MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT"

Átírás

1 MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Pluszt, az alábbi feltételekkel: I. Igényelt hitel főbb adatai Az igénylés típusa Új igénylés futamidő módosítása Igényelt összege hitel...huf hitel célja: készletvásárlás finanszírozása vevői követelések finanszírozása Rendelkezésre tartási idő 1 hónap A fizetési kötelezettségek teljesítésére választott nap A hitel elszámolására szolgáló fizetési számla száma hónap... napja (1-27-ig választható) A hitel futamideje.. (maximum 36 hónap) Kérjük, írja le röviden a hitel célját II. Az igénylő adatai Vállalkozás neve Vállalkozás cégformája Társas vállalkozás (Kkt., Rt.,Bt.,Kft egyéb) Egyéni vállalkozó Vállalkozás címe Telephely címe (ha más, mint a székhely) Alapítás dátuma (egyéni váll. esetén megalakulás dátuma) Fő tevékenység TEÁOR szám Adószám ir. szám: utca/út/egyéb: helység: házszám/em./ajtó: telefonszám: Van-e saját tulajdonú telephelye? Igen Nem ir. szám: utca/út/egyéb: helység: házszám/em./ajtó: Vállalkozói tevékenység megkezdésének éve (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben eltér az alapítás időpontjától) KSH szám Cégjegyzék helye, száma (egyéni váll. esetén egy. váll. igazolványszám) Foglalkoztatottak (fő) Menedzsment (fő) Tulajdonosok száma Képvis. jog. személy neve Beosztása 2 Végzettsége 1 Vállalkozás számlavezető hitelintézetének megnevezése: (több hitelintézet esetén kérjük legalább a három legnagyobb forgalmat bonyolító hitelintézet nevét megadni) Árbevételének Hiteltípus/pü-i Fennálló Hitelintézet Számlanyitás Szerződéskötés Szerződött hány %-a érkezik a lízing /garancia kötelezettség megnevezése dátuma dátuma összeg (eft) bankba megnevezése összege (eft) Végső lejárata (dátum) Egyéb adatok Van a vállalkozás tulajdonában ingatlan? Igen Nem A vállalkozás székhelyén van vagyonbiztosítás? Igen Nem Van vagy volt folyamatban csőd-, felszámolási, Van-e a vállalkozásnak hátralékos vagy végrehajtási vagy végelszámolási eljárás a átütemezett köztartozása (adó, tb., vám, helyi Igen Nem vállalkozással vagy kapcsolt vállalkozása(i)val adók, illeték stb.)? szemben? Igen Nem III. Az igénylő (egyéni vállalkozó) és az igénylő 3 tulajdonosának adatai (magánszemély tulajdonos, illetve egyéni vállalkozó esetén kitöltendő) Név Születési hely, idő Családi állapot Egyedülálló Házas Rendelkezik-e magán ingatlannal? Igen Nem Eltartottak száma (fő) Általános iskola Szakközépiskolai érettségi Gimnáziumi érettségi Főiskola/Egyetem Szakmunkás bizonyítvány Technikus 1 Rendelkezésre tartási idő: maximum 90 nap 2 A képviseletre jogosult személyre vonatkozó adatok 3 10%, vagy azt meghaladó részesedésű tulajdonosok adatai 1

2 Név Születési hely, idő Családi állapot Egyedülálló Házas Rendelkezik-e magán ingatlannal? Igen Nem Eltartottak száma (fő) Általános iskola Szakközépiskolai érettségi Gimnáziumi érettségi Főiskola/Egyetem Szakmunkás bizonyítvány Technikus Név Születési hely, idő Családi állapot Egyedülálló Házas Rendelkezik-e magán ingatlannal? Igen Nem Eltartottak száma (fő) Általános iskola Szakközépiskolai érettségi Gimnáziumi érettségi Főiskola/Egyetem Szakmunkás bizonyítvány Technikus Név Születési hely, idő Családi állapot Egyedülálló Házas Rendelkezik-e magán ingatlannal? Igen Nem Eltartottak száma (fő) Általános iskola Szakközépiskolai érettségi Gimnáziumi érettségi Főiskola/Egyetem Szakmunkás bizonyítvány Technikus Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli (Bt, Kkt) gazdasági társaság tagok adatai (Kapcsolt vállalkozások) Vállalkozás teljes neve: Vállalkozás rövid neve Vállalkozás székhelye Vállalkozás adószáma: Részesedés mértéke % Vállalkozás teljes neve: Vállalkozás rövid neve Vállalkozás székhelye Vállalkozás adószáma: Részesedés mértéke % Vállalkozás teljes neve: Vállalkozás rövid neve Vállalkozás székhelye Vállalkozás adószáma: Részesedés mértéke % IV. Gazdálkodási adatok: Tárgyidőszak (negyedév) I. I-II. I-III. I-IV. ezer Ft Kitöltő vállalkozás Eredménykimutatás adatai Értékesítés nettó árbevétele TÁRGY IDŐSZAK 4 Legutolsó előzetes 5 pénzügyi év..(év) Legutolsó lezárt pénzügyi év..(év) Legutolsó előtti lezárt pénzügyi év..(év) SZJA-s egyéni vállalkozók Adóalapba beszámító bevétel Vállalkozói adóalap EVA-s (Minden társasági forma) Az adóévben megszerzett bevétel EVA alapja Üzemi/üzleti eredmény Pü-i műv. ráfo-ból: Fizetendő kamatok Szokásos vállalkozási eredmény Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény SZJA-s egyéni vállalkozók EVA-s (Minden társasági forma) Adózás után vállalkozói jövedelem Mérlegadatok Befektetett eszközök Követelések Pénzeszközök SZJA-s egyéni vállalkozók EVA-s (Minden társasági forma) Forgóeszközök ebből: Vevőkkel szembeni követelések Készletek Eszközök összesen Saját tőke 4 Tárgyidőszak: a legutolsó naptári negyedév végén fennálló állomány illetve az előző év végétől a legutolsó naptári negyedév végéig tartó időszak forgalmi adatai 5 Legutolsó előzetes pénzügyi év: amennyiben a hitelkérelem időpontja és az utolsó lezárt pénzügyi év között már újabb egy pénzügyi év eltelt, de a végleges, lezárt pénzügyi beszámoló még nem készült el 2

3 SZJA-s egyéni vállalkozók EVA-s (Minden társasági forma) Jegyzett tőke Rövid lejáratú kötelezettségek ebből: Szállítókkal szem. kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek Tulajdonosi (tagi) kölcsön NAV-nak benyújtott/auditált (aláhúzandó) Igen/Nem Igen/Nem Igen/Nem Értékesítés nettó árbevétele (adó alapjába számító ÁFA nélküli bevétel, ill. adóévben megszerzett bevétel) az előző év tárgyidőszakkal megegyező negyedévének végén V. A hitel megítéléséhez szükséges egyéb információk: Vevőkkel való kapcsolat a vevőkör a jövedelmezőség csökkenése nélkül változtatható a vevőkör csak a jövedelmezőség csökkenésével változtatható valamely vevő kiesése nehezíti a működést Kérjük nevezze meg a 3 Telefonszám legnagyobb vevőjét! Kérjük nevezze meg a 3 legnagyobb szállítóját! Telefonszám A szerződés üzleti kapcsolat kezdete (év): A szerződés üzleti kapcsolat kezdete (év): Vevők, szállítók Szállítókkal való kapcsolat a szállítók könnyen helyettesíthetőek kevés számú, de monopol helyzetű szállító a szállítók monopol helyzetűek Megkötött szerződés lejárata határozatlan (év) Megkötött szerződés lejárata határozatlan (év) Nettó forgalom az előző naptári évben (ezer Ft) Nettó forgalom az előző naptári évben (ezer Ft) Szállítók (ezer Ft) Előző év (e Ft) Tárgyév (e Ft) Tárgyidőszak Állomány összesen Bontás (max. 3 partner soronként) ebből kapcsolat vállalkozással szembeni Partner(ek) neve Összeg (e Ft) Lejárt, határidőn túli összesen (bruttó) ebből 0-30 napja lejárt napja lejárt napja lejárt napja lejárt 360 napon túl lejárt Fizetési megállapodások, átütemezés a szállítókkal (kivel milyen összegben és milyen határidővel): Vevők (ezer Ft) Előző év (e Ft) Tárgyév (e Ft) Tárgyidőszak Állomány összesen Bontás (max. 3 partner soronként) ebből kapcsolat vállalkozással szembeni Partner(ek) neve Összeg (e Ft) Lejárt, határidőn túli összesen (bruttó) ebből 0-30 napja lejárt napja lejárt napja lejárt napja lejárt 360 napon túl lejárt Fizetési megállapodások, átütemezés a szállítókkal (kivel milyen összegben és milyen határidővel): 3

4 VI. A vállalkozás - készfizető kezességet vállaló magánszemély tulajdonosainak adatai Személyazonosító okmány típusa személyi igazolvány útlevél vezetői engedély Személyazonosító okmány típusa személyi igazolvány útlevél vezetői engedély Személyazonosító okmány típusa személyi igazolvány útlevél vezetői engedély Személyazonosító okmány típusa személyi igazolvány útlevél vezetői engedély 4

5 VII. Benyújtandó dokumentumok köre Az Igényléshez benyújtandó, illetve bemutatandó dokumentumok köre: 1. Ügyfélnyilatkozat az MNB Programban való részvételhez 2. MKB 1*1 Forgóeszköz hitel Plusz igénylési kérelem az MNB NHP keretén belül A legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat( és azok módosítása, ha nem került egységes szerkezetbe foglalásra az alapszerződéssel ill. taggyűlési határozat, amennyiben ezen 3. dokumentumok azt a hitelfelvételhez előírják, - Rt. esetén részvénykönyv, amennyiben a kezes személye ez alapján állapítható meg). 4. IM-Online cégkivonat (30 napnál nem régebbi, bankfiók által lekért és hitelesített) Az Igénylési dokumentumot aláíró személy(ek) személyazonosító okmányai (személyi-, lakcím- és 5. adóigazolvány) és aláírási címpéldánya(i) vagy aláírásminta(i) 6. Magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okmányai (személyi, lakcím és adóigazolvány) NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú nemleges együttes adóigazolás eredeti példánya, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása, és az adózó kérelmére tartalmazza továbbá a 7. társasági adóbevallás vagy EVA bevallás meghatározott adatait (eredetiben vagy hitelesített elektronikusan lekért) Az utolsó lezárt év, 10 M Ft hitelösszeg felett az utolsó két lezárt év számviteli törvény szerinti beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás, vagy eredménylevezetés, kiegészítő melléklet, ill. amennyiben előírás a 8. könyvvizsgálói jelentés) vagy EVA bevallás, egyéni cég esetén az utolsó lezárt évre, 10 M Ft hitelösszeg felett az utolsó két lezárt évre vonatkozó szabályozás ill. azon belül a cég döntése szerint személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás vagy beszámoló A beszámolót alátámasztó cégszerűen aláírt főkönyvi kivonat (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező, 9. bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások) Tárgynegyedév cégszerűen aláírt főkönyvi kivonata (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező, bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások) De ettől eltérően - ha a hiteligénylő rendelkezésére áll - a negyedévesnél frissebb főkönyvi kivonat is 10. bemutatható. Nem kötelező, de amennyiben benyújtásra kerül, úgy a hitelbírálathoz kapcsolódó dokumentummá válik, és az egyes feltételek az alapján kerülnek vizsgálatra. Ebben az esetben az előzetes beszámolót továbbra is lezárt negyedévekre kérjük benyújtani. Társas vállakozás (TV) Igénylő Egyéni cég (EC) Egyéni vállalkozó (EV) Készfizető kezes (KK..) Természetes személy 11. Az Egyéni Vállalkozó személyazonosító okirata(i), adókártyája Egyéni Vállalkozói igazolvány (ennek hiányában a évi CXV. Törvény 9. -ban meghatározott igazolás) 12. vagy egyéb a működésre feljogosító igazolvány. Egyéni cég esetén az Egyéni cég alapító okirata 13. Személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről Pénzforgalmi fizetési számla kivonat (30 napnál nem régebbi, legutóbbi teljes hónapra vonatkozó), ha nem az 14.. MKB a számlavezető Bank Kapcsolt Vállalkozás cégkivonata, társasági szerződése (amennyiben a magánszemély kezes a kapcsolt 15. vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki) Az engedélyköteles, illetve a bejelentés-köteles tevékenységek esetében az érvényes engedélyek és a 16. bejelentést támasztó igazolások bemutatása, másolata Nyilatkozat tulajdonosi struktúráról (ügyfélcsoport, illetve nagykockázat megállapításához) formanyomtatvány Eredeti kijelölési határozat: amennyiben az Rt.-ként működő ügyfél tulajdonosi köre 10-nél nagyobb 18. számosságú, és a cég vezetője vállal készfizető kezességet 0-10 MFt összegű hitel igénylés esetén minimum az igényelt hitel háromszoros, MFt 19. közötti igénylés esetén ötszörös összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás (ha nem az MKB a számlavezető Bank) 20.. Garantiqa nyilatkozatok megléte Nyilatkozat MKB 1X1 Forgóeszköz hitel Plusz Igényléséhez 1. A Vállalkozás kijelenti, hogy: 2. a) a jelen Igénylésben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. b) a Vállalkozás olyan kis-, illetve középvállalkozás, amely megfelel a évi XXXIV. törvényben meghatározott feltételeknek c) a Vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV által indított), illetve végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 3(három) évben, nincs folyamatban és eljárás megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve, d) a jelen Igénylés benyújtása előtt megismerte az MNB Növekedési Hitelprogram feltételeit a számára az MKB Bank Zrt. által átadott Ügyféltájékoztatóból és az Igénylési Kérelmet ezen feltételek ismeretében nyújtotta be. Az Ügyféltájékoztató a jelen Igénylési kérelem elválaszthatatlan részét képezi 3. A Vállalkozás jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy: a) a jelen Igénylés alapján figyelemmel az annak elválaszthatatlan részét képező Igénylési bejelentőben foglaltakra is - az MKB Bank Zrt. elvégzi az ügyfélminősítést és a hitelbírálatot különös tekintettel az MNB Növekedési Hitelprogramban való részvétel feltételeinek megfelelésre és annak eredménye alapján dönt arról hogy megköti-e a Vállalkozássall a jelen Igénylésben megjelölt típusú hitelszerződést. A döntéséről a Bank írásban értestíi a Vállalkozást az azt követő naptól számított 30 (harminc) napon belül, amikor az Igénylésben megjelölt valamennyi dokumentum hiánytalanul rendelkezésére áll, b)a Bank az Igénylést - indokolási kötelezettség nélkül - jogosult elutasítani, vagy az igényeltnél alacsonyabb hitelösszeget megállapítani, c) ha a Bank által meghatározott alacsonyabb hitelösszeget a Vállalkozás elfogadja, akkor ezzel összhangban köti meg a Bank és a Vállalkozás az MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz szerződést, d) ha a Bank által meghatározott alacsonyabb hitelösszeget a Vállalkozás nem fogadja el, akkor a Bank és a Vállalkozás nem köti meg az MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz szerződést. 4. A Vállalkozás kijelenti, hogy a jelen Igényléshez csatolt társasági szerződés/ alapítói okirat, aláírási címpéldány, illetve cégbírósági bejegyzés a valóságnak megfelelő, az MKB 1x1 Forgóeszköz hitel Plusz szerződés megkötéséhez hatályos adatokat tartalmazza. 5

6 5. A Vállalkozás kijelenti, hogy a finanszírozás alapját képező vásárlás/követelés nem a vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában, illetve irányítása alatt álló vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belül és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai között történő vásárlások és követelések. 6. A Vállalkozás kijelenti, hogy az igényelt hitel nem valamely hitelintézetnél már fennálló hitel törlesztésére fordítja, az adott hitelcél finanszírozására nem vett fel más hitelt Hiteligénylő cégszerű aláírása: Készfizető kezes aláírása:... Készfizető kezes aláírása:... Készfizető kezes aláírása:... Előttünk, mint tanúk előtt: Név:... Név:.... Cím:... Cím:... A Bankfiók tölti ki! Befogadó fiók neve Költséghelyi kódja Ügyintéző neve Ügyintéző telefon melléke KUT rendszerben adatváltozás igen, az adatok módosítására vonatkozó szükséges intézkedést megtettük nem Hitelcentrum tölti ki! Szerződés-azonosító szám 6

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1. A Vállalkozás

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Ügyféltájékoztató az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy eligazítást nyújtson a kisvállalati termékcsalád egyes termékei között. Kérjük, figyelmesen olvassa végig

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

Hitelkérelem. Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz. I. A hiteligénylő bemutatkozása

Hitelkérelem. Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz. I. A hiteligénylő bemutatkozása ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 Hiteliktatószám: Iktatás ideje:.. Ügyintéző:. Hitelkérelem Területalapú/Agrár

Részletesebben

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek)

Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek) Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek) B./ Széchenyi Forgóeszközhitelre vonatkozó speciális elıírások 1.2. Széchenyi Forgóeszközhitel igényléséhez

Részletesebben

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: HITELIGÉNYLŐ LAP vállalkozások részére a által nyújtott kölcsönökhöz 1. Hiteligénylő megnevezése: I. 2. Pontos címe: Telefon: Fax: E-mail: Kapcsolattartó

Részletesebben

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve) K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben