ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 23-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére"

Átírás

1 Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának állam által történő átvállalásával kapcslats döntések meghzatalára dr Bácskai Jáns Nyeste-Szabó Marianna (Pénzügyi Irda vezetője) Rmhányi Ildikó (Pénzügyi Irda helyettes vezetője ) Előzetesen tárgyalja: PEB január 22. Az előterjesztés a jgszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k. Az előterjesztéssel kapcslats törvényességi észrevétel: Rendelet Határzat nrmatív hatósági X egyéb A döntéshez egyszerű minősített többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Magyarrszág évi közpnti költségvetéséről szóló évi XXX. törvény (tvábbiakban: költségvetési törvény) ai tartalmazzák a települési önkrmányzatk és társulásaik adósságának átvállalására vnatkzó rendelkezéseket. A hivatkztt rendelkezések szerint az állam teljes mértékben átvállalja: A települési önkrmányzatk (ideértve a fővársi önkrmányzatt és a kerületi önkrmányzatkat is ) és ezek társulásainak december 31-én fennálló, a Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló évi XIV. törvény (a tvábbiakban : Gst) 3. (1) bekezdés a)-d) és f) pntja szerinti kölcsön,- vagy hiteljgvisznyn, hiteljgvisznyt megtestesítő értékpapírn, váltókibcsátásn, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kaptt legalább 365 nap futamidejű halaszttt fizetésen, részletfizetésen alapuló tartzását, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkzáskról szóló évi XII. törvény (a tvábbiakban: Hpt.) szerint pénzügyi intézmény felé áll fenn. Az átvállalás legkésőbb február 28-ig történik meg, a 2013 december 31-ei, az átvállalás időpntjában fennálló, a fentiek szerinti adósságállmányra ( tőke, késedelmes tőke), és az ezekhez kapcslódó, az átvállalás időpntjáig számíttt járulékra (kamat, késedelmi kamat, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség). Az átvállalás nem terjed ki: - az államháztartás közpnti alrendszeréből, közvetlenül az EU-tól, vagy nemzetközi szervezettől elnyert támgatás előfinanszírzására, valamint a valamely bevétel megelőlegezésére nevesítetten szlgáló adósságból eredő fizetési kötelezettség teljesítésére, és - a december 31-én a Gst. szabályzása szerint jgszabályellenesen fennálló, a Gst. 1. c) pntja szerinti likvid hitel ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre. Ezen adósságelemek Önkrmányzatunkat nem érintik. Az Önkrmányzat az átvállalással érintett adósságelemek december 31-én fennálló, és a február 28-ai várható tőkeösszegéről a Kincstár által üzemeltetett elektrnikus rendszeren keresztül adatt szlgáltat. Az adatszlgáltatás tartalmazza a hitelezők által az átvállalás alapját képező összegről jgvisznynkénti bntásban, ezen belül megjelölve a fennálló, valamint a lejárt tőketartzás összegét, valamint e tételek adtt hitelezőre vnatkzó teljes összegét kiállíttt igazláskat, tvábbá a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített útmutató szerinti nyilatkzatkat. Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján legkésőbb február 28-áig, az ezen időpntig történő átvállalásról a költségvetési törvény alapján megállapdást köt az önkrmányzatkkal és azk hitelezőivel, ezzel gndskdik az adósság átvállalásáról. 2

3 Az adósságátvállalásról szóló megállapdást kizárólag az erről szóló Képviselő-testületi határzat felhatalmazása alapján lehet aláírni. A Képviselő-testületnek az alábbi kérdésekben szükséges döntenie, illetve nyilatkznia: az adósságátvállalás igénybe vételének kinyilvánítása, nyilatkzat arról, hgy december 5-én rendelkezett, vagy nem rendelkezett lyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adtt adósságelemhez kapcslódtt, és annak fedezetére, teljesítésének biztsításául szlgált, nyilatkzat arról, hgy amennyiben az önkrmányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcslódóan beflyó támgatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szlgáló ügyletté válik, úgy a beflyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapn belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára, a megállapdás megkötésének kinyilvánítása, felhatalmazás az önkrmányzati adatszlgáltatás teljesítésére és a szükséges nyilatkzatk megtételére, megállapdásk megkötésére, Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata december 31-én fennálló adósságállmányának alakulását a szerződéskötés dátuma, a szerződéses összeg és fennálló tőke szerinti bntásban a mellékelt táblázat tartalmazza. Összességében, 2013.december 31-én az Önkrmányzat pénzintézetek felé fennálló tőketartzása eft vlt. Ebből az Erste Bank felé fennálló IV. negyedéves, összesen eft tőketartzást január 2-án fizettük, így összességében február 28-án a tőke összege eft-ra várható. Az érintett téma kiemelt fntsságát figyelembe véve, kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határzati javaslat elfgadására. Budapest, dr. Bácskai Jáns s.k. plgármester 3

4 HATÁROZATI JAVASLAT Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzatának Képviselő-testülete 1. úgy dönt, hgy a Magyarrszág évi közpnti költségvetéséről szóló évi XXX. törvény (tvábbiakban: költségvetési törvény) aiban fglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hgy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállmánya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. kijelenti, hgy az önkrmányzat december 5-én nem rendelkezett lyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adtt adósságelemhez kapcslódtt, és annak fedezetére, teljesítésének biztsításául szlgált. 3. kijelenti, hgy amennyiben az önkrmányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcslódóan beflyó támgatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szlgáló ügyletté válik, úgy a beflyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapn belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára, 4. kinyilvánítja, hgy a Plgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 332. alapján megállapdást kíván kötni a Magyar Állammal az önkrmányzatt terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállmánya átvállalásáról. 5. az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a plgármestert, hgy: a) megtegye a évi költségvetési törvény ai szerinti nyilatkzatkat és intézkedéseket; b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a évi költségvetési törvény a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; c) a évi költségvetési törvény 68. (4) bekezdése szerinti megállapdáskat megkösse. 6. felkéri a plgármestert, hgy az adósságátvállalással kapcslats intézkedéseiről a megállapdásk megkötését követő srn következő rendes ülésén tájékztassa a képviselő-testületet. Határidő: pntk: , 4. és 5. pntk: február 28., 6. pnt: át követő rendes ülés Felelős: dr. Bácskai Jáns plgármester 4

5 I G A Z O L Á S BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (ksh kód: ) Pénzügyi intézményeknél fennálló, a Magyarrszág évi közpnti költségvetéséről szóló évi XXX. törvény 67. (1) és (2) bekezdése szerinti adósságállmánya Pénzügyi intézmény által töltendő adatk Önkrmányzat által töltendő adatk Autmatikusan töltődő adat Pénzügyi intézmény GIRO kódja Egyéb hitelező GIRO kódja Egyéb hitelező megnev ezése srszám Önkrmányzat Ügyfél neve KSH kódja Aznsító (szerződéses) adatk Hitel-számla száma Szerződés Szerződésk Knstrukció Szerződéses aznsító/is ötés kódja összeg IN dátuma (A,B,,D,E,F, G,H,I) A 17. szlp összegéből: Önkrmányzat által fizetendő Átvállalandó - megszűnt víziközmű-társulatktól az Devizanem Tőke ebből: Devizanem ebből: Tőke várható Devizanem Óvadék (lyan betét vagy egyéb Óvadéki betét Összesen= önkrmányzatkhz került hitelek januás 02-án januás 02-án összege számlakövetelés, ami kifejezetten egy devizaneme (17. vagy ha 10. szlp=h vagy I, lakssági érdekeltségi hzzájárulással fizetett tőke fizetett kamat adtt adósságelemhez kapcslódik, és akkr 19. szlp) vagy egyéb bevétellel, - hitelcél szerint támgatás, valamint bevétel megelőlegezését szlgáló annak fedezetére, vagy teljesítésének biztsításául szlgál) '-' adósság dkumentummal igazlhatóan támgatással, bevétellel nem fedezett része Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata H-18/ , ,00 MBD- H6/ , ,00 H-12/ , ,00 H31-/ H-25/ H-14/ ONK- 0067/2011/ S M , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 5

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 13-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Adósságkonszolidáció II. ütemével kapcsolatos Sorszám: 1. határozatok meghozatala Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 14-ei ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 14-ei ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 14-ei ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás mint az egyik legfontosabb

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalása végrehajtásához

ÚTMUTATÓ az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalása végrehajtásához ÚTMUTATÓ az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalása végrehajtásához I. A támogatás célja és háttere A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 320/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a BÖP Kft.

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

a Kormány részére az egyházi devizakölcsönökről

a Kormány részére az egyházi devizakölcsönökről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE J E L E N T É S a Kormány részére az egyházi devizakölcsönökről Budapest, 2013. február 2 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 110/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest Főváros

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 7/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: 2015. évi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

testület úgy dönt, hogy amennyiben az előzetes felmérés szerint 37- nél több személy jogosult a szociális tűzifa támogatásra, a többletköltséget

testület úgy dönt, hogy amennyiben az előzetes felmérés szerint 37- nél több személy jogosult a szociális tűzifa támogatásra, a többletköltséget Szám Dátum Határozat szövege 1/2014 I.07. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy fő foglalkoztatására benyújtja pályázatát az első munkahely garancia program keretében. A testület felkéri

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. június 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 162/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. június 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat iskolatej-program kiegészítéseként

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2. napirendi pnt Pályázati cél: Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, krszerűsítése. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA prtálján

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben