IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE"

Átírás

1 IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő: hónap Igényelt hitelösszeg: Ft Igényelt türelmi idő 2 : hónap Igényelt rendelkezésre tartási idő 3 : hónap Igényelt tőketörlesztési gyakoriság Név: A) AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ADATAI 1. Az egyéni vállalkozó személyes adatai: dr., ifj., stb. családi név utónevek Lakcímén milyen jogcímen lakik? tulajdonos családtag haszonélvező bérlő Vezetékes telefon: cím: kapcs. szám Mobiltelefon: előfizetéses kártyás Lakcímén mióta lakik? kapcs. szám Lakossági bankszámla Számlanyitás dátuma: száma: Magánszemélyként az előző évben befizetett SZJA összege: Ft TB járulék összege: Ft éve Legmagasabb iskolai végzettség 4 : általános iskola Előző tevékenység, munkahelyek neve: szakmunkás bizonyítvány gimnázium/ szakközépiskola technikus/felsőfokú szakképesítés Önálló Alkalmazott tevékenység beosztott középvezető felsővezető főiskola/ egyetem Időtartam (év) Háztartás létszáma: fő Eltartottak száma: fő Munkában töltött évek száma: év Családi állapota: egyedülálló élettárs házas elvált özvegy 2. Az egyéni vállalkozó azonosító és egyéb adatai: A Vállalkozás adószáma: Statisztikai számjel: TB törzsszám: A Vállalkozás mely érdekvédelmi szervezet tagja 5? Foglalkoztatottak létszáma a kitöltés időpontjában: fő Az utolsó lezárt évben: fő A évi XXXIV. törvény alapján a Vállalkozás: mikro- kis- középvállalkozás 3. A Vállalkozás címei, elérhetőségei: c/o (másnak a címén) Levelezési cím (ha nem a székhely) megye ir. sz. település postafiók közterület neve út, utca, tér házszám emelet ajtó helyrajzi szám A vállalkozás végzésének helyén üzemelő telefon száma: kapcsolási szám telefax száma: kapcsolási szám cím (üzleti): Pénzforgalmi bankszámla száma: 4. A Vállalkozás bankszámla számai 6 : Megnyitás napja: Előző 12 havi számlaforgalom (jóváírások): 1. oldal, összesen: 8 v43.

2 5. A tevékenység rövid leírása, az előző évben a tevékenységi körben történt változások rövid leírása és okai: B) KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ADATAI: 1 Név: Adószám: Részesedés mértéke 7 : % 2. Név: Adószám Részesedés mértéke 7 : % MEGNEVEZÉS Az adóévben megszerzett bevétel: Az EVA alapja: Egyszerűsített vállalkozói adó: Adózás utáni vállalkozói jövedelem: Vállalkozói költség összesen: Alkalmazottak részére kifizetett jövedelem: Tárgyi eszközök: Forgóeszközök: készletek értéke: Követelések közül a vevőkkel szembeni követelések: Határidőn túli követelések: Eszközök összesen: Rövid (éven belüli) lejáratú kötelezettségek: ebből: szállítókkal szembeni kötelezettségek: lejárt tartozás (szállítók, kölcsön, stb.) tagi kölcsön: hosszú lejáratú hitelek éven belüli törlesztése Hosszú (éven túli) lejáratú kötelezettségek: C) GAZDÁLKODÁSI ADATOK 1. EVA szerint adózó egyéni vállalkozók részére: Tárgyidőszak 8.. év I- n. év Előző év Személyi jövedelemadó szerint adózó egyéni vállalkozók részére Tárgyidőszak 8 Előző év 9 MEGNEVEZÉS.. év I- n. év. Az adó alapjába számító bevételek (ÁFA nélkül): ebből: pénzügyi műveletek bevételei (pl. kapott kamat): a 3 legnagyobb vevőtől származó bevétel (ÁFA nélkül): rendkívüli bevétel: Kisvállalkozói kedvezmény: Adó tv. szerinti bevételt növelő és csökkentő tételekkel korrigált bevétel: Aktív időbeli elhatárolások közül az éven belüli bevétel:. Bázis év 10 Bázis év oldal, összesen: 8 v43.

3 Vállalkozói költség összesen: ebből: pénzügyi műveletek kiadása (pl. fizetett kamat): alkalmazottak részére kifizetett jövedelem: tárgyi eszközök értékcsökkenése: vállalkozói kivét: Vállalkozói jövedelem vagy veszteség (előjellel): Korábbi évekről áthozott veszteség címén levont összeg: Módosított vállalkozói adóalap: Vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összege: Adózás utáni vállalkozói jövedelem: Befektetett eszközök Immateriális javak nettó (értékcsökkenéssel csökkentett) értéke: Tárgyi eszközök nettó (értékcsökkenéssel csökkentett) értéke: Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök: Készletek értéke: ebből: 180 napon túli készletek Vevőkkel szembeni követelések: MEGNEVEZÉS Egyéb (vevőkön kívüli) követelések összesen: Határidőn túli követelések (vevők + egyéb): Értékpapírok: Pénzeszközök (pénztár és bankszámla egyenlege): Eszközök összesen: Kötelezettségek összesen: Rövid (éven belüli) lejáratú kötelezettségek: Szállítókkal szembeni kötelezettségek: Adó- és társadalombiztosítási kötelezettség: Rövid (éven belüli) lejáratú hitelek, kölcsönök: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök éven belül esedékes törlesztése: Egyéb, nem nevesített rövid lejáratú kötelezettségek: a fentiekből lejárt (határidőn túli) kötelezettségek összesen: Hosszú (éven túli) lejáratú kötelezettségek: Tárgyidőszak 8.. év I- n. év Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök a tárgyévben esedékes törlesztőrészletük nélkül: Egyéb éven túli kötelezettségek (váltótartozás, lízingdíj és maradványérték is): Adó alapjába számító bevétel az előző év tárgyidőszakkal megegyező negyedévének végén 11 : Előző év 9. D) 1. A B) pontban felsorolt, kapcsolt vállalkozások részére nyújtott hitelek és kölcsönök: Bázis év 10 Hitelfelvevő megnevezése Teljes hitelösszeg Hitel végső lejárata 2. Más személy vagy bank által nyújtott kölcsönök, hitelek (fennálló Széchenyi Kártya Program hitelek is!) Hitelnyújtó megnevezése Fennálló hiteltartozás 12 Havi törlesztőrészlet Hitel végső lejárata 3. oldal, összesen: 8 v43.

4 Vevőkkel való kapcsolat a vevőkör a jövedelmezőség csökkenése nélkül változtatható a vevőkör csak a jövedelmezőség csökkenésével változtatható valamely vevő kiesése nehezíti a működést Kérjük, nevezze meg a 3 legnagyobb vevőjét! E) A HITEL MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES EGYÉB INFORMÁCIÓK Telefonszám 1. Vevők, szállítók Szállítókkal való kapcsolat a szállítók könnyen helyettesíthetőek kevés számú, de monopol helyzetű szállító a szállítók monopol helyzetűek A szerződés, Megkötött szerződés lejárata üzleti kapcsolat kezdete (év): határozatlan (év) Nettó forgalom az előző naptári évben () Kérjük, nevezze meg a 3 legnagyobb szállítóját! Telefonszám A szerződés, Megkötött szerződés lejárata üzleti kapcsolat kezdete (év): határozatlan (év) Nettó forgalom az előző naptári évben () Szállítók () Állomány összesen ebből kapcsolt vállalkozással szembeni Lejárt, határidőn túli összesen (bruttó) ebből 0-30 napja lejárt napja lejárt napja lejárt napja lejárt Előző év (eft) Tárgyév (eft) Tárgyidőszak Bontás (max. 3 partner soronként) Partner(ek) neve 360 napon túli lejárt Fizetési megállapodások, átütemezés a szállítókkal (kivel milyen összegben és milyen határidővel): Összeg (eft) Vevők () Állomány összesen (értékvesztéssel csökkentve) Előző év (eft) Tárgyév (eft) Tárgyidőszak Bontás (max. 3 partner soronként) ebből kapcsolt vállalkozással szembeni Lejárt, határidőn túli összesen (értékvesztéssel csökkentve) ebből 0-30 napja lejárt Partner(ek) neve Összeg (eft) napja lejárt napja lejárt napja lejárt 360 napon túli lejárt Képzett értékvesztés Fizetési megállapodások, átütemezés a vevőkkel (kivel milyen összegben és milyen határidővel): 2. A vállalkozás székhelye biztosítva van vagyonbiztosítással? Rendelkezik vagyonbiztosítással? igen nem 3. A Vállalkozás ellen indított eljárások Az elmúlt két évben indítottak a Vállalkozás ellen végrehajtási, csőd- vagy felszámolási eljárást? igen nem 4. oldal, összesen: 8 v43.

5 Név: Vezetékes telefon: cím: Név: Vezetékes telefon: cím: F) A HITEL BIZTOSÍTÉKAI 1. Magánszemély készfizető kezes(ek) 13 Az 1. sz. magánszemély készfizető kezes adatai: dr., ifj., stb. családi név utónevek kapcs. szám Mobiltelefon: A 2. sz. magánszemély készfizető kezes adatai: dr., ifj., stb. családi név utónevek kapcs. szám Mobiltelefon: kapcs. szám kapcs. szám leírása: 2. A hitel biztosítékaként felajánlható vagyontárgyak 14 : Ingóság 1 (csak beruházási hitel esetén tölthető ki) Ingatlan 1 ipari lakó üdülő telek kereskedelmi mezőgazdasági Tulajdonos 1: Tulajdoni hányad: % Tulajdonos 2: Tulajdoni hányad: % Helyrajzi szám: Tulajdonos: Település: Forgalmi érték: Forgalmi érték: A beruházás tárgya? igen nem A beruházás tárgya? igen nem leírása: Ingóság 2 (csak beruházási hitel esetén tölthető ki) Ingatlan 2 ipari lakó üdülő telek kereskedelmi mezőgazdasági Tulajdonos 1: Tulajdoni hányad: % Tulajdonos 2: Tulajdoni hányad: % Helyrajzi szám: Tulajdonos: Település: Forgalmi érték: Forgalmi érték: A beruházás tárgya? igen nem A beruházás tárgya? igen nem leírása: Iingóság 3 (csak beruházási hitel esetén tölthető ki) Ingatlan 3 ipari lakó üdülő telek kereskedelmi mezőgazdasági Tulajdonos 1: Tulajdoni hányad: % Tulajdonos 2: Tulajdoni hányad: % Helyrajzi szám: Tulajdonos: Település: Forgalmi érték: Forgalmi érték: A beruházás tárgya? igen nem A beruházás tárgya? igen nem 5. oldal, összesen: 8 v43.

6 G) A BERUHÁZÁS CÉLJA (csak beruházási hitel igénylése esetén szükséges kitölteni) 1. ingatlan építése 2. ingatlan vásárlása 3. ingatlan fejlesztése 4. gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése 5. beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozása Megkezdett beruházás? igen nem A beruházás tárgya használt ingóság/ingatlan? igen nem A beruházás rövid leírása: A beruházás anyagi-műszaki összetétele 15 : Immateriális javak: Tárgyi eszközök: ebből: ingatlan építés: ingatlan vásárlás: ingatlan fejlesztés: gépek, berendezések, felszerelések: Egyéb beruházás/fejlesztés leírása: Beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz: Egyéb beruházás/fejlesztés: Beruházás/fejlesztés nettó összköltsége: ÁFA összege: Beruházás/fejlesztés bruttó összköltsége: Saját erő: A beruházás forrásösszetétele: összege: ezer Ft - készpénz/számlapénz: - vissza nem térítendő állami támogatás összege: A támogatás saját erő szükséglete 16 : megnevezése: Széchenyi Beruházási Hitel - egyéb összege: típusa 17 : Kért hitel összege: ezer Ft - beruházásra, fejlesztésre: - kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra 16 : ezer Egyéb forrás, éspedig : Ft ÖSSZESEN (megegyezik a Beruházás/fejlesztés bruttó összköltsége mező értékével): ezer Ft H) A VÁLLALKOZÓ KÉRI, HOGY HITELIGÉNYLÉSÉT A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ HITELINTÉZETEK KÖZÜL AZ ALÁBBIHOZ TOVÁBBÍTSÁK: MKB Bank Zrt. (MKB) Magyarországi Volksbank Zrt. (VB) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (OTP) Valamely Takarékszövetkezet Erste Bank Hungary Zrt. (EBH) Budapest Bank (BB) K&H Bank Bankfiók/Takarékszövetkezeti kirendeltség neve: Település: Közterület neve és típusa: 6. oldal, összesen: 8 v43.

7 I) CSATOLT DOKUMENTUMOK 1. Eredetiben csatolt iratok, melyek átvételét az ügyintéző a jelen igénylési lap aláírásával igazolja Igénylési lap Széchenyi Forgóeszköz- és Beruházási Hitelhez Egyéni vállalkozók részére (szükség esetén) Pótlapok Egyéni vállalkozók részére Nyilatkozat az igényelt Konstrukcióban való részvételhez 30 napnál nem régebbi dátumú NAV igazolás, mely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása, és az adózó kérelmére tartalmazza az SZJA vagy EVA bevallás meghatározott adatait. 2. Eredetiben bemutatott és másolatban csatolt iratok, melyek átvételét és hitelességét az ügyintéző a jelen igénylési lap aláírásával igazolja: Az Egyéni vállalkozó személyazonosító okmányai (személyi-, lakcím- és adóigazolvány) db db Vállalkozói igazolvány, vagy a évi CXV. törvény 9. paragrafusában meghatározott igazolás Személyi jövedelemadó, ill. EVA bevallás az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről (amennyiben van 2 év, ill. ha az kötelező) Magánszemély készfizető kezesek személyazonosító okmányai (személyi-, lakcím- és adóigazolvány) db Érdekvédelmi vagy társult szervezeti tagság esetén a tagságot és díjhátralék-mentességet tanúsító igazolás 3. Csak Széchenyi Forgóeszközhitel igénylése esetén eredetiben bemutatott és másolatban csatolt iratok: Pénzforgalmi bankszámlakivonat (30 napnál nem régebbi, a legutóbbi teljes hónapra vonatkozó, ha nem a számlavezető bankhoz kerül benyújtásra a kérelem) 1-10 M Ft összegű hitel igénylése esetén minimum az igényelt hitelkeret háromszoros, 10 M Ft feletti igénylés esetén ötszörös összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalmi igazolás, ha nem a számlavezető bankhoz kerül benyújtásra a hitelkérelem) 4. Csak Széchenyi Beruházási Hitel igénylése esetén csatolandó Üzleti terv (eredetiben) Ingatlan építés, felújítás esetén költségvetés(i terv) eredeti példánya építési engedély (ha szükséges, és van) eredetiben bemutatott, másolatban csatolt példánya Hitelből megvásárolni kívánt vagyontárgyak listája (és a rájuk vonatkozó árajánlat vagy egyéb, értéküket alátámasztó dokumentum, előszerződések stb. db A Vállalkozás a jelen szakasz végén található IGEN vagy NEM megjelölésével nyilatkozik, felhatalmazza-e a KA-VOSZ Zrt-t arra, hogy a Széchenyi Kártya Programban való részvétel alatt a Vállalkozás, ill. képviselő(i) nevére, címére (székhely), vezetékes és mobil telefonszámá(ai)ra, címére, tevékenységi körére vonatkozó adatait továbbítsa, vagy hozzáférhetővé tegye olyan kereskedelmi és szolgáltató, ill. egyéb vállalkozásoknak, cégeknek, amelyek a Vállalkozás számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kívánnak nyújtani, vagy a fenti adatokat egyéb direkt marketing célra kívánják felhasználni. Igen Nem Kelt:.(Település).(év).(hónap).(nap) Vállalkozó aláírása (+ E.V. nyilvántartási szám) Regisztráló irodai ügyintéző aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Tanú neve: 2. Tanú neve: Lakcíme: Lakcíme: Aláírása: Aláírása: 7. oldal, összesen: 8 v43.

8 1 Ügylet azonosítója és Ügyfélazonosító 2 Türelmi idő Kérjük üresen hagyni, ezt a Regisztráló Irodában fogja az ügyintéző kitölteni A futamidő azon időszaka, amíg az Ügyfélnek tőketörlesztési kötelezettsége nincs, csak kamatot és kezelési költséget köteles fizetni. Minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező. 3 Rendelkezésre tartási idő A futamidő azon időszaka, amíg a hitel lehívható. 4 Legmagasabb iskolai végzettség 5 6 A Vállalkozás érdekvédelmi szervezeti tagsága A Vállalkozás bankszámla száma(i)nak adata(i) 7 Részesedés mértéke 8 Tárgyidőszak Amennyiben a válaszok között nem szerepel végzettségének pontos megnevezése, a hozzá leginkább hasonlót kérjük megjelölni! A Vállalkozás tagja lehet a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének, valamely Területi Kereskedelmi és Iparkamarának, továbbá egyén olyan érdekvédelmi szervezetnek, mely a KA-VOSZ Zrt. honlapján szereplő listák szerint a KA-VOSZ Zrt. társult szervezete, vagy VOSZ tagsággal rendelkező Érdekvédelmi Szervezet/Szakmai Kamara. Az Konstrukcióban való részvételnek nem feltétele a szervezeti tagság. Amennyiben Ön a számlavezető bankjánál kívánja a Hitelt igényelni, az ennél a banknál vezetett számlaadatokat is mindenképpen kérjük kitölteni. Az előző 12 havi számlaforgalomnál az előző 12 hónapban történt jóváírások összegét kérjük megadni. A tulajdonos által teljesített vagyoni hozzájárulásnak a vállalkozás jegyzett tőkéjéhez viszonyított aránya, illetve a tulajdonos szavazatszámának a vállalkozás jegyzett tőkéjének egészét megtestesítő összes szavazatszámhoz mért aránya közül a nagyobbat kérjük megadni! A legutolsó lezárt naptári negyedév. Az előző év végétől a legutolsó naptári negyedév végéig tartó időszak gazdálkodási adatait kérjük megadni, az időszakot a fejlécben kérjük jelölni! Fontos, hogy a beírt adatok a mellékletként csatolt főkönyvi kivonat adataival egyezzenek! 9 Előző év Az utolsó, lezárt üzleti (és teljes naptári, 365 napos) év. Az évet kérjük a fejlécben megadni! 10 Bázisév Az utolsó, lezárt üzleti évet megelőző lezárt, adózott üzleti év. Az évet kérjük a fejlécben megadni! 11 Adó alapjába számító bevétel az előző év tárgyidőszakkal megegyező negyedévének végén Ha pl I-III. negyedév a tárgyidőszak, akkor a szeptember 30-i, az adó alapjába számító bevételének összegét kérjük megadni. 12 Fennálló hiteltartozás Az igénylés napján fennálló aktuális tőketartozás Magánszemély készfizető kezes(ek) A hitel biztosítékaként felajánlható vagyontárgyak A beruházás anyagi-műszaki összetétele Egyéni vállalkozó személyétől különböző természetes személy Nagykorú Európai Unió tagállam állampolgár, Igazolni tud 3 éve állandó magyarországi lakhelyet (kivéve a magyar állampolgárságúakat), Kettőnél több kezes esetén kérjük a további kezesek adatait Pótlapon megadni! Forgóeszközhitel igénylésekor a Bank 10 M Ft feletti igénylés esetén előírhatja ingatlan biztosíték bevonását is, kérjük feltüntetni a fedezetként felajánlható ingatlan(oka)t! Ingóságot kizárólag Beruházási Hitel esetén ír elő Bank, Forgóeszközhitel igénylése esetén kérjük üresen hagyni! Beruházási hitelnél a beruházás tárgya alapesetben bevonásra kerül, ezért azt minden esetben kötelező feltüntetni. Beruházási hitelnél az igényelt összegtől függetlenül a Bank előírhat plusz biztosítékot, kérjük feltüntetni a fedezetként felajánlható ingatlan(oka)t, ill. ingóságo(ka)t! A beruházáson belüli egyes tervezett vagy már megvalósult kiadások NETTÓ értékeinek részletezése 16 A támogatás saját erő szükséglete A támogatáshoz szükséges saját erő mértéke 17 Széchenyi Beruházási Hitelnél a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozás összege A teljes hitelösszeg maximum 20%-ka használható fel forgóeszköz finanszírozásra! 8. oldal, összesen: 8 v43.

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1. A Vállalkozás

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Vevői Adatlap III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Lombardhitel/OTP Vállalkozói Lombardhitel fix marzs mellett igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Lombardhitel/OTP Vállalkozói Lombardhitel fix marzs mellett igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Lombardhitel/OTP Vállalkozói Lombardhitel fix marzs mellett igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása (NHP2) konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása (NHP2) konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása (NHP2) konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok I. Bankgarancia kérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap Éves/Egyszerûsített s beszámolóval rendelkezô, illetve SZJA szerinti bevallást

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

MKB 1X1 INGATLANFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM

MKB 1X1 INGATLANFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM I. Igényelt bankgarancia főbb adatai MKB 1X1 INGATLANFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM Megbízás típusa Új megbízás Meglévő sz. szerződés módosítása Igényelt garancia összege Garancia devizaneme Garancia lejárat

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

Kisvállalkozói hitelkérelem

Kisvállalkozói hitelkérelem K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu khbinfo@khb.hu Kisvállalkozói hitelkérelem Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Azonosító

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai.

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai. IKTATÓSZÁM: MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó) neve Anyja neve (egyéni vállalkozó esetében):

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok:

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: KSHszámjel Adószám. Cégjegyzék szám: Alapítás dátuma Levelezési címe:: Tevékenységi köre: Számlavezető

Részletesebben

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel Kapcsolattartó MKB fiók: Kérjük, jelölje meg a kapcsolattartásra választott MKB fiókot MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 (Hatályos: 2011.

Részletesebben