2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa"

Átírás

1 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa

2 A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt az Ariston ehozza az Ön otthonába. Összeegyeztethetőe az otthon kényeme és hogy tekintette együnk környezetünkre? Ez az egyszerű kérdés hasonóan egyszerű váaszt kíván: igen. Napjainkban a fűtés a nap energiájáva kipróbát és környezetát technoógia: károsanyagkibocsátásmentes energia, tiszta és kötségkíméő. Hozzájáru a égszennyezés jeentős csökkenéséhez azáta, hogy mérséki az üvegházhatást, meyet részben a hagyományos energiaforrások okoznak. Az Ariston viágszerte éen jár a akások fűtésében, új napkoektoros rendszereive számos sokodaú és könynyen teepíthető megodást kíná minden igényre. Egy Ariston napenergián aapuó fűtőrendszerre Ön megmutatja, hogy szem eőtt tartja saját kényemét és gyermekei jövőbeni jóétét. Megújuó energia, ogikus váasztás A napenergiát hasznosító koektorok áta összegyűjthető napenergia az éghajati viszonyoktó, vaamint az adott hey hosszúsági és széességi koordinátáitó és magassági heyzetétő függ. A napsugárzási értékek a Födközitenger tejes környezetében egész évben ehetővé teszik a napenergiát hasznosító fűtőrendszerek hasznáatát. Magyarországon megfeeőek a fetéteek ezen rendszerekhez. Miért ne hasznánánk ki? 2 3

3 Környezeti energia, mey kötséghatékony és kényemes Kötségkíméés ma, jeentős eőnyök honap Egy napkoektoros rendszer egy háztartás meegvízszükségetének 70%át kieégíti. Egy négytagú csaád átagos fűtési és meegvíz kötsége az akamazott rendszertő függően és Ft között mozog. A beruházási kiadások megtérüése az akamazott rendszertő függően 5 évre tehető. És ezután minden ingyen van. Energiatakarékosság Napkoektoros rendszerek kötségének megtérüése Ha egy épüetet napenergiát hasznosító rendszerrre szere fe, befektet annak jövőjébe, és az értékét is növei. Ez a épés az épüet energiahatékonyságát is jeentősen megnövei, miközben megújuó energiaforrást részesít eőnyben. Egy másik pozitív tényező is növei az évek során az energiafogyasztás megtakarítását: a napenergiát hasznosító fűtési rendszerek eredményeképpen magasabb tanúsított energiaosztáyba tartozó akások és házak nagyobb értéket képvisenek, amikor az ingatan eadására kerü sor. Az országok vezetői egyre nagyobb figyemet szentenek annak, hogy visszaszorítsák a károsanyagkibocsátást, s csökkentsék az üvegházhatást az azt kivátó három egveszéyesebb gáz, a széndioxid, a metán és a nitrogéndioxid visszaszorításáva. Mindezt a kiotói egyezményben fogatak szerint ke végrehajtaniuk. Ennek egyik megodása a napenergiahasznosítás, meynek megvaósítási kötségéhez több páyázatta is hozzájáru az áam. Az Ariston napkoektoros rendszerek a hasznáatimeegvíz termeésre, vaamint a fűtésrásegítésre egyaránt akamazhatók, s az ehhez szükséges beruházási kötségek néhány éven beü megtérünek. Kényeem nappai viágosságná A napenergiát hasznosító fűtési rendszer bevezetése nemcsak energiát takarít meg, hanem egyútta befektetés is a jövőbe: a technoógiára és az új termékek tervezésére irányuó innovációk ehetővé teszik a karbantartási igény csökkentését, a rendszer éettartamának meghosszabbodását és egyszerűbbé teszik a teepítést. +70% energiamegtakarítás 4 5

4 Kényszerkeringtetéses rendszer Szoár rendszerek tanúsítása Igazot hatékonyság Az Ariston napkoektoros rendszerek hatékonysága megfee az EN 12975ben fogataknak. Termékeink minőségét foyamatosan és szigorúan eenőrzik akkreditát kutatóközpontokban. Új termékeink a Soar Keymark és a PICIM minősítést egyaránt megszerezték. A hőt a napkoektorpane és az indirekt tároó között áramó hőszáító foyadék száítja akárcsak a fűtési rendszerekben. A foyadék (víz és giko keveréke) a szivattyú segítségéve áramik. Ezen az aapon kétfée napenergiás fűtési rendszert küönböztetünk meg: a gravitációs és a kényszerkeringtetéses rendszereket. Az Ariston Thermo Hungária csak kényszerkeringtetéses rendszereket forgamaz. Az Ariston rendszergaranciát biztosít a vevőknek, mey az aábbiak szerint aaku: 5 év a napkoektorra és két év az oyan további rendszereemekre, mint a hidrobokk, a táguási tartáy, a vezérés, stb. Kényszerkeringtetéses rendszer eőnyei: Hatékony Rugamas Esztétikus Könnyű teepíthetőség Hosszabb éettartam és nagyobb biztonság Az Ariston koektor nagy fényáteresztésű, speciáis edzett üvegge rendekezik, amey a beeső napsugarakat minimáis mértékben veri vissza, ezáta pedig kevés energia vész e. A begyűjtött napenergia megtartása a prizmás feüetnek is köszönhető, amey a koektor besejében üvegházhatást hoz étre. A maximáis hatásfokka az edzett és jégesőre tesztet üveg biztonsága párosu. Tükröződésmentes és jégesőáó 7

5 Szetttípusok Szimbóumok és megnevezések Az aábbi ikonok a termékek főbb jeemzőinek könnyebb ismertetését szogáják. A jeöések ehetővé teszik a gyors értemezést, s ezáta megkönnyítik a termékek eadását, a vevő számára pedig a döntést. Lapostetőre / födre történő instaáás A terméket a apostetőre, ietve a födre ehet teepíteni. Magas enyeőképesség A napkoektoros mező kiaakításának köszönhetően magas enyeőképességge bír. Ferdetetőre történő instaáás A terméket a ferdetetőre ehet teepíteni. Környezetát A termék beső szigeteése nem tartamaz a környezetre káros anyagot (CFCs chorofuorocarbon) Fehasznáók száma A rendszer áta kiszogáható szeméyek számát jezi. Hosszú éettartam A tároó titánbevonatta rendekezik, meyet 850 Con égetnek bee. Kőzetgyapot és üveggyapot szigeteés A termék kőzetgyapot és üveggyapot szigeteést tartamaz. Korrózióáó Az indirekt tároó magnéziumanódvédeee van eátva. KAIROS COMPACT Eenáóképesség Hőmérséketkijezés Kényszerkeringetéses napkoektoros rendszer hasznáatimeegvíz termeésre idegen kazánokhoz történő csatakoztatási ehetőségge. A szett a koektorokon és azok feszereő készetén kívü egy oyan egy vagy két csőspiráos tároót foga magában, ameybe az összes hidrauikus eem (biztonsági szeep, hidrobokk, táguási tartáy, termosztatikus keverőszeep, Eios vezérőegység) integráva ett. Ezáta nemcsak a rendszer összképe váik esztétikusabbá, hanem a teepítési idő is ényegesen ecsökken. Az eső burkoateem evétee után minden egyes rendszereem könnyedén hozzáférhetővé váik. A 4 es üveg a jégesőnek, s a küönfée égköri hatásoknak egyaránt eená. Könnyű teepíthetőség A szoár rendszer néhány eembő tevődik csak össze, ezáta pedig könnyebbé váik az instaáció. HIGH EFFICIENCY Az indirekt tároó hőmérséketkijezőve van eátva. Magas hatékonyság A termék magas energiahatékonysági kategóriába tartozik, ezáta hozzájáru a károsanyagkibocsátás csökkentéséhez. KAIROS PREMIUM Kényszerkeringetéses napkoektoros rendszer hasznáatimeegvíz termeésre Ariston kazánokhoz történő csatakoztatási ehetőségge. A szett a koektorokon és azok feszereő készetén kívü egy oyan egy vagy két csőspiráos tároót foga magában, ameybe az összes hidrauikus eem (biztonsági szeep, hidrobokk, táguási tartáy, termosztatikus keverőszeep) integráva ett. A rendszerhez járó soar cipin akamazásáva pedig az Ariston kazán eektronikája közvetenü működteti a szoárrendszert. Ezáta nemcsak a rendszer összképe váik esztétikusabbá, hanem a teepítési idő is ényegesen ecsökken. Compact idegen kazánhoz Premium Ariston kazánhoz Rendszertípus CF kényszerkeringtetéses Csőspiráok száma a tároóban 1 1 spirá 2 2 spirá SC idegen kazánhoz Eios vezérésse S Ariston kazánhoz soar cipinne Mit jeentenek a jeöések? Kairos Premium CF2S /2 TT Koektorok száma 2 2 db síkkoektor 3 3 db síkkoektor Koektor teepíthetősége TT ferde tetőre TR födre vagy apostetőre Indirekt tároó űrtartama iteres iteres 8 9

6 Kiváasztási segédet A tároó eheyezése A koektorok eheyezése A kiszogáandó szeméyek száma Kiváasztási segédet Rásegítő eemek fûtőszá csak fûtő kazán kombi kazán Az Ön szettje Cikkszám Ábra A tároó eheyezése A koektorok eheyezése A kiszogáandó szeméyek száma CF 2 /2 Tt 23 fő 34 fő 23 fő CF 1 /2 Tt beső tároó Ferdetetőre teepítve CF 1 300/2 Tt 23 fő 34 fő 45 fő beső tároó 34 fő 23 fő CF 1 /2 Tr CF 1 300/2 Tr 10 CF 1 300/3 Tr CF 1 /2 Tt CF 1 300/2 Tt CF 1 300/3 Tt CF 1 /2 Tr CF 2 300/2 Tr Födre vagy apostetőre teepítve 34 fő CF 2 300/3 Tr 45 fő Ábra CF 2 /2 Tr CF 2 300/2 Tr Födre vagy apostetőre teepítve Cikkszám CF 2 300/3 Tt CF 1 300/3 Tt CF 2 /2 Tr Az Ön szettje CF 2 300/2 Tt CF 2 300/3 Tt 45 fő megtakarítás CF 2 /2 Tt CF 2 300/2 Tt Ferdetetőre teepítve Meyik a szempont komfort CF 1 300/2 Tr CF 2 300/3 Tr 45 fő CF 1 300/3 Tr 11

7 Kairos COMPACT Kairos COMPACT CF1sc /2 tr CF1sc /2 tt CF2sc /2 tr CF2sc /2 tt Kényszerkeringtetéses rendszer hidrauikus egységeket magában fogaó tároóva idegen kazánhoz HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság CF1sc 300/3 tr CF1sc 300/3 tt CF2sc 300/3 tr CF2sc 300/3 tt Kényszerkeringtetéses rendszer hidrauikus egységeket magában fogaó tároóva idegen kazánhoz HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Könnyű teepíthetőség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Magas enyeőképesség Eenáóképesség Könnyű teepíthetőség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Magas enyeőképesség Eenáóképesség A hidrauikus egységeket a tároó tartamazza a hidrauikus egységek mindegyike a tároó eőtt kerütek eheyezésre egyszerû teepítés Funkcionaitás és eegancia termosztatikus keverőszeeppe eátva Pro Tech korrózió eeni védeem egyszerû teepítés a kevés akotóeemnek köszönhetően Műszaki adatok Műszaki adatok KAIROS COMPACT CF1SC /2 KAIROS COMPACT CF2SC /2 KAIROS COMPACT CF1SC 300/2 KAIROS COMPACT CF2SC 300/2 napkoektorok tejes feüetük enyeő feüetük indirekt tároó méretek (szé x ma x mé) indirekt tároó űrtartama hőveszteség hmvkör maximáis nyomása áramási érték a referenciapontná szoár táguásai tartáy űrtartama szoár köri biztonsági szeep kwh/24h mca 4,02 3,48 51 x 128 x 88 1,9,5 12 4,02 3,48 51 x 128 x 88 1,8,5 12 napkoektorok tejes feüetük enyeő feüetük indirekt tároó méretek (szé x ma x mé) indirekt tároó űrtartama hőveszteség hmvkör maximáis nyomása áramási érték a referenciapontná szoár táguásai tartáy űrtartama szoár köri biztonsági szeep kwh/24h mca,03 5,22 51 x 1805 x ,3,5 12,03 5,22 51 x 1805 x ,2,5 12 Kairos COMPACT CF1sc /2 tr Kairos COMPACT CF1sc /2 tt Kairos COMPACT CF2sc /2 tr Kairos COMPACT CF2sc /2 tt Kairos COMPACT CF1sc 300/2 tr Kairos COMPACT CF1sc 300/2 tt Kairos COMPACT CF2sc 300/2 tr Kairos COMPACT CF2sc 300/2 tt CIKKSZÁM ZNCF1SCTR ZNCF1SCTT ZNCF2SCTR ZNCF2SCTT CIKKSZÁM ZNCF1SC300TR ZNCF1SC300TT ZNCF2SC300TR ZNCF2SC300TT 12 13

8 Kairos COMPACT Kairos COMPACT Eemek istája Megnevezés iteres egyspiráos indirekt tároó Eios vezérésse iteres kétspiráos indirekt tároó Eios vezérésse 300 iteres egyspiráos indirekt tároó Eios vezérésse 300 iteres kétspiráos indirekt tároó Eios vezérésse Kairos CF 2.0 síkkoektor Lapostető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Lapostetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Ferdetetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Kezdő és záróeem CF 2.0 koketorhoz Asó feső közcsavar CF 2.0 koektorhoz Három utas motoros vátószeep Rendszerkiaakítások CF1SC /2 TR CF1SC /2 TT CF2SC /2 TR CF2SC /2 TT CF1SC 300/3 TR CF1SC 300/3 TT CF2SC 300/3 TR CF2SC 300/3 TT CF1 és idegen kombi gázkazán kapcsoási váz Tartozékok Megnevezés Cikkszám CF1 CF2 Hidrauikus biztonsági egység, 3/4 Szigetet inox csőpár, 10 fm Három utas motoros vátószeep Szifon a hidrauikus biztonsági egységhez Fagyáó foyadék, 5 iter CF2 és idegen fűtő gázkazán kapcsoási vázata 14 15

9 CF1s /2 tr CF1s /2 tt CF2s /2 tr CF2s /2 tt Kényszerkeringtetéses rendszer hidrauikus egységeket magában fogaó tároóva Ariston kazánhoz HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság CF1s 300/3 tr CF1s 300/3 tt CF2s 300/3 tr CF2s 300/3 tt Kényszerkeringtetéses rendszer hidrauikus egységeket magában fogaó tároóva Ariston kazánhoz HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Könnyű teepíthetőség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Magas enyeőképesség Eenáóképesség Könnyű teepíthetőség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Magas enyeőképesség Eenáóképesség Tejes integráció termosztatikus keverőszeeppe eátva Pro Tech korrózió eeni védeem egyszerû teepítés a kevés akotóeemnek köszönhetően Ariston kazán áta vezéret szoárrendszer (soar cipin árban fogat tartozék) Tejes integráció termosztatikus keverőszeeppe eátva Pro Tech korrózió eeni védeem egyszerû teepítés a kevés akotóeemnek köszönhetően Ariston kazán áta vezéret szoárrendszer (soar cipin árban fogat tartozék) Műszaki adatok Műszaki adatok KAIROS premium CF1S /2 KAIROS Compact CF2S /2 KAIROS premium CF1S 300/3 KAIROS premium CF2S 300/3 napkoektorok tejes feüetük enyeő feüetük indirekt tároó méretek (szé x ma x mé) indirekt tároó űrtartama hőveszteség hmvkör maximáis nyomása áramási érték a referenciapontná szoár táguásai tartáy űrtartama szoár köri biztonsági szeep kwh/24h mca 4,02 3,48 51x128x88 1,9,5 12 4,02 3,48 51x128x88 1,8,5 12 napkoektorok tejes feüetük enyeő feüetük indirekt tároó méretek (szé x ma x mé) indirekt tároó űrtartama hőveszteség hmvkör maximáis nyomása áramási érték a referenciapontná szoár táguásai tartáy űrtartama szoár köri biztonsági szeep kwh/24h mca,03 5,22 51 x 1805 x ,3,5 12,03 5,22 51 x 1805 x ,2,5 12 CF1s /2 tr CF1s /2 tt CF2s /2 tr CF2s /2 tt CF1s 300/3 tr CF1s 300/3 tt CF2s 300/3 tr CF2s 300/3 tt CIKKSZÁM ZNCF1STR ZNCF1STT ZNCF12STR ZNCF2STT CIKKSZÁM ZNCF1S300TR ZNCF1S300TT ZNCF2S300TR ZNCF2S300TT 1 17

10 Eemek istája Megnevezés iteres egyspiráos indirekt tároó Eios vezérésse iteres kétspiráos indirekt tároó Eios vezérésse 300 iteres egyspiráos indirekt tároó Eios vezérésse 300 iteres kétspiráos indirekt tároó Eios vezérésse Kairos CF 2.0 síkkoektor Lapostető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Lapostetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Ferdetetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Kezdő és záróeem CF 2.0 koketorhoz Asó feső közcsavar CF 2.0 koektorhoz Rendszerkiaakítások Kairos Premium CF1S /2 TR Kairos Premium CF1S /2 TT Kairos Premium CF2S /2 TR Kairos Premium CF2S /2 TT Kairos Premium CF1S 300/3 TR Kairos Premium CF1S 300/3 TT Kairos Premium CF2S 300/3 TR Kairos Premium CF2S 300/3 TT Kairos Premium CF1 és Ariston kombi gázkazán kapcsoási vázata Tartozékok Megnevezés Cikkszám CF1 CF2 Hidrauikus biztonsági egység, 3/4 Szigetet inox csőpár, 10 fm Fagyáó foyadék, 5 iter Szifon a hidrauikus biztonsági egységhez Kairos Premium CF2 és Ariston fűtő gázkazán kapcsoási vázata 18 19

11 Kairos napkoektor Kairos napkoektor KAIROS CF 2.0 NAPKOLLEKTOR Síkcsöves NAPKOLLEKTOR KAIROS SYS 2.5 NAPKOLLEKTOR SÍKCSÖVES NAPKOLLEKTOR NAGY RENDSZEREKHEZ Magas enyeőképesség Kőzetgyapot szigeteés Magas enyeőképesség Kőzetgyapot szigeteés FÉNYELNYELŐ, SZELEKTÍV TITÁNOXID KEZELÉSSEL (% ELNYELÉS, 5% VISz SZAVERÉS) 4 MM ÜVEG, NEM VISSZAVERŐ, JÉGESŐ ÁLLÓ HIDRAULIKUS KÖRÖK VÖRÖSRÉZ CSŐVEL párhuzamos csőkiaakítás ézeres HEGESZTÉS A KÉNYSZERKERINGTETÉSES RENDSZE REKHEZ OPTIMÁLIS MÛKÖDÉSRE TERVEZVE ÉS MÉRETEZVE EN SZERINTI CE ICICM ÁLTAL KIADOTT SOLAR KEYMARK TANÚSÍTVÁNY PICIM MINŐSÉG TANÚSÍTVÁNY RÉZ ABSZORBER és HMV TITÁNIOXID KEZELÉS SEL(% ELNYELÉS, 5% VISSZAVERÉS) 4MM ÜVEG, NEM VISSZAVERŐ, JÉGESŐÁLLÓ, EDZETT HIDRAULIKA KÖR RÉZCSÖVEKKEL CSŐKÍGYÓ ALAK FOLYAMATOS ULTRAHANGOS HEGESZTÉS NAGY FÛTÉSI RENDSZERHEZ KIALAKÍTVA ÉS MÉRETEZVE KOLLEKTOR 4 HIDRAULIKA CSATLAKOZÁSSAL A VISSZAVEZETÉSHEZ EGYOLDALI CSATLAKOZÁS (MAX. 5 KOLLEKTOR SORONKÉNT SZEMKÖZTI OLDALAKON, MAX. 10 SORONKÉNT) EN SZERINTI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV KEYMARK SOLAR TANÚSÍTVÁNY ICICM ÁLTAL KIADOTT PICIM MINŐSÉGI BIZONYÍT VÁNY Műszaki adatok Küső méretek Műszaki adatok Küső méretek KAIROS CF 2.0 NAPKOLLEKTOR NAPKOLLEKTOR KAIROS SYS 2.5 Tömeg Üzemi nyomás Koektorcsövek átmérője Foyadékmennyiség a koektorban Visszaverődés Kibocsátás Feüet Enyeő feüet Fajagos hőkapacitás 0 (a feüeten) k1 k2 Toróponti hőmérséket * az adatok a nyíási feüetre vonatkoznak kg % % kj/k 37,8 18 1,02 5 1,828 1,74 17,2 0,74 4,5 0, Tömeg Üzemi nyomás Koektorcsövek átmérője Foyadékmennyiség a koektorban Visszaverődés Kibocsátás Feüet Enyeő feüet Fajagos hőkapacitás 0 (a feüeten) k1 k2 Toróponti hőmérséket * az adatok a nyíási feüetre vonatkoznak kg % % kj/k 49,2 18 1,28 5 2,39 2,30 10,5 0,73 3,9 0, KAIROS CF 2.0 NAPKOLLEKTOR KAIROS SYS 2.5 NAPKOLLEKTOR KÓD 3008 KÓD koektorig 10 koektorig koektorig 20 21

12 Kairos napkoektor vt 15 / VT 20 Vákuumcsöves napkoektor HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Összeáítási útmutató Megnevezés Cikkszám Kezdő és záróeem CF 2.0 koektorhoz Asófeső közcsavar CF 2.0 koektorhoz Magas enyeőképesség Hosszú éettartam Korrózióáó Ferdetető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz téen is magas hatásfok vízszintesen is teepíthető optimaizáási ehetőség a csövek eforgatásáva hidrauikaiag könnyen csatakoztatható magas eenáóképesség és HOSzszú éettartam egyszerû száíthatóság és tetőre történő teepítés Ferdetetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Lapostetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Műszaki adatok VT 15 VT 20 A napkoektor hatásfokgörbéje Megnevezés Kezdő és záróeem SYS 2.5 koektorhoz Cikkszám tömeg (üresen) üzemi nyomás foyadékmennyiség a koektorban visszaverődés kibocsátás feüet enyeő feüet n0 k1 k2 toróponti hőmérséket * az adatok a tejes feüetre vonatkoznak kg % % m² m² W/m²K W/m²K C 51 4,3 5 1,58 1,5 0,821* 2,824* 0,0047* ,7 5 2,11 2 0,821* 2,824* 0,0047* 20 T koektorfoyadék (átag) / T környezet Asófeső közcsavar SYS 2.5 koektorhoz Lapostető feszereő készet egy SYS 2.5 koektorhoz Lapostető feszereő készet két SYS 2.5 koektorhoz Lapostetőre meghosszabbító keret két SYS 2.5 koektorhoz CIKKSZÁM Kairos VT 15B Kairos VT 15E Kairos VT 20B Kairos VT 20E Ferdetető feszereő készet egy SYS 2.5 koektorhoz Ferdetető feszereő készet két SYS 2.5 koektorhoz Ferdetetőre meghosszabbító keret két SYS 2.5 koektorhoz Tartókeret tetősíkba történő teepítéshez egy SYS 2.5 koektorhoz Tartókeret tetősíkba történő teepítéshez két SYS 2.5 koektorhoz koektormezőig (max. 120 csőig) 3 koektormezőig (max. 0 csőig) Összeáítási mód: Amennyiben n számú koektort szeretnék feszereni, úgy egy darab VT15Bre és n1 db VT15Ere van szükség. Az eső koektormezőnek mindig VT15Bnek ke ennie. Meghosszabbító keret tetősíkba történő teepítéshez egy SYS 2.5 koektorhoz Rögzítő keret tetősíkba történő teepítéshez egy SYS 2.5 koektorhoz 22 23

13 KAIROS VT 15 / VT 20 Rendszertartozékok Megnevezés Cikkszám Asófeső közcsavar VT koektorhoz Koektorérzékeő szorítócsavar Ferdetető feszereő készet egy VT koektorhoz Lapostető feszereő készet egy VT koektorhoz Lapostetőre meghosszabbító keret egy VT koektorhoz, vízszintes teepítéshez GLIKOL TÁBLÁZAT MINIMUM KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET / SZÁZALÉK 3 /10% 7 /20% 14 /30% 23 /40% 32 /50% kényszerkeringtetéses szettek CF készet csatakozási mérete /2 CF1 /2 CF2 300/2 CF1 300/2 CF2 400/3 CF2 500/4 CF mes cső mes cső mes cső mes cső 22 5 mes cső mes cső mes cső mes cső víz giko víz giko víz giko víz giko víz giko ,5 2, ,5, ,5 2,5 5,5 3,5 4,5 4, ,5 3,5 12,5 5, ,5 3,5 12,5 5, ,5 2,5 18,5 4, ,5 11, ,5 5,5 19,5 8, ,5 + 0,5,5 + 3,5 + 0, ,5, ,5 + 0, ,5 + 2, ,5 + 0,5,5 + 0,5 + 2,5 + 0,5 + 2,5 + 0, ,5,5 + 5,5 + 0, ,5 + 2, ,5 + 3,5 + 4,5 + 4,5 KEVERÉK TARTALOM A vezérőegység ELIOS 25 A kényszerkeringtetéses rendszer fontos része az eektronikus vezérőegység, mey érzékeőket haszná az indirekt tároóban évő víz és a koektor hőmérséketének érzékeésére, hogy az aapján működtesse a keringtető szivattyút. Így megnövekszik a rendszer hatékonysága és tejesítményszintje, mive a szivattyú csak akkor működik, amikor szükséges. Az új napkoektorvezérőegység kiemekedő jeemzői: kis mérete, a 19 rendszerkonfiguráció kezeésének ehetősége és kijezője, mey megjeeníti a készüék áapotát és minden esetegesen eőforduó működési hibát

14 Szoár rendszerek, akatrészek és tartozékok Kód Kód Soar cipin Szoár vezérő egység Ariston kazánhoz (Cas, Cas System, Cas Premium, Genus, Genus Premium, Genus Premium System) A szett tartama: cipin vezérő (1 db), összekötő kábe (1 db), tároó érzékeő (1 db), koektor érzékeő (1 db), merüőhüvey (1 db) Eios 25 szoár vezérő Szoár vezérő egység LCD kijezőve, vaamint 19 fée rendszerkonfigurációva. Négy gyengeáramú bemeneti és négy erősáramú kimeneti csatakozás. Három érzékeőve száítva (két darab tároó és egy darab koektorérzékeő). A vezérő az érzékeők áta mért hőmérséketet mutatja, diagnosztikai prograa és tesztfunkcióva rendekezik, programidő rögzítő rendszer. Mérete: 15 x 108 x iteres táguási tartáy 25 iteres táguási tartáy 35 iteres táguási tartáy 50 iteres táguási tartáy 80 iteres táguási tartáy Kényszerkeringtetéses, zárt szoárrendszerekhez akamazható. A táguási tartáy speciáis membránja meynek egyik odaán a evegő, a másikon a szoár foyadék van megfee a DIN számú eőírásban fogataknak. Maximáis üzemi nyomás: 10, működési tartomány: 10 C / +99 C Lemezes hőcseréő szoárhoz, 1 kw Lemezes hőcseréő szoárhoz, 32 kw Lemezes hőcseréő szoárhoz, 48 kw Acéemez hőcseréő (forrasztott), mey a hasznáatimeegvíz és a fűtési rendszerben egyaránt akamazható. Üzemi nyomás: 5, üzemi hőmérséket 0/45 C Műszaki adatok: hőcseréő feüete (m2)* / emezek száma / áramási kapacitás (/h) 0.4 / 18 / 720; 0.8 / 34 / 1440; 1.2 / 48 / HMVérzékeő Tároóba csatakoztatható 1 fm hosszú érzékeő napkoektoros rendszerhez, kék színű. Pt1000 Cas B DIN, átmérő:. Érzékeési tartomány: 50 C / + C. Eios 25ös vezérőve kompatibiis. Koektorérzékeő Koektorba csatakoztatható 1 fm hosszú érzékeő napkoektoros rendszerhez, szürke színű. Pt1000 Cas B DIN, átmérő:. Érzékeési tartomány: 50 C / + C. Eios 25ös vezérőve kompatibiis. Merüőhüvey árban fogat tartozék Csőköteges hőcseréő medencéhez, 20 kw Csőköteges hőcseréő medencéhez, 40 kw Csőköteges hőcseréő medencéhez, 70 kw Titánbevonatú csöves hőcseréő medencefűtéshez. Üzemi nyomás: 2. Primer/szekunder odai áramás (m3): 0.9/10; 1.7/15; 3/20 Koektor odai csatakozó készet Hidrauikus csatakozó készet, amey es csőre történő csatakozást tesz ehetővé 3/4 es apos hoandiva Digitáis termosztát hőmérő A 230 Va működő digitáis hőmérő kijezőjén a mért hőmérséket és a beáított paraméterek egyaránt eovashatók. A tároó hőmérséketének eenőrzésére a készüékke együtt száított 1,5 m hosszú, átmérőjű Ptc1000 érzékeőve nyíik ehetőség. Méretek: 79 x 115 x Szivattyú odai csatakozó készet Hidrauikus csatakozó készet, amey es csőre történő csatakozást tesz ehetővé 3/4 es apos hoandiva. Szigetet inox csatakozócső ferdetetős teepítéshez 22 es fexibiis, szigetet csőpár ferdetetőre teepített napkoektorokhoz. Hosszúság: 1 fm. Csatakozási ehetőség: es csövekhez Hidrauikai oda tartozékai Szigetet inox csőpár Fexibiis szigetet inox csőpár koektorérzékeőve, hosszúság: 10 fm. Bronz csatakozók a koektorhoz, vaamint a hidrobokkhoz történő csatakozás végett Hidrobokk 255ös szivattyúva Szivattyúáomás kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági szerevénnye, áramásszabáyozóva, hő és nyomásmérőve, eőre és visszatérő ági eemek egyben. 3/4 os csatakozássa, vaamint fexibiis csőve a táguási tartáy csatakoztatásához. Méretek: 250 x 375 Eőre és visszatérő ág közötti távoság: /2 os hidrauikus biztonsági egység 3/4 os hidrauikus biztonsági egység 1 os hidrauikus biztonsági egység 1 os szifon a hidrauikus biztonsági egységhez Hidrobokk kaszkád 255ös szivattyúva Szivattyúáomás kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági szerevénnye, áramásszabáyozóva, hő és nyomásmérőve, 3/4 os csatakozássa. Akamazható: több koektormező vagy több tároó teepítése során. Hidrobokk 25120as szivattyúva Szivattyúáomás nagyobb kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági szerevénnye, 2 os csatakozássa, vaamint fexibiis csőve a táguási tartáy csatakoztatásához Fetötéshez és karbantartáshoz szükséges tartozékok Fagyáó foyadék, 5 iter Nem mérgező, szagtaan és higroszkópos poipropién gyco. A foyadék nemcsak hőközésre szogá, hanem védi a napkoektorosrendszert is a korróziótó. Hígítási arány vízze: 2575% között Termosztatikus keverőszeep Bronz házas keverőszeep, meyen keresztü a kevert víz az eőre beáított értéknek megfeeő esz. A kívánt hőmérséket 3070 C között áítható, vízkő és korrózió een védett. Maximáis üzemi hőmérséket: 100 C, maximáis üzemi nyomás: 10. Méretek: 115 x Kézi fetötő szoár rendszerhez Bronz kézi fetötő pumpa a napkoektoros rendszerhez. Fetötő szivattyú szoár rendszerhez Három utas vátószeep Akamazható: hasznáati meegvízrendszerekben. 230 Vos motor, működési tartomány: +1 C / + C, maximáis üzemi nyomás: 4. 3/4 es csatakozóva. Méretek: 94 x 130 x Beüzemeő készet szoár rendszerhez A készet az aábbiakat tartamazza: hőmérő, tájoó, fagyáó mérő, pipetta, csavarhúzó

15 Tároók Tároók BC1S Egy spiráos áó indirekt tároó BC2S Két spiráos áó indirekt tároó Hosszú éettartam Korrózióáó hőmérséketkijezés Hosszú éettartam környezetát Korrózióáó környezetát hőmérséketkijezés A TÁROLÓ VÉDELME EGY TITÁN BEVONATÚ BELSŐ ZOMÁNCRÉTEG, MELYET 850 CON ÉGETTEK RÁ A BELSŐ, LEFELÉ TARTÓ HŐCSERÉLŐ BIZTOSÍTA AZ EGYENLETES MELEGVÍZ ADÓ KÉPESSÉGET RECIRKULÁCIÓS PONT A FELSŐ ZÁRÓ PEREMRÉSZ EGYBE VAN ÉPÍTVE A MAGNÉZIUM ANÓDDAL ÉS TARTALMAZZA A MERÜLŐ HÜVELYT IS (csak a 450 iteres vátozatná) A KÉSZÜLÉK OLDALÁN 110 MMES TISZTÍTÓ NYÍLÁS TALÁLHATÓ MAGNÉZIUM ANÓD ÁLLÍTHATÓ TARTÓLÁBAK 3 KWOS (AS ÉS A 300AS MODELLEK HEZ) VAGY KWOS (A 450ES MODELLHEZ) FÛTŐSPIRÁL KÉSZLET (OPCIÓ) Rugamasság a tároókapacitásban A TÁROLÓ VÉDELME EGY TITÁN BEVONATÚ BELSŐ ZOMÁNCRÉTEG, MELYET 850 CON ÉGETTEK RÁ A BELSŐ, LEFELÉ TARTÓ DUPLA HŐCSERÉLŐ BIZTOSÍTJA AZ EGYENLETES MELEGVÍZADÓ KÉPESSÉGET RECIRKULÁCIÓS PONT A FELSŐ ZÁRÓ PEREMRÉSZ EGYBE VAN ÉPÍTVE A MAGNÉZIUM ANÓDDAL ÉS TARTALMAZZA A MERÜLŐ HÜVELYT IS (csak a 450 iteres vátozatná) A KÉSZÜLÉK OLDALÁN 110 MMES TISZTÍTÓ NYÍLÁS TALÁLHATÓ MAGNÉZIUM ANÓD ÁLLÍTHATÓ TARTÓLÁBAK 3 KWOS (AS ÉS A 300AS MODELLEKHEZ) VAGY KWOS (A 450ES MODELLEKHEZ) FÛTŐSZÁL KÉSZLET (OPCIÓ) Ideáis a hasznáati meegvíz fehasznááshoz Műszaki adatok bc1s bc1s 300 bc1s 450 bc1s bc1s 300 bc1s 450 Műszaki adatok bc2s bc2s 300 bc2s 450 bc2s bc2s 300 bc2s 450 Ûrtartaom Csőkígyó feüete Max. enyet tejesítmény Fefűtési idő HMV tejesítmény T=30 C T=45 C Csőspirá keresztmetszetén mérhető veszteség Maximáis üzemi nyomás Fűtési veszteség Hűési tényező Max üzemi hőmérséket Tömeg (üresen) mˆ2 kw min /h /h m kwh/24h wh/ k j C kg ,0 10 1,7 0, , ,4 10 1,9 0, , ,0 10 2,1 0, a b c d e f g j k Ûrtartaom Feső csőkígyó feüete Max. enyet tejesítmény HMV tejesítmény T=30 C T=45 C Csőspirá keresztmetszetén mérhető veszteség Asó csőkígyó feüete Max. enyet tejesítmény HMV tejesítmény T=30 C T=45 C Csőspirá keresztmetszetén mérhető veszteség Maximáis üzemi nyomás Fűtési veszteség Hűési tényező Max üzemi hőmérséket Tömeg (üresen) mˆ2 kw /h /h m mˆ2 kw /h /h m kwh/24h wh/ k j C kg 0,8 27, ,0 1,0 31,0 72,0 7,0 9,0 7 1,7 0, ,8 27, ,3 1,3 3,0 885,0 774,0 10,4 7 1,9 0, , , 1, 43,0 1057,0 925,0 13,0 7 2,1 0, a b c d e f g h i j k bc1s magnesium bc1s 300 magnesium bc1s 450 magnesium bc2s magnesium bc2s 300 magnesium bc2s 450 magnesium CIKKSZÁM CIKKSZÁM meegvíz kijövő 2. hidegvíz bejövő 3. fűtési visszatérő 4. fűtési eőremenő 7. odasó tisztítónyíás 8. fűtőbetét csatakozási pontja 9. feső magnézium anód 10. feső érzékeő hüveye 11. odasó magnézium anód 12. asó érzékeő hüveye 13. odasó szereőnyíás 14. feső szereőnyíás 15. cirkuációs csonk (csak a 450 iteres vátozatná) 1. meegvíz kijövő 2. hidegvíz bejövő 3. asó spirá visszatérő 4. asó spirá eőremenő 5. feső spirá visszatérő. feső spirá eőremenő 7. odasó tisztítónyíás 8. fűtőbetét csatakozási pontja 9. feső magnézium anód 10. feső érzékeő hüveye 11. odasó magnézium anód 12. asó érzékeő hüveye 13. odasó szereőnyíás 14. feső szereőnyíás 15. cirkuációs csonk (csak a 450 iteres vátozatná) 28 29

16 Tároók Tároók BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 1000 ÁLLÓ NAGY ÛRTARTALMÚ INDIREKT TÁROLÓ KETTŐS CSŐKÍGYÓVAL *hamarosan ABONDANCE puffer tároó HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ ZOMÁNCOZOTT ACÉLTARTÁLY KÜLÖNLE GES ZOMÁNCCAL 850 C küső szigeteés (100 MM) MAGNÉZIUM ANÓD Ø 180 MM tisztítónyíás KETTŐS ACÉL CSŐKÍGYÓ NAGY HŐCSE RÉLŐ FELÜLETTEL CSATLAKOZÁSOK HIDEGMELEG VÍZHEZ, recirkuáció Akamas nagy rendszerekhez Korróziómentes acébó készüt tároó TITÁN ALAPÚ ZOMÁNCOZÁSSAL 850 CON LEMEZES HŐCSERÉLŐHÖZ KAPCSOLHATÓ RUGALMAS BEVONAT (50 MM PVC) M1 TÛZÁLLÓSÁGI OSZTÁLY D=110 ELÜLSŐ tisztítónyíás MAGNÉZIUM ANÓD ÁLLÍTHATÓ TÁMASZTÓLÁBAK VÁLASZTHATÓ VILLAMOS viamos fûtőszá: 30 KW ( 3000 LITER) Ipari étesítmények számára Műszaki adatok Küső méretek BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 1000 BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 1000 Műszaki adatok Küső méretek ABOND. ABOND. 0 ABOND ABOND ABOND. ABOND. 0 ABOND ABOND Tejes fűtőtartáy űrtartaom Poiur. hab Küső szigeteés Tej. szigetet magasság Átós méret Tartáy 70 kemény poiuretánhabba Tartáy ágy poiuretánhabba 100 Kemény poiuretán héj 100 Feső spirá gyűjtőcső csőkígyó Asó szoár gyűjtőcső csőkígyó Hőveszteség Hőcseréő űrtartaom Tejesítmény Szükséges űrtartaom hőcseréő (sup/inf) Kimenő szaniter víz 80 /0 C10 /45 C (DIN 4708) (sup/inf) Nyomásveszteség (sup/inf) Tej. kód (DIN 4708) Perem Üres súy Max üzemi nyomás Max üzemi nyomás, fűtővíz Max üzemi hőmérséket ø ø kwh/24h kw m 3 /h m 3 /h m NL ø kg ºC / ,9 2,5 1, 2/15,7 47/3 2/2,7 1,2/1,5 84/ / , 2,7 2,2 10,2/1, 40/8 1,7/2,9 1/1,7 52/ / BAC2S , 3,0 2,5 10,2/19,2 40/75 1,7/3,2 1/1,8 52/ / BAC2S 800 a b c d e f g h i m n o p q r s BAC2S Ûrtartaom Tiszta súy KÓD kg 31 ABONDANCE ABONDANCE a b c d e f g h ef ABONDANCE M 2 ABONDANCE M M M 2 KÓD BAC2S 00 BAC2S Keringtetés Háztartási tápvíz bemenet Meegvíz kimenet r 30 31

Napkollektor rendszerek

Napkollektor rendszerek Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA 2012. FEBRUÁR A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt

Részletesebben

Tisztelt Partnereink!

Tisztelt Partnereink! termék katalógus 2014 Tisztelt Partnereink! 2014-es termék katalógusunkat olvasgatva felfedezhetik, hogy bővítettük termékeinkről található műszaki információinkat. Ezzel a kibővített műszaki anyaggal

Részletesebben

Érvényes: 2010 június 10-től, visszavonásig. 1. kiadás ÁRLISTA 2010

Érvényes: 2010 június 10-től, visszavonásig. 1. kiadás ÁRLISTA 2010 Érvényes: 2010 június 10-től, visszavonásig 1. kiadás ÁRLISTA 2010 Tartalomjegyzék Kondenzációs gázkészülékek A Clas Premium műszerfala Kondenzációs kazánok 1. Kondenzációs kazánok 3 2. Hagyományos rendszerű

Részletesebben

Termékkatalógus 2015

Termékkatalógus 2015 Termékkatalógus 2015 Tartalomjegyzék Cégtörténet.................................................................................. 3 Elektromos és indirekt fűtésű, zártrendszerű forróvíztárolók.........................................

Részletesebben

SZOLÁR RENDSZEREK TERVEZÉSI SEGÉDLET

SZOLÁR RENDSZEREK TERVEZÉSI SEGÉDLET SZOÁR REDSZEREK TERVEZÉSI SEGÉDET ÉS termék katalógus Tartalomjegyzék TERVEZÉSI SEGÉDET Bevezető...4 A napkollektoros berendezések típusai...8 Működési alapelvek... 10 Síkkollektor működése... 13 Szolár

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Fűtés. katalógus. Egész évben PERFECT C MFORT. Fűtés. Légkondícionálás. Folyadékhűtős rendszerek. Kereskedelmi hűtés

Fűtés. katalógus. Egész évben PERFECT C MFORT. Fűtés. Légkondícionálás. Folyadékhűtős rendszerek. Kereskedelmi hűtés Fűtés Egész évben PERFECT C MFORT katalógus Fűtés Légkondícionálás Folyadékhűtős rendszerek Kereskedelmi hűtés Fűtés - Használati melegvíz - Hűtés KIMAGASLÓAN ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOK LAKOSSÁGI HASZNÁLATHOZ!

Részletesebben

2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez

2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez Szolár berendezés szerkezete 2 Szolár berendezés szerkezete 2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez 7. ábra Szolár HMV készítés A kollektorban a nap felmelegíti az abszorbert és az abban keringő hőhordozó

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

MERLONI TERMOSANITARI. Telepítői kézikönyv és tervezési segédlet Ariston napkollektor rendszerekhez

MERLONI TERMOSANITARI. Telepítői kézikönyv és tervezési segédlet Ariston napkollektor rendszerekhez MERLONI TERMOSANITARI Telepítői kézikönyv és tervezési segédlet Ariston napkollektor rendszerekhez A solar kollektor általános bemutatása Általános megjegyzések MERLONI TERMOSANITARI nap energiával működtetett

Részletesebben

A Microsoft visszatért

A Microsoft visszatért jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

Napkollektoros megoldások Családi házak és többlakásos társasházak részére

Napkollektoros megoldások Családi házak és többlakásos társasházak részére Napkollektoros megoldások Családi házak és többlakásos társasházak részére Napkollektoros megoldások 1 2011 az évfordulók esztendeje 2011-ben a Bosch csoport kettős évfordulót ünnepel: a cégalapítás 125.

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek

Napkollektoros rendszerek Napkollektoros rendszerek Napenergia hasznosítása A napsugárzás, bolygónk nap körül történõ keringési pályájának köszönhetõen, az egyes évszakokban eltérõ szögben éri el a föld felszínét. Ennek a következménye,

Részletesebben

3. átdolgozott kiadás

3. átdolgozott kiadás Napenergia hasznosító rendszerek tervezési segédlete aurotherm kollektorok aurostor melegvíztárolók auromatic szabályozók aurostep komplett rendszerek aurocompact készülék Vaillant Saunier Duval Kft. 2

Részletesebben

TERMÉKKATALÓGUS 2011.

TERMÉKKATALÓGUS 2011. TERMÉKKATALÓGUS 2011. Átfolyó-rendszerű vízmelegítők Fűtőkészülékek Kondenzációs készülékek Modulkazánok Hőközpontok Hőcserélők Tartozékok Indirekt, és szolártárolók Fürdőhengerek Napkollektorok Kávéfőzők

Részletesebben

Kondenzációs készülékek Energiatakarékos fűtési megoldások a Bosch-tól

Kondenzációs készülékek Energiatakarékos fűtési megoldások a Bosch-tól Kondenzációs készülékek Energiatakarékos fűtési megoldások a Bosch-tól 2012 Élet az értékek mentén 2 Kondenzációs készülékek Tartalom 2012 Élet az értékek mentén 2 Kondenzációs technika 4 Megtakarítási

Részletesebben

Remeha De Dietrich szolár rendszer

Remeha De Dietrich szolár rendszer Remeha De Dietrich szolár rendszer I NAPKOLLEKTOROK, ZOLÁR TÁROLÓK É ZOLÁR RENDZEREK háztartási használatra I I melegvíz megújuló energiaforrás napenergia A jelen dokumentációban bemutatott termékek együtt

Részletesebben

Immergas COMFORT SOL 160 és 300 síkkollektoros, PREMIUM SOL 160 és 300 vákuum-kollektoros rendszerek telepítési és felhasználói kézikönyve

Immergas COMFORT SOL 160 és 300 síkkollektoros, PREMIUM SOL 160 és 300 vákuum-kollektoros rendszerek telepítési és felhasználói kézikönyve Immergas COMFORT SOL 160 és 300 síkkollektoros, PREMIUM SOL 160 és 300 vákuum-kollektoros rendszerek telepítési és felhasználói kézikönyve Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő

Részletesebben

ÚJ AQUAREA TERMÉKCSALÁD - KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁGÚ HŐSZIVATTYÚ TECHNOLÓGIA 2013 / 2014

ÚJ AQUAREA TERMÉKCSALÁD - KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁGÚ HŐSZIVATTYÚ TECHNOLÓGIA 2013 / 2014 ÚJ AQUAREA TERMÉKCSALÁD - KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁGÚ HŐSZIVATTYÚ TECHNOLÓGIA 2013 / 2014 ÚJ AQUAREA LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK 2013 / 2014 ÚJ AQUAREA LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ LAKÓINGATLANOKBA A 3-tól 16 kw-ig

Részletesebben

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA 2012 Több... mint 40 év, több mint 4.000.000 db eladott gázkészülék, több mint kazán! Az 1964-ben alapított Immergas a kezdetektől fogva a gázüzemű fűtő-, és használati melegvíz

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA A ROTH GYÁR NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR

GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA A ROTH GYÁR NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR 1 GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA 2 A ROTH GYÁR 3 NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 5 ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI 6 ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR 7 ROTH HELIOSTAR 218 és 252 SIKKOLLEKTOROK 8 ROTH 252 S4 SIKKOLLEKTOR

Részletesebben

Leírás Osztály 19 Rendelési sz. Ár (HUF) nettó

Leírás Osztály 19 Rendelési sz. Ár (HUF) nettó 1 Árlista 2007.januártól Nagy teljesítményű sík-napkollektor FLATLINE BlueEnergy Leírás Osztály 19 Rendelési sz. Ár (HUF) nettó FLATLINE BlueEnergy Ultra plus NAU nagy teljesítményű sík-napkollektor magas

Részletesebben

Tervezési segédlet. auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás. 1. kiadás

Tervezési segédlet. auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás. 1. kiadás Tervezési segédlet auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 115. oldal Vaillant auroflow plus tervezési segédlet Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 115. oldal Vaillant

Részletesebben

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET napkollektor felépítése Premium VTN napkollektor felépítése: A Premium VTN vákuumcsöves napkollektor felépítését tekintve a legmodernebb kategóriát

Részletesebben

TERMÉKÁTTEKINTÉS NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREINK RÖVIDEN

TERMÉKÁTTEKINTÉS NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREINK RÖVIDEN TERMÉKÁTTEKINTÉS NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREINK RÖVIDEN KIMAGASLÓ MINŐSÉG HÁZON BELÜLI FEJLESZTŐRÉSZLEG CSÚCSTECHNOLÓGIA A LEGMODERNEBB NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK GYÖKEREINK Tirol A hegyek országa. Lélegzetelállítóan

Részletesebben

VICTRIX 50 és 75. Nagyteljesítményű, fali, kondenzációs kazánok

VICTRIX 50 és 75. Nagyteljesítményű, fali, kondenzációs kazánok victrix50_75prosi_ujra.qxp 2008.03.04. 21:27 Page 1 VICTRIX 50 és 75 Nagyteljesítményű, fali, kondenzációs kazánok victrix50_75prosi_ujra.qxp 2008.03.04. 21:27 Page 2 Immergas Töretlenül az élen Az Immergas

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

Tervezési segédlet. ecotec plus VU INT 806-1206/5-5. 1.kiadás. 1 / 155. oldal Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Tervezési segédlet. ecotec plus VU INT 806-1206/5-5. 1.kiadás. 1 / 155. oldal Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos! Tervezési segédlet ecotec plus VU INT 806-1206/5-5 1. kiadás Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 155. oldal Vaillant ecotec plus/5 tervezési segédlet Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 155. oldal Vaillant ecotec

Részletesebben