HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye"

Átírás

1 Hatályos: április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb és Kamatfelárláb. Referencia Kamatláb: 3 havi BUBOR Kamatfelárláb: évi 10,00 %-tól évi 15,00 %-ig az ügylet finanszírozási arányától és a háztartás minősítésétől függően. Kamatperiódus: 3 év Referencia THM mértéke: 17,64 % Referencia Kamatlábhoz kötött változó kamatozású termék. A Kamatfelárláb a Kamatperióduson belül nem módosítható egyoldalúan. A Kamatfelár egyoldalúan csak a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban meghatározott módon és időpontokban, az ott meghatározott, valamint az MNB honlapján közzétett Kamatfelár-változtatási mutató (http://www.mnb.hu/root/mnb/fairbank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel) alapján módosulhat. A Referencia Kamatláb 3 havonta változik, ez a változás automatikus változásnak minősül, vagyis nem egyoldalú szerződésmódosítás. 2 Szabad felhasználású hitelek 2.1 HUF alapú szabad felhasználású hitelek Kamatláb = Referencia Kamatláb és Kamatfelárláb Referencia Kamatláb: 3 havi BUBOR Kamatfelárláb: évi 11,00 %-tól évi 16,00 %-ig az ügylet finanszírozási arányától és a háztartás minősítésétől függően. Kamatperiódus: 3 év Referencia THM mértéke: 18,54 % Referencia Kamatlábhoz kötött változó kamatozású termék. A Kamatfelárláb a Kamatperióduson belül nem módosítható egyoldalúan. A Kamatfelár egyoldalúan csak a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban meghatározott módon és időpontokban, az ott meghatározott, valamint az MNB honlapján közzétett Kamatfelár-változtatási mutató (http://www.mnb.hu/root/mnb/fairbank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel) alapján módosulhat. A Referencia Kamatláb 3 havonta változik, ez a változás automatikus változásnak minősül, vagyis nem egyoldalú szerződésmódosítás. 3 Lakáslízing 3.1 HUF alapú lakáslízing Kamatláb = Referencia Kamatláb és Kamatfelárláb Referencia Kamatláb: 3 havi BUBOR Kamatfelárláb: évi 15,00 %-tól évi 20,00 %-ig az ügylet finanszírozási arányától és minősítésétől függően. Kamatperiódus: 3 év Referencia THM mértéke: 22,58 % Referencia Kamatlábhoz kötött változó kamatozású termék. A Kamatfelárláb a Kamatperióduson belül nem módosítható egyoldalúan. A Kamatfelár egyoldalúan csak a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban meghatározott módon és időpontokban, az ott meghatározott, valamint az MNB honlapján közzétett Kamatfelár-változtatási mutató (http://www.mnb.hu/root/mnb/fairbank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel) alapján módosulhat. A Referencia Kamatláb 3 havonta változik, ez a változás automatikus változásnak minősül, vagyis nem egyoldalú szerződésmódosítás.

2 Hatályos: április 15-től visszavonásig 2 4 Díjak, költségek Megnevezés Folyósítási Díjláb Standard Értékbecslés Költsége Expressz Értékbecslés Költsége Helyszíni szemle díja Mérték 1 %, de maximum Ft Ft/fedezet Ft/fedezet Ft/szemle Szerződéskötési Díjláb 0 % Ügyintézési Díj (2) Fizetési Felszólítás Díja (esetenként) (3) Törlesztési Értesítő/Díjértesítő Díja Ft 500.-Ft 200.-Ft/hó postai úton 0.- Ft/hó címre küldve Fedezetbejegyzés Költsége (4) Ft/Fedezeti Ingatlan Zálogjog bejegyzése esetén Ft/Fedezeti Ingatlan Zálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom egyidejű bejegyzése esetén Ft/Fedezeti Ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzése esetén Fedezettörlés Költsége (5) Tulajdonjog bejegyzés költsége (6) Tulajdoni Lap Lekérésének Költsége (7) Ft/Fedezeti Ingatlan Ft/tulajdonjog tulajdoni lap díja: 1.000,- Ft e-hiteles térképmásolat díja: 3.000,- Ft e-hiteles tulajdoni lap díja: 3.600,- Ft Valuta Befizetésével Kapcsolatos Költségek A Hitelező számlavezető bankjánál vezetett folyószámlára valutában történt befizetés után a számlavezető bank által felszámolt díj. Rendelkezésre Tartási Jutalék évi 0,5 % A lakáscélú hitelek, a szabad felhasználású hitelek rendelkezésre bocsátásának feltétele a Fedezeti Ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése, és a biztosító értesítése arról, hogy az ingatlant a Hitelező jelzálogjoga terheli, amely alapján a biztosító a biztosítási szerződésen hitelbiztosítékot jegyez be a Hitelező javára. A biztosítás díjat az Adós közvetlenül a biztosítónak fizeti meg.

3 Hatályos: április 15-től visszavonásig 3 Lakáslízing esetén a mindenkori illetékfizetési, ÁFA fizetési és építményadó fizetési kötelezettség a Lízingbevevőt terheli. A Lízingbevevőt terheli továbbá a Lízingbeadó által a Lízingtárgy ingatlanra kötött vagyonbiztosítás átterhelt költségének megfizetése. Az Adóst/Lízingbevevőt terheli a Kölcsön-, ill. Lízingszerződésről készült egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásának költsége, amely közvetlenül a közjegyzőnek fizetendő, a közjegyzői díjszabás alapján. Díj lakáscélú hitelek, szabad felhasználású hitelek Előtörlesztése esetén Díj részleges Előtörlesztés esetén, az előtörlesztett összeg %-ában Díj teljes Előtörlesztés esetén, az előtörlesztett összeg %-ában 1. Amennyiben a Fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt Előtörlesztést nem teljesített: 2. Amennyiben az Előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés (pl. ingatlan-, életbiztosítás) alapján történik: Amennyiben a Fogyasztó fennálló tartozása meghaladja az egymillió forintot vagy a részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik: Amennyiben a lakáscélú jelzáloghitel esetén a Fogyasztó fennálló tartozása meghaladja az egymillió forintot vagy a megelőző tizenkét hónap alatt Előtörlesztést teljesített és az Előtörlesztés nem más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik és az előtörlesztett összeg meghaladja Kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét:

4 Hatályos: április 15-től visszavonásig Amennyiben a lakáscélú jelzáloghitel esetén a Fogyasztó fennálló tartozása meghaladja az egymillió forintot vagy a megelőző tizenkét hónap alatt Előtörlesztést teljesített és nem más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik az Előtörlesztés és az előtörlesztett összeg nem haladja meg a Kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét és a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően történik az első részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés): Amennyiben a lakáscélú jelzáloghitel esetén a Fogyasztó fennálló tartozása meghaladja az egymillió forintot vagy a megelőző tizenkét hónap alatt Előtörlesztést teljesített és nem más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik az Előtörlesztés és az előtörlesztett összeg nem haladja meg a Kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét és nem a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően történik az első részleges, vagy teljes Előtörlesztés (végtörlesztés): Amennyiben nem lakáscélú jelzáloghitel esetén (pl. ingatlan-, életbiztosítás) alapján történik: Díj lakáslízing Előtörlesztése esetén Díj részleges Előtörlesztés esetén, az előtörlesztett összeg %-ában Díj teljes Előtörlesztés esetén, az előtörlesztett összeg %-ában 1. Fogyasztói és a Fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt Előtörlesztést nem teljesített: 2. Fogyasztói és az Előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés (pl. ingatlan-, életbiztosítás) alapján történik: 3. Fogyasztói és részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történő részleges vagy teljes Előtörlesztés esetében:

5 Hatályos: április 15-től visszavonásig 5 4. Fogyasztói és nem más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történő részleges vagy teljes Előtörlesztés esetében és az előtörlesztett összeg meghaladja Lízingszerződésben meghatározott lízingösszeg felét: 5. Fogyasztói és nem más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történő részleges vagy teljes Előtörlesztés esetében és az előtörlesztett összeg nem haladja meg a Lízingszerződésben meghatározott lízingösszeg felét és a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes Előtörlesztés (végtörlesztés): 6. Fogyasztói és nem más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történő részleges vagy teljes Előtörlesztés esetében és az előtörlesztett összeg nem haladja meg a Lízingszerződésben meghatározott lízingösszeg felét és nem a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes Előtörlesztés (végtörlesztés) esetén: 7. Fogyasztói és nem (pl. ingatlan-, életbiztosítás) alapján történik: Díj egyéb esetben Az aktuális Kintlévőség 1%-a Lakáscélú Kölcsönszerződések és lakáscélú pénzügyi Lízingszerződések futamidő meghosszabbítása esetén 0 % amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor vagy ha a Fogyasztó legalább kilencven napos késedelemben van és a futamidő alatt még egy alkalommal sem kezdeményezte a futamidő meghosszabbítását.

6 Hatályos: április 15-től visszavonásig 6 5 Késedelmi Kamat Késedelmi Kamat késedelmes fizetése esetén az esedékessé vált és meg nem fizetett tartozások (Lejárt tartozás) után, a késedelem idejére, a Késedelmi Kamatláb alapján számolt fizetendő kamat összeg. A Késedelmi Kamatláb maximum a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke, de soha nem több mint a Kamatláb másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértéke. Késedelmi Kamatláb: évi 15%. Lakáscélú jelzáloghitelek és lakáscélú pénzügyi Lízingszerződések esetén a szerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a felmondás napját megelőző napon érvényes Kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékben nem kerül felszámításra Késedelmi Kamat. 6 További információk Minimális futamidő: Maximális futamidő: Minimális Kölcsön, ill. Lízingösszeg: Maximális Kölcsön, ill. Lízingösszeg: 60 hónap 480 hónap Ft nem meghatározott 7 THM számítása THM számítása a lakáscélú és a szabad felhasználású hiteleknél: A THM számítás 5 millió Ft-os Kölcsön és 20 éves futamidő feltételezésével készült. A mutató értéke nem tükrözi a hitelek kamatkockázatát. A mutató meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM számítása során a Kamatláb, az Értékbecslés Költsége, a Folyósítási Díj, a Szerződéskötési Díj, a Fedezetbejegyzés Költsége, a Fedezettörlés Költsége, a Tulajdoni Lap Lekérésének Költsége (tulajdoni lap díja, e-hiteles tulajdoni lap díja) postai Törlesztési Értesítő Díja (a teljes futamidő alatt havonta) és lakáscélú hitel esetén két Helyszíni szemle díja került figyelembe vételre. THM számítása a lakáslízingnél: A THM számítás 5 millió Ft-os Lízingösszeg és 20 éves futamidő feltételezésével készült. A mutató értéke nem tükrözi a lízingek kamat kockázatát. A mutató meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM számítása során a Kamatláb, az Értékbecslés Költsége, a Folyósítási Díj, a Szerződéskötési Díj, Tulajdonjog bejegyzése költsége, Tulajdoni Lap Lekérésének Költsége (tulajdoni lap díja, e-hiteles tulajdoni lap díja) és postai Lízingdíj Értesítő Díja (a teljes futamidő alatt havonta) került figyelembe vételre.

7 Hatályos: április 15-től visszavonásig 7 A THM az alábbi képlet szerint került kiszámításra., ahol: C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, D l : az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, t k : az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, s l : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. Lábjegyzetek jelentése: (1) (2) (3) Lakáscélú hitelek igényelhetők új és használt lakás vásárlására, építési telek vásárlására, lakáscélú hitelek kiváltására, nyaraló, üdülő, hétvégi ház vásárlására, lakásépítésre, felújításra, bővítésre valamint korszerűsítésre. Fizetendő a Kölcsön-, ill. Lízingszerződésben vállaltakon túlmenő szolgáltatás teljesítése esetén, amennyiben jogszabály azt nem tiltja. Fizetendő bármely szerződésszerű kötelezettség teljesítésére való felszólítás esetén. (4) (5) (6) (7) Fizetendő a Fedezeti Ingatlanra történő Zálogjog bejegyzésekor/átjegyzésekor illetve elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzésekor lakáscélú hitelek és szabad felhasználású hitelek esetén. Fizetendő a Zálogjog illetve elidegenítési és terhelési tilalom törlésekor lakáscélú hitelek és szabad felhasználású hitelek esetén. Fizetendő lízingügyletnél a Lízingtárgy ingatlanra történő tulajdonjog bejegyzésekor. Fizetendő minden olyan esetben, amikor a Hitelező/Lízingbeadó a Takarnet rendszerből kérdezi le az Értékbecslés megrendeléshez a nem hiteles teljes tulajdoni lap másolatot, továbbá amennyiben az ingatlan a Földhivatali nyilvántartás szerint nem lakás megnevezésű, térképmásolatot, valamint a folyósításhoz szükséges e-hiteles tulajdoni lapot. Érvényes április

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. július 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve saját

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től 1 1. Akciók 2015. 07. 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.04.15-től 1 1. Akciók 2015. április 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.)

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) 36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-től nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Már nem igényelhető hitelek 1 Tartalomjegyzék 1. Már nem igényelhető deviza alapú jelzáloghitelek 3 2. Már nem igényelhető személyi hitelek 6 3.) Már nem igényelhető

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Ingatlanlízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. február 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.február 1. 1. TakarékPont Személyi Kölcsön kondíciói:

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. július 01. TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI HITELEK... 7 4. HITELKIVÁLTÁSI

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről

Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről I. Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: címe:. 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1. A jelzáloghitel felhasználási célja

Részletesebben

Nem forgalmazott HUF alapú termékek Hirdetménye Engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan

Nem forgalmazott HUF alapú termékek Hirdetménye Engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan Nem forgalmazott HUF alapú termékek Hirdetménye Engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan Futamidő Jövedelem alapú hitel esetén Egyéb esetben 5-40 év 5-30 év Termékjellemzők Éves kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40400800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK: Új promóció bevezetése Kapcsolódó

Részletesebben

Nem forgalmazott EUR alapú termékek Hirdetménye Engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan

Nem forgalmazott EUR alapú termékek Hirdetménye Engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan Nem forgalmazott EUR alapú termékek Hirdetménye Engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan Futamidő Jövedelem alapú hitel esetén Egyéb esetben 5-40 év 5-30 év Termékjellemzők Éves kezelési költség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31)

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet akciós kondíciók mellet nyújt hitelt jelzálog

Részletesebben

Nem forgalmazott HUF alapú termékek Hirdetménye Engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan

Nem forgalmazott HUF alapú termékek Hirdetménye Engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan Nem forgalmazott HUF alapú termékek Hirdetménye Engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan Futamidő Jövedelem alapú hitel esetén Egyéb esetben 5-40 év 5-30 év Termékjellemzők Éves kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

Nem forgalmazott CHF alapú termékek Hirdetménye Engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan

Nem forgalmazott CHF alapú termékek Hirdetménye Engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan Nem forgalmazott CHF alapú termékek Hirdetménye Engedményezett jelzálogkölcsönökre vonatkozóan Futamidő Jövedelem alapú hitel esetén Egyéb esetben 540 év 530 év Termékjellemzők Éves kezelési költség Éves

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben