Napkollektor rendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napkollektor rendszerek"

Átírás

1 Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA FEBRUÁR

2 A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt az Ariston ehozza az Ön otthonába. Összeegyeztethetőe az otthon kényeme és hogy tekintette együnk környezetünkre? Ez az egyszerű kérdés hasonóan egyszerű váaszt kíván: igen. Napjainkban a fűtés a nap energiájáva kipróbát és környezetát technoógia: károsanyagkibocsátásmentes energia, tiszta és kötségkíméő. Hozzájáru a égszennyezés jeentős csökkenéséhez azáta, hogy mérséki az üvegházhatást, meyet részben a hagyományos energiaforrások okoznak. Az Ariston viágszerte éen jár a akások fűtésében, új napkoektoros rendszereive számos sokodaú és könnyen teepíthető megodást kíná minden igényre. Egy Ariston napenergián aapuó fűtőrendszerre Ön megmutatja, hogy szem eőtt tartja saját kényemét és gyermekei jövőbeni jóétét. A napenergiát hasznosító koektorok áta összegyűjthető napenergia az éghajati viszonyoktó, vaamint az adott hey hosszúsági és széességi koordinátáitó és magassági heyzetétő függ. A napsugárzási értékek a Födközitenger tejes környezetében egész évben ehetővé teszik a napenergiát hasznosító fűtőrendszerek hasznáatát. Magyarországon megfeeőek a fetéteek ezen rendszerekhez. Miért ne hasznánánk ki? 2 3

3 Környezeti energia, mey kötséghatékony és kényemes Kötségkíméés ma, jeentős eőnyök honap Egy napkoektoros rendszer egy háztartás meegvízszükségetének 70%át kieégíti. Egy négytagú csaád átagos fűtési és meegvíz kötsége az akamazott rendszertő függően és Ft között mozog. A beruházási kiadások megtérüése az akamazott rendszertő függően 5 évre tehető. És ezután minden ingyen van. Napkoektoros rendszerek kötségének megtérüése HUF Ha egy épüetet napenergiát hasznosító rendszerrre szere fe, befektet annak jövőjébe, és az értékét is növei. Ez a épés az épüet energiahatékonyságát is jeentősen megnövei, miközben megújuó energiaforrást részesít eőnyben. Egy másik pozitív tényező is növei az évek során az energiafogyasztás megtakarítását: a napenergiát hasznosító fűtési rendszerek eredményeképpen magasabb tanúsított energiaosztáyba tartozó akások és házak nagyobb értéket képvisenek, amikor az ingatan eadására kerü sor. Energiatakarékosság Az országok vezetői egyre nagyobb figyemet szentenek annak, hogy visszaszorítsák a károsanyagkibocsátást, s csökkentsék az üvegházhatást az azt kivátó három egveszéyesebb gáz, a széndioxid, a metán és a nitrogéndioxid visszaszorításáva. Mindezt a kiotói egyezményben fogatak szerint ke végrehajtaniuk. Ennek egyik megodása a napenergiahasznosítás, meynek megvaósítási kötségéhez több páyázatta is hozzájáru az áam. Az Ariston napkoektoros rendszerek a hasznáatimeegvíz termeésre, vaamint a fűtésrásegítésre egyaránt akamazhatók, s az ehhez szükséges beruházási kötségek néhány éven beü megtérünek. Kényeem nappai viágosságná A napenergiát hasznosító fűtési rendszer bevezetése nemcsak energiát takarít meg, hanem egyútta befektetés is a jövőbe: a technoógiára és az új termékek tervezésére irányuó innovációk ehetővé teszik a karbantartási igény csökkentését, a rendszer éettartamának meghosszabbodását és egyszerűbbé teszik a teepítést. +70% energiamegtakarítás 4 5

4 Kényszerkeringtetéses rendszer Szoár rendszerek tanúsítása Igazot hatékonyság Az Ariston napkoektoros rendszerek hatékonysága megfee az EN 12975ben fogataknak. Termékeink minőségét foyamatosan és szigorúan eenőrzik akkreditát kutatóközpontokban. Új termékeink a Soar Keymark és a PICIM minősítést egyaránt megszerezték. Kényszerkeringtetéses rendszer eőnyei hatékony rugamas esztétikus könnyű teepíthetőség A hőt a napkoektorpane és az indirekt tároó között áramó hőszáító foyadék száítja akárcsak a fűtési rendszerekben. A foyadék (víz és giko keveréke) a szivattyú segítségéve áramik. Ezen az aapon kétfée napenergiás fűtési rendszert küönböztetünk meg: a gravitációs és a kényszerkeringtetéses rendszereket. Az Ariston Thermo Hungária csak kényszerkeringtetéses rendszereket forgamaz. Az Ariston rendszergaranciát biztosít a vevőknek, mey az aábbiak szerint aaku: két év a napkoektorokra és az oyan további rendszereemekre, mint a hidrobokk, a táguási tartáy, a vezérés, stb. Hosszabb éettartam és nagyobb biztonság Az Ariston koektor nagy fényáteresztésű, speciáis edzett üvegge rendekezik, amey a beeső napsugarakat minimáis mértékben veri vissza, ezáta pedig kevés energia vész e. A begyűjtött napenergia megtartása a prizmás feüetnek is köszönhető, amey a koektor besejében üvegházhatást hoz étre. A maximáis hatásfokka az edzett és jégesőre tesztet üveg biztonsága párosu. Tükröződésmentes és jégesőáó 7

5 Szetttípusok Szimbóumok és megnevezések Az aábbi ikonok a termékek főbb jeemzőinek könnyebb ismertetését szogáják. A jeöések ehetővé teszik a gyors értemezést, s ezáta megkönnyítik a termékek eadását, a vevő számára pedig a döntést. Lapostetőre / födre történő instaáás A terméket a apostetőre, ietve a födre ehet teepíteni. Magas enyeőképesség A napkoektoros mező kiaakításának köszönhetően magas enyeőképességge bír. KAIROS COMPACT Kényszerkeringetéses napkoektoros rendszer hasznáatimeegvíz termeésre idegen kazánokhoz történő csatakoztatási ehetőségge. A szett a koektorokon és azok feszereő készetén kívü egy oyan egy vagy két csőspiráos tároót foga magában, ameybe az összes hidrauikus eem (biztonsági szeep, hidrobokk, táguási tartáy, termosztatikus keverőszeep, Eios vezérőegység) integráva ett. Ezáta nemcsak a rendszer összképe váik esztétikusabbá, hanem a teepítési idő is ényegesen ecsökken. Az eső burkoateem evétee után minden egyes rendszereem könnyedén hozzáférhetővé váik. Ferdetetőre történő instaáás A terméket a ferdetetőre ehet teepíteni. Fehasznáók száma A rendszer áta kiszogáható szeméyek számát jezi. Környezetát A termék beső szigeteése nem tartamaz a környezetre káros anyagot (CFCs chorofuorocarbon) Hosszú éettartam A tároó titánbevonatta rendekezik, meyet 850 Con égetnek bee. Kőzetgyapot és üveggyapot szigeteés Korrózióáó KAIROS PREMIUM A termék kőzetgyapot és üveggyapot szigeteést tartamaz. Az indirekt tároó magnéziumanódvédeee van eátva. Kényszerkeringetéses napkoektoros rendszer hasznáatimeegvíz termeésre Ariston kazánokhoz történő csatakoztatási ehetőségge. A szett a koektorokon és azok feszereő készetén kívü egy oyan egy vagy két csőspiráos tároót foga magában, ameybe az összes hidrauikus eem (biztonsági szeep, hidrobokk, táguási tartáy, termosztatikus keverőszeep) integráva ett. A rendszerhez járó soar cipin akamazásáva pedig az Ariston kazán eektronikája közvetenü működteti a szoárrendszert. Ezáta nemcsak a rendszer összképe váik esztétikusabbá, hanem a teepítési idő is ényegesen ecsökken. Eenáóképesség A 4 es üveg a jégesőnek, s a küönfée égköri hatásoknak egyaránt eená. Könnyű teepíthetőség A szoár rendszer néhány eembő tevődik csak össze, ezáta pedig könnyebbé váik az instaáció. HIGH EFFICIENCY Hőmérséketkijezés Az indirekt tároó hőmérséketkijezőve van eátva. Magas hatékonyság A termék magas energiahatékonysági kategóriába tartozik, ezáta hozzájáru a károsanyagkibocsátás csökkentéséhez. Compact idegen kazánhoz Premium Ariston kazánhoz Rendszertípus CF kényszerkeringtetéses Csőspiráok száma a tároóban 1 1 spirá 2 2 spirá SC idegen kazánhoz Eios vezérésse S Ariston kazánhoz soar cipinne Mit jeentenek a jeöések? Kairos Premium CF2S /2 TT Koektorok száma 2 2 db síkkoektor 3 3 db síkkoektor Koektor teepíthetősége TT ferde tetőre TR födre vagy apostetőre Indirekt tároó űrtartama iteres iteres 8 9

6 Kiváasztási segédet Kairos COMPACT A tároó eheyezése A koektorok eheyezése Szettkiváasztási segédet A kiszogáandó szeméyek száma CF1sc 300/3 tr CF1sc 300/3 tt CF2sc 300/3 tr CF2sc 300/3 tt Idegen kazán csak fûtő kazán kombi kazán Az Ön szettje Ábra Kairos Compact CF 2 /2 Tt Kairos Compact CF 1 /2 Tt 23 fő Ferdetetőre teepítve Kairos Compact CF 2 300/3 Tt Kairos Compact CF 1 300/3 Tt 45 fő Kairos Compact CF 2 /2 Tr beső tároó 23 fő Kairos Compact CF 1 /2 Tr Födre vagy apostetőre teepítve Kairos Compact CF 2 300/3 Tr Kairos Compact CF 1 300/3 Tr 45 fő A tároó eheyezése A koektorok eheyezése A kiszogáandó szeméyek száma ariston kazán csak fűtő kazán kombi kazán Az Ön szettje Ábra Kairos premium CF 2 /2 Tt 23 fő Ferdetetőre teepítve Kairos premium CF 2 300/3 Tt 45 fő Kompakt rendszerek hmvre 10 A hasznáatimeegvíz napkoektoros rendszerre történő eátására szogáó kompett szettek akamazása erövidíti a méretezésre, s kiváasztásra fordított időt, mive ezek részeemei a gyártó áta javasotak aapján kerütek kiváasztásra, rendetetésszerű működése pedig ebbő eredően garantát. A megfeeő szett kiváasztásakor mindössze az aábbi szempontokat ke figyeembe venni: kombinát üzemű vagy fűtő kazánna egyetemben kerüne e teepítésre; ferde vagy apostetőre történő feszereő készetre van e szükségünk, a kiszogáandó szeméyek száma. Ehhez nyújt segítséget a következő odaon taáható tábázat, meynek segítségéve könnyedén meghatározható, hogy paettánk mey szettje a egmegfeeőbb az adott rendszerre. Kairos premium CF 1 /2 Tt Kairos premium CF 1 300/3 Tt Kairos premium CF 2 /2 Tr beső tároó 23 fő Födre vagy apostetőre teepítve Kairos premium CF 1 /2 Tr Kairos premium CF 2 300/3 Tr 45 fő Kairos premium CF 1 300/3 Tr 11

7 Kairos COMPACT Kairos COMPACT CF1sc 300/3 /2 tr CF1sc /2 300/3 tt CF2sc 300/3 /2 tr CF2sc 300/3 /2 tt Rendszerkiaakítások Kényszerkeringtetéses rendszer hidrauikus egységeket magában fogaó tároóva idegen kazánhoz a hidrauikus egységek mindegyike a tároó eőtt kerütek eheyezésre egyszerû teepítés Pro Tech korrózió eeni védeem HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Könnyű teepíthetőség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Magas enyeőképesség Eenáóképesség funkcionaitás és eegancia Kairos Compact CF1 és idegen kombi gázkazán kapcsoási vázata Műszaki T adatok napkoektorok tejes feüetük enyeő feüetük indirekt tároó méretek (szé x ma x mé) indirekt tároó űrtartama hőveszteség hmvkör maximáis nyomása áramási érték a referenciapontná szoár táguási tartáy űrtartama szoár köri biztonsági szeep kwh/24h mca KAIROS COMPACT CF1SC /2 4,02 3,48 51 x 128 x 88 1,9,5 12 KAIROS COMPACT CF2SC /2 4,02 3,48 51 x 128 x 88 1,8,5 12 CIKKSZÁM Kairos COMPACT CF1sc /2 tr Kairos COMPACT CF1sc /2 tt Kairos COMPACT CF2sc /2 tr Kairos COMPACT CF2sc /2 tt ZNCF1SCTR ZNCF1SCTT ZNCF2SCTR ZNCF2SCTT Kairos Compact CF2 és idegen fűtő gázkazán kapcsoási vázata 12 13

8 Kairos COMPACT CF1sc 300/3 tr CF1sc 300/3 tt CF2sc 300/3 tr CF2sc 300/3 tt Kairos premium COMPACT Kényszerkeringtetéses rendszer hidrauikus egységeket magában fogaó tároóva idegen kazánhoz termosztatikus keverőszeeppe eátva Pro Tech korrózió eeni védeem egyszerû teepítés a kevés akotóeemnek köszönhetően Könnyű teepíthetőség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Magas enyeőképesség Eenáóképesség HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Eemek istája Megnevezés Kairos Premium CF1S /2 TR iteres egyspiráos indirekt tároó Eios vezérésse iteres kétspiráos indirekt tároó Eios vezérésse 300 iteres egyspiráos indirekt tároó Eios vezérésse 300 iteres kétspiráos indirekt tároó Eios vezérésse Kairos CF 2.0 síkkoektor Lapostető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Lapostetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Ferdetetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Kezdő és záróeem CF 2.0 koketorhoz Asó feső közcsavar CF 2.0 koektorhoz Kairos Premium CF1S /2 TT Kairos Premium CF2S /2 TR Kairos Premium CF2S /2 TT funkcionaitás és eegancia Kairos Premium CF1S 300/3 TR Kairos Premium CF1S 300/3 TT Kairos Premium CF2S 300/3 TR Kairos Premium CF2S 300/3 TT Műszaki adatok További rendszertartozékok napkoektorok tejes feüetük enyeő feüetük indirekt tároó méretek (szé x ma x mé) indirekt tároó űrtartama hőveszteség hmvkör maximáis nyomása áramási érték a referenciapontná szoár táguási tartáy űrtartama szoár köri biztonsági szeep kwh/24h mca KAIROS COMPACT CF1SC 300/2,03 5,22 51 x 1805 x ,3,5 12 KAIROS COMPACT CF2SC 300/2,03 5,22 51 x 1805 x ,2,5 12 Megnevezés Kairos Compact CF1 Kairos Compact CF2 Hidrauikus biztonsági egység, 3/4 Szigetet inox csőpár, 10 fm Fagyáó foyadék, 5 iter Szifon a hidrauikus biztonsági egységhez CIKKSZÁM Kairos COMPACT CF1sc 300/2 tr Kairos COMPACT CF1sc 300/2 tt Kairos COMPACT CF2sc 300/2 tr Kairos COMPACT CF2sc 300/2 tt ZNCF1SC300TR ZNCF1SC300TT ZNCF2SC300TR ZNCF2SC300TT 14 15

9 Kairos premium COMPACT Kairos premium CF1s /2 tr CF1s /2 tt CF2s /2 tr CF2s /2 tt Rendszerkiaakítások Kényszerkeringtetéses rendszer hidrauikus egységeket magában fogaó tároóva Ariston kazánhoz termosztatikus keverőszeeppe eátva Pro Tech korrózió eeni védeem egyszerû teepítés a kevés akotóeemnek köszönhetően Ariston kazán áta vezéret szoárrendszer (soar cipin árban fogat tartozék) HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Könnyű teepíthetőség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Magas enyeőképesség Eenáóképesség tejes integráció Kairos Premium CF1 és Ariston kombi gázkazán kapcsoási vázata Műszaki adatok KAIROS premium CF1S /2 KAIROS Premium CF2S /2 napkoektorok tejes feüetük enyeő feüetük indirekt tároó méretek (szé x ma x mé) indirekt tároó űrtartama hőveszteség hmvkör maximáis nyomása áramási érték a referenciapontná szoár táguásai tartáy űrtartama szoár köri biztonsági szeep kwh/24h mca 4,02 3,48 51x128x88 1,9,5 12 4,02 3,48 51x128x88 1,8,5 12 CIKKSZÁM Kairos premium CF1s /2 tr Kairos premium CF1s /2 tt Kairos premium CF2s /2 tr Kairos premium CF2s /2 tt ZNCF1STR ZNCF1STT ZNCF12STR ZNCF2STT Kairos Premium CF2 és Ariston fűtő gázkazán kapcsoási vázata 1 17

10 Kairos premium COMPACT CF1s 300/3 tr CF1s 300/3 tt CF2s 300/3 tr CF2s 300/3 tt Kairos COMPACT premium Kényszerkeringtetéses rendszer hidrauikus egységeket magában fogaó tároóva Ariston kazánhoz termosztatikus keverőszeeppe eátva Pro Tech korrózió eeni védeem Könnyű teepíthetőség Kőzetgyapot szigeteés egyszerû teepítés a kevés akotóeemnek köszönhetően Ariston kazán áta vezéret szoárrendszer (soar cipin árban fogat tartozék) Hosszú éettartam Korrózióáó Magas enyeőképesség Eenáóképesség HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Eemek istája Megnevezés Kairos Premium CF1S /2 TR iteres egyspiráos indirekt tároó CLIPin vezérésse iteres kétspiráos indirekt tároó CLIPin vezérésse 300 iteres egyspiráos indirekt tároó CLIPin vezérésse 300 iteres kétspiráos indirekt tároó CLIPin vezérésse Kairos CF 2.0 síkkoektor Lapostető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Lapostetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Ferdetetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Kezdő és záróeem CF 2.0 koketorhoz Asó feső közcsavar CF 2.0 koektorhoz Kairos Premium CF1S /2 TT Kairos Premium CF2S /2 TR Kairos Premium CF2S /2 TT tejes integráció Kairos Premium CF1S 300/3 TR Kairos Premium CF1S 300/3 TT Kairos Premium CF2S 300/3 TR Kairos Premium CF2S 300/3 TT Műszaki adatok További rendszertartozékok napkoektorok tejes feüetük enyeő feüetük indirekt tároó méretek (szé x ma x mé) indirekt tároó űrtartama hőveszteség hmvkör maximáis nyomása áramási érték a referenciapontná szoár táguásai tartáy űrtartama szoár köri biztonsági szeep kwh/24h mca KAIROS premium CF1S 300/3,03 5,22 51 x 1805 x ,3,5 12 KAIROS premium CF2S 300/3,03 5,22 51 x 1805 x ,2,5 12 Megnevezés Kairos Compact CF1 Kairos Compact CF2 Hidrauikus biztonsági egység, 3/4 Szigetet inox csőpár, 10 fm Fagyáó foyadék, 5 iter Szifon a hidrauikus biztonsági egységhez CIKKSZÁM Kairos premium CF1s 300/3 tr Kairos premium CF1s 300/3 tt Kairos premium CF2s 300/3 tr Kairos premium CF2s 300/3 tt ZNCF1S300TR ZNCF1S300TT ZNCF2S300TR ZNCF2S300TT 18 19

11 Kairos napkoektor KAIROS napkoektor KAIROS CF 2.0 KAIROS XP 2.5V Síkcsöves napkoektor FÉNYELNYELŐ, SZELEKTÍV TITÁNOXID KEZELÉSSEL (95% ELNYELÉS, 5% VISSZA VERÉS) 4 MM ÜVEG, NEM VISSZAVERŐ, JÉGESŐ ÁLLÓ HIDRAULIKUS KÖRÖK VÖRÖSRÉZ CSŐVEL párhuzamos csőkiaakítás ézeres HEGESZTÉS A KÉNYSZERKERINGTETÉSES RENDSZE REKHEZ OPTIMÁLIS MÛKÖDÉSRE TERVEZVE ÉS MÉRETEZVE EN SZERINTI CE ICICM ÁLTAL KIADOTT SOLAR KEYMARK TANÚSÍTVÁNY PICIM MINŐSÉG TANÚSÍTVÁNY Síkkoektor nagy rendszerekhez réz abszorber buetech szeektív bevonatta edzett, jégesőáó üveg eoxát aumínium keret csőkígyós kiaakítású hidrauikai kör integrát koektorérzékeő hey ideáis a nagyobb fűtési rendszerek kiszogáására függőegesen teepíthető HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Magas enyeőképesség Kőzetgyapot szigeteés Magas enyeőképesség Eenáóképesség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Műszaki adatok Küső méretek Műszaki adatok KAIROS CF 2.0 NAPKOLLEKTOR KAIROS XP 2.5 V Tömeg Üzemi nyomás Koektorcsövek átmérője Foyadékmennyiség a koektorban Visszaverődés Kibocsátás Feüet Enyeő feüet Fajagos hőkapacitás 0 (a feüeten) k1 k2 Toróponti hőmérséket * az adatok a nyíási feüetre vonatkoznak kg % % kj/k 37,8 18 1, ,828 1,74 17,2 0,74 4,5 0, KAIROS CF 2.0 NAPKOLLEKTOR 3008 Tömeg Üzemi nyomás Koektorcsövek átmérője Foyadékmennyiség a koektorban Enyeőképesség Kibocsátás Apertúra feüete Abszorber feüete 0 k 1 k 2 Maximáis hőmérséket * az adatok az apertúra feüetre vonatkoznak kg % % W/ K W/ K 2 C , ,2 2,23 0,79* 3,10* 0,022* 177,1 KAIROS XP 2.5 V XP 2.5 V koektorig 10 koektorig 5 koektorig 20 21

12 KAIROS XP napkoektor KAIROS XP 2.5 H Összeáítási útmutató Síkkoektor nagy rendszerekhez réz abszorber buetech szeektív bevonatta edzett, jégesőáó üveg eoxát aumínium keret csőkígyós kiaakítású hidrauikai kör integrát koektor érzékeő hey ideáis a nagyobb fűtési rendszerek kiszogáására vízszintesen teepíthető HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Megnevezés Kezdő és záróeem CF 2.0 koektorhoz Koektorok száma Asófeső közcsavar CF 2.0 koektorhoz Magas enyeőképesség Eenáóképesség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Ferdetető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Ferdetetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Lapostetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Műszaki adatok Kairos XP 2.5 V Koektorok száma KAIROS XP 2.5 H Tömeg Üzemi nyomás Koektorcsövek átmérője Foyadékmennyiség a koektorban Enyeőképesség Kibocsátás Apertúra feüete Abszorber feüete 0 k 1 k 2 Maximáis hőmérséket * az adatok az apertúra feüetre vonatkoznak kg % % W/ K W/ K 2 C , ,2 2,23 0,79* 2,27* 0,032* 171,9 KAIROS XP 2.5 H NAPKOLLEKTOR 3028 TT TR IN IN² Megnevezés Kairos XP 2.5 V Kezdő és záróeem Asófeső közcsavar Keresztirányú tartóeem TT TR IN TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² Tartó háromszög apostetős teepítéshez Inox rögzítőfü XP 2.5 H 1 Tartókeret tetősíkba történő teepítéshez (1 db XPhez) Tartókeret tetősíkba történő teepítéshez (2 db XPhez) koektorig 5 koektorig kiegészítő készet tetősíkba történő teepítéshez (1 db XPhez) kiegészítő készet tetősíkba történő teepítéshez (2 db XPhez) kiegészítő készet tetősíkba történő teepítéshez (1 db XPhez)

13 KAIROS XP 2.5 H Koektorok száma Rendszertartozékok TT TR Megnevezés Kairos XP 2.5 H TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR Kezdő és záróeem Asófeső közcsavar Keresztirányú tartóeem Tartó háromszög apostetős teepítéshez Inox rögzítőfü Fagymentesítő foyadék tábázat MINIMUM KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET / SZÁZALÉK 3 /10% 7 /20% 14 /30% 23 /40% 32 /50% víz giko víz giko víz giko víz giko víz giko KEVERÉK TARTA LOM Kényszerkeringetetéses szettek /2 CF ,5 2, ,5,5 13 /2 CF ,5 2,5 5,5 3,5 4,5 4, /2 CF ,5 3,5 12,5 5, /2 CF ,5 3,5 12,5 5, /3 CF2 20,5 2,5 18,5 4, ,5 11, /4 CF ,5 5,5 19,5 8, mes cső CF készet csatakozási mérete mes cső ,5 +0,5 +1, mes cső +3,5 +0, ,5 +1, mes cső +5,5 +0, ,5 +2, mes cső ,5 +0,5 +1,5 +0, mes cső +2,5 +0,5 +2,5 +0, ,5 +1, mes cső +5,5 +0, ,5 +2, mes cső ,5 +3,5 +4,5 +4,5 +9 ELIOS 25 A vezérőegység idegen kazánhoz is A kényszerkeringtetéses rendszer fontos része az eektronikus vezérőegység, mey érzékeőket haszná az indirekt tároóban évő víz és a koektor hőmérséketének érzékeésére, hogy az aapján működtesse a keringtető szivattyút. Így megnövekszik a rendszer hatékonysága és tejesítményszintje, mive a szivattyú csak akkor működik, amikor szükséges. Az új napkoektorvezérőegység kiemekedő jeemzői: kis mérete, a 19 rendszerkonfiguráció kezeésének ehetősége és kijezője, mey megjeeníti a készüék áapotát és minden esetegesen eőforduó működési hibát

14 Tartozékok Kairos COMPACT CF 2.0 koektorhoz Rögzítőeemek CF1sc /2 tr CF1sc /2 tt CF2sc /2 tr CF2sc /2 tt TARTOZÉKOK XP 2.5 KOLLEKTORHOZ Rögzítőeemek Megnevezés Megnevezés Inox rögzítőfü XP koektorhoz, 2 db/cs Ferdetető feszereő készet 1 db CF 2.0 koektorhoz Tartama: szereőkeret, csavarok Ferdetetős rögzítő készet magascserepű tetőhöz, XP koektorhoz (2 db/cs) Ferdetető feszereő készet 2 db CF 2.0 koektorhoz Tartama: szereőkeret, csavarok Ferdetetős rögzítő készet aacsonycserepű tetőhöz, XP koektorhoz (2 db/cs) Ferdetetős rögzítő készet paatetőhöz, XP koektorhoz (2 db/cs) Meghosszabbító keret ferdetetőre 2 db CF 2.0 koektorhoz Tartama: szereőkeret, csavarok Menetesszár ferdetetős teepítéshez (1 pár/cs) Ászokcsavar ferdetetős teepítéshez (1 pár/cs) Lapostető feszereő készet 1 db CF 2.0 koektorhoz Tartama: szereőkeret, csavarok Tartó háromszög apostetős teepítéshez XP 2.5 V koektorhoz, 1 db/cs Keresztirányú tartóeem XP 2.5 V koektorhoz, 2 db/cs Lapostető feszereő készet 2 db CF 2.0 koektorhoz Tartama: szereőkeret, csavarok Tartó háromszög apostetős teepítéshez XP 2.5 H koektorhoz, 1 db/cs Keresztirányú tartóeem XP 2.5 H koektorhoz, 2 db/cs Meghosszabbító keret apostetőre 2 db CF 2.0 koektorhoz Tartama: szereőkeret, csavarok Hidrauikus csatakozók Megnevezés Hidrauikus csatakozók Kezdő és záróeem XP koektorhoz Megnevezés Asófeső közdarab XP koektorhoz Kezdő és záróeem CF 2.0 koektorhoz Kezdő és záróeem égteenítőve, ncthüveye Könyök csatakozóidom XP koektorhoz Asófeső közcsavar CF 2.0 koektorhoz Közcsavarpár két koektor csatakoztatásához Tidom csatakozó XP koektorhoz Légteenítő csatakozóidom XP koektorhoz További kiegészítők Megnevezés Hordozófű XP koektorhoz

15 Szoár rendszerek, akatrészek és tartozékok Soar cipin Szoár vezérő egység Ariston kazánhoz (Cas, Cas System, Cas Premium, Genus, Genus Premium, Genus Premium System) A szett tartama: cipin vezérő (1 db), összekötő kábe (1 db), tároó érzékeő (1 db), koektor érzékeő (1 db), merüőhüvey (1 db) Eios 25 szoár vezérő idegen kazánhoz Szoár vezérő egység LCD kijezőve, vaamint 19 fée rendszerkonfigurációva. Négy gyengeáramú bemeneti és négy erősáramú kimeneti csatakozás. Három érzékeőve száítva (két darab tároó és egy darab koektorérzékeő). A vezérő az érzékeők áta mért hőmérséketet mutatja, diagnosztikai prograa és tesztfunkcióva rendekezik, programidő rögzítő rendszer. Mérete: 15 x 108 x iteres táguási tartáy 25 iteres táguási tartáy 35 iteres táguási tartáy 50 iteres táguási tartáy 80 iteres táguási tartáy Kényszerkeringtetéses, zárt szoárrendszerekhez akamazható. A táguási tartáy speciáis membránja meynek egyik odaán a evegő, a másikon a szoár foyadék van megfee a DIN számú eőírásban fogataknak. Maximáis üzemi nyomás: 10, működési tartomány: 10 C / +99 C Lemezes hőcseréő szoárhoz, 1 kw Lemezes hőcseréő szoárhoz, 32 kw Lemezes hőcseréő szoárhoz, 48 kw Acéemez hőcseréő (forrasztott), mey a hasznáatimeegvíz és a fűtési rendszerben egyaránt akamazható. Üzemi nyomás: 5, üzemi hőmérséket 0/45 C Műszaki adatok: hőcseréő feüete (m2)* / emezek száma / áramási kapacitás (/h) 0.4 / 18 / 720; 0.8 / 34 / 1440; 1.2 / 48 / HMVérzékeő Tároóba csatakoztatható 1 fm hosszú érzékeő napkoektoros rendszerhez, kék színű. Pt1000 Cas B DIN, átmérő:. Érzékeési tartomány: 50 C / + C. Eios 25ös vezérőve kompatibiis Csőköteges hőcseréő medencéhez, 20 kw Csőköteges hőcseréő medencéhez, 40 kw Csőköteges hőcseréő medencéhez, 70 kw Titánbevonatú csöves hőcseréő medencefűtéshez. Üzemi nyomás: 2. Primer/szekunder odai áramás (m3): 0.9/10; 1.7/15; 3/ Koektorérzékeő Koektorba csatakoztatható 1 fm hosszú érzékeő napkoektoros rendszerhez, szürke színű. Pt1000 Cas B DIN, átmérő:. Érzékeési tartomány: 50 C / + C. Eios 25ös vezérőve kompatibiis. Merüőhüvey árban fogat tartozék Koektor odai csatakozó készet Hidrauikus csatakozó készet, amey es csőre történő csatakozást tesz ehetővé 3/4 es apos hoandiva Digitáis termosztát hőmérő A 230 Va működő digitáis hőmérő kijezőjén a mért hőmérséket és a beáított paraméterek egyaránt eovashatók. A tároó hőmérséketének eenőrzésére a készüékke együtt száított 1,5 m hosszú, átmérőjű Ptc1000 érzékeőve nyíik ehetőség. Méretek: 79 x 115 x Szivattyú odai csatakozó készet Hidrauikus csatakozó készet, amey es csőre történő csatakozást tesz ehetővé 3/4 es apos hoandiva. Szigetet inox csatakozócső ferdetetős teepítéshez 22 es fexibiis, szigetet csőpár ferdetetőre teepített napkoektorokhoz. Hosszúság: 1 fm. Csatakozási ehetőség: es csövekhez Hidrauikai oda tartozékai Hidrobokk 255ös szivattyúva Szivattyúáomás kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági szerevénnye, áramásszabáyozóva, hő és nyomásmérőve, eőre és visszatérő ági eemek egyben. 3/4 os csatakozássa, vaamint fexibiis csőve a táguási tartáy csatakoztatásához. Méretek: 250 x 375 Eőre és visszatérő ág közötti távoság: Szigetet inox csőpár Fexibiis szigetet inox csőpár koektorérzékeőve, hosszúság: 10 fm. Bronz csatakozók a koektorhoz, vaamint a hidrobokkhoz történő csatakozás végett. 1/2 os hidrauikus biztonsági egység 3/4 os hidrauikus biztonsági egység 1 os hidrauikus biztonsági egység 1 os szifon a hidrauikus biztonsági egységhez Hidrobokk kaszkád 255ös szivattyúva Szivattyúáomás kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági szerevénnye, áramásszabáyozóva, hő és nyomásmérőve, 3/4 os csatakozássa. Akamazható: több koektormező vagy több tároó teepítése során Fetötéshez és karbantartáshoz szükséges tartozékok Hidrobokk 25120as szivattyúva Szivattyúáomás nagyobb kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági szerevénnye, 2 os csatakozássa, vaamint fexibiis csőve a táguási tartáy csatakoztatásához Fagyáó foyadék, 5 iter Nem mérgező, szagtaan és higroszkópos poipropién gyco. A foyadék nemcsak hőközésre szogá, hanem védi a napkoektorosrendszert is a korróziótó. Hígítási arány vízze: 2575% között Termosztatikus keverőszeep Bronz házas keverőszeep, meyen keresztü a kevert víz az eőre beáított értéknek megfeeő esz. A kívánt hőmérséket 3070 C között áítható, vízkő és korrózió een védett. Maximáis üzemi hőmérséket: 100 C, maximáis üzemi nyomás: 10. Méretek: 115 x t Kézi fetötő szoár rendszerhez Bronz kézi fetötő pumpa a napkoektoros rendszerhez. Fetötő szivattyú szoár rendszerhez Három utas vátószeep Akamazható: hasznáati meegvízrendszerekben. 230 Vos motor, működési tartomány: +1 C / +95 C, maximáis üzemi nyomás: 4. 3/4 es csatakozóva. Méretek: 94 x 130 x Beüzemeő készet szoár rendszerhez A készet az aábbiakat tartamazza: hőmérő, tájoó, fagyáó mérő, pipetta, csavarhúzó

16 Tároók BC1S Tároók BC2S Egy spiráos áó indirekt tároó Két spiráos áó indirekt tároó Hosszú éettartam környezetát Korrózióáó hőmérséketkijezés Hosszú éettartam hőmérséketkijezés környezetát Korrózióáó A TÁROLÓ VÉDELME EGY TITÁN BEVONATÚ BELSŐ ZOMÁNCRÉTEG, MELYET 850 CON ÉGETTEK RÁ A BELSŐ, LEFELÉ TARTÓ HŐCSERÉLŐ BIZTOSÍTA AZ EGYENLETES MELEGVÍZ ADÓ KÉPESSÉGET RECIRKULÁCIÓS PONT A FELSŐ ZÁRÓ PEREMRÉSZ EGYBE VAN ÉPÍTVE A MAGNÉZIUM ANÓDDAL ÉS TAR TALMAZZA A MERÜLŐ HÜVELYT IS (csak a 450 iteres vátozatná) A KÉSZÜLÉK OLDALÁN 110 MMES TISZTÍ TÓNYÍLÁS TALÁLHATÓ MAGNÉZIUM ANÓD ÁLLÍTHATÓ TARTÓLÁBAK 3 KWOS (AS ÉS A 300AS MODELLEK HEZ) VAGY KWOS (A 450ES MODELL HEZ) FÛTŐSPIRÁL KÉSZLET (OPCIÓ) rugamasság a tároókapacitásban A TÁROLÓ VÉDELME EGY TITÁN BEVONATÚ BELSŐ ZOMÁNCRÉTEG, MELYET 850 CON ÉGETTEK RÁ A BELSŐ, LEFELÉ TARTÓ DUPLA HŐ CSERÉLŐ BIZTOSÍTJA AZ EGYENLETES MELEGVÍZADÓ KÉPESSÉGET RECIRKULÁCIÓS PONT A FELSŐ ZÁRÓ PEREMRÉSZ EGYBE VAN ÉPÍTVE A MAGNÉZIUM ANÓDDAL ÉS TAR TALMAZZA A MERÜLŐ HÜVELYT IS (csak a 450 iteres vátozatná) A KÉSZÜLÉK OLDALÁN 110 MMES TISZTÍ TÓNYÍLÁS TALÁLHATÓ MAGNÉZIUM ANÓD ÁLLÍTHATÓ TARTÓLÁBAK 3 KWOS (AS ÉS A 300AS MODELLEK HEZ) VAGY KWOS (A 450ES MODELLEK HEZ) FÛTŐSZÁL KÉSZLET (OPCIÓ) ideáis a hasznáati meegvíz fehasz nááshoz Műszaki adatok bc1s bc1s 300 bc1s 450 bc1s bc1s 300 bc1s 450 Műszaki adatok bc2s bc2s 300 bc2s 450 bc2s bc2s 300 bc2s 450 Ûrtartaom Csőkígyó feüete Max. enyet tejesítmény Fefűtési idő HMV tejesítmény T=30 C T=45 C Csőspirá keresztmetszetén mérhető veszteség Maximáis üzemi nyomás Fűtési veszteség Hűési tényező Max üzemi hőmérséket Tömeg (üresen) mˆ2 kw min /h /h m kwh/24h wh/ k j C kg ,0 10 1,7 0, , ,4 10 1,9 0, , ,0 10 2,1 0, a b c d e f g j k Ûrtartaom Feső csőkígyó feüete Max. enyet tejesítmény HMV tejesítmény T=30 C T=45 C Csőspirá keresztmetszetén mérhető veszteség Asó csőkígyó feüete Max. enyet tejesítmény HMV tejesítmény T=30 C T=45 C Csőspirá keresztmetszetén mérhető veszteség Maximáis üzemi nyomás Fűtési veszteség Hűési tényező Max üzemi hőmérséket Tömeg (üresen) mˆ2 kw /h /h m mˆ2 kw /h /h m kwh/24h wh/ k j C kg 0,8 27, ,0 1,0 31,0 72,0 7,0 9,0 7 1,7 0, ,8 27, ,3 1,3 3,0 885,0 774,0 10,4 7 1,9 0, , , 1, 43,0 1057,0 925,0 13,0 7 2,1 0, a b c d e f g h i j k CIKKSZÁM bc1s bc1s 300 bc1s CIKKSZÁM bc2s bc2s 300 bc2s meegvíz kijövő 2. hidegvíz bejövő 3. fűtési visszatérő 4. fűtési eőremenő 7. odasó tisztítónyíás 8. fűtőbetét csatakozási pontja 9. feső magnézium anód 10. feső érzékeő hüveye 11. odasó magnézium anód 12. asó érzékeő hüveye 13. odasó szereőnyíás 14. feső szereőnyíás 15. cirkuációs csonk (csak a 450 iteres vátozatná) 1. meegvíz kijövő 2. hidegvíz bejövő 3. asó spirá visszatérő 4. asó spirá eőremenő 5. feső spirá visszatérő. feső spirá eőremenő 7. odasó tisztítónyíás 8. fűtőbetét csatakozási pontja 9. feső magnézium anód 10. feső érzékeő hüveye 11. odasó magnézium anód 12. asó érzékeő hüveye 13. odasó szereőnyíás 14. feső szereőnyíás 15. cirkuációs csonk (csak a 450 iteres vátozatná) 30 31

17 Tároók BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 1000 Tároók BAI Áó nagy űrtartamú indirekt tároó kettős csőkígyóva Nagy ûrtartamú indirekt tároó csőkígyóva HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ ZOMÁNCOZOTT ACÉLTARTÁLY KÜLÖN LEGES ZOMÁNCCAL 850 C küső szigeteés (100 MM) MAGNÉZIUM ANÓD Ø 180 MM tisztítónyíás KETTŐS ACÉL CSŐKÍGYÓ NAGY HŐCSE RÉLŐ FELÜLETTEL CSATLAKOZÁSOK HIDEGMELEG VÍZ HEZ, recirkuáció akamas nagy rendszerekhez Korróziómentes acébó készüt tároó és spirá egység RUGALMAS BEVONAT (50 MM PVC) M1 TÛZÁLLÓSÁGI OSZTÁLY MAGNÉZIUM ANÓD Ø 110 MM tisztítónyíás VÁLASZTHATÓ INTEGRÁCIÓS KÉSZLE TEK: 30 KW ( L) NAGYÜZEMI VÍZTERMELÉS IPARI HASZ NÁLATRA mûködési nyomás 7 megnövet feüetû hőcseréő spiráok ipari étesítmények számára Műszaki adatok Küső méretek BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 1000 BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 1000 Műszaki adatok Küső méretek BAI 1500 BAI 0 BAI 2500 BAI 3000 BAI 1500 BAI 0 BAI 2500 BAI 3000 Tejes fűtőtartáy űrtartaom Poiur. hab Küső szigeteés Tej. szigetet magasság Átós méret Tartáy 70 kemény poiuretánhabba Tartáy ágy poiuretánhabba 100 Kemény poiuretán héj 100 Feső spirá gyűjtőcső csőkígyó Asó szoár gyűjtőcső csőkígyó Hőveszteség Hőcseréő űrtartaom Tejesítmény Szükséges űrtartaom hőcseréő (sup/inf) Kimenő szaniter víz 80 /0 C10 /45 C (DIN 4708) (sup/inf) Nyomásveszteség (sup/inf) Tej. kód (DIN 4708) Perem Üres súy Max üzemi nyomás Max üzemi nyomás, fűtővíz Max üzemi hőmérséket ø ø kwh/24h kw m 3 /h m 3 /h m NL ø kg ºC / ,9 2,5 1, 2/15,7 47/3 2/2,7 1,2/1,5 84/ / , 2,7 2,2 10,2/1, 40/8 1,7/2,9 1/1,7 52/ / , 3,0 2,5 10,2/19,2 40/75 1,7/3,2 1/1,8 52/ / a b c d e f g h i m n o p q r s Ûrtartaom Hőcseréő spirá feüet HMV készítés mennyisége Maximáis fevevő tejesítmény ( T=35 K) Fűtési idő Nyomás veszteségek Fűtési veszteség CIKKSZÁM m2 /h kw min m kwh / 24h ,2 BAI , BAI , BAI a b c d e f g h ec M M 2 BAI M M 2 BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 1000 CIKKSZÁM BAC2S 00 BAC2S Cirkuációs vezeték Fűtési eőremenő Hidegvíz bemenet Meegvíz kimenet Fűtési visszatérő r 32 33

18 Szoár rendszerek, akatrészek és tartozékok Szoár rendszerek, akatrészek és tartozékok Szoár rendszer Compact szettek Vezérőegységek Kairos compact cf1 sc /2 tr Kairos compact cf1 sc /2 tt Kairos compact cf2 sc /2 tr Kairos compact cf2 sc /2 tt Kairos compact cf1 sc 300/3 tr Kairos compact cf1 sc 300/3 tt Kairos compact cf2 sc 300/3 tr Kairos compact cf2 sc 300/3 tt ZNCF1SCTR ZNCF1SCTT ZNCF2SCTR ZNCF2SCTT ZNCF1SC300TR ZNCF1SC300TT ZNCF2SC300TR ZNCF2SC300TT soar cipin Ariston kazánhoz ELIOS 25 szoár vezérőegység Digitáis termosztát hőmérő Hidrobokkok 255ös szivattyúva Hidrobokk kaszkád 255ös szivattyúva Hidrobokk 25120as szivattyúva Szoár rendszer Premium szettek Hidrauikai akatrészek szeepek Kairos premium cf1 s /2 tr Kairos premium cf1 s /2 tt Kairos premium cf2 s /2 tr Kairos premium cf2 s /2 tt Kairos premium cf1 s 300/3 tr Kairos premium cf1 s 300/3 tt Kairos premium cf2 s 300/3 tr Kairos premium cf2 s 300/3 tt Napkoektorok Kairos CF 2.0 síkkoektor Kairos SYS 2.5 síkkoektor Kairos VT 15 B vákuumcsöves koektor Kairos VT 15 E vákuumcsöves koektor Kairos VT 20 B vákuumcsöves koektor (csak projektre) Kairos VT 20 E vákuumcsöves koektor (csak projektre) ZNCF1STR ZNCF1STT ZNCF2STR ZNCF2STT ZNCF1S300TR ZNCF1S300TT ZNCF2S300TR ZNCF2S300TT Termosztatikus keverőszeep Háromutas motoros vátószeep Hidrauikai akatrészek csatakozók és csövek Hidrauika csatakoztató készet CF 2.0 koektorhoz Asófeső közcsavar CF 2.0 koektorhoz hidrauikai csatakoztató készet XP koektorhoz asófeső közcsavar XP koektorhoz könyök csatakozóidom XP koektorhoz Tidom XP koektorhoz égteenítő csatakozóidom XP koektorhoz hordozófő XP koektorhoz Szigetet inox csatakozócső ferdetetős teepítéshez Szigetet inox csőpár Hidrauikai akatrészek táguási tartáyok Szoár tároók háztartási céra KAIROS MACC1S EGY CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC1S 300 EGY CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC2S KÉT CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC2S 300 KÉT CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC1SC EGY CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC1SC 300 EGY CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC2SC KÉT CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC2SC 300 KÉT CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL BC1S Egy csőkígyós indirekt tároó BC1S 300 Egy csőkígyós indirekt tároó BC1S 450 Egy csőkígyós indirekt tároó BC2S Két csőkígyós indirekt tároó BC2S 300 Két csőkígyós indirekt tároó BC2S 450 Két csőkígyós indirekt tároó BAC2S 00 Nagy Ûrtartamú indirekt tároó két csőkígyóva BAC2S 800 Nagy Ûrtartamú indirekt tároó két csőkígyóva BAC2S 1000 Nagy Ûrtartamú indirekt tároó két csőkígyóva Szoár tároók ipari céra BAI 1500 Egy csőkígyós indirekt tároó BAI 0 Egy csőkígyós indirekt tároó BAI 2500 Egy csőkígyós indirekt tároó BAI 3000 Egy csőkígyós indirekt tároó es táguási tartáy 25 es táguási tartáy 35 es táguási tartáy 50 es táguási tartáy 80 es táguási tartáy Hidrauikai akatrészek fagyáó foyadék Fagyáó foyadék (5 iter) Koektorfeszereő készetek Lapostető feszereő készet 1 db CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet 2 db CF 2.0 koektorhoz Meghosszabbító keret apostetőre 2 db CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet 1 db CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet 2 db CF 2.0 koektorhoz Meghosszabbító keret ferdetetőre 2 db CF 2.0 koektorhoz inox rögzítőfü XP koektorhoz ferdetetős rögzítő készet magascseréphez, XP koektorhoz ferdetetős rögzítő készet aacsony cseréphez, XP koektorhoz ferdetetős rögzítő készet paatetőhöz, XP koektorhoz menetesszár ferdetetős teepítéshez (1 pár/cs) ászokcsavar ferdetetős teepítéshez (1 pár/cs) tartóháromszög apostetős teepítéshez, XP 2,5 V koektorhoz keresztirányú tartóeem XP 2,5 V koektorhoz tartóháromszög apostetős teepítéshez, XP 2,5 H koektorhoz keresztirányú tartóeem XP 2,5 H koektorhoz Eektromos fûtőbetétek és érzékeők 3000 Wos eektromos fûtőbetét BC1Shez / Wos, 3~ eektromos fûtőbetét BC1Shez és a BC2Shez 400/ kwos háromfázisú eektromos fűtőbetét BAI és ABONDANCE tároókhoz 750/ kwos háromfázisú eektromos fûtőbetét BAI és ABONDANCE tároókhoz 750/1000 hmv érzékeő Koektor érzékeő Koektor érzékeő szorító csavarzat VT koektorhoz Teepítő eszközök Kézi fetötő szoár rendszerhez Fetötő szivattyú szoár rendszerhez Beüzemeő készet szoár rendszerhez

19 kapcsoási vázatok kapcsoási vázatok Egy magas és két aacsony hőmérséketű zóna kombi kazánna, MGm IIIas modua, indirekt tároóra dogozó kényszerkeringetéses napkoektoros rendszerre, Cima Managerre, szobai érzékeőve és küső hőmérséketérzékeőve Egy közveten magas hőmérséketű zóna kombi kazánna, indirekt tároóra és medencefűtésre dogozó, Eios 25ös vezérőve eátott kényszerkeringetéses napkoektoros rendszerre, szobatermosztátta és küső hőmérséketérzékeőve

20 kapcsoási vázatok kapcsoási vázatok NUOS 250 SOL hasznáati meegvízhőszivattyú napkoektoros rendszerre, Eios 25ös vezérőve Rendszer eemek Ariston napkoektor egységekke Ariston kombi kazán (Genus és Cas csaádok) egy spriráos tároóva Csak fűtő Ariston kazán (Genus Premium System, Genus HP System) két spiráos tároóva koektorérzékeő koektorérzékeő napkoektor napkoektor motoros tereőszeep HMV érzékeő HMV kimenet eőtemenő modu termosztátos keverő hidegvíz bemenet tároótartáyérzékeő BS1S egy csőkígyós tároótartáy táguási tartáy visszatérő modu eőremenő modu HMV érzékeő visszatérő modu keverőszeep HMV kimenet tároótartáyérzékeő hidegvíz bemenet BS2S két csőkígyós tároótartáy táguási tartáy Ariston a maximáis eégedettségért ARISTON Szerviz a vásárók igényeinek kieégítése érdekében Az Ariston szerviz háózata az egész országot beháózza annak érdekében, hogy garantátan evégezhetők egyenek a rendkívüi és rendszeres karbantartási tevékenységek, ameyek hatékonyságró és kiváó szakmai fekészütségrő tanúskodnak. Műszaki segítségnyújtás, szaktanácsadás: Kuics Lászó Te.: 30/2042 ALLARME 38 39

Érvényes: 2010 június 10-től, visszavonásig. 1. kiadás ÁRLISTA 2010

Érvényes: 2010 június 10-től, visszavonásig. 1. kiadás ÁRLISTA 2010 Érvényes: 2010 június 10-től, visszavonásig 1. kiadás ÁRLISTA 2010 Tartalomjegyzék Kondenzációs gázkészülékek A Clas Premium műszerfala Kondenzációs kazánok 1. Kondenzációs kazánok 3 2. Hagyományos rendszerű

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Fűtés. katalógus. Egész évben PERFECT C MFORT. Fűtés. Légkondícionálás. Folyadékhűtős rendszerek. Kereskedelmi hűtés

Fűtés. katalógus. Egész évben PERFECT C MFORT. Fűtés. Légkondícionálás. Folyadékhűtős rendszerek. Kereskedelmi hűtés Fűtés Egész évben PERFECT C MFORT katalógus Fűtés Légkondícionálás Folyadékhűtős rendszerek Kereskedelmi hűtés Fűtés - Használati melegvíz - Hűtés KIMAGASLÓAN ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOK LAKOSSÁGI HASZNÁLATHOZ!

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez

2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez Szolár berendezés szerkezete 2 Szolár berendezés szerkezete 2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez 7. ábra Szolár HMV készítés A kollektorban a nap felmelegíti az abszorbert és az abban keringő hőhordozó

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

Napkollektoros megoldások Családi házak és többlakásos társasházak részére

Napkollektoros megoldások Családi házak és többlakásos társasházak részére Napkollektoros megoldások Családi házak és többlakásos társasházak részére Napkollektoros megoldások 1 2011 az évfordulók esztendeje 2011-ben a Bosch csoport kettős évfordulót ünnepel: a cégalapítás 125.

Részletesebben

3. átdolgozott kiadás

3. átdolgozott kiadás Napenergia hasznosító rendszerek tervezési segédlete aurotherm kollektorok aurostor melegvíztárolók auromatic szabályozók aurostep komplett rendszerek aurocompact készülék Vaillant Saunier Duval Kft. 2

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

ÚJ AQUAREA TERMÉKCSALÁD - KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁGÚ HŐSZIVATTYÚ TECHNOLÓGIA 2013 / 2014

ÚJ AQUAREA TERMÉKCSALÁD - KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁGÚ HŐSZIVATTYÚ TECHNOLÓGIA 2013 / 2014 ÚJ AQUAREA TERMÉKCSALÁD - KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁGÚ HŐSZIVATTYÚ TECHNOLÓGIA 2013 / 2014 ÚJ AQUAREA LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK 2013 / 2014 ÚJ AQUAREA LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ LAKÓINGATLANOKBA A 3-tól 16 kw-ig

Részletesebben

VICTRIX 50 és 75. Nagyteljesítményű, fali, kondenzációs kazánok

VICTRIX 50 és 75. Nagyteljesítményű, fali, kondenzációs kazánok victrix50_75prosi_ujra.qxp 2008.03.04. 21:27 Page 1 VICTRIX 50 és 75 Nagyteljesítményű, fali, kondenzációs kazánok victrix50_75prosi_ujra.qxp 2008.03.04. 21:27 Page 2 Immergas Töretlenül az élen Az Immergas

Részletesebben

GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA A ROTH GYÁR NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR

GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA A ROTH GYÁR NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR 1 GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA 2 A ROTH GYÁR 3 NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 5 ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI 6 ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR 7 ROTH HELIOSTAR 218 és 252 SIKKOLLEKTOROK 8 ROTH 252 S4 SIKKOLLEKTOR

Részletesebben

Leírás Osztály 19 Rendelési sz. Ár (HUF) nettó

Leírás Osztály 19 Rendelési sz. Ár (HUF) nettó 1 Árlista 2007.januártól Nagy teljesítményű sík-napkollektor FLATLINE BlueEnergy Leírás Osztály 19 Rendelési sz. Ár (HUF) nettó FLATLINE BlueEnergy Ultra plus NAU nagy teljesítményű sík-napkollektor magas

Részletesebben

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA 2012 Több... mint 40 év, több mint 4.000.000 db eladott gázkészülék, több mint kazán! Az 1964-ben alapított Immergas a kezdetektől fogva a gázüzemű fűtő-, és használati melegvíz

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

Az intelligens és energiatakarékos gázkészülék GENUS PREMIUM ÚJ GENERÁCIÓS FALI, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL

Az intelligens és energiatakarékos gázkészülék GENUS PREMIUM ÚJ GENERÁCIÓS FALI, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL Az intelligens és energiatakarékos gázkészülék GENUS PREMIUM ÚJ GENERÁCIÓS FALI, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL A csúcskategóriás Ariston kondenzációs gázkazán a kényelem és a teljesítmény bajnoka

Részletesebben

Hagyományos gázkészülékek Hagyományos fűtési megoldások a Bosch-tól

Hagyományos gázkészülékek Hagyományos fűtési megoldások a Bosch-tól Robert Bosch Kft. Termotechnika üzletág Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 331. Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Információs és szerviz vonal: (+36-1) 470-4747 Fax: (+36-24) 525-223 www.bosch.hu,

Részletesebben

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta jegyzet Te e ko u ni ká ci ós a ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e co Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz

Részletesebben

Tervezési segédlet. ecotec plus VU INT 806-1206/5-5. 1.kiadás. 1 / 155. oldal Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Tervezési segédlet. ecotec plus VU INT 806-1206/5-5. 1.kiadás. 1 / 155. oldal Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos! Tervezési segédlet ecotec plus VU INT 806-1206/5-5 1. kiadás Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 155. oldal Vaillant ecotec plus/5 tervezési segédlet Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 155. oldal Vaillant ecotec

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ENERGIA SAJÁT TETŐRŐL! Áramtermelés és melegvízkészítés

ENERGIA SAJÁT TETŐRŐL! Áramtermelés és melegvízkészítés ENERGIA SAJÁT TETŐRŐL! Áramtermelés és melegvízkészítés A MONIER GROUP tagja Itt az idő! Váltson energiahordozót! Sok tradicionális energiahordozó kitermelése elérte bolygónk teherbírásának a maximumát.

Részletesebben

Hagyományos gázkészülékek Hagyományos fűtési megoldások a Boschtól

Hagyományos gázkészülékek Hagyományos fűtési megoldások a Boschtól Robert Bosch Kft. Termotechnika üzletág Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 331. Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Információs és szerviz vonal: (+36-1) 470-4747 Fax: (+36-24) 525-223 www.bosch.hu,

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

A kényelem új generációja. kombinált üzemû és fûtő fali gázkészülék család auto funkcióval

A kényelem új generációja. kombinált üzemû és fûtő fali gázkészülék család auto funkcióval A kényelem új generációja CLAS, CLAS SYSTEM kombinált üzemû és fûtő fali gázkészülék család auto funkcióval A környezeti viszonyokhoz alkalmazkodó kazán Személyreszabott komfort/maximális teljesítmény/gazdaságos

Részletesebben