Termékkatalógus Betonjavítás, helyreállítás Felületvédelem. StoCretec. Tudatosan építeni. StoCretec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Termékkatalógus Betonjavítás, helyreállítás Felületvédelem. StoCretec. Tudatosan építeni. StoCretec"

Átírás

1 StoCretec StoCretec Betonjavítás, heyreáítás / Feüetvédeem Termékkataógus Betonjavítás, heyreáítás Feüetvédeem StoCretec Tudatosan építeni

2 A jeen kiadványban közötek mai tudásunknak feenek meg, sokéves tapasztaatunkon és átfogó vizsgáatokon aapunak. Az itt eírtak kiviteezési irányeveink és mûszaki adatapjaink kiegészítésének is tekinthetôk. Rendszereinket és termékeinket foyamatosan továbbfejesztjük, ezért mûszaki és építésjogi szempontbó is fenntartjuk a vátoztatás jogát. Ez a termékkataógus tejes váasztékunk kivonatát képezi. Küöneges rendetetésû / akamazású termékek tekintetében szíveskedjenek minket közvetenü megkeresni. Jeen kiadvány az újabb kiadás megjeentetéséve érvényét veszti. Érvényesség kezdete: 2004 május.

3 Tartaomjegyzék Index 1 Betonheyreáítás Bevezetés / Tartaom Betonheyreáítás a magasépítésben Betonheyreáítás a méyépítésben Beton- Bevezetés / Tartaom feüet-védeem 2.1 Betonfeüet-védeem a homokzatokon Bakonbevonatok Repedés-injektáás Fugaszanáás Függeék Bevezetés / Tartaom Áttekintés Kiviteezési tudnivaók ásványi aapú betonheyreáító termékekhez / rendszerekhez Kiviteezési tudnivaók betonvédemiés heyreáítási rendszerekhez Munkavédemi óvórendszabáyok StoCretec címkék Veszéyességi szimbóumok Terméknév-mutató

4 Termékkínáat A StoCretec rendszer A StoCretec rendszer bezárja a kört A StoCretec ényeges feadata, hogy kiváó termékeket gyártson. Termékajánatunk átfogó képet nyújt az áruváasztékró és termékekrô, áttekinthetôen kiaakítva és viágosan tagova. Az, hogy a StoCretec termékek minden egyes objektumon optimáis eredményt biztosítsanak, az már egy másik, messzemenôen összetettebb kihívás. S mive a StoCretec számára csak a tejes eredmény számít, minden termékrendszer körü egyedüáó tervezés- és akamazás-orien-tát szogátatások csoportosunak a StoCretec rendszert minden egyes vevô sikere érdekében formájuk. StoCretec Szogátatások StoCretec Termékek Erôs támasz: a Sto AG A StoCretec, mint a Sto AG eányváaata viágszerte profitá a konszern óriási tejesítôképességébô a termékfejesztéstô kezdve a szerviz terüetén át a mûszaki megodásokig. A StoCretec végü is a kiterjedt ogisztikai háózatot hasznája kompetens és megbízhatóan gyors száításaihoz. StoCretec Technika StoCretec Logisztika A nemzetköziség egyedi A Sto eányváaatai és értékesítô partnerei az a business is oca feismerésének megfeeôen viágszerte jeen vannak. A nemzetköziség számunkra ugyanis nem uniformizáást jeent, hanem a regionáis sajátosságok individuáis efogadását. StoCretec szerviz: határidôben történô száítás, háa a nagy raktárkapacitásnak és mobiitásnak 4

5 A StoCretec rendszer Termékkínáat A Sto termékek és rendszerek a egkorszerûbb mûszaki színvona meghatározói, mert a Sto eôre gondokodik, kutat és fejeszt. Precíziós színkiaakítás: A StoCoor System egyedüáó színtervezési eszköz. A Sto színrendszer eemei akamazásorientát bemutató- és munkasegédetek. Kutatás a gyakorat számára Termék-innovációnk során nem taájuk fe újra és újra a kereket. Eheyett továbbfejesztjük a jó bevátat és termékeinket úgy optimaizájuk, hogy azok környezetkíméôk, gazdaságosak és biztonságosak egyenek. Emeett rugamasan követjük a viág piacainak vátozó követeményeit, és kamatoztatjuk a hosszú évek során szerzett piaci tapasztaatainkat. Több mint 100 kitûnôen képzett munkatárs szentei magát a StoCretec termékek foytonos továbbfejesztésének, a egkorszerûbb mérési és vizsgáati ejárások igénybevéteéve. Több mint 100, a egkorszerûbb mérési és vizsgáati technikáva feszeret, kvaifikát szakember ádozza magát a Sto termékrendszerek foyamatos továbbfejesztésének. A sokodaúság mint program Az épüetek egyediek, egyedi követeményekke. Éppúgy, mint az emberek, akik bennük aknak vagy azok, akik termékeinket akamazzák. A fehasznáás heyén csak azoknak a rendszereknek a sokodaúságáva érhetôk e optimáis eredmények, meyeket a StoCretec hosszú évek fejesztômunkájáva és kíséreteive étrehozott. Az építôipari gyakoratbó származó ismeretek és tapasztaatok viszont visszaáramanak a StoCretec kutatóközpontjába és endüetet adnak a foyamatos termék-optimaizáásnak. 5

6 1 Betonheyreáítás Bevezetés Betonheyreáítás Nem vitás: egy épüetet az anyaga étet. Márpedig a beton 100 évve ezeôtt egyenesen univerzáis építôanyaggá fejôdött. Tuajdonságai meggyôzték a mérnököket, az építészeket és az építtetôket. Akár akó- vagy irodaépüet, akár ipari vagy közekedési építmény: a beton néküözheteten a modern építészetben. Az idô vasfoga Az idôjárási hatások, agresszív, káros anyagok és a hasznáat okozta evátozások a betonon is hátrahagyják nyomaikat. A károk mértékének fokozatos növekedése figyemeztet: a beton is védeemre szoru. A magasépítésben éppúgy, mint a mérnöki mûtárgyakná. Hiszen a rossz áapotban évô hidak vagy magasházak veszéyeztetik az emberek biztonságát. A Sto váaja a betonépítmények védemét s ezáta áagának megóvását - megeôzô védeemme és heyreáítássa. Gazdaságosan és környezetet kíméô módon. Padó- és beton-bevonataiva sokodaú variáhatóságra és kombináhatóságra ad ehetôséget - mindig ügyeve arra, hogy a mûszaki és esztétikai kérdések egyenô súya essenek atba.

7 Tartaom 1 Betonheyreáítás 1 Beton- Bevezetés / Tartaom heyreáítás 1.1 Betonheyreáítás a magasépítésben Korrózió eeni védeem PCC* újraprofiozó habarcsok SPCC** habarcsok PCC kiegyenítô habarcsok PCC esztrichek PCC kiöntôhabarcsok Utókezeés Betonheyreáítás a méyépítésben Korrózió eeni védeem PCC újraprofiozó habarcsok SPCC habarcsok PCC kiegyenítô habarcsok * PCC - poimercement-habarcs vagy beton ** SPCC - szórható poimercement-habarcs vagy beton 7

8 8

9 Tartaom 1.1 Betonheyreáítás a magasépítésben Betonheyreáítás a magasépítésben Integrát korrózióvédeem Míg a hagyományos betonheyreáításná a korrózió eeni védemet ásványi vagy epoxigyanta kötôanyagú korrózióvédô termékek fehordásáva biztosítják, addig a Sto áta újonnan kifejesztett javítóhabarcs-generáció esetében a korrózió eeni védeem az újraprofiozás végrehajtása során történik meg. A nyereség kézenfekvô: kiesik egy kiegészítô mûveet, az építkezésen csökken az anyagok száma. A megtakarított termékek és idô jeentôsen csökkentik a ráfordítást. 1.1 Betonheyreáítás a magasépítésben Korrózió eeni védeem PCC újraprofiozó habarcsok SPCC habarcsok PCC kiegyenítô habarcsok PCC esztrichek PCC kiöntôhabarcsok Utókezeés

10 1.1 Betonheyreáítás a magasépítésben Korrózió eeni védeem Színváaszték Kötôanyag Min. / max. rétegvastagság mm-ben Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés Korrózió eeni védeem StoCrete TK Ásványi aapú korrózióvédô Egykomponensû, mûanyagga javított, korrózió eeni védôfesték rozsdátanított betonacéok kétszeri bevonására. Színek: szürke, viágosszürke PCC akriátcement 1,7-2,0 d. a szürke: C 90 perc odaon 23 C 60 perc 45 perc v.-szürke: 5 C 120 perc 23 C 90 perc 60 perc 5 Kötôanyag Min. / max. rétegvastagság mm-ben Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés PCC újraprofiozó habarcsok StoCrete GM Durvahabarcs Mûanyagga javított, egykomponensû durvahabarcs kitörések javítására, a StoCretec magasépítésben akamazott betonheyreáítási rendszerén beü. Tapadóhíd nékü akamazható. PCC akriátcement mm kitörési méységre 17,5-18,0 szárazhabarcs 5 C 90 perc 23 C 60 perc 40 perc 25 StoCrete GM P Durvahabarcs integrát korrózióvédeemme Mûanyagga javított, egykomponensû durvahabarcs kitörések javítására a StoCretec magasépítésben akamazott betonheyreáítási rendszerén beü, integrát korrózióvédeemme. Tapadóhíd nékü akamazható. PCC akriátcement mm kitörési méységre 17,5-18,0 szárazhabarcs 5 C 90 perc 23 C 60 perc 40 perc 25 StoCrete SM Gyorsjavító habarcs Mûanyagga javított, gyorsjavító habarcs kitörések javítására a StoCretec magasépítésben akamazott betonheyreáítási rendszerén beü. Tapadóhíd nékü akamazható. PCC akriátcement mm kitörési méységre 15,5-16,0 szárazhabarcs 10 C 30 perc 20 C 15 perc 10 perc 25 StoCrete SM P Gyorsjavító habarcs integrát korrózióvédeemme Mûanyagga javított, gyorsjavító habarcs kitörések javítására a StoCretec magasépítésben akamazott beton-heyreáítási rendszerén beü, integrát korrózióvédeemme. Tapadóhíd nékü akamazható. PCC akriátcement mm kitörési méységre 15,5-16,0 szárazhabarcs 10 C 30 perc 20 C 15 perc 10 perc 5 10

11 1.1.3 SPCC habarcsok 1.1 Betonheyreáítás a magasépítésben Kötôanyag Min. / max. rétegvastagság mm-ben Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés SPCC habarcsok StoCrete LM Ásványi aapú, könnyû ôtthabarcs Nedves ôtthabarcs újraprofiozáshoz, vaamint beton- és könnyûbeton feüetek kiegyenítésére, a StoCretec magasépítésben akamazott beton-heyreáítási rendszerén beü. SPPC akriátcement ,2 5 C szárazhabarcs 60 perc / 1 mm rétegvastagság 40 perc 20 C (visszahuás nékü) 20 perc 20 PCC kiegyenítô habarcsok StoCrete KM Ásványi aapú finom javítóhabarcs Mûanyagga javított, egykomponensû cementhabarcs kisebb sérüések javítására beton feüeten. Kisebb újraprofiozások (1 cm-ig) i. kiegyenítô rétegek. Zsauzási sérüések javítása új épüetekné. PCC akriátcement 0-4 1,65-1,7 szárazhabarcs / 1 mm rétegvastagság max. 90 perc 25 StoCrete FM Ásványi aapú finomhabarcs Mûanyagga javított, egykomponensû cementhabarcs betonfeüetek kiegyenítésére és tejes feüetû átvonására a StoCretec magasépítésben akamazott beton-heyreáítási rendszerén beü. PCC akriátcement 2-5 1,8-1,85 szárazhabarcs / 1 mm rétegvastagság 5 C 35 perc 23 C 25 perc 15 perc 25 PCC esztrichek StoCrete TG 104 Ásványi aapú durvahabarcs Mûanyagga javított, egykomponensû cementhabarcs, bakonesztrich. PCC akriátcement szárazhabarcs / 10 mm rétegvastagság 5 C 35 perc 15 perc 25 StoCrete TG 108 Ásványi aapú durvahabarcs Mûanyagga javított, egykomponensû cementhabarcs, bakonesztrich. PCC akriátcement szárazhabarcs / 10 mm rétegvastagság 5 C 35 perc 15 perc 25 StoCrete LE Ásványi aapú könnyûesztrich Mûanyagga javított, egykomponensû könnyûhabarcs. Esztrichként akamazható normá- és könnyûbetonhoz kü- és betérben. PCC akriátcement szárazhabarcs / 10 mm rétegvastagság 5 C 30 perc 20 C 25 perc 15 perc 20 11

12 1.1 Betonheyreáítás a magasépítésben PCC kiöntôhabarcsok Kötôanyag Min. / max. rétegvastagság mm-ben Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Göngyöeg / Kiszereés PCC kiöntôhabarcsok StoCrete TV 304 Ásványi aapú kiöntôhabarcs, kiöntési magasság: mm Mûanyagga javított, egykomponensû cementhabarcs épüetrészek aá- és kiöntéséhez, p. acé épüeteem-beépítésekhez (darusín, hídsaru stb.). PCC akriátcement magas- kiöntési ság 1,9 szárazhabarcs iterenként a kiöntést közvetenü keverés után ke végezni 25 StoCrete TV 308 Ásványi aapú kiöntôhabarcs, kiöntési magasság: mm Mûanyagga javított, egykomponensû cementhabarcs épüetrészek aá- és kiöntéséhez, p. acé épüeteem-beépítésekhez (darusín, hídsaru stb.). PCC akriátcement magas- kiöntési ság 1,9 szárazhabarcs iterenként a kiöntést közvetenü keverés után ke végezni 25 Kötõanyag Anyagszükséget, kb. / m 2 Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés Utókezeés StoCry NB Utókezeôszer Párogásgátó utókezeô anyag cementhabarcsokhoz és - gettekhez. akriát 0,2-0,4 rétegenként 20 12

13 Tartaom 1.2 Betonheyreáítás a méyépítésben Betonheyreáítás a méyépítésben Rétegek, meyek védenek A hidakhoz és aagutakhoz hasonó mérnöki mûtárgyak foyamatosan szésôséges hômérséketvátozásoknak, széndioxid és - a hideg évszakokban - ovasztósó hatásának vannak kitéve. Ha ezek behatonak az építménybe, a szerkezetet a tönkremenete veszéye fenyegeti. Lúgossága csökken, és a karbonizáció szétroncsoja a korrózióvédemet. A következmények ismertek: rozsdásodó és eektroitikus korrózió miatt sérüt betonacéok, epattogzó betonfeüetek. Háa a StoCretec rendszereknek, segíteni ehet a bajon. Oyan bevonatokka, ameyek jó tapadnak, védenek és szigetenek. 1.2 Betonheyreáítás a méyépítésben Korrózió eeni védeem PCC újraprofiozó habarcsok SPCC habarcsok PCC kiegyenítô habarcsok

14 1.2 Betonheyreáítás a méyépítésben Korrózió eeni védeem Színváaszték Kötôanyag Min. / max. rétegvastagság mm-ben Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés Korrózió eeni védeem StoCrete TK Ásványi aapú korrózióvédô Egykomponensû, mûanyagga javított, korrózió eeni védôfesték rozsdátanított betonacéok kétszeri bevonására. Színek: szürke, viágosszürke PCC akriátcement 1,7-2,0 d. a szürke: C 90 perc odaon 23 C 60 perc 45 perc v.-szürke: 5 C 120 perc 23 C 90 perc 60 perc 5 Kötôanyag Min. / max. rétegvastagság mm-ben Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés PCC újraprofiozó habarcsok StoCrete TH 200 Ásványi aapú tapadóhabarcs Ásványi aapú tapadóhabarcs a StoCrete TG 202 / 204 újraprofiozó habarcs aá. A StoCretec rendszer részeként a heyreáítási irányevekben eírt M 2 / PCC I és PCC II heyreáító habarcs és beton követeményeinek megfee. PCC akriátcement 1,4 szárazhabarcs 5 C 90 perc 23 C 60 perc 45 perc 25 StoCrete TG 202 Ásványi aapú durvahabarcs Egykomponensû, mûanyagga javított durva-habarcs kitörések javításá-hoz. A StoCretec rendszer részeként a heyreáítási irányevekben eírt M 2 / PCC II, heyreáító habarcs és beton követeményeinek megfee. PCC akriátcement C szárazhabarcs 90 perc / 10 mm kitörési 23 C méység 90 perc 60 perc 25 StoCrete TG 204 Ásványi aapú durvahabarcs Egykomponensû, mûanyagga javított durva-habarcs kitörések javításá-hoz. A StoCretec rendszer részeként a heyreáítási irányevekben eírt M 2 / PCC II, heyreáító habarcs és beton követeményeinek megfee. PCC akriátcement C szárazhabarcs 60 perc / 10 mm kitörési 23 C méység 60 perc 45 perc 25 14

15 1.2.3 SPCC habarcsok 1.2 Betonheyreáítás a méyépítésben Kötõanyag Min. / max. rétegvastagság mm-ben Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés SPCC habarcsok StoCrete TS 100 Száraz ôtthabarcs Egykomponensû, mûanyagga javított száraz ôtthabarcs betonfeüetek újraprofiozásához és kiegyenítéséhez. A StoCretec rendszer részeként a heyreáítási irányevekben eírt M 2 / SPCC és M3/SPCC heyreáító ha-barcs és beton követeményeinek megfee. PCC akriátcement szárazhabarcs / 10 mm rétegvastagság (visszahuás nékü) 25 StoCrete TS 200 Nedves ôtthabarcs Egykomponensû, mûanyagga javított száraz ôtthabarcs betonfeüetek újraprofiozásához és kiegyenítéséhez. A StoCretec rendszer részeként a heyreáítási irányevekben eírt M 2 / SPCC heyreáító habarcs és beton követeményeinek megfee. PCC akriátcement C szárazhabarcs 45 perc / 10 mm rétegvastagság 30 perc 23 C (visszahuás nékü) 15 perc 25 Színváaszték Kötôanyag Min. / max. rétegvastagság mm-ben Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés PCC - kiegyenítôhabarcs StoCrete TF 200 Ásványi aapú finomgett Egykomponensû, mûanyagga javított cementhabarcs kiegyenítõ getteéshez, 2-5 mm rétegvastagságban. A StoCretec rendszer részeként a heyreáítási irányevekben eírt (OS 4) (C) és OS 5a(D II) feüetvédõ rendszer követeményeinek megfee. PCC akriátcement 2-5 2,0-5 C 2,2 90 perc szárazhabarcs 60 perc / mm rétegvastagság 25 15

16 2 Betonfeüet-védeem Bevezetés Betonfeüet-védeem A technika és az esztétikum sikeres kapcsoata: A StoCretec nagy fontosságot tuajdonít annak, hogy a feüetvédeem összes megodását fetárja. A hangsúyt eközben a gazdaságossági, mûszaki és környezetvédemi kérdésekre fekteti - a víztaszító impregnáástó kezdve a repedésáthidaó bevonatok készítéséig. Homokzatok feüetvédeme A egegyszerûbb feüetvédemet az impregnáás jeenti. Ezze a kapiáris vízfevéte idôben korátozott csökkenése érhetô e. Jeentôsen aacsonyabb továbbá a vízben odott károsító anyagok, így p. a koridok fevétee. A feüet ezárásáva a beton tartós védemét biztosíthatjuk. A záróbevonat jeentôs eônyökke egészíti ki a hidrofobizáást. A karbonizáció eôrehaadása a CO 2 -bevite megakadáyozásáva megá. A vasaat utóagos védeemben részesü. A StoCretec minden bevonata bír a hidrofobitás eônyeive, kiegészítve egy eônyös sajátságga, a jó diffúziós eenáássa. A bevonatok ezenfeü repedésáthidaó tuajdonságga is rendekezhetnek. Az úgynevezett vékonybevonatok (0,3-1,0 mm rétegvastagság) meett vannak vastagbevonatok is (1,0-5,0 mm rétegvastagság), meyek küönösen a feüetek egyenetenségeinek kiegyenítéséné hasznáhatók eônyösen. Bakonbevonatok Küönösen átgondotak a Sto egy nap aatt ekészíthetô bakonbevonatai. A vevô nemcsak azért eégedett, mert a bakon már másnap ismét járható, hanem azért is, mert a kötségmegtakarítás is óriási az egyeten munkamenetnek köszönhetôen. Fugaszanáás A Sto fugaszanáási paettája a fuga témakörét egészében feöei. A minden kimatikus fetéteek közötti öregedáóságra küönös súyt fektet. A fuga így rendetetésszerûen képes tejesíteni aapvetô funkcióját, a beton térfogatvátozásának követését. Repedés-injektáás A repedések a vasbetonban aapvetôen nem kerühetôk e. Ezeket azonban szakszerûen e ke zárni. Fontos ügyeni rá, hogy a mindenkori repedést hogyan ke kezeni: csupán ezárássa, tömítésse, vagy pedig nyúásra képes vagy erôátadó kötésse.

17 Tartaom 2 Betonfeüet-védeem 2 Beton- Bevezetés / Tartaom feüet-védeem 2.1 Betonfeüet-védeem a homokzatokon Aapozók / Hidrofobizáók Közbensô bevonatok Lezárások Repedésáthidaó bevonatok Bakonbevonatok Aapozók Vékonybevonatok Vastagbevonatok Fedôezárások Egyéb Repedés-injektáás Tötôcsonkok (injektáócsonkok) Zárótömítések Erôátadó kitötôanyagok Nyúóképes kitötôanyagok Fugaszanáás Aapozók Fugatömítések Fugaszaagok Ragasztók

18 18

19 Tartaom 2.1 Betonfeüet-védeem a homokzatokon Betonfeüet-védeem a homokzatokon Hatásos A betonfeüetek ezárásának vagy a beton egyszerû feüetvédemének esô épése: a hidrofobizáás. Ezze a kapiáris vízfevéte idôben korátozott csökkenése érhetô e. Ez nyivánvaó eônyökke jár: a vízben odott koridok pédáu nem tudnak kárt okozni. Javu a faggya és az ovasztósóva szembeni eenáás is. A beton ennek eenére kis diffúziós eenáású marad. Az optikai megjeenés is vátozatan: a festékek és a beton kimondottan jó tûrik egymást. A védeem és a szín a Sto záróbevonat-rendszereiné igen sikeres kombinációt akot. Aapozás után hordjuk fe a tuajdonképpeni feüetvédô anyagot, amey korátan váasztékú fedôszínekben, vaamint azúrok és áttetszô festékek formájában á rendekezésre. 2.1 Betonfeüet-védeem a homokzatokon Aapozók / Hidrofobizáók Közbensô bevonatok Lezárások Repedésáthidaó bevonatok

20 2.1 Betonfeüet-védeem a homokzatokon Áttekintés Áttekintés: betonfeüet-védeem Aapozók Mattnedves eônedvesítés Tisztítás vízsugárra StoCry GW 100 Tisztítás nagy nyomássa StoCry GQ Tisztítás nagy nyomássa StoCry GS 200 Régi, krétásodó bevonat StoCry GW 200 Fugaodaak tisztítása StoSea P 505 StoCrete FM StoCrete KM StoCrete MS StoCrete TF 200 StoCrete ES StoCrete FB StoCrete ZB StoCrete Z 110 Lezárások / Bevonatok StoCry V 100 StoCry V 200 StoCry V 300 StoCry V 400 StoCry EF StoCry RB Fetétenü csak kiegyenítô getteésre szabad fehordani! Fugák StoSea F 505 a rendszerhez tartozó aapozó küöneges esetekben akamazható aapozó 20

21 2.1.1 Aapozók / Hidrofobizáók 2.1 Betonfeüet-védeem a homokzatokon Színváaszték Kötôanyag Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés Aapozók / Hidrofobizáók StoCry GQ Kvarcca tötött aapozó Kvarcca tötött diszperziós aapozó, egyben hordképes réteg a rákerüô közbensô és befejezô bevonatokhoz. Akamazás a magasépítésben. akriát 0,2-0,3 20 StoCry GS 200 Odószertartamú aapozó, méyaapozó Kopoimer mûgyanta aapú, sziánna / szioxánna javított, odószertartamú aapozó. Akamazás a magasépítésben. akriát 0,1-0,15 10 StoCry GL Odószertartamú aapozó Ásványi anyagú aapok odószertartamú aapozója StoCry BF 100 aá. akriát 0,2-1,0 10 StoCry GW 100 Vizes diszperziós aapozó- i hidrofobizáószer Hidrofobizáó / aapozó anyag a beton vízfevéteének csökkentésére. Akamazás a magas- és méyépítésben. A StoCretec rendszer részeként a heyreáítási irányevekben eírt OS 1(A) és OS 2(B) feüetvédô rendszer követeményeinek megfee. 8 C 12 h 20 C 8 h 4 h 2 StoCry HC 100 Hidrofobizáó paszta Hidrofobizáó anyag a beton vízfevéteének csökkentésére. Akamazás a magas- és méyépítésben. A StoCretec rendszer részeként a heyreáítási irányevekben eírt OS 1(A) feüetvédô rendszer követeményeinek megfee. sziánszioxán 0,25 0,2 - hígított sziánszioxán 0, ,2 - StoCry GW 200 Aapozó teherbíró, régi bevonatokra Vizes, kissé sárgásan pigmentát aapozó régi, krétásodó, de jó tapadó, diszperziós bevonatok sziárdítására. Akamazás a magasépítésben. akriát 0,2-0,

22 2.1 Betonfeüet-védeem a homokzatokon Közbensô bevonatok Színváaszték Kötôanyag Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés Közbensô bevonatok StoCry ZB Közbensô bevonat Egykomponensû, vastagrétegû, diszperziós közbensô bevonat a magasépítésben történô akamazásra. akriát 0,9-1,1 rétegenként 20 StoCry Z 110 Strukturáó közbensô bevonat Egykomponensû, strukturáó, diszperziós közbensô bevonat a magasépítésben történô akamazásra. akriát 0,3-0,4 rétegenként 25 StoCrete ES Rugamas, híg ásványi habarcs Kétkomponensû, cementte javított, easztikus, diszperziós közbensô bevonat ásványi anyagú aapokra, a magasépítésben történô akamazásra. akriát cement 1 rétegenként 10 C 3 h 1 h StoCrete FB Hidegben is rugamas ásványi bevonat Kétkomponensû, cementte javított, diszperziós, fexibiis, hidegen is easztikus közbensô bevonat ásványi anyagú aapokra, a magasépítésben történô akamazásra. Csak StoCry RB aá. akriát cement C 3 h 20 C 2 h 1 h

23 2.1.3 Lezárások 2.1 Betonfeüet-védeem a homokzatokon Színváaszték Kötôanyag Anyagszükséget, kb. / m 2 Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés Lezárások StoCry V 300 Áttetszô záróbevonat Egykomponensû, tiszta akriát aapú bevonatrendszer. Színteen védôbevonatként a széndioxid-záróság növeésére a magasépítésben. Küönösen akamas mosott beton védemére. akriát 0,3-0,4 2 rétegben összesen 15 StoCry V 400 Lazúros záróbevonat Egykomponensû, tiszta akriát aapú bevonatrendszer a CO 2 behatás eeni védeemre a magasépítésben. akriát 0,3-0,4 2 rétegben összesen, a kívánt azúrhatástó függôen 15 StoCry BF 100 Fedôfesték padóra Egykomponensû, vízze hígítható, tiszta akriát aapú, pigmentát padófesték. StoCry BF 200 Kvarcca tötött fedôfesték padóra Egykomponensû, vízze hígítható, tiszta akriát aapú, pigmentát padófesték. Csúszásgátó kiviteû. akriát 0,25 rétegenként akriát 1,3-1,5 2 rétegben összesen Lezárások feüeti megjeenése StoCry V StoCry V 100, RAL 7032 Aapozó StoCrete TF 200 ficezett StoCry V 300 Aapozó StoCrete KM deszkastruktúráva StoCry V 400, RAL 5002 Aapozó StoCrete KM deszkastruktúráva 23

24 2.1 Betonfeüet-védeem a homokzatokon Repedésáthidaó bevonatok Színváaszték Kötôanyag Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés Repedésáthidaó bevonatok StoCry EF Rugamas záróbevonat Egykomponensû, vizes, UV fényre térháósodó, rugamas bevonatrendszer kütérbe. Küönösen akamas régi, krétásodó, de jó tapadó, megviset és eszennyezôdött, rugamas bevonatrendszerek átfestésére. StoCry RB Repedésáthidaó bevonat Egykomponensû, vizes, UV fényre térháósodó, rendkívü rugamas bevonatrendszer kütérbe. Akamazás a magas- és méyépítésben. A StoCretec rendszer részeként a heyreáítási irányevekben eírt OS 5a(DII) feüetvédô rendszer követeményeinek megfee. akriát akriát 0,2 rétegenként 0,8 2 rétegben összesen StoCrete FB Hidegben is rugamas ásványi bevonat Kétkomponensû, cementte javított, diszperziós, fexibiis, hidegen is easztikus közbensô bevonat ásványi anyagú aapokra, magas- és méyépítésben történô akamazásra, ha a feüet megjeenéséve szemben támasztott igény nem nagy. A StoCretec rendszerek komponense, megfee a feüetvédemi rendszerek heyreáítási irányevei szerinti OS 5b(DI) osztáynak. akriát ca. cement 4,0 2 rétegben összesen 10 C 3 h 20 C 2 h 10 1 h 10 24

25 Tartaom 2.2 Bakonbevonatok Bakonbevonatok Nagy épések Az építôvegyiparban sok újítás gyakran egészen más iparágbó vagy akár az ûrhajózásbó származik. Így fejesztették ki pédáu a szénhidrogénekke megerôsített mûanyagokat vagy a nagy tejesítôképességû easztomereket a repüôgép- és jármûiparban foyó kutatási tevékenység során. Ma ezeket sikeresen akamazzák az építészetben erôsítô és szigeteô hatások eérésére. A StoPur EB 200 generáció pédáu oyan innovatív poimer kötôanyagokon aapu, meyek épüetbevonatként történô akamazása tejesen új ehetôségeket teremt. 2.2 Bakonbevonatok Aapozók Vékonybevonatok Vastagbevonatok Fedôezárások Egyéb

26 2.2 Bakonbevonatok Aapozók Színváaszték Kötôanyag Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés Aapozók StoPox 452 EP Aapozógyanta nedves aapokra Odószermentes, kétkomponensû, áttetszô, EP aapú aapozó mattnedves ásványi aapokra. Vékonybevonatok StoPur EA Rugamas, odószerszegény bevonat Rugamas, egykomponensû, odószerszegény, nagyon UV-áó, PU aapú vékonybevonat ásványi aapokra. EP 0,2-0,4 PUR 0,9-1,1 2 rétegben összesen 10 C 50 perc 23 C 25 perc 10 perc A: 2,76 B: 1,24 1 x 5 / Karton 12,5 Vastagbevonatok StoPur EB 200 Rugamas, odószermentes bakonbevonat Rugamas, kétkomponensû, odószermentes, önterüô, nagyon UV-áó vastagbevonat ásványi aapokra. Jármûve nem igénybevett feüetekre. PUR PUR 2,5 10 C a 55 perc minimáis 35 perc 23 C 1,6 mm réteg- 15 perc vas- tagság- hoz A: 12,86 B: 2,14 A: 25,71 B: 4,29 Fedôezárások StoPur DL 520 Seyemfényû, áttetszô bevonat Rugamas, kétkomponensû, odószerszegény, transzparens fedô záróbevonat. Nagyon kopás- és idôjárásáó. PUR 0,1-0,2 20 C max. 1 h A: 1,5 B: 0,5 Vastagbevonatok feüeti megjeenése StoPur EB 200 StoPur EB 200, RAL 7035 StoPur EB 200, RAL mm-es chips-sze beszórva Szín: fekete / fehér StoPur EB 200, RAL mm-es chips-sze azán szórva Szín: viágosszürke StoPur EB 200, RAL mm-es chips-sze sûrûn szórva Szín: viágosszürke 26

27 2.2.5 Egyéb 2.2 Bakonbevonatok Színváaszték Kötôanyag Göngyöeg / Kiszereés Egyéb StoChips, 1mm Akriát chips keverék Akriát apka keverék EP és PUR padóbevonatok behintésére. d. a 26. odaon akriát 5 StoChips, 3mm Akriát chips Akriát apkák EP és PUR padóbevonatok behintésére. d. a 26. akriát odaon 1 27

28 28

29 Tartaom 2.3 Repedés-injektáás Repedés-injektáás Nagy nyomássa Süyedések, a beton zsugorodása, de a kímátó függô hômérséketvátozások is komoy repedéseket okozhatnak. Minden oyan repedés, amey 0,2 mm-né széesebb, többet igénye egy repdésáthidaó bevonatná. Ezeket a repedéseket injektáássa e ke zárni. P. a StoJet terméksorozatta. Gyôzôdjön meg ezek kiemekedô tuajdonságairó a száraz, a nedves vagy vizet vezetô repedések kitötésekor. 2.3 Repedés-injektáás Tötôcsonkok (injektáócsonkok) Zárótömítések Erôátadó kitötôanyagok Nyúóképes kitötôanyagok

30 2.3 Repedés-injektáás Tötôcsonkok (injektáócsonkok) Göngyöeg / Kiszereés Tötôcsonkok (injektáócsonkok) StoJet P 110 Beüthetô injektáó csonk, 10 mm, EP- és PUR-injektááshoz Univerzáisan akamazható, beüthetô, egyszer hasznáatos tötôôcsonk nyomás aatti repedéskitötéshez a magasépítésben, erôôátadó és nyúásra képes réskitötôô anyagokhoz. StoJet P 210 Ütvefúrható injektáó csonk, 10 mm, EP- és PUR-injektááshoz Univerzáisan akamazható, beüthetô, egyszer hasznáatos tötôôcsonk nyomás aatti repedéskitötéshez a magas- és méyépítésben, erôôátadó és nyúásra képes réskitötô anyagokhoz. A heyreáítási irányevek szerinti injektáó rendszer része. StoJet K 300 Ragasztott injektáó csonk EP injektáó gyantához Univerzáisan akamazható, ragasztható, egyszer hasznáatos tötôcsonk nyomás aatti repedéskitötéshez a magas- és méyépítésben, erôátadó és nyúásra képes réskitötô anyagokhoz. Száraz repedésekhez, vékony épüetrészekhez, sûrûn vasat és feszített betonokhoz akamazható. A heyreáítási irányevek szerinti injektáó rendszer része. StoJet K 400 Ragasztott injektáó csonk ásványi réskitötô anyagokhoz Univerzáisan akamazható, ragasztható, egyszer hasznáatos tötôôcsonk nyomás aatti repedéskitötéshez a magasépítésben, erôôátadó és nyúásra képes réskitötô anyagokhoz. Száraz repedésekhez, vékony épüetrészekhez, sûrûn vasat és feszített betonokhoz akamazható. 100 darab 100 darab 50 darab 50 darab Kötôanyag Fedogozhatóság keverés után Göngyöeg / Kiszereés Zárótömítések StoJet PUK Rugamas, repedésezáró tömítômassza Odószermentes, rugamas, pigmentát EP/PUR aapú, kétkomponensû tömítôômassza beton épüetrészek repedéseinek ezárására a magas- és méyépítésben. A heyreáítási irányevek szerinti injektáó rendszer része. EP PUR 10 C 20 perc 23 C 15 perc 8 perc A: 0,855 B: 0,145 30

31 2.3.3 Erôátadó kitötôanyagok 2.3 Repedés-injektáás Kötôanyag Fedogozhatóság keverés után Göngyöeg / Kiszereés Erôátadó kitötôôanyagok StoJet IHS 93 A heyreáítási irányevek szerinti injektáógyanta Kis viszkozitású, odószermentes, kétkomponensû injektáógyanta beton épüetrészek száraz repedéseinek erôátadó kitötéséhez a magas- és méyépítésben. A StoCretec rendszer részeként a heyreáítási irányevekben eírt EP injektáó rendszer követeményeinek megfee. EP 8 C 60 perc 23 C 50 perc 35 perc A: 0,78 B: 0,22 StoJet IHS Standard injektáógyanta Kis viszkozitású, odószermentes, kétkomponensû injektáógyanta beton épüetrészek száraz repedéseinek erôátadó kitötéséhez a magasépítésben. EP 10 C 60 perc 23 C 30 perc 15 perc A: 7,5 B: 2,5 A: 0,75 B: 0,25 A: 18,75 B: 6,25 StoJet IHL Lassan kötô injektáógyanta Kis viszkozitású, odószermentes, kétkomponensû, assan kötô injektáógyanta beton épüetrészek száraz repedéseinek erôátadó kitötéséhez a magasépítésben. EP 15 C 120 perc 90 perc 40 C 75 perc A: 7,5 B: 2,5 A: 0,75 B: 0,25 A: 18,75 B: 6,25 StoCrete ZL Cementenyv Kétkomponensû, mûanyagga javított cementkötésû injektáó anyag betonban taáható száraz és nedves repedések, üregek kitötésére, tömítésére a magasépítésben. cement akriát

32 2.3 Repedés-injektáás Nyúóképes kitötôanyagok Kötôanyag Fedogozhatóság keverés után Göngyöeg / Kiszereés Nyúóképes kitötôanyagok StoJet PIH 94 A heyreáítási irányevek szerinti injektáógyanta Aacsony viszkozitású, odószermentes, kétkomponensû injektáógyanta, beton épüetrészek repedéseinek ezárásához, tömítéséhez és nyúásképes összekötéséhez a magas- és méyépítésben. A heyreáítási irányevek szerinti PUR injektáó rendszer része. PUR 10 C 30 perc 23 C 20 perc 10 perc A: 7,5 B: 2,5 A: 0,75 B: 0,25 StoJet PIH-NV Aacsony viszkozitású injektáógyanta Aacsony viszkozitású, odószermentes, kétkomponensû injektáógyanta, beton épüetrészek repedéseinek ezárásához, tömítéséhez és nyúásképes összekötéséhez a magasépítésben. PUR 10 C 30 perc 23 C 20 perc 10 perc A: 8,33 B: 1,67 A: 0,833 B: 0,167 StoJet PU-VH Gyorsan habosodó injektáógyanta Aacsony viszkozitású, odószermentes, PUR aapú, kétkomponensû injektáógyanta, beton épüetrészek vizet vezetô repedéseinek és üregeinek rövid ideig tartó (ideigenes) ezárására a magas- és méyépítésben. A heyreáítási irányevek szerinti PUR injektáó rendszer része. PUR injektáás után mp-ce indu be A: 8,33 B: 1,67 A: 0,833 B: 0,167 32

33 Tartaom 2.4 Fugaszanáás Fugaszanáás A méret a ényeg A fugák veszik fe a beton térfogatvátozásait, meyeket táguások, zsugorodások és hômérséketvátozások okoznak. Rendetetésük a repedések megakadáyozása. Épp eme szerepükben jeentenek váasztóvonaat a nagy terheéseknek kitett épüetrészek között. Rosszu méretezve vagy nem szakszerûen ekészítve tömítetenekké váhatnak, sôt, károkat okozhatnak. 2.4 Fugaszanáás Aapozók Fugatömítések Fugaszaagok Ragasztók

34 2.4 Fugaszanáás Aapozók Bedogozás / Fehordás Göngyöeg / Kiszereés Aapozók StoSea P 305 A StoSea F 355 aapozója 1 StoSea P 505 A StoSea F 505 aapozója 1 StoSea P 605 A StoSea F 605 / StoSea F 655 aapozója A StoSea F 605 és 655 kétkomponensû aapozója. A: 0,56 B: 0,44 Színváaszték Kötôanyag Göngyöeg / Kiszereés Fugatömítések StoSea F 355 Tixotróp fugatömítôkitt padókra Fehasznáásra kész, easztikus, egykomponensû fugamassza vízszintes feüetek, teraszok, bakonok, függôfoyosók hézagainak szigeteésére. StoSea F 505 Tixotróp fugatömítô kitt homokzatokra Fehasznáásra kész, easztikus, egykomponensû fugamassza függôeges feüetek, homokzatok hézagainak szigeteésére DIN F szerint. MS-hibridpoimer MS-hibridpoimer 0,6 x 12 / Karton 0,6 x 12 / Karton StoSea F 605 Önterüõ, vegyszeráó fugatömítô anyag padókhoz Easztikus, kétkomponensû, odószermentes, önterüô, poiszufid aapú fugatömítô massza hosszirányban 2%-ná kisebb ejtésû hézagok szigeteésére vegyieg és mechanikaiag (jármûvekke) erôsen igénybevett feüeteire (p. üzemanyagtötô áomások, ipari csarnokok stb. terüetén). poiszufid 0,31 9,09 0,909 34

35 2.4.2 Fugatömítések 2.4 Fugaszanáás Színváaszték Kötôanyag Göngyöeg / Kiszereés Fugatömítések StoSea F 655 Tixotróp, vegyszeráó fugatömítõ anyag faakra Easztikus, kétkomponensû, odószermentes, áékony, poiszufid aapú fugamassza vegyieg igénybevett feüetekre. Sto Hinterfüprofi Körkeresztmetszetû hézagkitötõ profi Zártceás poietién körprofi hézagok hát- / fenékodai kitötésére. Átmérõk: 1,5/3/4 cm. poiszufid poietién 2,5 x 4 / Karton 1 m csomagoatan Színváaszték Kötôanyag Göngyöeg / Kiszereés Fugaszaagok StoSea D 100 Fugatömítô szaag, vastagság 1,0 mm Fugatömítô szaag munkahézagok tartós szigeteésére beton épüetrészeken. StoSea D 600 Vegyszeráó fugatömítô szaag Rugamas poiszufid fugatömítô ezárószaag a fugák peremére történô feragasztáshoz, vegyieg erôsen igénybevett terüeteken. Sto-Dehnfugenband Tömítôszaag diatációs hézagokhoz Expandát ágyhabbó készüt, impregnát tömítôszaag épüetek táguási hézagainak szigeteésére.. PUR poiszufid 20 m 12 m 2,7 m 4 m Kötôanyag Min. / max. rétegvastagság mm-ben Anyagszükséget, kb. / m 2 Fedogozhatóság keverés után Göngyöeg / Kiszereés Ragasztók StoPox KS 100 Ragasztóanyag Kétkomponensû ragasztómassza a StoSea D 100 tömítôszaag ragasztásához. EP 2 mm C 90 perc 20 C 40 perc A: 7,5 B: 2,5 25 perc 35

36 3 Függeék Bevezetés Függeék Aki keres, az taá: a függeékben közreadott némutató segítségéve minden, a témához tartozó StoCretec termék megtaáható. Akinek az építésheyen nehézségei támadnának a sok információt tartamazó címkéve, aább átsegítjük ezen, mert itt nem csak a címke feépítését ismertetjük, hanem a speciáis veszéyes áru címkéket - meyekre figyeemme ke enni - is megmagyarázzuk. Nincs jó termék korrekt kiviteezés nékü A StoCretec a szabáyszerû fedogozást írta fe zászajára, jó tudva, hogy a termékek önmagukban - tehát szakszerû akamazás nékü - nem tudnak heytáni. A munkavédemi intézkedések is megfeeôen nagy prioritást kapnak. Csak így biztosítható a vevôk eégedettsége. 36

37 Tartaom 3 Függeék 3 Függeék Bevezetés / Tartaom Áttekintés Kiviteezési tudnivaók ásványi aapú betonheyreáító termékekhez / rendszerekhez Kiviteezési tudnivaók betonvédemi- és heyreáítási rendszerekhez Munkavédemi óvórendszabáyok StoCretec címkék Veszéyes áru jeöôcímkék Terméknév-mutató

38 3 Függeék 3.1 Áttekintés Áttekintés: Anyagszükséget g / m StoCrete TK fajagos anyagszükségete Betonacé-átmérô (mm) 1. réteg, szürke 2. réteg, viágosszürke Átaános fedogozási tudnivaók az ásványi aapú beton-heyreáítási termékekhez / rendszerekhez A betonfeüette és idôjárási fetéteekke szemben támasztott követemények A feüet áapota A betonfeüet oyan érdes és nedvszívó egyen, hogy sziárd és tartós kötést biztosítson a fehordandó betonheyreáító anyagga. Heyi javításokhoz, vaamint habarcs és beton síkban történô fehordásához küönösen a következô fetéteeket ke tejesítenie: - nem ehetnek rajta aza és máó részek, könnyen eváó rétegek (cementkiüepedés), és nem poródhat, nem morzsoódhat, - nem ehetnek rajta a feüette párhuzamosan futó vagy a feüethez közei tartományban eheyezkedô kagyós repedések és eváások, - nem ehet bordás, ha ez követemény, - nem ehetnek rajta másfajta anyagok (guminyomok, eváasztó anyag, régi bevonatok, kivirágzások, oaj, növényzet stb.), - az ezután akamazott anyagra eôírt érdességge ke rendekeznie. A feüet eôkészítése után a beton aapba sziárdan beágyazott, 4 mm-né nagyobb átmérôjû adaékszemcséket egaább annyira szabaddá ke tenni, hogy kidomborodjanak. A pórusokat és zsugorodási üregeket megfeeôen fe ke tárni. A kavicsfészkeket és üregeket szakszerûen meg ke munkáni és ki ke töteni. A feüeten megévô, a rendszerben nem vizsgát heyreáító betonokat és vakoatokat szakszerûen eô ke készíteni. Tapadó-húzósziárdság Heyi javításokhoz, i. habarcs és beton síkban történô fehordásához a feüeti húzósziárdságnak nem szabad átag 1,5 N/mm 2 -né kisebb értéket mutatnia. Aacsonyabb értékek sziárdsági hiányosságokra utahatnak, a további intézkedéseket szakértô tervezôve ke meghatározni. Korrózió eeni védeem A korrózió jeegének, heyének és a betontakarásnak a megáapítása után meg ke határozni a karbonizáció méységét, vasaattó vaó távoságát és meg ke íténi a kiváasztott heyreáítási ev akamazhatóságát. A betonaapba behatoó káros anyagok gyanúja esetén egy méyszevényben meg ke határozni ezek fajtáját és tartamát (küönösen a koridokét), és meg ke íténi a korrózióvédemi intézkedések hatékonyságát. A frissen bedogozott heyreáító cementhabarcsot és/vagy betont meg ke védeni az idô eôtti kiszáradástó, hogy az adott építésheyi körümények között is megfeeô kötés jöjjön étre. Az utókezeés ényeges a heyreáítás tartósságát ietôen. Az építettô követeményeit fetétenü be ke tartani. Az utókezeés módját és terjedemét cészerû az építési szerzôdésben rögzíteni. Szokásos ejárások: Fóiatakarás A fóiát vagy közvetenü a habarcsfeüetre, vagy égrésse ke eheyezni. A frissen fehordott habarcsot vagy betont minden esetben hézagmentesen ke ezárni, az iesztéseket át ke aponi, hogy ne távozhasson nedvesség a környezetbe. Az aapot eôzôeg annyira be ke nedvesíteni, hogy nedvszívása megszûnjön. Ha a heyreáítássa szemben küöneges optikai követeményeket támasztanak, a fóiának nem szabad a feüethez érnie és nem csepeghet kondenzvíz a friss habarcsfeüetre. 38

39 3.2 Kiviteezési tudnivaók ásványi aapú betonheyreáító termékekhez / rendszerekhez 3 Függeék Utókezeés Letakarás vízze teített anyagga A habarcs feüetét vízze átitatott szônyegge (p. jutaszövet) takarjuk e, meyet áandóan nedvesen ke tartani, vagy fóiáva azt ke védeni a nedvességeadás een. Az aapot eôzôeg annyira be ke nedvesíteni, hogy nedvszívása megszûnjön. Optikai igények nem eégíthetôk ki. Vegyi utókezeô anyagok fevitee A vegyi utókezeô anyagokat a ehetô egkorábban és a tejes feüetre fe ke hordani. A friss habarcs semmi esetre sem száradhat ki közben, nem következhet be színvátozás sötétrô viágosabbra. Az aapot eôzôeg annyira be ke nedvesíteni, hogy nedvszívása megszûnjön. Erôs napsütés vagy szé esetén az esô napokban kiegészítô védeemre is szükség ehet. Figyeembe ke venni azt, hogy a rákerüô bevonatok tapadása csökkenhet. A vegyi utókezeéshez az építtetô hozzájáruása is szükséges. A vegyi utókezeéshez az aábbi anyag á rendekezésre: StoCry NB: tiszta akriát diszperzió Be ke tartani a mûszaki ismertetô utasításait. Nedvesen tartás finom vízpermette Ezt csak akkor szabad akamazni, ha a heyreáító habarcsot / betont foyamatosan, a tejes feüetén permetezni tudjuk, és biztosítható, hogy ne egyen nagy küönbség az épüetszerkezet és a permetezô víz hômérsékete között. A friss heyreáító habarcs / beton esôáóságának eérése eôtt csak vízködde szabad permetezni, hogy ekerüjük a még meg nem kötött cement kimosódását. Az utókezeés szükséges idôtartama aapjában a heyreáító habarcs / beton sziárduási ütemétô, a környezeti tényezôktô - a reatív páratartaomtó, a napsütéstô és a szésebességtô -, vaamint a bedogozott habarcs méretezésétô függ. nap Minimáis utókezeési idôtartam > 10 C épüetrész-hômérséketné Esôtô és szétô védve, re. páratartaom > 80% Közepes napsütés és széerôsség, re. páratartaom > 50% Erôs napsütés és széerôsség, re. páratartaom < 50% 2 nap 3 nap 4 nap Az utókezeés idôtartamára nézve az utókezeési idô végén fennáó környezeti fetéteek a mértékadók. A minimáis utókezeési idô egy nappa mindig meghosszabbodik, ha a heyreáító habarcs / beton assan köt (az erre vonatkozó adatokat a mûszaki ismertetô tartamazza). A tejes utókezeési idô megdupázódik, ha az épüetrész hômérsékete kisebb, mint 10 C. Az épüetrész hômérsékete az utókezeés tejes idôtartama aatt sem süyedhet 0 C aá. Ha ez mégis megtörténne, akkor az utókezeés idôtartamát meg ke növeni a fagy idôtartamáva, és a sziárdságot ezután eenôrizni ke. A heyreáító habarcs / beton sziárdságának az utókezeés végén a néveges sziárdság 50%-át e ke érnie. 39

40 3 Függeék 3.3 Átaános kiviteezési tudnivaók Átaános kiviteezési tudnivaók a reaktív gyantákka végzett betonjavítási-, heyreáítási munkákhoz, betonvédeemhez Száítás A StoCretec reaktív gyanta termékek a keverési aránynak megfeeô kiszereésben, csomagoásban kerünek száításra ("A" gyanta, "B" térháósító és/vagy "C" tötôanyag). Anyageôkészítés A B komponenst (térháósító) az A komponensbe ke önteni. Ügyeni ke arra, hogy a térháósító komponens maradéktaanu kifoyjon. Ha van, hozzá ke adni a C komponenst. A maszszát megfeeô keverôve (p. assú forduatú, 300 ford/perc) fúrógéppe aaposan össze ke keverni. Addig ke keverni, míg a keverék csomómentes, egyenetes nem esz, és homogén szín nem jön étre (kb. 3-5 perc). A két komponens hômérsékete összekeveréskor egaább 15 C egyen. Az anyagot nem szabad a száítóedénybô fedogozni! A keveréket át ke töteni egy tiszta edénybe, és még egyszer aaposan át ke keverni. Fehordás A StoCretec bevonatokat keverés után hengerésse, simítóapátta vagy fogazott simítóapátta ehet fehordani. Az aapozókat és impregnáókat gumiehúzóva, árasztva ke fehordani a száraz és eôkészített aapra, majd a jobb terüés és szétoszatás érdekében impregnáó keféve át ke keféni. Ha hosszabb várakozási idô etete után fogunk bevonatot fehordani az aapozóra, akkor az aapozót rendszerint e ke hinteni. A StoCrete reaktív gyanták önterüô bevonatként vagy - nagyobb rétegvastagságban - esztrichként, simítókanáa hordhatók fe. Az anyagot gumiehúzóva, még inkább ehúzóapátta (rákee) szétterítjük, és szükség esetén simítókanáa esimítjuk. Azokat a bevonatokat és terüôhabarcsokat, ameyeket nem hintünk e, a jobb égteenítés céjábó szögeshengerre áthengerejük. Tisztítás, karbantartás A bevonómunkák evégzése után a bevonatokat ajánatos StoDivers P termékekke áponi. A hômérséket szerepe A fehordás során fontos a környezet és az aap hômérsékete. Aacsony hômérséketeken (téen) a reakció assúbb, a megnövekedett viszkozitás miatt pedig megnô az anyagfehasznáás. Több kötôanyagra van szükség! Ehúzódik a bevonat kötése és így a hasznáatbavéte idôpontja is kitoódik. Magasabb hômérséketeken (nyáron) a térháósodási foyamat fegyorsu, a fedogozhatósági idô erövidü. Ezért csak annyi anyagot szabad eôkészíteni, amennyit biztonságga fe ehet hordani. A evegô nedvességtartama A fehordás során figyeembe ke venni a reatív páratartamat. Az EP és PUR gyanták egfejebb 85% reatív páratartaom meett hordhatók fe. Az aap hômérséketének egaább 3 fokka meg ke haadnia a várható harmatponti hômérséketet. Fehordás után a gyantarendszert egaább 24 órán át védeni ke a közveten nedvességtô (esô, harmat, szennyvíz stb.). A nedvesség fehér eszínezôdést és/vagy feüeti ragacsosságot okoz. Az aatta evô anyag kifogástaanu térháósodik. Ezeken a heyeken csökken a következô réteg tapadása. Az iyen feüeteket még egyszer meg ke tisztítani és szükség esetén át ke vonni. Várakozási idôk a következô réteg eôtt: - nedves a nedvesre: azonna foytatni - hinteten feüetek: max.24 óra (kivéteekke) - behintett feüetek: korátan, szükség esetén újabb tisztítás szükséges Ha a várakozási idôt túépjük, vagy régi reaktív gyantabevonatokat újbó átvonunk, a régi feüetet e ke csiszoni és aaposan meg ke tisztítani. 40

41 3.3 Kiviteezési tudnivaók betonvédemi- és heyreáítási rendszerekhez 3 Függeék Idôjárási hatások és UV-terheés Az idôjárás és/vagy az UV-fény hatására bekövetkezô színvátozások semmiyen befoyást nem gyakoronak a bevonatrendszerek funkcióképességére. Az aap eôkészítése A cementkötésû beton-/esztrich feüetek szárazak, sziárdak, teherbírók, érdesek, cement-kiüepedésektô, a portó és zsírtó mentesek egyenek. Az eôkészített aap szakítósziárdsága meg ke feejen a Dafstb (p. az OS 11/F és OS 13 feüetvédô rendszerekre vonatkozó) ajánásai szerinti átaában IM > 1,5 N/mm 2 -nek (középérték), i. a KEW > 1 N/mm 2 -nek (egkisebb egyes érték). A vizsgáat az EN , 2. osztáy szerinti szakítógéppe történhet, 100 N/s húzási sebességge. - Odószermentes rendszerek - p. a StoPox IHS BV / StoPox BB OS - akamazása esetén az aapot mindig ajánatos eôkészíteni. Megfeeô ejárások: - sörétszórás, p. Bastrac ejárásban. - Szükség esetén marás vagy csiszoás - A betonfeüetet a kezeés után ipari porszívóva meg ke tisztítani. - A yukakat, üregeket, durva egyenetenségeket megfeeô aapozó- vagy habarcs-gyantáva, mint kötôanyagga és kvarchomok adaékka ki ke egyeníteni. A megfeeô keverési arányró a mûszaki ismertetôk adnak tájékoztatást. Betonnedvesség A megengedett víztartaom (betonnedvesség) többek között a cementtartaomtó, a víz-cement tényezôtô és a pórustérfogattó függ, ezért nehéz fix százaékos arányt megadni. A Dafstb irányevekke összhangban a következô definíciók érvényesek: - száraz Egy kereken 2 cm méy, frissen eôáított törésfeüetnek nem szabad (száradás következtében) szemme áthatóan viágosabbá vánia. Egy, a pereme mentén égzáróan feragasztott PE fóia (500 x 500 mm) aatt egy éjszaka etetéve sem szabad a betonnak sötétre színezôdnie, párakicsapódás sem éphet fe aatta. Ez a követemény a egtöbb StoCretec padóbevonat rendszer akamazásakor. A betonnedvességnek a feüeten átaában nem szabad meghaadnia az irányértéknek tekintett 4 súyszázaékot (mérés CM készüékke). - nedves A feüet mattnedvesnek átszik, fényes vízfim azonban nem ehet rajta; a betonajzat pórusrendszerének nem szabad teítettnek ennie, azaz a fevitt vízcseppeknek be ke szívódniuk, és a feüetnek rövid idô mútán ismét mattnedves képet ke mutatnia. A nedvességtartamat CM módszerre vagy 105 C-on történô kiszárítássa pontosan meg ehet határozni és összehasonítani a kiviteezéshez megadott megengedett értékke. Csak az erre küön tanúsított StoCretec padóbevonat-rendszerek akamazásakor megengedett. - vizes A betonajzat pórusrendszere vízze teített. A betonfeüet fényik, de nincs rajta cseppfoyós vízfim. Csak az erre küön tanúsított StoCretec padóbevonat-rendszerek akamazásakor megengedett. Oajja szennyezett aapfeüet Ha a betonajzat oajos, a szennyezett aapfeüetet e ke marni. Kisebb részfeüeteket szükség esetén StoPox BI-ve (betonimpregnáó) ehet kezeni. A betont ezután megfeeô tisztítószerre (az akamas beszerzési forrásokat, száítókat kérésre megadjuk) meg ke tisztítani. A tisztítószert a gyártó utasítása szerint ke akamazni, majd a betonfeüetet vízze e ke öbíteni, a vizet fe ke szívni és a betont meg ke szárítani. Végü StoPox HVP O feviteéve oajzáró aapozást ke készíteni. 41

42 3 Függeék 3.3 Kiviteezési tudnivaók betonvédemi- és heyreáítási rendszerekhez Öntött aszfat Az öntöttaszfat-esztrich bitumenes ajzatoknak kieégítôen teherbíróknak ke enniük (p. GE 10 minôségi osztáy). Az üzemanyag-szennyezéseket e ke távoítani. A zúzottkô esztrichadaékot megfeeô ajzat-eôkészítô ejárássa meg ke szabadítani a bitumenes kötôanyagtó (az adaék kb. 75%- ának ke szabaddá vánia). Ezt átaában sörétszórássa vagy könnyû marássa ehet eérni. Vas, acé vaamint színesfém aapfeüetek - vas / acé Az acéfeüeten nem ehetnek eváasztó anyagok és szennyezôdések. A feüetet megfeeô ejárássa egaább (a DIN 55928, 4. rész szerinti) Sa 2fi tisztasági fokúra ke tisztítani. Rozsdátanítás után azonna aapozni ke. A nedvességet fetétenü e ke kerüni. - horgany Minden szennyezôdést és eváasztó anyagot e ke távoítani, beeértve a korróziós termékeket is (cinksók), majd a fémfeüetet fe ke érdesíteni. A tisztítást ammóniás nedvesítôszeres mosássa ke végezni, korundos mûanyag dörzskendô segítségéve. A csiszoáshoz nem szabad acégyapotot hasznáni. Aapfeüet egyenetessége Az aapfeüette szemben támasztott követeményeket a DIN 18202, Tûréshatárok a magasépítésben szabvány tartamazza. 1. tábázat: Magasságküönbségek a forgami sávra merôegesen (kivonat a DIN bô) 1,0 m-ig 1,0 m - 1,5 m 1,5 m - 2,0 m 2,0 m - 2,5 m A küsô nyomsávok között megengedett magasságküönbség (h) határértéke (Sp), (S) nyomsávszéesség esetén, mm-ben Anyagmozgató eszköz emeési magassága < 6,00 m 2,0 2,5 3,0 3,5 Anyagmozgató eszköz emeési magassága > 6,00 m és automatikus üzemmód 1,5 2,0 2,5 3,0 2. tábázat: egyenetességi tûrések a nyomsáv hosszában A nyomsávokon beüi tûrés határétéke (Sp) a mérési pontok között, mm-ben Minden akamazási módra 1,0 2,0 3,0 4,0 Az egyenetesség vizsgáata a DIN szerint történik 2,0 3,0 4,0 5,0 A többi feüet egyenetessége meg ke, hogy feejen a DIN /05.86, 3. tábázat 3. sorának. 42

Beton. Tartalom 4 Beton

Beton. Tartalom 4 Beton Tartalom 4 Beton Beton Betonhelyreállítás és felületvédelem Az idôjárási hatások, agresszív, káros anyagok és a használat okozta elváltozások a betonon is hátrahagyják nyomaikat. A károk mértékének fokozatos

Részletesebben

Sto Építôanyag Kft. Homlokzat - Beltér - Beton. Termékkatalógus. Tudatosan építeni

Sto Építôanyag Kft. Homlokzat - Beltér - Beton. Termékkatalógus. Tudatosan építeni Sto Építôanyag Kft. Homokzat - Betér - Beton Termékkataógus Sto Tudatosan építeni Jemagyarázat Odószer odószermentes odószertartamú Színváaszték a StoCoor System i. RAL szerinti tejes színváaszték a StoCoor

Részletesebben

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ Lindab Coverine zendvicsaneek Lindab Coverine Lindab zendvicsaneek Műszaki információ 2 Faaneek Lindab Monowa Iari és kereskedemi éüetek, 0 C feetti hűtőházak burkoására és téreváasztására akamas önhordó

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton PIR keményhabokka szigetet épüetek energetikai kérdései Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton A poiuretán PIR anyag 1. A foyékony aapanyagokat

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ foamin function HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ Troceen Duct SZELLÕZÕ VEZETÉKEK HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSE Mindennapjainkban küönbözõ égkezeõ, ietve kímarendszerek

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer Geberit Mepa nyomó csővezetéki renszer Áttekintő tábáza 692 Mepa Univerzáis csövek 695 MepaTherm csövek 700 Könyök iomok 704 T iomok 707 Egyenes kapcsoóiomok 713 Oható csavarkötések 723 Faikorongok 725

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Termékválaszték és műszaki adatok

Termékválaszték és műszaki adatok Termékváaszték és műszaki adatok Ø 60 mm Ø 60 mm termoz CS 8 Típus Cikkszám Engedéy ETA Dübe Dübe nomináis Furat átmérő Min. rögzítési méység Feüeti síkba szereés Süyesztett szereés Behajtás Tányér-Ø Min.

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

Beltér. 2 Beltér Bevezetés

Beltér. 2 Beltér Bevezetés 2 Betér Bevezetés Betér A besô terek kiaakításáná az esztétika és a rendetetés harmonikus összehangoása a cé. A Sto betéri termékei és rendszerei tökéetesen eeget tesznek ezeknek a kívánamaknak. Gazdaságosan

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz Uponor Renovis - Gipszpane fafűtés/űtés feújításokoz Az Uponor Renovis gipszpane renszer ieáis megoás esősoran fa-, vagy mennyezet fűtésez, feújításokoz. A renszer fő eeme a 9,9 -es PE- Xa csöveket magáa

Részletesebben

5. Betonjavító anyagok

5. Betonjavító anyagok 5. Betonjavító anyagok 30 Cement kötôanyagú tapadóhidak betonjavításhoz Stabiment HB P tapadóhíd antracit halmazsûrûség: 1,15 kg/dm 3 Cementkötésû tapadóhíd habarcshoz és betonhoz. Különösen alkalmas betonpadlók

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

Műszaki ismertető StoCrete TG 203

Műszaki ismertető StoCrete TG 203 Javítóhabarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 6-30 mm Jellemzők Alkalmazás betonpótlóként statikai és nem statikai szempontból releváns beton és vasbeton tartószerkezetek helyreállításához

Részletesebben

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért Az ALBAFAL Az ALBAFAL oyan beső tereben hasznáatos négy odaán csaphornyos iesztée eátott gipsz faazó eem, mey ideáis váasztás önhordó

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

mechanikai terheléseknek ellenáll. Követi az alapfelületet, a pórusokat lezárja. Mûszaki adatok: Sûrûség: 1,1 g/cm 3 Száraz rétegvastagság

mechanikai terheléseknek ellenáll. Követi az alapfelületet, a pórusokat lezárja. Mûszaki adatok: Sûrûség: 1,1 g/cm 3 Száraz rétegvastagság Mûszaki Információ Disbon Nr. 433 Disboxid 433 EP-Grund 433 Színtelen, oldószermentes, kétkomponensû folyékony epoxidgyanta padló felületekre. Alapozó, impregnáló és tapadást növelô réteg ásványi alapokra.

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Aktuális akciós árak

Aktuális akciós árak akciós AQUAFIN-1K Vízzáró 7 bar nyomásig 25 kg 268 Ft 6 700 Ft 8 509 Ft Merev vízszigetelő habarcs Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható Hidraulikusan köt Szulfátálló AQUAFIN-2K Talaj- és torlaszvíz

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Műszaki ismertető StoPox TEP MultiTop

Műszaki ismertető StoPox TEP MultiTop Epoxi parkolóház-bevonat fokozott igénybevételekhez, minősített felületvédelmi rendszerekhez Jellemzők Alkalmazás Tulajdonságok Különlegességek/tudnivalók Beltérben és szabadban, időjárásnak kitéve Padlófelületek

Részletesebben

Betonhelyreállítás Repedés injektálás. Repedésinjektálási rendszerek Betonszerkezetek biztos védelme a repedésekkel szemben.

Betonhelyreállítás Repedés injektálás. Repedésinjektálási rendszerek Betonszerkezetek biztos védelme a repedésekkel szemben. Betonhelyreállítás Repedés injektálás Repedésinjektálási rendszerek Betonszerkezetek biztos védelme a repedésekkel szemben Tudatosan építeni A kiadványban megjelenő adatok, ábrák, műszaki leírások és rajzok

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

Feltétlenül be kell tartani az érvényes kivitelezési utasítást. A termék megfelel az EN 13813 szabványnak. Szabvány / vizsgálati előírás

Feltétlenül be kell tartani az érvényes kivitelezési utasítást. A termék megfelel az EN 13813 szabványnak. Szabvány / vizsgálati előírás Poliuretán habarcs, önterülő, 4-6 mm, 60 C hőmérsékletig terhelhető Jellemzés Alkalmazási terület Tulajdonságok Külső megjelenés Sajátosságok/megjegyzések beltérben, időjárási hatásoknak ki nem tett felületen

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

{loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=28 image INDUFLOOR-IB2360. Műgyanta záró réteg betonra. {tab=termékleírás}

{loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=28 image INDUFLOOR-IB2360. Műgyanta záró réteg betonra. {tab=termékleírás} {loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=13 imageid=68} {phocagallery view=category categoryid=25 imageid=136} {phocagallery view=category categoryid=28 image {phocagallery Vékonybevonat

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG MŰSZAKI ADATLAP 1. Leírás: Az A komponens: oldószermentes poliol műgyanta pigmentekkel, töltő- és adalékanyagokkal A B komponens:mdi bázisú poli-izocianát 2.

Részletesebben

Kondenzátum-előkészítés AQUAMAT sorozat

Kondenzátum-előkészítés AQUAMAT sorozat Kondenzátum-eőkészítés max. 100 kompresszor száítási tejesítményig Csökkenti a kötségeket! A kondenzátum eőkészítése kifizetődik Az egyre szigorúbb környezetvédemi eőírások miatt a kompresszoráomásokbó

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

Festékek. T apaszok. Tapaszok Alapozók és impregnálók. Töltõalapozó. Fedõlakkok. BASF Acryl finomtapasz, fehér. BASF Surfacer finom tapasz

Festékek. T apaszok. Tapaszok Alapozók és impregnálók. Töltõalapozó. Fedõlakkok. BASF Acryl finomtapasz, fehér. BASF Surfacer finom tapasz Festékek Tapaszok Alapozók és impregnálók Vizes alapozók, impregnálók Töltõalapozó Vizes Fedõlakkok Lazurok és RAL színek Fa ablak és ajtógyártáshoz alkalmazható lazúrok két rétegben történõ felhordáshoz,

Részletesebben

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2015/09/21 Termékazonosító szám: 02 07 01 01 002 0 000043 Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Termékleírás A Sikalastic -152

Részletesebben

Műszaki ismertető StoPox GH 205

Műszaki ismertető StoPox GH 205 Minősített EP alapozó, hátoldali nedvesedés Jellemzés Alkalmazási terület kül- és beltéri padlófelületek simító gletteléshez 0,5 mm-nél nagyobb felületi érdesség esetén cementkötésű aljzatok kapilláris

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készüékek Hatékony színes készüék munkacsoportok számára Lexmark X950 sorozat A nagy tejesítményű A3-as színes Lexmark X950 sorozatú készüékek rugamas funkciókat,

Részletesebben

Vizes bázisú padlóbevonat rendszerek Kellemes klíma a felhordás és a használat során. Tudatosan építeni

Vizes bázisú padlóbevonat rendszerek Kellemes klíma a felhordás és a használat során. Tudatosan építeni Padlóbevonatok Vizes bázisú padlóbevonat rendszerek Kellemes klíma a felhordás és a használat során Tudatosan építeni Nyomós okok szólnak a StoCretec vizes bázisú padlóbevonat rendszerei mellett Számos

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP. PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez

MŰSZAKI ADATLAP. PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez MŰSZAKI ADATLAP PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez Termékismertető: 302 PCI-kiadás: 2004. 06. Fordítás-aktualizálás: 2004. 10. Alkalmazási terület: - Falra és

Részletesebben

Kétkomponensű, vízzel emulgeált, színezett epoxi gyanta

Kétkomponensű, vízzel emulgeált, színezett epoxi gyanta Kétkomponensű, vízzel emulgeált, színezett epoxi gyanta {tab=termékleírás} Oldószermentes és illatszegény Ellenáll hígított lúgoknak, savaknak, valamint fűtőolajnak és benzinnek Vízzel (10%) hígítva alapozóként

Részletesebben

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét. A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács

Részletesebben

vízszigetelési megoldások Minden részletében minőség

vízszigetelési megoldások Minden részletében minőség vízszigetelési megoldások Minden részletében minőség vízszigetelési megoldások Az épületek nedvesség elleni védelme kulcsfontosságú az építkezések és a felújítások során. A Weber nemzetközi tapasztalatának

Részletesebben

Műgyantabevonattechnika

Műgyantabevonattechnika bevonattechnika 1. Impregnálók 102 2. Alapozók 103 3. Bevonatok 105 4. Vezetőképes 109 5. Vékony 110 6. Kőszőnyeg burkolatok 112 7. Kiegészítők 117 Bemutató filmek Fókuszban 2015 Hasznos eszközök az Ön

Részletesebben

Szabályozók és mérőelemek. lindab szabályozók és mérőelemek

Szabályozók és mérőelemek. lindab szabályozók és mérőelemek Szabáyozók és mérőeemek indab szabáyozók és mérőeemek Tartaom Szabáyozók és mérőeemek Standard szabáyozó kézi Szabáyozó DRU... DIRU... Ezáró DSU... DTU... DTMU/DTWU... motoros eőkészítés eektromos agy

Részletesebben

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 204

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 204 1 / 7 Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez A terméktípus jelölőkódja PROD1134 Alkalmazási cél felületvédelmi termék bevonat védelem anyagok behatolása ellen (1.3) a nedvességháztartás szabályozása

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

1. - Esztrich- és betontermékek

1. - Esztrich- és betontermékek 1. - Esztrich- és betontermékek Adalékszerek DM 40 Beton- és habarcstömítő adalékszer 1 kg m. flakon 6 db 378 db 9002689371663 37166 2 704 / kg 3 434 5 kg m. kanna - 84 db 9002689271666 27166 1 329 / kg

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra

astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra H-2030 Érd Petőfi S. u. 123. Tel.: +36 23 524-600 Fax: +36 23 363-939 Mobil: +36 30 946-8283 www.astrochem.hu info@astrochem.hu heflerrobert@astrochem.hu

Részletesebben

Műszaki ismertető StoPox DV 100

Műszaki ismertető StoPox DV 100 EP fedőbevonat csúszásmentes műgyanta burkolatok, minősített felületvédelmi rendszerek Jellemzők Alkalmazás Tulajdonságok - kül- és beltéri felületekre - elasztikus fedőbevonatként beszórt közbenső rétegeken

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011 Uponor küöneges akamazások Tartaomjegyzék Rövidítések 4 Uponor ipari padófűtés Uponor ipari padófűtés PE-Xa csövek 8 Uponor PE-Xa Q&E csatakozók 9 Uponor ipari

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre

Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre Quarzolite Paint Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre ALKALMAZÁSI TERÜLET Minden olyan meglévő és új, már festett felület átfestése, ahol

Részletesebben

Kristályos vízszigetelő habarcs - szürke

Kristályos vízszigetelő habarcs - szürke Kristályos vízszigetelő habarcs - szürke {tab=termékleírás} Cementbázisú, kapillárisan aktív vízszigetelő habarcs. Negatív és pozitív víznyomás ellen (

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Háromkomponensű epoxi-cement állékony (tixotróp) habarcs nedves aljzatok simítására

Háromkomponensű epoxi-cement állékony (tixotróp) habarcs nedves aljzatok simítására Triblock Finish Háromkomponensű epoxi-cement állékony (tixotróp) habarcs nedves aljzatok simítására ALKALMAZÁSI TERÜLET Nedvesedésnek kitett vízszintes és függőleges betonfelületek védelmére és simítására,

Részletesebben

Betonszerkezetek felületvédelme tervezett változások az ÚT előírásban

Betonszerkezetek felületvédelme tervezett változások az ÚT előírásban Betonszerkezetek felületvédelme tervezett változások az ÚT előírásban 2011.05.04. Dr. Seidl Ágoston okl. vegyészmérnök, c.egy.docens Vértes Mária Magyar Közút Nonprofit Zrt. MVL Győr ÚT 2-2.206 [e-ut 07.04.13]

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

Construction. Felületsimító. Termékleírás. Termékadatok. Alak. Tárolás

Construction. Felületsimító. Termékleírás. Termékadatok. Alak. Tárolás Termék Adatlap Kiadás időpontja: 2008.03.27. Verzió: 04 Felületsimító Construction Termékleírás Alkalmazási terület Jellemzők / előnyös tulajdonságok Termékadatok Alak A Sikagard -750 Deco EpoCem dekoratív,

Részletesebben

CR 90 Kristályképzô. Háromszoros védelem a víz behatolásával szemben

CR 90 Kristályképzô. Háromszoros védelem a víz behatolásával szemben CR 90 Kristályképzô Háromszoros védelem a víz behatolásával szemben 1. Vízzáró bevonatot képez 2. Kristályosodási folyamat 3. Hajszálrepedések öngyógyulása CR 90 Kristályképzô Háromszoros védelem a víz

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

Hidak. Vasbeton- és feszített vasbeton szerkezetek javítása és felületvédelme

Hidak. Vasbeton- és feszített vasbeton szerkezetek javítása és felületvédelme Hidak Vasbeton- és feszített vasbeton szerkezetek javítása és felületvédelme MC felületvédelmi és betonjavítási rendszerei A vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek a legigényesebb építômérnöki létesítmények

Részletesebben

Elektrotechnika 1. ZH ellenőrző kérdések és válaszok. 1. Bevezetés: 2.A villamosenergia átalakítás általános elvei és törvényei

Elektrotechnika 1. ZH ellenőrző kérdések és válaszok. 1. Bevezetés: 2.A villamosenergia átalakítás általános elvei és törvényei 1. Bevezetés: Eektrotechnika 1. ZH eenőrző kérdések és váaszok Meyek a magyar energiapoitika stratégiai céjai? Eátásbiztonság: Megfeeő energiaforrás-struktúra, energiaimport-diverzifikáció, stratégiai

Részletesebben

Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK

Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK Betonszerkezetek Betonszerkezetek vízszigetelése vízszigetelése kristályos kristályos technológiával technológiával BETONMEGOLDÁSOK Tartalomjegyzék Repedések

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS Mennyi meegvízre van szükségem? A vízmeegítő vásárásakor két fontos paramétert ke számításba venni: a vízevétei heyek számát és a fehasznát meegvíz mennyiségét

Részletesebben

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok Az eoaás során megismerjük: B ANYAGTUDOÁNY É TCHNOLÓGIA TANZÉK Anyagszerkezettan és anyagvizsgáat 3/4 echanikai tuajonságok és vizsgáatuk Dr. Kráics György kraics@eik.bme.hu az aaveto anyagi tuajonságok

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

AZ EXPANDÁLT LEMEZ LEgjobb oldala

AZ EXPANDÁLT LEMEZ LEgjobb oldala AZ EXPANDÁLT LEMEZ LEgjo oldala FEDEZZE FEL SOKSZÍNŰ KÍNÁLATUNKAT Sokodaú expandát emezek zinte minden akamazára. Legyen az árnyékoó, virágrá, faurkoat vagy korátetét, keree hozzá a megfeeő expandát emezt!

Részletesebben

Műszaki ismertető StoColor Sil

Műszaki ismertető StoColor Sil Szilikátbázisú homlokzatfesték Jellemzők Alkalmazás Tulajdonságok Megjelenés Különlegességek/tudnivalók kültérben ásványi és szilikát alapú alapfelületekre szerves, nem elasztikus alapfelületek renoválására

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala Asónémedi Feszíni Vízevezetésének Tanumányterve megrendeő: Asónémedi Pogármesteri Hivataa 2012. január Tsz.: 11-026 Terv és iratjegyzék ALSÓNÉMEDI FELSZÍNI VÍZELVEZETÉSÉNEK TANULMÁNYTERVE 1. Mûszaki eírás

Részletesebben