de Part # Papírkezeés 22Z0014 C950, X95x 2520 apos tandemtácás modu 22Z0013 C950,X95x 3x 520 apos fiókávány 22Z0012 C950, X95x 520 apos fiókávány 22Z0015 C950, X95x 2000 apos nagy kapacitású adagoó (A4) 22Z0175 C950, X95x 3500 apos kiadóegység (4 yukas) 22Z0176 C950, X95x füzetkészítő egység (4 yukas) 22Z0205 C950, X95x szaagpapírtáca Part # Memória bővítés MB DDR2-DRAM MB DDR2-DRAM MB DDR2-DRAM Part # Garancia kiterjesztés X950 1-Year Onsite Service X950 2-Years Onsite Service X950 3-Years Onsite Service X950 1-Year Onsite Service Renewa Part # Üzembeheyezési szogátatás X950 teepítési szogátatás A doboz tartama Lexmark X950de színes többfunkciós készüék, Akár * oda kapacitású színes (CMY) festékpatronok, Akár * oda kapacitású fekete festékpatron, Fekete, ciánkék, bíbor és sárga képakotó egység, Szoftver és dokumentáció CD, Tápkábe(ek), RJ-11 teefonkábe vagy adapter (országfüggő), Üzembe heyezési útmutatók (háózati és heyi csatakoztatás), Korátozott jótáási/garancianyiatkozat, Információk a Lexmark patronbegyűjtési programró * Csak fekete vagy csak vegyes CMY patronhasznáatra és egfejebb ennyi szabványos odara vonatkozó átagos kapacitási érték az ISO/IEC szabványnak megfeeően. Lexmark X952de Part # Mode 22Z0073 Lexmark X952de Part # Papírkezeés 22Z0014 C950, X95x 2520 apos tandemtácás modu 22Z0013 C950,X95x 3x 520 apos fiókávány 22Z0012 C950, X95x 520 apos fiókávány 22Z0015 C950, X95x 2000 apos nagy kapacitású adagoó (A4) 22Z0175 C950, X95x 3500 apos kiadóegység (4 yukas) 22Z0176 C950, X95x füzetkészítő egység (4 yukas) 22Z0205 C950, X95x szaagpapírtáca Part # Memória bővítés MB DDR2-DRAM MB DDR2-DRAM MB DDR2-DRAM Part # Garancia kiterjesztés X952 1-Year Onsite Service X952 2-Years Onsite Service X952 3-Years Onsite Service X952 1-Year Onsite Service Renewa Part # Üzembeheyezési szogátatás X952 teepítési szogátatás A doboz tartama Lexmark X952de színes többfunkciós készüék, Akár * oda kapacitású színes (CMY) festékpatronok, Akár * oda kapacitású fekete festékpatron, Fekete, ciánkék, bíbor és sárga képakotó egység, Szoftver és dokumentáció CD, Tápkábe(ek), RJ-11 teefonkábe vagy adapter (országfüggő), Üzembe heyezési útmutatók (háózati és heyi csatakoztatás), Korátozott jótáási/garancianyiatkozat, Információk a Lexmark patronbegyűjtési programró * Csak fekete vagy csak vegyes CMY patronhasznáatra és egfejebb ennyi szabványos odara vonatkozó átagos kapacitási érték az ISO/IEC szabványnak megfeeően. Lexmark X954de Part # Mode 22Z0074 Lexmark X954de Part # Papírkezeés 22Z0014 C950, X95x 2520 apos tandemtácás modu 22Z0013 C950,X95x 3x 520 apos fiókávány 22Z0012 C950, X95x 520 apos fiókávány 22Z0015 C950, X95x 2000 apos nagy kapacitású adagoó (A4) 22Z0175 C950, X95x 3500 apos kiadóegység (4 yukas) 22Z0176 C950, X95x füzetkészítő egység (4 yukas) 22Z0205 C950, X95x szaagpapírtáca Part # Garancia kiterjesztés X954 1-Year Onsite Service X954 2-Years Onsite Service X954 3-Years Onsite Service X954 1-Year Onsite Service Renewa Part # Üzembeheyezési szogátatás X954 teepítési szogátatás A doboz tartama Lexmark X954de színes többfunkciós készüék, Akár * oda kapacitású színes (CMY) festékpatronok, Akár * oda kapacitású fekete festékpatron, Fekete, ciánkék, bíbor és sárga képakotó egység, Szoftver és dokumentáció CD, Tápkábe(ek), RJ-11 teefonkábe vagy adapter (országfüggő), Üzembe heyezési útmutatók (háózati és heyi csatakoztatás), Korátozott jótáási/garancianyiatkozat, Információk a Lexmark patronbegyűjtési programró * Csak fekete vagy csak vegyes CMY patronhasznáatra és egfejebb ennyi szabványos odara vonatkozó átagos kapacitási érték az ISO/IEC szabványnak megfeeően. Lexmark X950dhe Part # Mode 22Z0688 Lexmark X950dhe Part # Papírkezeés 22Z0015 C950, X95x 2000 apos nagy kapacitású adagoó (A4) 22Z0175 C950, X95x 3500 apos kiadóegység (4 yukas) 22Z0176 C950, X95x füzetkészítő egység (4 yukas) 22Z0205 C950, X95x szaagpapírtáca Part # Memória bővítés MB DDR2-DRAM MB DDR2-DRAM MB DDR2-DRAM Part # Garancia kiterjesztés X950 1-Year Onsite Service X950 2-Years Onsite Service X950 3-Years Onsite Service X950 1-Year Onsite Service Renewa Part # Üzembeheyezési szogátatás X950 teepítési szogátatás A doboz tartama Lexmark X950dhe színes többfunkciós készüék, 2520-apos (A3/A4) tandem táca, Akár * oda kapacitású színes (CMY) festékpatronok, Akár * oda kapacitású fekete festékpatron, Fekete, ciánkék, bíbor és sárga képakotó egység, Szoftver és dokumentáció CD, Tápkábe(ek), RJ-11 teefonkábe vagy adapter (országfüggő), Üzembe heyezési útmutatók (háózati és heyi csatakoztatás), Korátozott jótáási/garancianyiatkozat, Információk a Lexmark patronbegyűjtési programró * Csak fekete vagy csak vegyes CMY patronhasznáatra és egfejebb ennyi szabványos odara vonatkozó átagos kapa- Lexmark X950dhe / X952dhe / X954dhe ony avaiabe in seected countries

8 Lexmark X950 sorozat : Termékjeemzők Nyomtatás Nyomtatási technoógia Lexmark X950de Lexmark X952de Lexmark X954de Színes LED Nyomtatási sebesség (A4, fekete): Akár 45 ap/perc 50 ap/perc 55 ap/perc Nyomtatási sebesség (A4, színes): Akár 40 ap/perc 45 ap/perc 50 ap/perc Eső oda kinyomtatási ideje (fekete) 5.5 másodperc 5.2 másodperc 5.0 másodperc Eső színes oda kinyomtatásáig etet idő kevesebb, mint Nyomtatás febontása, fekete Nyomtatás febontása, színes 7.7 másodperc 7.7 másodperc 7.2 másodperc 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quaity 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quaity Memória, aapmode 1024 MB 1024 MB 2048 MB Memória, max. Merevemez 2048 MB Tartamazza Zajszint, nyomtatás közben 52 dba 52 dba 53 dba Zajszint, energiatakarékos üzemmódban Maximáis havi terhehetőség: akár ap/hónap ap/hónap ap/hónap Javasot havi terheés Keékanyag Keékanyag kapacitás 24 dba ap ² odaas (CMY) színes festékkazetták, ² odaas fekete festékkazetta Másoás Másoási sebesség (A4, fekete): Akár 45 másoat/perc 50 másoat/perc 55 másoat/perc Másoási sebesség (A4, színes): Akár 40 másoat/perc 45 másoat/perc 50 másoat/perc Szkenneés ADF szkenneés Szkenneés febontása RADF (apfordítós Dupex) 600 x 600 ppi Kicsinyítési / Nagyítási tartomány % Faxoás Modem sebesség Papírkezeés Papír kezeés (aapkiépítés) Papír kezeési opció Bemeneti apkapacitás, aapkiépítés: Akár Bemeneti apkapacitás, maximáis: Akár Másoó/fax/szkenner (ADF) bemeneti papír kapacitás Támogatott média típusok Átaános Funkció Garancia Termék tanusítványok Méret (mm - magasság x széesség x méység) Súy (kg) Küöneges működési környezet 33.6 Kbps 520 apos bemeneti táca, 500 apos kimeneti táca, Beépített dupex egység, 100 apos többcéú apadagoó 520 apos fiókávány, apos tandem táca modu, Füzet-finisher, Szaag papír táca, apos dokumentum kezeő, apos nagy kapacitású apadagoó, 3 x 520 apos fiók ávány Reatív páratartaom: 15-85%, Hőmérséket: C, Magasság: méter g/m2-es apok g/m2-es apok g/m2-es apok Boríték, Kártyaköteg, Keresse a Card Stock & Labe Guide-ot, Fényes bevonatú papír, Normá papír, Cimke, Fóia Színes Háózati szkenneés, Színes szkenneés, Színes másoás, Színes faxoás, Színes Nyomtatás 1-Year Onsite Service, Next Business Day x 640 x 685 mm kg Reatív páratartaom: 15-85%, Magasság: méter, Hőmérséket: C Reatív páratartaom: 15-85%, Hőmérséket: C, Magasság: méter Javasot havi terheés A javasot havi terhehetőség egy odatartomány, ami a fehasznáónak segít eigazodni a Lexmark termékkínáatában az aapján, hogy átagosan havonta hány odat tervez nyomtatni az eszközze. A Lexmark a keékcsere időszakok, papírfetötési időszakok, sebesség és a tipikus fehasznáói szokások aapján javasoja, hogy a havi nyomatszám az optimáis működés érdekében ezen ajánott tartományban egyen. Maximáis havi terhehetőség A maximáis havi terhehetőség a készüékke egy hónapban több munkafásiban kinyomtatható maximáis odaszámra uta. E mérőszám a terhehetőséget mutatja más Lexmark nyomtatókhoz és MFP-khez képest. Védjegyek AirPrint and the AirPrint ogo are trademarks of Appe Inc. This product features Adobe Fash technoogy. For further information, visit A PANTONE a Pantone, Inc. bejegyzett védjegye. Az e dokumentumban fogat információk eőzetes értesítés nékü vátozhatnak. Az ENERGY STAR az Amerikai Egyesüt Áamokban bejegyzett védjegy. Az összes többi védjegy annak jogos tuajdonosát ieti. A Lexmark és a Lexmark a gyémánt jee a Lexmark Internationa, Inc. Amerikai Egyesüt Áamokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye. Lábjegyzetek 1 Forrás: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Soutions Forecast , Network Document Soutions Consuting Service», augusztus. 2 Csak fekete vagy csak vegyes CMY patronhasznáatra vonatkozó átagos kapacitási érték az ISO/IEC szabványnak megfeeően. 3 A nyev módosítására a teepítés során van ehetőség. 4 Az ábrán az érintőképernyő nagyított eírása átható. Spórojon többet - nyomtasson kevesebbet!

Lexmark C950 színes nyomtató

Lexmark C950 színes nyomtató Lexmark C950 színes nyomtató Intelligens nyomtatás. Brilliáns színek. A tevékeny munkacsoportok számára tervezett Lexmark C950de készülék professzionális minőségű A3-as színes nyomtatást tesz lehetővé,

Részletesebben

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő:

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő: Műszaki adatok Nyomtatási sebesség (fekete): Normál:Akár 33 oldal percenként (A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ:

Részletesebben

Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web

Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen A nyomtatás műszaki adatai Nyomtatási sebesség (fekete): ISO, lézernyomtatóval összehasonlítható:akár

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ Lindab Coverine zendvicsaneek Lindab Coverine Lindab zendvicsaneek Műszaki információ 2 Faaneek Lindab Monowa Iari és kereskedemi éüetek, 0 C feetti hűtőházak burkoására és téreváasztására akamas önhordó

Részletesebben

Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális küldés, opcionális fax Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen

Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális küldés, opcionális fax Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális küldés, opcionális fax Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen A nyomtatás műszaki adatai Nyomtatási sebesség (fekete): Normál:

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

HP Color LaserJet Enterprise M750 nyomtatósorozat

HP Color LaserJet Enterprise M750 nyomtatósorozat Adatlap HP Color LaserJet Enterprise M750 nyomtatósorozat Nagy példányszámban, professzionális minőségű színes dokumentumokat nyomtathat számos különböző papírméretre. Az intuitív, könnyen használható

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Funkciók. Szolgáltatások:

Funkciók. Szolgáltatások: Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális küldés, beolvasás csatlakoztatott USB tárolóra (opcionális fax, fejlett papírkezelés) Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: A nyomtatás

Részletesebben

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ foamin function HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ Troceen Duct SZELLÕZÕ VEZETÉKEK HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSE Mindennapjainkban küönbözõ égkezeõ, ietve kímarendszerek

Részletesebben

Panasonic faxok és multifunkciós készülékek

Panasonic faxok és multifunkciós készülékek Panasonic faxok és multifunkciós készülékek KX-FC962HG-T 9,6 kbps modem sebesség Vezetékes és vezetéknélküli (DECT) kézibeszélı 6 db kézibeszélı használatának lehetısége Belsı beszélgetés a kézibeszélık,

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója

Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója Lézernyomtatók 2012. január www.lexmark.com Megjegyzés a kiadáshoz 2012. január A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra,

Részletesebben

HP Color LaserJet Pro MFP M476nw. M476 sorozat. Adatlap. Teljes körű csatlakoztathatóság a munka szolgálatában

HP Color LaserJet Pro MFP M476nw. M476 sorozat. Adatlap. Teljes körű csatlakoztathatóság a munka szolgálatában Adatlap HP Color LaserJet Pro MFP M476 sorozat Teljes körű csatlakoztathatóság a munka szolgálatában A HP Color LaserJet Pro többfunkciós készülék segítségével minden munkatárs kiváló minőségű színes anyagokat

Részletesebben

Xerox Phaser 8860 színes nyomtató / Phaser 8860MFP többfunkciós nyomtató Közelítse meg másképp a színeket

Xerox Phaser 8860 színes nyomtató / Phaser 8860MFP többfunkciós nyomtató Közelítse meg másképp a színeket Phaser 8860/8860MFP A4-es méret Színes nyomtató/többfunkciós nyomtató Xerox Phaser 8860 színes nyomtató / Phaser 8860MFP többfunkciós nyomtató Közelítse meg másképp a színeket Phaser 8860/8860MFP nyomtató/többfunkciós

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK LEGKISEBB LÉZEREINK VILÁGÁBAN! Megérkeztek a Brother új mononyomtatói és multifunkciós gépei! Kisirodák és otthoni felhasználók számára

ÜDVÖZÖLJÜK LEGKISEBB LÉZEREINK VILÁGÁBAN! Megérkeztek a Brother új mononyomtatói és multifunkciós gépei! Kisirodák és otthoni felhasználók számára ÜDVÖZÖLJÜK LEGKISEBB LÉZEREINK VILÁGÁBAN! Megérkeztek a Brother új mononyomtatói és multifunkciós gépei! Kisirodák és otthoni felhasználók számára Modellek HL-1110E DCP-1510E MFC-1810E Kisiroda/Otthoni

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Funkciók. A nyomtatás műszaki adatai. Szolgáltatások Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott Igen

Funkciók. A nyomtatás műszaki adatai. Szolgáltatások Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott Igen Funkciók Szolgáltatások Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott A nyomtatás műszaki adatai Fekete nyomtatási sebesség: Lézerrel összemérhető ISO sebesség, professzionális

Részletesebben

Több funkció, több megoldás!

Több funkció, több megoldás! Több funkció, több megoldás! A Gemsys Muratec MFX-2225 és MFX-2725-ös gépeket a változatos igényekkel fellépő felhasználók számára készült, ajánljuk mindenkinek, akiknek gyors, sokoldalú multifunkciós

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Rendelési kód Nettó ár (Ft)

Rendelési kód Nettó ár (Ft) OKI HIVATALOS ÁRLISTA Érvényes: 2015. Május 1-től új árlista kiadásáig Az akciókért tekintse meg honlapunkat! mátrix készülékek Rendelési kód Nettó ár (Ft) Leírás 9 tűs nyomtatók ML 280DC 01138610 107

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Az Ön sokodaú munkatársa. Ideáis hűtött éemiszerek száítására, de betonkeverővé is kiaakítható. Vagy huadékszáítóvá. A Vovo FE métó hírnevéhez, miszerint

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

Stílusos és helytakarékos megoldás az Ön otthonába.

Stílusos és helytakarékos megoldás az Ön otthonába. Canon ip2700 Canon ip7250 Canon MP230 A megfizethető otthoni fotónyomtatót kereső felhasználók számára ideális megoldás a PIXMA ip2700 készülék, amely egyszerűen használható és 2 pikoliteres tintacseppekkel

Részletesebben

Funkciók Szolgáltatások: Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: A nyomtatás műszaki adatai Nyomtatási sebesség (fekete): Normál

Funkciók Szolgáltatások: Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: A nyomtatás műszaki adatai Nyomtatási sebesség (fekete): Normál Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, lapolvasás USB-re, digitális kézbesítés, választható faxolás és magas szintű papírkezelés Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen A nyomtatás műszaki

Részletesebben

Kyocera KM3050/KM4050/KM5050

Kyocera KM3050/KM4050/KM5050 www.dokutech.hu Költséghatékony nyomtatási megoldások teljes körű üzemeltetéssel Kyocera KM3050/KM4050/KM5050 Felújított többfunkciós berendezés A3-as fekete-fehér nyomtatás Nyomtatás, másolás, szkennelés

Részletesebben

Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója

Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója Lézernyomtatók 2015. január www.lexmark.com Tartalom 2 Tartalom Legmagasabb támogatható konfigurációk...4 Lexmark CS310, CS410 és CS510 sorozat...4

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális küldés, könnyen hozzáférhető USB Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen

Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális küldés, könnyen hozzáférhető USB Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális küldés, könnyen hozzáférhető USB Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen A nyomtatás műszaki adatai Nyomtatási sebesség (fekete):

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Powerline Nano500 XAVB5101 készlet telepítési útmutató

Powerline Nano500 XAVB5101 készlet telepítési útmutató Powerline Nano500 XAVB5101 készlet telepítési útmutató 2012 NETGEAR, Inc. Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány a NETGEAR, Inc.engedélye nélkül részben sem állítható elő újra, továbbítható, írható át,

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Canon PIXMA ip4600 Tintasugaras nyomtatók

Canon PIXMA ip4600 Tintasugaras nyomtatók Canon PIXMA ip4600 Tintasugaras nyomtatók A Canon termékválasztékát megkoronázó A4-es tintasugaras PIXMA nyomtatóval gyorsan és egyszerűen készíthet gyönyörű, tartós nyomatokat. A speciális hordozókezelési

Részletesebben

WorkCentre 5665/5675/5687 A3. többfunkciós rendszer. 5665/5675/5687 Multifunkciós rendszer

WorkCentre 5665/5675/5687 A3. többfunkciós rendszer. 5665/5675/5687 Multifunkciós rendszer WorkCentre 5665/5675/5687 A3 többfunkciós rendszer 5665/5675/5687 Multifunkciós rendszer 5665/5675/5687 multifunkciós képességek. segítségével komplett megoldáshoz jut, amely egyedi feladatainak Abszolút

Részletesebben

Sharp MX-M850. Általános. Másoló

Sharp MX-M850. Általános. Másoló Sharp MX-M850 Nagy termelékenység Oldal/perc: 85 fekete-fehér Papír kapacitás: Std 3000 Max 8050 Kimagasló nyomdai eszköz elsıosztályú megbízhatóság és teljesítmény biztosítására tervezve Széleskörő finisher

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer Geberit Mepa nyomó csővezetéki renszer Áttekintő tábáza 692 Mepa Univerzáis csövek 695 MepaTherm csövek 700 Könyök iomok 704 T iomok 707 Egyenes kapcsoóiomok 713 Oható csavarkötések 723 Faikorongok 725

Részletesebben

A vízmelegítés új generációja... Ariston

A vízmelegítés új generációja... Ariston A vízmeegítés új generációja... Ariston Eektromos vízmeegítők Rugamas komfort Önnek ECO" funkció OKOS technoógia a vízmeegítésben Mennyi meegvízre van szükségem? Vízmeegítő vásárásakor a két egfőbb szem

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

jegyzet Sándor Gergely szerkesztő

jegyzet Sándor Gergely szerkesztő jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Tedd meg velünk. Irodai PIXMA készülékek termékválaszték. you can

Tedd meg velünk. Irodai PIXMA készülékek termékválaszték. you can Tedd meg velünk a következő lépésedet! Irodai PIXMA készülékek termékválaszték you can Canon PIXMA nyomtatók a vállalkozások számára A Canon PIXMA nyomtatók hatékony, gyakorlati megoldást nyújtanak. Az

Részletesebben

CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW

CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW Színes multifunkciós lézernyomtató Minden vállalatnak Valódi színek fénysebességgel Gyors és gazdaságos színes nyomtatás A mai vállalkozásoknak tudniuk kell, hogy minőségi

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét. A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács

Részletesebben

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására Minta árajánat FuctuVent inteigens hővisszanyerős szeőzés kiaakítására Építt Heyszín Te E-mai Építész tervező Te E-mai Építő váakozó Te E-mai Tisztet Érdekődő! Debrecen 3 június 7 Árajánatunk a megkapott

Részletesebben

2006. május www.lexmark.com

2006. május www.lexmark.com 350 Series Bevezetés 2006. május www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Részletesebben

Digitális címke nyomtató és kiszerelő állomás

Digitális címke nyomtató és kiszerelő állomás Digitális címke nyomtató és kiszerelő állomás www.primeralabel.eu Digitális címke nyomtatás Használja a megbízható és költséghatékony Primera CX1200e-s színes címke nyomtatót lehetőségeinek, bevételeinek

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Tintasugaras Fotónyomtatás Nyomtatási sebesség Mono max 33 ppm (oldal per perc)

Tintasugaras Fotónyomtatás Nyomtatási sebesség Mono max 33 ppm (oldal per perc) MFC-295CN Hálózatos színes tintasugaras multifunkciós készülék fax funkcióval Tulajdonságok: Kompakt méret - ideális asztali eszköz Gyors, 27 lpp színes és 33 lpp mono nyomtatási sebesség Keret nélküli

Részletesebben

A nyomtatás műszaki adatai Nyomtatási sebesség (fekete): Akár 30 oldal percenként Nyomtatási sebesség (színes):

A nyomtatás műszaki adatai Nyomtatási sebesség (fekete): Akár 30 oldal percenként Nyomtatási sebesség (színes): Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás, digitális küldés, könnyen hozzáférhető USB, eltolási és fűzési képességek Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: A nyomtatás műszaki

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

LÉZERSEBESSÉG FÉLÁRON ÜZLETI IGÉNYEKRE TERVEZVE

LÉZERSEBESSÉG FÉLÁRON ÜZLETI IGÉNYEKRE TERVEZVE WorkForce Pro sorozat LÉZERSEBESSÉG FÉLÁRON ÜZLETI IGÉNYEKRE TERVEZVE VERHETETLEN PÁROSÍTÁS A nyomtatási költségek minden vállalkozás számára terhet jelentenek, ezért számos tintapatronméretet kínálunk.

Részletesebben

Szakemberektől szakembereknek

Szakemberektől szakembereknek Kezdőknek és professzionáis hasznáóknak A nagytejesítményű, kompakt fűrészek az igényes hasznáók számára nemcsak csúcstejesítményű hajtószerkezetükke, nikke-sziícium bevonatos hengerükke, kedvezően karbantartható

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Űrlapok és kedvencek. Rendszergazdai kézikönyv. 5,2 Verzió augusztus

Űrlapok és kedvencek. Rendszergazdai kézikönyv. 5,2 Verzió augusztus Űrlapok és kedvencek 5,2 Verzió Rendszergazdai kézikönyv 2017. augusztus www.lexmark.com Tartalom 2 Tartalom Változtatások előzményei...3 Áttekintés...4 Alkalmazás konfigurálása...5 Az Embedded Web Server

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Kora regge, késő éjszaka. Vagy egy sűrű munkanap közepén. 2 A városi áruterítés mindig kihívást jeent. Zsúfot utcák, szűk sikátorok és sok megáás.

Részletesebben

ACR122U-A9. NFC USB intelligens kártyaolvasó. Műszaki Specifikáció V3.04 verzió

ACR122U-A9. NFC USB intelligens kártyaolvasó. Műszaki Specifikáció V3.04 verzió ACR122U-A9 NFC USB intelligens kártyaolvasó Műszaki Specifikáció V3.04 verzió Fenntartjuk a változtatás jogát előzetes értesítés nélkül info@u2fkeys.eu 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Jellemzők...4

Részletesebben

Mobil utópia. jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin. Ki ad ja: Felelős ki adó: Főszerkesztő: Szerkesztő:

Mobil utópia. jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin. Ki ad ja: Felelős ki adó: Főszerkesztő: Szerkesztő: jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

HP LaserJet M9059 MFP. Felhasználói kézikönyv

HP LaserJet M9059 MFP. Felhasználói kézikönyv HP LaserJet M9059 MFP Felhasználói kézikönyv HP LaserJet M9059 MFP Felhasználói kézikönyv Szerzői jogi tudnivalók 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásos engedély nélkül

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

A R Z O N I ro d a te c h n ik a i

A R Z O N I ro d a te c h n ik a i A R Z O N I ro d a te c h n ik a i S z o l g á lta tó é s K e r e s k e d e lm i K ft. 1221 Budapest, Ady E. út 125. Tel: 06-20-4700188, Tel: 3623724, Fax: 3626054 w w w.a rz o n.h u a rz o n @ a rz o

Részletesebben

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS Mennyi meegvízre van szükségem? A vízmeegítő vásárásakor két fontos paramétert ke számításba venni: a vízevétei heyek számát és a fehasznát meegvíz mennyiségét

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Epson L565 színes küls? tintatartályos multifunkciós készülék

Epson L565 színes küls? tintatartályos multifunkciós készülék Epson L565 színes küls? tintatartályos multifunkciós készülék Multifunkciós nyomtató beépített tintatartályokkal a gyors, költséghatékony és megbízható színes nyomtatáshoz, másoláshoz, szkenneléshez és

Részletesebben

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni ÁRLISTA 2015 Az árista nettó istaárakat tartamaz! 40%-ka jobban hajítható átapot Varrat néküi többrétegű csővezeték varratos Biztonságos iomokka Színjeöt Nyomáspróba-biztos Nem ke kaibráni Kiss Péter értékesítési

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Xerox 4110. Áttekintés. Új csúcsok meghódítása. Kimagasló teljesítmény. szállítása

Xerox 4110. Áttekintés. Új csúcsok meghódítása. Kimagasló teljesítmény. szállítása Xerox 4110 Áttekintés Új csúcsok meghódítása Kimagasló teljesítmény szállítása Új perspektívák - nap, mint nap Egy megoldás; számtalan elôny A másolóra való várakozás helyett töltsön több idôt a hasznos

Részletesebben

Sharp MX-M363N. Általános. Másoló

Sharp MX-M363N. Általános. Másoló Sharp MX-M363N Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Archiválás Oldal/perc: 36 (fekete-fehér) Papírkapacitás: alapkiépítésben 1100 lap, maximum 5600 lap Csúcsminıségő 1200 x 1200 dpi nyomtatás & színes

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

Rugalmas és kompakt A3-as irodai rendszer

Rugalmas és kompakt A3-as irodai rendszer Rugalmas és kompakt A3-as irodai rendszer Ütőképes irodai eszköz Az üzleti versenyben való helytálláshoz, a sokféle feladat kezeléséhez megfelelő rugalmasságra van szükség. Olyan eszközre, amely a napi

Részletesebben

Michael Knight besírna

Michael Knight besírna JeGYzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: te e com Press bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: vár nagy At ti a Szerkesztő: sándor gergey Lap

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

Karácsonyi lidércnyomás?

Karácsonyi lidércnyomás? jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

HP LaserJet M1319 MFP sorozat Felhasználói kézikönyv

HP LaserJet M1319 MFP sorozat Felhasználói kézikönyv HP LaserJet M1319 MFP sorozat Felhasználói kézikönyv Copyright és licenc 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli engedély nélküli reprodukálása, adaptálása vagy fordítása

Részletesebben

Kimagasló termelékenység és funkcionalitás, igény szerint színesben is

Kimagasló termelékenység és funkcionalitás, igény szerint színesben is Kimagasló termelékenység és funkcionalitás, igény szerint színesben is Gazdaságos fekete-fehér és hatékony színes dokumentumok Napjainkban az üzlet világa egyre keményebb, és a résztvevőkre egyre nagyobb

Részletesebben

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala Asónémedi Feszíni Vízevezetésének Tanumányterve megrendeő: Asónémedi Pogármesteri Hivataa 2012. január Tsz.: 11-026 Terv és iratjegyzék ALSÓNÉMEDI FELSZÍNI VÍZELVEZETÉSÉNEK TANULMÁNYTERVE 1. Mûszaki eírás

Részletesebben