MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS"

Átírás

1 I. Igényelt hitel főbb adatai Az igénylés típusa Igényelt hitelkeret összege Első igénylés HUF Hitelkeret devizae EUR HUF-nak megfelelő EUR A fizetési kötelezettségek teljesítésére választtt nap MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS Már meglévő hitel esetében: Ismételt igénylés azns összeggel Ismételt igénylés alacsnyabb összeggel Ismételt igénylés magasabb összeggel Ismételt igénylés magasabb összeggel futamidő közben Ismételt igénylés alacsnyabb összeggel futamidő közben Az igényelt hitelkeret.. lejárata A flyósítás / törlesztés devizae HUF EUR hónap... napja (1-27-ig választható) Kamatperiódus (maximum 36 hónap) 1 hó 3 hó A hitel elszámlására szlgáló bankszámla száma Kérjük, írja le röviden a hitel célját II. Az igénylő adatai.... Vállalkzás neve Vállalkzás cégfrmája Társas vállalkzás (Kkt., Rt.,Bt.,Kft.,. egyéb) Egyéni vállalkzó ir. szám: helység: Vállalkzás címe utca/út/egyéb: házszám/em./ajtó: telefnszám: Van-e saját tulajdnú telephelye? Igen Nem Telephely címe ir. szám: helység: (ha más, mint a székhely) utca/út/egyéb: házszám/em./ajtó: Alapítás dátuma (egyéni váll. megalakulás dátuma) Fő tevékenység TEÁOR szám Adószám Vállalkzói tevékenység megkezdésének éve (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben eltér az alapítás időpntjától) KSH szám Cégjegyzék helye, száma (egyéni váll. egy. váll. igazlványszám) Fglalkztatttak (fő) Menedzsment (fő) Tulajdnsk száma Képvis. jg. személy neve Besztása 1 Végzettsége Hitelintézet megnevezése Számlanyitás dátuma Árbevételének hány %-a érkezik a bankba Hiteltípus/pü-i lízing /garancia megnevezése Szerződéskötés dátuma Szerződött összeg (eft) Fennálló kötelezettség összege (eft) Végső lejárata (dátum) Egyéb adatk Van a vállalkzás tulajdnában ingatlan? Igen Nem A vállalkzás székhelyén van vagynbiztsítás? Igen Nem Van vagy vlt flyamatban csőd-, felszámlási, Van-e a vállalkzásnak hátraléks vagy végrehajtási vagy végelszámlási eljárás a átütemezett köztartzása (adó, tb., vám, helyi Igen Nem vállalkzással vagy kapcslt vállalkzása(i)val adók, illeték stb.)? szemben? Igen Nem III. Az igénylő (egyéni vállalkzó) és az igénylő (többségi) tulajdnsának adatai (magánszemély tulajdns, illetve egyéni vállalkzó kitöltendő) 1 A képviseletre jgsult személyre vnatkzó adatk 1

2 Jgi személy tagk vagy jgi személyiség nélküli gazdasági társaság (bt, kkt) tagk adatai (Kapcslt vállalkzásk) Vállalkzás teljes neve: Vállalkzás adószáma: Részesedés mértéke % Vállalkzás teljes neve: Vállalkzás adószáma: Részesedés mértéke: % IV. Gazdálkdási adatk: Tárgyidőszak (negyedév) I. I-II. I-III. I-IV. ezer Ft Kitöltő vállalkzás Eredménykimutatás adatai Értékesítés nettó árbevétele Adóalapba beszámító bevétel Vállalkzói adóalap Az adóévben megszerzett bevétel EVA alapja Üzemi/üzleti eredmény Pü-i műv. ráf-ból: Fizetendő Szkáss vállalkzási eredmény Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény Adózás után vállalkzói jövedelem Mérlegadatk Befektetett eszközök Követelések Pénzeszközök Frgóeszközök ebből: Vevőkkel szembeni Készletek Eszközök összesen Saját tőke Jegyzett tőke Rövid lejáratú kötelezettségek ebből: Szállítókkal szem. Hsszú lejáratú kötelezettségek Tulajdnsi (tagi) kölcsön TÁRGY IDŐSZAK 2 Legutlsó előzetes 3 pénzügyi év Legutlsó lezárt pénzügyi év Legutlsó előtti lezárt pénzügyi év APEH-hez benyújttt/auditált (aláhúzandó) Igen/Nem Igen/Nem Igen/Nem Igen/Nem Értékesítés nettó árbevétele (adó alapjába számító ÁFA nélküli bevétel, ill. adóévben megszerzett bevétel) az előző év tárgyidőszakkal megegyező negyedévének végén 2 Tárgyidőszak: a legutlsó naptári negyedév végén fennálló állmány illetve az előző év végétől a legutlsó naptári negyedév végéig tartó időszak frgalmi adatai 3 Legutlsó előzetes pénzügyi év: amennyiben a hitelkérelem időpntja és az utlsó lezárt pénzügyi év között már újabb egy pénzügyi év eltelt, de a végleges, lezárt pénzügyi beszámló még készült el 2

3 V. Biztsítékként felajánltt ingatlan adatai, amennyiben a biztsíték a hitelt felvevő cég tulajdnában van Biztsítékként felajánltt ingatlan adatai Tulajdns neve: Az ingatlan terhelt-e: Ha, a teher jellege: A tulajdni lapn Ha, annak típusa: építési-szerelési vagynbiztsítás biztsítási összege: Ft Biztsítékként felajánltt ingatlan adatai, amennyiben a biztsíték magánszemély tulajdnban van Biztsítékként felajánltt ingatlan adatai Tulajdns(k) neve: Anyja neve Állandó lakcíme Személyi igazlvány száma Személyi száma Adószáma Telefnszáma Hasznélvező(k) neve: Az ingatlan terhelt-e: Ha, a teher jellege: A tulajdni lapn Ha, annak típusa: építési-szerelési vagynbiztsítás biztsítási összege: Ft Amennyiben több ingatlan kerül biztsítékként bevnásra, a tvábbi ingatlank adatait a Pótlapn kell szerepeltetni! 3

4 VI. Benyújtandó dkumentumk köre A Hitelkérelemhez benyújtandó, illetve bemutatandó dkumentumk köre: 30 naptári napnál régebbi, eredeti cégkivnat hiteles máslata, illetve amennyiben módsítás van flyamatban, a Cégbírósághz 1. benyújttt váltzás bejegyzési kérelem máslati példánya Utlsó egységes szerkezetbe fglalt, a vállalkzás nevére szóló, cégszerűen aláírt, ügyvéd által ellenjegyzett, cégbíróság által érkeztetett 2. társasági szerződés/ alapító kirat 3. Egyéni vállalkzói igazlvány 4. Aláírási címpéldány 5. Az utlsó egy lezárt pénzügyi év - adózási és könyvvezetési módja szerinti, - valamennyi dkumentum tekintetében cégszerűen aláírt, - legalább Cégbírósághz vagy APEH-hez benyújttt Éves beszámló (1) és az annak alapjául szlgáló főkönyvi kivnat Egyszerűsített éves beszámló (1) és az annak alapjául szlgáló főkönyvi kivnat EVA bevallás (2) SZJA bevallás (3) (1) mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, amennyiben előírás a könyvvizsgálói jelentés (2) csak EVA bevallást készítő Bt, Kkt, egyéni cég vagy egyéni vállalkzó esetében (3) egyéni cég vagy egyéni vállalkzó (- március 1-től az előző évre vnatkzóan csak végleges, lezárt beszámló fgadható el; - az előző naptári évben alakult Igénylő esetében mindenképpen lezárt beszámló szükséges) (- február 16-tól az előző évre vnatkzóan csak végleges, lezárt EVA/SZJA bevallás fgadható el; - az előző naptári évben alakult Igénylő esetében mindenképpen végleges, lezárt EVA/SZJA bevallás szükséges) Amennyiben a hitelkérelem időpntja és az utlsó lezárt pénzügyi év között már újabb egy pénzügyi év eltelt, de a végleges, lezárt pénzügyi beszámló még készült el, akkr az előző pénzügyi év eredeti és cégszerűen aláírt - előzetes éves beszámlója és az annak alapjául szlgáló főkönyvi kivnat 6. - előzetes egyszerűsített éves beszámlója és az annak alapjául szlgáló főkönyvi kivnat is. (március 1-től az előző évre vnatkzóan csak lezárt beszámló fgadható el.) Amennyiben az Igénylő vállalkzás az előző naptári évben alakult, akkr mindenképpen lezárt - cégszerűen ellenjegyzett, szükség szerint auditált, legalább a Cégbírósághz benyújttt - pénzügyi beszámló benyújtása szükséges.) A tárgyév első napjától az Igénylés benyújtását megelőző naptári negyedév utlsó napjáig szóló, eredeti és cégszerűen aláírt - előzetes éves beszámlója és az annak alapjául szlgáló főkönyvi kivnat 7. - előzetes egyszerűsített éves beszámlója és az annak alapjául szlgáló főkönyvi kivnat is. (A tárgynegyedévet követő másdik hónap 16. napjától kötelező) naptári napnál régebbi APEH által kiállíttt, adók és járulékk köztartzás-mentességéről szóló eredeti igazlás naptári napnál régebbi VPOP által kiállíttt köztartzás-mentességéről szóló eredeti igazlás 10. Átütemezett APEH köztartzás az átütemezésről szóló határzat 30 naptári napnál régebbi eredeti Bankinfrmáció és bankszámlafrgalm igazlás a Bank által meghatárztt adattartalmmal, az 11. összes számlavezető banktól 12. Nyilatkzat tulajdnsi struktúráról (ügyfélcsprt, illetve nagykckázat megállapításáhz) - frmanymtatvány Személyi kmány(k) és adókártya 13. (természetes személy által felajánltt vagy hasznélvezettel terhelt ingatlan bevnása az ingatlan tulajdns(k)/ hasznélvező(k) részéről is benyújtandó.) 14. A fedezetül felajánltt ingatlan 30 naptári napnál régebbi eredeti teljes tulajdni lap hiteles máslata Az ingatlan hivatals, 90 naptári napnál régebbi helyszínrajza vagy térképmáslata hiteles máslatban 15. (kivéve: társasházi vagy szövetkezeti külön tulajdn) 16. Az épület, lakás vagy lakás céljára szlgáló helyiségek alaprajza, szintenkénti alapterület kimutatása (kézzel készített is lehet) 17. Meglévő ingatlanbiztsítás a biztsítási kötvény, és a díjfizetés igazlása Osztatlan közös tulajdnban lévő ingatlan egy része (tulajdni hányad) lyan dkumentum (pl. használati megsztási megállapdás, 18. vagy e kérdést részletesen szabályzó adásvételi szerződés), amely igazlja, hgy a fedezetül felajánltt eszmei hányad az egész ingatlan mely részében testesül meg 19. Bérbeadással érintett ingatlan fedezetként történő felajánlása a Bérleti Szerződés Társas vállalkzás Egyéni cég Egyéni vállalkzó Hiteligénylő cégszerű aláírása: Biztsítékt nyújtó magánszemély aláírása:... Nyilatkzat MKB 1X1 Frgóeszköz Hitel Igényléséhez Az Ügyfél tudmással bír arról, hgy a Bank jelen MKB 1X1 Frgóeszköz Hitel Igénylés alapján hitelképességi vizsgálatt végez. Tudmásul veszi, hgy a Bank a hitelkérelmet - indklási kötelezettség nélkül - jgsult elutasítani, vagy az igényeltnél alacsnyabb hitelösszeget megállapítani. Alacsnyabb hitelösszeg megállapítása az ügyfél jgsult a megállapíttt hitelösszeget elutasítani, ebben az esetben a Bank és az Ügyfél között hitelszerződés megkötésére kerül sr. Az Ügyfél kijelenti, hgy a jelen Igénylésben feltüntetett adatk a valóságnak megfelelnek. Az Ügyfél kijelenti, hgy az MKB Bank Zrt.-nél elhelyezett - illetőleg jelen MKB 1X1 Frgóeszköz Hitel Igényléshez csatlt - alapítói kirat, aláírási címpéldány, illetve cégbírósági bejegyzés a valóságnak megfelelő, az aláíráshz hatálys adatkat tartalmazza. Az Ügyfél kijelenti, hgy a vállalkzás ellen csőd-, felszámlási-, végrehajtási- (kivéve APEH által indíttt), illetve végelszámlási eljárás indult az elmúlt 3 évben, nincs flyamatban és eljárás megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve Hiteligénylő cégszerű aláírása:... Előttünk, mint tanúk előtt: :... :... Cím:... Cím:... A Bankfiók tölti ki! Befgadó fiók neve Költséghelyi kódja Ügyintéző neve Ügyintéző telefn melléke KUT rendszerben adatváltzás, az adatk módsítására vnatkzó szükséges intézkedést megtettük Hitelcentrum tölti ki! Szerződés-aznsító szám 4

5 Pótlap - Több ingatlan fedezetként való bevnása Magánszemély tulajdnában lévő, biztsítékként felajánltt ingatlan adatai Tulajdns(k) neve: Anyja neve Állandó lakcíme Személyi igazlvány száma Személyi száma Adószáma Telefnszáma Hasznélvező(k) neve: Az ingatlan terhelt-e: Ha, a teher jellege: A tulajdni lapn Ha, annak típusa: építési-szerelési vagynbiztsítás biztsítási összege: Ft Vállalkzás tulajdnában lévő, biztsítékként felajánltt ingatlan adatai Tulajdns neve: Az ingatlan terhelt-e: Ha, a teher jellege: A tulajdni lapn Ha, annak típusa: építési-szerelési vagynbiztsítás biztsítási összege: Ft 5

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön esetén

MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön esetén I. Igényelt kölcsön főbb adatai MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön Igényelt kölcsön összege Kölcsön futamideje hónap Kölcsön devizaneme Annuitásos és lineáris

Részletesebben

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:..

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:.. MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM ÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2014. augusztus 15-től) I. Igényelt Bankgarancia főbb adatai Megbízás típusa Új megbízás

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1. A Vállalkozás

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok I. Bankgarancia kérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap Éves/Egyszerûsített s beszámolóval rendelkezô, illetve SZJA szerinti bevallást

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

Kisvállalkozói hitelkérelem

Kisvállalkozói hitelkérelem K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu khbinfo@khb.hu Kisvállalkozói hitelkérelem Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Azonosító

Részletesebben