AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei"

Átírás

1 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásépítési kölcsönök különös feltételei hatályos december 15-től a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője 1138 Budapest, Váci út Tel.: Fax: Adószám: ÁFA csoport azonosító szám: CBFA eng. sz.: A Cg. Szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB AXA Bank Europe, Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels Regisztrációs szám: CBFA eng. sz.: A 1. oldal

2 Tartalomjegyzék 1. A KÖLCSÖN CÉLJA A KÖLCSÖN MÉRTÉKE A KÖLCSÖNFELVEVŐK AZ INGATLAN AZ INGATLANFEDEZETTEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK A KÖLCSÖNKÉRELEM BEFOGADÁSAKOR A HITELCÉL SZERINTI INGATLANNAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK, AMENNYIBEN AZ NEM FEDEZETE A KÖLCSÖNNEK VAGYONBIZTOSÍTÁS A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A KÖLCSÖNCÉL MEGVALÓSULÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK oldal

3 A Bank december 15. napjától felfüggesztette a jelzáloghitelek értékesítését, így december 15 -től a Bank ezirányú hitelkérelmet nem fogad be. 1. A kölcsön célja A kölcsön célja új, önállóan forgalomképes lakóingatlan létrehozása. Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) e kölcsöntípusa az alábbi építési célokra vehető igénybe: Családi-, lakóház építése Emeletráépítés, padlás-(tető)tér-beépítés, melynek során meglévő épületre vagy annak padlásterében önálló, külön bejáratú, önállóan forgalomképes új lakás kerül kialakításra Társasház, illetve többlakásos építkezés, melynek során - szervezési formától függetlenül - azonos helyrajzi számú, önálló telken közös tulajdonnal (is) rendelkező több lakás jön létre azzal, hogy az egyes lakások önállóan forgalomképesek 2. A kölcsön mértéke A kölcsön a saját források kiegészítésére, illetve helyettesítésére szolgál, összege megfelelő ingatlanfedezet bevonása esetén elérheti a Bank által jóváhagyott építési összköltség 100 %-át is. A kölcsön mértéke nem haladhatja meg a kölcsönfelvevő(k), valamint az általa(uk) eltartott gyermek(ek) és családtagok által megszerzendő együttes tulajdoni hányadra eső arányos bekerülési költséget. 3. A kölcsönfelvevők A kölcsön felvevője lehet egy, vagy több, a hitelcéllal érintett ingatlanra vonatkozó jogerős építési engedélyben építésre jogosult személy, aki(k) a kölcsöncéllal érintett ingatlanban legalább résztulajdonnal rendelkezik(nek), vagy az építendő ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkezni fog(nak), illetve tulajdoni hányadot nem szerző személy (jövedelme okán bevont személy). 4. Az ingatlan 4.1. Az ingatlanfedezettel kapcsolatos további követelmények a kölcsönkérelem befogadásakor Ha a lakásépítési kölcsön ingatlanfedezete a kölcsönből megépíteni kívánt ingatlan, akkor a fedezetül felajánlott ingatlannal kapcsolatos további követelmények a következők: Az építkezéssel érintett telekingatlannak az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett állapotának a tényleges térmértékek és földrajzi elhelyezkedések szerinti állapottal azonosnak kell lennie, kivéve, ha az ingatlan nyilvántartásban még feltüntetett épület bontási engedélyét az ügyfél bemutatja. Az önállóan forgalomképes teleknek vagy telekhányadnak (tulajdoni hányad) a kölcsönfelvevő(k) tulajdonában kell lennie ami a kérelem befogadásakor legalább széljeggyel, az első részlet folyósításakor pedig határozattal igazolandó, kivéve a más magánszemély tulajdonát képező lakóingatlanra történő építkezést, ekkor ügyvéd által ellenjegyzett ráépítési megállapodás szükséges, mely megállapodásnak pontosan tartalmaznia kell a jelenlegi tulajdonosok és a ráépítők (leendő tulajdonosok vagy más néven tulajdonosi várományosok) hitelcél megvalósulását követően alakuló tulajdoni hányadát. Az önkormányzat javára bejegyzett beépítési kötelezettséget, és a kizárólag ehhez kapcsolódó visszavásárlási jogot, valamint ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalmat a kölcsönkérelem befogadásakor a Bank elfogadja, ha a beépítési kötelezettség határidejéből legalább másfél év még hátravan. 3. oldal

4 4.2. A hitelcél szerinti ingatlannal kapcsolatos követelmények, amennyiben az nem fedezete a kölcsönnek A hitelcél megvalósulásának érdekében az építkezéssel érintett, önállóan forgalomképes teleknek vagy telekhányadnak (tulajdoni hányadnak) a kölcsönfelvevő(k) tulajdonában kell lennie ami a kérelem befogadásakor legalább széljegyben igazolandó, kivéve a más magánszemély tulajdonát képező lakóingatlanra történő építkezést, ekkor ügyvéd által ellenjegyzett ráépítési megállapodás szükséges, mely megállapodásnak pontosan tartalmaznia kell a jelenlegi tulajdonosok és a ráépítők (leendő tulajdonosok vagy más néven tulajdonosi várományosok) hitelcél megvalósulását követően alakuló tulajdoni hányadát. Amennyiben a hitelcél szerinti ingatlant az önkormányzat javára bejegyzett beépítési kötelezettség és/vagy ehhez kapcsolódó visszavásárlási jog, valamint ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom terheli, úgy a hitelcél megvalósulása érdekében e terhet a Bank akkor fogadja el, ha a beépítési kötelezettség határidejéből legalább másfél év még hátravan. 5. Vagyonbiztosítás Amennyiben a lakásépítési kölcsön ingatlanfedezete az építendő ingatlan, és a kölcsön összege meghaladja az építési összköltség 60 %-át (kivételesen a Bank által a hitelbírálat során meghatározott 60%-nál kevesebb %-át), úgy az építkezés speciális kockázataira is kiterjedő, a várható hitelbiztosítéki érték összegét legalább elérő építésiszerelési biztosítást kell kötni a kölcsönszerződés megkötéséig. E biztosítás kedvezményezettjeként a kölcsön, valamint járulékai erejéig a Bankot kell megjelölni. Ezen biztosítás a használatbavételi engedély megszerzéséig fenntartandó. A használatbavételi engedély megszerzését követően kötelező a megépült ingatlanra legalább a Bank által megállapított végleges hitelbiztosítéki érték erejéig, legalább tűz és elemi kár kockázatokra lakásbiztosítást kötni, és e biztosítás kedvezményezettjeként a kölcsön összege és járulékai erejéig a Bankot megjelölni. E biztosítást kötelező a kölcsön végső lejáratáig fenntartani. Amennyiben a lakásépítési kölcsön ingatlanfedezete az építendő ingatlan és a kölcsön összege nem haladja meg az építési összköltség 60 %-át, úgy a Bank által megállapított várható hitelbiztosítéki érték összegét legalább elérő, építés alatti záradékkal ellátott, legalább a tűz és elemi kár kockázatokra kiterjedő lakásbiztosítást kell kötni a kölcsönszerződés megkötéséig, és e biztosítás kedvezményezettjeként a kölcsön, valamint járulékai erejéig a Bankot kell megjelölni. (Az építés alatti záradékkal ellátott lakásbiztosítás helyett köthető a fentieknek megfelelő építési-szerelési biztosítás is, amely esetre az építési összköltség 60%-át meghaladó összegű építési kölcsönnel kapcsolatos szabályok vonatkoznak.) 6. A kölcsön folyósítása A kölcsön folyósítása az első kölcsönrész folyósításától számított legfeljebb 18 hónap alatt több részletben történik. A kölcsön első részletének folyósítása (az ezen részlethez a kölcsönszerződésben meghatározott) valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és a Bank felé való igazolást követően 7, azaz hét munkanapon belül történik meg. A kölcsön első részlete folyósítási feltételeinek teljesítését a kölcsönszerződés megkötésétől számított 80 napon belül igazolni kell a Bank felé. (Ez a 80 nap az ún. rendelkezésre tartás időszaka.) A kölcsön további részleteinek folyósítása az érintett részlethez tartozó valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és a Bank felé való igazolását követő esedékességi napon történik meg. Azonban ha ezen feltételek teljesülése és igazolása, valamint a soron következő esedékességi nap között kevesebb, mint 7 (öt) munkanap van, akkor a soron következő második esedékességi napon kerül sor a folyósításra. A kölcsön utolsó részlete folyósítási feltételeinek teljesítését a kölcsönszerződés megkötésétől számított legkésőbb 18 hónapon belül igazolni kell a Bank felé, így több részletben folyósított kölcsönök esetén 18 hónap az ún. rendelkezésre tartás időszaka. Többrészletű folyósítás esetén a kölcsön folyósítása legalább kettő, legfeljebb öt, a Bank által meghatározott részletben történik úgy, hogy az utolsó részlet összege a kölcsön összegének két részletben történő folyósítása esetén 20 %-a, ennél több részlet esetén 10 %-a. Három részletnél több részletben a Bank csak abban az esetben folyósítja a kölcsönt, amennyiben a hitelcél szerinti ingatlan (is) a kölcsön fedezetét képezi, és az ingatlan készültségi fok arányosan növekvő várható hitelbiztosítéki értéke(i) nem teszi lehetővé a kevesebb részletben történő folyósítást. A részfolyósítások összegei készültségi fok arányosan, a saját erő, valamint a már folyósított kölcsönrészlet(ek) felhasználását, és ennek igazolását követően kerülnek folyósításra. Az utolsó részfolyósítás összegét a Bank a hitelcél teljes megvalósulását követően (utólag) folyósítja. Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített alábbi folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül a kölcsönfelvevő(k) bankszámlájára átutalással történik A kölcsön folyósításának feltételei 1. Egy részletben folyósított kölcsön, illetve az első részlet folyósításának feltételei: 4. oldal

5 A Bank javára, a kölcsönszerződés biztosítására, a földhivatal a Bank által meghatározott: első vagy a döntésnek megfelelő ranghelyre az önálló zálogjogot, valamint kamattámogatott kölcsön esetén az elidegenítési és terhelési tilalmat a tulajdoni lapon legalább széljegyként feltüntette. A széljegyként feltüntetés érdekében kölcsönfelvevő jár el az illetékes földhivatalnál, melyet a Banktól átvett okiratok földhivatali érkeztető bélyeggel ellátott példányaival igazol. A széljegyet tartalmazó tulajdoni lapot Bank szerzi be. A kölcsön céljának megvalósításához szükséges, a Bank által megállapított, a kölcsönfelvevő(k) által vállalt és általában az egyedi kölcsönszerződésekben is rögzített saját erő tényleges beépítése, azaz az előírt műszaki készültségi szint elérése, amit a Bank az általa megbízott fedezetértékelő által lefolytatott helyszíni szemlén ellenőrizhet. 2. A további de nem utolsóként folyósított részlet(ek) folyósításának feltétele: Az előzőleg folyósított kölcsönösszeg hitelcél szerinti szabályszerű felhasználása, az előírt műszaki készültség elérése, és ennek a Bank által történő elfogadása megvalósuljon 3. Az utolsó részlet folyósításának feltételei: A hitelcél szerinti építkezés teljes befejezése, és ennek a Bank általi elfogadása megvalósuljon Az előzőleg igénybe vett kölcsönösszeg hitelcél szerinti szabályszerű felhasználásának a hitelt érdemlő igazolása és ennek a Bank általi elfogadása. A megépített ingatlanra vonatkozó használatbavételi engedély bemutatása megtörténjen A biztosítékul szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozóan a kölcsönfelvevő(k) hiteles, 15 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal igazolta(ák), hogy a Bank javára, a kölcsönszerződés biztosítására a földhivatal a Bank által meghatározott: első vagy a döntésnek megfelelő ranghelyre az önálló zálogjogot, valamint kamattámogatott kölcsön esetén az elidegenítési és terhelési tilalmat a tulajdoni lapon határozattal bejegyezte. Ha az építendő ingatlan(hányad) a kölcsön fedezete, akkor az utolsó részlet folyósításának további feltételei: Az aktuális (végleges), az utolsó részlet folyósítása előtt megállapított hitelbiztosítéki érték és a teljes, az utolsó részletet is tartalmazó kölcsönösszeg alapján számított forgalmi érték hitelarány nem haladja meg a75 %-ot. A hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó kérelem bemutatása megtörténjen. E kötelezettséget az illetékes földhivatal által érkeztetett kérelemnek az a Bank részére történő bemutatásával kell teljesíteni. A zálogkötelezetten és fedezetül szolgáló ingatlan tulajdonosi várományosán (más magánszemély tulajdonát képező telken történő építkezés esetén a felépítmény tulajdonosi várományosán) túli személy a használatbavételi engedélyben nincs megjelölve a fedezetül szolgáló ingatlan jogosultjaként. A végleges hitelbiztosítéki érték erejéig szóló, a Bank előírásainak megfelelő lakásbiztosítás megkötése, és e biztosítás első vagy a döntésnek megfelelő helyi kedvezményezettjeként a kölcsön összege és járulékai erejéig a Bankot jelölje meg. Az esetlegesen bejegyzett beépítési kötelezettség, visszavásárlási jog, valamint ennek biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom határozattal történő törlése megtörténjen A kölcsön egyes részletei folyósításaként előírt műszaki készültség elérése, a saját erő felhasználása, illetve az ennek megfelelő értékű munka elvégzése az alábbiak szerint igazolandó: Az előírt készültségi fok eléréséhez szükséges összes vásárolt anyag, illetőleg igénybevett szolgáltatás jogszerű eredetét igazoló, a kölcsönfelvevő(k) nevére, félig kész lakóépület megvásárlása esetén az előző építő (építtető) nevére kiállított számlák, illetőleg a számlát helyettesítő okmányok eredeti példányát, a nem vásárolt anyagok és szolgáltatások eredetéről és mennyiségéről a kölcsönfelvevő(k) teljes, bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatának eredeti példányait a Banknak be kell mutatni. Ezen túlmenően a fentiek szerint igazolt teljesítést a Bank az általa megbízott fedezetértékelő által lefolytatott helyszíni szemle alapján ellenőrizheti. 7. A kölcsöncél megvalósulásának ellenőrzése A kölcsön céljának ellenőrzése az egyes folyósítási feltételekhez rendelten helyszíni szemle megtartásával, bizonylatok, nyilatkozat, illetve egy részletben folyósított kölcsönök esetén a folyósítás napjától számított 12 hónapon belül, több részletben folyósított kölcsönök esetén az első részlet folyósítása napjától számított 18 hónapon belül használatbavételi engedély bemutatásával történik. A kölcsönfelvevő köteles az összes vásárolt anyag, illetőleg igénybe vett szolgáltatás jogszerű eredetét igazoló, a kölcsönfelvevők, félig kész lakóépület megvásárlása esetén az előző építő (építtető) nevére kiállított számlák, illetőleg számlát helyettesítő okmányok eredeti példányával, a nem vásárolt anyagok és szolgáltatások eredetéről és mennyiségéről kölcsönfelvevők teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolni a kölcsöncél megvalósítását (a hitelcél szerinti építkezés teljes befejezését). A kölcsönfelvevő(k) a kölcsöncél megvalósítását a kamattámogatott hitelek kivételével - igazolhatják helyszíni ellenőrzés igénybevételével is (felülvizsgálat), ez esetben a felülvizsgálat díja a Kölcsönfelvevő(ke)t terheli. Amennyiben a kölcsön fedezetét az építeni kívánt ingatlan képezi, a kölcsönfelvevő(k) a használatbavételi engedély bemutatásával egyidejűleg köteles(ek) a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó, illetékes földhivatal által érkeztetett kérelmét is bemutatni. 5. oldal

6 Amennyiben a kölcsön fedezete az építeni kívánt ingatlan, amelyre a kölcsön folyósítását megelőzően a Bank előírásainak megfelelően építési-szerelési biztosítást kötöttek, a használatbavételi engedély bemutatásával egyidejűleg a kölcsönfelvevő azt is igazolni köteles, hogy legalább a végleges hitelbiztosítéki érték erejéig, a kölcsön végső lejáratáig a megépült ingatlanra lakásbiztosítást kötöttek, melynek első vagy a döntésnek megfelelő helyi kedvezményezettje a kölcsön és járulékai erejéig a Bank. A Banknak jogában áll a helyszínen ellenőrizni a munkálatok elvégzését, az egyes folyósítási feltételekhez rendelten helyszíni szemlét tartani. Amennyiben a kölcsöncél nem kerül megvalósításra az állami kamattámogatott hitelek kivételével a Bank átalakítja az ügyletet szabadfelhasználású célú kölcsönné, ha ez nem veszélyezteti a fedezeti ingatlant. A Bank a kölcsön átalakításakor jogosult új ügyletminősítést elvégezni és a mindenkori aktuális Hirdetmény szerinti szabadfelhasználású kölcsönöknek megfelelő ügyleti kamatot megállapítani, továbbá a lakáscélú és a szabadfelhasználású ügyleti kamatok eltéréséből adódó kamatkülönbözetet - visszamenőlegesen - érvényesíteni. A kölcsönfelvevő(k) kötelesek viselni a kölcsöncél nem szerződésszerű teljesítéséből adódó egyéb jogi következményeket (jogosulatlan adókedvezmény igénybevétele). 8. Állami támogatások Lakásépítési kölcsönhöz kapcsolódóan jelzáloglevél kamattámogatás, lakásépítési kedvezmény, valamint személyi jövedelemadó kedvezmény is igénybe vehető, amennyiben a kölcsönfelvevők megfelelnek a támogatásokra vonatkozó feltételeknek. Jelen tájékoztatóban foglaltakon felül az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott jelzáloghitelek általános feltételei című tájékoztatójában írtak irányadóak a Banktól igényelt kölcsönre. A különös és az általános feltételek ellentmondása esetén a különös feltételek alkalmazandók. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet alapján járó kamattámogatott jelzáloghiteleket, valamint a lakáscélú közvetlen állami támogatásokat (lakásépítési kedvezmény, fiatalok otthonteremtési támogatása) a kormány július 1-vel a 125/2009. (VI.15.) Korm. rendelet alapján átmeneti időszakra felfüggesztette. A rendelet módosítás okán, fontosnak tartjuk még megemlíteni az alábbiakat: július 1-je előtt benyújtott lakásépítési kedvezményre, megelőlegezett kedvezményre (megelőlegező kölcsön), fiatalok otthonteremtési támogatására, kiegészítő kamattámogatású illetve jelzáloglevél kamattámogatású kölcsönökre vonatkozó támogatási kérelmek alapján nyújthatóak, folyósíthatóak az állami lakástámogatások július 1-e után is július 1-je után az utóbb született gyermekek utáni lakásépítési kedvezményt akkor lehet igénybe venni, ha az adósok, akkor kötöttek új lakás építésére, vagy új lakás vásárlására kölcsönszerződést kötöttek, amelynek megkötése idejében az 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet tartalmazta a kölcsönszerződést követően született gyermek utáni kedvezmény igénybevételi lehetőségét (tehát július 1-jét megelőzően). A 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet alapján a fiatalok otthonteremtési támogatását július 1-ét követően is igénybe vehetik az adósok, ha akkor kötöttek kölcsönszerződést, amikor a 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet tartalmazta a kölcsönszerződést követően született gyermek utáni fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételi lehetőségét. 6. oldal

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott hitelkiváltási kölcsön különös

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén 1. oldal Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén Hatályos 2013. május 2-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2010. szeptember 10-étől a hivatalosan közzétett

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 18., csütörtök Tartalomjegyzék 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes

Részletesebben

Érvényes: 2010. január 11-től

Érvényes: 2010. január 11-től Érvényes: 2010. január 11-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

Érvényes: 2010. január 4-től

Érvényes: 2010. január 4-től Érvényes: 2010. január 4-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az adott ügylet vonatkozásában Társaságunk jogosult többletkövetelményeket megállapítani, amelyre tekintettel

Részletesebben