Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő"

Átírás

1

2

3 Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka Tördeőszerkesztő: Vár nagy Zsot Mun ka tár sa ink: Bu dai Pé ter Somyai Ta más Szűcs Mikós Tichy Baázs A szerkesztőség és a ki adó cí me: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 32. II. emeet 29. Te e fon: 06(1) , Te e fax: 06(1) E-mai: Hir de tés fe vé te: Te e fon: 06(1) , Te e fax: 06(1) E-mai: Mo bi: 06(30) Ma ga zi nunk ter jesz té si kör bő ví té se cé já bó, szíve sen vár ja to váb bi GSM-bo tok je ent ke zé sét. Kap cso at fe vé te: 06(30) , e-mai: Nyom dai munkák: Pauker Nyomdaipari Kft Budapest, Baross u Ter jesz ti: Lapker Rt., a ter na tív terjesztők, GSM-bo tok Eőfizetési díj: Egy év re: 9845 Ft Fé év re: 4920 Ft Negyedévre: 2460 Ft A ap ré geb bi szá mai a ki adó ná meg vá sá ro ha tók, i et ve pos tai úton megrendehetők. La punk bár mey ré szé nek má so á sa és ter jesz té se csak a ki adó en ge dé yé ve e het sé ges. A hir de té sek tar ta má ért a szer kesz tő ség nem váa fe e ős sé get. HU ISSN Forró csoki Az emút napok egyikén vot szerencsém részt venni egy igen küöneges hanguatú sajtóesten, aho az utóbbi idők taán egkomoyabb fejődését femutató mobiváaata, az LG mutatta be BL40-es és BL20-as Chocoate készüékeit egy nívós környék hasonóan nívós kávéházában. Hogy egészen őszinte egyek, nekem ez a csoki-mizéria sohasem feküdt igazán. Az eső csoki-teefon körü is úgy éreztem többször akkora a fehajtás, mint az indokot enne. Nem számítottam tehát semmi komoyra, de azért a 21:9-es képarányra mindenképp kíváncsi votam a BL40 kapcsán. Megérkezvén a BL20-as kistestvérre piantva esőre pontosan ugyanazt éreztem, mint a korábbi Chocoate modeekné. Azonban a BL40-est kézbe véve bizony én is kényteen votam eismerően bóogatni. A vaóban egyedi enyújtott kiaakítás és az ebbő fakadó dupasávos megjeenítés számos oyan ehetőséget rejtenek (amint arró pár odaa arrébb részetesen is írunk), ameyek miatt nagyon komoy figyemet érdeme ez a megodás. Akad persze fejeszteni vaó még bőven, de a ényeg, hogy ezútta a küöneges formaviág nem pusztán egy üres designfogás, ami egész más megviágításba heyezi az új Chocoate modet. A parti foytatása aatt a desszert stíszerűen egy csoki-szökőkút vot, aho mindenki szabadon vonhatott be foyékony csokoádéva mindenfée gyümöcsöket és egyéb kaóriaszegény faatokat (mint pédáu piecukrot); vaamint sajtóajándékként is BL40-es papírruhába ötöztetett ét csoki tábát kaptunk. Szóva csokis éménybő nem vot hiány, azonban a egfrappánsabb doog mégis távozás közben fogamazódott meg bennem. Egy BL40-esen épp az Avatar című fim bemutatóját csodáó ekes koega szájábó hangzott e, hogy apám, ez tényeg nagyon meeg! amire én mosoyogva csak annyit gondotam: na ja, az ét csokit továbbra is utáom, de a forró csoki, az ugye egészen más..! 3

4 trataom AKTUÁLIS Mobihírek, -újdonságok...6 Hírek, újdonságok a digitáis eszközök viágábó...14 FÓKUSZ Korátan zeneetötés...22 A mobi és az egészség...24 Googe térkép...25 TESZT Mobi Nokia 6710 Navigator...26 W968 óramobi...29 Sony Ericsson C901 GreenHeart...30 Sony Ericsson Yari...32 Sony Ericsson T LG Chocoate BL LG GT tartozék Parrot MKi LG HFB-500 és HFB MOTOROKR S Digitáis kaauz LG BD390 bu-ray ejátszó...46 Siemens Gigaset SL780 DECT...47 Sony Vaio P...48 iriver E Acor Art Fujitsu M Acor Path...50 Asus UX MŰHELY Appe szoftverek...52 Játékújdonságok...54 PIACTÉR Szakbotok, apróhirdetések, mobiok adatai

5 5

6 aktuáis Mobi Vigyázat: csaók! SZéLHáMoSoK NyEREMéNyT ígérve PRóBáLjáK KICSALNI A FELTöLTőKáRTyA-KódoT! A három hazai mobiszogátató közösen igyekszik fehívni a figyemet arra, hogy egyre eterjedtebb az a fajta csaás, amikor a szogátatók ügyfeeit ismeretenek teefonon küönböző okokka p. nyeremény ígéretéve megkeresik és érvényes fetötőkártya-kód bediktáását kérik. A mobiszogátatók ezért arra kérik az ügyfeeiket, hogy érvényes fetötőkártyakódot soha, semmiyen okbó másnak főként ismereteneknek ne adjanak ki. A szogátatók ugyanakkor egy másik fée csaásra is figyemeztetnek: idegenek áta megadott hívószám kártyás egyenegét nyeremény ígérete miatt vagy bármey más okbó soha ne tötsük fe! A Magyarországon eszaporodott visszaééstípus során az ekövetők a kódot kicsava vagy küönfée ígéretekke az ügyfeet másik hívószám fetötésére rábírva az érintetteknek kárt okoznak, az önként átadott információkka visszaének. Iyen esetekben az okozott kárért a mobiszogátatók feeősséget nem tudnak váani. Jön az eső LG Android teefon AZ LG BEjELENTETTE ELSő ANdRoId TELEFoNjáT, AZ LG GW620-AT Az új készüék 3 inches tejes érintőképernyőve és odairányban csúsztatható QWERTY bientyűzette igyekszik kieégíteni azon fehasznáók igényeit, akik az egyszerű teefonááson tú többet várnak e mobijuktó. Az LG GW620 a Googe áta kifejesztett operációs rendszernek köszönhetően a keresőóriás számtaan mobiakamazásának és -szogátatásának minden eőnyét kiaknázza. A közösségi háózati szogátatásokat támogató okosteefonok iránti várható erős keresetre építő GW620 összhangban van az LG fehasznáóbarát tervezési fiozófiájáva, amey szerint az okosteefonokat az átagos fehasznáó számára is könnyen kezehetővé ke tenni. Emeett az LG GW620 tejes QWERTY bientyűzetéve azoknak is megfeeő ehetőséget kíván nyújtani, akik viámgyors mobi számítástechnikai megodásokra vágynak. Az LG GW620 a kiváasztott európai piacokon a 2009 negyedik negyedévétő esz eérhető. Mobi 1,3 miióért A VERTU LEGújABB ModELLjE, A VERTU CoNSTELLATIoN AyXTA EGyMILLIó HáRoMSZáZEZER FoRINTéRT LEHET A MIéNK. A kézze összeszeret készüék rozsdamentes acébó, kerámiábó és bőrbő készüt, a kijezőjét egy karcmentes zafír üvegap védi. A mobi ára azonban nem csak a kiemekedő minőségű akatrészek miatt haadja meg az egymiió forintot, a készüék tuajdonosainak két küöneges szogátatást is nyújt a gyártó. Az egyik egy huszonnégy órán keresztü eérhető, és a teefon egyik gombjának a enyomásáva hívható szogáat, amey a repüőjegy fogaástó kezdve, az ajándékvásáráson keresztü a vízvezeték szereő kihívásáig szinte bármiyen ügyben megpróbá segítséget nyújtani a készüék tuajdonosának. A másik egy City Brief-nek nevezett funkció. Ha a teefon tuajdonosa egy új városba érkezik, a készüék a heymeghatározó rendszerét hasznáva automatikusán átáítja az óráját, majd pedig informája a tuajdonosát a városban taáható jobb éttermekrő és aktuáis programokró. A Consteation Ayxta messze nem a egdrágább készüék a Vertu kínáatában, az egyik, gyémántokka kirakott modejüket pédáu több mint nyocmiió forintért árusítják. 6

7 Mobi aktuáis Újabb fiataos Samsung mobiok A Samsung az eső Corby (S3650) bejeentése után nem sokka további két teefonna bővíti a Corby csaádot. Az új készüékek küső megjeenése szervesen ieszkedik a Corby design koncepciójába, így a fiataos éetstíushoz is. A Samsung CorbyTXT és a Samsung CorbyPRO sok akamazásban küönbözik, más az üzenetküdés, ietve a mutimédiás- és üzeti funkciók is etérnek; mégis mindkettő magán visei a Corby stíus megküönböztető jegyeit, a fetűnő színeket és a popos küsőt. Samsung CorbyTXT (B3210) A 111x56x13 mm-es méretekke, ietve 94 g-os tömegge rendekező Samsung CorbyTXT az üzenetküdést heyezi a középpontba: az SMS-ezőknek és cseteőknek egyszerű doga esz a készüékke és az akamazásokka. A CorbyTXT rő a közösségi odaak widgeteken keresztü egyszerűen eérhetőek, ráadásu a készüék tejes QWERTY bientyűzette is rendekezik. A egtöbb európai országban szeptember végétő eérhető CorbyTXT eőapján a fehasznáók gyorsgombok segítségéve váthatnak a zeneejátszó, kamera és üzenetküdési akamazások között. A 3.5mm-es jack kimenet ehetővé teszi bármiyen fühagató csatakoztatását, a 2 megapixees CMOS kamera pedig a fotózást a képeinket egy 2.2 QCIF 262K TFT-LCD kijezőn nézhetjük viszsza. Ahogyan az eső Samsung Corby, a TXT is éénk színekben és cseréhető hátapokka esz kapható egy sima fekete, és egy fetűnőbb grafikus mintájú tartozik majd a készüékhez. Samsung CorbyPRO (B5310) A CorbyPRO egy szétcsúsztatható hibrid teefon, tejes QWERTY bientyűzette és érintő képernyőve. Az üzeti szférában már-már köteező akamazások meett nagyon sok mutimédiás és szórakoztató akamazást is nyújt a teefon. A készüék beépített kamerája 3 megapixees, a probémamentes internethasznáatot Wi-Fi és a 3G/HSDPA kompatibiitás segítik. Ezeken keresztü az újdonság képes push emai szogátatásra, és fehasznáói könnyen eérhetik a Facebook-ot és a MySpace-t is közvetenü. Ami pedig a szórakozást ieti, a 3.5mm-es jack ajzat meett a teefon dedikát zeneejátszó gombokka is rendekezik. A Samsung CorbyPRO novemberben debütá Európában, és nem sokka ezután a többi piacon is. Aquacom az Aee Centerben Az Aquacom Pannon Partner Üzetet nyitott a most megnyít Aee Centerben. A XI. kerüeti egykori Skáa áruház heyén épüt vadonatúj Aee Centerben ezentú igényes környezetben várják a Pannon eőfizetőket és az új ügyfeeket. Az Aquacom áta üzemetetett Pannon Partner Üzetben számás, kártyás, vaamint Pannon internet eőfizetést vásárohatunk, ietve a Pannon eőfizetők az ügyeiket is intézhetik. Jön a HTC HD2 A HTC HD utódja az új Windows Mobie 6.5 operációs rendszerre és a Sense kezeőfeüette érkezik. A HTC bemutatta a HD2-t, az eső Windowsos mobikészüéket, amey a HTC Sense nevű kezeőfeüetét hasznája. A készüéket méretes, 4,3 hüveyk átmérőjű, 800x480 képpont febontású érintőkijezőve szereték fe. A HD2 a egeső Windows-os teefon, ameyen a kapacitív érintőkijezőt hasznáva nagyíthatjuk és átméretezhetjük a megtekintett webodaakat, Microsoft Office fájokat, PDF dokumentumokat és képeket. Az újdonságban a Quacomm új, 1GHz-es Snapdragon mobi processzora dogozik, ami egyedüáó a mobiteefonok között. 7

8 aktuáis Mobi Újabb navis LG mobi Az LG a GT500 után most piacra dobja a készüék kártyafüggeten vátozatát, a GT505 modet. A LG GT505 navigációra is hasznáható, ugyanis az LG beépített GPS-vevőve és szoftverre szerete fe a készüéket. A teepített, 30 napos ingyenes próbaverziójú Wisepiot for LG navigációs megodás hangnavigációt és 3D térképeket kíná. A GT505 azonban a navigáción tú gyors internetkapcsoatot is biztosít, WiFi vagy HSDPA 3.6 technoógiáva. A készüék 5 megapixees kamerájáva készített képek így akár azonna fetöthetők bármey internetes odara, vagy a GT505 3 inches, rezisztív (nyomás-érzékeny), tejes érintőképernyős kijezőjén megtekinthetők, sőt a beépített érintőceruza segítségéve szerkeszthetők. A képek tároása a microsd-kártyáva 8GB-ig bővíthető küső memória segítségéve szintén rendkívü egyszerű. A GPS technoógia nemcsak a tájékozódásban segít, de a "Futótárs" program aapjaként sportoás közben is a fehasznáók szogáatába á. A GT505 jóvotábó akár futás közben is hagathatjuk az FM-rádiót, vagy a beépített MP3- ejátszónak köszönhetően saját számainkat. A Renoir és a KP500 mobiteefonokná már megismert tejes érintőképernyős kezeőfeüette működő, háromfée színben eérhető GT505 október második feétő kapható többek között az LG Mobie márkabotban. Bruttó ajánott fogyasztói ára: forint. 8

9 Mobi aktuáis Kétmiiárd App Store etötés! Az Appe itunes onine botjábó már több mint kétmiiárd akamazást tötöttek e. A botban jeeneg pedig több mint 85 ezer akamazás érhető e az iphone és ipod Touch készüékekre - közöte az Appe. A cég közeménye nem tér ki arra, hogy az akamazások hány százaéka vot fizetős, ietve ingyenes. Az App Store sikere arra ösztökéte a konkurens cégeket, hogy azok is saját akamazás-botot nyissanak. Az Appe 77 országban több mint 50 miió iphone és ipod Touch készüéket adott e, írja a Reuters. A Googe is hasonó akamazás-botot nyitott az Android patformjára, ám jóva kevesebb akamazás érhető e benne, mint az Appe botjában. Forrás: ICTpress Súyos adatvesztés a Microsoft miatt! A Sidekick mobiok tuajdonosainak jeentős része evesztette a készüékén tárot adatait, köztük az összes ismerősének a teefonszámát. Az adatvesztés a Microsoft szervereinek a meghibásodása miatt következett be. Az adatok cseréje a Sidekick készüékek és a Microsoft szerverei között már a mút hét során akadozni kezdett. Sok mobituajdonos az akkumuátor kivéteéve, és visszarakásáva próbáta orvosoni a probémát. Ők biztosan evesztették az adataikat, mert a készüékük, miután etávoították az akkumuátorát, töröte a tárot adatokat, amiket az akkumuátor visszaheyezését követően a meghibásodott szerverekrő próbát meg heyreáítani. A Sidekick mobiokhoz kapcsoódó szogátatásokat üzemetető cégek dogoznak a szerverek javításán, és azt javasoták a mobiok tuajdonosainak, hogy ne hagyják emerüni a készüékeiket, írja az AP. Forrás: ICTpress Az iphone tuajok a egeégedettebbek Egy több mint háromezer fős femérés szerint az Appe mobiok tuajdonosai a egeégedettebbek a teefonjukka. Az Appe készüékeive a egeégedettebbek a mobituajdonosok, derü ki a J.D. Power január és június között, több 3221 fő részvéteéve végzett femérésébő. A megkérdezett mobituajdonosok a maximáisan adható ezerbő átagosan 811 pontot adtak az iphone-nak a vizsgáat során. Az Appe után az LG mobijait megvásárók a egeégedettebbek a váasztásukka. A femérés során az LG készüékek tuajdonosai átagosan 776 pontosra értéketék a teefonjukat, miközben az összes vizsgát készüéknek a femérésben részt vevők átagosan csak 765 pontot adtak. A mobigyártók üzeti ügyfeei körében is az Appe készüékei a egkedvetebbek a femérés szerint. A vizsgáatban részt vevők közü, a teefonjukat a munkájuk során is hasznáók 803 pontosra értéketék az Appe, és 724 pontosra, a második egjobbnak tartott BackBerry készüékek megbízhatóságát és képességeit. Forrás: ICTpress 9

10 aktuáis Mobi Újabb armani teefon érkezik A GIoRGIo ARMANI olasz di- VATHáZ és A SAMSUNG BE- MUTATTA HARMAdIK KöZöS KéSZüLéKéT. Új mobiteefont mutatott ma be a Giorgio Armani oasz divatház. A több mint ezer doárba kerüő érintőképernyős, de numerikus bientyűzette is rendekező eegáns készüékbe egy öt megapixees kamerát és heymeghatározó rendszert is építettek. Az okosteefonra a Windows Mobie operációs rendszer egújabb 6.5-ös verzióját teepítették, ami képes a Word és Exce dokumentumok kezeésére és szinkronizáására az interneten keresztü. A teefon bemutatóján jeen vot Steve Bamer a Microsoft vezérigazgatója is, aki egy Giorgo Armani áta dedikát nyakkendőt viset. Bamer emondta, hogy az amerikai szoftvergyártó és a divattervező együttműködése egy kivétees kapcsoat, és a Microsoft nem tervezi a divatviág más meghatározó szeméyiségeinek a fekérését az új termékeinek a megtervezésére. Forrás: ICTpress T-Mobie 3G a akosság 73%-áná A T-MoBILE A LAKoSSáG 73%-áNAK LAKóHELyéN, 401 TELE- PüLéSEN KíNáL NAGy SáVSZéLESSéGŰ MoBILINTERNETEZé- SI LEHETőSéGET SZéLESSáVú MoBILHáLóZATáN. A szogátató 3G/HSdPA-háózatát mind a 401 teepüésen úgy építette ki, hogy megfeeve az ügyféigényeknek garanciát adhasson a e - és fetötési sebességre. A T-Mobie erre aapozva a hazai mobiszogátatók közü egyedüiként a széessávú internetszogátatásra (3G/HSPA) garantát e és fetötési sebességként 2 Mbps és 800 kbps értékeket váa vonatkozó átaános szerződési fetéteeiben. A ReaxNet csomagok egfontosabb eőnye a kiszámíthatóság, a csomagban fogat adatmennyiség fehasznáását követően ugyanis az ügyfének befödön a havi díjon feü a túforgamazásért további díjat nem ke fizetnie. Túforgamazás esetén a csomagban fogat havi adatforgaom fehasznáását követően mindössze a etötési és fetötési sebesség egfejebb 128 kbps-re csökken a havi számázási cikus ezárutáig. Piacon az új Sony Ericsson mobiok A SoNy ERICSSoN NéGy újabb ModELLT VEZET BE A KERESKEdELMI FoRGALoMBA. Az Aino, Jaou, Naite és Yari típusjezésű, májusban bejeentett készüékek ezekben a napokban debütának az európai botokban. A négy nóvum közü a Jaou a egocsóbb a maga 170 eurós árcéduájáva: a szétnyitható kiaakítássa rendekező divatmobi esősorban dupa kijezőjérő, 3 megapixees kamerájáró, ietve microsd bővíthetőségérő ismerszik meg. A 200 eurós Naite egy környezetbarát készüék, meyben többek közt HSDPA adatátvite, 2,2 coos QVGA kijező és egy 2 megapixees kamera taáható. A 250 euróba kerüő, 5 megapixees AF kameráva szeret Yari érdekessége, hogy eőapi kiegészítő kamerája mozgásérzékeő funkcióva (GestureTek) is rendekezik. A négyes egdrágább deikvense a 420 eurós Aino: ez a 3 coos kapacitív érintőkijezőve fevértezett készüék már 8 megapixees kamerát és VGA videófevevőt biztosít a fehasznáók számára. Forrás: ICTpress 10

11 Mobi aktuáis Amerikában a Nokia netbookja November közepétő már eérhető esz az Áamokban a tizenkét órás akkumuátor üzemidőve rendekező Nokia Booket 3G 599 doáros áron. A Best Buy fogja forgamazni Amerikában a Nokia eső netbookját. A hordozható számítógép ára 599 doár esz, de azok a vásárók, akik szerződést kötnek az AT&T mobiszogátatóva, 299 doárért is hozzájuthatnak majd. Az 1280x720 febontású kijezőve, az Inte 1,6 GHz-es Atom processzoráva és 1 GB DDR2 memóriáva feszeret netbook akkumuátora tizenkét órás üzemidőve rendekezik, ami többszöröse a hasonó készüékekné megszokottnak. "A hosszú üzemidő nagymértékben növei majd a gép eadásait és a Booket 3G a karácsonyi időszak egyik egnépszerűbb termékévé váhat" mondta e Barry Judge AT&T egyik vezetője a netbook amerikai forgamazója áta szervezet sajtótájékoztatón. A netbookok vásárói gyakran eégedetenek a számítógépük tejesítményéve, és az átagosná többször viszik vissza a megvásárot terméket az eadóknak. Barry Judge szerint viszont a csúcskategóriás Nokia netbook képességei senkinek sem okoznak majd csaódást, írja a Reuters. Forrás: ICTpress 11

12 aktuáis Mobi Új BackBerry mobi érkezik A TöBBUjjAS VEZéRLéST IS LEHETőVé TEVő érintőképernyővel LESZ FEL- SZERELVE A SToRM 2. A többujjas irányítást ehetővé tevő érintőképernyőve szereik fe a BackBerry Storm egújabb vátozatát. A készüékke a következő generációs háózatokon keresztü és Wi-FI segítségéve is ehet majd internetezni. A most bemutatott okosteefon árát és megjeenési dátumát nem hozták nyivánosságra, mive nagymértékben függnek a mobit fogamazó szogátatók döntésétő. A BackBerry-k idáig esősorban a cégek körében vot népszerűek a Research In Motion viszont a szogátatók egyéni ügyfeeit céozta meg a egújabb készüékéve, meynek fogadtatása Jim Basiie a kanadai cég vezetője szerint meghatározó ehet a váaat jövője szempontjábó, írja a Reuters. Forrás: ICTpress Jönnek a 20 megapixees mobiok! A TEXAS INSTRUMENTS KéT olyan KoPRoCESSZoRT jelentett BE, MELyEK TELjESEN új SZINTRE EMELHETIK A MoBIL KéSZüLé- KEKKEL TöRTéNő FoTóZáS, ILLETVE VIdEóZáS MINőSéGéT. A fejesztők nem kevesebbet ígérnek, minthogy az omap-dm5x termékek révén köze digitáis tükörrefexes szintű képakotási ehetőségek esznek eérhetők a mobiteefonokon. Ez a gyakoratban annyit tesz, hogy az iyen chipekke szeret készüékekke akár 20 megapixees febontású fevéteek is rögzíthetők esznek, ha pedig megeégszünk 8 megapixee, akkor akár másodpercenként 2 képkockát is fotózhatunk gyors egymásutánban. Emítést érdeme továbbá az automatikus kontraszt szabáyzó technoógia, az arcfeismerés, a fejett képstabiizátor, a TV-kimenet, ietve a videó zajszűrő megodás. Videózás terén 720p Hd minőséget képes kipréseni magábó a TI új fejesztése. Az omap-dm515 (12 megapixe) a bejeentésse egy időben már e is érhető a TI partnerei számára, az omap-dm525-nek (20 megapixe) pedig most kezdődött meg a próbagyártása, a tömegtermeés várhatóan 2010-ben fog megkezdődni. Forrás: ICTpress Európába érkezett a Pam Pre IdéN FEBRUáRBAN jelentet- TéK BE A KéSZüLéKET, de EU- RóPáBAN HIVATALoSAN CSAK MoST debütál. Nyoc hónappa a bejeentést követően az öreg kontinensen esőként Németországban bukkant fe a Pam siker várományos újdonsága, még pedig az O2 szogátatóná. Ez azonban még csak a kezdet, hiszen hamarosan Spanyoországot, ietve az Egyesüt Kiráyságot is meg fogja hódítani magának az újdonság. Németországban 480 euróba kerü a készüék kártyafüggeten verziója, de ha vaaki kétéves hűségnyiatkozatot ír aá egy 20 eurós havi díjú tarifacsomagra, akkor akár már 1 euró eenében is hazaviheti a teefont. A négynormás GSM moduos Pam Pre fedapjának nagy részét a 3,1 coos képátóva rendekező, kapacitív technoógiájú érintőkijező uraja, mey esősorban 320x480 pixees febontásáró, ietve 16 miió színárnyaatáró ismerszik meg. A Pam webos szoftvert futtató teefon a mai evárásoknak megfeeően 3G/HSDPA, Wi-Fi és Buetooth vezeték néküi adatátvitei megodássa is fe van vértezve. A nagytejesítményű, 600 MHz-es frekvenciájú ARM Cortex A8 processzorra szeret készüék hátapján egy 3 megapixees, LED-vakus kamera taáható, az ezze készített képek pedig a 8 GB-os beső memóriában tárohatók e. Forrás: ICTpress 12

13 Terheik a háózatokat az okosteefonok A VáRTNáL NAGyoBB MéRTéKBEN TERHELIK LE AZ okostelefonok A SZoLGáLTATóK HáLóZATAIT, derül KI EGy TANULMáNyBóL. Bár az okosteefonok adatforgama kisebb, mint a szintén a mobiháózatokon keresztü az internetre kapcsoódó aptopok áta generát forgaom, a vártná nagyobb mértékben terheik e a szogátatók háózatait, derü ki az Airvana nevű cég tanumányábó. Ennek oka az Airvana szerint az, hogy Javíthatunk az iphone navigációján! A ToMToM TARTójA SEGíTHET javíta- NI AZ APPLE MoBIL NAVIGáCIóS Ké- PESSéGEIN. Az aaphír mindössze annyi, hogy a TomTom bejeentette: megkezdte a "TomTom car kit for iphone" nevezetű autós kiegészítő termék forgamazását. Ez az újdonság azonban jóva többet nyújt számunkra, mint amit egy mezei autós tartótó e ehet várni. A kiegészítő szett egfontosabb jeemzője, hogy beépített GPS-vevőt tartamaz, mey sokka jobb vétei ehetőségeket tesz ehetővé, mint az iphone készüékházba integrát GPS-moduja. A TomTom szerint ezze a vevőve minden korábbiná gyorsabban ráát a műhodakra a készüék, és még a magas épüetekke zsúfotan teeszórt bevárosi régiókban sem ke attó tartani, hogy a navigációs akamazás eveszíti a pozíciót. A többek közt AUX kimenette is fevértezett szett részét képezi továbbá egy mikrofon, vaamint egy hangszóró, az okosteefonok ugyanakkora menynyiségű adat továbbításához nyocszor akkora mértékben veszik igénybe a háózatok erőforrásait, mint a aptopok, írja a Reuters. Az isuppi piackutató cég szerint az okosteefonok eadása néhány éven beü meg fog dupázódni, és míg jeeneg körübeü kétszázmiió iyen készüéket értékesítenek évente viágszerte, 2013-ban már több mint négyszázmiiót fognak eadni beőük. Forrás: ICTpress mey az ígéretek szerint sokka tisztább hangzás meett nagyobb hangerőre képes, mint az iphone saját hangszórója. Az iphone 3G-ve és az iphone 3GS-se kompatibiis termék ára 99 euró. Forrás: ICTpress

14 aktuáis Digitáis kaauz Keret néküi G tévék AZ LG újdonságait, AZ SL8000 és SL9000 ModELLEKET SZEMBőL EGyETLEN FELüLET ALKoTjA, Rá- AdáSUL AZ SL9000 LEd HáTTéRVILá- GíTáST KAPoTT. Az SL8000 és SL9000 az LG eső oyan modejei, ameyekné a képernyő és a körüötte évő ekeskenyített káva közötti iesztés tejes egészében megszűnt, így szembő egyeten, egybefüggő üvegapnak átszó feüetet átunk. A két szupervékony tévét egy új, speciáis technoógiáva hozták étre, ameynek akamazásáva egyeten sík, üvegszerű feüetet hoztak étre. A speciáis aminát fimrétegek csökkentik a fény viszszaverődését, és javítják a képminőséget. Mindkét mode Fu Hd febontású, és buetooth-on keresztü képesek kapcsoódni a kompatibiis mobiteefonokhoz, és ejátsszák azokró a zenéket, vaamint megjeenítik a fényképeket. Emeett támogatják a buetooth fühagatók hasznáatát. Az SL SL8000 esetében az LG a TruMotion 200Hz technoógiát akamazta, amey jeentős mértékben csökkenti a gyors mozgású képek emosódását. Ezze a TV váaszideje is viámgyors értékre, 2 ms-ra csökken. Az SL9000 LEd háttérviágítást kapott, ami rendkívü magas, :1 értékű kontrasztarányt tesz ehetővé. A LEd-eket a készüék peremén heyezték e, aminek köszönhetően az SL9000 mindössze 2,9 centiméter vékony. Az SL8000 és SL9000 USB porton keresztü pendrive-ró, vagy akár küső merevemezrő is képes médiatartamakat, köztük divx Hd videókat ejátszani. Környezetkíméő LED Monitor AZ új SAMSUNG XL2370 Mo- NIToRBAN IS MEGjELENIK A LEd HáTTéRVILáGíTáSA és A TV-KBőL MáR ISMERT CRySTAL KIdoLGoZáS. A készüék a egkeskenyebb pontján kevesebb, mint 2 cm vastag, és 2 ms váaszidőve, vaamint :1 kontrasztaránnya kápráztatja e tuajdonosát. Az eegáns keretbe fogat, 16:9-es képarányú kijező ráadásu Fu HD febontást kíná. A LED viágításnak és a környezetkíméő ejárássa készüő keretnek köszönhetően a monitor sokka inkább kíméi a környezetet, mint a hagyományos készüékek. Újrahasznosítása megodott, hiszen nem tartamaz higanyt és más káros kémiai anyagokat. Ezen feü a csomagoásban habosított műanyag heyett darát papír óvja a monitort a mechanikai sérüésektő. Logitech Notebook Kit A LoGITECH BEMUTATTA NoTEBooK KIT MK605 NEVŰ TERMéKéT, AMELy SEGíTSéGéVEL HoRdoZHATó SZáMíTóGéPüNKET BáRHoL KéNyELMESEN HASZNáLHATjUK. Ugyancsak a LED-nek köszönhetően a készüék fogyasztása 33%-ka aacsonyabb,, mint a hagyományos modeeké. 8 órás aktív hasznáatot és 16 óra készenétet fetéteezve a napi fogyasztás mindöszsze 120W. Az MK605 kiegészítő-csomagban mindent megtaáunk, ami a kényemes és praktikus notebook hasznáathoz szükséges. A vezeték néküi ézer egérre pontosan navigáhatunk a képernyőn, a dönthető emevénnye pedig három küönböző szögben is megáíthatjuk gépünket, a nekünk eginkább megfeeő magasságban. A csomagban egy kis méretű, vezeték néküi bientyűzet is taáható, amey ugyanazza a Logitech Unifying vevőegységge csatakozik a notebookhoz, mint az egér. Az apró vevőt áandóan bedugva is hagyhatjuk, és akár négy másik kompatibiis egeret és bientyűzetet is hasznáhatunk vee. 14

15 Digitáis kaauz aktuáis Asus UL notebook sorozat BEMUTATKoZoTT AZ ASUS UL NoTEBooK SoRoZATA, MELyNEK TAGjAI KoMPRoMISSZUMoK NéLKüLI TELjESíTMéNyT NyújTA- NAK SZéP KüLSőBE CSoMAGoLVA. A 20, 30, 50 és 80 szériájú gépek mindegyike, még a 12,1 coos 20- as sorozatúak is eismerésre métó paraméterekke rendekeznek. A képernyők pédáu mérettő függetenü 1366x768 képpont febontásúak, vaamint minden szériát erős processzorra és maximum 4GB memóriáva ehet megvásároni. Grafikus vezérőként az integrát Inte GMA4500Hd-t üdvözöhetjük a fedézeten, míg a egerősebb modeekben (UL80V és UL50Vg) GeForce G210M (512MB memóriáva) videokártya tejesít szogáatot. A merevemez kapacitása konfigurációtó függően 160-tó 500GB-ig terjed. Az optikai meghajtó a egkisebb modeekbe (UL20A és UL30A) nem fért bee, a többi gépben viszont természetesen megtaáható. operációs rendszerként a Windows Vista küönfée verzióit teepíti a gépekre az Asus, és megodható a Windows 7 upgrade. Óriás navi a Miótó MEGéRKEZETT MAGyARoRSZáGRA A MIo HATALMAS KéPERNyőVEL FELSZERELT NAVIGáCIóS ESZKöZE, A MooV S760. A Mio csúcskategóriás modeje, a Moov S760 navigációs készüék a 7 hüveykes, 800x480 képpontos képernyőjének köszönhetően nem csak a navigációs feadatok eátására akamas, hanem akár szórakoztató központtá is könnyedén átaakítható. A készüéken fimeket nézhetünk, fényképeket nézegethetünk, és MP3 zenéket is hagathatunk. A mutimédiás ehetőségeken tú, az extra funkciók között TMC, buetooth kihangosító, útikönyv és FM transzmitter is taáható. A Mio Moov S760 a egújabb Mio Spirit szoftverre épü. Az iparágban esőként akamazott Expore Mode funkcióva ismereten hasznos heyeket (POI) fedezhetünk fe, vaamint kucsszó megadásáva könnyedén rátaáhatunk arra, amit keresünk. A készüék Rögzítés (Capture Button) funkciója segítségéve a fehasznáó ementheti kedvenc útvonaait, heyszíneit, hangfevéteeket készíthet ezekrő, és szeméyes utazási napóját megoszthatja másokka is. A Moov S760 Európa térképpe (44 ország) kerü forgaomba. Új Verbatim MediaStation A MEGújULT MEdIASTATIoN Hd dvr AKáR 500 órányi NAGyFEL- BoNTáSú VIdEóT KéPES TáRoLNI. A Verbatim egújabb mutimédiás merevemeze jóva több, mint tároóegység: a MediaStation HD DVR médiaejátszó és fevevő az egész csaád szórakoztatóközpontja ehet. A beépített tévé-vevőnek köszönhetően káberő, vagy set-top-boxró és DVD vagy VHS ejátszóró is közvetenü vehetünk fe műsorokat. Az 1TB tároókapacitás akár 500 óra tévéműsor, 1420 fim, 330 ezer zeneszám, vagy 1 miió fénykép tároására eegendő. Az eszközhöz memóriakártyát, pendrive-ot vagy küső merevemezt is csatakoztathatunk, ameyekre ugyancsak készíthető fevéte. A MediaStation HD DVR készüék 1080i HD febontásban képes a tárot tartamakat ejátszani az erre akamas tévék képernyőjén, és támogatja a vezetéknéküi háózatokat, így könnyen csatakoztatható az otthoni háózathoz. 15

16 aktuáis Digitáis kaauz 3D-s Fu HD házimozi A PANASoNIC BEMUTATTA A VILáG ELSő FULL Hd 3d-S PLAZMA HáZIMoZI RENdSZERéT. A 103 -os Panasonic pazma tévé, a vee szinkronizátan működő 3d-szemüveg és a Panasonic Bu-ray ejátszó kombinációja vaósághű háromdimenziós éményt nyújt Fu Hd febontásban. A Panasonic optikaiemez-technoógiája és a Panasonic Hoywood Laboratory (PHL) áta fejesztett saját technoógia révén vát ehetővé a 3d képek ameyek ba és jobbodai 1080 pixees soronkénti febontású Fu Hd képekbő ának rögzítése egy szabványos Bu-ray emezre. Ezen feü a Panasonic kifejesztett egy oyan technoógiát, amey vaós időben dekódoja és játssza e a ba- és jobbodai Fu Hd képadatokat a Bu-ray emezrő. A Panasonic a háromdimenziós fevéteek eőáításához is fejeszt eszközöket. A váaat egy profi Fu Hd 3d rendszert fejesztett, amey egy ikerencsés fimfevevőbő és egy háromdimenziós képet megjeeníteni képes Hd pazmakijezőbő á. Digitáis képkeret Facebookka A HP olyan HoRdoZHATó KIjELZőKET MUTAToTT BE, AMELyEK LEjáTSSZáK AZ otthoni SZáMíTóGéPEN TáRoLT FoTóKAT és ZENé- KET, VALAMINT A FACEBooK KöZöSSéGI oldalra és A PANdoRA ZENEPoRTáLRA IS FEL TUdNAK CSATLAKoZNI. A DreamScreen 100-as típus 10,2 hüveykes kijezőve rendekezik, és 250 doárba kerü, a DreamScreen 130-asnak 13,3 hüveykes kijezője van, és 300 doár az ára. A készüékek a számítógépes tartamakhoz vezeték nékü férnek hozzá. A kijezőkön eőre teepített Facebook közösségi oda és Pandora internetes rádió hozzáférés van, vaamint a HP saját fotós odaát, a Snapfish-t is meg ehet nézni. A társaság egy új szogátatást is eindított, a SmartRadio-t, mey több mint 10 ezer internetes rádióáomás műsorát sugározza. A DreamScreen 2GB memóriáva rendekezik, vaamint egy naptár és időjárás-eőrejezés akamazás is heyet kapott a készüékben. Forrás: ICTpress 16 Szupervékony ed monitor ELEGáNS A MEGjELENéSE és GyöNyöRŰ A KéPE: MEGéRKEZETT AZ LG új PRéMIUM MoNIToR SoRoZATA, A W86 SZéRIA. A W86 utravékony képernyője összhangban van a csiogó rubinvörös ávánnya, amitő egy aranyó sáv váasztja e. A monitor tejes feüete zongorafekete akkozású, megjeenése etisztut. A fejett LED háttérviágítás hasznáatáva a W86 hihetetenü vékony, mindöszsze 20,5 mm vastagságú, és a hagyományos (CCFL-háttérviágítású) monitorokhoz képest harmadáva vékonyabb és könnyebb. A W86 nemcsak küsejében csúcsmegjeenésű, de képminősége is kiváónak mondható. A 23, ietve 24 inches modeek Fu HD 1080p febontásban kaphatók, vaamennyi vátozat 2 ms váaszidőt kíná. Az automata fényerő-szabáyozási funkció a heyiség fényviszonyaihoz és a képernyőn megjeenő tartaomhoz igazítja a monitor fényerejét, ami jobb képet eredményez, miközben energiát is megtakarít. A W86 két HDMI-port révén könnyedén csatakoztatható más eszközökhöz.

17 Digitáis kaauz aktuáis Megérkeztek a egújabb ipod-ok Magyarországon is eérhetőek az ipod termékcsaád megújut tagjai: az új shuffe, nano és touch. Az ipod shuffe beszé fehasznáójához: beszédhangon feovassa a daok címeit, eőadóit és a játékisták nevét. A 2GB méretű ipod shuffe forint javasot végfehasznáói áron, míg a 4GB-os vátozat forinton érhető e, ezüst, fekete, rózsaszín, kék és zöd színekben. Az új ipod nano mode videokameráva, FM-rádióva, mikrofonna és hangszóróva feszereve érkezik, így a zenekedveők mostantó videót is készíthetnek segítségéve, akár fekvő, akár áó heyzetben tartva a készüéket. A fevett videókat megtekinthetik ipod nano ejátszójukon, de egy egyszerű szinkronizáássa fetöthetik számítógépük itunes könyvtárába is. A nano továbbá 15 beépített effektet is biztosít a videók készítéséhez. Az itthon 7 színben eérhető ipod nano 8GB-os verziója forintért, a 16GB méretű vátozat pedig forintért vásároható meg. Az új ipod touch a nano-hoz hasonóan mostantó a Genius mix funkcióva egészü ki. A touch beépített gyorsuásmérőjének, egyedüáó Muti-Touch fehasznáói feüetének, kiváó grafikai tejesítményének és az App Store áruházban eérhető több mint játéknak köszönhetően játékra is nagyszerűen megfee. Az ipod touch frissített 8GB-os vátozata Ft-ért kapható, az új 32GB-os ipod touch mode forint javasot végfehasznáói áron, a 64GB méretű vátozat pedig forintért érhető e. Kamera két kijezőve A Samsung ST 550 fényképezőgép oyat tud, amit más kamerák nem: két kijezőve átta e agyártó. A Samsung ST550 fényképezőgép dupa LCD kijezőt kapott: egyet a megszokott heyen, a gép hátuján taáunk, egyet pedig az eején, mey önarckép készítéséné a fotós feé néz. A beépített mozgásérzékeőve rendekező Smart Gesture hasznáatakor az eüső kijezőt megérintve automatikusan Önarckép és Mosoyfeismerő módba kapcso a készüék. Így, amikor önarcképet készítünk, csupán egy mosoy és egy érintés ke, és ekészü a fotó anékü, hogy az exponáó gombot megnyomnánk. A készüékeket ezen feü oyan további hasznos funkciókka átták még e, mint a Mosoyfeismerés, Arcfeismerés és Smart Auto program. A beépített mozgásérzékeő egy további küöneges funkciót is kíná: bizonyos irányba döntve a kamerát, a fehasznáó közvetenü váthat funkciót, vagy megnézheti a könyvtárában évő képeket. Az ST550 12,2 megapixees képérzékeőve és egy 4,6x optikai zoomma eátott, 27 mm-es nagyátószögű Schneider KREUZNACH objektívve rendekezik. A gép HD febontásban képes mozgókép rögzítésére, méghozzá hangga és 30 kép/mp-es képfrissítésse. 17

18 aktuáis Digitáis kaauz Új Sony Bu-ray ejátszók A SoNy BEMUTATTA LEGújABB FEj- LESZTéSŰ BLU-RAy LEjáTSZóIT, A BdP-S560 és BdP-S760 KéSZüLéKEKET. A BDP-S560 és BDP-S760 készüékek egyaránt támogatják a Wi-Fi szabványt, méghozzá a eggyorsabb, eghatékonyabb N verziót. A Wi-Fi Protected Setup (WPS) segítségéve egyeten gombnyomás a routeren (ha a WPS engedéyezve van) és azonna biztonságos kapcsoat aakítható ki a ejátszó és a vezetékmentes háózat között. Az új modeeken a BD-Live szogátatások (a fimekhez kapcsoódó, az interneten eérhető extra tartamak) is eérhetővé vának. Ezen kívü mindkét Buray ejátszó megfee a DLNA szabványnak, azaz más DLNA készüékrő (p. számítógép, médiaszerver) vezetékmentesen fogadhat fájokat akkor is, ha a másik eszköz épp nem a szobában taáható. Az új ejátszók rendkívü gyorsan kenek éetre: a Quick Start funkció segítségéve a Bu-ray emez beheyezése utáni 6. másodpercben már eindítják a ejátszást. 18 Csúcsprojektor házimozihoz A PANASoNIC LEGújABB FULL Hd FELBoNTáSú PRojEKToRA, A PT-AE4000 A HáZIMoZI RAjoNGóK KEdVENCE LEHET. A PT-AE4000 a Panasonic új optikai rendszeréve érkezik, és az 1100 umenes fényerőnek, a :1 kontrasztaránynak, vaamint a 100Hz-es emosódás csökkentő technoógiának köszönhetően mindig tiszta képet nyújt. A házimozi rajongók örömére 2,35:1 arányú széesvásznú kép is váasztható, így a kivetítő eőtt üők pontosan azt áthatják, amit a fimrendező a vászonra ámodott. A Panasonic Lens Memory 2 technoógiája akár hat küönböző zoom- és fókuszbeáítást is képes megjegyezni, vaamint szükség esetén automatikusan vát 16:9-es képarányra. Az új projektor ezeken tú számos profeszszionáis szintű szogátatást is nyújt. A kivetítő objektívje függőegesen 100%-os, míg horizontáisan 40%-os mértékben mozgatható, így akár a pafonra, a fara vagy a padó közeébe is szerehető. Összefog a hazai Bu-ray szakma összefognak A HAZAI BLU-RAy KéSZü- LéKEK GyáRTóI és A FILMFoRGALMA- ZóK, HoGy A jövőben EGyüTT NéPSZE- RŰSíTSéK AZ új FoRMáTUMoT. A gyártók és forgamazók fontosnak tarják az együttműködést, hiszen a Bu-ray HD-emezek és HD-TV-k együttesen biztosítják a egkiváóbb házimozi-éményt. A Média Vision tapasztaatai szerint azok, akik moziszobát építtetnek, már eeve a HD technoógiák akamazását tartják szem eőtt. Nemcsak a minőségi teevíziózás, de Bu-ray emezgyűjtemény kiaakítását is fontosnak tartják, így erősítve az igényt a magyar nyeven eérhető magas színvonaú fimkönyvtárak iránt. Emeett azonban számos fogyasztó még mindig nincs tisztában a formátum adta ehetőségekke. A GfK femérése aapján Magyarországon a fogyasztók a egfrissebb adatok aapján Bu-ray emez ejátszására akamas készüéket (PS3 és Bu-ray ejátszók), vaamint HD TV-t hasznának. Eddig 200 fim jeent meg hazánkban Bu-ray emezen.

19 Digitáis kaauz aktuáis canon eos 7D AZ új CANoN EoS 7d TERVEZéSEKoR VILáGSZERTE 5000 FéNyKéPéSZ VéLEMéNyéT KéRTE KI A japán GyáRTó. A Canon EOS 7D digitáis SLR fényképezőgépet úgy akották meg, hogy miné többet tudjanak a fotósok kihozni beőe. A gépbe a Canon áta fejesztett új, 18MP APS-C CMOS szenzor kerüt, vaamint kettős DIGIC 4 processzorra vértezték fe, ami ehetővé teszi a 8 kép/másodper sorozatfevéte funkciót, vaamint csúcsminőségű tejesítményt biztosít bármiyen fényviszony meet. A pontos fókuszáásró 19 pontos kereszt típusú AF szenzor fee, és a gép egy tejesen új fénymérési rendszerre is rendekezik. Az EOS 7D az eső EOS, amey rendekezik egy kéttengeyű eektronikus szintmértékke a keresőben és az LCD-n is, amey mutatja mind a dőést, mind pedig a szögemozduásokat. Az EOS történetében eőször a 7D-ve a fotósnak ehetősége van küön eszköz nékü a küső vakuvezérésre is. Univerzáis játékvezérő A FUjITSU új VEZETéKNéLKüLI játék- VEZéRLőjE EGySZER PISZToLy, MáSKoR BoTKoRMáNy, de TENISZüTő IS LEHET. A 3 tengeyes Gyro Sensorra eátott Air Command vezeték néküi éményt nyújt a 3D-s játékok viágában. Jeeneg már több mint 400 játék támogatja az eszközt, és ez a ista foyamatos bővü a egújabb címekke, mint pédáu a Need 4 Speed Shift. Az Air Command az akamazott Muti Game Mode Kompett Bu-ray házimozi AZ LG BLU-RAy HáZIMoZI RENdSZERE MINdENT TARTALMAZ, AMI A FILM- NéZéSHEZ KELL, és MéG ipod dokkolóval IS ELLáTTáK. Design funkciónak köszönhetően játék közben egy mozduatta átvátható a négy hasznáati üzemmód bármeyikébe: a fegyver módba (FPS játékokhoz), a repüési módba (repüő szimuátorokhoz), a versenyző módba (autóversenyző játékhoz) és a sport módba (tenisz és gof játékhoz). A játékok meett a kiegészítő segítségéve akár a fotebő váthatunk a kedvenc zenéink, fimjeik, vagy csatornáink között. Az LG HB954PB a gyártó prémiumkategóriás, 5.1 csatornás Bu-ray házimozi rendszere. Az eegáns formatervezésű eszköz a Bu-ray emezek ejátszása meett ehetővé teszi a egküönbözőbb médiaformátumok hasznáatát, pédáu DivX HD és MKV fájok ejátszására is képes. A hangok megszóatatásáért fejett technoógiájú, pezsgőspohár formájú, ezüst-kék hangsugárzók feenek, természetesen méynyomó kíséretében. A készüékben taáható LG Hanggaéria 7 eőre beáított hangzásképpe (Éjszakai üzemmód, Tiszta beszédhang, Játék hangszín, új VSM Pus, Mozi üzemmód, Basszus kiemeő és MP3 feskáázás funkció) tovább emei az éményt. A HB954PB a YouTube videóit és audiotartamait is e tudja érni, továbbá az eső Bu-ray aapú házimozi rendszer, ameyhez közvetenü ipod is csatakoztatható. 19

20 aktuáis Digitáis kaauz Garmin újdonságok sportoáshoz és túrázáshoz A GARMIN olyan újdonságot MUTA- ToTT BE, AMELyEK MEGKöNNyíTIK A Tú- RáZóK életét, ILLETVE PRAKTIKUSAK SPoRToLáSHoZ. A szabadtéri fehasznáásra készüt Dakota 10 és 20 típusok tenyérben kényemesen eférnek, por- és vízáóak, ezenkívü viágméretű aaptérképpe rendekeznek. Számos, a túrázásná hasznos további funkciókka is fe vannak szereve. Az Oregon 550 rendekezik a Dakota típusok funkcióiva, azonban egyik küönegessége a beépített 3,2 megapixees fényképezőgép, ameynek segítségéve dokumentáhatjuk túránk fontos momentumait. Egy barometrikus magasságmérő is taáható még a készüékben, amey a égnyomás vizsgáatáva kikövetkezteti az időjárás vátozásait. A készüék tartamaz egy domborzatárnyékot térképet, vaamint megfeeő térképek fetötéséve autók vagy hajók navigáására is képes. Az Oregon 550 akamas a Garmin szívritmus és kerékpár-pedáforduatszám érzékeők csatakoztatására. A Forerunner 310 XT a fitnesz széria tagja, vagyis küönfée sporttevékenységekhez hasznáható. Az óraként hordható készüék méri a fontos testfunkciókat, rögzíti az edző- és pihenőidőt, vaamint opcionáis szívritmus mérő is csatakoztatható hozzá. Az edzésadatok rögzíthetőek, ietve az edzés számítógépen eőre megtervezhető. A Forerunner 60 egy univerzáis fitneszkaróra, mey futáshoz, bicikizéshez és úszáshoz egyaránt akamas. Feszerehető a biciki kormányára is, vaamint ANT+ kompatibiis, tehát csatakoztatható az edzőtermi gépekre is. Csatakoztathatunk hozzá szívritmus mérőt és bicikipedá-forduatmérőt. A készüék a rögzített adatokat vezeték nékü továbbítja a számítógépünkre. Új LG háttértároók AZ LG ToVáBB BőVíTI ELEGáNS HáTTéRTáRoLóINAK Kí- NáLATáT: MEGéRKEZETT HAZáNKBA AZ Xd3 SZéRIA. Az Xd1, Xd2 és Xd4 után most a keskeny, csupán 13 miiméter vastag Xd3 érkezik hazánkba. Az eegáns, színes, könnyű és karcsú kiaakítású mode szácsiszot aumíniumházának széén gumicsík húzódik, amey kívürő segíti az adatbiztonságot. Az aumínium ház továbbá az eektromágneses huámok een is védemet nyújt. Kapacitástó függően az Xd3 250GB, 320GB, vagy 500GB-nyi adat tároását teszi ehetővé, és USB 2.0 ietve esata csatoón keresztü köthető számítógéphez. Az Xd3 négy küönböző színben kerü a botok pocaira: szénfekete, mánapiros, pezsgőarany és jégezüst variációk közü váaszthatunk. Az LG Xd3 háttértároók bruttó ajánott fogyasztói ára forinttó indu. 20

Michael Knight besírna

Michael Knight besírna JeGYzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: te e com Press bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: vár nagy At ti a Szerkesztő: sándor gergey Lap

Részletesebben

Fókuszban az érintés. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő

Fókuszban az érintés. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

Mobil utópia. jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin. Ki ad ja: Felelős ki adó: Főszerkesztő: Szerkesztő:

Mobil utópia. jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin. Ki ad ja: Felelős ki adó: Főszerkesztő: Szerkesztő: jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

Karácsonyi lidércnyomás?

Karácsonyi lidércnyomás? jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Készülék árak. 2009. május. Blackberry 9000 (Bold) 850/900/1800/1900 MHz HSDPA, EDGE, GPRS, MMS. bluetooth

Készülék árak. 2009. május. Blackberry 9000 (Bold) 850/900/1800/1900 MHz HSDPA, EDGE, GPRS, MMS. bluetooth Blackberry 9000 (Bold) Súlya: 133 Felbontás: 320x480 pixel 850/900/1800/1900 MHz HSDPA, EDGE, GPRS, 2 megapixeles kamera BlackBerry navigation Operációs rendszer: BlackBerry OS Bővíthető memória 130 750

Részletesebben

Bővített valóság böngésző

Bővített valóság böngésző jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

Blackberry 9000 (Bold) HTC Diamond 2. HTC 6262 Hero

Blackberry 9000 (Bold) HTC Diamond 2. HTC 6262 Hero Blackberry 9000 (Bold) Súlya: 133 Felbontás: 320x480 pixel 850/900/1800/1900 MHz HSDPA, EDGE, GPRS, MMS, WiFi 1 GB belső memória () 2 megapixeles kamera 2,6 -es kijelző Beépített GPS vevő BlackBerry navigation

Részletesebben

jegyzet Sándor Gergely szerkesztő

jegyzet Sándor Gergely szerkesztő jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

A Microsoft visszatért

A Microsoft visszatért jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

Pirx kapitánytól a Star Wars-ig

Pirx kapitánytól a Star Wars-ig jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer)

Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) BlackBerry 8310 Blackberry 9000 (Bold) HTC Diamond LG KF310 LG KF750 (Secret) Súlya: 111g Email, Naptár, Kapcsolatok, Feladatok és Jegyzetek vezeték nélküli szinkronizációja Internet és -elérés, Multimédia,

Részletesebben

Fotózás, navigáció, no és egy újabb érintőmobil

Fotózás, navigáció, no és egy újabb érintőmobil jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

A sci-fi valósággá válik

A sci-fi valósággá válik jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készüékek Hatékony színes készüék munkacsoportok számára Lexmark X950 sorozat A nagy tejesítményű A3-as színes Lexmark X950 sorozatú készüékek rugamas funkciókat,

Részletesebben

Érvényes: 2008. október 15.-től visszavonásig

Érvényes: 2008. október 15.-től visszavonásig Készülék típusa Alcatel Mandarina Duck Súlya:83g 23 250 1980 HTC Diamond LG KF750 - Súlya: 82g WAP,,,, Beépített GPS vevő, Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) 120 750 59970 Súlya:

Részletesebben

Előfizetési akció! Számítógép tegnap és ma. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő

Előfizetési akció! Számítógép tegnap és ma. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő jegyzet Teekommunikációs magazin Megjeenik havonta Kiadja: Teecom Press Bt. Feeős kiadó: A kiadó ügyvezető igazgatója Főszerkesztő: Várnagy Attia Vezetőszerkesztő: Koár Sándor Lapigazgató: Czinege Erika

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére Vodafone Power to you Érvényes: 2014. június 2-től a készlet erejéig. Kérjük, mindent írjanak rá a megrendelésre, beleértve a tartozékokat is! Az árlistában

Részletesebben

ConCorde tab T10 + BT Billentyüzet

ConCorde tab T10 + BT Billentyüzet ConCorde tab T10 + BT Billentyüzet Hatékony 1.6 GHz-es dual-core processzor A rendkívül gyors és hatékony kétmagos 1.6 GHz- es processzor lehetővé teszi a tableten telepített alkalmazások optimális használatát.

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

LowPrice 2012-2013. LowPrice

LowPrice 2012-2013. LowPrice LowPrice 2012-2013 LowPrice 2012-2013 Micro SD memóriakártyák Kingston microsdhc 8GB Class 4 SDC4/8GB 11$ MicroSDHC 8GB Class 4 SDC4/8GB 11$ Samsung 16GB Class 10 TF Card 22$ Kingston microsdhc 16GB Class

Részletesebben

Készülék típusa ÁR. Ezüst, kék és narancssárga színekben értékesítjük.

Készülék típusa ÁR. Ezüst, kék és narancssárga színekben értékesítjük. LG GS 290 Frekvenciasáv: 850/900/1800/1900 Teljes belső memória: 40MB Memóriakártya típusa: MicroSD Súly (gramm):89 Kijelző felbontása és színei: 240x400, 262k Érintőképernyő: 3" teljes érintőkijelző MMS,

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Toshiba Satellite L50-C-15E (PSKWTE-00N008HU)

Toshiba Satellite L50-C-15E (PSKWTE-00N008HU) Toshiba Satellite L50-C-15E (PSKWTE-00N008HU) Bruttó ár: 0 Ft Termékvonal: Termékvonal2: Processzor: Processzor jellemző: Memória mérete: Memória bővíthetőség: Memória típusa: Háttértár mérete: Háttértár

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2014. november 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2014. november 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2014. november 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig Kifutó modell! Apple iphone 6 Apple iphone 6 PLUS Apple iphone

Részletesebben

Asztali PC kínálatunk:

Asztali PC kínálatunk: Asztali PC kínálatunk: Alfa Office PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3420-3,20GHz Memória: 4GB DDR-III 99 291 Ft + ÁFA Alfa II Offfice PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3460-3,50GHz Memória:

Részletesebben

Súlya: 66g Színes, grafikus kijelző GPRS WAP WAP, MMS. Mp3 lejátszó Infravörös port, Bluetooth. Diktafon, Kihangosítás. Súlya: 81g GPRS WAP, WAP, MMS

Súlya: 66g Színes, grafikus kijelző GPRS WAP WAP, MMS. Mp3 lejátszó Infravörös port, Bluetooth. Diktafon, Kihangosítás. Súlya: 81g GPRS WAP, WAP, MMS Motorola K1 Súlya: 102g,, 115 750 20970 Motorola Q9h - HSDPA Motorola V3 Súlya: 134g,,,, MP3/AAC zene lejátszó,, Infraport, Microsoft Windows Mobile 6.0, 2 MPixeles kamera, 2.0 stereo,, 140MB belső memória

Részletesebben

Lenovo Ideapad Z K601DCHV

Lenovo Ideapad Z K601DCHV Lenovo Ideapad Z51-70 - 80K601DCHV (80K601DCHV) Bruttó ár: 158.990 Ft Termékvonal: Lenovo Notebook / Lenovo Laptop Termékvonal2: Notebook / Laptop Processzor: Intel Core i3 Processzor jellemző: i3-5005u

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. december 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. december 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2015. december 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig Apple iphone 5S Apple iphone 6 Apple iphone 6S Apple iphone

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Lenovo Ideapad YOGA3 PRO 80HE00MCHV (80HE00MCHV)

Lenovo Ideapad YOGA3 PRO 80HE00MCHV (80HE00MCHV) Lenovo Ideapad YOGA3 PRO 80HE00MCHV (80HE00MCHV) Bruttó ár: 0 Ft Termékcsalád: YOGA Termékvonal: Lenovo 2 az 1-ben Hibrid Notebook Termékvonal2: 2 az 1-ben Hibrid Notebook Processzor: Intel Core M Processzor

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Sajtóközlemény Azonnali közlésre Budapest, 2012. június 21. Sony notebookok a mindennapokra Magasabbra teszi a mércét a VAIO E sorozat

Sajtóközlemény Azonnali közlésre Budapest, 2012. június 21. Sony notebookok a mindennapokra Magasabbra teszi a mércét a VAIO E sorozat Sajtóközlemény Azonnali közlésre Budapest, 2012. június 21. Sony notebookok a mindennapokra Magasabbra teszi a mércét a VAIO E sorozat A Sony bemutatta általános, mindennapi használatra szánt notebookjainak

Részletesebben

Típus: W301. Termékleírás. Típus: F680. Termékleírás. Android 2.2, 3.5 kapacitív érintıképernyı Dual SIM, kettıs kamera, WIFI, GPS-funkciók

Típus: W301. Termékleírás. Típus: F680. Termékleírás. Android 2.2, 3.5 kapacitív érintıképernyı Dual SIM, kettıs kamera, WIFI, GPS-funkciók Típus: W301 WCDMA Dual SIM 3G mobiltelefon, WIFI, Java, videokamera, video lejátszó, diktafon, FM Típus: F680 Android 2.2, 3.5 kapacitív érintıképernyı Dual SIM, kettıs kamera, WIFI, GPS-funkciók Típus:

Részletesebben

DELL Vostro MONET14SKL1605_011_UBU-11

DELL Vostro MONET14SKL1605_011_UBU-11 DELL Vostro 5459 - MONET14SKL1605_011_UBU-11 (MONET14SKL1605_011_UBU-11) Bruttó ár: 204.990 Ft Termékcsalád: Vostro Termékvonal: Dell Notebook / Dell Laptop Termékvonal2: Notebook / Laptop Processzor:

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. szeptember 18-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. szeptember 18-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2015. szeptember 18-től visszavonásig vagy a készlet erejéig Apple iphone 5S 16GB Apple iphone 6 16GB Apple iphone 6 64GB

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

PROMOPACK. Kombináljon kedvére! Vezetékösszekötő, installációs és sorkapocs csomagok. 2012. április 16 - június 1.

PROMOPACK. Kombináljon kedvére! Vezetékösszekötő, installációs és sorkapocs csomagok. 2012. április 16 - június 1. PROMOPACK 2012. április 16 - június 1. Vezetékösszekötő, installációs és sorkapocs csomagok Kombináljon kedvére! Weidmüller Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Tel.: +36 1 382 7700 Fax: +36

Részletesebben

X sorozat: csúcsminőségű digitális zene. A Sony bemutatja az új vezeték nélküli Made for ipod/ iphone/ipad hangsugárzó-dokkolókat

X sorozat: csúcsminőségű digitális zene. A Sony bemutatja az új vezeték nélküli Made for ipod/ iphone/ipad hangsugárzó-dokkolókat Sajtóközlemény 2012. január 10. X sorozat: csúcsminőségű digitális zene A Sony bemutatja az új vezeték nélküli Made for ipod/ iphone/ipad -dokkolókat A Sony öt új Made for ipod/ iphone/ipad -dokkolója

Részletesebben

DELL Inspiron 5758 (DI5758N GH1TD4BK-11)

DELL Inspiron 5758 (DI5758N GH1TD4BK-11) DELL Inspiron 5758 (DI5758N2-4005-4GH1TD4BK-11) (DI5758N2-4005-4GH1TD4BK-11) Bruttó ár: 0 Ft Ár: 100.000-125.000 Ft Termékvonal: Dell Notebook / Dell Laptop Termékvonal2: Notebook / Laptop Processzor:

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2014. április 14-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2014. április 14-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2014. április 14-től visszavonásig vagy a készlet erejéig APPLE IPHONE 4S APPLE IPHONE 5C APPLE IPHONE 5C APPLE IPHONE

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK

NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK Klasszikus kialakítás Könnyű kezelhetőség Kedvező vételár Kiemelkedően hosszú üzemidő EVOLVEO EP-500 NAVON MIZU BT-60 NAVON MIZU BT-180 NOKIA 130 SOS gomb egy telefonszám azonnali

Részletesebben

Bruttó ár: 0 Ft. Háttértár mérete: Háttértár típusa: Lemez meghajtó: Kijelző méret: LED háttérvilágítás, 16:9 képarány

Bruttó ár: 0 Ft. Háttértár mérete: Háttértár típusa: Lemez meghajtó: Kijelző méret: LED háttérvilágítás, 16:9 képarány ASUS X302UJ-FN021D (X302UJ-FN021D) Bruttó ár: 0 Ft Termékvonal: Asus Notebook / Asus Laptop Termékvonal2: Notebook / Laptop Processzor: Intel Core i5 Processzor jellemző: i5-6200u / 2,30GHz - 2,80GHz /

Részletesebben

Toshiba Satellite L50-B-1VU (PSKTWE-01T00EHU)

Toshiba Satellite L50-B-1VU (PSKTWE-01T00EHU) Toshiba Satellite L50-B-1VU (PSKTWE-01T00EHU) Bruttó ár: 0 Ft Termékvonal: Termékvonal2: Processzor: Processzor jellemző: Memória mérete: Memória bővíthetőség: Memória típusa: Háttértár mérete: Háttértár

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK

NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK Klasszikus kialakítás Könnyű kezelhetőség Kedvező vételár Kiemelkedően hosszú üzemidő EVOLVEO EP-500 NAVON MIZU BT-60 NAVON MIZU BT-180 NOKIA 130 SOS gomb egy telefonszám azonnali

Részletesebben

Blackberry 8520 Curve. Blackberry 9500 (Storm) HTC 6262 Hero LG KP100

Blackberry 8520 Curve. Blackberry 9500 (Storm) HTC 6262 Hero LG KP100 Blackberry 8520 Curve Frekvenciasáv: GSM850;GSM900;DCS1800;PC S1900 Teljes belső memória: 256MB Memóriakártya típusa: Micro SD Súly (gramm): 106g Kijelző felbontása és színei: 320x240 TFT, 65e szín, 2,46"

Részletesebben

Toshiba Satellite L50-B-1DH (PSKT6E-00G005HU)

Toshiba Satellite L50-B-1DH (PSKT6E-00G005HU) Toshiba Satellite L50-B-1DH (PSKT6E-00G005HU) Bruttó ár: 0 Ft Termékvonal: Termékvonal2: Processzor: Processzor jellemző: Memória mérete: Memória bővíthetőség: Memória típusa: Háttértár mérete: Háttértár

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Symbian Nokia. A Symbian gyártója és a Nokia szabad forráskódúvá tette a Symbiant, így szabadon fejleszthetőek az applikációk a szoftverre.

Symbian Nokia. A Symbian gyártója és a Nokia szabad forráskódúvá tette a Symbiant, így szabadon fejleszthetőek az applikációk a szoftverre. Symbian Nokia Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Nokia szolgáltatások, alkalmazások Nokia smartphone-okhoz: Az ovi.com Nokia okostelefonokhoz felépített, háttérszolgáltatást

Részletesebben

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére Vodafone Power to you Érvényes: 2014. október 31-től a készlet erejéig. Kérjük, mindent írjanak rá a megrendelésre, beleértve a tartozékokat is! Az

Részletesebben

Lenovo Ideapad YOGA M1001BHV (80M1001BHV)

Lenovo Ideapad YOGA M1001BHV (80M1001BHV) Lenovo Ideapad YOGA 300 80M1001BHV (80M1001BHV) Bruttó ár: 0 Ft Termékcsalád: YOGA Termékvonal: Lenovo 2 az 1-ben Hibrid Notebook Termékvonal2: 2 az 1-ben Hibrid Notebook Processzor: Intel Celeron Processzor

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: december 13-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: december 13-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2016. december 13-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig kifutó modell! Apple Ipad Air 2 32 Apple ipad Pro Apple ipad

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

Navigáció: GPS Tracking: 3G modem: A gyors CPU-nak köszönhetően a. készülék akadozásmentesen futtatja a. is. A navigáció használata

Navigáció: GPS Tracking: 3G modem: A gyors CPU-nak köszönhetően a. készülék akadozásmentesen futtatja a. is. A navigáció használata Navigáció: A gyors CPU-nak köszönhetően a készülék akadozásmentesen futtatja a legújabb GPS navigációs szoftvereket is. A navigáció használata közben lehetősége van zenét hallgatni vagy filmet nézni, ilyenkor

Részletesebben

Lenovo Ideapad G Q5000VHV

Lenovo Ideapad G Q5000VHV Lenovo Ideapad G70-35 - 80Q5000VHV (80Q5000VHV) Bruttó ár: 0 Ft Termékvonal: Lenovo Notebook / Lenovo Laptop Termékvonal2: Notebook / Laptop Processzor: AMD Quad-Core Processzor jellemző: A4-6210 1,80GHz

Részletesebben

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja!

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja! Szeretni fogja! A KaVo ESTETICA E30 inden, ait szeretne. A KaVo ESTETICA E30 szép küső, kiváó érzés. A KaVo ESTETICA E30 a fogászati tökéetesség új dienzióját nyitja eg, a KaVo áta biztosított inőségnek,

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató 2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron Kezelési útmutató Technikai specifikáció: RAM Memória: 1GB Dual Core Cortex A7 1.3GHz processzor 3,5 kapacitív érintőkijelző 320 x 480 px felbontással

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK

NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK Klasszikus kialakítás Könnyű kezelhetőség Kedvező vételár Kiemelkedően hosszú üzemidő EVOLVEO EP-500 NAVON MIZU BT-60 NAVON MIZU BT-180 NOKIA 130 SOS gomb egy telefonszám azonnali

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Nyomógombos telefonok

Nyomógombos telefonok Nyomógombos telefonok Klasszikus kialakítás Kedvező vételár Kö yű kezelhetőség Nagyo hosszú üze idő Evolveo EP-500 Mizu BT-60 Mizu BT-180 Nokia 130 SOS gomb egy adott telefonszám azonnali hívásához Kínálatunk

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila műszaki vezető

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila műszaki vezető Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila műszaki vezető A DVR kínálat bemutatása AVTECH MDR, AVC sorozatú DVR-ek bemutatása; SAMSUNG SRD sorozatú DVR bemutatása;

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Lenovo Ideapad YOGA VF00CMHV (80VF00CMHV)

Lenovo Ideapad YOGA VF00CMHV (80VF00CMHV) Lenovo Ideapad YOGA 910 80VF00CMHV (80VF00CMHV) Bruttó ár: 477.990 Ft Termékcsalád: YOGA Termékvonal: Lenovo 2 az 1-ben Hibrid Notebook Termékvonal2: 2 az 1-ben Hibrid Notebook Processzor: Intel Core i5

Részletesebben

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére Vodafone Power to you Érvényes: 2015. augusztus 3-tól a készlet erejéig. Kérjük, mindent írjanak rá a megrendelésre, beleértve a tartozékokat is! Az

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2017. május 15-től visszavonásig vagy a készlet erejéig kifutó modell! kifutó modell! Apple ipad 32 Apple Ipad Air 2 32

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

VGN-TT21XN/B. Extrém stílus és hordozhatóság

VGN-TT21XN/B. Extrém stílus és hordozhatóság VGN-TT21XN/B Extrém stílus és hordozhatóság Különösen kifinomult notebook, intenzív noir színben, nagy teljesítményű funkciókkal és biztonsági megoldásokkal. Fejezet: Extrém stílus és hordozhatóság 1 FŐ

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Csúcsmobil készülékek képességeinek összevetése. Készítette: Érseki Norbert (LFDAK9) Kiss Bálint (XIVRS0)

Csúcsmobil készülékek képességeinek összevetése. Készítette: Érseki Norbert (LFDAK9) Kiss Bálint (XIVRS0) Csúcsmobil készülékek képességeinek összevetése Készítette: Érseki Norbert (LFDAK9) Kiss Bálint (XIVRS0) Beveztés Sok féle mobiltelefon A felhasználói igények szerint: kamerás mobil zenelejátszásra szánt

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben