/3 ey. szám ú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/3 ey. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I. Tartami összefogaó Az Önkormányzat páyázatokka kapcsoatos feadatait eátó Főépítészi és Fejesztési Iroda tevékenységének évi tejesítése során az aábbi páyázatok eőkészítésében, megvaósításában működött közre: A) évben benyújtott és nyertes páyázatok, ameyek megvaósutak, vagy megvaósítás aatt ának: 4 db. 13/2011 (IV. 7.) NEFMI rendeet: I. kategóriába besorot zenekarok és énekkarok központi kötségvetési támogatása páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: MÁV Szimfonikusok zenekar támogatása Közreműködő szervezet: NEFMI A páyázat tejes kötségvetése: 24 OOO OOO Ft Igényet támogatás: 24 OOO OOO Ft (Kőbánya: 10 OOO OOO Ft) Önerő: O Ft A páyázat megvaásításra kerüt. 2. BB-10/2011: Bankó Kft. páyázati fehívása játszótér építésre Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: X. kerüeti Harmat köz- Mádi u áta határot terüeten megévő feújítása. játszótér A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft A páyázat megvaásításra kerüt.

2 3. Hun~aroContro Zrt. páyázati fehívása Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: Kőbányai Rajkó Zenekar támogatása hangszer és hangszertartozék beszerzéséve A páyázat tejes kötségvetése: 700 OOO Ft Igényet támogatás: 700 OOO Ft Önerő: O Ft A páyázat megvaósítás aatt á. 4. Kerékpárosbarát Teepüés Cím év Páyázó: Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: A Kerékpárosbarát Teepüés 2011 megtiszteő címme a Közekedési, Hírközési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) a teepüések kerékpárosokért tett intézkedéseit, fejesztéseit értékei, de közvetenü nem nyújt anyagi támogatást. A rendekezésekre áó erőforrásoktó függően jeképes ajándékka jutamazhatja a páyázat kiírója vagy a páyázat támogatója, a kategóriájukban egmagasabb pontszámot eérő teepüéseket Közreműködő Szervezet és kiíró: Közekedési, Hírközési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) B) évben benyújtott, eutasított páyázatok: 2 db. 7/ ) BM rendeet: Iskoai és utánpótás sport infrastruktúra fejesztés, feújítás páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: a X. kerüeti Bem József Átaános Iskoa terüetén sportpáya feújítás, és hozzá kapcsoódóan az akadáymentesség megvaósítása. Közreműködő szervezet: Magyar Áamkincstár A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft Az eutasítás indoka nem ismert, a páyázatot kiíró szervezet nem küdte meg indokását Önkormányzatunk részére. 2

3 2. Európa a Po~árokért Pro~ram Testvérvárosi pogárok taákozói_ páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: A páyázat megévő testvérvárosok közötti programok megvaósítására ad ehetőséget oy módon, hogy a páyázó országban megvaósuó rendezvényekhez kapcsoódó kiadások (utazási, száás stb. kötségek) kaphatnak támogatást. A páyázatbó finanszírozható a Szent Lászó Napok, vaamint a Néptánc Fesztivá, küfódi feépőinek útikötsége és száása. Résztvevő testvérvárosok Vinkovci és Baánbánya. Közreműködő szervezet: Tempus Közaapítvány A páyázat tejes kötségvetése: OOO Ft Igényet támogatás: OOO Ft Önerő: O Ft Az eutasítás indoka nem ismert, a páyázatot kiíró szervezet nem küdte meg indokását Önkormányzatunk részére. C) évi benyújtott, ebíráás aatt áó páyázatok: 2 db. KMOP "Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése"_ páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat tuajdonában évő Újhegyi Uszoda tetejének napkoektorra vaó eátása, amey áta a vízmeegítés enne megodott. Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft A páyázat ebíráása foyamatban van. 2. KEOP-3.3.0/09-11 "Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kuturáis Központ baatoneei erdei iskoa és óvodai pro~ram infrastrukturáis fejesztése" páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat tuajdonában évő baatoneei ifjúsági táborban működő erdei iskoa szogátatási színvonaának 3

4 emeése az erdei iskoában oktató szakemberek képzéséve, tananyag- és eszköztár fej esztésekke, vaamint az intézmény egyenő eséyű hozzáférhetőségének biztosításáva ( akadáymentesítés ). Közreműködő Igazgatósága szervezet: Környezetvédemi és Vízügyi Minisztérium Fejesztési A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft D) évben megvaósított korábbi páyázatok, ameyek eszámoása évben történt/történik meg a) évben eszámot páyázatok száma 4 db: ) KMOP-3.3.4/B azonosító számú, "Kerékpározz Kőbányán!" c1mu páyázati projekt a Fenntartható éetmód és fogyasztás című páyázat keretén beü Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: a X. kerüetben 68 heyszínen 342 db kerékpártároó kiheyezése (összesen 684 kerékpáros férőheye) oktatási és egyéb intézmények eőtt. A páyázati program részét képezte a páyázatban részt vevő oktatási intézményekben kerékpáros eméeti és gyakorati oktatási program megvaósítása az intézményekben tanuók számára. A gyakorati oktatás mobi kreszpark és kerékpárok beszerzéséve vaósut meg. Ezen túmenően a páyázati program részét képezte egy kerékpáros közekedést népszerűsítő rendezvénysorozat, ameyrő egy, a páyázati program keretében készített internetes honapon keresztü tájékozódhattak ( Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. A páyázat tervezett tejes kötségvetése: Ft Páyázat tényeges tejes kötsége: Ft Páyázat tervezett támogatási összege: Ft Tényegesen kifizetett támogatás: Ft Tényeges önerő: Ft A páyázat megvaósut, az eszámoás megtörtént 2) KEOP azonosító számú, ""Budapest X. kerüetében a Fekete_ István és a Szervátiusz Jenő Átaános Iskoák energetikai mutatóinak javítása" című páyázati projekt az Energetikai hatékonyság fokozása című páyázat keretén beü Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat 4

5 Cé: Fekete István Átaános Iskoa nyíászáróinak cseréje és hőszigeteése, vaamint a Szervátiusz Jenő Átaános Iskoa nyíászáróinak cseréje Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. A páyázat tervezett összkötsége: Ft A páyázat tényeges összkötsége: Ft Enyert támogatás: Ft Tényegesen kifizetett támogatás: Ft Tényeges önerő: Ft A páyázat megvaósut, az eszámoás megtörtént 3) ÁROP-3.A./B azonosító számú, "Pogármesteri Hivata hatékonyságának javítása Kőbányán" című páyázati projekt a Pogármesteri Hivataok szervezetfejesztése a Közép-Magyarországi Régióban című páyázat keretében Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármesteri Hivata hatékonyságának javítása, ejárás racionaizáás, szervezetfejesztésre irányuó szoftverbeszerzés, oktatás, képzés, szakértői tanumány készítés Közreműködő szervezet: V Á TI Kft. A páyázat tervezett összes kötsége: OOO Ft A páyázat tényeges összes kötsége: OOO Ft Enyert támogatás: Ft Kifizetett támogatás: Ft Tényeges önerő: Ft A páyázat megvaósut, az eszámoás megtörtént A tervezett és a tényeges támogatási összeg küönbségének oka a szabáytaan közbeszerzési ejárás miatti részeges támogatás megvonás. 4) T ÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR azonosító szám ú, "Együttműködés a kőbányai tehetségekért" című páyázati projekt az "Országos Tehetségsegítő Háózat kiaakítása - Magyar Géniusz Integrát Tehetségsegítő Program" páyázat keretében Páyázó: Neveési Tanácsadó és Pedagógiai Szogátató Központ (1105 Budapest, Sibrik Mikós út }. Konzorciumi partnerek:. Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) 2. Szent Lászó Átaános Iskoa (1105 Budapest, Szent Lászó tér 1.) 3. Harmat Átaános Iskoa (1104 Budapest, Harmat utca 88.) és a 4. Szent Lászó Gimnázium (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28.). 5

6 Cé: egy kompex, több tehetségterüetet feöeő, pedagógusokat fejesztő, szűréseket végző, diákokat motiváó projekt étrehozása. Megaaku a tehetségpont és a tehetségsegítő tanács. Tehetségnapok szervezéséve széesedik a kapcsoati háó. Mind-ab képzésse innovatív készségfejesztés vaósu meg, az óvodai tehetséggondozás eőtérbe kerü egyéni fejesztési programok készítéséve. Közreműködő szervezet: ESZA Társadami Szogátató Nonprofit Kft. (Oktatási és Kuturáis Minisztérium Támogatáskezeő Igazgatósága) A páyázat tervezett tejes összkötsége: O OOO OOO Ft A páyázat tényeges összkötsége: O OOO OOO Ft Enyert támogatás: 10 OOO OOO Ft Tényegesen kifizetett támogatás: O OOO OOO Ft Önerő: O Ft A páyázat megvaósut, az eszámoás megtörtént b) évben eszámoásra kerüő páyázatok száma 3 db: ) TÁMOP / azonosító számú, kőbányai tehetségek "köbükik" című páyázati projekt az Iskoai tehetséggondozás című páyázat keretében Páyázó: Hárseveű Óvoda (1106 Budapest, Hárseveű u. 5.) Konzorciumi partnerek:. Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.), 2. Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.), 3. Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13.) Cé: a kőbányai óvodai tehetséggondozás eterjesztéséért a páyázatban részt vevő három óvodában a népi technikák megismerésére, megszerettetésére törekedve egy gondokodást, ogikai képességet fejesztő program kerü megvaósításra. A gyermekeknek ehetősége nyíik a tánc, az aerobik -mint tehetségterüetekmegismerésére, esajátítására a szüők bevonásával Közreműködő szervezet: ESZA Társadami Szogátató Nonprofit Kft. (Oktatási és Kuturáis Minisztérium Támogatáskezeő Igazgatósága) A páyázat tervezett tejes összkötsége: Ft A páyázat tényeges összkötsége: Ft Enyert támogatás: Ft december 31-ig kifizetett támogatás: Ft évben várható támogatás: OOO Ft Önerő: O Ft A páyázat megvaósut, az eszámoás foyamatban van. 6

7 2) TÁMOP /10-1/KMR azonosító számú, a "Neveési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüi és szabadidős tevékenységeinek támogatása" című páyázat - címe: Kreativitás és kompetenciafejesztés Kőbányán Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kuturáis Központ Cé: A páyázat céja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanuók óvodai neveésének és a tanórai és tanórán kívüi és szabadidős nem formáis neveésének és oktatásának nem formáis támogatása, kuturáis érzékenységet, kreativitást fejesztő szabadidős tevékenységek megvaósításával Fejesztésre és bővítésre kerü az intézmény és más neveési-oktatási, kuturáis intézmények közötti hosszú távú együttműködése (heyi) kerüeti és országos szinten. A projekt során bővítésre kerü a Pataky Műveődési Központ gyermekeknek szóó szakköri kínáata és megerősítésre kerünek a már megévő kapcsoatok. A támogatásbó 16 fée szabadidős tevékenység megvaósítása tervezett: 4 küönböző drámapedagógiai műhey, tehetséggondozás, meseíró és rajz havi szakkör, irodami műhey (kiskunhaasi Református Gimnázium), 3 fée múzeumpedagógiai program (óvodásoknak és hátrányos heyzetű átaános iskoásoknak), színjátszó, 2 énekkari és hagyományőrző témanapok, ovasóhét Bevont gyerekek száma 891. Közreműködő szervezet: ESZA Társadami Szogátató Nonprofit Kft. (Oktatási és Kuturáis Minisztérium Támogatáskezeő Igazgatósága) A páyázat tervezett tejes összkötsége: Ft A páyázat tényeges összkötsége: Ft Igényet támogatás: Ft 20. december 31-ig kifizetett támogatás: Ft évben várhatóan ki fizetésre kerüő támogatási összeg: Ft Önerő: O Ft 3) TÁMOP /2/KMR azonosító számú, "A hagyományápoás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiata nemzedékke" című páyázati projekt az.. Építő Közösségek - közműveődési intézmények az éethosszig tartó tanuásért" páyázat keretében Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kuturáis Központ Cé: A fejesztés céja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közműveődés eszközeive történő javítása, ennek keretében a gyermek és ifjúsági korosztáy bevonása a formáis oktatást támogató és kiegészítő új tanuási formákba, nem formáis, informáis tanuási programokba, szogátatásokba. A hátrányos heyzetű csoportok bekapcsoása az egész éeten át tartó tanuási foyamatába. A projekt eredményeként: A "B" komponens keretében 2 kompetenciafejesztő, 6 napos tábor főve, db 25 akamas tehetséggondozó képzőművészeti szakkörés 6 db kompetenciafejesztő szakkör, Az "E" komponens keretében: 2 db 6 napos tábor főve, 3 db, egyenként többi, mint O akamas kompetenciafej esztő éetvezetési fogakozás, 3 db 7

8 kompetenciafejesztési csoportmunka, vaamint db egész évben működő fogakoztató kub vaósu meg. Összességében 18 küönböző témájú fogakozáson 429 órában több mint 500 gyerek kerü bevonásra. Közreműködő szervezet: ESZA Társadami Szogátató Nonprofit Kft. (Oktatási és Kuturáis Minisztérium Támogatáskezeő Igazgatósága) A páyázat tejes kötségvetése: Ft Enyert támogatás: Ft Önerő: O Ft A páyázat megvaósítás aatt á. c) évben megvaásításra kerüő páyázatok száma 3 db: ) KEOP /A/ Az energetikai hatékonyság növeése a kőbányai Harmat Átaános Iskoában című páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: Harmat Átaános Iskoa hőszigeteése és nyíászáróinak cseréje Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft A páyázat megvaósításának eőkészítése foyamatban van. 2) KEOP /A/ A Fecskefészek óvoda-böcsőde és az Apró_ Csodák óvoda-böcsőde energetikai korszerűsítése című páyázat Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: Budapest X. kerüet Gépmadár utca 15. szám aatti, vaamint a Budapest X. kerüet Zsivaj utca 1-3. szám aatti épüetkompexumok (óvodák és böcsődék) hőszigeteése és nyíászáró cseréje Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft A páyázat megvaósításának eőkészítése foyamatban van. 8

9 3) KMOP /A-09-2f "A kőbányai "Kis-Pongrác" akóteep szociáis céú városrehabiitációja" Páyázó: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Cé: Budapest X. kerüetben eheyezkedő "Kis Pongrác akóteep" (Sagótarjáni út - Pongrácz út- Csia utca- Gyöngyike utca áta határot terüet) rehabiitációja. Átaános cé: a Kis Pongrác akóteep fizikai-társadami eromását jező negatív spirá megáítása, a terüet feértékeődésének eindítása társadami, szociáis integráó, éetminőség javító és környezetjavító beruházásokkal Specifikus projektcéok 0 Társasházak részeges feújítása, hőszigeteése, és ezáta a működtetési, karbantartási, feújítási kötségek csökkentése Kompex közterüet megújítás az éhetőbb akókörnyezet kiaakítása, a nyugodt pihenés fetéteeinek megteremtése, és a szabadidő eitötés minőségének javítása érdekében o Közbiztonság növeése o Parkoási probémák enyhítése o Forgaomtechnikai korszerűsítés o Közösségi funkciók erősítése o Lakéteepi akosság közösséggé formáása o A képzési, fogakoztatási programokban részt vevők eheyezkedési eséyeinek növeése 0 Szociáis jeegű, hátránykompenzáó programok segítéségéve a teepen éő hátrányos heyzetű csoportok társadami beieszkedésének eősegítése Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. A páyázat tejes kötségvetése: Ft Igényet támogatás: Ft Önerő: Ft A projekt megvaósítás aatt á. A megvaósuásért a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Városfejesztési Divíziója feeős, amey szervezet a projektmenedzsment feadatokat átja e. 9

10 E) Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat számára jeeneg eérhető páyázati ehetőségek Ld.. számú meéketben. II. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Európai Uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatót tudomásu veszi. Budapest, március 9. Törvényességi szempontbó eenjegyzem: Radványi Gát jegyző

11 . meéket az eőterjesztéshez ÖNKORMANVZATI PALYAzATI FIGYEL MARCIUS BUDAPEST ADITUS Zrt. - Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

12 Teepüési sziárdhuadék-gazdákodási rendszerek továbbfejesztése Ügynökség Maximum 3 OOO miió Ft foyamatosan KEOP-1.1.1/B/10-11 Nemzeti Fejesztési Minimum 100 miió Ft 15-30% tő Szennyvízevezetés és - tisztítás megvaósítása KEOP-1.2.0/09-11 Nemzeti Fejesztési Minimum 250 miió Ft 15% tő Ügynökség foyamatosan Ivóvízminőség javítás KEOP /09-11 Nemzeti Fejesztési Minimum 20 miió Ft 10% tő Ügynökség foyamatosan Önkormányzati árvízvédemi fejesztések KEOP-2.1.2/09-11 Nemzeti Fejesztési Minimum 100 miió Ft tő Ügynökség Maximum miió Ft foyamatosan A Víz Keretirányev végrehajtásához kapcsoódó informatikai rendszer fejesztése Ügynökség Maximum 600 miió Ft foyamatosan KEOP / B Nemzeti Fejesztési Minimum 50 miió Ft tő A teepüési sziárdhuadék-erakókat érintő térségi szintű rekutivációs programok evégzése Ügynökség Maximum 10 OOO miió Ft foyamatosan KEOP-2.3.0/ 11 Nemzeti Fejesztési Minimum 650 miió Ft tő ADITUS Zrt. - Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

13 Szennyezett terüetek kármentesítése KEOP-2.4.0/09-11 Nemzeti Fejesztési Minimum 25 miió Ft tő Ügynökség Maximum miió Ft foyamatosan Szennyezés okaizációja Nemzeti Fejesztési Minimum 200 miió Ft tő teepüési sziárd huadék-erakók terüetén Ügynökség Maximum 1600 miió Ft foyamatosan KEOP-2.4.0/B/10-11 KEOP-6.1.0/C/09-11 A fenntartható éetmódot és az ehhez kapcsoódó visekedésmintákat ösztönző kampányok (szeméetformáás, informáás, képzés) Nemzeti Fejesztési Minimum 100 miió Ft tő 0-30% Ügynökség Maximum 200 miió Ft szakaszosan Derogációs víziközmű projektek eőkészítése KEOP /11 Nemzeti Fejesztési Ügynökség Maximum 250 miió Ft 15% tő foyamatosan Teepüési sziárdhuadék- gazdákodási rendszerek Nemzeti Fejesztési Minimum 100 miió Ft tő 15-30% fejesztése Ügynökség Maximum 35 OOO miió Ft foyamatosan KEOP /09-11 és KEOP-1.1.1/09-11 ADITUS Zrt.- Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

14 Társadami egyeztetésen! Társadami Megújuás Operatív Program Országos tehetségsegítő háózat étrehozása - (Magyar Géniusz, Integrát Tehetségsegítő Program) TAMOP /B-11/1 Közép-magyarországi Régió Nem~eti ~-ej~sztési Ugynokseg Minimum 3 miió Ft, Maximum 10 miió Ft Társadami egyeztetésen! Társadami Megújuás Operatív Program Isko i tehetséggondozás TAMOP /1 Közép-magyarországi Régió Nem~eti ~-ej~sztési Ugynokseg Minimum 5 miió Ft, Maximum 20 miió Ft Társadami egyeztetésen! Társadami Megújuás Operatív Program Migráns hátterű tanuók neveésének és oktatásának s~gítése II. szakasz TAMOP /1 Közép-Magyarországi Régió Nem~eti Fejesztési Ugynökség Minimum 10 miió Ft, Maximum 45 miió Ft Társadami egyeztetésen! Társadami Megújuás Operatív Program Kuturáis szakemberek továbbképzése a szo~átatásfejesztés érdekében TAMOP /1 KMR Nem~eti ~-ej~sztési Ugynokseg Minimum 5 miió Ft, Maximum 30 miió Ft Kutúra Intézkedés - Kuturáis páyázatok támogatása Európai Unió Minimum Euro Maximum Euro 50% ADITUS Zrt.- Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

15 Testvérteepüési és Partnerségi Páyázati Aap Svájci - Magyar Együttműködési Program ( ) Nemzeti Fejesztési Ügynökség Minimum 2 miió Ft Maximum 50 miió Ft 10% Társadami Megújuás Operatív Program A munka és a magánéet összehangoását segítő heyi kezdeményezések Társadami Nemzeti Fejesztési Minimum 5 miió Ft, Aternatív nappai gyermekeátási szogátatások egyeztetésen! Ügynökség Maximum 50 miió Ft étreh~zásának támogatása TAMOP /2 Közé~-magy:arországi R, Társadami Megújuás Operatív Program A munka és a magánéet összehangoását segítő Társadami munkaheyi kezdeményezések Nemzeti Fejesztési Minimum 10 miió Ft, egyeztetésen! Rug~mas munkaheyek Ügynökség Maximum 45 miió Ft TAMOP /8 Közé~-Magyarországi R1 Társadami Megújuás Operatív Program A munka és a magánéet összehangoását segítő munkaheyi kezdeményezések Társadami Nemzeti Fejesztési Minimum 10 miió Ft, Váaati és intézményi napközbeni kisgyermek-eátási egyeztetésen! Ügynökség Maximum 50 miió Ft szog~tatások étrehozása TAMOP /6 Közé~-mag~arországi Régió Társadami Megújuás Operatív Program A munka és a magánéet összehangoását segítő heyi kezdeményezések Társadami Nemzeti Fejesztési Minimum 10 miió Ft, A rugamasságot növeő heyi, innovatív egyeztetésen! Ügynökség Maximum 50 miió Ft kezdem,ényezések támogatása TAMOP /4 Közé~-Mag~arországi R1 Társadami Megújuás Operatív Program A bűnmegeőzés szempontjábó kiemeten fontos, Társadami bűnekövető vagy bűnekövetés szempontjábó Nemzeti Fejesztési Minimum 15 miió Ft, egyeztetésen! veszéyeztetett!)yermek- és fiatakorúak segítése Ügynökség Maximum 40 miió Ft TAMOP B-12/1 ADITUS Zrt. - Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

16 Testvérvárosi taákozók minimum EUR/projekt Tempus Közaapítvány maximum EUR/projekt Tematikus háózatok Tempus Közaapítvány minimum EUR/projekt, maximum EUR/projekt "Támogatás kedvezményes baatoni osztáykiránduás/erdei iskoa szervezésére" Na-Joó Bt. Osztáykiránduás/erdei iskoa összkötségének (száás, étkezés) 25%-a. 75% Páyázat kedvezményes osztáykiránduás szervezésére Gyermekek Táborozásáért Aapítvány Maximum 300 Ft/fő/éj 75% Kedvezményes árú nyári táborozás, osztáykiránduás szervezésére Gémes Fogadó Szogátatások igénybevétee Ft-os áron Az egycsatornás gyűjtőkémények feújításának támogatása ÚSZT-2011-KÉMÉNV Nemzeti Fejesztési Minisztérium Maximum Ft 60% Társadami egyeztetésen! Társadami Megújuás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kiaakítása (tanuást segítő támogató formák bevezetése) TÁMOP A-11/1 Nemzeti Fejesztési Ügynökség Minimum 5 miió Ft, Maximum 100 miió Ft Pedagógus-továbbképzések kedvezményesen Metódus-Tan Kiadói és Neveői Bt. Minimum Ft/fő Maximum Ft/fő ADITUS Zrt.- Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: {06-1) ,

17 ~--- Új! Páyázat akóépüetek energetikai korszerűsítésére FŐTÁV Zrt. A nyertes épüetek korszerűsítését tejes körűen a FŐTÁV Zrt. finanszírozza A páyázatok ismertetését a dokumentum hátraévő részében taája ADITUS Zrt. - Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

18 Teepüési sziárdhuadék-gazdákodási rendszerek továbbfejesztése KEOP-1.1.1/B/10-11 Téma: Jeen páyázati konstrukcióban, összhangban a hatáyos jogszabáyok eőírásaiva, a akosság egészségvédeme érdekében törekedni ke arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüjenek a korszerű- a heyi adottságoknak megfeeő, technoógiájában differenciát huadékgazdákodási módszerek, azáta, hogy a már működő, egaább 100 OOO főt kiszogáó huadékgazdákodási rendszerek továbbfejesztéséve, bővítéséve a akossági igények és az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabáyi követemények kieégítésre kerünek. A hatékony, térségi szintű huadékgazdákodási rendszerek kiaakításáva biztosítani ehet az uniós eőírások áta meghatározott országos cékitűzések eérését. Páyázók köre: Teepüési önkormányzatok társuásai páyázhatnak; A konstrukcióra jogi szeméyiségge rendekező és jogi szeméyiség néküi társuások, konzorciumok, továbbá Budapest vonatkozásában a Hgt a aapján Budapest Fővárosi Önkormányzat páyázhat; A konstrukcióra csak azok az önkormányzatok nyújthatnak be páyázatot az átauk étrehozott társuás, vagy konzorcium útján, ameyek a terüetükön, a már működő teepüési sziárd huadékkezeési közszogátatásokat, vagy azok egy részét (p. a huadékkezeő étesítmények étesítését, ietve működtetését) közösen, vagy eseteg más, a páyázatban közvetenü nem érintett önkormányzatokka is közösen, társuási, vagy konzorciumi megáapodás aapján szerveztek meg és a működő huadékgazdákodási rendszer egaább 100 OOO akost szogá ki. Páyázaton enyerhető összeg: minimum 100 miió Ft, maximum 3 OOO miió Ft Szükséges önrész mértéke:15-30% (A támogatott tevékenységtő függően vátozik.) A páyázat beadási határideje: február 10-tő foyamatos A páyázat kiírója: Nemzeti Fejesztési Ügynökség További információk: Környezet es Energia Operatív Program Szennyvízevezetés és - tisztítás megvaósítása KEOP-1.2.0/09-11 Téma: A konstrukció átaános céja a 91/271/EGK irányevnek, vaamint a Csatakozási Szerződésben váat köteezettségnek megfeeően, a 2000 LE (akos egyenérték) feetti aggomerációk csatornázási feadatainak, szennyvízkezeésének, korszerű iszapkezeésének és hasznosításának, vaamint a foyékony huadék szennyvíztisztító teepi eheyezésének támogatása. A konstrukció speciáis céja az uniós es a hazai jogszabáyi eőírások, programok időaranyos megvaósítása, küönösen az ország teepüései csatornázottságának es az összegyűjtött szennyvizek befogadóba engedése eőtti bioógiai tisztítás aranyának növeése Páyázók köre: Teepüési önkormányzatok egyénieg; Teepüési önkormányzatok társuásai; A Magyar Áam (mint közműtuajdonos) fehatamazása aapján, saját nevében ejáró szervezet és teepüési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); A Magyar Áam (mint közműtuajdonos) fehatamazása aapján, saját nevében ejáró, az áam többségi tuajdonban evő Zrt. Páyázaton enyerhető összeg: minimum 250 miió Ft Szükséges önrész mértéke: 15% A páyázat beadási határideje:2011. február 10-tő foyamatos A páyázat kiírója: Nemzeti Fejesztési Ügynökség További információk: ADITUS Zrt. - Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

19 Ivóvízminőség javítás KEOP 1.3.0/09-11 Téma: A konstrukció átaános céja a akosság egészséges ivóvízze vaó eátása a 98/83/EK irányev és a hatáyos 201/2001. (X.25.) kormányrendeetben rögzített határértékek, ietve az Országos Környezetegészségügyi Intézet szakvéeménye aapján, egyedi, ietve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a kormányrendeet szerinti ivóvízminőség-javító programnak megfeeő ütemezésse. A páyázók köre: Heyi önkormányzatok egyénieg; Heyi önkormányzatok társuásai; A Magyar Áam (mint közműtuajdonos) fehatamazása aapján, saját nevében ejáró szervezet és heyi önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); A Magyar Áam (mint közműtuajdonos) fehatamazása aapján, saját nevében ejáró, az áam többségi tuajdonában évő Zrt. Az Észak-afödi Régió, vaamint a Dé-afödi Régió terüetén ekészített projektek megvaósítására az eőkészítés során megáapított - műszaki háózatokhoz ieszkedő -terüeti ehatároássa, társuási rendszerben ehet páyázatot benyújtani; A páyázaton enyerhető összeg: minimum 20 miió Ft A szükséges önrész mértéke: 10% A páyázat kiírója: Nemzeti Fejesztési Ügynökség A páyázat benyújtásának határideje: február 10-tő foyamatos További információ: Önkormányzati árvízvédemi fejesztések KEOP-2.1.2/09-11 Téma: A vízgazdákodásró szóó évi LVII. törvény szerint a vizek kártéteei eeni védeem érdekében szükséges feadatok eátása az áam, a heyi önkormányzatok, ietve a károk megeőzésében vagy ehárításában érdeketek köteezettsége. A heyi önkormányzatok feadata a egfejebb két teepüés érdekében áó védőművek étesítése, a heyi önkormányzat tuajdonában évő védőművek fenntartása, fejesztése és azokon a védekezés eátása. Jeen páyázati fehívás céja, hogy azokon a teepüéseken, vagy teepüésrészeken, aho nincs kiépített esőrendű árvízvédeemi vona, vagy nem keő (eőírt) biztonságú a védemük, az önkormányzati kezeésű művek egsürgősebb árvízvédemi fejesztési munkái megvaósujanak, és a védvonaak kiépüjenek az eőírt biztonságot nyújtó mértékben. A védművek egyes szakaszain sziárd burkoat étesü a kötséghatékonyabb védekezés, vaamint a műtárgyak jobb megközeíthetősége érdekében Páyázók köre: Teepüési önkormányzatok egyénieg; Teepüési önkormányzatok társuásai; A páyázat benyújtására és megvaósítására a fenti szervezetek áta akotott konzorcium keretében is van ehetőség. Megvaósítási páyázatra azok a páyázók jeentkezhetnek, ameyek, az eőkészítési páyázaton eredményesen részt vettek; Páyázaton enyerhető összeg: minimum 100 miió Ft, maximum 1500 miió Ft Szükséges önrész mértéke:15-30% A páyázat beadási határideje: február 10-tő foyamatos A páyázat kiírója: Nemzeti Fejesztési Ügynökség További információk: http: //www. n fu. hu/doc/534 A Víz Keretirányev végrehajtásához kapcsoódó informatikai rendszer fejesztése KEOP /B Téma: Jeen konstrukció céja a feszíni és feszín aatti vizek terheési és manitoring adatait nyivántartó megévő adatbázisok fejesztése és kiegészítése (p. hidromorfoógiai, ökoógiai, vízkémiai, vízfödtani információk) a VKI végrehajtásához szükséges információkka, az adatbázis moduok vaamint a jeentési szintű térképi adatbázisok kapcsoatának továbbfejesztése és fetötése). Az áapotértékeéshez, vízgyűjtő- ADITUS Zrt.- Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

20 gazdákodási tervezéshez kapcsoódó adatbázismeduek egységes fogaomtárának, ogikai adat-szótárának, adat-kataógusának (meta adatbázisának) továbbfejesztése és fetötése. A páyázók köre: Jeen páyázati kiírás keretében az eőkészítési forduóban nyertes szervezetek páyázhatnak egyforduás ejárás keretében a megvaósítási forduóra; Központi kötségvetési irányító és kötségvetési szervek. A páyázaton enyerhető összeg: minimum 50 miió Ft, maximum 600 miió Ft. Szükséges önrész mértéke: Önrész biztosítása nem szükséges A páyázat kiírója: Nemzeti Fejesztési Ügynökség A páyázat benyújtásának határideje: február 10-tő foyamatos További információ: A teepüési sziárdhuadék-erakókat érintő térségi szintű rekutivációs programok evégzése KEOP-2.3.0/11 Téma: Aapvető cé a feszíni és feszín aatti vizek további szennyezésének megakadáyozása és a környezetterheés csökkentése érdekében, összhangban az Országos Huadékgazdákodási Tervve, ietve a huadékerakássa, vaamint a huadékerakóva kapcsoatos egyes szabáyokró és fetéteekrő szóó 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendeette, a konstrukció céja a környezetet és a akosságet is foyamatosan veszéyeztető, régi, műszakiag nem megfeeő bezárt, ietve fehagyott teepüési sziárdhuadék-erakók térségi szintű rekutivációja. A páyázók köre: Heyi önkormányzatok egyénieg; Teepüési önkormányzatok társuásai; Megvaósítási páyázatra azok a páyázók jeentkezhetnek, ameyek: Az eőkészítési páyázaton eredményesen részt vettek, vagy a 1067/2005 (VI. 30.); Kormány határozatban nevesített projektekben szerepetek, vagy bár a projektfejesztési konzutáción a közreműködő szervezettő negatív véeményt kaptak, de az eőkészítési projekt ezárásához a megvaósítási fehívásra beadott páyázatukra eső akaomma hozott támogatói döntés szükséges. A páyázaton enyerhető összeg: minimum 650 miió Ft, maximum 10 OOO miió Ft. Szükséges önrész mértéke: Önrész biztosítása nem szükséges. A páyázat kiírója: Nemzeti Fejesztési Ügynökség A páyázat benyújtásának határideje: február 10-tő foyamatos További információk: http :1/ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2637 Szennyezett terüetek kármentesítése KEOP-2.4.0/09-11 Téma: A konstrukció céja a feszín aatti vizek és a födtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezett terüetek kármentesítéséve, a beavatkozás evégzéséve. A szennyezett terüeten taáható feszín aatti vizek eszennyezési mértékének csökkentése vagy a szennyezés megszüntetése a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Listára ietve annak módszertanára támaszkodóan, a következő prioritás szerint:- a 2000/60/EK számú Víz Keretirányevve (VKI) harmonizáó 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeet értemében, december 22-ig a kiemeten érzékeny feszín aatti vízminőség-védemi terüetre eső kármentesítési feadatok evégzése (EU követemény);-a fokozottan érzékeny, az érzékeny és a kevésbé érzékeny terüeteken taáható feszín aatti vízbázisok eszennyezési kockázatának csökkentése, vaamint a szigorúan védett, védett természeti terüetek-, értékek károsodási kockázatának csökkentése. A páyázók köre: A feeősség az okozóra át nem hárítható, (ismereten, vagy jogutód nékü megszűnt okozó esetén) a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeet 20. (4) bekezdése aapján az érintett miniszter áta közétett, a kármentesítés irányításáva megbízott szervezet, küönösen: Magyar Nemzeti Vagyonkezeő Zrt.; Nemzeti Park Igazgatóság; Környezetvédemi és Vízügyi Igazgatóság; ADITUS Zrt. - Önkormányzati Páyázat Figyeő 1054 Budapest, Báthori u. 3., Te./fax: (06-1) ,

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere g~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Diákok Sportegyesüete 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

I. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel" című pályázati projekt

I. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel című pályázati projekt BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET,. ;,, i s \.Wn:lot Kőbányai, >..,< H>t,\!H'!n-tesfiilet ülése Tárgy: Tájékoztatás európai uniós pályázatokról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja az URBACT II RegGov alapján készült, a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, a Közép-magyarországi Operatív Programon belüli szociális városrehabilitációs

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben