/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/r 4fJo._(-~J-/-~Df1."

Átírás

1 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi támogatási kéremek ebíráására Tisztet Képviseő-testüet! Meéketen beterjesztern az önkormányzatunkhoz ejuttatott, és a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság, vaamint a Népjóéti Bizottság áta megtárgyat aapítványi támogatási kéremeket, páyázatokat. Kérem a Tisztet Képviseő-testüetet, tárgyaja meg az eőterjesztést, és döntsön a határozati javasatokról. A Peter Cemy Aapítvány a Beteg Koraszüöttek Gyógyításáért Kiemekedően Közhasznú Szervezet (1083 Budapest, Bókay János utca 53.) Budapesten és körübeü 140 km-es körzetében végez speciáis koraszüöttmentést és -száítást. Az Aapítvány a koraszüöttek mentési munkáihoz szükséges működési és beruházási kötségek finanszírozását túnyomó részben adományokbó biztosítja. Az Aapítvány munkatársai Kőbánya eátási terüetén a évben Ft értékben végeztek térítésmentesen neonatáis mentési, száítási és sürgősségi eátást. Pogármester úrhoz ejuttatott kéremében a Peter Cemy Aapítvány a Beteg Koraszüöttek Gyógyításáért Kiemekedően Közhasznú Szervezet - a további koraszüöttmentés biztosításának érdekében - kötségei fedezéséhez kér segítséget. A Népjóéti Bizottság az eőterjesztést Aapítvány támogatását. megtárgyata, és nem javasota a Peter Cemy 2. A Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Aapítvány a szívbeteg csecsemők kórházi eátási színvonaának emeéséért, műtéti és túéési eséyeik javításáért, testi-eki rehabiitáció jukért, vaamint csecsemőkori rejtett szívbetegségek fetárása érdekében 1997 óta több miió forintta támogatta a magyarországi gyermekkórházakat Önkormányzatunkhoz ejuttatott kéremében az Aapítvány a Bethesda Gyermekkórház és a Tűzotó Utcai Gyermekkinika kardioógiai műszerezettségének megújításához kér anyagi támogatást. A Népjóéti Bizottság az eőterjesztést megtárgyata, és nem javasota a Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Aapítvány támogatását. 3. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat 20. évi kötségvetésében kuturáis tevékenységek és kuturáis rendezvények

2 támogatására O miió Ft-ot heyezett cétartaékba, meynek rendekezési jogát a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottságra ruházta át. A bizottság az összeg feosztására páyázatot írt ki, meyet 20. ápriis 7 -i üés én bírát e. A támogatandó szervezetek között aapítványok is szerepenek, meyek támogatásához a Tisztet Képviseő-testüet döntése szükséges. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság javasoja a Képviseő-testüetnek, hogy a "kerüeti kuturáis rendezvények és kuturáis tevékenységet végző csoportok páyázati rendszerben történő évi támogatására" rendet cétartaék terhére biztosítson támogatást az aábbi aapítványok részére: Aapítvány neve: Támogatandó program: Támogatás összege: Törekvés Táncegyüttes Aapítvány évi prograrnak 400 OOO Ft Sokprobémás Csaádokért Aapítvány Betegkönyvtár fej esztése 250 OOO Ft Tébáb Táncművészeti Aapítvány- Tébáb Aapfokú Művészetoktatási Nemzetközi Gyermekfesztivá 350 OOO Ft Intézmény Tébáb Táncművészeti Aapítvány- Éves kuturáis tevékenység Tébáb Aapfokú Művészetoktatási támogatása Intézmény 250 OOO Ft Sors Bona Aapítvány Tantermen kívüi tanuás 300 OOO Ft 4. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 6/2011. (II.8.) önkormányzati rendeet 38. () bekezdés a) pontjában eőirányzat-átcsoportosítási jogkört biztosított a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság részére az "oktatást kiegészítő tevékenység kompex támogatása címen szerepő eátottak juttatásaként megtervezett támogatás (tankönyv, tábori és úszástámogatás) feosztásához". A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság "Az erdei iskoák és nyári táborok működésének évi támogatására"címme sikeres páyázatot írt ki. A évi kötségvetésben az erdei iskoai programok, vándortáborok és nyári táborok megszervezéséhez nyújtandó támogatás keretösszege 8,5 MFt. A bizottság az összeget arányosan, a táborban részt vevő gyermekek számának és a táboroztatás időtartamának figyeembevéteéve osztotta fe a rendekezésre áó összeget. A Sokprobémás Csaádokért Aapítvány 25 gyermek részére június között 5 napos tábort szervez a Széchenyi István Átaános Iskoában, meynek kötségeihez páyázatot nyújtott be az Aapítvány. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság az iskoák, óvodák áta szervezett táborokhoz 525 Ft/fő/nap, egyéb szervezetek áta szervezett táborokhoz 398 Ft/fő/nap összegű támogatást nyújtott. Mive aapítvány csak a képviseő-testüet hozzájáruásáva részesühet támogatásban, kérem támogassák az aábbi határozati javasatot.

3 Határozati javasatok:. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete nem nyújt támogatást a Peter Cemy Aapítvány a Beteg Koraszüöttek Gyógyításáért Kiemekedően Közhasznú Szervezet (1083 Budapest, Bókay János u.53.) részére. Határidő: Feeős: V égrehajtásért feeős: A végrehajtás eőkészítéséért feeős: május 15. Weeber Tibor apogármester jegyző Humán Iroda 2. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete nem nyújt támogatást a Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Aapítvány (1091 Budapest, Üői út 155.) részére. Határidő: Feeős: V égrehajtásért feeős: A végrehajtás eőkészítéséért feeős: május 15. Weeber Tibor apogármester jegyző Humán Iroda 3.1. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésrő szóó 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeet 15. számú meéketében Művészeti Egyesüetek támogatására cétartaékba heyezett összegbő 400 OOO Ft - azaz négyszázezer forint - összegge támogatja a Törekvés Táncegyüttes Aapítvány évi programjait Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésrő szóó 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeet 15. számú meéketében Művészeti Egyesüetek támogatására cétartaékba heyezett összegbő 250 OOO Ft - azaz kétszázötvenezer forint - összegge támogatja a Sokprobémás Csaádokért Aapítvány betegkönyvtár fejesztését Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésrő szóó 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeet 15. számú meéketében Művészeti Egyesüetek támogatására cétartaékba heyezett összegbő 350 OOO Ft - azaz háromszázötvenezer forint- összegge támogatja a Tébáb Táncművészeti Aapítvány- Tébáb Aapfokú Művészetoktatási Intézmény Nemzetközi Gyermekfesztivá enevezésű programját Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésrő szóó 6/2011. (. 18.) önkormányzati rendeet 15. számú meéketében Művészeti Egyesüetek támogatására cétartaékba heyezett összegbő 250 OOO Ft - azaz kétszázötvenezer forint - összegge támogatja a Tébáb Táncművészeti Aapítvány - Tébáb Aapfokú Művészetoktatási Intézmény éves kuturáis tevékenységét Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésrő szóó 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeet 15. számú meéketében Művészeti Egyesüetek támogatására cétartaékba heyezett összegbő 300 OOO Ft - azaz háromszázezer forint - összegge támogatja a Sors Bona aapítvány tantermen kívüi tanuási programját. Határidő: május 15.

4 Feeős: V égrehajtásért feeős: A végrehajtás eőkészítéséért feeős: Weeber Tibor apogármester jegyző Humániroda Gazdasági és Pénzügyi Iroda 4. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésrő szóó 6/2011. (IL 18.) önkormányzati rendeet 38. () bekezdés a) pontja aapján a 7. szám ú meéketében az oktatási kiegészítő tevékenységek kompex támogatására címen betervezett összegbő Ft - azaz negyvenkiencezer nyocszáz forint - összegge támogatja a Sokprobémás Csaádokért Aapítványnak a Széchenyi István Átaános Iskoában 20. június között huszonöt fő részére megrendezendő táborát. Határidő: Feeős: V égrehajtásért feeős: A végrehajtás eőkészítéséért feeős: május 15. Weeber Tibor apogármester jegyző Humán Iroda Gazdasági és Pénzügyi Iroda Budapest, ápriis 8. Weeber Tibor Törvényességi szempontbó átta: Dr. Szabó Krisztián jegyző

5 Peter Cerny Aapítvány a Beteg ~orastüöttek Gyógyításáért Kovács Róbert "Kiemeke~ően közhasznú szervezet" (F~v. Bírós~gU!.{~}~k. :6:t473/12) r ep UmCredit Bank iOOOO~J.1:3:403,9P?.., -.?11. ( Adószám: 1901C::. ~---- pogármester Budapest Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. /) n "' -. f <.,-- ;-c c. ti 'Í;tk~};--- "'1''" {. ():. ; i/ v tw 7.~~/'~..., Tisztet Pogármester Úr! \,"' ~>".rt.'"'. J.J- -B![/6Z{i{_i{ct \&J T -i) ) c G ~ -::- :> [)0 ~~ ~~ ~e-~ o \. ~-Af? 2011 FEBR 2 1 ~- Az emút évek gyakoratának megfeeően, a Peter Cemy Aapítvány, mint kiemekedően közhasznú szervezet nevében, szeretném tájékoztatni Önt és kedves munkatársait az Aapítványi Mentőszogáatunk 20 0-dik évi működésérő. Speciáisan feszeret rohamkocsijaink a kivonuás során km-t futottak. Gépi éegeztetésre 523 esetben kerüt sor. Hiánypótó, éjje-nappai szogáatunk Budapesten és a környező 8 megyében (Bp kb.140km sugarú körzete) biztosította a koraszütöttek és a beteg újszüöttek speciáis mentését, őrzött száítását és neonatoógiai sürgősségi eátását. 'Et.;D:~. Az Önök Önkormányzatának egészségügyi terüeti eátási köteez~ttségéhez - a neonatoógiai sürgősségi eátás terén - az emút évben, ietve évtizedben - a Peter Cemy Aapítvány az aábbiak szerint járut hozzá: Neonatáis mentés-száítás-sürgősségi eátás között összesen - Esetszám PCA áta nyújtott térítésmentes szogátatás értéke Ft Ft - Aami szerepváaás a mentés-száításban 69% 58%-96% - Önkormányzatuknak nyújtott térítésmentes PCA segítség Ft Ft A koraszüöttmentést ehetövé tevő kiegészítő működési, vaamint a beruházási kötségek fedezetét az emút tíz évben a Peter Cemy Aapítvány nagyekű szponzorainak önzeten adományai biztosították Örömünkre szogá, hogy segíthettünk, és kérjük - ha ehetőségeik engedik - a továbbiakban is támogassák adományaikka, vaamint %-os feajánásaikka kiemeten közhasznú aapítványunk munkáját. Segítségüket ezúton is eőre köszönve Buda est, február 15. 'EST FÖV.Á.ROS X. KERÜLET KüB.JNY/d ÖNKORI'I L-i.NYZU PG;:iirmc>'!.cri Hivataa iszt ette ktatószám:~k:i;??.~r... ~../.. 1.'!: MÁR( z 4. \.~ PtHef'-bJ».utY ói ~--e-?+-~:::-~ ---!::üszam:?? '!.. "... ==============~== ::---::--- www. pca.hu Budapest, Bókay J. u Budapest, Pf.: 10 Teefon: Fax:

6 Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Aapítvány 1091 Budapest, Üői út 155. Te: , Fax: , Adószám: Bankszáma: ~ Weboda: /' 4. ~ 1. f -.-~7':... ~.~' r L)/\._.i,A).Ad ' "t.'(' ~ Tisztet Weeber Tibor,tA;ri.~ ~> Apogármester Ú r! v\( D ~---~sr- f) - ---~, ~ í A, 1 ' ;.:;;~. : >,J :~ ~T"/ L \i L!J i 11JV'CJI\_){_,.,. '.... ~':1-dapest KŐbányai Önkormányzat Lu 11 \ 1f:;,,, i '. Pogármesteri Hivataa..,, Weeber Tibor Apogárm~ster Úr részére ~-~-- -~/' Budapest 10. Pf.: Segítségiiket szeretném kérni, hogy a Bethesda Gyermekkórház és a Tűzotó utcai gyermekkinika műszerezettségének fejesztéséhez hozzájáruhassunk A hatékony munkavégzéshez nagyszükségük enne több betegmegőrző monitorra, EKG berendezésre, fonendoszkópra, vémyomásmérőkre amiket a 20 eső negyedévben szeretnénk számukra átadni. A műszerek várható beszerzési ára Ft. A két gyermekkórházban együttesen, éves szinten kardioógiai vizsgáatra heutat gyermeket gyógyítanak. Iyen megterheés meett, sajnos hamar amortizáódnak a műszerek, foyamatos utánpótásuk, ietve az új, a beteg gyermekeket magasabb színvonaon vizsgáó műszerek beszerzése foyamatos feadata aapítványunknak Közhasznú aapítványunk céja a szívbeteg csecsemők és gyermekek kórházi körüményeinek javítása, túéési eséyeik növeése, egészséges fenőtté váásuk eősegítése óta köze 50 miió forintta támogattunk több országos jeentőségű gyermekkórházat, többek között a Tűzotó utcai Gyermekkinikát, a Heim Pá Gyermekkórházat, a Bethesda Gyermekkórházat, a Semmeweis Egyetem. számú Gyermekkinikáját és az Országos Kardioógiai Intézetet. Vásárotunk ezen intézmények részére újraéesztő berendezést, EKG készüéket, gyermek-vérnyomásmérőket és infűziós pumpákat. Részt vettünk szívsebészeti műtő feújításában és szívutrahang vizsgáó-szoba kiaakításában. Az etet évek során sok váakozás gondota úgy, hogy meghízik bennünk és támogatja munkánkat. Az ő segítségük nékü mindez nem vaósuhatott vona meg! Adományaikat háásan köszönjük a gyermekek nevében is, akiken így segíteni tudtunk az Önök támogatásával Budapest, március, ~ ~~). Acke~é Pongrácz Mária főmunkatárs Köszönette: ~ kuratóriumi enök (Adományuk beérkezése után megküdjük Ön9knek a:z::artt'~iki~te&t~diiiisr~iazöá~éht~ hogy fetéten tűntessék fe a csekk vagy az átutaási adószámukat, míg egyéni váakozók:é:s..n:tagáru~~~~~~~~itq-w~~t!j) 2011 MARC Z 4. Eöszám: =(.; meéket L--.~- EöaJó: Ek j

7 Or-.}-~~ w. Szívbeteg Csecsemőkért "':::' ~ Közhasznú AJapítvány rp ' J ~ 1091 Budapest, Uői út 155. ~~ ~ TeL: , Fax: ~G CS~ Adószám: Bankszáma: Tájékoztató evé meékete aapítványunk főbb eredményeirő! Tudjuk, hogy a váakozások nincsenek könnyű heyzetben a gazdaság jeen áása szerint. Mégis, abban a reményben forduunk Önökhöz, hogy ehetőséget taának arra, hogy adományukka segítsenek. Közhasznú aapitványunk céja a szivbeteg csecsemők és gyermekek kórházi körüményeinek javítása, túéési eséyeik növeése, egészséges fenőtté váásuk eősegítése óta több mint 37 miió forintta támogattunk több országos jeentőségű gyermekkórházat, többek között a Tűzotó utcai Gyennekkinikát, a Heim Pá Gyennekkórházat és az Országos Kardioógiai Intézetet. Vásárotunk ezen intézmények részére újraéesztő berendezést, EKG készüéket, gyennek-vérnyomásmérőket és infűziós pumpákat Részt vettünk szívsebészeti műtő feújításában és szivutrahang vizsgáó-szoba kiaakításában. Aapitványunk többek között az aábbi jeentősebb segítséget nyújtotta: 1997: - 600e Ft értékü 3 csatornás EKG készüék vásárása a Tűzotó utcai Gyermekkinikán ak, - 200e Ft értékű orvosi műszer és számitógép vásárása a XIII. kerüeti Gyermekorvosi Szogáatnak, 1998: - IM Ft értékben 3 db orvosi műszer vásárása az Országos Kardioógiai Intézetnek, - 500e Ft értékü foyamatos vérnyomásmérő monitor a Heim Pá Gyermekkórház Szakrendeöjének, - 500e Ft értékű hozzájáruás egy objektív szemfenék vizsgáó vásárásához, a Tűzotó utcai Gyermekkinikának, 1999: -IM Ft értékű hozzájáruás a Tűzotó utcai Gyermekkinika szivsebészeti műtöjének a feújításához, - 800e Ft értékü hozzájáruás a Tűzotó utcai Gyermekkinika műtöjében hasznáatos speciáis monitorhoz, 2000: - 226e Ft értékü műtöben hasznáatos kompett mosdóegység a Tűzotó utcai Gyermekkinikának, - 400e Ft értékű kímaberendezés a Tűzotó utcai Gyermekkinika szívutrahang vizsgáó részére, -2M Ft értt\kű hozzájáruás a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáyának az átt\pítéséhez,. 200 I: - IM Ft értékben orvosi műszerek vásárása a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáya részére, - 614e Ft értékben burkoó eemeket (műfií), a Tűzotó utcai Gyermekkinika Iábadozóknak fenntartott tetőteraszára, -.L9M Ft «téru Fujitsu-Siemens számitógép,. projector, vetítővászon és 200 db újrairható CD emez, a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, ~ 628e Ft értékű számítógép szoftvereket a fenti szívutrahang vizsgáatban hasznát számítógéphez,. 2002: - 450e Ft értékű tűzáóajtó a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, -.220e Ft értékben hoznijáruás egy röntgen berendezéshez a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, - L8M Ft értékben a Tűzotó utcai Gyermekkinika szívutrahang vizsgáó feújítása, bútor.ozása és feszereése, - 2.1MFt értékű 3 db infúziós pumpa és egy EKG Hoter rendszer a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, 2003: -1,6MF1értékű,újraéesztő berendezés (defibriiátor) a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, ~ 515e Ft értékű hozzájáruás egy beteg-orvos szeméyhívó rendszerhez, a Tűzotó utcai Gyermekkinikán, 2004: - 1.9M Ft értékben egy betegmegőrző monitor a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáya részére, -.3M Ft értékben 12 csatornás EKG készüék a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáya részére, -476e Ft értékben ABPM.vémyomásmérő monitor, és számítógép a BetheSda Gyermekkórház részére, - 1.2M Ft értékben2 db Seinex-700 típusú csecsemő, gyermek és fenőtt vérnyomásmérő a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, ~ 493e-Ft értékben.5db.t1í, Rehau típusú abakok a Tűzotó utcai Gyermekkinika KardioógiaiOsztáya rés'zéte, - 3,2M Ft értékben.!. db KettJer típusú kerékpár- ergonométer a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, 2005: - 199e Ft értékben db InFocus XI a típusú projektor a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, - 230e Ft értékben hozzájárutunk a SE I.sz. Gyermekkinika szakorvosának a Nemzetközi GyermekkardioógiaiKonferencián vaó részvéteéhez, - 226e Ft értékben gyermekgyógyászati szakkönyv nyomdakötségéhez vaó hozzájáruás, meynek szerzője Dr Szamosi Tamás a MATGySz enöke, -3M Ft értékben egy PhiipsM3 edenőrző monitor a SE II. sz. Gyermekkinika.részére, 2006: - 230e Ft értékben hozzájárutunk a SE.sz. Gyermekkinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardioógiai Konferencián vaó részvéteéhez, - 320eFt értékben egy 3A02038 Sony utrahangprinter és 4 doboz hozzávaó speciáis papír a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére,... ' e Ft értékben egy:heartscreen 80G-L 3 csatornás EKG a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáya-részére, - 1,44M Ft értékben egycargusys FD hoter monitor a Bethesda Gyermekkórház Kardioógiai Osztáya részére,,,,, e Ft értékben egy Vitamortitor a Bethesda Gyermekkórház Kardioógiai Osztáya részére, ' "" "'"' 2007: - 320e Ft értékben IO darab;angecare égzésfigyeő, fokozottan veszéyeztetett.csecsemők otthoni védemére, 'e'" ' - 235e Ft értékben db Partásónic mikrosotőt és 3 db Tempus forgószéket a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáya részére, u.>o;~ :;nf.,.j.,.:,,,., - 500e Ft értékben db;nfosomat space voumetrikus pumpa SE I.sz..Gyermekkinika újszüött sebészeti osztáy.részére, - 740e Ft értékben nyíászárókés számítógép a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáya részére,,. 2008: - 340e Ft értékben a SE II.sz. Gyermekkinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardioógiai Konferencián vaó részvéteéhez, - 1,27M Ft értékben egy DASH 3000 monitor, a Bethesda Gyermekkórház Intenzív Osztáya részére, - 400e Ft értékben egy B.BRAUN koraszoött infúziós pumpa a SE I.sz. Gyermekkinika intenzív osztáya részére,.:.. OOe Ft értékben hozzijarutunk a SE.sz. Gyermekkinika szakorvosának a Neffizetközi Gyermekkardioógiai Konferencián vaó részvéteéhez, - OOe Ft értékben a San Marcó utcai Down kóros gyermekek számára művészetterápiás karácsonyi műsor megszervezése. 2009: -3M Ft értékben a dbtetecam SL karnera CCU, kamerafej, Neovo Szines LCD monitor, Hopkins II optika 30, a Bethesda Gyermekkórház részére e Ft értékben db eektromos ágyat a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére - 50e Ft értékben hozzájaiutunk a SE.sz. Gyermekkinika szakorvosának a "Krónikus betegségek megeőzése" című kongresszus megszervezéséhez, 2010: - 608e Ft értékben dbszánútógépet, nyomtatót, db ABPM ambuáns vérnyomásmérő monitort a Tűzotó utcai GYermekkinika szivutrahang szob\ja részére. -300e Ft értékben dbszámitógépet, mooitort és a gyógyító rmmkáhozszokséges orvosi eszközöket a Tűzotó utcai Gyermekkinika szívuitrahangszobjjarészére - SOOe Ft'értékberihozzijáruttmk egy MAC 1200 EKG megvásárásához a Bethesda GyermekkórháVrésZére '' - OOe Ft értékben hozzájárutunk a SE.sz. Gyermekkinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardioógiai Konferencián vaó részvéteéhez, : Tá»fo_gatóink segítsége nékü mindez nem vaósuh~ott vona meg! ''ktámo at ' ávp);", Ohhtt'f\'.#. 'VÁNY t 155. 'FJ''<... ~ty :e.a~fá 3993 u~...,.!í~ Adószám: (Adományuk beérkezése után megküdjük önöknek az adócsökkentésre jogosító igazoást, ennek érdekében kéijük, hogy fetéten tüntessék fe a csekk vagy az átutaási megbízás közernény rovatában; cégekés társas váakozások az adószámukat, míg egyéni váakozók és magánszeméyek az adóazonosító jeüket!)

8 Fővárosi Bíróság Pk.61303/1996 KIVONAT aapítvány nyivántartási adatairó Az aapítványnyivántartási száma: 6414 Az aapítvány neve: Szívbeteg Csecsemőkért Aapítvány Az aapítvány székheye: 1091 Budapest, Üői út 155. Az aapítvány céja: A 0-3 éves koní, magyar áampogárságú, súyos, veeszüetett szívbetegségpen szenvedő gyermekek kórházi eátási szinvonaának az emeése. Minden magyar áampogárságú, vagy Magyarországon kezet, szívrendeenességben szenvedő gyermek kórházi eátási színvonaának emeése, műtéti és túéési eséyeik javítása,.testi és eki rehabiitációja, vaamint a rejtett szívbetegségek fetárásának eősegitése. Az aapítvány céja:szerinti besoroása: egészségügyi tevékenység Az aapítvány közhasznúsági fokozata: Közhasznú Az aapítvány képviseőjének neve, akóheye: Nagy Károy, 2117 Isaszeg, Akotás u. 66. Az a apttvanynyt,, " vantartas.,, b a vete,, ero "' ren d e k ezo " Jogeros: " b' -trosagt,.,.. h a t, aroz.at., száma,kete :Pk.61303/1996/2, A kivonat.a.fent meghatároz(;>tt:;a~apítvány 2010 év júni.us,.~hó.08. napján hat~yos adatairó készüt. Ket: BUdapest, év június hó 08. napján.

9 Ikt.sz.:.... (pá~rá=tató töti ki) PÁLYÁZATIADATLAP Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önk01 mányzat Képviseő'-testüete áta a keriieti kuturáis rendezvények és kuturáis tevékenységet végző csono iok páyázati endszerben töiiénő évi támogatására PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS A Páyázóra vonatkozó tö1-zsadatok: A páyázatot benyújtó szei-vezet neve: SORS BONA ALAPITVANY A rendezvények., tevékenységek TANTERMEN KIVÜLI TANULÁS megnevezése: A páyázó címe, eérhetősége: 1106 Budapest, Magódi út 53. fsz. 5. Páyázati prog amért feeős szeméy Incze Iona (a szervezet képviseője): A kapcsoattartó ügyintéző neve és Sehneci Mónika beosztása: Munkaheyi teefonszáma: 061/ E-mai címe: com Páyázó adószáma: Páyázó bankszáma vezetője: OTP Kőbányai Fiók Páyázó bankszámaszáma: j A rendezvények, tevékenységek tervezett ídőpontja: május 10.- június szeptember 10.- december 15. A rendezvények, tevékenységek tervezett heyszíne: Zrínyi Mikós Ginmázíum, Budapest Mádi utca 173. Kőbánya Budapest I., II., III., V., VII., IX. k~rüetei A Jrogramban részt vevő gyermekek száma: 180 A prog amban részt vevő pedagógusok száma: 12 A tn og amban észt vevő egyéb szakemberek száma: 5 A programban részt vevő gye1 mekek éetkora éves: 180 fő

10 1 Fizika: fizikaóra és csiagászati, il távcsöves bemutató -átogatás a Panetáriumban és az Uránia Csiagvizsgáóban.. Időpont: szeptember-október. Heyszín: Panetárium, Kőbánya; Uránia Csiagvizsgáó, I. kerüet fizikaóra a Csodák Paotájában és ehetőség szerint fizikai kísérette egybekötött beszámoó a Zrínyi Mikós Gimnáziumban. A diákok a Csodák Paotájában tett átogatás után, annak eredményeit fedogozva, a kíséretet reprodukáva tartanak beszámoót a projektben részt nem vevő többi tanuó számára. Időpont: május-június, szeptember-október. Heyszín: Csodák Paotája, II. kerüet; Zrínyi Mikós Gimnázium, Kőbánya Művészettörténet, rajz és vizuáis kutúra: szecessziós séta Kőbányán és Budapesten. A diákok önáóan tervezik meg az útvonaat, fedogozva az átauk váasztott szecessziós épüetet. A séta ideje aatt a diákok rajzokat, i. fotókat készítenek, ameyek aapján kiáítást szerveznek az iskoa többi tanuója számára. Időpont: május-június, szeptember-november. Heyszín: Kőbánya; IX. kerüet; Zrínyi Mikós Gimnázium, Kőbánya 1 Idegen nyev (ango, német, oasz): Iskoánk, a Zrínyi Mikós Gimnázium, Kőbánya, i. 1 Budapest bemutatása PowerPoint bemutató és játékos vetékedő segítségéve 1 idegen nyeven küfódi partneriskoáink (Göteborg, Svédország; Ces, Oaszország; Lippstadt, Németország) diákjai számára. Időpont: június, szeptember, október. Heyszín: Zrínyi Mikós Gimnázium, Kőbánya Kiáítás a program eredményeive, képeive, a diákok beszámoóiva Időpont: 20. december Heyszín: Zrínyi Mikós Gimnázium, Kőbánya 3

11 Páyázati kötségvetés Szöveges Ebbő Egység Egységre Összes magyarázat a,,.. igényet Kiadás típusa típusa száma eso osszeg kiadás kiadáshoz támogatás (soronként kérjük (db/fő/stb.) (Ft-ban) (Ft-ban) (Ft-ban) szeméyi indokoini és magyarázni) Tematikus kísérőtanár fő/óra i 3x3 4 OOO 36 OOO o történemi séta! (zsidó emékek) Tematikus történemi séta kísérőtanár fő/óra 2x OOO o (római kori emékek,. Aquincum) Tematikus történemi séta kísérőtanár fő/óra 2x o (török kori emékek, Gü kísérőtanár fő/óra 3 x 2 4 OOO o kísérőtanár fő/óra J 2 x 2 4 OOO 16 OOO o kísérőtanár fő/óra Baba türbéje) Fizikaó..a és csiagászati bemutató a Panetáriumban Fizikaóra és távcsöves csiagászati bemutat~ az Uránia Csiagvizs~áó ban Fizikaóra a 3x3 4 OOO 36 OOO o Csodák Paotájában Diákidegenvezetéssei kísérőtanár fő/óra 3 x 3 4 OOO o egybekötött városnéző séta a Hátténnunkáato<. (eőkészüet és fő/óra 8x4 4 OOO 1.28 OOO o utómunkák) bevárosban Szervezés, a diákok fekészítése, dokumentáció 5

12 V en dégátás (ebéd) i fő Vendégátás akaom/fő 2 x (büféjegy) Vendégátás (uzsonna) Háttérmun:ka (nyomtatás, fénymásoás, fotók, a szervezés kötségei dekorációs és dokumentációs kötségek) Háttérmunka (a szervezés, kapcsoattartás kötségei) ÖSSZESEN akaom 2 10 OOO ' 40 OOO OOO OOO 8 OOO 60 OOO i 50 OOO töt ök kori) Diákidegenvezetéssei egybekötött városnéző séta a, Bevárosban és a V ám egyedben Szecessziós séta Budapest beső kerüeteiben (bérette nem rendekező diákjaink számáraakamanként 2 db BKV jeey) Kórustaákozó a Zrinyi Mikós Gimnáziumban, a svéd feépők ebéd.ie Küfódi partneriskoáink (Ces, Lippstadt) diákjai számára Küfódi partneriskoáink (Ces, Lippstadt) diákjai számára A rendezvények eő- és utómunkáatai aatt feépő kötségek (térképek másoása, feadatapok másoása, fotók nyomtatása, papír, festék, írószer, irodaszer, CD-k) A szervezés kötségei (teefon, posta) 7

13 NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSRÓL (nem önkormányzati fenntartású intézmények számára) Auírott: INCZE ILONA (Aáírásra jogosut szeméy neve) SORS BONAALAPÍTVÁNY (Páyázó megnevezése) 1106 BUDAPEST, MAGLÓDI ÚT 53. FSZ~ 5. (székheyének címe) mínt a Páyázó képviseetére jogosut, a páyázó fé szervezetünknek köztartozása nevében nyiatkozom, hogy van nincs (A megfeeő váasz aáhúzandó/j Amennyiben szervezetünknek köztartozása van, az a következő intézményekke szemben á fenn: Intézmény megnevezése Összeg (Ft) Osszesen: Dátum: március 18. Aáírás/Cégszerű aáírás

14 Iktatószám:. Érkezett: BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATIADATLAP A kőbányai székheyű civi szervezetek, vaamint nem kőbányai székheyű, de Kőbányán tagszervezette rendekező szervezet, egyesüet, kőbányai intézményi háttérre rendekező jogi szeméyiség néküi szerveződések, vaamint Kőbányán működő egyházi közösségek 20. évi konkrét program ok és működési céok támogatására. 1./ A páyázat címe: A Tébáb Művészeti Iskoa éves kuturáis tevékenységének támogatása Kőbányán 2./ A páyázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesüet, vaamint nem kőbányai székheyű, de Kőbányán tagszervezette rendekező szervezet, kőbányai intézményi háttérre rendekező jogi szeméyiség néküi szerveződés, vaamint Kőbányán működő egyházi közösség Gogi szeméy) Neve: TÉBLÁB Aapfokú Művészetoktatási Intézmény, Címe: Budapest, eőd u.. Tagszervezet vezető neve: Gorácz József Teefonszáma, e-mai címe: / A kőbányai tagszervezet* 4./ A kőbányai tagcsoport, kub (intézményi háttérre rendekező jogi szeméyiség néküi szerveződés)** Intézmény neve:.... C ' 1me:.... Tagcsoport, kub, kör megnevezése.... I ntezmeny, ' ' vezetojene ".' k neve:...

15 Teefonszáma, e-mai címe:..... A páyázatért feeős neve és teefonszáma: A páyázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: A számavezető pénzintézet adatai: OTP Bank Zrt. XVIII. Ker. Fiókja Neve: TÉBLÁB AMI Címe: Budapest, Eőd u.. Bankszámaszáma: A témafeeős neve, fax- és teefonszáma: Kis Ágnes, fax: / A páyázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 8./ A program céja (részetes eírás a meéketben, max. oda) 9.1 A program megvaósításának időszaka:(kezdete-vége) ápriis 10- május 28. *A 3. pont csak a nem kőbányai székheyű, de Kőbányán tagszervezette/szervezette rendekező szervezetek páyázata esetén tötendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a tagcsoport országos, vagy regionáis szervezete töti ki. **A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének aáírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, kub töti ki. 10. A program tervezett kötsége: ~~K~ö~ ~ts_é~~jn_e_m -+ t_ejl ~e_s_k_ö_ tse~ ~~--~s=a~ a~ t~{i~o~rr~a='s~-+~~~~~~~~ Eőadói dijak (zenészek, zenekarok stúdiómunkái, oktatók, meghívott Ft Ft Ft eőadók)

16 Koreográfiák Ft Ft Ft készítése J em ez, díszet ktg Ft Ft Ft Nyári fekészítő Ft Ft Ft edzőtábor száás ktg. támogatása 3 Nyári fekészítő Ft Ft Ft tábor étkezés támogatás ~.. IC!Jo, ~o,. fr'?, o. OOO/" Igényet támogatás összesen: Ft Budapest, 20. március Büntetőjogi feeősségem tudatában kijeentem, hogy a páyázatban megadott adatok és információk a vaóságnak megfeenek. - Tanúsítom, hogy jeen páyázatunk nem irányu más forrásbó finanszírozott páyázat megvaósításáva azonos céra. - Köteezettséget váafok arra, hogy a páyázatta enyert támogatássa a Budapest Főváros X kerüet Kőbányai határidőig e/számook. A páyázó kőbányai tagcsoport, vezetőjének aáírása Országos-, regionáis egyesüet, cégszerű aáírása és béyegzője A páyázó kőbányai tagcsoport, kub, kör vezetőjének aáírása Kőbányai háttérintézmény vezetőjének cégszerű aáírása és béyegzője

17 Kőbányán működő egyház vezetőjének cégszerű aáírása és béyegzője Az adatapot számítógéppe. ennek hiányában ovashatóan, nyomtatott betűkke tötse ki! A páyázat a következő meéketekke eátva nyújtható be: A kőbányai székheyű civi szervezetek, vaamint nem kőbányai székheyű, de Kőbányán tagszervezetteszervezette rendekező szervezetek évi támogatásához:. A kőbányai, ietve az országos, vagy regionáis szervezet jogerős záradékka eátott bíróságibejegyző végzésének másoata, 2. Országos, vagy regionáis szervezet igazoása a kőbányai tagszervezet működésérő napná nem régebben kiáított eredeti hivataos bíróságibejegyző végzés a szervezet nyivántartott adatairó 4. Az aapszabáy másoata 5. A szervezet aáírási címpédányának másoata 6. Nyiatkozat (a meéket nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. Kőbányai intézményi háttérre rendekező jogi szeméyiség néküi szerveződések támogatásához:. Aapító okirat másoata 2. Az intézmény aáírási címpédányának másoata 3. Nyiatkozat (a meéket nyomtatványon), hogy az intézménynek nincs köztartozása. Kőbányán működő egyházi közösségek támogatásához:. Az egyház székheye szerinti ietékes megyei bíróság, ietve Fővárosi Bíróság áta kiáított jogerős záradékka eátott bíróságibejegyző végzés másoata, 30 napná nem régebben kiáított eredeti hivataos nyivántartási kivonat, igazoás 2. Az aapszabáy másoata 3. Az egyház képviseőjének aáírási címpédányának másoata 4. Nyiatkozat (a meéket nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása.

18 A Tébáb Művészeti Iskoa éves koturáis tevékenységének támogatása Kőbányán SZAKMAI PROGRAM A PÁLYZATOT BENYÚJTÓ: TÉBLÁB Aapfokú Művészeti Iskoáró: A TÉBLÁB Aapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi keretek között 1999 óta működik sikeresen a dé-pesti régióban. Az idei tanévben Kőbányán köze 180 diák tanu intézményiik ben. Jövőképünk egyik meghatározó eeme, hogy hozzájáruhassunk ahhoz, hogy Kőbánya, Pestszentőrinc-Pestszentimre a dé-pesti régióban Európa-szerte számon tartott kuturáis és oktatási aközponttá vájon. Ennek egyik kataizátora a művészeti neveés fejesztése és az erre épüő kuturáis és oktatási projektek megvaósítása. Az Európai Unió egsikeresebb közoktatási rendszereiben a tapasztaatok azt mutatják, hogy a művészeti neveés aapvetően fontos terepe az éethosszig tartó tanuási kompetenciák esajátításához és számos ponton, pédáu a részképességek fejesztése terén járuhat hozzá az oy sokat emegetett társadami eséyteremtés pedagógiai megaapozásához is. A TÉBLÁB Táncművészeti Aapítványró: Az Aapítvány esődeges céja a táncművészetnek és mozgáskutúrának az átaános iskoai aaptantervben megvaósítható formáin túi magas színvonaú oktatásának és széesebb körben vaó eterjesztésének támogatása. Az aapító ezért az Aapítványt a közhasznú szervezetekrő szóó évi CL VI. tv. 26. c.pont 04./, 05./, 06.1 apontokban megnevezett "neveés, oktatás, képességfejesztés, ismeretterjesztés" "kuturáis tevékenység" és "kuturáis örökség megóvása", közhasznú tevékenységek körébe tartozó aábbi céok megvaósítására hozza étre: Az Aapítvány esődegesen a néhány éve aakut TÉBLÁB Magán Aapfokú Táncművészeti Iskoa aapítványi támogatását, művészeti irányítását váaja fe. Az Aapítványhoz befoyt adományokbó, támogatásokbó, ietve páyázaton enyert pénzekbő támogatja a Táncművészeti Iskoában foyó oktatási tevékenységet, Taákozók, fesztiváok, táborok megszervezéséve és azokon vaó aktív részvétee eősegíti az ország küönböző terüetein honos táncok és táncosok tapasztaat cseréjét. A műfaj gazdagságának megismertetéséve és a közösségi émények fehasznáásáva eősegíti a fiataok táncművészet és a hagyományos kutúra iránti érdekődésének feketését, ietve eméyítését. Támogatja a határon túi tánc oktatókka és táncművészeti csoportokka vaó szoros együttműködést, vendég szerepések, taákozók és csere üdütetés megszervezéséve. Az Aapítvány részt váa a társ művészeti ágak (színházak, tárgyi akotóművészet stb.) programjainak megszervezésében, azza a céa, hogy a küönböző művészeti körök egymáshoz vaó közeedését eősegítse. Programok, kubok szervezéséve eősegíti a Magyarországon éő népek-nemzetiségek egymáshoz vaó közeedését, kutúrájuk széesebb körökben történő megismertetését. Az autentikus tánchagyományok mozgásterápiaként vaó akamazása ehetővé teszi, hogy az aapítvány tevékenységéve támogassa minden oyan rehabiitációs program étrejöttét, meyek hátrányos heyzetű, fogyatékos ietve devianciáva rendekezők beieszkedését, fezárkóztatását céozzák meg. Eddigi munkánk eismeréseként aapítványunkat 2000-ben a Fővárosi Önkormányzat "Budapestért" díjban, 2006-ban pedig a XVIII. kerüeti Önkormányzat "Pro Urbe" díjban részesítette.

19 ÉVES KULTURÁLIS SZAKMAI PROGRAMJAINK KŐBÁNY ÁN Tébáb féévi vizsgaeődás-januárban a Kőrösi Csoma Műveődési Házban Minden év januárjában tarjuk a kerüetben az intézményünkben táncoó 180 kőbányai gyermek Színházi eőadását, mey minden érdekődőnek ingyenes, színvonaas programot biztosít. A 3 órás táncest akamáva gyermekeink, küön erre az estére tanut koreográfiákka mutatják be táncos tudásukat. KISZE-báb égetés - a Kada utcai Iskoa udvarán A Kárpát-medence hagyományos kutúrája az évkör ünnepeinek jegyében hihetetenü gazdag, a természet örök körforgásához kapcsoódó szokást őrzött meg. Több oyan "varázsó", időjárást befoyásoni kívánó rítus maradt ránk, meynek megünnepése túmutat az egyszerű hagyományápoáson. Taán a eggazdagabb időszak a tavasz időszaka, hiszen a természet megújuása, egyben az emberi éet reprodukáása is. A TÉBLÁB Művészeti Iskoa diákjaiva már köze O éve minden évben egy tavaszváró,,jó időt varázsó" szokást játszunk e, ami esősorban a Kárpát-medence északi részén maradt fent, de nyomait megtaájuk egész Európában. A játék ényege, hogy a rossz időt, betegséget és minden emberi közösséget nyúzó nyavayát egy női ruhába ötöztetett bábuva - KISZE-bábba - szeméyesítünk meg. Ennek hagyományos időpontja Virágvasárnapra esik. (Húsvét eőtti utosó böjti vasárnap) Iyenkor heteken keresztü készünek a gyerekek. Saját, és csoport bábokat gyártanak, varázsó jeegű rigmusokat, tavaszi daokat tanunak és fekészünek egy közösen megét ünnepre. Erre hagyományosan zenekart hívunk, hiszen a közösségbő etávoított (rituáisan eégetett) bábokat még az utosó pianatban megtáncotatjuk Vaamint közös táncca ünnepejük a fényt, a jó időt, az egészséget és mindenekeőtt azt, hogy egy vidám hagyományápoó közösség részesei ehetünk. Az idén szeretnénk ezt a programot a X. kerüet minden érdekődő diákjának meghirdetni. Kerüeti ünnepek, önkormányzati rendezvények, nemzetközi fesztiváok A Tébáb 20 éve jeen van Dé-Pest kuturáis éetében. Kőbányán az iskoai forma kiaakítása után (1999) végzünk széeskörű művészeti, oktató-neveő munkát. Küöneges fontosságú számunkra, hogy a X. kerüet rendezvényein részt vegyünk, akotóként, szervezőként, kuturáis partnerként. Ezze is erősítve tanítványainkban a okápatriotizmus érzését, azt, hogy számukra Kőbányán fenőni egy nagyszerű ehetőség, kiemekedő émény egyen. Kezdetektő részt vettünk a Kőbányai Nemzetközi Fesztiváok szervezésében, ebonyoításában. Aktív szerepet váaunk nemzeti ünnepeink métó megünnepésében. (2010. október 23. kerüeti megemékezés a kopjafákná, november 4. ünnepi műsor a Kisfogházná, és március 14. fákyás fevonuás...). A Kőbányai rendezvényekre ezután is nagy tiszteette és ekesedésse ajánjuk magunkat. Kőbányai Néptáncfesztivá A fesztivá kiemeit céja, hogy a táncművészeti és egyéb eőadó és képzőművészeti műfajok gazdagságának megismertetéséve és a közösségi émények fehasznáásáva eősegitse a fiataok művészetek és a hagyományos kutúra iránti érdekődésének feketését, ietve eméyítését. A Tébáb Művészeti Iskoa már több éve együttműködő szervező partnere a

20 Kőbányai Szabadidő Központnak Gyermekeink több napon keresztü mutatják be tudásukat a színpadokon, küönböző kőbányai heyszíneken, vendégátói a határon túi csoportoknak az esti táncházak ekes résztvevő, s tanáraink oktatói, kísérői feadatokat is váanak. Tébáb Művészeti Iskoa év végi vizsgaeőadása a Pataki Műveődési Házban A Tébáb Művészeti Iskoa év végi vizsgaeőadása minden év májusában kerü megrendezésre. Ezen a rendezvényen a gyerekek számot adnak az egész évben tanut táncokból A fekészítő tanárok koreográfiákat készítenek a csoportoknak, amit mindig nagy sikerre tánconak e a gyermekek. Ezt a rendezvényt össze szoktuk kapcsoini a Kada színházza, így több százan áthatják a kőbányai táncos gyerekeket Az est fénypontja, amikor a néptánc tagozat eőadásának a végén az összes gyerek egyszerre a színpadon van és 180 diák táncoja e a fináé koreográfiát. A feépések, színpadi eőadások mindig nagy kihívást jeentenek a gyerekeknek és a tanáraiknak egyaránt, ugyanakkor örömme töti e őket, mert itt aratják e a babérokat, itt tudják megmutatni a próbatermekben etötött fárasztó munkát. Nyári fekészítő edzőtábor Tahitótfaun A TÉBLÁB Művészeti Iskoa kezdetektő fogva nagyon fontosnak tartja, hogy a tanév foyamán tanut néprajzi és néptáncos ismeretek ne egy szűkre szabott oktatási foyamat részeként jeenjenek meg tanuóink éetében, hanem egy kompex, több odaró megközeíthető tudást jeentsenek számukra. A magyar és a veünk együtt éő népek gazdag hagyományos kutúrája annak eenére, hogy a nagy egészet nézve egységesnek tekinthető, rengeteg terüeti (diaektus) küönbséget őriz. Ezért nagyon fontos, hogy pregnánsan eküönítsük a küönböző tájegységek táncait és egyéb hagyományait. Ennek egcéravezetőbb módja, hogy szeméyes taákozások útján a tanuóink számára kézze fogható közeségbe hozzuk a fotjaiban még gazdagon megtaáható paraszti kutúrát. E meett az sem titkot szándékunk, hogy a neveésünk ne csak az oktatási időszak szűkös keretei között történhessen. A nyári táborok, turnék, kiránduások tuajdonképpen összekötik az egyes oktatási éveket és a foytonosság ehetőségét adják. Az idén júniusban két kőbányai csoportta (30-40 gyermek) Tahitótfaura utazunk edzőtáborba. A tábor programjai szerint napi kétszeri táncoktatás (küküőmenti táncok), kézműves fogakozások, kiránduások, meghívott eőadók eőadásai színesítik a programot. Tábori programunk hatására szeptemberben táncosaink úgy jeenhetnek meg a Tébáb Művészeti Iskoa eső fogakozásán, hogy már egy oyan aapozást kapnak, meyre a es tanévben támaszkodhatunk. Kérjük a Bizottságot, hogy ehetőségeik szerint támogassák a Tébáb Aapfokú Művészetoktatási Intézmény évi programjait. Köszönette:

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Mellékelten beterjesztern a Peter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

Mellékelten beterjesztern a Peter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat alapítványi támogatási kérelmek elbírálására Tisztelt Népjóléti Bizottság! Mellékelten beterjesztern a Peter Cemy Alapítvány

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat alapítványi támogatási kérelmek elbírálására Tisztelt Gazdasági Bizottság! Mellékelten beterjesztern a Peter Cerny Alapítvány

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere g~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Diákok Sportegyesüete 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere """"/_,._&_,_k,. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Peter Cseroy Alapítvány támogatási kérelméről I. Tartalmi

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben