Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület évi támogatásának elszámolásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Törekvés Sprtegyesüet évi támgatásának eszámásáró I. Tartami összefgaó A Törekvés Sprtegyesüet (a tvábbiakban: Törekvés SE vagy Egyesüet) 2014-ben két akamma működési kötségekre összesen 25 miió frint támgatásban részesüt a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzattó (a tvábbiakban: Önkrmányzat).. A támgatásró a Képviseő-testüet a Törekvés Sprtegyesüet eső féévi támgatásáró szóó 61/2014. (IL 20.) KÖKT határzatta döntött, meynek fedezete a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat évi kötségvetésérő szóó 2/2014. (IL 20.) önkrmányzati rendeet 8. meéket 33. sr 3. szpában kerüt biztsításra. A Törekvés SE- Sárvári György enökúr-a támgatás eszámását határidőre benyújttta. A részetes eszámás - a terjedeme miatt - a Pgármesteri Hivata Humánszgátatási Fősztáy Közneveési és Civikapcsati Osztáyán megtekinthető. A támgatás fehasznáása megfee a támgatás céjának és a támgatási szerződésben fgataknak. Az éemiszerre és étkezésre frdíttt nem haadja meg a támgatás 0%-át. A számaösszesítő szerint a támgatás az aábbi kötségnemekre kerüt fehasznáásra:. Szeméyi juttatásk Ft 2. Munkaadót terheő járuékk Ft 3. Szakmai anyag Ft 4. Egyéb készet Ft 5. Igénybevett szgátatásk Ft 6. Rezsi kötségek Ft 7. Kiküdetés Ft Összesen: 12 OOO OOO Ft A pénzügyi eszámás kivnata az eőterjesztés 2. meékete az Egyesüet éetében az átmenet éve vt. A krábbi MÁV, majd áami tuajdnú Törekvés Sprtteep az Önkrmányzat tuajdnába kerüt. A Képviseő-testüet ápriis -jei hatáya étrehzta a Kőbányai Sprtétesítményeket Fenntartó Közpntt, meynek feadata a sprtteep üzemetetése. A étesítményüzemetetési feadatk és kötségek fkzatsan, a szgátatói szerződések megkötését követően kerütek át a Kőbányai Sprtétesítményeket Fenntartó Közpnthz. Ebbő eredően az eső féévben még az üzemetetési kötségek nagy része az Egyesüetné jeentkezett. A támgatásbó 8,4 miió frintt a sprtétesítmény üzemetetési, karbantartási és fenntartási kötségeire frdítttak. A fennmaradó bő a vívók és kerekesszékes vívók részére feszereést vásártak, kifizették a nevezési díjaikat, a versenyeken vaó részvéteüket biztsíttták, vaamint a kiküdetési kötségeiket fedezték. 2. A Törekvés Sprtegyesüet II. féévi támgatásáró szóó 452/2014. (IX. 18.) KÖKT határzat aapján az Egyesüet tvábbi 13 miió frint támgatást kaptt a IL féévi működési kötségeihez.

2 Az eszámás szerint a támgatás fehasznáása megfee a támgatás céjának és a támgatási szerződésben fgataknak A támgatási szerződés 4. pnt e) apntja szerint 3 M Ft - a Törekvés SE támgatási kéremében fgataknak megfeeően - a kerekesszékes ksárabdázók részére egy speciáis 16+ főre átaakíttt kisbusz beszerzési kötségére frdítható. Az Egyesüet a beszerzést 2015 eső féévére haaszttta, ezért a támgatás ezen részét január 15-én, az ügyeti kamatt január 27-én visszafizette az Önkrmányzat részére. A visszafizetéseket igazó átutaási biznyatk az eőterjesztés 3., 4. meékete. A Törekvés SE a fennmaradó 10 miió Ft támgatást az aábbiak szerint hasznáta fe:. Szeméyi juttatásk Ft 2. Munkaadót terheő járuékk Ft 3. Irdaszer Ft 4. Egyéb készet Ft 5. Igénybevett szgátatásk Ft 6. Tvábbi dgi kiadásk Ft Összesen: 10 OOO OOO Ft Az Egyesüet a támgatási szerződésben fgataknak megfeeően 9 miió Ft-t a vívó és kerekesszékes-vívószaksztáy működéséve kapcsatban az edzők bérére és járuékaikra, versenyengedéyekre, nevezési díjakra, edzőtábrra, versenyzésre, sprtfeszereések beszerzésére és kerekesszékes ávány teepítésére frdíttta. Ezze a támgatási ge sikerüt megvaósítaniuk sprtszakmai terveiket és az eséyegyenőség terén váat társadami köteezettségeiket. A fennmaradó miió Ft-t a sprtteep üzemetetési kötségeire frdíttták (közüzemi számák, őrzési szgátatás). A pénzügyi eszámás kivnata az eőterjesztés 5. meékete. Sárvári György enök úr a pénzügyi eszámás meé részetes szakmai beszámót is meéket. Az Egyesüet hét sprtágban biztsít sprtási ehetőséget: a) vívás és kerekesszékes vívás, b) női üőröpabda, c) tájfutás, d) sakk, e) ksárabda és kerekesszékes ksárabda, j) asztaitenisz, vaamint g) tenisz (2014-tő szabadidősprtként). A szakmai beszámó részetesen tartamazza a szaksztáyk évben eért kiemekedő eredményeit. A Törekvés nagy mútú kőbányai sprtegyesüet, igazt sprtóinak étszáma 304 fő, amey a hagymányaihz métó módn fytatja a tevékenységét jeeneg is. A szaksztáykban sprtók rszágs, nemzetközi, viágversenyeken, paraimpiákn vesznek részt, több sprtágban is kimagasó eredményeket érnek e, ezze hzzájáruva a kerüet jó hírneve terjesztéséhez. Az Egyesüet jeentős utánpótáskrú sprtót fgakztat, amive megaapzza, hgy a következő időszakban is fytatádjanak a kiváó eredmények. A Törekvés Kőbánya egyik kiemekedő sprtműheye, ameynek a tvábbi működéséhez jeentős közérdek fűződik. Enök úr köszönetét fejezi ki az Önkrmányzatnak az Egyesüet eismeréséért és pédaértékű támgatásáért, ami nagymértékben hzzájárut a Törekvés SE zavartaan működéséhez és a szakmai munka színvnaának megőrzéséhez. 2

3 A szakmai beszámó az eőterjesztés 6. rneékete. A támgatás eszámásáró szóó döntés a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének Szervezeti és Működési Szabáyzatáró szóó 31/2011. (IX. 23.) önkrmányzati rendeet 2. rneéket 2. pnt 2.1. apntja aapján a Humánszgátatási Bizttság hatásköre. II. Döntési javasat Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének Humánszgátatási Bizttsága meghzza az eőterjesztés. rneékete szerinti határzatt. Budapest, február "D-" Radványi Gábr Törvényességi szempntbó eenjegyzern:. meéket az eőterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének Humánszgátatási Bizttsága.../2015. (II. 17.) határzata a Törekvés Sprtegyesüet évi támgatásának eszámásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének Humánszgátatási Bizttsága a Törekvés Sprtegyesüetnek a évi 25 rniió frint támgatásró szóó eszárneását efgadja. 3

4 J.. t'y\ ctk ~ C/..\.tr ~~c ~-.IG 2:. u. <.-~r J. ~z. me! éket SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)... számú szerződés keretében biztsíttt "Egyesüet M űködési" támgatás fehasznáásáró tf (J.Ijfc./J-r (tf.' 2C) kg.k/ K ~dvc;.mény ezen neve:. Tör~kvés Spr1cgycsükt kkn eszámás Orhánné Kő Katain. ösveáítójának neve, S1.cr Lödés összese: 12 OOO 000,-Ft, EIS/ámandó támgatás. J 2 OOO 000,-Ft EsLámást eenőrilte: Dátum: aáírás: T ámgmó töti ki!.. Szerződéshez E.. meéketként csatt.., E N.., A biznyatt CO N KÖLTSÉGTERV fő!:!.. kiáító (Száító) ~ srai - neve (ehet.. röviditeni) Termék Iszigáitatás.... megnevezése " Kitizetési igazó Száma srszáma Tejesítés dátuma Kitizetés dátuma bznyat száma Száma e (Ft) A számán szerepő bő a támgatás terhére eszámtt Támgató töti ki! kötségterv egyes fő sraiban igényet támgatás Eőző részetek eszámásáb an efgadtt Támgatás ra eszámtösszesen Etérés e J%- a 1. BÉR 2. BÉR ~:t,t mé~ i jufatii!'hk 3. BÉR 4. BÉR 5. BÉR 6. JÁRULÉK '1unt..aadú-.<t tt'rht.'ő 7 JÁRULÉK jiruh' kk és '\IIH'i~is 8 JÁRULÉK h.u:ájáruási <dó 9 JÁRULÉK 10. JÁRULÉK ~:dmi'jt>r ht ~Jt n,és 01114/ÜZ / OOO 02/14/ÜZ / OOO 03/14/ÜZ / OOO 04/14/ÜZ / OOO 05/14/ÜZ / /UZ / /14/ÜZ / /14/ÜZ / /14/UZ / /14/ÜZ / OOO 466 OOO 466 OOO 466 OOO ,0% ,0% in)da~t'r, n~m<f' :'1n~ fw!"zt'rj.és h:ün~,, f,~yirat ht vt r/( s h;jtú i ~ 1-t Jiían)ag 11 Buéáru Express mü a kés,va 12. OBI ELEM 13 GYŐZTESEK SERLEG 14 ME: DIA MARKT TRAFÓ 15 MAG MA AOUA 12 MM 16. POLIFOAM SZALAG 17 GYŐZTESEK ÉREM 18. FER MA TUBUS 19 SZIL F A BUT OT LAP 20. ME TAL VAS. CSAVAR 21 SZÖGKER VASAK 22 SZÖGKER ANYAG 23. ~R LAK KULCS -,- - '- - BEXOO 1 %0!2 C ~ A SP03 SZ MR SP03-SZ AX-14/ /S da. összesen / i ;: í'-,. t, 7c (. / ~ n,, ' j ,, :-h- ' '., ~.-, ~ /;;;, 100,0%

5 01/.i.V/J;, (i72)&/cr.. Szerzödéshez E.. meéketként csatt -~ -~ A biznyatt Termék N KÖLTSÉGTERV fö kiáító (Száító) Kitizetési igazó "' f! Iszigá Itatás Száma srszáma Tejesités dátuma Kitizetés dátuma B neve (ehet bznyat száma srai.. "' megnevezése röviditeni) "' Száma e (Ft) A számán szerepö bő a támgatás terhére eszámt kötségterv Eőző egyes fö részetek Támgatás ra sraiban eszámásáb eszámt- igényet an efgadtt összesen támgatás Támgató töti ki! Etérés e %- a 24. ÁZSIÓ ABLAK TÖRL Ö LAPi> EURÓ RAGASZTÓ SZLA SZÖGKER CSAVAR MIXVILL FÉNYCSÓ SZ OBI CSAVAR MOLNÁR TISZTÍTÓSZER TEAM BT IZZÓK SOS METAL KARMANTYÚ, CSÖ 197/ ~z.;1kmai anyag 32. TEAM BT IZZÓK PF TRADING CSAPTELEP 20-00/ DE J MARK TEMADU R T AUTÓ-SYSTEM AKKU PF TRADING FOGANTYÚ 20-22/ EURO TISZTÍTÓSZER SZLA , j... [,,!d, ü tárgyi t..,ij-()1 q,!)i b k(,;rt"t 38. MIXVILL IZZÓK SZ ZÁR-LAK KULCS 05005/S MOFÜ-GÉP ADALÉK SRICK-KER MÉSZ MEDIA MARKT PORZSÁK ZÁR-LAK KULCS 04916/S SZIL-FA FENYÖ LÉC SRICK-KER MÉSZ MOFÜ-GÉP DAMIL FESSN ECSET A OBI DÍSZLÉC RAGASZTé A PBT feszereés ~6~ SZERCO teszereés '.4() ' HERVIS feszereés A SZE.RCO feszereés ~ SPORTDIREKT feszereés ' 4DJ?8 ~~ " 59 MARATHON feszereés 103, < 'J MARATHON feszereés , SZE RCO feszereés SZERCO teszereés C SZERCO tetszereés SZERCO feszereés ~ PBT feszereés KOVÁCS ISTVÁN feszereés da, sszesen OOO 13 OOO OOO 5 OOO OOO 14 OOO OOO 58 OOO OOO 21 OOO OOO 600 OOO ""-~ ~ ;.:: - -~- - -.:::. / / /- -;>! /ü - t.{),, c-.-,,/~"""::i, " #ÉRTÉK' #ÉRTÉK! n,-,.,_<:~ - ~' ' :,.;: v r t 1.., ;; 1'.v"' ''...,' :\;

6 -~- ~~ "- "(1-:"~//,. n.,'),: -,/ T ' - '.-..J- 1 ' _, :!.. i / (\,./,_. :... / v'/.'\,../...-, t,. '' ~ ' '-.. Szerződéshez E.. meéketként csatt ~ -~ A biznyatt KÖLTSÉGTERV fő!:! ~ kiáító (Száitó) B neve (ehet u röviditeni) srai.. "' megnevezése "' Termék Iszigáitatás Száma srszáma Tejesités dátuma A számán szerepő bő a K ifizetést igazó Száma támgatás Kitizetés dátuma bznyat száma e* (Ft) terhére eszámt Támgató töti ki! kötségterv Eőző egyes fő részetek Támgatásra Etérés sraiban eszámásáb eszámt e J%- igényet an efgadtt összesen a támgatás 67. PBT feszereés CSEH-MART JAVÍTÁS MVSZ LEGAZOLÁS FÖVÁROSI BELÉPÖ FÖVÁROSI BELÉPÖ TOROCKO ÉTKEZÉS WROCLAWIANIE NEVEZÉS 244/E/ LIONS SA SZÁLLÁS /03/ MVSZ LOCENC TERRAS SA SZÁLLÁS TERRASSA NEVEZÉS 1714/ MVSZ ÁTIGAZOLÁS MVSZ LICENC CSEH-MART JAVÍTÁS CL UBUL NEVEZÉS CAMPANL E SZÁLLÁS HOTEL SZÁLLÁS HOTEL SZÁLLÁS ig( nyht ' 't 85. MEDIACENTER TÁRHELY 3355/ SJHig~Í :-ti á.-.nk 86. MVSZ LEGAZOLÁS 58/ MVSZ RÉSZVÉTEL KTG 63/ MVSZ TAGDÍJ 119/ MVSZ RÉSZVÉTEL KTG 156/ MVSZ RESZVÉTE L KTG 193/ MVSZ RÉSZVÉTEL KTG 198/ MVSZ RÉSZVÉTEL KTG 197/ KÁTAI SZEMÉ T KK/ KÁTAI SZEMÉ T KK/ ÖRMESTER ÖRZÉS 1957/VB/ ÖRMESTER ÖRZÉS 90/VB/ VILL IMPEX KOSARAS AUTÓ ~ UJAUTÓKERES PARKFENNT i' RT ÁS 2014/ TV VÍZVEZETÉKSZERE KECSKE ME TI NEVEZÉS BELICZAY SPORT SZ O GÁL T A ÓBUDAI BÉRt ETI DÍJ ;..;.,.;.Iii Ú" r ;rhúrj;)~ kid... q,! i ~ 103 FÖV VÍZ VÍZ CSATORNA CSATORNA 63372SZC FÖGÁZ GÁZ FÖGÁZ GÁZ Föv viz ViZ MÁV "- ÁRAM / OOO 57 OOO OOO 2 OOO OOO 70 OOO OOO 23 OOO 003/ / OOO 15 OOO :,s ~~2S 'QtJ/ , OOO 50 OOO OOO 480 OOO - '~83186 I141n 117 OOO 177 OOO - 005, _IJC)_~I ' > da. ös~zesen ,0% ,0% - i u ". / ;: ) /7:7: '-> //-t. " <<>' <...,(-,, /;: :<J' "' t,~'t f:

7 ~-.,,//!_//. ',, -' 1.::_ur~- ;"...- 1/..,.. ~ \...' A számán.. szerepc5 kötségterv Eözc5 Szerzödéshez E.. A biznyatt bő a egyes fc5 részetek Támgatás ra Etérés Termék Támgató N KÖLTS ÉG TERV 16 kiáitó (Száitó) Kitizetési igazó Száma támgatás sraiban eszámásáb eszámt- e %~ -"' ~ Iszigáitatás Száma srszáma Tejesités dátuma Kitizetés dátuma töti ki! B neve (ehet bznyat száma e (Ft) terhére igényet an efgadtt összesen a sra1.. U) megnevezése U) rövidieni eszámt támgatás u meéketként csatt ~ -~ F:nt'rgia 109 CSATORNA CSATORNA 78629SZC / CSATORNA CSATORNA 13053SZC / FÖVVÍZ VÍZ / MÁV ÁRAM / MÁV ÁRAM / FÖGÁZ GÁZ / CSATORNA CSATORNA 44914SZC / FÖVVÍZ viz / FÖV VÍZ VÍZ / MÁV ÁRAM / MÁV ÁRAM / MÁV ÁRAM / ' FÖGÁZ GÁZ / FÖGÁZ GÁZ / GO 4TRAVEL- JEGY GOF ORP01254i OOO 160 OOO KIKULDETÉS KIKULDETÉS KIKULDE:TÉS KIKULDETÉS KIKULDETÉS KIKÜL DE TÉS ut:t.r:í~. h:h.f. D. ~.S 130 KIKÜLDETÉS KIK UL DET ÉS KIKULDE.TÉS KIKÜL DE TÉS KIKÜL DET ÉS KIKULDETÉS KIKULDETÉS _,/J)/~-;/- ".,; 1é> '1-i../ - 100,0% _,_. - '" Összesen -, , 2 OOO OOO A fa v1sszatgényés esetén a száma e" szjjban az Afa nékup ett; sszeget ke szerer,f-retnt -\tiin> h'the;m''o' kq.:kn'm_ h".~' <Jiam"~~tá,ként cv<<>i kn11 "''~~!! ~ am<>_~a<b 'A'fődé,ben fí>!!ataknak megfeeően knut fehasznáásra. K!Jekntem, hgy a c'att hi7nyatk másata ;u eredetive mindenben!111.'~'1..'~\ L'/Jh.'k..!!:v~~IJuk_ ht)~~ a _j~..~~~ /L'khL n fógatak :11 LT\ ~..;n: L'' pén;iig) i ~s '-Idi\ Itt. i r~.. n.jc:ry~~:}~.~..._~.~ r rr11 ü ruh:k tt:hi";n:d:r-.,, a. kjfjt'é~rc L~" kt\f1\ '~.:k;-..re -. :. :)> -' - IT)~_,"i :c J /v ( / /,.,~ 7; G 7~(,/,,. (cégszerű) aáírás,c~ /~~- 4 da. cisszesen 4

8 ~-.::) rne-tetha:z ~r~ ~u ~. v.. mdékt-t A k)31flt 3 G /1/ 2i A,/;/ SLÁ:vJ LAÖSSZESÍTÖ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)... 7számú szerződés keretében biztsíttt "Egyesüet Működési" támgatás fehasznáásáró /~, /,JftuA ~~ KcdvcimÓ1) C/ctt n cn~ : kkn d>zánh>ás ÖSVL'3IJ ÍIÓJának JL'\'é. Szcr zödés e: szánh>andó tánwgatás '<'\rcbés Spr:gycsukt Orhimné Kö Katain J O OOO OOO,- Ft J O OOO 000,-Ft Támgató töti ki!.vánwást eknörizte: )átum: aáírás: Szerződéshez E., meéketként csatt.., "'.. E KOL GTERV fő "' "' "' ~ srai -.. "' "'.. A biznyatt kiáító (Száító] neve (ehet röviditeni) Termék Iszigáitatás megnevezése Száma srszáma Tejesítés dátuma Kifizetést igazó bzanyat száma Kitizetés dátuma Száma e (Ft) A számán szerepő bő a támgatás terhére eszámt Támgató töti ki! kötségterv egyes fő sraiban igényet támgatás Eőző részetek eszámásáb an efgadtt Támgatás ra eszámtösszesen Etérés e/%- a "f'i yi jurtari1~k mun.,.:adúkat tt rhdő 9 jiuud,,,j. i ~ '711i."iidis 10 h.tn'tj<íru:"si adú 11 t 'mi''t' ht 9t ri s ir, d<~'t'j". n_, n:-11',,n~ ht''t'iji.'':'- 12 ~ Sprtrekám munkabér munkabér munkabér munkabér munkabér munkabér közteher közteher közteher kezteher közteher közteher tagsag1 könyv 07114/V 08114/V 09/14/V 10114/V 11/14/V 12/14/V 07114V 08114/V 09114/V 10;14/V 11/14/V 12114/V SP03-SZ / OOO OOO OOO OOO OOO OOO / / OOO 460 OOO 460 OOO ~ r O'! 100,0% Q! 100,0% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 3 300, 100,0% IJn_\\.f~fiint - - ht vt r:ti s h'1jh, ':'- kt nőan_yag....~:d.. m<ti an~;1g -~~ ~ - ' " t' ' J.j,~ -,,d.. ü tárgyi eszköz, DECATHLON MANUSCHRIPT DECATHLON EUROSCO FELSZERELÉS OKMÁNYTARTÓ FELSZERELÉS FELSZERELÉS S OOO OOO ,0% ' 1 da sszesen: 3

9 - -~-~ ~<-/~Lrt9G// 21!/. j i - -. /'c j 4iQ'2~1 7;' A számán.. szerepő kötségterv Eőző Szerződéshez E.. "" E A biznyatt bő a Támgató.. egyes fő részetek Támgatás ra Etérés me!ék etként csatt N 0/1... N Termék KÖLTSÉGTERV fő kiáító (Száító) Kifizetést igazó Száma támgatás sraiban eszámásáb eszámt- ósszege %- ~ "' Iszigáitatás Száma srszáma Tejesítés dátuma Kitizetés dátuma töti ki! ~ ~ neve (ehet bzanyat száma e (Ft) terhére igényet an efgadtt összesen a srai.. "' megnevezése rövtdíten) eszámt támgatás "' q!)t-fj kt ~.td 18 TACTICAL FELSZERELÉS KOV TACTICAL FELSZERELÉS KOV WEKERLEI GYÓC GYÓGYKÉSZ. A MOLNÁR FESTÉ' RAGASZT O A ORENCO FELSZERELÉS 14-40/ SZERCO SPORT FELSZERELÉS SPORTREKLÉM ÉREM SP03-SZ UHLMANN FELSZERELÉS / OOO 26. SZERCO SPORT FELSZERELÉS FURIES KARB. ANYAG AKMÉ KFT SZIGETELÖ AKM1-SZ PBT FELSZERELÉS AMEGA STUDIO HEVEDER A M/ PBT FELSZERELÉS PBT FELSZERELÉS L DL SZERSZÁM A PBT FELSZEREL ÉS OOO 81 OOO 35 MVSZ ÉREM 251/ OOO 56 OOO - 36 PBT FELSZERELÉS KERTÉSZ PANZIC SZÁLLÁS SZÁLLODA S?OL SZÁLLÁS r- 39 KLK HOTEL SZÁLLÁS F i GK HOTEL SZÁLLÁS ,0% - 41 GK HOTEL SZÁLLÁS ~ - 42 HOTEL REMY SZÁLLÁS TÁRS-95 ÉTTERMI SZOLG GÁTAI RÓBERT BÍRÓI DÍJ OOO 36 OOO 45 MVSZ KTG HOZZÁJÁR 321/ 'J igi'n;h'\d( 46 MNV béreti díj tcúh:itit,i k 80 ÖRMESTER távfeügyeet 6161/VB/ ÖRMESTER távfeugye et 4250!VBI2014? S: KÁTAI huadék gyűjtés KK/000396/ L' MÁV Zrt áram 'niít;b kid"( ~t i - 84 MÁV Zrt áram MÁV Zrt áram ' ~}6 ~ MÁV Zrt áram ? MÁV Zrt áram ' Föv Víz. víz ' MÁVZrt késedemi kamat ö t;i k1kud k1kud S ~ kikúd da, összesen 3

10 I~/J4 ft9g/! /m/jr.jíi A számán.. szerepő kötségterv Eőző Szerződéshez E...., E A biznyatt bő a egyes fő részetek Támgatásra Etérés meéketként csatt N... Termék Támgató <> N kiáító (Száító) Kifizetést igazó Száma támgatás sraiban eszámásáb eszámt- e %- KÖLTSÉGTERV ő!:: () Iszigáitatás Száma srszáma Tejesités dátuma Kitizetés daturna töti ki! ~ - neve (ehet bzanyat száma e (Ft) terhére igényet an efgadtt összesen a srai.. () megnevezése () rövidíten1) eszámt támgatás u 50 k1kud k1kud k1kud k1kud k1kud kiküd k1kud kikud k1kud MVSZ NEVfZÉS OOO 18 OOO 60 MVSZ LICENC MVSZ LEGAZOLÁS DÍJA OOO 2 OOO,ithhi dgi 62 MVSZ NEVEZÉS OOO 36 OOO..i:-~d:buk (:-tdúk. díj:-tk. 44 MVSZ VERSENYENGEDÉL 263/ / iJ..ückté~) 64 MVSZ LEGAZOLÁS DÍJA OOO 9 OOO - #HIV! f 65 MVSZ ÁTIGAZOLÁS DÍJA f- 66 MVSZ E IGAZOLÁS DÍJA OOO MVSZ NEVeZÉS 34536/ TERÉZVÁROSI NEVEZÉS OOO 15 OOO - 69 TERÉZVÁROSI NEVEZÉS CSOMORKÁNY NEVfZÉS OOO 35 OOO 71 CSOMORKÁNY NEVUÉS t 2 MVSZ NE VEZES OOO 55 OOO 73 SZIGETSZENTM NEVéES OOO 45 OOO 74 TERÉZVÁROSI NEVeZÉS TERÉZVÁROSI NEVeZÉS OOO 5 OOO 76 CSOMORKÁNY NEVEZÉS TERÉZVÁROSI NEVEZÉS ~- He RÉZVÁROSI NEVfZÉS OOO 30 OOO,-g MVSZ vers~nyengedéy ~ 3 OOO 3 OOO. -.. Összeseni i 10 i Afa-v,sszaigényés esetén a "'Szama e" szpt-an az Aa néku1 (nettó) et ke szerepe1etnr,\uinrtt kcdv.mt'\uc k11ckntcm. h?\ a amnu;h;i,;ként cs7ámnt kntj ö,;s1cg a támnga1<i",;7cr;ödésben fgataknak megfeeöen keru it khas/.náásra. Krjcentcm, hgy a csatt hu.nyatk másatai a7 eredetive mindcnbcn ~.'.~\.'~~ '/.'k. i!c:/r >_1uk. ho? Y a jcu\ /!, he n f(rgatak a/ c' "\ ' \ C' rc'11/üg) i és ' :i\ IIL'Ii "'cdkúé,::ck s;crin kltüick fchavna:hr a., ti;'é'fc t's k1\1\' r e< r C ~~-~~i ab!s: éí.7] ( /i~) _(11-/?/70 YL - / (cegszerü) aáírás 3 da összesen 3

11 tpbank BP.FÓV.X.KER.KÓBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Eectra Crprate Banking -Tranzakció,1 Frgam típusa egbízó Megbízó neve Megbízó számaszáma Megbízó bank Tranzakció heye Közemény sszeg Esedékesség napja Könyveés Könyveés dátuma Narratív Jóváírás 304+ FT ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA TÖREKVÉS SPORTEGYESÜLET OTP Budapesti r., X. Kőrösi ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) EB támgatás visszafizetése 3 OOO 023, /01/ /01/15 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) Összeg 3 OOO 023,00 HUF Értéknap/Terheési nap 2015/01/15 Csma sétány \ -==-~~ "'-~~

12 tpbank BP.FÖV.X.KER.KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Eectra Crprate Banking -Tranzakció1 Frgam típusa Megbízó Megbízó neve Megbízó számaszáma Megbízó bank Tranzakció heye Közemény Összeg Esedékesség napja Könyveés Könyveés dátuma Narratív Jóváírás 304+FT Értéknap/Terheési nap 2015/01/26 ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA TÖREKVÉS SPORTEGYESÜLET OTP Budapesti r., X. Kőrösi Csma sétány ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) EB fe-nem-hszná támgatás vis szafizetése kamat , /01/ /01/26 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) ,00 HUF

13 A Törekvés SE szakmai beszámója a sprtmzgami évrő. Sprtegyesüetünk működése tekintetében jeentős vátzás történt év srán. Az egyesüet áta béreti jgviszny aapján hasznát MÁV tuajdnú sprtingatan a Kőbányai Önkrmányzat birtkába kerüt. Az egyesüet étesítmény üzemetetési, karbantartási és fenntartási feadatai az eső féév srán fyamatsan csökkenve meg szűntek, mive az Önkrmányzat ütemezetten átvette a tuajdnba kerüéssei együtt járó köteezettségeket is. Az átmeneti időszakra biztsíttta azt a pénzeszközt, amey a Törekvés SE szerződésbei feadatainak tejesítéséhez és a étesítmény zavartaan működésének finanszírzásáhz aapvetően szükséges vt. Az idén fennáásának 115. évébe épő sprtegyesüet jeeneg hat szaksztáyban (vívó 130 fő, ksárabda 120 fő, asztaitenisz 10 fő, sakk 12 fő, tájfutó 18 fő, női üő röpabda 14 fő) összesen: 304 fő eigazt sprtóva működik versenyszerűen. A tenisz szaksztáy tömegsprt jeegge támgatja a kerüetben akók sprtási igényét és szabad1dejük kuturát körümények közötti etötését. Az ésprtt képviseő vívó és kerekesszékes vívó szaksztáyt kiemeten támgatja a Kőbányai Önkrmányzat, ezért a működésükrő és eredményeikrő készített beszámót küön csatjuk A szaksztáyró részetes infrmációk a yvww.trekvesvivas.hu hnapn vashatók. Versenysprt tekintetében szintén jeentős értékű a évben kerekesszékes szakágga kibővüt ksárabda szaksztáy. A 120 fős versenyzői ámány meett Budapesten a egtöbb mini és gyermek krsztáyú sprtóva rendekeznek. Hat krcsprtban (U11 mini, U12 gyermek, U13 tini, US serdüő, U 7 kadet, U19 junir) és fenőtt női-férfi amatőr csapatkka versenyeznek küönböző bajnkságkban. A hét (7) fös edzői kőr jó feépített és összehangt edzéstervek aapján végzi munkáját. Eismert utánpótás neveő szaksztáy és nagy energiát frdítanak a fejesztésre, vaamint az értétek ápására, megőrzésére. Hárm kerüetben (XVIII., XX., XXIII.) 12 átaáns iskáva működnek együtt a ksárabda sprtág terjesztése és az ifjú tehetségek fetárása érdekében. Már 5. éve rendezik meg az egész tanévre szóó "Törpia Kupa" 8 frduás verseny srzatt, meyen frduónként csapat vesz részt, mintegy játékssa. A Magyar Paraimpiai Bizttság eső akamma a 2013/2014-es idényben írta ki a magyar kerekesszékes ksárabda bajnkságt, amit a Törekvés SE csapata sikeresen megnyert. Az egyesüetné nevekedett játéksk köz ü van az USA-ban tanuó és ksárabdázó, vaamint több yan sprtó, akik a hazai NB 1/A bajnkságban szerepenek. A 2013/2014-es idényben egy- egy fenőtt női és férfi amatőr csapatt is indítttak a BP. bajnkságn.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Új önkormányzat bagon

Új önkormányzat bagon 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 11. szám 2014. november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 1956. október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk.

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

. L/. számú előterjesztés

. L/. számú előterjesztés . L/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a White Sharks Hockey Club 2014. évi támogatásának elszámolásáról

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben