SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000 ABVÁNY EINI ÖVEELMÉNYENE.

2 Aáíróap Szántód Szabáyzási erv és Heyi Építési Szabáyzat dkumentációjáhz eepüéstervező vezető tervező: Puskás Péter É/00 eepüéstervező: M. Bacskai Andrea É/00 eepüéstervező munkatárs: Péter Baázs Zödterüet és tájépítész vezető tervező: Dbs Sára /00 Zödterüet és tájépítész tervező: Bende Laura /004 özekedés vezető tervező: Sarnek Ferenc -d-/5-095 özekedéstervező gyakrnk: Singár Zst özmű tervező: Nyiksné epcsényi atain Vcs örnyezetvédemi vezető tervező: ertész áry FL-FV Miskc, 007. május hó Puskás Péter kevees építészmérnök vezető tervező

3 ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAÁ 7/007.(V..) ÁMÚ ENDELEE ÁNÓD ÖZSÉG HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAÁÓL Szántód község Önkrmányzatának épviseő-testüete a heyi önkrmányzatkró szóó 990. évi LV. v. 8. -ának () bekezdése és a 6.. () bekezdése, vaamint az épített környezet aakításáró és védemérő szóó 997. évi LIII. v. (tvábbiakban Étv.)..() bekezdése aapján az építés heyi rendjének biztsítása érdekében és a Baatn iemet Üdüőkörzet erüetrendezési ervének (tvábbiakban: BÜ) és a Baatni erüetrendezési Szabáyzat megáapításáró (tvábbiakban B) szóó 000. évi CII. számú törvényre, az Országs eepüésrendezési és Építési öveteményekrő szóó 5/997 (II.0.) rmányrendeetre (tvábbiakban OÉ) is figyeemme az aábbi önkrmányzati rendeetet aktja: I. FEJEZE ÁLALÁNOS ELŐÍÁSO. A szabáyzási terv és a szabáyzási terv hatáya () A rendeet hatáya Szántód község közigazgatási terüetére terjed ki és a MŰÉPÍÉ ft. (Miskc) 68-0 tervszámú - jeű M=:4.000 méretarányú küterüeti és az -B, - B jeű M=: 000 méretarányú beterüeti szabáyzási tervéve együtt akamazható. () A rendeet hatáya aá tartzó terüeten terüetet fehasznáni, teket és építési terüetet, vaamint zödterüetet kiaakítani, építési tevékenységeket (építményt, építményrészt, épüetegyüttest építeni, átaakítani, bővíteni, feújítani, heyreáítani, krszerűsíteni, ebntatni, emzdítani és a rendetetését megvátztatni) fytatni, vaamint iyen céra hatósági engedéyt adni a magasabb rendű jgszabáyk megtartása meett e rendeet és a hzzátartzó szabáyzási tervek együttes akamazásáva. () A rendeet szeméyi hatáyát tekintve minden természetes és jgi szeméyre, vaamint jgi szeméyiségge nem rendekező társaságra nézve köteező eőíráskat tartamaz. (4) A szabáyzás köteező és irányadó szabáyzási eemeket tartamaz, meyeket a szabáyzási tervapk jemagyarázata sr fe. (5) A köteező jeegű szabáyzási eemek módsítására csak a teepüésrendezési terv feüvizsgáata és módsítása után kerühet sr. (6) A szabáyzási eemek módsítására beépítésre szánt terüeten egaább egy tömb egészére, küterüeten és beépítésre nem szánt terüeten egy egységes tömbre vagy a terüet-fehasznáási egységet efedő terüet szabáyzási terv ekészítéséve ehetséges. (7) Jeen rendeet akamazása srán minden rszágs érvényű jgszabáy eőírása betartandó. A jgszabáyk megvátzása esetén a megvátztt tartamú jgszabáy veendő figyeembe. Amennyiben jeen rendeet vaamey eőírása eentétes egy később megjeenő új magasabb hatáskörű jgszabáya, úgy a magasabb rendű jgszabáy eőírásait ke akamazni, a rendezési tervet és heyi építési szabáyzatt pedig a egrövidebb időn beü a magasabb rendű jgszabáya összhangba ke hzni.

4 (8) A kisbetűve írt szövegrészek a terüetre vnatkzó magasabbrendű vnatkzó jgszabáykat tartamaz, meyekben az önkrmányzatnak nincs döntési jgsutsága, csak a HÉ egységes szerkezetbe rendezése végett szerepe. A terüet szabáyzását a 9/005. (V. 5.) NM endeet meékete tartamazza, meyet a szabáyzási tervapk tartamaznak. A terüetre vnatkzó eőíráskat a 8/00. (II. ) rm. rendeet tartamazza, meyet a heyi építési szabáyzatba átemetünk. II. FEJEZE EÜLEFELHANÁLÁS, ÖVEZEE ELŐÍÁSAI.. erüetfehasznáási övezetek () A szabáyzási terv a község közigazgatási terüetén a teepüés terüetének fehasznáása aapján építési hasznáat szerint az aábbi övezetekre tagódik:. beépítésre szánt terüet - akó építési övezet - kertvársias akóterüet - Lke - vegyes építési övezet - teepüésközpnti vegyes terüet Vt - gazdasági építési övezet - kereskedemi, szgátató terüet - Gksz - üdüő építési övezet - üdüőházas terüet Üü - hétvégiházas terüet - Üh - küöneges terüet - kemping terüet k - küöneges kereskedemi terüet - ker - zödfeüet jeegű intézmény iz - szabadidő közpnt terüete - szk - idegenfrgami terüet - id - arbrétum terüet - a - strand terüet - st - temető terüet te - sprt terüet - sp. beépítésre nem szánt terüet - közekedési és közmű terüet - közi terüet Öu - vasi terüet Ök - zödterüet - közpark - Zkp - erdőterüet - védemi rendetetésű - Ev - gazdasági rendetetésű - Eg - mezőgazdasági terüet - krátztt átaáns mezőgazdasági terüet - Mák - vízgazdákdási terüet - V () Az övezeti besrást a szabáyzási tervek határzzák meg és határják e...

5 Szabáyzási eemek () A szabáyzási terv köteező eemeinek fesrását a szabáyzási terv jemagyarázata tartamazza. () öteező szabáyzási eemek: A közterüetek és egyéb funkciójú terüetek határa, szabáyzási vna Szabáyzási széesség Övezeti határ A terüetfehasznáási és övezeti besrás Funkcináis krátzásk Övezeti eőírásk, ezen beü: beépítési mód megengedett egnagybb beépítettség a teekre vnatkzó egkisebb teekterüet, széesség, méység, zödterüet a megengedett építménymagasság A terüetre, építményekre, természeti és egyéb bjektumkra vnatkzó védemi eőírásk Eő-, hátsó- és dakertek méretei, építési hey öteező építési vna Lakótekek zónái A közművesítés eőírásai örnyezetvédemi eőírásk. () A szabáyzás eemei az aábbiak szerint módsíthatók: a) A köteező szabáyzási eemek módsításáhz a szabáyzási terv módsítása szükséges. b.) Az építési övezet határa egy adtt tömbön beü szabáyzási terv módsítása nékü vátzhat akkr, ha a teekméretekre vnatkzó övezeti eőírásk megtarthatóak, és a teekaakításk nem eredményezik az érintett övezetek eehetetenüését i. nem haadják meg az érintett ingatan vagy övezet terüetének 0%-át. ertvársias akóterüet (Lke) BEÉPÍÉSE ÁN EÜLEE 4.. Lakóterüet () A kertvársias akóterüet jeemzően aza beépítésű, összefüggő kertes, több önáó rendetetési egységet magába fgaó, egfejebb négyakáss akóépüet eheyezésére szgá. () Az övezet terüetén az aábbi épüetek és étesítmények heyezhetők e: - egfejebb négyakáss akóépüet - heyi aksság eátást szgáó kereskedemi, szgátató, vendégátó épüet, - egyházi, egészségügyi, szciáis épüet, - a terüet rendetetésszerű hasznáatát nem zavaró kézműipari épüet, - a heyi aksság közbiztnságát szgáó épüet - sprtépítmény () A terüeten nem heyezhető e: - szááshey szgátató épüet a megengedett akásszámt meg nem haadó vendégszbaszámú egyéb kereskedemi szááshey épüet kivéteéve - egyéb közösségi szórakztató, kuturáis épüet - önáó parkó terüet és garázs a,5 t önsúyná nehezebb gépjárművek és az iyeneket száító járművek számára.

6 - büfékcsi, akókcsi és akóknténer (4) A HÉ a magasabb rendű jgszabáyktó etérően kivéteesen sem engedéyezi eheyezni az aábbi funkciókat: - négyné több akáss akóépüet - üzemanyagtötő - a terüet rendetetésszerű hasznáatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény (5) Az övezet tekein több küönáó épüet is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. (6) A terüeten meéképüet étesítése a közterüet feő a főépüet takarásában heyezhető e. A meéképüetek megengedett egnagybb építménymagassága,5 m, gerincmagassága egfejebb 5,0 m ehet. (7) Ah a szabáyzási terv másként nem rendekezik, a beépítési vna az utcában kiaakut beépítési vnahz igazítandó. eepüésközpnt vegyes terüet (V t ) 5.. Vegyes terüet () A teepüésközpnt vegyes terüet több önáó rendetetési egységet magába fgaó, akó- és yan heyi teepüési szintű igazgatási, kereskedemi, szgátató, vendégátó, szááshey szgátató, egyházi, ktatási, egészségügyi szciáis épüetek, vaamint sprtépítmények eheyezésére szgá, ameyek aapvetően nincsenek zavaró hatássa a akófunkcióra. () Az övezet terüetén az aábbi épüetek és étesítmények heyezhetők e: - akóépüet, - igazgatási épüet, - kereskedemi, szgátató, vendégátó, szááshey szgátató épüet, - egyéb közösségi szórakztató épüet a terüet azn részén, ah a gazdasági céú hasznáat az esődeges, - egyházi, ktatási, egészségügyi, szciáis épüet, sprtépítmény, - parkóház, - kivéteesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. () A terüeten nem heyezhető e önáó parkó terüet és garázs a,5 t önsúyná nehezebb tehergépjárművek és az iyeneket száító járművek számára. (4) Az övezet tekein több küönáó épüet is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. 6.. Gazdasági terüet ereskedemi, szgátató gazdasági terüet (G ksz ) () A terüet esősrban nem jeentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi céú épüetek eheyezésére szgá. () Az övezet terüetén eheyezhető: - mindenfajta, nem jeentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi céú épüet, - a gazdasági tevékenységi céú épüeten beü a tuajdns, a hasznáó és a szeméyzet számára szgáó akásk, - igazgatási, 4

7 - üzemanyagtötő, - sprtépítmény. () ivéteesen eheyezhető: - egyházi, - ktatási, - egészségügyi, - szciáis épüet, - egyéb közösségi szórakztató épüet. (4) Az OÉ szerinti gépjármű eheyezési igény 00%-át a saját építési teken beü ke kieégíteni. (5) Az övezet terüetén, a 00 m -t meghaadó tekeken építést engedéyezni csak az építési heyeket rögzítő evi építési engedéy aapján szabad. (6) Az Erdészet (. hrsz.) Gksz övezetű terüetérő - és fetáró csatakzása kizáróag a ómai ra történhet a 88/005.(. 4.) épviseőtestüeti határzat aapján. () Üdüőházas terüet (Üü) 7.. Üdüő terüet a) A terüeten yan üdüőépüetek, üdüőtábrk, kempingek heyezhetők e, ameyek eheyezkedésük, méretük, kiaakításuk és feszeretségük, vaamint infrastrukturáis eátttságuk aapján az üdüési céú tartózkdásra akamasak, és ameyek túnymóan vátzó üdüői kör hsszabb tartózkdására szgának. b) A terüeten yan kiskereskedemi, szgátató és vendégátó épüet is eheyezhető, amey a terüet üdüési rendetetését nem zavarja és az üdüési hasznáatt szgája. c) Az övezet tekein több küönáó épüet is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. d) Az üdüőházas terüeten csak a terüet igényeit kiszgáó parkók és garázsk heyezhetők e. A,5 t önsúyná nehezebb tehergépjárművek számára parkó vagy garázs nem heyezhető e. e) Ah a szabáyzási terv másként nem rendekezik a beépítési vna az utcában kiaakut beépítési vnahz igazítandó a kiaakut építési övezetben, új étesítésű utca nem kiaakut építési övezet beépítéséné 5,0 m eőkert étesítendő. f) Az övezetben és az övezet tekein büfékcsi, akókcsi és akóknténer kivéteesen sem heyezhető e. () Hétvégi házas üdüőterüet (Üh) a) A terüet jeemzően aza beépítésű, összefüggő kertes üdüőövezet. b) A Szántód község Heyi Építési Szabáyzatának 7. () b) pntjában szabáyztt hétvégi házas üdüőterüeten maximum üdüőegység/teek heyezhető e, vaamint kivéteesen akóépüet is eheyezhető a tényeges terüethasznáat srán így kiaakut tömbökben, az OÉ. -ban fgat funkciók körének kiegészítéseként. Fenti engedmény még kiaakut esetben sem érvényesíthető a 9/005. (V. 5.) NM endeet meéketében meghatárztt baatni vízpart-rehabiitációva érintett terüeteken, mert tt csak a 8/00. (II..) 5

8 rmányrendeetben eőírt terüethasznáat a megengedett és fenti jgszabáy tekintetében az áami főépítésznek nincs hatásköre megengedőbb szabáyzáshz hzzájáruni. Az OÉ tó etérő szabáyzás a Dé-Dunántúi egináis özigazgatási Hivata Áami Főépítészi Irda /9-/007. sz. etérési engedéyén aapszik. c) A terüeten üdüőépüet, vaamint yan kiskereskedemi, szgátató, vendégátó vagy a terüet rendetetéséhez köthető épüet heyezhető e, amey a terüet üdüési rendetetését nem zavarja és az üdüési hasznáatt szgája. d) A terüeten nem heyezhetőek e közösségi szórakztató és kuturáis épüet, meyek az üdüési rendetetést zavarják. e) A terüeten csak az tt működő funkciók parkási igényeinek megfeeő számú parkó terüet aakítható ki, önáó parkó terüet és garázs a,5 t önsúyná nehezebb gépjárművek és az iyeneket száító járművek számára vaamint üzemanyagtötő ámás nem aakítható ki. f) Ah a szabáyzási terv másként nem rendekezik a beépítési vna az utcában kiaakut beépítési vnahz igazítandó a kiaakut építési övezetben, új beépítésű utca nem kiaakut építési övezet beépítéséné 5,0 m eőkert étesítendő. g) Az övezetben és az övezet tekein büfékcsi, akókcsi és akóknténer kivéteesen sem heyezhető e. h) Az övezet tekein több küönáó épüet is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. 8.. üöneges övezetek () () üöneges kikötő terüet ( ki ) A vízi közekedési, sprt és turisztikai céú kikötők terüete a) beépítettségének mértéke egfejebb 0% ehet b) a teek egaább %-án aktív zödfeüetet ke kiaakítani c) az újnnan eheyezhető épüetek építménymagassága egfejebb 7,5 m ehet d) a teek egfejebb 50%-án aakítható ki vízfeüet e) az övezet tekein több épüet is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. () üöneges szabadidőközpntk ( szk ) a) terüetén csak közösségi szórakztató, kuturáis vendégátó épüetek, sprt és játék céjára szgáó építmények heyezhetők e b) beépítettségének mértéke egfejebb 0% ehet c) a teek egaább 50%-án aktív zödfeüetet ke kiaakítani d) az újnnan eheyezhető épüetek építménymagassága egfejebb 7,5 m ehet e) az övezet tekein több épüet is eheyezhető egymássa építészeti összhangban f) Az övezet tekeire vnatkzó tvábbi eőíráskat a szabáyzási terv és jeen rendeet tartamazza. - 8/00(II..) rm. rendeet. (7) - 8/00(II..) rm. rendeet. (4) 6

9 () üöneges strand terüetek ( st ) a) A megévő strandk terüete nem csökkenthető és más céra nem vehető igénybe. A strandk terüetének egfejebb 8%-a építhető be, és a strandterüet egkevesebb 65%-át növényzette fedetten ke kiaakítani egkésőbb a hasznáatbavétei engedéykéreem benyújtásáig és fenntartani. b) A strand- és sprtterüeten újnnan eheyezhető épüetek építménymagassága egfejebb 4,5 m ehet. 4 c) A vízpartrehabiitációs terv áta érintett küöneges strandterüeteken teekfesztás és teekhatár rendezés nem végezhető. 5 d) Az övezet tekein több épüet is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. (4) üöneges rekreációs és sprtterüet ( sp ) a) A terüeten a környék természeti kincseit bemutató, ismertető és megfigyeő épüet vaamint annak kiszgáását szgáó épüet, tvább a bemutatást és megfigyeést szgáó szááshey szgátató és vendégátó épüet sprt céjára épüet, építmény sprtás és testedzést szgáó étesítmények, küönösen a vas sprt épüetei heyezhetőek e. b) A teek beépítettségének mértéke egfejebb 0% ehet. c) A teek egaább 50%-án aktív zödfeüetet ke kiaakítani. d) Az újnnan eheyezhető épüetek építménymagassága egfejebb 7,5 m ehet. e) Az övezet tekein több épüet is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. (5) üöneges idegenfrgami terüet ( id ) a) Az övezetbe a Szántód-puszta, mint idegenfrgami közpnt terüete tartzik. b) Szántód-puszta terüete a 000. évi CII. tv. aapján a as kiemet jeentőségű épített örnyezeti értékek és régészeti terüetek aövezetébe tartzik. Az aövezetre vnatkzó eőíráskat be ke tartani. c) A terüeten az épített környezeti értékeket és régészeti kincseket bemutató, ismertető épüet, vaamint annak kiszgáását szgáó épüet heyezhető e az ietékes szakhatóságk hzzájáruásáva. d) Az épüetek, építmények feújításáhz, étesítéséhez eőzetesen evi építési engedéyezési tervdkumentációt ke készíteni, meynek ki ke terjednie az örökségvédeemre és a tájkép védeemre. e) A terüeten eheyezhető épüetek építménymagassága a terüeten már megévő épüetekhez ke ieszkedni meyet az I. fkú építéshatóság határz meg az evi építési engedéyezési tervdkumentáció aapján, meyet véeményeztetnie ke az ietékes szakhatóságkka. f) Az övezetben és védőövezetben az épített környezeti érték, ietve a régészeti kincsek történeti jeegét, annak bemutatását és átványát, vaamint hanguati hiteességét évi CII. örvény 9. () 4-8/00(II..) rm. rendeet. (5) 5-9/005.(V.5) NM rendeet. () 7

10 veszéyeztető hirdetéseket, köztárgyakat, közmű és távközési nymvnaas étesítményeket a kuturáis javak védemérő, ietve a műemékvédeemrő szóó törvényekke, vaamint a védettségi határzatban szerepő krátzáskka összhangban eőzetes örökségvédemi hatástanumány aapján ehet eheyezni. g) A terüeten bármiyen hirdető berendezés, rekámhrdzó, köztárgy, tvábbá bármiyen étesítmény eheyezéséhez építési engedéy szükséges, meyhez az ietékes szakhatóságk hzzájáruása is szükséges. h) Újnnan a terüeten csak magastetős épüetek heyezhetők e, szabadnáó beépítésse. i) Az övezetbe tartzó tekek terüetén teekaakítás nem végezhető (a teek nem sztható meg, nem vnható össze). j) A terüet funkcináis működését, ietve a bemutathatóságt biztsító új viamsenergiaeátási, vaamint táv- és hírköző vezetékek csak terepszint aatti eheyezésse építhetők, kivéve, ha a terepszint aatti eheyezés magát a védendő értéket veszéyeztetné, kársítaná. k) A övezet védőtávságában (/V övezet) építményt eheyezni csak evi építési engedéy aapján, az ietékes hatóság hzzájáruásáva ehet. ) Az övezet tekein több épüet is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. (6) üöneges arbrétum terüet ( a ) a) A terüeten csak a természeti kincseket bemutató épüet heyezhető e. b) A terüet egfejebb 5%-ban építhető be, a szabáyzási terven jeöt heyen. c) A terüet növényámányát tájépítész tervező áta készített növényreknstrukciós terv aapján ke megújítani. d) Az övezet tekein több épüet is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. (7) üöneges temető terüet ( t ) a) Az övezetben temetőterüet i. az ehhez a funkcióhz kapcsódó építmények heyezhetők e. b) A terüet beépítettsége nem ehet nagybb 0%-ná. (8) üöneges zödfeüeti intézmény terüet (iz) a) Az övezetben kertészet (dísznövény kertészet) terüete aakítható ki i. a funkcióhz kapcsódó építmények heyezhetők e. b) A terüet beépítettsége nem ehet nagybb 0%-ná. (9) üöneges kereskedemi terüet ( ker ) a) A terüet esősrban m haszns bruttó terüetet meghaadó bevásáróközpntk és nagykiterjedésű kereskedemi céú étesítmények, vásárk, kiáításk, kngresszusi étesítmények számára kijeöt terüet. 8

11 b) A terüeten kivéteesen eheyezhető a. száás jeegű épüet, b. irda épüet, c. ktatási, d. egészségügyi, e. szciáis, f. szórakztató és vendégátó épüetek. c) A terüeten épüetet, építményt és bármiyen étesítményt eheyezni csak környezeti hatástanumány aapján szabad. d) Az övezet tekein több épüet is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. BEÉPÍÉSE NEM ÁN ÖVEZEE 9.. özekedési terüetek szabáyzása (Ö) () özi közekedés céjára kijeöt terüet (Öu) - A terüeten a vasutak és a égi közekedés étesítményeit kivéve eheyezhető étesítmények és építmények: - rszágs és heyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakzó heyek (parkók) a közterüetnek nem minősüő teken megvaósuók kivéteéve a járdák és gyagutak, és mindezek csmópntjai, vízevezetési rendszere, hírközés és környezetvédemi étesítmények vaamint eső eeni védők, köztárgyak és a terüet fenntartásáhz szükséges gazdasági építmények, tvábbá - a közekedést kiszgáó közekedési építmények, kereskedemi, szgátató, vendégátó, szááshey szgátató épüet, igazgatási épüet, gazdasági céú épüeten beü a tuajdns, a hasznáó és a szeméyzet számára szgáó akás. Az eheyezhető építmények és étesítmények áta efgat terüet a közekedési terüet %-a ehet, az újnnan eheyezendő építmények magassága a 4,5 m-t nem haadhatja meg. Az övezet tekein több építmény is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. () özterüetnek minősünek a teepüés megévő és szabáyzási tervapk áta megtartandó kü és beterüeti utak, a szabáyzási vnaakka meghatárztt, tervezett terüetek, vasi terüetek, páyaudvark, ámás terüetek, garázsteepek és parkók. () A közekedési terüetek a. számú meéketben meghatárztt szabáyzási széességén beü csak a köz étesítményei és berendezései, (járdaburkat, burkat stb.) a környezetvédemi műtárgyak és közművek étesíthetők, vaamint csapadékvíz evezető rendszerek, utcabrk, utcafásítás és növényzet teepíthető. Egyéb étesítmények az OÉ 9..-a eőírásai aapján heyezhető e. (4) A közekedési terüetek szabvány szerinti besrását és a teepüés közjainak egkisebb biztsítandó szabáyzási széességét a szabáyzási tervap és a rendeet. számú meékete határzza meg. (5) A közekedési étesítményeket úgy ke kiaakítani, hgy a közhasznáatra kijeöt épüetek terüetek akadáymentesen (kerekesszékke, gyermekkcsiva stb.) is megközeíthetők egyenek. (6) Az védőtávságán beü az () bekezdésben meghatárztt építmények és étesítmények eheyezése csak a köz kezeőjének a hzzájáruása, fetéteeinek és eőírásainak betartása meett engedéyezhető. 9

12 (7) Beterüeti közutak sztáyba srása 9/994. (V..) HVM rendeet aapján a, b, c, d háózati funkció figyeembevéteéve kerütek meghatárzásra. - a háózat funkciójú közutak meghatárzó teepüésszerkezeti eemek, meyek kiaakításáná a kapcsati funkciót (az átmenő frgam biztsítását) eőnyben ke részesíteni a fetáró és kiszgáó funkcióva szemben. - b háózati funkciójú közutak jeentős teepüésszerkezeti eemek, meyek kiaakításáná a kapcsati funkció eőnyben részesítése meett a fetáró funkció is megjeenik. - c háózati funkciójú közutak az érintett terüetegységen beü, káis terüetszerkezeti eemek, meyekné a fetáró és kiszgáó funkció közötti heyes arány kiaakítására ke törekedni, a kapcsati funkció krátzásáva. - d háózati funkciójú közutak a terüetszerkezet szempntjábó nem jeentős közháózati eemek, meyek kiaakításáná a kiszgáó funkció biztsítása meett a fetáró funkciót szabáyzni, a kapcsat funkciót titani ke. (8) A közekedési közterüeteken az OÉ 9.. eőírásainak betartása meett és a heyi közterüeti rendeet szerint, pavink fesztivák, rendezvények idején eheyezhetők. (9) Önáó parkóház (méygarázs), ha az építési eőírásk ehetővé teszik csak hatásvizsgáat aapján étesíthetők. (0) Az építési övezetekben a parkási igényt és a járművek eheyezését az OÉ. -a, vaamint a járművek eheyezésérő és a parkóheyek biztsításáró szóó heyi rendeet határzza meg. () Szabáyzási vnaa érintett terüetrészeken az áami tuajdnban évő ingatank kivéteéve - az Önkrmányzatt eővásárási jg, ietve köz céjára történő ejegyzés ieti meg. Iyen terüeten új épüet nem építhető. () Vasi közekedési terüet (Ök) A terüeten a vasutak és azk működéséhez kapcsódó közekedési építmények, kereskedemi szgátató, vendégátó, szááshey szgátató épüet, igazgatási épüet, gazdasági céú épüeten beü a tuajdns, a hasznáó és a szeméyzet számára szgáó akás heyezhető e. Az övezet tekein több építmény is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. 0.. Zödterüetek szabáyzása () A közparkk (Zkp) céjára kijeöt terüetek áandóan növényzette fedett közterüetek. () A közparkn beü dísztavak étesíthetők. () A zödterüetek megközeítését közró, köztérrő közvetenü biztsítani ke. (4) A zödterüetnek kerekesszékke és gyermekkcsiva is megközeíthetőnek ke ennie. (5) A vízpart rehabiitációs tanumánytervben, ietve eső feüvizsgáatát követően a vízpart-rehabiitációs tervben (a tvábbiakban együtt: vízpart-rehabiitációs terv), tvábbá a teepüésrendezési tervben zödterüeti terüetfehasznáási egységbe srt, vagy az ingatan-nyivántartás szerint önkrmányzati tuajdnban evő parkként, díszkertként, közkertként, ietve közparkként bejegyzett terüeten a. más terüetfehasznáási egység nem jeöhető ki 0

13 b. vízgazdákdási terüet tómederben, terüetfehasznáási terüetekke közvetenü érintkező vízfeüet, medencés kikötő nem aakítható ki c. a gépjárműfrgam számára tervezett, más jgszabáyban meghatárztt, köteezően kiaakítandó parkó, kerékpár, gyag, vendégátó-, sprt-, szabadidő-étesítmény, itve a terüet gndzását szgáó építmény a vízpart-rehabiitációs tervben fgatakka összhangban étesíthető d. magánszeméy tuajdnjgt nem szerezhet e. a c) pntban fesrt étesítmények terüetét és e étesítményeket, csak a béreti szerződés egaább 0 évenkénti megújításáva ehet bérbeadni. f. A terüet közcéú hasznáata a étesítmények vagynvédeme érdekében tett egszükségesebb intézkedések kivéteéve a közterüeti jeeg megőrzése érdekében nem krátzható. 6 (6) A teepüések újnnan étesített zödterüetén egfejebb 4%-s beépítettségge heyezhetők e vendégátó, sprt-, szabadidő étesítmények, ietve a terüet gndzását szgáó építmények. 7 (7) A terüeten a pihenést és a testedzést szgáó építmény (séta, pihenőhey, trnapáya, gyermekjátszótér stb.) vendégátó épüet, a terüet fenntartásáhz szükséges épüet heyezhető e. (8) A megévő zödterüeteken épüet egfejebb %-s beépítettségge heyezhető e. (9) A terüeten - a vízpart-rehabiitációs terv áta érintett közpark kivéteéve terepszint aatti garázsk eheyezhetők kertészeti szakvéemény aapján a közpark teek terüetének egfejebb 0%-án, ha ez,0 m magasságban mérve 0 cm törzsátmérőné nagybb fák kivágásáva nem jár. A terepszint feetti építmény feett egaább 80 cm vtg. födtakarást ke biztsítani növényteepítés céjára. (0) A közparkn beü 50 m -né nagybb térburkat csak építési engedéy aapján étesíthető. () A vízpart-rehabiitációs tanumányterv áta érintett zödterüeteken: a) a gépjármű frgam számára tervezett közutak, b) sprthrgászat, a vízi sprtás, vaamint a szabad strandk és kiszgáó építményeik; c) a kerékpárutak csak a vízpart-rehabiitációs tanumánytervben kijeöt heyen étesíthetők. () Az újnnan eheyezhető épüetek építménymagassága egfejebb 4,5 m ehet. 8 () Az övezet tekein több épüet is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. (4) A közpark terüetén közhasznáat eő ezárt terüet nem aakítható ki. () Védemi rendetetésű erdőterüet (Ev).. Erdőterüetek (E) a) A terüet esődegesen védemi (környezetvédemi, i. természetvédemi) rendetetésű cékat szgá, b) A terüeten épüet újnnan nem heyezhető e évi. CLL. tv évi CII. tv. 8..() 8-8/00.(II.) rm.rendeet.

14 c) Az erdősített terüet 00%-s fedettségét biztsítani ke. d) A terüeten csak tájhns növényfajk akamazhatók. () Gazdasági rendetetésű erdőzóna (E g ) a) A terüet esődegesen gazdasági rendetetésű erdőhasznáat céjára szgá. b) A m -t meghaadó terüetnagyságú teken egfejebb 0, %-s beépítettségge az erdő rendetetésének megfeeő építmények heyezhetők e. A beépített terüetekhez egfejebb kétszer nagybb közhasznáat eő ezárt terüet tartzhat. Az így igénybe vett teekrészen kívüi terüetek tuajdni áapttó függetenü a közhasznáat eő nem zárhatók e. c) Az újnnan eheyezendő építmények magassága nem haadhatja meg a 4,5 m-t. d) Az övezet tekein több építmény is eheyezhető egymássa építészeti összhangban. e) Védeem aatt áó természetvédemi terüeten bármiyen gazdasági tevékenység, műveési ágvátás, építmények eheyezése, bővítése csak az rszágs természetvédemi hatóság hzzájáruásáva történhet. () Megevő erdőterüetek övezete (E - - ) a) az erdőterüetek műveési ága nem vátztatható meg, kivéve a szőkőkataszter I. sztáyú terüeteket, ietve a termőheyre jeemző természetes vegetáció kiaakítására akamas terüeteket, ah az erdészeti hatóság engedéye aapján engedéyezhető az erdőrő más műveési ágra vaó átminősítés; b) a védett erdőterüeteken csak a természetvédemi kezeési tervben meghatárztt terüeteken kizáróag természetvédemi, ietve erdő- és vadgazdákdási, ietve közjóéti cébó szabad építeni; c) erdőterüeten épüetet 0 ha-ná nagybb teken egfejebb 0,% beépítettségge ehet építeni; d) a védett erdőterüeten köz, közmű és távközési nymvnaas étesítmény étesítése csak a természetvédemi hatóság áta meghatárztt fetéteekke engedéyezhető; e) a szigrúan védett erdőterüetek kivéteéve az erdők szabad átgathatóságát- tuajdni áapttó függetenü biztsítani ke. f) az erdőterüeteken kerítést étesíteni csak természetvédemi, vadgazdákdási, ietve erdőgazdákdási cébó szabad 9 g) Az erdőterüeteken a 000. évi CII. tv. (E--es és V- es aövezetre) vnatkzó eőírásait be ke tartani. h) Az övezet tekein több építmény is eheyezhető egymássa építészeti összhangban évi CII.tv. 47.

15 .. Mezőgazdasági terüetek (M) rátztt átaáns mezőgazdasági terüet (M ák ) a) Az övezetbe azk a mezőgazdasági műveési ágú terüetek tartznak, ameyeket a 000. évi CII. tv. értemében a V--es természetvédemi védeemre javast terüet aövezete érint. b) Az övezet terüetét a 000. évi CII. tv. aapján az M--es árutermeési mezőgazdasági övezet érinti, vaamint a --es tájképvédemi, ietve tájkarakter megőrzése szempntjábó kiemet jeentőségű terüet övezete. c) Az övezet terüetén a 000. évi CII. tv. eőírásait be ke tartani. d) Az övezet terüetén műveési ágak megvátztatása, ietve közmű és köz építése környezeti hatásvizsgáat aapján, a természetvédemi hatóság áta meghatárztt fetéteekke engedéyezhető. e) Szántóföd műveés esetén, 0 ha- ná nagybb teken, a terüet rendetetésszerű hasznáatát szgáó és a akófunkció is kieégítő épüet építhető, és a beépített aapterüet a teek a 0,%-át, ietve az 500 m -t nem haadhatja meg. f) Gyep műveési ágú, 5 ha- ná nagybb teken, hagymánys, ams áattartó és a akófunkciót is kieégítő épüet építhető, és a beépített aapterüet a teek 0,5%-át, ietve a 0 m -t nem haadhatja meg. g) A szőőműveésse hasznsíttt terüeten az i pntban fgatak kivéteéve ha-ná nagybb teken, a termeést és a brturizmust szgáó és a akófunkciót is kieégítő épüet építhető, és a beépített aapterüet a teek %-át, ietve az 500 m -t nem haadhatja meg. h) A Baatn jgi partvnaáva nem érintkező, szőőműveésse hasznsíttt tekekke rendekező tuajdns ha az egy brvidéken évő tekeinek összterüete 5 ha-ná nagybb a szőője műveéséve, fedgzásáva, ietve ehhez kapcsódó (nem szádai céú) brturizmussa összefüggő építési szándékát megvaósíthatja csak az egyik a nemzeti park terüetének természeti és kezet övezetén kívü évő tekén. A beépíthető terüet nagysága a beszámíttt tekek összterüetének %-át, egyta a beépített tekek beépítettsége a 5%-t nem haadhatja meg. Az 5 ha-ná nagybb összterüet megáapításáná a kertgazdasági terüetek aövezetén évő tekeken is beszámíthatóak, de építési jgt e tekekre csak a kertgazdasági terüetek aövezeti eőírásai szerint ehet szerezni. Az építési jg megszerzéséhez beszámíttt, de beépítésre nem kerüt tekekre a tuajdns érdekében teekaakítási és építési tiamat ke az építésügyi hatóság megkeresésére bejegyezni. i) Művet gyümöcsütetvény esetén ha- ná nagybb teken a mezőgazdasági termeést, fedgzást szgáó és akófunkciót is kieégítő épüet építhető, és a beépített aapterüet a teek 0,5%-át, ietve a 000 m -t nem haadhatja meg. j) A tekek műveési ága a beépítés fetéteeként akkr fgadható e, ha az a teek terüetének egaább 80%-án meghatárzó. k) Áattartó épüetet a tómedertő egkevesebb 000 m, egyéb feszíni vizektő egkevesebb 00 m távságra ehet eheyezni 0 ) A terüeten beépítésre szánt terüet nem jeöhető ki. m) A terüeten kivéteesen sem heyezhető e: - nagy étszámú áattartó teep, vaamint hígtrágyás rendszerű áattartás n) A terüetre hatósági ejárás srán az ietékes örnyezetvédemi-, ermészetvédemi és Vízügyi Feügyeőség szakhatósági hzzájáruása szükséges: - teekaakítás, építés és hasznáatbavéte engedéyezéséhez; évi CII. tv. 45. b)-h)

16 - nymvnaas étesítmények, eektrnikus hírköző építmények engedéyezéséhez. ) A szabáyzási terven jeöt --es tájképvédemi, ietve tájkarakter megőrzése szempntjábó kiemet jeentőségű terüet eőírásait be ke tartani. (000. évi CII. tv.).. Vízgazdákdási terüetek (V) () Vízgazdákdási terüetbe - fyóvizek medre, - áóvizek medre, - a közcéú nyít csatrnák medre, - a vízbeszerzési terüetek (védett vízbázis) és védőterüeteik (hidrgeógiai védőidm), - huámterek, - vízjárta és fakadásvizek áta veszéyeztetett terüetek tartznak. () Az övezetben csak a vízgazdákdása, vízkárehárítássa kapcsats üzemi épüetek heyezhetők e, figyeembe véve a vízügyi jgszabáyk rendekezéseit is. Épüet építési szándéka esetén evi építési engedéykéreem benyújtása köteező. () Az övezetben épített üzemi épüetek áta efgat terüet maximum a teekterüet %-a ehet, és az új építmény magassága a 4,5 m-t nem haadhatja meg. (4) A Baatn és parti sávra vnatkzó a 000. évi CII. tv. és a 9/005 (V. 5) NM rendeet eőírásait be ke tartani. (5) A teepüés terüetén évő csatrnák és éővízfyásk partja mentén a csatrna műveési ágú terüetet, ietve ha annak széessége kisebb, mint,0 m, akkr a partétő számíttt,0 m-es kezeési sávt szabadn ke hagyni a karbantartó gépek közekedésének biztsítása céjábó, meyen egeő műveés fytatható, azn épüetet, kerítést, egyéb étesítményt építeni, fát ütetni nem ehet. (6) A vízfyásk medrében a cserjés és fás növényzetet e ke távítani. A parti tuajdnsk köteesek a partszakaszt kaszáni vagy kaszátatni. (7) A mederbe és azk környezetébe bármifée huadék vagy szennyvíz eheyezése tis. (8) A vízgazdákdási terüetekke kapcsats bármiyen tevékenység esetén az 995. évi LVII. tv. eőírásait be ke tartani. Az építési övezetek besrása ehet: ÉPÍÉSI ÖVEZEE ELŐÍÁSAI kiaakut - nem kiaakut 5.. iaakut építési övezetek közös eőírásai (az övezeti je eső számkódja jezi: 0) () A kiaakut övezet az építési övezet beépítési módjára és teekméretére vnatkzik. 4

17 () A kiaakut építési övezetben, új teekaakítás, teekrendezés esetén a jeen rendeet eőírást ke figyeembe venni. () Az építési övezeti eőíráskat a krábban kiaakut tekek beépítése vaamint a krábban épüt épüetek bővítése, átaakítása esetében is akamazni ke. Nem szabad sem bővíteni, sem átaakítani azkat az épüeteket, ameyek heyszínrajzi eheyezkedése vaamint hmkzatietve gerincmagassága etér a hatáys eőírásktó. Ezen épüetek bővítése, átaakítása csak a hatáys eőírásk betartásáva engedéyezhető. Ezen krátzás nem vnatkzik a megévő épütek feújítására, vaamint az üres tetőterek utóags beépítésére. (4) A már kiaakut teekméretné és beépítési módná az eőíráskat építési tevékenység esetén kiaakutnak ke tekinteni, ebben az esetben az építési tevékenység srán a teekméret és a beépítési mód övezeti, eőírásai nem vnatkznak rá. (5) Az építtető evi építési engedéyezési ejárás keretében kezdeményezheti az építési eőírásk tétees meghatárzását. (6) Az építés övezetben rögzített egkisebb teekméret aatti már kiaakut építési teek teekmérete tvább nem csökkenthető a szabáyzási tervapn jeöt közterüeti határrendezést kivéve. A már így kiaakut teek beépíthető, ha a teekre vnatkzó egyéb átaáns érvényű és heyi építési eőírásk betarthatók. (7) iaakut szabáyzási kategóriába srt építési övezetben a beső teekhatárk teekhatár rendezése következtében a teekterüet max. 5%-ka vátzhat az övezeti eőíráskat közeítő irányban a 006. december -ei áapthz képest. 6.. Nem kiaakut építési övezetek közös eőírásai (az övezeti je eső számkódja, je: ) () A nem kiaakut építési övezeten beü kijeöt még nem, vagy jeemzően nem beépített vagy átaakításra szánt nem kiaakut szabáyzási kategóriába srt (tvábbiakban nem kiaakut) terüeteken az új építési tekek kiaakításának szabáyait, a beépítettség és zödfeüet fedettség mértékét, az újnnan eheyezkedő építményekke kapcsats eőíráskat a szabáyzási tervap, vaamint a HÉ határzza meg. () Ha a teek jeenegi jeemzői az () bekezdésben rögzített építési eőírásknak nem feenek meg, de az etérés a krábbi eőírásk szerint aakut ki, az aább fesrt szabáyk szerint ehet építési munkát, i. teekaakítást végezni. a) Ha a teek jeenegi beépítettsége nem fee meg az építési eőírásknak, a megévő épüet feújítható, de sem a beépítettség, sem az épüet(ek) szintterüete, építménymagassága nem növehető, kivéve a tetőtér-beépítés, amey esetben az építménymagasság és a beépítettség megtartása meett a szintterüet növeése megengedhető. Ha az épüet ebntásra kerü, a teket beépíteten teeknek ke tekinteni és az () bekezdés szerinti eőíráskat ke akamazni. b) Ha a teek jeenegi méretei nem feenek meg az építési eőírásknak akkr a teekméretek a szabáyzási tervapn jeöt közterüeti határrendezést kivéve tvább nem csökkenthetők és a teek beépíthető, ha a teekre vnatkzó egyéb átaáns érvényű és heyi építési eőírásk (eő-, da- hátsókert méretek, tűztávság stb.) betarthatóak. c) Ha a teek jeenegi beépítési módja és az eőkert nagysága nem fee meg az építési eőírásknak az eőírástó etérő beépítési mód megtartható, de az épüetek csak a 5

18 teekre vnatkzó egyéb átaáns érvényű és heyi építési eőírásk betartása esetén és az eőírásk szerinti építési heyen beü, bővíthetők. d) Ha a teek jeenegi építményeinek építménymagassága meghaadja az építési eőíráskban eőírt értéket, a megévő építmények bővíthetők, de a bővítményekre küön számíttt építménymagasság az eőírt értéket nem haadhatja meg. Ha a megévő építmények ebntásra kerünek, a teket beépíteten teeknek ke tekinteni és a vnatkzó építmény magassági eőíráskat ke érvényesíteni. 7.. Építési övezetek átaáns eőírásai () Az üdüőkörzet teepüéseinek beépítésre nem szánt terüetein 000 m -né kisebb teket kiaakítani nem szabad. () A már beépüt tekek megsztása nem engedéyezhető, ha az sztás eredményeként a keetkező tekek beépítettsége az adtt terüeten érvényes szabáyzási eőírásk áta megengedett mértéket meghaadná. () Az üdüőkörzet terüetére kívürő - a regináis szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszerre szennyvízcsatrnaháózatn keresztü történő csatakzás kivéteéve - szennyvizet bevezetni tis. (4) Az üdüőkörzet terüetén keetkezett tisztíttt szennyvíznek a Baatn vízgyűjtő terüetérő történő kivezetésérő a gazdasági és műszaki szempntk méregeéséve ke gndskdni. (5) Az üdüőkörzet teepüéseinek közigazgatási terüetén a megépüt szennyvízcsatrna-háózatra vaó rákötés köteező. (6) Az üdüőkörzet teepüéseinek beépítésre nem szánt terüetén, amennyiben nincs ehetőség a közcsatrnára történő csatakzásra, új épüet építésére építésügyi hatósági engedéyt adni csak vízzáró szennyvíztáró i. a környezetvédemi és a vízügyi hatóság áta efgadtt egyedi szennyvíz-eheyezési kisétesítmény (krszerű csatrna-közműpótó) megéte esetén ehet. (7) Ah új épüet építését e törvény nem engedi, a megévő épüetek bővítése e törvény hatáybaépése után - a vnatkzó szabáyzási eőírásknak megfeeően, ah ezze a ehetőségge 989. január. után még nem étek, egfejebb 5 m -re - egy akamma engedéyezhető. (8) Az üdüőkörzet teepüéseinek közigazgatási terüetén - a teepüési és tájkarakter védeme érdekében m - né nagybb összes szintterüetű, csarnk jeegű épüetek építését csak a vársk beépítésre szánt terüetén szabad engedéyezni. 4 (9) A teepüések beépítésre nem szánt részén terepszint aatti építmény aapterüete a teek 0%-át nem haadhatja meg. (0) A teepüések beépítésre nem szánt terüetén 0 méterné magasabb építményeket a környezethez (a dmbrzati és növényzeti adttságkhz) ieszkedően ke eheyezni. () A 0 m-né magasabb építmények építési engedéy iránti kéreméhez tájesztétikai vizsgáatt és küön jgszabáyban meghatárztt átványtervet ke meékeni. 5 () Bányanyitás csak a rendkívüi értékű, az rszág más terüetén fö nem ehető ásványi kincs, ietve a heyi, tájba iő építkezés nyersanyagai (kő, hmk, kavics) eőheyének terüetén - környezeti hatásvizsgáat aapján - engedéyezhető. 6 () A teepüések közigazgatási terüetének a tó feő átható részén mindenfajta bányászati tevékenység tis évi CII. tv évi CLL. tv.. () évi CII. tv évi CII. tv évi CII. tv évi CII. tv. 4. 6

19 (4) A teepüések közigazgatási terüetén új huadékerakók és huadékártamatanítók nem étesíthetők és a megévők nem bővíthetők. (5) A teepüések közigazgatási terüetén évő huadékerakó, huadékkezeő teepek terüeti bővítés néküi krszerűsítésére, ietve ha ez nem ehetséges, feszámására - a partközei várskban a szeektív huadékgyűjtési és huadékkezeési rendszerre aapztt - huadékgazdákdási tervet ke készíteni. 7 (6) Az egy tömbön beüi terüetfehasznáási vagy építési övezeti határvnaak, vaamint eőés hátsókert méretek evi teekaakítási vagy építési engedéyezési ejárás keretében pntsíthatók, ha. az érintett övezetre vnatkzó eőírásk a pntsítás után is érvényesíthetők maradnak,. a pntsítássa az érintett szakhatóságk és tuajdnsk is egyetértenek. (7) A zödterüetek nem kerühetnek más terüetfehasznáási egységbe, a megevő erdőterüetek nem kerühetnek beépítésre szánt terüetbe, a tervezett erdők összterüete pedig nem csökkenhet. (8) A akó- és üdüőterüeteken égszennyezésse járó EAO tevékenység céjára új épüet építése (p.: asztas üzem, autófényező üzem stb.) nem engedéyezhető, a megévő nem bővíthető. (9) A akó- és üdüőtekek pinceszint, i. terepszint aatti épüetrészei csak az építési heyen beü engedéyezhetők, és szintterüete a teekre vnatkzó beépítési % szerint számíttt érték egfejebb kétszerese ehet. (0) Az egyes övezetekben eőírt egnagybb építmény magasság mértéke az épüet ejtő dai utcai hmkzatáná nem éphető tú sík terep i. 0%-ná kisebb ejtés esetén. 0-0 %-s ejtő esetén a ejtődai hmkzatnak a magassága az övezetre eőírt építménymagasságná,0 m-re ehet több. () Ha a sajáts eőírásk, i. egyéb védeemre vnatkzó jgszabáyk másként nem rendekeznek a teepüés terüetén rekám és infrmációs tábák, vaamint hirdető tábák eheyezése csak építési engedéyezési terv aapján heyezhetők e. () Csak a teepüésképet ietve környezetét nem zavaró, nem rntó rekámhrdzó berendezés eheyezése engedhető meg. özterüeten új rekám- és hirdető-berendezés csak az érintett tömb tejes utcaszakaszára készített, és a eepüésfejesztési és Idegenfrgami Bizttság áta véeményezett utcabrzási terv aapján engedéyezhető. () Az építési heyen kívü eheyezkedő megévő önáó épüeteken csak áagmegóvási munkáatk végezhetők, funkcióvátásukra engedéy nem adható. (4) A év csmópntná, a Móricz Zsigmnd, a 7. sz. fő és a öröshegyi mentén közterüetrő közvetenü önáó garázs nem nyitható. (5) Önáó meéképüet építménymagassága nem épheti tú a,5 m-t. (6) A terepszint aatti építmény föött kiaakíttt zödfeüetet és a tetőkert zödfeüetét a teek aktív zödterüetének ehet tekinteni a födtakarás mértékétő függően az OÉ- ban meghatárzttak szerinti csökkentő értékekke évi CII. tv.. 7

20 (7) Szabáyzási vnan és a közterüette határs kerítés étesítése esetén minden esetben építési engedéyt ke kérni. (8) A teepüésen,5 m-né magasabb kerítés nem építhető, ez aó kivétet csak a sprtpáyák kerítése jeenthet. (9) A beépíthetőség mértéket az építési övezeti eőírásk szerinti minimáis teekterüet kétszeresét meghaadó építési tekekné csak az övezetre eőírt minimáis teekterüetet kétszeresére ehet vnatkztatni az övezetre eőírt beépítési %-t, kivéve ha az így számíttt beépítettség az 5%-t nem éri e, mert ebben az esetben a tejes terüet 5%-a építhető be. (0) eekösszevnás csak tt engedéyezhető, ah az összevnássa kiaakuó teek az építési övezeti eőíráskhz közeít és az övezeti eőírás szerinti teekméret hármszrsát nem haadja meg. () 0%-ná meredekebb terepejtés esetén az építési hatóság bármey építési övezetben erendeheti, hgy az építési engedéy kéreemhez taajmechanikai szakvéeményt ke meékeni. () Az aacsnyan fekvő terüeteken és,0 m-t meghaadó terep beavatkzásk esetén ha az a taajmechanikai szakvéemény aapján indkt az építési hatóság az építési engedéyezési tervhez erendeheti hidrgeógiai munkarész készítését a rétegvizek biztnságs evezetése érdekében. () Ah a szabáyzás eőírja a környezet beépítéséhez, architektúrájáhz vaó ieszkedést, tt az engedéyezéshez az ieszkedés követeményeit az építési hatóság áapítja meg. (4) Megévő épüetek hmkzat feújítása, hmkzat színezése és festése, bármey utcaképi eem megvátztatása építési engedéykötees a Baatn vízpart-rehabiitációs terv (9/005. (V. 5) NM rendeet) áta érintett terüeten és az értékvédemi terüeteken. (5) Építési teek kiaakításáhz szükséges és közmű étesítésének kötségei az érintett ingatan tuajdnskat terhei. (6) A teepüések beépítésre szánt terüete, beterüete nem növehető azkban a teepüésekben, ah a szennyvízcsatrna-háózat nem épüt ki, vagy a szennyvízcsatrna-háózat nem megfeeő kapacitású tisztítóműre csatakzik, vagy a háózatra rákötött akásk i. üdüőegységek száma nem éri e a 80 %-t. (7) A teepüések beépítésre szánt terüetein, beterüetein, ah a szennyvízcsatrna-háózat nem épüt ki, ietve a tisztítómű tvább nem terhehető, új épüet építésére építési engedéy és a megevő épüet rendetetésének megvátztatására irányuó engedéy nem adható ki, amennyiben a rendetetésvátzás többetszennyvíz kibcsátásáva jár. Ha az érintett ingatann keetkező szennyvíz evezetését biztsító szennyvízcsatrnaháózat építési munkái megkezdődtek, az építési és rendetetés megvátztatási építésügyi hatósági engedéy kiadható, de a hasznáatbavétei engedéy csak a rákötés tényeges megtörténte után adható ki. (8) A teepüések közigazgatási terüetén csak krszerű, a Baatnra eőírt vízminőségi kategóriáinak megfeeő vízminőséget biztsító technógiájú szennyvíztisztító-teep étesíthető. (9) A teepüés terüetén üzemanyagtötő, kcsimsó és gépjármű-karbantartó műhey csak környezetvédemi hatásvizsgáatta kiegészített engedéyezési terv aapján heyezhető e. () Eő-és dakertbe árusító pavin, üzetheyiség, büfé, szgátató és akókcsi, vaamint knténer nem heyezhető e. 8

21 (4) Az épített környezet és a teepüéskép eőnyösebb aakítása érdekében az ingatanna rendekezni jgsut kötees a beépíteten és a beépített teek fyamats jó karban tartásáró gndskdni és az szükséges kertészeti, vaamint kertépítési munkáatkat evégezni. () Az építési övezetekben szennyvizet szikkasztani, szennyvízze, trágyáva, huadékka vagy vegyszerre a taajt szennyezni tis. () Áattartó épüet, építmény étesítésének fetéteeit a heyi áattartási rendeetben ke meghatárzni. () A teepüések a beépítésre szánt terüeteinek, beterüeteinek növeésekr a növeés terüetének egkevesebb 0%-án zödterüetet ke étesíteni. (45) Az építmények közötti egkisebb távság az I-III. tűzáósági fkzatú nem éghető anyagú, küső térehatáró szerkezetű, faazatú, burkatú, ietve héjazatú akó- és üdüőépüetekné 4,0 m-ig csökkenthető a terüetieg ietékes tűztóság adtt épüetre vnatkzó szakvéeménye aapján beépítési módtó függetenü, ha az egymást átfedő szemben fekvő hmkzatk közü egaább az egyik hmkzatn a nyíásk heyiségenként 0, m nyíó feüetné nem nagybbak, és a nyíáss hmkzatú épüet ez dai hmkzatmagassága a 4,5 m- t nem haadja meg (OÉ-tó etérő szabáyzás, mey a erüeti Főépítészi Irdátó megkérendő etérési engedéyen aapszik). (46) Új épüetet eheyezni beépítésre szánt terüeten, csak: - közveten -kapcsatta rendekező, - háózati eektrms energiáva eáttt, - közmű-háózati vezetékes ivóvízze eáttt, - közmű-háózati szennyvízcsatrnába bekötött teken ehet. Az építési engedéyek kiadásának eőfetétee a szennyvízcsatrna megéte. (47) Új épüet építése csak a 5/996. (II. 9.) BM. endeette hatáyba épett Országs űzvédemi Szabáyzatban meghatárztt tóvíz-mennyiség biztsítása esetén ehetséges. (48) Új épüet építése csak az OÉ..-ában meghatárztt gépjármű-várakzó- és táróheyek biztsítása meett engedéyezhető. A gépjármű táró heyeket esődegesen az ingatank terüetén beü ke kiaakítani. Az Önkrmányzat heyi parkási rendeetben meghatárzhatja a község parkási rendjét. (49) Utcai kerítés étesítése építési engedéy aapján történhet. A kerítés egfejebb,5 m magas áttört jeegű ehet. Üdüőterüeten az ingatank közti kerítés is csak áttört jeegű ehet. Az áttörés mértéke egaább a kerítés feüetének 50%-át e ke, hgy érje, mey a kerítés síkjára merőeges iránybó biztsítandó fyamatsan a kerítés tejes hsszában. (50) Az építési övezetekben újnnan eheyezett, a vízparti rehabiitáció áta érintett épüet utcai építési vnara merőegesen mért vetüeti hssza akóépüetek és üdüőépüetek esetében egfejebb 0,0 m ehet. Sarkteek esetén a vetüeti hsszra vnatkzó eőírást mindkét közterüet feő be ke tartani. (5) Az építési teek beépítésekr, vagy az épüet átaakításakr a tömeg és az utcai hmkzat tekintetében ieszkednie ke: - a hzzá köze áó szmszéds épüetekhez (védett épüetek esetében a védett épüethez); - tömb beépítésekr a hzzá köze évő, vagy szmszéds tömbök beépítéséhez; - nagybb kiterjedésű tömb beépítése esetén a teepüéskép a meghatárzó az ieszkedés megítéésekr. 9

22 (5) Megevő, de az övezeti eőírásktó etérő funkciójú akó vagy üdüő épüet bővítése mey nem eredményez önáó új egység kiaakuását az épüet eredeti funkciójának megtartásáva bővíthető, ha az egyébként a fetéteeknek megfee. (5) A gépjárműparkók, vaamint a hzzávezető és fetáró utak csak a közekedési hatóság engedéye aapján étesíthetők. (988. évi I. törvény). Heyszínrajzi eheyezésük a teekaakítási terv aapján pntsítható. (54) A 5/006 (II. 7) rmányrendeet a teepüésrendezési és építészeti-műszaki tervtanácskró c. rendeetben eőírt építmények tervei tervtanácsi bemutatásra köteesek. Átaáns környezetvédemi eőírásk 8.. örnyezetvédemi eőírásk () A teepüés közigazgatási terüetén csak yan tevékenységek fytathatók, yan étesítmények heyezhetők e, ameyek tejesítik a környezetvédemi követeményeket és a vnatkzó jgszabáyban eőírt határértékeket. () A teepüés terüetén áattartás céjára szgáó építmény eheyezése csak az áatk tartásáró szóó heyi önkrmányzati és a jeen rendeet eőírásai és a vnatkzó egyéb jgszabáyk, hatósági eőírásk együttes figyeembevéteéve engedéyezhető. () Veszéyes huadék az üzemek, intézmények terüetén csak átmeneti jeegge, a vnatkzó jgszabáyk és hatósági eőírásk betartásáva tárható. (4) A taaj és a feszíni, i. feszín aatti vizek védeme érdekében veszéyes huadékt, növényvédő szert, műtrágyát, sózási anyagt csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigeteésű, zárt táróban szabad eheyezni. (5) A teek tuajdnsa kötees gndskdni a keetkező szennyvíz, trágya, kmmunáis huadék és egyéb huadék ártammentes átmeneti tárásáró és a kijeöt teepekre száításáró. (6) A taaj- és taajvíz védeme érdekében kmmunáis szennyvíz beterüeten csak közcsatrnába vezethető. üterüeten, ha a szennyvíz közcsatrnába nem vezethető, csak zárt szigetet szennyvíztáró vagy egyedi szennyvíztisztító berendezés étesíthető, küön engedéy aapján. (7) üterüeten az éővizek partjátó számíttt 50 m, beterüeten, vagy beépítésre szánt terüeten a vízügyi jgszabáy áta eőírt védőtávságn beü új teek nem aakítható, újnnan gazdasági építmény és akóépüet nem építhető. (8) m vagy azt meghaadó bruttó szintterüetű épüet engedéyezése csak a hatáys környezeti hatásvizsgáati és az egységes környezethasznáati engedéyezési ejárásró szóó törvények szerint, annak ejárási rendjéhez igazíttt engedéyezés aapján történhet. (9) Az építési terüetek eőkészítése srán a termőföd réteg védemérő, összegyűjtésérő, kezeésérő, újrahasznsításáró az építtetőnek ke gndskdnia. (0) Építési munkák srán keetkezett huadékt közterüeten vagy más tuajdnában evő ingatann tárni, eheyezni tis, annak engedéye üzemeő teepüési sziárd huadékerakóra vaó eszáításáró az építtetőnek ke gndskdnia. 0

23 () Új épüet, épüetrész építésekr yan terüeteken, ah a zajszint a akóterüeti nrmatívát meghaadja, csak a megfeeő zaj gátó műszaki megdássa készüt épüetszerkezetek engedéyezhetők. () A teepüés terüeten keetkező, összegyűjtött kmmunáis sziárd huadékt csak közegészségügyi és környezetvédemi hatóságk áta engedéyezett erakóheyen szabad eheyezni. () A feszín aatti vizek minőségének védeme érdekében a víz minőségét veszéyeztető anyag, ietve iyen anyagt tartamazó, vagy ebmás esetén iyen anyag keetkezéséhez vezető anyag közveten bevezetése a feszín aatti vizekbe tis. 9.. örnyezetvédemi szabáyzás Levegőtisztaság-védemi követemények () A teepüés tejes terüete a égszennyezettségi aggmerációk és zónák kijeöésére vnatkzó 4/00. (. 7.) vvm rendeet aapján a kén-dixid, szén-mnxid, nitrgéndixid és benz szennyezettség aapján F csprt, a sziárd (PM0) szennyezettség aapján E csprt besrású. () A zónacsprtk értemezése a következő: E csprt azn terüet, ah a égszennyezettség egy vagy több égszennyező anyag tekintetében a feső és az asó vizsgáati küszöb között van F csprt azn terüet, ah a égszennyezettség az asó vizsgáati küszöböt nem haadja meg () A terüeten új égszennyező frrás étesítésekr az engedéyezési ejárásban, a vnatkzó jgszabáykban fgat követeményeket ke érvényesíteni. 8 (4) A község közigazgatási terüetén diffúz égszennyezést kzó tevékenység nem engedéyezhető. (5) A község közigazgatási terüetén a aksságt zavaró mértékű bűzt kzó új étesítmény nem heyezhető e. A megévő bűzfrrásk zavaró bűzkibcsátását a környezetvédemi hatóság bevnásáva intézkedésre ke köteezni. (6) Légszennyező hatássa járó új étesítmények engedéyeztetése srán a jgszabáyban eőírt emissziós határértékek betartásán tú meg ke követeni, hgy a tervező igazja, hgy a étesítmény nem fg yan mértékű kibcsátást kzni, mey az () pntban ismertetett égszennyezettségi zónákra jeemző szennyezettségi szinteket kedvezőtenü befyásná. 8 - /00 (II.4.) rm. rendeet, 4/00.(V.9) öm-eüm-fvm együttes rendeet

24 0. Zaj és rezgésvédemi követemények () A község közigazgatási terüetén az átaáns zajvédemi követeményeket a jeeneg érvényes nemzeti szabáyzás vaamint az önkrmányzat hatáskörébe tartzó kérdésekben Szántód község 0/004. (III..) sz. rendeete tartamazza. 9 () A község zajvédemi övezetei a teepüésszerkezeti tervben akamaztt meghatárzáskka az aábbiak: Üzemi étesítményektő származó zaj terheési határértékei zajtó védendő terüeteken Srszám Zajtó védendő terüet a teepüésszerkezeti tervben akamaztt kategóriák szerint Határérték (LH) az LAM megítéési szintre (db) nappa 7- óra. Üdüőházas terüet, hétvégi házas terüet ertvársias, fausias akóterüet 50. eepüésközpnt vegyes terüet Minden egyéb terüet éjje -7 óra Építőipari kiviteezési tevékenységtő származó zaj terheési határértékei zajtó védendő terüeteken Sr- szá m Zajtó védendő terüet Határérték (LH) az LAM megítéési szintre (db) ha az építési munka időtartama hónap vagy hónap feett évné több kevesebb nappa 6- óra éjje -6 óra nappa 6- óra évig éjje -6 óra nappa 6- óra éjje -6 óra. Üdüőházas terüet, hétvégi házas terüet ertvársias, fausias akóterüet eepüésközpnt vegyes terüet Minden egyéb terüet () A tervezett utak és vasvnaak mentén zajvédemi étesítményeket úgy ke kiaakítani és eheyezni, hgy be- és küterüeten egyaránt tejesüjenek az építési terüeti funkciónak megfeeő zajterheési határértékek a védendő hmkzatk eőtt m- re. (4) Amennyiben a közekedésbő eredő, határértéket meghaadó zaj és rezgésterheés védőberendezések eheyezéséve, vagy más módn (p. frgamszervezés) nem mérsékehető, úgy passzív (épüetakusztikai) védekezés szükséges. Ennek segítségéve az épüetek besejében az egyes funkciókra heyiséghasznáattó függően meghatárztt határértékek betartása biztsítandó. 9 - A zaj- és rezgésterheési határértékek megáapításáró szóó 8/00 (III.) öm-eüm együttes rendeet

25 .. Feszíni, feszín aatti víz és födtani közeg védemi követeményei () A község terüete feszíni szennyeződésérzékenység szempntjábó - fkzttan érzékeny feszíni vízminőség-védemi szempntbó F- vízminőségvédemi terüet. A terüetre vnatkzóan be ke tartani a 000 évi CII. törvény eőírásait. () Építés eőkészítési munkák, tereprendezés srán a munkáatkka érintett terüeten megévő termőfödvagyn megmentésérő, eőzetes etermeésérő és zödfeüet építésben vaó fehasznáásáró az építtetőknek gndskdni ke. () Fetötésre, visszatötésre szennyezett taaj nem hasznáható, minőség-tanúsítvány néküi tötőanyag nem építhető be. (4) Bntás-építés srán eőkerüő taajszennyező anyagt, vagy szennyezett taajt az építtetőknek meg ke vizsgátatni. A kimutattt veszéyességi fknak megfeeően a szennyezett anyagt erakóheyre, vagy ártamatanító heyre ke száíttatni. (5) A teepüés terüetén kntakt taajszennyezést kzó tevékenység nem fytatható. (6) A csatrnáztt terüeteken a keetkező szennyvizeket a csatrnaháózatba ke vezetni. A háózatba csak az eőírt határértékek betartása meett szabad szennyvizet bevezetni. Eőtisztító berendezések (p. aj és zsírfgó műtárgyak) csak a jgszabáyban eőírt eenőrzés meett üzemetethetők. Az ezekben fefgtt szennyezést a huadékkezeés szabáyai szerint ke gyűjteni, és ártamatanítani. (7) A csatrnaháózatba nem bekapcsható terüeteken minden yan étesítmény, meynek működése srán szennyvíz keetkezik csak akkr üzemetethető, ha a szennyvíz gyűjtése és átmeneti tárása zárt, szivárgásmentes táróban, a szippanttt szennyvíz ártamatanítása a kijeöt szennyvízeürítő heyre száítássa történik. (8) Megévő feszín aatti vízkivétei heyet (fúrt kutat) megszüntetni csak az ietékes engedéyező hatóság eőzetes hzzájáruásáva szabad. (9) A község terüetén a kmmunáis huadék gyűjtését, száítását küön önkrmányzati rendeetben megszabtt módn ke végezni. (0) A község közigazgatási terüetén az ipari, kisipari, szgátató és mezőgazdasági étesítményekben fytattt tevékenységek srán keetkező a vnatkzó jgszabáyk szerinti veszéyes huadékt az ártamatanításig, ietve az eszáításig a vnatkzó jgszabáykban eőírt módn, huadék-fajtánként eküönítetten, környezetszennyezést kizáró módn ke gyűjteni. () Veszéyes huadékk erakó, vagy ártamatanító heyre száításáró és ártamatanításáró érvényes hatósági engedéye rendekező (környezetvédemi főfeügyeőségi vagy környezetvédemi feügyeőségi engedéye rendekező) szakváakzó bevnásáva a huadék eőáítójának ke gndskdnia. () Szántód község a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésse szembeni védemérő szóó 7/006.(II.7.) rmányrendeet meékete szerint nitrátérzékeny terüeten heyezkedik e. A nitrátérzékeny terüeten mezőgazdasági tevékenységet fytatóknak be ke tartani a rendeet. meékete szerinti heyes mezőgazdasági gyakrat eőírásait.

26 .. Védőterüetek () Újnnan kiaakíttt égszennyező frrásk körü a /00.(II. 4.) rmányrendeet. meéketében fesrt, küön jgszabáy aapján környezeti hatásvizsgáat-kötees, i. egységes környezethasznáati engedéyezési ejárás hatáya aá tartzó tevékenységek, étesítmények esetében a védemi övezet nagyságát a környezetvédemi engedéyben, i. az egységes környezethasznáati engedéyben határzza meg. () Újnnan kiaakíttt égszennyező frrásk körü a /00.(II. 4.) rmányrendeet. meéketében fesrt, küön jgszabáy aapján környezeti hatásvizsgáat-kötees, i. egységes környezethasznáati engedéyezési ejárás hatáya aá nem tartzó tevékenységek, étesítmények esetében a védemi övezet nagyságát a más hatósági ejárásban az érdemi döntésre jgsut hatóság megkeresésére adtt szakhatósági áásfgaásában határzza meg. () Szántód község terüetén az aábbi védőtávságk betartása szükséges: - Nymvnaas közekedési étesítmények esetében a szabáyzási széesség áta meghatárztt védőtávság. - Szennyvízátemeő műtárgy környezetében 50 m, - üzemanyag tötőámás esetén minimum 50 m, - 6 autóbusz, vagy 50 szeméygépkcsi járműszámt meghaadó befgadó képességű parkó esetén minimum 50 m, - A temető védőtávsága 50 m. ÉÉVÉDELMI ÖVEZEE ELŐÍÁSAI.. ermészeti értékek védeme () Országs jeentőségű táj- és természetvédeem - V- természetvédemi övezet (000 évi CII. tv) - - tájképvédemi, ietve tájkarakter megőrzése szempntjábó kiemet jeentőségű terüet (000. évi CII. tv) - kiemet jeentőségű épített környezeti értékek és régészeti terüetek aövezete (000. évi CII. tv.) - Natura 000 terüetek-európai közösségi jeentőségű természetvédemi rendetetésű terüet (75/004.(.8.) () Országs jeentőségű védett természeti terüet áaptának, jeegének megvátztatása csak a természetvédemi cékka összhangban történhet a 000. CII. tv., a 996. évi LIII. v, vaamint 75/004. (. 8.) rm. rendeet eőírásainak, a védetté nyivánítási rendeeteknek és a természetvédemi kezeési terveknek megfeeően. Országs jeentőségű védett természeti terüetekre közveten kihatássa évő, vagy azt közvetenü érintő más hatósági ejárás srán az esőfkú természetvédemi hatóság (DD- VF) szakhatóságként működik közre. 4

27 ermészeti terüeteken az esőfkú természetvédemi hatóság (DD-VF) az 996. évi LIII. örvény eőírásai szerint ad engedéyt vagy hzzájáruást a terüet áaptát befyásó tevékenységhez. () ájképvédemi, ietve tájkarakter megőrzése szempntjábó kiemet jeentőségű terüet: (-) a) beépítésre szánt terüet nem jeöhető ki, ietve a beterüet nem bővíthető; b) a műveési ág vátás, ietve a más céú hasznsítás csak az adttságknak megfeeő termeési szerkezet, tájhasznáat kiaakítása, ietve a tájkarakter erősítése, vaamint közmű és köz építése érdekében engedéyezhető; c) a kiaakut gemrfógiai frmák (hegygerinc, vögy stb.) megőrzendők; d) új üzemanyagtötő ámás, huadékerakó, huadéktáró teep, vaamint huadékártamatanító kivéve a biógiaiag ebmó szerves anyagk ebntását és tvábbi fehasznáására akamassá téteét végző teepek (kmpsztüzemek), tvábbá huadékátrakó ámás nem étesíthető; e) új viamsenergia-eátási, a táv- és hírköző vezetékek étesítése csak terepszint aatti eheyezésse engedéyezhetők, kivéve, ha terepszint aatti eheyezés védendő értéket veszéyeztetne, kársítana. 0 f) az e,f pntban fgat rendekezés akamazásátó etérni a természetvédemi hatóság áta meghatárztt fetéteekke ehet. (4) ermészetvédemi övezet (V-) A védeemre javast terüetek aövezetén (V-) a természeti és az érzékeny természeti terüeteken a műveési ágak megvátztatása, ietve közmű és köz építése környezeti hatásvizsgáat aapján, a természetvédemi hatóság áta meghatárztt fetéteekke engedéyezhető. (5) iemet jeentőségű épített környezeti értékek és régészeti terüetek övezete () A 000. évi CII. tv. aapján kiemet jeentőségű épített környezeti értékek és régészeti terüetek aövezetén () a törvény eőírásait, vaamint a jeen rendeet 7.. (5.) bekezdésben fgat eőíráskat be ke tartani. (6) Natura 000 Európai közösségi jeentőségű természetvédemi rendetetésű terüetek A terüetre vnatkzóan a 75/004. (.8.) rm. rendeet rendekezik, a terüetre részetes szabáyzási tervet ke készíteni az ietékes szakhatóságk hzzájáruásáva. A terüetek ehatárását jeen rendeet 5. függeéke tartamazza. (7) Védett természeti terüeten taáható nádasban sztáyba srástó függetenü, természetvédemi kezeés kivéteéve ameynek módját a természetvédemi kezeési terv határzza meg tis a ktrás, vaamint minden yan tevékenység, amey a nádas ámányát veszéyezteti, vagy kársítja. 4.. ermészeti értékek heyi védeme () A heyi védeemre javast természeti értékek közé a teepüésszerkezetet hangsúyzó, btanikai, teepüés-utcakép esztétikai és teepüéstörténeti jeentőségge bíró zödfeüeti eemek (fasrk, egyei fák) tartznak. () A védeemre javast értékek esetében a védetté nyivánítási ejárás befejezéséig a természeti értékeket vátzatan frmában ke megőrizni, veük kapcsatban semmifée kársító tevékenység nem fytatható. () A védeemre javast fasrk és egyedi fák kipusztuása és küönösen indkt kivágása esetén pótásukat a megevőve azns fafaj többször iskáztt egyedének akamazásáva ke megdani évi CII. tv évi CII. tv. 4. 5

28 (4) Az értékekke kapcsats tvábbi eőíráskat a védeem hatáyba épése után a Szántód özség Önkrmányzat áta kiadtt, heyi védett természeti értékekre vnatkzó rendeetében ke megfgamazni. (5) A teepüés heyi védeemre javast természeti értékeinek fesrását a 4. függeék tartamazza. (6) A Berettyó, vagy más néven Szántódi-berek, terüetén minden építési tevékenység tis. A Natura 000 enevezésű ista nymán várható védetté nyivánító rendeet érvénybeépéséig a természet mindennemű tt fyó tevékenységet feügyeő védemét a Baatnfevidéki Nemzeti Park Igazgatóság hatóságként vaó bevnásáva ke végezni. A szabáyzási terven jeöt Natura000 terüetekre vnatkzóan a 75/004 (. 8) sz. rendeet eőírásait be ke tartani. (7) Az arbrétum terüetén mindennemű tevékenység fytatásáhz kerttervező szakember jóváhagyása, építési tevékenység engedéyezéséhez kerttervező szakember bevnásáva tervtanácsi jóváhagyása szükséges. 5.. Építészeti értékvédeem () Az építészeti értékvédeem vnatkzásában az adtt teek (építmény) tuajdnsának, i. kezeőjének a régészeti, az építészeti, a történeti vagy teepüésképi jeentőségű értékek védemét, fenntartását és szakszerű fejesztését biztsítania ke. () A teepüés történemi eseményeinek vagy történetiségének hrdzó eemeit védeemben ke részesíteni. () Az építési engedéyezési ejárás srán csak a megévő környezethez és építészeti kutúráhz akamazkdó épüetek engedéyezhetőek. 6.. Országs építészeti értékvédeem eőírásai () A teepüés rszágs építészeti értékvédemi kategóriái: - műemékek - műemékek műeméki környezete (a védetté nyiváníttt műemékke közvetenü határs ingatank, a közterüetrészek és a közterüetrészekke határs ingatank műeméki környezetnek minősünek.) () Az rszágs építészeti értékvédeem hatáya aá tartzó épüetekre és terüetekre vnatkzó szabáykat a 00. évi LIV. örvény, és a 6/00. (. 8.) NÖ rendeet tartamazza. () A uturáis Örökségvédemi Hivata ejárására vnatkzó szabáyk szerint építésügyi hatóságként jár e: - a műemékeken végzendő minden yan építési munka esetében, amey az építésügyi engedéyezés szabáyai szerint engedéykötees, - a műeméki ingatant érintő terüethasznsítási és teekaakítási ügyekben. (4) A uturáis Örökségvédemi Hivata ejárására vnatkzó szabáyk szerint szakhatóságként jár e: - a műeméki környezetben 6

29 (5) A uturáis Örökségvédemi Hivata örökségvédemi hatóságként engedéyezi a következő, egyébként építési vagy más hatósági engedéyhez nem kötött tevékenységeket: - rekámk műeméken történő eheyezése; - a műemék fafeüeteinek vagy szerkezeteinek, tvábbá aktórészeinek és tartzékainak tudmánys vagy műszaki céú kutatására, fetárására irányuó munkák; - a műemék funkciójának, hasznáati módjának megvátztatása; - műemékhez tartzó ingatanterüeten fa kivágása, teepítése, tereprendezés; - a műemék jeegét és megjeenését befyásó fényfrrás eheyezése, ietve üzemetetése. (6) A teepüés műemékeinek fesrását az. sz. függeék tartamazza. 7.. Heyi építészeti értékvédeem eőírásai () Az építészeti örökségnek azk az eemei, ameyek értékük aapján nem részesünek rszágs védeemben, de a sajáts megjeenésükné, jeegzetességükné, teepüésképi vagy teepüésszerkezeti értékükné fgva a térség, ietőeg a teepüés szempntjábó kiemekedőek, hagymányt őriznek, az tt ét emberek és közösségek munkáját és kutúráját híven tükrözik, a heyi építészeti örökség részét képezik. () A heyi építészeti örökség értékeinek fetárása, számbavétee, önkrmányzati rendeette történő védetté nyivánítása, fenntartása, fejesztése, őrzése, védemének biztsítása a teepüési önkrmányzat feadata. () A teepüés heyi építészeti értékvédemi kategóriái: - Heyieg védett egyedi épített értékek - fesrásukat a. függeék tartamazza. (4) Az építési engedéyhez kötött építési munkák esetében a heyi egyedi építészeti védeem aá vnt épüetek esetében femérési tervdkumentációt ke készíteni, mey tartamazza az etérő szintek (pince is) aaprajzain tú az épüet jeemző metszeteit, hmkzatait is. A femérési tervnek tartamaznia ke ftódkumentációt, meyen a védett épüet küső és beső értékei és környezete is megjeennek. A femérési tervnek ki ke terjednie az építészeti értékek, hmkzatképzés, beső kiaakítás, az épüethez tartzó eredeti kiegészítők (p.: kapuk, abakk, ajtók) részeteire is. Az épüetek átaakításáná az eredeti áaptk visszaáítására ke törekedni, ietve az értékeket meg ke őrizni. Utcaképi tervet ke készíteni, meyet ftódkumentációva ke kiegészíteni. Az utcaképi terv egaább a szmszéds - teket fgaja magába akkr is, ha eseteg közterüet váasztja e a védeem aatt áó épüettő. (5) A heyieg védett egyedi épített értékek istájára bjektumt fevenni i. bjektumt töröni csak a teepüési főépítész eőzetes engedéye aapján ehetséges. A védett épüet feújítása, átaakítása vagy rendetetésének megvátztatása szintén csak a teepüési főépítészi jóváhagyássa ehetséges. (6) A teepüés arcuatáhz tartzó jeegzetes fasrk, mint az építészeti értékvédeme kiegészítői - megőrzendők, kertészeti számbavéteük és gndzásuk szükséges. (7) Heyi védeem aatt áó terüet és épüet esetében építési engedéy kiadásáhz, tvábbá minden rekámfeüet és tárgy, vaamint küső viams- és gépészeti berendezés eheyezéséhez kerttervező szakember bevnásáva tervtanácsi (annak híján megyei 7

30 főépítészi) jóváhagyás szükséges. Az építési engedéyezési terv köteező része a kerítésés a kertészeti terv. 8.. Az építészeti értékvédemi kategóriákka érintett épüetek és terüetek sajáts eőírásai () A műemékek és a műeméki környezet sajáts építési szabáyai: - A műemékieg védett terüeteken, a átható módn eheyezett közművezetékek, és berendezések építési engedéyezési ejárása srán a műeméki hatóság szakhatósági áásfgaását ki ke kérni. - A műeméki környezetben és műeméki jeentőségű terüeten a közműveket föd aatt ke eheyezni, küönös tekintette a égkábeek megszüntetésére. - A védett terüeteken az utcai díszburkatk anyaga kiseemes burkókő egyen. - A burkt feüetek kiaakításában kmbinát burkatfeüetek is megjeenhetnek (aszfat, betn, kiseemes betn) abban az esetben, ha a burkati tervhez a műeméki hatóság a hzzájáruását adja. - Az utcáhz, utcaképhez, tömbbesők beső tereihez tartzó minden utcabrt, mikrarchitektúra eemet azk eheyezése eőtt a műeméki hatóságga egyeztetni ke. - Az utcák, terek kiaakításáhz minden esetben közterüet rendezési tervet ke készíteni, mey tartamazza a burkati terveket, mikrarchitektúra eemeket, zödfeüeti kivitei terveket. A közterüeteken eheyezhető utcabr jeegű pavinkat, azk kivitei és színezési terveit. - Csak műeméki környezetbe iő, stíusban nem idegen hagymányőrző eemek és építmények engedéyezhetőek. () A heyi védeem aá tartzó épüetek sajáts építési szabáyai: A heyi védeem aá tartzó épüetek esetében az építési engedéyezési ejárás srán ki ke kötni, hgy az épüet nem bntható e (csak éetveszéy esetén). A heyi védeem aatt áó épüetek esetében bármiyen küső vátztatást érintő építési tevékenység, bővítés, átépítés p. hmkzatvakás, színezés, nyíászáró csere, tető feújítás, tetőtér beépítés csak részetes értékvizsgáatn aapuó engedéyezési terv aapján ehetséges. Az átaakítás srán meg ke őrizni: a teekhasznáat módját az épüet tömegét, hmkzatát, anyaghasznáatát, jeegzetes frmai kiaakítását a hmkzati díszítőeemeket az eredeti épüetkiegészítőket p. nyíászárók, kapuk, fa épüeteemek a műszaki kkbó szükségessé váó bntás esetén az épüetrő femérési dkumentációt és ftókat ke készíteni, ennek archiváásáró gndskdni ke. 9.. égészeti védeem () A teepüés védett régészeti terüeteit a. függeék tartamazza. () Födmunkákka járó beruházáskka a nyivántarttt régészeti eőheyeket a kuturáis örökség védemérő szóó törvény aapján e ke kerüni. () A még beépíteten terüeteken e ke készíteni a régészeti eőheyek tpgráfiáját, a veszéyeztetett régészeti eőheyek fetárását, és biztsítani azk anyagának megfeeő eheyezését. (4) A védetté nyiváníttt régészeti eőheyen tis yan tevékenységet fytatni, amey a eőhey áaptrmását eredményezheti. A régészeti terüeten az építkezés, födmzgatás megkezdését a munkák megindítása eőtt a Megyei Múzeumnak be ke jeenteni. 8

31 (5) A régészeti fetárás kötségeit a mentő fetárásk kivéteéve annak ke fedeznie, akinek érdekében a fetárás szükségessé vát. (6) A régészeti emékek és eetek eőkerüése esetén a eetmentést a vnatkzó törvény (00. évi LIV. törvény) és kapcsódó rendeetek (Lásd 6/00. (. 8.) NÖM rendeet, 7/00. (. 8.) NÖM rendeet, 8/00. (. 8.) NÖM rendeet, /00. (II. 5.) NÖM rendeet, 7/00. (VI..) NÖM rendeet) aapján ke biztsítani. (7) A uturáis Örökségvédemi Hivata ejárására vnatkzó szabáyk szerint szakhatóságként jár e: - a nyivántarttt régészeti eőheyeken. (8) A Hivata örökségvédemi hatóságként engedéyezi a következő, egyébként építési vagy más hatósági engedéyhez nem kötött tevékenységeket: - a védetté nyiváníttt régészeti eőheyeken végzendő, 0 cm méységet meghaadó födmunkáva járó, ietőeg a terüet jeegét veszéyeztető, befyásó vátztatás - régészeti eőheyen 0 cm méységet meghaadó tereprendezési munkák (9) A Hivata a kuturáis örökségvédeem körében - a természetvédemi őrszgáat közreműködéséve gndskdik a régészeti örökség védeméve kapcsats feadatkró OLÁOZÁSI EÜLEE ELŐÍÁSAI 0.. () A bűzös, fertőzés-veszéyes teephey védőterüetének krátzási terüetén, a szabáyzási tervapn jeöt tekeken, i. teekrészeken száásjeegű, pihenési céú, intézményi, tvábbá éemiszer-fedgzás és éemiszer-raktárzás céjait szgáó építmény, vaamint üzemi méretű áattartó teep étesítése nem engedéyezhető. () A vas védőterüetének krátzási terüetén szabáyzási tervapn jeöt tekeken, i. teekrészeken a vas védőterüete miatt építmény csak az OÉ 6.. (7) bekezdésében, vaamint a vasró szóó 99. évi CV. örvény 0. -ában eőírtak figyeembevéteéve heyezhető e bármiyen étesítmény. () A közmű védőterüetének krátzási övezetében a tekek szabáyzási tervapn jeöt részén közmű védőtávsága miatt építmény csak az építés fetéteeit eőzetesen tisztázó evi építési engedéy aapján heyezhető e. (4) Védőfásítási krátzási (beütetési köteezettség) terüeten a szabáyzási terven jeöt fásítás terüetén építési hey nem aakítható ki. Ha a jeöt teekrész jeeneg beépített, a teekrészre eső épüetek nem bővíthetők, nem újíthatók fe. A védőfásítás egaább két fasr teepítését jeenti, ha a szabáyzási tervap másként nem jeöi. (5) Eróziónak fkzttan kitett terüet övezetében építési engedéy csak részetes getechnikai szakvéemény aapján, az tt meghatárztt (aapzási, terüetstabiizáási) módn adható. (6) Az eróziónak fkzttan kitett terüet (P-) övezetén a 000. évi CII. tv. eőírásait ke akamazni. (7) A Baatn tómederre a 000. évi CII. törvény (D-) tómeder aövezet eőírásai az irányadóak. 9

32 (8) A tómederben (D- övezet): a) a Baatn tómedre az érvényes partvna-szabáyzási tervben meghatárzttakn túmenően nem csökkenthető b) a Baatn jgi partvnaát a partvna-szabáyzási tervtő etérően megvátztatni és az éőviágra, a vízminőségre kárs befyássa bíró tevékenységet végezni nem ehet. c) A parti móó, huámtörő és kikötői étesítmény kivéteéve a tómederbe áandó étesítmény, sziget stb. nem építhető; d) A parti éőviág védeme érdekében a tómederbe a nád gyökérzónáit kevésbé sértő, ideigenes jeegű, csak az üdüési, ietve hrgászidényben hasznáats műtárgy (p. csónakkikötő, strandétesítmények) heyezhető e; e) az I.-III. sztáyú nádasban, i. attó egaább m-re, a környezeti kárehárítás vagy az éet- és baesetvédemi indkbó szükséges beavatkzás eseteitő etekintve tis minden yan mechanikai beavatkzás (ktrás, fetötés, építés, vizi áás-, csónak-, hrgászhey-étesítés), amey a nádas ámányát, annak minőségét kársítja, ietőeg a nádas pusztuását eredményezheti. f) a IV.-V. sztáyú nádasban védett természeti terüet kivéteéve az e) pnt szerinti tevékenység a vízi áás étesítés kivéteéve, a hatóság engedéyéve végezhető, vízi áás a jegyző engedéyéve étesíthető. g) a védett természeti terüeten taáható nádasban sztáyba srástó függetenü, természetvédemi kezeés kivéteéve ameynek módját a természetvédemi kezeési terv határzza meg tis a ktrás, vaamint minden yan tevékenység, amey a nádas ámányát veszéyezteti, vagy kársítja. h) a tómeder nádasában, vaamint a védett természeti terüeten evő nádas terüetén, a kihirdetett partvna szabáyzási és vízpart-rehabiitációs terv áta kijeöt kikötésre akamas partszakaszkn engedéye rendekező kikötők esetén egfejebb 5 méter szées bejáró, vaamint a megevő közhasznáatú strandk eőtt, fövenyes strandszakasz kiaakítása érdekében a IV.-V. sztáyú nádasban, egfejebb 0 méter szées bejáró a hatóság engedéyéve fenntartható. i) az üzemetetési engedéykötees vízi jármű, amey nem rendekezik üzemetetési engedéye és kiépített kikötőben kikötőheye, a tómeder terüetén nem tárható. j) a nyivántartásba vétere nem köteezett vízi jármű a tómeder terüetén csak kiépített kikötőben tárható. (9) A feszíni szennyeződésre fkzttan érzékeny terüetek aövezetén (-): a) krátztt vegyszer- és műtrágya-hasznáatú, környezetkíméő vagy extenzív mezőgazdasági termeés, ezen beü integrát szőőtermesztés fytatható; b) új huadékerakó, huadéktáró, huadékkezeő teep kivéve a biógiaiag ebmó anyagk ebntását és tvábbi fehasznáására akamassá téteét végző teepek (kmpsztüzemek), vaamint a huadékátrakó ámás és vegyszertáró nem étesíthető. (0) A feszíni szennyeződésre érzékeny terüetek övezetén (S-) környezetkíméő erdő és mezőgazdasági termeés fytatható. 4 () A --as feszíni szennyeződésre kevésbé érzékeny terüeteken szennyvíztisztító, huadékkezeő teep, huadéktáró ámás nem étesíthető. A terüet a V--es természetvédemi védeemre javast terüetbe esik, meynek eőírásait figyeembe ke venni. () A közművek védőtávságára vnatkzó eőíráskat jeen rendeet egyéb eőírásait és az ágazatnkénti közműeőíráskat ke figyeembe venni. () A sajáts jgintézményekke érintett tekek heyrajzi száms fesrását az. és. meéket tartamazza évi CLI. tv évi CII. tv évi CII. tv.. 0

33 EGYÉB ELŐÍÁSO.. () Beépítésre szánt terüeten ah új épüet építését e rendeet nem engedi, a megévő épüetek bővítése egfejebb 5,00 m re egy akamma engedéyezhető az 998. január -i áaptkhz képest. () A teepüésen csak yan étesítmények üzemetethetők, ameyek a kiemeten védett kategória evegőtisztaság védemi eőírásait tejesítik, és nem kznak a vnatkzó jgszabáyban az eőírt határértékné magasabb zaj,- ietve rezgésterheést. () A teepüés közigazgatási terüetén új huadékerakó és huadékártamatanítók nem étesíthetők és a megévők nem bővíthetők. (4) Beépíteten terüet gndzásáró, gymtaanításáró, a paragfű irtásáró a tuajdns fyamatsan kötees gndskdni. (5) A teepüési terüetek aövezetén a) a teepüésrendezési tervek történeti, építészeti, teepüésszerkezeti adttságaiva, vaamint a feszíni vízrendezésse fgakzó szakági munkarészeit, ietve a vízpart-rehabiitációs szabáyzási követeményekke érintett terüetekre készüt tanumányterveket a teepüésrendezési tervekben és a heyi építési szabáyzatban köteezően figyeembe ke venni. b) új beépítésre szánt terüet határa utcahatársan nem aakítható ki; c) az új beépítés szabáyzásakr a megévő beépítési magassághz ke igazdni; d) a megévő építmények feújításának, heyreáításának, átaakításának és krszerűsítésének ehetőségét e törvény szabáyzási eőírásainak figyeembevéteéve a heyi építési szabáyzatban ke meghatárzni. (6) A teepüés közigazgatási terüetén megvaósuó teekaakítás, parceázás srán a köz és járda vaamint a közműháózatk (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, eektrms, gáz, teefn, kábe V, stb.) kiépítése tejes egészében azn ingatank tuajdnsainak a köteezettsége, akiknek az érdekében a teekaakítás, parceázást történik. Az önkrmányzat a közművek kiépítésének kötségeit kéreemre támgathatja. (7) Beépítésre szánt terüeten, az építési teken eheyezhető építmények egkisebb építménymagassága egy szintmagasság ehet. (8) Amennyiben a megévő épüet funkciója etér az e rendeet szerinti funkciótó, úgy a megévő épüet bővítése esetén az építmény eredeti funkciója megtartható... özterüetre vnatkzó eőírásk () özterüeten új rekám és hirdető-berendezés csak az érintett tömbre készített és az önkrmányzat ietékes bizttsága áta véeményezett utcabrzási terv aapján engedéyezhető. () A teepüés értékvédemi övezetének közterüetén, ha a vnatkzó eőírásk másként nem rendekeznek, hirdető és rekámberendezés magassága nem haadhatja meg a 5,0 m-t, feüete nem ehet,0 m -né nagybb. A feüet meghatárzásának az egymástó,0 m- né nem távabb fekvő hirdető berendezések együttes feüetét ke figyeembe venni.

34 () özterüeten a,0 m -t meghaadó méretű rekámhrdzók egymástó vaó távsága nem ehet kevesebb, mint a közekedési terüet szabáyzási széessége. (4) özterüeten pavin eheyezését csak eőzetes tervtanácsi véemény aapján ehet engedéyezni. A pavin bruttó aapterüete nem haadhatja meg a 0,0 m - t, építménymagassága pedig a,0 m-t. A pavint a járda test feői széétő egaább, m-re ke eheyezni, a pavin meett a szabadn maradó járda széessége egkevesebb,0 m ke egyen... Zödfeüeti eőírásk () A Szabáyzási erven jeöt teken beüi köteező zödfeüeten, a teek be nem építhető teekrészén építési hey nem jeöhető ki. () özterüeten a hiánys fasr esetén a pótás ehetőséget biztsítani ke. () A 6,0 m szées szabáyzási széességű közekedési céú közterüeten kétdai, a,0 m-né i. anná kisebb szabáyzási széességű közekedési céú közterüeteken egaább egydai fasrt ke teepíteni, i. a megévők védemérő gndskdni ke. (4) Zödfeüetek reknstrukciója csak kevees tájépítész áta ekészített kertészeti tervek aapján végezhető. (5) Az építési tömbökben biztsítandó zödfeüeti arányt a jeen rendeet.. határzza meg. (6) A fásíttt parkók terüetének 50%-a az építési övezet zödfeüeti fedettség számításáná figyeembe vehető. 4.. Átaáns közmű eőírásk () A közüzemi közműháózatk és közműétesítmények, így - a vízeátás, - a szennyvízevezetés, - a csapadékvíz-evezetés - a födgázeátás, - viamsenergia-eátás, - a kábe- V - a távközés, hírközés étesítményeit közterüeten vagy a közmű üzemetető tekén beü ke eheyezni. Az eheyezésné az érvényes megfeeő ágazati szabványkat és eőíráskat be ke tartani. Az eőírásk szerinti védőtávságn beü mindennemű építési tevékenység csak az ietékes üzemetető hzzájáruásáva engedéyezhető. () Az újnnan épüő szennyvíz- és csapadékvíz-evezető csatrnaháózat csak eváaszttt rendszerű ehet. () Útépítésné, reknstrukcióná a tervezett közművek egyidejű kiépítésérő, a csapadékvizek evezetésérő és a megévő közművek szükséges egyidejű reknstrukciójáró gndskdni ke.

35 (4) A közterüetre eső feesegessé vát közművek ha a teek közterüeti besrása megszűnik ebntásáró az önkrmányzat kötees gndskdni, majd ehetőség szerint a heyén fásítani. (5) üterüeten beépítésre nem szánt rendetetésbe srt terüeten csak a terüet rendetetésszerű hasznáatáhz, műveéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése engedéyezhető. (6) Védett épüeten vagy teepüésképieg-építészetieg védett terüeten, műeméki környezetben evő épüet hmkzatán megjeenő közművezetékek, épüetgépészeti tartzékk (knvektr, kíma) étesítéséhez az ietékes hatóság (ÖH) hzzájáruását be ke szerezni. (7) A szükséges tóvizet új közművesítés, vagy ivóvíz-vezeték cseréve érintett terüeteken födfeetti tűzcsapkró ke biztsítani. (8) Csapadékvíz-evezető árkk étesítése, ietve minden vízrendezési, vízkár-ehárítási tevékenység csak a vízügyi hatóság engedéyéve végezhető. (9) A teepüés terüetére kívürő a regináis szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszere szennyvízcsatrna háózatn keresztü történő csatakzás kivéteéve szennyvizet bevezetni tis. (0) Az ingatank szennyvízcsatrna háózatra vaó rákötése köteező, mey a tuajdns köteezettsége 5.. Ágazatnkénti közmű eőírásk () Vízeátás a) A védőtávságn beü építmény eheyezése nem engedéyezhető. b) üterüeten akás, kereskedemi, vendégátási céú száásjeegű új épüet építése vagy megévő épüet fesrt céra történő átaakítása csak az ÁN áta is efgadtt egészséges ivóvíz-eátás megéte esetén engedéyezhető. () Csapadékvíz-evezetés a) A vízvezető eemeket, az árkkat, műtárgyakat fyamatsan karban ke tartani, i feújítani. üönösen fnts ez a kis esésű szakaszkn. A karbantartáshz szükséges szabadn hagyandó sávt, az átaáns érvényű rendekezések aapján ke biztsítani. b) A nagy esésű, eróziónak kitett részeken a vízvezető eemek méretezését, i. a ejtésvisznykat a taajmechanikai vizsgáatk aapján számíttt határsebességek figyeembevéteéve ke meghatárzni. Szükség szerint mederburkatt és eséscsökkentő műtárgyakat ke beépíteni. Az éővízbe vaó betrkás eőtt iszapfgó műtárgyakat ke étesíteni. A vízminőségre kárs anyagk visszatartásának, etávításának ehetőségét (p. titó) biztsítani ke. Sűrűn beépített, frgamas beterüeti részeken zárt csatrnaháózatt ke kiépíteni, tisztító aknák közbeiktatásáva Ezek rendszeres tisztításáró gndskdni ke. c) A csapadékvizek kmmunáis szennyvízháózatba vaó bevezetése tis. d) A méy fekvésű részeken a vízvezető eemeket úgy ke kiaakítani, hgy az egyben a kárs taajvízszint süyesztését is megdja.

36 e) A szennyvíz eheyezése tekintetében a Baatn iemet Üdüőövezet erüetrendezési ervének efgadásáró és a Baatni erüetrendezési Szabáyzat megáapításáró szóó 000. évi CII. örvény i. az azt módsító 005. évi CLL. örvényben eőírtak szerint ke ejárni. () Viams energia-eátás a) A teepüéskép védeem szempntjábó az új vagy feújításra tervezett viamsközép- és kisfeszütségű és közviágítási háózatkat a teepüéskép védemi terüetek övezetén és a Baatn-vízpart rehabiitációs terv áta érintett terüeten födbe fektetve ke építeni. b) Az rszágs jeentőségű táj- és természetvédeem (V- természetvédemi övezet, - tájképvédemi, i. tájkarakter megőrzése szempntjábó kiemet jeentőségű terüet, Natura 000 terüetei) terüetein a közművek, így a viams háózat eheyezéséhez az ietékes Nemzeti Park igazgatóság hzzájáruása szükséges. c) Azkn a terüeteken, ah a háózatk föd feett vezethetők, a háózatkat közös szpsrra ke eheyezni. (4) Födgázeátás a) özépnymású födgázeátású terüeteken tekenként egyedi nymásszabáyzókat ke eheyezni. A tervezett gáznymás-szabáyzók az építmények utcai hmkzatára nem heyezhetők e. A berendezéseket tekek eőkertjében (a kerítésbe építve), udvarán vagy az épüet aárendetebb hmkzatára ke szereni. b) A gázesztó vezeték védőövezetében épüet és építmény nem építhető, vaamint a jgszabáykban eőírt tiamakat és krátzáskat be ke tartani. (5) Hír és távközés a) eepüéskép védemi szempntbó a távközési-, hírközési háózatkat a védemi terüetek övezetén és a Baatn-vízpart rehabiitációs terv áta érintett terüeteken csak födbe fektetve, vagy aépítménybe heyezve szabad étesíteni. b) Azkn a terüeteken, ah a távközési háózatk föd feett vezethetők, a 0,4 kvs, a közviágítási és a távközési szabadvezetékeket közös szpsrn ke vezetni. c) ávközési építmények teepítéséné a teepüéskép védemi követeményeket a étesítmény engedéyezési ejárásáva kapcsats építésügyi szakhatósági közreműködés srán az esőfkú építéshatóság véeménye aapján ke meghatárzni. 6.. Átaáns födtani és taajvédemi követemények () Az építményekke, építési munkákka és építési tevékenységge kapcsats engedéyezési ejárásk közü az aábbi esetekben szükséges bevnnia Magyar Geógiai Szgáatt: - a meredek csúszás vagy másveszéyes terüetek beépítéséné, - az 5,0 m-né nagybb szabad magasságú födet megtámasztó építményekné, - a,0 m-né nagybb födvastagságt érintő tereprendezésse járó építkezések esetén (fetötés, bevágás), - 4 szintné magasabb, vagy 7,0 m fesztávná nagybb fesztávságú tartószerkezeteket tartamazó eőre gyárttt vagy vázas tartószerkezetű épüetekné; - a 46/997. (II. 9.) M rendeet I. meéketének.,.,.,.6, 4. és 5. pntbei építmények engedéyezése esetén; 4

37 - a fesrtak túmenően azn esetekben, amikr a aksság a tervező vagy az Önkrmányzat kedvezőten, az ataajja összefüggő jeenségeket észe. () A Magyar Geógiai Szgáat megkeresése szükséges a födtani feépítésse és mrfógiai visznykka összefüggést mutató események jeentkezésekr, tvábbá a mérnökgeógiai adttságk eredményeként feépett és a épített környezetre hatást gyakróan észet vátzásk esetén. () A termőföd védeme érdekébe minden építési, közműépítési és tereprendezési munka srán gndskdni ke a termőréteg (humuszs termőtaaj) megmentésérő és már termőfödön vaó hasznsításáró. (4) Építési, tereprendezési munkák srán kitermet ásványi nyersanyag depnáásáhz és eheyezéséhez amennyiben az értékesítésre kerü a Bányakapitányság hzzájáruása szükséges. (5) Az ásványi nyersanyag a termőfödrő szóó 994. évi LV. v.. e- bekezdésben meghatárztt taaj kivéteéve kitermeéséve járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenységek engedéyezési ejárásaiban a Pécsi Bányakapitányság szakhatósági áásfgaása szükséges, amennyiben a kitermet ásványi nyersanyag a kitermeés heyérő eszáításra, vagy nem a kitermeésse érintett terüeten kerü depnáásra, és ennek srán üzetszerűen hasznsu, értékesü. (6) A rendezési terv aapján végzett kiviteezési munkákhz szükséges ásványi nyersanyagkat (hmk, kavics, agyag, stb.) érvényes hatósági engedéye rendekező kitermeőheyrő (bányábó) ke beszerezni. A ELEPÜLÉS EGYES EÜLEEIE ÉVÉNYES SAJÁOS ELŐÍÁSO 7.. () Parti (a vízpart rehabiitációs tanumányterv áta érintett terüet) terüetekre vnatkzó sajáts eőírásk (P) a) A parti terüeteken a 9/005.(V.5.) NM rendeet és a 8/00. (II. ). rm. rendeet eőírásait be ke tartani. b) A Baatn vízmedrében strandási étesítmények csak tt étesíthetők, ah a vízpart-rehabiitációs tanumánytervek strandásra akamas partszakaszkat jeönek. 5 c) A mederben engedéy nékü fetötött terüetek csak tt maradhatnak fenn, ah arra a szabáyzási partvnaa összhangban a vízpart-rehabiitációs tanumánytervek ehetőséget adnak. 6 e) A nádaskban csak a vízpart-rehabiitációs tanumánytervek áta kijeöt, a szabad vízjárást nem akadáyzó, vaamint ábakn áó vízi bejárók és csónakkikötők maradhatnak fenn. 7 f) eepüésközpnt vegyes terüeten az OÉ ában fesrt építmények közü nem heyezhetők e az üzemanyagtötő és a gazdasági építmények. g) eepüésközpnt vegyes övezetben, ah a szabáyzási terv a teekméretre nem ad meg értéket ( 5 hrsz.) a egkisebb teekméret,0 ha ehet. A teekterüet közfrgam eő e nem zárható 0,0 m szées sávja a teek beépíthetőségébe beszámítható. 5-8/00(II.) rm.rendeet 5. () 6-8/00(II.) rm.rendeet 5. () 7-8/00(II.) rm.rendeet 5. (4) 5

38 h) A hétvégi házas üdüőterüeten az újnnan eheyezhető épüetek építménymagassága egfejebb 4,5 m ehet. Az üdüőházas üdüőterüeten az épüetek építménymagassága - újnnan eheyezhető épüetek esetében egfejebb 7,5 m ehet - iaakut beépítés esetén, ha az épüetbntásra kerü, az ebnttt épüet építménymagassága, de egfejebb 7,5 m ehet. 8 i) üöneges szabadidőközpnt terüetén ( szk ) a teek közfrgam eő e nem zárható 0,0 m szées sávja a teek beépíthetőségébe beeszámít. k) Zödterüeteken az újnnan eheyezhető épüetek építménymagassága egfejebb 4,5 m ehet. ) A parti terüetek építési övezeteiben új építés esetén az 5,0 m eőkert betartása köteező, de már kiaakut beépítés esetén az I. fkú építési hatóság evi építési engedéy aapján megáapíthat a kiaakuthz igazdó eőkertméretet. () A Baatni Nemzeti Park 004. évi nádkataszterében szerepő nádas terüetek áta érintett beépítésre szánt terüetekre vnatkzó sajáts eőírásk (N) a) Az I.-III. sztáyú nádaskban i. attó egaább m-re, a környezeti kárehárítás vagy az éet- és baesetvédemi indkbó szükséges beavatkzás eseteitő etekintve tis minden yan mechanikai beavatkzás (ktrás, fetötés, építés stb.), amey a nádas ámányát, annak minőségét kársítja, i. a nádas pusztuását eredményezheti. b) A IV.-V. sztáyú nádaskban mechanikai beavatkzássa járó tevékenységek a vízügyi hatóság engedéyéve végezhetőek, az engedéyezési ejárásban a természetvédemi hatóság és a környezetvédemi hatóság szakhatóságként vesz részt. Fgamak VEGYES ENDELEZÉSE 8.. A rendeet akamazása tekintetében: () Adttságktó függő beépítési mód: A kiaakut építési övezetekben akamaztt szabáyzási fgam, mey az építési övezetre jeemző beépítési módra, módkra uta. Iyen övezetbe eső tekeken az adtt építési övezet kiaakut és jeemzővé vát beépítési módt ke akamazni, amennyiben a sajáts eőírásk másként nem rendekeznek. Abban az esetben, ha kiaakut építési övezetben nem határzható meg a jeemző beépítési mód, akkr az adtt építési övezet eőírásai szerint vaósítható meg a beépítési mód. () a) Beépítési mód: Az építési hey építési teken vaó eheyezésének módja. Az épüeteket az építési heyen beü ke eheyezni. Beépítési módk: szabadnáó via beépítés, szabadnáó átaáns beépítés, szabadnáó teepszerű beépítés, dahatárn áó beépítés. b) Beépítésre nem szánt terüet: A teepüés közigazgatási terüetének az a része, ah a beépítettséget rögzítő övezeti eőírás értéke egfejebb 5%, beépítettséget enged meg. c) Beépítésre szánt terüet: A teepüés közigazgatási terüetének az a része, ah a beépítettséget rögzítő építési övezeti eőírás értéke egaább 5%, kivéve a küöneges építési övezeteket, ah enné kevesebb is ehet. () a) Építési hey: Az építi teeknek az eő-, da- és hátsókerti építési határvnaai áta körühatárt terüetrésze, ha a szabáyzási tervap másként nem rögzíti ameyen a 8-8/00(II.) rm. rendeet 0. 6

39 védőtávságk megtartásáva az övezeti eőírásk szerinti teekbeépítettség mértékéig az épüet(ek) eheyezhető(k). b) Építési övezet: Az OÉ fgam meghatárzása szerint a beépítésre szánt terüetek terüet-fehasznáási egységein beüi egyes terüetrészeken a fehasznáás és az építés fetéteeit és módját meghatárzó besrás. c) Építési teek: Beépítésre szánt terüeten fekvő, az építési szabáyknak megfeeően kiaakíttt és köz- vagy magánró gépjárműve közvetenü megközeíthető teek. d) Építési terüet: Oyan teek, vagy tekek csprtja, amey a nymvna jeegű építmények eheyezésére szgá. e) Építési tiam: A teepüésrendezési feadatk megvaósítása, tvábbá a természeti, környezeti veszéyeztetettség megeőzése érdekében szükséges. Azt iyen érdekbő e ehet rendeni, a fetétenü szükséges időtartamra és mértékre ke krátzni, de meg ke szüntetni, ha az erendeés aapjáu szgáó kk már nem ának fenn, heyi építési szabáyzatta és az ahhz tartzó szabáyzási tervve együtt időszaknként feü ke vizsgáni. Az építési tiam az építési engedéy érvényességi ideje aatt nem terjed ki - az erendeés eőtt engedéyezett építési, a javítási, karbantartási munkákra, tvábbá - a krábban gyakrt hasznáat fytatására, vaamint - az éetet, egészséget, vagynbiztnságt veszéyeztető áaptt megszüntető, kárehárító tevékenységre. A tiamat az ingatan-nyivántartásba be ke jegyezni. f) Építési vna: Az építési heyen beü vagy annak határvnaán a heyi építési szabáyzatban vagy a szabáyzási tervben meghatárztt yan vna, ameyre az épüetet hmkzatta és a hmkzati határfa egaább / hsszúságú küső síkjáva a teek hmkvnaa vagy más határvnaa feé köteezően heyezni ke. g) Építmény: A rendetetésére, szerkezeti megdására, anyagára, készütségi fkára és kiterjedésére tekintet nékü minden yan heyhez kötött műszaki aktás, amey a taaj, a víz vagy az azk feetti égtér természetes áaptának tartó megvátztatásáva, beépítéséve jön étre (az épüet, műtárgy gyűjtőfgama). h) Építmény magassága (építménymagasság): Az építmény vaamennyi hmkzata függőeges vetüeti feüete összegének (F) vaamennyi vízszintesen mért, a teek beépítettsége meghatárzásáná figyeembe veendő hmkzathssz összegéve (L) vaó sztásábó (F/L) eredő érték. A magasság megáapítása srán: a) az egyes hmkzatfeüeteket az adtt hmkzati faszakasz küső feüetének és a tető feső síkjának metszésvnaa, vagy érintővnaa és a faszakasz terepcsatakzása közötti magasságga ke megáapítani, b) az egyes hmkzatfeüetekhez hzzá ke számítani a kémény, a tetőszerevények, a 0,5 m -t meg nem haadó feüetű padásviágító abak és az,0 m -t meg nem haadó feüetű rekámhrdzók kivéteéve mindazknak az épüetrészeknek (attika-fa, trny, kupa, tető, tetőrész vagy egyéb épüetrész) a feüetét, ameyek az a, pnt szerinti metszésvnara vagy érintővnara az épüet irányában egfejebb 6 m magasságig emekedő 45º aatt vnt sík föé emekednek, egfejebb két rmfa kivéteéve, 7

40 c) a négy daró körühatárt égakna, égudvar, beső udvar hmkzatfeüeteit, vaamint a ggiák beső dafeüeteit és azk vízszintesen mért hsszait figyemen kívü ke hagyni, d) az egy teken áó több épüet magasságát küön-küön ke figyeembe venni. Az építmény egy hmkzatának magasságát a hzzá tartzó F/ érték aapján ke megáapítani. i) Építmény-szintterüet: Nettó: egy építményszint vaamennyi heyiségének összes aapterüete, Bruttó: egy építményszint küső fasíkk áta határt terüete, Összes: vaamennyi építményszint aapterüetének összege. Az összes építmény-szintterüet egyaránt ehet nettó vagy bruttó jeegű. j) Épüet: Oyan építmény, amey szerkezeteive részben vagy egészben teret, heyiséget vagy ezek együttesét zárja körü meghatárztt rendetetés céjábó a gáz, a fyadék és az egyéb ömesztett anyag tárására és száítására szgáó műszaki aktásk (műtárgyak) kivéteéve. (4) Főépüet: fő rendetetés szerinti funkciójú épüet a) Hátsókert: az építési teek hátsó teekhatára és az e feé meghatárztt építési határvna (hátsókerti határvna) ietőeg az dakertje között fekvő rész. b) Hmkvna: A teek közterüette érintkező határvnaa. c) Ikres beépítési mód: ikres beépítés esetén az építési hey a szmszéds teek egyik dahatáráná érintkezik egymássa. Az épüetek a teekhatárn tűzfaa taákznak egymássa, a másik teekhatárn az dakertre vnatkzó OÉ eőíráskat ke megtartani. (5) a) iaakut építési övezet: Az építési övezet csprtsításáná hasznát fgam. Ez yan építési övezet, ameynek építészeti karaktere pzitív eőírás, efgadható. Iyen heyen a szabáyzás kevesebb nrmatív eemet tartamaz, mint a nem kiaakut terüeten. b) ivéteesen eheyezhető építmények: az építési övezetekben hasznát fgam. Az OÉ. () bekezdése határzza meg a kivétees eheyezés kritériumait. E szerint kivéteesen eheyezhető építmények csak akkr heyezhetők e, ha azk az adtt terüetre vnatkzó építési övezeti, övezeti eőírásknak, tvábbá a rendetetése szerinti küön hatósági eőírásknak megfee, vaamint a más rendetetési hasznáatbó eredő sajáts hatásk nem krátzzák a szmszéds teek építési övezeti, övezeti eőírásk szerinti beépítését, hasznáatát. c) özekedési céú közterüet: Az a közterüet, amey átaában gépkcsi közekedés céját szgája. De iyen terüet a gyags közekedés céját szgáó közterüet is, és a kerékpárs közekedésre kijeöt terüet. özművesítés részeges: ha egaább - a közműves viamsenergia-szgátatás, - a közműves ivóvíz-szgátatás, - a krszerű közműpótóva (az ietékes szakhatóságk áta efgadtt megdássa) történő szennyvíztisztítás és szennyvízevezetés, tvábbá - a nyít árkrendszerű csapadékvíz-evezetés az adtt terüet, építmény hasznáatbavéteéig biztsíttt. özművesítés tejes: ha - a közműves viamsenergia-szgátatás, 8

41 - a közműves ivóvíz-szgátatás, - a közműves szennyvízevezetés tvábbá - a közműves, vagy fedett árkrendszeres csapadékvíz-evezetés az adtt terüet, építmény hasznáatbavéteéig biztsíttt. d) özhasznáatú építmény: yan építmény (építményrész), amey - a teepüés vagy teepüésrész eátását szgáó funkciót tartamaz, és - hasznáata nem krátztt, ietve nem krátzható (p. aap-, közép-, fesőfkú ktatási egészségvédemi, gyógyító, szciáis, kuturáis, műveődési, sprt, pénzügyi, kereskedemi, biztsítási, szgátatási céú építmények mindenki áta hasznáható részei), tvábbá - hasznáata meghatárztt esetekben köteező, ietve ekerüheteten (p. a közigazgatás, igazságszgátatás, ügyészség építményeinek mindenki áta hasznáható részei), vaamint, ameyet - törvény vagy krmányrendeet közhasznáatúként határz meg. e) özterüet: özhasznáatra szgáó minden yan áami vagy önkrmányzati tuajdnban áó födterüet, ameyet a rendetetésének megfeeően bárki hasznáhat, és az ingatannyivántartás ekként tart nyiván. Egyéb ingatanknak a közhasznáat céjára átadtt terüetrészére az errő szóó küön szerződésben fgatak keretei között a közterüetre vnatkzó rendekezéseket ke akamazni. özterüet rendetetése küönösen: a közekedés biztsítása (utak, terek), a pihenő- és emékheyek kiaakítása (parkk, köztéri szbrk stb.), a közművek eheyezése. f) üöneges építési övezet: az építési övezetek azn csprtja, amey csak a szabáyzási tervben jeöt funkció hasznáatára jeöhető ki. g) özhasznáatra szánt terüet: Ide a közterüet fgamában nem krátztt terüetek tartznak. Iyen pédáu: a beterüeti védőerdő h) özhasznáat eő e nem zárható terüet: Oyan teek terüet ah a tuajdni áaptktó függetenü a közhasznáat nagybbrészt nem krátzható. i) üterüet: A teepüés közigazgatási terüetének beterüetnek nem minősüő, esősrban mezőgazdasági, erdőműveési, ietőeg küöneges (p. bánya, vízmeder) céra szgáó része. Az OÉ megengedi, hgy a teepüésrendezési terv küterüeten beépítésre szánt terüetet kijeöjön. (6) Meéképítmény: - közmű becsatakzás műtárgy, - közműpótó műtárgy, árnyékszék, - huadéktartáy-táró (egfejebb,0 m-es bemagasságga), - kirakatszekrény (egfejebb 0, m-es méységge), - kerti építmény (hinta, csúszda, hmkzó, szökők, pihenés és játék céjára szgáó műtárgy, a terepszintné m-né nem magasabbra emekedő efedés néküi terasz), - kerti víz- és fürdőmedence, napkektr, - kerti épített tűzerakóhey, - kerti ugas, tvábbá ábn áó kerti tető, egfejebb 0 m vízszintes vetüette, - háztartási céú kemence, húsfüstöő, jégverem, zödségverem, - áatkifutó, - trágyatáró, kmpsztáó, - sió, ömesztett anyag, fyadék- és gáztáró, - kerti szabadépcső (terepépcső) és ejtő, - szabadn áó és egfejebb 6,0 m magas székerék, antennaszp, zászótartó szp, 9

42 (7) a) Meéképüet: Az építmények azn csprtja, ameyek az építési övezetek eőírásaiban megnevezett építmények hasznáatát kiegészítik, küönáóan épünek és nem minősünek meéképítményeknek. A meéképüetek építménymagassága egfejebb,5 m, gerincmagassága egfejebb 5,0 m ehet. b) Mezőgazdasági építmény: A növénytermesztés és az áattenyésztés, tvábbá az ezekke kapcsats termékfedgzás és tárás építménye. c) Hátsókert: Az építési teek hátsó teekhatára és az építési hey, tvábbá az dakert hátsó teekhatárra néző határvnaa közötti teekrész. (8) Nem kiaakut építési övezet: Az építési övezet csprtsításáná hasznát fgam. Oyan építési övezet, amey vagy beépíteten, vagy a kiaakut építészeti karakter jbbításra, ietve vátztatásra szru. Az utóbbi átaában a beépítési mód, a beépítési % és/vagy építménymagasság vátzásáva jár. Iyen heyen a szabáyzás több nrmatív eemet tartamaz, mint a kiaakut terüeten. (9) Övezet: a beépítésre nem szánt terüetek terüet-fehasznáási egységein beüi egyes terüetrészeken a fehasznáás és az építés fetéteeit és módját meghatárzó besrás. (0) Odahatárn áó beépítési mód: Oyan beépítési mód, ah újnnan építmény csak dahatárn áó építési heyen beü heyezhetők e. Az dahatárn áó építési hey határvnaának a teek egyik dahatárán ke ennie. iaakut esetben a tömbben jeemző dahatár határzza meg, hgy a teek meyik dahatáráhz ke az építési heyet igazítani, beépíteten tömb esetében a kedvezőbb az É-i iránytó jbban etérő tájást biztsító dahatárn ke az építési heyet kijeöni. Az építési hey a szmszéds teek építési heyéve nem érintkezhet. - Odakert: a) az építési teeknek a szmszéds teekke közös dahatára és az e feé meghatárztt építési határvnaa (dakerti határvna) között fekvő része, b) az építési teeknek az épüet és az dahatár között fekvő része. () Pavin: Oyan építmény, amey huzams tartózkdásra akamas heyiséget fga magában, az építmény nem nagybb, mint 0 m vaamint az építmény magassága egfejebb,0 m. () Sarkteek: Az a teek, amey a közterüette egyné több, egymássa szöget bezáró határvnaa érintkezik. () a) Szabadn áó beépítési mód esetén az építési heyet minden daró a saját tekének az eőírt (eő-) da- és hátsókerti építési határvnaai, és a teke határai közötti beépíteten része vegye körü. A jeen rendeet a szabadn áó beépítési mód két típusát küönbözteti meg: - szabadn áó-átaáns, - szabadn áó-csprts A szabadn áó-átaáns beépítési módná egy építési heye meghatárzható a teek beépíthetősége. A szabadn áó-csprts beépítési módná egy építési heye meghatárzható a teek beépíthetősége. A teken több épüet is eheyezhető. Az épüetek csprtsan heyezhetők e. b) Szabáyzási eem: A rendeet eőírásainak egységei (eemei). A szabáyzási eemek csprtsíthatók témakörönként, ietve aszerint, hgy - szövegben, vagy csak - rajziag rögzíthetők,

43 A szöveges szabáyzási eemeket a HÉ, a Szántód Heyi Építési Szabáyzat rajzi szabáyzási eemeket pedig a Szabáyzási erv részét képező szabáyzási tervapk rögzítik. c) Szabáyzási széesség: Az utca két daán az egymássa szemben évő tekek között megengedett egkisebb távság; a köz építési terüetének megengedett egkisebb távság; a köz építési terüetének megengedett egkisebb széessége, a közterüet széessége a nem közterüetek között. d) Szabáyzási terv: A szabáyzási tervapk összefgaó megnevezése. A Szabáyzási erv a Szántód HÉ (Heyi Építési Szabáyzat) rajzi kiegészítése és így annak eváaszthatatan része. e) Szintterüet-sűrűség: A beépítésre szánt (beépített) terüet egyes terüet-fehasznáási egységein a terüet-fehasznáási egység terüetének és a rajta eheyezhető (eheyezett) épüetek összes bruttó szintterüetének visznyszáma (OÉ, fgam meghatárzásk). (4) a) eek hmkvnaa: A közterüet feői teekhatár. b) eektömb: A tekek yan csprtja, ameyet minden daró közterüet vagy részben más beépítésre nem szánt terüet határ. c) eepüési terüet: A beterüet és a küterüet beépítésre szánt terüet együttes terüete. d) ervezett beépítésre szánt terüet: A terüetbe azk a tekek tartznak, meyek a jeen eőírás jóváhagyása eőtt küterüetbe és beépítésre nem szánt terüetbe tartztak és a jeen HÉ beépítésre szánt terüetbe srja. (5) Utcai épüet, épüetrész: A teek hmkvnaátó 5,0 m-en beü áó épüet, i. épüetrész. (6) Védőterüet, védősáv: A védemet igényő építmények védemére és a környezeti kárk mérsékésére szgá. A védőterüetet vaamey építmény körü, míg a védősávt vaamey építmény, bjektum mentén ke kiaakítani. Az eőbbiek kiterjedését a védőtávság határzza meg. 9.. A heyi eőírásk meéketei () Szöveges meéketek. sz. meéket: Önkrmányzati eővásárási jgga terhehető tekek. sz. meéket: iszgáó és akó céjára történő ejegyzésse érintett ingatank. sz. meéket: Szántód község közekedési terüeteinek besrása () ervapk 4. sz. meéket: Beterüeti és üterüeti szabáyzási tervapk Beterüet Szabáyzási erve M=:000 üterüet Szabáyzási erve M=:00 5. sz. meéket: Javast keresztszevények M = :00 4

44 .. A heyi eőírásk meéketén és a szabáyzási tervapkn akamaztt kódk. () Ah a számkódk eőtt betűje is megjeenik, tt az a teepüés egyes terüeteire érvényes sajáts eőíráskra uta. P A Baatn-vízpart rehabiitációs terv áta érintett terüetekre vnatkzó sajáts eőírásk () Az eső számkód jezi, hgy az építési övezet kiaakut vagy tervezett ód Építési övezet típusa 0 iaakut építési övezet Nem kiaakut építési övezet () A kód másdik száma jezi, az építési övezet teekméreteinek eőírását eeknagyság kódk Legkisebb teeknagyság m Legkisebb teekméység m Legkisebb teekszéesség a beépítési módktó függően (m) Szabadnáó át. Odahatárn áó beépítés beépítés Szabadnáó csprts beépítés Adttságtó függő, a terüetre vnatkzó eőírásk, és a sajáts eőírásk határzzák meg ennek hiányában az építési hatóság határzza meg a kiaakut teekméretekhez igazítva

45 (4) A kód harmadik száma jezi, az építési övezet beépítési módját Beépítési mód Beépítési módk kódk Szabadnáó átaáns beépítés Szabadnáó csprts beépítés Odahatárn áó beépítés 4 Ikres beépítési mód 0 iaakut, adttságtó függő, a terüetre vnatkzó eőírásk és a sajáts eőírásk határzzák meg, ennek hiányában az építéshatóság a kiaakut beépítéshez igazítva áapítja meg (5) A kód negyedik száma jezi, az építési övezet beépítési %-át. Beépítési % kódja Beépítési % Minimáis zödfeüeti fedettség % 5 80 * * Adttságtó függő a terüetre vnatkzó eőírásk és a sajáts eőírásk határzzák meg. (6) A kód ötödik száma jezi, az építési övezet építményeinek egkisebb egnagybb építménymagasságát. Építménymagasság kódk Legnagybb építmény magasság (m),5 4,5 6,0 4 7,5 5 0,0 6,5 7 6,5 8 6,5 0 Adttságtó függő a terüetre vnatkzó eőírásk és a sajáts eőírásk határzzák meg.

46

47 45

48 46

49 47

50 48

51 MELLÉLEE. sz. meéket: Önkrmányzati eővásárási jgga terhehető tekek. sz. meéket: iszgáó és akó céjára történő ejegyzésse érintett ingatank. sz. meéket: Szántód község közekedési terüeteinek besrása 4. sz. meéket: Szabáyzási tervapk 5. sz. meéket: Javast keresztszevények 49

52 . sz. meéket Önkrmányzati eővásárási jgga terhehető tekek hrsz. szerint: hrsz rendetetési cé 4764 parti sétány kiaakítása 05/ kiaakítása, strand terüet 05/4 strand terüet 07 zödterüet 04 strand terüet. sz. meéket iszgáó és akó céjára történő ejegyzésse érintett ingatank hrsz. szerint 85/ / 98/ 99/ 00/ 00/ 0 0/ 04 05/ / / 4 6/ / 69/ 69/ 69/4 69/5 69/6 66/5 66/5 66/6 66/6 66/9 66/ /4 658/ 658/ / / 89/ 89/ 89/ 865/ 89 4/ 4/ 4/4 4/5 4/6 50

53 . sz. meéket özekedési terüetek besrása () Beterüeti I. rendű B. III. a főutak sz. ihany év sz. Zamárdi - Vasámási bekötő (Vajda J. u.) - 7. sz- főfrgami Baatnee - Budapest - Szántódi (6505. sz. őröshegy) () Meékutak Gyűjtő B. V. c - Gyuai Jenő utca* - Csemetekert utca* - Jókai u. Erdőaja utca - ssuth L. u hrsz hrsz- önáó gyűjtő *: szabáyzási széesség 4-6m () Meékutak iszgáó B. VI. c - Hársfa tervezett meghsszabbítása 6/; 09* - 66 hrsz-tő 698-ig 85 hrsz. csatakzásig* - 0. hrsz* - 0hrsz-tő-/-ig* - 0/ hrsz-tő-6/-ig* - év I-II.u - István u. - 64/; 69/7; 60; 65; 66/68-66/8/59 - Piangó - 864; 87; 88; 96; 804; - Parti viasr u ; 979; 907; - Liim u. - 99; 9 - Fűrész u. - Fenyőfa u. - Cserfa - ; 78 - Fácáns - ökény; Gaagnya; Patánsr; Akácfa; Naps - 9; - Ady Endre u. - Hársfa - / - 05/0. hrsz - Hermann Ottó u. - isfaudy - Endrődi - Zrínyi M.u. - Juhász Gy. u. 5

54 - Lóczy L. u. - Nyár u. - avasz. u hrsz - Iska u. - Vörösmarty M. u. - Séta.u. - 7 hrsz - eep u. - 4 hrsz ssuth L. u. - Ősz utca - /; 7/ hrsz. *: szabáyzási széesség,0 m (4) Meékutak iszgáó B. VI. d - 48 hrsz (5) Meékutak erékpár B. I. - Beterüeti szabáyzási terv szerint - Frgami utak meett és gyűjtőn vezetett nymvnaak (6) Meékutak Gyag B.. - Beterüeti szabáyzási terv szerint (7) üterüeti közutak - 07 hrsz - 0/7 hrsz - 04 hrsz hrsz - 046/ hrsz hrsz hrsz Meékutak Egyéb köz VIII.B (8) Vasvna Egyvágányú Viamsíttt vna és vasámás - Beterüeti szabáyzási terv szerint - Védőtávság és terüeti efedés ábrázva 5

55 4. sz. meéket Szabáyzási tervapk Beterüet Szabáyzási erve üterüet Szabáyzási erve M=:000 M=:00 5

56 4.. MELLÉLE ABÁLYOZÁSI EVLAPO BELEÜLE ABÁLYOZÁSI EVE M=:000 ÜLEÜLE ABÁLYOZÁSI EVE M=:

57 ÁNÓD ÖZSÉG ELEPÜLÉSENDEZÉSI EVE BELEÜLE ABÁLYOZÁSI EVE V - M- V- M- V- M- V - M- V- M- P- V - M- V- M - V- M - V - M- V- M- V- M- MEGÜNEÕ JEL / / / SANDOLÁSA ALALMAS PAAA - A HAJÓZÁSI, SPO ÉS IDEGENFOGALMI CÉLÚ IÖÕ - - V- M- - V- M- LÉESÍÉSÉE FELHANÁLHAÓ PAAA PAI EMPING IALAÍÁSÁA ALALMAS NYOMVOL - V- 76 MEGLÉVÕ HAJÓÁLLOMÁS / ILÁÁSVÉDELEM HELYEI - 80 ÉGÉEI LELÕHELY V - - V- P-S Z- 79/ ZÖLDEÜLEEN ELHELYEZHEÕ ÉPÍMÉNYE ÁMÁA IJELÖL EÜLE MM ABÁLYOZÁSI ÉLESSÉG BALAONBA BEOOLLÓ VÍZFOLYÁSIZONSÁGI ÖVEZE ( VÉDÕEÜLE ) - V- M- M- M- / P- P- V- M- M- M- P - P - MM- - / VÉDE FASO V- M- - V VÉDE, ÉÉES FA V- M- M- M- V- M - ALALMAS NYOMVOL MM- - V- M- - V ÖNÁLLÓ EÉPÁÚ, VAGY EÉPÁSÁV IALAÍÁSÁA M- M- / V- M - A EÜLEEN BELÜL ELEALAÍÁSI EV ÉÍÉSE ÜSÉGES PAISÉÁNY IALAÍÁSÁA ALALMAS PAAA V- M- MM- - /8 V- M- M- M- MEGÖZENDÕ EMÉEES PAVOL ELEALAÍÁSI EV ÉÍENDÕ M- M- /5 - MM- - ELSÕDLEGESEN GYALOGÚ IALAÍÁSÁA ALALMAS ÚVOL V- M- - / - JAVASOL ELEHAÁ V- M- - /6 - EGYÉB ABÁLYOZÁSI ELEME - VÍZGAZDÁLODÁSI EÜLE P- 9 VASÚEÜLE P- UA 000 EUÓPAI ÖOLÓGIAI HÁLÓZA EÜLEE P- GAZDASÁGI EDÕ V- M- - V MM- - - V- MM- - - P- 5 VÉDEDÕ V- M- M- M- 9 ZÖLDEÜLE (ÖZPA) - /4 ÉPÍÉSI HELY - V- 0/ - V- - MM- - 05/ - V- M - 9 V - M- /7 9 - / / 9 V- M- MM / 57 0m ELEA LAÍ ÉÍE ÁSI EV NDÕ Móricz Z sigmnd u. 5 / 05/ 05/ 5 / f té r stó ri / ELÉÕ HÁSÓE V- M- V- M- M- M- 77 / köz. ú t - 76 / 8 9 A ELE BE NEM ÉPÍHEÕ ÉE ÁLALÁNOS ABÁLYOÓL MM / 5 tca árk / 05/4 05/5 05/6 05/ egyi u 7 55 õrösh 76 / - 77 / P- - V- V- 0 V V- V-- M M- - V-- 0/ M-M V-- - V - V-- M-M P- - M-M - P- 0/ M-M P- - / - P- MM- - 05/ MM P- - - MM- - - V V-. P- - - P- V- V-- V-- P- V-- V-- ÁNÓD ÁNÓD ÖZSÉG ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA ÖNOMÁNYZAA MEGBÍZÓ: V-- CÍM: V-- V V H P m / / / z. kö 06 05/7 05/8 05/9 05/8 05/9 05/ 05/ 05/0 0 5/4 / /4 / - VÉDE HELYI MÛVI ÉÉ V- M / VÉDE MÛEMLÉ MEGLÉVÕ, EVBEN LEGALIZÁL FELÖLÉS, ÁAZULAON ELÕVÁSÁLÁSI JOGGAL EHEL EÜLEE - 7/ ÚJONN IALAÍANDÓ ÖZEÜLEE, ÖNOMÁNYZAI tca ja u 6 4 k ár - õa 8 4 ÖELEZÕEN MEGAANDÓ ÖZEÜLEE - ELEEN BELÜLI BELÜLEÉSI ÖELEZEÉG, ELEN BELÜLI FÁSÍÁS ÖZHANÁLA ELÕL EL NEM ZÁHAÓ EÜLEE 4 js utca EMÉEÖZELI NÖVÉNYÁSULÁSSAL FEDE EÜLE ssuth La Z S - Z- S - NÁDASEÜLE IV B - NÁDASEÜLE III B - NÁDASEÜLE III A NÁDASEÜLE II B / NÁDASEÜLE II A - NÁDASEÜLE I A - 5 VEGYESFOGALMI Ú, ELSÕDLEGES GYALOGOSFOGALOM - LAÓ IOLGÁLÓ Ú MÛEMLÉI ÖNYEZE HAÁA EÜLEI ABÁLYOZÁSI ELEME - 7 tca - ÉINE EÜLE HAÁA s u - A VÍZPA -EHABILIÁCIÓS ABÁLYOZÁSI ÖVEELMÉNYEEL 7 Nap BEÉPÍELENÜL MEGÖZENDÕ PAI EÜLE - k UA 000 ár HELYI JELENÕSÉGÛ EÜLE HAÁA EVEZE ÚJ ABÁLYOZÁSI PAVOL 60 70/4 8 -V ÉGÉEI LELÕHELY HAÁA 70/ 8 m - MEGLÉVÕ EDÕGAZDASÁGI EÜLE ALÖVEZEE / - - FELÍNI ENNYEZÕDÉSE EVÉSBÉ ÉZÉENY EÜLEE HAÁA E / / 86 - FELÍNI ENNYEZÕDÉSE ÉZÉENY EÜLEE HAÁA - / / Erd L ke / - FELÍNI ENNYEZÕDÉSE FOOZOAN ÉZÉENY EÜLEE HAÁA - 88 a utc ny ké ö a utc ya n ag Ga 8/ Z- S - -V 4 -V 40 -V 78 tca Zkp V L ke rt u ke / 9 L ke- 0 ete em / -V 40 -V -V -V EGAZDASÁGI EÜLEE HAÁA - GYÜJÕÚ a utc 8 77 Cs s n cá Fá tca au erf Cs L ke / 8 L ke m J H -V 6 40 J H 4 7 ÁUEMELÉSI MEZÕGAZDASÁGI EÜLEE HAÁA M- FOGALMI Ú / 6 u 65 -V õfa tca EÓZIÓ FOOZOAN IE EÜLEE HAÁA 5 /4 M ÉS ÉGÉEI EÜLEE HAÁA ÉPÍÉSI VOL ny 46 5 / Fe / 9 J H 7 J H -V 40 J H -V 4 6 IEMEL JELENÕSÉGÛ ÉPÍE ÖNYEZEI ÉÉE ÉÍENDÕ ABÁLYOZÁSI EV 7 tca 5 /0 7 rt u / ke 7 45 ete 5 6 / J H -V 8 40 J H -V 4 0 / / 4 4 / J H 5 /4 /5 /6 ÉS ÉGÉEI EÜLEE VÉDÕÁVOLSÁGA 0 4 tca 7 / em Be rzs en yi utc a IEMEL JELENÕSÉGÛ ÉPÍE ÖNYEZEI ÉÉE SAJÁOS ELÕÍÁSOAL ÉINE EÜLE 6 L ke- 0 5 zu 49 Y S /7 IEMEL JELENÕSÉGÛ EÜLE ALÖVEZEE M- / / - - Õ 5 ÁJÉPVÉDELMI, ILL. ÁJAAE MEGÖZÉSE EMPONJÁBÓL P- L ke- 0 G /8 /9 VÉDELEME JAVASOL EÜLEE HAÁA MEGÛNÕ OÁBBI JOGI PAVOL / 6 rés Ö / 0-9 / ÖVEZEHAÁ ÉS JELE 9 Fû 5 / BEÉPÍÉSE ÁN EÜLE HAÁA V- M V-M- BELEÜLE HAÁA -V 60 / ELEPÜLÉS HAÁA - HAÁO V- 5 V-M- -V VM- - JELMAGYAÁZA L ke- / 0 / V- M- ABÁLYOZÁSI VOL VOLAS ABÁLYOZÁSI ELEME - 5 V- M- V- M- CSALAOZÓ ELEPÜLÉSE IGAZGAÁSI HAÁA V- M- - V- M- V / V - V- M V - V - - V- M - V-M V k ár - temetõ VM- - 0/ 0 4/ 04/ VM- - -V 8 / 9 tca ai u óm 5 5/ V / árk 5/ 5/ 5/ 6 5/ 9 6 5/ 5/ 0 5/ 5 6 5/ /5 5/6 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 8 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ -V V- M- V- M- - Cs r 6 5/5 5/7 5/8 5/9 m 5/ / 5/5 / V V- M- V- M- / 9 -V VM- V V V- M- - -V V- M V - V - - ns 7/4 - -V V- M- - - V-- M E rk -V 4 m 0 - -V 76 5/4 5/ 8 7 M-M- / / /6 / 5 / 49 k ár 55 á / / 8 m 6/ /9 / / 95 5 / m /4 8 4 /7 /6 /5 /4 V - m atá / 0 / /9 /8 /7 / / k ár 0 7 /8 55 6m 97 98/ 99/ 00/ /6 m -V 4 7 /7 54/ 99/ /5 / ELVÉNY ÁNÓDPUA / 54/ 5 5 5/ 5/ / Szántdi árk -V / / / ás m tõá ö 55 00/ utca ndre Ady E 5 9 t rsfa ú Há / árk /6 i Jóka 9 74 Zkp 5 m a Akác / SOMOS 47 -V 0/ / fa utc 0 tca P 9/ 9 0 9/ 45/ / / 6/4 7 /5 / / rt u / / / 58 Erdõ és Fafedgzó Gazdaság / / 0/ 59 4 ke 7 /4 / a utc 5 Zkp 5 4 / m PM teephey 7 9 Be / 5 7 ete 7 / / 9 Oázis áruház em / ker-986 0/ Cs 7 / a utc 58 7 / 0/ 0/ Zkp k / a utc fa m S ár / t. u. a se is / / Zkp ti / tca zu Õs / 48 ge a utc / / / / 89 9 ta Sé / / / igi Sz / / Á / Zkp / L 49 ti ge igi Sz / 50 tca pu ee 0m B sti pe a ud Ö / z V tca ri u vá ö d F a 58 F 9 / N 96 4 D / / / / / ABC kö / ta Sé a utc 77 6 utc á y 75 Mih a 6 O 70 7 / M / ics n sy / ncs á Mu c ká 0 5 Vendégõ 9 utc 48 a utc 0 7 a 0 u. y ihá m 5m ta Sé 54 Isk a utc asz av / / 49 / 5 / Át. Isk M. 46 5m rty a utc a utc ry h t Bá ma Já / jda 4 4 s örö / a ca r ut Nyá 4 46 ssuth park / 90 4 utc / 5 tca su aj th L ssu 7 4 V / ca i ut yad n Hu 0/ 49 4 gy A m L 86 ÁNÓD, VAJDA JÁNOS UCA 5. ELEFON: EVEZÕ: MÛÉPÍÉ MÛÉPÍÉ ÉPÍÉEI ÉPÍÉEI EVEZÕIODA EVEZÕIODA F. F. CÍM: 55 MISOLC, DÉYNÉ UCA. ELEFON: 06-(46)-4-6 WEB: ÁNÓD ÁNÓD ÖZSÉG ÖZSÉG ELEPÜLÉSENDEZÉSI ELEPÜLÉSENDEZÉSI EVE EVE MU CÍME: - ÖZSÁM: MÛÉP 68-0 DÁUM: 007. május hó EVFAJA: ABÁLYOZÁSI EV AJZÁM: -B/ LÉPÉ: M=:.000 AJZ MEGNEVEZÉSE: BELEÜLE ABÁLYOZÁSI EV EVEZÕ S 8 k ár A / 9 tca 45 Va Õrház u / 4 4 s n a Szántód-õröshegy Vasámás / 4 4 / 9 é ib 5 4 Zkp / L. u zy Lóc B u. uai J. y G m u Gy 4 98 ász 5/ 4 Juh 4/ m / 4 4/ Zkp / Zkp 5 69 / / /5 8/ /7. Zkp su 5 / ikó im / u. 699/ 788/ di ny k ár 77/0 Zri 9 k ár 699/ / 9. 77/7 6 9 / yu /5 ud 699/ 77/6 fa 77/ is 77/4 6 7 drõ 05/9 05/ En /7 05/8 Vegyesbt / 77/ 4 8 8/ / Zkp 77/5 / /6 u. 699/ 77/6 ttó / no 77/7 an 699/6 rm He 0 05/6 77/ / 05/ 05/ Zkp 4 / 05/ /7 8/5 árk 05/0 77/ 05/ /8 699/4 05/7 77/ 68 MÁV - Üdüõ 699/5 77/ /6 05/9 77/ 05/5 77/8 77/ 5m 699/6 05/ É M = :.000 A ABÁLYOZÁSI EV 7/007.(V..)sz. ENDELEEL JÓVÁHAGYVA PUSÁS PÉE É/00 M. BACSAI ANDEA É/00 PÉE BALÁZS MUÁS OVÁCS AMÁS MUÁS SANE FEENC d-/5-095 SINGLÁ ZSOL MUÁS DOBOS SÁA /00 BENDE LAUA /004 NYIOSNÉ EPCSÉNYI AALIN VCS-/4-04 EÉ ÁOLY FL-FV EZEN EV A FÖLDHIVAALI ALAPÉÉP ALAPJÁN ÉÜL. EZEN EV AZ 999. ÉVI LVI. ÖVÉNY ÉELMÉBEN EZOI JOGVÉDELEM ALA ÁLL. A EV FELDOLGOZÁSA JOGIA AUOCAD 006 POGAMMAL ÖÉN.

58 ÁNÓD ÖZSÉG ELEPÜLÉSENDEZÉSI EVE BELEÜLE ABÁLYOZÁSI EVE M = : É. ELVÉNY Fgas u D Á M I H A Z J H J /69 66 /70 66 /7 66 N A N A /75 66 N A N A /74 / /76 66 N A I D ELEA LAÍ ÉÍE ÁSI EV NDÕ Á A Z -V - - / / 0 / ELEA LAÍ ÉÍE ÁSI EV NDÕ ELEA LAÍ ÉÍE ÁSI EV NDÕ M 698 ELEA LAÍ ÉÍE ÁSI EV NDÕ 7 ELEA LAÍ ÉÍE ÁSI EV6/ NDÕ 698 N A N A /7 66 / m 848/ ege u. 7 k öz. 848/ N A 0m 89 NA / / / / / /8 /6 -V - -V - - -V - - -V -V -V - - -V -V /5 -V - 967/ Z- S J H -V 89 J H 96 -V J H 7 J H -V J H -V 06 05/ 978/ 05/ 9 05/4 05/7 Móricz Z sigmnd u. 05/ / 94 05/ 05/8-955/ 05/5 05/6 Parti viasr árk - 978/ J H J H -V 05/8 98/ M 0 /7 0 t V- M- 5 köz. ú / /5 0 / / 5 / V 05/9 J H 05/7 J H -V V-M- 0 0 / - / temetõ 04/ 5 0 V- V- M- 0/ 0 4/ V-M- -V /9 05/0 05/ 05/ 7 05/ -V 6 M V / / 4 4 V-M- ker / / -V 6 5 6m 48-5/ / / f té r stó -V ri / 0 5 / V - 5 / / / / / 5/ 5/ 6 76 / 9 77 / ÁNÓDPUA 5/ 5/ 8 77 / / / 5/ 5/ 57 7 árk 5/ 5/ 5/ /7 m 5/ 60 5/ 76 / / 74 / 4 5/ 5/5 6 5/ 8 5/ Má - 8 7/4 65 / / / k 7 7 / / 8/4 4 / / 4 / 5 8/ / 8/4 5/ 7 / 08 / / ár 4 8/4 5/8 5/9 6 58/ 9 / /5 8/5 8/5 84 7/ 8/5 9 7/ 8/ /5 k 6 8/ 8 8 / ár 8 5/ / /5 8/ 08 8/ /5 5/ 70 4 /5 5/ 69 /70 8/ 57 8/ 65 5/ /69 8/ 5/5 65 5/ árk /5 5 8/ 7/ N A N A 8/ 8/ 8/4 8/4 / / N A 0 8 5/ N A /5 5 5 /6 7 /6 8 /6 7 /4 8 /4 9 /4 7 k ár / k ár 57/98 57/97 6 5/4 57/96 57/95 57/94 6/ 57/49 5 8/ /50 6/ 8/ / 65 -V /48 57/5 8/ / / 65 57/0 57/5 8/ 6 57/54 66/5 / /55 57/9 6 / /9 J H 66/5 66/50 66/49 u. 6/ /57 57/90 57/89 57/88 57/87 J H m zy 8/ 65 6 V 6 57/58 57/59 57/86 57/85 57/84 57/8 57/8 57/8 J H inc az 57 /5 8/ /60 57/6 57/6 57/80 57/79 J H / / N A 57/6 66/48 8/ k ár -V /6 8/ /64 57/78 66/47 / H J 6/ / /77 J H 57/ / 65 -V 6/ / H J 57/66 8/7 65 m -V 40 57/67 57/ /4 9 6/ /69 J H 57/70 57/ / /7 57/7 57/7 57/9 57/0 57/ 57/ 57/74 57/8 J H N A N A 57/4 57/ 57/4 9 8/ /5 6/ / / / 48/ /6 9/.0m /7 Oázis áruház 57/ / / 0 6/ 6 6 k ár 4 69 BEYÓ 8/ 65 k ár Zkp 8/ m 57/7 5 66/ / 9/ 9/4 9/5 9/6 9/ / /8 9/ /5 6 66/5 8/ / / / / / 788/ 9 6/ / 77/0 66/8 8/ / /5 6 m 5 6/ / 6/ 6/ / / 8 6/ /4 6 m 599/7 77/6 6 6/ /4 57/ 6 6/ 6 6/ / / 6/4 ca /8 50 5/ 86 t ut 57/56 57/ / 77/ 6/5 5/ 5/ 5/4 5/5 m /4 77/4 57/8 57/ er adk /8 77/ 57/9 0/ 6/6 6 6/ /6 77/ /6 6 ca igó u. 699/5 57/ /6 6 6/ / 6 8/ 79 6/6 8 6/6 6 6/6 6 5/6 8 7/ 7 57/ 78 77/7 57/ 65 9/ 64/ 57/ / 0/ /9 igó u. 77/6 6/ /6 6 / /6 758/ 77/ 76 7/0 7/ Apáy u. 7/ / 87 77/ 77 77/ m / /5 Hattyú u. 77/5 758/ / /6 / 77/6 7/7 77/ 69 7/8 758/ 77/7 7/9 7/ 77/ /7 699/6 77/8 7/0 758/ Zkp Gyu m 47 0 u. ai J / /9 7/ 758/ 99 / /5. u. /6 /4 9 Gy 98 / 8 4 ász 5/ Juh /0 7/ 7/7 Zkp 77/ 758/7. 5 7/4 7/ 77/ 8 8/6 77/9 77/4 7/5 7/6 7/ 7/ 6 su /4 77/ 7/5 7/ ikó 8. u /0 7/ 7/6 Vegyesbt 6/ / 7/ 9 ca 77/5 di 05/9 05/8 drõ 9 im yu 9 / ny ud Zri fa Hajna ut 7/4 7/ / 9 is En 05/ / / 60 05/ Zkp 08 6 u / Zkp ttó ca 758/4 4 / no Hajna ut 758/9 an 05/6 8/ 758/0 igó u. t ut 66 7/ /9 rm 758/6 He / 09 7/ / 05/ 05/ 6 6/ 6 é / 05/0 05/ /6 6 8/ 96 05/8 9/ 0 6/ /7 MÁV - Üdüõ 05/ /8 6. óu ang 8 97 Pi 8 74 V 758/ / / 05/5 05/ / / m 84 y utca 905/4 905/8 90/ O Üdüõ 90 04/ Szign 905/ / / / 00 90/ / Hattyú u / / / üzép / 905/ / Hattyú u. 897/ / / / / / / / / / / /5 905/ 905/ /4 976 utca 897/ Haj na 5m 897/ / / 97 Zkp 897/ /5 966 ABC / 897/0 96/ /7 960 Szigny utca 0 64 O év üdüõ 897/6 96/ / 96/ 967/ 897/ /9 958/ /8 955/ 956/ 957/ 96/ 955/ 957/ 957/ 957/ /4 970/ 897/ m 897/ / / / / 897/ / 897/ / J H O urbina Üdüõ 9/ uring Hte 60/5 66/5 96/ 4 4/ 9/ 957/5 958/ 5 5/ 66/ Csárda emping / 5/ m 69/ / J H Sz 67 Is t en 60/7 u. u. 69/4 67 any /4 ih 5 emping n tvá 5 47 / 60/6 60/4 66/ 64/ /5 Sás u. 60/4 60/ 5/ 6 O Üdüõ 60/ u. Nád / parkirzó 69/ 64 60/ 60/ 69/ 60/ 60/0 60/ 68 7/ / 46 69/ árk 5 / / Étterem /4 6/ 7 5 u. év / / c u. bán 7 5 Cs 5 56 / m 56 Seõ u. Zkp 8/ m emping 7/ m m 0 Mahart Szántód-év Zkp / iátó u. ABC A ABÁLYOZÁSI EV 7/007.(V..)sz. ENDELEEL JÓVÁHAGYVA /4

59 D I - V- E- V- E- 79/ / Erdõ és Fafedgzó Gazdaság 0/ 7 Vegyesbt temetõ 7 05/ 05/ S H E G Ö A M Á V- E- - V- V- V- E- V- E- P- P- V- P- P- P- P- V- E- V- E V- M- M- M- M- M- M- M- - - V- V V- E- P- P- P- P V- V- E- - - V- V- E- E- V- E- V- E- - V- P- P- P- P- P- - E- - M- M V- V- - - E- - - P- - - V- E- - V- V- V- M- M- M- M- M- M- - E V- E- V- E-V- E- V- E- M- M- M- M- - E- - P- P V- V- V- V- - M- M- M- M- P- M- M- M- M- M- E- - M- M E- E- E- E- - - V- E- P- P- - P- P- - P- P- köz. P- P- P- V- E- Erdõaj a utca V- E Csemetekert utca V- E- Fenyõfautca Cserfa utca M- M- M- M- V- V- V- V- M V- - M- - V- M- - M- M- M- - - M- - M- - - V- V- V- V- V- V- V- M- - V - V - V - V - V V - V- V- V- V- M- M- M- M V - V - V - V - V Csemetekert utca Fácáns utca ökény utca Gaagnya utca 47/ F ûrész utca / / / 70/ 70/ / 45 47/ / 89/ / árk 49/ 49/ árk 5/ 50 55/5 55/6 árk árk 55/4 49/ 8 / / árk 4 / Móricz Zsigmnd u. 69 árk árk árk árk köz. árk / / 77/ 77/7 77/6 77/ 77/ 77/5 77/0 77/8 77/4 77/6 77/7 77/4 77/5 77/9 77/ 77/6 77/ / 77/7 77/8 758/7 758/4 758/ 758/ 758/9 758/0 758/ 758/6 758/5 758/ 758/ 758/ árk 758/9 758/8 758/ /0 7/5 7/8 7/7 7/ /7 76 7/5 5/ 5/4 / 4/7 58 5/ 5/ 5/ 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 04/ 5/9 5/0 77 5/7 5/8 7/6 Hattyú u. 7/7 7/9 7/8 7/0 7/6 7/4 7/ 7/ árk 7/9 7/8 7/ 7/5 7/ 77/9 77/8 77/7 77/6 77/5 77/4 77/ 77/ 77/ 77/0 7/ 7/4 7/6 699/6 699/ 699/ 699/ 699/ /4 5/5 5/ /7 5/8 5/9 5/0 5/ 5/ 5/ / /5 5/6 78 5/6 5/7 5/8 5/9 5/0 5/ 5/ 5/ 5/4 658/6 658/60 658/59 7/ /6 699/5 7/ 7/ 7/ 699/4 599/7 5/5 7/ / / /54 658/55 658/56 658/ /5 7/ 558/ /5 658/50 7/ / / / 658/ / / 658/ 658/ 658/ / 95 05/9 05/ 05/ 05/4 05/7 05/4 05/ /5 658/6 658/7 658/8 658/9 658/ 658/ / 8 6/ /0 9/ 658/ 658/ 658/ / 0/ 699/ ÁNÓDPUA Õ Z G Y Z A M 0m Á ötõámás D 58/ 0m / I Oázis áruház 6m m ELEALAÍÁSI EV ÉÍENDÕ 60m igó u. igó u. Hattyú u. Apáy u. igó u ELEALAÍÁSI EV ÉÍENDÕ ELEALAÍÁSI EV ÉÍENDÕ 658/ /0 658/8 658/9 658/6 658/7 658/4 658/5 658/ 658/ 658/ 658/8 658/9 658/0 ege u. Z m A 77/9 ELEALAÍÁSI EV ÉÍENDÕ ÁNÓD ÖZSÉG ELEPÜLÉSENDEZÉSI EVE ÜLEÜLE ABÁLYOZÁSI EVE ÜLEÜLE ABÁLYOZÁSI EVE M = :8.000 A ABÁLYOZÁSI EV 7/007.(V..)sz. ENDELEEL JÓVÁHAGYVA JELMAGYAÁZA HAÁO ELEPÜLÉS HAÁA BELEÜLE HAÁA BEÉPÍÉSE ÁN EÜLE HAÁA CSALAOZÓ ELEPÜLÉSE IGAZGAÁSI HAÁA VOLAS ABÁLYOZÁSI ELEME ÖVEZEHAÁ ÉS JELE V- VÉDELEME JAVASOL EÜLEE HAÁA - ÁJÉPVÉDELMI, ILL. ÁJAAE MEGÖZÉSE EMPONJÁBÓL IEMEL JELENÕSÉGÛ EÜLE ALÖVEZEE -V IEMEL JELENÕSÉGÛ ÉPÍE ÖNYEZEI ÉÉE ÉS ÉGÉEI EÜLEE VÉDÕÁVOLSÁGA IEMEL JELENÕSÉGÛ ÉPÍE ÖNYEZEI ÉÉE ÉS ÉGÉEI EÜLEE HAÁA P- EÓZIÓ FOOZOAN IE EÜLEE HAÁA M- ÁUEMELÉSI MEZÕGAZDASÁGI EÜLEE HAÁA M- EGAZDASÁGI EÜLEE HAÁA - FELÍNI ENNYEZÕDÉSE FOOZOAN ÉZÉENY EÜLEE HAÁA - FELÍNI ENNYEZÕDÉSE ÉZÉENY EÜLEE HAÁA - FELÍNI ENNYEZÕDÉSE EVÉSBÉ ÉZÉENY EÜLEE HAÁA E- MEGLÉVÕ EDÕGAZDASÁGI EÜLE ALÖVEZEE ÉGÉEI LELÕHELY HAÁA UA 000 EÜLEI ABÁLYOZÁSI ELEME FOGALMI Ú GYÜJÕÚ LAÓ IOLGÁLÓ Ú ZÖLDEÜLE (ÖZPA) VÉDEDÕ GAZDASÁGI EDÕ UA 000 EUÓPAI ÖOLÓGIAI HÁLÓZA EÜLEE VASÚEÜLE VÍZGAZDÁLODÁSI EÜLE NÁDASEÜLE I A NÁDASEÜLE II A NÁDASEÜLE II B NÁDASEÜLE III A NÁDASEÜLE III B NÁDASEÜLE IV B EGYÉB ABÁLYOZÁSI ELEME ELSÕDLEGESEN GYALOGÚ IALAÍÁSÁA ALALMAS ÚVOL MEGÖZENDÕ EMÉEES PAVOL PAISÉÁNY IALAÍÁSÁA ALALMAS PAAA ÖNÁLLÓ EÉPÁÚ, VAGY EÉPÁSÁV IALAÍÁSÁA ALALMAS NYOMVOL ABÁLYOZÁSI ÉLESSÉG ÜLEÜLEI ABÁLYOZÁSI JELE VÉDEDÕ GAZDASÁGI EDÕ OLÁOZO ÁLALÁNOS MEZÕGAZDASÁGI EÜLE ÁNÓD ÖZSÉG MEGBÍZÓ: ÖNOMÁNYZAA CÍM: 86 ÁNÓD, VAJDA JÁNOS UCA 5. ELEFON: MÛÉPÍÉ EVEZÕ: ÉPÍÉEI EVEZÕIODA F. CÍM: 55 MISOLC, DÉYNÉ UCA. ELEFON: 06-(46)-4-6 WEB: MU CÍME: ÁNÓD ÖZSÉG ELEPÜLÉSENDEZÉSI EVE ÖZSÁM: MÛÉP 68-0 DÁUM: 007. május hó EVFAJA: ABÁLYOZÁSI EV AJZÁM: - AJZ MEGNEVEZÉSE: ÜLEÜLE ABÁLYOZÁSI EV LÉPÉ: M=:8.000 EVEZÕ PUSÁS PÉE É/00 M. BACSAI ANDEA É/00 PÉE BALÁZS MUÁS OVÁCS AMÁS MUÁS SANE FEENC d-/5-095 SINGLÁ ZSOL MUÁS DOBOS SÁA /00 BENDE LAUA /004 NYIOSNÉ EPCSÉNYI AALIN VCS-/4-04 EÉ ÁOLY FL-FV EZEN EV A FÖLDHIVAALI ALAPÉÉP ALAPJÁN ÉÜL. EZEN EV AZ 999. ÉVI LVI. ÖVÉNY ÉELMÉBEN EZOI JOGVÉDELEM ALA ÁLL. A EV FELDOLGOZÁSA JOGIA AUOCAD 006 POGAMMAL ÖÉN.

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala Asónémedi Feszíni Vízevezetésének Tanumányterve megrendeő: Asónémedi Pogármesteri Hivataa 2012. január Tsz.: 11-026 Terv és iratjegyzék ALSÓNÉMEDI FELSZÍNI VÍZELVEZETÉSÉNEK TANULMÁNYTERVE 1. Mûszaki eírás

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

28/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete. a Budapest X. kerület, Őrs Vezér tér Részletes Rendezési Terve jóváhagyásáról

28/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete. a Budapest X. kerület, Őrs Vezér tér Részletes Rendezési Terve jóváhagyásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 28/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Őrs Vezér tér Részetes Rendezési Terve jóváhagyásáró Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviseőtestüete az

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer:

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer: ázi főezárók Kivite 2600 gömbgrfitos / emezgrfitos öntvény, mindkét odon ISO tok PE sőhöz 20 poietá, mindkét odon ISO tokk, PE sőhöz hideg rendeésre ½" Méret / ázi főezárók Ieszkedő kézikerék: Ieszkedő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

É íú ó É á ö ő í í ű á Í Ó á í á í í á í á í í ó á í 2 ráns,,t sná z earíró orm,rr I. Átaános rendekezések I. z ingatan-nyivántartísba a Fővarosi Kenietek Födhivataéná 26320 hrsz. aatt fevett, a Budapest,

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

Mellékelten küldöm a lll. számú gyermekorvosi körzet, a ViaDoktor Kft. 201 O-es évi beszámolóját sz íves felhasználásra!

Mellékelten küldöm a lll. számú gyermekorvosi körzet, a ViaDoktor Kft. 201 O-es évi beszámolóját sz íves felhasználásra! Viaktr Kft. 2051 Biatrágy, PetőfiS. u. 39. Te.: +36 30 921 0209 E-mai: viadktr@grdit.hu Tisztet Pgármester Úr! Tisztet Egészségügyi és Szciáis Bizttság! Meéketen küdöm a. számú gyermekrvsi körzet, a Viaktr

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához

IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 /2013. (II. 18.)

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton PIR keményhabokka szigetet épüetek energetikai kérdései Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton A poiuretán PIR anyag 1. A foyékony aapanyagokat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

&t. számú előterjesztés

&t. számú előterjesztés &t. számú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkrmányzat fenntartásában működő óvdák vezetőinek négyéves beszámójáró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben