TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás"

Átírás

1 TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET

2 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc Szakmai és didaktikai szempontbó átvizsgáta: Dr. Békési István Szakmaiag eenõrizte: Kiss Lászó, Dr. Vanicsek Gyua Horváth Imre, Somóvári Lászó, 1994, 1999 ISBN: A könyv Közekedési Fõfeügyeet megbízásábó a Mûszaki Könyvkiadó gondozásában készüt Kiadja a Közekedési Fõfeügyeet Feeõs kiadó: Hunyadi István fõigazgató Feeõs szerkesztõ: Hack Emi Mûszaki vezetõ: Abonyi Ferenc Mûszaki szerkesztõ: Bagi Mikós Fedéterv: Bagi Mikós Az ábrákat rajzota: Bádovszki Zotán, Hack Emi A könyv formátuma: A5 Azonossági szám: Terjedeem: 25 (A5) A kézirat ezárva: november Oáh Nyomda és Kiadó Kft. Feeõs vezetõ: Oáh Mikós 2 I. RÉSZ

3 Tartaom Eõszó...5 Javasatok a tesztkönyv hasznáatához Átaános rendekezések...8 Megodások A hajó jeei, mércéi, a hajó köbözése...42 Megodások A hajó átható jezései...58 Megodások A hajó hangjezései, rádióteefon Megodások A vízi út jeei és kitûzése Megodások Hajózási szabáyok Megodások A vesztegés szabáyai Megodások Átaános rendekezések Megodások Tartaom 3

4 10. Az úszó étesítmények jeei, átható jezések, hangjezések, rádióteefon, a vízi út jeei Megodások Hajózási szabáyok Megodások Komp Megodások Hajóhíd; áthaadás zsiipen Megodások Korátozott átási viszonyok; hajózás radarra Megodások Küöneges szabáyok; Egyéb rendekezések Megodások A víziközekedés korátozása egyes vízterüeteken Megodások A vesztegés szabáyai Megodások Tartaom

5 Eõszó Tisztet Ovasó! A Hajózási Szabáyzat a bevizeken közekedõk bibiája, a vízi úti KRESZ. A vízi közekedés szabáyai Európa-szerte ényegében egységesek, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának Besõ Száítási Bizottsága áta kidogozott európai hajózási szabáyzat (CEVNI) heyi rendekezésekke kiegészített, ietõeg néhány heyen módosított ajánását tartamazzák. A Dunán (és hazánk vaamennyi bevizén) érvényes hajózási szabáyokban a közemútban jeentõs vátozások következtek be; megjeent az új Hajózási Szabáyzat (27/1993. (IX. 23.)KHVM rendeet meékete), ameynek I. (Nemzetközi) része a Duna Bizottság 1990-ben kiadott ajánását (DHAR), míg a II. (Nemzeti) a Magyar Köztársaság bevizein érvényes heyi szabáyokat tartamazza. A Szabáyzat anyaga a bevízi hajók vezetésére képesítõ vizsgák egfontosabb része, keõ szintû ismerete aapvetõ fontosságú a vízen közekedõk, a vízi közekedés és a természet biztonsága, védeme szempontjábó. E tesztkönyv esõsorban azok számára készüt, akik vizsgára készünek, de ajánjuk azok számára is, akiknek a most megjeent új Szabáyzatbó nem ke vizsgázniuk, azonban szeretteik, a többi közekedõ és hajójuk biztonsága érdekében kívánják megismerni az új szabáyokat, emérve tudásukat. A tesztkönyv a hivatásos és a sport, i. kedvteési céa hajózók ismeretanyagát is összefogaja. Tartamazza vaamennyi tesztkérdést, amey a Közekedési Fõfeügyeeten és a megyei közekedési feügyeeteken történõ képesítõ vizsgák anyaga ehet. Bízunk benne, hogy jó segédeszközt tudtunk a T. Ovasó kezébe adni a sikeres vizsgához és a baesetmentes közekedéshez. Budapest, november a Szerzõk Eõszó 5

6 Javasatok a tesztkönyv hasznáatához A tesztkönyv a Hajózási Szabáyzat (a továbbiakban: HSZ) anyagára vonatkozó feeetváasztásos tesztkérdéseket tartamazza. Arra törekedtünk, hogy a tesztkérdések a vízi közekedés ehetõ egszéesebb a HSZ-hez kapcsoódó terüetének éetheyzeteire irányujanak. A kérdéssorok a könnyebb tájékozódás érdekében a HSZ feépítését követik. A HSZ meéketének anyagát az esõ két rész megfeeõ kérdései közé iesztettük. A kérdések után minden esetben megjeötük azt a jogszabáyheyet (a cikk számát), ameynek egy részére vagy egészére a kérdés vonatkozik, megkönnyítve ezze az esajátítást és az öneenõrzést. A tesztkérdések megodásakor a fetett kérdés után következõ két vagy három váaszehetõség közü ke kiváasztani azt, ameyik a heyes. Mindig csak egy váasz jó, a heyes váaszná szerepõ többi váaszehetõség egyike sem kieégítõ feeet a kérdésre. Ez jeentheti azt is, hogy tejesen hamis a váasz, azt is, hogy a tejes feeetnek csak egy részét tartamazza. A váaszt a heyesnek ítét váaszehetõség betûjee eõtti négyzetbe tett X jee adhatja meg. Hogy jó heyre tette-e az X jeet vagy sem, azt az egyes fejezetek végén evõ megodásokbó tudhatja meg. A tesztkönyvben vastagon szedtük azokat a kérdéseket, ameyek csak a hivatásos képesítõ vizsgákon szerepenek. Jóehet, a HSZ anyaga oszthatatan, mégis megítéésünk szerint e ke kerüni azt, hogy a sport-, i. kedvteési hajózást váasztók szées táborát a számukra periferiáis vagy õket nem érintõ anyagrészek megtanuására ösztönözzük. Pédáu: 131. Mikor minõsünek a HSZ szempontjábó robbanóanyagnak a robbanóanyagokka tötött tárgyak, tûzijátékszerek, gyújtótötetek? (10. Meéket) a) Ha ezek bruttó tömege meghaadja a 15 kg-ot. b) Ha ezek bruttó tömege meghaadja a 15 t-t. c) Ha nem szabványos csomagoásban kerünek száításra. A tesztkönyv a tudás eenõrzésére, értékmérésre és egyfajta biztonságérzet megteremtésére akamas, azonban nem heyettesíti a jogszabáya (HSZ) vaó megismerkedést. 6 Javasatok a tesztkönyv hasznáatához

7 I. RÉSZ 7

8 1. Átaános rendekezések 1. Váassza ki az aábbi meghatározások közü a hajó fogamát! a) A bevízi hajó, kivéve a kishajót és kompot. b) A bevízi hajó, beeértve a kishajót, kompot, továbbá az úszó munkagépet és tengeri hajót. c) A bevízi és tengeri hajó, kivéve a kishajót és úszó munkagépet. 2. Váassza ki az aábbi meghatározások közü a géphajó fogamát! (1.01) a) Saját gépi berendezésse eátott hajó. b) Saját gépi berendezésse hajtott hajó. c) Gépi berendezésekke feszeret hajó. 3. Váassza ki az aábbi meghatározások közü a vitorás hajó fogamát! (1.01) a) Vitoráva haadó hajó, amey egfejebb 15 kw tejesítményû segédgépet haszná. b) Oyan gépi meghajású hajó, ameynek fõ meghajtását vitora biztosítja. c) Vitoráva haadó hajó, amey nem haszná gépi hajtóberendezést. 4. Váassza ki az aábbi meghatározások közü a kishajó fogamát! (1.01) a) Az a hajó, amey 20 m-né rövidebb, kivéve: a komp és az a hajó, amey nem kishajónak minõsüõ hajót továbbít, vaamint az a hajó, ameyen 12 fõné több utas száítását engedéyezték. b) A 15 m-né hosszabb, de 20 m-né rövidebb hajó, a komp és azon hajó, ameyen 12 fõné több utas száítását engedéyezték. c) Bármey sportcéú hajó és a 20 m-né rövidebb egyéb hajó, kivéve a komp, ameyen 12 fõné több utas száítását engedéyezték. 8 I. RÉSZ

9 5. Váassza ki az aábbi meghatározások közü az úszó munkagép fogamát! (1.01) a) Gépi berendezésse eátott és bevízen, vízi úton vagy kikötõben történõ munkavégzésre szogáó úszó étesítmény. b) Önáó mozgásra nem képes úszó berendezés, amey vízi úton vagy kikötõben munkát végez (p. úszódaru, cööpverõ). c) Gépi berendezésse meghajtott úszómû, amey vízimunkák végzésére akamas (p. szívókotró, vedersoros kotró, úszódaru). 6. Váassza ki az aábbi meghatározások közü az úszómû fogamát! (1.01) a) Heyvátoztatásra akamatan úszó étesítmény (p. fürdõhajó, csónakház). b) Heyvátoztatásra átaában nem szogáó úszó étesítmény. c) A víziközekedés kiszogáására akamas úszó eszköz (p. ponton, úszódokk). 7. Mit értünk úszóanyagok köteékén? (1.01) a) Oyan összeerõsített anyagot, amey akamas a víziközekedésre (p. tutaj). b) Heyvátoztatásra szogáó, azonban hajónak, ietve úszómûnek nem minõsüõ egyéb étesítményt, köteéket vagy eszközt, vaamint a tutajt. c) Vízen úszó anyagok egymáshoz rögzített mozgatásra akamas köteéket (p. tutaj). 8. Váassza ki az aábbi meghatározások közü a komp fogamát! (1.01) a) 20 m-né hosszabb és az átkeésre cészerûen kiaakított vízijármû. b) A közúti forgaomnak a víziutakon átvezetésére akamas úszó étesítmény. c) Vízi úton történõ átkeésre szogáó hajó, ameyet az ietékes hatóság kompnak minõsített. 9. Váassza ki az aábbi meghatározások közü a tot bárka fogamát! (1.01) a) 20 m-né hosszabb, szeméyzet néküi, kormányberendezésse fe nem szeret vízijármû. b) Oyan hajó, ameyet tova mozgatásra építettek, ietve erre küön feszeretek c) Tot köteékben továbbított gép néküi nagyhajó. 1. Átaános rendekezések 9

10 10. Váassza ki az aábbi meghatározások közü a hajón száítható bárka fogamát! (1.01) a) Tengeri hajó áta fedézeten továbbított bevízi bárka. b) Kizáróag tengeri hajózásra akamas bárka. c) Bevízi hajózásra, ietve tengeri hajó fedézetén történõ továbbításra épüt tot bárka. 11. Mit értünk karaván aatt? (1.01) a) A vontatott és a tot köteéket. b) A vontatott és a meévett köteéket. c) A vontatott és a tot karavánt, vaamint a meévett aakzatot. 12. Mi a vontatott karaván? (1.01) a) Oyan karaván, amey vontatóbó és vontatott úszómûbõ vagy úszóanyagok köteékébõ összeáított egységekbõ á. b) Egy vagy több hajóbó, úszómûbõ vagy úszóanyagok köteékébõ összeáított és egy vagy több a karaván részét képezõ géphajó áta vontatott köteék. c) Egy vagy több hajóbó áó oyan köteék, ameyet a géphajó(k) vontatóköté segítségéve továbbít(anak). 13. Mi a tot karaván? (1.01) a) Hajókbó áó merev köteék, ameyek közü egaább egy a karaván haadását biztosító toó géphajó eõtt heyezkedik e. b) 110 m-né hosszabb és 23 m-né széesebb merev köteék. c) Oyan hajókbó áó merev köteék, ameyben a gép néküi bárkák a toóhajó eé vannak csatova. 14. Mi a meévett aakzat? (1.01) a) Oyan mereven összecsatot köteék, ameyben egaább egy gép néküi hajó a karaván haadását biztosító géphajó meett heyezkedik e. b) Oyan aakzat, ameyet egy vagy több géphajó, az odaára csatova továbbít. c) Egymáshoz odaukka csatot hajókbó áó köteék, ameyek közü egyik sem heyezkedik e az aakzat mozgatását biztosító géphajó eõtt. 10 I. RÉSZ

11 15. Mikor tekintendõ a hajó, az úszóanyagok köteéke vagy az úszómû vesztegõnek? (1.01) a) Ha az közvetenü vagy közvetve horgonyon vagy parthoz kikötve á. b) Ha a mederhez képest nem haad. c) Ha közvetenü a parthoz kikötve vagy horgonyon á. 16. Mikor tekintendõ a hajó, az úszóanyagok köteéke vagy az úszómû menetben evõnek? (1.01) a) Amikor a parthoz, ietve a mederhez képest haad. b) Amikor az nem á közvetenü vagy közvetve horgonyon vagy parthoz kikötve, ietve nincs zátonyon fennakadva. c) Amikor oyan biztonságos sebességge haad, amey kormányképességének megõrzéséhez szükséges. 17. Mit értünk menetben evõ hajókná, úszóanyagok köteékéné vagy úszómûné az áj fogama aatt? (1.01) a) Ha a vízhez képest ának. b) A parthoz viszonyított megáást. c) Ha a továbbító géphajó hajócsavarjai nem mûködnek. 18. Mikor minõsü a hajó haászatta fogakozónak? (1.01) a) Ha a hajó mûveetképességét az átaa vontatott kerítõháó, horogsor, vonóháó vagy egyéb haászeszköz gátoja. b) Ha a hajó vaamey haászeszközze (p. kerítõháó, vonóháó) a többi hajó mozgását akadáyozva haászik. c) Ha a hajóva horogsoros feszereést vagy egyéb haászeszközt vontatnak. 19. Mi a viogó fény? (1.01) a) A percenként egaább háromszor fevianó fény. b) A percenként szor ritmikusan fevianó fény. c) A percenként egaább 120-szor fevianó fény. 1. Átaános rendekezések 11

12 20. Mi a rövid hang? (1.01) a) Kb. 1 s ideig tartó hang; két egymást követõ hang között kb. 1 s ideig tartó szünette. b) 10 s ideig tartó hang, amey jó eküöníthetõ a hosszú hangtó. c) Kb. 5 s ideig tartó hang; két egymást követõ hang között egaább 2 s idõnek ke ennie a szünetnek. 21. Mi a hosszú hang? (1.01) a) 1 s ideig tartó hang; két egymást követõ hang között kb. 1 s idõnek ke ennie a szünetnek. b) Kb. 4 s ideig tartó hang; két egymást követõ hang között kb. 1 s ideig tartó szünette. c) 30 s ideig tartó azonos hangmagasságú hang. 22. Miyen a nagyon rövid hangok sorozata? (1.01) a) Legaább 10 hangbó áó, 10 s ideig tartó hangsorozat. b) Legaább hat, egyenként 1/4 s idõtartamú, 1/4 s ideig tartó szünetekke eváasztott hangbó áó sorozat. c) A ehetõ egrövidebb tartamú hangokbó áó, szükséges hosszúságú sorozat. 23. Mi a harangkongatás? (1.01) a) A harang féreverése. b) Egy kettõs harangütés. c) Egy négyes harangütés. 24. Mit értünk háromtónusú hangjezés aatt? (1.01) a) Egymás után következõ, küönbözõ magasságú, összesen kb. 2 s idõtartamú hangbó áó, háromszor ismétõdõ jezés, ameynek három hangbó ke ánia és a egméyebb hangga ke kezdõdnie és a egmagasabb hangga befejezõdnie. b) Egymás után következõ, küönbözõ magasságú, összesen kb. 10 s idõtartamú hangbó áó, háromszor ismétõdõ hangsorozat, amey három etérõ hangbó á és a egmagasabb zenei hangga kezdõdik és a 12 I. RÉSZ

13 egaacsonyabb zenei hangga fejezõdik be. Ezek frekvencia-tartománya a Hz között van. c) Három küönbözõ hosszúságú hang egymás utáni ismétése, ameyek összesen egaább 10 s idõtartamúak és 297 Hz frekvenciájúak. 25. Mi tekinthetõ éjszakának? (1.01) a) A napnyugta utáni 30. min idõtõ a napketét megeõzõ 30. min ideig tartó idõszak. b) A napnyugta és a napkete közötti idõszak. c) A téi idõszámítás szerint óráig, a nyári idõszámítás szerint óráig tartó idõszak. 26. Mit jeent a nappa fogama? (1.01) a) Amikor átható a Nap. b) A napkete és a napnyugta közötti idõszak. c) A nyári idõszámítás szerint óráig, a téi idõszámítás szerint óráig terjedõ idõszak. 27. Határozza meg a biztonságos sebesség fogamát! (1.01) a) Az a sebesség, ameye haadva más hajókban és kikötött étesítményekben még nem keetkezik kár. b) Az a sebesség, amey meett a hajó, karaván vagy a meévett aakzat az adott körümények és viszonyok között szükséges távoságon beü történõ megáássa ekerüheti az összeütközést. c) Az a sebesség, amey meett bármey átási viszonyok között ekerühetõ az összeütközés veszéye. 28. Mit értünk korátozott átási viszonyok aatt? (1.01) a) Köd, homáy, hóesés, zápor vagy más ok miatt korátozott áthatóságot. b) Oyan heyzetet, amikor a parton vagy vízen taáható akadáyok miatt csak korátozottan vagy egyátaán nem átjuk be azt a vízterüetet, ahová érkezünk. c) Rosszu eheyezett tárgyak miatt takarásban maradnak egyes terüetek, amey veszéyt hordoznak magukban. 1. Átaános rendekezések 13

14 29. Mit nevezünk hajóútnak? (1.01) a) Azt a sávot a vízi úton, ameyet a hajók vagy karavánok efoganak. b) A vízi útnak, az adott vízáásná hajózásra hasznát és jezésekke kitûzött részét. c) Az úszó és parti jeekke megjeöt vízfeüetet, amey a hajók közekedésére szogá. 30. Mey úszó étesítményt ke képesített szeméynek vezetnie? (1.02) a) A hajót, ietve az úszóanyagok köteékét, kivéve a tot karavánban evõ tot hajót, továbbá az egymás meé csatot vagy merev csatoásban vontatott hajókat akkor, ha a köteékben eegendõ számú és képesítésû a szeméyzet a hajókon tartózkodó szeméyek és a hajózás biztonságának biztosításához. b) Minden hajót vagy úszóanyagok köteékét, kivéve a tot köteék tot hajóit, vaamint a párosáva összecsatot vagy merev csatoásban vontatott hajókat. c) Minden hajót, kivéve a tot köteék tot hajóit, vaamint akkor, ha a köteékben eegendõ számú és képesítésû a szeméyzet a hajókon tartózkodó szeméyek és a hajózás biztonságának biztosításához, úgy a párosáva összecsatot vagy merev csatoásban vontatott hajókat. 31. Ki ehet a hajó vezetõje? (1.02) a) Az adott hajó vezetéséhez szükséges képesítésse rendekezõ szeméy. b) A hajótuajdonos(ok) áta kijeöt szeméy, aki erre írásbei megbízást kapott. c) Az arra akamas, megfeeõ ismeretekke rendekezõ, gyakorott szeméy. 32. Ki az oyan karaván vezetõje, ameyet egy géphajó továbbít? (1.02) a) A karavánban taáható hajók vezetõi közü a rangidõs. b) A egmagasabb képesítésû szeméy a karavánba tartozó hajókon tartózkodók közü. c) A karavánt továbbító géphajó vezetõje. 14 I. RÉSZ

15 33. Ki a karaván vezetõje, ha a karavánban két vagy több géphajó nyomdokvonaban haad a karaván één? (1.02) a) A gépnéküi hajóknak a vontatóköteet közvetenü adó géphajó vezetõje. b) A géphajók vezetõi közü megváasztott vezetõ. c) Az eö haadó géphajó vezetõje. 34. Ki a karaván vezetõje, ha a karaván één két vagy több géphajó nem nyomdokvonaban haad? (1.02) a) Annak a géphajónak a vezetõje, amey a fõ vonóerõt biztosítja. b) A géphajók vezetõi közü a rangidõs. c) Annak a géphajónak a vezetõje, amey a karaván egeején heyezkedik e. 35. Mikor kötees a hajó vezetõje a hajón tartózkodni? (1.02) a) A hajózás ideje aatt, kivéve ha megfeeõ képesítésû szeméy heyettesíti, de csak rövid idõre. b) A hajózás ideje aatt, ezen kívü az úszó munkagép vezetõje a munkavégzés aatt is. c) Az úszó munkagépekné igen, géphajókná pedig csak menetben. 36. Mikor hagyhatja e az úszó munkagépet annak vezetõje? (1.02) a) Amikor biztonságosnak taája a munkák foyamatát. b) Amikor az úszó munkagép nincs hajózás közben vagy nem végez munkát. c) Amikor az úszó munkagép nincs hajózás közben. 37. Ki fee azért, hogy egy karavánban vagy úszóanyagok köteékén a HSZ rendekezéseit betartsák? (1.02) a) Minden hajós. b) A karaván kinevezett vezetõje, kivéve ha a HSZ megsértése nem jutott a tudomására. c) A karaván (kijeöt) vezetõje. 1. Átaános rendekezések 15

16 38. Dönthet-e önáóan a karavánban vontatott egyik hajó vezetõje a hajójának vezetéséve kapcsoatban? (1.02) a) Õ a feeõs, ezért döntenie ke, a jó szakmai gyakorat és egjobb tudása szerint. b) Végre ke hajtania a karaván vezetõjének utasításait, azonban iyenek hiányában is meg ke tennie minden szükséges intézkedést, ameyet a hajó heyes vezetése érdekében a körümények megkövetenek. c) Nem, azonban végre ke hajtania a karaván vezetõjének utasításait, és annak a hajózás biztonsága érdekében kiadott rendekezéseit a körüményeknek megfeeõen be ke tartania. 39. Dönthet-e önáóan a meévett aakzatban továbbított oyan hajó vezetõje, aki a karavánnak nem vezetõje, saját hajójának vezetéséve kapcsoatban? (1.02) a) Mive ezért kizáróag õ fee, ezért döntenie ke, a jó szakmai gyakorat és egjobb tudása szerint. b) Végre ke hajtania a karaván vezetõjének utasításait, azonban iyenek hiányában is meg ke tennie minden szükséges intézkedést, ameyet a hajó heyes vezetése érdekében a körümények megkövetenek. c) Igen, de csak úgy, hogy ez a karaván biztonságát nem veszéyeztetheti. 40. Lehet-e több vezetõje egy karavánnak? (1.02) a) Nem. b) Igen. 41. Ke-e az úszómûvön vezetõnek tartózkodni? (1.02) a) Igen, az úszómûvet kiképzett szeméy feügyeete aatt ke tartani. b) Nem, mert az úszómûvön nincs szükség szakképzett szeméyzetre. c) A vízkiszorításnak megfeeõ, hajóvezetõ képesítésû vezetõnek ke az úszómûvön tartózkodni. 42. Köteesek-e végrehajtani a hajószeméyzet tagjai a hajó vezetõjének utasításait? (1.03) a) Igen, a hajó vezetõjének hatásköre keretében adott utasításait továbbá köteesek eõsegíteni a HSZ és más vonatkozó rendekezések megtartását. 16 I. RÉSZ

17 b) Igen, a hajó vezetõjének bármey utasítását köteesek végrehajtani, kivéve ha ez testi épségüket veszéyezteti vagy nem szakszerû. c) Igen, ha az a szakmai gyakoratnak megfee és nem okoz baesetveszéyes heyzetet, továbbá segíteniök ke a HSZ érvényesítésében a vezetõnek. 43. Adhat-e utasítást a hajó vezetõje a fedézeten tartózkodó, a szeméyzethez nem tartozó szeméyek számára? (1.03) a) Nem. b) Igen. 44. Meghatározhatja-e a hajó vezetõje az utasok tartózkodási heyét a hajó fedézetén? (1.03) a) Nem. b) Igen, a hajózás biztonsága vagy a hajó rendje érdekében. 45. Ezárhatja-e a hajó vezetõje a hajó egyes terüeteit az utasok közekedése, tartózkodása eõ? (1.03) a) Nem. b) Igen, a hajózás biztonsága vagy a hajó rendje érdekében. 46. Eeget tesz-e a hajó vezetõje köteezettségeinek, ha következetesen a HSZ eõírásait akamazza? (1.04) a) Nem. b)igen. 47. Mi a köteezettsége a hajó vezetõjének, ha emberi éet veszéybe kerü annak eenére, hogy a HSZ rendekezéseit betartották? (1.04) a) Nincs feadata, hiszen a HSZ-t betartotta, tehát nem hibáztatható a veszéy kiaakuásáért. b) Meg ke tennie minden, a gondosságra vonatkozó köteezettségbõ és a bevát szakmai gyakoratbó fakadó intézkedést. c) Hajójának gazdasági érdekeit, vaamint a rendekezésére áó üzemanyagkészetét figyeembe véve ha ez nem veszéyezteti a hajóját erköcsi köteezettsége segítséget nyújtani. 1. Átaános rendekezések 17

18 48. Eeget tesz-e az úszómû feett feügyeetet gyakoró szeméy a köteezettségeinek, ha a HSZ eõírásait akamazza? (1.04) a) Igen, mert a HSZ eõírja, hogy a gondosságra vonatkozó köteezettségbõ és a bevát szakmai gyakoratbó fakadó vaamennyi óvintézkedést meg ke tenni, hogy ekerüje az emberéetet fenyegetõ veszéyt, a hajóban, úszómûben, úszóanyagok köteékében, a partban és a hajóútban vagy annak közeében evõ bármiyen mûtárgyban, berendezésben okozott kárt, hajózási akadáy eõidézését és a víz szennyezését. b) Nem, mert a HSZ eõírásai nem határoznak meg minden ehetséges eseményre vonatkozó magatartási szabáyokat. 49. Miyen köteezettsége van az úszómû feett feügyeetet gyakoró szeméynek, ha annak eenére, hogy a HSZ rendekezéseit betartották, emberi éet kerü veszéybe a vízen? (1.04) a) A vezetõnek a HSZ rendekezésein tú, a jó szakmai gyakorat áta is megkívánt intézkedéseket is meg ke tennie, beeértve az emberiességbõ fakadó köteezettségeket. b) Meg ke tennie minden, a gondosságra vonatkozó köteezettségbõ és a bevát szakmai gyakoratbó fakadó intézkedést. 50. Kötees-e megeõzni a hajó vezetõje hajózási akadáy eõidézését? (1.04) a) Nem, ez a vízügyi szervek feadata. b) Igen, a gondosságra vonatkozó köteezettségbõ, vaamint a bevát szakmai gyakoratbó fakadó óvintézkedések akamazásáva vaamint a HSZ betartásáva. c) Igen, az átaános gondosság aapeveit, vaamint a HSZ rendekezéseit betartva. 51. Feeõs-e a hajó vezetõje a hajóút áapotáért? (1.04) a) Igen, a gondosságra vonatkozó köteezettségbõ, vaamint a bevát szakmai gyakoratbó fakadó óvintézkedések akamazásáva, továbbá a HSZ betartásáva e ke kerünie a hajóútban történõ károkozást. b) Igen, ha a HSZ tétees rendekezéseit betartotta, eeget tett köteezettségeinek. c) Nem, ez a hajózási hatóság feadata. 18 I. RÉSZ

19 52. Mi a feadata a hajó vezetõjének a víz tisztaságának megõrzéséve kapcsoatosan? (1.04) a) A gondosságra vonatkozó köteezettségbõ, vaamint a bevát szakmai gyakoratbó fakadó óvintézkedések akamazásáva és a HSZ betartásáva kötees megeõzni a víz szennyezését. b) Meg ke akadáyoznia, hogy az engedéyezett mennyiségné több szennyezõ anyag, szemét és oajmaradék jusson a vízbe. c) Csak nagy vízsebességû vízi útszakaszon szabad a vízbe szemetet, oajat engedni, mert itt nagy a foyók öntisztuó képessége. 53. Miyen köteezettségei vannak a vízszennyezésse kapcsoatban az úszómûvet feügyeõ szeméynek? (1.04) a) Semmi, mert az úszómûvekre iyen jeegû szabáyozás nincs érvényben. b) A gondosságra vonatkozó köteezettségbõ, vaamint a bevát szakmai gyakoratbó fakadó óvintézkedések és a HSZ akamazásáva kötees megakadáyozni a vízszennyezést. c) A szennyezõ anyagokat a bevát szakmai gyakoratnak megfeeõen, éjszaka ke a vízbe juttatni, mert ekkor ényegesen kedvezõbb az eoszása, sokka kisebb szennyezõdést okoz (ez az idõszak téen hosszabb). 54. Etérhet-e a hajó vezetõje a HSZ rendekezéseitõ? (1.05) a) Nem, mert az bûncseekmény vagy szabáysértés. b) Közvetenü fenyegetõ veszéy ehárítása érdekében, a körümények áta megkövetet vaamennyi intézkedést meg ke tennie a hajó vezetõjének akkor is, ha azok nem feenek meg a HSZ rendekezéseinek. c) A körümények áta megkövetet bármey intézkedést meg ke tennie a hajó vezetõjének akkor is, ha emiatt kényteen etérni a HSZ rendekezéseitõ. 55. Miyen fetéteek meett hasznáható a vízi út? (1.06) a) A hajó, karaván és úszóanyagok köteéke hosszának, széességének, tetõpont-magasságának, merüésének és sebességének meg ke feenie a vízi út és a mûtárgyak mûszaki jeemzõinek. b) Azok a vízijármûvek hasznáhatják, ameyek erre mûszaki és nautikai szempontok szerint akamasak. c) Csak üzemképes hajók hasznáhatják, ameyek hosszúságának, széességének, fixpont-magasságának, merüésének és sebességének meg ke feeniök a vízi út jeemzõinek. 1. Átaános rendekezések 19

20 56. Miyen sebességge közekedhet a hajó a vízi úton? (1.06) a) A huámképzés függvényében ke szabáyozni a sebességet úgy, hogy ne okozzon kárt a hajó a partvédemi mûvekben. b) A vízi út és mûtárgyai mûszaki jeemzõinek megfeeõ sebességge. c) A sebességet úgy ke szabáyozni, hogy bármikor képes egyen a hajó megáni. 57. Miyen merüésû hajó közekedhet a vízi úton? (1.06) a) A meder anyagátó függõen a vízméységge azonos vagy aza taaj esetén néhány cm-re nagyobb merüésû hajó. b) A vízi út és mûtárgyai mûszaki jeemzõinek megfeeõ merüésû hajó. c) A vízi út egnagyobb vízméysége aapján megáapított merüésû hajó. 58. Miyen széességû hajó, karaván vagy úszóanyagok köteéke közekedhet a vízi úton? (1.06) a) A vízi út és mûtárgyai mûszaki jeemzõinek megfeeõ széességû, figyeembe véve az átmeneti jeegû rendekezéseket is. b) A vízi út egszûkebb heyén mért széességéve egfejebb megegyezõ széességû. c) Amey még ehetõvé teszi a szûküetek kivéteéve a biztonságos taákozást a vízi úton. 59. Miyen hosszúságú hajó, karaván vagy úszóanyagok köteéke közekedhet a vízi úton? (1.06) a) Amey még ehetõvé teszi a vízi út bármey pontján a biztonságos áthaadást. b) A vízi út és mûtárgyai mûszaki jeemzõinek megfeeõ hosszúságú, figyeembe véve az átmeneti jeegû rendekezéseket is. c) A hajó géptejesítményének megfeeõ hosszúságú. 60. Miyen tetõpont-magasságú hajó, karaván vagy úszóanyagok köteéke közekedhet a vízi úton? (1.06) a) Ameynek fixpont-magassága aacsonyabb a egmagasabb pontjáná. b) Ameynek fixpont-magassága aacsonyabb mint a vízi út egaacsonyabb hídja. c) A vízi út és mûtárgyai mûszaki jeemzõinek megfeeõ tetõpont-magasságú. 20 I. RÉSZ

21 61. Miyen mértékben terhehetõ a hajó? (1.07) a) Csak oyan mértékig, hogy a nem vízmentesen záró oda víz aá ne kerüjön. b) A merüési vona nem ehet a merüési je asó ée feett. c) A közepes merüés ne egyen nagyobb mint a merüési je fesõ één mért érték. 62. Miyen heyzetet ke efogania egymáshoz képest a merüési vonanak és a merüési jenek a heyesen terhet hajó esetében? (1.07) a) A merüési vona a egnagyobb terheésné nem ehet a merüési je fesõ ée feett. b) A merüési vona a egnagyobb terheésné nem ehet a merüési je asó ée feett. 63. Mi a szerepe a merüési je(ek)nek? (1.07) a) Meghatározza a ehetséges egkisebb merüés értékét. b) Asó éei kijeöik a hajó egnagyobb megengedett terheésekor a merüés egmagasabb síkját. c) Kijeöi, hogy a hajó meyik pontján merühet a egméyebbre. 64. Meyek a rakomány eheyezésének aapvetõ átaános biztonsági követeményei? (1.07) a) Nem veszéyeztetheti a hajó stabiitását, és nem zavarhatja a kiátást a kormányáásbó. b) Nem heyezhetõ e úgy, hogy a hatóságok vizsgáatát akadáyozza, vaamint nem óghat tú a hajó egszésõ pontjain. c) Meg ke akadáyozni, hogy a rakomány megcsússzon, eomojon vagy oyan áruk kerüjenek egy raktárba, ameyekre nézve ez titott. 65. Hány utas tartózkodhat a szeméyhajók fedézetén? (1.07) a) Legfejebb annyi, amennyit a hajózási hatóság engedéyezett. b) Legfejebb annyi, ahány szeméy részére biztosított hey van a mentõcsónakokban. c) Legfejebb annyi, hogy még ne veszéyeztessék a hajó stabiitását, és a merüési vonaa nem kerühet a merüési je asó ée föé. 1. Átaános rendekezések 21

22 66. Miyen étszámú és képesítésû szeméyzet szükséges a hajón és az úszóanyagok köteékén? (1.08) a) A tot karaván hajóinak kivéteéve a hajózás biztonságának fenntartásához eegendõ számú és képesített szeméyzetnek ke enni. b) A hajózási hatóság áta eõírt egkisebb szeméyzeti étszámú szeméyzetnek. c) A hajón tartózkodó szeméyek és a hajózás biztonságának fenntartásához eegendõ számú és képesített szeméyzetnek ke enni, kivéve a tot karaván tot hajóit. 67. Csökkenthetõ-e a gépnéküi hajó szeméyzete? (1.08) a) Nem, mert egyébként is kevesen vannak ezeken a hajókon. b) Karavánban haadva igen, mert nem ke foyamatos szogáatot eátni. c) Az egymás meé csatot vagy mereven összecsatot köteékben vontatott hajókon igen, ha az aakzat eegendõ számú és képesített szeméyzette rendekezik a hajókon tartózkodó szeméyek és a hajózás biztonságának fenntartásához. 68. Ki kormányozhatja a hajót? (1.09) a) Képesített, 16 éves kort betötött szeméy. b) Vonaismerette rendekezõ, egaább 21 éves éetkorú, vizsgázott szeméy. c) A hajó vezetõje áta kijeöt szeméy, aki a szeméyzeti jegyzék szerint kormányos. 69. Miyen információáramási fetéteeket ke biztosítani a kormányos számára? (1.09) a) A hajó számára érkezõ minden információt meg ke kapnia a hajózás biztonsága és a szakszerû vezetés érdekében. b) A kormányáásban biztosítani ke számára távcsövet, rádiót és a radarba vaó foyamatos betekintés ehetõségét. c) A kormányos számára biztosítani ke, hogy a kormányáásba érkezõ vagy onnan kiinduó minden közést és parancsot megkaphasson, ietve továbbadhasson. 22 I. RÉSZ

23 70. Miyen körüményeket ke biztosítani a kormányosnak a hajó vezetésekor? (1.09) a) Mind menetirányban mind hátrafeé jó kiátást ke biztosítani és ergonómiai követeményeknek megfeeõen ke kiaakítani a kormányberendezést. b) A kormányos számára biztosítani ke, hogy a kormányáásba érkezõ vagy onnan kiinduó minden közést és parancsot megkaphasson, ietve továbbadhasson, minden irányban eegendõen szées sávban, közveten kiátása egyen és hahassa a hangjezéseket. c) A figyeem áandó és megfeeõ szintentartásához a egkedvezõbb munkakörüményeket és kiszogáást ke biztosítani. 71. Mi a teendõ, ha a kormányos számára nem biztosítható a megfeeõ közveten kiátás? (1.09) a) Úgy ke átrendezni a karavánt, hogy biztosítható egyen a közveten kiátás. b) Biztosítani ke egy ées, torzításmentes, keõ átómezejû optikai berendezés hasznáatának ehetõségét. c) Ipari teevíziós berendezést ke feszereni torzításmentes kiviteben, jó minõségû képpe. 72. Miyen hajóokmányokka ke rendekeznie a nemzetközi hajózásban résztvevõ gépi meghajtású bevízi nagyhajónak? (1.10 és 9.07) a) Hajóbizonyítvány, hajókönyv, szeméyzeti jegyzék, áncbizonyat, emeõgép bizonyat, nemzetközi egyezményekben, megáapodásokban eõírt egyéb, hajózásra vonatkozó okmányok. b) Hajóbizonyítvány, köbözési bizonyítvány, hajókönyv, szeméyzeti jegyzék, hajónapó, etárnapó, nemzetközi szerzõdések, egyezmények aapján megkövetet egyéb, hajózásra vonatkozó okmányok. c) Köbözési jegyzõkönyv, hajónapó, szeméyzeti jegyzék, ajstromozási igazoás, nemzetközi egyezményekben, megáapodásokban eõírt egyéb, hajózásra vonatkozó okmányok. 1. Átaános rendekezések 23

24 73. Miyen hajóokmányokka ke rendekeznie a nemzetközi hajózásban résztvevõ gépnéküi bevízi nagyhajónak? (1.10 és 9.07) a) Hajóbizonyítvány, köbözési bizonyítvány, hajókönyv, szeméyzeti jegyzék (kivéve a szeméyzet néküi hajókat), etárnapó, nemzetközi szerzõdések, egyezmények aapján megkövetet egyéb, hajózásra vonatkozó okmányok. b) Proviant (készetkönyv), fuvarevé, hajóevé, köbözési bizonyítvány, szeméyzeti jegyzék, nemzetközi egyezményekben eõírt egyéb, hajózásra vonatkozó okmányok. c) Proviant (készetkönyv), fuvarevé, hajóbizonyítvány, szeméyzeti jegyzék, hajónapó, nemzetközi egyezményekben eõírt egyéb, hajózásra vonatkozó okmányok. 74. Miyen hajóokmányokka ke rendekeznie a nemzetközi hajózásban résztvevõ bevízi kishajónak? (1.10 és 9.07) a) Hajóbizonyítvány vagy hajóevé, és szeméyzeti jegyzék. b) Hajóbizonyítvány vagy hajóevé, és szeméyzeti jegyzék (kivéve a szeméyzet néküi hajókat). c) Szeméyzeti jegyzék, köbözési bizonyítvány, hajónapó, hajókönyv. 75. Miyen hajóokmánnya ke rendekeznie a nemzetközi hajózásban résztvevõ bevízi kedvteési céú kishajónak? (1.10) a) Hajóbizonyítvány vagy evé és szeméyzeti jegyzék. b) Hajóevé. c) Szeméyzeti jegyzék, köbözési bizonyítvány, hajónapó, hajókönyv. 76. Miyen hajóokmányokka ke rendekeznie a nemzetközi bevízi hajózásban résztvevõ tengeri hajónak? (1.10) a) Hajóbizonyítvány, kapitányi jeentés, köbözési bizonyítvány, hajókönyv, szeméyzeti jegyzék, továbbá a tengerre eõírt okmányok. b) Hajóbizonyítvány, hajókönyv, szeméyzeti jegyzék, áncbizonyat, emeõgép bizonyat, nemzetközi egyezményekben, megáapodásokban eõírt egyéb, hajózásra vonatkozó okmányok. c) A HSZ nem ír eõ küön okmányt, tehát a tengerre eõírt okmányokka ke rendekeznie. 24 I. RÉSZ

25 77. Miyen hajóokmányokka ke rendekeznie a nemzetközi hajózásban résztvevõ úszóanyagok köteékének? (1.10) a) Hajóbizonyítvány vagy hajóevé, és a szeméyzeti jegyzék. b) Hajózásra jogosító nemzeti okmány. c) Szeméyzeti jegyzék, köbözési bizonyítvány, hajónapó, hajókönyv. 78. Ho ke õrizni a tot bárka hajó- és köbözési bizonyítványát? (1.10) a) Vízmentes ádát ke a raktárkeretre szereni és ebben ke ezárva õrizni, kivéve ha a bárkát ajstromszámma, a hajóbizonyítvány számáva, az ietékes hatóság megnevezéséve és a bizonyítvány érvényességének adataiva eátott tábáva feszereték, akkor a továbbító hajón. b) A bárkát õrzõ vagy továbbító szervezet vezetõjéné ke õrizni, kivéve ha a bárka adataiva eátott tábát a bárkán kitûzték egy minden odaró átható heyen. c) Ha a bárkát ajstromszámma, a hajóbizonyítvány számáva, az ietékes hatóság megnevezéséve és a bizonyítvány érvényességének adataiva eátott tábáva feszereték, akkor a tuajdonosná ke õrizni. 79. Ho ke eheyezni a tot bárkán a hajóokmányt heyettesítõ fémtábát? (1.10) a) A bárka jobb odaán, a far közeében, jó átható heyen. b) A bárka ba odaán, a far közeében, jó átható heyen. c) A bárka jobb odaán, az esõ harmadban, jó átható heyen. 80. Meyek az ietékes hatóságok jogosutságai a hajóokmányok tekintetében? (1.10) a) A hajóokmányokat bármey hatóság kérésére be ke mutatni. b) A hajón õrizendõ hajóokmányokat az ietékes hatóságoknak, kívánságukra, be ke mutatni. c) A hajóokmányokat a vízirendészet ietékes szervének be ke mutatni. 81. Mey szervezet igazoja és hogyan a tot bárkák hajóokmányait pótó fémtábákon taáható adatok vaódiságát? (1.10) a) Az ietékes hatóság, a tábára függesztett hatósági pombáva. b) A hajótuajdonos a tábára függesztett pombáva. c) Az ietékes (hajózási) hatóság, a tábába beütött hatósági béyegzõve. 1. Átaános rendekezések 25

26 82. Mey eõírásokat ke (a kishajók és a szeméyzet néküi hajók kivéteéve) a hajón tartani? (1.11) a) A HSZ-t, a heyi HSZ-okat és az átmeneti rendekezéseket. b) A HSZ-t, a vízi út adott szakaszán hatáyos heyi hajózási szabáyzatokat, az cikk szerint kiadott ideigenes rendekezéseket és az érintett szakaszon érvényes hajózási törvényeket. c) A HSZ-t, a vízi út adott szakaszán hatáyos heyi hajózási szabáyzatokat, az cikk szerint kiadott ideigenes rendekezéseket, vaamint az érintett szakasz kikötõrendjeit és a Duna Bizottság ajánásait. 83. Mey úszó étesítményeken ke rendekezésre ánia a HSZ-nak, vaamint az cikk aapján kiadott átmeneti rendekezéseknek? (1.11) a) Minden úszó étesítményen. b) A kishajók és a szeméyzet néküi hajók kivéteéve minden hajón. c) Minden szeméyzette eátott úszó étesítményen. 84. Miyen szabáy vonatkozik a hajóró vagy úszóanyagok köteékérõ kinyúó tárgyakra? (1.12) a) A vízszínt feett nincs korátozva a tárgyak kinyúása, vízszínt aatt egfejebb 6 m távoságig. b) Legfejebb 6 m távoságig nyúhat ki tárgy és ezt egaább 3 m magasan eheyezett fehér fénnye, ietve nappa obogóva ke jeezni azon az odaon, aho az kinyúik. c) Oyan tárgy, ami más úszó étesítményt vagy a vízi úton és annak közveten környékén eheyezett egyéb étesítményt veszéyeztethet, nem nyúhat ki. 85. Miyen heyzetben ke tartani a feemet horgonyt? (1.12) a) Ne sértse meg saját vagy más úszó étesítmény testét. b) A horgonyfészekben, ietve a fefüggesztési ponton ke ennie. c) Nem nyúhat a hajó fenéksíkja, gerincvonaa, ietve az úszóanyagok köteékének asó síkja aá. 86. Mi a köteezettsége az úszó étesítmény vezetõjének, ha oyan tárgyat veszített e, amey a hajózás számára akadáyt vagy veszéyt jeenthet? (1.12) a) Meg ke azt keresnie, mert ezek jeentõs értéket képvisehetnek. Ha nem taája, akkor kárjegyzõkönyvet ke fevenni. 26 I. RÉSZ

27 b) Haadéktaanu értesítenie ke a egközeebbi ietékes hatóságot, a ehetõ egpontosabban meghatározva az evesztés heyét, és a ehetõségekhez mérten meg ke jeönie az eveszett tárgy heyét. c) Haadéktaanu értesítenie ke a egközeebbi ietékes vízügyi szervet, annak heyszínre érkezéséig az úszó étesítmény onnan nem távozhat e. 87. Mi a köteezettsége a hajó vezetõjének, az átaános biztonsági kötemek tejesítése meett, ha a vízi utat ezáró ismereten akadáyt észe? (1.12) a) Kötees federíteni az akadáy eheyezkedését, azonosítani származását. b) A egnagyobb eõvigyázat meett szükség esetén a karaván megosztásáva haadhat át. c) Haadéktaanu értesítenie ke a egközeebbi ietékes hatóságot, a ehetõ egpontosabban megjeöve az észet akadáy heyét. 88. Mi a köteezettsége a hajó vezetõjének, az átaános biztonsági kötemek tejesítése meett, ha a vízi utat ezáró ismereten akadáyt észe? (1.12) a) Saját hajójának biztonságát kötees megõrizni, egyéb köteezettsége nincs. b) Haadéktaanu értesítenie ke a egközeebbi ietékes hatóságot, a ehetõ egpontosabban megjeöve az észet akadáy heyét. c) Gondoskodnia ke a forgaom eáításáró, és a ehetõ egpontosabban jeekke ki ke tûznie az észet akadáyt. 89. Igénybe vehetõk-e kikötésre, ietve mûveetezésre a vízi út jeei? (1.13) a) Igen, ha a fehajtóerõ biztosítja, hogy azok ne kerüjenek a víz aá. b) Nem, igénybe véteük tios! c) Igen, az úszó tapak, bóják, ha erre akamasak, akkor 1-1 úszó étesítmény kikötésére ideigenesen hasznáhatók. 90. Miyen köteezettség terhei az úszó étesítmény vezetõjét, ha étesítményéve a vízi út jezõrendszerének részét képezõ berendezést, ietve tárgyat emozdít vagy megrongá? (1.13) a) Azonna tájékozódnia ke, nem okozott-e az esemény testsérüést a étesítményén. b) Vissza ke heyeznie az emozdított tárgyat vagy jeet, ietve berendezést, kijavítani a megrongát eszközt. c) A egközeebbi ietékes hatóságot kötees haadéktaanu értesíteni. 1. Átaános rendekezések 27

28 91. Mi a teendõje az úszó étesítmény vezetõjének, ha jezõberendezések rendeenes mûködését, sérüését, emozduását észei? (1.13) a) Kötees haadéktaanu értesíteni a egközeebbi ietékes hatóságot. b) Azonna meg ke kísérenie a kijavításukat. Ha ez sikerteen, eáítani az esõ hajót segítségnyújtás céjábó. c) Tájékoztatni ke a térségben tartózkodó úszó étesítmények vezetõit az esetrõ. 92. Mi a köteessége a mûtárgyat megrongáó hajó vagy úszóanyagok köteéke vezetõjének? (1.14) a) Azonna intézkednie ke a heyreáítás érdekében. b) Kötees tájékoztatni a térségben közekedõ hajókat az eseményrõ. c) Kötees haadéktaanu értesíteni a egközeebbi ietékes hatóságot. 93. Miyen szabáyok vonatkoznak az oyan anyagokra vagy tárgyakra, ameyek a vízi utat hasznáók számára akadáyt vagy veszéyt jeentenek? (1.15) a) A veszéyes áruk bevízi száításának szabáyai szerint szabad száítani ezeket. b) Tios iyent a vízi útba dobni, önteni, ejteni vagy foyatni. c) A környezetvédemi jogszabáyoknak megfeeõ minõségû anyag juttatható a vízi útba. 94. Miyen szabáyok vonatkoznak az oajra, oajhuadékra vagy ezek vízze képzett eegyére? (1.15) a) Tios iyent a vízi útba dobni, önteni, ejteni vagy foyatni, ha iyen véetenü a vízbe kerü vagy ennek veszéye fenná, a vezetõ kötees haadéktaanu értesíteni a egközeebbi ietékes hatóságot, a ehetõ egpontosabban megjeöve a vízbe kerüés jeegét és heyét. b) A környezetvédemi jogszabáyoknak megfeeõ mértékû mennyiség juttatható a vízi útba. c) Ezeket az anyagokat szabványos tüzeõberendezésekke szabad csak eégetni a hajók fedézetén. 28 I. RÉSZ

29 95. Miyen köteezettségei vannak a hajó vezetõjének az átaános gondossági köteezettségeken kívü oyan káresetné, amey a hajón tartózkodó szeméyek biztonságát veszéyezteti? (1.16) a) A vezetõnek minden a jogszabáyokban megfogamazott feadatát végre ke hajtania a biztonság érdekében. b) A vezetõnek minden rendekezésre áó eszközt fe ke hasznánia e szeméyek mentése érdekében. c) A vezetõnek a HSZ áta megengedett minden eszközt fe ke hasznánia e szeméyek mentése érdekében. 96. Miyen köteezettségek terheik a hajó vezetõjét, aki emberéetet veszéyeztetõ vagy a vízi út ezárásának veszéyéve fenyegetõ káreset közeében tartózkodik? (1.16) a) A vezetõ kötees segítséget nyújtani, ha nem száít veszéyes árut vagy utasokat. b) Értesítenie ke az ietékes hatóságot az esemény pontos heyérõ és a történtekrõ. c) A vezetõ kötees, a saját hajójának biztonsága áta megengedett mértékben, haadéktaanu segítséget nyújtani. 97. Miyen köteezettségei vannak az átaános gondossági köteezettségen kívü az esüyedt hajó, a zátonyon fennakadt hajó vagy a szétszakadt úszóanyagok köteéke vezetõjének az érdeketek értesítéséve kapcsoatban? (1.17) (3 pont) a) A ehetõ egrövidebb idõn beü értesíteni a egközeebbi ietékes szervet a történtekrõ. b) A veszéynek megfeeõen meg ke jeönie a hajót vagy úszóanyagok köteékét és a baesettõ keõ távoságban értesíteni ke a többi közeedõ hajót az eseményrõ úgy, hogy keõ idõben intézkedhessenek kivéve ha ez nyivánvaóan feeseges. c) A egrövidebb idõn beü értesíteni a egközeebbi ietékes hatóságot a történtekrõ és a vezetõnek vagy megbízottjának a hajón vagy a káreset közeében ke maradnia, amíg az ietékes hatóság heyük ehagyását nem engedéyezi. 1. Átaános rendekezések 29

30 98. Miyen köteezettségei vannak az átaános gondossági köteezettségen és a hatóságok értesítésén kívü a hajóútban esüyedt, ietve, a zátonyon fennakadt hajó vagy a szétszakadt úszóanyagok köteéke vezetõjének az érdeketek értesítéséve kapcsoatban? (1.17) (3 pont) a) A ehetõ egrövidebb idõn beü értesíteni a egközeebbi térségben tartózkodó hajókat és úszó munkagépeket, továbbá a veszéynek megfeeõen meg ke jeönie a hajót vagy úszóanyagok köteékét kivéve ha ez nyivánvaóan feeseges. b) A hajóútban vagy annak közeében történt eseményné a veszéynek megfeeõen meg ke jeönie a hajót vagy úszóanyagok köteékét és a baesettõ keõ távoságban értesíteni ke a többi közeedõ hajót az eseményrõ úgy, hogy idõben intézkedhessenek, kivéve ha ez nyivánvaóan feeseges. c) A hajóútban vagy annak közeében történt eseményné a veszéynek megfeeõen meg ke jeönie a hajót vagy úszóanyagok köteékét. Mentenie ke az anyagi javakat a hajóró és jeezni ke a többi hajónak a veszéyforrást kivéve ha ez nyivánvaóan feeseges. 99. Miyen köteezettségei vannak az átaános gondossági köteezettségeken kívü a szétszakadt úszóanyagok köteéke vezetõjének az érdeketek értesítéséve kapcsoatban? (1.17) (3 pont) a) A ehetõ egrövidebb idõn beü értesíteni a egközeebbi ietékes hatóságot a történtekrõ és a vezetõnek vagy megbízottjának a köteéken vagy a káreset közeében ke maradnia, amíg az ietékes hatóság heyük ehagyását nem engedéyezi. A hajóútban vagy annak közeében történt eseményné a veszéynek megfeeõen meg ke jeönie a köteéket és a baesettõ keõ távoságban értesíteni ke a többi közeedõt az eseményrõ úgy, hogy idõben intézkedhessenek kivéve ha ez nyivánvaóan feeseges. b) A ehetõ egrövidebb idõn beü értesíteni a egközeebbi ietékes szervet a történtekrõ és a vezetõnek vagy megbízottjának a köteéken vagy a káreset közeében ke maradnia, amíg az ietékes szerv heyük ehagyását nem engedéyezi. A hajóútban vagy annak közeében történt eseményné a veszéynek megfeeõen meg ke jeönie a köteéket. Mentenie ke az anyagi javakat a köteékrõ és jeezni ke a többi közekedõnek a veszéyforrást. 30 I. RÉSZ

31 c) A ehetõ egrövidebb idõn beü értesíteni a egközeebbi ietékes szervet a történtekrõ. A hajóútban vagy annak közeében történt eseményné a veszéynek megfeeõen meg ke jeönie az úszóanyagok köteékét és a baesettõ keõ távoságban értesíteni ke a többi közeedõt az eseményrõ úgy, hogy keõ idõben intézkedhessenek kivéve ha ez nyivánvaóan feeseges Miyen körümények esetén hagyhatja e a szeméyzet az esüyedt vagy zátonyon fennakadt hajót? (1.17) a) Ha segítség érkezett és a karaván sürgõsen továbbítandó árut száít. b) Ha jezési, tájékoztatási köteezettségei tejesítése után az ietékes hatóság engedéyezi a heyszínrõ vaó távozását. c) Ha jezési, tájékoztatási köteezettségei tejesítése után a tuajdonos vagy megbízottja engedéyezi a heyszínrõ vaó távozását Miyen esetben kötees a zátonyon fennakadt vagy esüyedt hajó vezetõje a többi közekedõket figyemeztetni a baesetbõ származó veszéyre? (1.17) a) Minden esetben. b) Ha nem jó beátható heyen történt a baeset. c) Ha a hajóútban vagy annak közeében történt a baeset, kivéve ha erre nyivánvaóan nincs szükség Mi határozza meg azt a távoságot, aho a zátonyon fennakadt vagy esüyedt hajó vezetõje szükség esetén figyemeztetni kötees a baeset közeében közekedõket? (1.17) a) Eegendõ idõ egyen a szükséges intézkedések megtéteére. b) Az, hogy még meg tudjanak áni a baeset heyszíne eõtt. c) Az utosó biztonságos megáó vagy fordítóheyre érkezésük eõtt Miyen köteezettség háru az átaános gondossági köteezettségeken kívü azon hajók vezetõire, ameyekke zsiipen vaó áthaadáskor baeset (havaria) történt? (1.17) a) A ehetõ egrövidebb idõn beü értesíteni a egközeebbi ietékes szervet a történtekrõ. b) Ha a zsiipben is történt kár, akkor köteesek megtéríteni a kárt és errõ köteezvényt aáírni. c) Értesíteni ke a történtekrõ a zsiip kezeõszeméyzetét. 1. Átaános rendekezések 31

32 104. Miyen köteezettsége van az átaános gondossági köteezettségeken kívü a hajó vagy úszóanyagok köteéke vezetõjének, ha úszó étesítménye mûtárgyat (zsiip, híd, stb.) rongá meg? (1.17) a) Tájékoztatni a többi úszó étesítmény vezetõjét a történtekrõ. b) A egközeebbi ietékes hatóságot haadéktaanu értesíteni kötees. c) Meg ke keresnie a mûtárgy üzemetetõjét és a kártárgyaásokat efoytatni Miyen köteezettségei vannak azon hajó, karaván vagy úszóanyagok köteéke vezetõjének, amey maga (vagy az átaa evesztett tárgy) részegesen vagy tejesen ezárja a hajóutat vagy ennek veszéye fenná? (1.18) a) Kötees minden intézkedést megtenni, hogy a hajóutat a egrövidebb idõ aatt feszabadítsa. b) Minden érdeketet értesíteni kötees az eseményrõ és a heyszínt nem vátoztathatja meg a kivizsgáás befejeztéig. Utána a hajóutat az új heyzetnek megfeeõen meg ke jeönie. c) Nem hagyhatja e a heyszínt, továbbá eszabadítási tervet ke benyújtania az ietékes hatósághoz Miyen utasításokat adhatnak az ietékes hatóságok a vízijármû vezetõjének, vaamint az úszómûvek feügyeetéve megbízott szeméynek? (1.19) a) Az úszó étesítmények üzeméve kapcsoatosan bármit. b) A hajózás biztonsága és megfeeõ rendje érdekében, rendkívüi utasítást. c) Az úszó étesítmények, ietve a szeméyzet tevékenységére vonatkozóan bármiyen utasítást Kötees-e végrehajtani a vízijármû vezetõje ietve az úszómû feügyeetéve megbízott szeméy az ietékes hatóságok rendkívüi utasításait? (1.19) a) A hajózás biztonsága és megfeeõ rendje érdekében kiadottakat igen. b) A hatóságok semmifée utasítást nem adhatnak, mert ezt csak az úszó étesítmények tuajdonosa vagy képviseõje teheti. c) A hajók és a szeméyzet bármey tevékenységére vonatkozó utasítást kötees végrehajtani Miyen esetben tithatják meg az ietékes hatóságok a hajó einduását? (1.19) a) Ha a hajón csak rövid idõre eegendõ éemiszer van. 32 I. RÉSZ

33 b) Ha a hajónak érvényteen vagy nincs hajóbizonyítványa vagy nemzeti, hajózásra jogosító okmánya. c) Ha a hajón nem á rendekezésre a 24 órás üzemre eegendõ számú szeméyzet Miyen esetben tithatják meg az ietékes hatóságok a hajó einduását? (1.19) a) Ha a hajónak érvényteen a hajóbizonyítványa vagy a nemzeti, hajózásra jogosító okmánya. b) Ha a hajón nincs eegendõ üzemanyag az anyakikötõig tartó útra. c) Ha a átási viszonyok rendkívü rosszak Miyen esetben tithatják meg az ietékes hatóságok a hajó einduását? (1.19 és 1.07) a) Ha a hajó merüési vonaa a merüési je asó ée feett van. b) Ha a hajó merüési vonaa a merüési je fesõ ée aatt van. c) Ha a hajó merüési vonaa nem vízszíntes úszásheyzetet mutat Miyen esetben tithatják meg az ietékes hatóságok a hajó einduását? (1.19 és 1.07) a) Ha az adott rakományra vonatkozóan nem készüt stabiitási számítás. b) Ha a rakomány eheyezése veszéyezteti a hajó stabiitását. c) Ha a raktártetõk nem zárhatók vízmentesen Miyen esetben tithatják meg az ietékes hatóságok a hajó einduását? (1.19 és 1.07) a) Ha a rakomány eheyezkedése nem szimmetrikus. b) Ha a rakomány eheyezése zavarja a kiátást a kormányáásbó. c) Ha vízre érzékeny rakomány esetén a raktár nem zárható vízmentesen Miyen esetben tithatják meg az ietékes hatóságok a szeméyhajó einduását? (1.19 és 1.07) a) Ha a hajón evõ utasok száma meghaadja az ietékes hatóság áta engedéyezettet. b) Ha a raktártetõk nem zárhatók vízmentesen. c) Ha a hajón nem á rendekezésre a 24 órás üzemre eegendõ számú szeméyzet. 1. Átaános rendekezések 33

34 114. Miyen esetben tithatják meg az ietékes hatóságok a hajó einduását? (1.19 és 1.08) a) Ha vízre érzékeny rakomány esetén a raktár nem zárható vízmentesen. b) Ha a hajónak nincs eegendõ számú és képesített szeméyzete a hajózás és a hajón tartózkodó szeméyek biztonságának fenntartására. c) Ha a hajón nem á rendekezésre a 24 órás üzemre eegendõ számú szeméyzet Miyen esetben tithatják meg az ietékes hatóságok a hajó, ietve karaván einduását? (1.19 és 1.08) a) Ha nincs minden hajón jeen a hajóbizonyítványban vagy nemzeti, hajózásra jogosító okmányban eõírt számú szeméyzet. b) Ha a gépnéküi, egymás meé csatot vagy merev csatoásban vontatott hajókon a szeméyzet számát és képesítési összetéteét úgy módosították, hogy az már nem biztosítja a hajókon tartózkodó szeméyek és a hajózás biztonságát. c) Ha a hajónak nincs hajókönyve Miyen magatartást ke tanúsítania a vezetõnek vagy úszómû feügyeetéve megbízott szeméynek, ha az ietékes hatóságok meg kívánnak gyõzõdni a HSZ eõírásai és más vonatkozó rendekezések betartásáró? (1.20) a) Nem tanúsíthatnak eenáást az eenõrzésse szemben. b) Az eenõrzés eredményessége érdekében a megszokott módon ke foytatni a munkát. c) Biztosítani ke az eenõrzés fetéteeit Mey tevékenységet minõsíti a HSZ küöneges száításnak? (1.21) a) A nem mindennapos rutin jeegû száítási feadatot. b) Bármey heyvátoztatást oyan hajókka vagy köteékekke, ameyeknek méretei vagy sebessége nem feenek meg a vízi út és mûtárgyai mûszaki jeemzõinek. c) Ameyet a hajó vezetõje annak minõsít és bejeent az ietékes szerveknek Mey tevékenységet minõsíti a HSZ küöneges száításnak? (1.21 és 1.08) a) Ameyre a küöneges rendekezések érvényesek. 34 I. RÉSZ

35 b) Ha a hajónak nincs érvényes hajóokmánya vagy nemzeti, hajózásra jogosító, okmánya. c) Ha a hajó vagy köteék nem rendekezik eegendõ számú és képesítésû szeméyzette, amey biztosítja a hajón tartózkodó szeméyek és a hajózás biztonságát Mey tevékenységet minõsíti a HSZ küöneges száításnak? (1.21) a) Bármey heyvátoztatást úszómûvek vagy úszóanyagok köteéke részérõ, hacsak ez nem jeent nyivánvaó veszéyt, nem akadáyozza a hajózást és nem veszéyezteti a mûtárgyakat. b) Bármiyen heyvátoztatást hajók vagy úszó munkagépek részérõ, hacsak ez nem jeent nyivánvaó veszéyt, nem képez akadáyt a hajózás számára és nem veszéyezteti a mûtárgyakat. c) A veszéyes áruk száítását Miyen fetéteekke végezhetõ küöneges száítás? (1.21) a) A hajótuajdonos engedéyéve és az átaa megjeöt fetéteek meett. b) A rendõrség engedéyéve és az átaa megjeöt fetéteek meett. c) Az érintett vízi útszakasz ietékes hatósága áta kiáított küöneges engedéye és az ebben meghatározott fetéteek betartásáva Küönegesnek minõsü-e az úszóanyagok köteékének heyvátoztatása? (1.21) a) Nem, mert akamas a hajózásra. b) Nem, mert nyivánvaó veszéyt jeent a hajózás számára, tehát közekedése tios. c) Igen, mert ennek minden formája küöneges száítás, kivéve ha nyivánvaó veszéyt jeent a hajózás számára, mert az tios A HSZ-on kívü miyen, a hajózás szabáyozását érintõ rendekezés áandó figyeése és betartása köteezõ a hajókon? (1.22) a) A rendõrség közeményei. b) Az ietékes hajózási hatóság átmeneti jeegû rendekezései. c) Az ietékes vízügyi hatóság ideigenes jeegû eõírásai. 1. Átaános rendekezések 35

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét. A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala Asónémedi Feszíni Vízevezetésének Tanumányterve megrendeő: Asónémedi Pogármesteri Hivataa 2012. január Tsz.: 11-026 Terv és iratjegyzék ALSÓNÉMEDI FELSZÍNI VÍZELVEZETÉSÉNEK TANULMÁNYTERVE 1. Mûszaki eírás

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

= M T. M max. q T T =

= M T. M max. q T T = artók statikája II. SZIE-YMM BSc Építőmérnöki szak IV. évfoyam 3. eőadás: Határozatan tartók képékeny számítása Mechanika II M R rugamas határnyomték M K képékeny határnyomaték másképp: M törőnyomaték

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet. a vízi közlekedés rendjéről

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet. a vízi közlekedés rendjéről A 2009. március 24-étől hatályos szöveg! 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet a vízi közlekedés rendjéről A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. -a (2) bekezdésének p) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben