l_. szám ú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "l_. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó kéremérő I. Tartami összefogaó Budapest Főváros X. kerüet Kőbánai Önkormányzat tuajdonában á a Budapest X., Sírkert utca 42517/2 hrsz.-ú, ha 1958 m aapterüetű teekingatan, ameyen- korábbi bizottsági döntések aapján - sírkövesek tuajdonában áó feépítmények heyezkednek e az Önkormányzattó béret ingatanrészeken. A MÁRVIMPEX Kft. (székheye: 1108 Budapest, Kozma utca 9-11.; cégjegyzékszáma: ) Önkormányzatunktó 1123 m 2 födterüetet bére, ameyen 168 m 2 aapterüetű feépítménye taáható. A terüet béreti díja jeeneg 1000 Ft/m 2 /év, a béreti szerződés az eőterjesztés 3. meékete. A bérő saját tuajdonú feépítményét eidegenítette a Kontur Ateier Kft. (székheye: 055 Budapest, Honvéd utca 16. I. em. 1.; cégjegyzékszám: ) részére. A Kontur Ateier Kft. az eőterjesztés 2. meéketét képező eveében kéri, hogy a terüetrész béreti jogát is megszerezhesse. II. A végrehajtás fetétee A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáró, a vagyontárgyak feetti tuajdonosi jogok gyakorásáró szóó 43/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendeet 7. -a értemében a terüetbéreti szerződésekrő a Gazdasági Bizottság dönt, a béreti díj mértékét minden esetben a Bizottság határozatáva áapítja meg.. iatásvizsgáat A kéreem tejesítése esetén az önkormányzati tuajdonú födterüet továbbra is hasznosított marad, a bérbeadásábó származó bevéte pedig garantát.

2 IV. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Gazdasági Bizottsága meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatot. Budapest, január 15. Törvényességi szempontbó eenjegyzem:. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Gazdasági Bizottsága.../2013. (... ) határozata a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó kéremérő. A Gazdasági Bizottság hozzájáru ahhoz, hogy a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat képviseetében ejáró Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. bérbeadó és a MÁRVIMPEX Kft. bérő között szeptember 12-én a Budapest X., Sírkert utca 42517/2 hrsz.-ú, ha 1958 m 2 aapterüetű teekingatanbó 1123 m 2 nagyságú terüet terüetbérete tárgyában kötött szerződés közös megegyezésse február. napjáva megszűnjék. 2. A Gazdasági Bizottság a Kontur Ateier Kft. (székheye: 055 Budapest, Honvéd utca em. 1.; cégjegyzékszáma: ) részére bérbe adja a Budapest X., Sírkert utca 42517/2 hrsz.-ú, ha 1958 m 2 aapterüetű teekingatan-korábban a MÁRVIMPEX Kft. áta béret m 2 nagyságú részét sírkőfaragó tevékenység végzésére február jétő határozatan időre, a MÁRVIMPEX Kft.. pont szerinti béreti szerződésében szerepő fetéteek szerint. Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a gazdasági és fejesztési szakterüetért feeős apogármester a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. vezérigazgatója

3 bp. &oda, összesen: 2 Kovács József Feadó: "Márvimpex Kft." Dátum: 2013.január 7. 18:22 Címzett: Másoatot kap: "Mihu Károy" Tárgy: kéreem Tisztet Kovács Józsefú úr! December foyamán az ügyfészogáaton iktattam az Ön nevére egy beadványt, miben kérem, hogy a Sírkert utca 38 szám aatti béreményemet átszertném adni barátomnak, Kontúr András szobrászművésznek, a rajta évő feépítményemme együtt. Ehhez kérem az önkormányzat hozzájáruását. Egyben kérem, hogy fogajanak áást részemre az ügyben, hogy a béreményen évő - tuajdonomat képező feépítmény áfa kötees-e vagy sem. Jogászaim szerint, ha ingatan, akkor nem áfás, viszont a tuajdoniapra akkor be ke ennie jegyezve, ha nem ingatan, akkor mi, pavion, me rt az ehet áfa körbe tartozó. Segítségét eőre is köszönöm. Tiszteette: Mihu Károy

4 \ \ amey étrejöt egyrészrő a i\}(1~~-j23~s ai)\~ 2012 DEC 2 t t,. ~-w 4~~~--- MÁRVIMPEX Építőipari, Kereskedemi és Szogátató Korátot Feeősségű Társaság ( cégnév vátozást követően: NOETIC ÉPÍTŐ Építőipari, Kereskedemi és Szogátató Korátot Feeősségű Társaság) székhey: Budapest, Kozma u cgj.szám: , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága<_ adószám: KSH-száma: képvisei: Mihu Károy vezető tisztségviseö (ügyvezető) mint átruházó (a továbbiakban: Atruházó) vaamint másrészrő a ~~~~e~: ATELIER s~g~~á~~~~~~~.~~~~!~~ö1s:.~g~~á~saság J 95 2() cgj.szám: , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága adószám: KSH-száma: képvisei: Kentur András vezető tisztségviseö (ügyvezető) mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) között auírott napon és heyen az aábbi fetéteekke: "' A~;~;:' 1. A szerzödö feek eöjáróban rögzítik, hogy Átruházó, mint Eadó és Átvevő, mint Vevő október 16. napján adásvétei szerzödést kötött egymássa a 2. pont szerinti ingatanon áó feépítményre vonatkozóan, amey adásvéte tejesüése a 2. pont szerinti béreti jog átruházásának jogi sors át osztja. 2. az Átadó szeptember 12. napján "Terüetbéreti szerzödést" kötött a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt-ve (székheye: 1107 Budapest, Cegédi utca 30.), mint Bérbeadóva a X. Kerüeti Önkormányzat tuajdonában évő 42517/2 hrsz. aatt fevett a természetben a Budapest, X. kerüet, Sírkert utca 38. szám aatt taáható 1 ha 1958 m2 aapterüetű ingatan 1123 m2 terüetre. 3. A feek rögzítik, hogy a béret ingatan terüeten taáható feépítményt az Átadó építette, így annak a tuajdonjoga az Átadóé. 4. A szerzödö feek megáapodnak, hogy az Átadó az 1. pontban rögzített szerzödés szerinti béreti jogát átruházza az Átvevő részére. A szerzödö feek rögzítik, hogy a feek közti béreti jog átruházást a X. Kerüeti Önkormányzat képviseötestüetének is jóvá ke hagynia. 5. A szerzödö feek rögzítik, hogy az önkormányzati képviseötestüet jóváhagyásának egyik fetétee, hogy az Átadónak, vagyis a jeenegi Bérőnek nem ehet emaradt béreti díj tartozása. Az Átadó jeen szerzödés aáírásáva kifejezetten nyiatkozik arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat feé nincs béreti díj tartozása és ennek igazoására a kéreem benyújtásához beszerzi a vagyonkezeötö a "nuás" igazoást is. 6. A szerzödö feek rögzítik továbbá azt is, hogy az is fetétee a jóváhagyásnak, hogy az Átvevő, vagyis az új bérő a Béreti szerzödésben fogat tevékenységi kört foytassa továbbiakban is. Az Átvevő nyiatkozik arró, hogy ö is ugyanazt a tevékenységet foytatja, amit az Átadó edd1g foytatott és a Béreti szerzödésben szabáyoztak. Jeen szerzödésben nem szabáfyozott kérdésekben a Pogári Törvénykönyvrő.$Zóó - többször módosított évi IV. törvény béretre vonatkozó rendekezéseit ke megfee~en akamazni 112

5 2/2 apodást aáírás eőtt eovastunk és közösen értemeztünk, s mint akaratunkka yezőt, heybenhagyóag írtuk aá november 23.!--- ;--. ~~ ~ MÁRVIMPEX Kft (NOETIC ÉPÍTŐ Kft} Átruházó képv.: Mihu Károy ügyvezető képv.: f t evő ntur András ügyvezető A szerződést készítettem és eenjegyzem nyomban a feek aáírását követően: Eenjegyzés heye és ideje: Budapest, november 23. dr. Dánie Csaba Imre ügyvéd

6 ---.: -- TERÜLETBÉRLETISZERZŐDÉS (továbbiakban: Szerződés) amey étrejött egyrészrő a Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent Lászó tér 29.) képviseetében ejáró Cég neve: Kőbányai Vagyonkezeő Zártkörűen Működő tészvénytársaság Székheye: 07 Budapest, Cegédi út 30. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviseője: Szabó Lászó vezérigazgató Kapcsoattartó: Vargáné Horváth Gabriea mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészrő Cég neve: Székheye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviseője: Teefon: mint Bérő (továbbiakban: Bérő) MÁitVIMPEX Építőipari, Kereskedemi és Szogátató Korátot Feeősségű Társaság 08 Budapest, Kozma u Mihu Károy ügyvezető (továbbiakban együttesen: Feek) között az auírott heyen és időben az aábbi fetéteek szerint:. Átaános rendekezések 1.1. Bérbeadó kijeenti, hogy a 42517/2 hrsz-ú, Budapest X. ker., Sírkert úton taáható ha 1958 m2 aapterüetű ingatan a Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat kizáróagos tuajdonát képezi, meyre tekintette a jeen Szerződés megkötésére a Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat vaamint a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. között megkötött, és augusztus. napján hatáyba épett Közszogátatási Keretszerződés aapján a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. jogosut. Feek rögzítik, hogy a jeen béreti jogviszony. a Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete Gazdasági Bizottságának 63/2012. (IV. 7.) számú határozata aapjánjön étre. A béret tárgya, a jeen Szerződés meéketét képező Bemérési vázrajzon megjeöt összesen 1123 m2 terüet (továbbiakban: Béremény), mey terüeten a Bérő tuajdonát képező 16&m2 aapterüetű feépítmény á Bérő kijeenti és a Szerződés időtartamára szavatosságot váa azért, hogy:

7 Feek megáapodnak abban, hogy Bérbeadó jogosut a béreti díj mértékét egyodaúan, küön szerződésmódosítás nékü, minden évben a KSH áta közöt fogyasztói árindex mértékéve egyezően megemeni Bérő a havonta esedékes béreti díjat kötees minden hónap 15. napjáig az átadott esekken befizetni, vagy a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat OTP Banknáévő számú számájára átutani. Feek rögzítik, hogy a 3.1. pont aatt rögzített béreti díj akkor tekinthető megfizetettnek, ha az Bérbeadó jeen pont szerinti bankszámáján jóváírásra kerüt Amennyiben Bérő a 3.1. pont aatt rögzített fizetési köteezettségéve késedeembe esne, úgy a késedeem időtartamára a mindenkori jegybanki aapkamat kétszeresének megfeeő mértékű késedemi kamatot tartozik Bérbeadó részére fizetni Feek megáapodnak, hogy Bérő a Béremény hasznáatáva összefiiggésben femerüő közüzemi díjakat a 3.1. pontban fogat béreti díjon feü kötees maradéktaanu megfizetni a közüzemi szogátatókka kötött szerződések aapján Bérbeadót a hátraékos béreti díj és annak járuékai erejéig a Pogári Törvénykönyvrő szóó évi W. törvény 429. () bekezdése aapján a Bérőnek a Béreménybe bevitt összes vagyontárgyá záogjog ieti meg. Bérbeadó a záogtárgybó kieégítést kereshet, ha Bérő a béreti díjat nem fizeti, vagy Bérőve szemben kártérítési igénye merüne fe. 4. A Béremény hasznáata 4.1. Bérő a Béreményt rendetetésszerűen, a Béremény áapotánakmegóvásáva-ide nem értve a rendetetésszerű hasznáatbó adódó természetes ehasznáódást - áagának séreme nékü kötees és jogosut hasznáni, ietve azt saját kötségén rendetetésszerű hasznáatra akamas áapotban tartani. Feek rögzítik, hogy a Béremény terüetén taáható összes készüék és műszaki tartozék karbantartási-, üzemetetési kötsége, és az eseteges egyéb ezze kapcsoatban femerüő meékkötség Gavítási, i. karbantartási munkák kötsége) a Bérőt terhei Bérő kötees haadéktaanu értesíteni Bérbeadót minden oyan meghibásodásró, vagy eseményrő, amey a Béremény áagának romásához vezethet. Az enriek emuasztásábó, vagy a késedemes értesítésbő ~redő károkért a,feeősség Bérőt terhei, a heyreáítás során jeentkező, ebbő adódó kötségnövekedést kötees viseni. Bérbeadó Bérp engedéye nékü is jogosut intézkedni, ha az a Béremény fenntartása, korszerűsítése, vagy fenyegető veszéy, ietve károk ehárítása érdekében szükséges..; 4.3. A Béremény tűzrendészeti, baesetvédemi, vaamint raktározási és tároási rendjének kiaakítása Bérő feadatát képezi. Ezen köteezettségek emuasztásábó ~ eredő mindennemű kárt Bérő kötees viseni.. ) r--:--~

8 4.4. Bérő kötees tevékenysége során a mindenkor hatáyos munkavédemi, tűzvédemi és az átaa foytatott tevékenységére vonatkozó jogszabáyok és hatósági határozatok eőírásait betartani. Bérő az akamazottai, átogatói áta okozott _károkért feeősségge tartozik Bérő kötees a Béremény eőtti járdaszakaszt takarítani, a Béremény és az eőtte évő terüet (kerítéstő a viamospáyáig) kaszáását, gyommentesítését evégezni, a téi időszakban gondoskodni a síkosság mentesítésrő, ietve a hó etakarításró. Ezen köteezettség emuasztásábó eredő mindennemű kárt Bérő kötees viseni Bérő kizáróag Bérbeadó eőzetes írásbei hozzájáruásáva jogosut a Béremény terüetén bármiyen vátoztatást, átaakítást végrehajtani, újabb építményt eheyezni, azon értéknöveő beruházást végezni Bérő nem jogosut a Béremény egészének vagy egy részének abéretbe adására, hasznáatba adására, birtokának átengedésére sem természetes, sem jogi szeméy részére, sem ingyenesen, sem pedig eenérték fejében a Bérbeadó eőzetes írásbei hozzájáruása nékü. Bérbeadó az eőzetes írásbei hozzájáruást csak azza a fetétee adja meg, ha az abérő, ietve a hasznáó a béreti díj kétszeres összegének megfizetését váaja; Az engedéy néküi abéretbe adás, hasznáatra átengedés azonnai hatáyú femondásra jogosítja fe a Bérbeadót Bérő tudomásu veszi, hogy a jeen Szerződés aapján őt megiető béreti jogviszony; és a béretbő fakadó mindennemű jogosutság és köteezettség harmadik szeméy részére történő átruházására, átengedésére, engedményezésére, továbbá gazdasági társaság részére nem vagyoni hozzájáruásként történő rendekezésre bocsátására csak a Bérbeadó eőzetes írásbei hozzájáruásáva jogosut Feek megáapodnak abban, hogy Bérbeadó a béreti jogviszony tejes időtartama aatt jogosut a rendetetésszerű hasznáatot, ietve a jeen Szerződésben fogat köteezettségek tejesítését - Bérő szükségteen háborítása nékü ~ bármikor eenőrizni Bérőnek a Béremény terüetén taáható ingóságok, vagyontárgyak biztonságáró, azok biztosításáró saját magának ke gondoskodnia, az azokban bekövetkező bármiyen kárért Bérbeadó semmifée feeősséget nem váa. Bérő váaja, hogy a béreti jogviszony fennáásának tejes időtartama aatt a Béreményre, saját kötségére bérői feeősségbiztosítást köt, ietve tart fenn. Ennek emuasztásábó eredő mindennemű kárért a feeősség Bérőt tefhei. ' Feek rögzítik, hogy a tuajdonos Önkormányzat nem járu hozzá osztott tuajdon és födhasznáati jog étesítéséhez, vaamint közös tuajdon étrejöttéhez. > Bérő tudomásu y eszi, hogy a feépítmények tuajdonosát a födterüetre eővásárási jog nem ieti meg Feek rögzítik, hogy a 4. fejezetben a Béremény hasznáatáva kapcsoatosan rögzített rendekezések megszegése súyos szerződésszegésnek minősü.

9 A Szerződés megszűnése 5.1 Feek megáapodnak abban, hogy a jeen Szerződést a másik féhez intézett, - Írftsbei nyiatkozatta - ajánott, tértivevényes evében- bármeyik fé indokoás nékü hat hónapos femondási időve femondhatja. (rendesfemondás) 5.2. Bérbeadó a Szerződést írásban, azonnai hatáya femondhatja (rendkívüi femondás), ha a) Bérő a béreti díjat, ietve a közüzemi díjakat nem fizeti meg a Szerződésben megjeöt határidőben, b) Bérő a Szerződésben váat vagy jogszabáyban eőírt egyéb ényeges köteezettségét nem tejesíti - küönösen a jeen Szerződésben súyos szerződésszegésként jeöt esetekben, c) Bérő een csőd-, feszámoási vagy végeszámoási ejárás indu, d) Bérő a Béreményt rendetetéseenesen hasznája, rongája, bérbeadói hozzájáruás nékü másnak hasznáatba vagy birtokba adja, e) Bérő a Béreményben gyakorot tevékenységi körét a Bérbeadó hozzájáruása nékü módosítja, j) Bérő bérbeadói hozzájáruás nékü a Béreményen átaakítást vagy bármiyen egyéb építkezést végez, g) Bérő működési vagy tevékenységi engedéyét jogerősen bevonják, vagy a Bérőve szemben az ietékes cégbíróságon törési ejárás indu, h) Bérő a jeen Szerződés aapján bármey jogosutságát ietve köteezettségét Bérbeadó eőzetes írásbei hozzájáruása nékü ruházza át harmadik szeméyre~ 5.3. Feek megáapodnak abban, hogy a femondást az erre jogosut fé a másik fének, a femondás időpontjában a cégnyivántartásban bejegyzett székheyének (akóheyének) címére, aját).ott, tértivevénnye eátott postai küdeményként megküdött írásbei nyiatkozatáva gyakoroja. A femondást tartamazó eveet abban az esetben is átvettnek ke tekinteni, ha az a fé székheyének (akóheyének) címérő "nem kereste", "ismereten heyre kötözött", "a címzett ismereten" postai jezésse érkezik vissza, vagy pedig a címzett a küdemény átvéteét megtagadta Feek megáapodnak abban, hogy a béreti jogviszony bármey okbó történő megszűnése esetén Bérő 30 napon beü kötees a feépítmények ebontására és a közművek kikötésére, továbbá a Béremény visszaadására. A visszaadásró jegyzőkönyvet ke fe\íenni, ameyben rögzíteni ke a Béremény és fejszereései áapotát, és szükség esetén a Feek egyéb nyiatkozatait. A Szerződés bármey okbó történő megszüntetése esetén a Bérő kártérítésre, ~ kártaanításra, bármiyen térítésre, továbbá eheyezésre nem tarthat igényt. } 3--: ~

10 5.5. Feek rögzítik, hogy a béreti jogviszony megszűnését követően az 5.4. pontban fogatak szerint át nem adott, vagy jogcím nékü hasznáatba vett terüet hasznáatáért a vot Bérő és jogcím néküi hasznáó minden megkezdett hónapra _ hasznáati díjat tartozik fizetni, ameynek összege a 3.1. pontban rögzített béreti díj kétszerese. 6. Vegyes rendekezések 6.1. Jeen Szerződés hatáyba épésének fetétee, hogy Bérőnek a Kőbányai Önkormányzat és/vagy a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. feé nem á fenn béreti díj tartozása Bérő köteezettséget váa arra, hogy a cégadatait érintő vátozásokró Bérbeadót nyoc napon beü- ajánott tértivevényes evé formájában- értesíti Feek a jeen Szerződést kizáróag írásban módosíthatják, mey módosításnak tartamaznia ke a Szerződés módosítására irányuó szándék kifejezését is A jeen Szerződésben nem szabáyozott kérdésekben a Pogári Törvénykönyvrő szóó évi IV. törvény rendekezései az irányadóak. Feek a jeen Szerződést köcsönös átovasás és értemezés után, akaratukka mindenben megegyezőnek jeentik ki, és az auírott heyen és időben - cégjegyzésre jogosut képviseőik útján- heybenhagyóag írják aá. Meéket:- Bemérési vázrajz... L-:.. =.)Jw.... MÁRVIMPEX Építőipari, Keresk~demi Kereskedemi és Szogátató Ktt. képv.: Mihu Károy Bérő.

11 i Bt. Méretarány: 1:500 Bemérési vázrajz X. kerüet Sírkert út 42517/2 hrsz MÁRIMPEX KFT. Budapest, X. kerüet ERDŐS GRÁNIT KFT téga épüet ERDŐS GRÁNIT KFT. téga épüet r :~----J. ADICS TEAM BT téga épüet -- t ' ---- ' \---~ ' ~ L_ ~ ; vtg_ : ~ ).-~-r- _}- klt;;;;;; i '~...i : Sírkert út ) ( ( ) terüet: 955 nm 2 épüet terüet: 168 nm Készítette: Budapest, összesen: 1123 nm 3 Sírkert úti közterüet 63 nm j Ez a vátozási vázrajz megfee a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendeetbeo fogat tartami és pontassági eőírásainak. ---~<--~-~ minöséget tanúsító födmérő örincz István ng.rend.min.sz.: 0599/1990 GD-T szám:

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 1\,' 1,,, "t. t,,).')j. szamu e o erjesz es Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Kozma utcai körforgaom építéséve érintett váakozások

Részletesebben

É íú ó É á ö ő í í ű á Í Ó á í á í í á í á í í ó á í 2 ráns,,t sná z earíró orm,rr I. Átaános rendekezések I. z ingatan-nyivántartísba a Fővarosi Kenietek Födhivataéná 26320 hrsz. aatt fevett, a Budapest,

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

!fj g. számú előterjesztés

!fj g. számú előterjesztés !fj g. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az "Átaános fehasznáású viamos energia érté{esítése Budapest

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben