Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület évi támogatásának elszámolásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Törekvés Sprtegyesüet évi támgatásának eszámásáró I. Tartami összefgaó A Törekvés Sprtegyesüet (a tvábbiakban: Törekvés SE vagy Egyesüet) 2014-ben két akamma működési kötségekre összesen 25 miió frint támgatásban részesüt a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzattó (a tvábbiakban: Önkrmányzat).. A támgatásró a Képviseő-testüet a Törekvés Sprtegyesüet eső féévi támgatásáró szóó 61/2014. (IL 20.) KÖKT határzatta döntött, meynek fedezete a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat évi kötségvetésérő szóó 2/2014. (IL 20.) önkrmányzati rendeet 8. meéket 33. sr 3. szpában kerüt biztsításra. A Törekvés SE- Sárvári György enökúr-a támgatás eszámását határidőre benyújttta. A részetes eszámás - a terjedeme miatt - a Pgármesteri Hivata Humánszgátatási Fősztáy Közneveési és Civikapcsati Osztáyán megtekinthető. A támgatás fehasznáása megfee a támgatás céjának és a támgatási szerződésben fgataknak. Az éemiszerre és étkezésre frdíttt nem haadja meg a támgatás 0%-át. A számaösszesítő szerint a támgatás az aábbi kötségnemekre kerüt fehasznáásra:. Szeméyi juttatásk Ft 2. Munkaadót terheő járuékk Ft 3. Szakmai anyag Ft 4. Egyéb készet Ft 5. Igénybevett szgátatásk Ft 6. Rezsi kötségek Ft 7. Kiküdetés Ft Összesen: 12 OOO OOO Ft A pénzügyi eszámás kivnata az eőterjesztés 2. meékete az Egyesüet éetében az átmenet éve vt. A krábbi MÁV, majd áami tuajdnú Törekvés Sprtteep az Önkrmányzat tuajdnába kerüt. A Képviseő-testüet ápriis -jei hatáya étrehzta a Kőbányai Sprtétesítményeket Fenntartó Közpntt, meynek feadata a sprtteep üzemetetése. A étesítményüzemetetési feadatk és kötségek fkzatsan, a szgátatói szerződések megkötését követően kerütek át a Kőbányai Sprtétesítményeket Fenntartó Közpnthz. Ebbő eredően az eső féévben még az üzemetetési kötségek nagy része az Egyesüetné jeentkezett. A támgatásbó 8,4 miió frintt a sprtétesítmény üzemetetési, karbantartási és fenntartási kötségeire frdítttak. A fennmaradó bő a vívók és kerekesszékes vívók részére feszereést vásártak, kifizették a nevezési díjaikat, a versenyeken vaó részvéteüket biztsíttták, vaamint a kiküdetési kötségeiket fedezték. 2. A Törekvés Sprtegyesüet II. féévi támgatásáró szóó 452/2014. (IX. 18.) KÖKT határzat aapján az Egyesüet tvábbi 13 miió frint támgatást kaptt a IL féévi működési kötségeihez.

2 Az eszámás szerint a támgatás fehasznáása megfee a támgatás céjának és a támgatási szerződésben fgataknak A támgatási szerződés 4. pnt e) apntja szerint 3 M Ft - a Törekvés SE támgatási kéremében fgataknak megfeeően - a kerekesszékes ksárabdázók részére egy speciáis 16+ főre átaakíttt kisbusz beszerzési kötségére frdítható. Az Egyesüet a beszerzést 2015 eső féévére haaszttta, ezért a támgatás ezen részét január 15-én, az ügyeti kamatt január 27-én visszafizette az Önkrmányzat részére. A visszafizetéseket igazó átutaási biznyatk az eőterjesztés 3., 4. meékete. A Törekvés SE a fennmaradó 10 miió Ft támgatást az aábbiak szerint hasznáta fe:. Szeméyi juttatásk Ft 2. Munkaadót terheő járuékk Ft 3. Irdaszer Ft 4. Egyéb készet Ft 5. Igénybevett szgátatásk Ft 6. Tvábbi dgi kiadásk Ft Összesen: 10 OOO OOO Ft Az Egyesüet a támgatási szerződésben fgataknak megfeeően 9 miió Ft-t a vívó és kerekesszékes-vívószaksztáy működéséve kapcsatban az edzők bérére és járuékaikra, versenyengedéyekre, nevezési díjakra, edzőtábrra, versenyzésre, sprtfeszereések beszerzésére és kerekesszékes ávány teepítésére frdíttta. Ezze a támgatási ge sikerüt megvaósítaniuk sprtszakmai terveiket és az eséyegyenőség terén váat társadami köteezettségeiket. A fennmaradó miió Ft-t a sprtteep üzemetetési kötségeire frdíttták (közüzemi számák, őrzési szgátatás). A pénzügyi eszámás kivnata az eőterjesztés 5. meékete. Sárvári György enök úr a pénzügyi eszámás meé részetes szakmai beszámót is meéket. Az Egyesüet hét sprtágban biztsít sprtási ehetőséget: a) vívás és kerekesszékes vívás, b) női üőröpabda, c) tájfutás, d) sakk, e) ksárabda és kerekesszékes ksárabda, j) asztaitenisz, vaamint g) tenisz (2014-tő szabadidősprtként). A szakmai beszámó részetesen tartamazza a szaksztáyk évben eért kiemekedő eredményeit. A Törekvés nagy mútú kőbányai sprtegyesüet, igazt sprtóinak étszáma 304 fő, amey a hagymányaihz métó módn fytatja a tevékenységét jeeneg is. A szaksztáykban sprtók rszágs, nemzetközi, viágversenyeken, paraimpiákn vesznek részt, több sprtágban is kimagasó eredményeket érnek e, ezze hzzájáruva a kerüet jó hírneve terjesztéséhez. Az Egyesüet jeentős utánpótáskrú sprtót fgakztat, amive megaapzza, hgy a következő időszakban is fytatádjanak a kiváó eredmények. A Törekvés Kőbánya egyik kiemekedő sprtműheye, ameynek a tvábbi működéséhez jeentős közérdek fűződik. Enök úr köszönetét fejezi ki az Önkrmányzatnak az Egyesüet eismeréséért és pédaértékű támgatásáért, ami nagymértékben hzzájárut a Törekvés SE zavartaan működéséhez és a szakmai munka színvnaának megőrzéséhez. 2

3 A szakmai beszámó az eőterjesztés 6. rneékete. A támgatás eszámásáró szóó döntés a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének Szervezeti és Működési Szabáyzatáró szóó 31/2011. (IX. 23.) önkrmányzati rendeet 2. rneéket 2. pnt 2.1. apntja aapján a Humánszgátatási Bizttság hatásköre. II. Döntési javasat Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének Humánszgátatási Bizttsága meghzza az eőterjesztés. rneékete szerinti határzatt. Budapest, február "D-" Radványi Gábr Törvényességi szempntbó eenjegyzern:. meéket az eőterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének Humánszgátatási Bizttsága.../2015. (II. 17.) határzata a Törekvés Sprtegyesüet évi támgatásának eszámásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének Humánszgátatási Bizttsága a Törekvés Sprtegyesüetnek a évi 25 rniió frint támgatásró szóó eszárneását efgadja. 3

4 J.. t'y\ ctk ~ C/..\.tr ~~c ~-.IG 2:. u. <.-~r J. ~z. me! éket SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)... számú szerződés keretében biztsíttt "Egyesüet M űködési" támgatás fehasznáásáró tf (J.Ijfc./J-r (tf.' 2C) kg.k/ K ~dvc;.mény ezen neve:. Tör~kvés Spr1cgycsükt kkn eszámás Orhánné Kő Katain. ösveáítójának neve, S1.cr Lödés összese: 12 OOO 000,-Ft, EIS/ámandó támgatás. J 2 OOO 000,-Ft EsLámást eenőrilte: Dátum: aáírás: T ámgmó töti ki!.. Szerződéshez E.. meéketként csatt.., E N.., A biznyatt CO N KÖLTSÉGTERV fő!:!.. kiáító (Száító) ~ srai - neve (ehet.. röviditeni) Termék Iszigáitatás.... megnevezése " Kitizetési igazó Száma srszáma Tejesítés dátuma Kitizetés dátuma bznyat száma Száma e (Ft) A számán szerepő bő a támgatás terhére eszámtt Támgató töti ki! kötségterv egyes fő sraiban igényet támgatás Eőző részetek eszámásáb an efgadtt Támgatás ra eszámtösszesen Etérés e J%- a 1. BÉR 2. BÉR ~:t,t mé~ i jufatii!'hk 3. BÉR 4. BÉR 5. BÉR 6. JÁRULÉK '1unt..aadú-.<t tt'rht.'ő 7 JÁRULÉK jiruh' kk és '\IIH'i~is 8 JÁRULÉK h.u:ájáruási <dó 9 JÁRULÉK 10. JÁRULÉK ~:dmi'jt>r ht ~Jt n,és 01114/ÜZ / OOO 02/14/ÜZ / OOO 03/14/ÜZ / OOO 04/14/ÜZ / OOO 05/14/ÜZ / /UZ / /14/ÜZ / /14/ÜZ / /14/UZ / /14/ÜZ / OOO 466 OOO 466 OOO 466 OOO ,0% ,0% in)da~t'r, n~m<f' :'1n~ fw!"zt'rj.és h:ün~,, f,~yirat ht vt r/( s h;jtú i ~ 1-t Jiían)ag 11 Buéáru Express mü a kés,va 12. OBI ELEM 13 GYŐZTESEK SERLEG 14 ME: DIA MARKT TRAFÓ 15 MAG MA AOUA 12 MM 16. POLIFOAM SZALAG 17 GYŐZTESEK ÉREM 18. FER MA TUBUS 19 SZIL F A BUT OT LAP 20. ME TAL VAS. CSAVAR 21 SZÖGKER VASAK 22 SZÖGKER ANYAG 23. ~R LAK KULCS -,- - '- - BEXOO 1 %0!2 C ~ A SP03 SZ MR SP03-SZ AX-14/ /S da. összesen / i ;: í'-,. t, 7c (. / ~ n,, ' j ,, :-h- ' '., ~.-, ~ /;;;, 100,0%

5 01/.i.V/J;, (i72)&/cr.. Szerzödéshez E.. meéketként csatt -~ -~ A biznyatt Termék N KÖLTSÉGTERV fö kiáító (Száító) Kitizetési igazó "' f! Iszigá Itatás Száma srszáma Tejesités dátuma Kitizetés dátuma B neve (ehet bznyat száma srai.. "' megnevezése röviditeni) "' Száma e (Ft) A számán szerepö bő a támgatás terhére eszámt kötségterv Eőző egyes fö részetek Támgatás ra sraiban eszámásáb eszámt- igényet an efgadtt összesen támgatás Támgató töti ki! Etérés e %- a 24. ÁZSIÓ ABLAK TÖRL Ö LAPi> EURÓ RAGASZTÓ SZLA SZÖGKER CSAVAR MIXVILL FÉNYCSÓ SZ OBI CSAVAR MOLNÁR TISZTÍTÓSZER TEAM BT IZZÓK SOS METAL KARMANTYÚ, CSÖ 197/ ~z.;1kmai anyag 32. TEAM BT IZZÓK PF TRADING CSAPTELEP 20-00/ DE J MARK TEMADU R T AUTÓ-SYSTEM AKKU PF TRADING FOGANTYÚ 20-22/ EURO TISZTÍTÓSZER SZLA , j... [,,!d, ü tárgyi t..,ij-()1 q,!)i b k(,;rt"t 38. MIXVILL IZZÓK SZ ZÁR-LAK KULCS 05005/S MOFÜ-GÉP ADALÉK SRICK-KER MÉSZ MEDIA MARKT PORZSÁK ZÁR-LAK KULCS 04916/S SZIL-FA FENYÖ LÉC SRICK-KER MÉSZ MOFÜ-GÉP DAMIL FESSN ECSET A OBI DÍSZLÉC RAGASZTé A PBT feszereés ~6~ SZERCO teszereés '.4() ' HERVIS feszereés A SZE.RCO feszereés ~ SPORTDIREKT feszereés ' 4DJ?8 ~~ " 59 MARATHON feszereés 103, < 'J MARATHON feszereés , SZE RCO feszereés SZERCO teszereés C SZERCO tetszereés SZERCO feszereés ~ PBT feszereés KOVÁCS ISTVÁN feszereés da, sszesen OOO 13 OOO OOO 5 OOO OOO 14 OOO OOO 58 OOO OOO 21 OOO OOO 600 OOO ""-~ ~ ;.:: - -~- - -.:::. / / /- -;>! /ü - t.{),, c-.-,,/~"""::i, " #ÉRTÉK' #ÉRTÉK! n,-,.,_<:~ - ~' ' :,.;: v r t 1.., ;; 1'.v"' ''...,' :\;

6 -~- ~~ "- "(1-:"~//,. n.,'),: -,/ T ' - '.-..J- 1 ' _, :!.. i / (\,./,_. :... / v'/.'\,../...-, t,. '' ~ ' '-.. Szerződéshez E.. meéketként csatt ~ -~ A biznyatt KÖLTSÉGTERV fő!:! ~ kiáító (Száitó) B neve (ehet u röviditeni) srai.. "' megnevezése "' Termék Iszigáitatás Száma srszáma Tejesités dátuma A számán szerepő bő a K ifizetést igazó Száma támgatás Kitizetés dátuma bznyat száma e* (Ft) terhére eszámt Támgató töti ki! kötségterv Eőző egyes fő részetek Támgatásra Etérés sraiban eszámásáb eszámt e J%- igényet an efgadtt összesen a támgatás 67. PBT feszereés CSEH-MART JAVÍTÁS MVSZ LEGAZOLÁS FÖVÁROSI BELÉPÖ FÖVÁROSI BELÉPÖ TOROCKO ÉTKEZÉS WROCLAWIANIE NEVEZÉS 244/E/ LIONS SA SZÁLLÁS /03/ MVSZ LOCENC TERRAS SA SZÁLLÁS TERRASSA NEVEZÉS 1714/ MVSZ ÁTIGAZOLÁS MVSZ LICENC CSEH-MART JAVÍTÁS CL UBUL NEVEZÉS CAMPANL E SZÁLLÁS HOTEL SZÁLLÁS HOTEL SZÁLLÁS ig( nyht ' 't 85. MEDIACENTER TÁRHELY 3355/ SJHig~Í :-ti á.-.nk 86. MVSZ LEGAZOLÁS 58/ MVSZ RÉSZVÉTEL KTG 63/ MVSZ TAGDÍJ 119/ MVSZ RÉSZVÉTEL KTG 156/ MVSZ RESZVÉTE L KTG 193/ MVSZ RÉSZVÉTEL KTG 198/ MVSZ RÉSZVÉTEL KTG 197/ KÁTAI SZEMÉ T KK/ KÁTAI SZEMÉ T KK/ ÖRMESTER ÖRZÉS 1957/VB/ ÖRMESTER ÖRZÉS 90/VB/ VILL IMPEX KOSARAS AUTÓ ~ UJAUTÓKERES PARKFENNT i' RT ÁS 2014/ TV VÍZVEZETÉKSZERE KECSKE ME TI NEVEZÉS BELICZAY SPORT SZ O GÁL T A ÓBUDAI BÉRt ETI DÍJ ;..;.,.;.Iii Ú" r ;rhúrj;)~ kid... q,! i ~ 103 FÖV VÍZ VÍZ CSATORNA CSATORNA 63372SZC FÖGÁZ GÁZ FÖGÁZ GÁZ Föv viz ViZ MÁV "- ÁRAM / OOO 57 OOO OOO 2 OOO OOO 70 OOO OOO 23 OOO 003/ / OOO 15 OOO :,s ~~2S 'QtJ/ , OOO 50 OOO OOO 480 OOO - '~83186 I141n 117 OOO 177 OOO - 005, _IJC)_~I ' > da. ös~zesen ,0% ,0% - i u ". / ;: ) /7:7: '-> //-t. " <<>' <...,(-,, /;: :<J' "' t,~'t f:

7 ~-.,,//!_//. ',, -' 1.::_ur~- ;"...- 1/..,.. ~ \...' A számán.. szerepc5 kötségterv Eözc5 Szerzödéshez E.. A biznyatt bő a egyes fc5 részetek Támgatás ra Etérés Termék Támgató N KÖLTS ÉG TERV 16 kiáitó (Száitó) Kitizetési igazó Száma támgatás sraiban eszámásáb eszámt- e %~ -"' ~ Iszigáitatás Száma srszáma Tejesités dátuma Kitizetés dátuma töti ki! B neve (ehet bznyat száma e (Ft) terhére igényet an efgadtt összesen a sra1.. U) megnevezése U) rövidieni eszámt támgatás u meéketként csatt ~ -~ F:nt'rgia 109 CSATORNA CSATORNA 78629SZC / CSATORNA CSATORNA 13053SZC / FÖVVÍZ VÍZ / MÁV ÁRAM / MÁV ÁRAM / FÖGÁZ GÁZ / CSATORNA CSATORNA 44914SZC / FÖVVÍZ viz / FÖV VÍZ VÍZ / MÁV ÁRAM / MÁV ÁRAM / MÁV ÁRAM / ' FÖGÁZ GÁZ / FÖGÁZ GÁZ / GO 4TRAVEL- JEGY GOF ORP01254i OOO 160 OOO KIKULDETÉS KIKULDETÉS KIKULDE:TÉS KIKULDETÉS KIKULDETÉS KIKÜL DE TÉS ut:t.r:í~. h:h.f. D. ~.S 130 KIKÜLDETÉS KIK UL DET ÉS KIKULDE.TÉS KIKÜL DE TÉS KIKÜL DET ÉS KIKULDETÉS KIKULDETÉS _,/J)/~-;/- ".,; 1é> '1-i../ - 100,0% _,_. - '" Összesen -, , 2 OOO OOO A fa v1sszatgényés esetén a száma e" szjjban az Afa nékup ett; sszeget ke szerer,f-retnt -\tiin> h'the;m''o' kq.:kn'm_ h".~' <Jiam"~~tá,ként cv<<>i kn11 "''~~!! ~ am<>_~a<b 'A'fődé,ben fí>!!ataknak megfeeően knut fehasznáásra. K!Jekntem, hgy a c'att hi7nyatk másata ;u eredetive mindenben!111.'~'1..'~\ L'/Jh.'k..!!:v~~IJuk_ ht)~~ a _j~..~~~ /L'khL n fógatak :11 LT\ ~..;n: L'' pén;iig) i ~s '-Idi\ Itt. i r~.. n.jc:ry~~:}~.~..._~.~ r rr11 ü ruh:k tt:hi";n:d:r-.,, a. kjfjt'é~rc L~" kt\f1\ '~.:k;-..re -. :. :)> -' - IT)~_,"i :c J /v ( / /,.,~ 7; G 7~(,/,,. (cégszerű) aáírás,c~ /~~- 4 da. cisszesen 4

8 ~-.::) rne-tetha:z ~r~ ~u ~. v.. mdékt-t A k)31flt 3 G /1/ 2i A,/;/ SLÁ:vJ LAÖSSZESÍTÖ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)... 7számú szerződés keretében biztsíttt "Egyesüet Működési" támgatás fehasznáásáró /~, /,JftuA ~~ KcdvcimÓ1) C/ctt n cn~ : kkn d>zánh>ás ÖSVL'3IJ ÍIÓJának JL'\'é. Szcr zödés e: szánh>andó tánwgatás '<'\rcbés Spr:gycsukt Orhimné Kö Katain J O OOO OOO,- Ft J O OOO 000,-Ft Támgató töti ki!.vánwást eknörizte: )átum: aáírás: Szerződéshez E., meéketként csatt.., "'.. E KOL GTERV fő "' "' "' ~ srai -.. "' "'.. A biznyatt kiáító (Száító] neve (ehet röviditeni) Termék Iszigáitatás megnevezése Száma srszáma Tejesítés dátuma Kifizetést igazó bzanyat száma Kitizetés dátuma Száma e (Ft) A számán szerepő bő a támgatás terhére eszámt Támgató töti ki! kötségterv egyes fő sraiban igényet támgatás Eőző részetek eszámásáb an efgadtt Támgatás ra eszámtösszesen Etérés e/%- a "f'i yi jurtari1~k mun.,.:adúkat tt rhdő 9 jiuud,,,j. i ~ '711i."iidis 10 h.tn'tj<íru:"si adú 11 t 'mi''t' ht 9t ri s ir, d<~'t'j". n_, n:-11',,n~ ht''t'iji.'':'- 12 ~ Sprtrekám munkabér munkabér munkabér munkabér munkabér munkabér közteher közteher közteher kezteher közteher közteher tagsag1 könyv 07114/V 08114/V 09/14/V 10114/V 11/14/V 12/14/V 07114V 08114/V 09114/V 10;14/V 11/14/V 12114/V SP03-SZ / OOO OOO OOO OOO OOO OOO / / OOO 460 OOO 460 OOO ~ r O'! 100,0% Q! 100,0% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 3 300, 100,0% IJn_\\.f~fiint - - ht vt r:ti s h'1jh, ':'- kt nőan_yag....~:d.. m<ti an~;1g -~~ ~ - ' " t' ' J.j,~ -,,d.. ü tárgyi eszköz, DECATHLON MANUSCHRIPT DECATHLON EUROSCO FELSZERELÉS OKMÁNYTARTÓ FELSZERELÉS FELSZERELÉS S OOO OOO ,0% ' 1 da sszesen: 3

9 - -~-~ ~<-/~Lrt9G// 21!/. j i - -. /'c j 4iQ'2~1 7;' A számán.. szerepő kötségterv Eőző Szerződéshez E.. "" E A biznyatt bő a Támgató.. egyes fő részetek Támgatás ra Etérés me!ék etként csatt N 0/1... N Termék KÖLTSÉGTERV fő kiáító (Száító) Kifizetést igazó Száma támgatás sraiban eszámásáb eszámt- ósszege %- ~ "' Iszigáitatás Száma srszáma Tejesítés dátuma Kitizetés dátuma töti ki! ~ ~ neve (ehet bzanyat száma e (Ft) terhére igényet an efgadtt összesen a srai.. "' megnevezése rövtdíten) eszámt támgatás "' q!)t-fj kt ~.td 18 TACTICAL FELSZERELÉS KOV TACTICAL FELSZERELÉS KOV WEKERLEI GYÓC GYÓGYKÉSZ. A MOLNÁR FESTÉ' RAGASZT O A ORENCO FELSZERELÉS 14-40/ SZERCO SPORT FELSZERELÉS SPORTREKLÉM ÉREM SP03-SZ UHLMANN FELSZERELÉS / OOO 26. SZERCO SPORT FELSZERELÉS FURIES KARB. ANYAG AKMÉ KFT SZIGETELÖ AKM1-SZ PBT FELSZERELÉS AMEGA STUDIO HEVEDER A M/ PBT FELSZERELÉS PBT FELSZERELÉS L DL SZERSZÁM A PBT FELSZEREL ÉS OOO 81 OOO 35 MVSZ ÉREM 251/ OOO 56 OOO - 36 PBT FELSZERELÉS KERTÉSZ PANZIC SZÁLLÁS SZÁLLODA S?OL SZÁLLÁS r- 39 KLK HOTEL SZÁLLÁS F i GK HOTEL SZÁLLÁS ,0% - 41 GK HOTEL SZÁLLÁS ~ - 42 HOTEL REMY SZÁLLÁS TÁRS-95 ÉTTERMI SZOLG GÁTAI RÓBERT BÍRÓI DÍJ OOO 36 OOO 45 MVSZ KTG HOZZÁJÁR 321/ 'J igi'n;h'\d( 46 MNV béreti díj tcúh:itit,i k 80 ÖRMESTER távfeügyeet 6161/VB/ ÖRMESTER távfeugye et 4250!VBI2014? S: KÁTAI huadék gyűjtés KK/000396/ L' MÁV Zrt áram 'niít;b kid"( ~t i - 84 MÁV Zrt áram MÁV Zrt áram ' ~}6 ~ MÁV Zrt áram ? MÁV Zrt áram ' Föv Víz. víz ' MÁVZrt késedemi kamat ö t;i k1kud k1kud S ~ kikúd da, összesen 3

10 I~/J4 ft9g/! /m/jr.jíi A számán.. szerepő kötségterv Eőző Szerződéshez E...., E A biznyatt bő a egyes fő részetek Támgatásra Etérés meéketként csatt N... Termék Támgató <> N kiáító (Száító) Kifizetést igazó Száma támgatás sraiban eszámásáb eszámt- e %- KÖLTSÉGTERV ő!:: () Iszigáitatás Száma srszáma Tejesités dátuma Kitizetés daturna töti ki! ~ - neve (ehet bzanyat száma e (Ft) terhére igényet an efgadtt összesen a srai.. () megnevezése () rövidíten1) eszámt támgatás u 50 k1kud k1kud k1kud k1kud k1kud kiküd k1kud kikud k1kud MVSZ NEVfZÉS OOO 18 OOO 60 MVSZ LICENC MVSZ LEGAZOLÁS DÍJA OOO 2 OOO,ithhi dgi 62 MVSZ NEVEZÉS OOO 36 OOO..i:-~d:buk (:-tdúk. díj:-tk. 44 MVSZ VERSENYENGEDÉL 263/ / iJ..ückté~) 64 MVSZ LEGAZOLÁS DÍJA OOO 9 OOO - #HIV! f 65 MVSZ ÁTIGAZOLÁS DÍJA f- 66 MVSZ E IGAZOLÁS DÍJA OOO MVSZ NEVeZÉS 34536/ TERÉZVÁROSI NEVEZÉS OOO 15 OOO - 69 TERÉZVÁROSI NEVEZÉS CSOMORKÁNY NEVfZÉS OOO 35 OOO 71 CSOMORKÁNY NEVUÉS t 2 MVSZ NE VEZES OOO 55 OOO 73 SZIGETSZENTM NEVéES OOO 45 OOO 74 TERÉZVÁROSI NEVeZÉS TERÉZVÁROSI NEVeZÉS OOO 5 OOO 76 CSOMORKÁNY NEVEZÉS TERÉZVÁROSI NEVEZÉS ~- He RÉZVÁROSI NEVfZÉS OOO 30 OOO,-g MVSZ vers~nyengedéy ~ 3 OOO 3 OOO. -.. Összeseni i 10 i Afa-v,sszaigényés esetén a "'Szama e" szpt-an az Aa néku1 (nettó) et ke szerepe1etnr,\uinrtt kcdv.mt'\uc k11ckntcm. h?\ a amnu;h;i,;ként cs7ámnt kntj ö,;s1cg a támnga1<i",;7cr;ödésben fgataknak megfeeöen keru it khas/.náásra. Krjcentcm, hgy a csatt hu.nyatk másatai a7 eredetive mindcnbcn ~.'.~\.'~~ '/.'k. i!c:/r >_1uk. ho? Y a jcu\ /!, he n f(rgatak a/ c' "\ ' \ C' rc'11/üg) i és ' :i\ IIL'Ii "'cdkúé,::ck s;crin kltüick fchavna:hr a., ti;'é'fc t's k1\1\' r e< r C ~~-~~i ab!s: éí.7] ( /i~) _(11-/?/70 YL - / (cegszerü) aáírás 3 da összesen 3

11 tpbank BP.FÓV.X.KER.KÓBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Eectra Crprate Banking -Tranzakció,1 Frgam típusa egbízó Megbízó neve Megbízó számaszáma Megbízó bank Tranzakció heye Közemény sszeg Esedékesség napja Könyveés Könyveés dátuma Narratív Jóváírás 304+ FT ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA TÖREKVÉS SPORTEGYESÜLET OTP Budapesti r., X. Kőrösi ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) EB támgatás visszafizetése 3 OOO 023, /01/ /01/15 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) Összeg 3 OOO 023,00 HUF Értéknap/Terheési nap 2015/01/15 Csma sétány \ -==-~~ "'-~~

12 tpbank BP.FÖV.X.KER.KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Eectra Crprate Banking -Tranzakció1 Frgam típusa Megbízó Megbízó neve Megbízó számaszáma Megbízó bank Tranzakció heye Közemény Összeg Esedékesség napja Könyveés Könyveés dátuma Narratív Jóváírás 304+FT Értéknap/Terheési nap 2015/01/26 ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA TÖREKVÉS SPORTEGYESÜLET OTP Budapesti r., X. Kőrösi Csma sétány ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) EB fe-nem-hszná támgatás vis szafizetése kamat , /01/ /01/26 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) ,00 HUF

13 A Törekvés SE szakmai beszámója a sprtmzgami évrő. Sprtegyesüetünk működése tekintetében jeentős vátzás történt év srán. Az egyesüet áta béreti jgviszny aapján hasznát MÁV tuajdnú sprtingatan a Kőbányai Önkrmányzat birtkába kerüt. Az egyesüet étesítmény üzemetetési, karbantartási és fenntartási feadatai az eső féév srán fyamatsan csökkenve meg szűntek, mive az Önkrmányzat ütemezetten átvette a tuajdnba kerüéssei együtt járó köteezettségeket is. Az átmeneti időszakra biztsíttta azt a pénzeszközt, amey a Törekvés SE szerződésbei feadatainak tejesítéséhez és a étesítmény zavartaan működésének finanszírzásáhz aapvetően szükséges vt. Az idén fennáásának 115. évébe épő sprtegyesüet jeeneg hat szaksztáyban (vívó 130 fő, ksárabda 120 fő, asztaitenisz 10 fő, sakk 12 fő, tájfutó 18 fő, női üő röpabda 14 fő) összesen: 304 fő eigazt sprtóva működik versenyszerűen. A tenisz szaksztáy tömegsprt jeegge támgatja a kerüetben akók sprtási igényét és szabad1dejük kuturát körümények közötti etötését. Az ésprtt képviseő vívó és kerekesszékes vívó szaksztáyt kiemeten támgatja a Kőbányai Önkrmányzat, ezért a működésükrő és eredményeikrő készített beszámót küön csatjuk A szaksztáyró részetes infrmációk a yvww.trekvesvivas.hu hnapn vashatók. Versenysprt tekintetében szintén jeentős értékű a évben kerekesszékes szakágga kibővüt ksárabda szaksztáy. A 120 fős versenyzői ámány meett Budapesten a egtöbb mini és gyermek krsztáyú sprtóva rendekeznek. Hat krcsprtban (U11 mini, U12 gyermek, U13 tini, US serdüő, U 7 kadet, U19 junir) és fenőtt női-férfi amatőr csapatkka versenyeznek küönböző bajnkságkban. A hét (7) fös edzői kőr jó feépített és összehangt edzéstervek aapján végzi munkáját. Eismert utánpótás neveő szaksztáy és nagy energiát frdítanak a fejesztésre, vaamint az értétek ápására, megőrzésére. Hárm kerüetben (XVIII., XX., XXIII.) 12 átaáns iskáva működnek együtt a ksárabda sprtág terjesztése és az ifjú tehetségek fetárása érdekében. Már 5. éve rendezik meg az egész tanévre szóó "Törpia Kupa" 8 frduás verseny srzatt, meyen frduónként csapat vesz részt, mintegy játékssa. A Magyar Paraimpiai Bizttság eső akamma a 2013/2014-es idényben írta ki a magyar kerekesszékes ksárabda bajnkságt, amit a Törekvés SE csapata sikeresen megnyert. Az egyesüetné nevekedett játéksk köz ü van az USA-ban tanuó és ksárabdázó, vaamint több yan sprtó, akik a hazai NB 1/A bajnkságban szerepenek. A 2013/2014-es idényben egy- egy fenőtt női és férfi amatőr csapatt is indítttak a BP. bajnkságn.

14 A átvány csapat sprtágak körébe tartzó támgatássa (TAO) működő szaksztáy, a páyázatkn szerzett pénzekke fyamatsan segíti a étesítmény fejesztését és krszerűsítését (csarnk viágítás, terem padóbrítás, eektrms ksárpaánk) a Bihari utca-i étesítményen és a sarksári Török Fóris Átaáns Iska trnacsarnkában egyaránt. Érték növeő beruházásként integrát hasznáatra {kerekesszék száítására) is akamas autóbusz beszerzésére páyáztak, ameyhez Ft. önrész támgatást kaptunk. A beszerzést év srán nem tudtuk reaizáni, ezért kérjük az Önkrmányzatt, hgy a évi kötségvetés kiaakításakr a tárgybei pénzeszközt szíveskedjenek isméteten biztsítani egyesüetünk számára. A szaksztáyró részetes infrmációk a ww..w_,_tg.r_s:_s_y.es.s_q_~ar.hjj. hnapn vashatók. Az asztaitenisz és a sakk szaksztáy versenyzői a szövetségeik áta rendezett BP. bajnkságkn évek óta stabian a csprtjaik émezőnyében szerepenek. Küön emítésre métó a női üőröpabda szaksztáy működése, mive vaamennyi högy sprtóink egyben a magyar vágatttnak is tagjai. Fekészüésüket segíti, hgy a férfiak számára szervezett bajnkságban szerepeinek és évente egy akamma a magyar bajnkság egyik frduóját nyc csapat részvéteéve a Bihari utca-i Paraimpiai Sprtközpntban rendezik ban részt vettek a Lengyerszág-ban rendezett Női Üőröpabda Európa Bajnkság nyc csapats versenyén, ah igen értékes 6. heyezést értek e. A Ri-i Paraimpiára készüve nemzetközi mérkőzéseken ke biznyítaniuk és kvaifikációt szerezni a viágversenyen vaó részvétehez. Szerény kötség keretbő gazdákdnak, egyik bevétei frrásuk a páyázati pénzeszköz, meyhez az egyesüetünk sajáts eszközeive és ehetőségeive járu hzzá. Az Önkrmányzat 61/2014.{11.20.) KÖKT. számú határzata aapján megkötött szerződés szerint eső féévére sprtegyesüetünk Ft. ű támgatást kaptt. A nyújttt támgatásbó Ft.-t a sprtétesítmény üzemetetésére és a karbantartási, vaamint fenntartási feadatk fizetési köteezettségeire frdítttunk. A támgatásbó Ft. ű pénzeszközze a vívó és kerekesszékes vívó szaksztáy működési kiadásait finanszírztuk. Az önkrmányzati támgatás jeentős mértékben enyhítette a szaksztáy kötség terheit és ehetövé tette sprtóink számára a küfödi versenyeken vaó részvétet (repüő jegyek), versenyengedéyek, nevezési díjak kifizetését, vaamint az önkrmányzati tuajdnú haszn köcsönben üzemeő mikrbusz szervizeését, gumiabrncs beszerzését.

15 Törekvés A SE szakmai beszámója a sprtmzgami évrő. Sprtegyesüetünk működése tekintetében jeentős vátzás történt év srán. Az egyesüet áta béreti jgviszny aapján hasznát MÁV tuajdnú sprtingatan a Kőbányai Önkrmányzat birtkába kerüt. Az egyesüet étesítmény üzemetetési, karbantartási és fenntartási feadatai az eső féév srán fyamatsan csökkenve meg szűntek, mive az Önkrmányzat ütemezetten átvette a tuajdnba kerüéssei együtt járó köteezettségeket is. Az átmeneti időszakra biztsíttta azt a pénzeszközt, amey a Törekvés SE szerződésbei feadatainak tejesítéséhez és a étesítmény zavartaan működésének finanszírzásáhz aapvetően szükséges vt. Az idén fennáásának 115. évébe épő sprtegyesüet jeeneg hat szaksztáyban (vívó 130 fő, ksárabda 120 fő, asztaitenisz 10 fő, sakk 12 fő, tájfutó 18 fő, női üő röpabda 14 fő) összesen: 304 fő Jeigazt sprtóva működik versenyszerűen. A tenisz szaksztáy tömegsprt jeegge támgatja a kerüetben akók sprtási igényét és szabadidejük kuturát körümények közötti etötését. Az ésprtt képviseő vívó és kerekesszékes vívó szaksztáyt kiemeten támgatja a Kőbányai Önkrmányzat, ezért a működésükrő és eredményeikrő készített beszámót küön csatjuk A szaksztáyró részetes infrmációk a wwvy.tq.rekvesvivas.q'd hnapn vashatók. Versenysprt tekintetében szintén jeentős értékű a évben kerekesszékes szakágga kibővüt ksárabda szaksztáy. A 120 fős versenyzői ámány meett Budapesten a egtöbb mini és gyermek krsztáyú sprtóva rendekeznek. Hat krcsprtban (U11 mini, U12 gyermek, U13 tini, U15 serdüő, U17 kadet, U19 junir) és fenőtt női-férfi amatőr csapatkka versenyeznek küönböző bajnkságkban. A hét (7) fös edzői kőr jó feépített és összehangt edzéstervek aapján végzi munkáját. Eismert utánpótás neveő szaksztáy és nagy energiát frdítanak a fejesztésre, vaamint az értétek ápására, megőrzésére. Hárm kerüetben (XVIII., XX., XXIII.) 12 átaáns iskáva működnek együtt a ksárabda sprtág terjesztése és az ifjú tehetségek fetárása érdekében. Már 5. éve rendezik meg az egész tanévre szóó "Törpia Kupa" 8 frduós verseny srzatt, meyen frduónként csapat vesz részt, mintegy játékssa. A Magyar Paraimpiai Bizttság eső akamma a 2013/2014-es idényben írta ki a magyar kerekesszékes ksárabda bajnkságt, amit a Törekvés SE csapata sikeresen megnyert. Az egyesüetné nevekedett játéksk közü van az USA-ban tanuó és ksárabdázó, vaamint több yan sprtó, akik a hazai NB 1/A bajnkságban szerepenek. A 2013/2014-es idényben egy-egy fenőtt női és férfi amatőr csapatt is indítttak a BP.bajnkságn. A átvány csapat sprtágak körébe tartzó támgatássa (TAO) működő szaksztáy, a pá-

16 yázatkn szerzett pénzekke fyamatsan segíti a étesítmény fejesztését és krszerűsítését (csarnk viágítás, terem padóbrítás, eektrms ksárpaánk) a Bihari utca-i étesítményen és a srksári Török Fóris Átaáns Iska trnacsarnkában egyaránt. Érték növeő beruházásként integrát hasznáatra (kerekesszék száítására) is akamas autóbusz beszerzésére páyáztak, ameyhez Ft. önrész támgatást kaptunk. A beszerzést év srán nem tudtuk reaizáni, ezért kérjük az Önkrmányzatt, hgy a évi kötségvetés kiaakításakr a tárgybei pénzeszközt szíveskedjenek isméteten biztsítani egyesüetünk számára. A szaksztáyró részetes infrmációk a hnapn vashatók. Az asztaitenisz és a sakk szaksztáy versenyzői a szövetségeik áta rendezett BP. bajnkságkn évek óta stabian a csprtjaik émezőnyében szerepenek. Küön emítésre métó a női üőröpabda szaksztáy működése, mive vaamennyi högy sprtóink egyben a magyar vágatttnak is tagjai. Fekészüésüket segíti, hgy a férfiak számára szervezett bajnkságban szerepeinek és évente egy akamma a magyar bajnkság egyik frduóját nyc csapat részvéteéve a Bihari utca-i Paraimpiai Sprtközpntban rendezik ban részt vettek a Lengyerszág-ban rendezett Női Üőröpabda Európa Bajnkság nyc csapats versenyén, ah igen értékes 6. heyezést értek e. A Ri-i Paraimpiára készüve nemzetközi mérkőzéseken ke biznyítaniuk és kvaifikációt szerezni a viágversenyen vaó részvétehez. Szerény kötség keretbő gazdákdnak, egyik bevétei frrásuk a páyázati pénzeszköz, meyhez az egyesüetünk sajáts eszközeive és ehetőségeive járu hzzá. Az Önkrmányzat K/34496/1/2014/11. számú határzata aapján megkötött szerződés szerint 2014.év másdik féévére sprtegyesüetünk Ft. ű (10 MFt. sprtműködésre és üzemetetésre, 3 MFt. kisbusz beszerzésre támgatást kaptt. A nyújttt támgatásbó Ft. ű pénzeszközt a vívó és kerekesszékes vívó szaksztáy működési kiadásaihz hasznátunk fe. Az önkrmányzati támgatás jeentős mértékű vt a szaksztáy kötségterheinek enyhítéséhez. A cé szerinti támgatást edzőink béreire és járuékkra, verseny engedéyekre, nevezési díjakra, versenyekre, edzőtábrra, sprt feszereések, eszközök beszerzésére és kerekesszékes ávány teepítésére frdítttuk. A támgatásbó.ooo.ooo. Ft.-t a sprtingatan tárgy év végéig még femerü It üzemetetési (MÁV Zrt. áramszgátatás, távfeügyeet, huadék száítás, és vízdíj záró száma) kötségek kifizetésére frdítttunk. Az eőző tuajdns (MÁV Zrt.) áta biztsíttt viams energia igénybevétee nvember hónap srán, az ELMŰ-re vaó átkötés aapján megszűnt. A MÁV Zrt. áramszgátatási és a FŐGÁZ Zrt. záró számája (a KSFK irdaépüetének gáz szeigáitatása küön ágn biztsíttt, szerződés szerint éves eszámás aapján) még a

17 sprtegyesüet nevére és címére érkezik. Egyeztetés aapján a számákat az egyesüet kifizeti, meyek ét az önkrmányzat küön eszámás szerint, az SE-nek ig meg téríti. A kisbusz beszerzése nem vaósut meg, a Ft.-t kamataiva együtt vissza fizetjük.. \ Budapest, január 12. Sárvári György enök

18 r örekvés Sp"1rh:~gyesüet Beszámó a Törekvés SE Vívó és Kerekesszékes Vívó Szaksztáyának évi működésérő. A Törekvés SE áta 1999-ben megaakíttt Vívó és Kerekesszékes Vívó Szaksztáy a kezdet óta jó feépített munkáját végzi, meynek eredményeként jeeneg Magyarrszág egjbb és eg színvnaasabban fejődő utánpótás neveő bázisa és szaksztáya ett. Versenyzőik étszáma: 100 fő, küső (iskai vívó prgramban fgakztattt) tagjainak száma: 30 fő év a siker éve szaksztáyunk éetében, hiszen a sk-sk szép hazai eredmény után öt versenyzőnk szerzett érmet Európa és Viágbajnkságn. Ez óriási eőreépés, mive a vívás évtizedek óta töretenü népszerű és tradicináis sprtág küfödön, ugyanakkr a hazai vívó sprtban résztvevő, verseny engedéye rendekező és minősített sprtók száma fyamatsan csökken. Iyen körümények között érték e versenyzőink ezeket az értékes nemzetközi eredményeket. A Törekvés SE-né fyó vívó-szakmai munkát péda értékűnek tekinti az MVSZ, a MOB,az MPB és a társegyesüetek is, meyet az aábbi összefgaó reprezentá. Kezdők: Minden tanév kezdetén tbrzást tartunk a kerüet iskáiban, így kerünek hzzánk a tanuók. Két éve heti 3 akamma ktat vívást az egyesüet áta megbíztt edző, a Kada utcai átaáns iskában. Céunk, hgy ebbő az utánpótásbó két év után miné több gyermek kerüjön a Törekvés SE vívószaksztáyába. A "Kisteremben" Hrváth Mária/testneveő-vívószakedző/vezetéséve kezdik e a vívósprt tanuását és egy év aatt sajátítják e a kéz és áb technikai aapkat. Versenyzők: A "Nagyterembe" kerüve indu a versenyzövé váás, hét (7) edző segítségéve!. Bevát szakmai munka, cétudats hzzááás és szargam után érik e a versenyzők a kiváó eredményeket. Hazai és nemzetközi eredményesség 7 arany, 7 ezüst, 10 brnzérmet szereztek versenyzőink a 2014-es Országs Bajnkságkn a küönböző krsztáykban. Férfi és női tőrben minden krsztáyban, több versenyzőve vettünk részt a versenyeken. A hazai versenyrendszerben megerősödve kerütek ki vívóink a nemzetközi pástkra, így emndhatjuk, hgy visszaigazni átjuk a hsszú évek aatt evégzett munkát. Többen tagjai a krsztáys vágattt kereteknek év srán Dósa Dánie, Mátyás Báint, Pásztr Fóra, Kámán Eszter és Tóth Janka harcta ki eredményeive, hgy a magyar vágattt tagjaként részt vehettek Európa és Viágbajnkságn. Junir Európa-bajnkság: 2. Magyarrszág, a csapatban két vívónk szerepet Dósa Dánie és Mátyás Báint. Mindkét vívónkmagas színvnaú vívássa vette ki a részét az ezüstérem meg-

19 szerzésében. Dósa Dánie ezek után már tagja ett a fenőtt vágatttnak is, hiszen a junir krsztáy/20 év/ versenyzői köze vannak a fenőtt krsztáyhz és nagyn fnts, hgy a junir krsztáyban eredményesek egyenek versenyzőink kiemekedő eredménye vt, hgy Udinében/Oiaszrszág/ egyéniben két vívónk is dbgóra át /Dósa Dánie 2. Mátyás Báint 3./. Emeett még a fiúk a csapatversenyt is megnyerték Oaszrszágban, ah a tőrvívást nemzeti ügynek tekintik. A egfőbb cé, hgy mindketten bizts tagjai egyenek a fenőtt magyar vágatttnak. Junir viágrangista áása december Dósa Dánie /Törekvés SE/ Kadet Európa-bajnkság: A négy fős vágatttba hárm versenyzőnk kvaifikáta magát, Pásztr Fóra, Kámán Eszter és Tóth Janka szeméyében. Kiemekedő eredményt értek e, hiszen a vágattt 2. heyen végzett. Egyedi és ritka eset, hgy a egjbb 8 között már csak TörekvésSE-s versenyzőt vívattt a kapitány. Magyarrszág/Törekvés SE/- Orszrszág és Magyarrszág/Törekvés SE/- Franciarszág Ez yan hatamas siker, amire gndni sem mertünk, szerencsére tt és akkr versenyzőinknek heyén vt a szíve. Kadet Viágbajnkság: Szaksztáyunk eddigi egnagybb sikerét Pásztr Fóra érte e ebben az évben, 3. heyezett ett a Viágbajnkságn. Fantasztikus eredmény, ami jezi, hgy Fóra kiemekedő tudású vívó is ehet. Ezen a Viágbajnkságn 7. heyezett ett Kámán Eszter, ez is óriási siker. Csak Magyarrszág/ Törekvés SE/ képvisete magát két versenyzőve a nycas döntőben. IFJÚSÁGI OLIMPIA: 6. Pásztr Fóra Már a kijutása is óriási siker vt, miután ehhez érmesnek keett enni a Viágbajnkságn. Ezt Fóra tejesítette és az eért 6. heyezés kiváó eredmény. Cé, hgy miné hamarabb kivívja a fenőtt vágatttságt december 31-én a Kadet Európai Rangista áása:. Pásztr Fóra /Törekvés SE/, 2. Hajas Nóra /Törekvés SE/, 5. Tóth Janka /Törekvés SE/ Kerekesszékes vívás: Két versenyzőnk páyázik a Rió-i Paraimpiára kmy eséyekke, Hajmási Éva és Osváth Richárd. A kvaifikáció már ekezdődött, és mndhatjuk, mindkét versenyzőnk remekü heytát a minősítő versenyeken. 4 érem és két 5-8. heyezés szüetett, Osváth Richárd 1., Hajmási Éva 6. a Viágrangistán. Két yan kiváó para sprtaánk van, akik mindent megtesznek a sikerért, Ők pédaképei a Törekvés SE fiata versenyzőinek. A fenti eredmények ékesen biznyítják, hgy szaksztáyunkban nemzetközi színvnaú szakmai munka fyik, egymás után harcják ki versenyzőink a vágatttságt és szerepeinek kiváóan az adtt év küönfée Viágversenyein.

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere 'i ---számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Kőbányai Sprtegyesüetek és Sprtszervezetek Szövetsége 2014. évi támgatásának

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '(J[JÍ". szárnú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Trna Cub 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységérő és a 2012.

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere {'' G1. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesüet 2013. évi támgatásának eszámásáró és az Egyesüet

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

J,j. számú előterjesztés

J,j. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere, ;L J,j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Törekvés Sprtegyesüet 2013. évi támgatásának eszámásáró és az Egyesüet

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai

Részletesebben

A pénzügyi elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete. A támogatás elszámolása mellett a KISE részletes tájékoztatást nyújtott a szakmai

A pénzügyi elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete. A támogatás elszámolása mellett a KISE részletes tájékoztatást nyújtott a szakmai Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere _,,_ 1 _ számú eőterjesztés őterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesüet 2014. évi támgatásának eszámásáró

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere g~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Diákok Sportegyesüete 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

ME GYE HEVES. 2014. április 29. XXIV. évfolyam 2. szám. I. Személyi rész 2. ll. Önkormányzati rendeletek 3. III. Közgyűlési határozatok 42.

ME GYE HEVES. 2014. április 29. XXIV. évfolyam 2. szám. I. Személyi rész 2. ll. Önkormányzati rendeletek 3. III. Közgyűlési határozatok 42. 014. ápriis 9. XXIV. évfyam. szám HEVES ME GYE Onkrmányzatának Közönye I. Szeméyi rész.. Önkrmányzati rendeetek 3. III. Közgyűési határzatk 4. IV. Tájékztató 45. I. Szeméyi rész Heves Megye Közgyűése 8/014.

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv

Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv Tisztelt Elnökség! Kérem engedjék meg, hgy röviden vázljam elképzelésemet a Magyar Nemzeti Olimpiai rögbi válgatttak nemzetközi felkészítésével és a versenyeztetéssel

Részletesebben

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

&t. számú előterjesztés

&t. számú előterjesztés &t. számú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkrmányzat fenntartásában működő óvdák vezetőinek négyéves beszámójáró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Kerületünkben évtizedek óta megoldatlan a nyilvános, nagy látogatottságú közterületek illemhelyekkel történő ellátása.

Kerületünkben évtizedek óta megoldatlan a nyilvános, nagy látogatottságú közterületek illemhelyekkel történő ellátása. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés közterületi illemhelyek létesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Kerületünkben évtizedek óta megldatlan a nyilváns, nagy látgatttságú

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ---számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Torna Cub 2014. évi támogatásának eszámoásáró I. Tartami

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

4Z. számú előterjesztés

4Z. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Eőterjesztés 4Z. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat kötségvetésérő, vaamint egyes

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 ARANYÉRMESEINK 1 Dósa Dániel Junior Férfi Tőr Egyéni Válogató verseny Gerevich Aladár Spcs. 2013.09.22 2 Hajas Nóra Újonc

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X.

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X. ",.. ",.. )~(~,>~\;,/:~~~:;-~.. :- BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANY AI ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizttság 2014. március 18-án megtarttt ülésén,

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

GJ U; számú előterjesztés

GJ U; számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

!&,' 6j_J!J~t~ j~j ~l.() )l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tárgy: Törekvés Sportegyesület 2010.

!&,' 6j_J!J~t~ j~j ~l.() )l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tárgy: Törekvés Sportegyesület 2010. ~~~~---------------------------~------------ Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere l:;-.-,;n:s x.!(( rület Kó'bányai Képviselő-testület ülése J ' l 6j_J!J~t~ j~j ~l.() )l. t~ljd~1pcst,...".....,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben