Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg az ÁFA összege Futamideje: 3 hónap (90 nap) A kölcsön kamata évi 12%, Kezelési költsége 2% Törlesztése: a tőke és kamat egy összegben a futamidő végén. Kifizetés módja: átutalással, vagy készpénzben A hitel igénybe vehető: - új haszongépjármű vásárlásnál - lízingelt haszongépjármű első fizetés esedékességénél. A kezelési költség a készpénzes kifizetésnél a felvételkor az összegből levonásra kerül, átutalás esetén a szerződéskötéskor a Hitelszövetkezet pénztárában készpénzben befizetendő. A kölcsönigénylés feltétele A kölcsön bármely formája legalább 1 éves MKFE tagság után igényelhető. Az igénylőnek határidőn túli elszámolatlan TIR okmánya, TIR reklamációja és az MKFE vagy a KFT felé pénzügyi tartozása nem lehet. A kölcsönök igénylése Minden kölcsön írásban igényelhető a Hiteligénylő lap -on (minden hitelfajtát külön igénylőlapon). A hiteligénylés leadásakor mellékelni kell: 2 db Készfizető kezességvállalási nyilatkozat -ot (kezes is legalább 1 éves MKFE tagsággal rendelkező lehet), TIR reklamációja, határidőn túli okmánykintlévősége, és pénzügyi tartozása nem lehet adósi nyilatkozat -ot felhatalmazás -t az azonnali beszedési megbízáshoz valamennyi hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számlájáról, valamint bankinformációt arról a bankszámláról, amire a felhatalmazás szól. meghatalmazás, ha a hiteligénylést nem az aláírásra jogosult intézi magánvállalkozótól vállalkozói igazolvány másolatban (eredeti bemutatása szükséges) pénzintézeti aláírási minta másolatban (az eredeti bemutatása szükséges) és bankszámlaszerződés másolatban. Előző kettő év adóbevallása. jogi személyektől

2 cégkivonat (30 napnál nem régebbi) beszerezhető a Fővárosi, illetőleg megyei Cégbíróságon aláírási címpéldány Előző kettő lezárt év mérlege és eredmény kimutatása. Az utolsó év főkönyvi kivonata. a visszaigényelhető ÁFA hitelnél új haszongépjármű beszerzésénél a szerződés és a számla lízingnél a lízingszerződés és számla

3 MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE H I T E L I G É N Y L É S Név (cégnév):. Adószám (KSH szám): Tel.sz. Mobil tel:.... MKFE kódszáma:.mkfe tagság kezdete:.. Székhelye:... Levelezési címe:. Számlavezető pénzintézetek neve, címe, számlaszáma: Igényelt kölcsön összege:. futamideje: fajtája:... Milyen ÁFA bevalló: havi, vagy negyedéves A kérelem időpontjában fennálló hitel, illetőleg lízing tartozás(ok) összege és lejárati ideje:.... Magánvállalkozóktól Születési hely és idő: Anyja neve:.. Személyi igazolvány száma:... Vállalkozói igazolvány száma:... Társaságoktól cégjegyzékszám:. Fenti hiteligénylő, anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, amennyiben a hitel törlesztését időben nem teljesítem, a felszólítást követően a hitel teljes kiegyenlítéséig TIR okmányt nem vehetek fel sem én, sem a kezese(i)m. Dátum:... cégszerű aláírás

4 FELHATALMAZÓ LEVÉL cjkvsz: sz. kölcsönszerződéshez Alulírott..(név/cégnév),.. (cím) ezen felhatalmazó levélben bejelentjük a(z)... -nak (számlavezető bank neve), mint a (számlaszám) sz. számlánkat vezető pénzintézetnek az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet mint a számú számla tulajdonosát, aki jogosult a (számlaszám) sz. bankszámla terhére azonnali beszedési megbízást ezen megállapodás alapján benyújtani. Az ezen bejelentés alapján teljesíthető azonnali beszedési megbízást addig szíveskedjenek befogadni, amíg az erre vonatkozó bejelentést az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet által ellenjegyzett irattal vissza nem vonjuk. A bejelentés önálló visszavonási jogáról lemondunk. Dátum:.. A felhatalmazást nyilvántartásba vettük:.. Ügyfél Dátum: Számlavezető Bank

5 KÉSZFIZETŐI KEZESSÉG 1.). (mint kezes) az MKFE-nek. kódszámú tagja, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével szemben..ft, azaz:.. forint és járulékai erejéig készfizető kezességet vállalok.. (mint adósra) 200.hó.napján./200..számon megkötött kölcsönszerződés alapján nyújtott kölcsön és járulékainak visszafizetéséért. 2.) Kezes tudomásul veszem, hogy ha az Adós kötelezettségének a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének felszólítására nem tesz eleget a teljes hátralék kifizetéséig TIR okmányt nem vehetek fel. Dátum: Cégszerű aláírás Tanúk: Név: Lakcím: Név: Lakcím: (Ha a kezességvállaló cég, úgy az aláírási címpéldány csatolása szükséges!)

6 KÉSZFIZETŐI KEZESSÉG 3.). (mint kezes) az MKFE-nek. kódszámú tagja, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével szemben..ft, azaz:.. forint és járulékai erejéig készfizető kezességet vállalok.. (mint adósra) 200.hó.napján./200..számon megkötött kölcsönszerződés alapján nyújtott kölcsön és járulékainak visszafizetéséért. 4.) Kezes tudomásul veszem, hogy ha az Adós kötelezettségének a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének felszólítására nem tesz eleget a teljes hátralék kifizetéséig TIR okmányt nem vehetek fel. Dátum: Cégszerű aláírás Tanúk: Név: Lakcím: Név: Lakcím: (Ha a kezességvállaló cég, úgy az aláírási címpéldány csatolása szükséges!)

7 N Y I L A T K O Z A T.., mint az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet adósa (szerződés cjkv.száma:... ) tudomással bírok arról, hogy az általam felvett kölcsön összegének fedezetét a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete által a Banknál elhelyezett pénzbetét képezi. Ennél fogva hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megjelölt kölcsönszerződésben foglaltakról, valamint nem teljesítése esetén a pénzintézet tudomására jutó, gazdasági tevékenységemet érintő további adatokról a Hitelszövetkezet az MKFE-t tájékoztassa. Tudomásul veszem, hogy a pénzbetét MKFE által történő kivonása a kölcsön fedezetének elvonását jelenti, amely esetben megfelelő pótlólagos fedezet biztosításáról gondoskodok. Dátum:.., 200 év hó..nap... Adós

8 M E G H A T A L M A Z Á S Alulírott(ak), mint a.vezetője-vezetői meghatalmazzuk./név/, /lakcím: személyi igazolvány száma:... hogy a../cég/ által az igényelt kölcsön ügyében eljárjon, azt az Általános Közlekedési Hitelszövetkezettől felvegye és részünkre továbbítsa. Dátum Meghatalmazó cégszerű aláírás. Meghatalmazott aláírása Tanú:.. Tanú:...

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.

Részletesebben

MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön esetén

MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön esetén I. Igényelt kölcsön főbb adatai MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön Igényelt kölcsön összege Kölcsön futamideje hónap Kölcsön devizaneme Annuitásos és lineáris

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok:

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: KSHszámjel Adószám. Cégjegyzék szám: Alapítás dátuma Levelezési címe:: Tevékenységi köre: Számlavezető

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Hatályos: 2011. október 12-től HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXI.törvény alapján lehetőség nyílt természetes

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok I. Bankgarancia kérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap Éves/Egyszerûsített s beszámolóval rendelkezô, illetve SZJA szerinti bevallást

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet... Fiókja Kölcsönszám: Okiratszám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (3390 Füzesabony,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben