/3 ey. szám ú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/3 ey. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I. Tartami összefogaó Az Önkormányzat páyázatokka kapcsoatos feadatait eátó Főépítészi és Fejesztési Iroda tevékenységének évi tejesítése során az aábbi páyázatok eőkészítésében, megvaósításában működött közre: A) évben benyújtott és nyertes páyázatok, ameyek megvaósutak, vagy megvaósítás aatt ának: 4 db. 13/2011 (IV. 7.) NEFMI rendeet: I. kategóriába besorot zenekarok és énekkarok központi kötségvetési támogatása páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: MÁV Szimfonikusok zenekar támogatása Közreműködő szervezet: NEFMI A páyázat tejes kötségvetése: 24 OOO OOO Ft Igényet támogatás: 24 OOO OOO Ft (Kőbánya: 10 OOO OOO Ft) Önerő: O Ft A páyázat megvaásításra kerüt. 2. BB-10/2011: Bankó Kft. páyázati fehívása játszótér építésre Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: X. kerüeti Harmat köz- Mádi u áta határot terüeten megévő feújítása. játszótér A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft A páyázat megvaásításra kerüt.

2 3. Hun~aroContro Zrt. páyázati fehívása Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: Kőbányai Rajkó Zenekar támogatása hangszer és hangszertartozék beszerzéséve A páyázat tejes kötségvetése: 700 OOO Ft Igényet támogatás: 700 OOO Ft Önerő: O Ft A páyázat megvaósítás aatt á. 4. Kerékpárosbarát Teepüés Cím év Páyázó: Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: A Kerékpárosbarát Teepüés 2011 megtiszteő címme a Közekedési, Hírközési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) a teepüések kerékpárosokért tett intézkedéseit, fejesztéseit értékei, de közvetenü nem nyújt anyagi támogatást. A rendekezésekre áó erőforrásoktó függően jeképes ajándékka jutamazhatja a páyázat kiírója vagy a páyázat támogatója, a kategóriájukban egmagasabb pontszámot eérő teepüéseket Közreműködő Szervezet és kiíró: Közekedési, Hírközési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) B) évben benyújtott, eutasított páyázatok: 2 db. 7/ ) BM rendeet: Iskoai és utánpótás sport infrastruktúra fejesztés, feújítás páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: a X. kerüeti Bem József Átaános Iskoa terüetén sportpáya feújítás, és hozzá kapcsoódóan az akadáymentesség megvaósítása. Közreműködő szervezet: Magyar Áamkincstár A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft Az eutasítás indoka nem ismert, a páyázatot kiíró szervezet nem küdte meg indokását Önkormányzatunk részére. 2

3 2. Európa a Po~árokért Pro~ram Testvérvárosi pogárok taákozói_ páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: A páyázat megévő testvérvárosok közötti programok megvaósítására ad ehetőséget oy módon, hogy a páyázó országban megvaósuó rendezvényekhez kapcsoódó kiadások (utazási, száás stb. kötségek) kaphatnak támogatást. A páyázatbó finanszírozható a Szent Lászó Napok, vaamint a Néptánc Fesztivá, küfódi feépőinek útikötsége és száása. Résztvevő testvérvárosok Vinkovci és Baánbánya. Közreműködő szervezet: Tempus Közaapítvány A páyázat tejes kötségvetése: OOO Ft Igényet támogatás: OOO Ft Önerő: O Ft Az eutasítás indoka nem ismert, a páyázatot kiíró szervezet nem küdte meg indokását Önkormányzatunk részére. C) évi benyújtott, ebíráás aatt áó páyázatok: 2 db. KMOP "Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése"_ páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat tuajdonában évő Újhegyi Uszoda tetejének napkoektorra vaó eátása, amey áta a vízmeegítés enne megodott. Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft A páyázat ebíráása foyamatban van. 2. KEOP-3.3.0/09-11 "Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kuturáis Központ baatoneei erdei iskoa és óvodai pro~ram infrastrukturáis fejesztése" páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat tuajdonában évő baatoneei ifjúsági táborban működő erdei iskoa szogátatási színvonaának 3

4 emeése az erdei iskoában oktató szakemberek képzéséve, tananyag- és eszköztár fej esztésekke, vaamint az intézmény egyenő eséyű hozzáférhetőségének biztosításáva ( akadáymentesítés ). Közreműködő Igazgatósága szervezet: Környezetvédemi és Vízügyi Minisztérium Fejesztési A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft D) évben megvaósított korábbi páyázatok, ameyek eszámoása évben történt/történik meg a) évben eszámot páyázatok száma 4 db: ) KMOP-3.3.4/B azonosító számú, "Kerékpározz Kőbányán!" c1mu páyázati projekt a Fenntartható éetmód és fogyasztás című páyázat keretén beü Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: a X. kerüetben 68 heyszínen 342 db kerékpártároó kiheyezése (összesen 684 kerékpáros férőheye) oktatási és egyéb intézmények eőtt. A páyázati program részét képezte a páyázatban részt vevő oktatási intézményekben kerékpáros eméeti és gyakorati oktatási program megvaósítása az intézményekben tanuók számára. A gyakorati oktatás mobi kreszpark és kerékpárok beszerzéséve vaósut meg. Ezen túmenően a páyázati program részét képezte egy kerékpáros közekedést népszerűsítő rendezvénysorozat, ameyrő egy, a páyázati program keretében készített internetes honapon keresztü tájékozódhattak (www.kobanyabringa.hu). Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. A páyázat tervezett tejes kötségvetése: Ft Páyázat tényeges tejes kötsége: Ft Páyázat tervezett támogatási összege: Ft Tényegesen kifizetett támogatás: Ft Tényeges önerő: Ft A páyázat megvaósut, az eszámoás megtörtént 2) KEOP azonosító számú, ""Budapest X. kerüetében a Fekete_ István és a Szervátiusz Jenő Átaános Iskoák energetikai mutatóinak javítása" című páyázati projekt az Energetikai hatékonyság fokozása című páyázat keretén beü Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat 4

5 Cé: Fekete István Átaános Iskoa nyíászáróinak cseréje és hőszigeteése, vaamint a Szervátiusz Jenő Átaános Iskoa nyíászáróinak cseréje Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. A páyázat tervezett összkötsége: Ft A páyázat tényeges összkötsége: Ft Enyert támogatás: Ft Tényegesen kifizetett támogatás: Ft Tényeges önerő: Ft A páyázat megvaósut, az eszámoás megtörtént 3) ÁROP-3.A./B azonosító számú, "Pogármesteri Hivata hatékonyságának javítása Kőbányán" című páyázati projekt a Pogármesteri Hivataok szervezetfejesztése a Közép-Magyarországi Régióban című páyázat keretében Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármesteri Hivata hatékonyságának javítása, ejárás racionaizáás, szervezetfejesztésre irányuó szoftverbeszerzés, oktatás, képzés, szakértői tanumány készítés Közreműködő szervezet: V Á TI Kft. A páyázat tervezett összes kötsége: OOO Ft A páyázat tényeges összes kötsége: OOO Ft Enyert támogatás: Ft Kifizetett támogatás: Ft Tényeges önerő: Ft A páyázat megvaósut, az eszámoás megtörtént A tervezett és a tényeges támogatási összeg küönbségének oka a szabáytaan közbeszerzési ejárás miatti részeges támogatás megvonás. 4) T ÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR azonosító szám ú, "Együttműködés a kőbányai tehetségekért" című páyázati projekt az "Országos Tehetségsegítő Háózat kiaakítása - Magyar Géniusz Integrát Tehetségsegítő Program" páyázat keretében Páyázó: Neveési Tanácsadó és Pedagógiai Szogátató Központ (1105 Budapest, Sibrik Mikós út }. Konzorciumi partnerek:. Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) 2. Szent Lászó Átaános Iskoa (1105 Budapest, Szent Lászó tér 1.) 3. Harmat Átaános Iskoa (1104 Budapest, Harmat utca 88.) és a 4. Szent Lászó Gimnázium (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28.). 5

6 Cé: egy kompex, több tehetségterüetet feöeő, pedagógusokat fejesztő, szűréseket végző, diákokat motiváó projekt étrehozása. Megaaku a tehetségpont és a tehetségsegítő tanács. Tehetségnapok szervezéséve széesedik a kapcsoati háó. Mind-ab képzésse innovatív készségfejesztés vaósu meg, az óvodai tehetséggondozás eőtérbe kerü egyéni fejesztési programok készítéséve. Közreműködő szervezet: ESZA Társadami Szogátató Nonprofit Kft. (Oktatási és Kuturáis Minisztérium Támogatáskezeő Igazgatósága) A páyázat tervezett tejes összkötsége: O OOO OOO Ft A páyázat tényeges összkötsége: O OOO OOO Ft Enyert támogatás: 10 OOO OOO Ft Tényegesen kifizetett támogatás: O OOO OOO Ft Önerő: O Ft A páyázat megvaósut, az eszámoás megtörtént b) évben eszámoásra kerüő páyázatok száma 3 db: ) TÁMOP / azonosító számú, kőbányai tehetségek "köbükik" című páyázati projekt az Iskoai tehetséggondozás című páyázat keretében Páyázó: Hárseveű Óvoda (1106 Budapest, Hárseveű u. 5.) Konzorciumi partnerek:. Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.), 2. Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.), 3. Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13.) Cé: a kőbányai óvodai tehetséggondozás eterjesztéséért a páyázatban részt vevő három óvodában a népi technikák megismerésére, megszerettetésére törekedve egy gondokodást, ogikai képességet fejesztő program kerü megvaósításra. A gyermekeknek ehetősége nyíik a tánc, az aerobik -mint tehetségterüetekmegismerésére, esajátítására a szüők bevonásával Közreműködő szervezet: ESZA Társadami Szogátató Nonprofit Kft. (Oktatási és Kuturáis Minisztérium Támogatáskezeő Igazgatósága) A páyázat tervezett tejes összkötsége: Ft A páyázat tényeges összkötsége: Ft Enyert támogatás: Ft december 31-ig kifizetett támogatás: Ft évben várható támogatás: OOO Ft Önerő: O Ft A páyázat megvaósut, az eszámoás foyamatban van. 6

7 2) TÁMOP /10-1/KMR azonosító számú, a "Neveési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüi és szabadidős tevékenységeinek támogatása" című páyázat - címe: Kreativitás és kompetenciafejesztés Kőbányán Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kuturáis Központ Cé: A páyázat céja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanuók óvodai neveésének és a tanórai és tanórán kívüi és szabadidős nem formáis neveésének és oktatásának nem formáis támogatása, kuturáis érzékenységet, kreativitást fejesztő szabadidős tevékenységek megvaósításával Fejesztésre és bővítésre kerü az intézmény és más neveési-oktatási, kuturáis intézmények közötti hosszú távú együttműködése (heyi) kerüeti és országos szinten. A projekt során bővítésre kerü a Pataky Műveődési Központ gyermekeknek szóó szakköri kínáata és megerősítésre kerünek a már megévő kapcsoatok. A támogatásbó 16 fée szabadidős tevékenység megvaósítása tervezett: 4 küönböző drámapedagógiai műhey, tehetséggondozás, meseíró és rajz havi szakkör, irodami műhey (kiskunhaasi Református Gimnázium), 3 fée múzeumpedagógiai program (óvodásoknak és hátrányos heyzetű átaános iskoásoknak), színjátszó, 2 énekkari és hagyományőrző témanapok, ovasóhét Bevont gyerekek száma 891. Közreműködő szervezet: ESZA Társadami Szogátató Nonprofit Kft. (Oktatási és Kuturáis Minisztérium Támogatáskezeő Igazgatósága) A páyázat tervezett tejes összkötsége: Ft A páyázat tényeges összkötsége: Ft Igényet támogatás: Ft 20. december 31-ig kifizetett támogatás: Ft évben várhatóan ki fizetésre kerüő támogatási összeg: Ft Önerő: O Ft 3) TÁMOP /2/KMR azonosító számú, "A hagyományápoás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiata nemzedékke" című páyázati projekt az.. Építő Közösségek - közműveődési intézmények az éethosszig tartó tanuásért" páyázat keretében Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kuturáis Központ Cé: A fejesztés céja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közműveődés eszközeive történő javítása, ennek keretében a gyermek és ifjúsági korosztáy bevonása a formáis oktatást támogató és kiegészítő új tanuási formákba, nem formáis, informáis tanuási programokba, szogátatásokba. A hátrányos heyzetű csoportok bekapcsoása az egész éeten át tartó tanuási foyamatába. A projekt eredményeként: A "B" komponens keretében 2 kompetenciafejesztő, 6 napos tábor főve, db 25 akamas tehetséggondozó képzőművészeti szakkörés 6 db kompetenciafejesztő szakkör, Az "E" komponens keretében: 2 db 6 napos tábor főve, 3 db, egyenként többi, mint O akamas kompetenciafej esztő éetvezetési fogakozás, 3 db 7

8 kompetenciafejesztési csoportmunka, vaamint db egész évben működő fogakoztató kub vaósu meg. Összességében 18 küönböző témájú fogakozáson 429 órában több mint 500 gyerek kerü bevonásra. Közreműködő szervezet: ESZA Társadami Szogátató Nonprofit Kft. (Oktatási és Kuturáis Minisztérium Támogatáskezeő Igazgatósága) A páyázat tejes kötségvetése: Ft Enyert támogatás: Ft Önerő: O Ft A páyázat megvaósítás aatt á. c) évben megvaásításra kerüő páyázatok száma 3 db: ) KEOP /A/ Az energetikai hatékonyság növeése a kőbányai Harmat Átaános Iskoában című páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: Harmat Átaános Iskoa hőszigeteése és nyíászáróinak cseréje Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft A páyázat megvaósításának eőkészítése foyamatban van. 2) KEOP /A/ A Fecskefészek óvoda-böcsőde és az Apró_ Csodák óvoda-böcsőde energetikai korszerűsítése című páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: Budapest X. kerüet Gépmadár utca 15. szám aatti, vaamint a Budapest X. kerüet Zsivaj utca 1-3. szám aatti épüetkompexumok (óvodák és böcsődék) hőszigeteése és nyíászáró cseréje Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft A páyázat megvaósításának eőkészítése foyamatban van. 8

9 3) KMOP /A-09-2f "A kőbányai "Kis-Pongrác" akóteep szociáis céú városrehabiitációja" Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: Budapest X. kerüetben eheyezkedő "Kis Pongrác akóteep" (Sagótarjáni út - Pongrácz út- Csia utca- Gyöngyike utca áta határot terüet) rehabiitációja. Átaános cé: a Kis Pongrác akóteep fizikai-társadami eromását jező negatív spirá megáítása, a terüet feértékeődésének eindítása társadami, szociáis integráó, éetminőség javító és környezetjavító beruházásokkal Specifikus projektcéok 0 Társasházak részeges feújítása, hőszigeteése, és ezáta a működtetési, karbantartási, feújítási kötségek csökkentése Kompex közterüet megújítás az éhetőbb akókörnyezet kiaakítása, a nyugodt pihenés fetéteeinek megteremtése, és a szabadidő eitötés minőségének javítása érdekében o Közbiztonság növeése o Parkoási probémák enyhítése o Forgaomtechnikai korszerűsítés o Közösségi funkciók erősítése o Lakéteepi akosság közösséggé formáása o A képzési, fogakoztatási programokban részt vevők eheyezkedési eséyeinek növeése 0 Szociáis jeegű, hátránykompenzáó programok segítéségéve a teepen éő hátrányos heyzetű csoportok társadami beieszkedésének eősegítése Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft A projekt megvaósítás aatt á. A megvaósuásért a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Városfejesztési Divíziója feeős, amey szervezet a projektmenedzsment feadatokat átja e. 9

10 E) Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat számára jeeneg eérhető páyázati ehetőségek Ld.. számú meéketben. II. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Európai Uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatót tudomásu veszi. Budapest, március 9. Törvényességi szempontbó eenjegyzem: Radványi Gát jegyző

11 . meéket az eőterjesztéshez ÖNKORMANVZATI PALYAzATI FIGYEL MARCIUS BUDAPEST ADITUS Zrt. - Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

12 Teepüési sziárdhuadék-gazdákodási rendszerek továbbfejesztése Ügynökség Maximum 3 OOO miió Ft foyamatosan KEOP-1.1.1/B/10-11 Nemzeti Fejesztési Minimum 100 miió Ft 15-30% tő Szennyvízevezetés és - tisztítás megvaósítása KEOP-1.2.0/09-11 Nemzeti Fejesztési Minimum 250 miió Ft 15% tő Ügynökség foyamatosan Ivóvízminőség javítás KEOP /09-11 Nemzeti Fejesztési Minimum 20 miió Ft 10% tő Ügynökség foyamatosan Önkormányzati árvízvédemi fejesztések KEOP-2.1.2/09-11 Nemzeti Fejesztési Minimum 100 miió Ft tő Ügynökség Maximum miió Ft foyamatosan A Víz Keretirányev végrehajtásához kapcsoódó informatikai rendszer fejesztése Ügynökség Maximum 600 miió Ft foyamatosan KEOP / B Nemzeti Fejesztési Minimum 50 miió Ft tő A teepüési sziárdhuadék-erakókat érintő térségi szintű rekutivációs programok evégzése Ügynökség Maximum 10 OOO miió Ft foyamatosan KEOP-2.3.0/ 11 Nemzeti Fejesztési Minimum 650 miió Ft tő ADITUS Zrt. - Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

13 Szennyezett terüetek kármentesítése KEOP-2.4.0/09-11 Nemzeti Fejesztési Minimum 25 miió Ft tő Ügynökség Maximum miió Ft foyamatosan Szennyezés okaizációja Nemzeti Fejesztési Minimum 200 miió Ft tő teepüési sziárd huadék-erakók terüetén Ügynökség Maximum 1600 miió Ft foyamatosan KEOP-2.4.0/B/10-11 KEOP-6.1.0/C/09-11 A fenntartható éetmódot és az ehhez kapcsoódó visekedésmintákat ösztönző kampányok (szeméetformáás, informáás, képzés) Nemzeti Fejesztési Minimum 100 miió Ft tő 0-30% Ügynökség Maximum 200 miió Ft szakaszosan Derogációs víziközmű projektek eőkészítése KEOP /11 Nemzeti Fejesztési Ügynökség Maximum 250 miió Ft 15% tő foyamatosan Teepüési sziárdhuadék- gazdákodási rendszerek Nemzeti Fejesztési Minimum 100 miió Ft tő 15-30% fejesztése Ügynökség Maximum 35 OOO miió Ft foyamatosan KEOP /09-11 és KEOP-1.1.1/09-11 ADITUS Zrt.- Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

14 Társadami egyeztetésen! Társadami Megújuás Operatív Program Országos tehetségsegítő háózat étrehozása - (Magyar Géniusz, Integrát Tehetségsegítő Program) TAMOP /B-11/1 Közép-magyarországi Régió Nem~eti ~-ej~sztési Ugynokseg Minimum 3 miió Ft, Maximum 10 miió Ft Társadami egyeztetésen! Társadami Megújuás Operatív Program Isko i tehetséggondozás TAMOP /1 Közép-magyarországi Régió Nem~eti ~-ej~sztési Ugynokseg Minimum 5 miió Ft, Maximum 20 miió Ft Társadami egyeztetésen! Társadami Megújuás Operatív Program Migráns hátterű tanuók neveésének és oktatásának s~gítése II. szakasz TAMOP /1 Közép-Magyarországi Régió Nem~eti Fejesztési Ugynökség Minimum 10 miió Ft, Maximum 45 miió Ft Társadami egyeztetésen! Társadami Megújuás Operatív Program Kuturáis szakemberek továbbképzése a szo~átatásfejesztés érdekében TAMOP /1 KMR Nem~eti ~-ej~sztési Ugynokseg Minimum 5 miió Ft, Maximum 30 miió Ft Kutúra Intézkedés - Kuturáis páyázatok támogatása Európai Unió Minimum Euro Maximum Euro 50% ADITUS Zrt.- Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

15 Testvérteepüési és Partnerségi Páyázati Aap Svájci - Magyar Együttműködési Program ( ) Nemzeti Fejesztési Ügynökség Minimum 2 miió Ft Maximum 50 miió Ft 10% Társadami Megújuás Operatív Program A munka és a magánéet összehangoását segítő heyi kezdeményezések Társadami Nemzeti Fejesztési Minimum 5 miió Ft, Aternatív nappai gyermekeátási szogátatások egyeztetésen! Ügynökség Maximum 50 miió Ft étreh~zásának támogatása TAMOP /2 Közé~-magy:arországi R, Társadami Megújuás Operatív Program A munka és a magánéet összehangoását segítő Társadami munkaheyi kezdeményezések Nemzeti Fejesztési Minimum 10 miió Ft, egyeztetésen! Rug~mas munkaheyek Ügynökség Maximum 45 miió Ft TAMOP /8 Közé~-Magyarországi R1 Társadami Megújuás Operatív Program A munka és a magánéet összehangoását segítő munkaheyi kezdeményezések Társadami Nemzeti Fejesztési Minimum 10 miió Ft, Váaati és intézményi napközbeni kisgyermek-eátási egyeztetésen! Ügynökség Maximum 50 miió Ft szog~tatások étrehozása TAMOP /6 Közé~-mag~arországi Régió Társadami Megújuás Operatív Program A munka és a magánéet összehangoását segítő heyi kezdeményezések Társadami Nemzeti Fejesztési Minimum 10 miió Ft, A rugamasságot növeő heyi, innovatív egyeztetésen! Ügynökség Maximum 50 miió Ft kezdem,ényezések támogatása TAMOP /4 Közé~-Mag~arországi R1 Társadami Megújuás Operatív Program A bűnmegeőzés szempontjábó kiemeten fontos, Társadami bűnekövető vagy bűnekövetés szempontjábó Nemzeti Fejesztési Minimum 15 miió Ft, egyeztetésen! veszéyeztetett!)yermek- és fiatakorúak segítése Ügynökség Maximum 40 miió Ft TAMOP B-12/1 ADITUS Zrt. - Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

16 Testvérvárosi taákozók minimum EUR/projekt Tempus Közaapítvány maximum EUR/projekt Tematikus háózatok Tempus Közaapítvány minimum EUR/projekt, maximum EUR/projekt "Támogatás kedvezményes baatoni osztáykiránduás/erdei iskoa szervezésére" Na-Joó Bt. Osztáykiránduás/erdei iskoa összkötségének (száás, étkezés) 25%-a. 75% Páyázat kedvezményes osztáykiránduás szervezésére Gyermekek Táborozásáért Aapítvány Maximum 300 Ft/fő/éj 75% Kedvezményes árú nyári táborozás, osztáykiránduás szervezésére Gémes Fogadó Szogátatások igénybevétee Ft-os áron Az egycsatornás gyűjtőkémények feújításának támogatása ÚSZT-2011-KÉMÉNV Nemzeti Fejesztési Minisztérium Maximum Ft 60% Társadami egyeztetésen! Társadami Megújuás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kiaakítása (tanuást segítő támogató formák bevezetése) TÁMOP A-11/1 Nemzeti Fejesztési Ügynökség Minimum 5 miió Ft, Maximum 100 miió Ft Pedagógus-továbbképzések kedvezményesen Metódus-Tan Kiadói és Neveői Bt. Minimum Ft/fő Maximum Ft/fő ADITUS Zrt.- Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: {06-1) ,

17 ~--- Új! Páyázat akóépüetek energetikai korszerűsítésére FŐTÁV Zrt. A nyertes épüetek korszerűsítését tejes körűen a FŐTÁV Zrt. finanszírozza A páyázatok ismertetését a dokumentum hátraévő részében taája ADITUS Zrt. - Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

18 Teepüési sziárdhuadék-gazdákodási rendszerek továbbfejesztése KEOP-1.1.1/B/10-11 Téma: Jeen páyázati konstrukcióban, összhangban a hatáyos jogszabáyok eőírásaiva, a akosság egészségvédeme érdekében törekedni ke arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüjenek a korszerű- a heyi adottságoknak megfeeő, technoógiájában differenciát huadékgazdákodási módszerek, azáta, hogy a már működő, egaább 100 OOO főt kiszogáó huadékgazdákodási rendszerek továbbfejesztéséve, bővítéséve a akossági igények és az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabáyi követemények kieégítésre kerünek. A hatékony, térségi szintű huadékgazdákodási rendszerek kiaakításáva biztosítani ehet az uniós eőírások áta meghatározott országos cékitűzések eérését. Páyázók köre: Teepüési önkormányzatok társuásai páyázhatnak; A konstrukcióra jogi szeméyiségge rendekező és jogi szeméyiség néküi társuások, konzorciumok, továbbá Budapest vonatkozásában a Hgt a aapján Budapest Fővárosi Önkormányzat páyázhat; A konstrukcióra csak azok az önkormányzatok nyújthatnak be páyázatot az átauk étrehozott társuás, vagy konzorcium útján, ameyek a terüetükön, a már működő teepüési sziárd huadékkezeési közszogátatásokat, vagy azok egy részét (p. a huadékkezeő étesítmények étesítését, ietve működtetését) közösen, vagy eseteg más, a páyázatban közvetenü nem érintett önkormányzatokka is közösen, társuási, vagy konzorciumi megáapodás aapján szerveztek meg és a működő huadékgazdákodási rendszer egaább 100 OOO akost szogá ki. Páyázaton enyerhető összeg: minimum 100 miió Ft, maximum 3 OOO miió Ft Szükséges önrész mértéke:15-30% (A támogatott tevékenységtő függően vátozik.) A páyázat beadási határideje: február 10-tő foyamatos A páyázat kiírója: Nemzeti Fejesztési Ügynökség További információk: Környezet es Energia Operatív Program Szennyvízevezetés és - tisztítás megvaósítása KEOP-1.2.0/09-11 Téma: A konstrukció átaános céja a 91/271/EGK irányevnek, vaamint a Csatakozási Szerződésben váat köteezettségnek megfeeően, a 2000 LE (akos egyenérték) feetti aggomerációk csatornázási feadatainak, szennyvízkezeésének, korszerű iszapkezeésének és hasznosításának, vaamint a foyékony huadék szennyvíztisztító teepi eheyezésének támogatása. A konstrukció speciáis céja az uniós es a hazai jogszabáyi eőírások, programok időaranyos megvaósítása, küönösen az ország teepüései csatornázottságának es az összegyűjtött szennyvizek befogadóba engedése eőtti bioógiai tisztítás aranyának növeése Páyázók köre: Teepüési önkormányzatok egyénieg; Teepüési önkormányzatok társuásai; A Magyar Áam (mint közműtuajdonos) fehatamazása aapján, saját nevében ejáró szervezet és teepüési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); A Magyar Áam (mint közműtuajdonos) fehatamazása aapján, saját nevében ejáró, az áam többségi tuajdonban evő Zrt. Páyázaton enyerhető összeg: minimum 250 miió Ft Szükséges önrész mértéke: 15% A páyázat beadási határideje:2011. február 10-tő foyamatos A páyázat kiírója: Nemzeti Fejesztési Ügynökség További információk: ADITUS Zrt. - Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

19 Ivóvízminőség javítás KEOP 1.3.0/09-11 Téma: A konstrukció átaános céja a akosság egészséges ivóvízze vaó eátása a 98/83/EK irányev és a hatáyos 201/2001. (X.25.) kormányrendeetben rögzített határértékek, ietve az Országos Környezetegészségügyi Intézet szakvéeménye aapján, egyedi, ietve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a kormányrendeet szerinti ivóvízminőség-javító programnak megfeeő ütemezésse. A páyázók köre: Heyi önkormányzatok egyénieg; Heyi önkormányzatok társuásai; A Magyar Áam (mint közműtuajdonos) fehatamazása aapján, saját nevében ejáró szervezet és heyi önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); A Magyar Áam (mint közműtuajdonos) fehatamazása aapján, saját nevében ejáró, az áam többségi tuajdonában évő Zrt. Az Észak-afödi Régió, vaamint a Dé-afödi Régió terüetén ekészített projektek megvaósítására az eőkészítés során megáapított - műszaki háózatokhoz ieszkedő -terüeti ehatároássa, társuási rendszerben ehet páyázatot benyújtani; A páyázaton enyerhető összeg: minimum 20 miió Ft A szükséges önrész mértéke: 10% A páyázat kiírója: Nemzeti Fejesztési Ügynökség A páyázat benyújtásának határideje: február 10-tő foyamatos További információ: Önkormányzati árvízvédemi fejesztések KEOP-2.1.2/09-11 Téma: A vízgazdákodásró szóó évi LVII. törvény szerint a vizek kártéteei eeni védeem érdekében szükséges feadatok eátása az áam, a heyi önkormányzatok, ietve a károk megeőzésében vagy ehárításában érdeketek köteezettsége. A heyi önkormányzatok feadata a egfejebb két teepüés érdekében áó védőművek étesítése, a heyi önkormányzat tuajdonában évő védőművek fenntartása, fejesztése és azokon a védekezés eátása. Jeen páyázati fehívás céja, hogy azokon a teepüéseken, vagy teepüésrészeken, aho nincs kiépített esőrendű árvízvédeemi vona, vagy nem keő (eőírt) biztonságú a védemük, az önkormányzati kezeésű művek egsürgősebb árvízvédemi fejesztési munkái megvaósujanak, és a védvonaak kiépüjenek az eőírt biztonságot nyújtó mértékben. A védművek egyes szakaszain sziárd burkoat étesü a kötséghatékonyabb védekezés, vaamint a műtárgyak jobb megközeíthetősége érdekében Páyázók köre: Teepüési önkormányzatok egyénieg; Teepüési önkormányzatok társuásai; A páyázat benyújtására és megvaósítására a fenti szervezetek áta akotott konzorcium keretében is van ehetőség. Megvaósítási páyázatra azok a páyázók jeentkezhetnek, ameyek, az eőkészítési páyázaton eredményesen részt vettek; Páyázaton enyerhető összeg: minimum 100 miió Ft, maximum 1500 miió Ft Szükséges önrész mértéke:15-30% A páyázat beadási határideje: február 10-tő foyamatos A páyázat kiírója: Nemzeti Fejesztési Ügynökség További információk: http: //www. n fu. hu/doc/534 A Víz Keretirányev végrehajtásához kapcsoódó informatikai rendszer fejesztése KEOP /B Téma: Jeen konstrukció céja a feszíni és feszín aatti vizek terheési és manitoring adatait nyivántartó megévő adatbázisok fejesztése és kiegészítése (p. hidromorfoógiai, ökoógiai, vízkémiai, vízfödtani információk) a VKI végrehajtásához szükséges információkka, az adatbázis moduok vaamint a jeentési szintű térképi adatbázisok kapcsoatának továbbfejesztése és fetötése). Az áapotértékeéshez, vízgyűjtő- ADITUS Zrt.- Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

20 gazdákodási tervezéshez kapcsoódó adatbázismeduek egységes fogaomtárának, ogikai adat-szótárának, adat-kataógusának (meta adatbázisának) továbbfejesztése és fetötése. A páyázók köre: Jeen páyázati kiírás keretében az eőkészítési forduóban nyertes szervezetek páyázhatnak egyforduás ejárás keretében a megvaósítási forduóra; Központi kötségvetési irányító és kötségvetési szervek. A páyázaton enyerhető összeg: minimum 50 miió Ft, maximum 600 miió Ft. Szükséges önrész mértéke: Önrész biztosítása nem szükséges A páyázat kiírója: Nemzeti Fejesztési Ügynökség A páyázat benyújtásának határideje: február 10-tő foyamatos További információ: A teepüési sziárdhuadék-erakókat érintő térségi szintű rekutivációs programok evégzése KEOP-2.3.0/11 Téma: Aapvető cé a feszíni és feszín aatti vizek további szennyezésének megakadáyozása és a környezetterheés csökkentése érdekében, összhangban az Országos Huadékgazdákodási Tervve, ietve a huadékerakássa, vaamint a huadékerakóva kapcsoatos egyes szabáyokró és fetéteekrő szóó 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendeette, a konstrukció céja a környezetet és a akosságet is foyamatosan veszéyeztető, régi, műszakiag nem megfeeő bezárt, ietve fehagyott teepüési sziárdhuadék-erakók térségi szintű rekutivációja. A páyázók köre: Heyi önkormányzatok egyénieg; Teepüési önkormányzatok társuásai; Megvaósítási páyázatra azok a páyázók jeentkezhetnek, ameyek: Az eőkészítési páyázaton eredményesen részt vettek, vagy a 1067/2005 (VI. 30.); Kormány határozatban nevesített projektekben szerepetek, vagy bár a projektfejesztési konzutáción a közreműködő szervezettő negatív véeményt kaptak, de az eőkészítési projekt ezárásához a megvaósítási fehívásra beadott páyázatukra eső akaomma hozott támogatói döntés szükséges. A páyázaton enyerhető összeg: minimum 650 miió Ft, maximum 10 OOO miió Ft. Szükséges önrész mértéke: Önrész biztosítása nem szükséges. A páyázat kiírója: Nemzeti Fejesztési Ügynökség A páyázat benyújtásának határideje: február 10-tő foyamatos További információk: http :1/ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2637 Szennyezett terüetek kármentesítése KEOP-2.4.0/09-11 Téma: A konstrukció céja a feszín aatti vizek és a födtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezett terüetek kármentesítéséve, a beavatkozás evégzéséve. A szennyezett terüeten taáható feszín aatti vizek eszennyezési mértékének csökkentése vagy a szennyezés megszüntetése a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Listára ietve annak módszertanára támaszkodóan, a következő prioritás szerint:- a 2000/60/EK számú Víz Keretirányevve (VKI) harmonizáó 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeet értemében, december 22-ig a kiemeten érzékeny feszín aatti vízminőség-védemi terüetre eső kármentesítési feadatok evégzése (EU követemény);-a fokozottan érzékeny, az érzékeny és a kevésbé érzékeny terüeteken taáható feszín aatti vízbázisok eszennyezési kockázatának csökkentése, vaamint a szigorúan védett, védett természeti terüetek-, értékek károsodási kockázatának csökkentése. A páyázók köre: A feeősség az okozóra át nem hárítható, (ismereten, vagy jogutód nékü megszűnt okozó esetén) a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeet 20. (4) bekezdése aapján az érintett miniszter áta közétett, a kármentesítés irányításáva megbízott szervezet, küönösen: Magyar Nemzeti Vagyonkezeő Zrt.; Nemzeti Park Igazgatóság; Környezetvédemi és Vízügyi Igazgatóság; ADITUS Zrt. - Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

I. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel" című pályázati projekt

I. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel című pályázati projekt BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET,. ;,, i s \.Wn:lot Kőbányai, >..,< H>t,\!H'!n-tesfiilet ülése Tárgy: Tájékoztatás európai uniós pályázatokról

Részletesebben

J 5 r. szám ú előterjesztés

J 5 r. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J 5 r. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

természetesen közel www.velencei-to.hu

természetesen közel www.velencei-to.hu www.veencei-to.hu természetesen köze A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze 40 percnyire

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. május

Pályázati figyelő 2012. május i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben