ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről"

Átírás

1 Hatálys től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújttt szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzálghitelekről készült a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló évi CLXII. törvény alapján. Az alábbiakban közölt általáns infrmációk mellett az UniCredit Bank Hungary Zrt. az ügyfél által meghatárztt paraméterek és a knkrét termék alapján személyre szabtt tájékztatást is ad ügyfelei számára a jelzálghitelről. 1. Hitelezővel kapcslats adatk: 1.1. A hitelező neve és címe UniCredit Bank Hungary Zrt. Székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 5-6. Fővársi Bíróság, mint Cégbíróság; Amennyiben van, a hitel lebnylításában közreműködő közvetítőnek, vagy hitelközvetítő partner alügynökének a neve és székhelye a személyre szabtt tájékztatóban kerül feltüntetésre. 2. A jelzálghitellel kapcslats adatk: 2.1. Felhasználási célk, amelyre a hitel frdítható Szabad felhasználású hitel esetén bármilyen az ügyfél által meghatárztt cél, így például: szabad cél lakás bővítés Hitelkiváltási célú hitel esetén: lakáshitel kiváltása szabad felhasználású jelzálghitel kiváltása egyéb, ingatlan fedezet nélküli hitel (kivétel: rulírzó hitel, pl.: flyószámla-hitelkeret, hitelkártya, rulírzó személyi kölcsön stb.) kiváltása ezen típusú hitelek együttes kiváltása Lakáscélú hitel esetén 1 : társasházi lakásvásárlása családi ház (ikerház, srházi lakás) vásárlása családi ház építése használt lakás bővítése építési telek vásárlása használt lakás krszerűsítése lakás felújítása 2.2. Jelzálghitel biztsítékai Jelzálgjg: A Bank javára a hitel biztsítékaként, a bank által elfgadtt ingatlanra jelzálgjg és annak biztsítására elidegenítési és terhelési tilalm kerül alapításra. Ingatlant csak jelzálgjg 1 Új lakás vásárlására, építésére és meglévő lakás krszerűsítésére igényelhető kamattámgatás feltételeiről és részletes szabályairól a 134/2009. Krmányrendelet rendelkezik. Használt lakás vásárlására, bővítésére, krszerűsítésére igényelhető kamattámgatás feltételeiről és részletes szabályairól a 341/2011. Krmányrendelet rendelkezik. 1./8 ldal

2 alapítása útján lehet elzálgsítani, a jelzálgjg létrejöttéhez az erre vnatkzó szerződésen túl a zálgjgnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése is szükséges, (azaz a zálgjg bejegyzésére vnatkzó kérelem széljegyzésével még nem jön létre a zálgjg). Az ingatlan, amelyre a bank a jelzálgjgt és az elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyezteti, nem kerül a bank tulajdnába, tvábbra is a zálgkötelezett birtkában marad, azt aznban a bank hzzájárulása nélkül a jelzálgjg fennállta alatt elidegeníteni vagy megterhelni nem tudja. A zálgkötelezett (ingatlan tulajdnsa) jgsult a dlg rendeltetésszerű használatára, hasznsítására, köteles aznban épségét megőrizni. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, a Bank, választása szerint, - az esetleges egyéb biztsítékk mellett jelzálgjgának érvényesítésével az ingatlanból, mint Zálgtárgyból kereshet kielégítést. Magánszemélyek készfizető kezességvállalása: Készfizető kezes az a személy, aki kötelezettséget vállal arra, hgy ha az adós nem teljesít (esedékességkr hitel- vagy kölcsöntartzását nem törleszti), maga fg helyette fizetni. A hitel igénylésének nem feltétele készfizető kezes bevnása, de esetenkénti szükségességét az UniCredit Bank Hungary Zrt (tvábbiakban: Bank) saját mérlegelése alapján határzza meg. A készfizető kezes nem követelheti, hgy a bank a követelést először az adóstól vagy az adóstárstól hajtsa be. Közjegyzői kirat: A közjegyzői kirat lyan, a közjegyző által ügykörén belül eljárva, megszabtt alakban kiállíttt közkirat, amely tartalmazza a jgszabályban meghatárztt kötelező tartalmi és frmai elemeket és teljesen biznyítja a benne fglalt tényeket, illetve, hgy azk a valóságnak megfelelnek. A közjegyzői kirat a hitelezéssel összefüggésben lehet úgynevezett egyldalú kötelezettségvállaló (tartzáselismerő) nyilatkzat, amely az ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerződés alapján. Kétldalú közjegyzői kirat esetén magát a kölcsönszerződést fglalják közkiratba, ebben az esetben az ügyfél és a bank a közjegyző előtt együttesen írja alá a kölcsönnyújtás/visszafizetés feltételeiről szóló közkiratt. A hiteltartzás meg nem fizetése esetén a közjegyzői kirat alapján a követelés végrehajtása a peres bírói út mellőzésével, közvetlenül, a közjegyzői kirat közjegyző általi végrehajtási záradékkal való ellátásával lehetséges. Ingatlanfedezeti vagynbiztsítás: Jelzálghitel esetén általánsan megkövetelt feltétel teljes körű vagy a Bankkal előzetesen egyeztetett módzatú, a Bank zálgjgával terhelt vagynbiztsítás építési, bővítési hitelek esetén építés vagy építés -szerelés biztsítás-, ahl a biztsítási összeg az újjáépítési értékkel megegyező, de minimum az ingatlan felépítményére vnatkzó hitelbiztsítéki érték kell legyen. A Hitelfelvevő és/vagy Zálgkötelezett a kölcsönszerződés fennállásáig a Bank hzzájárulása nélkül a biztsítási szerződést a Bank számára hátránysan nem módsíthatja, nem szüntetheti meg és köteles flyamatsan díjfizetéssel fedezni. Lakás-előtakarékssági szerződés: Lakás-előtakarékssági szerződés fedezete mellett nyújttt kölcsön esetén a lakástakarékpénztári szerződés is a kölcsön biztsítéka, melyre vnatkzóan a Bank az Ügyféllel un. követelésen alapíttt zálgjgt alapít, melynek a Magyar Országs Közjegyzői Kamara által vezetett hitelbiztsítéki nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. A szerződéstervezet átvétele: a bank a pzitív döntést követően, a szerződés aláírását megelőzően legalább hét nappal jgszabály kötelező előírása alapján - az ügyfelek rendelkezésére bcsátja a jelzálghitelhez kapcslódó szerződések tervezetét, annak érdekében, hgy az ügyfeleknek elegendő idő álljn rendelkezésére azk áttanulmányzására, és a hitelszerződés megkötése tárgyában a felelős döntés meghzatalára. 2./8 ldal

3 2.3. A kínált (jelzálg)hitelek típusai, a rögzített és a váltzó kamatzású hitelek közötti különbségek rövid ismertetése, Ügyfélre gyakrlt hatása A Bank által kínált jelzálghitelek, kamatzási frma tekintetében hárm típusba srlhatók: 1.) Referencia kamathz kötött hitel, amely típus esetén az ügyfél által fizetett ügyleti kamat két részből tevődik össze, az egyik maga a referencia kamatláb a másik a kamatfelár. A Bank referencia kamatként a 12 havi BUBOR-t alkalmazza, a kamatfelárat pedig rögzíti a teljes futamidőre, ezáltal az ügyleti kamatt egyldalúan nem módsítja, mert annak mértéke kizárólag a referencia kamat váltzásból eredően módsulhat, a referencia kamatláb futamidejével (12 hónap) egyező időszaknként. 2.) Kamatperiódusnként váltzó kamatzású hitel. A Bank az alábbi kamatperióduskat alkalmazza: a. 3 év b. 5 év c. 10 év Az ügyfél által fizetett kamat, a választtt kamatperiódus idejére rögzített, kamatperiódusnként váltzó. A futamidő alatt 5 alkalmnál többször nem módsítható. A Bank a kamat módsítását kamatváltztatási mutató alapján hajtja végre. Az alkalmaztt kamatváltztatási mutató: 5 éves ÁKK * 1,25 3.) Fix kamatzású hitel (Stabil kamat Lakáshitel), amely esetben az ügyfél által fizetett kamat a teljes futamidőre rögzített, a Bank által egyldalúan nem módsítható, a törlesztő részlet a hitel teljes futamideje alatt állandó. Referencia kamathz kötött hitel esetén a Bank egyldalúan nem módsít a kamatn, ennek ellenére aznban az ügyfél által fizetett törlesztőrészlet 12 havnta módsulhat, a 12 havi BUBOR váltzását egy az egyben lekövetve. Kamatperiódusnként váltzó kamatzású hitel esetén a Bank a fenti 2. pntban meghatárztt kamatváltztatási mutató alapján, kamatperiódusnként módsíthat a kamatn. Ebben az esetben a hitel kamat módsításának iránya (növelése vagy csökkentése) illetve a módsítás mértéke a két kamatperiódus közt az 5 éves magyar állampapírhzam százaléks váltzástól függ. A százaléks váltzásnak a bázisra január első munkanapján az Államadósság Kezelő Közpnt által közzétett 5 éves állampapír referencia kamat - vetített mértéke adja meg a visznyszámt bázispntban kifejezve. Az ügyfél kamata tehát legfeljebb lyan mértékben váltzhat, amely megegyezik az állampapírhzamk százaléks váltzásával. Ezen típusktól eltérően a fix kamatzású hitel választása esetén az ügyfél hitelének kamata semmilyen irányba nem fg módsulni, a törlesztőrészlet a teljes futamidőre rögzített marad. Az 1. és 2. pnt esetében is igaz, hgy ha a kamat/referencia kamat csökken, úgy a hitel törlesztő részlete is csökkenni fg, míg kamat/referencia kamat emelés esetén a törlesztő részlet növekedni fg. Fix kamatzású hitelnél a pénzpiaci körülmények (pl. jegybanki alapkamat csökkenése vagy emelkedése, a 12 havi budapesti bankközi kamatláb [BUBOR] csökkenése vagy emelkedése), a banki frrásszerzési lehetőségek váltzásai, a szabályzói környezet váltzásai nem gyakrlnak hatást a futamidő alatt a törlesztő részletek mértékére A kamatzás típusai: rögzített, váltzó - kamatváltztatási mutató: a hitelezés refinanszírzási költségeihez és a hitel nyújtásáhz kapcslódó, az üzleti kckázat körén kívül álló, a hitelezők által nem beflyáslható, tőlük 3./8 ldal

4 független, valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező váltzást bjektív módn kifejező, a kamatmódsítás számításának alapjául szlgáló és a nyilvánsság számára hzzáférhető visznyszám, - kamatfelár: a referencia-kamatlábn felül a hitelkamat részeként fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatárztt kamatrész, A bank által nyújttt jelzálghitelek kamatai, Támgattt hitel és Otthnteremtő hitel esetén a kamattámgatást is magában fglaló kamatk fix kamatzás kivételével - váltzóak, de kamatperiódusn, referencia kamat futamidején (12 hónap) belül állandóak. Stabil Kamat Lakáshitelnél a kamat a teljes futamidőre rögzített. Váltzó kamatzású hiteleknél a kamatperiódusk hssza 2 az Ügyfél választása szerint hárm, öt vagy tíz év. Támgattt hitel és Otthnteremtő hitel esetén a kamatperiódus az Ügyfél választása szerint egy vagy öt év. Referencia kamatlábhz kötött kamatzású hitel esetében az ügyleti kamat mértéke a referencia kamatláb és a kamatfelár összege. Államilag támgattt hitelek kamatai: A Bank a Fiatalk, valamint a többgyermekes családk lakáscélú kölcsöneinek állami kamattámgatásáról szóló 134/2009. (VI.23.) Krmányrendeletben (tvábbiakban: Rendelet) szabályztt UniCredit Támgattt hitel esetén a kamattámgatást is magában fglaló ügyleti kamatt a Rendelet által rögzített állampapír referencia hzamhz kötötten határzza meg. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a kamattámgatás időtartama alatt legfeljebb 20 év megegyezik a kamattámgatással növelt kamat mértéke és a hitelcél illetve gyermekszám függvényében váltzó mértékű kamattámgatás különbségével, illetve a Rendeletben meghatárztt esetben az tt írt mértékkel. A Bank az tthnteremtési kamattámgatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Krmányrendelet (tvábbiakban: Rendelet II.) által szabályztt UniCredit Otthnteremtő hitel esetén a kamattámgatást is magában fglaló ügyleti kamatt a kamattámgatás időtartama legfeljebb öt év alatt a Rendelet II. által rögzített állampapír referencia hzamhz kötötten határzza meg. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a támgatás időtartama alatt megegyezik a kamattámgatással növelt ügyleti kamat és a kamattámgatás különbségével, illetve a Rendelet II.-ben meghatárztt esetben az tt írt mértékkel. Az ügyleti kamat a kamattámgatási időszakt követően a nem támgattt, piaci kamatzású, a kamattámgatási időszak alatti kamatperiódusra érvényes kamatperiódusú jelzálghitel kamattámgatási időszakt követően érvényes mértékű kamatával egyezik majd meg Egy tipikus jelzálghitel fgyasztót terhelő költsége A teljes hiteldíj mutató (THM): A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A hitel teljes díja a hitelező által ismert minden lyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jgszabály szerint figyelembe veendő ellenszlgáltatás, amelyet az Adós a hitelszerződés kapcsán megfizet. A 83/2010. Krmányrendelet alapján, a THM számításánál figyelembe kell venni illetve a Bank figyelembe veszi a fgyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes kamatt, díjat, költséget, valamint a hitelhez kapcslódó járuléks szlgáltatásk költségeit, ha a hitelező számára ismertek, tvábbá a szlgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez a hitelező előírja, úgy mint: hitelkamat banki díjak, melyek a hitelhez kapcslódnak (szerződéskötési díj) értékbecslés (szükség esetén a műszaki felülvizsgálat) díját számlavezetés költségeit, és fizetési műveletekkel kapcslats egyéb költségeket, mint pl. a kölcsönösszeg harmadik személy részére való átutalásának díja (mivel 2 Támgattt hitel és Otthnteremtő hitel esetén a kamatperiódus hssza az ügyfél választása szerint 1 vagy 5 év 4./8 ldal

5 a számla fenntartását a Bank előírja az adtt hitelszerződéshez és annak a díja a Bank számára ismert) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját (jelzálgjg bejegyzés földhivatali díja, tulajdni lap máslatának igazgatási szlgáltatási díja), biztsítás díját (kckázati életbiztsítás), a Ptk 5:112. szerinti hitelbiztsítéki nyilvántartásba való bejegyzéshez kapcslódó díjat. A THM számítása srán a jgszabálynak megfelelően nem kerülnek figyelembe vételre: Bank felé fizetendő eseti jellegű költségek: Szerződésmódsítási díj Előtörlesztési díj Fedezetcsere/kivnás díja A késedelmes teljesítés esetén felszámításra kerülő késedelmi kamat Egyéb, harmadik személynek megfizetendő költségek: közjegyzői díj a fedezetül elfgadtt ingatlan(k) vagynbiztsításának költsége A hiteltermékekre vnatkzó tvábbi feltételeket, kndíciókat, a Teljes Hiteldíj Mutatóról tvábbi infrmációkat a Bank Lakssági Üzletszabályzata, valamint "Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújttt hitelek kndíciói Jelzálghitelek és "Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújttt hitelek kndíciói Támgattt jelzálghitelek és állami támgatásk című hirdetménye tartalmazza. A lakáscélú jelzálghitelekhez kapcslódó állami kamattámgatás részletes feltételeit a 134/2009-es és a 341/2011-es Krmányrendelet szabályzza A jelzálghitelekhez kapcslódó költségek listája (pl.: adminisztratív-, biztsítási-, jgi-, közvetítői költségek) Hitellel kapcslats a hitelkamatn felüli, a hitelszerződés megkötésekr, flyósításakr illetve a hitel futamideje alatt bekövetkező esetleges módsításk esetén fizetendő díjakat az alábbi táblázat tartalmazza. Ezen díjakat az ügyfél a bank számára köteles megfizetni. szerződésmódsítási díj módsításkr fizetendő előtörlesztési díj - fedezetcsere/fedezetkivnás díja 4 Bank felé fizetendő, nem hitelhez kapcslódó költségek: Hitel járuléks szlgáltatásainak költségei számlavezetés költségei átutalási díj 5./8 ldal

6 Nem bank számára fizetendő, hitel és a kapcslódó járuléks szlgáltatásk költségei Kinek a díjszabása alapján? 1.) ingatlan értékeléskr fizetendő - ingatlanértékelő számára a.) hitelbiztsítéki érték megállapítási díj (ingatlan céljától és méretétől függően eltérő díjszabás) b.) előzetes hitelbiztsítéki érték megállapítási díj (területtől függően eltérő díjszabás) - csak építési, bővítési és krszerűsítés esetén alkalmaztt díj Ingatlanértékelési díjszabás alapján Ingatlanértékelési díjszabás alapján c.) műszaki felülvizsgálat díja - - csak építési, bővítési és krszerűsítés esetén Ingatlanértékelési alkalmaztt díj díjszabás alapján 2.) földhivatali ügyintézéssel kapcslats díjak a.) tulajdni lap és térképmáslat kikéréssel Földhivatali vagy banki kapcslats eljárási díj díjszabás szerint b.) ingatlan-nyilvántartási Földhivatali díjszabás eljárás díjai szerint Közjegyzői díjszabás 3.) közjegyzői díjak szerint 4.) ingatlan biztsításával kapcslats díjak (például: Biztsító díjszabása vagynbiztsítás) alapján Kinek fizetendő? Ingatlanértékelőnek Ingatlanértékelőnek Ingatlanértékelőnek Földhivatal vagy Bank felé Földhivatal felé Közjegyzőnek Biztsító felé 5.) Párs hitellel összefüggő, Lakás-előtakarékssági szerződéssel összefüggő díjak Fundamenta Lakáskassza a.) szerződéskötési díj díjszabása alapján Fundamenta felé b.) havi megtakarítás összege Fundamenta Lakáskassza díjszabása alapján Fundamenta felé c.) zárlási díj Fundamenta Lakáskassza díjszabása alapján Fundamenta felé Fundamenta Lakáskassza díjszabása alapján Fundamenta felé d.) számlavezetési díj e.) Hitelbiztsítéki nyilvántartáshz kapcslódó Jgszabályi díjszabás díjak alapján Közjegyzőnek 6.) Lakáscélú jelzálghitel esetén az egyszeri, hitelfelvételhez nem kapcslódó tételek lehetnek többek között: ügyvédi munkadíj tulajdnjg bejegyzés díja ügyvédi díjszabás alapján Ügyvéd felé Földhivatali díjszabás szerint Földhivatal felé lakásvásárlási illeték Jgszabály alapján Illetékhivatal felé 2.7. A különböző törlesztési lehetőségek bemutatása, beleértve a törlesztő részletek számát, összegét és a törlesztés gyakriságát Piaci kamatzású kölcsön törlesztése: lakás célú hitel esetén minimum 2/4 éves, maximum 30 éves; szabad felhasználású és hitelkiváltási célú hitel esetén minimum 2/4 éves, maximum 25 éves futamidő alatt, havnta történik. 6./8 ldal

7 A Bank a kamatperiódusnként váltzó kamatzású hitelek esetén minimum 4 éves futamidőt alkalmaz. Fix kamatzású hitel esetén a választható futamidő 15 vagy 20 év lehet. Támgattt kamatzású kölcsön törlesztése: Új lakás vásárlására, építésére és meglévő lakás krszerűsítésére 3 igényelhető hitel (134/2009. Krmányrendelet szerinti) esetén minimum 2, maximum 20 éves futamidő alatt; Használt lakás vásárlására, bővítésére és krszerűsítésére igényelhető Otthnteremtő hitel (341/2011. Krmányrendelet szerinti) esetén minimum 2, maximum 30 éves futamidő alatt, havnta történik. Bankunk által kínált jelzálghitelek eltérő törlesztési mód szerint lehetnek annuitáss törlesztésűek, megtakarítással (lakás-előtakarékssági szerződés) kmbinált hitelek esetén a bank felé fizetendő törlesztő részlet csak kamatt tartalmaz, mert az ügyfél a tőkét a megtakarításban gyűjti, a megtakarítás betörlesztéséig. türelmi idős hitelek: az ügyfél a türelmi időszak alatt csak kamatt fizet Annuitáss törlesztés Olyan törlesztési mód, amely lehetővé teszi, hgy az ügyfél havnta egyenlő összeget fizessen. Az annuitáss törlesztő- részlet kamatt és tőkét is tartalmaz, aznban a havnta fizetendő részletben eltérő a kamat és a tőke aránya. A törlesztő részleten belül a futamidő elején váltzatlan kamatt feltételezve - magasabb a kamat, később pedig a tőke aránya. Lakás-előtakarékssági szerződés fedezete mellett nyújttt kölcsön Amennyiben a Bank a Kölcsönt lakás-előtakarékssági szerződés fedezete mellett nyújtja, a törlesztő részlet a lakás-előtakarékssági szerződés alapján kiutalt összegnek a Kölcsön törlesztésére történő frdításáig terjedő időszakban csak kamatt tartalmaz. Amennyiben a lakás-előtakarékssági szerződés alapján átutalásra kerülő összeg nem elegendő a Kölcsön maradéktalan tőketörlesztésére, akkr az Adós a Különbözetet az alábbiak szerint fizeti vissza: A Különbözet összegéről a Bank az Adóst írásban értesíti, a lakás-előtakarékssági szerződés alapján átutalásra kerülő összegnek Kölcsön tőketörlesztésére történt frdítását követő 15 napn belül. Az Adós a Bank ezen értesítésének kézhezvételét követő 15 napn belül jgsult a Különbözetet a Banknak egy összegben, előtörlesztési díj megfizetése nélkül megfizetni. Amennyiben ezen időtartamn belül a Különbözet nem kerül maradéktalanul kiegyenlítésre, akkr az Adós köteles a Különbözetet havi egyenlő összegű törlesztő (annuitás) részletekben megfizetni. A törlesztő részletben a tőke és kamat aránya váltzó. Türelmi idő Az az időszak, amelyre az ügyfél a tőkefizetésére vnatkzóan haladékt kap, azaz nem kell a tőketartzását törlesztenie, csak kamatt kell fizetnie. A türelmi időszakt követően a hátralévő futamidő alatt a törlesztés annuitáss Az előtörlesztés lehetősége és annak feltételei Az Adós, Kezes vagy a Zálgkötelezett jgsult a kölcsönszerződésben rögzített lejárati idő előtt a kölcsönszerződés alapján fennálló tartzást részben vagy egészben visszafizetni. Az Adós, Kezes vagy a Zálgkötelezett, amennyiben előtörlesztési szándékával élni kíván, 3 A bank március 27-től nem fgad be krszerűsítési célú hiteligénylést. 7./8 ldal

8 köteles e szándékát, az előtörlesztést megelőzően, az általa pntsan megjelölt előtörlesztési időpnt előtt szerződés eltérő rendelkezése hiányában - legalább 30 nappal a Banknak írásban bejelenteni. Az előtörlesztés napja az a nap, amelyet Adós/Kezes/Zálgkötelezett fenti íráss bejelentésében ekként meghatárz. A bejelentés elmulasztása esetén a többletbefizetés nem kerül a Kölcsön javára lekönyvelésre. Előtörlesztésre bármikr, az előtörlesztésig esedékes kamat/törlesztő részlet/kezelési költség, és a Bank mindenkr hatálys az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújttt hitelek kndícióit tartalmazó Hirdetménye szerinti előtörlesztési díj terhelését követő srrendben kerülhet sr. Részbeni előtörlesztés esetén a kölcsön futamideje nem váltzik, a Bank a hátralévő futamidőre vnatkzó törlesztő részlet tvábbi havi összegéről az első esedékességet megelőző 15 napn belül, írásban értesíti az Adóst. A többletbefizetés összegét a Bank csak az Adós írásbeli kérelme alapján írja jóvá egy összegben a hitelszámlán. Amennyiben az előtörlesztési szándék bejelentése ellenére a szükséges, az előtörleszteni kívánt összeg és az előtörlesztésig esedékes kamat/törlesztő részlet/kezelési költség, és előtörlesztési díj fedezete az előtörlesztés napján nem áll a bankszámlán / Zálgkötelezett valamint kezes általi előtörlesztés esetén a Bank által erre a célra fenntarttt számú számláján rendelkezésre, úgy a Bank a bankszámlát csak az esedékes törlesztő részlettel terheli meg Szükség van-e fedezetül szlgáló ingatlan értékelésére, ha igen, ki végzi el A fedezetként felajánltt ingatlan(k) frgalmi és hitelbiztsítéki értékének (építési, bővítési hitelek esetén: előzetes hitelbiztsítéki érték) megállapítása előfeltétele a kölcsönkérelem elbírálásának. Az ingatlank értékbecslését a Bankkal szerződéses kapcslatban álló ingatlanértékelő végzi, melynek költsége az Ügyfelet terheli. Abban az esetben, ha a bank a hitelszerződésben készültségi fk ellenőrzést ír elő, vagy szükséges a hitelcél megvalósításának ellenőrzése, akkr a bank műszaki felülvizsgálatt kér. A műszaki felülvizsgálatt a Bankkal szerződéses kapcslatban álló prjektellenőr (ingatlanértékelő szakember) végzi, melynek költsége az Ügyfelet terheli A lakáscélú jelzálghitelek törlesztéséhez kapcslódó adókedvezményre és egyéb állami támgatásra vnatkzó általáns tájékztatás, illetve tájékztatás arról, hgy hl lehet tvábbi felvilágsítást kapni A lakáscélú jelzálghitelekhez kapcslódó állami kamattámgatás részletes feltételeit a 134/2009-es, valamint a 341/2011-es Krmányrendelet szabályzza. A jgszabály részletes feltételeivel kapcslatban kérjük, tanulmányzza a Krmányrendeleteket, illetve az Nemzetgazdasági Minisztérium tájékztató anyagait. A szerződés nem megfelelő teljesítéséből fakadó következményekről részletesen tájékzódhat a Tájékztató a nem szerződésszerű teljesítés jgkövetkezményeiről című nymtatványunkból. Tvábbi infrmációt webldalunkn (www.unicreditbank.hu), valamint a fiókhálózatban dlgzó munkatársaktól kérhet Adtt esetben a hitelbírálat időtartama A hitelkérelem hiánytalan benyújtásának bank általi elfgadásától számítva 30 banki munkanap. 3. Magatartási Kódex Az UniCredit Bank Hungary Zrt. csatlakztt A lakáshitelekre vnatkzó szerződéskötés előtti infrmációról szóló önkéntes Magatartási Kódexről - szóló Európai megállapdáshz. A Kódex szövegét nymtattt frmában megtekintheti bármely fiókunkban, vagy letöltheti a ldalról. 8./8 ldal

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 1/2010.03.23 Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatálys: 2015.01.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes devizabelföldi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakssági hiteltermékek 1 / 22 Tartalmjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Flyószámlahitel... 3 MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Gazdasági társaságk és egyéni vállalkzásk részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28.

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28. Hirdetmény A Sopron Bank Zrt. által a 341/2011. (XII. 29.) és a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletek alapján kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek kondícióiról 1 Hatályos: 2016. november

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2017.02.01 Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 5595/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. július 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.11.01. Jelen Hirdetmény a 2016.10.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016.11.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Magánszemélyek részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt. a gépjármű-vásárlási és

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 1. Jelen Hirdetmény a 2017. február 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék

Részletesebben