Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet"

Átírás

1 Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pilisvörösvár, Fİ u Telefon : ( 26 ) ; ( 26 ) ; Fax : HITELKÉRELEM Hitelkérelem benyújtásának dátuma: A TÁRSASÁG ALAPADATAI Társaság neve Társaság jogi formája Társaság székhelye Társaság levelezési címe Cégjegyzék szám Adóazonosító szám Statisztikai azonosító szám Foglalkoztatottak átlagos létszáma Társaság ágazata (fı tevékenység TEÁOR kódja): Vállalat alapításának dátuma Kapcsolattartó neve Telefon- és faxszáma címe

2 2 Tulajdonosi összetétel: Neve Tulajdoni részesedés (%) Tulajdoni részesedés (e Ft.) Ügyvezetık: Neve és anyja neve Legmagasabb iskolai végzettsége Leányvállalatok Vállalat neve Tulajdoni részesedés (%) A vállalat fıtevékenysége A Tulajdonosok más vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadai Vállalat neve/tulajdonos neve Tulajdoni részesedés (%) A vállalat fıtevékenysége

3 3 HITELFELVEVİ CÉGÉNEK ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID BEMUTATÁSA: Saját becsült piaci részesedés % : Konkurens cégek: Cég neve: Becsült piaci részesedés (%):..... Vevık Legjelentısebb vevık Vevı neve Fizetés módja Fizetés határideje

4 4 Vevıállomány struktúrája (e Ft) % - lejáraton belüli - max. 30 napja lejárt - max. 90 napja lejárt - több, mint 90 napja lejárt - kifizetetlen Behajthatatlan követelésekre képzett céltartalék összege:. Nehezen, 180 napon túl értékesíthetı készletek: fajtája.. összege... Szállítók Legjelentısebb szállítók Szállító neve Fizetés módja Fizetés határideje Szállítóállomány struktúrája (e Ft) % - lejáraton belüli - max. 30 napja lejárt - max. 90 napja lejárt - több, mint 90 napja lejárt - kifizetetlen

5 5 Társaság számlavezetı bankjai Bank neve Éves számlaforgalom (m Ft) %-ban Más hitelintézettıl a társaság rendelkezésére álló rövid és hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök, garanciakeretek Kölcsönadó bank Kötelezettség típusa Rendelkezésre álló összeg, devizanem Lejárat Fedezet Kamat + egyéb díj Évi tıke törlesztés Kapott visszatérítendı támogatás Kölcsönadó Összeg Lejárat Kamat Törlesztés ütemezése

6 6 A részesedési viszonyban álló társaságok által a cég részére nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitel, garancia, egyéb kötelezettség vállalás A társaság neve Kapcsolat jellege Kölcsön, garancia, kezesség típusa Összeg Lejárat Évi tıke törlesztés Egyéb társaságtól és a tagoktól a társaság rendelkezésére álló rövid és hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök, garanciakeretek stb. Kölcsönadó Kötelezettség típusa Rendelkezésre álló összeg, devizanem Lejárat Fedezet Évi tıke törlesztés A részesedési viszonyban álló társaságok részére a cég által nyújtott hitel, garancia, egyéb kötelezettségvállalás Társaság neve Kapcsolat jellege Kölcsön, garancia, kezesség típusa Összeg Lejárat

7 7 A társaság által vállalt garanciák, kezességek, váltó- és egyéb kötelezettségek Kedvezményezett Összeg Lejárat Garanciavállalás, kezesség oka Lízingelt eszközök (operatív lízing) Lízingbe adó Eszköz megnevezése Eszközérték Éves lízing vagy bérleti díj Maradvány érték Futamidı vége Lízingelt eszközök (pénzügyi lízing) Lízingbe adó Eszköz megnevezése Eszközért ék Lízing tartozás jelenlegi nagysága Törlesztırészlet ek (havi, éves, stb) Futami dı vége

8 8 Kötelezettségek az állam/hatósági szervek felé e Ft-ban Követelés jogosultja Megállapodás alapján fennálló tartozás Lejárt követelés Összege /lejárat dátuma összege Törlesztı részlet összege lejárat Kiegészítı kérdések Bt-k és egyéni vállalkozók esetén: Hányadik vállalkozását vezeti az egyéni vállalakozó? Függ-e a család a vállalkozásból származó jövedelemtıl? Tulajdonos magánvagyona ( x -szel jelölje a megfelelıt) Telefon elsıt másodikat (vagy még több elızı vállalkozását is beszőntette már) nem kívánok válaszolni igen részben nem nem kívánok válaszolni ingatlan jármő életbiztosítás egyéb, éspedig: nem kívánok válaszolni mobil vezetékes telefon nincs

9 9 SZJA bevallást készítık részére az alábbi táblázat kitöltését kérjük: Megnevezés 1 Immateriális javak nettó értéke.évi tény..évi tény.évi tény. évi évközi adat..évi (finaszíroz ás utáni) év végi terv... évi terv 2 Tárgyi eszközök nettó értéke 3 Átlagos vevıállomány 4 Átlagos szállítóállomány 5 Átlagos készletérték 6 Nyilvántartott pénztartalék 7 Éves bevétel a vállalkozásból (csökkentı tételek és kedvezmények levonása után) 8 Vállalkozói kivét 9 Felmerült összes költség 10 Elızı évekrıl áthozott veszteség 11 Vállalkozói adóalap 12 Adózás utáni vállalkozói jövedelem AZ IGÉNYELT ÜGYLET LEÍRÁSA: A kért hitel típusa: Folyószámlahitel Eseti forgóeszközhitel Rulirozó forgóeszközhitel Beruházási hitel Ingatlanvásárlási hitel Értékesítési célú lakásépítési hitel Egyéb A hitel célja : A hitel összege és devizaneme: Futamidı: Visszafizetés tervezett ütemezése

10 10 A hitel biztosítékaként felajánlott eszközök bemutatása Megnevezés Azonosító (hrsz.szám stb.) Könyv szerinti érték (e Ft) Hitelfelvevı által becsült jelenlegi forgalmi érték (e Ft)* Összes teher (e Ft) Teher jogosultja (e Ft) *Amennyiben értékbecslés rendelkezésre áll, annak adatai: Értékbecslı neve. Engedélyének száma Értékbecslés idıpontja. Értékbecslés összege

11 11 Csatolandó dokumentumok listája: Cégalapítás dokumentumai, illetve a hatályos cégadatok 30 napnál nem régebbi cégkivonat Elızı két évre éves beszámoló Aktuális fıkönyvi kivonat Aktuális évközi pénzügyi beszámoló Mőködési engedély A finanszírozás utáni állapotot tükrözı év végi zárómérleg és eredmény kimutatási o terv ( a lezárt évek éves beszámolójával egyezı formátumban) 30 napnál nem régebbi köztartozásokról szóló igazolások ( átütemezett tartozások o esetében a megállapodások bemutatása) SZJA bevallást készítık a Hitelkérelemhez kérjük mellékelje az elızı 3 év APEHhez benyújtott adóbevallásainak másolatát Biztosítékokra vonatkozó dokumentumok: o 30 napnál nem régebbi teljes tulajdoni lap másolat o értékbecslések o tárgyi eszköz kartonok o biztosításokra vonatkozó dokumentumok A Takarékszövetkezet a hitelbírálat során további dokumentumokat is bekérhet Mellékletek : 1. sz melléklet Beruházási hitel esetén kitöltendı 2.sz melléklet Értékesítési célú lakásépítési hitel esetén kitöltendı Kelt:.... Cégszerő aláírás

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki)

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) 1 HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Postai iktató szám: Cenzúra szám: Kirendeltség: A TÁRSASÁG ALAPADATAI Társaság neve Társaság jogi formája Társaság székhelye

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok:

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: KSHszámjel Adószám. Cégjegyzék szám: Alapítás dátuma Levelezési címe:: Tevékenységi köre: Számlavezető

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére

Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók)

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ 415113 kozpont@retkoz.tksz.hu 2. sz. melléklet VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Hiteligénylő azonosító adatai:

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve) K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi. MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELMI ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ROGRAM 2. SZAKASZ (NHP2) KERETÉBEN IGÉNYELT H KERETÉBEN IGÉNYELT HITELEK ESETÉN A Bank jelen Hitelkérelmi Adatlapot az MNB Növekedési

Részletesebben

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok I. Bankgarancia kérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap Éves/Egyszerûsített s beszámolóval rendelkezô, illetve SZJA szerinti bevallást

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK LEGUTOLSÓ HAVI FŐKÖNYVI

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: HITELIGÉNYLŐ LAP vállalkozások részére a által nyújtott kölcsönökhöz 1. Hiteligénylő megnevezése: I. 2. Pontos címe: Telefon: Fax: E-mail: Kapcsolattartó

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben