J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek évi megsztásáró szóó rendeettervezet véeményezésérő I. Tartami összefgaó Budapest Fővárs főpgármester-heyettese a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek ev1 megsztásáró szóó rendeettervezetet - a 2. meéket szerint január 5-én ket eveében küdte meg Önkrmányzatunkhz. A főpgármester-heyettes a rendeettervezet véeményezését 15 napn beü kérte ÖnkrmányzatunktóL Az eőterjesztés 3. meéketében bemutatm a fővársi önkrmányzati gazdaság egészében megsztandó bevéteek évek közötti aakuását, a 4. meéketben az Önkrmányzatunkat megiető bevéteek évek közötti aakuását. Döntési javasat: Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete meghzza az eőterjesztés. meéketében fgat határzatát. Budapest, január 10. J_d"- Kvács Róbert Törvén ességi szempntbó eenjegyzem: jegyző

2 J. me/ék/et az eőterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének... /2012. (... )határzata a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek évi megsztásáró szóó rendeettervezet véeményezésérő. Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti Önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek évi megsztásáró szóó rendeettervezetben fgatakat efgadja. 2. A Képviseő-testüet fekéri a pgármestert, hgy a döntésrő Budapest Fővárs főpgármester-heyettesét írásban tájékztassa. Határidő: Feadatkörében érintett: január 21. a pgármester a gazdasági és fejesztési szakterüetért feeős apgármester a Gazdasági és Pénzügyi Irda vezetője 2

3 BU ~r Pénzügyi Főpgármester-heyettes ikt. szám: FPH 039/1-1/2012 tárgy: A Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek évi megsztásáró szóó rendeettervezet egyeztetésre megküdve: a kerüeti önkrmányzatk pgármestereinek a a kerüeti önkrmányzatk képviseőtestüeteinek ELŐTERJESZTÉS a Közgyűés részére Tisztet Közgyűési A heyi önkrmányzatkró szóó többször módsíttt évi LXV. törvény (tvábbiakban: Ötv.) január 1-éig még hatáys 64. {5) bekezdése értemében a Fővársi Önkrmányzatcit és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek megsztásának mikéntjét a fővársi önkrmányzat és a. kerüeti önkrmányzatk közöti frrásmegsztásró szóó többször módsíttt évi CXXXIII. törvény (tvábbiakban: Fmt.) szabáyzza. Az Fmt. szabáyzása a évi frrásmegsztáshz képest a évi frrásmegsztásra vnatkzóan nem vátztt 1. Az ÁSZ évi frrásmegsztási rendeetre vnatkzó feüvizsgáata Az Fm t. 8. ( 1) bekezdésének megfeeően az Áam i Számvevőszék ben is feüvizsgáta a Fővársi Önkrmányzat aktuáis frrásmegsztási rendeetét A 8. (2) bekezdése szerint a vizsgáat megáapítása A. Magyarrszág évi kötségvetését megaapzó egyes törvények módsításáró szóó évi CLXVI. törvényben az Országgyüés efgadta az Fm t. 6. (1) bekezdésének módsítását. A módsíttt (1) bekezdés szerint:.a kerüeti önkrmányzatkat megiető részesedés fesztásakr azn feadatk önkrmányzati kötségvetési beszámó szerinti bázisévi, a feadatmutatók aapján az átagkötségek figyeembevéte1évet számíttt működési kiadás aibó, ameyekhez a közpnti kötségvetés nrmatív hzzájáruást nyújt, e ke vnni a számíttt kiadáskhz kapcsódó nrmatív hzzájáruás összegét, és a küönbséget a nrmatív hzzájáruásk arányában ke megsztani a kerüeti önkrmányzatk között. "A módsítás január 1-tö hatáys, de a törvény nem rendekezik küön arró, hgy mey évi frrásmegsztásra ke eőször akamazni. Tekintette az Fmt.-ben nevesített, a mindenkri frrásmegsztás eőkészítésére vnatkzó, knkrét végrehajtási határidöket is tartamazó és garanciáis jeegű szabáykra, a évi frrásmegsztás vnatkzásában- a któber 31-ei és nvember 15-ei eső végrehajtási dátumkat is figyeembe véve- ez a törvénymódsítás még érteemszerűen nem akamazható Budapest. Vársház utca ievécim 1840 Budapest!teefn fax: j e-maii: \! dp""tt -

4 2 aapján végrehajtandó krrekciók összegéve a évi frrásmegsztást módsítani ke. Az ÁSZ a év fyamán efytattt vizsgáatró szóó jeentését 2011 decemberében küdte meg. A vizsgáat egfntsabb megáapításai 4 pntban fgahatóak össze: 1. Az ÁSZ észrevéteezte, hgy a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat együttesen megiető részesedés számításáná kiinduó adatként nem az ÁSZ áta a évi frrásmegsztási rendeet feüvizsgáata srán krrigát arányk ettek figyeembe véve. Ennek következtében a évi frrásmegsztási rendeetben a kerüeti önkrmányzatkat megiető összeg 379 miió Ft-ta aacsnyabbra adódtt. 2. A bázisévi működési kiadásk vizsgáata srán az ÁSZ kiegészítette a figyeembe vehető kiadásk körét az., Üdütetés" szakfeadatn eszámt összegekke, ugyanakkr a kiegészítő, a kisegítő és a váakzási tevékenységekhez kapcsódó szakfeadatkn eszámt kiadáskat, mive azkhz nem jár nrmatív támgatás, kivette ebbő( a körqő. Ennek eredményeként a kerüetek összes működési kiadása vaamint működési kiadási frráshiánya 600 miió Ft-ta növekszik a évi eredeti háttérszámításkhz képest. 3. A háttérszámításkban az áandó népesség adatáná nem az áandó akheye rendekező természetes szeméyek száma, hanem a évi kötségvetési törvényben a nrmatív hzzájáruásk összegének meghatárzásáná akamaztt KEK KH nyivántartása szerinti, 201 O. január 1-jei aksságszám adata szerepe. A fenti 3 hiánysság miatt a évi frrásmegsztás srán végrehajtandó krrekció kerüetenkénti részetezését a 1. szám ú meéket tartamazza., 4. Az ÁSZ vizsgáta az idegenfrgami bevéteek megsztására vnatkzó évi ötv. módsítás végrehajtását is. A módsítás srán az ötv a a következő (4a) bekezdésse egészüt ki:,a heyi idegenfrgami adót a döntésük aapján önáóan bevezető kerüeti önkrmányzatkat az idegenfrgami adóbó, ietve a kapcsódó nrmatív hzzájáruásbó származó szttt bevéteek nem ietik meg." Ebbő következően a frrásmegsztás srán biztsítani ke, hgy a frrásmegsztásba bevnt idegenfrgami bevéteekbő yan kerüet ne részesedjen, amey az idegenfrgami adót közigazgatási terüetén heyi rendeetéve bevezette. Az idegenfrgami adó és a kapcsódó nrmatív hzzájáruás megsztásáak módszerét az Fmt. szabáyzza. E szerint a megsztás az összes frrásmegsztásba bevnt bevéte esztására irányu, azkat egységesen kezei és mind a 23 kerüeti önkrmányzat között fesztja, tehát nem tartamaz az idegenfrgami bevéteek megsztásáva kapcsats küön szabáykat. Az ÁSZ véeménye szerint az Fmt. nrmatív módszerei meett az ötv. 64. (4a) bekezdésének eőírása csak y módn érvényesíthető, ha a frrásmegsztási számításk srán az idegenfrgami bevéteeket a többi frrásmegsztásba bevnt bevétető eküönítetten kezejük és sztjuk fe, mive ebben az esetben biztsítható, hgy az idegenfrgami bevéte csak az azt heyi rendeette be nem vezető. kerüeti önkrmányzatk között, a többi bevéte pedig az összes kerüeti önkrmányzat között kerüjön megsztásra. Az ÁSZ a feüvizsgáat srán több próbaszámítást végzett annak megáapítására, hgy a frrásmegsztási számításk a Fmt. jeenegi szabáyzása aapján (azaz: nem tartamaz küön ejárási szabáykat az idegenfrgami bevéteek megsztására) evégezhetőek-e. A próbaszámításk eredménye szerint a frrásmegsztási számításkat az idegenfrgami bevéteekre eküönítetten csak részben ehet evégezni. Az idegenfrgami bevéteeket meg ehet sztani az Fm t. 6. (1 ), (2), (3) bekezdései szerint, aznban nem ehet érvényesíteni az Fmt. 6. (4) bekezdésében szerepő

5 3 ±2%-s krrekciót. 2 Az ÁSZ a frrásmegsztási rendeet feüvizsgáata srán végzett próbaszámításkat követően megáapíttta, hgy a krrigát részesedési arányk az idegenfrgami bevéteekre, vaamint a frrásmegsztásba bevnt egyéb bevéteekre -a frrásmegsztási törvény megfeeő szabáyzása hiányában - eküönítetten nem vtak megáapíthatók, mive az eőző évben a krrigát részesedési aránykban együttesen jeentek meg az idegenfrgami és az egyéb frrásmegsztásba bevnt bevéteek, tehát a visznyítási aap etérő vt. Az ÁSZ vizsgáati jeentésében rögzítette, hgy a törvényi szabáyzásnak a 4. pntban részetezett hiánysságaimiatt az Fmt. 8. (2) bekezdésében fgat, a évi frrásmegsztásná végrehajtandó krrekció összegét - a részetes számításk srán a kerüeti önkrmányzatk összességét érintő etérések bemutatása eenére - csak az idegenfrgami bevéteek eküönített kezeését biztsító ejárási szabáyk megaktását követően áapítja meg. Az ÁSZ-nak a nemzetgazdasági miniszter és a beügyminiszter, tvábbá a főpgármester és a főjegyző részére tett javasatait a jeen eőterjesztés 2. szám ú meékete tartamazza. Az ÁSZ fenti megáapításainak ismeretében érdemes röviden áttekinteni a Fővársi Önkrmányzat áta a évi frrásmegsztásná akamaztt ejárást: Eső körben az összes megsztandó bevétere ekészüt a frrásmegsztási számítás, ez aapján a részesedési arányk, majd a krrigát részesedési arányk megáapítása. Ezután a krrigát részesedési arányknak az érintett kerüetekre történő akamazásáva (100%-ra átszámításáva) újra sztttuk az idegenfrgami bevéteeket, kihagyva ezútta azn kerüeteket a fesztásbó, ameyek kivetették 2011-ben az idegenfrgami adót. Ez a megdás szószerínti akamazása vt az ötv. 64. (4a) bekezdésének, mey szerint "a heyi idegenfrgami adót a döntésük aapján önáóan bevezető kerüeti önkórmányzatkat az idegenfrgami adóbó, ífetve a kapcsadó nnnatív hzzájárufásbó származó szttt bevéteek nem ietik meg", figyeemme a megsztandó és az szttt bevéteek küönböző jeentésére az időbeiség vnatkzásában. Ezt az ejárást a kerüeti egyeztetések srán egyik önkrmányzat sem kifgásta. A évi frrásmegsztási rendeet eőkészítése Az ÁSZ vizsgáat fetárta a törvényi szabáyzás hiánysságait, de megdást a évi frrásmegsztás vnatkzásában nem adtt. Amennyiben a töjvényi szabáyzás a jövőben megdást ad a jeenegi módszertani hiánysságkra (és teszi ezt visszamenőeges hatáya), akkr a évi és a évi frrásmegsztás újraszámításáva utóag krrigáni ehet majd az egyes kerüeteket megiető bevéteek összegét. Frrásmegsztásnak aznban addig is ennie ke, ezért- az efgadttságra és az összehasníthatáságra is figyeemme- a évi frrásmegsztásná a évi módszertant akamaztuk az ÁSZ áta észrevéteezett - a fenti 1-3. pntkban részetezett - hibák kiküszöböéséve és a évre megáapíttt adatkrrekciókbó adódó módsításk átvezetésével A kiadásk számbavétee Az Fmt. 7. (1)-(2) bekezdése aapján a kerüeti önkrmányzati kötségvetési beszámókban szerepő- a kincstár áta efgadtt- adatkat a Fővársi Önkrmányzat fedgzta, és któber 31-éig kiküdte a kerüeti önkrmányzatknak eenőrzés céjábó. A kerüeti önkrmányzatknak - az eenőrzést követően - nvember 15-éig keett visszaküdeniük az adatapkat. Érdemi észrevétet kizáróag a. kerüet tett. A kerüet azn kérését, hgy a "Közcéú fgakztatás" szakfeadatn évő működési kiadáskat szerepetes- 2 Az Fmt. 6. (4):.Az egyes kerüeti önkrmányzatknak az (1)-(3) bekezdés szerint számíttt részesedési aránya a megszttt frráskbó a tárgyéve megeőző év frrásmegsztásáhz képest maximum 2%-ka nőhet, ietve csökkenhet. A módszer akamazása miatt bekövetkező etérések a frrásmegsztás srán az egyes önkrmányzatk részesedését növeik vagy csökkentik "

6 4 sük a nrmatív hzzájáruássa támgattt feadatk között, jgsnak taátuk, ezért az így javíttt tábázatkat isméteten kiküdtük eenőrzésre. A bevéteek számbavétee A Magyar Köztársaság évi kötségvetését megaapzó egyes törvények módsításáró szóó 201 O. évi CLIII. töivény módsíttta a heyi adókró szóó évi C. törvényt is, átaakítva ezze az idegenfrgami adóra vnatkzó szabáyzást. A módsítás következtében a Fővársi Önkrmányzat csak akkr vezetheti be rendeetéve ezt az adót, ha ahhz minden adóév - így tekintetében is az érintett kerüeti önkrmányzat beeegyezését adja. A frrásmegsztási számításkban ezért úgy számtunk, hgy csak azn kerüetek részesednek az idegenfrgami adóbó és a kapcsódó üdüőheyi hzz:ájáruásbó, ameyek jeezték, hgy az adó bevezetését nem tervezik 2012-ben, és ezt a jgt átengedik a Fővársi Önkrmányzatnak hez képest tvábbi két kerüet - összesen tehát már 14 kerüet - jeezte, hgy saját maga kívánja a heyi idegenfrgami adót kivetni. Ebbő és az adámérték vátzásábó következik, hgy a fővárs egészére - az óvatsság eveit figyeembe véve - mindössze 30 miió Ft idegenfrgami adó ietve az ehhez kapcsódó 45 miió Ft üdüőheyi nrmatíva képezi a frrásmegsztás részét. Azk a kerüeti önkrmányzatk, meyek maguk szedik be az adót, a fővárs áta beszedett összegbő és a kapcsódó nrmatív támgatásbó nem részesünek az ötv. szerint. Egyéb bevéteek vnatkzásában a évi frrásmegsztási rendeet-tervezet a Magyarrszág évi kötségvetésérő szóó évi CLXXXVIII. számú törvényben és a Fővársi Önkrmányzat évi kötségvetési kncepciójában szerepő adatk aapján készüt. A évi frrásmegsztást aapvetően befyásó bevéteek évi aakuásáró a köv,etkezö tábázatban adunk áttekintést: Kimutatás a megsztandó bevéteek évek közötti vátzásáró a fővársi önkrmányzati gazdaság egészében vaamint a fővárs és a kerüetek között Megnevezés Vátzás Index (krrigát tervezett) (tervezett) összege 2012/ Teepüési önk. üzemetetési, igazgatási, sprt- és kuturáis feadatk nrmatív hzzájáruása 4 693, , ,7 147,1% (2012-ben fő X Ft/fő) 2. Üdüőheyi feadatkhz kapcsódó nrmatív hzzájáruás miió Ft 225,0 45,0-180,0 20,0% 3. Átengedett szja (heyben maradó) , , ,5 89,7% e: adóerő-képesség miatti csökkenés , ,5 214,2 99,1% 4. Átengedett szja csökkentés után , , ,3 74,5% Közpnti frrásk összesen (1 +2+4) , , ,6 91,5% 5. Idegenfrgami adó 150,0 30,0-120,0 20,0% 6. parűzési adó , , ,0 95,3% Összesen ( ) , , ,6 94,9% Ebbő: 7. Kerüeti önkrmányzatk , , ,1 94,9% 8. Fővársi Önkrmányzat , , ,5 94,9% 3 Az iparüzési adóerő-képesség jövedeemküönbség mérsékésére gyakrt hatásának krábbi szabáyz-ásábó eredő biznytaanság 2011-tö megszünt azza, hgy tervezésné a tárgyéve t két évve megeőző tényadatka t. ke figyeembe venni.

7 A akheyen maradó SZJA 34 miiárd Ft, a jövedeemdifferenciáódás miatti evnás 23,2 miiárd Ft, így a tényegesen akheyen maradó SZJA 10,8 miiárd Ft, mey az eőző évi 14,5 miiárd Ft-hz képest 3,7 miiárd Ft-s csökkenés! jeent. De sajns összességében is emndható a megsztható bevéteekre, hgy a krábbi évek egyre assuó növekedése ben eőjeet váttt, így azk mintegy 4 miiárd Ft-ta csökkentek az eőző évhez képest, és- mint az a fenti tábázatbó is átható- a tendencia fegyrsut 2012-ben a csökkenés már csaknem 11 miiárd Ft. A tényeges bevéteek aapján pedig a heyzet még rsszabb. A évi frrásmegsztási számításkban a jövedeemküönbség mérsékését érintően összességében 1,7 miiárd Ft jóváírás érvényesíthető, meybő 879,8 miió Ft (53,017%) a frrásmegsztás srán a kerüeti önkrmányzatkat ieti meg. ;j y,,!í a )- v i :v i ti Ft A krrigát részesedési arányk meghatárzása Az Fmt. 6. (4) bekezdése értemében "az egyes kerüeti önkrmányzatknak az (1)-(3) bekezdés szerint számíttt részesedési aránya a megszttt frráskbó a tárgyévet megeőző év frrásmegsztásáhz képest maximum 2%-ka nőhet, ietve csökkenhet. A módszer akamazása miatt bekövetkező etérések a frrásmegsztás srán az egyes önkrmányzatk részesedését növeik vagy csökkentik." Ezt a "tmpítás!" iterációs módszerre végzi a számitógép: több épésben csökkenti a 2%-ná magasabb részesedési arány növekedést eérő kerüetekné a megszttt bevétet és növei azkná, ah a részesedési arány 2%-ná nagybb mértékben csökkent. A krábbi években ezt sikerüt úgy megdani, hgy az asó és a feső krát egyaránt 2% vt. A évi frrásmegsztásná - részben a megsztandó frrásk csökkenése, részben a figyeembe vett szakfeadatk összetéteének jeentős vátzása miatt - ezt csak úgy sikerüt végrehajtani, hgy a 98%-s értékek eéréséhez a feső határt 100,7%-ra keett eszrítani. A 102%-s feső határ tartásáhz az asó határt 97%-ra keett vna csökkenteni, ami már nem fee meg a törvényi eőírásnak. A 100,7% visznt tejesíti azt a kitétet, hgy "maximum 2%-ka/ nőhet". A Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek évi megsztásáró szóó rendeettervezetet az eőterjesztés 3. számú meékete szerint terjesztem eő jóváhagyásra. A évi frrásmegsztás háttérszámításait az eőterjesztés 4.. számú meék.ete tartamazza. A számításk nyc tizedesjegyre kerekítve készütek, de a tábázatkban csak hárm vagy négy 'tizédesjégy van megjeenítve. Az 1. számú függeék tartamazza azkat a szakfeadatkat, ameyeket a kapcsódó nrmatív hzzájáruás miatt figyeembe keene venni a kiadásk számbavéteéné, de nua tejesítés miatt nem szerepeinek a kerüetek évi beszámóiban. A Fmt. 7. (2) bekezdése eőírja, hgy a Fővársi Önkrmányzatnak a tárgyévre vnatkzó rendeettervezetét a kerüeti önkrmányzatk részére véeményezés céjábó a tárgyév január 1 O-éig ke megküdenie, a Fővársi Közgyűésnek a rendeetet január 31-éig ke megaktnia. Jeen eőterjesztést megküdtem a kerüeti önkrmányzatk pgármesterei részére a kerüeti önkrmányzatk képviseőtestüetei véeményeinek kikérése céjábó. Kérem a Tisztet Közgyűést az eőterjesztés megtárgyaására és a frrásmegsztási rendeet megaktására. taanffi ter

8 6 Döntési javasat A Fővársi Közgyűés úgy dönt, hgy: megakqa..../2012. (... ) számú önkrmányza/i rendeeét a Fővársi Önknnányzatt és a kerüei önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek évi megsztásáról Döntéshzata módja: minösített szavazattöbbség Budapest, január,~-,. Láttam: cb.. t.4 főpgármester-heyettes d~-~ Sárádi Kámá főjegyző ~ i! ~-~\$tu ~~ ~ h~j?. -<.~. <fi! '\) 1. p-'- IL-(t/(

9 7 A évi frrásmegsztási számításk ÁSZ vizsgáat megáapításai aapján e végzett krrekciója. számú meéket Ezer Ft Önkrmányzat Az eredeti frrásmegsztásban számíttt részesedés Az 1-3. számú háttértábákban szerepi ö krrigát bevétei adatk a apján számíttt 20. évi részesed és Etérés arány arán y összege %-a %- a összege összege (5-3). I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. x. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OOO 938 5, , , , , , , , : XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. Ker. összesen 3, , , , , , , , , , , , !---..., <,;..

10 8. számú háttértába az. számú meéketzez Háttértába a évi frrásmegsztási számításk krrekciójáhz ( kerekítés miatt ) Ezer Ft Nrmatív hzzájáruásk összegeinek vátzása évi ÁSZ vizsgáat aapján Önkrmányzat frrásmegsztásban módsut nrmatív hzzájáruásk szerepő adatk Etérés (2-3) I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII f51 XIX XX XXI XXII XXIII Ker. összesen t a.j.j 2 r -.

11 9 t hez 2. számú háttértába az. számú meék!ethez Háttértába a évi frrásmegsztási számításk krrekciójáhz ( áandó népesség adatának vátztatása miatt) Ezer Ft évi ÁSZ vizsgáat aapján Önkrmányzat frrásmegsztásban módsíttt szerepő adatk megsztható frrásk Etérés (3-2) = , j - I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII XIII XIV I O 125 XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII Ker. összesen ~<''-~~-\ ! '''

12 3. számú háttértába az J. számú meékethez Háttértába a évi frrásmegsztási számításk krrekciójáhz ( működési kiadásk vátzása miatt) Ezer Ft ÁSZ vizsgáat aapján 201Lévi Önkrmányzat módsíttt frrásmegsztásban működési kiadásk szerepő adatk Etérés (3-2) :.j ) I II III IV V VI VII VIII IX x XI XII XIII XIV. I I XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII Ker. összesen i.,,...,. t ~,, :: :. ' ~. i r : ;.. f í

13 2. számú me/ék/et az eőterjesztéshez <t Kivnat az Áami Számvevőszék a fővársi önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 20. évi megsztásáró szóó decemberében, eőzetesen megküdöttjeentésébő

14 12 Az eenörzés intézkedést igényő megáapításai és javasatai: Az Áami Számvevőszékrő szóó 201L-évi LXVI. törvény 33. () bekezdésében fgatak értemében a jeentésben fgat megáapításkhz kapcsódó intézkedési tervet kötees az eenőrzött szenrezet vezetője összeáítani és azt a jeentés kézhezvéteétő számíttt 30 napn beü az ÁSZ részére megküdeni. Amennytben az intézkedési tervet batáridőben nem.kü!di meg a szervezet, vagy az nem efgadható, az ÁSZ enöke a hivatkztt törvény 33. (3) bekezdés a)-b) pngaiban fgatakat érvényesitheti. a nemzetgazdasági miniszternek és a beügyminiszternek. Az Ötv., a évi kötségvetési törvény, vaamint a frrásmegsztási törvény is hasznáta a nnnatív hzzájáruás fgamat, aznban annak tartama az egyes jgszabáykban etérő vt, amey jgbíznytaanságt eredményez.

15 r. OsSZEGZÓ MEGALUPÍTASOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Javasat: Intézkedjen-a jgbiznytaanság megszüntetése és ajgaka!mazás megkönnyítése érdekében- az Ötv. 64. (3) bekezdés a) pntjában, a frrásmegsztási tönrény 3. c) pn~ában, vaamint a Magyar Köztársaság mindenk.ri éves kötségvetési törvényében fgat nrmatív hzzájáruás fgam tartami egységesítése érdekében. -.2 A frrásmegsztási törvény szabáyzása a tejes frrásmegsztásba bevnt bevéte Fővársi Önkrmányzat és az összes kerüeti önkrmányzat közötti esztására irányu és nem rögzíti az idegenfrgami bevéteek megsztásáva kapcsats szabáykat Az idegenfrgami bevéteek megsztásáná akamaztt árányszámk, vaamint a krrigát részesedési arányk és az ezek aapjáu szgáó számításk heyessége vizsgáatának a jgszabáyi fetéteei nincsenek ejes körűen biztsítva. A tényeges bevéteek kerüeti önkrid.ányzatk közötti fesztásának aapjáu szgáó- a frrásmegsztási törvény 6. (4) bekezdése súrinti- részesedési arányk az idegenfrgami bevéteekbő részesüő kerüeti önkniányzatk, vaamint a többi bevéteibő részesüö összes kerüeti önknnányzat tekintetében eküönítetten nem áapíth.atók meg. Javasat: Kezdeményezze a frrásmegsztási törvényben a) az Ötv. 64. (4) bekezdés b) pntjában szerepö idegenfrganú bevéteek megsztásáva kapcsats egyértemü eijácási szabáyk megaktását, az Ötv. 64. (4a) bekezdésben fgat eőírásk érvényesüése, vaamint az idegenfrgami bevéteek megsztásáná ak.amazandó arányszámk pnts me gá iapitása érdekében; b) a frrásmegsztási törvény a 6. (4) bekezdése szerinti krrigát részesedési arányk számítási módszerének újbói meghatárzását annak érdekében, hgy a tényeges bevéteek kerüeti önkrmányzatk közöti fesztásának aapjáu szgáó részesedési arányk eküönítetten megáapítha!ók egyenek az idegenfcrgami bevéteekbő részesiő kerü!eti önkrmányzatk, vaar.~int a többi bevétebő részesiő ö~szes kerüeti önkrmányz.1t tekintetében. ~ főpgármesternek A Fővársi Önkrmányzat a frrásmegsztási számításkná nem az ÁSZ áta a évi frrásmegsztási rendeet feüvizsgá~ta srán a Fővársi ÖJkrmányzaira és együttesen a kerüeti önkrmányzatkra megáapíttt részesedésekke számt. Ennek következtében a frrásmegsztási rendeetben a Fővársi Önkrmányzat részesedését 46,994% heyett 47,171 %-ban, a kerüeti önkrmányzatk együttes részesedését 53,006% heyett 52,829% ban határzták meg. A hibás részesedési arányk akamazása rniatt a évi frrásmegsztási rendeetben a kerüeti önkrmányzatkat együttesen megieő összeget 379!65 ezer Ft-ta aacsnyabb, a Fővársi Önkrmányzatt megiető összeget ugyanennyive magasabb értékben áapíttták meg

16 14 ÖSSZEGZÓMEGiLL1PiTÁEOK, KÖVETKEZTETÉSEK. JAVASL4TOK Javasat: Biztsítsa, hgy a frrásmegsztási rendeetben szerepő, a Fővársi Önkrmányzatt és együttesen a kenheti önkrmányzatkat megiető - a frrásmegsztási törvény 5. (1)-(2) bekezdései szerint számíttt - részesedések meghatárzásáná az ÁSZ áta az eőző évi frrásmegsztási rendeet feüvizsgáata srán megáapíttt részesedéseket vegyék aapu. Ennek érdekébenintézkedjen-a frrásmegsztási törvény 8. (2) bekezdésére teeintettej -, hgy a jövő évi frrásmegsztási rendeetet az ÁSZ áta megáapíttt etérések figyeembe véteéve akssa meg a Fővársi Önkrmányzat. a főjegyzőnek. A frrásmegsztási háttérszámításk, vaamint a rendeettervezet vezetói eenőrzése frmáis vt, mive annak evégzését a Kötségvetési Tervezési Ügysztáy, a Köitségvetési Szabáyzási Asztáy, vaamint a Jgi Ügysztáy vezetői aáfrásukka igazták, aznban nevezettek nem észrevéteezték, hgy a Fővársi Önkrmányzatt, vaamint a kerüeti önkrmányzatkat együttesen megiető részesedések számításáná - heyteeni -nem az ÁBZ eőző évi megáapítása szer:inti adatt akamazták Javasat: : :: Intézkedjen a frrásmegsztási rendeettervezet és az azt megaapzó frrásmegsztási hátt.érszámításk ekészítése srán arró, hgy a kijeöt vezetők eenőrzési feadataikat tényegesen evégezzék. 2 A szakfeadatk tartamábó kiinduva az ÁJ3Z az eenőrzés srán megáapíttta, h~gy a Fővársi Önknná.nyzat a kerüetenkénti működési kiadásk között az,, Üdütetés" szakfeadatn eszámt összegeket annak eenére nem szerepetette, hgy a frrásmegsztási törvény szerint az üdüőheyi feadatkhz kapcsiódó nrmativ hzzájáruáskka szemben annak kiadásait számba ke venni. A frrásmegsztási háttérszámításkban szerepiö sarkfeadatk megáapításáná nem vette figyeembe az Ám;-. 1 azn rendekezéseit, hgy nem járt támgatás a kiegészítő, a kisegítő és a váakzási tevékenységekhez, ezért a n. - ködési kiadásk között töpb, a frrásmegsztás háttérszámításkban nem szerepetethető szakfeadatn eszámt összegeket is figyeembe vettek. Mive a 20. január 1-j étő hatáyba épett Ámr.rben az ezze kapcsats szabáyzás módsut, ezért az'ász javasatában ezt a vátzást már figyeembe vette. Javasat: A frrásmegsztási rendeettervezet eőkészítésekr gndskedjn arró, hgy a frrásmegsztási számításk srán a keruetenkénti működési kiadásk meghatárzásáná akamaztt szakfeadatk tartami összhangban egyenek a frrásmegsztási törvény 3. c) pntjában fgat nrmatív hzzájáruáskka, és ne vegyenek figyeembe yan, a szabad kapacitá~ hasináását cézó, nem hasznszerzés céjábó végzett aaptevékenység, vaamint vátajk. si tevékenység eszámására szgáó szakfeadatt, ameyekhez az A.mr. 2!2. (6) és '- / bekezdései szerint támgatás nem számható e. 3 Az áuandó népesség adatáná a Fővársi Önkrmányzat nem a frrásmegsztási törvén) meghatárztt áandó népesség számát, hanern a 20 J. évi kötségvetési törvényben, a matív hzzájáruásk összegének meghatárzásáná akamaztt KEK KH nyivántart~ 1 szerinti, 20 O. január!-jei áandó aksságszám adatát vette figyeembe. Javasat: 17

17 ,,.~ 15. ÖSSZEGZÓ MEGALLAPÍT.ÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Intézkedjen arró. hgy a frrásmegsztási számításkná a frrásmegsztási törvény 3. e) pntjának megfeeő tartamú áandó népesség adatta számj anak. 4. A 20. évi frrásmegsztási rendeet az akamaztt sz.fu:nitási módszer miatt az Ötv. 64. ( 4a) bekezdésének rendekezéséve eentétes vt, mive az idegenfrgami bevéteeket eőször nem csak az idegenfrgami adót be nem vezető kerüetek, hanem az összes kerüet között szttták meg. Javasat: A frrásmegsztási rendeet törvényességének biztsítása érdekében intézkedjen arró, hgy az azt megaapzó frrásmegsztási háttérszámításk ekészítése srán- az Ötv. 64. (4a) bekezdésében fgatakra tekintette - az idegenfrgami bevéteeket csak az idegenfrgami adót be nem vezető keriiietek között ss?ák meg. 1!! i. t j

18 16 3. számú meéket az eőtej"esztéshez Budapest Fővárs Önkrmányzat Közgyűésének..../2012. (... ) önkrmányzati rendeete a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek évi megsztásáró ;:!!

19 17?Z Budapest Fővárs Önkrmányzat Közgyűésének... /2012. (... )önkrmányzati rendeete a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek évi megsztásáró Budapest Fővárs Közgyűése Magyarrszág Aaptörvénye (2011. ápriis 25.) 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt jgaktói hatáskörében és a fővársi önkrmányzat és a kerüeti önkrmányzatk közötti frrásmegsztásró szóó évi CXXXIII. törvény 2. -ában meghatárztt feadatkörében ejárva a következöket rendei e: A nrmatív részesedési arány vátzása miatti krrekció 1. A fővársi önkrmányzat és a kerüeti önkrmányzatk közötti frrásmegsztásró szóó évi CXXXIII. törvény (tvábbiakban: frrásmegsztásró szóó törvény) 5. () és (2) bekezdésében fgatak szerint a 4. () bekezdéseszerint sztttan megiető bevéteekbőa szeméyi jövedeemadó heyben maradó részébe beeértve a jövedeemdifferenciáódás mérsékése miatti evnás eszámását követően a tárgyévet megeőző évben visszaigényehetö, ietve befizetendö összeget is ben a) a Fővársi Önkrmányzatt 46, %, b) a kerüeti önkrmányzatkat együttesen 53, % részesedés ieti meg. A kerüeti önkrmányzatkat megiető részesedés fesztásakr a frrásmegsztásró szóó törvény 6. -aszerint ke1 ejárni. Az áandó akssághz kapcsódó nrmatív hzzájáruás megsztása 2. A Fővársi Közgyűés () az áandó akssághz kapcsódó nrmatív hzzájáruáskat - kivéve a teepüési önkrmányzatk üzemetetési, igazgatási, sprt- és kuturáis feadataihz kapcsódó nrmatív hzzájáruást- a feadatt eátó önkrmányzatkhz szabáyzza, és a január esejei áandó aksság aapján az önkrmányzatk között sztja meg. (2) a teepüési önk1mányzatk üzemetetési, igazgatási, sprt- és kuturáis feadataira a aksságszám aapján járó 4074Ft/fő mértékű Ft összegű nrmatív hzzájámásbó - e rendeet. a) pntjában meghatárztt részesedés aapján számítva~ Ft-t a Fővársi Önkrmányzathz szabáyz, a fennmaradó Ft-t a kerüeti önkm1ányzatk között sztja meg az. számú meéket 3. szpa szerint.

20 18 A magánszeméyek jövedeemadój ábó- beeértve a jövedeemdifferenciáódás mérsékéséhez kapcsódó krrekciót is - a Fővársi Önkrmányzatt megiető rész, a heyi iparűzési adó, az idegenfrgami adó, vaamint az üdüőheyi nrmatív hzzájáruás megsztása 3. A Fővársi Közgyűés () a magánszeméyek jövedeemadójábó-beeértve a jövedeemdifferenciáódás mérsékéséhez kapcsódó krrekciót is - a Fővársi Önkrmányzatt megiető részt, tvábbá az iparűzési adót e rendeet. a) és b) pntjában meghatárztt arányban sztja meg a Fővársi Önkrmányzat és a kerüeti önkrmányzatk között. (2) az () bekezdés szerinti megsztásnak megfeeően a magánszeméyek jövedeemadójábó a Fővársi Önkrmányzatt, mint teepüési önkrmányzatt megiető - a jövedeemküönbségek mérsékése miatti Ft_ összegű evnássa csökkentett - O Ft összegbő Ft-t a Fővársi Önkrmányzathz, Ft-t- a 2. számú meéket 3. szpaszerint-a kerüeti önk.rmányzatkhz szabáyz. (3) az () bekezdés szerinti megsztásnak megfeeően a jövedeemdifferenciáódás mérsékésének évi eszámásábó a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat együttesen érintő egyszeri Ft összegű krrekcióbó Ftt- a 3. számú meéket 3. szpaszerint-a kerüeti önkrmányzatkhz szabáyz. (4) a tervszinten 30 OOO OOO Ft összegű idegenfrgami adót Ft összegben a Fővársi Önkrmányzathz, Ft összegben a XV-XXIII. kerüeti önkrmányzatkhz szabáyzza, meynek kerüeti önkrmányzatnkénti részesedését (ajántt tervszámait) az 5. számú meéket 3. szpaszerint határzza meg. (5) az üdüővendégek tartózkdási ideje aapján beszedett idegenfrgami adó minden frintjáhz 1,5 Ptiidegenfrgami adófrint mértékű, összesen tervszinten 45 OOO OOO Ft öszszegű üdüőheyi nrmatív hzzájáruásbó Ft-t a Fővársi Önkrmányzathz, Ft összeget a XV-XXIII. kerüeti önkrmányzatkhz szabáyz. Az egyes kerüeti önkrmányzatk részesedését (ajántt tervszámait) az 5. szán1ú meéket 4. szpa szerinti összegekben határzza meg.

21 19 (6) a 184 OOO OOO ezer Ft összegben tervezett heyi iparűzési adóbó a) az e rendeet. a) pntjában meghatárztt részt a Fővársi Önkrmányzathz szabáyzza; b) az e rendeet. b) pntj ában meghatárztt rész megsztását az egyes kerüeti önknnányzatk között a 6. számú meéket 2. szpa szerinti részesedési arányknak megfeeően és 3. szpa szerinti összegekben határzza meg. 4. á a á- e-,z, () A Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önknnányzatkat sztttan megiető bevéteek évi megsztásáró szóó 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendeetnek az Áami Számvevőszék átai feüvizsgáata eredményeként adódó- a évi megszttt bevéteekre vnatkzó, a frrásmegsztásró szóó törvény 8. (2) bekezdése szerinti, egyszeri jeegű- módsításkat kerüetenként a 4. számú meéket tartamazza. (2) Azk a kerüeti önkrmányzatk, ameyek 2012-ben bevezetik az idegenfrgami adót, a Fővársi Önknnányzat áta beszedett idegenfrgami adóbó és a hzzá kapcsódó üdüőheyi nrmatív hzzájáruásbó a bevezetés időpntjátó kezdődően nem részesünek. (3) A 3. (3) bekezdésében és 4. () bekezdésében meghatárztt krrekcióknak a heyi iparűzési adóbó a 6. (7) és (8) bekezdések szerinti utaássa történő végrehajtása következtében kiaakuó végeges részesedéseket - mint a heyi iparűzési adó ajántt tervszámait- a 6. számú meéket 6. szpa tartamazza..a- :k- ~a- Ft- ~ő- :at rv- [nt- SZ- ~at Az det A kerüeti önkrmányzatkhz befyt heyi adó és az ehhez kapcsódó nrmatív hzzájáruás, ietve a gépjárműadó megsztása 5. A kerüeti önkrmányzatk kivetései aapján a kerüeti adóbeszedési számákra január -jétő december 31-éig befyt heyi adó, a heyi adókan beü az üdüővendégek tartózkdási ideje aapján beszedett idegenfrgami adó minden frintjáhz igényehető 1,~ nnnatív hzzájáruás, ietve a gépjárműadó 100%-ban az érintett kerüeti önkm1ányzat kötségvetési bevétee. Végrehajtási szabáyk () A 3. (6) bekezdése szerinti szabáyzást a Fővársi Önkmmányzat számáira hey űzési adó címen január -jétő december 31-éig befyt bevétere kel mazni. 6.

22 20 (2) A Főpgánnesteri Hivatanak havnta, a tárgyhát követő hónap 0-éig ke átutania a heyi iparűzési adót- a 3. (6) bekezdésben szabáyztt részesedési aránynak megfeeően - az önkrmányzatk kötségvetési eszámási számáira, az aábbi etérésse: a) a június hónapban befyt iparűzési adót úgy ke átutani, hgy június 30-án megérkezzen a Fővársi Önkrmányzat és a kerüeti önknnányzatk kötségvetési eszámási szán1áira. b) a december hónapban befyt iparűzési adót úgy ke átutani a Fővársi Önkrmányzat és a kerüeti önkrmányzatk részére, hgy az december 31-én megérkezzen azk kötségvetési eszámási számáira. (3) A 3. (4)-(5) bekezdései szerinti szabáyzást a Fővársi Önkrmányzat idegenfrgami adóbeszedésse kapcsats számáira január -jétő december 31-éig befyt idegenfrgami adóra és a hzzá kapcsódóan igénybe vehető üdüőheyi nrmatív hzzáj áruáskra ke akamazni. (4) A Főpgármesteri Hivatanak: a) havnta, júniusban és decemberben a tárgyhó utsó napján, a többi hónapban a tárgyhát követő hó 5-éig ke a befyt idegenfrgami adót átutania a Fővársi Önkrmányzat kötségvetési eszámási számájára. b) havnta, a tárgyhót követő hó O-éig ke a befyt idegenfrgami bevéte (idegenfrgami adó és a hzzá kapcsódó üdüőheyi nrmatív hzzájáruásk) aránys részét átutania a kerüeti önkrmányzatk kötségvetési eszámási számáira. c) a 30 miió Ft-n feü befyó idegenfrgami adóhz kapcsódó - utóagsan igényehető- nrmatív hzzájáruásbó a kerüeti önkrmányzatkat megiető összegeket a Fővársi Önkrmányzat kötségvetési eszámási számájára érkezést követő 15 napn beü ke a kerüeti önkrmányzatk kötsegvetési eszámási számáira átutania. d) amennyiben e rendeet 5. szám ú meéketében figyeembe vett kerüeti önkrmányzatkn feü más kerüeti önkrmányzatk is bevezetik 2012-ben az idegenfrgami adót, akkr az 5. számú meéketben meghatárztt [esztási aránykat újra ke számnia úgy, hgy az adót bevezető kerüetek részesedése a Fővársi Önkrmányzat áta beszedett idegenfrgami adóbó O% egyen. (5) A kerüeti önkrmányzatknak az e rendeet 5. számú meékete szerinti tervszámkat, vaamint a (4) bekezdés b) és c) pntjai szerint a kötségvetési eszámási számáikra befyó összeget "támgatásértékű működési bevéte"-ként ke a kötségvetéseikben, ietve a beszámóikban szerepetetniük. (6) E rendeet 2. (2) bekezdésében, tvábbá 3. -ában téteesen fesrt megszttt frráskat, kivéve a 3. (3) bekezdésében és 4. () bekezdésében meghatárztt egyszeri krrekciókat - az e rendeetben szabáyzttaknak megfeeően - a kihirdetést követő eső utaásná visszamenőeg kanigáini ke.

23 ;gér (7) A 3. (3) bekezdésében meghatárztt egyszeri krrekciót a heyi iparűzési adó ápriisi utaásáná ke rendezni a 3. számú meéket 3. szpa szerint. A Fővársi Önkrmányzattó evnt összeget a kerüeti önkmmányzatk kötségvetési eszámási számáira ke utani. (8) A 4. () bekezdésében meghatárztt egyszeri krrekciót a heyi iparűzési adó ápriisi utaásáná ke a kerüeti önkrmányzatkka rendezni a 4. számú meéket szerint.?;am i ;fyt Záró rendekezés 7. E rendeet a kihirdetését követő napn ép hatáyba. szá- Jányazk tárgynkr- errfr részét Sárádi Kámánné dr. főjegyző Tarós István fő p gánnester n igéegeket 15 natania. mányrgami : szá 'Zat áime kat, <ra beietve Jn ás :r; krtő eső

24 INDOKOLÁS Átaáns indkás Budapest Fővárs Közgyüése a Fővársi Önkrmányzat és a kerüeti önkrmányzatk közötti frrásmegsztásró szóó évi CXXXIII. törvény (tvábbiakban: frrásmegsztásró szóó törvény) 2. -ában fgatak szerint akt rendeetet a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek évi megsztására. A rendeet a heyi önkrmányzatkró szóó évi LXV. törvényben (tvábbiakban: Ötv.), vaamint a Magyarrszág évi kötségvetésérő szóó évi CLXXXVIII. törvényben (tvábbiakban kötségvetési törvény) meghatárztt szabáyzássa összhangban téteesen rögzíti az Ötv. 64. (4) bekezdésében meghatárztt bevéteek megsztásának arányait és a megszttt bevéteek önkrmányzatnkénti összegeit Részetes indkás Az. a bázisévi nrmatív részesedési aránynak a Fővársi Önkrmányzat és a kerüeti önkrmányzatk közötti vátzásamiatti krrekció mértékét határzza meg a törvényi szabáyzásnak megfeeően..:.' i' '! '. A 2. az áandó akssághz kapcsódó nrmatív hzzájáruáskat a január esejei áandó aksságszám aapján a feadatt eátó önkrmányzatkhz szabáyzza, és az önkrmányzatk között sztja meg, kivéve a teepüési önkrmányzati üzemetetési, igazgatási, sprt és kuturáis feadatkhz kapcsódó közpnti hzzájáruást, meybő az. a) pntja szerinti részesedés a Fővársi Önkrmányzatt ieti meg, a fennmaradó részt az. számú meéket szerint sztja meg a kerüeti önkrmányzatk között. A 3. és a 4. a frrásmegsztásró szóó törvényben fgataknak megfeeően a Fővársi Önkrmányzat és a kerüeti önkrmányzat közötti megsztássa szabáyazza a magánszeméyek jövedeemadójábó - beeértve a jövedeemdifferenciáódás mérsékéséhez és az ÁSZ feüvizsgáathz kapcsódó krrekciókat is - a Fővársi Önkrmányzatt megiető rész, a heyi iparűzési- és idegenfrgami adó, vaamint az üdüőheyi nrmatív hzzájáruásk öszszegeit. Az 5. a kerüeti kivetésű adót és az ehhez kapcsódó nnnatív hzzájáruást, ietve a gépjánuiadót tejes egészében az érintett önkrmányzat kötségvetési bevéteeként szabáyzza. A 6. a végrehajtási szabáykat rögzíti: Az (1)-(2) bekezdések a heyi iparüzési adó eszámási, utajási rendjét tartamazzá~. Ataáns szabáy a tárgyhát követő hó O-éig tö1iénő utaás. Emeett téteesen rögzítésre kerünek az ettő etérő, ietve a fetétehez kötött utaási szabáyk.

25 A (3)-(5) bekezdések az idegenfrgami céú bevéteekke kapcsats tervezési, eszámási, utaási szabáykat tartamazzák. A (6)-(8) bekezdések a rendeet 2. (2) bekezdésében, tvábbá a 3. -ban és 4. - ban téteesen fesrt megszttt frrásknak a krrekcióit szabáyzzák. (6) bekezdés: A frrásmegsztási rendeethatáybaépéséig az érintett bevéteek utaását a Fővársi Közgyűésnek a évi átmeneti finanszírzásró és kötségvetési gazdákdásró szóó önkrmányzati rendeete szabáyzza. A frrásmegsztási rendeet hatáyba épését követően az új, 2012-re vnatkzó szabáyzást visszamenőeg is érvényesíteni ke. (7) bekezdés: A 3. (3) bekezdésében szabáyztt egyszeri krrekció évben a Fővársi Önkrmányzatnáett tejes egészében érvényesítve. Így a pénzügyi rendezés érdekében szükséges, hgy a kerüeti önknnányzatknak járó összeg a Fővársi Önkrmányzattó ápriisban átutaásra kerüjön. (8) bekezdés: A 4. () bekezdésében szabáyztt egyszeri krrekció a kerüetek között, ietve a kerüetek és a fővárs közötti pénzügyi átcsprtsítást jeenti, meyet az iparűzési adó ápriisi utaásáná ke végrehajtani. A 7. záró rendekezésként a hatáybaépés napjátakihirdetés időpntját követő napban határzza meg. ;; :~ e

26 24. szám ú meéket a /2012. ( ) Főv.Kgv.rendeethez A teepüési önkrmányzatk üzemetetési, igazgatási, sprt- és kuturáis feadatkhz kapcsódó nrmatív hzzájáruás kerüeti önkrmányzatk közötti megsztása 2012.évre í i!i ; ~ ' r ;!,, 'i J '.. Részesedési arányk Teepüési önkrmányzatk üzemetetési, igazgatási, sprt-és kuturáis feadatkhz kapcsódó Önkrmányzatk megnevezése * nrmatív hzzájáruás (%) 2 I. kerüeti önkrmányzat 1,5423 II. kerüeti önkrmányzat 5,0762 III. kerüeti önkrmányzat 7,2262 IV. kerüeti önkrmányzat 6,1100 v. kerüeti önkrmányzat 1,4082 VI. kerüeti önkrmányzat 2,5169 VII. kerüeti önkrmányzat 3,3190 VIII. kerüeti önkrmányzat 3,8095 IX. kerüeti önkrmányzat 3,6197 x. kerüeti önkrmányzat 4,7131 XI. kerüeti önkrmányzat 7,2851 XII. kerüeti önkrmányzat 2,9854 XIII. kerüeti önkrmányzat 6,0695 XIV. kerüeti önkrmányzat 7,0459 XV. kerüeti önkrmányzat 5,1299 XVI. kerüeti önkrmányzat 4,1679 XVII. kerüeti önkrmányzat 4,7396 XVIII. kerüeti önkrmányzat 6,5943 XIX. kerüeti önkrmányzat 3,4781 XX. kerüeti önkrmányzat 3,5867 XXI. kerüeti önkrmányzat 4,8860 XXII. kerüeti önkrmányzat 3,2716 XXIII. kerüeti önkrmányzat 1,4190 Kerüeti önkrmányzatk összesen 100,0000 (Ft) i {: ':~ * A részesedések összegeinek kiszámítása 8 tizedesjeggye történt, a meéketeken aznban csak 4 tizedesjegy átható!

27 2. számú meéket a!201 2.( ) Főv.Kgy.rendeethez Az átengedett szeméyi jövedeemadó kerüeti önkrmányzatk közötti megsztása 2012.évre Jási, Részesedési arány szerint Önkrmányzatk megnevezése Részesedési átengedett szeméyi arányk jövedeemadó ii t 914 : } 424 ) ' 915 i t t )7 654 }5 052 Z7 004! (%) (Ft) 2 3 I. kerüeti önkrmányzat 1, II. kerüeti önkrmányzat 5, III. kerüeti önkrmányzat 7, IV. kerüeti önkrmányzat 6, V. kerüeti önkrmányzat 1, VI. kerüeti önkrmányzat 2, VII. kerüeti önkrmányzat 3, VIII. kerüeti önkrmányzat 3, IX. kerüeti önkrmányzat 3, x. kerüeti önkrmányzat 4, XI. kerüeti önkrmányzat 7, XII. kerüeti önkrmányzat 2, XIII. kerüeti önkrmányzat 6, XIV. kerüeti önkrmányzat 7, XV. kerüeti önkrmányzat 5, XVI. kerüeti önkrmányzat 4, XVII. kerüeti önkrmányzat 4, XVIII. kerüeti önkrmányzat 6, XIX. kerüeti önkrmányzat 3, XX. kerüeti önkrmányzat 3, XXI. kerüeti önkrmányzat 4, XXII. kerüeti önkrmányzat 3, XXIII. kerüeti önkrmányzat 1, Kerüeti önkrmányzatk összesen 100, "C==mnti'" teme!' rzm,... _=;; -t~r~.. ITT"iZ ; ~ '< -# ~! ~ ~ i

28 26 3. szám ú meéket a! ( ) Főv.Kgy.1 endeethez Jövedeemdifferenciáódás mérsékéséhez kapcsódó krrekció kerüeti önkrmányzatk közötti megsztása 2012.évre Részesedési arány szerint Önkrmányzatk megnevezése Részesedési a jövedeemdifferenciáódás arányk mérsékéséhez kapcsódó krrekció ( %) (Ft) 2 3 I. kerüeti önkrmányzat 1, II. kerüeti önkrmányzat 5, III. kerüeti önkrmányzat 7,' IV. kerüeti önkrmányzat 6, V. kerüeti önkrmányzat 1, VI. kerüeti önkrmányzat 2, VII. kerüeti önkrmányzat 3, VIII. kerüeti önkrmányzat 3, IX. kerüeti önkrmányzat 3, x. kerüeti önkrmányzat 4, XI. kerüeti önkrmányzat 7, XII. kerüeti önkrmányzat 2, XIII. kerüeti önkrmányzat 6, XIV. kerüeti önkrmányzat 7, XV. kerüeti önkrmányzat 5, XVI. kerüeti önkrmányzat 4, XVII. kerüeti önkrmányzat 4, XVIII. kerüeti önkrmányzat 6, XIX. kerüeti önkrmányzat 3, XX. kerüeti önkrmányzat 3, XXI. kerüeti önkrmányzat 4, XXII. kerüeti önkrmányzat 3, XXIII. kerüeti önkrmányzat 1, Kerüeti önkrmányzatk összesen 100,

29 77 4. szám ú meédet a /2012. ( ) Főv.Kgy.rendeethez ÁSZ vizsgáat miatti krrekció kerüeti önkrmányzatk közötti megsztása 2012.évre Önkrmányzatk megnevezése ÁSZ vizsgáat miatt a kerüet részesedésének krrekciója (Ft) 2 I. kerüeti önkrmányzat II. kerüeti önkrmányzat III. kerüeti önkrmányzat IV. kerüeti önkrmányzat V. kerüeti önkrmányzat VI. kerüeti önkrmányzat VII. kerüeti önkrmányzat VIII. kerüeti önkrmányzat IX. kerüeti önkrmányzat x. kerüeti önkrmányzat ",,_,. - ~ XI. kerüeti önkrmányzat > XII. kerüeti önkrmányzat' XIII. kerüeti önkrmányzat XIV. kerüeti önkrmányzat XV. kerüeti önkrmányzat XVI. kerüeti önkrmányzat XVII. kerüeti önkrmányzat XVIII. kerüeti önkrmányzat XIX. kerüeti önkrmányzat XX. kerüeti önkrmányzat OOO XXI. kerüeti önkrmányzat XXII. kerüeti önkrmányzat XXIII. kerüeti önkrmányzat Kerüeti önkrmányzatk összesen

30 5. szám ú meh;kct a!20 ].( F/Jv.Kgy.rendeetu Az idegenfrgami bevéteek kerüeti önkrmányzatk közötti megsztása és aj á n tt tervszáma 2012.évre Üd üőheyi feadatkhz Az idegenfrgami adó kapcsódó Önkrmányzatk megnevezése Részcsedési arányk megsztása ajántt tervszám nrmatív hzzájáruás megsztása ajántt tervszám (%) (Ft) (Ft). kerüeti önkrmányzat II. kerüeti önkrmányzat III. kerüeti önkrmányzat IV. kerüeti önkrmányzat v. kerüeti önkrmúnyzat VI. kerüeti önkrmányzat VJI. kcriicti önkrmányzat V JI I. kerüeti önkrmúnyzat IX. kericti önkrmányzat x. kerüeti önkrmányzat XI. kerüeti önknnányzat XII. kerüeti önkrmányzat XIII. kerüeti önkrmányzat XIV. kerüeti önkrmányzat XV. XV. kerüeti önkrmányzat kerüeti önkrmányzat 13, , f XVII. kerüeti önkrmányzat 12, XVIII. kerüeti önkrmányzat 17, XIX. kerüeti önkrmányzat 9, XX. kerüeti önkrmányzat 9, XXI. keriieti önkr mányzat 13, XXII. kerüeti önkrmányzat 8, XXIII. kerüeti önkrmányzat 3, Kerüeti önkrmányzatk összesen 100, i

31 250 XIX. kerüeti önkrmányzat 3, ~ 425 XXI. kerüeti önkrmányzat 4, xxn. ke üjeti önkrmányzat 3, "j he: 6. szám ú me/ék/et a /20 J 2. ( J Föv.Kgy.rende!ethez A heyi iparűzési adó bevéte kerüeti önkrmányzatk közötti megsztása és ajántt tervszáma 2012.évre Önkrmányzatk megnevezése Jövedeem- Részesedési differenciáódá Részesedési arány szerinti ÁSZ vizsgáat Heyi iparűzési adó s arán)'ok heyi iparűzési miatti ajántt tervszáma mérsékéséhez adó krrekció kapcsódó (3+4+5) krrekció (%) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) kerüeti önkrmányzat 1, II. kerüeti önkrmányzat 5, III. kerüeti önkrmányzat 7, IV. kerüeti önkrmányzat 6, V. kerüeti önkrmányzat 1, VI. kerüeti önkrmányzat 2, VII. kerüeti önkrmányzat 3, VIII. kerüeti önkrmányzat. 3, ( IX. kerüeti önkrmányzat 3, " x. kerüeti önkrmányzat 4, XI. kerüeti önkrmányzat 7, x u. kerüeti önkrmányzat 2, XIII. kerüeti önkrmányzat 6, XIV. kerüeti önkrmányzat 7, XV. kerüeti önkrmányzat 5, XVI. kerüeti önkrmányzat 4, XVII. kerüeti önknnányzat 4, XVIII. ke1 üjeti önkrmányzat 6, , ~ 738 XX. kerüeti önkrmányzat 3, XXIII. kerüeti önkrmányzat 1, Kerüeti önknm1nyzatk összesen 100, ~ j ~~ :'i ~ ~,& ":<.!\j

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. január 28. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

2. melléklet az előterjesztés-tervezethez

2. melléklet az előterjesztés-tervezethez 2. melléklet az előterjesztés-tervezethez Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének../2014. (...) önkormányzati rendelettervezete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere 'i ---számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Kőbányai Sprtegyesüetek és Sprtszervezetek Szövetsége 2014. évi támgatásának

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '(J[JÍ". szárnú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Trna Cub 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységérő és a 2012.

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Törekvés Sprtegyesüet 2014. évi támgatásának eszámásáró I. Tartami összefgaó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

&t. számú előterjesztés

&t. számú előterjesztés &t. számú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkrmányzat fenntartásában működő óvdák vezetőinek négyéves beszámójáró

Részletesebben

4Z. számú előterjesztés

4Z. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Eőterjesztés 4Z. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat kötségvetésérő, vaamint egyes

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

i (J szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere I. Tartalmi összefoglaló

i (J szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere i (J szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J a v a s l a t a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE pro/to^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 28. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Szita Andrásné adó ügyosztályvezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatot osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Mellékelten küldöm a lll. számú gyermekorvosi körzet, a ViaDoktor Kft. 201 O-es évi beszámolóját sz íves felhasználásra!

Mellékelten küldöm a lll. számú gyermekorvosi körzet, a ViaDoktor Kft. 201 O-es évi beszámolóját sz íves felhasználásra! Viaktr Kft. 2051 Biatrágy, PetőfiS. u. 39. Te.: +36 30 921 0209 E-mai: viadktr@grdit.hu Tisztet Pgármester Úr! Tisztet Egészségügyi és Szciáis Bizttság! Meéketen küdöm a. számú gyermekrvsi körzet, a Viaktr

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE -13 /lo fr BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2017. január 25. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

A Rendelet 13. -a a következő (la) és (lb) bekezdésekkel egészül ki:

A Rendelet 13. -a a következő (la) és (lb) bekezdésekkel egészül ki: Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendeete a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2016. évi kötségvetésérő szóó 3/2016. (II. 19.)

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS az Ökpisz Aapítvány gazdákdása - Az Ökpisz Aapítvány 201 0-2012. évi gazdákdása törvényességének eenőrzésérő 14006 2014. január Áami Számvevőszék ktatószám: V-0351-054/2013.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben