AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei"

Átírás

1 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei Hatályos február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig január 12. napjától a Bank a piaci Forintosító kölcsön értékesítését felfüggeszti. AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője 1138 Budapest, Váci út D-C. ép. Tel.: Fax: Adószám: Cg. Szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB SWIFT kód deviza utalás esetén: UBRTHUHB AXA Bank Europe SA, Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels, Belgium Regisztrációs szám: BE nyilvántartó hatóság: Banque des Enterprises 1. oldal

2 Tartalomjegyzék 1. A KÖLCSÖN CÉLJA A KÖLCSÖN JELLEMZŐI A KÖLCSÖN DEVIZANEME A KÖLCSÖN FUTAMIDEJE A KÖLCSÖN KAMATPERIÓDUSA A KÖLCSÖN KAMATOZÁSA A KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSI MÓDJA A KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK A KÖLCSÖN ÖSSZEGE A KÖLCSÖN RÉSZTVEVŐI A KÖLCSÖN INGATLANFEDEZETE A KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE SZERZŐDÉSKÖTÉS A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEI A KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSE ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK oldal

3 2015. január 12. napjától a Bank a piaci Forintosító kölcsön értékesítését felfüggeszti, erre vonatkozó kérelmet nem fogad be. 1. A Kölcsön célja Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) által nyújtott Forintosító kölcsön (a továbbiakban: Kölcsön ) magánszemélyek részére nyújtható az AXA Bank által korábban nyújtott deviza alapú kölcsön kiváltására. 2. A Kölcsön jellemzői A Forintosító kölcsön kizárólag a Bank által korábban nyújtott deviza alapú kölcsön kiváltására vehető igénybe. A hitelkiváltásnak minden esetben teljes körűnek kell lennie, azaz a korábbi kölcsön részlegesen sem maradhat fenn, a Kölcsön folyósításával meg kell szűnnie a korábbi kölcsönnek. A Banknál fennálló több jelzálogkölcsön is kiváltásra kerülhet egy Kölcsönnel. Ebben az esetben az összes kiváltott kölcsön minden szereplője bevonásra kerül az új ügyletbe, illetve az összes kiváltott kölcsön minden fedezeti ingatlana fedezete lesz az új Kölcsönnek A Kölcsön devizaneme A Forintosító kölcsön kizárólag forintban igényelhető függetlenül a kiváltandó kölcsön(ök) devizanemétől A Kölcsön futamideje A Forintosító kölcsön futamideje megegyezik a kiváltandó kölcsönből még hátralévő futamidő hosszával, de nem lehet rövidebb, mint egy év. Amennyiben több kölcsön kerül kiváltásra, a Forintosító kölcsön futamideje a leghosszabb futamidőhöz igazodik. Az Ügyfél igényelhet a kiváltandó kölcsönből még hátralévő futamidőnél hosszabb futamidőt is, ebben az esetben az új futamidő maximum 30 év lehet, és a releváns adós életkora a kölcsön lejáratakor nem haladhatja meg a 65 évet. Amennyiben a kiváltásra kerülő kölcsönhöz HaviFix törlesztési mód kapcsolódik, abban az esetben a Forintosító kölcsön törlesztőrészlete és lejárati ideje a kiváltásra kerülő, deviza alapú kölcsön HaviFix törlesztési móddal számított törlesztőrészletével, illetve amortizációs lejárati idejével lesz azonos. A kölcsön igénylésekor nincs lehetőség futamidő rövidítésre, azonban az új szerződés futamideje alatt az ügyfél igényelheti ezt a módosítást a vonatkozó, aktuális Hirdetményben meghirdetett díjtétel megfizetése mellett A Kölcsön kamatperiódusa A Kölcsön kamatperiódusa az az időszak, amely alatt a kamatperiódus kezdő napjára megállapított ügyleti kamat mértéke nem változik. Forintosító kölcsön esetén a referencia kamatláb kamatperiódusának hossza 12 hónap, míg a kamatfelár periódus hossza három év.az új kamatperiódusban alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani A Kölcsön kamatozása Az ügyleti kamat mértékét, valamint a kamatfelár- változtatási mutatót a Bank mindenkor aktuális, az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének kondícióiról című Hirdetménye tartalmazza. 3. oldal

4 A kamat referencia kamatlábhoz kötött; a 12 havi BUBOR (Budapesti Bankközi Piacon jegyzett, az adott kamatperiódusra vonatkozó, a kamatmegállapítási napon megállapított referencia) Hirdetményben közzétett kamatfelárral növelt mértékével megegyező A Kölcsön törlesztési módja A Kölcsön törlesztése annuitás-havifix törlesztési móddal történik. A HaviFix törlesztési mód részletes feltételeit az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető HaviFix Törlesztési Mód Feltételei című tájékoztató tartalmazza, amely elérhető Régióközpontjainkban, valamint honlapunkon, az axabank.hu címen. Amennyiben az Ügyfél nem kíván élni a HaviFix törlesztési mód lehetőségével, arról a kölcsönkérelmi nyomtatványon nyilatkoznia szükséges. Ebben az esetben a hitel törlesztése normál (HaviFix nélküli) annuitás alapú törlesztési móddal történik. A HaviFix-szel a Forintosító kölcsön induló, annuitás alapú törlesztési móddal számított törlesztőrészlete kerül fixálásra és az első kamatperiódusban a HaviFix törlesztőrészlet nem módosítható, csak megszüntethető, ezért a futamidő az Ügyféllel történt egyeztetés alapján úgy kerül beállításra, hogy a törlesztőrészlet hosszú távon megfeleljen az Ügyfél számára. Amennyiben a kiváltásra kerülő kölcsönhöz már kapcsolódott HaviFix törlesztési mód, abban az esetben a Forintosító kölcsön törlesztőrészlete és lejárati ideje a kiváltásra kerülő kölcsön HaviFix törlesztési móddal számított törlesztőrészletével, illetve amortizációs lejárati idejével lesz azonos. Kapcsolódó pénzügyi termékkel kombinált ügylet kiváltása esetén a pénzügyi termék az új kölcsönhöz nem kapcsolható. Az Ügyfél nyilatkozata alapján a kapcsolódó pénzügyi termék visszavásárlási értéke ingyenesen betörlesztésre kerül a kiváltandó kölcsönbe a hitelkiváltás előtt. Amennyiben az Ügyfél a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt. ) 292. (4) alapján azért kéri hitele kiváltását, hogy az megfeleljen a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fnyht. ) 17/C. rendelkezéseinek, és nem szeretné a pénzügyi terméket betörleszteni, akkor folyósítási feltételként az új ügyletre záradékoltatnia kell a pénzügyi terméket és a záradéknak a futamidő végéig fenn kell maradnia A Kölcsönhöz kapcsolódó díjak A Kölcsönhöz kapcsolódó banki díjakat a Bank mindenkor aktuális az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének kondícióiról című Hirdetménye tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél a Hpt (4) alapján azért kéri hitele kiváltását, hogy az megfeleljen az Fnyht. 17/C. rendelkezéseinek, abban az esetben az Ügyfelet banki költség nem terheli, de a nem a Bank által felszámított díjakat (pl. közjegyzői díj) az Ügyfélnek kell megfizetnie. Amennyiben az Ügyfél a fenti törvényi hivatkozásra tekintettel kéri kölcsöne kiváltását, abban az esetben a Bank esetleges kampányai során kínált kedvezmények egyidejűleg nem vehetők igénybe A Kölcsön összege A Forintosító kölcsön összege megegyezik a kiváltandó kölcsön(ök) aktuális fennálló tartozás(ai)nak döntés napján érvényes AXA Bank által jegyzett középárfolyamon átváltott forint ellenértékének folyósítási jutalékkal növelt, továbbá a hozzá kapcsolódó fizetőszámla hitelkeret kihasznált részének összegével. A folyósítási jutalék a hitelkiváltási kölcsön részét képezi, annak összegével a kölcsön összege megemelésre kerül. A folyósítási jutalék megfizetése a törlesztőrészlet megfizetésével azonos módon, azonos időpontban, annak részeként történik, és azonos költségek terhelik (pl. kamat). A kölcsönszerződésbe a kiváltáshoz szükséges összeg 10%-ával növelt értéke kerül, annak érdekében, hogy a kölcsönösszeg minden esetben fedezze a kedvezőtlen árfolyamváltozásokból adódó különbözet összegét is, ugyanakkor a folyósításra kerülő összeg a folyósítás napján ténylegesen fennálló tartozás összegével egyezik meg. Amennyiben az Ügyfél kiváltandó hitele pénzügyi termékkel kombinált, amelyet záradékoltatott a Bankra, abban az esetben a kiváltás előtt a pénzügyi termékben felhalmozott megtakarítás a kölcsön céljának megfelelő törlesztési árfolyamon betörlesztésre kerül, és a kölcsönösszeg csökkentésre kerül a betörlesztett megtakarítási összeggel. 4. oldal

5 2.8. A Kölcsön résztvevői A kiváltásra kerülő deviza alapú kölcsön Adósai a Forintosító kölcsönben is Adósként kötelezően bevonásra kerülnek. Amennyiben a kiváltandó kölcsönben Zálogkötelezett szerepkörben lévő szereplő a kiváltott kölcsön felvétele óta megházasodott vagy élettársi kapcsolatban él, akkor a házastárs a Forintosító hitelbe bevonásra kerül A Kölcsön ingatlanfedezete A Forintosító kölcsön ingatlanfedezete megegyezik a kiváltásra kerülő kölcsön ingatlanfedezetével. Amennyiben nem történik új ingatlanfedezet bevonása, abban az esetben a Kölcsön igényléséhez értékbecslés nem szükséges. A biztosítékul lekötött ingatlanon a Bank első zálogjogi ranghelyen jelzálogjogot és elidenítési és terhelési tilalmat alapít. A Bank által elfogadott ingatlanfedezetek körét Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei című tájékoztató tartalmazza. Amennyiben új ingatlan kerül bevonásra, akkor a bevonni kívánt ingatlan vonatkozásában értékbecslés is szükséges. Az értékbecslés megrendeléséhez az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani: az ingatlan 30 napnál nem régebbi eredeti, teljes, hiteles tulajdoni lapja (Takarnetes tulajdoni lap nem elegendő), az értékbecslési díj befizetését igazoló csekk másolati példánya vagy átutalási megbízás, alaprajz, családi ház esetében 30 napnál nem régebbi térképmásolat vagy helyszínrajz, osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a Banki követelményeknek megfelelő használati megállapodás. Amennyiben a bevonandó ingatlan kapcsán új résztvevő (Zálogkötelezett, vagy Speciális szerződéses szereplő) kerül bevonásra, abban az esetben csatolni szükséges az általuk kitöltött 295-ös nyomtatványt, valamint személyes okmányainak másolati példányát vagy a 296. számú adatközlő lapot. 3. A Kölcsön igénylése A Kölcsönt a kölcsönkérelmi nyomtatvány, valamint a Bank által előírt dokumentumok benyújtásával igényelhető. A Kölcsön igényléséhez benyújtandó dokumentumok: BA209h Kölcsönkérelem Forintosító saját hitelkiváltáshoz című nyomtatvány, Személyes okmányok másolati példánya (vagy BA296 Adatközlés nyomtatvány, amennyiben az Ügyfél nem járul hozzá a személyes okmányai fénymásolásához), Nyilatkozat lakáscélú adókedvezményről, amennyiben a kiváltásra kerülő kölcsön lakáscélú volt, Meghatalmazás vagyonbiztosításhoz (minden fedezeti ingatlan vonatkozásában kivéve beépítetlen terület, ha a kölcsön célja nem járt értéknövekedéssel pl.: építés, bővítés stb.), BA410 Átvételi elismervény, Szükség esetén BA609 Adatváltozás bejelentő lap magánszermélyeknek. A kérelem benyújtásakor a kiváltandó kölcsön vonatkozásában legfeljebb 90 napos késedelem állhat fenn. 5. oldal

6 Amennyiben az ügyletben kiskorú, illetve gondnokság alatt álló személy szerepel, akkor az Ügyfél kötelessége, hogy a gyámhivatal felé a gyámhivatali hozzájárulás érdekében eljárjon. A gyámhivatal döntése miatt felmerülő esetleges károkért a Bank felelősséget nem vállal Szerződéskötési feltételek teljesítése A Forintosító hitel kölcsönszerződése (a továbbiakban: Kölcsönszerződés ) az alábbi feltételek teljesítése esetén köthető meg. 1) Amennyiben a deviza alapú kölcsön célja lakáscélú volt, szükséges az Adósok és két tanú által aláírt Nyilatkozat lakáscélú adókedvezményről című nyomtatvány benyújtása. 2) Banki feltételeknek megfelelő vagyonbiztosítás megkötése és a vagyonbiztosítás tekintetében a Bank, mint teljesítési utasítás adására korlátozásmentesen jogosult zálogjogosultként megjelölése az összes fedezeti ingatlan tekintetében (részletesen lásd. Jelzáloghitelek általános feltételei című dokumentum 8. pontja). A vagyonbiztosítás meglétének igazolásához a következő dokumentumokat kell benyújtani: vagyonbiztosítási kötvény vagy ajánlat, vagyonbiztosításhoz kapcsolódó a biztosító által kiállított fedezetigazolás a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről, meghatalmazás vagyonbiztosításhoz kapcsolódó eljárásról, díjrendezettség igazolása (kivéve újonnan kötött, kedvezményes díjfizetésű biztosítás). A Bank a kölcsönszerződés szerződéskötési feltételként írja elő a vagyonbiztosítási szerződés meglétét, ugyanakkor a vagyonbiztosítási szerződés aláírásának időpontjában még nem határozható meg pontosan, hogy mikor kerül sor a Felek között a kölcsönszerződés aláírására, illetve a kölcsönösszeg folyósítására. Előzőekre tekintettel a Bank 5 hónap biztonsági tartalékot határoz meg, azaz vagyonbiztosításban a kölcsön lejáratát a jóváhagyási értesítőben megadott véglejárat dátumát 5 hónappal növelten kéri megjelölni, arra tekintettel, hogy a vagyonbiztosítás a teljes futamidő alatt biztonsággal fedezetet nyújtson. Amennyiben a kölcsön futamideje az előzőek szerint meghatározott véglejáratnál korábban lejár, illetve a kölcsönszerződés egyéb okból megszűnik, abban az esetben a Bank a megszűnést követően haladéktalanul a vonatkozó Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatban rögzített határidőn belül kiadja a törlési dokumentumokat. 3) Ranghelycsere megállapodás / hozzájáruló nyilatkozat benyújtása (amennyiben szükséges) Szerződéskötés Valamennyi szerződéskötési feltétel igazolását követően a Bank munkatársa szerződéskötési időpont egyeztetése céljából megkeresi az Ügyfelet. A szerződéskötés időpontja, nem lehet korábbi, mint a szerződés tervezet Ügyfél általi kézhezvételét követő hetedik nap. Az adósok a szerződéskötéskor nyilatkoznak adataik Központi Hitelinformációs Rendszerben történő kezeléséről is. 4. A Kölcsön folyósítása A Kölcsön összegét a Bank átutalással folyósítja valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és Hitelező felé való igazolását követő 7, azaz hét napon belül az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe javára AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe hitelintézetnél vezetett hitelelszámolási számlára. A Bank ezzel egyidejűleg a Kölcsön igénybe vett összegével megterheli az Adós hitelszámláját. Amennyiben a kiváltandó hitel hitelelszámolási számláján túlfizetés van, akkor a Bank a folyósítást követően az összeget átvezeti a Forintosító hitel hitelelszámolási számlájára. Amennyiben az Ügyfél azt szeretné, hogy az átvezetés helyett ez az összeg részére kifizetésre kerüljön, abban az esetben magánokirati formában (két tanú aláírásával) nyilatkoznia kell erről, illetve meg kell adnia azt a számlaszámot, amire az utalást kéri A Kölcsön folyósítási feltételei 6. oldal

7 A Kölcsön első részletének folyósításához az alábbi feltételek teljesülése szükséges: Benyújtásra került, a Földhivatal által érkeztetett magánokirati szerződés jelzálogjog iránti bejegyzési kérelem, ranghelycsere megállapodás és / vagy hozzájáruló nyilatkozat (amennyiben szükséges), a fedezeti ingatlan tulajdoni lapján kizárólag a Bank által engedélyezett terhek szerepelnek, Ügyfél igazolta az igazgatási szolgáltatási díj befizetését, készpénz befizetés esetén a pénztáros nyilatkozatával, vagy számla bemutatásával, egyéb esetben a díj befizetését igazoló dokumentum (pl.: átutalási megbízás, csekk) bemutatásával. késedelem rendezése amennyiben a kiváltandó kölcsön késedelmes és a fennálló tartozás összege - a tőketartozás késedelemből eredő tartozással növelt összege - belefér a hitelösszegbe abban az esetben a késedelem is kiváltásra kerül. Ha a kiváltásra kerülő kölcsönből fennálló tartozás nagyobb, mint a Forintosító kölcsön összege, abban az esetben a folyósításra csak akkor kerül sor, ha az Ügyfél a két összeg közötti különbözetet az értesítést követő három munkanapon belül önerőből rendezi, azaz átutalja azt a kiváltandó hitel hitelelszámolási számlájára). az ügyfél teljesítette a Kölcsönszerződésben egyedileg előírt folyósítási feltételeket. A széljegyként való feltüntetés érdekében kölcsönfelvevő jár el az illetékes földhivatalnál, melyet a Banktól átvett okiratok földhivatali érkeztető bélyeggel ellátott példányaival igazol. A Kölcsön folyósítására a kölcsönszerződésben meghatározott valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és a Bank felé való igazolását követő 7, azaz hét munkanapon belül kerül sor. A kiváltott kölcsön(ök) lezárásra kerül(nek), és a kölcsön záródokumentumai (Hitelelszámolási értesítő, törlési engedély) az Ügyfél részére 30 napon belül postázásra kerülnek. 5. A Kölcsön törlesztése A Kölcsön törlesztése a Bank által meghatározott hitelelszámolási számlára történik. Az elvárt törlesztőrészletet, az Ügyfél egyedi szerződése tartalmazza. A Kölcsön folyósítási napjáról és az első esedékességi napról a Bank írásban értesíti az Adóst. Ez az értesítő tartalmazza a fizetendő induló havi törlesztőrészlet összegét is. 6. Állami támogatások Ezen Kölcsönhöz állami támogatás nem vehető igénybe. Felhívjuk figyelmét, hogy a hitelkiváltás során a kiváltott kölcsönhöz fűződő esetleges korábbi joghatások (adókedvezményre való jogosultság), valamint a kiváltott kölcsön lakáscélú minősítése alapján járó kedvezmények megszűnhet. Jelen tájékoztatóban foglaltakon felül az Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott jelzáloghitelek általános feltételei című tájékoztatóban írtak irányadóak. A különös és az általános feltételek ellentmondása esetén a különös feltételek, azaz jelen tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. Jelen tájékoztatóban foglaltakon felül a Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatban, valamint az Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott jelzáloghitelek általános feltételei című tájékoztatóban írtak irányadóak. A különös és az általános feltételek ellentmondása esetén a különös feltételek, azaz jelen tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. 7. oldal

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú Hazai elnevezésű, forint alapú, (vásárlási, bővítési, építési, felújítási)

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott hitelkiváltási kölcsön különös

Részletesebben

A Plusz hitelkiváltási kölcsön különös feltételei

A Plusz hitelkiváltási kölcsön különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/2008 2008. december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásépítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató FHB KIVÁLTÓ HITEL 2012 Amennyiben a már fennálló deviza, vagy forint alapú lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani, akkor igénybe veheti az

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne Érvényes:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám:

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú Szerződésszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú amely létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással Kölcsönszerződés ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással amely létrejött egyrészről DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 02-10-060351 Adószáma:

Részletesebben