ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS"

Átírás

1 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás tejesítéséné eszámoható kötségek eenőrzésérő a években ápriis

2 Áami Számvevőszék Iktatószám: V /2014. Témaszám: 1249 Vizsgáat-azonosító szám: V Az eenőrzést feügyete: Makkai Mária feügyeeti vezető Az eenőrzést vezette és az eenőrzés végrehajtásáért feeős: Brebán Andrea eenőrzésvezető A számvevőszéki jeentés összeáításában közreműködtek: Dombóvári Nóra Ferencz Katain Gergey Tida számvevő tanácsos Az eenőrzést végezték: számvevő tanácsos számvevő Benesik Árpád számvevő Ferencz Katain számvevő tanácsos Monár Báint számvevő Szabó Leonóra Idikó számvevő Zakar Lászó számvevő Dombóvári Nóra számvevő tanácsos Gergey Tida számvevő Nagy Adrienn számvevő Vasits Ágnes számvevő Fekete Győr Lászó számvevő Kiss Rita Teréz számvevő tanácsos Nagy Erika számvevő Vörösné Lakatos Zsuzsanna számvevő A témához kapcsoódó eddig készített számvevőszéki jeentések: címe sorszáma Jeentés a szakképzési hozzájáruás fehasznáása cészerűségének 1201 eenőrzésérő Jeentés a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás tejesítéséné eszámoható kötségek eenőrzésérő a években Jeentéseink az Országgyűés számítógépes háózatán és az Interneten a címen is ovashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK. A terüeti gazdasági kamarák támogatásainak fehasznáása, eszámoása és kontroja.. A Csongrád Megyei Kereskedemi és Iparkamara 1.2. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedemi és Iparkamara 1.3. A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedemi és Iparkamara 1.4. A Nagykanizsai Kereskedemi és Iparkamara 1.5. A Nógrád Megyei Kereskedemi és Iparkamara 1.6. A Vas Megyei Kereskedemi és Iparkamara 1.7. A Zaa Megyei Kereskedemi és Iparkamara 1.8. A Fejér Megyei Agrárkamara 1.9. A Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamara 2. A szakképzési hozzájáruás nyivántartása, bevaása és annak eenőrzése 2.1. A gazdákodó szervezetek szakképzési hozzájáruáshoz kapcsoódó nyivántartásai, bevaásai 2.2. A Nemzeti Munkaügyi Hivata szakképzési hozzájáruáshoz kapcsoódó eenőrzése MELLÉKLETEK. számú A gazdasági kamarákná fetárt szabáytaanságok a és a évek között 2. számú A gazdákodó szervezetekné fetárt hiányosságak a és a évek között 3. szám ú Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei enökének észrevétee 4. szám ú Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság igazgatójának észrevétee 5. számú Nemzeti Agrárgazdasági Kamara enökének észrevétee 6. számú Nagykanizsai Kereskedemi és Iparkamara enökének észrevétee 7. számú Zaa Megyei Kereskedemi és Iparkamara enökének észrevétee

4 8. szám ú Nemzeti Munkaügyi Hivata főigazgatójának észrevétee 9. szám ú Nemzeti Munkaügyi Hivata főigazgatójának észrevéteére adott váasz 10. számú Hajdú-Bihar Megyei Kereskedemi és Iparkamara enökének észrevétee. számú Hajdú-Bihar Megyei Kereskedemi és Iparkamara enökének észrevéteére adott váasz 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Jogszabáyok ÁSZ tv. fogyasztóvédemi tv. kamarai tv. közbeszerzési tv. szakképzési tv. szakképzési hozzájáruási tv. számvitei tv. Szja tv. Tb tv. 211/1998. (XII. 24.) Karm. rendeet Egyéb rövidítések ÁSZ békétető testüet Csongrád KIK Fejér AK Hajdú-Bihar AK Hajdú-Bihar KIK!KIR ISZ!IR Komárom-Esztergom KIK MAK MKIK MPA Nagykanizsai KIK NAV Az Áami Számvevőszékrő szóó évi LXVI. törvény A fogyasztóvédeemrő szóó évi CLV. törvény A gazdasági kamarákró szóó évi CXXI. törvény A közbeszerzésekrő szóó évi CXXIX. törvény (hatáytaan január -jétő, hatáyon kívü heyezte a évi CVIII. törvény 181. () bekezdése) A szakképzésrő szóó évi LXXVI. törvény (hatáytaan január -jétő, hatáyon kívü heyezte a évi CLXXXVII. törvény 95. ) A szakképzési hozzájáruásró és a képzés fejesztésének támogatásáró szóó évi LXXXVI. törvény (hatáytaan január -jétő, hatáyon kívü heyezte a évi CLV. törvény 34. () bekezdés a) pontja) A számviterő szóó évi C. törvény A szeméyi jövedeemadóró szóó évi CXVII. törvény A társadaombiztosítás eátásaira és a magánnyugdíjra jogosutakró, vaamint e szogátatások fedezetérő szóó évi LXXX. törvény A békétető testüeti tagok díjazásáró szóó 211/1998. (XII. 24.) Kormányrendeet Áami Számvevőszék a terüeti kereskedemi és iparkamarák meett működő békétető testüet Csongrád Megyei Kereskedemi és Iparkamara Fejér Megyei Agrárkamara (2013. március 28-tó a Magyar Agrár-, Éemiszergazdasági és Vidékfejesztési Kamara Fejér megyei szervezete) Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamara (2013. március 28-tó a Magyar Agrár-, Éemiszergazdasági és Vidékfejesztési Kamara Hajdú-Bihar megyei szervezete) Hajdú-Bihar Megyei Kereskedemi és Iparkamara Integrát Kamarai Információs Rendszer Internet aapú Szakképzési Integrát Információs Rendszer Komárom-Esztergom Megyei Kereskedemi és Iparkamara Magyar Agrárkamara Magyar Kereskedemi és Iparkamara Munkaerő-piaci aap Nagykanizsai Kereskedemi és Iparkamara Nemzeti Adó- és Vámhivata 3

6 NGM NMH Nógrád KIK NSZFI RFKB SZMSZ SZMM TAIR Terüeti kamara Vas KIK VM Zaa KIK Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Munkaügyi Hivata (2011. december 31-éve a Nemzeti Szakképzési és Fenőttképzési Intézet átaános és egyetemes jogutóda) Nógrád Megyei Kereskedemi és Iparkamara Nemzeti Szakképzési és Fenőttképzési Intézet Regionáis Fejesztési és Képzési Bizottság Szervezeti és működési szabáyzat Szociáis és Munkaügyi Minisztérium Tanuószerződések információs rendszere Az eenőrzött terüeti agrárkamara, ietve terüeti kereskedemi és iparkamara Vas Megyei Kereskedemi és Iparkamara Vidékfejesztési Minisztérium Zaa Megyei Kereskedemi és Iparkamara 4

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Békétető testüet Cészerinti fehasznáás Együttműködési megáapodás Gazdasági kamara Gazdákodó szervezetek Internet aa pú Szakképzési Integrát Információs Rendszer Köztestüet Szabáyszerű fehasznáás Szakképzési hozzájáruás Tanuószerződés Terüeti kamara A gazdasági kamarák működtetik a fogyasztóvédeemrő szóó ev1 CLV. törvény aapján (az évi CXXI. törvény 10. () bekezdés i) pontja szerint). A támogatásokhoz kitűzött (rendet) céoknak megfeeő fehasznáás. Írásbei megáapodás a tanuó gyakorati képzése érdekében a szakképző iskoa és a gazdákodó szervezet között (az évi LXXVI. törvény 19. () és (2) bekezdés aapján). A terüeti és az országos gazdasági kamara. Az eenőrzött időszakban gazdasági kamaraként kereskedemi és ipari, vaamint agrárkamara vot étrehozható. A szakképzési hozzájáruásró és a képzés fejesztésének támogatásáró szóó évi LXXXVI. törvény 2. (2)-(4) bekezdéseiben megnevezett, szakképzési hozzájáruás fizetésére köteezett gazdákodó szervezetek. A Magyar Kereskedemi és Iparkamara szakképzési feadatait támogató onine rendszer, amey segíti a kamarákat a szakképzési feadataik eátásában. A rendszer kifejesztésének és működtetésének céja a kamarák áta működtetett szakképzési rendszerben étrehozott és tárot információk pontos és naprakész nyivántartása vot. A köztestüet önkormányzatta és nyivántartott tagságga rendekező szervezet, ameynek étrehozását törvény rendei e. A köztestüet a tagságához, ietőeg a tagsága áta végzett tevékenységhez kapcsoódó közfeadatot át e. A köztestüet jogi szeméy. A gazdasági kamarák köztestüetként foytatják tevékenységüket (az évi IV. törvény 65. () és (2) bekezdés aapján). A jogszabáyi eőírásoknak és a támogatási szerződésekben fogat eőírásoknak megfeeően dokumentát és nyivántartott fehasznáás. A gazdákodó szervezetek számára köteezően befizetendő hozzájáruás, amey jeegéné fogva csak szakképzésifejesztési céokra fordítható (a évi LXXXVI. törvény. () és (2) bekezdése aapján). Írásbei megáapodás a szakképzésben résztvevő tanuó és a gazdákodó szervezet között gyakorati képzés céjábó (az évi LXXVI. törvény. 27. () bekezdés aapján). A megyei (fővárosi) és a megyeszékheyen kívüi megyei jogú városi kamara (az évi CXXI. törvény 2. h) pontja szerint). 5

8

9 , JELENTES a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás tejesítéséné eszámoható kötségek eenőrzésérő a években ' BEVEZETES Az Áami Számvevőszék (ÁSZ) a évben efogadott stratégiája szerint az áamháztartásan kívüre nyújtott kötségvetési támogatások eenőrzéséve kíván hozzájáruni ahhoz, hogy a közpénzeket a szervezetek a közfeadatok szerződésben váat eátása érdekében átátható módon hasznáják fe. Az eenőrzött időszakban a gazdasági kamarák feadatait és működésük sajátos szabáyait részetesen a gazdasági kamarákró szóó évi CXXI. törvény (kamarai tv.) határozta meg. A gazdasági kamarák feadataikat a kamarai tv.-nek, a feadateátást meghatározó további jogszabáyoknak és aapszabáyuknak megfeeően, önkormányzaton aapuó működésseátják e. A gazdasági kamarák három terüeten áttak e közfeadatokat a kamarai tv és a 13. () bekezdés eőírásainak megfeeően: a gazdaság fejesztéséve összefüggésben; az üzeti forgaom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtése, megőrzése, ietve fokozása érdekében; a gazdasági tevékenységet foytatók átaános, együttes érdekeinek érvényesítése céjábó. A gazdaságfejesztésse összefüggésben eőírt feadatokon beü eátták a szakképzésrő szóó évi LXXVI. törvényben (szakképzési tv.) és végrehajtási rendeetében meghatározott feadataikat. Ennek keretében többek között feadatuk vot a szakmai és vizsgakövetemények kidogozása, a szintvizsga eőkészítésében és megszervezésében vaó részvéte, a tanuószerződések és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetek nyivántartása, a gyakorati képzés eenőrzése és szakmai versenyek szervezése. Az üzeti forgaom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtése, megőrzése érdekében feadatuk működtetni a fogyasztóvédeemrő szóó évi CLV. törvény (fogyasztóvédemi tv.) aapján működő békétető 7

10 BEVEZETÉS testüeteket. A szakképzési feadatok és a békétető testüetek működtetési feadatainak támogatása az időszakban a tejes kötségvetési támogatás 93, 9o/o-át tette ki, ezért e közfeadatok eátását eenőriztük. Az Országgyűés november 21-én efogadta az egyes adótörvények és azza összefüggő egyéb törvények módosításáró szóó törvényt, amey tartamazza a kamarai tv. módosítását. Az agrárkamarai rendszer újjáaakításának foyamatában az Országgyűés júius 12-én efogadta a Magyar Agrár-, Eemiszergazdasági és Vidékfejesztési Karnarárói szóó évi CXXVJ. törvényt, amey júius 24-én épett hatáyba. Emeett az Országgyűés a kamarák egyik közfeadatát jeentő szakképzési tevékenységre vonatkozóan a december 19-i üésnapján efogadta a szakképzésrő szóó CLXXXVIJ. számú törvényt, amey január -jén épett hatáyba. A gazdasági kamarák szakképzésben betötött szerepe az új törvényekben nem vátozott. Az eenőrzött időszakban a gazdasági kamarák országos feadatait a Magyar Kereskedemi és Iparkamara és a Magyar Agrárkamara átta e. A kereskedemi és iparkamarákhoz tartozó váakozások 24 terüeti kereskedemi és iparkamarát, az agrárkarnurához tartozó váakozások 20 terüeti agrárkamarát hoztak étre. A gazdasági kamarák az áamháztartási körbe nem tartozó, köztestüetként működő jogi szeméyek. A jogszabáyi vátozást követően március 28-án étrejött a Magyar Agrár-, Éemiszergazdasági és Vidékfejesztési Kamara, ameynek megyei szervezeteként foytatták a terüeti agrárkamarák működésüket. A kamarák a szakképzési feadataik eátásához a évek közötti időszakban egyedi döntésse és támogatási szerződések útján a Munkaerő-piaci Aap (MPA) képzési aaprészébő kaptak támogatást, 5820,8 miió Ft értékben. Ebbő a heyszínen eenőrzött terüeti kamarák (terüeti kamarák) a szakképzési feadatok evégzéséhez a években 586,4 miió Ft, a békétető testüetek működtetéséhez 141,7 miió Ft kötségvetési támogatást kaptak. Az időszakban hatáyos kötségvetési törvényekben a kamarák meett működő békétető testüetek működtetésére a és a évben a Szociáis és Munkaügyi Minisztérium (SZMM), a évben pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fejezetben, 1050,0 miió Ft értékben biztosítottak támogatást. Stratégiai jeentőségű a gazdasághoz és a munkaerőpiachoz szarosan kötődő szakmai képzés. A szakképzési hozzájáruás teszedésének céja a szakképzési tv.-ben meghatározott gyakorati képzés fetéteei megteremtésének, korszerűsítésének biztosítása. A gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetek engedéyezési ejárás efoytatása után végezhetik a szakképzéshez kapcsoódó tevékenységüket. A gazdákodó szervezetek a szakképzési hozzájáruásró és a képzés fejesztésének támogatásáró szóó évi LXXXVI. törvényben' (szakképzési hozzájáruási január -jétő hatáytaan, január -jétő a szakképzési hozzájáruásró és a képzés fejesztésének támogatásáró szóó 20. évi CLV. törvény hatáyos 8

11 BEVEZETÉS tv.) megjeötek szerint köteezettek, ietve nem köteezettek a szakképzési hozzájáruásra2. A szakképzési hozzájáruásra köteezettek bevaási köteezettségüket két módon tejesíthették a években. A gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetek a Nemzeti Szakképzési és Fenőttképzési Intézethez (NSZFI) 3 nyújtották be a bevaásaikat, és részére tejesítették szakképzési hozzájáruási köteezettségüket. A gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetek a szakképzési hozzájáruási köteezettségeiket a jogszabáyban megjeöt kötségekke csökkenthették. A többi gazdákodó szervezet a bevaását a Nemzeti Adó- és Vámhivatahoz (NAV) nyújtotta be. Ezen gazdáikadók a hozzájáruásukat csökkenthették a térségi integrát szakképző központ részét képező szakképző intézménynek, ietve fesőoktatási intézménynek a gyakorati képzés tárgyi fejesztését szogáó fejesztési támogatás nyújtásáva. Az eenőrzés jogaapját az Áami Számvevőszékrő szóó évi LXVI. törvény 5. (3) bekezdésében fogatak képezték. Az eenőrzés a évek közötti időszakra terjedt ki. Az eenőrzés céja annak értékeése vot, hogy a gazdasági kamarák szabáyszerűen és rendetetésszerűen hasznáták-e fe a szakképzéshez kapcsoódó és a békétető testüetek működtetéséve összefüggő közfeadat-eátásra kapott kötségvetési támogatásokat; a kapott támogatásokat szabáyszerűen nyivántartották-e, azokka szabáyszerűen eszámotak-e; a gyakorati képzést bonyoító gazdákodó szervezetek a szakképzési hozzájáruás nyivántartási, bevaási és eszámoási köteezettségüknek a jogszabáyi eőírásoknak megfeeőentettek-e eeget. Az eenőrzést az ÁSZ évi második féévi eenőrzési terve aapján, a számvevőszéki eenőrzés szakmai szabáyai szerint és a nemzetközi standardok figyeembevéteéve, a szabáyszerűségi eenőrzés módszeréve végeztük. Az eenőrzés szempontrendszerét eőtanumánnya aapoztuk meg. A gazdasági kamarák közfeadat-eátásához kapott kötségvetési támogatások számszerűsítését a évekre vonatkozó tanúsítványok adatai aapozták meg. Az eenőrzés nem terjedt ki az európai uniós forrásbó támogatott kamarai programokra. A jeen eenőrzést az indokota, hogy az ÁSZ a gazdasági kamarák és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetek eenőrzöttségét széesíteni kívánja. A kamarai tv évi hatáyba épését követően a évig az ÁSZ nem eenőrizte a gazdasági kamarák közfeadatai eátására kapott kötségve- 2 Nem köteesek a szakképzési hozzájáruásra a szakképzési hozzájáruási tv. 2. (5) bekezdésében fesorot szervezetek. 3 A Nemzeti Szakképzési és Fenőttképzési Intézet január -jétő Nemzeti Munkaügyi Hivata néven foytatja munkáját. 9

12 BEVEZETÉS tési támogatásoknak a fehasznáását. Az ÁSZ a számú 4 jeentésében hiányosságokat tárt fe a gazdasági kamaráknak nyújtott támogatások céra történő és szabáyszerű fehasznáásáná, nyivántartásáná és eenőrzésénél A efoytatott eenőrzés megáapításai szerint a fejezetet irányító szervek (az NGM, a VM és jogeődjeik) a közfeadatokhoz a forrást nem megfeeő heyen, ietve nem tejes kórűen tervezték meg, a kamaráknak nyújtott támogatások fehasznáásának hatékonyságát, a kamarai tv. rendekezése eenére nem eenőrizték. Az országos gazdasági kamarák közfeadatai eátásához nyújtott támogatások szerződései a közfeadat eátására biztosított kötségvetési támogatások fehasznáásának beső eenőrzési rendjét és a finanszírozott feadatok megvaósításának humánerőforrás követeményeit nem írták eő. Az országos gazdasági kamarák tevékenységének eredménye, hogy a hatáyos jogszabáyi és támogatási szerződésekben eőírt feadatoknak megfeeőerr kiaakították a szakképzésse és a békétető testiietek működtetéséve összefüggő közfeadateátás egységes követeményeit. Ezen tú a jeentés a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési tevékenység dokumentáásáva és a szakképzési hozzájáruás nyivántartási, bevaási és eszámoási köteezettségéve kapcsoatban is szabáytaanságokat áapított meg. A jeen eenőrzésné a heyszíni eenőrzésre 7 terüeti kereskedemi és iparkamaráná, 2 terüeti agrárkamaráná, a kamarák meett működő békétető testiietekné5, a Nemzeti Munkaügyi Hivataná (NMH), továbbá gazdákodó szervezetné kerüt sor. Az eenőrzésre kiváasztott 9 terüeti kamara mintába váasztásának szempontja vot az eenőrzött közfeadatokra kapott kötségvetési támogatás nagyságrendje és az eenőrzött közfeadat-eátás tejes körűsége. Az eenőrzésre kiváasztott terüeti kamarák ietékességi körébe tartozó gazdákodó szervezetek közü véetenszerű rétegzett mintavétee váasztottuk ki az eenőrzött gazdákodó szervezeteket. Az ÁSZ a évi LXVI. törvény 29. -a szerint a jeentéstervezetet megküdte a Nemzeti Munkaügyi Hivata főigazgatójának, 9 Kamara enökének, 122 gazdákodó szervezetnek egyeztetésre. A Nemzeti Munkaügyi Hivata főigazgatója és a Hajdú Bihar Megyei Kereskedemi és Iparkamara enöke észrevétet tett, hat Kamara enöke nem tett észrevétet, a gazdákodó szervezetek nem étek észrevéteezési jogukkal A beérkezett észrevéteeket és az arra adott váaszt a jeentés 3-. számú meéketei tartamazzák. 4 Jeentés a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás tejesítéséné eszámoható kötségek eenőrzésérő a években 5 Három terüeti kamara (Nagykanizsai KIK, Fejér AK, Hajdú-Bihar AK) meett nem m űködött békétető testüet. 6 Az ÁSZ eenőrzési programja 123 gazdákodó szervezetet jeöt ki heyszíni eenőrzés evégzésére, viszont a BE-BA' 99 Kft. közreműködési köteezettségének emuasztása miatt a heyszíni eenőrzés efoytatása meghiúsut. 10

13 . ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK.. ""',,,.., I. OSSZEGZO MEGALLAPIT ASOK, KOVETKEZTETESEK, JAVASLATOK A közfeadat-eátáshoz kapott kötségvetési támogatások fehasznáása eenőrzési rendjének szabáyozatansága és hiányos kiaakítása hozzájárut a rendetetésnek nem megfeeő és szabáytaan támogatás-fehasznááshoz. Az eenőrzött terüeti gazdasági kamarák a szakképzésse összefüggő feadatok eátásához 586,4 miió Ft és a békétető testüetek működtetéséhez 141,7 miió Ft kötségvetési támogatásban részesütek a években. A szakképzési feadatokhoz kapcsoódóan megkötött szerződésekke nyújtott támogatások céja a szakképzési feadatok finanszírozása vot. Ennek keretében a gazdasági kamarák a támogatásokat a tanuószerződésse kapcsoatos tanácsadási tevékenységre, a gazdákodó szervezetek áta foytatott gyakorati képzés kétszintű eenőrzésére, a gyakorati szintvizsgáztatásra, a hazai és nemzetközi szakmai versenyek, a szakmai záróvizsgák enöki és tagi deegáásának ebonyoítására, a szakmai vizsgaenökök és vizsgabizottsági tagok fekészítésére, az iskoarendszerű szakképzés koordinációjára, vaamint a gazdasági érdekképviseetek fekészítésére kapták. Az országos gazdasági kamarák áta a terüeti kamaráknak a közfeadatai eátásához továbbadott támogatások szerződései nem teremtették meg az átátható és eszámotatható közpénzfehasznáás fetéteeit. A támogatási szerződések nem írták eő a támogatás fehasznáásának eenőrzését az országos kamarának köteezettségként A terüeti kamarák számára sem határoztak meg az eszámoások eenőrzésére vonatkozóan követeményeket. A szerződések a küső szakértőkke kapcsoatos humánerőforrás követeményekrő rendekeztek. A terüeti gazdasági kamarák tisztségviseőinek összeférhetetenségére vonatkozó szabáyok összhangban votak a kamarai tv. eőírásaiva. A terüeti gazdasági kamarák munkatársai egyéb jogviszony keretében szakképzéshez kapcsoódóan csak oyan feadatokat áttak e, ameyek a munkaköri eírásukban nem szerepetek. A terüeti gazdasági kamarák a kötségvetési támogatások fehasznáásának kontrorendszerérő önáó szabáyzatban nem rendekeztek. Ez jeentős kockázatot jeent a közpénzek szabáyszerű fehasznáása tekintetében. Az SZMSZ két terüeti kamaráná (Fejér AK, Nógrád KIK) több éve nem vot aktuaizáva, a Fejér AK-ná a beső szabáyzatok sem votak a szervezet sajátosságaira aakítva. A beső kontroak megfeeő működésének hiányában a két terüeti agrárkamaráná és a kereskedemi és iparkamarák békétető testüetei működésében az eenőrzés szabáytaanságokat (p. beszámoási határidő be nem tartása, a békétető testüet tagjai jogszabáynak nem megfeeő díjazása, a békétető tes

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tüet tájékoztatójának nem vagy késedemes megküdése a fogyasztóvédeemért feeős miniszternek stb.) tárt fe. 7 A terüeti gazdasági kamarák - a Fejér AK kivéteéve - a szakképzési feadataik eátására kapott kötségvetési támogatósokat a támogatási szerződésekben eőírt céokra fordították. A Fejér AK 0,2 miió Ft értékben szabáytaan bizonyatoássa, a pénz átvevőjének aáírása nékü fizetett ki és számot e a támogatás terhére szeméyi jeegű kötséget, ezért a támogatás céra történő fehasznáása nem igazot. A terüeti kamarák a szakképzési feadatok eátásóhoz kapott támogatásokat - két agrárkamara kivéteéve - szabóyosan hasznóták fe. A fehasznáást aátámasztó bizonyatokon a számvitei tv.-ben eőírt utaványozás, ietve a rendekezés végrehajtásának igazoása 8 hiányzott, ietve nem vot szabáyos a Fejér AK-ná 2,4 miió Ft, a Hajdú-Bihar AK-ná 5,6 miió Ft támogatás eszámoása esetében. A hat békétető testüet működtetéséhez kapott támogatósok fehasznáása csak a Komárom-Esztergom KIK-né vot szabáyos. Négy (Csongrád KIK, Hajdú-Bihar KIK, Nógrád KIK, Vas KIK meett működő) békétető testüetné a tagok díjazásának mértéke nem feet meg a jogszabáyi eőírásoknak, emiatt 1,6 miió Ft szabáytaanuett eszámova. A Nógrád KIK és a Zaa KIK meett működő békétető testüetekné nem közveten ü jogvita ebíráásához számotak e 0,6 miió Ft kötségtérítést, amey eentétes a jogszabáyi eőírássa. A Zaa KIK meett működő békétető testüet a támogatási szerződésekben megengedettné 0,2 miió Ft-ta több reprezentációs kötséget számot e. A terüeti kamarák - a Hajdú-Bihar AK, a Hajdú-Bihar KIK és a Nagykanizsai KIK kivéteéve - a támogatási szerződésben eőírt beszámoási határidő betartását dokumentumma igazoni nem tudták. A támogatási szerződések eszámoását a Hajdú-Bihar AK négy esetben, a Nagykanizsai KIK egy esetben határidőn tú nyújtotta be. A terüeti kamarák meett működő békétető testüetek az ügyeket szabáyosan dokumentáták. Négy békétető testüet (Hajdú-Bihar KIK, Komárom-Esztergom KIK, Nógrád KIK, Vas KIK) nem, ietve késedemesen küdte meg a fogyasztóvédemi tv.-ben eőírt éves tájékoztatót a fogyasztóvédeemért feeős miniszternek. A Hajdú-Bihar KIK meett működő békétető testüet a fogyasztóvédemi tv.-ben eőírt közzététei köteezettségének sem tett eeget. Az országos kamarák áta ótadott támogatósok esetében a fehasznáósok eenőrzési gyakorata nem vot megfeeő. 7 a gazdasági kamarákná fetárt szabáytaanságokat az. számú meéket tartamazza 8 A számvitei tv () bekezdése a könyvvitei eszámoást aátámasztó bizonyat aaki és tartami keékeként írja eő a rendekezés végrehajtásának igazoását, ameynek tartamát a számvitei tv. nem definiája. A kamarák a gazdasági műveet megtörténtének, tejesítésének igazoása érteemben akamazták szabáyozatan u. 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPfTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az országos kamarák a szakképzési feadatokhoz és a békétető testüetek működéséhez nyújtott támogatások fehasznáásának eenőrzési jogát a szerződésekben kikötötték, ameyek szerint a támogató jogosut heyszíni eenőrzést is végezni. Az eenőrzésrő dokumentum csak hiánypótás esetében vot, a szakmai és pénzügyi beszámoó efogadását nem igazoták vissza, a heyszínen nem eenőrizték a terüeti kamarákat. A támogatási szerződésekben eőírt eküönített nyivántartási köteezettség tejesítésérő az akamazott eenőrzési rendszeren keresztü nem, csak heyszíni eenőrzéssei ehet meggyőződni. Ez is hozzájárut a terüeti kamarákná fetárt nyivántartási és bizonyatojási szabáytaanságokhoz. A terüeti kamarák a szakképzési tv. eőírásainak megfeeően az ietékességi körükbe tartozó, gyakorati képzést eátó gazdákodó szervezetek nyivántartásáró gondoskodtak, a gazdákodó szervezetné a gyakorati képzés szervezését, ebonyoítását eenőrizték. Az eenőrzések evégzésére 72,3 miió Ft összegű támogatást hasznátak fe. A képzőheyek eenőrzése nyomán a terüeti kamarák 14 esetben hoztak nyivántartásba vétet eutasító határozatot a gazdákodó szervezetekné fetárt hiányosságak miatt. Az eenőrzött gazdákodó szervezetek közü 86 nyújtotta be bevaását az NSZFI-hez az időszakban. A többi szervezet a NAV feé tejesítette bevaási és hozzá j áruás-befizetési köteezettségét. Az NSZFI-né eenőrzött gazdákodó szervezetek az éves szakképzési hozzájáruás bevaásokat - 10 szervezet kivéteéve - határidőre benyújtották az NSZFI részére a években. A bevaásokat az NSZFI tartamiag, formaiag és számszakiag eenőrizte. Az NSZFI a hiánytaan bevaások feüvizsgáatáná a 30 napos határidőt 2009-ben az esetek 76,2%-ában, 2010-ben 87,5% ában, 2011-ben 24,2%-ában tartotta be. Hiánypótás esetében a bevaások feüvizsgáata 2009-ben 79, 2010-ben 69, a évben 206 átagos ügyintézési napot vett igénybe. Az NSZFI heyszínen nem eenőrizte a gazdákodó szervezetek évekre vonatkozó bevaásait és eszámoásait. Az eenőrzött időszakban végzett heyszíni eenőrzések a és a évi bevaásokra vonatkoztak. Az NSZFI több éves késedeemme végzett eenőrzései nem biztosították a jogszabáyi eőírások érdemi érvényesítését. Az ÁSZ a gyakorati képzésben résztvevő gazdákodó szervezetek eenőrzéséné a szakképzési hozzájáruás bevaása és annak megaapozó nyivántartása tekintetében jogszabáysértéseket tárt fe. Az eenőrzött 118 gazdákodó szervezetbő 52 (44, o/o) sértette meg a szakképzési tv. nyivántartások vezetésére vonatkozó eöírásait, a terüeti kamarák eenőrzései eenére. A jogszabáy aapján köteező fogakozási napót 27 gazdákodó szervezet nem, ietve 25 nem az eőírás szerint vezette. Ezekné a gazdákodó szervezetekné nem vot igazot a tanuök gyakorati fogakozásokon vaó rendszeres részvétee, muasztása és értékeése. A fogakozási napókat nem, vagy hiányosan vezetők az időszakban 379,7 miió Ft-ot számotak e szakképzési hozzájáruási köteezettségük csökkentéseként, és ennek eredményeképpen 111,9 miió Ft-ot igényetek vissza. 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A szakképzésben résztvevő tanuók aap vagy kiegészítő pénzbei juttatásait 45 gazdákodó szervezet (38, o/o) szabáytaanu áapította meg és fizette ki. ~ , A fogakozási napók vezet:ésének szabáyszerűsége a és évek között 22,9o/o E FogaUt:ozási napót: nem vezet: ők E Fogakozási napót: hiányosan vezette 1111'1 Fogakozási napót: jogszabáyi eőírás szerint vezeu:e Az NSZFI-hez bevaó gazdákodó szervezetek közü 54-né (62,8%) vot szabáytaan a szakképzési hozzájáruás bevaása és az ahhoz kapcsoódó nyivántartások vezetése. A szakképzési hozzájáruás aapjának meghatározása 35 gazdákodó szervezetné nem a jogszabáyi eőírások aapján történt, ameynek következtében a szervezetek az eőírtná 7,7 miió Ft-ta több hozzájáruást tejesítettek az NSZFI-nek. Jeemző hiba vot, hogy a gazdákodó szervezetek nem csökkentették a hozzájáruás aapját a tanuószerződések aapján kifizetett dí jakkal A tétees kötségeszámoást akamazó gazdákodó szervezetek közü 35 szervezet (48%) nem tartotta be a szakképzési hozzájáruási tv.-ben megjeöt evonható kötségek eszámoására vonatkozó szabáyozást. Ezek közü 25 gazdákodó szervezet (34, 7%) érvényesített bevaásában szabáytaanu 22,5 miió Ftta magasabb kötséget, megsértve a szakképzési hozzájáruási tv. eöírásait. Az átaány kötségeszámoást végzők a jogszabáyi eőírás szerint jártak e. Az NSZFI és a terüeti kamarák késedemes és nem megfeeő eenőrzései hozzájárutak az ÁSZ áta fetárt hibákhoz. Az eenőrzések nem votak eredményesek, ez növei az áami bevéteek teszedésének kockázatát. Az Áami Számvevőszékrő szóó évi LXVI. törvény 33. () bekezdésében fogatak értemében a jeentésben fogat megáapításokhoz kapcsoódó intézkedési tervet kötees az eenőrzött szervezet vezetője összeáítani, és azt a jeentés kézhezvéteétő számított 30 napon beü az ÁSZ részére megküdeni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőben nem küdi meg a szervezet, vagy az nem efogadható, az ÁSZ enöke a hivatkozott törvény 33. (3) bekezdés a)-b) pontjaiban fogatakat érvényesítheti. 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az eenőrzés intézkedést igényő megáapításai és javasatai: a Fejér Megyei Agrárkamara és a Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamara, ietve jogutódja enökeinek A Fejér AK a szakképzési feadatai eátására kapott kötségvetési támogatásbó 0,2 miió Ft-ot a számvitei tv (2) bekezdése és a 167. (1) bekezdés c) pontja eőírásáva eentétesen, átvevő aáírása néküi kiadási pénztárbizonyat aapján számot e, ezért a támogatás céra történő fehasznáása nem vot igazot. A számvitei tv (1) bekezdésének c) pontjában aaki tartami keékként eőírt utaványozás, ietve a rendekezés végrehajtásának igazoása a Fejér AK-ná 2,4 miió Ft, a Hajdú-Bihar AK-ná 5,6 miió Ft támogatás eszámoása esetében nem vot szabáyos, mive az utaványozó és a rendekezés végrehajtását igazoó szeméy aáírása hiányzott. javasat: Írja eő és követeje meg, hogy a) a támogatások eszámoásának aapbizonyatai tartamazzák a számvitei tv (1) bekezdés c) pontjában eőírt aaki és tartami keékeket; b) a nyivántartásokban a számvitei tv (2) bekezdésében eőírtaknak megfeeően csak szabáyszerűen kiáított bizonyat aapján jegyezzenek be adatot a támogatások szabáyszerű és céra történő fehasznáásának aátámasztása érdekében. a Fejér Megyei Agrárkamara és a Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamara, ietve jogutódja, a Csongrád Megyei Kereskedemi és parkamara, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedemi és parkamara, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedemi és parkamara, a Nagykanizsai Kereskedemi és parkamara, a Nógrád Megyei Kereskedemi és parkamara, a Vas Megyei Kereskedemi és parkamara, Zaa Megyei Kereskedemi és Iparkamara enökeinek Az ÁSZ áta eenőrzött gyakorati képzést végző gazdákodó szervezetek 44,1 %-a megsértette a szakképzési tv. 25. (1) bekezdésének a fogakozási napó vezetésére vonatkozó eöírásait. A gyakorati képzésben résztvevő tanuók pénzbei juttatásainak kifizetéséné a gazdákodó szervezet 38,1 %-a nem érvényesítette a szakképzési tv. 44. (2) és 48. (2) bekezdésében eőírt mértéket. javasat: A terüeti kamarák eenőrzéseik áta érvényesítsék a gyakorati képzést foytató szervezetné a szakképzésrő szóó évi C LXXXVII. tv. 41. (1) bekezdésének a fogakozási napó vezetésére, ietve a 63. (2) bekezdésének a tanuók juttatásaira vonatkozó eőírásainak betartását. 15

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a Csongrád Megyei Kereskedemi és parkamara, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedemi és parkamara, a Nógrád Megyei Kereskedemi és parkamara, a Vas Megyei Kereskedemi és parkamara, a Zaa Megyei Kereskedemi és Iparkamara Békétető Testüetei enökeinek Az ÁSZ áta eenőrzött hat Kereskedemi és Iparkamara meett működő békétető testüetbő öt testüetné a tagok díjazása és kötségtérítése 2,2 miió Ft összegben nem feet meg a békétető testüetné a tagok díjazásáró szóó 211/1998. (XII. 24.) Karm. rendeet eőírásainak. javasat: Intézkedjen a támogatások szabáyszerű eszámoása érdekében a békétető testüetné a tagok díjazásáró szóó 211/1998. (XII. 24.) Karm. rendeet eőírásai aapján kifizetett díjak feüvizsgáatáró, és amennyiben szükséges, a támogató részére a szabáytaan kifizetések visszafizetéséről a Nemzeti Munkaügyi Hivata főigazgatójának Az NSZFI heyszínen nem eenőrizte a gazdákodó szervezetek évekre vonatkozó bevaásait és eszámoásait. Az NSZFI több éves késedeemme végzett eenőrzései nem biztosítják a jogszabáyi eőírások érdemi érvényesítését. Az ÁSZ áta eenőrzött gazdákodó szervezetek 62,8%-áná szabáytaan vot a szakképzési hozzájáruás bevaása, ietve az ahhoz kapcsoódó nyivántartások vezetése a közötti időszakban. 25 gazdákodó szervezet (34,7%) szabáytaanu érvényesített bevaásában az eőírtná magasabb kötséget. javasat: Eenőrizze a jogszabáyokat sértő 25 gazdákodó szervezet évekre vonatkozó, szakképzési hozzájáruáshoz kapcsoódó bevaásait és megaapozó nyivántartásait a szakképzési hozzájáruásró és a képzés fejesztésének támogatásáró szóó évi CLV. törvény 32. (1) bekezdés a) pontja, vaamint a Nemzeti Munkaügyi Hivataró és a szakmai irányítása aá tartozó szakigazgatási szervek feadat- és hatáskörérő szóó 323/2011. (XII.28.) Karm. rendeet 4. (2) bekezdésében fogatak aapján. Amennyiben egy adott gazdákodó szervezet tekintetében az eenőrzés megáapításai fevetik a NAV eenőrzésének szükségességét, úgy kezdeményezze az adóhatóságná az eenőrzés efoytatását. 16

19 I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK ",,,. II. RESZLETES MEGALLAPIT ASOK. A TERÜU:TI GAZDASÁGI KAMARÁK TÁMOGATÁSAINAK FELHASZ NÁLÁSA, ELSZÁMOLÁSA ÉS KONTROLLJA 1.1. A Csongrád Megyei Kereskedemi és Iparkamara A Csongrád Megyei Kereskedemi és Iparkamara (Csongrád KIK) a békétető testüetek működtetéséhez, vaamint a szakképzési feadatok eátásához a években 22 db támogatási szerződés aapján 127,0 miió Ft támogatásban részesüt. A kapott támogatásokat a szerződésekben megjeöt céokra - a békétető testüeti tagok 0,03 miió Ft díjazása kivéteéve -, szabáyosan hasznáták fe. Az MKIK-tó szakképzési feadatokra kapott támogatások megoszása ( miió Ft) O Kamarai, érdekképviseeti munkaszervezet továbbképzése Gyakorati szintvizsgók rendszerének működtetése D Iskoarendszerű szakképzés koordinódója i Szakmai záróvizsgák enöki és tagi vizsgadeegáása ti Gyakoroti képzésse összefüggő feadateátás D T onuószerződésekke fogakozó tonácsadási tevékenység i Gyakorati képzés eenőrzési rendszerének működtetése O Díjak szervezése Szakmai versennye kapcsootos tevékenység m Békétető testüetek működtetése év év év A támogatások fehasznáása során közbeszerzési ejárás efoytutására nem kerüt sor, mert nem vot oyan árubeszerzés és szogátatás-igénybevéte, amey a közbeszerzési értékhatárt meghaadta vona. A Magyar Kereskedemi és Iparkamarátó (MKIK) kapott támogatás fehasznáása keretében a Csongrád KIK a gyakorati képzést végző gazdákodó szervezetek és képzőheyek, vaamint a gyakorati képzésben résztvevő tanuók között étrejött tanuószerződéseket az ISZIIR-rendszerben tartotta nyiván. A kamara az ietékességi körébe tartozó, gyakorati képzést eátó, tanuószerződésse fogakoztató gazdákodó szervezeteket a szakképzési tv. 30. (3) bekezdése szerint az időszakban eenőrizte. Az évközi eenőrzések során két esetben tártak fe szabáytaanságot. Az egyik szerint a többszöri fizetési feszóítás eenére 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK sem történt meg a tanuói juttatás kifizetése. A másik esetben a képzőhey megszűnése miatt a kamara visszavonta a képzési engedéyt. A kamara a év végén 483 (343 gazdákodóná), a év végén 461 (328 gazdákodóná), a év végén 476 (339 gazdákodóná) gyakorati képzőheyet tartott nyiván. Ugyanezen időpontokban 2766, 2734, 2900 vot a nyivántartott tanuószerződések száma. A kamara a nyivántartott gazdákodó szervezetekné évente sorban 235, 315, ietve 491 képzőhey eenőrzését végezte e. A Csongrád KIK a pénzügyi beszámoót a támogatási szerződésben rögzített formában ekészítette, az eszámoások határidőn beü történő benyújtását azonban dokumentumokka igazoni nem tudta. A támogatások eszámoásának eenőrzését 19 esetben hiánypótás kérése igazota. Az országos kamara a szakmai és pénzügyi beszámoó efogadását nem igazota vissza. A támogató a Csongrád KIK támogatás-fehasznáását heyszínen nem eenőrizte. A támogatás fehasznáásának nyivántartása megfeet a számvitei tv. 161/A. (2) bekezdésében és a támogatási szerződésben eőírtaknak. A főkönyvben támogatásonként a kiadások és bevéteek eküönített nyivántartását munkaszámokra történő könyveéssei biztosították. A pénzügyi eszámoások a számvitei tv () bekezdésében rögzített aaki és formai követeményű bizonyatokka votak aátámasztva. A nyivántartási és eszámoási rendszer a kiaakított záradékoási gyakoratta együtt biztosította a bizonyatok többszöri eszámoásának kizárását, a támogatások fehasznáásának eenőrizhetőségét. A bizonyatokat a Csongrád KIK a számvitei tv (2) bekezdésében megjeötek szerint őrizte. A években hat esetben a kamara szabáyosan mutatta ki és rendezte pénzügyieg a támogatások maradványait. A Csongrád KIK meghatározta a feadatok eátásához szükséges humánerőforrás biztosításához a követeményeket. Az ügyintéző szervezetre vonatkozóan a követeményrendszert a beső szabáyozásban - a kamara aapszabáyában, az SZMSZ-ben, az önkormányzati szabáyzatban -, az ááspáyázati fehívásokban és a munkaköri eírásokban határozták meg. Az SZMSZ meéketében rögzített szervezeti ábra tartamazta a működést biztosító étszámköveteményt A küső szakértők megbízásának szakmai és pénzügyi fetéteeit, a díjazás rendjét, forrását a támogatási szerződések tartamazták, a szakértői páyázati fehívásokban eőírták az akamazáshoz szükséges iskoai végzettséget és az egyéb fetéteeket. A kamarai tisztségviseők összeférhetetenségére vonatkozó szabáyokat, összhangban a kamarai tv. 16. () és a 27. (3)-(6) bekezdéseiben fogatakka, az aapszabáyban rögzítették. Összeférheteenségre vonatkozó szabáyokat az ügyintézői szervezet vonatkozásában küön nem határoztak meg. A Csongrád KIK munkatársai egyéb jogviszony keretében áttak e szakképzésse összefüggő, munkaköri eírásukban nem szerepő feadatokat. A Csongrád KIK támogatási szerződésekben és beső szabáyozásban eőírt kontrorendszere akamas vot a közfeadat-eátásra kapott kötségvetési támogatások fehasznáása szabáyszerűségének biztosítására. A titkári utasításokban, munkaköri eírásokban szerepet a projektmunkában vaó részvéte, a projektek eszámoásának és eenőrzésének feadata. A köteezettségváaás, 18

21 II. RÉSZLETES MEGÁLLAP ft ÁSOK utaványozás, pénzkezeés kontrorendszerére vonatkozóan az SZMSZ, ietve a pénzkezeési szabáyzat tartamazott rendekezést. A támogatási szerződések eőírták a támogatás fehasznáásának fetéteeit és a beszámoási köteezettséget, ezen beü meghatározták a pénzügyi és a szakmai beszámoó tartami szempontjait és szabáyait. Egyes támogatások pénzügyi eszámoásához (Regionáis Képzési és Fejesztési Bizottságok) küön részetező útmutatót adtak ki. A Csongrád KIK meett a békétető testüet az ügyeket szabáyosan dokumentáta, a fogyasztóvédemi tv.-ben fogatak szerint foytattatevékenységéta testüeti díjazás kivéteéve. A testüet tagjai a és a évben összesen 0,03 miió Ft értékben a békétető testüeti tagok díjazásáró szóó 211/1998. (XII. 24.) Karm. rendeet 2. -átó etérő díjazásban részesütek A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedei és Iparkaara A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedemi és Iparkamara (Hajdú-Bihar KIK) a békétető testüetek működtetéséhez, vaamint a szakképzési feadatok eátásához a években 28 támogatási szerződés aapján 201,6 miió Ft támogatásban részesüt. A kapott támogatásokat a szerződésekben megjeöt céokra - a békétető testüeti tagok 0,4 miió Ft díjazása kivéteéve -, szabáyosan hasznáták fe. Az MKIK-tó szakképzési feadatokra kapott támogatások megoszása (miió Ft) o Kamarai, érdekképviseeti munkaszervezet továbbképzése B Gyakorati szintvizsgók rendszerének működtetése ID Iskoarendszerű szakképzés koordinációja D Szakmai záróvizsgák enöki és tagi vizsgadeegáása D Tanuószerződésekke fogakozó tanácsadási tevékenység _ m Gyakorati képzés eenőrzési rendszerének működtetése 111 Szakmai versennye kapcsoatos tevékenység Békétető testüetek működtetése év év év A támogatások fehasznáása során közbeszerzési ejárás efoytutására nem kerüt sor, mert nem vot oyan árubeszerzés és szogátatás-igénybevéte, amey a közbeszerzési értékhatárt meghaadta vona. Az MKIK-tő kapott támogatás fehasznáása keretében a Hajdú-Bihar KIK a gyakorati képzést végző gazdákodó szervezetek és képzőheyek, vaamint a gyakorati képzésben résztvevő tanujók között étrejött tanuószerződéseket 19

22 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK az ISZIIR-rendszerben tartotta nyiván. A kamara az ietékességi körébe tartozó, gyakorati képzést eátó, tanuószerződésse fogakoztató gazdákodó szervezeteket a szakképzési tv. 30. (3) bekezdéseszerint az időszakban eenőrizte. A gyakorati képzőheyek bevezető eenőrzése során a évben 6, a években 3-3 esetben szüetett nyivántartás ba vétet eutasító határozat. A kamara a év végén 672 (544 gazdákodóná), a év végén 761 (570 gazdákodóná), a év végén 585 (486 gazdákodóná) gyakorati képzőheyet tartott nyiván. Ugyanezen időpontokban 290 3, 2699, vot a nyivántartott tanuószerződések száma. A kamara a nyivántartott gazdákodó szervezetekné évente sorban 660, 406, ietve 582 képzőhey eenőrzését végezte e. A Hajdú-Bihar KIK a támogató feé a támogatási szerződésben rögzített formában és határidőn beü eszámot A támogatás fehasznáásának dokumentáása, eszámoása során betartották a támogatási szerződésben fogat követeményeket és a jogszabáyi eőírásokat. A támogatások eszámoásának eenőrzését a támogató dokumentátan, hiánypótás bekéréséve hat esetben végezte e. Az országos kamara a szakmai és pénzügyi beszámoó efogadását nem igazota vissza. A támogató a Hajdú-Bihar KIK támogatás-fehasznáását heyszínen nem eenőrizte. A támogatás fehasznáásának nyivántartása megfeet a számvitei tv. 161/A. (2) bekezdésében és a támogatási szerződésben eőírtaknak. A főkönyvben támogatásonként a kiadások és bevéteek eküönített nyivántartását munkaszámokra történő könyveéssei biztosították. A pénzügyi eszámoások a számvitei tv () bekezdésében rögzített aaki és formai követeményű bizonyatokka votak aátámasztva. A kiaakított nyivántartási és eszámoási rendszer biztosította a bizonyatok többszöri eszámoásának kizárását, a támogatások fehasznáásának eenőrizhetőségét. A bizonyatokat a Hajdú Bihar KIK a számvitei tv (2) bekezdésében megjeötek szerint őrizte. A években öt esetben a kamara szabáyosan mutatta ki és rendezte pénzügyieg a támogatások maradványait. A szakképzésse összefüggő közfeadatok eátására kapott kötségvetési támogatás szabáyszerű fehasznáásának humánerőforrás fetétee biztosított vot a Hajdú-Bihar KIK-né. A kamara a feadatok eátásához szükséges humánerőforrás biztosításához követeményeket a munkaköri eírásokban és az ááspáyázatokban határozott meg. A gyakorati képzőheyek eenőrzésében résztvevő küső szakértők megbízásának fetéteeit, díjazásának rendjét és forrását a kamara beső utasításban szabáyozta. A küső megbízások szakmai és pénzügyi fetéteeit a támogatási szerződések tartamazták. 20

23 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A kamarai tisztségviseők összeférhetetenségére vonatkozó szabáyokat, összhangban a kamarai tv. 16. () és a 27. (3)-(6) bekezdéseiben fogatakka, az aapszabáyban rögzítették. Összeférhetetenségre vonatkozó szabáyokat az ügyintézői szervezet vonatkozásában küön nem határoztak meg. A Hajdú-Bihar KIK munkatársai egyéb jogviszony keretében áttak e szakképzésse összefüggő, munkaköri eírásukban nem szerepő feadatokat. A Hajdú-Bihar KIK kiaakította és működtette az átaános tevékenységének eenőrzéséhez a kontrorendszerét. A kötségvetési támogatások fehasznáásának kontrorendszerére vonatkozó rendekezések a beső szabáyzatban és a főtitkári utasításban feehetőek votak. Ennek eenére a kontrorendszer a békétető testüeti kifizetések hibáját nem tárta fe. Az utaványozás és pénzkezeés kontrorendszerét a Pénzkezeési és Értékeési Szabáyzat tartamazta. Az Integrát Kamarai Információs Rendszer (IKIR) bevezetéséve összhangban akamazandó számvitei, pénzügyi eszámoási rend meghatározta a projektfeeős és a gazdasági és pénzügyi vezető feadatait. A kamara a támogatások szakmai és pénzügyi eszámoásainak feeőseit munkaköri eírásokban határozta meg. A Hajdú-Bihar KIK meett a békétető testüet nem működött szabáyosan, mert a fogyasztóvédemi tv. eőírásait több ponton nem tartották be. A békétető testüet összetétee júius 27. és június 2. között a fogyasztóvédemi tv. 21. (2) bekezdésében fogataknak nem feet meg. Az enök a testüet összetéteében történt vátozásró a nyivántartást a békétető testüet működési fetéteeit biztosító Hajdú-Bihar KIK-nek és a fogyasztóvédeemért feeős miniszternek a fogyasztóvédemi tv. 23/ A. eőírása eenére nem küdte e. A fogyasztóvédemi tv. 37 /A. (3) bekezdésben eőírt adatok közzététei köteezettségének a békétető testüet csak hiányosan tett eeget. A békétető testüeti tagok díjazásáró szóó 211/1998. (XII. 24.) Korm. rendeet 2. -ában eőírtak eenére a és a évben 0,4 miió Ft-ta több díjat fizetettek ki a tagoknak. A testüet a fogyasztóvédemi tv. 36/A. () bekezdésében eőírt beszámoót az éves tevékenységérő nem készítette e, és a fogyasztóvédeemért feeős miniszternek nem küdte meg. A békétető testüet az ügyeket szabáyosan dokumentáta A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedemi és Iparkamara A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedemi és Iparkamara (Komárom-Esztergom KIK) a békétető testüetek működtetéséhez, vaamint a szakképzési feadatok eátásához a években 21 db támogatási szerződés aapján 96,1 miió Ft támogatásban részesüt. A kapott támogatásokat a szerződésekben megjeöt céokra, szabáyosan hasznáta fe. 21

24 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az MKIK-tó szakképzési feadatokra kapott támogatások megoszása (miió Ft) Kamarai, érdekképviseeti munkaszervezet továbbképzése -----~n Gyakoroti szintvizsgák rendszerének működtetése Szakmai záróvizsgák enöki és tagi vizsgadeegáása Tanuószerződésekke fogakozó tanácsadási tevékenység Gyakoroti képzés eenőrzési rendszerének működtetése Szakmai versennye kapcsootos tevékenység év ZOO.év év A támogatások fehasznáása során közbeszerzési ejárás efoytotósára nem kerüt sor, mert nem vot oyan árubeszerzés és szogátatás-igénybevéte, amey a közbeszerzési értékhatárt meghaadta vona. A Komárom-Esztergom KIK eeget tett a kötségvetési támogatás fehasznáása során a támogatási szerződésben eőírt tájékoztatási köteezettségének. Az MKIK-tő kapott támogatás fehasznáása keretében a Komárom-Esztergom KIK a gyakorati képzést végző gazdákodó szervezetek és képzőheyek, vaamint a gyakorati képzésben résztvevő tanuók között étrejött tanuószerződéseket az ISZIIR-rendszerben tartotta nyiván. A kamara az ietékességi körébe tartozó, gyakorati képzést eátó, tanuószerződésse fogakoztató gazdákodó szervezeteket a szakképzési tv. 30. (3) bekezdéseszerint az időszakban eenőrizte. Az eenőrzésee nyomán intézkedésekre nem vot szükség. A kamara a év végén 495 (465 gazdákodóná), a év végén 467 (431 gazdákodóná), a év végén 531 (448 gazdákodóná) gyakorati képzőheyet tartott nyiván. Ugyanezen időpontokban 1464, 1383, 1572 vot a nyivántartott tanuószerződések száma. A kamara a nyivántartott gazdákodó szervezetekné évente sorban 396, 316, ietve 413 képzőhey eenőrzését végezte e. A Komárom-Esztergom KIK a támogatási szerződésben rögzített formában ekészítette a pénzügyi beszámoóját, az eszámoások határidőn beü történő benyújtását azonban dokumentumokka igazoni nem tudta. A támogatások eszámoása eenőrzésének evégzését egy esetben a hiánypótás kérése igazota. Az országos kamara a szakmai és pénzügyi beszámoó efogadását nem igazota vissza. A támogató a Komárom-Esztergom KIK támogatás-fehasznáását heyszínen nem eenőrizte. A támogatás fehasznáásának nyivántartása megfeet a számvitei tv. 161/A. (2) bekezdésében és a támogatási szerződésben eőírtaknak. A főkönyvben támogatásonként a kiadások és bevéteek eküönített nyivántartó- 22

25 I. RÉSZLETES MEGÁLLAPfTÁSOK sát munkaszámokra történő könyveéssei biztosították. A pénzügyi eszámoások a számvitei tv () bekezdésében rögzített aaki és formai követeményeknek megfeeő bizonyatokka votak aátámasztva. A nyivántartási és eszámoási rendszer a kiaakított záradékoási gyakoratta együtt biztosította a bizonyatok többszöri eszámoásának kizárását, a támogatások fehasznáásának eenőrizhetőségét. A bizonyatokat a Komárom-Esztergom KIK a számvitei tv (2) bekezdésében megjeötek szerint őrizte. A években négy esetben a kamara szabáyosan mutatta ki és rendezte pénzügyieg a támogatások maradványait. A Komárom-Esztergom KIK a munkaköri eírásokban határozott meg a feadatok eátásához szükséges humánerőforrás biztosításához követeményeket. Az ügyintéző szervezet munkatársai esetében páyázatokban írtak eő az egyes munkakörök betötéséhez szükséges iskoai végzettséget és egyéb kompetenciákat, a munkaváaók akamazása a páyázati kiírásoknak megfeeően történt. A küső szakértők megbízásának szakmai és pénzügyi fetéteeit a kamara beső szabáyzatban nem rögzítette. A támogatási szerződések a szakértői díjazásokra, a kiírt szakértői páyázatok az iskoai végzettségre, ietve szakmai gyakoratra vonatkozó eőírásokat tartamaztak, ameyeket figyeembe vettek a megbízásoknál A kamarai tisztségviseők összeférhetetenségére vonatkozó szabáyokat, összhangban a kamarai tv. 16. () és a 27. (3)-(6) bekezdéseiben fogatakka, az aapszabáyban rögzítették. Összeférhetetenségére vonatkozó szabáyokat az ügyintézői szervezet vonatkozásában küön nem határoztak meg. A Komárom-Esztergom KIK munkatársai egyéb jogviszony keretében áttak e szakképzésse összefüggő, munkaköri eírásukban nem szerepő feadatokat. A Komárom-Esztergom KIK részben aakította ki és működtette az átaános tevékenységének eenőrzéséhez a kontrorendszerét. A közfeadat-eátásra kapott kötségvetési támogatások fehasznáásának kontrorendszerére küön beső szabáyozás nem készüt. A kamara az átaános szakmai beszámotatás, beszámoás és pénzügyi eszámoás dokumentumait beső szabáyzatban meghatározta. A pénzkezeési szabáyzatban szabáyozták az utaványozás és a munkafoyamatba épített eenőrzési feadatok rendjét. A beső szabáyzatok a békétető testüetre nem terjedtek ki. A kötségvetési támogatások fehasznáásáná a szakmai beszámoás és a pénzügyi eszámoás fetéteeit, dokumentumait a támogatási szerződések határozták meg. A Komárom-Esztergom KIK meett működő békétető testüet az ügyeket szabáyosan dokumentáta. A testüet a tevékenységét szabáyosan végezte, de a fogyasztóvédemi tv. 36/A. () bekezdésében eőírtak eenére a években a tevékenységérő készített éves beszámoóját határidőn tú küdte meg a fogyasztóvédeemért feeős miniszternek A Nagykanizsai Kereskedemi és Iparkamara A Nagykanizsai Kereskedemi és Iparkamara (Nagykanizsai KIK) a szakképzési feadatok eátásához a években 19 db támogatási szerződés aapján 24, miió Ft támogatásban részesüt. A kapott támogatásokat a szerződésekben megjeöt céokra, szabáyosan hasznáta fe. 23

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a települési önkormányzatok társulásának és feladatellátásának ellenőrzéséről október

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a települési önkormányzatok társulásának és feladatellátásának ellenőrzéséről október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a teepüési önkormányzatok társuásának és feadateátásának eenőrzésérő 14194 2014. október Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0170-485/2014. Témaszám: 1205. Vizsgáat-azonosító szám:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai 1/12 Az akkreditáás mőszaki terüetei A termék/ jogszabáy megnevezése Á t a á n o s e ı í r á s o k 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeet 17/1999. (VI. 16.) EüM rendeet 2008. évi XLVI. Törvény 19/2004. (II. 26.)

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeladatai ellátására fordított költségvetési támogatások felhasználásának és a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezeteknél a szakképzési hozzájárulás

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben