Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ"

Átírás

1 Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ

2 Kora regge, késő éjszaka. Vagy egy sűrű munkanap közepén. 2

3 A városi áruterítés mindig kihívást jeent. Zsúfot utcák, szűk sikátorok és sok megáás. A Vovo FL-e azonban mindig ura ehet a heyzetnek, és az eérhető egjobb gazdasági eőnyöket évezheti. A kifejezetten bevárosi környezethez kifejesztett és aakított, az üzemidőt, a termeékenységet, a biztonságot, a kiátást és a manőverezőképességet aapértékként kínáó Vovo FL teherautó segít, hogy a dogok föébe kerekedjen. A Vovo üzeti partnereként továbbá a megbízható szogátatások szées kínáata révén oyan szeméyre szabott száítási megodáshoz juthat, amey tökéetesen ieszkedik az Ön igényeihez. Könnyű, mozgékony, megbízható, hatékony, egyszerű. Röviden A Vovo FL. Itt áthatja miért: 1 Egyszerű birto koni és vezetni. A Vovo FL gondtaan tuajdonást kíná, ameyben saját döntése szerinti mértékben vehet részt. Ha úgy szeretné, csak a vezetésse ke fogakoznia szogátatásunk és terméktámogatásunk gondoskodik a többirő. Hosszú napok a fükében. Áandó be- és kiszáás a kiszáítások során. A kényeem és az ergonómia ezért kiemet fontosságú. Az Ön, mint járművezető számára, ietve a számunkra egyaránt. 4 Erő és mérnöki munka. 5 Leki nyugaom. 6 Akár 4, akár 6 iteres motort váaszt, a Vovo FL bőséges erőt és tejesítményt biztosít Önnek. Az ehhez ieszkedő eektromos rendszerekke, sebességvátóva és technoógiáva. 2 Kényeem. Hogyan aakunak a szervizintervaumok? Ho kaphatok tanácsot üzemanyagfogyasztásom csökkentéséhez? Lízingehetem a teherautómat? A Vovo FL tuajdonosa számára végteenek a ehetőségek az egyedi igényeknek megfeeő, szeméyre szabott megodások terén. 3 Biztonság. Vaamennyi Vovo termék aapját képezi a biztonság terén végzett szakadatan munkánk. Egy Vovo FL-ben mindig a egjobb és egkorszerűbb biztonsági gondokodásmód veszi majd körü. A környezet védeme. A Vovo fenntarthatóságga és aternatív hajtásáncokka végzett kutatómunkája a teherautó-ipar évonaába tartozik. És ez az üzemanyag-megtakarítássa kapcsoatos munkánkra is igaz. Mert minden csepp számít. 3

4 CSOMAGSZÁLLÍTÁS ÉS POSTA Bárho, bármikor. Ahová mennie ke, pontosan a keő időben. A csomagok, postai küdemények vagy fogyasztási cikkek száítása a szűk sikátorokban évő üzetekbe veszéyes és nehéz feadat. A Vovo FL négyhengeres, 12 tonnás vátozata tökéetesen akamas a zsúfot bevárosi környezetben végzett munkára. A fükébe történő ehető egkönnyebb be- és kiszáás, az erős motor és a könnyű eső, ietve hátsó tengeyek révén bőségesen eegendő tejesítmény á a rendekezésére nehezebb rakományok esetén is, soha nem csorbítva a teherautó rugamasságát. 4 Könnyű megközeítés. I Sync egyszerűség. Izmos hátsó tengeyek. A 17,5"-os kerekek és a csúszásgátós feüet a ehető egkönnyebb műveetté teszik a be- és a kiszáást. Bővebb információk a járművezetői kényeemrő a 14. odaon Automatizát sebességvátó a nyugaomért. Koncentrájon a forgaomra és a kormányzásra, és bízza az I Sync -re a fokozatvátást! Bővebb információk a sebességvátók váasztékáró a 22. odaon A 12 tonnás Vovo FL könnyű hátsó tengeye akár 8,5 tonna terheésse is megbirkózik, a égrugózás pedig zökkenőmentes üzemeést ígér. Bővebb információk a tengeyek váasztékáró a 10. odaon

5 5

6 NE IDEGESKEDJEN, NE AGGÓDJON Egyszerű birtokoni és vezetni. A Vovo FL birtokása és vezetése mindig oyan, mint amiyennek szerette vona. De mindenek eőtt egyszerű. És könnyű. Nem szükséges a motortechnoógia magas fokú ismerete. Nincs szükség a biztosítási törvények tanumányozására. Ön vezet és evégzi a kiszáításokat a többirő mi gondoskodunk, a ehető egegyszerűbbé téve az üzemetetést és az Ön munkanapjait. A átás magabiztosságot nyújt. És ehetővé teszi a tejesítést. Egy Vovo FL-ben mindig tisztában ehet környezetéve. A tükrök mérete és eheyezése, vaamint az eső szévédő nyújtotta átómező a ehető egjobb kiátást nyújtja. Egészítse ki mindezt a kiegészítő abakokka, és a ehető egjobb körüményekhez jut ahhoz, hogy megbirkózzon a bevárosi zsúfotságga. Megerősített ökhárítók. A háromrészes eső ökhárító acé sarokeemekke készü, jó eenáást biztosítva az ütközésekke szemben, és csökkentve a kisebb baesetek utáni javítások kötségeit. 6

7 Tökéetes átáthatóság egyeten piantássa. Oyan sok, vagy oyan kevés, ahogy szeretné. A Vovo FL műszeregységét és műszerfaát a ehető egintuitívabb módon aakították ki és rendezték e. A műszerek eheyezése a ehető egjobb ergonómiát kínája, míg a műszerfaon évő műszereket úgy heyezték e, hogy egyeten piantássa tökéetes áttekintést nyújtsanak az üzemadatokró. A Vovo oyan szogátatásainak igénybevéteéve, mint a Fue Advice vagy a Vovo Premium Lease minden segítséget megkap, ami a teherautó üzemetetéséhez szükséges ehet. Lehetővé tesszük, hogy üzeti tevékenységének egfontosabb részére koncentráhasson: a száításra. Szeméyre szabva. Kizáróag az Ön igényeinek megfeeően. Biztonságos amikor Ön nincs ott. Bármit is szeretne, a Vovo FL tejesíti. Saját igényeinek meghatározása után a teherautó már gyáriag eőkészíthető azoknak megfeeően. Speciáis akamazások vagy feépítmények is hozzáadhatók mindezek zökkenőmentessé teszik az Ön tevékenységét, már az eső naptó. Természetesen Vovo FL-je átfogó, távirányítású riasztórendszerre is feszerehető, amey eriasztja a tovajokat és megeőzi a opásokat. A riasztó könnyen működésbe hozható, és riaszt, ha vaaki megpróbája kinyitni az ajtókat, megbienteni a fükét vagy kivenni az akkumuátort. Minden forduóva megbirkózik. Kicsi de masszív. Rugamas de erős. És kifejezetten a városi környezet szűk tereihez tervezték. A Vovo FL minden részét a ehető egjobb manőverezőképességet figyeembe véve tervezték meg és aakították ki. A gyorsan reagáó műszerek és fokozatok, vaamint az egyenetes gyorsuás a egszűkebb heyeken is átsegíti Önt. Egy rendszer induásra készen. A Vovo FL korszerű, mindenre kiterjedő eektromos rendszerre készü, amey a teherautó vaamennyi funkcióját és akamazását vezéri, ietve szabáyozza. Az összeáítás bármikor kiegészíthető további eemekke és akamazásokka. Ietve természetesen vaamennyi termékjeemző könnyedén vezérehető a vezetőüésbő. 7

8 VOLVO DÍZELMOTOROK Egy Vovo teherautó Vovo motorra. Egy égben köttetett házasság. Négy- vagy hathengeresek. 5,1 vagy 7,7 iter. A Vovo FL kínáatában nem taá kivetnivaót. Bőséges nyomaték, gyors reakciók és óerős tejesítmény. Az Ön igényeihez igazított tejesítmény, amey ideáis a bevárosi áruterítéshez, a maximáis termeékenységet és jövedemezőséget szem eőtt tartva. Mindig, minden egyes munkanapon. 8 TELJESÍTMÉNY NÉGY- VAGY HATHENGERESEK FORGATÓNYOMATÉK Vezesse akár a Vovo FL D5K, akár D8K vátozatát, mindig bőséges motorerő á a rendekezésére. Páratanu gyors reakcióinak köszönhetően a motor minden száítási feadathoz optimáis. Lásd a tábázatokat a 29. odaon A Vovo D5K motor egy négyhengeres, 5,1 iteres egység, 210 vagy 240 óerős tejesítményszintte. A D5K az egyik egerősebb négyhengeres motor a piacon, és ideáis oyan kisebb teherautókhoz, mint a 12 tonnás Vovo FL. A nehezebb Vovo FL teherautókhoz, pédáu a 18 tonnáshoz a hathengeres 7,7 iteres Vovo D8K motor ieszkedik tökéetesen, 250 vagy 280 óerős tejesítménnye. Mindkét motor szées és apos nyomatékeadást, vaamint viámgyors reakciókat nyújt aacsony forduatszámon is. A D5K motor egnagyobb nyomatéka Nm, míg a D8K motoré Nm. Lásd a tábázatokat a 29. odaon UTÁNKEZELÉS ZÁRT FORGATTYÚSHÁZ-SZELLŐZÉS EURO 6 A Vovo Trucks utánkezeési megodása biztosítja a rugamasság fenntartását, miközben optimaizája a kipufogógázok hőmérséketét és a NO X kibocsátási szintet a hatékony utánkezeéshez. Az utánkezeő rendszer az SCR kataizátor meett egy díze oxidációs kataizátort, egy díze részecskeszűrőt és kiegészítő hőbefecskendezőt is tartamaz mindezt egyazon kipufogódobon beü. Az eredmény egy rendkívüi erejű és tejesítményű motor, amey tejesíti az eőírásokat, gondját viseve környezetünknek és jövőnknek. A zárt forgattyúsház-szeőzési rendszer segítségéve megakadáyozhatja az oajveszteséget, amey beszennyezhetné az oajkibocsátástó titott terüeteket. Ez küönösen fontos az éemiszerek terítéséné, ietve más oyan szegmensekben, aho küönösen szigorúak a környezetvédemi követemények. A szigorú európai károsanyag-kibocsátási szabványok szabáyozzák a dízemotorok áta kibocsátott szennyező anyagok mennyiségét. A egújabb vátozat, az Euro 6-os szabvány jeentős csökkentést ír eő eődjéhez, az Euro 5-höz képest, akár 75 %-ot is. A Vovo Trucks megodása a kihívásra a szeektív kataitikus redukciós technoógia (SCR) továbbfejesztése egy vízhűtéses kipufogógáz-visszavezető rendszer (EGR) akamazásáva. A Vovo FL kínáatában szerepő mindkét motort apróékosan az Euro 6 eőírásainak tejesítése érdekében fejesztették ki, a tejesítmény és a nyomaték csökkenése, ietve az üzemanyag-fogyasztás növekedése nékü. Mindenki számára eőnyös heyzet. A járművezetők és a környezet számára egyaránt.

9 VÁLTOZÓ GEOMETRIÁJÚ TURBÓFELTÖLTŐ MOTORFÉK ÉS KIPUFOGÓFÉK KIEGÉSZÍTŐ SZÍJKERÉK A GENERÁTORNAK A vátozó geometriájú turbófetötő ehetővé teszi a motor turbófetötőjének effektív hatásfokának vátoztatását a körüményeknek megfeeően, nagyobb tejesítményt biztosítva kis sebesség és aacsony forduatszám meett. A motorfék kíméi a kerékfékeket, egyútta meghosszabbítja a féktárcsák és fékbetétek éettartamát. A Vovo FL esetében két küönböző erőtejes motorfék-rendszer közü váaszthat kipufogófék önmagában, ietve kipufogófék kompressziós fékke kombináva. Az FL motorjai opciósan egy kiegészítő szíjkerékke is eáthatók a generátor számára. Ez ehetővé teszi egy hűtőegység kompresszorának vagy generátorának működtetését menet közben. VÁLTOZATLAN SZERVIZINTERVALLUMOK ADBLUE A károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében AdBue, egodás kerüt akamazásra. Az AdBue egy küön tartáybó jut a motorba, és a gázoajfogyasztás 5 6 %-át teszi ki. Az Euro 6 a motoroktó és a szervizszeméyzettő is sokat követe. A szigorú károsanyag-kibocsátási követemények azonban nem vátoztatták meg a szervizintervaumokat a Vovo FL tuajdonosai számára. A karbantartási követemények vátozatanok. MELLÉKHAJTÁS A D5K és a D8K motorok opcióként egyaránt feszerehetők egy 600 Nm-es meékhajtóműve, amey biztosítja a kiegészítő akamazások vagy a jármű saját rakománykezeő berendezésének meghajtását. OLAJCSERE A Vovo cserespecifikáció (VDS4) minőségi szabvány akamazásáva a Vovo FL sorozat átagos oajcsere-periódusa kiométer a D5K, ietve kiométer a D8K esetén. 9

10 A SOKOLDALÚ ALVÁZ Tökéetesen iesztve. A városi éethez. SZEMÉLYRE SZABOTT VAGY STANDARD A Vovo FL oyan avázkiaakítást kíná, amey a városi környezetben végzett megbízások minden eképzehető igényeinek vagy feadatainak megfeeően aakítható. Az aváz masszív és eenáó, mégis könnyű, ehetővé téve nehezebb rakományok száítását is, továbbá eég sokodaú ahhoz, hogy ehetővé tegye a testre szabott kiaakítást. Egészen az aapoktó. 10 A Vovo FL aváza standard kiaakításban vagy az Ön igényeihez igazított erendezésse is megrendehető. A Vovo feépítményezési instrukciók (VBI rendszer) jóvotábó a feépítményezők száítási idejei csökkennek, és Ön egy tökéetes teherautóhoz juthat, a ehető egrövidebb időn beü, az Ön saját tevékenységéhez igazított tökéetes feépítménnye.

11 TENGELYTÁVOLSÁGOK A kerék méretétő és a teherautó tömegétő függően a Vovo FL sorozat tagjainak tengeytávosága 3250 és 6800 mm közötti ehet. TOVÁBBFEJLESZTETT FELÉPÍTMÉNYEZŐ KONZOLOK A feépítményezők munkájának további eősegítése érdekében az avázon küönfée feépítményező konzook heyezhetők e. A kombinációk a kiegészítő követeményeknek megfeeően részetesen specifikáhatók. ELSŐ TENGELYEK HÁTSÓ TENGELYEK A teherbírási követeményektő függően négy küönfée, gondozásmentes eső tengey váasztható. A D5K motorra szeret teherautókná a egnagyobb teherbírás 4,5 tonna, míg a D8K motoros teherautókná a teherbírás 4,5 és 7,1 tonna között vátozhat. A váasztható fefüggesztést a tengey etoása határozza meg. A Vovo FL kínáatában szerepő mindhárom tengey gondozásmentes, és a váaszték a teherautó tömegétő függ. A hátsó tengeyek 8,5 11,5 tonnás teherbírássa rendehetők. A négyhengeres Vovo FL esetében a vontathatóság 19 tonna, míg a hathengeres teherautók 25 vagy 36 tonnás vontathatóságú differenciáműves tengeyeket kínának. KERÉKMÉRETEK FELFÜGGESZTÉS-KÍNÁLAT A Vovo FL sorozat három küönböző kerékmérette rendehető. A kis 12 tonnás, négyhengeres vátozat kerekei 17,5"-osak, míg a nehezebb, hathengeres motorra szeret teherautókhoz 19,5 vagy 22,5"-os kerekek váaszthatók. A tengeyterheés függvényében három küönfée fefüggesztés váasztható az eső, ietve a hátsó tengeyekhez: ég- vagy aprugózás, ietve a kettő kombinációja. A égrugózás szintszabáyzása a rakodórámpának megfeeő szint beáítása érdekében az eektronikusan vezéret fefüggesztés (ECS) révén a műszerfaon taáható kapcsoók, ietve egy vezérődoboz segítségéve vezérehető. Egyszerűen vezethető, könnyen rakodható. ADBLUE-TARTÁLY ÜZEMANYAGTARTÁLYOK A teherautó kiviteétő és a küöneges követeményektő függően műanyag, acé vagy aumínium üzemanyagtartáyok rendehetők, 80 és 430 iter közötti térfogatta. A 32 iteres műanyag AdBuetartáy beépített szivattyúegységet tartamaz, és az aváz jobb odaán heyezkedik e. Speciáis akamazásokná szükség esetén a ba odaon is eheyezhető, és iyenkor ba odai üzemanyagtartáya is kombináható. 11

12 HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS Tiszta módja a dogok megtisztításának. A Vovo FL-t a egkisebb részetekig arra tervezték, hogy bármiyen munkafeadat során hatékony és megbízható partnerként működjön. Mint pédáu a huadékgyűjtés során. A gyakori megáássa, vaamint be- és kiszáássa járó munkanapok során eengedheteten a könnyű beépés. Akárcsak egy kényemes füke. És ne feedkezzünk meg arró sem, hogyha a szemét eszáításáva fogakozik, jobb, ha nem növei a szennyezettséget túzott károsanyag-kibocsátássa. A Vovo FL megfee az Euro 6 károsanyag-kibocsátási szabvány eőírásainak, és széeskörű szűrési technoógiája révén gondoskodik arró, hogy Ön mindig inkább a megodás, mintsem a probéma részét képezze. 12 Egy kényemes munkanap. Veem van az erő. A huadékgyűjtési munka számos be- és kiszáást jeent naponta. De sok üésben tötött órát is. A Vovo FL kényemet és megközeíthetőséget is kíná. Bővebb információk a beső kényeemrő a 14. odaon Fagyasztó, egy eektromos emeőhorog Egy motorra vagy sebességvátóra szeret kiegészítő meékhajtómű hozzáadása jeenti a megodást. Bővebb információk az PTO ehetőségekrő a 31. odaon Tágas betér. Önnek készüt. Egyedü dogozik? Vagy párban dogoznak? Heyre van szüksége kiegészítő feszereései számára? A füke mérete jeentheti a küönbséget a kausztrofóbia és egy jó munkanap között. Bővebb információk a ehetséges fükeméretekrő a 33. odaon Fogakozzon bármiyen tevékenységge vagy feadatokka, a Vovo FL eőkészíthető az Ön igényeinek megfeeően, és fekészíthető feépítménye igényeihez is.

13 13

14 KÉNYELEM Lépjen be könnyebben egy kényemes munkanapba! A be- és kiszáás a teherautóbó fárasztó tevékenység is ehet. A Vovo FL ezért kétépcsős feépőve készü, amey a ehető egnagyobb mértékben megkönnyíti munkanapjait. A könnyen eérhető kapaszkodók, a csúszásmentes bevonat és az opciós feépőviágítás jóvotábó gyorsan efeejtheti a gyakori be- és kiszáások kényemetenségeit. 14 Tágas füke. Ergonomikus üések. Aacsony beső zajszint. A Vovo FL kínáatában három méret szerepe: a nappai füke, a komfort füke és a dupafüke az utasok számára és a rakodóheyek méretére vonatkozó igényeinek megfeeően. Széességü 2100 mm, míg hosszúságuk 1600 és 2980 mm között vátozik. Vaamennyi üést hosszú kormánykerék mögött tötött napokhoz fejesztették ki. A vezető- és az utasüés egyaránt ergonomikus kiaakítású, és az Ön igényeinek megfeeőn dönthető, ietve áítható. Mindkét üést szennyeződésáó szőtt texti borítja, és piros, ietve fekete színű integrát biztonsági övve is rendehetők. A kényemes és keemes beső környezet megteremtése érdekében a Vovo FL fükéinek hangszigeteését úgy aakították ki, hogy a ehető egnagyobb mértékben csökkentse a motor és a kerekek hangját, ietve a küső zajokat. A füeinek kíméése ehetővé teszi, hogy nyugodtabban és a kormányzásra összpontosítva vezethessen. Bőséges tároóhey. Fükefefüggesztés. Audió ehetőségek. Tároóheyek az ajtókban és a műszerfaban. Feső tároó, motorsátoron eheyezett tároó az üések között. Vaamint további tároóegységek hozzáadásának ehetősége a fükében. A Vovo FL-ben sosem esz hiány tároóheybő fontos vagy kevésbé fontos homijainak tároásához. A füke eső fefüggesztése gumipárnákat tartamaz, míg a hátsó fefüggesztés csavarrugók és engéscsiapítók kombinációját akamazza. Ez minimaizája a függőeges emozduásokat, és egyenetes haadást tesz ehetővé. Teremtsen fükéjébő koncerttermet vagy hírovasó putot. Mindössze annyit ke tennie, hogy meghatározza a kívánamait, és váaszt a rádiót, CD, mp3, kihangosító és USB ehetőségeket kínáó audió csomagjaink közü. Bővebb információk a 34. odaon

15 Áítható kormánykerék. A kormánykerék átmérője 460 és 500 mm közötti, és pneumatikusan áítható a kívánt, egkényemesebb heyzetbe. Minden részet számít. Légkondicionáás. A műszerfa erendezése. Amikor tejes napokat töt Vovo FL-jének fükéjében, fontos a fárasztó mozduatok minimaizáása, vaamint annak biztosítása, hogy minden könnyen eérhető egyen. A műszerek és a kezeőszervek intuitív eheyezésűek, és a eggyakrabban hasznátak mindegyike a kormánykerék közeében taáható. Forró nyári napok vagy hideg téi déutánok... A Vovo FL természetesen keemes kímát kíná a fükében, ami ehetővé teszi, hogy jó munkát végezzen. Az aap fűtőrendszer áófűtésse is kiegészíthető, így a teherautó mindig meeg és barátságos. Ha égkondicionáást váaszt, nemcsak hűvös, de megfeeő páratartamú evegő várja a fükében. A műszerfa és a műszeregység intuitív erendezésű, és egyeten szempiantássa biztosít minden információt a teherautó étfontosságú eemeirő. Mindig tökéetesen tisztában ehet az üzemanyag és az AdBue szintjéve, a sebességge, a forduatszámma és az oajnyomássa. 15

16 A FÜLKE KÜLSEJE Fogtunk vaami jót, és még jobbá tettük. A Vovo FL a Vovo teherautók csaádjának egkisebb tagja, egy prémium teherautó-kínáat magátó értetődő része. Egy eegáns teherautó igazán korszerű küsőve, amey továbbra is könnyen és egyszerűen hasznáható, ietve vezethető. Ez nem beképzetség ez az igazság. Ez egy csodáatos teherautó, amey csodáatosan visekedik. Szakszerűen az adott feadathoz szabva. Pimasz szeméyisége magabiztosságot és hatékonyságot sugároz, amey a városi környezet természetes részeként tűnik fe, mégis kiemekedik abbó. Megbízható, termeékeny, jövedemező és biztonságos. Más szavakka egy Vovo FL. 16 Aerodinamika. Légtereők. V-formájú viágítás. A Vovo FL fükéjének küseje a kisebb égeenáás érdekében aerodinamikus és finoman ívet kiaakítású. A üzemanyagmegtakarítás meett ez az átaános vezethetőséget is javítja. A égtereők is eősegítik a égeenáás csökkentését, és kiegészítő égtereő paneek segítségéve még tovább csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást. A Vovo FL fényszórói a nappai menetviágítás EU-s eőírásainak megfeeő jeegzetes, V-aakú LED-jeive jeentősen javítják a áthatóságot, és könnyen eszerehetők. A LED-es viágítás ehaványu ha a heyzetjezőt vagy a tompított fényszórót bekapcsoják. Eüső hűtőrács. Opciós tetőabak. A méhsejt mintázatú eüső hűtőrács fokozza a égáramást, ami eősegíti a motor hűtését és az utánkezeési foyamatot. ovo FL teherautójához tetőabakot is renv dehet, üveg vagy fém kiviteben, kézi vagy eektromos működtetésse.

17 17

18 BIZTONSÁG Természetesen biztonságos. Ez egy Vovo. A biztonság a Vovo aapértékei közé tartozik, és a Vovót vezető sofőrök biztonságának fejesztése minden tettünknek szerves része. Így természetesen a Vovo FL-ben is megjeennek mindazon tapasztaatok és műszaki innovációk, ameyekre az emút évek során szert tettünk. Egy Vovo FL-ben mindig biztonságban és védeem aatt érezheti magát. De a kiváó kiátásnak köszönhetően ameyet még tovább fejesztettünk a 12 tonnás FL-né környezete is biztonságban van. Eektronikus menetstabiizáó program. Rögzített üések. Megerősített füke. A Vovo FL fükéjében az üések biztosan rögzünek a padóhoz, és az optimáis biztonság érdekében a rögzítést megerősítették. Az egész fükét megerősítették, hogy baeset esetén erős biztonsági teret nyújtson. És természetesen a füke tejesítette a Vovo vaamennyi ütközési és töréstesztjét. Integrát biztonsági övek. Extra feszereés. A biztonsági övek a comfort és a standard üések esetén is integrátak, és kiemekedő ütközésáósságga rendekeznek. A biztonsági övek piros színben is rendehetők, így az öv hasznáata jó átható az arra járók számára. Tetszés szerint bármiyen kiegészítő biztonsági feszereést megrendehet a fükéjébe. Láthatósági meény, tűzotó készüékek és esősegéydobozok egyaránt rendehetők. Eüső és hátsó aáfutásgátó rendszerek. A Vovo FL aapfeszereése az eektronikus menetstabiizáó, az ESP. Ez a termékjeemző javítja a biztonságot és az iránytartási stabiitást nehéz menetkörümények között, és segít ekerüni a boruáshoz vezető heyzeteket. 18 A többi közekedőt védi az eüső aáfutásgátó rendszer (FUP), vaamint a hátsó aáfutásgátó (RUP), amey megakadáyozza, hogy baeset esetén a kisebb járművek a teherautó aá szorujanak.

19 Lásson mindent! A zsúfot bevárosi utcák megköveteik a járművezetőtő, hogy szemme tartsa a környezetét. A Vovo FL nagyméretű színezett szévédőve készü, és küső visszapiantó tükrök számos vátozatban rendehetők hozzá, eektromos mozgatássa és fűtésse vagy anékü csakúgy, mint szées átószögű vagy a közveten környezetet mutató tükörre. Az opciós utasodai odanézeti tükrök, az ajtókban méyebbre húzott abakok, vaamint a hátsó abak megrendeéséve pedig még jobban feügyeheti rakományát, ietve közveten környezetét. 19

20 KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK Munkavégzés 9-tő 5-ig. És egy kicsit tovább. Egy város számára étfontosságú a ogisztikai támogatás és szogátatás biztosítása. Az akadáyok etávoítása, az utak megtisztítása vagy csupán nyugodt, zöd pihenőheyek megteremtése és megépítése. Egy patós feépítményű, kis horgos emeőve eátott Vovo FL tökéetesen megfee bármiyen eképzehető közösségi akamazásra. Erős motorja és kiemekedő manőverezőképessége révén képes ejuttatni Önt oda, ahová szeretné. Optimaizát égése és minimaizát károsanyag-kibocsátása révén pedig kiveszi részét a városi környezet keemesebbé téteébő. Kényemes utazás. A Vovo FL fükéjében a vezető- és az utasüés is ergonomikus kiaakítású, hogy kényemesek, egyben biztonságosak egyenek. Bővebb információk a járművezetői kényeemrő a 14. odaon Fogakozzon a vezetésse, mi gondoskodunk a többirő! Ön dönti e, hogy miként végzi a tevékenységét. Mi csak annyit tehetünk, minden eképzehető ehetőséget biztosítunk Önnek. Mint pédáu a Vovo Premium Lease-t. Ön vezet mi gondoskodunk a többirő. Bővebb információk a ízingehetőségekrő a 25. odaon 20 A csaádhoz tartozik. Sötétben is átható identitás. Könnyen feismerhetően Vovo, egy bizaomra métó embémáva, egy szakembereknek szánt, minőségi teherautó-kínáat részeként. A Vovo FL bizamat ket és megbízhatóságot sugároz. Bővebb információk a füke küsejérő a 16. odaon A jeegzetes V-aakú LED-ek gondoskodnak róa, hogy FL-je mindig a Vovo csaádjának tagjaként jeenjen meg, ugyanakkor megviágítja útját a sötét, éjszakai úton. Bővebb információk a LED viágításró a 16. odaon

21 21

22 SEBESSÉGVÁLTÓ ÉS FÉKRENDSZER A megfeeő bevárosi fokozat megtaáása. A megfeeő sebességvátó kiváasztása bonyout ehet. Mindent figyeembe ke venni a megbízásait, a környezetét, a korábbi tréningjeit és még a szeméyiségét is. A Vovo FL megodások egész sorát kínája, ami ehetővé teszi az Önnek egmegfeeőbb aternatíva megtaáását.

23 Manuáis. Automatikus. Meékhajtómű. Manuáis sebességvátó váasztásakor hat és kienc fokozat meett dönthet. A hatfokozatú sebességvátó bevárosi vezetéshez a egakamasabb, míg a kiencfokozatút nagy tejesítményt és einduási képességet igényő akamazásokhoz fejesztették ki. Oyan akamazások esetében, ameyek gyakori megáássa és einduássa járnak, és ameyekben szeretné biztosítani a járművezető maximáis kényemét, az automatikus sebességvátó ehet a megodás. Vaamennyi sebességvátó számos meékhajtási ehetőséget kíná a kiegészítő feszereések vagy berendezések meghajtására. Tárcsafékek. Motorfék. A Vovo FL pneumatikus fékrendszerre rendekezik, eö és hátu egyaránt beső szeőzésű féktárcsákka. Az eektronikusan vezéret fékrendszer (EBS) bokkoásgátó funkciót is tartamaz, vaamint gyorsabb fékreakciót biztosít és csökkenti a fékakatrészek kopását. A motorfék kíméi a kerékfékeket, egyútta meghosszabbítja a féktárcsák és fékbetétek éettartamát. A Vovo FL esetében két küönböző erőtejes motorfék-rendszer közü váaszthat kipufogófék önmagában, ietve kipufogófék kompressziós fékke kombináva. Összeszedett vezetés az I Sync segítségéve. Az I Sync a Vovo sima kapcsoású, automatikus fokozatvátást tartamazó inteigens sebességvátója még kényemesebbé teszi az áruterítő akamazásokat. Figyemét a biztonságos vezetésnek szenteheti, tejes mértékben a városi forgaom intenzív ritmusára koncentráva. A sebességvátó hatfokozatú, a egmagasabb fokozatban gyorsítóáttétee. Vaamennyi fokozat szinkronizát, és a fokozatvátások egy kormánykerék mögötti karra végezhetők e, eektrohidrauikus rendszer segítségéve. Nincs kupungpedá. Az I Sync az üzemanyag-fogyasztás csökkentését is eősegíti. 23

24 A VOLVO TELJES KÖRŰ AJÁNLATA Az ideáis száítási megodás. A tökéetes üzeti partner. A vezetés éménye. Egy jó evégzett munka, egy időben végrehajtott kiszáítás öröme. Ennek keene a egnagyobb gondjának ennie. Mert miért is idegeskedne a kamatok, az ismereten kötségek vagy a szükségteen megepetések miatt, ameyek akadáyozzák Önt a tevékenységében? Amikor megvásáro egy Vovo FL-t, megodások átfogó kínáata á a rendekezésére, ameyek ehetővé teszik Önnek, hogy az igazán fontos dogokra koncentráhasson. És hagyja, hogy mi gondoskodjunk a többirő. 24 Dynafeet. Minden csepp számít. Fue Advice. A Dynafeet egy fottakezeő rendszer, amey segít Önnek a járművek, a járművezetők és a száítási feadatok kezeésében. A rendszer biztosítja azon információkat, ameyek szükségesek ahhoz, hogy tejes feügyeetet gyakorohasson járművei eheyezkedése és áapota feett, vaamint javasatokat nyújt az egyes terüetek fejesztésére. Az egyes járművezetők vezetési idejének, eheyezkedésének, érkezési idejének és üzemanyag-hatékonyságának adatai egyaránt könnyen megfigyehetők. A Dynafeet rendszer kényemesen hasznáható okosteefon vagy tabet akamazásként is eérhető. A Vovo Trucks fenntartható üzemanyagmegtakarítási fiozófiája a Vovo optimáis energiafehasznáást és minimaizát környezetkárosító hatást cézó hoisztikus megközeítésének része. Az üzemanyagfogyasztás viszonyag kis épések révén jeentősen csökkenthető, ami a környezet, ietve az ügyfeek pénztárcája számára egyaránt eőnyös. A kampány járművezetői továbbképzést, műszaki újdonságokat, ietve oyan kiegészítőket is szogátatásokat foga magában, mint pédáu a feszereések kiváasztása, a jármű karbantartása, a forgaomtervező rendszerek és az eemzés. Az oyan kis részetek, mint a kerekek heyes beáítása és a megfeeő abroncsok kiváasztása jeentős üzemanyag-megtakarításhoz vezethetnek. Ovasson részetesebben is a Minden csepp számít kampányró a odaon. Az üzemanyag-fogyasztás csökkentése, ietve annak érdekében, hogy hatékony eszközöket nyújthassunk üzemanyagkötségei minimaizáásához, a Vovo kiaakította a Fue Advice szogátatást, amey szeméyes üzemanyag-tanácsadást, ietve könnyen hasznáható eszköztárat és terméktámogatást foga magában. A Fue Advice jóvotábó megtakarítása eérheti az 5 %-ot is, igazán kedvező hatást eredményezve tejes üzemanyag-fogyasztása, ietve a környezet védeme szempontjábó egyaránt.

25 Vovo Premium Lease. Vovo biztosítás. Járművezető-továbbképzés. A Vovo Premium Lease gondtaan üzemetetést biztosít, ami ehetővé teszi az Ön számára, hogy maradéktaanu a fő tevékenységére koncentráhasson. A finanszírozás, a karbantartás, a javítások és a biztosítás fix, eőre átható havidíja minimaizája a kockázatokat és nem hátrátatja üzetmenetét. Emeett a pontos kötségvetés-tervezés, a kedvezőbb cash fow és a kisebb tőkekiheyezés eőnyeit is évezheti. A Premium Lease révén a teherautó nem jeenik meg eszközként a méregében, ami megőrzi hiteképességét más beruházásokhoz. A Vovo Premium Lease segít, hogy zökkenőmentesebben és erőfeszítés nékü végezhesse tevékenységét. A Vovo biztosítás rendkívü rugamas és átfogó megodást jeent, kiemekedő biztosítási fedezettségge. A megodás természetesen az Ön egyedi üzeti igényeihez szabható. A három aaptípus a következő: Feeősségbiztosítás: fedezi a harmadik fének okozott károkat. Casco biztosítás: fedezi a harmadik féhez nem kapcsoható, saját berendezéseiben keetkezett károkat, pédáu a tűz-, opás- és rongáási károkat. Küönbözeti biztosítás: fedezi a járműre fennáó pénzügyi tartozás és a jármű értéke közötti küönbséget tejes evesztés esetén. A küönbözeti biztosítás csak a Vovo Financia Services finanszírozási szerződései esetén köthető meg. A biztosítást az Ön Vovo kereskedője nyújtva, tovább egyszerűsítve a teherautó üzemetetését, időt, erőfeszítést és pénzt takarítva meg. A Vovo járművezető-továbbképzésen vaó részvétee tovább éesítheti képességeit, és tudatosabban, ietve hatékonyabban hasznáhatja V ovo FL teherautóját. A gazdaságos járművezetés csökkenti a baesetek kockázatát, javítja az átaános biztonságot, mérséki az üzemanyag-fogyasztást és fokozza a termeékenységet. A járművezető-továbbképzés akamazásáva tejesítheti a járművezetői szakmai akamassági bizonyítvány (CPC) követeményeit. Így Ön mindig a egtöbbet hozhatja ki befektetésébő, kis vátoztatások révén is jeentős megtakarításokat érve e. 25

26 SPECIFIKÁCIÓK ovo FL-jének V testre szabása. Egy teherautó sem fee meg mindenre. Ezért kíná a Vovo FL végteen ehetőségeket. A rugamas avázkiaakítás és a Vovo feépítményezési utasítások (VBI) megkönnyítik a teherautó eőkészítését a feépítmény fogadására. A hajtásánc, a fükék és a feszeretségi csomagok pedig még több ehetőséget kínának. Üdvözöjük tehát a váasztási ehetőségek viágában. Egy viágban, aho kereskedője örömme kaauzoja Önt, hogy megtaája az igényeinek és vágyainak tökéetesen megfeeő teherautót ALVÁZ Tengeyek, avázmagasságok, tengeytávoságok, hátsó fefüggesztések, üzemanyagtartáyok és fékrendszer OLDAL HAJTÁSLÁNC Motorok, sebességvátók, hátsó tengeyek és meékhajtások OLDAL FÜLKE Specifikációk és méretek nappai füke, komfort füke és dupafüke esetén. 33. OLDAL FELSZERELTSÉGI CSOMAGOK Tejes feszeretségi csomagok a fokozott vezetői kényeem, a tároás és az üzemi gazdaságosság érdekében. KIEGÉSZÍTŐK Számos módon áthatja e kiegészítőkke Vovo FL-jét. Nézzen meg néhányat a kiemetek közü. 34. OLDAL 35. OLDAL

olvo FE-jének testre szabása.

olvo FE-jének testre szabása. SPECIFIKÁCIÓK ovo FE-jének V testre szabása. Üdvözi Önt a Vovo FE a korátan ehetőségek teherautója. A rugamas avázkiaakítás és a Vovo feépítmé nyezési tasítások (VBI) megkönnyítik járműve eőkészítését

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Az Ön sokodaú munkatársa. Ideáis hűtött éemiszerek száítására, de betonkeverővé is kiaakítható. Vagy huadékszáítóvá. A Vovo FE métó hírnevéhez, miszerint

Részletesebben

olvo FMX-ének testreszabása.

olvo FMX-ének testreszabása. specifikációk ovo FMX-ének V testreszabása. Egy teherautó sem fee meg mindenre. Ezért kíná a Vovo FMX végteen ehetőségeket. A rugamas avázkiaakítás és a VBI (Vovo feépítményezési utasítások) megkönnyítik

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM TERMÉKISMERTETŐ 2 Mi tesz nagyszerűvé egy jó teherautót? A egtöbben taán azt mondanák, hogy a hatékonyság a ényeg. Nagy szó ez, de mit is jeent a gyakoratban? Nos,

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

A jármű rendszerének áttekintése

A jármű rendszerének áttekintése Vlv FE Hybrid vlv fe hybrid A jármű rendszerének áttekintése D7F mtr - Eur 5 Dízelmtr párhuzams hibrid rendszerrel Nymaték 3 2 1 1/min 1. Elektrms mtr 2. Dízelmtr 3. Hibrid üzemmód Összehasnlítás D7F Specifikáció

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja!

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja! Szeretni fogja! A KaVo ESTETICA E30 inden, ait szeretne. A KaVo ESTETICA E30 szép küső, kiváó érzés. A KaVo ESTETICA E30 a fogászati tökéetesség új dienzióját nyitja eg, a KaVo áta biztosított inőségnek,

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

D16K motor euro 6. Nettó teljesítmény EC 582/2011 szerint D16K750 D16K650 D16K550 D16K550

D16K motor euro 6. Nettó teljesítmény EC 582/2011 szerint D16K750 D16K650 D16K550 D16K550 D13k motor euro 6 Teljesítmény/Nyomaték D16K motor euro 6 Teljesítmény/Nyomaték Nettó teljesítmény EC 582/2011 szerint Nettó teljesítmény EC 582/2011 szerint Teljesítmény, LE Nyomaték Nm Teljesítmény,

Részletesebben

Már 2 469 000 Ft-tól 3 karbantartással, kedvezményes finanszírozással

Már 2 469 000 Ft-tól 3 karbantartással, kedvezményes finanszírozással Már 2 469 000 Ft-tó 3 karbantartássa, kedvezményes finanszírozássa 2013 GYŐZTESE KISAUTÓK ÚJ NISSAN MICRA Az inteigens kucs oyan rendszer, mey magátó érzékei a kucsot az autó megközeítésekor, és ehetővé

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ Lindab Coverine zendvicsaneek Lindab Coverine Lindab zendvicsaneek Műszaki információ 2 Faaneek Lindab Monowa Iari és kereskedemi éüetek, 0 C feetti hűtőházak burkoására és téreváasztására akamas önhordó

Részletesebben

A vízmelegítés új generációja... Ariston

A vízmelegítés új generációja... Ariston A vízmeegítés új generációja... Ariston Eektromos vízmeegítők Rugamas komfort Önnek ECO" funkció OKOS technoógia a vízmeegítésben Mennyi meegvízre van szükségem? Vízmeegítő vásárásakor a két egfőbb szem

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

D13k motor euro 6. Nettó teljesítmény EC 582/2011 D13K540 D13K500 D13K460 D13K420. Motorfordulatszám 1/min. Legnagyobb nyomaték. Legnagyobb nyomaték

D13k motor euro 6. Nettó teljesítmény EC 582/2011 D13K540 D13K500 D13K460 D13K420. Motorfordulatszám 1/min. Legnagyobb nyomaték. Legnagyobb nyomaték 2 hajtásánc D11k motor euro 6 Dk motor euro 6 Tejesítmény/Nyomaték Tejesítmény/Nyomaték Nettó tejesítmény EC 582/2011 Nettó tejesítmény EC 582/2011 Tejesítmény, LE Nyomaték Nm Nyomaték Nm 5 5 530 530 500

Részletesebben

Szakemberektől szakembereknek

Szakemberektől szakembereknek Kezdőknek és professzionáis hasznáóknak A nagytejesítményű, kompakt fűrészek az igényes hasznáók számára nemcsak csúcstejesítményű hajtószerkezetükke, nikke-sziícium bevonatos hengerükke, kedvezően karbantartható

Részletesebben

Volvo 7900 Hybrid. Jobb üzlet a zöldebb városok számára

Volvo 7900 Hybrid. Jobb üzlet a zöldebb városok számára Volvo 7900 Hybrid Jobb üzlet a zöldebb városok számára A Volvo 7900 Hybrid sorozat új szintre emeli a zöld hatékonyságot, messze az Euro 6 követelmények fölé. A leghatékonyabb üzemű és legmegbízhatóbb

Részletesebben

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ foamin function HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ Troceen Duct SZELLÕZÕ VEZETÉKEK HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSE Mindennapjainkban küönbözõ égkezeõ, ietve kímarendszerek

Részletesebben

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készüékek Hatékony színes készüék munkacsoportok számára Lexmark X950 sorozat A nagy tejesítményű A3-as színes Lexmark X950 sorozatú készüékek rugamas funkciókat,

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton PIR keményhabokka szigetet épüetek energetikai kérdései Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton A poiuretán PIR anyag 1. A foyékony aapanyagokat

Részletesebben

JS50. Útra FEL! www.ligier.hu 02/10/2014 13:49

JS50. Útra FEL! www.ligier.hu 02/10/2014 13:49 JS50 Útra FEL! www.ligier.hu 02/10/2014 13:49 JS50 Szenzációs dizájn Olyan mint a csodálatos olasz temperamentum, agresszív és barátságos egyben. EXE JS 50 JYL.indd 3 Premium kivitelben Modern fényszórók,

Részletesebben

C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok július

C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok július C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok ÚJ CITROËN C4 Picasso Külső méretek 2016. Július ÚJ CITROËN Grand C4 Picasso Külső méretek 2016. Július CITROËN C4 Picasso Műszaki adatok C4 Picasso THP 16

Részletesebben

1,33 literes Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T Stop & Start rendszerrel. Kombinált (liter/100 km) 5,5 4,5 4,9. Városi (liter/100 km) 6,6 5,3 5,8

1,33 literes Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T Stop & Start rendszerrel. Kombinált (liter/100 km) 5,5 4,5 4,9. Városi (liter/100 km) 6,6 5,3 5,8 Urban Cruiser Műszaki adatok KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 6 M/T Stop & Start rendszerrel Fogyasztás (utoljára a 2004/3 rendelettel módosított 80/1268 EU direktíva alapján) Kombinált (liter/100 km) 5,5 4,5 4,9

Részletesebben

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli Az én árnyékoómat a SELVE vezéri Javíthatunk éetminõségén? Napeemes szé-, és fényérzékeõ az árnyékoó védeméért és hosszú éettartamáért Programozható faikapcsoó Automatikusan mûködteti az árnyékoókat Miért

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

RENAULT PREMIUM DISTRIBUTION

RENAULT PREMIUM DISTRIBUTION RENAULT TRUCKS DELIVER RENAULT PREMIUM DISTRIBUTION www.renault-trucks.hu KÖNNYÍTSE MEG A HÉTKÖZNAPOKAT! A Renault Premium Distribution remek teljesítményt és kimagasló vezetési kényelmet kínál az új,

Részletesebben

C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok július

C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok július C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok 2016. július ÚJ CITROËN C4 Picasso Külső méretek 2016. Július CITROËN C4 Picasso Műszaki adatok 2016. július C4 Picasso THP 16 EAT6 C4 Picasso BlueHDi 100

Részletesebben

C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok július

C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok július C4 Picasso és műszaki adatok 2016. július ÚJ CITROËN Külső méretek 2016. Július CITROËN Műszaki adatok 2016. július C4 Picasso THP 165 EAT6 C4 Picasso BlueHDi 100 S&S BlueHDi 120 S&S BlueHDi BlueHDi BlueHDi

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására Minta árajánat FuctuVent inteigens hővisszanyerős szeőzés kiaakítására Építt Heyszín Te E-mai Építész tervező Te E-mai Építő váakozó Te E-mai Tisztet Érdekődő! Debrecen 3 június 7 Árajánatunk a megkapott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer Geberit Mepa nyomó csővezetéki renszer Áttekintő tábáza 692 Mepa Univerzáis csövek 695 MepaTherm csövek 700 Könyök iomok 704 T iomok 707 Egyenes kapcsoóiomok 713 Oható csavarkötések 723 Faikorongok 725

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS Mennyi meegvízre van szükségem? A vízmeegítő vásárásakor két fontos paramétert ke számításba venni: a vízevétei heyek számát és a fehasznát meegvíz mennyiségét

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

Költséghatékonyság, ahogy ennek lennie kell.

Költséghatékonyság, ahogy ennek lennie kell. A PROFI srzat még többet kíná: EcTech az aacsnyabb fgyasztásért és nagybb tejesítményért tvábbi 8 LE a Pwer Pus-sza a vátómű knfigurációs ehetősége A STEYR SK3 kabin eérhető aacsny kiviteben is a jbb kiátás,

Részletesebben

Szabályozók és mérőelemek. lindab szabályozók és mérőelemek

Szabályozók és mérőelemek. lindab szabályozók és mérőelemek Szabáyozók és mérőeemek indab szabáyozók és mérőeemek Tartaom Szabáyozók és mérőeemek Standard szabáyozó kézi Szabáyozó DRU... DIRU... Ezáró DSU... DTU... DTMU/DTWU... motoros eőkészítés eektromos agy

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét. A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács

Részletesebben

TWINGO AKTUÁLIS AKCIÓ. FELSZERELTSÉG MOTOR LISTAÁR Dynamique 1,2 16V 55 kw / 75 LE 2 790 000 1,2 16V 55 kw / 75 LE Quickshift*** 3 040 000

TWINGO AKTUÁLIS AKCIÓ. FELSZERELTSÉG MOTOR LISTAÁR Dynamique 1,2 16V 55 kw / 75 LE 2 790 000 1,2 16V 55 kw / 75 LE Quickshift*** 3 040 000 TWINGO AKTUÁLIS AKCIÓ OOAlakítsd a stílusod szerint! Válassz az egyéniségedhez illő színt és akár felnit is! FELSZERELTSÉG MOTOR LISTAÁR 1,2 16V 55 kw / 75 LE 2 790 000 1,2 16V 55 kw / 75 LE Quickshift***

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

Stílusosan közlekedni.

Stílusosan közlekedni. Fiat Scudo Stílusosan közlekedni. Mi a különbség a munka és az élvezetes munka között? A Fiat Scudo. Mert megbízható, fürge és nagy teherbírású. A Scudo a legjobb belépô a hatékonyság és az elegáns megjelenés

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

CITROËN JUMPER Tehergépkocsi

CITROËN JUMPER Tehergépkocsi CITROËN JUMPER Tehergépkocsi Műszaki jellemzők 2013. február Jumper általános műszaki jellemzők Motor HDi 110 HDi 130 HDi 150 HDi 180 hengerek száma 4 4 4 4 hengerűrtartalom (cm 3 ) 2198 2198 2198 2998

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

F l e x C o m. Maximális rugalmasságot biztosító új koncepció

F l e x C o m. Maximális rugalmasságot biztosító új koncepció Kombinációs egység F l e x C o m Maximális rugalmasságot biztosító új koncepció Setting the standard 7,5 tonna össztömeg GVW jármű A hidraulikusan mozgatható válaszfal Nagyon felhasználóbarát Hidraulikus

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011 Uponor küöneges akamazások Tartaomjegyzék Rövidítések 4 Uponor ipari padófűtés Uponor ipari padófűtés PE-Xa csövek 8 Uponor PE-Xa Q&E csatakozók 9 Uponor ipari

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Mûszaki adatok áttekintése.

Mûszaki adatok áttekintése. Mûszaki adatok áttekintése. Dízelmotorok 2,5 l TDI motor (65 kw) 1 2,5 l TDI motor (80 kw) 1 Keverékképzés/Befecskendezés Common-rail közvetlen befecskendezés Common-rail közvetlen befecskendezés Hengerek

Részletesebben

ÚJ NISSAN MICRA TÁGAS TÉR

ÚJ NISSAN MICRA TÁGAS TÉR ÚJ NISSAN MICRA AKCIÓSAN MÁR THM: 2,5% 2 699 000 Ft-tó 1 MINDENKINEK 2 KEDVEZMÉNYES KÉSZLETAJÁNLATOKÉRT TÁGAS TÉR Az autó betere tágasabb, mint vaaha, vaamint új anyagokka és színekke is gazdagabb. PARKOLÓHELY

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

OPEL MOVANO Személyszállítók

OPEL MOVANO Személyszállítók OPEL MOVANO Személyszállítók Opel Movano Kombi és Busz. A legértékesebb rakomány szállítására. Kicsik és nagyok, öregek és fiatalok, sportcsapatok és szállodai vendégek, diákok és projektcsapatok bárkiről

Részletesebben

olvo FM-jének testre szabása.

olvo FM-jének testre szabása. SPECIFIKÁCIÓK ovo FM-jének V testre szabása. Egy teherautó sem fee meg mindenre. Ezért kíná a Vovo FM végteen ehetőségeket. A rugamas avázkiaakítás és a VBI (Vovo feépítményezési utasítások) megkönnyítik

Részletesebben

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK CÉGES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK CÉGES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE MÉGANE EXPRESSION KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK CÉGES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE O OÚj Energy 1,2 TCe 115 LE motor Stop&Start rendszerrel OOFlottakedvezmény már egy autó vásárlásakor is O OGazdag felszereltség: Kétzónás

Részletesebben

Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei

Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei 2016/2017. tanév, II. félév Dr. Kovács Szilveszter E-mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Informatika Intézet 107/a. Tel: (46) 565-111 / 21-07 A jármű alrendszerei

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

+ megtakarítás + technológia + teherbírás

+ megtakarítás + technológia + teherbírás ÚJ DOBLÒ CARGO MOST MÉG TÖBB LEHETőSÉG A VÁLLALKOZÁSÁBAN Nagyobb méret, fejlettebb technológia, gazdaságosabb üzemeltetés. Ez az Új Doblò Cargo. A maximális teljesítmény és funkcionalitás jegyében tervezték,

Részletesebben

SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZÕGÉPEK

SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZÕGÉPEK permetezéstechnika TARTALOM SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZÕGÉPEK FÜGGESZTETT FSZ 600/800/1000L 12-15 m 3-4 FSZ-M 800/1000L 12-18 m 5-6 FSZ-S 1200/1600L 18-24 m 7-8 KIEGÉSZÍTÕ ORRTARTÁLY 1200/1400 L 9-10 VONTATOTT

Részletesebben

DERÉKCSUKLÓS NAGYTRAKTOROK 305 580 LE

DERÉKCSUKLÓS NAGYTRAKTOROK 305 580 LE DERÉKCSUKLÓS NAGYTRAKTOROK 305 580 LE MÁR BIZONYÍTOTTÁK KÉPESSÉGÜKET A Versatie története 45 Motor 67 Sebességvátó 89 Futóművek / Vonószerkezet 1011 Hidrauika 1415 Füke / Beső tér 1617 Szerviz / Karbantartás

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

DIVERSEY Hírlevél 2012. tavasz

DIVERSEY Hírlevél 2012. tavasz DIVERSEY Hírevé 2012. tavasz Tisztet Partnerünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket 2012-ben történt termékbevezetéseinkrő, adagoó rendszereinkrő, TASKI újításainkró és aktuáis akcióinkró. TERMÉKBEVEZETÉSEK

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

Felszereltség Suzuki Swift

Felszereltség Suzuki Swift 1.2L 1.2L 1.L 5 5 Sebességváltó / / FUTÓMŰ Abroncsok és keréktárcsák 175/65R15 + acél keréktárcsa (teljes méretű dísztárcsával) 185/55R16 + könnyűfém keréktárcsa S S - S - S - Defektjavító készlet KÜLSŐ

Részletesebben

VOLVO B9L ALFA CIVIS 12 típusú autóbusz részletes műszaki leírása: 12m-es városi, szóló, alacsonypadlós autóbusz [Alváz típusa: B9L]

VOLVO B9L ALFA CIVIS 12 típusú autóbusz részletes műszaki leírása: 12m-es városi, szóló, alacsonypadlós autóbusz [Alváz típusa: B9L] SAJTÓANYAG 2008. március 19-én írta ki a pályázatot a Debreceni Megyei Jogú Város az autóbusz helyi közösségi közlekedés menetrend szerinti személyszállításra. A pályázat kapcsán a DKV Zrt. és az INTER

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

Scania Euro 6 az elsı motorok már készen állnak a piaci bevezetésre

Scania Euro 6 az elsı motorok már készen állnak a piaci bevezetésre Sajtóközlemény Világpremier: Scania Euro 6 az elsı motorok már készen állnak a piaci bevezetésre TECHNOLÓGIAI ÚJDONSÁGOK Euro 6 tehergépkocsi választék 440 és 480 lóerı A 440 és 480 lóerıs motorok a G-

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni ÁRLISTA 2015 Az árista nettó istaárakat tartamaz! 40%-ka jobban hajítható átapot Varrat néküi többrétegű csővezeték varratos Biztonságos iomokka Színjeöt Nyomáspróba-biztos Nem ke kaibráni Kiss Péter értékesítési

Részletesebben

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz Uponor Renovis - Gipszpane fafűtés/űtés feújításokoz Az Uponor Renovis gipszpane renszer ieáis megoás esősoran fa-, vagy mennyezet fűtésez, feújításokoz. A renszer fő eeme a 9,9 -es PE- Xa csöveket magáa

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben