ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : % Futamidő: hónap Szállító neve: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : % Futamidő: 24 36 48 60 hónap Szállító neve: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR:"

Átírás

1 1. Lízingelni kívánt járművek adatai Megengedett Felépítmény Db. Nettó ár Deviza össztömeg típusa nem Összesen: Kért finanszírozás típusa: Nyíltvégű pénzügyi lízing Zártvégű pénzügyi lízing Finanszírozás devizaneme: HUF EUR CHF egyéb: Díjfizetés devizaneme: HUF EUR díjfizetés napja: 5-e 20-a ÁFA visszaforgatást kérek hónapra ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : Futamidő: hónap Szállító neve: Címe: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR: 2. Ügyfél adatai (Kérelmező) Ügyfél neve: Leánykori neve: Ügyfél címe: helység utca házsz. em. Székhelye: helység utca házsz. em. Telefonszám: Fax: Mobil: Személyi igazolvány szám: Adószám: - - Bankszámlaszám: - - Vállalkozói ig. szám: Vállalkozási tev. kezdete: hó Foglalkoztatottak (alkalmazottak) száma: Foglalkoztatottak (alkalmazottak) száma a beruházást követően: 3. Vállalkozó egyéb vállalkozásai/tulajdonosi részesedései/társult vállalkozásai Vállalkozás/Társaság neve: Éves e: Tulajdonosi részesedés (): Összes jövedelem hány -a származik az adott vállalkozásból? 4. Bankkapcsolatok Számlavezető bank(ok) számlaforgalom hitelkeret jelenlegi hitelkeret biztosíték megoszlása összege tartozás lejárata e e 1139 Budapest Váci út Tel.:... Fax: /1

2 TEVÉKENYSÉG 5. Tevékenység ismertetése (cég rövid bemutatkozása) 6. Árbevétel megoszlása tevékenységi körök/üzletágak szerint Tevékenységi körök: TEÁOR: összes -ában 7. Vevők/megrendelők és megoszlásuk 5 legnagyobb vevő, a forgalom nagysága és egyéb részletek Vevő neve 2007 i 2008 i 2009 i (terv) i követelés összege Kapcsolat kezdete () Átlagos fizetési határidő (nap) 8. Szállítók / i források és megoszlásuk 5 legnagyobb szállító, a forgalom nagysága és egyéb részletek Szállító neve 2007 i 2008 i 2009 i (terv) i tartozás összege Kapcsolat kezdete () Átlagos fizetési határidő (nap) 1139 Budapest Váci út Tel.: Tel.:... Fax: /2

3 9. Pénzügyi adatok ezer forintban Kötelezettségek: Éven túl lejáró banki és egyéb hitelek összesen ( végi állapot) Fennálló összes lízing tőketartozás ( végi állapot) Éven túli kötelezettségek (hitel és lízing) tárgyi tőketörlesztése Vállalkozói en túli lejáratú betét ( magánszemélyként a vállalkozásnak nyújtott kölcsön) tény tény tény terv 2006 e 2007 e 2008 e 2009 e Éven belül lejáró banki és egyéb hitelek összesen ( végi állapot) Beszállítók felé fennálló, még ki nem egyenlített tartozások (Szállítók) Vállalkozói rövid lejáratú betét ( magánszemélyként a vállalkozásnak nyújtott kölcsön) Egyéb kötelezettségek: Eszközök: Vállalkozás tulajdonában levő tárgyi eszközök értéke ( végi állapot) ebből Ingatlanok értéke Gépek és műszaki berendezések értéke Gépjárművek értéke Raktáron levő készletek értéke ( végi állapot) Vevőktől / megrendelőktől még be nem folyt követelések ( végi állapot) Pénzeszközök (bankbetét és pénztár) Összes eszköz ( végi állapot) Eredménykimutatás: Adóalapba beszámító bevétel Összes alkalmazottaknak fizetett bérköltség és járulékai Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása Vállalkozói tevékenységgel kapcsolatosan felvett pénzintézeti hitelre, kölcsönre, lízingre kifizetett kamat Egyéb költségek Vállalkozói adóalap Adózás utáni vállalkozói jövedelem Nyilvántartáson kívüli összes fennálló kötelezettség (tartós bérlet) Nyilvántartáson kívüli kötelezettségek es törlesztő részlete 10. Alvállalkozók aránya Hány alvállalkozóval dolgoztat? Teljes hány -át adják összesen: 1139 Budapest Váci út Tel.:... Fax: /3

4 11. Fuvarmegrendelések megoszlása (Csak fuvarozó társaságok esetében kitöltendő!) Speditőrön keresztül: Saját megrendelőkön keresztül: 12. Szállítmányozás iránya (Csak fuvarvállalkozók esetében kitöltendő!) Fuvarozás belföldre: Fuvarozás külföldre: Külföldi fuvarokból FÁK: Ny.-Europa Egyéb: 13. Kérelemhez szükséges dokumentumok Szerződéskötésig benyújtandó/bemutatandó: Az elmúlt 2 adóbevallása Vállalkozói igazolvány és módosításai Személyi igazolvány és- amennyiben van - lakcímkártya: APEH igazolás tartozásmentességről (1 hónapnál nem régebbi) Vállalkozás által használt járművek forg. eng. másolata (csak fuvarozó esetén) Kérelmező (Lízingbe Vevő, Ügyfél) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, és aláírásával igazolja, hogy a Kérelmi Adatlapon megjelölt és beírt adatok, a Kérelmi Dokumentáció részét képező okiratok és az abban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek. Kérelmező kijelenti, hogy a jelen Kérelmi Adatlap kitöltése előtt a (székhely Budapest, Váci út ; nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság számon; továbbiakban: Finanszírozó) Általános Üzleti Feltételeit (ÁÜF) és Kondíciós Listáját megismerte és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Kérelmező a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározott, valamint egyéb prudenciális szabályozók által előírt ellenőrzési és azonosítási kötelezettségeinek teljesítése céljából jelen nyilatkozat aláírásával is hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, az általa benyújtott, bemutatott vagy a Finanszírozó által lekérdezett okmányait és aláírásmintáját a Finanszírozó kezelje és azonosítsa (ellenőrizze) a következő adatbázisok igénybevételel: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatbázisai, Publikus adatbázisok (Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatbázisa, Oen Cégtár). Ezen személy hozzá járul ahhoz, hogy a jelen bekezdésben meghatározott személyes adatok feldolgozását a Finanszírozó megbízásából a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg számon) végezze. Kérelmező az ÁÜF VIII. fejezetében lő jogszabályi engedélyen alapuló adatkezelésre és banktitok átadására vonatkozó tájékoztatást jelen Kérelmi Adatlap aláírásával is kifejezetten elfogadja. Kérelmező tudomásul veszi, hogy a Kérelmi Adatlap és/vagy Dokumentáció átvétele illetve azt megelőzően kibocsátott Tájékoztatás nem jelent kötelezettségvállalást a Finanszírozó részéről a Lízingszerződés megkötésére, illetve a Lízingszerződés és mellékletei aláírása megtagadásának jogát Finanszírozó a Lízingszerződés, a Lízingdíj-fizetési időpontlista és az Adásvételi Szerződés általa történő aláírásáig kifejezetten fenntartja. Amennyiben Kérelmező a Lízingszerződés, a Lízingdíj-fizetési időpontlista és az Adásvételi Szerződés Finanszírozó általi aláírása előtt a Szállító vagy harmadik személy részére a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jognyilatkozatot tesz (pl. a Lízingtárgyra vonatkozó megrendelést vagy ajánlatot ad, ilyet elfogad, adásvételi vagy szállítási szerződést köt, foglalót fizet, vételár vagy annak egy része megfizetéséért akár feltételes kötelezettséget vállal, stb.), akkor erre Finanszírozóval szemben előnyök szerzése végett nem hivatkozhat akkor, ha a Kérelmi Dokumentáció alapján a Szerződés megkötését, illetve arra vonatkozó ajánlat adását megtagadja. Finanszírozó Kérelmező ilyen eljárásáért felelősséget nem vállal. A Kérelmi Adatlap és a Kérelmi Dokumentáció átvétele Finanszírozó által nem hatalmazza fel Kérelmezőt arra, hogy Finanszírozó képviseletében a Szállítóval vagy egyéb személlyel a Lízingtárgy adásvételére vonatkozó szerződést kössön vagy ilyen tartalmú jognyilatkozatot tegyen, illetve a Szállító részére olyan tájékoztatást adjon, amely szerint Finanszírozó a Szerződést meg fogja kötni. A Lízingszerződés hatálybalépési feltételeit, a Lízingtárgy átadás-átvételének feltételeit és a vételár kifizetésének feltételeit a Finanszírozó Berendezések Lízingszerződésének Általános Szerződési Feltételei, az Adásvételi Szerződés és a Lízingszerződés együttesen tartalmazza. A Jelen Kérelmi Adatlapon használt fogalmak ellenkező rendelkezés hiányában az ÁÜF-ben foglalt jelentéssel bírnak. Dátum: Szállító megjegyzései: Aláírás Dátum: Aláírás 1139 Budapest Váci út Tel.: Tel.:... Fax: /4

5 Haszongépjármű finanszírozási adatlap egyéni vállalkozók részére Raiffeisen Lízing Rt. A vállalkozás által használt 7.5 t feletti járművek : K - külföld, B - belföld Tevékenységi eng száma CSAK FUVAROZÓK ESETÉBEN KITÖLTENDŐ! (. hó) hó n. A vállalkozás által használt 7.5 t alatti járművek : K - külföld, B - belföld (. hó) hó n. A társaság által használt pót- és félpótkocsik : K - külföld, B - belföld (. hó) hó n Budapest Váci út Tel.:... Fax: /5

Kisvállalkozói hitelkérelem

Kisvállalkozói hitelkérelem K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu khbinfo@khb.hu Kisvállalkozói hitelkérelem Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Azonosító

Részletesebben

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi. MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELMI ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ROGRAM 2. SZAKASZ (NHP2) KERETÉBEN IGÉNYELT H KERETÉBEN IGÉNYELT HITELEK ESETÉN A Bank jelen Hitelkérelmi Adatlapot az MNB Növekedési

Részletesebben

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:..

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:.. MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM ÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2014. augusztus 15-től) I. Igényelt Bankgarancia főbb adatai Megbízás típusa Új megbízás

Részletesebben

Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére

Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Vevői Adatlap III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön esetén

MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön esetén I. Igényelt kölcsön főbb adatai MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön Igényelt kölcsön összege Kölcsön futamideje hónap Kölcsön devizaneme Annuitásos és lineáris

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELEM (MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK)

MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELEM (MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai: Név : Székhely : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : E-mail cím : Vezető tisztségviselő: Bankszámla számok: A kért hitel: Összege : Lejárata : Célja : MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve) K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

Igényelt kölcsön összege Kölcsön futamideje hónap. Folyósítás és törlesztés devizaneme. Kölcsön típusa

Igényelt kölcsön összege Kölcsön futamideje hónap. Folyósítás és törlesztés devizaneme. Kölcsön típusa MKB 1X1 BETÉTKAMATLÁB BÁZISÚ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL Szabad felhasználású kölcsön (Hatályos: 2014. augusztus 15-től) I. Az igényelt kölcsön főbb adatai Igényelt

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok:

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: KSHszámjel Adószám. Cégjegyzék szám: Alapítás dátuma Levelezési címe:: Tevékenységi köre: Számlavezető

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat

Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat Személyes Adatok Igénylő/Adós

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai.

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai. IKTATÓSZÁM: MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó) neve Anyja neve (egyéni vállalkozó esetében):

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK LEGUTOLSÓ HAVI FŐKÖNYVI

Részletesebben

megye helység ir.szám megye

megye helység ir.szám megye IKTATÓSZÁM: MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó, őstermelő alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó, őstermelő) neve Anyja

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Lombardhitel/OTP Vállalkozói Lombardhitel fix marzs mellett igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Lombardhitel/OTP Vállalkozói Lombardhitel fix marzs mellett igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Lombardhitel/OTP Vállalkozói Lombardhitel fix marzs mellett igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

Ügyfeleink tájékoztatása a késedelembe esés következményeiről, feltételezve az Ügyfelünk együttműködését

Ügyfeleink tájékoztatása a késedelembe esés következményeiről, feltételezve az Ügyfelünk együttműködését Ügyfeleink tájékoztatása a késedelembe esés következményeiről, feltételezve az Ügyfelünk együttműködését Célunk, hogy Ügyfeleinket tájékoztassuk a fizetési nehézségek esetén milyen áthidaló megoldásokat

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben