Napkollektor rendszerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napkollektor rendszerek"

Átírás

1 Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA FEBRUÁR

2 A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt az Ariston ehozza az Ön otthonába. Összeegyeztethetőe az otthon kényeme és hogy tekintette együnk környezetünkre? Ez az egyszerű kérdés hasonóan egyszerű váaszt kíván: igen. Napjainkban a fűtés a nap energiájáva kipróbát és környezetát technoógia: károsanyagkibocsátásmentes energia, tiszta és kötségkíméő. Hozzájáru a égszennyezés jeentős csökkenéséhez azáta, hogy mérséki az üvegházhatást, meyet részben a hagyományos energiaforrások okoznak. Az Ariston viágszerte éen jár a akások fűtésében, új napkoektoros rendszereive számos sokodaú és könnyen teepíthető megodást kíná minden igényre. Egy Ariston napenergián aapuó fűtőrendszerre Ön megmutatja, hogy szem eőtt tartja saját kényemét és gyermekei jövőbeni jóétét. A napenergiát hasznosító koektorok áta összegyűjthető napenergia az éghajati viszonyoktó, vaamint az adott hey hosszúsági és széességi koordinátáitó és magassági heyzetétő függ. A napsugárzási értékek a Födközitenger tejes környezetében egész évben ehetővé teszik a napenergiát hasznosító fűtőrendszerek hasznáatát. Magyarországon megfeeőek a fetéteek ezen rendszerekhez. Miért ne hasznánánk ki? 2 3

3 Környezeti energia, mey kötséghatékony és kényemes Kötségkíméés ma, jeentős eőnyök honap Egy napkoektoros rendszer egy háztartás meegvízszükségetének 70%át kieégíti. Egy négytagú csaád átagos fűtési és meegvíz kötsége az akamazott rendszertő függően és Ft között mozog. A beruházási kiadások megtérüése az akamazott rendszertő függően 5 évre tehető. És ezután minden ingyen van. Napkoektoros rendszerek kötségének megtérüése HUF Ha egy épüetet napenergiát hasznosító rendszerrre szere fe, befektet annak jövőjébe, és az értékét is növei. Ez a épés az épüet energiahatékonyságát is jeentősen megnövei, miközben megújuó energiaforrást részesít eőnyben. Egy másik pozitív tényező is növei az évek során az energiafogyasztás megtakarítását: a napenergiát hasznosító fűtési rendszerek eredményeképpen magasabb tanúsított energiaosztáyba tartozó akások és házak nagyobb értéket képvisenek, amikor az ingatan eadására kerü sor. Energiatakarékosság Az országok vezetői egyre nagyobb figyemet szentenek annak, hogy visszaszorítsák a károsanyagkibocsátást, s csökkentsék az üvegházhatást az azt kivátó három egveszéyesebb gáz, a széndioxid, a metán és a nitrogéndioxid visszaszorításáva. Mindezt a kiotói egyezményben fogatak szerint ke végrehajtaniuk. Ennek egyik megodása a napenergiahasznosítás, meynek megvaósítási kötségéhez több páyázatta is hozzájáru az áam. Az Ariston napkoektoros rendszerek a hasznáatimeegvíz termeésre, vaamint a fűtésrásegítésre egyaránt akamazhatók, s az ehhez szükséges beruházási kötségek néhány éven beü megtérünek. Kényeem nappai viágosságná A napenergiát hasznosító fűtési rendszer bevezetése nemcsak energiát takarít meg, hanem egyútta befektetés is a jövőbe: a technoógiára és az új termékek tervezésére irányuó innovációk ehetővé teszik a karbantartási igény csökkentését, a rendszer éettartamának meghosszabbodását és egyszerűbbé teszik a teepítést. +70% energiamegtakarítás 4 5

4 Kényszerkeringtetéses rendszer Szoár rendszerek tanúsítása Igazot hatékonyság Az Ariston napkoektoros rendszerek hatékonysága megfee az EN 12975ben fogataknak. Termékeink minőségét foyamatosan és szigorúan eenőrzik akkreditát kutatóközpontokban. Új termékeink a Soar Keymark és a PICIM minősítést egyaránt megszerezték. Kényszerkeringtetéses rendszer eőnyei hatékony rugamas esztétikus könnyű teepíthetőség A hőt a napkoektorpane és az indirekt tároó között áramó hőszáító foyadék száítja akárcsak a fűtési rendszerekben. A foyadék (víz és giko keveréke) a szivattyú segítségéve áramik. Ezen az aapon kétfée napenergiás fűtési rendszert küönböztetünk meg: a gravitációs és a kényszerkeringtetéses rendszereket. Az Ariston Thermo Hungária csak kényszerkeringtetéses rendszereket forgamaz. Az Ariston rendszergaranciát biztosít a vevőknek, mey az aábbiak szerint aaku: két év a napkoektorokra és az oyan további rendszereemekre, mint a hidrobokk, a táguási tartáy, a vezérés, stb. Hosszabb éettartam és nagyobb biztonság Az Ariston koektor nagy fényáteresztésű, speciáis edzett üvegge rendekezik, amey a beeső napsugarakat minimáis mértékben veri vissza, ezáta pedig kevés energia vész e. A begyűjtött napenergia megtartása a prizmás feüetnek is köszönhető, amey a koektor besejében üvegházhatást hoz étre. A maximáis hatásfokka az edzett és jégesőre tesztet üveg biztonsága párosu. Tükröződésmentes és jégesőáó 7

5 Szetttípusok Szimbóumok és megnevezések Az aábbi ikonok a termékek főbb jeemzőinek könnyebb ismertetését szogáják. A jeöések ehetővé teszik a gyors értemezést, s ezáta megkönnyítik a termékek eadását, a vevő számára pedig a döntést. Lapostetőre / födre történő instaáás A terméket a apostetőre, ietve a födre ehet teepíteni. Magas enyeőképesség A napkoektoros mező kiaakításának köszönhetően magas enyeőképességge bír. KAIROS COMPACT Kényszerkeringetéses napkoektoros rendszer hasznáatimeegvíz termeésre idegen kazánokhoz történő csatakoztatási ehetőségge. A szett a koektorokon és azok feszereő készetén kívü egy oyan egy vagy két csőspiráos tároót foga magában, ameybe az összes hidrauikus eem (biztonsági szeep, hidrobokk, táguási tartáy, termosztatikus keverőszeep, Eios vezérőegység) integráva ett. Ezáta nemcsak a rendszer összképe váik esztétikusabbá, hanem a teepítési idő is ényegesen ecsökken. Az eső burkoateem evétee után minden egyes rendszereem könnyedén hozzáférhetővé váik. Ferdetetőre történő instaáás A terméket a ferdetetőre ehet teepíteni. Fehasznáók száma A rendszer áta kiszogáható szeméyek számát jezi. Környezetát A termék beső szigeteése nem tartamaz a környezetre káros anyagot (CFCs chorofuorocarbon) Hosszú éettartam A tároó titánbevonatta rendekezik, meyet 850 Con égetnek bee. Kőzetgyapot és üveggyapot szigeteés Korrózióáó KAIROS PREMIUM A termék kőzetgyapot és üveggyapot szigeteést tartamaz. Az indirekt tároó magnéziumanódvédeee van eátva. Kényszerkeringetéses napkoektoros rendszer hasznáatimeegvíz termeésre Ariston kazánokhoz történő csatakoztatási ehetőségge. A szett a koektorokon és azok feszereő készetén kívü egy oyan egy vagy két csőspiráos tároót foga magában, ameybe az összes hidrauikus eem (biztonsági szeep, hidrobokk, táguási tartáy, termosztatikus keverőszeep) integráva ett. A rendszerhez járó soar cipin akamazásáva pedig az Ariston kazán eektronikája közvetenü működteti a szoárrendszert. Ezáta nemcsak a rendszer összképe váik esztétikusabbá, hanem a teepítési idő is ényegesen ecsökken. Eenáóképesség A 4 es üveg a jégesőnek, s a küönfée égköri hatásoknak egyaránt eená. Könnyű teepíthetőség A szoár rendszer néhány eembő tevődik csak össze, ezáta pedig könnyebbé váik az instaáció. HIGH EFFICIENCY Hőmérséketkijezés Az indirekt tároó hőmérséketkijezőve van eátva. Magas hatékonyság A termék magas energiahatékonysági kategóriába tartozik, ezáta hozzájáru a károsanyagkibocsátás csökkentéséhez. Compact idegen kazánhoz Premium Ariston kazánhoz Rendszertípus CF kényszerkeringtetéses Csőspiráok száma a tároóban 1 1 spirá 2 2 spirá SC idegen kazánhoz Eios vezérésse S Ariston kazánhoz soar cipinne Mit jeentenek a jeöések? Kairos Premium CF2S /2 TT Koektorok száma 2 2 db síkkoektor 3 3 db síkkoektor Koektor teepíthetősége TT ferde tetőre TR födre vagy apostetőre Indirekt tároó űrtartama iteres iteres 8 9

6 Kiváasztási segédet Kairos COMPACT A tároó eheyezése A koektorok eheyezése Szettkiváasztási segédet A kiszogáandó szeméyek száma CF1sc 300/3 tr CF1sc 300/3 tt CF2sc 300/3 tr CF2sc 300/3 tt Idegen kazán csak fûtő kazán kombi kazán Az Ön szettje Ábra Kairos Compact CF 2 /2 Tt Kairos Compact CF 1 /2 Tt 23 fő Ferdetetőre teepítve Kairos Compact CF 2 300/3 Tt Kairos Compact CF 1 300/3 Tt 45 fő Kairos Compact CF 2 /2 Tr beső tároó 23 fő Kairos Compact CF 1 /2 Tr Födre vagy apostetőre teepítve Kairos Compact CF 2 300/3 Tr Kairos Compact CF 1 300/3 Tr 45 fő A tároó eheyezése A koektorok eheyezése A kiszogáandó szeméyek száma ariston kazán csak fűtő kazán kombi kazán Az Ön szettje Ábra Kairos premium CF 2 /2 Tt 23 fő Ferdetetőre teepítve Kairos premium CF 2 300/3 Tt 45 fő Kompakt rendszerek hmvre 10 A hasznáatimeegvíz napkoektoros rendszerre történő eátására szogáó kompett szettek akamazása erövidíti a méretezésre, s kiváasztásra fordított időt, mive ezek részeemei a gyártó áta javasotak aapján kerütek kiváasztásra, rendetetésszerű működése pedig ebbő eredően garantát. A megfeeő szett kiváasztásakor mindössze az aábbi szempontokat ke figyeembe venni: kombinát üzemű vagy fűtő kazánna egyetemben kerüne e teepítésre; ferde vagy apostetőre történő feszereő készetre van e szükségünk, a kiszogáandó szeméyek száma. Ehhez nyújt segítséget a következő odaon taáható tábázat, meynek segítségéve könnyedén meghatározható, hogy paettánk mey szettje a egmegfeeőbb az adott rendszerre. Kairos premium CF 1 /2 Tt Kairos premium CF 1 300/3 Tt Kairos premium CF 2 /2 Tr beső tároó 23 fő Födre vagy apostetőre teepítve Kairos premium CF 1 /2 Tr Kairos premium CF 2 300/3 Tr 45 fő Kairos premium CF 1 300/3 Tr 11

7 Kairos COMPACT Kairos COMPACT CF1sc 300/3 /2 tr CF1sc /2 300/3 tt CF2sc 300/3 /2 tr CF2sc 300/3 /2 tt Rendszerkiaakítások Kényszerkeringtetéses rendszer hidrauikus egységeket magában fogaó tároóva idegen kazánhoz a hidrauikus egységek mindegyike a tároó eőtt kerütek eheyezésre egyszerû teepítés Pro Tech korrózió eeni védeem HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Könnyű teepíthetőség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Magas enyeőképesség Eenáóképesség funkcionaitás és eegancia Kairos Compact CF1 és idegen kombi gázkazán kapcsoási vázata Műszaki T adatok napkoektorok tejes feüetük enyeő feüetük indirekt tároó méretek (szé x ma x mé) indirekt tároó űrtartama hőveszteség hmvkör maximáis nyomása áramási érték a referenciapontná szoár táguási tartáy űrtartama szoár köri biztonsági szeep kwh/24h mca KAIROS COMPACT CF1SC /2 4,02 3,48 51 x 128 x 88 1,9,5 12 KAIROS COMPACT CF2SC /2 4,02 3,48 51 x 128 x 88 1,8,5 12 CIKKSZÁM Kairos COMPACT CF1sc /2 tr Kairos COMPACT CF1sc /2 tt Kairos COMPACT CF2sc /2 tr Kairos COMPACT CF2sc /2 tt ZNCF1SCTR ZNCF1SCTT ZNCF2SCTR ZNCF2SCTT Kairos Compact CF2 és idegen fűtő gázkazán kapcsoási vázata 12 13

8 Kairos COMPACT CF1sc 300/3 tr CF1sc 300/3 tt CF2sc 300/3 tr CF2sc 300/3 tt Kairos premium COMPACT Kényszerkeringtetéses rendszer hidrauikus egységeket magában fogaó tároóva idegen kazánhoz termosztatikus keverőszeeppe eátva Pro Tech korrózió eeni védeem egyszerû teepítés a kevés akotóeemnek köszönhetően Könnyű teepíthetőség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Magas enyeőképesség Eenáóképesség HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Eemek istája Megnevezés Kairos Premium CF1S /2 TR iteres egyspiráos indirekt tároó Eios vezérésse iteres kétspiráos indirekt tároó Eios vezérésse 300 iteres egyspiráos indirekt tároó Eios vezérésse 300 iteres kétspiráos indirekt tároó Eios vezérésse Kairos CF 2.0 síkkoektor Lapostető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Lapostetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Ferdetetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Kezdő és záróeem CF 2.0 koketorhoz Asó feső közcsavar CF 2.0 koektorhoz Kairos Premium CF1S /2 TT Kairos Premium CF2S /2 TR Kairos Premium CF2S /2 TT funkcionaitás és eegancia Kairos Premium CF1S 300/3 TR Kairos Premium CF1S 300/3 TT Kairos Premium CF2S 300/3 TR Kairos Premium CF2S 300/3 TT Műszaki adatok További rendszertartozékok napkoektorok tejes feüetük enyeő feüetük indirekt tároó méretek (szé x ma x mé) indirekt tároó űrtartama hőveszteség hmvkör maximáis nyomása áramási érték a referenciapontná szoár táguási tartáy űrtartama szoár köri biztonsági szeep kwh/24h mca KAIROS COMPACT CF1SC 300/2,03 5,22 51 x 1805 x ,3,5 12 KAIROS COMPACT CF2SC 300/2,03 5,22 51 x 1805 x ,2,5 12 Megnevezés Kairos Compact CF1 Kairos Compact CF2 Hidrauikus biztonsági egység, 3/4 Szigetet inox csőpár, 10 fm Fagyáó foyadék, 5 iter Szifon a hidrauikus biztonsági egységhez CIKKSZÁM Kairos COMPACT CF1sc 300/2 tr Kairos COMPACT CF1sc 300/2 tt Kairos COMPACT CF2sc 300/2 tr Kairos COMPACT CF2sc 300/2 tt ZNCF1SC300TR ZNCF1SC300TT ZNCF2SC300TR ZNCF2SC300TT 14 15

9 Kairos premium COMPACT Kairos premium CF1s /2 tr CF1s /2 tt CF2s /2 tr CF2s /2 tt Rendszerkiaakítások Kényszerkeringtetéses rendszer hidrauikus egységeket magában fogaó tároóva Ariston kazánhoz termosztatikus keverőszeeppe eátva Pro Tech korrózió eeni védeem egyszerû teepítés a kevés akotóeemnek köszönhetően Ariston kazán áta vezéret szoárrendszer (soar cipin árban fogat tartozék) HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Könnyű teepíthetőség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Magas enyeőképesség Eenáóképesség tejes integráció Kairos Premium CF1 és Ariston kombi gázkazán kapcsoási vázata Műszaki adatok KAIROS premium CF1S /2 KAIROS Premium CF2S /2 napkoektorok tejes feüetük enyeő feüetük indirekt tároó méretek (szé x ma x mé) indirekt tároó űrtartama hőveszteség hmvkör maximáis nyomása áramási érték a referenciapontná szoár táguásai tartáy űrtartama szoár köri biztonsági szeep kwh/24h mca 4,02 3,48 51x128x88 1,9,5 12 4,02 3,48 51x128x88 1,8,5 12 CIKKSZÁM Kairos premium CF1s /2 tr Kairos premium CF1s /2 tt Kairos premium CF2s /2 tr Kairos premium CF2s /2 tt ZNCF1STR ZNCF1STT ZNCF12STR ZNCF2STT Kairos Premium CF2 és Ariston fűtő gázkazán kapcsoási vázata 1 17

10 Kairos premium COMPACT CF1s 300/3 tr CF1s 300/3 tt CF2s 300/3 tr CF2s 300/3 tt Kairos COMPACT premium Kényszerkeringtetéses rendszer hidrauikus egységeket magában fogaó tároóva Ariston kazánhoz termosztatikus keverőszeeppe eátva Pro Tech korrózió eeni védeem Könnyű teepíthetőség Kőzetgyapot szigeteés egyszerû teepítés a kevés akotóeemnek köszönhetően Ariston kazán áta vezéret szoárrendszer (soar cipin árban fogat tartozék) Hosszú éettartam Korrózióáó Magas enyeőképesség Eenáóképesség HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Eemek istája Megnevezés Kairos Premium CF1S /2 TR iteres egyspiráos indirekt tároó CLIPin vezérésse iteres kétspiráos indirekt tároó CLIPin vezérésse 300 iteres egyspiráos indirekt tároó CLIPin vezérésse 300 iteres kétspiráos indirekt tároó CLIPin vezérésse Kairos CF 2.0 síkkoektor Lapostető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Lapostetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Ferdetetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Kezdő és záróeem CF 2.0 koketorhoz Asó feső közcsavar CF 2.0 koektorhoz Kairos Premium CF1S /2 TT Kairos Premium CF2S /2 TR Kairos Premium CF2S /2 TT tejes integráció Kairos Premium CF1S 300/3 TR Kairos Premium CF1S 300/3 TT Kairos Premium CF2S 300/3 TR Kairos Premium CF2S 300/3 TT Műszaki adatok További rendszertartozékok napkoektorok tejes feüetük enyeő feüetük indirekt tároó méretek (szé x ma x mé) indirekt tároó űrtartama hőveszteség hmvkör maximáis nyomása áramási érték a referenciapontná szoár táguásai tartáy űrtartama szoár köri biztonsági szeep kwh/24h mca KAIROS premium CF1S 300/3,03 5,22 51 x 1805 x ,3,5 12 KAIROS premium CF2S 300/3,03 5,22 51 x 1805 x ,2,5 12 Megnevezés Kairos Compact CF1 Kairos Compact CF2 Hidrauikus biztonsági egység, 3/4 Szigetet inox csőpár, 10 fm Fagyáó foyadék, 5 iter Szifon a hidrauikus biztonsági egységhez CIKKSZÁM Kairos premium CF1s 300/3 tr Kairos premium CF1s 300/3 tt Kairos premium CF2s 300/3 tr Kairos premium CF2s 300/3 tt ZNCF1S300TR ZNCF1S300TT ZNCF2S300TR ZNCF2S300TT 18 19

11 Kairos napkoektor KAIROS napkoektor KAIROS CF 2.0 KAIROS XP 2.5V Síkcsöves napkoektor FÉNYELNYELŐ, SZELEKTÍV TITÁNOXID KEZELÉSSEL (95% ELNYELÉS, 5% VISSZA VERÉS) 4 MM ÜVEG, NEM VISSZAVERŐ, JÉGESŐ ÁLLÓ HIDRAULIKUS KÖRÖK VÖRÖSRÉZ CSŐVEL párhuzamos csőkiaakítás ézeres HEGESZTÉS A KÉNYSZERKERINGTETÉSES RENDSZE REKHEZ OPTIMÁLIS MÛKÖDÉSRE TERVEZVE ÉS MÉRETEZVE EN SZERINTI CE ICICM ÁLTAL KIADOTT SOLAR KEYMARK TANÚSÍTVÁNY PICIM MINŐSÉG TANÚSÍTVÁNY Síkkoektor nagy rendszerekhez réz abszorber buetech szeektív bevonatta edzett, jégesőáó üveg eoxát aumínium keret csőkígyós kiaakítású hidrauikai kör integrát koektorérzékeő hey ideáis a nagyobb fűtési rendszerek kiszogáására függőegesen teepíthető HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Magas enyeőképesség Kőzetgyapot szigeteés Magas enyeőképesség Eenáóképesség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Műszaki adatok Küső méretek Műszaki adatok KAIROS CF 2.0 NAPKOLLEKTOR KAIROS XP 2.5 V Tömeg Üzemi nyomás Koektorcsövek átmérője Foyadékmennyiség a koektorban Visszaverődés Kibocsátás Feüet Enyeő feüet Fajagos hőkapacitás 0 (a feüeten) k1 k2 Toróponti hőmérséket * az adatok a nyíási feüetre vonatkoznak kg % % kj/k 37,8 18 1, ,828 1,74 17,2 0,74 4,5 0, KAIROS CF 2.0 NAPKOLLEKTOR 3008 Tömeg Üzemi nyomás Koektorcsövek átmérője Foyadékmennyiség a koektorban Enyeőképesség Kibocsátás Apertúra feüete Abszorber feüete 0 k 1 k 2 Maximáis hőmérséket * az adatok az apertúra feüetre vonatkoznak kg % % W/ K W/ K 2 C , ,2 2,23 0,79* 3,10* 0,022* 177,1 KAIROS XP 2.5 V XP 2.5 V koektorig 10 koektorig 5 koektorig 20 21

12 KAIROS XP napkoektor KAIROS XP 2.5 H Összeáítási útmutató Síkkoektor nagy rendszerekhez réz abszorber buetech szeektív bevonatta edzett, jégesőáó üveg eoxát aumínium keret csőkígyós kiaakítású hidrauikai kör integrát koektor érzékeő hey ideáis a nagyobb fűtési rendszerek kiszogáására vízszintesen teepíthető HIGH EFFICIENCY magas hatékonyság Megnevezés Kezdő és záróeem CF 2.0 koektorhoz Koektorok száma Asófeső közcsavar CF 2.0 koektorhoz Magas enyeőképesség Eenáóképesség Kőzetgyapot szigeteés Hosszú éettartam Korrózióáó Ferdetető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Ferdetetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet egy CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet két CF 2.0 koektorhoz Lapostetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 koektorhoz Műszaki adatok Kairos XP 2.5 V Koektorok száma KAIROS XP 2.5 H Tömeg Üzemi nyomás Koektorcsövek átmérője Foyadékmennyiség a koektorban Enyeőképesség Kibocsátás Apertúra feüete Abszorber feüete 0 k 1 k 2 Maximáis hőmérséket * az adatok az apertúra feüetre vonatkoznak kg % % W/ K W/ K 2 C , ,2 2,23 0,79* 2,27* 0,032* 171,9 KAIROS XP 2.5 H NAPKOLLEKTOR 3028 TT TR IN IN² Megnevezés Kairos XP 2.5 V Kezdő és záróeem Asófeső közcsavar Keresztirányú tartóeem TT TR IN TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² TT TR IN IN² Tartó háromszög apostetős teepítéshez Inox rögzítőfü XP 2.5 H 1 Tartókeret tetősíkba történő teepítéshez (1 db XPhez) Tartókeret tetősíkba történő teepítéshez (2 db XPhez) koektorig 5 koektorig kiegészítő készet tetősíkba történő teepítéshez (1 db XPhez) kiegészítő készet tetősíkba történő teepítéshez (2 db XPhez) kiegészítő készet tetősíkba történő teepítéshez (1 db XPhez)

13 KAIROS XP 2.5 H Koektorok száma Rendszertartozékok TT TR Megnevezés Kairos XP 2.5 H TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR TT TR Kezdő és záróeem Asófeső közcsavar Keresztirányú tartóeem Tartó háromszög apostetős teepítéshez Inox rögzítőfü Fagymentesítő foyadék tábázat MINIMUM KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET / SZÁZALÉK 3 /10% 7 /20% 14 /30% 23 /40% 32 /50% víz giko víz giko víz giko víz giko víz giko KEVERÉK TARTA LOM Kényszerkeringetetéses szettek /2 CF ,5 2, ,5,5 13 /2 CF ,5 2,5 5,5 3,5 4,5 4, /2 CF ,5 3,5 12,5 5, /2 CF ,5 3,5 12,5 5, /3 CF2 20,5 2,5 18,5 4, ,5 11, /4 CF ,5 5,5 19,5 8, mes cső CF készet csatakozási mérete mes cső ,5 +0,5 +1, mes cső +3,5 +0, ,5 +1, mes cső +5,5 +0, ,5 +2, mes cső ,5 +0,5 +1,5 +0, mes cső +2,5 +0,5 +2,5 +0, ,5 +1, mes cső +5,5 +0, ,5 +2, mes cső ,5 +3,5 +4,5 +4,5 +9 ELIOS 25 A vezérőegység idegen kazánhoz is A kényszerkeringtetéses rendszer fontos része az eektronikus vezérőegység, mey érzékeőket haszná az indirekt tároóban évő víz és a koektor hőmérséketének érzékeésére, hogy az aapján működtesse a keringtető szivattyút. Így megnövekszik a rendszer hatékonysága és tejesítményszintje, mive a szivattyú csak akkor működik, amikor szükséges. Az új napkoektorvezérőegység kiemekedő jeemzői: kis mérete, a 19 rendszerkonfiguráció kezeésének ehetősége és kijezője, mey megjeeníti a készüék áapotát és minden esetegesen eőforduó működési hibát

14 Tartozékok Kairos COMPACT CF 2.0 koektorhoz Rögzítőeemek CF1sc /2 tr CF1sc /2 tt CF2sc /2 tr CF2sc /2 tt TARTOZÉKOK XP 2.5 KOLLEKTORHOZ Rögzítőeemek Megnevezés Megnevezés Inox rögzítőfü XP koektorhoz, 2 db/cs Ferdetető feszereő készet 1 db CF 2.0 koektorhoz Tartama: szereőkeret, csavarok Ferdetetős rögzítő készet magascserepű tetőhöz, XP koektorhoz (2 db/cs) Ferdetető feszereő készet 2 db CF 2.0 koektorhoz Tartama: szereőkeret, csavarok Ferdetetős rögzítő készet aacsonycserepű tetőhöz, XP koektorhoz (2 db/cs) Ferdetetős rögzítő készet paatetőhöz, XP koektorhoz (2 db/cs) Meghosszabbító keret ferdetetőre 2 db CF 2.0 koektorhoz Tartama: szereőkeret, csavarok Menetesszár ferdetetős teepítéshez (1 pár/cs) Ászokcsavar ferdetetős teepítéshez (1 pár/cs) Lapostető feszereő készet 1 db CF 2.0 koektorhoz Tartama: szereőkeret, csavarok Tartó háromszög apostetős teepítéshez XP 2.5 V koektorhoz, 1 db/cs Keresztirányú tartóeem XP 2.5 V koektorhoz, 2 db/cs Lapostető feszereő készet 2 db CF 2.0 koektorhoz Tartama: szereőkeret, csavarok Tartó háromszög apostetős teepítéshez XP 2.5 H koektorhoz, 1 db/cs Keresztirányú tartóeem XP 2.5 H koektorhoz, 2 db/cs Meghosszabbító keret apostetőre 2 db CF 2.0 koektorhoz Tartama: szereőkeret, csavarok Hidrauikus csatakozók Megnevezés Hidrauikus csatakozók Kezdő és záróeem XP koektorhoz Megnevezés Asófeső közdarab XP koektorhoz Kezdő és záróeem CF 2.0 koektorhoz Kezdő és záróeem égteenítőve, ncthüveye Könyök csatakozóidom XP koektorhoz Asófeső közcsavar CF 2.0 koektorhoz Közcsavarpár két koektor csatakoztatásához Tidom csatakozó XP koektorhoz Légteenítő csatakozóidom XP koektorhoz További kiegészítők Megnevezés Hordozófű XP koektorhoz

15 Szoár rendszerek, akatrészek és tartozékok Soar cipin Szoár vezérő egység Ariston kazánhoz (Cas, Cas System, Cas Premium, Genus, Genus Premium, Genus Premium System) A szett tartama: cipin vezérő (1 db), összekötő kábe (1 db), tároó érzékeő (1 db), koektor érzékeő (1 db), merüőhüvey (1 db) Eios 25 szoár vezérő idegen kazánhoz Szoár vezérő egység LCD kijezőve, vaamint 19 fée rendszerkonfigurációva. Négy gyengeáramú bemeneti és négy erősáramú kimeneti csatakozás. Három érzékeőve száítva (két darab tároó és egy darab koektorérzékeő). A vezérő az érzékeők áta mért hőmérséketet mutatja, diagnosztikai prograa és tesztfunkcióva rendekezik, programidő rögzítő rendszer. Mérete: 15 x 108 x iteres táguási tartáy 25 iteres táguási tartáy 35 iteres táguási tartáy 50 iteres táguási tartáy 80 iteres táguási tartáy Kényszerkeringtetéses, zárt szoárrendszerekhez akamazható. A táguási tartáy speciáis membránja meynek egyik odaán a evegő, a másikon a szoár foyadék van megfee a DIN számú eőírásban fogataknak. Maximáis üzemi nyomás: 10, működési tartomány: 10 C / +99 C Lemezes hőcseréő szoárhoz, 1 kw Lemezes hőcseréő szoárhoz, 32 kw Lemezes hőcseréő szoárhoz, 48 kw Acéemez hőcseréő (forrasztott), mey a hasznáatimeegvíz és a fűtési rendszerben egyaránt akamazható. Üzemi nyomás: 5, üzemi hőmérséket 0/45 C Műszaki adatok: hőcseréő feüete (m2)* / emezek száma / áramási kapacitás (/h) 0.4 / 18 / 720; 0.8 / 34 / 1440; 1.2 / 48 / HMVérzékeő Tároóba csatakoztatható 1 fm hosszú érzékeő napkoektoros rendszerhez, kék színű. Pt1000 Cas B DIN, átmérő:. Érzékeési tartomány: 50 C / + C. Eios 25ös vezérőve kompatibiis Csőköteges hőcseréő medencéhez, 20 kw Csőköteges hőcseréő medencéhez, 40 kw Csőköteges hőcseréő medencéhez, 70 kw Titánbevonatú csöves hőcseréő medencefűtéshez. Üzemi nyomás: 2. Primer/szekunder odai áramás (m3): 0.9/10; 1.7/15; 3/ Koektorérzékeő Koektorba csatakoztatható 1 fm hosszú érzékeő napkoektoros rendszerhez, szürke színű. Pt1000 Cas B DIN, átmérő:. Érzékeési tartomány: 50 C / + C. Eios 25ös vezérőve kompatibiis. Merüőhüvey árban fogat tartozék Koektor odai csatakozó készet Hidrauikus csatakozó készet, amey es csőre történő csatakozást tesz ehetővé 3/4 es apos hoandiva Digitáis termosztát hőmérő A 230 Va működő digitáis hőmérő kijezőjén a mért hőmérséket és a beáított paraméterek egyaránt eovashatók. A tároó hőmérséketének eenőrzésére a készüékke együtt száított 1,5 m hosszú, átmérőjű Ptc1000 érzékeőve nyíik ehetőség. Méretek: 79 x 115 x Szivattyú odai csatakozó készet Hidrauikus csatakozó készet, amey es csőre történő csatakozást tesz ehetővé 3/4 es apos hoandiva. Szigetet inox csatakozócső ferdetetős teepítéshez 22 es fexibiis, szigetet csőpár ferdetetőre teepített napkoektorokhoz. Hosszúság: 1 fm. Csatakozási ehetőség: es csövekhez Hidrauikai oda tartozékai Hidrobokk 255ös szivattyúva Szivattyúáomás kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági szerevénnye, áramásszabáyozóva, hő és nyomásmérőve, eőre és visszatérő ági eemek egyben. 3/4 os csatakozássa, vaamint fexibiis csőve a táguási tartáy csatakoztatásához. Méretek: 250 x 375 Eőre és visszatérő ág közötti távoság: Szigetet inox csőpár Fexibiis szigetet inox csőpár koektorérzékeőve, hosszúság: 10 fm. Bronz csatakozók a koektorhoz, vaamint a hidrobokkhoz történő csatakozás végett. 1/2 os hidrauikus biztonsági egység 3/4 os hidrauikus biztonsági egység 1 os hidrauikus biztonsági egység 1 os szifon a hidrauikus biztonsági egységhez Hidrobokk kaszkád 255ös szivattyúva Szivattyúáomás kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági szerevénnye, áramásszabáyozóva, hő és nyomásmérőve, 3/4 os csatakozássa. Akamazható: több koektormező vagy több tároó teepítése során Fetötéshez és karbantartáshoz szükséges tartozékok Hidrobokk 25120as szivattyúva Szivattyúáomás nagyobb kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági szerevénnye, 2 os csatakozássa, vaamint fexibiis csőve a táguási tartáy csatakoztatásához Fagyáó foyadék, 5 iter Nem mérgező, szagtaan és higroszkópos poipropién gyco. A foyadék nemcsak hőközésre szogá, hanem védi a napkoektorosrendszert is a korróziótó. Hígítási arány vízze: 2575% között Termosztatikus keverőszeep Bronz házas keverőszeep, meyen keresztü a kevert víz az eőre beáított értéknek megfeeő esz. A kívánt hőmérséket 3070 C között áítható, vízkő és korrózió een védett. Maximáis üzemi hőmérséket: 100 C, maximáis üzemi nyomás: 10. Méretek: 115 x t Kézi fetötő szoár rendszerhez Bronz kézi fetötő pumpa a napkoektoros rendszerhez. Fetötő szivattyú szoár rendszerhez Három utas vátószeep Akamazható: hasznáati meegvízrendszerekben. 230 Vos motor, működési tartomány: +1 C / +95 C, maximáis üzemi nyomás: 4. 3/4 es csatakozóva. Méretek: 94 x 130 x Beüzemeő készet szoár rendszerhez A készet az aábbiakat tartamazza: hőmérő, tájoó, fagyáó mérő, pipetta, csavarhúzó

16 Tároók BC1S Tároók BC2S Egy spiráos áó indirekt tároó Két spiráos áó indirekt tároó Hosszú éettartam környezetát Korrózióáó hőmérséketkijezés Hosszú éettartam hőmérséketkijezés környezetát Korrózióáó A TÁROLÓ VÉDELME EGY TITÁN BEVONATÚ BELSŐ ZOMÁNCRÉTEG, MELYET 850 CON ÉGETTEK RÁ A BELSŐ, LEFELÉ TARTÓ HŐCSERÉLŐ BIZTOSÍTA AZ EGYENLETES MELEGVÍZ ADÓ KÉPESSÉGET RECIRKULÁCIÓS PONT A FELSŐ ZÁRÓ PEREMRÉSZ EGYBE VAN ÉPÍTVE A MAGNÉZIUM ANÓDDAL ÉS TAR TALMAZZA A MERÜLŐ HÜVELYT IS (csak a 450 iteres vátozatná) A KÉSZÜLÉK OLDALÁN 110 MMES TISZTÍ TÓNYÍLÁS TALÁLHATÓ MAGNÉZIUM ANÓD ÁLLÍTHATÓ TARTÓLÁBAK 3 KWOS (AS ÉS A 300AS MODELLEK HEZ) VAGY KWOS (A 450ES MODELL HEZ) FÛTŐSPIRÁL KÉSZLET (OPCIÓ) rugamasság a tároókapacitásban A TÁROLÓ VÉDELME EGY TITÁN BEVONATÚ BELSŐ ZOMÁNCRÉTEG, MELYET 850 CON ÉGETTEK RÁ A BELSŐ, LEFELÉ TARTÓ DUPLA HŐ CSERÉLŐ BIZTOSÍTJA AZ EGYENLETES MELEGVÍZADÓ KÉPESSÉGET RECIRKULÁCIÓS PONT A FELSŐ ZÁRÓ PEREMRÉSZ EGYBE VAN ÉPÍTVE A MAGNÉZIUM ANÓDDAL ÉS TAR TALMAZZA A MERÜLŐ HÜVELYT IS (csak a 450 iteres vátozatná) A KÉSZÜLÉK OLDALÁN 110 MMES TISZTÍ TÓNYÍLÁS TALÁLHATÓ MAGNÉZIUM ANÓD ÁLLÍTHATÓ TARTÓLÁBAK 3 KWOS (AS ÉS A 300AS MODELLEK HEZ) VAGY KWOS (A 450ES MODELLEK HEZ) FÛTŐSZÁL KÉSZLET (OPCIÓ) ideáis a hasznáati meegvíz fehasz nááshoz Műszaki adatok bc1s bc1s 300 bc1s 450 bc1s bc1s 300 bc1s 450 Műszaki adatok bc2s bc2s 300 bc2s 450 bc2s bc2s 300 bc2s 450 Ûrtartaom Csőkígyó feüete Max. enyet tejesítmény Fefűtési idő HMV tejesítmény T=30 C T=45 C Csőspirá keresztmetszetén mérhető veszteség Maximáis üzemi nyomás Fűtési veszteség Hűési tényező Max üzemi hőmérséket Tömeg (üresen) mˆ2 kw min /h /h m kwh/24h wh/ k j C kg ,0 10 1,7 0, , ,4 10 1,9 0, , ,0 10 2,1 0, a b c d e f g j k Ûrtartaom Feső csőkígyó feüete Max. enyet tejesítmény HMV tejesítmény T=30 C T=45 C Csőspirá keresztmetszetén mérhető veszteség Asó csőkígyó feüete Max. enyet tejesítmény HMV tejesítmény T=30 C T=45 C Csőspirá keresztmetszetén mérhető veszteség Maximáis üzemi nyomás Fűtési veszteség Hűési tényező Max üzemi hőmérséket Tömeg (üresen) mˆ2 kw /h /h m mˆ2 kw /h /h m kwh/24h wh/ k j C kg 0,8 27, ,0 1,0 31,0 72,0 7,0 9,0 7 1,7 0, ,8 27, ,3 1,3 3,0 885,0 774,0 10,4 7 1,9 0, , , 1, 43,0 1057,0 925,0 13,0 7 2,1 0, a b c d e f g h i j k CIKKSZÁM bc1s bc1s 300 bc1s CIKKSZÁM bc2s bc2s 300 bc2s meegvíz kijövő 2. hidegvíz bejövő 3. fűtési visszatérő 4. fűtési eőremenő 7. odasó tisztítónyíás 8. fűtőbetét csatakozási pontja 9. feső magnézium anód 10. feső érzékeő hüveye 11. odasó magnézium anód 12. asó érzékeő hüveye 13. odasó szereőnyíás 14. feső szereőnyíás 15. cirkuációs csonk (csak a 450 iteres vátozatná) 1. meegvíz kijövő 2. hidegvíz bejövő 3. asó spirá visszatérő 4. asó spirá eőremenő 5. feső spirá visszatérő. feső spirá eőremenő 7. odasó tisztítónyíás 8. fűtőbetét csatakozási pontja 9. feső magnézium anód 10. feső érzékeő hüveye 11. odasó magnézium anód 12. asó érzékeő hüveye 13. odasó szereőnyíás 14. feső szereőnyíás 15. cirkuációs csonk (csak a 450 iteres vátozatná) 30 31

17 Tároók BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 1000 Tároók BAI Áó nagy űrtartamú indirekt tároó kettős csőkígyóva Nagy ûrtartamú indirekt tároó csőkígyóva HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖRNYEZET BARÁT KORRÓZIÓ ÁLLÓ ZOMÁNCOZOTT ACÉLTARTÁLY KÜLÖN LEGES ZOMÁNCCAL 850 C küső szigeteés (100 MM) MAGNÉZIUM ANÓD Ø 180 MM tisztítónyíás KETTŐS ACÉL CSŐKÍGYÓ NAGY HŐCSE RÉLŐ FELÜLETTEL CSATLAKOZÁSOK HIDEGMELEG VÍZ HEZ, recirkuáció akamas nagy rendszerekhez Korróziómentes acébó készüt tároó és spirá egység RUGALMAS BEVONAT (50 MM PVC) M1 TÛZÁLLÓSÁGI OSZTÁLY MAGNÉZIUM ANÓD Ø 110 MM tisztítónyíás VÁLASZTHATÓ INTEGRÁCIÓS KÉSZLE TEK: 30 KW ( L) NAGYÜZEMI VÍZTERMELÉS IPARI HASZ NÁLATRA mûködési nyomás 7 megnövet feüetû hőcseréő spiráok ipari étesítmények számára Műszaki adatok Küső méretek BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 1000 BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 1000 Műszaki adatok Küső méretek BAI 1500 BAI 0 BAI 2500 BAI 3000 BAI 1500 BAI 0 BAI 2500 BAI 3000 Tejes fűtőtartáy űrtartaom Poiur. hab Küső szigeteés Tej. szigetet magasság Átós méret Tartáy 70 kemény poiuretánhabba Tartáy ágy poiuretánhabba 100 Kemény poiuretán héj 100 Feső spirá gyűjtőcső csőkígyó Asó szoár gyűjtőcső csőkígyó Hőveszteség Hőcseréő űrtartaom Tejesítmény Szükséges űrtartaom hőcseréő (sup/inf) Kimenő szaniter víz 80 /0 C10 /45 C (DIN 4708) (sup/inf) Nyomásveszteség (sup/inf) Tej. kód (DIN 4708) Perem Üres súy Max üzemi nyomás Max üzemi nyomás, fűtővíz Max üzemi hőmérséket ø ø kwh/24h kw m 3 /h m 3 /h m NL ø kg ºC / ,9 2,5 1, 2/15,7 47/3 2/2,7 1,2/1,5 84/ / , 2,7 2,2 10,2/1, 40/8 1,7/2,9 1/1,7 52/ / , 3,0 2,5 10,2/19,2 40/75 1,7/3,2 1/1,8 52/ / a b c d e f g h i m n o p q r s Ûrtartaom Hőcseréő spirá feüet HMV készítés mennyisége Maximáis fevevő tejesítmény ( T=35 K) Fűtési idő Nyomás veszteségek Fűtési veszteség CIKKSZÁM m2 /h kw min m kwh / 24h ,2 BAI , BAI , BAI a b c d e f g h ec M M 2 BAI M M 2 BAC2S 00 BAC2S 800 BAC2S 1000 CIKKSZÁM BAC2S 00 BAC2S Cirkuációs vezeték Fűtési eőremenő Hidegvíz bemenet Meegvíz kimenet Fűtési visszatérő r 32 33

18 Szoár rendszerek, akatrészek és tartozékok Szoár rendszerek, akatrészek és tartozékok Szoár rendszer Compact szettek Vezérőegységek Kairos compact cf1 sc /2 tr Kairos compact cf1 sc /2 tt Kairos compact cf2 sc /2 tr Kairos compact cf2 sc /2 tt Kairos compact cf1 sc 300/3 tr Kairos compact cf1 sc 300/3 tt Kairos compact cf2 sc 300/3 tr Kairos compact cf2 sc 300/3 tt ZNCF1SCTR ZNCF1SCTT ZNCF2SCTR ZNCF2SCTT ZNCF1SC300TR ZNCF1SC300TT ZNCF2SC300TR ZNCF2SC300TT soar cipin Ariston kazánhoz ELIOS 25 szoár vezérőegység Digitáis termosztát hőmérő Hidrobokkok 255ös szivattyúva Hidrobokk kaszkád 255ös szivattyúva Hidrobokk 25120as szivattyúva Szoár rendszer Premium szettek Hidrauikai akatrészek szeepek Kairos premium cf1 s /2 tr Kairos premium cf1 s /2 tt Kairos premium cf2 s /2 tr Kairos premium cf2 s /2 tt Kairos premium cf1 s 300/3 tr Kairos premium cf1 s 300/3 tt Kairos premium cf2 s 300/3 tr Kairos premium cf2 s 300/3 tt Napkoektorok Kairos CF 2.0 síkkoektor Kairos SYS 2.5 síkkoektor Kairos VT 15 B vákuumcsöves koektor Kairos VT 15 E vákuumcsöves koektor Kairos VT 20 B vákuumcsöves koektor (csak projektre) Kairos VT 20 E vákuumcsöves koektor (csak projektre) ZNCF1STR ZNCF1STT ZNCF2STR ZNCF2STT ZNCF1S300TR ZNCF1S300TT ZNCF2S300TR ZNCF2S300TT Termosztatikus keverőszeep Háromutas motoros vátószeep Hidrauikai akatrészek csatakozók és csövek Hidrauika csatakoztató készet CF 2.0 koektorhoz Asófeső közcsavar CF 2.0 koektorhoz hidrauikai csatakoztató készet XP koektorhoz asófeső közcsavar XP koektorhoz könyök csatakozóidom XP koektorhoz Tidom XP koektorhoz égteenítő csatakozóidom XP koektorhoz hordozófő XP koektorhoz Szigetet inox csatakozócső ferdetetős teepítéshez Szigetet inox csőpár Hidrauikai akatrészek táguási tartáyok Szoár tároók háztartási céra KAIROS MACC1S EGY CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC1S 300 EGY CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC2S KÉT CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC2S 300 KÉT CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC1SC EGY CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC1SC 300 EGY CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC2SC KÉT CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL KAIROS MACC2SC 300 KÉT CSŐKÍGYÓS TÁROLÓ KOMPLETT SZOLÁR EGYSÉGGEL BC1S Egy csőkígyós indirekt tároó BC1S 300 Egy csőkígyós indirekt tároó BC1S 450 Egy csőkígyós indirekt tároó BC2S Két csőkígyós indirekt tároó BC2S 300 Két csőkígyós indirekt tároó BC2S 450 Két csőkígyós indirekt tároó BAC2S 00 Nagy Ûrtartamú indirekt tároó két csőkígyóva BAC2S 800 Nagy Ûrtartamú indirekt tároó két csőkígyóva BAC2S 1000 Nagy Ûrtartamú indirekt tároó két csőkígyóva Szoár tároók ipari céra BAI 1500 Egy csőkígyós indirekt tároó BAI 0 Egy csőkígyós indirekt tároó BAI 2500 Egy csőkígyós indirekt tároó BAI 3000 Egy csőkígyós indirekt tároó es táguási tartáy 25 es táguási tartáy 35 es táguási tartáy 50 es táguási tartáy 80 es táguási tartáy Hidrauikai akatrészek fagyáó foyadék Fagyáó foyadék (5 iter) Koektorfeszereő készetek Lapostető feszereő készet 1 db CF 2.0 koektorhoz Lapostető feszereő készet 2 db CF 2.0 koektorhoz Meghosszabbító keret apostetőre 2 db CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet 1 db CF 2.0 koektorhoz Ferdetető feszereő készet 2 db CF 2.0 koektorhoz Meghosszabbító keret ferdetetőre 2 db CF 2.0 koektorhoz inox rögzítőfü XP koektorhoz ferdetetős rögzítő készet magascseréphez, XP koektorhoz ferdetetős rögzítő készet aacsony cseréphez, XP koektorhoz ferdetetős rögzítő készet paatetőhöz, XP koektorhoz menetesszár ferdetetős teepítéshez (1 pár/cs) ászokcsavar ferdetetős teepítéshez (1 pár/cs) tartóháromszög apostetős teepítéshez, XP 2,5 V koektorhoz keresztirányú tartóeem XP 2,5 V koektorhoz tartóháromszög apostetős teepítéshez, XP 2,5 H koektorhoz keresztirányú tartóeem XP 2,5 H koektorhoz Eektromos fûtőbetétek és érzékeők 3000 Wos eektromos fûtőbetét BC1Shez / Wos, 3~ eektromos fûtőbetét BC1Shez és a BC2Shez 400/ kwos háromfázisú eektromos fűtőbetét BAI és ABONDANCE tároókhoz 750/ kwos háromfázisú eektromos fûtőbetét BAI és ABONDANCE tároókhoz 750/1000 hmv érzékeő Koektor érzékeő Koektor érzékeő szorító csavarzat VT koektorhoz Teepítő eszközök Kézi fetötő szoár rendszerhez Fetötő szivattyú szoár rendszerhez Beüzemeő készet szoár rendszerhez

19 kapcsoási vázatok kapcsoási vázatok Egy magas és két aacsony hőmérséketű zóna kombi kazánna, MGm IIIas modua, indirekt tároóra dogozó kényszerkeringetéses napkoektoros rendszerre, Cima Managerre, szobai érzékeőve és küső hőmérséketérzékeőve Egy közveten magas hőmérséketű zóna kombi kazánna, indirekt tároóra és medencefűtésre dogozó, Eios 25ös vezérőve eátott kényszerkeringetéses napkoektoros rendszerre, szobatermosztátta és küső hőmérséketérzékeőve

20 kapcsoási vázatok kapcsoási vázatok NUOS 250 SOL hasznáati meegvízhőszivattyú napkoektoros rendszerre, Eios 25ös vezérőve Rendszer eemek Ariston napkoektor egységekke Ariston kombi kazán (Genus és Cas csaádok) egy spriráos tároóva Csak fűtő Ariston kazán (Genus Premium System, Genus HP System) két spiráos tároóva koektorérzékeő koektorérzékeő napkoektor napkoektor motoros tereőszeep HMV érzékeő HMV kimenet eőtemenő modu termosztátos keverő hidegvíz bemenet tároótartáyérzékeő BS1S egy csőkígyós tároótartáy táguási tartáy visszatérő modu eőremenő modu HMV érzékeő visszatérő modu keverőszeep HMV kimenet tároótartáyérzékeő hidegvíz bemenet BS2S két csőkígyós tároótartáy táguási tartáy Ariston a maximáis eégedettségért ARISTON Szerviz a vásárók igényeinek kieégítése érdekében Az Ariston szerviz háózata az egész országot beháózza annak érdekében, hogy garantátan evégezhetők egyenek a rendkívüi és rendszeres karbantartási tevékenységek, ameyek hatékonyságró és kiváó szakmai fekészütségrő tanúskodnak. Műszaki segítségnyújtás, szaktanácsadás: Kuics Lászó Te.: 30/2042 ALLARME 38 39

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK 2009 júius NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü.

Részletesebben

A HIDRAULIKUS CSÖVEK CSATLAKOZ EGYSÉGEI, A KÉSZÜLÉK TETEJÉN HELYEZKEDNEK EL. A TÁROLÓ KÖNNYEN CSATLAKOZTATHATÓ BÁRMILYEN FALI KAZÁNHOZ

A HIDRAULIKUS CSÖVEK CSATLAKOZ EGYSÉGEI, A KÉSZÜLÉK TETEJÉN HELYEZKEDNEK EL. A TÁROLÓ KÖNNYEN CSATLAKOZTATHATÓ BÁRMILYEN FALI KAZÁNHOZ 0 ÁLLÓ, FORRÓVIZES INDIREKT TÁROLÓ, BELSŐ CSŐKÍGYÓVAL (FALRA IS SZERELHETŐ) ZOMÁNCOZOTT ACÉLTARTÁLY IPX1 VÉDETTSÉG POLIURETÁN HAB SZIGETELÉS A HIDRAULIKUS CSÖVEK CSATLAKOZ EGYSÉGEI, A KÉSZÜLÉK TETEJÉN

Részletesebben

A Nap energia... Napkollektor rendszerek. összhangban a környezettel. megnövelt komfort az Ön otthonában. olasz elegancia és funkcionalitás

A Nap energia... Napkollektor rendszerek. összhangban a környezettel. megnövelt komfort az Ön otthonában. olasz elegancia és funkcionalitás ap energia... apkoektor rendszerek megnövet komfort az Ön otthonában összhangban a környezette oasz eegancia és funkcionaitás Kötségkíméés ma, jeentős eőnyök honap Egy napkoektoros rendszer egy háztartás

Részletesebben

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS Mennyi meegvízre van szükségem? A vízmeegítő vásárásakor két fontos paramétert ke számításba venni: a vízevétei heyek számát és a fehasznát meegvíz mennyiségét

Részletesebben

ÁRLISTA / 2017 ÁRLISTA. Érvényes: től / 1

ÁRLISTA / 2017 ÁRLISTA. Érvényes: től / 1 ÁRLISTA 2017 Érvényes: 2017. 03. 01- től / 1 KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK Genus Premium NET 24 távvezérlő rendszerrel 3300905 428 000 Ft Genus Premium NET 35 távvezérlő rendszerrel 3300906 571 330 Ft Genus Premium

Részletesebben

ÁRLISTA / 2016/2 ÁRLISTA 2016/2. Érvényes: től

ÁRLISTA / 2016/2 ÁRLISTA 2016/2. Érvényes: től ÁRLISTA / 2016/2 ÁRLISTA 2016/2 Érvényes: 2016. 10. 01-től /1 Kondenzációs kazánok Genus Premium NET 24 távvezérlő rendszerrel 3300905 435 000 Ft Genus Premium NET 35 távvezérlő rendszerrel 3300906 584

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

NAPENERGIA RENDSZEREK

NAPENERGIA RENDSZEREK NAPENERGIA RENDSZEREK Napenergia Egy jól megfontolt választás Hogyan lehet összehangolni otthona kényelmét a környezettudatos gondolkodással? A napenergiának köszönhetően ez nem is egy megoldhatatlan probléma.

Részletesebben

ÁRLISTA / 2014/2 ÁRLISTA

ÁRLISTA / 2014/2 ÁRLISTA ÁRLISTA / 2014/2 ÁRLISTA 2014/3 /1 Kondenzációs kazánok Genus Premium EVO 24 18-21 3300446 319 050 Ft Genus Premium EVO 30 18-21 3300447 351 580 Ft Genus Premium EVO 35 18-21 3300448 432 420 Ft Genus Premium

Részletesebben

árlista 2012/1 érvényes: 2012. január 1-jétől visszavonásig

árlista 2012/1 érvényes: 2012. január 1-jétől visszavonásig árista 2012/1 érvényes: 2012. január 1jétő visszavonásig Az Ariston története Tisztet Ovasó! Az Ariston ekészített az Ön számára egy oyan kiadványt, ami nem csupán egy szokványos árista. Amennyire csak

Részletesebben

ÁRLISTA / 2015/2 ÁRLISTA 2015/2 / 1

ÁRLISTA / 2015/2 ÁRLISTA 2015/2 / 1 ÁRLISTA 2015/2 / 1 ÁRLISTA 2015/2 / 1 ÁRLISTA 2015/2 / 1 Kondenzációs kazánok Genus Premium EVO 24 EU 3300704 366 900 Ft Genus Premium EVO 30 EU 3300705 404 300 Ft Genus Premium EVO 35 EU 3300706 497 300

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK ÉS TÁROLÓK

NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK ÉS TÁROLÓK NPKOLLEKTOR RENDSZEREK ÉS TÁROLÓK tisztább honap már most ekezdődik Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt az riston ehozza az Ön otthonába Összeegyeztethető-e az otthon

Részletesebben

ÁRLISTA / 2016/1 ÁRLISTA 2016/1. Érvényes: 2016. 02. 15-től

ÁRLISTA / 2016/1 ÁRLISTA 2016/1. Érvényes: 2016. 02. 15-től ÁRLISTA / 2016/1 ÁRLISTA 2016/1 Érvényes: 2016. 02. 15-től /1 Kondenzációs kazánok Nagy teljesítményű fali kondenzációs kazánok Genus Premium EVO 24 EU 3300704 381 576 Ft Genus Premium EVO HP EU 45KW 3581564

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK AJÁNDÉK EXTRÁK: - Triac szabályzó kimenet: fordulatszám szabályzottá tehető a szivattyú a szolárkörben, az optimális működés feltétele - Tacco-setter: a szivattyús blokkban pontosan

Részletesebben

A vízmelegítés új generációja... Ariston

A vízmelegítés új generációja... Ariston A vízmeegítés új generációja... Ariston Eektromos vízmeegítők Rugamas komfort Önnek ECO" funkció OKOS technoógia a vízmeegítésben Mennyi meegvízre van szükségem? Vízmeegítő vásárásakor a két egfőbb szem

Részletesebben

Napkollektor rendszerek

Napkollektor rendszerek Napkollektor rendszerek Miért ne fürödne napfényben? Egy napsütötte hely, már több mint 20 éve A jó közérzet, a kényelmes otthon és a tisztább környezet összeegyeztetése: lehet, hogy ez ma még csak trend,

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők 3-5 6 7-10 11-12

Tartalomjegyzék. Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők 3-5 6 7-10 11-12 Szolár Berendezések Katalógusa 2009 1 Tartalomjegyzék Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők 3-5 6 7-10 11-12 2 Kombinált szolár és hőszivattyús rendszerek 1 -

Részletesebben

NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK

NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK Miért ne fürödne napfényben? Egy napsütötte hely, már több mint 20 éve A jó közérzet, a kényelmes otthon és a tisztább környezet összeegyeztetése: lehet, hogy ez ma még csak trend,

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

zománcozott 595 2800-1 276 000 rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő 2 300 l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén

zománcozott 595 2800-1 276 000 rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő 2 300 l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén termodinamikus szolár használati meleg víz rendszer típus ajánlott felhasználók szolár panelek szám ECO COMP 200 esm tároló (db) 3 fő 1 200 l zománcozott felvett teljesítmény min. (W) leadott teljesítmény

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től Ábra Energiaosztály Megnevezés Leírás Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS Plus 268 800 Ft 7625056 Tzerra kondenzációs fali gázkazán "A" energiaosztályos modulációs

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től

Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám HMV szolár csomag 2 tetősík fölé szerelhető kollektorral HMV szolár csomag 2 tetőbe építhető kollektorral 2db INISOL

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz Uponor Renovis - Gipszpane fafűtés/űtés feújításokoz Az Uponor Renovis gipszpane renszer ieáis megoás esősoran fa-, vagy mennyezet fűtésez, feújításokoz. A renszer fő eeme a 9,9 -es PE- Xa csöveket magáa

Részletesebben

ÁRLISTA2007 Érvényes: 2007. május 1-től

ÁRLISTA2007 Érvényes: 2007. május 1-től ÁRLISTA2007 Érvényes: 2007. május 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Kondenzációs kazánok 3 2. Hagyományos rendszerű kazánok 8 3. Égéstermék elvezetés 17 4. Tartozékok, termosztátok 23 5. Napkollektorok 25 6. Indirekt

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

ARISTON. Háztartási kondenzációs Genus Premium Evo System 12. váltószeleppel és tágulási tartállyal Genus Premium Evo System18

ARISTON. Háztartási kondenzációs Genus Premium Evo System 12. váltószeleppel és tágulási tartállyal Genus Premium Evo System18 cikkszám 3300449 3300450 3300451 3300452 3300453 3300463 3300457 3300446 3300447 3300448 3665100 3665101 3300563 3300564 3300566 3300567 3300480 3300483 3300481 ARISTON Megnevezés Háztartási kondenzációs

Részletesebben

cosmo cell GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

cosmo cell GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT. cosmo cell COSMO E használati melegvíz tárolók dupla zománc bevonattal Az indirekt és szolár tárolók szénacélból, dupla belső zománc bevonattal rendelkeznek Mg-Anód védelemmel. A tárolókon tisztító nyílás

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Cikkszám Ipari Kondenzációs Ariston kazánok

Cikkszám Ipari Kondenzációs Ariston kazánok Cikkszám 3665036 3665037 3665038 3665115 3665116 3665044 3665045 3665076 3300097 3300098 3300034 3665100 3665101 3580763 3580766 3580770 3580771 3580772 3580774 3580777 3580780 3580782 3580784 3580786

Részletesebben

Érvényes: 2010 június 10-től, visszavonásig. 1. kiadás ÁRLISTA 2010

Érvényes: 2010 június 10-től, visszavonásig. 1. kiadás ÁRLISTA 2010 Érvényes: 2010 június 10-től, visszavonásig 1. kiadás ÁRLISTA 2010 Tartalomjegyzék Kondenzációs gázkészülékek A Clas Premium műszerfala Kondenzációs kazánok 1. Kondenzációs kazánok 3 2. Hagyományos rendszerű

Részletesebben

Árlista. Nap-Kanizsa Kft. www.nap-kanizsa.hu

Árlista. Nap-Kanizsa Kft. www.nap-kanizsa.hu Árlista Nap-Kanizsa Kft. Telefon:06-20/462-5822 E-mail:info@nap-kanizsa.hu www.nap-kanizsa.hu Érvényes: 2011.11.01-től Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Síkkollektor CFSR-200SP CFSR-ST-NL215 Síkkollektor 1,87

Részletesebben

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni ÁRLISTA 2015 Az árista nettó istaárakat tartamaz! 40%-ka jobban hajítható átapot Varrat néküi többrétegű csővezeték varratos Biztonságos iomokka Színjeöt Nyomáspróba-biztos Nem ke kaibráni Kiss Péter értékesítési

Részletesebben

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011 Uponor küöneges akamazások Tartaomjegyzék Rövidítések 4 Uponor ipari padófűtés Uponor ipari padófűtés PE-Xa csövek 8 Uponor PE-Xa Q&E csatakozók 9 Uponor ipari

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Giga Selective síkkollektor ERVEZÉSI SEGÉDLE ervezési segédlet síkkollektor felépítése Giga Selective síkkollektor felépítése: A Giga Selective síkkollektor abszorbere (a napkollektor sík hőelnyelő felülete),

Részletesebben

OKTATÁSI ANYAG. típus: síkkollektor. felhasználható: kényszerkeringtetéses rendszerhez. modell: XP 2.5. változat: V.00 2011, Szeptember

OKTATÁSI ANYAG. típus: síkkollektor. felhasználható: kényszerkeringtetéses rendszerhez. modell: XP 2.5. változat: V.00 2011, Szeptember OKTATÁSI ANYAG típus: síkkollektor felhasználható: kényszerkeringtetéses rendszerhez modell: XP 2.5 változat: V.00 2011, Szeptember 1 Oktatási anyag XP 2.5V XP 2.5 H Változatok Változat Dátum Név Modifikáció

Részletesebben

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET napkollektor felépítése Premium VTN napkollektor felépítése: A Premium VTN vákuumcsöves napkollektor felépítését tekintve a legmodernebb kategóriát

Részletesebben

GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM

GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM GENUS PREMIUM, GENUS PREMIUM SYSTEM kondenzációs fali gázkészülék család Fali kondenzációs kombi kazán LCD monitorral Hőfokszabályzó rendszerek Kód Clima Manager 3318319 (Bus Interface-l, 3318229 együtt

Részletesebben

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119 HEAT PIPE VÁKUMCSÖVES NAPKOLLEKTOR - 1800 átmérő csőhossz keret/db 58 mm 1800 mm 10 35 864 58 mm 1800 mm 15 53 797 58 mm 1800 mm 20 71 729 58 mm 1800 mm 24 86 075 58 mm 1800 mm 30 107 540 70 mm 1700 mm

Részletesebben

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer Geberit Mepa nyomó csővezetéki renszer Áttekintő tábáza 692 Mepa Univerzáis csövek 695 MepaTherm csövek 700 Könyök iomok 704 T iomok 707 Egyenes kapcsoóiomok 713 Oható csavarkötések 723 Faikorongok 725

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Fali és álló kivitelű ipari kondenzációs gázkazánok 2011/1

Fali és álló kivitelű ipari kondenzációs gázkazánok 2011/1 Fali és álló kivitelű ipari kondenzációs gázkazánok 2011/1 tartalomjegyzék 4 old. R0 6 old. R600 7 old. R400 8 old. vezérlések Az Ariston Thermo Hungária Kft. azok számára javasolja ezen készülékeit, akik

Részletesebben

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készüékek Hatékony színes készüék munkacsoportok számára Lexmark X950 sorozat A nagy tejesítményű A3-as színes Lexmark X950 sorozatú készüékek rugamas funkciókat,

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO HP IPARI KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK

GENUS PREMIUM EVO HP IPARI KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK GENUS PREMIUM EVO HP IPARI KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK Genus Premium EVO HP Létrehozva az eddigi legszélesebb termék palettát, az Ariston újratervezte és fejlesztette ipari teljesítményű kondenzációs kazán családját.

Részletesebben

HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ NUOS

HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ NUOS HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ NUOS Világunk jövője A hőszivattyú technológiája A NUOS egy termodinamikus ciklust használ, amely arra szolgál, hogy felmelegítse a tartályban levő vizet a termikus csoport

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

Hidraulikus tartozékok

Hidraulikus tartozékok Hidraulikus tartozékok Csatlakozó kit szolár rendszerhez 3318441 Tartalma: termosztatikus keverőszelep, PCB, NTC kollektor érzékelő, tároló érzékelő szolár oldalra, flexibilis cső 16 Hidraulikus tartozékok

Részletesebben

CosmoCELL indirekt tárolók

CosmoCELL indirekt tárolók GC Fûtéstechnika GIENGER - Épületgépészet felsõfokon CosmoCE indirekt tárolók Dupla zománc bevonattal - ETS falikazánhoz illeszthetõ, felsõ csonkos -E UNO - 1 hõcserélõs tároló - EDUO DUO - 2 hõcserélõs

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2015.06.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2015.06.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2015.06.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 268 800 Ft 7617297 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben,

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

ÁRLISTA Érvényes: 2009 február 16-tól, visszavonásig 1. kiadás

ÁRLISTA Érvényes: 2009 február 16-tól, visszavonásig 1. kiadás ÁRLISTA 2009 Érvényes: 2009 február 16-tól, visszavonásig 1. kiadás Tartalomjegyzék Kondenzációs gázkészülékek Kombi készülékek /fali/ Genus Premium 24 3665036 409 320 Kondenzációs kazánok 1. Kondenzációs

Részletesebben

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton PIR keményhabokka szigetet épüetek energetikai kérdései Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton A poiuretán PIR anyag 1. A foyékony aapanyagokat

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

Csövek száma. Megjegyzés. max. 3 főre lapos és ferdetető konzollal max. 4 főre lapos és ferdetető konzollal. Megjegyzés

Csövek száma. Megjegyzés. max. 3 főre lapos és ferdetető konzollal max. 4 főre lapos és ferdetető konzollal. Megjegyzés Érvényes: 2011.10.10től visszavonásig! A megadott árak nettó árak melyek a 25%os áfát nem tartalmazzák! OZONE vákuumcsöves hőcsöves napkollektor Felület Csövek száma OZONE SOLAR SCP5820 vákuumcsöves napkollektor

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét. A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács

Részletesebben

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli Az én árnyékoómat a SELVE vezéri Javíthatunk éetminõségén? Napeemes szé-, és fényérzékeõ az árnyékoó védeméért és hosszú éettartamáért Programozható faikapcsoó Automatikusan mûködteti az árnyékoókat Miért

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

PUFFER ÉS KOMBI TÁROLÓK

PUFFER ÉS KOMBI TÁROLÓK PUFFER ÉS KOMBI TÁROÓK 2014 www.heizer.hu Rétegvíz puffer tároló HEIZER PUS-széria Szénacél tároló belső felületvéelem nélkül, hőcserélő nélkül, 8-9 csatlakozóval (rétegvíz tároló) Szénacél puffertároló

Részletesebben

kondenzációs fali gázkészülék család

kondenzációs fali gázkészülék család kondenzációs fali gázkészülék család GENUS PREMIUM GENUS PREMIUM system genus premium 24-30-3 Fali kondenzációs kombi kazán LCD monitorral Hőfokszabályzó rendszerek Cikkszám multifunkcionális LCD-kijelző

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

olvo FE-jének testre szabása.

olvo FE-jének testre szabása. SPECIFIKÁCIÓK ovo FE-jének V testre szabása. Üdvözi Önt a Vovo FE a korátan ehetőségek teherautója. A rugamas avázkiaakítás és a Vovo feépítmé nyezési tasítások (VBI) megkönnyítik járműve eőkészítését

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Az Ön sokodaú munkatársa. Ideáis hűtött éemiszerek száítására, de betonkeverővé is kiaakítható. Vagy huadékszáítóvá. A Vovo FE métó hírnevéhez, miszerint

Részletesebben

Fali és álló kivitelû ipari kondenzációs gázkazánok

Fali és álló kivitelû ipari kondenzációs gázkazánok Fali és álló kivitelû ipari kondenzációs gázkazánok árlista Kazánok Kazánok Fali ipari kondenzációs gázkészülék Álló ipari kondenzációs gázkészülék 3580184 Rendamax R30/45 fali kondenzációs fűtőkészülék,

Részletesebben

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ Lindab Coverine zendvicsaneek Lindab Coverine Lindab zendvicsaneek Műszaki információ 2 Faaneek Lindab Monowa Iari és kereskedemi éüetek, 0 C feetti hűtőházak burkoására és téreváasztására akamas önhordó

Részletesebben

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec. Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.hu Főbb pontok Az 811..813/2013 EU direktíva hatásai az épületgépészeti

Részletesebben

Kondenzációs gázkészülékek

Kondenzációs gázkészülékek Kondenzációs gázkészülékek Kombi készülékek /fali/ Genus Premium 24 3665036 Fűtési teljesítmény: 5,0-24,0 kw HMV teljesítmény: 5,0-24 kw Méretek: mag.x szél.x mély.:770x400x315 Égéstermék elvezetés: 80/80;

Részletesebben

Kondenzációs gázkészülékek

Kondenzációs gázkészülékek 2009 Kondenzációs gázkészülékek Ariston kondenzációs kazánok: maximális kényelem és megtakarítás Genus Premium a multifunkciós kondenzációs fali kazán: kicsi helyigény, maximális technológia Clas Premium

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN A legkompaktabb BAXI készülékcsalád Magas hatásfok (zárt égésterűeknek minősítés a 92/42/CEE szabvány szerint) Digitális vezérlőpanel széles LCD kijelzővel Kompakt hidraulikus szerelvénycsoport

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! Energiaracionlizálás Cégünk kezdettől fogva jelentős összegeket fordított kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésre. Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk:

Részletesebben

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer:

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer: ázi főezárók Kivite 2600 gömbgrfitos / emezgrfitos öntvény, mindkét odon ISO tok PE sőhöz 20 poietá, mindkét odon ISO tokk, PE sőhöz hideg rendeésre ½" Méret / ázi főezárók Ieszkedő kézikerék: Ieszkedő

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő C 269-01 made in Italy Nias Dual Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Környezetbarát hő HU Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Nias Dual csak 450 mm MEGBÍZHATÓSÁG

Részletesebben

Szakemberektől szakembereknek

Szakemberektől szakembereknek Kezdőknek és professzionáis hasznáóknak A nagytejesítményű, kompakt fűrészek az igényes hasznáók számára nemcsak csúcstejesítményű hajtószerkezetükke, nikke-sziícium bevonatos hengerükke, kedvezően karbantartható

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Éjjel-nappal, télen-nyáron

Éjjel-nappal, télen-nyáron 3. GENERÁCIÓS TERMODINAMIKUS SZOLÁR KÖZPONTI FŰTÉS RENDSZEREK 1.2 Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár központi fűtés rendszer A termodinamikus szolár rendszerek hasznosítják: A közvetlen és a szórt

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkazánok Referencia munkák

Ipari kondenzációs gázkazánok Referencia munkák Ipari kondenzációs gázkazánok Referencia munkák Ariston Thermo Hungária Kft. 1135 Budapest, Hun u. 2. Telefon: +36 1 237 1110. Fax: +36 1 237 1111. E-mail: info@aristonfutes.hu ariston.com Új építésű társasház,

Részletesebben

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ HMV-TÁROLÓK HŐSZIVATTYÚ+SZOLÁR alkalmazásra két hőcserélővel

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ HMV-TÁROLÓK HŐSZIVATTYÚ+SZOLÁR alkalmazásra két hőcserélővel Magyarországi forgalazó / Iportőr pro Urbe Kft., 0 Tahitótfalu, Viola u. 4., Tel.: 06-6-86-156 Telefon (07) 9605-0 Telefax (07) 9605-0 NAGYTELJESÍTMÉNYŰ HMV-TÁROLÓK HŐSZIVATTYÚ+SZOLÁR alkalazásra két hőcserélővel

Részletesebben

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK A NAGY HATÁSFOK SFOKÚ KONDENZÁCI CIÓS S FŰTÉSI F RENDSZEREK ÚJ J GENERÁCI CIÓJA LAKOSSÁGI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA 16-60 KW 70-280 KW KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA MINDEN felhasználói

Részletesebben

Fali kombi gázkészülék

Fali kombi gázkészülék C 267-01 made in Italy Panarea Compact Fali kombi gázkészülék Szélesség Magasság Mélység KAZÁNOK Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülék Panarea Compact HELYTAKARÉKOS szűk helyeken is elfér PRAKTIKUS

Részletesebben

Legmagasabb minőségi követelmények

Legmagasabb minőségi követelmények BAXI A BAXI a BDR Thermea cégcsoport tagjaként vezető szerepet tölt be az európai fűtéstechnikai piacon. Elismert hagyományokkal rendelkezik a gázkazánok fejlesztésében, gyártásában és a legmagasabb minőségi

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL TERMÉKISMERTETŐ Kora regge, késő éjszaka. Vagy egy sűrű munkanap közepén. 2 A városi áruterítés mindig kihívást jeent. Zsúfot utcák, szűk sikátorok és sok megáás.

Részletesebben