AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei"

Átírás

1 Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei Hatályos április 18-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője 1138 Budapest, Váci út Tel.: Fax: Adószám: ÁFA csoport azonosító szám: CBFA eng. sz.: A Cg. Szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB AXA Bank Europe, Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels Regisztrációs szám: CBFA eng. sz.: A 1. oldal

2 Tartalomjegyzék 1. A KÖLCSÖN CÉLJA A KÖLCSÖN JELLEMZŐI A KÖLCSÖN DEVIZANEME A KÖLCSÖN FUTAMIDEJE A KÖLCSÖN KAMATPERIÓDUSA A KÖLCSÖN KAMATOZÁSA A KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSI MÓDJA KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK A KÖLCSÖN MÉRTÉKE A KÖLCSÖN ADÓSA(I) A KÖLCSÖN INGATLANFEDEZETE A KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE A KÖLCSÖN IGÉNYLÉSÉNEK ELŐFELTÉTELEI SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE SZERZŐDÉSKÖTÉS A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA A KÖLCSÖN ELSŐ RÉSZLETÉNEK FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEI A KÖLCSÖN MÁSODIK RÉSZLETÉNEK FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEI: A KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSE ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK oldal

3 1. A Kölcsön célja Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (továbbiakban: Bank ) által nyújtott Piramis kölcsön ( továbbiakban: Kölcsön ) magánszemélyek részére nyújtható az AXA Bank által korábban nyújtott kölcsön kiváltására azon ügyfelek részére, akik késelembe estek, és átmenetileg jelentős fizetéskönnyítésre van szükségük. 2. A Kölcsön jellemzői A Piramis kölcsön kizárólag a Bank által korábban nyújtott kölcsön kiváltására vehető igénybe. A hitelkiváltásnak minden esetben teljes körűnek kell lennie, azaz a korábbi kölcsön részlegesen sem maradhat fenn, a Kölcsön folyósításával meg kell szűnnie a korábbi kölcsönnek. A Banknál fennálló több jelzálogkölcsön is kiváltásra kerülhet egy Kölcsönnel. Ebben az esetben az összes kiváltott kölcsön minden szereplője bevonásra kerül az új ügyletbe, illetve az összes kiváltott kölcsön minden fedezeti ingatlana fedezete lesz az új Kölcsönnek. A kölcsönhöz illetve a kölcsön valamely adósához kapcsolódó folyószámla-hitelkeret, és árfolyamrögzítési programhoz tartozó gyűjtőszámla-hitel, valamint személyi kölcsön kiváltásra kell, hogy kerüljön A Kölcsön devizaneme A Piramis Kölcsön kizárólag forintban igényelhető függetlenül a kiváltandó kölcsön devizanemétől A Kölcsön futamideje A Piramis kölcsön futamideje megegyezik a kiváltandó Kölcsönből még hátralévő futamidő hosszával, de maximum 30 év lehet. Amennyiben több kölcsön kerül kiváltásra, a Piramis kölcsön futamideje a leghosszabb futamidőhöz igazodik. A futamidő lejáratának évében a Piramis kölcsön legfiatalabb adósa legfeljebb 75 éves lehet A Kölcsön kamatperiódusa A Kölcsön kamatperiódusa az az időszak, amely alatt a kamatperiódus kezdő napjára megállapított ügyleti kamat mértéke nem változik. Piramis kölcsön esetén a kamatperiódus 12 hónapos A Kölcsön kamatozása Az ügyleti kamat mértékét a Bank mindenkor aktuális Hirdetménye tartalmazza. A kamat referencia kamatlábhoz kötött; a 12 havi BUBOR (Budapesti Bankközi Piacon jegyzett, az adott kamatperiódusra vonatkozó, a kamatmegállapítási napon megállapított referencia kamatláb) Hirdetményben közzétett felárral növelt mértékével megegyező A Kölcsön törlesztési módja A Kölcsön törlesztése annuitás alapú törlesztéssel történik, amelyhez 3 éves halasztási időszak kapcsolódik. A halasztási időszakban az Ügyfél folyamatosan emelkedő törlesztőrészletet fizet, amelynek mértéke a halasztási időszak utolsó periódusára éri el az annuitás alapú törlesztőrészlet 100%-át. A halasztási időszak alatt esedékessé nem tett kamat az időszak lejártát követően a második kölcsönrész folyósításával tőkésítésre kerül. A tőkésítést követően a Bank új törleszőrészletet állapít meg. Az új tőketartozást annuitás alapú törlesztő részlettel kell megfizetni a futamidő végéig. A halasztási fizetési időszak hossza, illetve a megfizetett törlesztőrészlet mértéke az Ügyfél fizetési képességéhez igazított, ezért az ügyletenként eltérő lehet. Példa a törlesztőrészlet alakulására 12 hónapos kamatperiódusú Piramis kölcsön esetén: 1. és 6. hónap között: a folyósításkor érvényes Hirdetmény szerinti kamaton számított annuitás alapú törlesztőrészlet 35%-ka 7. és 12. hónap között: a folyósításkor érvényes Hirdetmény szerinti kamaton számított annuitás alapú törlesztőrészlet 50%-ka 3. oldal

4 13. és 18. hónap között: az aktuális kamatfordulókor érvényes Hirdetmény szerinti kamaton számított annuitás alapú törlesztőrészlet 65%-ka 19. és 24. hónap között: az aktuális kamatfordulókor érvényes Hirdetmény szerinti kamaton számított annuitás alapú törlesztőrészlet 80%-ka 25. és 30. hónap között: az aktuális kamatfordulókor érvényes Hirdetmény szerinti kamaton számított annuitás alapú törlesztőrészlet 90%-ka 31. és 36. hónap között: az aktuális kamatfordulókor érvényes Hirdetmény szerinti kamaton számított annuitás alapú törlesztőrészlet 100%-ka. Piramis kölcsönt igénybevevők szerződésébe szerződésmódosítási díj megfizetése nélkül kerül be a HaviFix törlesztési mód lehetősége. A halasztási időszakot követően a futamidő alatt bármikor kérhető annak életbe léptetése. A HaviFix törlesztési módról részletesen tájékozódhat Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető HaviFix Törlesztési Mód Feltételei című tájékoztatónkból, amelyet elérhet Régióközpontjainkban illetve honlapunkon a címen Kölcsönhöz kapcsolódó díjak A Kölcsönhöz kapcsolódó banki díjakat a Bank mindenkor aktuális az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Piramis elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének kondícióiról című Hirdetménye tartalmazza. A nem a Bank által felszámított díjak (közjegyzői okirat, illetve a földhivatali ügyintézés díja) az ügyfelet terhelik A kölcsön mértéke A Kölcsön maximális mértékére a Bank a kiváltásra kerülő és a Piramis kölcsön együttes feltételeinek mérlegelése alapján - tesz ajánlatot az ügyfél részére. A Piramis kölcsön maximális összege nem lehet magasabb, mint a kiváltandó kölcsön(ök) aktuális fennálló tartozás(ainak), valamint a Kölcsön második részleteként folyósításra kerülő, a halasztási időszak alatt esedékessé nem tett törlesztőrészletek összegének együttes értéke. Deviza alapú kölcsön esetén a Bank az aktuális fennálló tartozás(ok) 10%-val növelt összegét veszi alapul, amely az árfolyam-ingadozásból eredő kockázat kivédését szolgálja A Kölcsön adósa(i) A kiváltásra kerülő deviza alapú kölcsön Adósai a Piramis kölcsönben is Adósként kötelezően bevonásra kerülnek A Kölcsön ingatlanfedezete A Piramis kölcsön ingatlanfedezete megegyezik a kiváltásra kerülő kölcsön ingatlanfedezetével. Amennyiben nem történik új ingatlanfedezet bevonása, abban az esetben a Kölcsön igényléséhez értékbecslés nem szükséges. A biztosítékul lekötött ingatlanon a Bank első zálogjogi ranghelyen önálló zálogjogot alapít. A Bank által elfogadott ingatlanfedezetek körét Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei című tájékoztató tartalmazza. Amennyiben új ingatlan kerül bevonásra, akkor a bevonni kívánt ingatlan vonatkozásában értékbecslés is szükséges. Az értékbecslés megrendeléséhez az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani: az ingatlan 30 napnál nem régebbi eredeti, teljes, hiteles tulajdoni lapja (Takarnetes tulajdoni lap nem elegendő), az értékbecslési díj befizetését igazoló csekk másolati példánya vagy átutalási megbízás, alaprajz, családi ház esetében 30 napnál nem régebbi térképmásolat vagy helyszínrajz, osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a Banki követelményeknek megfelelő használati megállapodás. Amennyiben a bevonandó ingatlan kapcsán új résztvevő (Zálogkötelezett, vagy Speciális szerződéses szereplő) kerül bevonásra, abban az esetben csatolni szükséges az általuk kitöltött 295-ös nyomtatványt, valamint személyes okmányainak másolati példányát vagy a 296. számú adatközlő lapot. 4. oldal

5 3. A Kölcsön igénylése 3.1. A Kölcsön igénylésének előfeltételei A Piramis kölcsön igénybevételének lehetőségét a Bank jogosult felajánlani azoknak az ügyfeleknek, akik esetében úgy ítéli meg, hogy a korábbi kölcsönük rendezése során együttműködőek voltak, átmenetileg jelentős fizetési könnyítésre van szükségük, ugyanakkor a fizetési képességük az új kölcsön mellett helyreállítható. Amennyiben a megkeresett ügyfél a Piramis kölcsönt igényelni szeretné, az ügyféllel a Piramis kölcsön megkötése előtt a Bank 6 hónapra részletfizetési megállapodást köt. A megállapodás feltétele, hogy a kölcsönügylet nem állhat végrehajtás alatt, az ügyfél vállalja, hogy havonta a tőkeösszeg minden egymillió forintjára esően legalább 3750,-Ft törlesztőrészletet megfizet. A Piramis kölcsönre jogosult lehet az az ügyfél is, akivel korábban 12 havi, illetve egymást követő két alkalommal 3 havi részletfizetési megállapodást kötött a Bank. A megállapodás időtartama alatt a Bank folyamatosan ellenőrzi, hogy az ügyfél a megállapodás szerint teljesít-e, azaz az ügyfél rendszeresen, határidőre fizeti-e a az előírt törlesztőrészletet és képes-e tartani a fizetési megállapodást, és nem esik késedelembe. A Kölcsön nyújtására a Bank tesz ajánlatot azon ügyfelek részére: akik teljesítették a Kölcsön igénylésének előfeltételeit, akik a korábbi a követeléskezelési eljárások során együttműködőnek bizonyultak, a Piramis kölcsönnel a fizetési képességük helyreállítható, és akiknek kölcsönügylete, illetve a kiváltásra kerülő kölcsönéhez kapcsolódó fedezeti ingatlana nem áll végrehajtás alatt. Amennyiben az ügyfél eleget tesz az igénylés előfeltételeinek, abban az esetben a részletfizetési megállapodás szerinti törlesztőrészletek megfizetését követően a Bank eljuttatja az ügyfél részére a Piramis kölcsönre vonatkozó ajánlatot tartalmazó levelet, illetve az igényléshez szükséges nyomtatványokat. A Piramis kölcsön igénylését, valamint a Bank által tett ajánlat elfogadását az ügyfél az ajánlat aláírásával és két tanúval történő hitelesítésével, valamint Banknak történő megküldésével jelzi a Bank részére. Amennyiben az ügyletben kiskorú, illetve gondnokság alatt álló személy szerepel, akkor az ügyfél kötelessége, hogy a gyámhivatal felé a gyámhivatali hozzájárulás érdekében eljárjon. A gyámhivatal döntése miatt felmerülő esetleges károkért a Bank felelősséget nem vállal. A Kölcsön folyósításának feltétele hogy amennyiben a kiváltandó kölcsönhöz folyószámla-hitelkeret tartozik, és a folyószámlát inkasszó terheli, azt az Ügyfélnek rendeznie szükséges. A Kölcsön igényléséhez benyújtandó dokumentumok: a Bank által küldött, minden résztvevő által aláírt ajánlat, 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap minden fedezeti ingatlan vonatkozásában (amennyiben az ingatlant végrehajtási jog terhelte, akkor azt a Piramis kérelem benyújtásáig határozattal töröltetni szükséges), 609-es számú nyomtatvány (illetve szükség esetén a személyes okmányok másolati példánya) kitöltése azon ügyfelek által, akiknek adatai az ajánlatban szereplőktől eltér, Nyilatkozat lakáscélú kedvezményről, amennyiben a kiváltásra kerülő kölcsön lakáscélú volt, Adósonként benyújtott BA350 Ügyféltájékoztató nyomtatvány, 5. oldal

6 Adósonként benyújtott BA351 Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről nyomtatvány, Meghatalmazás vagyonbiztosításhoz (minden fedezeti ingatlan vonatkozásában), Követelés elengedése esetén a csatolt Nyilatkozat követeléselengedéshez című nyomtatvány kitöltése minden, az ügyletben Adósként szereplő személynek Szerződéskötési feltételek teljesítése A Piramis hitel kölcsönszerződése (továbbiakban: Kölcsönszerződés az alábbi feltételek teljesítése esetén köthető meg. 1) Ügyfél a részletfizetési megállapodásban rögzített összeget a szerződéskötésig a megállapodásban rögzítettetek szerint fizeti. 2) Amennyiben a devizakölcsön célja lakáscélú volt, szükséges az Adósok és két tanú által aláírt Nyilatkozat lakáscélú kedvezményről című nyomtatvány benyújtása. 3) Banki feltételeknek megfelelő vagyonbiztosítás megkötése és Bankra történő záradékolása az összes fedezeti ingatlan tekintetében (részletesen lásd. Jelzáloghitelek általános feltételei című dokumentum 8. pontja). A vagyonbiztosítás meglétének igazolásához a következő dokumentumokat kell benyújtani: vagyonbiztosítási kötvény vagy ajánlat, vagyonbiztosításhoz kapcsolódó a biztosító által is lepecsételt engedményezési nyilatkozat, meghatalmazás vagyonbiztosításhoz kapcsolódó eljárásról, díjrendezettség igazolása (kivéve újonnan kötött, kedvezményes díjfizetésű biztosítás). 4) Ranghelycsere megállapodás / hozzájáruló nyilatkozat benyújtása (amennyiben szükséges) 5) Ügyfél nyilatkozata a követeléselengedésről Szerződéskötés A Kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját az ügyfél fizeti. Valamennyi szerződéskötési feltétel igazolását követően a Bank munkatársa szerződéskötési időpont egyeztetése céljából megkeresi az ügyfelet. 4. A Kölcsön folyósítása A normál annuitás alapú törlesztőrészlet és a megfizetett halaszási időszak alatt fizetett törlesztőrészlet közötti különbözetet, elkülönítve a halasztási időszak (3 év) lejáratáig nyilvántartjuk. A halasztási időszak lejáratakor a felgyűlt összeget a Bank tőkésíti, így technikailag a kölcsön két részletben kerül folyósításra. A kölcsönösszeg első részlete nem haladhatja meg a hitelkiváltáshoz szükséges összeget, figyelembe véve az esetleges tartozás elengedés összegét is. A Kölcsön összegét a Bank átutalással folyósítja valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és Hitelező felé való igazolását követő 30, azaz harminc napon belül az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe javára AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe hitelintézetnél vezetett hitelelszámolási számlára. A Bank ezzel egyidejűleg a Kölcsön igénybe vett összegével megterheli az Adós hitelszámláját. A hitelösszeg második részletének folyósítására a 36. esedékesség napján kerülhet sor, amennyiben az ügyfél teljesíti a második részlet folyósítási feltételeit. A folyósítás az Adós hitelelszámolási számlájára történik. A második részlet mértéke legfeljebb a halasztási időszak alatt esedékessé nem tett törlesztőrészlet részek összege lehet, amelynek várható maximális értékét a kölcsönszerződés tartalmazza. A második rész folyósításával egyidejűleg a Bank jogosult a halasztási időszak alatt esedékessé nem vált kamatrészek egyösszegű betörlesztésére. Amennyiben a Kölcsön második részletének folyósítási feltételei nem teljesülnek, akkor a kamat halasztási időszak alatt esedékessé nem vált részei egy összegben esedékessé válnak. 6. oldal

7 4.1. A kölcsön első részletének folyósítási feltételei A Kölcsön első részletének folyósításához az alábbi feltételek teljesülése szükséges: Benyújtásra került, a Földhivatal által érkeztetett önálló zálogjog iránti bejegyzési kérelem, ranghely lemondó nyilatkozat, ranghelycsere megállapodás és a hozzájáruló nyilatkozat, a fedezeti ingatlan tulajdoni lapján kizárólag a Bank által engedélyezett terhek szerepelnek, az ügyfél maradéktalanul eleget tett a részletfizetési megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségeinek, az ügyfél teljesítette a Kölcsönszerződésben egyedileg előírt folyósítási feltételeket. A széljegyként való feltüntetés érdekében kölcsönfelvevő jár el az illetékes földhivatalnál, melyet a Banktól átvett okiratok földhivatali érkeztető bélyeggel ellátott példányaival igazol. A Kölcsön első részletének: folyósítására a kölcsönszerződésben meghatározott valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és a Bank felé való igazolását követő 30, azaz harminc munkanapon belül kerül sor,az adott hónap 15. és 20. napja között. A kiváltott kölcsön(ök) lezárásra kerül(nek), és a kölcsön záródokumentumai (Hitelelszámolási értesítő, törlési engedély) az Ügyfél részére 30 napon belül postázásra kerülnek A Kölcsön második részletének folyósítási feltételei: A Kölcsön második részletének folyósításához az alábbi feltételek teljesülése szükséges: az ügylet nem lehet késedelmes, a fedezeti ingatlan tulajdoni lapján kizárólag a Bank által engedélyezett terhek szerepelhetnek, a kiváltásra kerülő kölcsön törlési kérelmének földhivatalhoz benyújtott másolati példánya a Bank részére benyújtásra került, a Zálogkötelezettek nyilatkozatának földhivatalnál érkeztetett másolati példánya arról, hogy a kiváltásra kerülő kölcsön zálogjogi ranghelyét nem tartják fent a Bank részére benyújtásra került, az ügyfél teljesítette a Kölcsönszerződésben egyedileg előírt folyósítási feltételeket. 5. A Kölcsön törlesztése A Kölcsön törlesztése a Bank által meghatározott hitelelszámolási számlára történik. Az elvárt törlesztőrészletet, az ügyfél egyedi szerződése tartalmazza. A Kölcsön folyósítási napjáról és az első esedékességi napról a Bank írásban értesíti az Adóst. Ez az értesítő tartalmazza a fizetendő induló havi törlesztő részlet összegét is. A halasztási időszak lejártát követően a Bank levélben értesíti az ügyfelet az új, annuitás alapú törlesztőrészletről. 6. Állami támogatások Ezen Kölcsönhöz állami támogatás nem vehető igénybe. Felhívjuk figyelmét, hogy a hitelkiváltás során a kiváltott kölcsönhöz fűződő esetleges korábbi joghatások (különös tekintettel annak adózás szempontjából történő minősítésére, adókedvezményre való jogosultságára), valamint a kiváltott kölcsön lakáscélú minősítése alapján járó kedvezmények megszűnnek. 7. oldal

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott hitelkiváltási kölcsön különös

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásépítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2010. szeptember 10-étől a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén 1. oldal Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén Hatályos 2013. május 2-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú Szerződésszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú amely létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN Hatályos: 2015. február 1. napjától A.....sz. szerződés... számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN A Környe-Bokod Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne Érvényes:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató FHB KIVÁLTÓ HITEL 2012 Amennyiben a már fennálló deviza, vagy forint alapú lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani, akkor igénybe veheti az

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ ÁSZF-015/2015.01.26/002-SZ/86/5 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ Hatálybalépés napja: 2015. július 1. ( ÖKO -lakáshitel, Célegyenesben

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben