Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére"

Átírás

1 Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1. A Vállalkozás adatai Hitelkeret emelés Hosszabbítás A Vállalkozás teljes neve 1 A Vállalkozás rövidített neve 1 c/o. (másnak a címén) Cégforma Kkt. Bt. Kft. Rt. Szövetkezet Levelezési cím (ha nem a székhely) megye ir.szám helység postafiók A Vállalkozás végzésének helyén üzemelő telefon száma körzet: kapcs.szám: A Vállalkozás végzésének helyén üzemelő telefax száma körzet: kapcs.szám: (üzleti) Statisztikai számjel TB törzsszám Foglalkoztatottak létszáma a nyilatkozat kitöltésének időpontjában A évi XXXIV. törvény alapján a Vállalkozás mikro- kis- középvállalkozás A Vállalkozás mely érdekvédelmi szervezet tagja? fő A választott banknál Más banknál További számla Pénzforgalmi bankszámla száma Megnyitás napja Előző 12 havi számlaforgalom 2 2. A tevékenység rövid leírása, az előző évben a tevékenységi körben vagy a tulajdonosi szerkezetben történt változások rövid leírása és ezek okai 3. Az operatív irányítást végző, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő adatai 3 Beosztás üzletvezető, képviselő (Kkt, Bt.) ügyvezető elnök (Szövetkezet) Cégjegyzés módja önálló együttes Név én milyen jogcímen lakik? Mióta tölti be tisztségét? ügyvezető (Kft.) igazgatóság tagja éve vezérigazgató (Rt.) egyéb alkalmazott Amennyiben tulajdonosa is a vállalkozásnak, mióta? tulajdonos családtag haszonélvező bérlő én mióta lakik? éve Családi állapota egyedül álló élettárs házas elvált özvegy Háztartás létszáma fő Eltartottak száma fő éve 1 A cégbírósági végzéssel megegyezően kérjük kitölteni. 2 A megadott bankszámlán az előző 12 hónapban történt jóváírások összegét kérjük megadni. 3 Jelen kérelem és a Széchenyi Kártyához kapcsolódó szerződések aláírására jogosult adatait kérjük megadni. Ha a tisztségviselő nem járult hozzá személyazonosító airól fénymásolat készítéséhez, a személyes adatokat Pótlapon kérjük megadni. 1 t40

2 4. Ha a 3. pontban megjelölt vezető tisztségviselő cégjegyzési joga együttes, a másik aláíró adatai 3 Beosztás Mióta tölti be tisztségét? Név én milyen jogcímen lakik? üzletvezető, képviselő (Kkt, Bt.) ügyvezető elnök (Szöv.) éve ügyvezető (Kft.) igazgatóság tagja Amennyiben tulajdonosa is a vállalkozásnak, mióta? vezérigazgató (Rt.) egyéb alkalmazott tulajdonos családtag haszonélvező bérlő én mióta lakik? éve Családi állapota egyedül álló élettárs házas elvált özvegy Háztartás létszáma fő Eltartottak száma fő B) Tulajdonosok és kapcsolt vállalkozások 1. Magánszemély tagok (tulajdonosok) adatai (Kapcsolt vállalkozások I.) 4 Születéskori neve Adóazonosító jel Részesedés mértéke 5 % hely típusa (szem.ig., útlevél, stb.) éve betűjele, száma megye ir.szám helység cím: 2. Név Születéskori neve Adóazonosító jel Részesedés mértéke 5 % hely típusa (szem.ig., útlevél, stb.) betűjele, száma megye ir.szám helység cím: 4 A Vállalkozás közvetlen, természetes személy tulajdonosainak (tagjainak) adatait részesedésük szerinti csökkenő sorrendben kérjük megadni. Több tulajdonos esetén a további (legfeljebb négy) személy adatait Pótlapon szükséges megadni. 5 A részesedés mértékének meghatározásakor a tulajdonos által teljesített vagyoni hozzájárulásának a Kapcsolt Vállalkozás jegyzett tőkéjéhez viszonyított aránya illetve a tulajdonos szavazatszámának a Kapcsolt Vállalkozás jegyzett tőkéjének egészét megtestesítő összes szavazatszámhoz mért aránya közül a nagyobbat kérjük megadni. 2 t40

3 3. Név Születéskori neve Adóazonosító jel Részesedés mértéke 5 % hely típusa (szem.ig., útlevél, stb.) betűjele, száma megye ir.szám helység cím: 4. Név Születéskori neve Adóazonosító jel Részesedés mértéke 5 % hely típusa (szem.ig., útlevél, stb.) betűjele, száma megye ir.szám helység cím: 2. Jogi személy tagok vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (bt, kkt) tagok adatai (Kapcsolt vállalkozások I.) 6 Adószám Részesedés mértéke 5 % 2. Név Adószám Részesedés mértéke 5 % 3. Kapcsolt vállalkozások II. 7 Magánszemély tag sorszáma vagy társaság sorszáma a B) 1 pontban: a B) 2 pontban: Adószám Részesedés mértéke 5 % 4. Tulajdonolt vállalkozások (Kapcsolt vállalkozások III.) 8 Adószám Részesedés mértéke 5 % 6 Ide kérjük beírni a hiteligénylő Vállalkozás nem magánszemély tulajdonosainak az adatait. Kérjük valamennyi jogi személy (rt, kft vagy más szervezet) tag és jogi személyiség nélküli (bt, kkt) gazdasági társaság tag adatait adja meg. 7 Ha a hiteligénylő Vállalkozás tagjai között van 50%-os részesedésnél nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tag, akkor kérjük azoknak a gazdasági társaságoknak az adatait megadni, akikben ugyanezen tag szintén többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik. Többségi irányítást biztosító befolyásnak minősül, ha egy személy (társaság) közvetlenül rendelkezik az adott vállalkozásban a vagyoni hozzájárulás (törzsbetét, törzstőke, alaptőke) vagy a szavaztok több mint 50%-ával, illetve e nélkül is, ha jogosult a vállalkozásban a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására. 8 Kérjük azon gazdasági társaságok adatait megadni, amelyekben a hiteligénylő Vállalkozás többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik, mert a Vállalkozás rendelkezik a vagyoni hozzájárulás (törzsbetét, törzstőke, alaptőke) vagy a szavaztok több mint 50%-ával, illetve e nélkül is, ha jogosult a vállalkozásban a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására. 3 t40

4 C) Gazdálkodási adatok (Az adatokat ezer forintban kérjük megadni!) 1.Jogi személyiséggel nem rendelkező, bevételi nyilvántartást vezető EVA- s vállalkozások részére TÁRGYIDŐSZAK 9 ELŐZŐ ÉV BÁZISÉV MEGNEVEZÉS év.n.év...év...év Az adóévben megszerzett bevétel Az eva alapja Egyszerűsített vállalkozói adó Adózott eredmény Egyéb gazdálkodási adatok Tárgyi eszközök Forgóeszközök Készletek értéke Követelések közül a vevőkkel szembeni követelések Határidőn túli követelések Eszközök összesen Saját tőke Jegyzett tőke Rövid (éven belüli) lejáratú kötelezettségek Ebből: szállítókkal szembeni kötelezettségek lejárt tartozás (szállítók, kölcsön stb.) tagi kölcsön hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes törlesztése Hosszú (éven túli) lejáratú kötelezettségek Értékcsökkenési leírás Személyi jellegű ráfordítások Összes ráfordítás 2. Kettős könyvvitelt és éves vagy egyszerűsített éves beszámolót alkalmazó Vállalkozások részére MEGNEVEZÉS TÁRGYIDŐSZAK 9 Tárgyi eszközök nettó értéke Készletek összesen ebből: 180 napon túli készletek Követelésekből: vevő állomány (lejárt + nem lejárt) határidőn túli követelések összesen határidőn túli követelések vevőkkel szemben Aktív időbeli elhatárolások közül az éven belüli bevétel Rövid lejáratú kötelezettségek ebből: szállító állomány (lejárt+nem lejárt) tagi kölcsön hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes törlesztése Rövidlejáratú hitel, kölcsön, lízing határidőn túli tartozás (lejárt szállító is) adó- és járulékfizetési kötelezettség Passzív időbeli elhatárolások közül éven belüli kötelezettség (költség, ráfordítás)...év.n.év ELŐZŐ ÉV 10...év BÁZISÉV 11...év 9 Tárgyidőszak: a legutolsó lezárt naptári negyedév. Az előző év végétől a legutolsó naptári negyedév végéig tartó időszak gazdálkodási adatait kérjük megadni. Az időszakot kérjük az oszlop fejlécében megadni. Fontos : Figyeljünk a beírt adatok és a csatolt főkönyvi kivonat adatainak egyezőségére! 10 Előző év: a tárgyidőszakot megelőző lezárt, teljes naptári (365 napos) adózott üzleti év. Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni. 11 Bázis év: az előző évet megelőző lezárt, adózott üzleti év (ha van ilyen). Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni. 4 t40

5 Eredménykimutatás (összköltség eljárással) MEGNEVEZÉS TÁRGYIDŐSZAK 9...év.n.év Értékesítés nettó árbevétele ebből: a 3 legnagyobb vevőtől származó bevétel Egyéb bevételek Értékcsökkenési leírás Eredménykimutatás (forgalmi költség eljárással) Értékesítés nettó árbevétele ebből: a 3 legnagyobb vevőtől származó bevétel Egyéb bevételek Értékcsökkenési leírás Személyi jellegű ráfordítások ELŐZŐ ÉV 10...év BÁZISÉV 11...év Eredménykimutatás további sorai (mind összköltség, mind forgalmi költség eljárással) Pénzügyi műveletek bevételei közül a kapott kamatok és kamat jellegű bevételek Pénzügyi műveletek ráfordításai közül a fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások 3. Egyéb gazdálkodási adatok valamennyi Társas Vállalkozás számára Mérlegen kívüli kötelezettségek ebből: vállalkozás által nyújtott készfizető kezességvállalás Értékesítés nettó árbevétele az előző év tárgyidőszakkal megegyező negyedévének végén 4. A B)1 és B)2 pontokban felsorolt tulajdonosok által (tagi kölcsön), más személy, társaság vagy bank által a Vállalkozás részére nyújtott kölcsönök, hitelek (lízing és fennálló Széchenyi Kártya hitelkeret is) Fennálló Hitelnyújtó megnevezése 12 Havi törlesztőrészlet Hitel végső lejárata hiteltartozás D) A hitel megítéléséhez szükséges egyéb információk 1. Vevők, szállítók Vevőkkel való kapcsolat a vevőkör a jövedelmezőség csökkenése nélkül változtatható a vevőkör csak a jövedelmezőség csökkenésével változtatható valamely vevő kiesése nehezíti a működést Szállítókkal való kapcsolat szállítók könnyen helyettesíthetőek kevés számú, de monopol helyzetű szállító a szállítók monopol helyzetűek Kérjük, nevezze meg a 3 legnagyobb vevőjét! Telefonszám A szerződés, üzleti kapcsolat Megkötött szerződés lejárata kezdete (év) határozatlan (év) Nettó forgalom az előző naptári évben () Kérjük, nevezze meg a 3 legnagyobb szállítóját! Telefonszám A szerződés, üzleti kapcsolat Megkötött szerződés lejárata kezdete (év) határozatlan (év) Nettó forgalom az előző naptári évben () 12 A fennálló hiteltartozásnál a tárgyidőszak lezárásának napján fennálló tőketartozást kérjük megadni. 5 t40

6 2. A Vállalkozás ellen indított eljárások Az elmúlt két évben indítottak a Vállalkozás ellen végrehajtási, csőd- vagy felszámolási eljárást? igen nem 3. A Vállalkozás székhelye biztosítva van vagyonbiztosítással? Rendelkezik vagyonbiztosítással? igen nem 4. Az A)3 pontban megnevezett tisztségviselő szakképzettsége és szakmai tapasztalata Munkában töltött évek száma Legmagasabb iskolai végzettség 13 Előző tevékenység, munkahelyek neve általános iskola szakmunkás bizonyítvány szakközépiskolai érettségi technikus beosztott Alkalmazott Önálló tevékenység középvezető év gimnáziumi érettségi főiskola / egyetem felsővezető, tisztségviselő időtartam (év) E) A (a Hitelgarancia Zrt.-n kívüli) biztosítékok adatai 1. Az 1. sorszámú magánszemély készfizető kezes adatai 14 dr, ifjú, stb. családi név utónevek körzet: kapcs. szám: körzet: kapcs. szám: Lakossági bankszámla száma Az 1. sorszámú készfizető kezes tulajdonában lévő ingatlan Település Tulajdoni hányad Megnevezése (lakás, üdülő stb.) Becsült forgalmi értéke Helyrajzi száma Jelzálog, elidegenítési tilalom van az ingatlanon? igen nem Biztosítva van? igen nem A 2. sorszámú magánszemély készfizető kezes adatai Név dr, ifjú, stb. családi név utónevek körzet: kapcs. szám: körzet: kapcs. szám: Lakossági bankszámla száma A 2. sorszámú készfizető kezes tulajdonában lévő ingatlan Település Tulajdoni hányad Megnevezése (lakás, üdülő stb.) Becsült forgalmi értéke Helyrajzi száma Jelzálog, elidegenítési tilalom van az ingatlanon? igen nem Biztosítva van? igen nem MFt közötti hiteligény esetén a fedezetként felajánlott ingatlan adatai (ha az nem azonos a készfizető kezes tulajdonában lévő ingatlannal) Település megnevezése (lakás, üdülő stb.) Becsült forgalmi értéke Helyrajzi száma Jelzálog, elidegenítési tilalom van az ingatlanon? igen nem Biztosítva van? igen nem 13 Amennyiben a válaszok között nem szerepel a pontos végzettség, a hozzá leginkább hasonlót kérjük megjelölni. 14 A készfizető kezes(ek)nek meg kell felelnie (felelniük) a Széchenyi Kártya Üzletszabályzatban a kezessel szemben támasztott feltételeknek (különös tekintettel az Üzletszabályzat II.2.5, II , valamint a II pontjaiban foglalt feltételeknek). Amennyiben a B)1 pontban feltüntetett tulajdonosokon kívül más magánszemélyek is vállalnak kezességet, azok adatait Pótlapon szükséges megadni. 15 Ötmillió forintot meghaladó hitelkeret igénylése esetén legalább az egyik magánszemély kezes minimum 50%-os tulajdonában lévő ingatlan adatait kötelező megadni! 6 t40

7 F) Széchenyi Kártya és hitelkeret igénylés A Vállalkozás kéri, hogy a Széchenyi Kártyát a konstrukcióban résztvevő hitelintézetek közül az alábbi hitelintézet bocsássa ki számára: MKB Bank Zrt. (MKB) Magyarországi Volksbank Zrt. (VB) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (OTP) Valamely Takarékszövetkezet Erste Bank Hungary Nyrt. (EBH) Mekkora hitelkeretet igényel? Millió forint A Széchenyi Kártya és a 2. (társ-) kártya birtokosa a Vállalkozás vezető tisztségviselője, vagy a Vállalkozás közvetlen tulajdonosa illetve alkalmazottja lehet. A Széchenyi Kártya birtokos ugyanaz, mint az A)3 pontban ugyanaz, mint az A)4 pontban személye ugyanaz, mint B)1 pontban, sorszáma: Ha nem az A)3 A)4 vagy B)1 pontban meghatározott vezető tisztségviselők vagy tulajdonosok valamelyike a kártyabirtokos, a Kártyabirtokos adatai Név Születéskori név Állampolgárság ifj, stb. családi név Utónevek hely Adóazonosító jel típusa (szem.ig., útlevél stb.) Okmány betűjele, száma Nem: Nő Férfi ország megye ir.szám helység közterület neve út, utca házszám emelet ajtó hrsz. A hitel felhasználásához igényel 2. (társ-) kártyát? igen nem A Széchenyi Kártya birtokos személye ugyanaz, mint az A)3. pontban ugyanaz, mint az B)1. pontban, sorszáma: ugyanaz, mint az A)4. pontban Ha nem az A)3 A)4 vagy B)1 pontban meghatározott vezető tisztségviselők vagy tulajdonosok valamelyike a 2. (társ-) kártyabirtokos, a 2. (társ-) kártya birtokosának adatai Név Születéskori név Állampolgárság hely Adóazonosító jel Típusa (szem.ig., útlevél stb.) Kiállító hatóság neve, betűjele Okmány betűjele, száma Nem Nő Férfi ország megye ir.szám helység közterület neve út, utca házszám emelet ajtó hrsz. 7 t40

8 H) Csatolt dokumentumok 1. Eredetiben csatolt iratok, melyek átvételét az ügyintéző a jelen igénylési lap aláírásával igazolja Nyilatkozat a Széchenyi Kártya konstrukcióban való részvételhez Széchenyi Kártya Igénylési lap Társas Vállalkozások részére Pótlap a Széchenyi Kártya Igénylési laphoz Társas Vállalkozások részére Kifejezetten a Széchenyi Kártya igényléshez kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú APEH igazolás, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása és az adózó kérelmére tartalmazza még a társasági adóbevallás vagy EVA bevallás Üzletszabályzat melléklete szerinti adatait is db 2. Eredetiben bemutatott és másolatban csatolt iratok, melyek átvételét és hitelességét az ügyintéző a jelen igénylési lap aláírásával igazolja Jelen nyomtatványt aláíró személy(ek) személyazonosító ai (személyi-, lakcím- és adóigazolvány) fő db Utolsó, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat (taggyűlési határozat) A Regisztráló Irodában kedvezményesen is beszerezhető 30 napnál nem régebbi cégkivonat (Mindenképpen szükség van az Iroda által lehívott IM online cégkivonatra is, tehát költségtakarékossági okokból célszerű csak az Irodában beszerezni ezt a dokumentumot) db El nem bírált cégbírósági kérelmek és kapcsolódó dokumentumok Jelen nyomtatványt aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya(i). Pénzforgalmi bankszámlakivonat (30 napnál nem régebbi, legutóbbi teljes hónapra vonatkozó), ha nem a számlavezető Bankhoz kerül benyújtásra a kérelem Az utolsó év pénzügyi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás vagy eredménylevezetés, kiegészítő melléklet, ill. amennyiben előírás a könyvvizsgálói jelentés) ill. EVA bevallása és az azt alátámasztó cégszerűen aláírt főkönyvi kivonat Tárgynegyedév cégszerűen aláírt főkönyvi kivonata Érdekvédelmi vagy Társult szervezeti tagság esetén a Szervezet igazolása, mely tanúsítja, hogy a Vállalkozás a Szervezet tagja és nincs tagdíjhátraléka Magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító ai (személyi, lakcím és adó igazolvány) fő db 6-10 MFt összegű hitelkeret igénylés esetén minimum az igényelt hitelkeret háromszoros, MFt közötti igénylés esetén ötszörös összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás (ha nem a számlavezető Bankhoz kerül benyújtásra a Széchenyi kártya Igénylési lap) Kapcsolt Vállalkozás cégkivonata (amennyiben a magánszemély kezes a kapcsolt vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki) Ingatlan tulajdoni lap (ingatlan fedezettel jóváhagyott MFt Széchenyi Kártya meghosszabbítási vagy keretemelési kérelem benyújtásakor) Osztatlan közös tulajdonú ingatlan igénylőlapon való feltüntetése esetén Földhivatal által érkeztetett adásvételi vagy használati megosztási szerződés A Vállalkozás a jelen szakasz végén található IGEN vagy NEM megjelölésével nyilatkozik, felhatalmazza-e a KA-VOSZ Zrt.-t arra, hogy a Széchenyi Kártya használata alatt a következő adatait átadhassa olyan kereskedelmi és szolgáltató ill. egyéb vállalkozásoknak, cégeknek, amelyek a Vállalkozás számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kívánnak nyújtani vagy a fenti adatokat egyéb direkt marketing célra kívánják felhasználni: a Vállalkozás ill. képviselő(i) neve, címe (székhely), vezetékes és mobil telefonszám(ai), cím, tevékenységi kör. Igen Nem Kelt: db db Vállalkozás cégszerű aláírása Regisztráló Irodai Ügyintéző aláírása 8 t40

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Ügyféltájékoztató az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy eligazítást nyújtson a kisvállalati termékcsalád egyes termékei között. Kérjük, figyelmesen olvassa végig

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Hitelkérelem. Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz. I. A hiteligénylő bemutatkozása

Hitelkérelem. Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz. I. A hiteligénylő bemutatkozása ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 Hiteliktatószám: Iktatás ideje:.. Ügyintéző:. Hitelkérelem Területalapú/Agrár

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki)

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) 1 HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Postai iktató szám: Cenzúra szám: Kirendeltség: A TÁRSASÁG ALAPADATAI Társaság neve Társaság jogi formája Társaság székhelye

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: Születési hely:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! AZONOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZEMÉLYI ADATOK

Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! AZONOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZEMÉLYI ADATOK Kölcsön igénylés Forint Személyi kölcsön Rétköz Takarékszövetkezet 3.sz.melléklet Befogadás dátuma: Átvette:. Iktatószám: Tisztelt Hiteligénylő! Bizonyára már tájékozódott a kölcsön feltételeiről ismeri

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben