FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK február 1-től!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!"

Átírás

1 FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény február 1-én hatályba lépő váltzásai kapcsán a Budapest Autó termékeiben és flyamataiban bekövetkező alábbi főbb váltzáskról: 1. Lízingszerződés kamatzás módjának megváltzása 2. Hirdetmény (költségek és díjak) váltzása 3. Késedelmi kamat mértékének váltzása 4. Kötelező szóbeli tájékztatás az értékesítés srán 5. Kckázatfeltáró tájékztató és nyilatkzat dkumentum bevezetése 6. THM plafn hatályba lépése 7. MNB (jövedelemaránys törlesztőrészlet mutató, JTM ) nyilatkzat egyszerűsítése A jgszabályi környezet módsulása miatt életbe lépő váltzásk nagy számára és azk jelentőségére való tekintettel kérjük, hgy kiemelt figyelemmel lvassa át az alábbiakat. Javasljuk, hgy a dkumentumt a tvábbiakban tartsa kéznél, és - szükség esetén - használja segítségként a közvetítési feladatai ellátásáhz. Amennyiben a dkumentumban fglaltak értelmezése srán kérdése merül fel, frduljn bizalmmal Társaságunk kapcslattartójáhz! 1. Lízingszerződés kamatzás módjának megváltzása A ét követő keltezésű lízingszerződések esetén a kamat megállapításának módja: referencia-kamatlábhz kötött váltzó kamatzás, a teljes futamidő alatt rögzített kamatfelárral,

2 melyben: a referencia-kamat a finanszírzás devizanemének megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank hnlapján közzétett 3 havi referencia-kamat, azaz HUF alapú szerződés esetén 3 havi BUBOR EUR alapú szerződés esetén 3 havi EURIBOR (EUR alapú finanszírzás tvábbra is csak fgyasztónak nem minősülő ügyfelek részére elérhető), figyelembe vett mértéke a referencia-kamat futamidejének (ez a szerződéseink esetében 3 hónap) megfelelő időközönként kerül megállapításra (a frdulónapt megelőző hónap utlsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamat érték alapján). Azaz naptári negyedévenként váltzik: az újnnan elkészítésre kerülő ajánlatk, kérelmek és szerződések esetén a figyelembe vett referencia-kamat mértéke, míg a megkötött, élő szerződések esetén figyelembe vett referencia-kamat mértéke, így a szerződés ügyleti kamata (tehát a szerződésen kamatváltzás következik be) a kamatfelár mértéke fix, azaz a megkötött szerződések ügyleti kamata kizárólag a fent vázlt lgika mentén, a referencia kamat (BUBOR/EURIBOR) miatt váltzhat Tvábbi fnts tudnivalók az új kamat-megállapítási módra történő átállással kapcslatban: Míg eddig a Kereskedői Terminálból nymtattt lízingszerződésre kerülő dátum a nymtatás napja vlt, a jövőben az annak alapját képző finanszírzási kalkuláció generálásának (Kereskedői Terminálban az eredmények rögzítése gmb megnymásának) napja lesz. (Így biztsítható, hgy a törvényben rögzített napnak megfelelő referencia-kamatláb figyelembevételével jöjjön létre a szerződés.) Azaz, amennyiben a létrejött kérelem kapcsán a flyósítást megelőzően lyan váltztatás történik akár a közvetítő, akár a Budapest Autó ldalán, amely a generálást vagy újra küldést vn maga után (jellemzően ilyen: hitelösszeg, futamidő módsítás, alvázszám rögzítése, egyéb adat javítás), úgy a lízingszerződés dátuma megváltzik. A fentiek miatt február 1-t követően, az átállás kapcsán a következők fgnak történni: krábban elmentett ajánlatk újbóli nymtatása esetén azns ügyleti kamattal, de már az új kamat megállapítási móddal nymtatódik az ajánlat flyamatban lévő, még nem flyósíttt kérelmek esetén módsítjuk a kndíciót (a kamat nem váltzik) és a szerződés az új kamatmegállapítási módra módsul. Ezen ügyletek esetén kizárólag február 1.-t követően nymtattt szerződést fgadunk el. A fentiekkel összhangban február 1-t követően az ajánlatkn, finanszírzási kérelmen és a lízingszerződésen egyaránt feltüntetésre kerül a a kamatfelár mértéke, és az induló éves ügyleti kamatláb.

3 2. Hirdetmény (költségek és díjak) váltzása A felszámíttt költségek és díjak mértéke és jellege nem váltzik, aznban az egyes tételek díj és költség kategóriába srlását a törvénynek megfelelően módsítjuk. A jövőben ennek megfelelően: a díjak mértéke az infláció mértékében, míg a költségek mértéke a finanszírzó által igénybe vett szlgáltatás díj váltzásának mértékében váltztatható az Ügyfél felé. 3. Késedelmi kamat váltzása A tvábbiakban a felszámíttt késedelmi kamat mértéke a következőképpen váltzik: a lízingszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékpnttal növelt mértéke, de legfeljebb a teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. 4. Kötelező szóbeli tájékztatás az értékesítés srán A törvényben, és az ehhez kapcslódóan hatályba lépő 56/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben fglaltaknak megfelelően a szerződés megkötését megelőzően a következő szóbeli tájékztatáskat kell megtennie a fgyasztónak minősülő ügyfél felé. A jgszabály alapján minden ügyfelet szóban kötelezően tájékztatni kell a következőkről: az igényelhető hitel lehetséges összegéről [esetünkben min. 300eFt], a kamatzás módjáról [esetünkben referencia-kamatlábhz kötött váltzó kamatzás] és a kamat módsításának lehetőségéről [a fenti 1. pntban leírtak], a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról [az Üzletszabályzatban fglaltak szerint], a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakriságáról [a kérelemben fglalt összeg, havi esedékességgel], valamint a hitel választható futamidejéről [12-84 hónap, vagy gépjármű kra által behatárlt futamidő]. A fgyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében tájékztatást kell adni:

4 a jövedelemaránys törlesztőrészlet mutatóról [A jövedelemaránys törlesztőrészlet mutató (JTM) az ügyfélnek a hitelnyújtást követően fennálló havi adósságszlgálata és az igazlt havi nettó jövedelmének hányadsa azzal, hgy közeli hzzátartzónak minősülő kezes bevnása esetén valamennyi az ügyfelek együttes havi adósságszlgálata és igazlt havi nettó jövedelme összesítve értendő.], a havi nettó jövedelem igazlásának módjáról [A Budapest Autó krábban a közvetítők részére közzétett elváráskkal összhangban.], a havi adósságszlgálat számításának módjáról [A 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemaránys törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányk szabályzásáról 5. -ban fglaltak szerint.], a kitettség értékére vnatkzó előírásról [Gépjárművásárláshz nyújttt frintalapú pénzügyi lízing esetén a finanszírzás hitelkérelem elbíráláskri összege nem haladhatja meg a gépjármű piaci értékének 80%-át.]. A referencia-kamatlábhz kötött váltzó kamatzás kapcsán a következőkről kell tájékztatást adni: milyen gyakran váltzhat a referencia-kamatláb [naptári negyedévenként], arról a tényről, hgy tehát a fentiek miatt a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár váltzásának hiányában is módsulhat, amely nem minősül egyldalú szerződésmódsításnak, arról a tényről, hgy a kamat módsítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet váltzásával. A fgyasztónak a lízingszerződés megkötésekr felelősen kell eljárnia, felelős döntést kell hznia. Ezért fel kell hívni a figyelmet arra, hgy: az ügyfél kizárólag alapsan áttanulmányztt és megértett lízingszerződést írjn alá, az ügyfél pénzügyi teljesítőképességének rmlása, pl. a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a lízingszerződésben fglaltak teljesítése alól, fizetési nehézség esetén az ügyfél mielőbb tájékztassa a finanszírzót, annak érdekében, hgy a lízingszerződés felmndásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megldás keresésére, a lejárt tartzás esetén a szerződésben meghatárztt késedelmi kamat kerül felszámításra (az Üzletszabályzat a szerződés részét képezi), nem szerződésszerű teljesítés esetén a finanszírzó a lízingszerződést aznnali hatállyal felmndhatja, amivel a teljes tartzás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, illetve a finanszírzó a tartzás meg nem fizetése esetén a biztsítékk érvényesítésére jgsult, a finanszírzó által felmndtt lízingszerződésből eredő tartzásk érvényesítésének költségei is a fgyasztót terhelik, valamint - ha a biztsíték nem elegendő a tartzás rendezésére az ügyfél jövedelmére, más vagyntárgyára is végrehajtás fganatsítható. A fent részletezett szóbeli tájékztatásnak a lízingszerződés megkötését megelőzően történő végrehajtása a közvetítésben eljáró személy feladata. Kérjük, e kötelezettség teljesítésére kiemelten ügyeljen, ugyanis annak elmaradása adtt esetben kmly következményekkel járhat, mely a közvetítő és a finanszírzó egyetemleges felelősségre vnását jelentheti. E tekintetben tehát számítani kell az MNB felügyeleti ellenőrzéseire, ennek megfelelően Társaságunk is figyelmet frdít e kötelezettség megfelelő teljesítésére. Az ügyfél a szóbeli tájékztatás megtörténtét aláírásával igazlja. Többek között erre is szlgál a következő pntban ismertetett dkumentum.

5 5. Kckázatfeltáró tájékztató és nyilatkzat dkumentum bevezetése Magánszemélyek ügyletei esetén a KHR és adatkezelési nyilatkzat dkumentumunk mellett kerül a jövőben a Kereskedői Terminálból nymtatásra a Kckázatfeltáró tájékztató és nyilatkzat elnevezésű dkumentum, mely két fő részből épül fel: a) A jövedelem és a kamatláb váltzásának havidíjra gyakrlt hatása A táblázat egy reprezentatív példa alapján mutatja be a fenti váltzásknak a törlesztőrészletre gyakrlt hatását. A hitel típusa: Pénzügyi lízing A hitel kamata: 20,42 % A hitel összege: Ft Kamat emelkedése A hitel futamideje: 60 hónap Rendszeres jövedelem váltzása -30% váltzás Ft -20% váltzás Ft -10% váltzás Ft 0% váltzás Ft +10% váltzás Ft +20% váltzás Ft +30% váltzás Ft 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 20,42% 21,42% 22,42% 23,42% 76,73% 76,73% 79,97% 81,62% 67,09% 67,09% 69,93% 71,37% 59,66% 59,66% 62,18% 63,46% 53,70% 53,70% 55,97% 57,13% 48,80% 48,80% 50,86% 51,91% 44,74% 44,74% 46,63% 47,59% 41,29% 41,29% 43,03% 43,92%

6 A táblázatban fglalt adatk: Hitelösszeg és futamidő: a rendelet szerint meghatárztt hitelösszeg és futamidő Hitelkamat: a rendelet szerinti, reprezentatívnak tekinthető kamat (váltzás: lásd srk) Jövedelem: a KSH által nyilvánsságra hztt átlags havi nettó jövedelem (váltzás: lásd szlpk) Kamat emelkedése: százalékpnts váltzás (egy magas ügyleti kamatt alapul véve) Tehát a táblázatban fglalt adatk nem az adtt ügylet adatait tartalmazzák, hanem minden esetben aznsak. b) Szóbeli tájékztatás srán elhangzttak összefglalása Jelen tájékztatónk 4. pntjában lvasható, a közvetítő által kötelezően ismertetendő infrmációk összefglalása annak érdekében szerepel a dkumentumn, hgy így Ügyfelünk a Kckázatfeltáró tájékztató és nyilatkzat alján aláírásával igazlja, hgy a tájékztatást megkapta. Összefglalva, e dkumentum tehát: a KHR és adatkezelési nyilatkzat -tal együtt kerül nymtatásra, alapadós és kezes esetén egyaránt, az ügyfél (kezes) által aláírandó, máslatban (szkennelve) a bírálathz szükséges, eredetiben történő eljuttatása utólag, a közvetítői díj fizetési feltételeként szükséges. 6. THM plafn hatályba lépése Mint arról legutóbbi, a től hatályba lépett JTM miatti váltzáskról szóló tájékztatónkban is szót ejtettünk, a évi CLXII. törvény a fgyasztónak nyújttt hitelről szóló törvény váltzásainak értelmében a jövőben a fgyasztók tekintetében a pénzügyi lízing esetén is érvényes a THM mértékére vnatkzó - a jgszabályban meghatárztt - maximális érték. Ennek megfelelően fgyasztónak minősülő ügyfelek kérelmei esetén - a Kereskedői Terminálból már nem állítható elő lyan ajánlat illetve kérelem, melynél a THM mértéke meghaladná a jegybanki alapkamat 24 százalékpnttal növelt értékét (jgszabály szerint számíttt mai értéke 26,10%).

7 7. MNB ( JTM ) nyilatkzat egyszerűsítése Szintén vel került bevezetésre az úgynevezett MNB ( JTM ) nyilatkzat, melynek alkalmazása a jövedelemaránys törlesztőrészlet mutató megfelelő számítása érdekében vált szükségessé. Örömmel tájékztatjuk, hgy februártól e dkumentum kapcsán két egyszerűsítést vezetünk be: a dkumentum a hitelkérelem helyett a KHR és adatkezelési nyilatkzat mellett kerül nymtatásra, így magától értetődőbbé válik annak kezelése, bírálathz máslatban történő eljuttatása, tvábbá a dkumentum felső részében található, a jövedelemigazlásk kézi kitöltésével történő listázására szlgáló táblázatt töröljük. A fentiekben összefglalt váltzásk kán február 1-i hatállyal megváltzik az Üzletszabályzatunk is! Kérjük, hgy a február 1-e előtt kötött ügyletekhez a még mst hatálys Üzletszabályzatt, míg a február 1-e után kötött ügyletekhez pedig a területi képviselőinken vagy pstán keresztül a napkban Önökhöz eljutattt újabb verziót szíveskedjen használni! Esetleges kérdéseivel kérjük, frduljn bizalmmal Budapest Autós kapcslattartójáhz! Üdvözlettel: Budapest Autó

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az olyan,

Részletesebben

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről Érvényes: 2015. január 1-től Közzététel: 2014. december 30. FIÓKJAINK

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Bank célja, hogy a hiteltörlesztésükben nehézségekkel küzdő ügyfeleinek

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben