BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz: Teefax: (66) E-mai!: Eőkészítő: Véeményező: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozata minősített többséget igénye! Tárgy: Középfokú oktatási intézmények 2011/2012-es tanévre vonatkozó beiskoázási terve Oktatási, Közműveődési és Sport Osztáy Közműveődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Gazdasági, Kötségvetési és Pénzügyi Bizottság Eőterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűésének szeptember 24-én tartandó nyivános üésére Tisztet Közgyűés! A megyei és országos tájékoztatóban történő megjeenés, vaamint az intézmények következő tanévre történő fekészüése érdekében a fenntartónak az eőző év őszén döntenie ke arró, hogy a középfokú feadateátás biztosítása érdekében mey iskoában hány osztáy, ennek keretében miyen speciaizációk és mey szakmák szervezését engedéyezi. A beiskoázási terv a 9. évfoyamokra, vaamint a szakképző évfoyamokra vonatkozik. A középfokú oktatási intézmények beiskoázási tervének e1készítésekor a 2009/201 O-es tanévtő kezdődően figyeembe ke venni a Regionáis Fejesztési és Képzési Bizottság (a továbbiakban: RFKB) adott tanévre a szakképzés terüetére megfogamazott irányeveit. A tanévre vonatkozó beiskoázási irányokat és arányokat az RFKB szeptember 22-én tartandó üésén határozza meg. A középfokú intézmények a beiskoázási tervüket a korábbi fenntartói és RFKB döntések, vaamint a következő tanévre vonatkozó RFKB döntés eőkészítéseként szogátatott adatok figyeembevéteéve készítették e, meynek egységes szerkezetbe fogat összesítését a 1. sz. meéket tartamazza. Átfogó, koncepcionáis intézményi beiskoázási vátoztatásokra nem kívánunk javasatot tenni, csaka közveten tapasztaatokmiatti módosítási fevetéseket tesszük meg. 201/2012-es tanév beiskoázásának sajátosságai: Nyevi eőkészítő osztáyok indítása: A 2011/2012-es tanévben a következő iskoákkívánnak - nyevi eőkészítő osztáyt indítani a 9. évfoyamon (a középfokú képzés 5 évessé váik, 1. évfoyamon intenzív nyevi és informatikai képzésben részesünek a tanuók, a további évfoyamokon biztosítani ke számukra az emet szintű nyevoktatást, ietve az emet szintű érettségire történő fekészítést).

2 - Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium (Zwack Tagiskoa) Széchenyi István Két Tanítási Nyevű Közgazdasági Szakközépiskoa Gépészeti és Számítástechníkai Szakközépiskoa és Koégium A Bevárosi Átaános Iskoa és Gimnázium, vaamint az Andrássy Gyua Gimnázium és Koégium továbbra sem kíván nyevi eőkészítő osztáyt indítaní a következő tanévben sem. Az aapító okíratokat a képzésben magasabb évfoyamokon résztvevő osztáyok kifutása esetén szükséges módosítani, amennyiben jogszabáy errő másként nem rendekezik. A közoktatásró szóó évi LXXIX. törvény módosított 133. (6) bekezdése értemében a korábbi es tanév heyett a 2012/2013-as tanévtő egy teepüés összes gimnáziuma esetében köteező megszervezni a nyevi eőkészítő évfoyamot. A nyevi eőkészítő osztáy köteező bevezetése esetegesen a középfokú intézményrendszer újragondoását igényei. Ez a köteezettség a szakközépiskoák esetén nem á fenn. Két tanítási nye1vű oktatás: A Széchenyi István Két Tanítási Nyevű Közgazdasági Szakközépiskoa két 9. osztáyában ango ietve német/ango nyeven két tanítási nyevű oktatást kíván szervezni a korábbi közgyűési határozatoknak megfeeően. Szakképző osztáyok beiskoázási terve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatást érintő feadateátási, intézményháózat müködtetési és fejesztési terve szerint a szakképző évfoyamokon egy osztáyon beü egfejebb két szakmában indítható képzés. Ettő csak a fenntartó engedéyéve ehet etérni. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium (a továbbiakban: BÉKSZI), vaamint az Eséy Pedagógiai Központ Átaános Iskoa, Speciáis Szakiskoa, Egységes Pedagógiai Szakszogáat, Neveési Tanácsadó (a továbbiakban: Eséy Pedagógiai Központ) néhány szakképző osztáyában szeretne etérni ettő a szabáytó, és egy osztáyon beü 3 szakmában kíván képzést indítaní. Jeemzően ezen szakmák iránt aacsony a tanuók érdekődése, ugyanakkor a képzés megszervezése indokot, mert átaában hiányszakmákró van szó. A BÉKSZI az aábbi szakmák oktatását kívánja egy osztáyban megszervezni: - fodrász (OKJ szám: ), bútorasztaos (OKJ szám: ) kárpitos (OKJ szám: ) irodai asszisztens (OKJ szám: ), járműfényező (OKJ szám: ), női szabó (OKJ szám: ) kőműves (OKJ szám: ), épüetburkoó (OKJ szám: ), festő, mázoó és tapétázó (OKJ szám: ), gázfogyasztóberendezés- és csőháózatszereő (OKJ szám: ), vízvezeték- és vízkészüékszereő (OKJ szám: ), központifűtés-és csőháózat-szereő (OKJ szám: ) eektromos gép és készüékszereő (OKJ szám: ), számítógépszereő-karbantartó (OKJ szám: ), eektronikai műszerész (OKJ szám: ). hegesztő (OKJ szám: ), karosszériaakatos (OKJ szám: ), épüet és építménybádogos (OKJ szám: ) protoko ügyintéző (OKJ szám: ), kükereskedemi üzetkötő (OKJ szám: ), kereskedemi ügyintéző (OKJ szám: ) kőműves (OKJ szám: ), ács-, áványozó (OKJ szám: ), szabó (OKJ szám: ) (eőrehozottszakképzés) 2

3 Az Eséy Pedagógiai Központ az aábbi szakmák oktatását kívánja egy osztáyban megszervezni: - kertfenntartó (OKJ szám: ), virágkötő (OKJ szám: ), zödségtermesztő(okj szám: ). A BÉKSZI Zwack Tagiskoája Kükereskedemi üzetkötő (OKJ szám: ), Kereskedemi ügyintéző (OKJ szám: ) új szakképesítések indításának engedéyezése nem ieszkedik a profitisztítási szándék eveihez, mert a városi képzési paettán eheyezve inkább a Békéscsabai II. sz. nszk képzési struktúrájához kapcsoódik, ezért fenntartói támogatás esetén a képzésekke kí ke egészíteni a határozati javasatot. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatást érintő feadateátási, intézményháózat müködtetési és fejesztési terve aapján az intézményi órabankban a három szakma egyidejű oktatása nem okozhat többetóra igényt a két szakma oktatásáva biztosított órakerethez viszonyítva. A Vásárheyi Pá Szakközépiskoa és Koégium és a Szent-Györgyi Abert Gimnázium, Szakközépiskoa és Koégium esetében a párhuzamos művészeti képzésben résztvevő 13. évfoyamos osztáyt nem ke küön engedéyezni, mert ezek az osztáyok a képzés befejező osztáyai. Isméteten fevetődő kérdés a Bartók Béa Művészeti Szakközépiskoa és Aapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskoa Békéscsabai II. Sz. nszk- kereteiben foyó egyedi mego1dású szakképzésének feváaására. Az intézmények áta indítani kívánt szakképzési osztáyok a 2. sz. meéketben taáhatóak. Iskoai rendszerű fenőttoktatás(nappai, esti, eveező) Iskoai rendszerű fenőttoktatás jeeneg a Széchenyi István Két Tanitási Nyevű Közgazdasági Szakközépiskoában, vaamint a BÉKSZI-ben foyik. A Szent-Györgyi Abert Gimnázium, Szakközépiskoa és Koégium a jeentkezők aacsony száma miatt nem tudta megszervezni a eveező osztáyt. Szakképzés: A BÉKSZI 1 eveező szakképző osztáyt (épüetgépész technikus, erosaramú eektrotechnikus, megújuóenergia-gazdákodási technikus, gépgyártástechnoógjai technikus) kíván meghirdetni. Érettségirefekészítőképzés: A BÉKSZI fenőttoktatásban S érettségire fekészítő középiskoai osztáyt kíván meghirdetni az aábbiak szerint: 10. évfoyam: - 2 osztáy nappai oktatás munkarendje szerint - 2 osztáy esti oktatás munkarendje szerint II. évfoyam: 1 osztáy nappai oktatás munkarendje szerint A Széchenyi István Két Tanitási Nyevű Közgazdasági Szakközépiskoa fenőttek részére nem kíván érettségire fekészítő középiskoai képzést szervezni. A fenőttoktatásban indokotnak átjuk a kapacitás szűkitését.a nagyfokú emorzsoódás miatt az érettségire fekészítő képzés szervezését továbbra sem tartjuk indokotnak mindkét intézményben. Javasojuk, hogy a Széchenyi István Két Tanítási Nyevű Közgazdasági Szakközépiskoában a fenőttoktatás kifutó rendszerben kerüjön megszüntetésre. 3

4 Az érettségit adó fenőttoktatásban résztvevő osztáyok emorzsoódása esetén évente feü ke vizsgáni az osztáyok étszámát, és szükség esetén az összevonásokat e ke végezni. A véeményező Közműveődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság, és a Gazdasági, Kötségvetési és Pénzügyi Bizottság határozatai meéketként csatoásra kerütek. A döntés végrehajtásában közremüködő hivatai egység: Oktatási, Közműveődési és Sport Osztáy. Kérem a Tisztet Közgyűést, hogy az aábbi határozati javasat aapján hozza meg döntését. HATÁROZATI JAVASLAT:. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése engedéyezi egy-egy nyevi eőkészítő osztáy indításának meghirdetését a 9. évfoyamokon a 2011/2012-es tanévben az aábbi intézményekben: - Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium, - Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskoa és Koégium, - Széchenyi István Két Tanítási Nyevű Közgazdasági Szakközépiskoa. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése engedéyezi a Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium számára egy szakképző osztáyon beü 3 szakma oktatásának meghirdetését az aábbi csoportosításban: - fodrász (OKJ szám: O ), bútorasztaos (OKJ szám: O ) kárpitos (OKJ szám: ) - irodai asszisztens (OKJ szám: O ), járműfényező (OKJ szám: ), női szabó (OKJ szám: ) - kőműves (OKJ szám: ), épüetburkoó (OKJ szám: ), festő, mázoó és tapétázó (OKJ szám: ), - gázfogyasztóberendezés- és csőháózatszereő (OKJ szám: ), vízvezeték- és vízkészüékszereő (OKJ szám: ), központifűtés-és csőháózat-szereő (OKJ szám: ) - eektromos gép és készüékszereő (OKJ szám: O ), számítógépszereő-karbantartó (OKJ szám: O ), eektronikai műszerész (OKJ szám: O ). - hegesztő (OKJ szám: II ), karosszériaakatos (OKJ szám: ), épüet és építménybádogos (OKJ szám: ) - protoko ügyintéző (OKJ szám: O), kükereskedemi üzetkötő (OKJ szám: O ), kereskedemi ügyintéző (OKJ szám: ) - kőműves (OKJ szám: ), ács-, áványozó (OKJ szám: O ), szabó (OKJ szám: ) (eőrehozott szakképzés) 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyüése engedéyezi az Eséy Pedagógiai Központ Átaános Iskoa, Speciáis Szakiskoa, Egységes Pedagógiai Szakszogáat, Neveési Tanácsadó számára egy szakképző osztáyon beü 3 szakma oktatásának meghirdetését az aábbi csoportosításban: - kertfenntartó (OKJ szám: O ), virágkötő (OKJ szám: ), zödségtermesztő(okj szám: ). A fenti osztáyokat úgy ke megszervezni, hogy az osztáyokra meghatározott órakeret nem épheti tú az egy osztáyban 2 szakma oktatására meghatározott órakeretet. 4

5 \ft 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyüése fehívja a középiskoák és szakiskoák igazgatóinak a figyernét, hogy az intézményi beiskoázáskor maradéktaanu vegyék figyeembe a Dé-afödi Regíonáis Fejesztési és Képzési Bizottság tanév beiskoázására vonatkozó határozatát. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyüése jóváhagyja a középfokú intézmények beiskoázási tervét a 1. sz., 2. sz. és 3. sz. meéket szerint. A meékietek a határozat részét képezik. Feeős: Köes István apogármester Határidő: szeptember 24. Békéscsaba, szeptember 8. UJ~ Köes IS~~'1. apogármester 5

6 Középfokú intézmények beiskoázási tervea 2011/2012. tanévre (aapképzés) 1. számú meéket intézmény neve 2011/2012. tanévben képzés típusa 20 0/20. tanévben kiépő tervezett speciaitás, szakmai képzési idő (gimn., szakk., osztáyok száma beépő orientáció (év) szakisk.,) osztáyok száma megjegyzés átaános gimn. oszt I gimnázium 4 bioór!ia-történeem 12imnázium 4 Andrássy Gyua Gimnázium és 5 humán gimn. oszt. I gimnázium 4 Koégium reá!imn. oszt. I!imnázium 4 összesen: 5 5 Bartók Béa Művészeti Szakközépiskoa összesen: 1 1 eurofakt gimn. oszt. 2imnázium 4 Bevárosi Átaános Iskoa és 2 2 gimnázium 4 Gimnázium összesen: eektrotechnika/eektronika szakközépiskoa 4 művészet, közmüveődés, párhuzamos művészeti képzés, a 13. évfoyam a Vásárheyikommunikáció szakközéniskoa 4 szakközépiskoában eektrotechnika/eektronika szakközépiskoa 4 (hardvertechnoógia) Békéscsabai Központi Szakképző 7 Iskoa és Koégium Trefort 2,5 gépészet szakiskoa 2 Tagiskoa 1,5 eektrotechnika/eektronika szakiskoa 2 összesen: 7 7 kereskedeem~marketing szakközépiskoa 4 vendégátás-idegenforg. szakközépiskoa 4 Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium Zwack 6 vendégátás-idegenforg. szakközépiskoa 5 nyevi eökészítő Tagiskoa kereskedeem-marketing szakiskoa 2 2 vendégátás-idegenforg. szakiskoa 2 összesen: 6 6 faipari szakiskoa 2 építészet szakiskoa 2 Békéscsabai Központi Szakképző 4 egyéb szogátatás szakiskoa 2 Iskoa és Koégium Kós Tagiskoa könnyüipari szakiskoa 2 ügyvite szakiskoa 2 összesen: 4 4 1

7 Békéscsabai Központi Szakképző iskoa és Koégium Eséy Pedagógiai Központ Szakképzö Iskoa összesen: spec. szakiskoa Eőkészítő osztáv. Dobbantós mezőazdasáe:, énitészet spec. szakiskoa 2 I géoészet szakközéoiskoa 4 Gépészeti és Számitástechnikai 3 informatika szakközéniskoa 4 Szakközépiskoa és Koégium NvEK, maid informatika szakközéoiskoa 5 Nveví eőkészítő (Ango) összesen: 3 3 I géoészet szakközéoiskoa 4 Kemény Gábor Logisztikai és 3 közekedés szakközépiskoa 4 Közekedési Szakközépiskoa közekedés szakközéoiskoa 4 összesen: emet nyev, átaános I gimnázium 4 rendvédemi I gimnázium 4 Szent-Györgyi Abert 2 egészségügv szakközéoiskoa 4 7 Gimnázium, Szakközépiskoa és nvomdaioari szakközépiskoa 4 Koégium movészeti, párhuzamos szakközépiskoa 5 összesen: 7 7 közgazdasági képzés szakközépiskoa 5 nvevi eökésztö közgazdasági képzés szakközépiskoa 4 közgazdasági képzés, Széchenyi István Két Tanítási szakközépiskoa 5 informatika orientáció 4 Nyevü Közgazdasági közgazdasági képzés szakközépiskoa Szakközépiskoa 5 két tannvevü, ano közgazdasági képzés + szakközépiskoa két tannyevü, ango + német vendégátás idegenforgaom 5 összesen: 5 5 Vásárheyi Pá Szakközépiskoa 4 4 müszaki szakterüet szakközépiskoa 4 I és Koégium összesen: 4 4 Összesen: I 1. számú meéket TextimOves- textirajzoó és mod.tevezö, Akamazott grafikus, Zománcmüves 2

8 2. számú meéket 2010/2011. tanévben beépő intézmény neve kiépö évfoyam osztáyok jee száma O Középfokú intézmények beiskoázási terve a tanévre (szakképzés) 2011/2012. képzés tanévben típusa tervezett szakma száma (OKJ (érettségire képzési szakma megnevezése beépő szám) épüő -szk-, idő (év) osztáyok szakiskoára száma épüő -szi-) Géni fo,"ácsoó SzerkezetIakatos Erösáramú eektrotechnikus O szk. 2 Viamosmérnök asszisztens szk. 2 Autóeektronikai műszerész O szk. 2 Vasúti viamos iármüszereőie szk. 2 Inf. há!ózateeoftö és -üzemetető O szk. 2 Webmester szk Éoüet2énész technikus O szk. 2 Géo2vártástechno16giai technikus szk Megúiuóenergia-gazdákodási technikus szk Autószereő szk. 2 Békéscsabai Központi Logisztikai műszaki menedzserasszisztens DOO 55 O szk Szakképző Iskoa és Száitmáovnzási Oevintéző szk. 2 Koégium Trefort Tagiskoa 15. Autótechnikus O O szk.. Géni formcsoó szi. 2 Vianvszereő szi. 2 Heoesztő szi. 2. Karosszériaakatos szi. 2 Én"et és éptménvbádngns szi. 2 Gázfogvasztóberendezés- és csőháózatsz szi Vzvezeték- és vfzkészoék-szereö szi. 2 Központifiítés és csőháózatszereő szi. 2 Eektromos géd- és készoékszereő szi. 2. SzámítógéDSZereő-karbantartó O szi. 2. Eektronikai műszerész O szi. 2 Hűtő-és kímaberendezés szereő, karbant szi. 2 Gépakatns szi átaános 3 eörehozott szakképzés megjegyzés

9 tag int. Összesen: I Kereskedő szk. 2 Kereskedemi szakmenedzser szk I Vendéeös szk I Vendéeős szk. 2 ProtokoüQVintéző O szk. Békéscsabai Központi 13. I Kükereskedemi üzetkötő szk. 2 Szakképző Iskoa és Kereskedemi ügyintéző szk. 2 Koégium Zwack Éemiszer- és vegyi áru eadó szi. 2 Tagiskoa. I Ruházati eadó szi. 2 tag int. Összescn: 7 9 Éemiszer- és ve!!vi áru eadó szi Műszaki cikk eadó szi. 2. Szakács szi. 2. Pincér szi. 2. Cukrász O szi számú meéket Ács-, ávánvozó O O 9. Szabó átaános 3 eőrehozott szakképzés Kőmüves Bútorasztaos O szi. 2. Fodrász O szi. 2 Kámitos szi. 2 Ács-ávánvozó O szi. 2 Békéscsabai Központi. Szakképző Iskoa és Fodrász O szi. 2 Koégium Kós Tagiskoa 4 Festö, mázoó és taoétázó szi. 2. Kőműves szi. 2 Burkoó szi. 2 Irodai asszisztens O szi. 2. Jármüfénvező szi. 2 I 13. tag int. Összcsen: 5 6 intézmény összesen: Női szabó szi. 2 Kozmetikus szk. 2 Fénvkéoész és fotótennék-kereskedö szk. 2 2

10 Eséy Pedagógiai Központ Szakiskoa. Kőmüves szi. 3 Festő. mázoó és tanétázó w szi. 3 2 Kertész szi. 2. Virágkötő- berendezö, virá!kereskedö szi. 2 Parkénitö és fenntartó technikus 54622O szi. 2 intézmény összesen: 2. 2 Kiadvánv- és kéoszerkesztö O szk. 2 Nvomdai géomester szk. 2 Áoo O szk. 3 Áoo O szk. 3 Szent-Györgyi Abert EeészségO!vi asszisztens O szk. 2 Gimnázium, Grafikus- akamazott p'rafikus Szakközépiskoa és O szk. 2 Koégium Textimüves-kézmüves szk. 2 Pénzügvi- számvitei ügyintéző O szk. 1.5 Ügvvitei titkár- Qgvintézö titkár szk. 2 Textiraizo6 és modeiitervezö assz szk. I Grafikus-akamazott!rafikus szk. I intézmény összesen: 5 7 Ma!asénitö technikus szk. Útépítő- és fenntartó technikus szk. 14. Födmérő és térinformatikai technikus O szk. VásárheyI Pá Szakközépiskoa és 5 Geoógiai technikus O szk. Koégium VzüQvi technikus O szk. Zené:~(kasszikus zenész, hangszeres 13. zenész szk. Táncos,néDtáncos szk. intézmény összesen: 5 5 Összesen: I a párhuzamos képzés befejező éve TISZK II. beü a Bartók párhuzamos müvészeti képzésének befejező évfoyama 2. számú meéket 3

11 3. számú meéket Középfokú intézmények beiskoázási terve a 2011/2012. tanévre (fenőttoktatás) képzés tanévben tanévben beépő jeege tervezett szakma megnevezése I képzés szakma száma (OKJ Intézmény neve kiépő évfoyam (nappai, beépő típusa (gimn.) szám) osztáyok jee esti, osztáyok száma eveező) száma képzési idö (év) megjegyzés Épüetgépész technikus O SzkLEV 2 Trefort 13. I Erősáramú eektrotechnikus MegújuI6energia-gazdákodási O SzkLEV 2 Trefort Békéscsabai Központi technikus SzkLEV 2 Trefort Szakképző iskoa és Koégium Gépgyártástechnoógiai technikus SzkLEV 2 Trefort Fenöttek középiskoája nappai 3 BÉKSZ Fenöttek középiskoája esti 3 BÉKSZ! 2. Fenöttek középiskoája nappai 2 BÉKSZI intézmény összesen: 6 6 Összesen: 6 6 I

12 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűésének Közműveődési,Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága szeptember IS-én tartott nyivános üésének jegyzőkönyvébő Tárgy: Középfokú oktatási intézmények 2011/2012-es tanévre vonatkozó beiskoázási terve - A bizottság 8 igen, egyhangú szavazatta az aábbi határozatot hozta: 108/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűésének Közműveődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az aábbiak efogadását javasoja a közgyűés számára: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése engedéyezi egy-egy nyevi eőkészitő osztáy indításának meghirdetését a 9. évfoyamokon a es tanévben az aábbi intézményekben: - Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium, - Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskoa és Koégium, - Széchenyi István Két Tanitási Nyevű Közgazdasági Szakközépiskoa. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése engedéyezi a Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium számára egy szakképző osztáyon beü 3 szakma oktatásának meghirdetését az aábbi csoportosításban: - fodrász (OKJ szám: ), bútorasztaos (OKJ szám: ) kárpitos (OKJ szám: ) - irodai asszisztens (OKJ szám: ), járműfényező (OKJ szám: ), női szabó (OKJ szám: ) -. kőműves (OKJ szám: ), épüetburkoó (OKJ szám: ), festő, mázoó és tapétázó (OKJ szám: ), - gázfogyasztóberendezés- és csőháózatszereő (OKJ szám: ), vízvezeték- és vízkészüékszereő (OKJ szám: ), központifűtés- és csőháózat-szereő (OKJ szám: ) - eektromos gép és készüékszereő (OKJ szám: O ), számítógépszereő-karbantartó (OKJ szám: ), eektronikai műszerész (OKJ szám: O ). - hegesztő (OKJ szám: ), karosszériaakatos (OKJ szám: ), épüet és építménybádogos (OKJ szám: ) - protoko ügyintéző (OKJ szám: ), kükereskedemi üzetkötő (OKJ szám: ), kereskedemi ügyintéző (OKJ szám: ) 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése engedéyezi az Eséy Pedagógiai Központ Átaános Iskoa, Speciáis Szakiskoa, Egységes Pedagógiai Szakszogáat, Neveési Tanácsadó számára egy szakképző osztáyon beü 3 szakma oktatásának meghirdetését az aábbi csoportosításban:

13 -- kertfenntartó (OKJ szám: ODD 31 02), virágkötő (OKJ szám: ), zödségtermesztő(okj szám: ). A fenti osztáyokat úgy ke megszervezni, hogy az osztáyokra meghatározott órakeret nem épheti tú az egy osztáyban 2 szakma oktatására meghatározott órakeretet. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése fehívja a középiskoák és szakiskoák igazgatóinak a figyemét, hogy az intézményi beiskoázáskor maradéktaanu vegyék figyeembe a Dé-afödi Regionáis Fejesztési és Képzési Bizottság tanév beiskoázására vonatkozó határozatát. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése jóváhagyja a középfokú intézmények beiskoázási tervét a. sz., 2. sz. és 3. sz. meéket szerint. A meéketek a határozat részét képezik. Feeős: Köes István apogármester Határidő: szeptember 24. Kmf. A kivonat hiteéü: S,iQJbU_A) ~ é:. Szabóné Ádám Erika bizottsági titkár Kiss Tibor sk. a bizottság enöke

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ város POLGÁRMESTERIHIVATALA OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSIÉS SPORT OSZTÁLy Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ város POLGÁRMESTERIHIVATALA OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSIÉS SPORT OSZTÁLy Békéscsaba, Szent István tér 7. \ BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ város POLGÁRMESTERIHIVATALA OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSIÉS SPORT OSZTÁLy Békéscsaba, Szent István tér 7. /kt. sz.: V.43412010. Előadó: Nagy Árpád Mell.: 1 Hiv. sz: Postacím: 560I Pf

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V. 30912011. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. IIá. sz.: V547/2007 Előadó:NagyÁrpád Mell.:l Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-806 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VJÍROS ALPOLCARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván IéI' 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VJÍROS ALPOLCARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván IéI' 7. BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VJÍROS ALPOLCARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván IéI' 7. lk,. sz.: V. 67.J/1009. Előadó: Túriné Kovács Maria. Nagy Arpád Mell.: J Hiv. sz: Poslacím: 5601 Pf 112. TeleJol1. (66)

Részletesebben

Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre

Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre Nappali rendszerű, közismereti tartalom nélküli képzéseink tervezete, a 2018/2019. tanévre Tagintézmény Szakképesítés / szakképesítésráépülés megnevezése Képzési idő (év) Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. ,.,. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJúSÁGI, OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 4931201 I. Előadó: Nagy Árpád, Tarné Malatyinszki

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk!

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! Nálunk versenyképes szakmád és érettségid is lehet mindössze öt év alatt! A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! A szakmai tudás mellett élményekkel, gazdag programokkal, külföldi

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27. Röviditések: = ővárosi Önkormányzat K = Kerületi Önkörmányzat = lapítványi, magán E = Egyházi fenntartású I = Intézményi fenntartású BEISKOLÁZÁSI IROD - ÜRES ÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS évre (Békéscsabai I. Számú TISZK)

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS évre (Békéscsabai I. Számú TISZK) FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS 2010. évre (Békéscsabai I. Számú TISZK) Amely létrejött egyrészről a Szakképzési Hozzájárulásra Kötelezett (továbbiakban: Támogató) neve (cégneve):. székhelye:. adószáma:. statisztikai

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik!

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! Szakképzési törvény változása: - Szakképzési centrumok létrejötte (2015. július 1.) - Szegedi Szakképzési Centrum

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27. Röviditések: = ővárosi Önkormányzat K = Kerületi Önkörmányzat = lapítványi, magán E = Egyházi fenntartású I = Intézményi fenntartású BEISKOLÁZÁSI IROD - ÜRES ÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szenl ls/vim fér 7. lkt. sz.: IV 24/-212010. Előadó: LOI'lIJ-Bartók Viktória Tarné Dr. M(/Ia~ri"s=ki Anita Postacím: 5601 Pf 112. TelefoIl: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:vii. 258-3/2005. Előadó: Pál Miklós Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 2009. szeptember 24-én tartandó ülésének 9. számú Az önkormányzat intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS A LPoLGARAfEsrERÉrőL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS A LPoLGARAfEsrERÉrőL BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS A LPoLGARAfEsrERÉrőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikl. sz.: V.6.J7009 Elóadó: TlÍrille Kordcs Márla Perbryini C=iboJra Edit NOg}' Arpád Mell.: J Hiv. sz: Postacím: 560/

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05. OKJ indítási 1. 2301-14 Tisztítás-technológiai szakmunkás 32 853 03 Nyíregyháza 35/40 726 4,70 2014.03.23 2014.08.14 20 2. 2302-14 3. 2303-14 4. 2304-14 5. 2305-14 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-8/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2009/2010. TANÉVBEN GIMNÁZIUMI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VIÍROS

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VIÍROS BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VIÍROS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/.5z.:1II.201-3I2010. Elóadó: Kissné Horváth Krisztina Mel1.:2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf JI2. Telefon: (66) 523-807

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Ssz. OKJ Szakma megnevezése Régiók 1. 31 7862 01 ABC Eladó ÉM KM ÉA ND DD 2. 33 5216 01 Ács-állványozó ÉM KM ÉA 3. 33 5262 01 Asztalos ÉM KM

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat!

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat! KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 3. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő Az intézmény adatai: Intézményi OM azonosító: 203035 Cím: Eger, Kertész utca 128. Telefon: 06/36-312-166 Web: www.bgeger.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Továbbtanulási mutatók

Továbbtanulási mutatók tanulók száma Továbbtanulási mutatók 009/010. 010/011. 011/01. 01/013. 013/014 014/015 015/016 016/017 Gimnázium 5 7 3 8 7 9 7 10 Szakközépiskola 8 7 7 7 9 6 6 4 Szakiskola 6 4 5 3 1 Továbbtanulási mutatók

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Vizsgaszervező neve, székhelye A szakképesítés OKJ szerinti azonosító A szakképesítés megnevezése Engedély

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Választható dunaújvárosi középiskolák:

Választható dunaújvárosi középiskolák: Választható dunaújvársi középisklák: ADU Vállalkzói Szakközép- és Szakiskla, Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskla és Gimnázium Dunaújvársi Tagintézménye cím: 2400 Dunaújvárs Apáczai Csere Jáns út 61. hrsz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakmai vizsgák 20. május-június Szakmacsoportok és szakmák Építészet Kőműves Kályhás Ács, állványozó Burkoló Festő, mázoló és tapétázó Faipar Bútorasztalos

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az NMH

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Postacím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Telefon: (+36-62) 561-561 Honlap: www.csmkh..hu Iktatószám: 1157-10 /2011-0600

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013.

MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. TANÉVBEN A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja korábbi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben