PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok:"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: KSHszámjel Adószám. Cégjegyzék szám: Alapítás dátuma Levelezési címe:: Tevékenységi köre: Számlavezető bank neve: Számlaszáma: A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: Cégvezető neve: Cégvezető szem.ig.száma Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Cégvezető végzettsége: Kapcsolattartó neve, telefonszáma: Vállalkozás saját tőkéje benyújtás időpontjában: Igénybe vesze könyvelőt, adótanácsadót, könyvszakértőt, jogászt? hely: év.hónap nap Cégvezető szakmában eltöltött éveinek a száma: év (ha magánember) (ha magánember) Neve: szem. ig. száma: Neve: Székhelye: Tevékenységi köre: Tulajdonos / ok Tulajdoni hányada: % % Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Adószáma/adóazonosító jele: hely:.. hely:.. év... hónap....nap... év... hónap....nap Fő tulajdonos(ok) korábban csődbe vagy felszámolásba került vállalkozásainak száma:.. db (ha vállalkozás) (ha vállalkozás) A hiteligénylő és tulajdonosainak kapcsolt vállalkozásaira vonatkozó adatok: Vane egyéb más cégekért vállalt fennálló érvényes kezesség, garancia, adott biztosíték, komfort levél illetve jogi vagy szerződéses kapcsolata? 1

2 A hitelt igénylő cégnek van jelentős tulajdoni hányada más cégekben vagy rendelkezike jelentős befolyással? Vane közvetlen, meghatározó kereskedelmi függősége más a tulajdonosi érdekkörbe tartozó cégekkel a szemben cégekkel szemben, amely azonnal nem mondható fel illetve rövid időn belül nem váltható ki? Peres Ügyek: Peres ügyek várható hatása a hiteligénylő pénzügyi pozíciójára, a vállalkozás folyamatos működésére. (elmúlt 12 hónap alatt keletkezett) nincs peres ügy folyamatban, peres ügy(ek) nincsenek hatással a cég folyamatos működésére a peres ügy kimenetele pozitív hatással van a cég működésére peres ügy(ek) jelentős hatással vannak a cég folyamatos működésére várható veszteség származik a peres ügyből. Becsült összege:. M Ft nem kívánok válaszolni Fő tevékenység leírása és a foglalkoztatottak: Fő tevékenység rövid leírása, az igénylő főbb üzleti tevékenység(ei)nek köre melyek az árbevétel legalább 50%át adják, főbb termékek: Egyéb tevékenységek kategóriája, az árbevétel 10%át meghaladó részesedéssel: Foglalkoztatottak száma az elmúlt 2 és a jelen évben (vezetők is): Kik a foglalkoztatottak: A tulajdonos(ok) személyi jellegű kifizetéseinek és az osztalék kivétek politikája: (elmúlt 12 hónap) Tulajdonosok szándéka a tulajdonosi hitellel? Ha van tulajdonosi hitele mely tulajdonostól származik?... árbevétel arány %... árbevétel arány %.. árbevétel arány % Tárgyév fő Előző 1 fő Előző 2 fő a tulajdonos(ok) a tulajdonos(ok) és családtagjaik alkalmazott (családi és tulajdonosi kötelék nélkül) tulajdonosok és alkalmazottak (családi és tulajdonosi kötelék nélkül) fentiek kombinációja A személyi jellegű jövedelemkivét összege havonta: Osztalékkivét az éves adózott eredmény %ában: 250 alatt között millió Ft között 1 millió Ft felett nincs kivét lejáratkor kivonják a cégből lejáratkor meghosszabbítják nincs lejárata a tulajdonosi hitelnek likviditási problémák kezelésére időszakosan bocsátják rendelkezésre az osztalékot bennhagyják tulajdonosi hitelként nincs ilyen hitel Termelési kapacitások: A termeléshez használt eszközöket (ingatlan, termelőberendezések, járművek) bérli, lízingeli, vagy tulajdonolja a cég? teljes egészében saját tulajdon részben bérelt, lízingelt (50% felett) részben bérelt, lízingelt (50% alatt) teljes egészében bérelt eszközök 2

3 A vállalkozás piaci helyzetére vonatkozó információk: Piaci pozíció (elmúlt 12 hónapra értelmezve) Szállítókkal kapcsolatos adatok: Függ a legfőbb 2 szállítótól (árbevétel %ában)? Legfontosabb 2 szállító megnevezése/adószáma: Milyen átlagos fizetési határidőkkel teljesít a szállítóinak? Van 60 napon túli lejárt szállítói tartozása? 60 napon túl lejárt szállítói tartozás összege, aránya az összes szállítói tartozáshoz (%) Vevőkkel kapcsolatos adatok: Legnagyobb 5 vevő az árbevétel hány %át adja? Legfontosabb 5 vevő megnevezése/adószáma: Fizetés módja / készpénzes fizetések aránya: nem igen < 25% igen 26% 50% igen 51% 75% igen 75 % felett ilyen függőség nincs erre információ nap alatt 60 nap alatt 90 nap alatt 90 napon túl van nincs Összeg (M Ft): Arány (%) Lejárt szállítói tartozások listája (összeg, hány napja lejárt) nem jelentős 0 9 % % % % 75% felett ilyen arány % % % 75% feletti mértékben készpénzes nincs készpénzes fizetés 3

4 Tervezett árbevétel vevőkkel leszerződött részének aránya %: (az elkövetkező fél évre) Milyen átlagos fizetési határidőkkel teljesítenek a vevői? Van 60 napon túli lejárt vevői követelése? 25 % alatt % % 30 nap alatt 60 nap alatt 90 nap alatt 90 napon túl van nincs 60 napon túl lejárt vevői követelés összege, aránya az összes vevői követeléshez (%) Összeg (M Ft): Arány (%) Lejárt vevői követelések listája (összeg, hány napja lejárt): Kapcsolat a Takarékszövetkezettel: A Takarékszövetkezetnél forgalmazott számlaforgalom aránya az összes (bármely banknál / püi intézménynél) forgalmazott számlaforgalom arányához előző 12 hónapban:.% következő 12 hónapban:.% Kiegészítő pénzügyi adatok kettős vagy egyszeres könyvvitelt vezetők számára: Legutolsó lezárt pénzügyi évre vonatkozóan Tagi hitel összege: 1 ebből éven belüli tagi hitel összege: Magánszemély óvadéki betétfedezete melletti hitel összege: ebből éven belül visszafizetendő magánszemély óvadéki betétfedezete melletti hitel összege: Legnagyobb vevőtől származó árbevétel összege: Éven belül esedékes visszatérítendő támogatások összege: Értékcsökkenés összege: Fizetett kamatok összege: Összes forrás összege Fizetett kamatok összege: Pénztár, összege: 1 A Hitelkérelemben minden összegét kötelezően ban kell megadni, még akkor is ha pl. egy tartozás más devizanemben szerepel. Ebben az esetben egy átváltási árfolyammal át kell számolni az összeget Ftra és így kell feltüntetni. A devizanem megadásánál pedig, az eredeti devizanemet kell feltüntetni a megfelelő cellában. 4

5 Kiegészítő pénzügyi adatok SZJA bevallást készítők számára: Legutolsó lezárt pénzügyi évre vonatkozóan Éven túli hitelek és lízingek összegének éven belül visszafizetett része: Éven belül esedékes visszatérítendő támogatások összege: Legnagyobb vevőtől származó árbevétel összege: Legutolsó előtti lezárt pénzügyi évre vonatkozóan Bevétel a csökkentő tételek és kedvezmények levonása után: Hitelkérelem beadásának időpontjában Hitelkérelem beadásakor fennálló 30 napon túl lejárt tartozások összege: Hitelkérelem beadásakor fennálló átütemezett köztartozások összege: 60 napon túl lejárt vevőkövetelések összege: Más hitelintézetek, lízing cégek, felé fennálló tartozásokkal kapcsolatos adatok: Nincsenek ilyen tartozások: 1. tartozás 2. tartozás 3. tartozás 4. tartozás 5. tartozás Ügylet típusa:* Felvett hitel összege: Fennálló összeg: Végső lejárat dátuma: Hitelintézet megnevezése: Egyéni vállalkozók és egyéni cégek esetében a magánszemélyként fennálló tartozásokkal kapcsolatos adatok (más hitelintézet felé + más lízing cég felé +): Nincsenek ilyen tartozások: 1. tartozás 2. tartozás 3. tartozás Ügylet típusa:* Felvett hitel összege/ deviza neme: Fennálló összeg Forintban: Végső lejárat dátuma: Hitelintézet megnevezése: Kért hitelekkel kapcsolatos adatok: Ügylet típusa: Kért összeg: Devizanem: Futamidő/ ütemezés: Rendelkezésre tartási idő Kért hitel/garancia célja:* Megjegyzések, egyéb: 1. ügylet 2. ügylet 3. ügylet * Kérjük válasszon az alábbi finanszírozási célok közül, és a cél betűjelét írja be a megfelelő cellába: a.) technológiai fejlesztés b.) telephely korszerűsítése c.) telephely megvásárlása d.) munkahely korszerűsítése e.) forgóeszköz finanszírozás f.) likviditás biztosítása g.) egyéb 5

6 Hitel fedezetére felajánlott biztosíékok Megnevezés Azonosító adat Érték Biztosítás A kérelmet benyújtó (társaság vezetője, egyéni vállalkozó) illetőleg annak képviselője határozottan kijelenti 1. Nem áll felszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve nem indítottak ellene végrehajtási eljárási folyamatot. 2. Jelenleg nem rendelkezik más hitelintézet felé lejárt tartozással. 3. A hitelkérelem időpontjában nem áll fenn 30 napon túli lejárt NAV tartozása. Ha a kijelentés közül valamelyikre HAMIS a válasz, a kérelmezőnek közölnie kell a következő fizetési információkat : összeg, mióta áll fenn/meddig állt fenn a tartozás, átütemezési kérelem, igazolások, határozatok. A megjegyzéseket, magyarázatokat csatolni kell a Hitelkérelemhez. Anyagi és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan(ok), zálogtárgyak, követelések saját tulajdonunkat képezik, azokat jelzálog, zálogjog nem terheli, per, teher és igénymentesek. Tudomásul vesszük, hogy a hiteltartozás fennállásának időszaka alatt a zálogtárgyak elidegenítése, a hitelszerződésben foglaltakon túli megterhelése, illetve újabb zálogul történő lekötése, és minden más olyan cselekmény, (engedményezett követelés elvonása, felhasználása), amely a Takarékszövetkezet végrehajtási, kielégítési jogát csorbítja, hitelfedezet elvonásnak minősül, és büntetendő cselekmény. A hitelkérelemben és annak mellékletében szereplő információk a valóságnak mindenben megfelelnek, továbbá a csatolt pénzügyi beszámolók adattartalma megegyezik a Cégbírósághoz, illetve az NAVhez benyújtott dokumentumok adattartalmával. Ezekért a kérelmet benyújtó (társaság vezetője, egyéni vállalkozó) illetőleg annak képviselője büntetőjogi felelősséget vállal. 6

7 A hitelkérelem mellé beadandó egyéb szükséges dokumentumok: Egyszeres és kettős könyvvitelt vezetők esetében a legutolsó 2 év lezárt pénzügyi év beszámolója, valamint előzetes év végi adatok Főkönyvi kivonatok az utolsó 2 év, valamint a hitel kérelem időpontjában. SZJA bevallást készítők esetében a legutolsó 2 év lezárt SZJA bevallás, valamint előzetes év végi adatok Társasági szerződés, egyéni vállalkozói igazolvány Aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi cégkivonat 30 napnál nem régebbi NAV igazolás, amennyiben a vállalkozásnak van átütemezett köztartozása az adóhatóságok felé, megállapodás az átütemezésről, Adó folyószámla kivonat, igazolás a helyi adókról Bankinformáció Ingatlanbiztosíték esetén az ingatlan tulajdoni lapja, valamint a Takarékszövetkezet preferált értékbecslő által készített értékbecslés tulajdonosainak van egyéb kapcsolt vállalkozása Magánszemély készfizető kezesség esetén jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat Eredmény, pénzügyi, mérleg terv a hitel futamidejére Üzleti terv AnyagMűszaki összetétel Forrásösszetétel Cahsflow tábla Egyéb a hitel érdemi elbírálást alátámasztó dokumentum. Kelt, dátum:....,... év,.....hó,... nap. hiteligénylő 7

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve) K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: HITELIGÉNYLŐ LAP vállalkozások részére a által nyújtott kölcsönökhöz 1. Hiteligénylő megnevezése: I. 2. Pontos címe: Telefon: Fax: E-mail: Kapcsolattartó

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok I. Bankgarancia kérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap Éves/Egyszerûsített s beszámolóval rendelkezô, illetve SZJA szerinti bevallást

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1. A Vállalkozás

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

Hitelkérelem. Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz. I. A hiteligénylő bemutatkozása

Hitelkérelem. Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz. I. A hiteligénylő bemutatkozása ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 Hiteliktatószám: Iktatás ideje:.. Ügyintéző:. Hitelkérelem Területalapú/Agrár

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki)

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) 1 HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Postai iktató szám: Cenzúra szám: Kirendeltség: A TÁRSASÁG ALAPADATAI Társaság neve Társaság jogi formája Társaság székhelye

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben