Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei"

Átírás

1 Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője 1138 Budapest, Váci út Tel.: Fax: Adószám: ÁFA csprt aznsító szám: CBFA eng. sz.: A Cg. Szám: Fővársi Törvényszék Cégbírósága PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szlgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB AXA Bank Eurpe, Bulevard du Suverain 25 B 1170 Brussels Regisztrációs szám: CBFA eng. sz.: A 1. ldal

2 Tartalmjegyzék 1. A kölcsön célja A kölcsön mértéke A kölcsönfelvevők A kölcsön ingatlanfedezete... 4 Az ingatlanfedezettel kapcslats tvábbi követelmények a kölcsönkérelem befgadásakr... 4 A hitelcél szerinti ingatlannal kapcslats követelmények, amennyiben az nem fedezete a kölcsönnek A kölcsön flyósítása A kölcsön flyósításának feltételei A kölcsöncél megvalósulásának ellenőrzése Jelzálgjggal terhelt ingatlank vásárlásának finanszírzása Az adásvételi szerződéssel kapcslats követelmények Állami támgatásk ldal

3 A Bank december 15. napjától felfüggesztette a jelzálghitelek értékesítését, így december 15 -től a Bank ez irányú hitelkérelmet nem fgad be. 1. A kölcsön célja A kölcsön igényelhető lakóingatlan és egyéb nem lakáscélú ingatlan megvásárlására is az alábbiak szerint: Lakáscélú ingatlan vásárlás Ez a kölcsön használt, illetve új építésű (albetétesített illetve még nem albetétesített), önállóan frgalmképes társasházi, lakásszövetkezeti lakás vagy lakóház, illetve tanya megvásárlásáhz igényelhető. E kölcsön csak önállóan frgalmképes ingatlan megvásárlásáhz használható fel, kivéve, ha az ingatlan adásvétele következtében a kölcsönfelvevő(k) az egész (teljes) tulajdni hányadt megszerzi(k), és ezáltal önállóan frgalmképes ingatlannal fg rendelkezni. Házastársi (élettársi) kapcslat fennállása alatt tulajdnközösség megszüntetése céljára kamattámgattt kölcsönt az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője (tvábbiakban: Bank) nem nyújt. Házastársi tulajdnközösség megszüntetésére kamattámgattt kölcsönt a Bank csak abban az esetben nyújt, amennyiben a kölcsönfelvevő csatlja a házasság felbntásáról szóló jgerős bírósági végzést. Házastársi (élettársi) kapcslat fennállása és fennmaradása alatt tulajdnközösség megszüntetése céljára Plusz kölcsönt pedig a Bank csak abban az esetben nyújt, amennyiben a kölcsönfelvevő csatlja a közkiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett kiratba fglalt házassági/élettársi vagynközösség megszüntető megállapdást. Amennyiben a hitel célja lakáscélú ingatlan vásárlása, a hitel kndícióira a Lakáscélú Hazai elnevezésű, frint alapú mindenkri aktuális Hirdetmény az irányadó. Egyéb - nem lakáscélú - ingatlan vásárlás Ez a kölcsön az alábbi nem lakáscélú ingatlank megvásárlására is igényelhető: üzlethelyiség, építési telek, nyaraló, garázs, irda. Amennyiben a hitel célja egyéb nem lakáscélú - ingatlan vásárlása, a hitel kndícióira a Szabad felhasználású és Egyéb nem lakáscélú - Ingatlan vásárlási Hazai elnevezésű, frint alapú, mindenkri aktuális Hirdetmény az irányadó. 2. A kölcsön mértéke A kölcsön alapvetően a saját frrásk kiegészítésére szlgál, összege megfelelő ingatlanfedezet bevnása esetén elérheti az ingatlan (ingóságkat nem tartalmazó) vételárának 100 %-át is. A kölcsön mértéke nem haladhatja meg a kölcsönfelvevő(k), valamint általa(uk) eltarttt gyermek(ek) és családtagk által megszerzendő tulajdni hányadra eső aránys vételárrészt. A flyósítási limit Ft-ban való igénylés esetén megegyezik az igényelt, és a Bank által jóváhagytt Ft-összeggel, devizában való igénylés esetén pedig a hitelből fizetendő vételárrész flyósítási jutalékkal növelt összegével. 3. A kölcsönfelvevők A kölcsön felvevője lehet egy, illetve több, a hitelcéllal érintett ingatlanban az adásvétel eredményeképpen tulajdni hányadt szerző, illetve tulajdni hányadt nem szerző személy (jövedelme kán bevnt személy). 3. ldal

4 4. A kölcsön ingatlanfedezete Az ingatlanfedezettel kapcslats tvábbi követelmények a kölcsönkérelem befgadásakr Széljegyként fennállhat az eladó(k) tulajdnjg bejegyzési kérelme, mely széljegyeknek elintézését (határzattal történő rendezését) a Bank a kölcsönszerződés megkötéséig előírja. Új építésű ingatlank esetén fennállhat tvábbá a Finanszírzó Bank jelzálgjga és az elidegenítési és terhelési tilalma és/vagy vételi jga/és vagy keretbiztsítéki jelzálgjga. Jelzálgjggal terhelt ingatlank vásárlása esetén jelen tájékztató 6. pntjának rendelkezései az irányadóak. A hitelcél szerinti ingatlannal kapcslats követelmények, amennyiben az nem fedezete a kölcsönnek A hitelcél megvalósulásának érdekében a hitelcél szerinti ingatlannal kapcslats követelmény, amennyiben az nem fedezete a kölcsönnek, hgy a vásárlással érintett ingatlannak (tulajdni hányadnak) az eladó(k) tulajdnában kell lennie, mely a kölcsönkérelem befgadásakr lyan tulajdni lap bemutatásával igazlandó, melyen az eladó(k) tulajdnjg bejegyzési kérelme legalább széljegyben szerepel. A kölcsönfelvevő(k) tulajdnjg bejegyzési kérelmét legkésőbb a kölcsönszerződés megkötéséig kell igazlni lyan tulajdni lap bemutatásával, amelyben a kölcsönfelvevő(k) tulajdnjga legalább széljegyben szerepel, vagy az illetékes földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződéssel. 5. A kölcsön flyósítása A kölcsön flyósítása használt lakás vásárlása esetén egy részletben történik, új lakás vásárlása esetén akár hárm részletben is történhet (az adásvételi szerződésben rögzítettekhez is igazdva). A kölcsön első részletének flyósítására az ezen részlethez a kölcsönszerződésben meghatárztt valamennyi flyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és a Bank felé való igazlását követő 7, azaz hét munkanapn belül kerül sr. A kölcsön első részlete flyósítási feltételeinek teljesítését a kölcsönszerződés megkötésétől számíttt 80 napn belül igazlni kell a Bank felé. (Ez a 80 nap az ún. rendelkezésre tartás időszaka.) A kölcsön tvábbi részleteinek flyósítására az érintett részlethez tartzó valamennyi flyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és a Bank felé való igazlását követő esedékességi napn, vagy ha ezen feltételek teljesülése és igazlása, valamint a srn következő esedékességi nap között kevesebb, mint 7 (hét) munkanap van, akkr a srn következő másdik esedékességi napn kerül sr. A kölcsön utlsó részlete flyósítási feltételeinek teljesítését a kölcsönszerződés megkötésétől számíttt legkésőbb 18 hónapn belül igazlni kell a Bank felé, így a több részletben flyósíttt kölcsönök esetén 18 hónap az ún. rendelkezésre tartás időszaka. Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített alábbi flyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön flyósítása közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik A kölcsön flyósításának feltételei 1. Egy részletben flyósíttt kölcsön, illetve az első részlet flyósításának feltételei: A Bank javára, a kölcsönszerződés biztsítására a földhivatal a Bank által meghatárztt: első vagy a döntésnek megfelelő ranghelyre az önálló zálgjgt, valamint kamattámgattt kölcsön esetén az elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint ha a megvásárlandó ingatlan a kölcsön fedezete, úgy ezen felül a kölcsönfelvevő(k) adásvételi szerződés szerinti tulajdnjgát a tulajdni lapn legalább széljegyként feltüntette. A széljegyként feltüntetés érdekében kölcsönfelvevő jár el az illetékes földhivatalnál, melyet a Banktól átvett kiratk földhivatali érkeztető bélyeggel elláttt példányaival igazl. Amennyiben a megvásárlandó ingatlan a kölcsön fedezete, akkr az eladó tulajdnjgról lemndó nyilatkzatának, valamint a tulajdnjg bejegyzési kérelemnek a Bankhz való benyújtását követően kerül sr az kiratk kölcsönfelvevő részére történő átadására. A széljegyet tartalmazó tulajdni lapt a Bank szerzi be. A kölcsönfelvevő(k) az adásvételi szerződésbe fglalt vételár kölcsönön felüli összegét maradéktalanul megfizette(ék), és ezt az eladó(k) által aláírt teljes biznyító erejű magánkirattal, vagy a vételárat ügyvédi letétként kezelő ügyvéd által kiállíttt írásbeli kirattal vagy a vételárat bizalmi őrzésben tartó közjegyző nyilatkzatával igazlta(ák). A kölcsönből finanszírzni kívánt vételárrész végső fizetési határideje nem járt le. 4. ldal

5 Amennyiben új lakást vásárl a kölcsönfelvevő egy részletben flyósíttt kölcsönből, a megvásárlt lakás használatbavételi engedélye, valamint nem magánszemélytől vásárlás esetén a hitelcél megvalósításáhz kapcslódóan kiállíttt, a kölcsönfelvevő nevére szóló és a vételár összegével megegyező összegű számla eredeti példánya bemutatásra került a Banknak. 2. Új lakás vásárlásánál a kölcsön flyósítása maximum hárm részben történhet. Azt, hgy a Bank milyen részletekben flyósítja a kölcsönt, az adásvételi szerződésnek kell tartalmaznia, de az utlsó részlet összege el kell érje a kölcsön összegének 10 %-át. Az első részlet flyósítási feltételei megegyeznek az egy összegben történő flyósításnál leírtakkal. A tvábbi részlet flyósítási feltételei: A kölcsön előző részletének flyósítása megtörtént, és a tvábbi részletből fizetendő vételárrész teljesítésének a határideje még nem telt le. E részlet flyósítását a kölcsönfelvevő írásban kezdeményezte a Banknál. A kölcsönfelvevő(k) az előző vételárrészletet maradéktalanul megfizette(ék) az eladó részére, és támgattt kölcsön igénylése esetén, ezt az eladó által a hitelcél megvalósításáhz kapcslódóan kiállíttt, a kölcsönfelvevő nevére szóló, számla eredeti példányának bemutatásával igazlt(ak). Az utlsó részlet flyósítási feltételei: A kölcsön előző részleté(ei)nek flyósítása megtörtént, és az utlsó részletből fizetendő vételárrész teljesítésének a határideje még nem telt le. E részlet flyósítását a kölcsönfelvevő írásban kezdeményezte a Banknál. A megvásárlt lakás használatbavételi engedélyét a kölcsönfelvevő a Banknak bemutatta. Nem magánszemélytől történő vásárlás esetén az eladó által a hitelcél megvalósításáhz kapcslódóan kiállíttt, a kölcsönfelvevő nevére szóló, és a vételár összegével megegyező összegű számla eredeti példányát a kölcsönfelvevő a Banknak bemutatta. Az utlsó részlet tvábbi flyósítási feltétele, amennyiben a hitelcél nem azns a fedezettel: a biztsítékul szlgáló ingatlan(k)ra vnatkzóan a kölcsönfelvevő(k) hiteles, 15 napnál nem régebbi tulajdni lap máslattal igazlta(ák), hgy a Bank javára, a kölcsönszerződés biztsítására a földhivatal a Bank által meghatárztt első vagy a döntésnek megfelelő ranghelyre az önálló zálgjgt, valamint kamattámgattt kölcsön esetén az elidegenítési és terhelési tilalmat a tulajdni lapn határzattal bejegyezte. Új építésű ingatlank esetén a biztsítékul lekötött, a fentiekben meghatárztt ingatlan, önálló ingatlanként létrejött az illetékes földhivatal az ingatlanra vnatkzó külön tulajdni lapt megnyittta, és ez a Bank felé egy hiteles teljes tulajdni lap máslattal kölcsönfelvevő által igazlásra került. Kölcsönfelvevő csatlta a Finanszírzó Bank írásbeli nyilatkzatát, melyben kötelezettséget vállal arra, hgy a Kölcsön részére történő átutalását követően haladéktalanul kezdeményezi az illetékes földhivatalnál a Kölcsön fedezetéül szlgáló ingatlann javára fennálló jelzálgjga és az elidegenítési és terhelési tilalma és/vagy vételi jga és/vagy keretbiztsítéki jelzálgjga törlését. 6. A kölcsöncél megvalósulásának ellenőrzése A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése a következő módn történik: a. az adásvételi szerződés a Bank részére történő bemutatásával b. a kölcsönön kívüli vételárrész megfizetésének igazlásával c. a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen flyósításával Amennyiben a hitelcéllal érintett ingatlan a kölcsönnek nem fedezete, akkr legkésőbb az előfinanszírzási időszak utlsó napjáig a kölcsönfelvevő(k) tulajdnjg bejegyzési kérelmét vagy az illetékes földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződéssel, vagy lyan tulajdni lap bemutatásával kell igazlni, amelyen a kölcsönfelvevő(k) tulajdnjga legalább széljegyben szerepel. 5. ldal

6 7. Jelzálgjggal terhelt ingatlank vásárlásának finanszírzása Amennyiben lyan ingatlant szeretne megvásárlni, amelyet valamely pénzügyi intézmény számára bejegyzett zálgjg terhel, és a vételárból történne meg az ingatlan tehermentesítése, úgy kérjük, hgy az alábbi rendelkezéseket is vegye figyelembe a fentiekben részletezett általáns feltételeken kívül: A Bank kizárólag egy hitelező javára bejegyzett, egyidejűleg kiváltható terheket fgad el a vásárlási céllal érintett ingatlan (hitelcél ingatlan) tekintetében. A bejegyzett és kiváltásra kerülő kölcsönön kívül más teher nem állhat fenn a megvásárlására kerülő ingatlanra vnatkzóan. Kölcsön minimális összege terhelt ingatlan esetén meg kell hgy egyezzen: frint alapú hitel kiváltásakr, a tartzáskimutatás szerinti összeggel, Bank által nyújttt deviza alapú kölcsön kiváltásakr az aktuális fennálló tartzás 11,5%-ával növelt összegével, más hitelező által nyújttt deviza alapú hitel kiváltásakr az aktuális tartzáskimutatás szerinti tartzás 15,5%-ával növelt összegével. Az adásvételi szerződésben a vételárat fix összegként kell megjelölni A Bank az adásvételi szerződésben meghatárztt fix összeget flyósítja majd az ingatlanra bejegyzett teher törlése érdekében, amennyiben ez nem elegendő a kölcsön teljes visszafizetéséhez, az Eladó kötelessége, hgy saját frrásból tehermentesítse az ingatlant, és megfizetésre kerüljön a különbözet. A megvásárlásra kerülő ingatlanra bejegyzett zálgjg alapjául szlgáló kölcsönről érvényes, a kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény által kiállíttt tartzás kimutatást kell benyújtani a Bank részére, amely 30 napnál nem lehet régebbi. A tartzás összegét a teher törléséhez szükséges vételárrész flyósításának napjára szükséges kiállítani. Flyósítás feltétele: A Bank két részletben flyósítja a bankkölcsönből fizetendő vételárrészt. Az első részletet a Bank a bejegyzett zálgjg jgsultjaként feltüntetett pénzügyi intézmény számára közvetlenül flyósítja. Bank az önerő kifizetését követően, első részletként (érvényes tartzáskimutatás szerint) hitelkiváltáshz szükséges összeget utalja át a krábbi hitelező javára, melynek feltétele, hgy az kölcsönfelvevő(k) bemutassa az illetékes földhivatal által érkeztetett alábbi dkumentumkat: eladó hzzájáruló nyilatkzata a Vevő tulajdnjg bejegyzéséhez, Vevő tulajdnjg bejegyzési kérelme, Bank zálgjgára vnatkzó bejegyzési kérelem, amennyiben a kiváltandó kölcsön biztsítékául elidegenítés és terhelési tilalm került kikötésre, a jgsult hzzájárulása a Bank másdik (illetve követő) ranghelyű önálló zálgjgának bejegyzéséhez, illetve a tulajdnjg átruházásáhz. Ha a flyósítás egy részletben történik, a kölcsön összege meg kell, hgy egyezzen az ingatlan tehermentesítéshez szükséges összeggel. A Vevő ez esetben az illetékes földhivatal által érkeztetett, az Eladó és a Vevő által aláírt zálgjgi ranghelyről lemndó nyilatkzatát és a kiváltandó terhek törlésére vnatkzó kérelmet 15 munkanapn belül köteles benyújtani a Bank részére. Az utlsó vételárrészlet - amennyiben a flyósítás két részletben történik- flyósítására a vásárlási céllal érintett ingatlan tehermentesítését követően kerül sr, amennyiben az ügyfél által bemutatásra kerül az illetékes földhivatal által érkeztetett az Eladó és a Vevő által is aláírt zálgjgi ranghelyről lemndó nyilatkzat, valamint a kiváltandó terhek törlésére vnatkzó kérelmet. 6. ldal

7 8. Az adásvételi szerződéssel kapcslats követelmények Az adásvételi szerződéssel szemben támaszttt követelményeket a Bank külön erre a célra készített részletes tájékztatója tartalmazza. Javasljuk, hgy ez a tájékztató kerüljön átadásra az adásvételi szerződést készítő, illetve ellenjegyző közjegyzőnek vagy ügyvédnek. A kölcsönkérelem befgadásakr elegendő az ingatlan adásvételi előszerződést benyújtani. A Bank által megkövetelt feltételeket is tartalmazó adásvételi szerződést vagy a már krábban megkötött adásvételi szerződés megfelelő tartalmú módsítását legkésőbb a szerződéskötés időpntjáig kell benyújtani. A hitelből fizetendő vételárrészlet fizetési határideje a kölcsönkérelem befgadásától számíttt 30 munkanapnál krábbi időpnt nem lehet. 9. Állami támgatásk Lakásvásárlási kölcsönhöz kapcslódóan többek között jelzálglevél kamattámgatás, fiatalk tthnteremtési támgatása, lakásvásárlási kedvezmény, tvábbá személyi jövedelemadó kedvezmény is igénybe vehető, amennyiben a kölcsönfelvevők megfelelnek a támgatáskra vnatkzó feltételeknek. Jelen tájékztatóban fglaltakn felül az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt jelzálghitelek általáns feltételei című tájékztatóban írtak irányadóak a Banktól igényelt kölcsönre. A különös és az általáns feltételek ellentmndása esetén a különös feltételek alkalmazandók. Tájékztatjuk Ügyfeleinket, hgy a 12/2001. (I.31.) Krmányrendelet alapján járó kamattámgattt jelzálghiteleket, valamint a lakáscélú közvetlen állami támgatáskat (lakásépítési kedvezmény, fiatalk tthnteremtési támgatása) a krmány július 1-vel a 125/2009. (VI.15.) Krm. rendelet alapján átmeneti időszakra felfüggesztette. A rendelet módsítás kán, fntsnak tartjuk még megemlíteni az alábbiakat: július 1-je előtt benyújttt lakásépítési kedvezményre, megelőlegezett kedvezményre (megelőlegező kölcsön), fiatalk tthnteremtési támgatására, kiegészítő kamattámgatású illetve jelzálglevél kamattámgatású kölcsönökre vnatkzó támgatási kérelmek alapján nyújthatóak, flyósíthatóak az állami lakástámgatásk július 1-e után is július 1-je után az utóbb született gyermekek utáni lakásépítési kedvezményt akkr lehet igénybe venni, ha az adósk, akkr kötöttek új lakás építésére, vagy új lakás vásárlására kölcsönszerződést kötöttek, amelynek megkötése idejében az 12/2001. (I.31.) Krm. rendelet tartalmazta a kölcsönszerződést követően született gyermek utáni kedvezmény igénybevételi lehetőségét (tehát július 1-jét megelőzően). A 12/2001. (I.31.) Krm. rendelet alapján a fiatalk tthnteremtési támgatását július 1-ét követően is igénybe vehetik az adósk, ha akkr kötöttek kölcsönszerződést, amikr a 12/2001. (I.31.) Krm. rendelet tartalmazta a kölcsönszerződést követően született gyermek utáni fiatalk tthnteremtési támgatása igénybevételi lehetőségét. 7. ldal

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásépítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott hitelkiváltási kölcsön különös

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatálys: 2015.01.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes devizabelföldi

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

A Plusz hitelkiváltási kölcsön különös feltételei

A Plusz hitelkiváltási kölcsön különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén 1. oldal Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén Hatályos 2013. május 2-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről Hatálys 2015.02.01-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújttt szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzálghitelekről készült a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei Hatályos 2015. február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az eladók és vevők között, amely az alábbi feltételeknek

Részletesebben

Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből történő finanszírozása esetén

Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből történő finanszírozása esetén TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből történő finanszírozása esetén Tisztelt Ügyfelünk! Ingatlan vásárlásához lakáscélú kölcsön

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai Az igénylés típusa Igényelt hitelkeret összege Első igénylés HUF Hitelkeret devizae EUR HUF-nak megfelelő EUR A fizetési kötelezettségek teljesítésére választtt nap MKB 1X1

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő: Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

Jelzáloghitel. Refinanszírozó hitel

Jelzáloghitel. Refinanszírozó hitel Jelzálghitel Termékek: Adósságrendező hitel Kiváltható vele jelzálghitel, személyi kölcsön, hitelkártyák, munkáltatói kölcsönök, autóhitel, flyószámlahitel, áruvásárlási hitel, diákhitel, önkrmányzati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú Hazai elnevezésű, forint alapú, (vásárlási, bővítési, építési, felújítási)

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az adott ügylet vonatkozásában Társaságunk jogosult többletkövetelményeket megállapítani, amelyre tekintettel

Részletesebben