ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről"

Átírás

1 Hatálys től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújttt szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzálghitelekről készült a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló évi CLXII. törvény alapján. Az alábbiakban közölt általáns infrmációk mellett az UniCredit Bank Hungary Zrt. az ügyfél által meghatárztt paraméterek és a knkrét termék alapján személyre szabtt tájékztatást is ad ügyfelei számára a jelzálghitelről. 1. Hitelezővel kapcslats adatk: 1.1. A hitelező neve és címe UniCredit Bank Hungary Zrt. Székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 5-6. Fővársi Bíróság, mint Cégbíróság; Amennyiben van, a hitel lebnylításában közreműködő közvetítőnek, vagy hitelközvetítő partner alügynökének a neve és székhelye a személyre szabtt tájékztatóban kerül feltüntetésre. 2. A jelzálghitellel kapcslats adatk: 2.1. Felhasználási célk, amelyre a hitel frdítható Szabad felhasználású hitel esetén bármilyen az ügyfél által meghatárztt cél, így például: szabad cél lakás bővítés Hitelkiváltási célú hitel esetén: lakáshitel kiváltása szabad felhasználású jelzálghitel kiváltása egyéb, ingatlan fedezet nélküli hitel (kivétel: rulírzó hitel, pl.: flyószámla-hitelkeret, hitelkártya, rulírzó személyi kölcsön stb.) kiváltása ezen típusú hitelek együttes kiváltása Lakáscélú hitel esetén 1 : társasházi lakásvásárlása családi ház (ikerház, srházi lakás) vásárlása családi ház építése használt lakás bővítése építési telek vásárlása használt lakás krszerűsítése lakás felújítása 2.2. Jelzálghitel biztsítékai Jelzálgjg: A Bank javára a hitel biztsítékaként, a bank által elfgadtt ingatlanra jelzálgjg és annak biztsítására elidegenítési és terhelési tilalm kerül alapításra. Ingatlant csak jelzálgjg 1 Új lakás vásárlására, építésére és meglévő lakás krszerűsítésére igényelhető kamattámgatás feltételeiről és részletes szabályairól a 134/2009. Krmányrendelet rendelkezik. Használt lakás vásárlására, bővítésére, krszerűsítésére igényelhető kamattámgatás feltételeiről és részletes szabályairól a 341/2011. Krmányrendelet rendelkezik. 1./8 ldal

2 alapítása útján lehet elzálgsítani, a jelzálgjg létrejöttéhez az erre vnatkzó szerződésen túl a zálgjgnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése is szükséges, (azaz a zálgjg bejegyzésére vnatkzó kérelem széljegyzésével még nem jön létre a zálgjg). Az ingatlan, amelyre a bank a jelzálgjgt és az elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyezteti, nem kerül a bank tulajdnába, tvábbra is a zálgkötelezett birtkában marad, azt aznban a bank hzzájárulása nélkül a jelzálgjg fennállta alatt elidegeníteni vagy megterhelni nem tudja. A zálgkötelezett (ingatlan tulajdnsa) jgsult a dlg rendeltetésszerű használatára, hasznsítására, köteles aznban épségét megőrizni. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, a Bank, választása szerint, - az esetleges egyéb biztsítékk mellett jelzálgjgának érvényesítésével az ingatlanból, mint Zálgtárgyból kereshet kielégítést. Magánszemélyek készfizető kezességvállalása: Készfizető kezes az a személy, aki kötelezettséget vállal arra, hgy ha az adós nem teljesít (esedékességkr hitel- vagy kölcsöntartzását nem törleszti), maga fg helyette fizetni. A hitel igénylésének nem feltétele készfizető kezes bevnása, de esetenkénti szükségességét az UniCredit Bank Hungary Zrt (tvábbiakban: Bank) saját mérlegelése alapján határzza meg. A készfizető kezes nem követelheti, hgy a bank a követelést először az adóstól vagy az adóstárstól hajtsa be. Közjegyzői kirat: A közjegyzői kirat lyan, a közjegyző által ügykörén belül eljárva, megszabtt alakban kiállíttt közkirat, amely tartalmazza a jgszabályban meghatárztt kötelező tartalmi és frmai elemeket és teljesen biznyítja a benne fglalt tényeket, illetve, hgy azk a valóságnak megfelelnek. A közjegyzői kirat a hitelezéssel összefüggésben lehet úgynevezett egyldalú kötelezettségvállaló (tartzáselismerő) nyilatkzat, amely az ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerződés alapján. Kétldalú közjegyzői kirat esetén magát a kölcsönszerződést fglalják közkiratba, ebben az esetben az ügyfél és a bank a közjegyző előtt együttesen írja alá a kölcsönnyújtás/visszafizetés feltételeiről szóló közkiratt. A hiteltartzás meg nem fizetése esetén a közjegyzői kirat alapján a követelés végrehajtása a peres bírói út mellőzésével, közvetlenül, a közjegyzői kirat közjegyző általi végrehajtási záradékkal való ellátásával lehetséges. Ingatlanfedezeti vagynbiztsítás: Jelzálghitel esetén általánsan megkövetelt feltétel teljes körű vagy a Bankkal előzetesen egyeztetett módzatú, a Bank zálgjgával terhelt vagynbiztsítás építési, bővítési hitelek esetén építés vagy építés -szerelés biztsítás-, ahl a biztsítási összeg az újjáépítési értékkel megegyező, de minimum az ingatlan felépítményére vnatkzó hitelbiztsítéki érték kell legyen. A Hitelfelvevő és/vagy Zálgkötelezett a kölcsönszerződés fennállásáig a Bank hzzájárulása nélkül a biztsítási szerződést a Bank számára hátránysan nem módsíthatja, nem szüntetheti meg és köteles flyamatsan díjfizetéssel fedezni. Lakás-előtakarékssági szerződés: Lakás-előtakarékssági szerződés fedezete mellett nyújttt kölcsön esetén a lakástakarékpénztári szerződés is a kölcsön biztsítéka, melyre vnatkzóan a Bank az Ügyféllel un. követelésen alapíttt zálgjgt alapít, melynek a Magyar Országs Közjegyzői Kamara által vezetett hitelbiztsítéki nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. A szerződéstervezet átvétele: a bank a pzitív döntést követően, a szerződés aláírását megelőzően legalább hét nappal jgszabály kötelező előírása alapján - az ügyfelek rendelkezésére bcsátja a jelzálghitelhez kapcslódó szerződések tervezetét, annak érdekében, hgy az ügyfeleknek elegendő idő álljn rendelkezésére azk áttanulmányzására, és a hitelszerződés megkötése tárgyában a felelős döntés meghzatalára. 2./8 ldal

3 2.3. A kínált (jelzálg)hitelek típusai, a rögzített és a váltzó kamatzású hitelek közötti különbségek rövid ismertetése, Ügyfélre gyakrlt hatása A Bank által kínált jelzálghitelek, kamatzási frma tekintetében hárm típusba srlhatók: 1.) Referencia kamathz kötött hitel, amely típus esetén az ügyfél által fizetett ügyleti kamat két részből tevődik össze, az egyik maga a referencia kamatláb a másik a kamatfelár. A Bank referencia kamatként a 12 havi BUBOR-t alkalmazza, a kamatfelárat pedig rögzíti a teljes futamidőre, ezáltal az ügyleti kamatt egyldalúan nem módsítja, mert annak mértéke kizárólag a referencia kamat váltzásból eredően módsulhat, a referencia kamatláb futamidejével (12 hónap) egyező időszaknként. 2.) Kamatperiódusnként váltzó kamatzású hitel. A Bank az alábbi kamatperióduskat alkalmazza: a. 3 év b. 5 év c. 10 év Az ügyfél által fizetett kamat, a választtt kamatperiódus idejére rögzített, kamatperiódusnként váltzó. A futamidő alatt 5 alkalmnál többször nem módsítható. A Bank a kamat módsítását kamatváltztatási mutató alapján hajtja végre. Az alkalmaztt kamatváltztatási mutató: 5 éves ÁKK * 1,25 3.) Fix kamatzású hitel (Stabil kamat Lakáshitel), amely esetben az ügyfél által fizetett kamat a teljes futamidőre rögzített, a Bank által egyldalúan nem módsítható, a törlesztő részlet a hitel teljes futamideje alatt állandó. Referencia kamathz kötött hitel esetén a Bank egyldalúan nem módsít a kamatn, ennek ellenére aznban az ügyfél által fizetett törlesztőrészlet 12 havnta módsulhat, a 12 havi BUBOR váltzását egy az egyben lekövetve. Kamatperiódusnként váltzó kamatzású hitel esetén a Bank a fenti 2. pntban meghatárztt kamatváltztatási mutató alapján, kamatperiódusnként módsíthat a kamatn. Ebben az esetben a hitel kamat módsításának iránya (növelése vagy csökkentése) illetve a módsítás mértéke a két kamatperiódus közt az 5 éves magyar állampapírhzam százaléks váltzástól függ. A százaléks váltzásnak a bázisra január első munkanapján az Államadósság Kezelő Közpnt által közzétett 5 éves állampapír referencia kamat - vetített mértéke adja meg a visznyszámt bázispntban kifejezve. Az ügyfél kamata tehát legfeljebb lyan mértékben váltzhat, amely megegyezik az állampapírhzamk százaléks váltzásával. Ezen típusktól eltérően a fix kamatzású hitel választása esetén az ügyfél hitelének kamata semmilyen irányba nem fg módsulni, a törlesztőrészlet a teljes futamidőre rögzített marad. Az 1. és 2. pnt esetében is igaz, hgy ha a kamat/referencia kamat csökken, úgy a hitel törlesztő részlete is csökkenni fg, míg kamat/referencia kamat emelés esetén a törlesztő részlet növekedni fg. Fix kamatzású hitelnél a pénzpiaci körülmények (pl. jegybanki alapkamat csökkenése vagy emelkedése, a 12 havi budapesti bankközi kamatláb [BUBOR] csökkenése vagy emelkedése), a banki frrásszerzési lehetőségek váltzásai, a szabályzói környezet váltzásai nem gyakrlnak hatást a futamidő alatt a törlesztő részletek mértékére A kamatzás típusai: rögzített, váltzó - kamatváltztatási mutató: a hitelezés refinanszírzási költségeihez és a hitel nyújtásáhz kapcslódó, az üzleti kckázat körén kívül álló, a hitelezők által nem beflyáslható, tőlük 3./8 ldal

4 független, valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező váltzást bjektív módn kifejező, a kamatmódsítás számításának alapjául szlgáló és a nyilvánsság számára hzzáférhető visznyszám, - kamatfelár: a referencia-kamatlábn felül a hitelkamat részeként fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatárztt kamatrész, A bank által nyújttt jelzálghitelek kamatai, Támgattt hitel és Otthnteremtő hitel esetén a kamattámgatást is magában fglaló kamatk fix kamatzás kivételével - váltzóak, de kamatperiódusn, referencia kamat futamidején (12 hónap) belül állandóak. Stabil Kamat Lakáshitelnél a kamat a teljes futamidőre rögzített. Váltzó kamatzású hiteleknél a kamatperiódusk hssza 2 az Ügyfél választása szerint hárm, öt vagy tíz év. Támgattt hitel és Otthnteremtő hitel esetén a kamatperiódus az Ügyfél választása szerint egy vagy öt év. Referencia kamatlábhz kötött kamatzású hitel esetében az ügyleti kamat mértéke a referencia kamatláb és a kamatfelár összege. Államilag támgattt hitelek kamatai: A Bank a Fiatalk, valamint a többgyermekes családk lakáscélú kölcsöneinek állami kamattámgatásáról szóló 134/2009. (VI.23.) Krmányrendeletben (tvábbiakban: Rendelet) szabályztt UniCredit Támgattt hitel esetén a kamattámgatást is magában fglaló ügyleti kamatt a Rendelet által rögzített állampapír referencia hzamhz kötötten határzza meg. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a kamattámgatás időtartama alatt legfeljebb 20 év megegyezik a kamattámgatással növelt kamat mértéke és a hitelcél illetve gyermekszám függvényében váltzó mértékű kamattámgatás különbségével, illetve a Rendeletben meghatárztt esetben az tt írt mértékkel. A Bank az tthnteremtési kamattámgatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Krmányrendelet (tvábbiakban: Rendelet II.) által szabályztt UniCredit Otthnteremtő hitel esetén a kamattámgatást is magában fglaló ügyleti kamatt a kamattámgatás időtartama legfeljebb öt év alatt a Rendelet II. által rögzített állampapír referencia hzamhz kötötten határzza meg. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a támgatás időtartama alatt megegyezik a kamattámgatással növelt ügyleti kamat és a kamattámgatás különbségével, illetve a Rendelet II.-ben meghatárztt esetben az tt írt mértékkel. Az ügyleti kamat a kamattámgatási időszakt követően a nem támgattt, piaci kamatzású, a kamattámgatási időszak alatti kamatperiódusra érvényes kamatperiódusú jelzálghitel kamattámgatási időszakt követően érvényes mértékű kamatával egyezik majd meg Egy tipikus jelzálghitel fgyasztót terhelő költsége A teljes hiteldíj mutató (THM): A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A hitel teljes díja a hitelező által ismert minden lyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jgszabály szerint figyelembe veendő ellenszlgáltatás, amelyet az Adós a hitelszerződés kapcsán megfizet. A 83/2010. Krmányrendelet alapján, a THM számításánál figyelembe kell venni illetve a Bank figyelembe veszi a fgyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes kamatt, díjat, költséget, valamint a hitelhez kapcslódó járuléks szlgáltatásk költségeit, ha a hitelező számára ismertek, tvábbá a szlgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez a hitelező előírja, úgy mint: hitelkamat banki díjak, melyek a hitelhez kapcslódnak (szerződéskötési díj) értékbecslés (szükség esetén a műszaki felülvizsgálat) díját számlavezetés költségeit, és fizetési műveletekkel kapcslats egyéb költségeket, mint pl. a kölcsönösszeg harmadik személy részére való átutalásának díja (mivel 2 Támgattt hitel és Otthnteremtő hitel esetén a kamatperiódus hssza az ügyfél választása szerint 1 vagy 5 év 4./8 ldal

5 a számla fenntartását a Bank előírja az adtt hitelszerződéshez és annak a díja a Bank számára ismert) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját (jelzálgjg bejegyzés földhivatali díja, tulajdni lap máslatának igazgatási szlgáltatási díja), biztsítás díját (kckázati életbiztsítás), a Ptk 5:112. szerinti hitelbiztsítéki nyilvántartásba való bejegyzéshez kapcslódó díjat. A THM számítása srán a jgszabálynak megfelelően nem kerülnek figyelembe vételre: Bank felé fizetendő eseti jellegű költségek: Szerződésmódsítási díj Előtörlesztési díj Fedezetcsere/kivnás díja A késedelmes teljesítés esetén felszámításra kerülő késedelmi kamat Egyéb, harmadik személynek megfizetendő költségek: közjegyzői díj a fedezetül elfgadtt ingatlan(k) vagynbiztsításának költsége A hiteltermékekre vnatkzó tvábbi feltételeket, kndíciókat, a Teljes Hiteldíj Mutatóról tvábbi infrmációkat a Bank Lakssági Üzletszabályzata, valamint "Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújttt hitelek kndíciói Jelzálghitelek és "Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújttt hitelek kndíciói Támgattt jelzálghitelek és állami támgatásk című hirdetménye tartalmazza. A lakáscélú jelzálghitelekhez kapcslódó állami kamattámgatás részletes feltételeit a 134/2009-es és a 341/2011-es Krmányrendelet szabályzza A jelzálghitelekhez kapcslódó költségek listája (pl.: adminisztratív-, biztsítási-, jgi-, közvetítői költségek) Hitellel kapcslats a hitelkamatn felüli, a hitelszerződés megkötésekr, flyósításakr illetve a hitel futamideje alatt bekövetkező esetleges módsításk esetén fizetendő díjakat az alábbi táblázat tartalmazza. Ezen díjakat az ügyfél a bank számára köteles megfizetni. szerződésmódsítási díj módsításkr fizetendő előtörlesztési díj - fedezetcsere/fedezetkivnás díja 4 Bank felé fizetendő, nem hitelhez kapcslódó költségek: Hitel járuléks szlgáltatásainak költségei számlavezetés költségei átutalási díj 5./8 ldal

6 Nem bank számára fizetendő, hitel és a kapcslódó járuléks szlgáltatásk költségei Kinek a díjszabása alapján? 1.) ingatlan értékeléskr fizetendő - ingatlanértékelő számára a.) hitelbiztsítéki érték megállapítási díj (ingatlan céljától és méretétől függően eltérő díjszabás) b.) előzetes hitelbiztsítéki érték megállapítási díj (területtől függően eltérő díjszabás) - csak építési, bővítési és krszerűsítés esetén alkalmaztt díj Ingatlanértékelési díjszabás alapján Ingatlanértékelési díjszabás alapján c.) műszaki felülvizsgálat díja - - csak építési, bővítési és krszerűsítés esetén Ingatlanértékelési alkalmaztt díj díjszabás alapján 2.) földhivatali ügyintézéssel kapcslats díjak a.) tulajdni lap és térképmáslat kikéréssel Földhivatali vagy banki kapcslats eljárási díj díjszabás szerint b.) ingatlan-nyilvántartási Földhivatali díjszabás eljárás díjai szerint Közjegyzői díjszabás 3.) közjegyzői díjak szerint 4.) ingatlan biztsításával kapcslats díjak (például: Biztsító díjszabása vagynbiztsítás) alapján Kinek fizetendő? Ingatlanértékelőnek Ingatlanértékelőnek Ingatlanértékelőnek Földhivatal vagy Bank felé Földhivatal felé Közjegyzőnek Biztsító felé 5.) Párs hitellel összefüggő, Lakás-előtakarékssági szerződéssel összefüggő díjak Fundamenta Lakáskassza a.) szerződéskötési díj díjszabása alapján Fundamenta felé b.) havi megtakarítás összege Fundamenta Lakáskassza díjszabása alapján Fundamenta felé c.) zárlási díj Fundamenta Lakáskassza díjszabása alapján Fundamenta felé Fundamenta Lakáskassza díjszabása alapján Fundamenta felé d.) számlavezetési díj e.) Hitelbiztsítéki nyilvántartáshz kapcslódó Jgszabályi díjszabás díjak alapján Közjegyzőnek 6.) Lakáscélú jelzálghitel esetén az egyszeri, hitelfelvételhez nem kapcslódó tételek lehetnek többek között: ügyvédi munkadíj tulajdnjg bejegyzés díja ügyvédi díjszabás alapján Ügyvéd felé Földhivatali díjszabás szerint Földhivatal felé lakásvásárlási illeték Jgszabály alapján Illetékhivatal felé 2.7. A különböző törlesztési lehetőségek bemutatása, beleértve a törlesztő részletek számát, összegét és a törlesztés gyakriságát Piaci kamatzású kölcsön törlesztése: lakás célú hitel esetén minimum 2/4 éves, maximum 30 éves; szabad felhasználású és hitelkiváltási célú hitel esetén minimum 2/4 éves, maximum 25 éves futamidő alatt, havnta történik. 6./8 ldal

7 A Bank a kamatperiódusnként váltzó kamatzású hitelek esetén minimum 4 éves futamidőt alkalmaz. Fix kamatzású hitel esetén a választható futamidő 15 vagy 20 év lehet. Támgattt kamatzású kölcsön törlesztése: Új lakás vásárlására, építésére és meglévő lakás krszerűsítésére 3 igényelhető hitel (134/2009. Krmányrendelet szerinti) esetén minimum 2, maximum 20 éves futamidő alatt; Használt lakás vásárlására, bővítésére és krszerűsítésére igényelhető Otthnteremtő hitel (341/2011. Krmányrendelet szerinti) esetén minimum 2, maximum 30 éves futamidő alatt, havnta történik. Bankunk által kínált jelzálghitelek eltérő törlesztési mód szerint lehetnek annuitáss törlesztésűek, megtakarítással (lakás-előtakarékssági szerződés) kmbinált hitelek esetén a bank felé fizetendő törlesztő részlet csak kamatt tartalmaz, mert az ügyfél a tőkét a megtakarításban gyűjti, a megtakarítás betörlesztéséig. türelmi idős hitelek: az ügyfél a türelmi időszak alatt csak kamatt fizet Annuitáss törlesztés Olyan törlesztési mód, amely lehetővé teszi, hgy az ügyfél havnta egyenlő összeget fizessen. Az annuitáss törlesztő- részlet kamatt és tőkét is tartalmaz, aznban a havnta fizetendő részletben eltérő a kamat és a tőke aránya. A törlesztő részleten belül a futamidő elején váltzatlan kamatt feltételezve - magasabb a kamat, később pedig a tőke aránya. Lakás-előtakarékssági szerződés fedezete mellett nyújttt kölcsön Amennyiben a Bank a Kölcsönt lakás-előtakarékssági szerződés fedezete mellett nyújtja, a törlesztő részlet a lakás-előtakarékssági szerződés alapján kiutalt összegnek a Kölcsön törlesztésére történő frdításáig terjedő időszakban csak kamatt tartalmaz. Amennyiben a lakás-előtakarékssági szerződés alapján átutalásra kerülő összeg nem elegendő a Kölcsön maradéktalan tőketörlesztésére, akkr az Adós a Különbözetet az alábbiak szerint fizeti vissza: A Különbözet összegéről a Bank az Adóst írásban értesíti, a lakás-előtakarékssági szerződés alapján átutalásra kerülő összegnek Kölcsön tőketörlesztésére történt frdítását követő 15 napn belül. Az Adós a Bank ezen értesítésének kézhezvételét követő 15 napn belül jgsult a Különbözetet a Banknak egy összegben, előtörlesztési díj megfizetése nélkül megfizetni. Amennyiben ezen időtartamn belül a Különbözet nem kerül maradéktalanul kiegyenlítésre, akkr az Adós köteles a Különbözetet havi egyenlő összegű törlesztő (annuitás) részletekben megfizetni. A törlesztő részletben a tőke és kamat aránya váltzó. Türelmi idő Az az időszak, amelyre az ügyfél a tőkefizetésére vnatkzóan haladékt kap, azaz nem kell a tőketartzását törlesztenie, csak kamatt kell fizetnie. A türelmi időszakt követően a hátralévő futamidő alatt a törlesztés annuitáss Az előtörlesztés lehetősége és annak feltételei Az Adós, Kezes vagy a Zálgkötelezett jgsult a kölcsönszerződésben rögzített lejárati idő előtt a kölcsönszerződés alapján fennálló tartzást részben vagy egészben visszafizetni. Az Adós, Kezes vagy a Zálgkötelezett, amennyiben előtörlesztési szándékával élni kíván, 3 A bank március 27-től nem fgad be krszerűsítési célú hiteligénylést. 7./8 ldal

8 köteles e szándékát, az előtörlesztést megelőzően, az általa pntsan megjelölt előtörlesztési időpnt előtt szerződés eltérő rendelkezése hiányában - legalább 30 nappal a Banknak írásban bejelenteni. Az előtörlesztés napja az a nap, amelyet Adós/Kezes/Zálgkötelezett fenti íráss bejelentésében ekként meghatárz. A bejelentés elmulasztása esetén a többletbefizetés nem kerül a Kölcsön javára lekönyvelésre. Előtörlesztésre bármikr, az előtörlesztésig esedékes kamat/törlesztő részlet/kezelési költség, és a Bank mindenkr hatálys az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújttt hitelek kndícióit tartalmazó Hirdetménye szerinti előtörlesztési díj terhelését követő srrendben kerülhet sr. Részbeni előtörlesztés esetén a kölcsön futamideje nem váltzik, a Bank a hátralévő futamidőre vnatkzó törlesztő részlet tvábbi havi összegéről az első esedékességet megelőző 15 napn belül, írásban értesíti az Adóst. A többletbefizetés összegét a Bank csak az Adós írásbeli kérelme alapján írja jóvá egy összegben a hitelszámlán. Amennyiben az előtörlesztési szándék bejelentése ellenére a szükséges, az előtörleszteni kívánt összeg és az előtörlesztésig esedékes kamat/törlesztő részlet/kezelési költség, és előtörlesztési díj fedezete az előtörlesztés napján nem áll a bankszámlán / Zálgkötelezett valamint kezes általi előtörlesztés esetén a Bank által erre a célra fenntarttt számú számláján rendelkezésre, úgy a Bank a bankszámlát csak az esedékes törlesztő részlettel terheli meg Szükség van-e fedezetül szlgáló ingatlan értékelésére, ha igen, ki végzi el A fedezetként felajánltt ingatlan(k) frgalmi és hitelbiztsítéki értékének (építési, bővítési hitelek esetén: előzetes hitelbiztsítéki érték) megállapítása előfeltétele a kölcsönkérelem elbírálásának. Az ingatlank értékbecslését a Bankkal szerződéses kapcslatban álló ingatlanértékelő végzi, melynek költsége az Ügyfelet terheli. Abban az esetben, ha a bank a hitelszerződésben készültségi fk ellenőrzést ír elő, vagy szükséges a hitelcél megvalósításának ellenőrzése, akkr a bank műszaki felülvizsgálatt kér. A műszaki felülvizsgálatt a Bankkal szerződéses kapcslatban álló prjektellenőr (ingatlanértékelő szakember) végzi, melynek költsége az Ügyfelet terheli A lakáscélú jelzálghitelek törlesztéséhez kapcslódó adókedvezményre és egyéb állami támgatásra vnatkzó általáns tájékztatás, illetve tájékztatás arról, hgy hl lehet tvábbi felvilágsítást kapni A lakáscélú jelzálghitelekhez kapcslódó állami kamattámgatás részletes feltételeit a 134/2009-es, valamint a 341/2011-es Krmányrendelet szabályzza. A jgszabály részletes feltételeivel kapcslatban kérjük, tanulmányzza a Krmányrendeleteket, illetve az Nemzetgazdasági Minisztérium tájékztató anyagait. A szerződés nem megfelelő teljesítéséből fakadó következményekről részletesen tájékzódhat a Tájékztató a nem szerződésszerű teljesítés jgkövetkezményeiről című nymtatványunkból. Tvábbi infrmációt webldalunkn (www.unicreditbank.hu), valamint a fiókhálózatban dlgzó munkatársaktól kérhet Adtt esetben a hitelbírálat időtartama A hitelkérelem hiánytalan benyújtásának bank általi elfgadásától számítva 30 banki munkanap. 3. Magatartási Kódex Az UniCredit Bank Hungary Zrt. csatlakztt A lakáshitelekre vnatkzó szerződéskötés előtti infrmációról szóló önkéntes Magatartási Kódexről - szóló Európai megállapdáshz. A Kódex szövegét nymtattt frmában megtekintheti bármely fiókunkban, vagy letöltheti a ldalról. 8./8 ldal

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 1/2010.03.23 Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps,

Részletesebben

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatálys: 2015.01.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes devizabelföldi

Részletesebben

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakssági hiteltermékek 1 / 22 Tartalmjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Flyószámlahitel... 3 MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Gazdasági társaságk és egyéni vállalkzásk részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Magánszemélyek részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt. a gépjármű-vásárlási és

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás)

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek -PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Ügyfél által fizetendő kamat Hitel teljes

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. június 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig 1 1. Szabolcs OTTHON piaci kamatozású lakáscélú hitel A kölcsön összege: 500.000 Ft - 25.000.000 Ft A

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6419-122-14

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 08. 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. március 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI 2 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.04.15-től 1 1. Akciók 2015. április 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től 1 1. Akciók 2015. 07. 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére. Lakossági hiteltermékek. Érvényes: 2011. július 1-jétıl

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére. Lakossági hiteltermékek. Érvényes: 2011. július 1-jétıl Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakssági hiteltermékek Tartalmjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Flyószámlahitel... 3 MKB Személyi Kölcsön... 3 Hitelkártyák...

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. július 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve saját

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (frintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kndíciós Lista Érvényben: 2015. szeptember 1-tıl visszavnásig A jelen Lakssági

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.)

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) 47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Kamat* ( =

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú e Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói forint alapú OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖN 1 nyújtásához

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói forint alapú OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖN 1 nyújtásához HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói forint alapú OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖN 1 nyújtásához összege: 1.000.000,- Ft 15.000.000,- Ft 2 futamideje: 13

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet

Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet Hatályos 2014. december 1-tő l Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet Hirdetménye Forint alapú hitelezéshez Érvényes: 2015. február 1-tő l 1. Lakossági Forint Hitelek költségei, kamatai és díjai 1. Fogyasztási

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása 51/2013. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. Érvényben: 2015. február 01-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2015.02.1-től a 2014. évi

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.április 01. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től I.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4 TARTALOMJEGYZÉK I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4 UNICREDIT KOMFORT II. HITEL ÉS UNICREDIT SZEMÉLYI KÖLCSÖN (2003. MÁJUS 16. ELŐTT FOLYÓSÍTOTT)...

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.04.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. április 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben