HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT"

Átírás

1 HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, február 10. Prmulgated n: 10th February

2 Tisztelt Ügyfelünk! A Fgyasztó Ügyfélnek nyújttt hitelről szóló évi CLXII. törvény rendelkezései szerint a Banknak tájékztatást kell nyújtania a Fgyasztó Ügyfelek számára a teljes hiteldíj mutatóról (a tvábbiakban: THM). A fenti kötelezettségnek eleget téve, tájékztatjuk, hgy a Bank a THM meghatárzása srán a teljes hiteldíj mutató meghatárzásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Krm. rendeletben fglalt rendelkezések szerint jár el. Az alábbiakban összefglaljuk azkat a szabálykat, amelyeket a THM számítása srán alkalmazunk: 1. A teljes hiteldíj mutató számítása 1.1. A THM számításánál a Bank figyelembe veszi a Fgyasztó Ügyfél által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatt, díjat, jutalékt, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcslódó járuléks szlgáltatásk költségeit, ideértve különösen a) a Fgyasztó Ügyfél által felajánltt fedezet értékbecslésének díját, b) építésnél a helyszíni szemle díját, c) a számlavezetés költségeit és a fizetési műveletekkel kapcslats egyéb költségeket az 1.3. f ) pntban fglalt kivétellel, d) a hitelközvetítőnek fizetendő díjat, e) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, valamint f) a biztsítás és garancia díját, a 2.2. pntban fglalt kivételével Az 1.1. pnt c) pntjának alkalmazásánál, ha a Fgyasztó Ügyfél által igényelt számlatípus még nem ismert, a Bank az elérhető legkedvezőbb feltételekkel kínált számlatípust veszi figyelembe, amelynek igénybevételéhez a hitelhez nem kapcslódó feltételek teljesítése nem szükséges A THM számításánál a Bank az alábbiakat nem veszi figyelembe: a) a prlngálás (futamidő hsszabbítás) költsége, b) a késedelmi kamat, c) egyéb lyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) a közjegyzői díj, e) kereskedelmi kölcsön vagy kapcslt hitelszerződés esetén a Fgyasztó Ügyfél által a termékek vagy szlgáltatásk megvételéért fizetett - a vételárn felüli - díj függetlenül attól, hgy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint f) a számlavezetés költségei és a fizetési műveletekkel kapcslats egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Bank nem írja elő az adtt hitelszerződéshez és költségeit a Fgyasztóval Ügyféllel kötött hitelszerződésben egyértelműen és külön feltüntették A THM számításánál a Bank azt veszi figyelembe, hgy a hitelszerződés a hitelszerződés szerinti futamidő alatt a hitelszerződés szerint kerül teljesítésre A THM kiszámításánál a Bank a következő számítási módszert alkalmazza: a) ha a hitelszerződés nem határzza meg a hitel lehívásának időpntját, a teljes hitelösszeget aznnal lehívttnak kell tekinteni; b) ha a hitelszerződés alapján a kamat és más díj mértéke váltzó, de azk mértéke nem határzható meg a kiszámításkr, a számítás srán az utlsó ismert kamatt és díjat váltzatlannak kell tekinteni a futamidő végéig; c) lyan határzatlan idejű hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számláhz kapcslódó hitelnek, a THM kiszámításánál 2

3 a hitel futamidejét az első lehívás időpntjától számíttt egy évnek, a tőke-, kamatés egyéb esetleges díjtartzásk megfizetését az utlsó részlettel együtt történő teljesítésnek kell tekinteni, - ha a Fgyasztó Ügyfél az első lehívás után egy hónappal kezdi el törleszteni a tőkét egyenlő havi részletekben vagy a tőketartzást minden egyes fizetési időszakban egyetlen részletben teljes összegben vissza kell fizetni - a teljes tőkeösszeg egymást követő lehívásait és visszafizetéseit egy éves időszakra vnatkzóan kell figyelembe venni, vagy a kamatkat és más díjakat a lehívásknak és visszafizetéseknek megfelelően és a hitelszerződésben fglaltak szerint kell figyelembe venni; d) ha a hitelszerződés különböző módkat biztsít a lehívásra, amelyekhez eltérő kamatk és díjak kapcslódnak, a teljes hitelösszeget az adtt hiteltípusnál leggyakribb lehívási módra alkalmazandó legmagasabb kamattal és díjjal kell figyelembe venni; e) ha a hitelszerződés szerint a Fgyasztó Ügyfél szabadn hívhatja le a hitelt, de a hitelszerződés a lehívás különböző módjainál összegre és időtartamra vnatkzó krlátkat tartalmaz, a hitelt a legkrábbi időpntban lehívttnak kell tekinteni a krlátk figyelembevételével; f) flyan hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számláhz kapcslódó hitelnek és nem tartzik a fenti c) pnt hatálya alá, a THM kiszámításánál - ha a tőketörlesztés időpntja vagy összege nem állapítható meg - a törlesztést a hitelszerződésben meghatárztt legkrábbi időpntban és a hitelszerződésben meghatárztt legalacsnyabb összegben történő megvalósulással kell figyelembe venni, vagy - ha a hitelszerződés megkötésének időpntja és az első lehívás időpntja nem ismert - az első lehívás időpntjának azt az időpntt kell tekinteni, amelytől számítva a legrövidebb idő telik el a fgyasztó első törlesztésének időpntjáig; g) fizetési számláhz kapcslódó hitel esetén, ha a hitel időtartama nem ismert, a hitel futamidejét hárm hónapnak kell tekinteni és ha a hitelszerződésnek feltétele egy meghatárztt összeg meghatárztt időközönként a fizetési számlán történő jóváírása, a THM-et akként kell kiszámítani, hgy ez az összeg - vagy a befizetendő minimumösszegre vnatkzó előírás esetén a minimumösszeg - a hitelszerződésben meghatárztt időközönként jóváírásra kerül úgy, hgy első alkalmmal a lehívás után egy teljes időszakkal kerül jóváírásra, ezt követően pedig minden alkalmmal lehívásra kerül a hitelkeretből rendelkezésre álló rész; nem feltétele egy meghatárztt összeg meghatárztt időközönként a fizetési számlán történő jóváírása, a THM-et akként kell kiszámítani, hgy a teljes hitelösszeg a hitelszerződés teljes időtartamára lehívásra kerül, a fizetési számlán a futamidő srán nem történik jóváírás és a teljes tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartzás visszafizetésére egy összegben kerül sr a futamidő végén; h) ha a hitel legmagasabb összegéről még nem állapdtak meg, azt frintnak kell tekinteni; i) ha a törlesztés időpntja vagy összege a hitelszerződés vagy a c), f) és g) pntban meghatárztt feltételek alapján nem állapítható meg, a THM-et akként kell kiszámítani, hgy a kamatfizetés a tőketörlesztéssel együtt történik, az egy összegben meghatárztt, kamatnak nem minősülő díj megfizetésére a szerződés megkötésekr kerül sr, a több részletben fizetendő kamatnak nem minősülő díj az első tőketörlesztés időpntjától rendszeres időközönként kerül kifizetésre és a kifizetések összegei - ha ezek összegszerűen nem ismertek - egyenlő összegek, és a Fgyasztó Ügyfél az utlsó részlettel együtt kifizeti a tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartzáskat; j) ha a hitelszerződés szerint a hitel kamata az első időszakra rögzített kamat, ezt követően új kamatt fgnak megállapítani, amit rendszeres időközönként hzzáigazítanak a megállapdás szerinti mutatóhz, a rögzített kamatzású időszakt követően a 3

4 megállapdás szerinti mutatónak a THM kiszámításakr érvényes értékén alapuló kamattal, mint váltzatlan kamattal kell számlni; k) ha a Bank egy krlátztt időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatt és díjat számít fel, a THM kiszámításakr érvényes nem kedvezményes kamatt és a díjat kell figyelembe venni a hitelszerződés teljes időtartamára a THM értékének meghatárzásakr. l) (3)1 A (2) bekezdés c) pntja alkalmazásában a határzatlan idejű hitelszerződés lyan határztt futamidő nélküli hitelszerződés, amely esetében a kölcsönt egy adtt időszakn belül vagy egy adtt időszakt követően teljes összegben vissza kell fizetni, de a visszafizetést követően a kölcsön újra lehívható A THM értékének meghatárzására az alábbi képletet kell alkalmazni: Ck: a k srszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelflyósításig fizetendő költségekkel, Dl: az 1 srszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelflyósításk száma, m : az utlsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés srszáma, tk: az első hitelflyósítás időpntja és minden ezt követő hitelflyósítás időpntja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, sl: az első hitelflyósítás időpntja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpntja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke A fenti képletet az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni: a) a felek által különböző időpntkban teljesített törlesztések és flyósításk összege és azk teljesítési ideje eltérő lehet; b) a kezdő időpnt az első hitelflyósítás időpntja; hitelkártya esetén a kezdő időpnt a hitelező által nyilvánsan meghirdetett elszámlási időszak első napja; c) a kiszámítás srán használt időtartamkat években vagy töredékévekben kell kifejezni; d) egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból), 52 hétből vagy tizenkét egyenlő hsszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen hónapt 30,41666 napból állónak kell tekinteni függetlenül attól, hgy szökőévről van-e szó; e) a számítás eredményét százaléks frmában, legalább egy tizedesjegy pntssággal kell meghatárzni Devizahitel esetén a frintban fizetendő díjakat a THM meghatárzásakr a hitel devizanemében kell számításba venni a hitelszerződésben 30 napnál nem régebbi, a kereskedelmi kmmunikációban a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes, a hitelező által az adtt ügyletnél a díjfizetésre alkalmaztt devizaárflyam figyelembevételével Devizahitel esetén a hitelszerződésben fel kell tüntetni, hgy a THM meghatárzása a frint fizetések vagy a kölcsön devizanemében teljesített fizetések alapján történt-e, tvábbá a 1 Beiktatta: 337/2012. (XII. 4.) Krm. rendelet 1. (6). Hatálys: I. 1-től. 4

5 fizetések más devizanemre történő átszámításánál figyelembe vett devizaárflyam érvényességének napját. 2. Jelzálghitelre vnatkzó különös szabályk 2.1. Jelzálghitel esetén a fenti 1.6. pntban meghatárztt képletet az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni: a) az ingatlan készültségi fkának függvényében szakaszsan, de előre nem meghatárzható időpntkban flyósíttt jelzálghitel esetén úgy kell tekinteni, hgy az egész hitel az első hitelflyósítás időpntjában kerül kifizetésre, b) az ingatlan készültségi fkának függvényében, de előre nem meghatárzható időpntkban tarttt helyszíni szemléknél úgy kell tekinteni, hgy a helyszíni szemlék várható díja az első hitelflyósítás időpntjában kerül kifizetésre, c) ha Bank a jelzálghitelt vagy az ingatlann alapíttt önálló zálgjgt egy jelzálghitelintézetnek adja el, az eladásig terjedő időszakt 2 hónapnak kell tekinteni, d) ha a helyszíni szemlék száma előre nem határzható meg, két szemle díját kell figyelembe venni Jelzálghitel esetén a hitelhez szükséges vagynbiztsítás díját a THM számításánál nem kell figyelembe venni. BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. 5

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Bank célja, hogy a hiteltörlesztésükben nehézségekkel küzdő ügyfeleinek

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről Érvényes: 2015. január 1-től Közzététel: 2014. december 30. FIÓKJAINK

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. május 1. A Hirdetmény közzététele: 2014. május 5. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A kamatok

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben