Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő"

Átírás

1

2

3 Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka Tördeőszerkesztő: Vár nagy Zsot Mun ka tár sa ink: Bu dai Pé ter Somyai Ta más Szűcs Mikós Tichy Baázs A szerkesztőség és a ki adó cí me: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 32. II. emeet 29. Te e fon: 06(1) , Te e fax: 06(1) E-mai: Hir de tés fe vé te: Te e fon: 06(1) , Te e fax: 06(1) E-mai: Mo bi: 06(30) Ma ga zi nunk ter jesz té si kör bő ví té se cé já bó, szíve sen vár ja to váb bi GSM-bo tok je ent ke zé sét. Kap cso at fe vé te: 06(30) , e-mai: Nyom dai munkák: Pauker Nyomdaipari Kft Budapest, Baross u Ter jesz ti: Lapker Rt., a ter na tív terjesztők, GSM-bo tok Eőfizetési díj: Egy év re: 9845 Ft Fé év re: 4920 Ft Negyedévre: 2460 Ft A ap ré geb bi szá mai a ki adó ná meg vá sá ro ha tók, i et ve pos tai úton megrendehetők. La punk bár mey ré szé nek má so á sa és ter jesz té se csak a ki adó en ge dé yé ve e het sé ges. A hir de té sek tar ta má ért a szer kesz tő ség nem váa fe e ős sé get. HU ISSN Forró csoki Az emút napok egyikén vot szerencsém részt venni egy igen küöneges hanguatú sajtóesten, aho az utóbbi idők taán egkomoyabb fejődését femutató mobiváaata, az LG mutatta be BL40-es és BL20-as Chocoate készüékeit egy nívós környék hasonóan nívós kávéházában. Hogy egészen őszinte egyek, nekem ez a csoki-mizéria sohasem feküdt igazán. Az eső csoki-teefon körü is úgy éreztem többször akkora a fehajtás, mint az indokot enne. Nem számítottam tehát semmi komoyra, de azért a 21:9-es képarányra mindenképp kíváncsi votam a BL40 kapcsán. Megérkezvén a BL20-as kistestvérre piantva esőre pontosan ugyanazt éreztem, mint a korábbi Chocoate modeekné. Azonban a BL40-est kézbe véve bizony én is kényteen votam eismerően bóogatni. A vaóban egyedi enyújtott kiaakítás és az ebbő fakadó dupasávos megjeenítés számos oyan ehetőséget rejtenek (amint arró pár odaa arrébb részetesen is írunk), ameyek miatt nagyon komoy figyemet érdeme ez a megodás. Akad persze fejeszteni vaó még bőven, de a ényeg, hogy ezútta a küöneges formaviág nem pusztán egy üres designfogás, ami egész más megviágításba heyezi az új Chocoate modet. A parti foytatása aatt a desszert stíszerűen egy csoki-szökőkút vot, aho mindenki szabadon vonhatott be foyékony csokoádéva mindenfée gyümöcsöket és egyéb kaóriaszegény faatokat (mint pédáu piecukrot); vaamint sajtóajándékként is BL40-es papírruhába ötöztetett ét csoki tábát kaptunk. Szóva csokis éménybő nem vot hiány, azonban a egfrappánsabb doog mégis távozás közben fogamazódott meg bennem. Egy BL40-esen épp az Avatar című fim bemutatóját csodáó ekes koega szájábó hangzott e, hogy apám, ez tényeg nagyon meeg! amire én mosoyogva csak annyit gondotam: na ja, az ét csokit továbbra is utáom, de a forró csoki, az ugye egészen más..! 3

4 trataom AKTUÁLIS Mobihírek, -újdonságok...6 Hírek, újdonságok a digitáis eszközök viágábó...14 FÓKUSZ Korátan zeneetötés...22 A mobi és az egészség...24 Googe térkép...25 TESZT Mobi Nokia 6710 Navigator...26 W968 óramobi...29 Sony Ericsson C901 GreenHeart...30 Sony Ericsson Yari...32 Sony Ericsson T LG Chocoate BL LG GT tartozék Parrot MKi LG HFB-500 és HFB MOTOROKR S Digitáis kaauz LG BD390 bu-ray ejátszó...46 Siemens Gigaset SL780 DECT...47 Sony Vaio P...48 iriver E Acor Art Fujitsu M Acor Path...50 Asus UX MŰHELY Appe szoftverek...52 Játékújdonságok...54 PIACTÉR Szakbotok, apróhirdetések, mobiok adatai

5 5

6 aktuáis Mobi Vigyázat: csaók! SZéLHáMoSoK NyEREMéNyT ígérve PRóBáLjáK KICSALNI A FELTöLTőKáRTyA-KódoT! A három hazai mobiszogátató közösen igyekszik fehívni a figyemet arra, hogy egyre eterjedtebb az a fajta csaás, amikor a szogátatók ügyfeeit ismeretenek teefonon küönböző okokka p. nyeremény ígéretéve megkeresik és érvényes fetötőkártya-kód bediktáását kérik. A mobiszogátatók ezért arra kérik az ügyfeeiket, hogy érvényes fetötőkártyakódot soha, semmiyen okbó másnak főként ismereteneknek ne adjanak ki. A szogátatók ugyanakkor egy másik fée csaásra is figyemeztetnek: idegenek áta megadott hívószám kártyás egyenegét nyeremény ígérete miatt vagy bármey más okbó soha ne tötsük fe! A Magyarországon eszaporodott visszaééstípus során az ekövetők a kódot kicsava vagy küönfée ígéretekke az ügyfeet másik hívószám fetötésére rábírva az érintetteknek kárt okoznak, az önként átadott információkka visszaének. Iyen esetekben az okozott kárért a mobiszogátatók feeősséget nem tudnak váani. Jön az eső LG Android teefon AZ LG BEjELENTETTE ELSő ANdRoId TELEFoNjáT, AZ LG GW620-AT Az új készüék 3 inches tejes érintőképernyőve és odairányban csúsztatható QWERTY bientyűzette igyekszik kieégíteni azon fehasznáók igényeit, akik az egyszerű teefonááson tú többet várnak e mobijuktó. Az LG GW620 a Googe áta kifejesztett operációs rendszernek köszönhetően a keresőóriás számtaan mobiakamazásának és -szogátatásának minden eőnyét kiaknázza. A közösségi háózati szogátatásokat támogató okosteefonok iránti várható erős keresetre építő GW620 összhangban van az LG fehasznáóbarát tervezési fiozófiájáva, amey szerint az okosteefonokat az átagos fehasznáó számára is könnyen kezehetővé ke tenni. Emeett az LG GW620 tejes QWERTY bientyűzetéve azoknak is megfeeő ehetőséget kíván nyújtani, akik viámgyors mobi számítástechnikai megodásokra vágynak. Az LG GW620 a kiváasztott európai piacokon a 2009 negyedik negyedévétő esz eérhető. Mobi 1,3 miióért A VERTU LEGújABB ModELLjE, A VERTU CoNSTELLATIoN AyXTA EGyMILLIó HáRoMSZáZEZER FoRINTéRT LEHET A MIéNK. A kézze összeszeret készüék rozsdamentes acébó, kerámiábó és bőrbő készüt, a kijezőjét egy karcmentes zafír üvegap védi. A mobi ára azonban nem csak a kiemekedő minőségű akatrészek miatt haadja meg az egymiió forintot, a készüék tuajdonosainak két küöneges szogátatást is nyújt a gyártó. Az egyik egy huszonnégy órán keresztü eérhető, és a teefon egyik gombjának a enyomásáva hívható szogáat, amey a repüőjegy fogaástó kezdve, az ajándékvásáráson keresztü a vízvezeték szereő kihívásáig szinte bármiyen ügyben megpróbá segítséget nyújtani a készüék tuajdonosának. A másik egy City Brief-nek nevezett funkció. Ha a teefon tuajdonosa egy új városba érkezik, a készüék a heymeghatározó rendszerét hasznáva automatikusán átáítja az óráját, majd pedig informája a tuajdonosát a városban taáható jobb éttermekrő és aktuáis programokró. A Consteation Ayxta messze nem a egdrágább készüék a Vertu kínáatában, az egyik, gyémántokka kirakott modejüket pédáu több mint nyocmiió forintért árusítják. 6

7 Mobi aktuáis Újabb fiataos Samsung mobiok A Samsung az eső Corby (S3650) bejeentése után nem sokka további két teefonna bővíti a Corby csaádot. Az új készüékek küső megjeenése szervesen ieszkedik a Corby design koncepciójába, így a fiataos éetstíushoz is. A Samsung CorbyTXT és a Samsung CorbyPRO sok akamazásban küönbözik, más az üzenetküdés, ietve a mutimédiás- és üzeti funkciók is etérnek; mégis mindkettő magán visei a Corby stíus megküönböztető jegyeit, a fetűnő színeket és a popos küsőt. Samsung CorbyTXT (B3210) A 111x56x13 mm-es méretekke, ietve 94 g-os tömegge rendekező Samsung CorbyTXT az üzenetküdést heyezi a középpontba: az SMS-ezőknek és cseteőknek egyszerű doga esz a készüékke és az akamazásokka. A CorbyTXT rő a közösségi odaak widgeteken keresztü egyszerűen eérhetőek, ráadásu a készüék tejes QWERTY bientyűzette is rendekezik. A egtöbb európai országban szeptember végétő eérhető CorbyTXT eőapján a fehasznáók gyorsgombok segítségéve váthatnak a zeneejátszó, kamera és üzenetküdési akamazások között. A 3.5mm-es jack kimenet ehetővé teszi bármiyen fühagató csatakoztatását, a 2 megapixees CMOS kamera pedig a fotózást a képeinket egy 2.2 QCIF 262K TFT-LCD kijezőn nézhetjük viszsza. Ahogyan az eső Samsung Corby, a TXT is éénk színekben és cseréhető hátapokka esz kapható egy sima fekete, és egy fetűnőbb grafikus mintájú tartozik majd a készüékhez. Samsung CorbyPRO (B5310) A CorbyPRO egy szétcsúsztatható hibrid teefon, tejes QWERTY bientyűzette és érintő képernyőve. Az üzeti szférában már-már köteező akamazások meett nagyon sok mutimédiás és szórakoztató akamazást is nyújt a teefon. A készüék beépített kamerája 3 megapixees, a probémamentes internethasznáatot Wi-Fi és a 3G/HSDPA kompatibiitás segítik. Ezeken keresztü az újdonság képes push emai szogátatásra, és fehasznáói könnyen eérhetik a Facebook-ot és a MySpace-t is közvetenü. Ami pedig a szórakozást ieti, a 3.5mm-es jack ajzat meett a teefon dedikát zeneejátszó gombokka is rendekezik. A Samsung CorbyPRO novemberben debütá Európában, és nem sokka ezután a többi piacon is. Aquacom az Aee Centerben Az Aquacom Pannon Partner Üzetet nyitott a most megnyít Aee Centerben. A XI. kerüeti egykori Skáa áruház heyén épüt vadonatúj Aee Centerben ezentú igényes környezetben várják a Pannon eőfizetőket és az új ügyfeeket. Az Aquacom áta üzemetetett Pannon Partner Üzetben számás, kártyás, vaamint Pannon internet eőfizetést vásárohatunk, ietve a Pannon eőfizetők az ügyeiket is intézhetik. Jön a HTC HD2 A HTC HD utódja az új Windows Mobie 6.5 operációs rendszerre és a Sense kezeőfeüette érkezik. A HTC bemutatta a HD2-t, az eső Windowsos mobikészüéket, amey a HTC Sense nevű kezeőfeüetét hasznája. A készüéket méretes, 4,3 hüveyk átmérőjű, 800x480 képpont febontású érintőkijezőve szereték fe. A HD2 a egeső Windows-os teefon, ameyen a kapacitív érintőkijezőt hasznáva nagyíthatjuk és átméretezhetjük a megtekintett webodaakat, Microsoft Office fájokat, PDF dokumentumokat és képeket. Az újdonságban a Quacomm új, 1GHz-es Snapdragon mobi processzora dogozik, ami egyedüáó a mobiteefonok között. 7

8 aktuáis Mobi Újabb navis LG mobi Az LG a GT500 után most piacra dobja a készüék kártyafüggeten vátozatát, a GT505 modet. A LG GT505 navigációra is hasznáható, ugyanis az LG beépített GPS-vevőve és szoftverre szerete fe a készüéket. A teepített, 30 napos ingyenes próbaverziójú Wisepiot for LG navigációs megodás hangnavigációt és 3D térképeket kíná. A GT505 azonban a navigáción tú gyors internetkapcsoatot is biztosít, WiFi vagy HSDPA 3.6 technoógiáva. A készüék 5 megapixees kamerájáva készített képek így akár azonna fetöthetők bármey internetes odara, vagy a GT505 3 inches, rezisztív (nyomás-érzékeny), tejes érintőképernyős kijezőjén megtekinthetők, sőt a beépített érintőceruza segítségéve szerkeszthetők. A képek tároása a microsd-kártyáva 8GB-ig bővíthető küső memória segítségéve szintén rendkívü egyszerű. A GPS technoógia nemcsak a tájékozódásban segít, de a "Futótárs" program aapjaként sportoás közben is a fehasznáók szogáatába á. A GT505 jóvotábó akár futás közben is hagathatjuk az FM-rádiót, vagy a beépített MP3- ejátszónak köszönhetően saját számainkat. A Renoir és a KP500 mobiteefonokná már megismert tejes érintőképernyős kezeőfeüette működő, háromfée színben eérhető GT505 október második feétő kapható többek között az LG Mobie márkabotban. Bruttó ajánott fogyasztói ára: forint. 8

9 Mobi aktuáis Kétmiiárd App Store etötés! Az Appe itunes onine botjábó már több mint kétmiiárd akamazást tötöttek e. A botban jeeneg pedig több mint 85 ezer akamazás érhető e az iphone és ipod Touch készüékekre - közöte az Appe. A cég közeménye nem tér ki arra, hogy az akamazások hány százaéka vot fizetős, ietve ingyenes. Az App Store sikere arra ösztökéte a konkurens cégeket, hogy azok is saját akamazás-botot nyissanak. Az Appe 77 országban több mint 50 miió iphone és ipod Touch készüéket adott e, írja a Reuters. A Googe is hasonó akamazás-botot nyitott az Android patformjára, ám jóva kevesebb akamazás érhető e benne, mint az Appe botjában. Forrás: ICTpress Súyos adatvesztés a Microsoft miatt! A Sidekick mobiok tuajdonosainak jeentős része evesztette a készüékén tárot adatait, köztük az összes ismerősének a teefonszámát. Az adatvesztés a Microsoft szervereinek a meghibásodása miatt következett be. Az adatok cseréje a Sidekick készüékek és a Microsoft szerverei között már a mút hét során akadozni kezdett. Sok mobituajdonos az akkumuátor kivéteéve, és visszarakásáva próbáta orvosoni a probémát. Ők biztosan evesztették az adataikat, mert a készüékük, miután etávoították az akkumuátorát, töröte a tárot adatokat, amiket az akkumuátor visszaheyezését követően a meghibásodott szerverekrő próbát meg heyreáítani. A Sidekick mobiokhoz kapcsoódó szogátatásokat üzemetető cégek dogoznak a szerverek javításán, és azt javasoták a mobiok tuajdonosainak, hogy ne hagyják emerüni a készüékeiket, írja az AP. Forrás: ICTpress Az iphone tuajok a egeégedettebbek Egy több mint háromezer fős femérés szerint az Appe mobiok tuajdonosai a egeégedettebbek a teefonjukka. Az Appe készüékeive a egeégedettebbek a mobituajdonosok, derü ki a J.D. Power január és június között, több 3221 fő részvéteéve végzett femérésébő. A megkérdezett mobituajdonosok a maximáisan adható ezerbő átagosan 811 pontot adtak az iphone-nak a vizsgáat során. Az Appe után az LG mobijait megvásárók a egeégedettebbek a váasztásukka. A femérés során az LG készüékek tuajdonosai átagosan 776 pontosra értéketék a teefonjukat, miközben az összes vizsgát készüéknek a femérésben részt vevők átagosan csak 765 pontot adtak. A mobigyártók üzeti ügyfeei körében is az Appe készüékei a egkedvetebbek a femérés szerint. A vizsgáatban részt vevők közü, a teefonjukat a munkájuk során is hasznáók 803 pontosra értéketék az Appe, és 724 pontosra, a második egjobbnak tartott BackBerry készüékek megbízhatóságát és képességeit. Forrás: ICTpress 9

10 aktuáis Mobi Újabb armani teefon érkezik A GIoRGIo ARMANI olasz di- VATHáZ és A SAMSUNG BE- MUTATTA HARMAdIK KöZöS KéSZüLéKéT. Új mobiteefont mutatott ma be a Giorgio Armani oasz divatház. A több mint ezer doárba kerüő érintőképernyős, de numerikus bientyűzette is rendekező eegáns készüékbe egy öt megapixees kamerát és heymeghatározó rendszert is építettek. Az okosteefonra a Windows Mobie operációs rendszer egújabb 6.5-ös verzióját teepítették, ami képes a Word és Exce dokumentumok kezeésére és szinkronizáására az interneten keresztü. A teefon bemutatóján jeen vot Steve Bamer a Microsoft vezérigazgatója is, aki egy Giorgo Armani áta dedikát nyakkendőt viset. Bamer emondta, hogy az amerikai szoftvergyártó és a divattervező együttműködése egy kivétees kapcsoat, és a Microsoft nem tervezi a divatviág más meghatározó szeméyiségeinek a fekérését az új termékeinek a megtervezésére. Forrás: ICTpress T-Mobie 3G a akosság 73%-áná A T-MoBILE A LAKoSSáG 73%-áNAK LAKóHELyéN, 401 TELE- PüLéSEN KíNáL NAGy SáVSZéLESSéGŰ MoBILINTERNETEZé- SI LEHETőSéGET SZéLESSáVú MoBILHáLóZATáN. A szogátató 3G/HSdPA-háózatát mind a 401 teepüésen úgy építette ki, hogy megfeeve az ügyféigényeknek garanciát adhasson a e - és fetötési sebességre. A T-Mobie erre aapozva a hazai mobiszogátatók közü egyedüiként a széessávú internetszogátatásra (3G/HSPA) garantát e és fetötési sebességként 2 Mbps és 800 kbps értékeket váa vonatkozó átaános szerződési fetéteeiben. A ReaxNet csomagok egfontosabb eőnye a kiszámíthatóság, a csomagban fogat adatmennyiség fehasznáását követően ugyanis az ügyfének befödön a havi díjon feü a túforgamazásért további díjat nem ke fizetnie. Túforgamazás esetén a csomagban fogat havi adatforgaom fehasznáását követően mindössze a etötési és fetötési sebesség egfejebb 128 kbps-re csökken a havi számázási cikus ezárutáig. Piacon az új Sony Ericsson mobiok A SoNy ERICSSoN NéGy újabb ModELLT VEZET BE A KERESKEdELMI FoRGALoMBA. Az Aino, Jaou, Naite és Yari típusjezésű, májusban bejeentett készüékek ezekben a napokban debütának az európai botokban. A négy nóvum közü a Jaou a egocsóbb a maga 170 eurós árcéduájáva: a szétnyitható kiaakítássa rendekező divatmobi esősorban dupa kijezőjérő, 3 megapixees kamerájáró, ietve microsd bővíthetőségérő ismerszik meg. A 200 eurós Naite egy környezetbarát készüék, meyben többek közt HSDPA adatátvite, 2,2 coos QVGA kijező és egy 2 megapixees kamera taáható. A 250 euróba kerüő, 5 megapixees AF kameráva szeret Yari érdekessége, hogy eőapi kiegészítő kamerája mozgásérzékeő funkcióva (GestureTek) is rendekezik. A négyes egdrágább deikvense a 420 eurós Aino: ez a 3 coos kapacitív érintőkijezőve fevértezett készüék már 8 megapixees kamerát és VGA videófevevőt biztosít a fehasznáók számára. Forrás: ICTpress 10

11 Mobi aktuáis Amerikában a Nokia netbookja November közepétő már eérhető esz az Áamokban a tizenkét órás akkumuátor üzemidőve rendekező Nokia Booket 3G 599 doáros áron. A Best Buy fogja forgamazni Amerikában a Nokia eső netbookját. A hordozható számítógép ára 599 doár esz, de azok a vásárók, akik szerződést kötnek az AT&T mobiszogátatóva, 299 doárért is hozzájuthatnak majd. Az 1280x720 febontású kijezőve, az Inte 1,6 GHz-es Atom processzoráva és 1 GB DDR2 memóriáva feszeret netbook akkumuátora tizenkét órás üzemidőve rendekezik, ami többszöröse a hasonó készüékekné megszokottnak. "A hosszú üzemidő nagymértékben növei majd a gép eadásait és a Booket 3G a karácsonyi időszak egyik egnépszerűbb termékévé váhat" mondta e Barry Judge AT&T egyik vezetője a netbook amerikai forgamazója áta szervezet sajtótájékoztatón. A netbookok vásárói gyakran eégedetenek a számítógépük tejesítményéve, és az átagosná többször viszik vissza a megvásárot terméket az eadóknak. Barry Judge szerint viszont a csúcskategóriás Nokia netbook képességei senkinek sem okoznak majd csaódást, írja a Reuters. Forrás: ICTpress 11

12 aktuáis Mobi Új BackBerry mobi érkezik A TöBBUjjAS VEZéRLéST IS LEHETőVé TEVő érintőképernyővel LESZ FEL- SZERELVE A SToRM 2. A többujjas irányítást ehetővé tevő érintőképernyőve szereik fe a BackBerry Storm egújabb vátozatát. A készüékke a következő generációs háózatokon keresztü és Wi-FI segítségéve is ehet majd internetezni. A most bemutatott okosteefon árát és megjeenési dátumát nem hozták nyivánosságra, mive nagymértékben függnek a mobit fogamazó szogátatók döntésétő. A BackBerry-k idáig esősorban a cégek körében vot népszerűek a Research In Motion viszont a szogátatók egyéni ügyfeeit céozta meg a egújabb készüékéve, meynek fogadtatása Jim Basiie a kanadai cég vezetője szerint meghatározó ehet a váaat jövője szempontjábó, írja a Reuters. Forrás: ICTpress Jönnek a 20 megapixees mobiok! A TEXAS INSTRUMENTS KéT olyan KoPRoCESSZoRT jelentett BE, MELyEK TELjESEN új SZINTRE EMELHETIK A MoBIL KéSZüLé- KEKKEL TöRTéNő FoTóZáS, ILLETVE VIdEóZáS MINőSéGéT. A fejesztők nem kevesebbet ígérnek, minthogy az omap-dm5x termékek révén köze digitáis tükörrefexes szintű képakotási ehetőségek esznek eérhetők a mobiteefonokon. Ez a gyakoratban annyit tesz, hogy az iyen chipekke szeret készüékekke akár 20 megapixees febontású fevéteek is rögzíthetők esznek, ha pedig megeégszünk 8 megapixee, akkor akár másodpercenként 2 képkockát is fotózhatunk gyors egymásutánban. Emítést érdeme továbbá az automatikus kontraszt szabáyzó technoógia, az arcfeismerés, a fejett képstabiizátor, a TV-kimenet, ietve a videó zajszűrő megodás. Videózás terén 720p Hd minőséget képes kipréseni magábó a TI új fejesztése. Az omap-dm515 (12 megapixe) a bejeentésse egy időben már e is érhető a TI partnerei számára, az omap-dm525-nek (20 megapixe) pedig most kezdődött meg a próbagyártása, a tömegtermeés várhatóan 2010-ben fog megkezdődni. Forrás: ICTpress Európába érkezett a Pam Pre IdéN FEBRUáRBAN jelentet- TéK BE A KéSZüLéKET, de EU- RóPáBAN HIVATALoSAN CSAK MoST debütál. Nyoc hónappa a bejeentést követően az öreg kontinensen esőként Németországban bukkant fe a Pam siker várományos újdonsága, még pedig az O2 szogátatóná. Ez azonban még csak a kezdet, hiszen hamarosan Spanyoországot, ietve az Egyesüt Kiráyságot is meg fogja hódítani magának az újdonság. Németországban 480 euróba kerü a készüék kártyafüggeten verziója, de ha vaaki kétéves hűségnyiatkozatot ír aá egy 20 eurós havi díjú tarifacsomagra, akkor akár már 1 euró eenében is hazaviheti a teefont. A négynormás GSM moduos Pam Pre fedapjának nagy részét a 3,1 coos képátóva rendekező, kapacitív technoógiájú érintőkijező uraja, mey esősorban 320x480 pixees febontásáró, ietve 16 miió színárnyaatáró ismerszik meg. A Pam webos szoftvert futtató teefon a mai evárásoknak megfeeően 3G/HSDPA, Wi-Fi és Buetooth vezeték néküi adatátvitei megodássa is fe van vértezve. A nagytejesítményű, 600 MHz-es frekvenciájú ARM Cortex A8 processzorra szeret készüék hátapján egy 3 megapixees, LED-vakus kamera taáható, az ezze készített képek pedig a 8 GB-os beső memóriában tárohatók e. Forrás: ICTpress 12

13 Terheik a háózatokat az okosteefonok A VáRTNáL NAGyoBB MéRTéKBEN TERHELIK LE AZ okostelefonok A SZoLGáLTATóK HáLóZATAIT, derül KI EGy TANULMáNyBóL. Bár az okosteefonok adatforgama kisebb, mint a szintén a mobiháózatokon keresztü az internetre kapcsoódó aptopok áta generát forgaom, a vártná nagyobb mértékben terheik e a szogátatók háózatait, derü ki az Airvana nevű cég tanumányábó. Ennek oka az Airvana szerint az, hogy Javíthatunk az iphone navigációján! A ToMToM TARTójA SEGíTHET javíta- NI AZ APPLE MoBIL NAVIGáCIóS Ké- PESSéGEIN. Az aaphír mindössze annyi, hogy a TomTom bejeentette: megkezdte a "TomTom car kit for iphone" nevezetű autós kiegészítő termék forgamazását. Ez az újdonság azonban jóva többet nyújt számunkra, mint amit egy mezei autós tartótó e ehet várni. A kiegészítő szett egfontosabb jeemzője, hogy beépített GPS-vevőt tartamaz, mey sokka jobb vétei ehetőségeket tesz ehetővé, mint az iphone készüékházba integrát GPS-moduja. A TomTom szerint ezze a vevőve minden korábbiná gyorsabban ráát a műhodakra a készüék, és még a magas épüetekke zsúfotan teeszórt bevárosi régiókban sem ke attó tartani, hogy a navigációs akamazás eveszíti a pozíciót. A többek közt AUX kimenette is fevértezett szett részét képezi továbbá egy mikrofon, vaamint egy hangszóró, az okosteefonok ugyanakkora menynyiségű adat továbbításához nyocszor akkora mértékben veszik igénybe a háózatok erőforrásait, mint a aptopok, írja a Reuters. Az isuppi piackutató cég szerint az okosteefonok eadása néhány éven beü meg fog dupázódni, és míg jeeneg körübeü kétszázmiió iyen készüéket értékesítenek évente viágszerte, 2013-ban már több mint négyszázmiiót fognak eadni beőük. Forrás: ICTpress mey az ígéretek szerint sokka tisztább hangzás meett nagyobb hangerőre képes, mint az iphone saját hangszórója. Az iphone 3G-ve és az iphone 3GS-se kompatibiis termék ára 99 euró. Forrás: ICTpress

14 aktuáis Digitáis kaauz Keret néküi G tévék AZ LG újdonságait, AZ SL8000 és SL9000 ModELLEKET SZEMBőL EGyETLEN FELüLET ALKoTjA, Rá- AdáSUL AZ SL9000 LEd HáTTéRVILá- GíTáST KAPoTT. Az SL8000 és SL9000 az LG eső oyan modejei, ameyekné a képernyő és a körüötte évő ekeskenyített káva közötti iesztés tejes egészében megszűnt, így szembő egyeten, egybefüggő üvegapnak átszó feüetet átunk. A két szupervékony tévét egy új, speciáis technoógiáva hozták étre, ameynek akamazásáva egyeten sík, üvegszerű feüetet hoztak étre. A speciáis aminát fimrétegek csökkentik a fény viszszaverődését, és javítják a képminőséget. Mindkét mode Fu Hd febontású, és buetooth-on keresztü képesek kapcsoódni a kompatibiis mobiteefonokhoz, és ejátsszák azokró a zenéket, vaamint megjeenítik a fényképeket. Emeett támogatják a buetooth fühagatók hasznáatát. Az SL SL8000 esetében az LG a TruMotion 200Hz technoógiát akamazta, amey jeentős mértékben csökkenti a gyors mozgású képek emosódását. Ezze a TV váaszideje is viámgyors értékre, 2 ms-ra csökken. Az SL9000 LEd háttérviágítást kapott, ami rendkívü magas, :1 értékű kontrasztarányt tesz ehetővé. A LEd-eket a készüék peremén heyezték e, aminek köszönhetően az SL9000 mindössze 2,9 centiméter vékony. Az SL8000 és SL9000 USB porton keresztü pendrive-ró, vagy akár küső merevemezrő is képes médiatartamakat, köztük divx Hd videókat ejátszani. Környezetkíméő LED Monitor AZ új SAMSUNG XL2370 Mo- NIToRBAN IS MEGjELENIK A LEd HáTTéRVILáGíTáSA és A TV-KBőL MáR ISMERT CRySTAL KIdoLGoZáS. A készüék a egkeskenyebb pontján kevesebb, mint 2 cm vastag, és 2 ms váaszidőve, vaamint :1 kontrasztaránnya kápráztatja e tuajdonosát. Az eegáns keretbe fogat, 16:9-es képarányú kijező ráadásu Fu HD febontást kíná. A LED viágításnak és a környezetkíméő ejárássa készüő keretnek köszönhetően a monitor sokka inkább kíméi a környezetet, mint a hagyományos készüékek. Újrahasznosítása megodott, hiszen nem tartamaz higanyt és más káros kémiai anyagokat. Ezen feü a csomagoásban habosított műanyag heyett darát papír óvja a monitort a mechanikai sérüésektő. Logitech Notebook Kit A LoGITECH BEMUTATTA NoTEBooK KIT MK605 NEVŰ TERMéKéT, AMELy SEGíTSéGéVEL HoRdoZHATó SZáMíTóGéPüNKET BáRHoL KéNyELMESEN HASZNáLHATjUK. Ugyancsak a LED-nek köszönhetően a készüék fogyasztása 33%-ka aacsonyabb,, mint a hagyományos modeeké. 8 órás aktív hasznáatot és 16 óra készenétet fetéteezve a napi fogyasztás mindöszsze 120W. Az MK605 kiegészítő-csomagban mindent megtaáunk, ami a kényemes és praktikus notebook hasznáathoz szükséges. A vezeték néküi ézer egérre pontosan navigáhatunk a képernyőn, a dönthető emevénnye pedig három küönböző szögben is megáíthatjuk gépünket, a nekünk eginkább megfeeő magasságban. A csomagban egy kis méretű, vezeték néküi bientyűzet is taáható, amey ugyanazza a Logitech Unifying vevőegységge csatakozik a notebookhoz, mint az egér. Az apró vevőt áandóan bedugva is hagyhatjuk, és akár négy másik kompatibiis egeret és bientyűzetet is hasznáhatunk vee. 14

15 Digitáis kaauz aktuáis Asus UL notebook sorozat BEMUTATKoZoTT AZ ASUS UL NoTEBooK SoRoZATA, MELyNEK TAGjAI KoMPRoMISSZUMoK NéLKüLI TELjESíTMéNyT NyújTA- NAK SZéP KüLSőBE CSoMAGoLVA. A 20, 30, 50 és 80 szériájú gépek mindegyike, még a 12,1 coos 20- as sorozatúak is eismerésre métó paraméterekke rendekeznek. A képernyők pédáu mérettő függetenü 1366x768 képpont febontásúak, vaamint minden szériát erős processzorra és maximum 4GB memóriáva ehet megvásároni. Grafikus vezérőként az integrát Inte GMA4500Hd-t üdvözöhetjük a fedézeten, míg a egerősebb modeekben (UL80V és UL50Vg) GeForce G210M (512MB memóriáva) videokártya tejesít szogáatot. A merevemez kapacitása konfigurációtó függően 160-tó 500GB-ig terjed. Az optikai meghajtó a egkisebb modeekbe (UL20A és UL30A) nem fért bee, a többi gépben viszont természetesen megtaáható. operációs rendszerként a Windows Vista küönfée verzióit teepíti a gépekre az Asus, és megodható a Windows 7 upgrade. Óriás navi a Miótó MEGéRKEZETT MAGyARoRSZáGRA A MIo HATALMAS KéPERNyőVEL FELSZERELT NAVIGáCIóS ESZKöZE, A MooV S760. A Mio csúcskategóriás modeje, a Moov S760 navigációs készüék a 7 hüveykes, 800x480 képpontos képernyőjének köszönhetően nem csak a navigációs feadatok eátására akamas, hanem akár szórakoztató központtá is könnyedén átaakítható. A készüéken fimeket nézhetünk, fényképeket nézegethetünk, és MP3 zenéket is hagathatunk. A mutimédiás ehetőségeken tú, az extra funkciók között TMC, buetooth kihangosító, útikönyv és FM transzmitter is taáható. A Mio Moov S760 a egújabb Mio Spirit szoftverre épü. Az iparágban esőként akamazott Expore Mode funkcióva ismereten hasznos heyeket (POI) fedezhetünk fe, vaamint kucsszó megadásáva könnyedén rátaáhatunk arra, amit keresünk. A készüék Rögzítés (Capture Button) funkciója segítségéve a fehasznáó ementheti kedvenc útvonaait, heyszíneit, hangfevéteeket készíthet ezekrő, és szeméyes utazási napóját megoszthatja másokka is. A Moov S760 Európa térképpe (44 ország) kerü forgaomba. Új Verbatim MediaStation A MEGújULT MEdIASTATIoN Hd dvr AKáR 500 órányi NAGyFEL- BoNTáSú VIdEóT KéPES TáRoLNI. A Verbatim egújabb mutimédiás merevemeze jóva több, mint tároóegység: a MediaStation HD DVR médiaejátszó és fevevő az egész csaád szórakoztatóközpontja ehet. A beépített tévé-vevőnek köszönhetően káberő, vagy set-top-boxró és DVD vagy VHS ejátszóró is közvetenü vehetünk fe műsorokat. Az 1TB tároókapacitás akár 500 óra tévéműsor, 1420 fim, 330 ezer zeneszám, vagy 1 miió fénykép tároására eegendő. Az eszközhöz memóriakártyát, pendrive-ot vagy küső merevemezt is csatakoztathatunk, ameyekre ugyancsak készíthető fevéte. A MediaStation HD DVR készüék 1080i HD febontásban képes a tárot tartamakat ejátszani az erre akamas tévék képernyőjén, és támogatja a vezetéknéküi háózatokat, így könnyen csatakoztatható az otthoni háózathoz. 15

16 aktuáis Digitáis kaauz 3D-s Fu HD házimozi A PANASoNIC BEMUTATTA A VILáG ELSő FULL Hd 3d-S PLAZMA HáZIMoZI RENdSZERéT. A 103 -os Panasonic pazma tévé, a vee szinkronizátan működő 3d-szemüveg és a Panasonic Bu-ray ejátszó kombinációja vaósághű háromdimenziós éményt nyújt Fu Hd febontásban. A Panasonic optikaiemez-technoógiája és a Panasonic Hoywood Laboratory (PHL) áta fejesztett saját technoógia révén vát ehetővé a 3d képek ameyek ba és jobbodai 1080 pixees soronkénti febontású Fu Hd képekbő ának rögzítése egy szabványos Bu-ray emezre. Ezen feü a Panasonic kifejesztett egy oyan technoógiát, amey vaós időben dekódoja és játssza e a ba- és jobbodai Fu Hd képadatokat a Bu-ray emezrő. A Panasonic a háromdimenziós fevéteek eőáításához is fejeszt eszközöket. A váaat egy profi Fu Hd 3d rendszert fejesztett, amey egy ikerencsés fimfevevőbő és egy háromdimenziós képet megjeeníteni képes Hd pazmakijezőbő á. Digitáis képkeret Facebookka A HP olyan HoRdoZHATó KIjELZőKET MUTAToTT BE, AMELyEK LEjáTSSZáK AZ otthoni SZáMíTóGéPEN TáRoLT FoTóKAT és ZENé- KET, VALAMINT A FACEBooK KöZöSSéGI oldalra és A PANdoRA ZENEPoRTáLRA IS FEL TUdNAK CSATLAKoZNI. A DreamScreen 100-as típus 10,2 hüveykes kijezőve rendekezik, és 250 doárba kerü, a DreamScreen 130-asnak 13,3 hüveykes kijezője van, és 300 doár az ára. A készüékek a számítógépes tartamakhoz vezeték nékü férnek hozzá. A kijezőkön eőre teepített Facebook közösségi oda és Pandora internetes rádió hozzáférés van, vaamint a HP saját fotós odaát, a Snapfish-t is meg ehet nézni. A társaság egy új szogátatást is eindított, a SmartRadio-t, mey több mint 10 ezer internetes rádióáomás műsorát sugározza. A DreamScreen 2GB memóriáva rendekezik, vaamint egy naptár és időjárás-eőrejezés akamazás is heyet kapott a készüékben. Forrás: ICTpress 16 Szupervékony ed monitor ELEGáNS A MEGjELENéSE és GyöNyöRŰ A KéPE: MEGéRKEZETT AZ LG új PRéMIUM MoNIToR SoRoZATA, A W86 SZéRIA. A W86 utravékony képernyője összhangban van a csiogó rubinvörös ávánnya, amitő egy aranyó sáv váasztja e. A monitor tejes feüete zongorafekete akkozású, megjeenése etisztut. A fejett LED háttérviágítás hasznáatáva a W86 hihetetenü vékony, mindöszsze 20,5 mm vastagságú, és a hagyományos (CCFL-háttérviágítású) monitorokhoz képest harmadáva vékonyabb és könnyebb. A W86 nemcsak küsejében csúcsmegjeenésű, de képminősége is kiváónak mondható. A 23, ietve 24 inches modeek Fu HD 1080p febontásban kaphatók, vaamennyi vátozat 2 ms váaszidőt kíná. Az automata fényerő-szabáyozási funkció a heyiség fényviszonyaihoz és a képernyőn megjeenő tartaomhoz igazítja a monitor fényerejét, ami jobb képet eredményez, miközben energiát is megtakarít. A W86 két HDMI-port révén könnyedén csatakoztatható más eszközökhöz.

17 Digitáis kaauz aktuáis Megérkeztek a egújabb ipod-ok Magyarországon is eérhetőek az ipod termékcsaád megújut tagjai: az új shuffe, nano és touch. Az ipod shuffe beszé fehasznáójához: beszédhangon feovassa a daok címeit, eőadóit és a játékisták nevét. A 2GB méretű ipod shuffe forint javasot végfehasznáói áron, míg a 4GB-os vátozat forinton érhető e, ezüst, fekete, rózsaszín, kék és zöd színekben. Az új ipod nano mode videokameráva, FM-rádióva, mikrofonna és hangszóróva feszereve érkezik, így a zenekedveők mostantó videót is készíthetnek segítségéve, akár fekvő, akár áó heyzetben tartva a készüéket. A fevett videókat megtekinthetik ipod nano ejátszójukon, de egy egyszerű szinkronizáássa fetöthetik számítógépük itunes könyvtárába is. A nano továbbá 15 beépített effektet is biztosít a videók készítéséhez. Az itthon 7 színben eérhető ipod nano 8GB-os verziója forintért, a 16GB méretű vátozat pedig forintért vásároható meg. Az új ipod touch a nano-hoz hasonóan mostantó a Genius mix funkcióva egészü ki. A touch beépített gyorsuásmérőjének, egyedüáó Muti-Touch fehasznáói feüetének, kiváó grafikai tejesítményének és az App Store áruházban eérhető több mint játéknak köszönhetően játékra is nagyszerűen megfee. Az ipod touch frissített 8GB-os vátozata Ft-ért kapható, az új 32GB-os ipod touch mode forint javasot végfehasznáói áron, a 64GB méretű vátozat pedig forintért érhető e. Kamera két kijezőve A Samsung ST 550 fényképezőgép oyat tud, amit más kamerák nem: két kijezőve átta e agyártó. A Samsung ST550 fényképezőgép dupa LCD kijezőt kapott: egyet a megszokott heyen, a gép hátuján taáunk, egyet pedig az eején, mey önarckép készítéséné a fotós feé néz. A beépített mozgásérzékeőve rendekező Smart Gesture hasznáatakor az eüső kijezőt megérintve automatikusan Önarckép és Mosoyfeismerő módba kapcso a készüék. Így, amikor önarcképet készítünk, csupán egy mosoy és egy érintés ke, és ekészü a fotó anékü, hogy az exponáó gombot megnyomnánk. A készüékeket ezen feü oyan további hasznos funkciókka átták még e, mint a Mosoyfeismerés, Arcfeismerés és Smart Auto program. A beépített mozgásérzékeő egy további küöneges funkciót is kíná: bizonyos irányba döntve a kamerát, a fehasznáó közvetenü váthat funkciót, vagy megnézheti a könyvtárában évő képeket. Az ST550 12,2 megapixees képérzékeőve és egy 4,6x optikai zoomma eátott, 27 mm-es nagyátószögű Schneider KREUZNACH objektívve rendekezik. A gép HD febontásban képes mozgókép rögzítésére, méghozzá hangga és 30 kép/mp-es képfrissítésse. 17

18 aktuáis Digitáis kaauz Új Sony Bu-ray ejátszók A SoNy BEMUTATTA LEGújABB FEj- LESZTéSŰ BLU-RAy LEjáTSZóIT, A BdP-S560 és BdP-S760 KéSZüLéKEKET. A BDP-S560 és BDP-S760 készüékek egyaránt támogatják a Wi-Fi szabványt, méghozzá a eggyorsabb, eghatékonyabb N verziót. A Wi-Fi Protected Setup (WPS) segítségéve egyeten gombnyomás a routeren (ha a WPS engedéyezve van) és azonna biztonságos kapcsoat aakítható ki a ejátszó és a vezetékmentes háózat között. Az új modeeken a BD-Live szogátatások (a fimekhez kapcsoódó, az interneten eérhető extra tartamak) is eérhetővé vának. Ezen kívü mindkét Buray ejátszó megfee a DLNA szabványnak, azaz más DLNA készüékrő (p. számítógép, médiaszerver) vezetékmentesen fogadhat fájokat akkor is, ha a másik eszköz épp nem a szobában taáható. Az új ejátszók rendkívü gyorsan kenek éetre: a Quick Start funkció segítségéve a Bu-ray emez beheyezése utáni 6. másodpercben már eindítják a ejátszást. 18 Csúcsprojektor házimozihoz A PANASoNIC LEGújABB FULL Hd FELBoNTáSú PRojEKToRA, A PT-AE4000 A HáZIMoZI RAjoNGóK KEdVENCE LEHET. A PT-AE4000 a Panasonic új optikai rendszeréve érkezik, és az 1100 umenes fényerőnek, a :1 kontrasztaránynak, vaamint a 100Hz-es emosódás csökkentő technoógiának köszönhetően mindig tiszta képet nyújt. A házimozi rajongók örömére 2,35:1 arányú széesvásznú kép is váasztható, így a kivetítő eőtt üők pontosan azt áthatják, amit a fimrendező a vászonra ámodott. A Panasonic Lens Memory 2 technoógiája akár hat küönböző zoom- és fókuszbeáítást is képes megjegyezni, vaamint szükség esetén automatikusan vát 16:9-es képarányra. Az új projektor ezeken tú számos profeszszionáis szintű szogátatást is nyújt. A kivetítő objektívje függőegesen 100%-os, míg horizontáisan 40%-os mértékben mozgatható, így akár a pafonra, a fara vagy a padó közeébe is szerehető. Összefog a hazai Bu-ray szakma összefognak A HAZAI BLU-RAy KéSZü- LéKEK GyáRTóI és A FILMFoRGALMA- ZóK, HoGy A jövőben EGyüTT NéPSZE- RŰSíTSéK AZ új FoRMáTUMoT. A gyártók és forgamazók fontosnak tarják az együttműködést, hiszen a Bu-ray HD-emezek és HD-TV-k együttesen biztosítják a egkiváóbb házimozi-éményt. A Média Vision tapasztaatai szerint azok, akik moziszobát építtetnek, már eeve a HD technoógiák akamazását tartják szem eőtt. Nemcsak a minőségi teevíziózás, de Bu-ray emezgyűjtemény kiaakítását is fontosnak tartják, így erősítve az igényt a magyar nyeven eérhető magas színvonaú fimkönyvtárak iránt. Emeett azonban számos fogyasztó még mindig nincs tisztában a formátum adta ehetőségekke. A GfK femérése aapján Magyarországon a fogyasztók a egfrissebb adatok aapján Bu-ray emez ejátszására akamas készüéket (PS3 és Bu-ray ejátszók), vaamint HD TV-t hasznának. Eddig 200 fim jeent meg hazánkban Bu-ray emezen.

19 Digitáis kaauz aktuáis canon eos 7D AZ új CANoN EoS 7d TERVEZéSEKoR VILáGSZERTE 5000 FéNyKéPéSZ VéLEMéNyéT KéRTE KI A japán GyáRTó. A Canon EOS 7D digitáis SLR fényképezőgépet úgy akották meg, hogy miné többet tudjanak a fotósok kihozni beőe. A gépbe a Canon áta fejesztett új, 18MP APS-C CMOS szenzor kerüt, vaamint kettős DIGIC 4 processzorra vértezték fe, ami ehetővé teszi a 8 kép/másodper sorozatfevéte funkciót, vaamint csúcsminőségű tejesítményt biztosít bármiyen fényviszony meet. A pontos fókuszáásró 19 pontos kereszt típusú AF szenzor fee, és a gép egy tejesen új fénymérési rendszerre is rendekezik. Az EOS 7D az eső EOS, amey rendekezik egy kéttengeyű eektronikus szintmértékke a keresőben és az LCD-n is, amey mutatja mind a dőést, mind pedig a szögemozduásokat. Az EOS történetében eőször a 7D-ve a fotósnak ehetősége van küön eszköz nékü a küső vakuvezérésre is. Univerzáis játékvezérő A FUjITSU új VEZETéKNéLKüLI játék- VEZéRLőjE EGySZER PISZToLy, MáSKoR BoTKoRMáNy, de TENISZüTő IS LEHET. A 3 tengeyes Gyro Sensorra eátott Air Command vezeték néküi éményt nyújt a 3D-s játékok viágában. Jeeneg már több mint 400 játék támogatja az eszközt, és ez a ista foyamatos bővü a egújabb címekke, mint pédáu a Need 4 Speed Shift. Az Air Command az akamazott Muti Game Mode Kompett Bu-ray házimozi AZ LG BLU-RAy HáZIMoZI RENdSZERE MINdENT TARTALMAZ, AMI A FILM- NéZéSHEZ KELL, és MéG ipod dokkolóval IS ELLáTTáK. Design funkciónak köszönhetően játék közben egy mozduatta átvátható a négy hasznáati üzemmód bármeyikébe: a fegyver módba (FPS játékokhoz), a repüési módba (repüő szimuátorokhoz), a versenyző módba (autóversenyző játékhoz) és a sport módba (tenisz és gof játékhoz). A játékok meett a kiegészítő segítségéve akár a fotebő váthatunk a kedvenc zenéink, fimjeik, vagy csatornáink között. Az LG HB954PB a gyártó prémiumkategóriás, 5.1 csatornás Bu-ray házimozi rendszere. Az eegáns formatervezésű eszköz a Bu-ray emezek ejátszása meett ehetővé teszi a egküönbözőbb médiaformátumok hasznáatát, pédáu DivX HD és MKV fájok ejátszására is képes. A hangok megszóatatásáért fejett technoógiájú, pezsgőspohár formájú, ezüst-kék hangsugárzók feenek, természetesen méynyomó kíséretében. A készüékben taáható LG Hanggaéria 7 eőre beáított hangzásképpe (Éjszakai üzemmód, Tiszta beszédhang, Játék hangszín, új VSM Pus, Mozi üzemmód, Basszus kiemeő és MP3 feskáázás funkció) tovább emei az éményt. A HB954PB a YouTube videóit és audiotartamait is e tudja érni, továbbá az eső Bu-ray aapú házimozi rendszer, ameyhez közvetenü ipod is csatakoztatható. 19

20 aktuáis Digitáis kaauz Garmin újdonságok sportoáshoz és túrázáshoz A GARMIN olyan újdonságot MUTA- ToTT BE, AMELyEK MEGKöNNyíTIK A Tú- RáZóK életét, ILLETVE PRAKTIKUSAK SPoRToLáSHoZ. A szabadtéri fehasznáásra készüt Dakota 10 és 20 típusok tenyérben kényemesen eférnek, por- és vízáóak, ezenkívü viágméretű aaptérképpe rendekeznek. Számos, a túrázásná hasznos további funkciókka is fe vannak szereve. Az Oregon 550 rendekezik a Dakota típusok funkcióiva, azonban egyik küönegessége a beépített 3,2 megapixees fényképezőgép, ameynek segítségéve dokumentáhatjuk túránk fontos momentumait. Egy barometrikus magasságmérő is taáható még a készüékben, amey a égnyomás vizsgáatáva kikövetkezteti az időjárás vátozásait. A készüék tartamaz egy domborzatárnyékot térképet, vaamint megfeeő térképek fetötéséve autók vagy hajók navigáására is képes. Az Oregon 550 akamas a Garmin szívritmus és kerékpár-pedáforduatszám érzékeők csatakoztatására. A Forerunner 310 XT a fitnesz széria tagja, vagyis küönfée sporttevékenységekhez hasznáható. Az óraként hordható készüék méri a fontos testfunkciókat, rögzíti az edző- és pihenőidőt, vaamint opcionáis szívritmus mérő is csatakoztatható hozzá. Az edzésadatok rögzíthetőek, ietve az edzés számítógépen eőre megtervezhető. A Forerunner 60 egy univerzáis fitneszkaróra, mey futáshoz, bicikizéshez és úszáshoz egyaránt akamas. Feszerehető a biciki kormányára is, vaamint ANT+ kompatibiis, tehát csatakoztatható az edzőtermi gépekre is. Csatakoztathatunk hozzá szívritmus mérőt és bicikipedá-forduatmérőt. A készüék a rögzített adatokat vezeték nékü továbbítja a számítógépünkre. Új LG háttértároók AZ LG ToVáBB BőVíTI ELEGáNS HáTTéRTáRoLóINAK Kí- NáLATáT: MEGéRKEZETT HAZáNKBA AZ Xd3 SZéRIA. Az Xd1, Xd2 és Xd4 után most a keskeny, csupán 13 miiméter vastag Xd3 érkezik hazánkba. Az eegáns, színes, könnyű és karcsú kiaakítású mode szácsiszot aumíniumházának széén gumicsík húzódik, amey kívürő segíti az adatbiztonságot. Az aumínium ház továbbá az eektromágneses huámok een is védemet nyújt. Kapacitástó függően az Xd3 250GB, 320GB, vagy 500GB-nyi adat tároását teszi ehetővé, és USB 2.0 ietve esata csatoón keresztü köthető számítógéphez. Az Xd3 négy küönböző színben kerü a botok pocaira: szénfekete, mánapiros, pezsgőarany és jégezüst variációk közü váaszthatunk. Az LG Xd3 háttértároók bruttó ajánott fogyasztói ára forinttó indu. 20

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta jegyzet Te e ko u ni ká ci ós a ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e co Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

természetesen közel www.velencei-to.hu

természetesen közel www.velencei-to.hu www.veencei-to.hu természetesen köze A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze 40 percnyire

Részletesebben

Egyesült Arab Emírségek - Dubai, Sharjah, Ajman

Egyesült Arab Emírségek - Dubai, Sharjah, Ajman 4 Arab emírségek Egyesüt Arab Emírségek - Dubai, Sharjah, Ajman Ha Las Vegast arabok építették vona, pont így nézne ki. A kereskedeembő meggazdagodotmi rátus száz évve ezeőtt még csupán a beduin törzsek

Részletesebben

Új termékek. Így tesztelt a CHIP. Tartalom. TESZTEK, TECHNOLÓGIÁK Bemutatók

Új termékek. Így tesztelt a CHIP. Tartalom. TESZTEK, TECHNOLÓGIÁK Bemutatók Új termékek TESZTJE Hónapról hónapra összegyűjtjük a legérdekesebb hardver- és szoftverújdonságokat, hogy kipróbálásuk után beszámolhassunk képességeikről, hasznukról, előnyeikről és hátrányaikról. Új

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Ma még senki sem tudja felmérni,

Ma még senki sem tudja felmérni, Kedves Olvasó! Ma még senki sem tudja felmérni, hogy a Japánt ért borzasztó katasztrófa milyen hatással lesz napjaink szórakoztató elektronikai iparára. Japán a második világháború óta kiemelkedő szerepet

Részletesebben

felfedező Telenor A felfedezés szabadsága 2013. 1. szám Egyenleginfó és feltöltés, számlabefizetés, ajánlatok, hasznos infók. 40.

felfedező Telenor A felfedezés szabadsága 2013. 1. szám Egyenleginfó és feltöltés, számlabefizetés, ajánlatok, hasznos infók. 40. Telenor felfedező 2013. 1. szám A felfedezés szabadsága Új, All-in tarifák A korlátlan itthoni élménybeszámolókhoz! 5. és 24. oldal MyTelenor alkalmazás Egyenleginfó és feltöltés, számlabefizetés, ajánlatok,

Részletesebben

is. De ha miskolc@helyipiac.com 2014 március miskolc@helyipiac.com minduntalan I. évfolyam 1. szám belebotlunk a tennivalókba, nem

is. De ha miskolc@helyipiac.com 2014 március miskolc@helyipiac.com minduntalan I. évfolyam 1. szám belebotlunk a tennivalókba, nem is. De ha TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKET ADUNK! Az idei té ne kieár kopett Kérje árajánatunkat! CSÖKKENTSE ABLAK SPECIALISTA VELÜNK A REZSIJÉT! iskoc@heyipiac.co részk é12. kedtünk, 214. ájus 7. 214 árcius iskoc@heyipiac.co

Részletesebben

magazin Átvernek minket? Tanácsok a vásárlók védelmére digitális fotó Panasonic FZ-18 Canon objektívek nagy tesztje Szoftverek pendrive-ról

magazin Átvernek minket? Tanácsok a vásárlók védelmére digitális fotó Panasonic FZ-18 Canon objektívek nagy tesztje Szoftverek pendrive-ról VII. évf. 9. szám, 2007. november ára: 990 Ft digitális fotó A fényképezés barátainak lapja magazin online elôfizetéssel: 495 Ft Panasonic FZ-18 Teszteltük: Canon EOS 40D Olympus mju 830 Fujifilm S8000fd

Részletesebben

csoportteszt multimédia bemutatjuk Zajzáras fejhallgatók Harman/Kardon MS100

csoportteszt multimédia bemutatjuk Zajzáras fejhallgatók Harman/Kardon MS100 XVII. évf. 2010. május-június Ára: 995 Ft / 3.90 audio videó televízió házimozi multimédia csoportteszt Zajzáras fejhallgatók multimédia Harman/Kardon MS100 sztereó * sound&vision 112 bemutatjuk Naim Uniti

Részletesebben

Fókuszban az informatika és távközlés

Fókuszban az informatika és távközlés XVI. évfolyam 5. szám ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2007. szeptember Fókuszban az informatika és távközlés Ára: 1197 Ft 2007/5. ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 Megjelenik

Részletesebben

160 MODELL VASALÓK LÁTÁSMÓD HANGOLVA TRADÍCIÓ ÉS MINŐSÉG PRÉMIUM SAJÁTOSSÁGOK A LIEBHERR OLVASATÁBAN PIACOT TEREMT A DELONGHI A SIKER ÚTJÁN

160 MODELL VASALÓK LÁTÁSMÓD HANGOLVA TRADÍCIÓ ÉS MINŐSÉG PRÉMIUM SAJÁTOSSÁGOK A LIEBHERR OLVASATÁBAN PIACOT TEREMT A DELONGHI A SIKER ÚTJÁN SELL X/3 201 MÁRCIUS 9 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC HOGYAN VÁLASZTUNK BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKET? SZEMPONTOK ÉS AZOK FONTOSSÁGA KONYHAKIÁLLÍTÁS

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 / 268

Tartalomjegyzék 1 / 268 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Újabb pletykák egy Nokia tabletről 7 Hearthstone - Az Aréna 10 Fejlesztés alatt a 300 GB-os optikai lemez 14 Félidő 2. - Az idei év legnépszerűbb játékai 17 60 másodperc

Részletesebben

160 MODELL BEVÁLT MÓDSZER WHIRLPOOL AZ IDEI ÉVRŐL VERSENYELŐNY A FEJLŐDÉS RECEPTJE ÚJABB SZEGMENSBEN A LENOVO

160 MODELL BEVÁLT MÓDSZER WHIRLPOOL AZ IDEI ÉVRŐL VERSENYELŐNY A FEJLŐDÉS RECEPTJE ÚJABB SZEGMENSBEN A LENOVO SELL X/ 0 NOVEMBER 95 HUF/,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTRTÁSI KIS- ÉS NGYGÉPEK I IT SZÓRKOZTTÓ ELEKRTONIK I PIC NDRE NTLE DE LONGHI CSEH, SZLOVÁK ÉS MGYR PICÉRT FELELŐS IGZGTÓJ BOR, POHÁR, EG SZEMLÉLTETÉS

Részletesebben

INFORMATIKAI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

INFORMATIKAI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) INFORMATIKAI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása nem

Részletesebben

INFORMATIKA ÉS INTERNET

INFORMATIKA ÉS INTERNET a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 9. füzet INFORMATIKA ÉS INTERNET Informatika és internet 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis-

Részletesebben

TITÁNOK HARCA Szabadalmi perek mindenhol

TITÁNOK HARCA Szabadalmi perek mindenhol 2011. SZEPTEMBER 19. hétfő 1. ÉVFOLYAM / 1. SZÁM KÖZÖSSÉGI INGYENES TECHNOLÓGIAI MAGAZIN MEGJELENIK KÉTHETENTE Az egész Földet lefedték wifivel TITÁNOK HARCA Szabadalmi perek mindenhol A Huawei a kínai

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Dell lakossági és kisvállalati termékbrosúra Végeláthatatlan lehetőségek vevői számára

Dell lakossági és kisvállalati termékbrosúra Végeláthatatlan lehetőségek vevői számára Dell lakossági és kisvállalati termékbrosúra Végeláthatatlan lehetőségek vevői számára Közzétéve: 2012 március - augusztus Dell XPS 14z Inspiron XPS Alienware Vostro Tartozékok és perifériák Tartalom 4-7

Részletesebben

Fókuszban az informatika, távközlés

Fókuszban az informatika, távközlés XVII. évfolyam 5. szám ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2008. szeptember Fókuszban az informatika, távközlés Ára: 1280 Ft 2008/5. ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 Az elektronika

Részletesebben