Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ"

Átírás

1 Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ

2 Kora regge, késő éjszaka. Vagy egy sűrű munkanap közepén. 2

3 A városi áruterítés mindig kihívást jeent. Zsúfot utcák, szűk sikátorok és sok megáás. A Vovo FL-e azonban mindig ura ehet a heyzetnek, és az eérhető egjobb gazdasági eőnyöket évezheti. A kifejezetten bevárosi környezethez kifejesztett és aakított, az üzemidőt, a termeékenységet, a biztonságot, a kiátást és a manőverezőképességet aapértékként kínáó Vovo FL teherautó segít, hogy a dogok föébe kerekedjen. A Vovo üzeti partnereként továbbá a megbízható szogátatások szées kínáata révén oyan szeméyre szabott száítási megodáshoz juthat, amey tökéetesen ieszkedik az Ön igényeihez. Könnyű, mozgékony, megbízható, hatékony, egyszerű. Röviden A Vovo FL. Itt áthatja miért: 1 Egyszerű birto koni és vezetni. A Vovo FL gondtaan tuajdonást kíná, ameyben saját döntése szerinti mértékben vehet részt. Ha úgy szeretné, csak a vezetésse ke fogakoznia szogátatásunk és terméktámogatásunk gondoskodik a többirő. Hosszú napok a fükében. Áandó be- és kiszáás a kiszáítások során. A kényeem és az ergonómia ezért kiemet fontosságú. Az Ön, mint járművezető számára, ietve a számunkra egyaránt. 4 Erő és mérnöki munka. 5 Leki nyugaom. 6 Akár 4, akár 6 iteres motort váaszt, a Vovo FL bőséges erőt és tejesítményt biztosít Önnek. Az ehhez ieszkedő eektromos rendszerekke, sebességvátóva és technoógiáva. 2 Kényeem. Hogyan aakunak a szervizintervaumok? Ho kaphatok tanácsot üzemanyagfogyasztásom csökkentéséhez? Lízingehetem a teherautómat? A Vovo FL tuajdonosa számára végteenek a ehetőségek az egyedi igényeknek megfeeő, szeméyre szabott megodások terén. 3 Biztonság. Vaamennyi Vovo termék aapját képezi a biztonság terén végzett szakadatan munkánk. Egy Vovo FL-ben mindig a egjobb és egkorszerűbb biztonsági gondokodásmód veszi majd körü. A környezet védeme. A Vovo fenntarthatóságga és aternatív hajtásáncokka végzett kutatómunkája a teherautó-ipar évonaába tartozik. És ez az üzemanyag-megtakarítássa kapcsoatos munkánkra is igaz. Mert minden csepp számít. 3

4 CSOMAGSZÁLLÍTÁS ÉS POSTA Bárho, bármikor. Ahová mennie ke, pontosan a keő időben. A csomagok, postai küdemények vagy fogyasztási cikkek száítása a szűk sikátorokban évő üzetekbe veszéyes és nehéz feadat. A Vovo FL négyhengeres, 12 tonnás vátozata tökéetesen akamas a zsúfot bevárosi környezetben végzett munkára. A fükébe történő ehető egkönnyebb be- és kiszáás, az erős motor és a könnyű eső, ietve hátsó tengeyek révén bőségesen eegendő tejesítmény á a rendekezésére nehezebb rakományok esetén is, soha nem csorbítva a teherautó rugamasságát. 4 Könnyű megközeítés. I Sync egyszerűség. Izmos hátsó tengeyek. A 17,5"-os kerekek és a csúszásgátós feüet a ehető egkönnyebb műveetté teszik a be- és a kiszáást. Bővebb információk a járművezetői kényeemrő a 14. odaon Automatizát sebességvátó a nyugaomért. Koncentrájon a forgaomra és a kormányzásra, és bízza az I Sync -re a fokozatvátást! Bővebb információk a sebességvátók váasztékáró a 22. odaon A 12 tonnás Vovo FL könnyű hátsó tengeye akár 8,5 tonna terheésse is megbirkózik, a égrugózás pedig zökkenőmentes üzemeést ígér. Bővebb információk a tengeyek váasztékáró a 10. odaon

5 5

6 NE IDEGESKEDJEN, NE AGGÓDJON Egyszerű birtokoni és vezetni. A Vovo FL birtokása és vezetése mindig oyan, mint amiyennek szerette vona. De mindenek eőtt egyszerű. És könnyű. Nem szükséges a motortechnoógia magas fokú ismerete. Nincs szükség a biztosítási törvények tanumányozására. Ön vezet és evégzi a kiszáításokat a többirő mi gondoskodunk, a ehető egegyszerűbbé téve az üzemetetést és az Ön munkanapjait. A átás magabiztosságot nyújt. És ehetővé teszi a tejesítést. Egy Vovo FL-ben mindig tisztában ehet környezetéve. A tükrök mérete és eheyezése, vaamint az eső szévédő nyújtotta átómező a ehető egjobb kiátást nyújtja. Egészítse ki mindezt a kiegészítő abakokka, és a ehető egjobb körüményekhez jut ahhoz, hogy megbirkózzon a bevárosi zsúfotságga. Megerősített ökhárítók. A háromrészes eső ökhárító acé sarokeemekke készü, jó eenáást biztosítva az ütközésekke szemben, és csökkentve a kisebb baesetek utáni javítások kötségeit. 6

7 Tökéetes átáthatóság egyeten piantássa. Oyan sok, vagy oyan kevés, ahogy szeretné. A Vovo FL műszeregységét és műszerfaát a ehető egintuitívabb módon aakították ki és rendezték e. A műszerek eheyezése a ehető egjobb ergonómiát kínája, míg a műszerfaon évő műszereket úgy heyezték e, hogy egyeten piantássa tökéetes áttekintést nyújtsanak az üzemadatokró. A Vovo oyan szogátatásainak igénybevéteéve, mint a Fue Advice vagy a Vovo Premium Lease minden segítséget megkap, ami a teherautó üzemetetéséhez szükséges ehet. Lehetővé tesszük, hogy üzeti tevékenységének egfontosabb részére koncentráhasson: a száításra. Szeméyre szabva. Kizáróag az Ön igényeinek megfeeően. Biztonságos amikor Ön nincs ott. Bármit is szeretne, a Vovo FL tejesíti. Saját igényeinek meghatározása után a teherautó már gyáriag eőkészíthető azoknak megfeeően. Speciáis akamazások vagy feépítmények is hozzáadhatók mindezek zökkenőmentessé teszik az Ön tevékenységét, már az eső naptó. Természetesen Vovo FL-je átfogó, távirányítású riasztórendszerre is feszerehető, amey eriasztja a tovajokat és megeőzi a opásokat. A riasztó könnyen működésbe hozható, és riaszt, ha vaaki megpróbája kinyitni az ajtókat, megbienteni a fükét vagy kivenni az akkumuátort. Minden forduóva megbirkózik. Kicsi de masszív. Rugamas de erős. És kifejezetten a városi környezet szűk tereihez tervezték. A Vovo FL minden részét a ehető egjobb manőverezőképességet figyeembe véve tervezték meg és aakították ki. A gyorsan reagáó műszerek és fokozatok, vaamint az egyenetes gyorsuás a egszűkebb heyeken is átsegíti Önt. Egy rendszer induásra készen. A Vovo FL korszerű, mindenre kiterjedő eektromos rendszerre készü, amey a teherautó vaamennyi funkcióját és akamazását vezéri, ietve szabáyozza. Az összeáítás bármikor kiegészíthető további eemekke és akamazásokka. Ietve természetesen vaamennyi termékjeemző könnyedén vezérehető a vezetőüésbő. 7

8 VOLVO DÍZELMOTOROK Egy Vovo teherautó Vovo motorra. Egy égben köttetett házasság. Négy- vagy hathengeresek. 5,1 vagy 7,7 iter. A Vovo FL kínáatában nem taá kivetnivaót. Bőséges nyomaték, gyors reakciók és óerős tejesítmény. Az Ön igényeihez igazított tejesítmény, amey ideáis a bevárosi áruterítéshez, a maximáis termeékenységet és jövedemezőséget szem eőtt tartva. Mindig, minden egyes munkanapon. 8 TELJESÍTMÉNY NÉGY- VAGY HATHENGERESEK FORGATÓNYOMATÉK Vezesse akár a Vovo FL D5K, akár D8K vátozatát, mindig bőséges motorerő á a rendekezésére. Páratanu gyors reakcióinak köszönhetően a motor minden száítási feadathoz optimáis. Lásd a tábázatokat a 29. odaon A Vovo D5K motor egy négyhengeres, 5,1 iteres egység, 210 vagy 240 óerős tejesítményszintte. A D5K az egyik egerősebb négyhengeres motor a piacon, és ideáis oyan kisebb teherautókhoz, mint a 12 tonnás Vovo FL. A nehezebb Vovo FL teherautókhoz, pédáu a 18 tonnáshoz a hathengeres 7,7 iteres Vovo D8K motor ieszkedik tökéetesen, 250 vagy 280 óerős tejesítménnye. Mindkét motor szées és apos nyomatékeadást, vaamint viámgyors reakciókat nyújt aacsony forduatszámon is. A D5K motor egnagyobb nyomatéka Nm, míg a D8K motoré Nm. Lásd a tábázatokat a 29. odaon UTÁNKEZELÉS ZÁRT FORGATTYÚSHÁZ-SZELLŐZÉS EURO 6 A Vovo Trucks utánkezeési megodása biztosítja a rugamasság fenntartását, miközben optimaizája a kipufogógázok hőmérséketét és a NO X kibocsátási szintet a hatékony utánkezeéshez. Az utánkezeő rendszer az SCR kataizátor meett egy díze oxidációs kataizátort, egy díze részecskeszűrőt és kiegészítő hőbefecskendezőt is tartamaz mindezt egyazon kipufogódobon beü. Az eredmény egy rendkívüi erejű és tejesítményű motor, amey tejesíti az eőírásokat, gondját viseve környezetünknek és jövőnknek. A zárt forgattyúsház-szeőzési rendszer segítségéve megakadáyozhatja az oajveszteséget, amey beszennyezhetné az oajkibocsátástó titott terüeteket. Ez küönösen fontos az éemiszerek terítéséné, ietve más oyan szegmensekben, aho küönösen szigorúak a környezetvédemi követemények. A szigorú európai károsanyag-kibocsátási szabványok szabáyozzák a dízemotorok áta kibocsátott szennyező anyagok mennyiségét. A egújabb vátozat, az Euro 6-os szabvány jeentős csökkentést ír eő eődjéhez, az Euro 5-höz képest, akár 75 %-ot is. A Vovo Trucks megodása a kihívásra a szeektív kataitikus redukciós technoógia (SCR) továbbfejesztése egy vízhűtéses kipufogógáz-visszavezető rendszer (EGR) akamazásáva. A Vovo FL kínáatában szerepő mindkét motort apróékosan az Euro 6 eőírásainak tejesítése érdekében fejesztették ki, a tejesítmény és a nyomaték csökkenése, ietve az üzemanyag-fogyasztás növekedése nékü. Mindenki számára eőnyös heyzet. A járművezetők és a környezet számára egyaránt.

9 VÁLTOZÓ GEOMETRIÁJÚ TURBÓFELTÖLTŐ MOTORFÉK ÉS KIPUFOGÓFÉK KIEGÉSZÍTŐ SZÍJKERÉK A GENERÁTORNAK A vátozó geometriájú turbófetötő ehetővé teszi a motor turbófetötőjének effektív hatásfokának vátoztatását a körüményeknek megfeeően, nagyobb tejesítményt biztosítva kis sebesség és aacsony forduatszám meett. A motorfék kíméi a kerékfékeket, egyútta meghosszabbítja a féktárcsák és fékbetétek éettartamát. A Vovo FL esetében két küönböző erőtejes motorfék-rendszer közü váaszthat kipufogófék önmagában, ietve kipufogófék kompressziós fékke kombináva. Az FL motorjai opciósan egy kiegészítő szíjkerékke is eáthatók a generátor számára. Ez ehetővé teszi egy hűtőegység kompresszorának vagy generátorának működtetését menet közben. VÁLTOZATLAN SZERVIZINTERVALLUMOK ADBLUE A károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében AdBue, egodás kerüt akamazásra. Az AdBue egy küön tartáybó jut a motorba, és a gázoajfogyasztás 5 6 %-át teszi ki. Az Euro 6 a motoroktó és a szervizszeméyzettő is sokat követe. A szigorú károsanyag-kibocsátási követemények azonban nem vátoztatták meg a szervizintervaumokat a Vovo FL tuajdonosai számára. A karbantartási követemények vátozatanok. MELLÉKHAJTÁS A D5K és a D8K motorok opcióként egyaránt feszerehetők egy 600 Nm-es meékhajtóműve, amey biztosítja a kiegészítő akamazások vagy a jármű saját rakománykezeő berendezésének meghajtását. OLAJCSERE A Vovo cserespecifikáció (VDS4) minőségi szabvány akamazásáva a Vovo FL sorozat átagos oajcsere-periódusa kiométer a D5K, ietve kiométer a D8K esetén. 9

10 A SOKOLDALÚ ALVÁZ Tökéetesen iesztve. A városi éethez. SZEMÉLYRE SZABOTT VAGY STANDARD A Vovo FL oyan avázkiaakítást kíná, amey a városi környezetben végzett megbízások minden eképzehető igényeinek vagy feadatainak megfeeően aakítható. Az aváz masszív és eenáó, mégis könnyű, ehetővé téve nehezebb rakományok száítását is, továbbá eég sokodaú ahhoz, hogy ehetővé tegye a testre szabott kiaakítást. Egészen az aapoktó. 10 A Vovo FL aváza standard kiaakításban vagy az Ön igényeihez igazított erendezésse is megrendehető. A Vovo feépítményezési instrukciók (VBI rendszer) jóvotábó a feépítményezők száítási idejei csökkennek, és Ön egy tökéetes teherautóhoz juthat, a ehető egrövidebb időn beü, az Ön saját tevékenységéhez igazított tökéetes feépítménnye.

11 TENGELYTÁVOLSÁGOK A kerék méretétő és a teherautó tömegétő függően a Vovo FL sorozat tagjainak tengeytávosága 3250 és 6800 mm közötti ehet. TOVÁBBFEJLESZTETT FELÉPÍTMÉNYEZŐ KONZOLOK A feépítményezők munkájának további eősegítése érdekében az avázon küönfée feépítményező konzook heyezhetők e. A kombinációk a kiegészítő követeményeknek megfeeően részetesen specifikáhatók. ELSŐ TENGELYEK HÁTSÓ TENGELYEK A teherbírási követeményektő függően négy küönfée, gondozásmentes eső tengey váasztható. A D5K motorra szeret teherautókná a egnagyobb teherbírás 4,5 tonna, míg a D8K motoros teherautókná a teherbírás 4,5 és 7,1 tonna között vátozhat. A váasztható fefüggesztést a tengey etoása határozza meg. A Vovo FL kínáatában szerepő mindhárom tengey gondozásmentes, és a váaszték a teherautó tömegétő függ. A hátsó tengeyek 8,5 11,5 tonnás teherbírássa rendehetők. A négyhengeres Vovo FL esetében a vontathatóság 19 tonna, míg a hathengeres teherautók 25 vagy 36 tonnás vontathatóságú differenciáműves tengeyeket kínának. KERÉKMÉRETEK FELFÜGGESZTÉS-KÍNÁLAT A Vovo FL sorozat három küönböző kerékmérette rendehető. A kis 12 tonnás, négyhengeres vátozat kerekei 17,5"-osak, míg a nehezebb, hathengeres motorra szeret teherautókhoz 19,5 vagy 22,5"-os kerekek váaszthatók. A tengeyterheés függvényében három küönfée fefüggesztés váasztható az eső, ietve a hátsó tengeyekhez: ég- vagy aprugózás, ietve a kettő kombinációja. A égrugózás szintszabáyzása a rakodórámpának megfeeő szint beáítása érdekében az eektronikusan vezéret fefüggesztés (ECS) révén a műszerfaon taáható kapcsoók, ietve egy vezérődoboz segítségéve vezérehető. Egyszerűen vezethető, könnyen rakodható. ADBLUE-TARTÁLY ÜZEMANYAGTARTÁLYOK A teherautó kiviteétő és a küöneges követeményektő függően műanyag, acé vagy aumínium üzemanyagtartáyok rendehetők, 80 és 430 iter közötti térfogatta. A 32 iteres műanyag AdBuetartáy beépített szivattyúegységet tartamaz, és az aváz jobb odaán heyezkedik e. Speciáis akamazásokná szükség esetén a ba odaon is eheyezhető, és iyenkor ba odai üzemanyagtartáya is kombináható. 11

12 HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS Tiszta módja a dogok megtisztításának. A Vovo FL-t a egkisebb részetekig arra tervezték, hogy bármiyen munkafeadat során hatékony és megbízható partnerként működjön. Mint pédáu a huadékgyűjtés során. A gyakori megáássa, vaamint be- és kiszáássa járó munkanapok során eengedheteten a könnyű beépés. Akárcsak egy kényemes füke. És ne feedkezzünk meg arró sem, hogyha a szemét eszáításáva fogakozik, jobb, ha nem növei a szennyezettséget túzott károsanyag-kibocsátássa. A Vovo FL megfee az Euro 6 károsanyag-kibocsátási szabvány eőírásainak, és széeskörű szűrési technoógiája révén gondoskodik arró, hogy Ön mindig inkább a megodás, mintsem a probéma részét képezze. 12 Egy kényemes munkanap. Veem van az erő. A huadékgyűjtési munka számos be- és kiszáást jeent naponta. De sok üésben tötött órát is. A Vovo FL kényemet és megközeíthetőséget is kíná. Bővebb információk a beső kényeemrő a 14. odaon Fagyasztó, egy eektromos emeőhorog Egy motorra vagy sebességvátóra szeret kiegészítő meékhajtómű hozzáadása jeenti a megodást. Bővebb információk az PTO ehetőségekrő a 31. odaon Tágas betér. Önnek készüt. Egyedü dogozik? Vagy párban dogoznak? Heyre van szüksége kiegészítő feszereései számára? A füke mérete jeentheti a küönbséget a kausztrofóbia és egy jó munkanap között. Bővebb információk a ehetséges fükeméretekrő a 33. odaon Fogakozzon bármiyen tevékenységge vagy feadatokka, a Vovo FL eőkészíthető az Ön igényeinek megfeeően, és fekészíthető feépítménye igényeihez is.

13 13

14 KÉNYELEM Lépjen be könnyebben egy kényemes munkanapba! A be- és kiszáás a teherautóbó fárasztó tevékenység is ehet. A Vovo FL ezért kétépcsős feépőve készü, amey a ehető egnagyobb mértékben megkönnyíti munkanapjait. A könnyen eérhető kapaszkodók, a csúszásmentes bevonat és az opciós feépőviágítás jóvotábó gyorsan efeejtheti a gyakori be- és kiszáások kényemetenségeit. 14 Tágas füke. Ergonomikus üések. Aacsony beső zajszint. A Vovo FL kínáatában három méret szerepe: a nappai füke, a komfort füke és a dupafüke az utasok számára és a rakodóheyek méretére vonatkozó igényeinek megfeeően. Széességü 2100 mm, míg hosszúságuk 1600 és 2980 mm között vátozik. Vaamennyi üést hosszú kormánykerék mögött tötött napokhoz fejesztették ki. A vezető- és az utasüés egyaránt ergonomikus kiaakítású, és az Ön igényeinek megfeeőn dönthető, ietve áítható. Mindkét üést szennyeződésáó szőtt texti borítja, és piros, ietve fekete színű integrát biztonsági övve is rendehetők. A kényemes és keemes beső környezet megteremtése érdekében a Vovo FL fükéinek hangszigeteését úgy aakították ki, hogy a ehető egnagyobb mértékben csökkentse a motor és a kerekek hangját, ietve a küső zajokat. A füeinek kíméése ehetővé teszi, hogy nyugodtabban és a kormányzásra összpontosítva vezethessen. Bőséges tároóhey. Fükefefüggesztés. Audió ehetőségek. Tároóheyek az ajtókban és a műszerfaban. Feső tároó, motorsátoron eheyezett tároó az üések között. Vaamint további tároóegységek hozzáadásának ehetősége a fükében. A Vovo FL-ben sosem esz hiány tároóheybő fontos vagy kevésbé fontos homijainak tároásához. A füke eső fefüggesztése gumipárnákat tartamaz, míg a hátsó fefüggesztés csavarrugók és engéscsiapítók kombinációját akamazza. Ez minimaizája a függőeges emozduásokat, és egyenetes haadást tesz ehetővé. Teremtsen fükéjébő koncerttermet vagy hírovasó putot. Mindössze annyit ke tennie, hogy meghatározza a kívánamait, és váaszt a rádiót, CD, mp3, kihangosító és USB ehetőségeket kínáó audió csomagjaink közü. Bővebb információk a 34. odaon

15 Áítható kormánykerék. A kormánykerék átmérője 460 és 500 mm közötti, és pneumatikusan áítható a kívánt, egkényemesebb heyzetbe. Minden részet számít. Légkondicionáás. A műszerfa erendezése. Amikor tejes napokat töt Vovo FL-jének fükéjében, fontos a fárasztó mozduatok minimaizáása, vaamint annak biztosítása, hogy minden könnyen eérhető egyen. A műszerek és a kezeőszervek intuitív eheyezésűek, és a eggyakrabban hasznátak mindegyike a kormánykerék közeében taáható. Forró nyári napok vagy hideg téi déutánok... A Vovo FL természetesen keemes kímát kíná a fükében, ami ehetővé teszi, hogy jó munkát végezzen. Az aap fűtőrendszer áófűtésse is kiegészíthető, így a teherautó mindig meeg és barátságos. Ha égkondicionáást váaszt, nemcsak hűvös, de megfeeő páratartamú evegő várja a fükében. A műszerfa és a műszeregység intuitív erendezésű, és egyeten szempiantássa biztosít minden információt a teherautó étfontosságú eemeirő. Mindig tökéetesen tisztában ehet az üzemanyag és az AdBue szintjéve, a sebességge, a forduatszámma és az oajnyomássa. 15

16 A FÜLKE KÜLSEJE Fogtunk vaami jót, és még jobbá tettük. A Vovo FL a Vovo teherautók csaádjának egkisebb tagja, egy prémium teherautó-kínáat magátó értetődő része. Egy eegáns teherautó igazán korszerű küsőve, amey továbbra is könnyen és egyszerűen hasznáható, ietve vezethető. Ez nem beképzetség ez az igazság. Ez egy csodáatos teherautó, amey csodáatosan visekedik. Szakszerűen az adott feadathoz szabva. Pimasz szeméyisége magabiztosságot és hatékonyságot sugároz, amey a városi környezet természetes részeként tűnik fe, mégis kiemekedik abbó. Megbízható, termeékeny, jövedemező és biztonságos. Más szavakka egy Vovo FL. 16 Aerodinamika. Légtereők. V-formájú viágítás. A Vovo FL fükéjének küseje a kisebb égeenáás érdekében aerodinamikus és finoman ívet kiaakítású. A üzemanyagmegtakarítás meett ez az átaános vezethetőséget is javítja. A égtereők is eősegítik a égeenáás csökkentését, és kiegészítő égtereő paneek segítségéve még tovább csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást. A Vovo FL fényszórói a nappai menetviágítás EU-s eőírásainak megfeeő jeegzetes, V-aakú LED-jeive jeentősen javítják a áthatóságot, és könnyen eszerehetők. A LED-es viágítás ehaványu ha a heyzetjezőt vagy a tompított fényszórót bekapcsoják. Eüső hűtőrács. Opciós tetőabak. A méhsejt mintázatú eüső hűtőrács fokozza a égáramást, ami eősegíti a motor hűtését és az utánkezeési foyamatot. ovo FL teherautójához tetőabakot is renv dehet, üveg vagy fém kiviteben, kézi vagy eektromos működtetésse.

17 17

18 BIZTONSÁG Természetesen biztonságos. Ez egy Vovo. A biztonság a Vovo aapértékei közé tartozik, és a Vovót vezető sofőrök biztonságának fejesztése minden tettünknek szerves része. Így természetesen a Vovo FL-ben is megjeennek mindazon tapasztaatok és műszaki innovációk, ameyekre az emút évek során szert tettünk. Egy Vovo FL-ben mindig biztonságban és védeem aatt érezheti magát. De a kiváó kiátásnak köszönhetően ameyet még tovább fejesztettünk a 12 tonnás FL-né környezete is biztonságban van. Eektronikus menetstabiizáó program. Rögzített üések. Megerősített füke. A Vovo FL fükéjében az üések biztosan rögzünek a padóhoz, és az optimáis biztonság érdekében a rögzítést megerősítették. Az egész fükét megerősítették, hogy baeset esetén erős biztonsági teret nyújtson. És természetesen a füke tejesítette a Vovo vaamennyi ütközési és töréstesztjét. Integrát biztonsági övek. Extra feszereés. A biztonsági övek a comfort és a standard üések esetén is integrátak, és kiemekedő ütközésáósságga rendekeznek. A biztonsági övek piros színben is rendehetők, így az öv hasznáata jó átható az arra járók számára. Tetszés szerint bármiyen kiegészítő biztonsági feszereést megrendehet a fükéjébe. Láthatósági meény, tűzotó készüékek és esősegéydobozok egyaránt rendehetők. Eüső és hátsó aáfutásgátó rendszerek. A Vovo FL aapfeszereése az eektronikus menetstabiizáó, az ESP. Ez a termékjeemző javítja a biztonságot és az iránytartási stabiitást nehéz menetkörümények között, és segít ekerüni a boruáshoz vezető heyzeteket. 18 A többi közekedőt védi az eüső aáfutásgátó rendszer (FUP), vaamint a hátsó aáfutásgátó (RUP), amey megakadáyozza, hogy baeset esetén a kisebb járművek a teherautó aá szorujanak.

19 Lásson mindent! A zsúfot bevárosi utcák megköveteik a járművezetőtő, hogy szemme tartsa a környezetét. A Vovo FL nagyméretű színezett szévédőve készü, és küső visszapiantó tükrök számos vátozatban rendehetők hozzá, eektromos mozgatássa és fűtésse vagy anékü csakúgy, mint szées átószögű vagy a közveten környezetet mutató tükörre. Az opciós utasodai odanézeti tükrök, az ajtókban méyebbre húzott abakok, vaamint a hátsó abak megrendeéséve pedig még jobban feügyeheti rakományát, ietve közveten környezetét. 19

20 KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK Munkavégzés 9-tő 5-ig. És egy kicsit tovább. Egy város számára étfontosságú a ogisztikai támogatás és szogátatás biztosítása. Az akadáyok etávoítása, az utak megtisztítása vagy csupán nyugodt, zöd pihenőheyek megteremtése és megépítése. Egy patós feépítményű, kis horgos emeőve eátott Vovo FL tökéetesen megfee bármiyen eképzehető közösségi akamazásra. Erős motorja és kiemekedő manőverezőképessége révén képes ejuttatni Önt oda, ahová szeretné. Optimaizát égése és minimaizát károsanyag-kibocsátása révén pedig kiveszi részét a városi környezet keemesebbé téteébő. Kényemes utazás. A Vovo FL fükéjében a vezető- és az utasüés is ergonomikus kiaakítású, hogy kényemesek, egyben biztonságosak egyenek. Bővebb információk a járművezetői kényeemrő a 14. odaon Fogakozzon a vezetésse, mi gondoskodunk a többirő! Ön dönti e, hogy miként végzi a tevékenységét. Mi csak annyit tehetünk, minden eképzehető ehetőséget biztosítunk Önnek. Mint pédáu a Vovo Premium Lease-t. Ön vezet mi gondoskodunk a többirő. Bővebb információk a ízingehetőségekrő a 25. odaon 20 A csaádhoz tartozik. Sötétben is átható identitás. Könnyen feismerhetően Vovo, egy bizaomra métó embémáva, egy szakembereknek szánt, minőségi teherautó-kínáat részeként. A Vovo FL bizamat ket és megbízhatóságot sugároz. Bővebb információk a füke küsejérő a 16. odaon A jeegzetes V-aakú LED-ek gondoskodnak róa, hogy FL-je mindig a Vovo csaádjának tagjaként jeenjen meg, ugyanakkor megviágítja útját a sötét, éjszakai úton. Bővebb információk a LED viágításró a 16. odaon

21 21

22 SEBESSÉGVÁLTÓ ÉS FÉKRENDSZER A megfeeő bevárosi fokozat megtaáása. A megfeeő sebességvátó kiváasztása bonyout ehet. Mindent figyeembe ke venni a megbízásait, a környezetét, a korábbi tréningjeit és még a szeméyiségét is. A Vovo FL megodások egész sorát kínája, ami ehetővé teszi az Önnek egmegfeeőbb aternatíva megtaáását.

23 Manuáis. Automatikus. Meékhajtómű. Manuáis sebességvátó váasztásakor hat és kienc fokozat meett dönthet. A hatfokozatú sebességvátó bevárosi vezetéshez a egakamasabb, míg a kiencfokozatút nagy tejesítményt és einduási képességet igényő akamazásokhoz fejesztették ki. Oyan akamazások esetében, ameyek gyakori megáássa és einduássa járnak, és ameyekben szeretné biztosítani a járművezető maximáis kényemét, az automatikus sebességvátó ehet a megodás. Vaamennyi sebességvátó számos meékhajtási ehetőséget kíná a kiegészítő feszereések vagy berendezések meghajtására. Tárcsafékek. Motorfék. A Vovo FL pneumatikus fékrendszerre rendekezik, eö és hátu egyaránt beső szeőzésű féktárcsákka. Az eektronikusan vezéret fékrendszer (EBS) bokkoásgátó funkciót is tartamaz, vaamint gyorsabb fékreakciót biztosít és csökkenti a fékakatrészek kopását. A motorfék kíméi a kerékfékeket, egyútta meghosszabbítja a féktárcsák és fékbetétek éettartamát. A Vovo FL esetében két küönböző erőtejes motorfék-rendszer közü váaszthat kipufogófék önmagában, ietve kipufogófék kompressziós fékke kombináva. Összeszedett vezetés az I Sync segítségéve. Az I Sync a Vovo sima kapcsoású, automatikus fokozatvátást tartamazó inteigens sebességvátója még kényemesebbé teszi az áruterítő akamazásokat. Figyemét a biztonságos vezetésnek szenteheti, tejes mértékben a városi forgaom intenzív ritmusára koncentráva. A sebességvátó hatfokozatú, a egmagasabb fokozatban gyorsítóáttétee. Vaamennyi fokozat szinkronizát, és a fokozatvátások egy kormánykerék mögötti karra végezhetők e, eektrohidrauikus rendszer segítségéve. Nincs kupungpedá. Az I Sync az üzemanyag-fogyasztás csökkentését is eősegíti. 23

24 A VOLVO TELJES KÖRŰ AJÁNLATA Az ideáis száítási megodás. A tökéetes üzeti partner. A vezetés éménye. Egy jó evégzett munka, egy időben végrehajtott kiszáítás öröme. Ennek keene a egnagyobb gondjának ennie. Mert miért is idegeskedne a kamatok, az ismereten kötségek vagy a szükségteen megepetések miatt, ameyek akadáyozzák Önt a tevékenységében? Amikor megvásáro egy Vovo FL-t, megodások átfogó kínáata á a rendekezésére, ameyek ehetővé teszik Önnek, hogy az igazán fontos dogokra koncentráhasson. És hagyja, hogy mi gondoskodjunk a többirő. 24 Dynafeet. Minden csepp számít. Fue Advice. A Dynafeet egy fottakezeő rendszer, amey segít Önnek a járművek, a járművezetők és a száítási feadatok kezeésében. A rendszer biztosítja azon információkat, ameyek szükségesek ahhoz, hogy tejes feügyeetet gyakorohasson járművei eheyezkedése és áapota feett, vaamint javasatokat nyújt az egyes terüetek fejesztésére. Az egyes járművezetők vezetési idejének, eheyezkedésének, érkezési idejének és üzemanyag-hatékonyságának adatai egyaránt könnyen megfigyehetők. A Dynafeet rendszer kényemesen hasznáható okosteefon vagy tabet akamazásként is eérhető. A Vovo Trucks fenntartható üzemanyagmegtakarítási fiozófiája a Vovo optimáis energiafehasznáást és minimaizát környezetkárosító hatást cézó hoisztikus megközeítésének része. Az üzemanyagfogyasztás viszonyag kis épések révén jeentősen csökkenthető, ami a környezet, ietve az ügyfeek pénztárcája számára egyaránt eőnyös. A kampány járművezetői továbbképzést, műszaki újdonságokat, ietve oyan kiegészítőket is szogátatásokat foga magában, mint pédáu a feszereések kiváasztása, a jármű karbantartása, a forgaomtervező rendszerek és az eemzés. Az oyan kis részetek, mint a kerekek heyes beáítása és a megfeeő abroncsok kiváasztása jeentős üzemanyag-megtakarításhoz vezethetnek. Ovasson részetesebben is a Minden csepp számít kampányró a odaon. Az üzemanyag-fogyasztás csökkentése, ietve annak érdekében, hogy hatékony eszközöket nyújthassunk üzemanyagkötségei minimaizáásához, a Vovo kiaakította a Fue Advice szogátatást, amey szeméyes üzemanyag-tanácsadást, ietve könnyen hasznáható eszköztárat és terméktámogatást foga magában. A Fue Advice jóvotábó megtakarítása eérheti az 5 %-ot is, igazán kedvező hatást eredményezve tejes üzemanyag-fogyasztása, ietve a környezet védeme szempontjábó egyaránt.

25 Vovo Premium Lease. Vovo biztosítás. Járművezető-továbbképzés. A Vovo Premium Lease gondtaan üzemetetést biztosít, ami ehetővé teszi az Ön számára, hogy maradéktaanu a fő tevékenységére koncentráhasson. A finanszírozás, a karbantartás, a javítások és a biztosítás fix, eőre átható havidíja minimaizája a kockázatokat és nem hátrátatja üzetmenetét. Emeett a pontos kötségvetés-tervezés, a kedvezőbb cash fow és a kisebb tőkekiheyezés eőnyeit is évezheti. A Premium Lease révén a teherautó nem jeenik meg eszközként a méregében, ami megőrzi hiteképességét más beruházásokhoz. A Vovo Premium Lease segít, hogy zökkenőmentesebben és erőfeszítés nékü végezhesse tevékenységét. A Vovo biztosítás rendkívü rugamas és átfogó megodást jeent, kiemekedő biztosítási fedezettségge. A megodás természetesen az Ön egyedi üzeti igényeihez szabható. A három aaptípus a következő: Feeősségbiztosítás: fedezi a harmadik fének okozott károkat. Casco biztosítás: fedezi a harmadik féhez nem kapcsoható, saját berendezéseiben keetkezett károkat, pédáu a tűz-, opás- és rongáási károkat. Küönbözeti biztosítás: fedezi a járműre fennáó pénzügyi tartozás és a jármű értéke közötti küönbséget tejes evesztés esetén. A küönbözeti biztosítás csak a Vovo Financia Services finanszírozási szerződései esetén köthető meg. A biztosítást az Ön Vovo kereskedője nyújtva, tovább egyszerűsítve a teherautó üzemetetését, időt, erőfeszítést és pénzt takarítva meg. A Vovo járművezető-továbbképzésen vaó részvétee tovább éesítheti képességeit, és tudatosabban, ietve hatékonyabban hasznáhatja V ovo FL teherautóját. A gazdaságos járművezetés csökkenti a baesetek kockázatát, javítja az átaános biztonságot, mérséki az üzemanyag-fogyasztást és fokozza a termeékenységet. A járművezető-továbbképzés akamazásáva tejesítheti a járművezetői szakmai akamassági bizonyítvány (CPC) követeményeit. Így Ön mindig a egtöbbet hozhatja ki befektetésébő, kis vátoztatások révén is jeentős megtakarításokat érve e. 25

26 SPECIFIKÁCIÓK ovo FL-jének V testre szabása. Egy teherautó sem fee meg mindenre. Ezért kíná a Vovo FL végteen ehetőségeket. A rugamas avázkiaakítás és a Vovo feépítményezési utasítások (VBI) megkönnyítik a teherautó eőkészítését a feépítmény fogadására. A hajtásánc, a fükék és a feszeretségi csomagok pedig még több ehetőséget kínának. Üdvözöjük tehát a váasztási ehetőségek viágában. Egy viágban, aho kereskedője örömme kaauzoja Önt, hogy megtaája az igényeinek és vágyainak tökéetesen megfeeő teherautót ALVÁZ Tengeyek, avázmagasságok, tengeytávoságok, hátsó fefüggesztések, üzemanyagtartáyok és fékrendszer OLDAL HAJTÁSLÁNC Motorok, sebességvátók, hátsó tengeyek és meékhajtások OLDAL FÜLKE Specifikációk és méretek nappai füke, komfort füke és dupafüke esetén. 33. OLDAL FELSZERELTSÉGI CSOMAGOK Tejes feszeretségi csomagok a fokozott vezetői kényeem, a tároás és az üzemi gazdaságosság érdekében. KIEGÉSZÍTŐK Számos módon áthatja e kiegészítőkke Vovo FL-jét. Nézzen meg néhányat a kiemetek közü. 34. OLDAL 35. OLDAL

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Napkollektor rendszerek

Napkollektor rendszerek Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA 2012. FEBRUÁR A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt

Részletesebben

A Microsoft visszatért

A Microsoft visszatért jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh sorozat. volvo fh és volvo fh16 termékkatalógus

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh sorozat. volvo fh és volvo fh16 termékkatalógus Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh sorozat volvo fh és volvo fh16 termékkatalógus A jövő teherautója most még futurisztikusabb. Azt mondják, a nyerő koncepción ne változtass. Mi mégis pontosan ezt

Részletesebben

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta jegyzet Te e ko u ni ká ci ós a ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e co Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA t Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVEŐKNEK AEXANDRA J J J Eőszó Vaahányszor a 2001-es évre gondook, eszembe jut a 2001: Űr Odüsszeia című fim, meyet abban az időben vetítettek eőször, mikor borászati tanumányaimat

Részletesebben

Opel Movano. Nem ismer lehetetlent.

Opel Movano. Nem ismer lehetetlent. OPEL MOVANO Opel Movano. Nem ismer lehetetlent. Minden szám ezt mutatja. Az üzleti életben nincs helye olyan számoknak, amelyek nem a megfelelő eredményt adják. Ez különösen igaz a szállítási és logisztikai

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

ÚJ NISSAN MICRA TÁGAS TÉR

ÚJ NISSAN MICRA TÁGAS TÉR ÚJ NISSAN MICRA AKCIÓSAN MÁR THM: 2,5% 2 699 000 Ft-tó 1 MINDENKINEK 2 KEDVEZMÉNYES KÉSZLETAJÁNLATOKÉRT TÁGAS TÉR Az autó betere tágasabb, mint vaaha, vaamint új anyagokka és színekke is gazdagabb. PARKOLÓHELY

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem Tisztet Ovasó! Lenyesik szárnyaimat, ábamon járok: evágják ábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak hasznáhassak. (Széchenyi) Az embernek kitartóbbnak ke ennie a nehézségekné

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

JÖVŐKÉP INNOVÁCIÓ VEZETŐ SZEREP MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG TÁMOGATÁS BÜSZKESÉG ELKÖTELEZETTSÉG

JÖVŐKÉP INNOVÁCIÓ VEZETŐ SZEREP MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG TÁMOGATÁS BÜSZKESÉG ELKÖTELEZETTSÉG 270-370 LE 8600 Erőteljes jövő a gazdálkodásban 5 modell 270-től 370 LE-ig JÖVŐKÉP INNOVÁCIÓ VEZETŐ SZEREP MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG TÁMOGATÁS BÜSZKESÉG ELKÖTELEZETTSÉG Pontosan olyan, amilyennek egy traktornak

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Egyesült Arab Emírségek - Dubai, Sharjah, Ajman

Egyesült Arab Emírségek - Dubai, Sharjah, Ajman 4 Arab emírségek Egyesüt Arab Emírségek - Dubai, Sharjah, Ajman Ha Las Vegast arabok építették vona, pont így nézne ki. A kereskedeembő meggazdagodotmi rátus száz évve ezeőtt még csupán a beduin törzsek

Részletesebben

A Nap energia... Napkollektor rendszerek. összhangban a környezettel. megnövelt komfort az Ön otthonában. olasz elegancia és funkcionalitás

A Nap energia... Napkollektor rendszerek. összhangban a környezettel. megnövelt komfort az Ön otthonában. olasz elegancia és funkcionalitás ap energia... apkoektor rendszerek megnövet komfort az Ön otthonában összhangban a környezette oasz eegancia és funkcionaitás Kötségkíméés ma, jeentős eőnyök honap Egy napkoektoros rendszer egy háztartás

Részletesebben

Új Opel Movano. Nem ismer lehetetlent.

Új Opel Movano. Nem ismer lehetetlent. Opel Movano Új Opel Movano. Nem ismer lehetetlent. Minden szám ezt mutatja Az üzleti életben nincs helye olyan számoknak, amelyek nem a megfelelő eredményt adják. Ez különösen igaz a szállítási és logisztikai

Részletesebben