Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek"

Átírás

1 Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

2 Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services) Fő tevékenység Váaati nyugdíjprogramok értékeése > Nagy-Britannia > Hoandia > Svájc > Franciaország részére Egyéb szogátatások Modefejesztések > Mortaitás eemzés > Hozamgörbék aktuáriusi értékeésekben > Eszközök / köteezettségek projekciója > Befektetés (ALM), cash-fow eemzés > Stb. Femérések koordináása > Nyugdíj juttatások számvitei beszámoókban 2

3 Tartaom Éetbiztosítás: Az éetbiztosítás szerepe. Legfontosabb éetbiztosítási típusok. Kiegészítő biztosítások. Csoportosítás a biztosítottak köre szerint. Nyugdíjbiztosítás: A magyar nyugdíjrendszer röviden. Nemzetközi kitekintés. A biztosítók és nyugdíjaapok gazdasági szerepe. Nyugdíjja kapcsoatos számítások. Az éetbiztosító befektetései és a tartaékok. Éetbiztosítási termékek díjszámítási technikája. 3

4 Éetbiztosítás

5 Az éetbiztosítás szerepe Gazdasági fejődés: Pénzpiaci igények vátozása, meyre a piaci szerepőknek reagáni ke. Legfontosabb jeemzők: Gazdasági fejődés új igények. A gazdagodássa párhuzamosan fejődik a pénzügyi művetség. Kompe megodások iránti igény megnő. Átátható, szeméyre szabott termékek iránti igény fokozódik. Korábban: akossági bankok inkább a rövid távú befektetési ehetőségeket biztosították, és a biztosítók pedig a hosszú távú céok eéréséhez nyújtottak segítséget, de ez mára megvátozott, az igények vátozásáva ezen intézmények ehetőségei is kibővütek. 5

6 Pénzügyi szükségetek kieégítésének sorrendje I.. Vaamiyen akhatás (p. abéret, szüőkné stb.). 2. Átaános fehasznáású biztonsági tartaék. 3. Átaános tartaék kiegészítése. 4. Gondoskodás a gyermekrő. 5. Differenciát gondoskodás a gyermekrő. 6. Autóvásárás, ietve minőségi csere. 7. Minőségi akhatás. 6

7 Pénzügyi szükségetek kieégítésének sorrendje II. 8. Eő-takarékosság betegség esetére. 9. Nyugdíj-kiegészítés, ietve saját nyugdíjtőke gyűjtése. 0. Házastárs nyugdíj-kiegészítéséhez tőke gyűjtése.. Nyugdíjtőke járadékra vátása. 2. Vagyon hátrahagyása a hozzátartozóknak. 3. Eőgondoskodás magateheteten időskori önmagunkró. 4. Lakás ikvidáása, vagyis értékének átvátása járadékká. 7

8 Biztosítási aapfogamak. Kockázat Gazdasági érteemben vett veszteség, kár ehetősége. Véeten események áta befoyásot. A kapcsoódó események a résztvevők áta eőre nem átható függetenü következnek be. Átaában érvényesü a károsító jeeg, de nem mindig (p.: éetben ét biztosítása). A kockázat jeege, eredete Természeti (eemi kár). Bioógia (betegség, haá, éetben ét). Gazdasági (hite). Társadami (baeset, rabás). Biztosítási esemény: Oyan esemény, amey kivátja a biztosító szogátatás-tejesítési köteezettségét. 8

9 Biztosítási aapfogamak 2. Veszéyközösség Azonos vagy hasonó kockázatoknak kitett biztosítottak (biztosított dogok) összessége. A biztosítható kockázat A kockázathoz kapcsoódó biztosítási események paraméterei statisztikaiag femérhetőek. A kockázatfeosztás statisztikai módszere A tejes veszéyközösségre jutó várható kár a veszéyközösség tagjai között a várható egyedi károknak megfeeően kerü feosztásra. Biztosítás Veszéyközösségbe tömörüt hasonó, de etérő kockázatú tagok (biztosítottak) jövőbeni és femérhető várható biztosítási eseményei (kárai) aapján a biztosítóra, mint a veszéyközösség szervezőjére háruó köteezettségeknek a kockázatfeosztás statisztikai módszerén aapuó eváaása, cserében azért a köteezettségért, ameyet a veszéyközösség tagjai a biztosító számára fizetnek (díj). A feek köteezettségváaásának gazdaságiag ehetségesnek és ésszerűnek ke ennie. 9

10 Az éetbiztosítás sajátosságai Kockázat Nem a hagyományos érteemben vett kár, mert nem mérhető objektíven csak összegbiztosítás köthető. Bioógiai eredetű kockázat. Biztosítási esemény: Éetbiztosítás esetén: haáeset (kockázati) vagy megéés (eérési, nyugdíj). Veszéyközösség Biztosított egyének köre. Tartaékképzés sajátosságai: Éetbiztosítások időtartama aatt maimum egyszer következhet be káresemény, eentétben a neméetbiztosításokka. Etérés a dimenziókban: Vagyonbiztosítás: > Mikor? Hányszor? Mekkora? Éetbiztosítás: > Mikor? 0

11 Az éetbiztosítási szerződés kucsfogamai A szerződés kucsfogamai: A szerződés tartama: > Átaában meghatározott időtartamra szónak, és nincsenek naptári évhez kötve, minimum 5, maimum évre köthetők. Biztosítási összeg > Attó függően, hogy a biztosítás miyen biztosítási esemény bekövetkezését engedi meg, ehet (nem ke azonos összegnek ennie): Haáeseti. Eérési. Lejárati összeg.

12 Az éetbiztosítási szerződés kucsfogamai Szerepői: A biztosító: > Az adott váaat, aho a biztosítást megkötik A szerződő: > Az a szeméy, aki a biztosítási szerződést köti, és annak díját fizeti. Átaában a biztosított, vagy a kedvezményezett, de nem köteezően. A biztosított: > Akinek az éetéve kapcsoatos eseményre a biztosítás szó. Ha nem egyezik a szerződőve, akkor írásbei hozzájáruása ke a szerződéshez. A kedvezményezett: > Lehet több szeméy, és nem csupán természetes szeméy. Köteezettsége nincs, csak jogai, azonban tudta nékü megvátoztathatja a szerződő, ezért a egkevésbé stabi. 2

13 Legfontosabb éetbiztosítási típusok I.. KOCKÁZATI (haáeseti) éetbiztosítás: Arra vonatkozik a szerződéskötés, hogy a biztosított a biztosítás tartama aatt ehaáozik, és ezért a biztosító a kedvezményezett részére kifizeti a szerződésben meghatározott biztosítási összeget. Eőnye hogy aacsony díj fizetéséve magas színvonaú szogátatás érhető e. Azonban a ejáratig vaó eéés esetén a biztosítás kifizetés nékü megszűnik. Annak cészerű megkötni, akinek még nincs nagyobb megtakarítása, azonban a csaádjáró szeretne gondoskodni arra az esetre, ha történne vee vaami. Hitefedezeti éetbiztosításként is megfee, vaamint a csaádon beüi jövedemi egyenőtenségek áthidaására is. 3

14 Legfontosabb éetbiztosítási típusok II. 2. ELÉRÉSI (megéési) éetbiztosítás: Arra vonatkozik a szerződés, hogy a biztosított a biztosítás tartama aatt nem haáozik e. Ekkor részére, vagy a kedvezményezett részére a biztosító a szerződésben eőre meghatározott biztosítási összeget kifizeti. Fontos eméeti konstrukció, azonban gyakoratban nem fordu eő. Nem ehet visszavásároni, ezért ha a szerződő nem tudja a díjat fizetni, eveszti a megtakarított összeget. 4

15 Legfontosabb éetbiztosítási típusok III. 3. VEGYES éetbiztosítás: A kockázati és az eérési éetbiztosítás kombinációja. Eső átásra jó konstrukciónak tűnik, ám Magyarországon inkább átaános tartaékképzésre hasznáják. Ez a pénzügyi kutúra emaradottságára uta. A kockázati és az eérési részre vonatkozó biztosítási összegnek nem ke megegyezni. Ennek egyik oka, hogy átaában nem egyezik a két rész biztosítási tartama. 4. EGÉSZ ÉLETRE szóó biztosítás: Ha a fenti tartamokat ekezdjük nyújtani, akkor az eérési és a kockázati biztosítás tartama összeér. Így mindenképp a biztosított haááva ér véget, és ekkor mindenképp kifizetés történik. Speciáis céjai vannak: > Temetési kötségek fedezése. > Örökösödési ieték kivátása. 5

16 Legfontosabb éetbiztosítási típusok IV. 5. Unit Linked (befektetett egységekhez kötött) éetbiztosítás: A kezdeti unit inked enevezésse ietett biztosításokhoz képest nagy vátozás. A díjak az eszközaapba kerünek. Az ügyfé pénze egységekben (fehamozási és kezdeti egységek) van nyivántartva, mey egységek árfoyamát naponta értékeik (eadási és vétei árfoyam értékeése a biztosító szempontjábó nézve) az eadási árfoyam mindig magasabb, és a küönbséget átaában a biztosító küönböző kötségek címén evonja. A eggyakoribb aapok Magyarországon: > Magyar kötvényaap. > Magyar részvényaap. > Nemzetközi kötvényaap. > Nemzetközi részvényaap. 6

17 Legfontosabb éetbiztosítási típusok V. 6. Járadékbiztosítás (nyugdíjbiztosítás) A biztosítás az egyén részére jeenegi éetkorátó kezdve adott összegű kifizetést (járadékot) biztosít egy összegű díj fizetése eenében. A járadék növekedhet vagy indeáhatják (infációva, béremeésse). > Infációva vagy béremeésse növekvő járadék kockázatot rejt magában a biztosító / nyugdíjpénztár részére. Ritkán vásáronak egyének járadékbiztosítást. > Inkább a nyugdíjpénztáron keresztü. Nyugdíjpénztár vásárohat járadékot éetbiztosítótó (kisebb pénztárak esetén javasot kockázataik csökkentésére a kis veszéyközösség miatt). 7

18 Kiegészítő biztosítások Az éetbiztosításokat gyakran az aábbi eemekke együtt értékesítik: Baeseti haá. Baeseti rokkantság. Bizonyos rettegett vagy kritikus betegségek. Rokkantság. Műtét. Kórházi ápoás. 8

19 Csoportosítás a biztosítottak köre szerint Szerződő és biztosított kapcsoata szerint: Egyéni. Csoportos. Biztosítottak száma szerint: Egy éetre szóó. Két éetre szóó. Több éetre szóó. 9

20 Éetbiztosító befektetései és tartaékoás Az éetbiztosító a biztosítási díjat befekteti: Unit inked biztosítás (vagy egyéb váasztható portfoiós biztosítás) esetén a biztosított áta meghatározott befektetési egységekbe. Egyébként a biztosítás jeegének, időtartamának megfeeő (átaában kevésbé kockázatos) értékpapírba: > Áampapír, kötvény. > Kisebb mértékben részvény, egyéb értékpapír. Az éetbiztosító tartaékot képez: A várható kifizetésekre (biztosítási esemény bekövetkezésekor). Kockázatokra (haandóság kedvezőten aakuása): > Ennek szerepe a nem-éet biztosításhoz képest csekéy, de nyugdíjbiztosítás esetén jeentős ehet. > A tartaék-számítás részeteive nem fogakozunk. 20

21 Éetbiztosítás - Díjszámítás

22 Mortaitás tábák feépítése Éetkor:. Eérhető egnagyobb éetkor (eddig tart a mortaitási tába, átaában 00 vagy 20 év): Túéők az adott évben. Ehaáozók az adott évben. w Az ehaáozás vaószínűsége az adott évben). A túéés vaószínűsége az adott évben. 22

23 Jeöések. Túéési rend: éetkorig: Túéési vaószínűség a következő évben: p Túéési vaószínűség a következő t évben: t p Meghaási vaószínűség a következő évben: q Meghaási vaószínűség a következő évben: q t Haottak száma a következő évben: d Haottak száma következő t évben: t d q t t p d t p q d - p t - t - / / p - t 23

24 Jeöések 2. Biztosítási összeg s (sum) Biztosítási díj: Egyszeri: A Éves : P (premium) 24

25 Diszkontáás, kamatos kamat Kamatáb: i Diszkontáb: v / (i) Tőke: T Tőke fehamozott értéke n időszak után: F n T ( i) Tőke jeenértéke (n időszak utáni kifizetés) -n J n n T ( i) T v n Péda: Kifizetés 4 éven beü 2,000,000 forint értékben (5%-os kamatáb esetén) jeenértéke 2,000,000 *.05^(-4),645,000 (a diszkontáb: v / ). Ezt a műveetet diszkontáásnak hívjuk. 25

26 Éetbiztosítási termékek technikája I. Az éetbiztosítás díja: a.) A biztosítási díj részei (átaánosan): > Kockázati díjrész (nettó díj). > Váakozói díjréssze növet díj (bruttó díj). b.) A díj számítása: > Aktuáriusok (biztosítás-matematikusok) számoják. > EKVIVALENCIA aapeve: Bevéteek jeenértékének várható értéke Kiadások jeenértékének várható értéke. Ehhez a haandósági vaószínűségekre (mortaitás tábák) és a hosszú távú reákamatábra is szükség van. 26

27 Éetbiztosítási termékek technikája II. - Kommutációs számok Nettó díj kiszámítása Az egyes biztosítási típusok nettó díját ún. kommutációs számokka fogjuk kifejezni. Kommutációs számok: C v D v d w M åci C C... i w N å Di D D... i C D w w 27

28 Éetbiztosítási termékek technikája III. - Péda: Kockázati éetbiztosítás nettó díja Kockázati biztosítás nettó díja (egységnyi biztosítási összeg esetén) n- n 2 n- n 2 : ) / d...v d v d (v ) q...v q v q (v n A 28 n n- n 2 D M M v ) / d...v d v d (v -

29 Éetbiztosítási termékek technikája IV. - Péda2: Járadékbiztosítás nettó díja Járadékbiztosítás nettó díja A szerződő n éven keresztü (év eején) kap Ft-ot ha éetben van. A járadék nem növekszik. ä :n v /v v (N - N n v / ) / D v 2 /v 2 /... v 2 v 2 A járadék díjának képetét gyakran hasznájuk: n- /v n- /... v n- > Adott pénzösszeg átvátása pénzáramássá (n hosszú időtartam). Egy összegű biztosítási díj éves díjra konvertáása. n- Fehamozott tőke nyugdíjjáradékra vátása (nyugdíjat ma. n évig foyósítják, éethosszig tartó nyugdíj esetén n ). w /v 29

30 Éetbiztosítási termékek technikája V. - Nettó díjak számítása Kockázati éetbiztosítás egyszeri díja: Az eérési biztosítás egyszeri díja: Kockázati éetbiztosítás rendszeres díja: Az eérési biztosítás rendszeres díja n n D M M A - : D m n m n m N N M M ä A P - - : : : A 30 A vegyes biztosítás egyszeri díja: A vegyes biztosítás rendszeres díja n n D D A : n n n D D M M h A - ) ( : m n m n m N N D ä A P - : : : m n n m n m n m N N D M M h ä A ä A h P - - ) ( : : : : :

31 Éetbiztosítási termékek technikája VI. - Bruttó díj számítása Kötségeemek a bruttó díjban Figyeembe ke venni a küönfée kötségeemeket. Bruttó egyszeri díj számítása PB egyszeri PN egyszeri a s g s ä :n > Szerzési kötségek (afa): a s > Díjfizetéshez kötődő kötségek (béta): b P > Átaános kötségek (gamma): g s Bruttó éves díj számítása a s (PNéves g s ä -b :n PB éves ) 3

32 Az infáció kezeésének ehetséges módjai Díjemeés: az ügyfé számára ehetővé teszi a díj emeését anékü, hogy újabb kockázateemzésnek vetné aá. Mértéke átaában infációkövető, és minimumhoz van kötve (p. 0% aatti infáció esetén nem akamazható). NEM ÁREMELÉS!!! Többethozam-visszatérítés: módjai a szogátatás emeése, ieve kamatozó betétkéni jóváírása az ügyfé számára. Revaorizáció: ún. értékkövetéses technika. A díjemeés mértéke a díjtartaék többethozamának mértékét követi. 32

33 Nyugdíjbiztosítás

34 Magyar nyugdíjrendszer kiaakuása Második viágháború után aakut ki a társadaomnyugdíj-biztosítás rendszere. Korábban is éteztek nyugdíjpénztárak, aapok: Az átauk kezet vagyon a viágháború aatt jórészt megsemmisüt. A társadaombiztosítási rendszer hiánnya indut. Az aktív tagok befizetései fedezik a jeenegi nyugdíjasok kifizetéseit. Nem eég stabi rendszer: > Hiánnya küszködik. > Az eöregedő társadaom probémája súyosan érinti. > Juttatások kiegészítése (p. 3. havi nyugdíj) tovább növei a deficitet. 34

35 Magyar nyugdíjrendszer kiaakuása - Nyugdíjreform 993. évi 96.tv. Önkéntes nyugdíjpénztárak. Tb-nyugdíj rendszerét nem érinti. Kiegészítő megtakarítást tesz ehetővé (beépés nem köteező) évi 82. tv. Magán-nyugdíjpénztárak. Tb- nyugdíj egy részét vátja ki. Páyakezdők részére köteező a beépés. 35

36 A magyar nyugdíjrendszer három piére Magyar Nyugdíjrendszer Magánnyugdíj -pénztárak Társdaom- biztosítás Önkéntes nyugdíjpénztárak A jeenegi rendszer kiaakításának szempontjai Társadaombiztosítási nyugdíj súyos teher az áamháztartásnak Magántőke bevonása a nyugdíjszektorba - hatékonyabb vagyonkezeés Áami heyett öngondoskodás szerepének növeése, szeméetvátás 36

37 A magyar nyugdíjrendszer három piére - Tb nyugdíj Járuék: Munkátató : 24%. Munkaváaó :.5% (ha nem magán-nyugdíjpénztári tag: 9.5%). Nyugdíj mértéke függ: Szogáati időtő. Átagkeresettő. Nyugdíjemeés Svájci formua - 50% infáció - 50% országos nettó béremekedés. Juttatás Nyugdíj - egyén és özvegy részére. Kiegészítő juttatások: > 3. havi nyugdíj. > Egyéb kiegészítések. 37

38 A magyar nyugdíjrendszer három piére - Magánnyugdíj Beépés Páyakezdők részére köteező. Bizonyos fetéteekke vissza ehet épni a tisztán tb-nyugdíj rendszerébe. Egyéni számák Tag tuajdona (munkátatói támogatás nem vész e kiépés esetén). Befizetések Bruttó fizetés 8%-a - amey 0%-ra kiegészíthető. Befizetés adómentes. Kifizetések 0 éves várakozási idő. Juttatások Egyösszegű kivét. Járadék (egy éetre szóó vagy özvegyi nyugdíj). 38

39 A magyar nyugdíjrendszer három piére - Önkéntes nyugdíj Beépés önkéntes Egyénieg vagy a munkátató támogatásáva. Egyéni számák Tag tuajdona (munkátatói támogatás nem vész e kiépés esetén). Kedvező adózású befizetések Cég részére adómentes. Egyén részére adókedvezmény. Kifizetések 0 éves várakozási idő. 0 és 20 év közötti kivétek csökkenő adómértékke. 20 év után (vagy korábbi nyugdíjba vonuás esetén) adómentes kifizetések. Juttatások Egyösszegű kivét. Járadék (egy éetre szóó vagy özvegyi nyugdíj). 39

40 Magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak tagétszáma (ezer fő, év végén) Magán Önkéntes Forrás: PSZÁF 40

41 Magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak áta kezet vagyon (miiárd Ft, év végén) Magán Önkéntes Forrás: PSZÁF 4

42 Önkéntes- és magán-nyugdíjpénztárak fő tevékenységi terüetei Tevékenységek Tagtoborzás. Adminisztráció: > Tagok adatainak nyivántartása, egyéni számák kezeése > Adatszogátatás a PSZÁF részére. Vagyonkezeés, befektetési tevékenység: > Átaában küső szogátató(k) igénybevéteéve. Biztosításmatematikai (aktuáriusi) tevékenység: > Évente aktuáriusi jeentés ekészítése. 42

43 Egyéb hosszú távú egyéni megtakarítási ehetőségek Nyugdíj-eőtakarékossági száma Portfóiót az egyén áíthatja össze. Csak a nyugdíjba vonuáskor férhet hozzá. Adókedvezmény az adott évi befizetésekre. Megtakarításos éetbiztosítás Értékpapírok: Értékpapírszáma > Részvények, kötvények, egyéb értékpapírok. Befektetési aapok 43

44 Nyugdíjbiztosítás - Nemzetközi kitekintés

45 Nemzetközi kitekintés - Csoportosítás a finanszírozó aapján Áam Szinte minden országban van áami nyugdíj. Szerepe vátozó: > Angoszász országokban (USA, Nagy-Britannia) csekéy. > Európában a kontinensen: Átaában jeentős. Munkátató Fogakoztató nyugdíjaapok szerepe egyes országokban jeentős. A munkátató szponzorája az aapot: > Jeenegi és korábbi munkaváaók részére. Pénzintézetek, biztosítók Nyugdíjbiztosítás küönböző formái. Egyéni megtakarítások 45

46 Nemzetközi kitekintés - Csoportosítás a juttatás formája aapján Feosztó-kirovó rendszer Áami rendszerek többsége iyen. Jeenegi aktív tagok befizetései finanszírozzák a kifizetéseket a nyugdíjasok részére. Magánszférában nem jeemző (kivéve egyes biztosító egyesüetek). Hozzájáruássa meghatározott rendszerek (defined contribution) Tagok befizetései egyéni számákon. A fehamozott tőkét a nyudíjkorhatár eérésekor vátják át járadékká (d. annuitásró szóó részt). Magyar önkéntes- és magán-nyugdíjpénztárak ezen az even működnek: > Közép-Keet-Európában ez jeemző. Szogátatássa meghatározott (defined benefit) Nyugdíjformua > Nyugdíj szogáati időtő és keresettő függ. Hiány esetén pótbefizetéseket ke tejesíteni > Biztosítás-matemaikai (aktuáriusi) értékeés aapján módosítani ke a hozzájáruási rátát, hogy fedezzék az ígért juttatás. Nyugat-Európai fogakoztatói nyugdíj-programok jeentős része iyen: > Tendencia a defined contribution-re vátás finanszírozási nehézségek miatt. Hibrid rendszerek: Lehetnek vegyes rendszerek: > Defined contribution hozamgaranciáva. > Egyéb garanciák. 46

47 Defined benefit nyugdíj- és egyéb hosszú távú váaati juttatások eterjedtsége Defined benefit nyugdíj Nyugdíjba vonuás utáni eü. Korai nyugdíjazás (defined benefit) Vezetői nyugdíjprog ram (defined benefit) Végkieégítés Törzsgárda juttatás USA Nagy-Britannia Hoandia Németország Svájc Svédország Begium Írország 47

48 Defined benefit nyugdíj- és egyéb hosszú távú váaati juttatások eterjedtsége Defined benefit Nyugdíj Nyugdíjba vonuás utáni eü. Korai nyugdíjazás (defined benefit) Vezetői nyugdíjprog ram (defined benefit) Végkieégítés Törzsgárda juttatás Oaszország Kanada Japán Franciaország Norvégia Dé-Afrika Korea 48

49 Péda: Nagy Britannia. Áami nyugdíj összege aacsony, két részbő á: Fi összeg. Keresettő függő összeg. Egyéni nyugdíj-eőtakarékosság szerepe jeentős. 49

50 Péda: Nagy Britannia 2. Szées körben eterjedtek a fogakoztatói nyugdíjprogramok. Szogátatássa meghatározott (defined benefit) programok eterjedtek - vannak defined contribution programok is). > Visszaszoruásuk tapasztaható a pénzügyi nehézségeik miatt Sok aap bezár és defined contribution programot indít. > A cég csődbemenetee veszéyezteti a tagok nyugdíját. Áami garanciaaapot hoztak étre (PPF - Pension Protection Fund). > Hatássa van a céges beszámoóra (méreg, eredménykimutatás) Megnehezítheti a cég eadását, beovadását. 50

51 Biztosítók és nyugdíjaapok gazdasági szerepe Intézményi befektetők: Nagybefektetőként finanszírozzák > Váaatok > Áam működését A biztosítók a gazdákodás biztonságát garantáják: Piacgazdaság fontos szerepői. > Kiszámíthatóság. Megtakarítások és nyugdíjbiztosítások: Egyéni vagyonfehamozás eszköze. > Haasztott fogyasztás. Hosszú távú anyagi biztonság. 5

52 Nyugdíjbiztosítás - Számítások

53 Haandósági tábák A haandóság függ: Födrajzi heytő (p. ország). Munkakörüményektő (nehéz fizikai munka végzése esetén rosszabb). Éetkörüményektő (p. vezető beosztásúak haandósága átaában jobb). Egészségügyi heyzettő (p. rokkantnyugdíjasok haandósága rosszabb). Az időponttó (a haandóság az idő eőre haadtáva javu). 53

54 Haandósági tábák figyeembevétee Egyéni éet- és betegségbiztosítás esetén: Egészségügyi áapotot figyeembe veszik. > Kis összegű biztosítás esetén ettő etekinthet a biztosító. Csoportos biztosításokná átaában nem vizsgáják. Nagyobb méretű csoport esetén az egyéni etérések kiegyenítődnek. Nyugdíjpénztárak: Átaában nem vizsgáják, átagos haandóságga számonak. Cécsoport meghatározás: Másrészt a biztosítók és pénztárak akamazhatnak oyan stratégiát, mey adott - jobb megtérüést jeentő - cécsoportra fókuszá (p. fiata, magasabb keresetű tagok nyugdíjpénztár esetén). 54

55 Nyugdíjpénztárakban akamazott számítások Fehamozott összeg éetjáradékká aakítása. Éetjáradék képetének akamazásáva. Nyugdíjba vonuásig fehamozott tőke becsése: Hozzájáruássa meghatározott rendszerek (p. magyarországi magán- és önkéntes pénztárak esetén) nincs hozam- vagy tőkegarancia. Hátraévő várható éettartam kiszámítása: Várható kifizetés becséséhez. Éves hozam kiszámítása Figyeembe ke venni az évközi pénzáramásokat (cash-fow-t). > Bejövő: Hozzájáruás > Kimenő: Nyugdíjkifizetés. Kötségek. 55

56 Éetjáradék - definíció Éetjáradék - Az éetjáradék annak a pénz-áramásnak a diszkontát értéke, ameyet éetkorú egyén részére éete végéig fizetnek. 56

57 Éetjáradék típusok Éetjáradék típusok Egy éetre szóó : A juttatást csak az egyén kapja, özvegye nem jogosut juttatásra. Két éetre szóó : Az egyén haáa esetén az özvegyi nyugdíjat is biztosítanak. > Figyeembe ke venni: Nem minden biztosítottnak van özvegye (más kedvezményezett is ehet). Özvegyi juttatás etérő ehet a tagitó (átaában csökkentett juttatás). 57

58 Éetjáradék képet (egy éetre szóó) v v v ä ä w w w : Áandó (nem növekvő) éetjáradék Korábban ismertetett - fi időtartamú - járadékképetbő evezethető. Áandó növekedési ütemű éetjáradék Közeíthető áandó éetjáradékka. 58 Közeíthető áandó éetjáradékka. N N p p i p i p i i p i p i p p v p v p v ä ä » w w w w w w w ) (... ) ( ) ( ) ( ) (... ) ( ) ( ) ( ) ( ) (... ) ( ) ( : ) ( (p)

59 Nyugdíjba vonuáskor fehamozott tőke becsése Fehamozott tőke becsüt értéke Évente egységnyi összegű hozzájáruást fizet be a tag. Fetéteezett kamatáb: i (megjegyzés: érdemes reákamatta számoni az infáció hatásának kiküszöböése érdekében). Nyugdíjkorhatárig n időszak van hátra. S n Fehamozott tőke nyugdíjba vonuáskor: n S n ( i) n ( i) n-... ( i) (( i) ( i)* i n -) Évi H összegű befizetés esetén a várható nyugdíj, ha a nyugdíjpénztár a befizetésbő c százaékot adminisztratív céokra evon: H(- c) S ä n 59

60 Hátraévő várható éettartam Hátraévő várható éettartam A hátraévő éettartam vaószínűségi vátozó (T). Ennek várható értéke a hátraévő várható éettartam ( ) ) 3( ) 2( ) (... 3d 2d d - )) ( )* P(T...( 2) 2* P(T ) * P(T 0) 0* P(T e w w e ) 3( ) 2( ) (... 3d 2d d - - -

61 Köszönjük a figyemet!

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell

Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell Mutnoás és fetétees ogt odeek akaazása Mkroökonoetra,. hét Bíró Ankó Véeten együtthatóú ode Aggregát kereset becsése véeten együtthatóú MNL odee: Berry, Levnsohn, Pakes (BLP, 995 Econoetrca) Lényeg: rugaas

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Nyugdíjprogram Jövőkulcs Classic

Nyugdíjprogram Jövőkulcs Classic Nyugdíjprogram Jövőkulcs Classic Higgy magadban. A Himalája meghódítása? Új hobbi? Közös élmények az unokákkal? Bármit is tervez nyugdíjas éveire, az UNIQA nyugdíjprogramja segít Önnek abban, hogy anyagi

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ,

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató) 2013 április, Budapesti Corvinus Egyetem Haladó pénzügytan dr.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok Az alább leírtak nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak.

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24.

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. A Nemzeti Együttműködés Programja ITT AZ IDŐ, HOGY MEGTEREMTSÜK A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT! Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben