/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/r 4fJo._(-~J-/-~Df1."

Átírás

1 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi támogatási kéremek ebíráására Tisztet Képviseő-testüet! Meéketen beterjesztern az önkormányzatunkhoz ejuttatott, és a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság, vaamint a Népjóéti Bizottság áta megtárgyat aapítványi támogatási kéremeket, páyázatokat. Kérem a Tisztet Képviseő-testüetet, tárgyaja meg az eőterjesztést, és döntsön a határozati javasatokról. A Peter Cemy Aapítvány a Beteg Koraszüöttek Gyógyításáért Kiemekedően Közhasznú Szervezet (1083 Budapest, Bókay János utca 53.) Budapesten és körübeü 140 km-es körzetében végez speciáis koraszüöttmentést és -száítást. Az Aapítvány a koraszüöttek mentési munkáihoz szükséges működési és beruházási kötségek finanszírozását túnyomó részben adományokbó biztosítja. Az Aapítvány munkatársai Kőbánya eátási terüetén a évben Ft értékben végeztek térítésmentesen neonatáis mentési, száítási és sürgősségi eátást. Pogármester úrhoz ejuttatott kéremében a Peter Cemy Aapítvány a Beteg Koraszüöttek Gyógyításáért Kiemekedően Közhasznú Szervezet - a további koraszüöttmentés biztosításának érdekében - kötségei fedezéséhez kér segítséget. A Népjóéti Bizottság az eőterjesztést Aapítvány támogatását. megtárgyata, és nem javasota a Peter Cemy 2. A Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Aapítvány a szívbeteg csecsemők kórházi eátási színvonaának emeéséért, műtéti és túéési eséyeik javításáért, testi-eki rehabiitáció jukért, vaamint csecsemőkori rejtett szívbetegségek fetárása érdekében 1997 óta több miió forintta támogatta a magyarországi gyermekkórházakat Önkormányzatunkhoz ejuttatott kéremében az Aapítvány a Bethesda Gyermekkórház és a Tűzotó Utcai Gyermekkinika kardioógiai műszerezettségének megújításához kér anyagi támogatást. A Népjóéti Bizottság az eőterjesztést megtárgyata, és nem javasota a Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Aapítvány támogatását. 3. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat 20. évi kötségvetésében kuturáis tevékenységek és kuturáis rendezvények

2 támogatására O miió Ft-ot heyezett cétartaékba, meynek rendekezési jogát a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottságra ruházta át. A bizottság az összeg feosztására páyázatot írt ki, meyet 20. ápriis 7 -i üés én bírát e. A támogatandó szervezetek között aapítványok is szerepenek, meyek támogatásához a Tisztet Képviseő-testüet döntése szükséges. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság javasoja a Képviseő-testüetnek, hogy a "kerüeti kuturáis rendezvények és kuturáis tevékenységet végző csoportok páyázati rendszerben történő évi támogatására" rendet cétartaék terhére biztosítson támogatást az aábbi aapítványok részére: Aapítvány neve: Támogatandó program: Támogatás összege: Törekvés Táncegyüttes Aapítvány évi prograrnak 400 OOO Ft Sokprobémás Csaádokért Aapítvány Betegkönyvtár fej esztése 250 OOO Ft Tébáb Táncművészeti Aapítvány- Tébáb Aapfokú Művészetoktatási Nemzetközi Gyermekfesztivá 350 OOO Ft Intézmény Tébáb Táncművészeti Aapítvány- Éves kuturáis tevékenység Tébáb Aapfokú Művészetoktatási támogatása Intézmény 250 OOO Ft Sors Bona Aapítvány Tantermen kívüi tanuás 300 OOO Ft 4. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 6/2011. (II.8.) önkormányzati rendeet 38. () bekezdés a) pontjában eőirányzat-átcsoportosítási jogkört biztosított a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság részére az "oktatást kiegészítő tevékenység kompex támogatása címen szerepő eátottak juttatásaként megtervezett támogatás (tankönyv, tábori és úszástámogatás) feosztásához". A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság "Az erdei iskoák és nyári táborok működésének évi támogatására"címme sikeres páyázatot írt ki. A évi kötségvetésben az erdei iskoai programok, vándortáborok és nyári táborok megszervezéséhez nyújtandó támogatás keretösszege 8,5 MFt. A bizottság az összeget arányosan, a táborban részt vevő gyermekek számának és a táboroztatás időtartamának figyeembevéteéve osztotta fe a rendekezésre áó összeget. A Sokprobémás Csaádokért Aapítvány 25 gyermek részére június között 5 napos tábort szervez a Széchenyi István Átaános Iskoában, meynek kötségeihez páyázatot nyújtott be az Aapítvány. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság az iskoák, óvodák áta szervezett táborokhoz 525 Ft/fő/nap, egyéb szervezetek áta szervezett táborokhoz 398 Ft/fő/nap összegű támogatást nyújtott. Mive aapítvány csak a képviseő-testüet hozzájáruásáva részesühet támogatásban, kérem támogassák az aábbi határozati javasatot.

3 Határozati javasatok:. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete nem nyújt támogatást a Peter Cemy Aapítvány a Beteg Koraszüöttek Gyógyításáért Kiemekedően Közhasznú Szervezet (1083 Budapest, Bókay János u.53.) részére. Határidő: Feeős: V égrehajtásért feeős: A végrehajtás eőkészítéséért feeős: május 15. Weeber Tibor apogármester jegyző Humán Iroda 2. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete nem nyújt támogatást a Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Aapítvány (1091 Budapest, Üői út 155.) részére. Határidő: Feeős: V égrehajtásért feeős: A végrehajtás eőkészítéséért feeős: május 15. Weeber Tibor apogármester jegyző Humán Iroda 3.1. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésrő szóó 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeet 15. számú meéketében Művészeti Egyesüetek támogatására cétartaékba heyezett összegbő 400 OOO Ft - azaz négyszázezer forint - összegge támogatja a Törekvés Táncegyüttes Aapítvány évi programjait Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésrő szóó 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeet 15. számú meéketében Művészeti Egyesüetek támogatására cétartaékba heyezett összegbő 250 OOO Ft - azaz kétszázötvenezer forint - összegge támogatja a Sokprobémás Csaádokért Aapítvány betegkönyvtár fejesztését Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésrő szóó 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeet 15. számú meéketében Művészeti Egyesüetek támogatására cétartaékba heyezett összegbő 350 OOO Ft - azaz háromszázötvenezer forint- összegge támogatja a Tébáb Táncművészeti Aapítvány- Tébáb Aapfokú Művészetoktatási Intézmény Nemzetközi Gyermekfesztivá enevezésű programját Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésrő szóó 6/2011. (. 18.) önkormányzati rendeet 15. számú meéketében Művészeti Egyesüetek támogatására cétartaékba heyezett összegbő 250 OOO Ft - azaz kétszázötvenezer forint - összegge támogatja a Tébáb Táncművészeti Aapítvány - Tébáb Aapfokú Művészetoktatási Intézmény éves kuturáis tevékenységét Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésrő szóó 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeet 15. számú meéketében Művészeti Egyesüetek támogatására cétartaékba heyezett összegbő 300 OOO Ft - azaz háromszázezer forint - összegge támogatja a Sors Bona aapítvány tantermen kívüi tanuási programját. Határidő: május 15.

4 Feeős: V égrehajtásért feeős: A végrehajtás eőkészítéséért feeős: Weeber Tibor apogármester jegyző Humániroda Gazdasági és Pénzügyi Iroda 4. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Önkormányzat évi kötségvetésrő szóó 6/2011. (IL 18.) önkormányzati rendeet 38. () bekezdés a) pontja aapján a 7. szám ú meéketében az oktatási kiegészítő tevékenységek kompex támogatására címen betervezett összegbő Ft - azaz negyvenkiencezer nyocszáz forint - összegge támogatja a Sokprobémás Csaádokért Aapítványnak a Széchenyi István Átaános Iskoában 20. június között huszonöt fő részére megrendezendő táborát. Határidő: Feeős: V égrehajtásért feeős: A végrehajtás eőkészítéséért feeős: május 15. Weeber Tibor apogármester jegyző Humán Iroda Gazdasági és Pénzügyi Iroda Budapest, ápriis 8. Weeber Tibor Törvényességi szempontbó átta: Dr. Szabó Krisztián jegyző

5 Peter Cerny Aapítvány a Beteg ~orastüöttek Gyógyításáért Kovács Róbert "Kiemeke~ően közhasznú szervezet" (F~v. Bírós~gU!.{~}~k. :6:t473/12) r ep UmCredit Bank iOOOO~J.1:3:403,9P?.., -.?11. ( Adószám: 1901C::. ~---- pogármester Budapest Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. /) n "' -. f <.,-- ;-c c. ti 'Í;tk~};--- "'1''" {. ():. ; i/ v tw 7.~~/'~..., Tisztet Pogármester Úr! \,"' ~>".rt.'"'. J.J- -B![/6Z{i{_i{ct \&J T -i) ) c G ~ -::- :> [)0 ~~ ~~ ~e-~ o \. ~-Af? 2011 FEBR 2 1 ~- Az emút évek gyakoratának megfeeően, a Peter Cemy Aapítvány, mint kiemekedően közhasznú szervezet nevében, szeretném tájékoztatni Önt és kedves munkatársait az Aapítványi Mentőszogáatunk 20 0-dik évi működésérő. Speciáisan feszeret rohamkocsijaink a kivonuás során km-t futottak. Gépi éegeztetésre 523 esetben kerüt sor. Hiánypótó, éjje-nappai szogáatunk Budapesten és a környező 8 megyében (Bp kb.140km sugarú körzete) biztosította a koraszütöttek és a beteg újszüöttek speciáis mentését, őrzött száítását és neonatoógiai sürgősségi eátását. 'Et.;D:~. Az Önök Önkormányzatának egészségügyi terüeti eátási köteez~ttségéhez - a neonatoógiai sürgősségi eátás terén - az emút évben, ietve évtizedben - a Peter Cemy Aapítvány az aábbiak szerint járut hozzá: Neonatáis mentés-száítás-sürgősségi eátás között összesen - Esetszám PCA áta nyújtott térítésmentes szogátatás értéke Ft Ft - Aami szerepváaás a mentés-száításban 69% 58%-96% - Önkormányzatuknak nyújtott térítésmentes PCA segítség Ft Ft A koraszüöttmentést ehetövé tevő kiegészítő működési, vaamint a beruházási kötségek fedezetét az emút tíz évben a Peter Cemy Aapítvány nagyekű szponzorainak önzeten adományai biztosították Örömünkre szogá, hogy segíthettünk, és kérjük - ha ehetőségeik engedik - a továbbiakban is támogassák adományaikka, vaamint %-os feajánásaikka kiemeten közhasznú aapítványunk munkáját. Segítségüket ezúton is eőre köszönve Buda est, február 15. 'EST FÖV.Á.ROS X. KERÜLET KüB.JNY/d ÖNKORI'I L-i.NYZU PG;:iirmc>'!.cri Hivataa iszt ette ktatószám:~k:i;??.~r... ~../.. 1.'!: MÁR( z 4. \.~ PtHef'-bJ».utY ói ~--e-?+-~:::-~ ---!::üszam:?? '!.. "... ==============~== ::---::--- www. pca.hu Budapest, Bókay J. u Budapest, Pf.: 10 Teefon: Fax:

6 Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Aapítvány 1091 Budapest, Üői út 155. Te: , Fax: , Adószám: Bankszáma: ~ Weboda: /' 4. ~ 1. f -.-~7':... ~.~' r L)/\._.i,A).Ad ' "t.'(' ~ Tisztet Weeber Tibor,tA;ri.~ ~> Apogármester Ú r! v\( D ~---~sr- f) - ---~, ~ í A, 1 ' ;.:;;~. : >,J :~ ~T"/ L \i L!J i 11JV'CJI\_){_,.,. '.... ~':1-dapest KŐbányai Önkormányzat Lu 11 \ 1f:;,,, i '. Pogármesteri Hivataa..,, Weeber Tibor Apogárm~ster Úr részére ~-~-- -~/' Budapest 10. Pf.: Segítségiiket szeretném kérni, hogy a Bethesda Gyermekkórház és a Tűzotó utcai gyermekkinika műszerezettségének fejesztéséhez hozzájáruhassunk A hatékony munkavégzéshez nagyszükségük enne több betegmegőrző monitorra, EKG berendezésre, fonendoszkópra, vémyomásmérőkre amiket a 20 eső negyedévben szeretnénk számukra átadni. A műszerek várható beszerzési ára Ft. A két gyermekkórházban együttesen, éves szinten kardioógiai vizsgáatra heutat gyermeket gyógyítanak. Iyen megterheés meett, sajnos hamar amortizáódnak a műszerek, foyamatos utánpótásuk, ietve az új, a beteg gyermekeket magasabb színvonaon vizsgáó műszerek beszerzése foyamatos feadata aapítványunknak Közhasznú aapítványunk céja a szívbeteg csecsemők és gyermekek kórházi körüményeinek javítása, túéési eséyeik növeése, egészséges fenőtté váásuk eősegítése óta köze 50 miió forintta támogattunk több országos jeentőségű gyermekkórházat, többek között a Tűzotó utcai Gyermekkinikát, a Heim Pá Gyermekkórházat, a Bethesda Gyermekkórházat, a Semmeweis Egyetem. számú Gyermekkinikáját és az Országos Kardioógiai Intézetet. Vásárotunk ezen intézmények részére újraéesztő berendezést, EKG készüéket, gyermek-vérnyomásmérőket és infűziós pumpákat. Részt vettünk szívsebészeti műtő feújításában és szívutrahang vizsgáó-szoba kiaakításában. Az etet évek során sok váakozás gondota úgy, hogy meghízik bennünk és támogatja munkánkat. Az ő segítségük nékü mindez nem vaósuhatott vona meg! Adományaikat háásan köszönjük a gyermekek nevében is, akiken így segíteni tudtunk az Önök támogatásával Budapest, március, ~ ~~). Acke~é Pongrácz Mária főmunkatárs Köszönette: ~ kuratóriumi enök (Adományuk beérkezése után megküdjük Ön9knek a:z::artt'~iki~te&t~diiiisr~iazöá~éht~ hogy fetéten tűntessék fe a csekk vagy az átutaási adószámukat, míg egyéni váakozók:é:s..n:tagáru~~~~~~~~itq-w~~t!j) 2011 MARC Z 4. Eöszám: =(.; meéket L--.~- EöaJó: Ek j

7 Or-.}-~~ w. Szívbeteg Csecsemőkért "':::' ~ Közhasznú AJapítvány rp ' J ~ 1091 Budapest, Uői út 155. ~~ ~ TeL: , Fax: ~G CS~ Adószám: Bankszáma: Tájékoztató evé meékete aapítványunk főbb eredményeirő! Tudjuk, hogy a váakozások nincsenek könnyű heyzetben a gazdaság jeen áása szerint. Mégis, abban a reményben forduunk Önökhöz, hogy ehetőséget taának arra, hogy adományukka segítsenek. Közhasznú aapitványunk céja a szivbeteg csecsemők és gyermekek kórházi körüményeinek javítása, túéési eséyeik növeése, egészséges fenőtté váásuk eősegítése óta több mint 37 miió forintta támogattunk több országos jeentőségű gyermekkórházat, többek között a Tűzotó utcai Gyennekkinikát, a Heim Pá Gyennekkórházat és az Országos Kardioógiai Intézetet. Vásárotunk ezen intézmények részére újraéesztő berendezést, EKG készüéket, gyennek-vérnyomásmérőket és infűziós pumpákat Részt vettünk szívsebészeti műtő feújításában és szivutrahang vizsgáó-szoba kiaakításában. Aapitványunk többek között az aábbi jeentősebb segítséget nyújtotta: 1997: - 600e Ft értékü 3 csatornás EKG készüék vásárása a Tűzotó utcai Gyermekkinikán ak, - 200e Ft értékű orvosi műszer és számitógép vásárása a XIII. kerüeti Gyermekorvosi Szogáatnak, 1998: - IM Ft értékben 3 db orvosi műszer vásárása az Országos Kardioógiai Intézetnek, - 500e Ft értékü foyamatos vérnyomásmérő monitor a Heim Pá Gyermekkórház Szakrendeöjének, - 500e Ft értékű hozzájáruás egy objektív szemfenék vizsgáó vásárásához, a Tűzotó utcai Gyermekkinikának, 1999: -IM Ft értékű hozzájáruás a Tűzotó utcai Gyermekkinika szivsebészeti műtöjének a feújításához, - 800e Ft értékü hozzájáruás a Tűzotó utcai Gyermekkinika műtöjében hasznáatos speciáis monitorhoz, 2000: - 226e Ft értékü műtöben hasznáatos kompett mosdóegység a Tűzotó utcai Gyermekkinikának, - 400e Ft értékű kímaberendezés a Tűzotó utcai Gyermekkinika szívutrahang vizsgáó részére, -2M Ft értt\kű hozzájáruás a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáyának az átt\pítéséhez,. 200 I: - IM Ft értékben orvosi műszerek vásárása a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáya részére, - 614e Ft értékben burkoó eemeket (műfií), a Tűzotó utcai Gyermekkinika Iábadozóknak fenntartott tetőteraszára, -.L9M Ft «téru Fujitsu-Siemens számitógép,. projector, vetítővászon és 200 db újrairható CD emez, a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, ~ 628e Ft értékű számítógép szoftvereket a fenti szívutrahang vizsgáatban hasznát számítógéphez,. 2002: - 450e Ft értékű tűzáóajtó a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, -.220e Ft értékben hoznijáruás egy röntgen berendezéshez a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, - L8M Ft értékben a Tűzotó utcai Gyermekkinika szívutrahang vizsgáó feújítása, bútor.ozása és feszereése, - 2.1MFt értékű 3 db infúziós pumpa és egy EKG Hoter rendszer a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, 2003: -1,6MF1értékű,újraéesztő berendezés (defibriiátor) a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, ~ 515e Ft értékű hozzájáruás egy beteg-orvos szeméyhívó rendszerhez, a Tűzotó utcai Gyermekkinikán, 2004: - 1.9M Ft értékben egy betegmegőrző monitor a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáya részére, -.3M Ft értékben 12 csatornás EKG készüék a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáya részére, -476e Ft értékben ABPM.vémyomásmérő monitor, és számítógép a BetheSda Gyermekkórház részére, - 1.2M Ft értékben2 db Seinex-700 típusú csecsemő, gyermek és fenőtt vérnyomásmérő a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, ~ 493e-Ft értékben.5db.t1í, Rehau típusú abakok a Tűzotó utcai Gyermekkinika KardioógiaiOsztáya rés'zéte, - 3,2M Ft értékben.!. db KettJer típusú kerékpár- ergonométer a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, 2005: - 199e Ft értékben db InFocus XI a típusú projektor a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére, - 230e Ft értékben hozzájárutunk a SE I.sz. Gyermekkinika szakorvosának a Nemzetközi GyermekkardioógiaiKonferencián vaó részvéteéhez, - 226e Ft értékben gyermekgyógyászati szakkönyv nyomdakötségéhez vaó hozzájáruás, meynek szerzője Dr Szamosi Tamás a MATGySz enöke, -3M Ft értékben egy PhiipsM3 edenőrző monitor a SE II. sz. Gyermekkinika.részére, 2006: - 230e Ft értékben hozzájárutunk a SE.sz. Gyermekkinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardioógiai Konferencián vaó részvéteéhez, - 320eFt értékben egy 3A02038 Sony utrahangprinter és 4 doboz hozzávaó speciáis papír a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére,... ' e Ft értékben egy:heartscreen 80G-L 3 csatornás EKG a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáya-részére, - 1,44M Ft értékben egycargusys FD hoter monitor a Bethesda Gyermekkórház Kardioógiai Osztáya részére,,,,, e Ft értékben egy Vitamortitor a Bethesda Gyermekkórház Kardioógiai Osztáya részére, ' "" "'"' 2007: - 320e Ft értékben IO darab;angecare égzésfigyeő, fokozottan veszéyeztetett.csecsemők otthoni védemére, 'e'" ' - 235e Ft értékben db Partásónic mikrosotőt és 3 db Tempus forgószéket a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáya részére, u.>o;~ :;nf.,.j.,.:,,,., - 500e Ft értékben db;nfosomat space voumetrikus pumpa SE I.sz..Gyermekkinika újszüött sebészeti osztáy.részére, - 740e Ft értékben nyíászárókés számítógép a Tűzotó utcai Gyermekkinika Kardioógiai Osztáya részére,,. 2008: - 340e Ft értékben a SE II.sz. Gyermekkinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardioógiai Konferencián vaó részvéteéhez, - 1,27M Ft értékben egy DASH 3000 monitor, a Bethesda Gyermekkórház Intenzív Osztáya részére, - 400e Ft értékben egy B.BRAUN koraszoött infúziós pumpa a SE I.sz. Gyermekkinika intenzív osztáya részére,.:.. OOe Ft értékben hozzijarutunk a SE.sz. Gyermekkinika szakorvosának a Neffizetközi Gyermekkardioógiai Konferencián vaó részvéteéhez, - OOe Ft értékben a San Marcó utcai Down kóros gyermekek számára művészetterápiás karácsonyi műsor megszervezése. 2009: -3M Ft értékben a dbtetecam SL karnera CCU, kamerafej, Neovo Szines LCD monitor, Hopkins II optika 30, a Bethesda Gyermekkórház részére e Ft értékben db eektromos ágyat a Tűzotó utcai Gyermekkinika részére - 50e Ft értékben hozzájaiutunk a SE.sz. Gyermekkinika szakorvosának a "Krónikus betegségek megeőzése" című kongresszus megszervezéséhez, 2010: - 608e Ft értékben dbszánútógépet, nyomtatót, db ABPM ambuáns vérnyomásmérő monitort a Tűzotó utcai GYermekkinika szivutrahang szob\ja részére. -300e Ft értékben dbszámitógépet, mooitort és a gyógyító rmmkáhozszokséges orvosi eszközöket a Tűzotó utcai Gyermekkinika szívuitrahangszobjjarészére - SOOe Ft'értékberihozzijáruttmk egy MAC 1200 EKG megvásárásához a Bethesda GyermekkórháVrésZére '' - OOe Ft értékben hozzájárutunk a SE.sz. Gyermekkinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardioógiai Konferencián vaó részvéteéhez, : Tá»fo_gatóink segítsége nékü mindez nem vaósuh~ott vona meg! ''ktámo at ' ávp);", Ohhtt'f\'.#. 'VÁNY t 155. 'FJ''<... ~ty :e.a~fá 3993 u~...,.!í~ Adószám: (Adományuk beérkezése után megküdjük önöknek az adócsökkentésre jogosító igazoást, ennek érdekében kéijük, hogy fetéten tüntessék fe a csekk vagy az átutaási megbízás közernény rovatában; cégekés társas váakozások az adószámukat, míg egyéni váakozók és magánszeméyek az adóazonosító jeüket!)

8 Fővárosi Bíróság Pk.61303/1996 KIVONAT aapítvány nyivántartási adatairó Az aapítványnyivántartási száma: 6414 Az aapítvány neve: Szívbeteg Csecsemőkért Aapítvány Az aapítvány székheye: 1091 Budapest, Üői út 155. Az aapítvány céja: A 0-3 éves koní, magyar áampogárságú, súyos, veeszüetett szívbetegségpen szenvedő gyermekek kórházi eátási szinvonaának az emeése. Minden magyar áampogárságú, vagy Magyarországon kezet, szívrendeenességben szenvedő gyermek kórházi eátási színvonaának emeése, műtéti és túéési eséyeik javítása,.testi és eki rehabiitációja, vaamint a rejtett szívbetegségek fetárásának eősegitése. Az aapítvány céja:szerinti besoroása: egészségügyi tevékenység Az aapítvány közhasznúsági fokozata: Közhasznú Az aapítvány képviseőjének neve, akóheye: Nagy Károy, 2117 Isaszeg, Akotás u. 66. Az a apttvanynyt,, " vantartas.,, b a vete,, ero "' ren d e k ezo " Jogeros: " b' -trosagt,.,.. h a t, aroz.at., száma,kete :Pk.61303/1996/2, A kivonat.a.fent meghatároz(;>tt:;a~apítvány 2010 év júni.us,.~hó.08. napján hat~yos adatairó készüt. Ket: BUdapest, év június hó 08. napján.

9 Ikt.sz.:.... (pá~rá=tató töti ki) PÁLYÁZATIADATLAP Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önk01 mányzat Képviseő'-testüete áta a keriieti kuturáis rendezvények és kuturáis tevékenységet végző csono iok páyázati endszerben töiiénő évi támogatására PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS A Páyázóra vonatkozó tö1-zsadatok: A páyázatot benyújtó szei-vezet neve: SORS BONA ALAPITVANY A rendezvények., tevékenységek TANTERMEN KIVÜLI TANULÁS megnevezése: A páyázó címe, eérhetősége: 1106 Budapest, Magódi út 53. fsz. 5. Páyázati prog amért feeős szeméy Incze Iona (a szervezet képviseője): A kapcsoattartó ügyintéző neve és Sehneci Mónika beosztása: Munkaheyi teefonszáma: 061/ E-mai címe: com Páyázó adószáma: Páyázó bankszáma vezetője: OTP Kőbányai Fiók Páyázó bankszámaszáma: j A rendezvények, tevékenységek tervezett ídőpontja: május 10.- június szeptember 10.- december 15. A rendezvények, tevékenységek tervezett heyszíne: Zrínyi Mikós Ginmázíum, Budapest Mádi utca 173. Kőbánya Budapest I., II., III., V., VII., IX. k~rüetei A Jrogramban részt vevő gyermekek száma: 180 A prog amban részt vevő pedagógusok száma: 12 A tn og amban észt vevő egyéb szakemberek száma: 5 A programban részt vevő gye1 mekek éetkora éves: 180 fő

10 1 Fizika: fizikaóra és csiagászati, il távcsöves bemutató -átogatás a Panetáriumban és az Uránia Csiagvizsgáóban.. Időpont: szeptember-október. Heyszín: Panetárium, Kőbánya; Uránia Csiagvizsgáó, I. kerüet fizikaóra a Csodák Paotájában és ehetőség szerint fizikai kísérette egybekötött beszámoó a Zrínyi Mikós Gimnáziumban. A diákok a Csodák Paotájában tett átogatás után, annak eredményeit fedogozva, a kíséretet reprodukáva tartanak beszámoót a projektben részt nem vevő többi tanuó számára. Időpont: május-június, szeptember-október. Heyszín: Csodák Paotája, II. kerüet; Zrínyi Mikós Gimnázium, Kőbánya Művészettörténet, rajz és vizuáis kutúra: szecessziós séta Kőbányán és Budapesten. A diákok önáóan tervezik meg az útvonaat, fedogozva az átauk váasztott szecessziós épüetet. A séta ideje aatt a diákok rajzokat, i. fotókat készítenek, ameyek aapján kiáítást szerveznek az iskoa többi tanuója számára. Időpont: május-június, szeptember-november. Heyszín: Kőbánya; IX. kerüet; Zrínyi Mikós Gimnázium, Kőbánya 1 Idegen nyev (ango, német, oasz): Iskoánk, a Zrínyi Mikós Gimnázium, Kőbánya, i. 1 Budapest bemutatása PowerPoint bemutató és játékos vetékedő segítségéve 1 idegen nyeven küfódi partneriskoáink (Göteborg, Svédország; Ces, Oaszország; Lippstadt, Németország) diákjai számára. Időpont: június, szeptember, október. Heyszín: Zrínyi Mikós Gimnázium, Kőbánya Kiáítás a program eredményeive, képeive, a diákok beszámoóiva Időpont: 20. december Heyszín: Zrínyi Mikós Gimnázium, Kőbánya 3

11 Páyázati kötségvetés Szöveges Ebbő Egység Egységre Összes magyarázat a,,.. igényet Kiadás típusa típusa száma eso osszeg kiadás kiadáshoz támogatás (soronként kérjük (db/fő/stb.) (Ft-ban) (Ft-ban) (Ft-ban) szeméyi indokoini és magyarázni) Tematikus kísérőtanár fő/óra i 3x3 4 OOO 36 OOO o történemi séta! (zsidó emékek) Tematikus történemi séta kísérőtanár fő/óra 2x OOO o (római kori emékek,. Aquincum) Tematikus történemi séta kísérőtanár fő/óra 2x o (török kori emékek, Gü kísérőtanár fő/óra 3 x 2 4 OOO o kísérőtanár fő/óra J 2 x 2 4 OOO 16 OOO o kísérőtanár fő/óra Baba türbéje) Fizikaó..a és csiagászati bemutató a Panetáriumban Fizikaóra és távcsöves csiagászati bemutat~ az Uránia Csiagvizs~áó ban Fizikaóra a 3x3 4 OOO 36 OOO o Csodák Paotájában Diákidegenvezetéssei kísérőtanár fő/óra 3 x 3 4 OOO o egybekötött városnéző séta a Hátténnunkáato<. (eőkészüet és fő/óra 8x4 4 OOO 1.28 OOO o utómunkák) bevárosban Szervezés, a diákok fekészítése, dokumentáció 5

12 V en dégátás (ebéd) i fő Vendégátás akaom/fő 2 x (büféjegy) Vendégátás (uzsonna) Háttérmun:ka (nyomtatás, fénymásoás, fotók, a szervezés kötségei dekorációs és dokumentációs kötségek) Háttérmunka (a szervezés, kapcsoattartás kötségei) ÖSSZESEN akaom 2 10 OOO ' 40 OOO OOO OOO 8 OOO 60 OOO i 50 OOO töt ök kori) Diákidegenvezetéssei egybekötött városnéző séta a, Bevárosban és a V ám egyedben Szecessziós séta Budapest beső kerüeteiben (bérette nem rendekező diákjaink számáraakamanként 2 db BKV jeey) Kórustaákozó a Zrinyi Mikós Gimnáziumban, a svéd feépők ebéd.ie Küfódi partneriskoáink (Ces, Lippstadt) diákjai számára Küfódi partneriskoáink (Ces, Lippstadt) diákjai számára A rendezvények eő- és utómunkáatai aatt feépő kötségek (térképek másoása, feadatapok másoása, fotók nyomtatása, papír, festék, írószer, irodaszer, CD-k) A szervezés kötségei (teefon, posta) 7

13 NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSRÓL (nem önkormányzati fenntartású intézmények számára) Auírott: INCZE ILONA (Aáírásra jogosut szeméy neve) SORS BONAALAPÍTVÁNY (Páyázó megnevezése) 1106 BUDAPEST, MAGLÓDI ÚT 53. FSZ~ 5. (székheyének címe) mínt a Páyázó képviseetére jogosut, a páyázó fé szervezetünknek köztartozása nevében nyiatkozom, hogy van nincs (A megfeeő váasz aáhúzandó/j Amennyiben szervezetünknek köztartozása van, az a következő intézményekke szemben á fenn: Intézmény megnevezése Összeg (Ft) Osszesen: Dátum: március 18. Aáírás/Cégszerű aáírás

14 Iktatószám:. Érkezett: BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATIADATLAP A kőbányai székheyű civi szervezetek, vaamint nem kőbányai székheyű, de Kőbányán tagszervezette rendekező szervezet, egyesüet, kőbányai intézményi háttérre rendekező jogi szeméyiség néküi szerveződések, vaamint Kőbányán működő egyházi közösségek 20. évi konkrét program ok és működési céok támogatására. 1./ A páyázat címe: A Tébáb Művészeti Iskoa éves kuturáis tevékenységének támogatása Kőbányán 2./ A páyázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesüet, vaamint nem kőbányai székheyű, de Kőbányán tagszervezette rendekező szervezet, kőbányai intézményi háttérre rendekező jogi szeméyiség néküi szerveződés, vaamint Kőbányán működő egyházi közösség Gogi szeméy) Neve: TÉBLÁB Aapfokú Művészetoktatási Intézmény, Címe: Budapest, eőd u.. Tagszervezet vezető neve: Gorácz József Teefonszáma, e-mai címe: / A kőbányai tagszervezet* 4./ A kőbányai tagcsoport, kub (intézményi háttérre rendekező jogi szeméyiség néküi szerveződés)** Intézmény neve:.... C ' 1me:.... Tagcsoport, kub, kör megnevezése.... I ntezmeny, ' ' vezetojene ".' k neve:...

15 Teefonszáma, e-mai címe:..... A páyázatért feeős neve és teefonszáma: A páyázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: A számavezető pénzintézet adatai: OTP Bank Zrt. XVIII. Ker. Fiókja Neve: TÉBLÁB AMI Címe: Budapest, Eőd u.. Bankszámaszáma: A témafeeős neve, fax- és teefonszáma: Kis Ágnes, fax: / A páyázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 8./ A program céja (részetes eírás a meéketben, max. oda) 9.1 A program megvaósításának időszaka:(kezdete-vége) ápriis 10- május 28. *A 3. pont csak a nem kőbányai székheyű, de Kőbányán tagszervezette/szervezette rendekező szervezetek páyázata esetén tötendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a tagcsoport országos, vagy regionáis szervezete töti ki. **A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének aáírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, kub töti ki. 10. A program tervezett kötsége: ~~K~ö~ ~ts_é~~jn_e_m -+ t_ejl ~e_s_k_ö_ tse~ ~~--~s=a~ a~ t~{i~o~rr~a='s~-+~~~~~~~~ Eőadói dijak (zenészek, zenekarok stúdiómunkái, oktatók, meghívott Ft Ft Ft eőadók)

16 Koreográfiák Ft Ft Ft készítése J em ez, díszet ktg Ft Ft Ft Nyári fekészítő Ft Ft Ft edzőtábor száás ktg. támogatása 3 Nyári fekészítő Ft Ft Ft tábor étkezés támogatás ~.. IC!Jo, ~o,. fr'?, o. OOO/" Igényet támogatás összesen: Ft Budapest, 20. március Büntetőjogi feeősségem tudatában kijeentem, hogy a páyázatban megadott adatok és információk a vaóságnak megfeenek. - Tanúsítom, hogy jeen páyázatunk nem irányu más forrásbó finanszírozott páyázat megvaósításáva azonos céra. - Köteezettséget váafok arra, hogy a páyázatta enyert támogatássa a Budapest Főváros X kerüet Kőbányai határidőig e/számook. A páyázó kőbányai tagcsoport, vezetőjének aáírása Országos-, regionáis egyesüet, cégszerű aáírása és béyegzője A páyázó kőbányai tagcsoport, kub, kör vezetőjének aáírása Kőbányai háttérintézmény vezetőjének cégszerű aáírása és béyegzője

17 Kőbányán működő egyház vezetőjének cégszerű aáírása és béyegzője Az adatapot számítógéppe. ennek hiányában ovashatóan, nyomtatott betűkke tötse ki! A páyázat a következő meéketekke eátva nyújtható be: A kőbányai székheyű civi szervezetek, vaamint nem kőbányai székheyű, de Kőbányán tagszervezetteszervezette rendekező szervezetek évi támogatásához:. A kőbányai, ietve az országos, vagy regionáis szervezet jogerős záradékka eátott bíróságibejegyző végzésének másoata, 2. Országos, vagy regionáis szervezet igazoása a kőbányai tagszervezet működésérő napná nem régebben kiáított eredeti hivataos bíróságibejegyző végzés a szervezet nyivántartott adatairó 4. Az aapszabáy másoata 5. A szervezet aáírási címpédányának másoata 6. Nyiatkozat (a meéket nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. Kőbányai intézményi háttérre rendekező jogi szeméyiség néküi szerveződések támogatásához:. Aapító okirat másoata 2. Az intézmény aáírási címpédányának másoata 3. Nyiatkozat (a meéket nyomtatványon), hogy az intézménynek nincs köztartozása. Kőbányán működő egyházi közösségek támogatásához:. Az egyház székheye szerinti ietékes megyei bíróság, ietve Fővárosi Bíróság áta kiáított jogerős záradékka eátott bíróságibejegyző végzés másoata, 30 napná nem régebben kiáított eredeti hivataos nyivántartási kivonat, igazoás 2. Az aapszabáy másoata 3. Az egyház képviseőjének aáírási címpédányának másoata 4. Nyiatkozat (a meéket nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása.

18 A Tébáb Művészeti Iskoa éves koturáis tevékenységének támogatása Kőbányán SZAKMAI PROGRAM A PÁLYZATOT BENYÚJTÓ: TÉBLÁB Aapfokú Művészeti Iskoáró: A TÉBLÁB Aapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi keretek között 1999 óta működik sikeresen a dé-pesti régióban. Az idei tanévben Kőbányán köze 180 diák tanu intézményiik ben. Jövőképünk egyik meghatározó eeme, hogy hozzájáruhassunk ahhoz, hogy Kőbánya, Pestszentőrinc-Pestszentimre a dé-pesti régióban Európa-szerte számon tartott kuturáis és oktatási aközponttá vájon. Ennek egyik kataizátora a művészeti neveés fejesztése és az erre épüő kuturáis és oktatási projektek megvaósítása. Az Európai Unió egsikeresebb közoktatási rendszereiben a tapasztaatok azt mutatják, hogy a művészeti neveés aapvetően fontos terepe az éethosszig tartó tanuási kompetenciák esajátításához és számos ponton, pédáu a részképességek fejesztése terén járuhat hozzá az oy sokat emegetett társadami eséyteremtés pedagógiai megaapozásához is. A TÉBLÁB Táncművészeti Aapítványró: Az Aapítvány esődeges céja a táncművészetnek és mozgáskutúrának az átaános iskoai aaptantervben megvaósítható formáin túi magas színvonaú oktatásának és széesebb körben vaó eterjesztésének támogatása. Az aapító ezért az Aapítványt a közhasznú szervezetekrő szóó évi CL VI. tv. 26. c.pont 04./, 05./, 06.1 apontokban megnevezett "neveés, oktatás, képességfejesztés, ismeretterjesztés" "kuturáis tevékenység" és "kuturáis örökség megóvása", közhasznú tevékenységek körébe tartozó aábbi céok megvaósítására hozza étre: Az Aapítvány esődegesen a néhány éve aakut TÉBLÁB Magán Aapfokú Táncművészeti Iskoa aapítványi támogatását, művészeti irányítását váaja fe. Az Aapítványhoz befoyt adományokbó, támogatásokbó, ietve páyázaton enyert pénzekbő támogatja a Táncművészeti Iskoában foyó oktatási tevékenységet, Taákozók, fesztiváok, táborok megszervezéséve és azokon vaó aktív részvétee eősegíti az ország küönböző terüetein honos táncok és táncosok tapasztaat cseréjét. A műfaj gazdagságának megismertetéséve és a közösségi émények fehasznáásáva eősegíti a fiataok táncművészet és a hagyományos kutúra iránti érdekődésének feketését, ietve eméyítését. Támogatja a határon túi tánc oktatókka és táncművészeti csoportokka vaó szoros együttműködést, vendég szerepések, taákozók és csere üdütetés megszervezéséve. Az Aapítvány részt váa a társ művészeti ágak (színházak, tárgyi akotóművészet stb.) programjainak megszervezésében, azza a céa, hogy a küönböző művészeti körök egymáshoz vaó közeedését eősegítse. Programok, kubok szervezéséve eősegíti a Magyarországon éő népek-nemzetiségek egymáshoz vaó közeedését, kutúrájuk széesebb körökben történő megismertetését. Az autentikus tánchagyományok mozgásterápiaként vaó akamazása ehetővé teszi, hogy az aapítvány tevékenységéve támogassa minden oyan rehabiitációs program étrejöttét, meyek hátrányos heyzetű, fogyatékos ietve devianciáva rendekezők beieszkedését, fezárkóztatását céozzák meg. Eddigi munkánk eismeréseként aapítványunkat 2000-ben a Fővárosi Önkormányzat "Budapestért" díjban, 2006-ban pedig a XVIII. kerüeti Önkormányzat "Pro Urbe" díjban részesítette.

19 ÉVES KULTURÁLIS SZAKMAI PROGRAMJAINK KŐBÁNY ÁN Tébáb féévi vizsgaeődás-januárban a Kőrösi Csoma Műveődési Házban Minden év januárjában tarjuk a kerüetben az intézményünkben táncoó 180 kőbányai gyermek Színházi eőadását, mey minden érdekődőnek ingyenes, színvonaas programot biztosít. A 3 órás táncest akamáva gyermekeink, küön erre az estére tanut koreográfiákka mutatják be táncos tudásukat. KISZE-báb égetés - a Kada utcai Iskoa udvarán A Kárpát-medence hagyományos kutúrája az évkör ünnepeinek jegyében hihetetenü gazdag, a természet örök körforgásához kapcsoódó szokást őrzött meg. Több oyan "varázsó", időjárást befoyásoni kívánó rítus maradt ránk, meynek megünnepése túmutat az egyszerű hagyományápoáson. Taán a eggazdagabb időszak a tavasz időszaka, hiszen a természet megújuása, egyben az emberi éet reprodukáása is. A TÉBLÁB Művészeti Iskoa diákjaiva már köze O éve minden évben egy tavaszváró,,jó időt varázsó" szokást játszunk e, ami esősorban a Kárpát-medence északi részén maradt fent, de nyomait megtaájuk egész Európában. A játék ényege, hogy a rossz időt, betegséget és minden emberi közösséget nyúzó nyavayát egy női ruhába ötöztetett bábuva - KISZE-bábba - szeméyesítünk meg. Ennek hagyományos időpontja Virágvasárnapra esik. (Húsvét eőtti utosó böjti vasárnap) Iyenkor heteken keresztü készünek a gyerekek. Saját, és csoport bábokat gyártanak, varázsó jeegű rigmusokat, tavaszi daokat tanunak és fekészünek egy közösen megét ünnepre. Erre hagyományosan zenekart hívunk, hiszen a közösségbő etávoított (rituáisan eégetett) bábokat még az utosó pianatban megtáncotatjuk Vaamint közös táncca ünnepejük a fényt, a jó időt, az egészséget és mindenekeőtt azt, hogy egy vidám hagyományápoó közösség részesei ehetünk. Az idén szeretnénk ezt a programot a X. kerüet minden érdekődő diákjának meghirdetni. Kerüeti ünnepek, önkormányzati rendezvények, nemzetközi fesztiváok A Tébáb 20 éve jeen van Dé-Pest kuturáis éetében. Kőbányán az iskoai forma kiaakítása után (1999) végzünk széeskörű művészeti, oktató-neveő munkát. Küöneges fontosságú számunkra, hogy a X. kerüet rendezvényein részt vegyünk, akotóként, szervezőként, kuturáis partnerként. Ezze is erősítve tanítványainkban a okápatriotizmus érzését, azt, hogy számukra Kőbányán fenőni egy nagyszerű ehetőség, kiemekedő émény egyen. Kezdetektő részt vettünk a Kőbányai Nemzetközi Fesztiváok szervezésében, ebonyoításában. Aktív szerepet váaunk nemzeti ünnepeink métó megünnepésében. (2010. október 23. kerüeti megemékezés a kopjafákná, november 4. ünnepi műsor a Kisfogházná, és március 14. fákyás fevonuás...). A Kőbányai rendezvényekre ezután is nagy tiszteette és ekesedésse ajánjuk magunkat. Kőbányai Néptáncfesztivá A fesztivá kiemeit céja, hogy a táncművészeti és egyéb eőadó és képzőművészeti műfajok gazdagságának megismertetéséve és a közösségi émények fehasznáásáva eősegitse a fiataok művészetek és a hagyományos kutúra iránti érdekődésének feketését, ietve eméyítését. A Tébáb Művészeti Iskoa már több éve együttműködő szervező partnere a

20 Kőbányai Szabadidő Központnak Gyermekeink több napon keresztü mutatják be tudásukat a színpadokon, küönböző kőbányai heyszíneken, vendégátói a határon túi csoportoknak az esti táncházak ekes résztvevő, s tanáraink oktatói, kísérői feadatokat is váanak. Tébáb Művészeti Iskoa év végi vizsgaeőadása a Pataki Műveődési Házban A Tébáb Művészeti Iskoa év végi vizsgaeőadása minden év májusában kerü megrendezésre. Ezen a rendezvényen a gyerekek számot adnak az egész évben tanut táncokból A fekészítő tanárok koreográfiákat készítenek a csoportoknak, amit mindig nagy sikerre tánconak e a gyermekek. Ezt a rendezvényt össze szoktuk kapcsoini a Kada színházza, így több százan áthatják a kőbányai táncos gyerekeket Az est fénypontja, amikor a néptánc tagozat eőadásának a végén az összes gyerek egyszerre a színpadon van és 180 diák táncoja e a fináé koreográfiát. A feépések, színpadi eőadások mindig nagy kihívást jeentenek a gyerekeknek és a tanáraiknak egyaránt, ugyanakkor örömme töti e őket, mert itt aratják e a babérokat, itt tudják megmutatni a próbatermekben etötött fárasztó munkát. Nyári fekészítő edzőtábor Tahitótfaun A TÉBLÁB Művészeti Iskoa kezdetektő fogva nagyon fontosnak tartja, hogy a tanév foyamán tanut néprajzi és néptáncos ismeretek ne egy szűkre szabott oktatási foyamat részeként jeenjenek meg tanuóink éetében, hanem egy kompex, több odaró megközeíthető tudást jeentsenek számukra. A magyar és a veünk együtt éő népek gazdag hagyományos kutúrája annak eenére, hogy a nagy egészet nézve egységesnek tekinthető, rengeteg terüeti (diaektus) küönbséget őriz. Ezért nagyon fontos, hogy pregnánsan eküönítsük a küönböző tájegységek táncait és egyéb hagyományait. Ennek egcéravezetőbb módja, hogy szeméyes taákozások útján a tanuóink számára kézze fogható közeségbe hozzuk a fotjaiban még gazdagon megtaáható paraszti kutúrát. E meett az sem titkot szándékunk, hogy a neveésünk ne csak az oktatási időszak szűkös keretei között történhessen. A nyári táborok, turnék, kiránduások tuajdonképpen összekötik az egyes oktatási éveket és a foytonosság ehetőségét adják. Az idén júniusban két kőbányai csoportta (30-40 gyermek) Tahitótfaura utazunk edzőtáborba. A tábor programjai szerint napi kétszeri táncoktatás (küküőmenti táncok), kézműves fogakozások, kiránduások, meghívott eőadók eőadásai színesítik a programot. Tábori programunk hatására szeptemberben táncosaink úgy jeenhetnek meg a Tébáb Művészeti Iskoa eső fogakozásán, hogy már egy oyan aapozást kapnak, meyre a es tanévben támaszkodhatunk. Kérjük a Bizottságot, hogy ehetőségeik szerint támogassák a Tébáb Aapfokú Művészetoktatási Intézmény évi programjait. Köszönette:

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Mellékelten beterjesztern a Peter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

Mellékelten beterjesztern a Peter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat alapítványi támogatási kérelmek elbírálására Tisztelt Népjóléti Bizottság! Mellékelten beterjesztern a Peter Cemy Alapítvány

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat alapítványi támogatási kérelmek elbírálására Tisztelt Gazdasági Bizottság! Mellékelten beterjesztern a Peter Cerny Alapítvány

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

természetesen közel www.velencei-to.hu

természetesen közel www.velencei-to.hu www.veencei-to.hu természetesen köze A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze 40 percnyire

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

OsteOlógiai KOngresszus

OsteOlógiai KOngresszus OsteOógiai KOngresszus 2012. május 31 - június 2. Baatonfüred, Hote Famingó Magyar radioógusok Társasága osteoógiai szekció Megáítja az osteocastokat, Mieőtt eérnék a csontot 1,2 Az eső és egyeten RANK

Részletesebben