6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni."

Átírás

1 Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének alapfeltételei: a) Igénylő nagykrú (a 18. életévét már betöltötte), cselekvőképes, fgyasztónak minősülő, devizabelföldi/rezidens természetes személy, b) amennyiben nyugdíjas, úgy rendelkezik nyugdíjas igazlvánnyal, c) állandó (bejelentett) magyarrszági lakóhellyel, érvényes személyi igazlvánnyal vagy személyaznsító igazlvánnyal és lakcímet igazló hatósági igazlvánnyal, valamint még egy, a személyét aznsító magyar hatóság által kiállíttt igazlvánnyal rendelkezik (TB igazlvány, adókártya, jgsítvány, útlevél), d) rendelkezik munkabér, nyugdíj, családi pótlék, GYES, GYED jövedelemmel. e) Telefnnal vagy - amennyiben nincs az Igénylő nevén előfizetés, úgy telefns elérhetőséggel rendelkezik (gazdaságilag aktív igénylő esetén, nyugdíjaskra nem vnatkzik): alkalmazttak esetén munkahelyi vezetékes vagy mbil telefnnal (munkáltató nevén vagy címén), melyen elérhető a munkáltató és tthni (az igénylő vagy az Igénylővel egy háztartásban élő más személy nevére, a bejelentett állandó vagy a bejelentett ideiglenes/tartózkdási lakcímére szóló) vezetékes telefnnal vagy mbiltelefnnal (előfizetéses, kártyás vagy alkalmazttak esetén a munkáltató által biztsíttt), amin elérhető az Igénylő. f) A Hitelintézet saját hatáskörben meghatárzhatja azn munkáltatók körét, akik esetében nem feltétel, hgy vezetékes telefnn elérhető legyen az adategyeztetés érdekében, elegendő, ha előfizetéses mbil telefnnal rendelkezik. (A munkáltatók egy biznys része már nem rendelkezik vezetékes telefn elérhetőséggel, vagy a munkáltató - pl. egyéni vállalkzó, mikrvállalkzás, stb. - így kizárólag mbil telefnnal rendelkezik). g) Az Igénylő előzetes teljes körű hzzájáruló nyilatkzatt ad a Közpnti Hitelinfrmációs Rendszerben (a tvábbiakban: KHR) történő teljeskörű lekérdezéshez. 1 h) Van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló igazlt jövedelme, amelynek havi nettó összege ,- Ft-nál nem kevesebb. Adóstárs bevnása esetén az egy háztartásban élő leendő Adós és Adóstárs együttes beszámítható havi nettó jövedelmének meg kell haladnia a ,- Ft-t (pl. az egy háztartásban szereplő Adósk/AdóstársakX55.000,-Ft). Külön háztartásban élő Adóstárs esetében az elvárt havi nettó jövedelem ,- Ft. i) Az Igénylőnek jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapja munkavisznyban kell állnia, nem állhat próbaidő alatt. j) Elvárt minimális munkaviszny: Nem pályakezdő Igénylő esetén: minimum 12 havi flyamats munkavisznnyal rendelkezik, amelyet maximum 2 munkahelyről lehet igazlni. A munkavisznyban legfeljebb egyszeri 30 naptári napnál nem hsszabb megszakítás lehet. (A jelenlegi munkáltató is igazlhatja az előző munkáltatónál eltöltött munkavisznyt. Amennyiben az Igénylő alkalmaztti jgvisznya meghaladja a 6 hónapt, de nem éri el a minimálisan előírt 12 hónapt, mert előtte egyéni vállalkzó/őstermelő vlt, akkr a vállalkzói/őstermelői igazlvánnyal igazlhatja előző munkavisznyát.) Flyamats munkavisznynak tekintjük a fenti feltételek mellett az Igénylő jgutód-munkáltatónál flytattt munkavisznyát is. Pályakezdő Igénylő esetén (aki maximum 29. életévét töltötte be és 12 hónapnál rövidebb ideje dlgzik) az elvárt minimális munkavisznyban flyamatsan eltöltött idő 9 hónap, amelyet a jelenlegi munkahelyről kell igazlni. k) Határztt idejű munkaviszny esetén, amennyiben a munkáltató az Igénylővel időszaknként pl. évente, félévente, stb. újabb határztt idejű munkaszerződést köt, így gyakrlatilag flyamatsan ugyanannál a munkáltatónál dlgzik az Igénylő, akkr, amennyiben ez a flyamatsság minimum 2 éve fennáll, a munkavisznyt határzatlannak tekintjük.) l) Rezidens besrlású Igénylő külföldi munkavállalása esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkavállalási engedély lejáratától számíttt +6 hónapt. Az Igénylő, így biznys esetben a minimális futamidőre igényelheti a kölcsönt. (Amennyiben a munkavállalási engedély nem előírás az érintett rszágban, akkr a munkáltatói jövedelemigazlásn feltüntetett munkaviszny lejáratának időpntját kell figyelembe venni.) m) Az Igénylő állandó lakcímére kiállíttt és bemutattt utlsó befizetett közüzemi számla (elektrnikusan kaptt elszámlás esetén az Igénylő aláírásával igazlja a dkumentum eredetiségét), valamint annak igazlása, hgy nincs lejárt közüzemi tartzása, és a bemutattt közüzemi számla esedékességét maximum 30 nappal haladja meg a befizetési biznylatn szereplő befizetési dátum.

2 n) Az Igénylő a nyugdíjas Igénylőt kivéve legalább 3 hónapja bármely magyarrszági Hitelintézetnél fizetési számlával rendelkezik vagy társtulajdns, amit számlakivnattal, számlaszerződéssel, vagy Hitelintézeti igazlással kell igazlni. A flyósítás feltétele fizetési számla nyitása a Hitelintézetnél. ) Nincs róla a KHR-ben nyilvántarttt negatív infrmáció (az elmúlt egy évben nem vlt 90 napn keresztül a mindenkri minimálbért meghaladó lejárt tartzása, valamint visszaéléssel kapcslats infrmációval sem került be a KHR-be). A Takarék Személyi Kölcsön felvételére nem jgsultak: Nem engedélyezhető a Takarék Személyi Kölcsön azn természetes személy számára, aki nem minősül fgyasztónak a Ptk. 8:1 (1) bekezdése alapján, valamint: a) akinek lejárt, ki nem egyenlített tartzása van a Hitelintézettel szemben, b) aki krábban a Hitelintézettel fennálló kapcslata srán valótlan adatkat közölt, c) akiről a KHR-ben negatív infrmáció szerepel (az elmúlt egy évben 90 napn keresztül a mindenkri minimálbért meghaladó lejárt tartzása van/vlt, valamint visszaéléssel kapcslats infrmációval került be a KHR rendszerbe), d) aki nem adja előzetes hzzájárulását, vagy nem tesz teljes körű nyilatkzatt a KHR-ben történő lekérdezéshez, e) akinek számlatulajdnsként, adósként, adóstársként vagy készfizető kezesként a Hitelintézet egy krábbi kölcsönszerződését felmndta, f) aki ellen büntetőeljárás flyik, g) akinek lejárt köztartzása van, h) aki ellen végrehajtási eljárás flyik, i) a Kckázati Stratégiában, a Hitelkckázat-kezelési Szabályzatban fglaltak szerint nem hitelezhető, j) akinek az utlsó két naptári évben adósként, adóstársként vagy készfizető kezesként prblémás hitele vlt a Hitelintézettel szemben (amennyiben 6 hónapja már nincs prblémás hitele az Ügyfélnek, úgy ez a feltétel - egyedi döntés alapján - figyelmen kívül hagyható), k) akinek a munkáltatója csőd, felszámlás, végelszámlás alatt áll, l) aki a munkáltatójánál felmndás alatt áll. m) akinek munkavisznyát nem sikerül a hitelkérelem befgadása után a munkáltatónál ellenőrizni (telefn a tulajdnssal, vagy a Személyzetivel). 2 A hiteligényléshez szükséges nymtatványk és dkumentumk: Szükséges nymtatványk: Takarék Személyi Kölcsön igénylőlap; Munkáltatói jövedelemigazlás (30 naptári napnál nem régebbi); KHR nyilatkzatk és tájékztató; Adatkezelési nyilatkzat. Szükséges dkumentumk: Magyar államplgár esetén: magyar hatóság által kiállíttt érvényes személyaznsító kirat (személyi igazlvány / személyaznsító igazlvány / személyi aznsítót és lakcímet igazló hatósági igazlvány), EU államplgárk esetén: útlevél és magyarrszági lakcímet igazló kmány és egy másdik, az Igénylő személyére kiállíttt kmány (adó- vagy TAJ kártya vagy jgsítvány vagy útlevél, stb.). Utlsó 3 havi fizetési számla kivnat (arról a fizetési számláról, amelyikre a munkabér, nyugdíj jóváírás érkezik). 1 Nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazlvány, nyugdíjszelvény. Akvizíció (kiváltás) esetén: az utlsó 3 havi törlesztést igazló dkumentum (bankszámlakivnat, csekk). Kiváltással érintett hitel esetén a pzitív elbírálást és döntést követően a fennálló hitel összegéről szóló igazlás, tvábbá a hitel megszüntetésére vnatkzó kérelem benyújtását igazló dkumentum ,- Ft kölcsönösszeg felett Adós/Adóstársak közjegyzői kiratba fglalt egyldalú kötelezettségvállaló nyilatkzata. az Igénylő vagy az Igénylővel egy háztartásban élő személy nevére és állandó lakcímére vagy bejelentett ideiglenes/tartózkdási lakcímére szóló, kifizetett közüzemi (elektrms áram- / víz-, stb) szlgáltató részéről kiállíttt számlakivnat, számlalevél. A bemutattt számlakivnat, számlalevél mellett be kell mutatni a készpénz átutalási megbízás befizetését igazló feladóvevényt, vagy a számlakivnatt, amelyről megállapítható a közüzemi szlgáltatói számlatartzás befizetésének teljesítése; Készpénz átutalási megbízással történő fizetés esetén a legutlsó kiegyenlített, telefnszlgáltató részéről kiállíttt számlalevelet (a közüzemi számla keltétől 1 Amennyiben az Igénylő a Hitelintézetnél vezeti fizetési számláját, nem kell a számlakivnatt bemutatnia, elégséges, ha a számlaszámát megadja.

3 számítva nem telhet el 30 naptári napnál több a kölcsönigénylés befgadásának napjáig) és a kifizetést igazló feladóvevényt kell benyújtani. Számláról történő fizetés esetén azt a közüzemi számlát kell benyújtania az Igénylőnek, aminek a kifizetését a legutlsó számlakivnat igazlja, amely számlakivnat keltétől számítva nem telhet el 30 naptári napnál több a befgadás napjáig; vagy ezen számlakivnat mellé benyújthatja ugyanarról a közüzemi díjról a legfrissebb közüzemi számlát is. az utlsó lezárt évről szóló 30 naptári napnál nem régebbi NAV jövedelemigazlás és az adótartzásról szóló ún. nullás igazlás (arról, hgy nincs lejárt adótartzása) annak az esetében, akinek jövedelme alkalmaztti jgvisznyból és/vagy vállalkzásból származik (a munkáltatói jövedelemigazlás mellett), aki a saját vagy családja vállalkzásában alkalmaztt (a munkáltatói jövedelemigazlás mellett). Külföldi munkavállalás esetén (ha az Igénylő nem magyar cég külföldi telephelyén dlgzik) a munkáltatói jövedelemigazlás és utlsó 3 havi számlakivnat mellett, amennyiben az érintett rszágban előírás, kötelező: tartózkdási engedély, munkavállalási engedély. Szükséges tvábbá mindezen dkumentumk hiteles frdítása is. KHR infrmáció A jelenleg hatálys jgszabályk alapján a hitelintézetek ügyfelei krlátlan számban, térítésmentesen jgsultak hivatals igazlást kérni a Közpnti Hitelinfrmációs Rendszert (KHR) üzemeltető cégtől arra vnatkzóan, hgy késedelmes tartzással szerepelnek-e a KHR adatbázisában. A Hitelintézet a hitelbírálat srán ezt a dkumentumt nem használhatja fel. Felhívjuk az ügyfél figyelmét arra, hgy a KHR-ben való élő státusszal (késedelmes tartzással, visszaéléssel) szereplés a kölcsönigénylés elutasításával jár, ezért javasljuk, hgy az igénylés benyújtása előtt éljen az ingyenes adatlekérés lehetőségével. Kölcsönösszeg: Minimum ,- Ft Maximum ,- Ft (de nem lehet magasabb, mint az Igénylők igazlt jövedelmének a tízszerese). A kölcsön összegének ,- Ft-tal maradék nélkül szthatónak kell lennie. 3 A kölcsön knkrét összege - fenti pntban megjelölt intervallumn belül - és futamideje az igénylő igényei és jövedelmi helyzete alapján, az ügyfél-minősítési eljárás alapján kerül megállapításra. Kölcsön futamideje: Minimális futamidő: 12 hónap Maximális futamidő: 84 hónap A futamidőt 1 hónaps lépésközzel lehet igényelni. Hitelknstrukciók bemutatása Kinek kínálja a Hitelintézet a Hitelintézet a Takarék Személyi Kölcsönt? Aki gyrs ügyintézés mellett a flyószáma hitelekhez képest nagybb kölcsönhöz szeretne hzzájutni úgy, hgy egyéb fedezetet (értékpapír, ingatlan) nem kell biztsítania. A Hitelintézetnél az igénylés benyújtását megelőzően dkumentumk nélkül tanácsadást, illetve előzetes kölcsönösszeg, törlesztő részlet és szükséges fedezeti összeg kalkulációt is igénybe vehet, így már az igénylés benyújtása előtt megtudhatja, hgy jövedelmével mekkra kölcsönösszeghez juthat. Amennyiben a kért futamidőre az előminősítés srán megállapíttt adható kölcsönösszeg kevesebb, mint amire gndlt, hsszabb futamidő választásával, vagy adóstárs bevnásával növelheti a felvehető kölcsönösszeg nagyságát. A kölcsön a flyósítási feltételek teljesülése után gyrsan flyósításra kerül. Önnek írásban bejelentett igénye alapján bármikr lehetősége van előtörlesztésre. Harmadik személynek fizetendő járuléks költségek: Jelenleg harmadik személyhez kapcslódó költségek a knstrukció kapcsán nem merülnek fel. A tőketartzás törlesztése: A kölcsön törlesztése havi részletekben, a hónap az adós által választtt napján kizárólag az Adós nevén, frintban a Hitelintézetnél vezetett fizetési számláról történik. Az első törlesztő részlet esedékessége a flyósítás napját követő hónap Adós(k) által választtt naptári napja (a flyósítás napja és a törlesztés napja között legalább 30 napnak kell eltelnie).. A törlesztő részletnek az esedékesség napjáig jóváírásra kell kerülnie. A törlesztő részletek havi perióduss annuitással kerülnek meghatárzásra.

4 Az Adós előtörlesztésre jgsult. Az Adós e szándékát köteles 3 munkanappal előbb írásban jelezni az Hitelintézet felé. Az előtörlesztés vagy a végtörlesztés akkr teljesül a kért értéknapn, ha az előtörlesztendő összeg az előtörlesztés értéknapján legkésőbb 10:00 óráig rendelkezésre áll az Adós fizetési számláján. - Amennyiben a kért értéknapn 10:00 óra után érkezik be az előtörlesztendő összeg, akkr a következő munkanapn teljesül az előtörlesztés. - Amennyiben az előtörlesztendő összeg a kért értéknapt követő munkanap 10:00 óráig sem áll rendelkezésre, akkr a Hitelintézet az előtörlesztési kérelmet meghiúsultnak tekinti, az Adósnak új kérelmet kell benyújtania, újabb teljesülési értéknap megjelöléssel. A Takarék Személyi Kölcsönhöz kapcslódó kamattípusk, díjak és költségek bemutatása/magyarázata Az aktuális kamatk, jutalékk, díjak, költségek mértékét a hatálys Hirdetmény tartalmazza. Kamatzás A kamat mértéke váltzó, kamatperiódusnként: naptári negyedévenként (január 1-től, április 1-től, július 1-től, któber 1-től) váltztatható, naptári negyedéven belül fix.a Hitelkamat referencia-kamatból és kamatfelárból áll. A Hitelintézet a flyósíttt kölcsön után a kamatt a flyósítás napjától számítja fel. A hitelkamat a havi törlesztő részlet esedékességekr kerül megfizetésre. Amennyiben az Igénylőnek eddig nem a Hitelintézetnél vezetett számlájára érkezett a munkabére: Amennyiben az Igénylő vállalja, hgy munkabére a hitelflyósítást megelőzően a Hitelintézetnél megnyittt fizetési számlára érkezik, úgy kamatkedvezményben részesülhet. Jutalékk, díjak, költségek Kezelési költség Mértéke jelenleg 0%, azaz jelenleg nincs kezelési költség. 4 Flyósítási díj (A szerződött kölcsönösszeg meghatárztt százaléka. A flyósítási díj megfizetése akként történik, hgy a flyósításkr kerül levnásra a kölcsön összegéből) Szerződésmódsítási díj (fix összegben, a Kölcsönszerződés módsításakr kerül felszámításra) Előtörlesztési díj (A kölcsönszerződésben megállapíttt teljesítési határidő előtti részleges vagy teljes előtörlesztés esetén, a szerződésben meghatárztt feltételek szerint és a Hirdetményben meghatárztt mértékben, a Hitelintézetnél az előtörlesztéshez közvetlenül kapcslódó, bjektíve indklt költségek megtérítésére szlgáló, az Ügyfél által a Hitelintézetnek megfizetendő díj) Rendkívüli ügyintézési díj (a rendkívüli ügyintézésre vnatkzó kérelem benyújtásakr kerül felszámításra) Rendkívüli levelezési díj (a pstai küldemény megküldésekr kerül felszámításra) Ügyfél kérésére kiállíttt eseti igazlásk, Számlaegyenlegek díja (az Ügyfél által kért igazlásk kiadásával egyidőben kerül felszámításra) Késedelmi kamat (törvényben meghatárztt maximális mértéket nem haladhatja meg. Késedelmes törlesztés/fizetés esetén a Hitelintézet késedelmi kamatt számít fel a késedelmes tőkére, kamatra és minden egyéb díjra és költségre). Kndíciók módsítása Amennyiben az ügyfél a hitel bármely kndíciójának a Hitelintézet által egyldalúan történt emelését nem fgadja el, jgában áll a Kölcsönszerződést a módsítás hatálybalépése előtt felmndani, amely esetben a Hitelintézet nem számít fel költséget. Fnts! A Takarék Személyi Kölcsönnel kapcslats minden infrmációt elérhet az alábbi hnlapn: Felhívjuk szíves figyelmét, hgy a Magyar Nemzeti Bank fgyasztóvédelmi hnlapján az Önt érdeklő termékkel kapcslats tvábbi infrmációk, összehasnlítást segítő alkalmazásk találhatók. Kérjük, hgy a végleges döntés előtt szíveskedjen a Magyar Nemzeti Bank hnlapján (www.mnb.hu és is tájékzódni.

5 Összehasnlítást segítő alkalmazás elérhetősége: https://felugyelet.mnb.hu//fgyasztknak/bal_menu/ptilekerdez?prtalstate=pfilter&prd ucttypeid=hk&headingid=

Jelzáloghitel. Refinanszírozó hitel

Jelzáloghitel. Refinanszírozó hitel Jelzálghitel Termékek: Adósságrendező hitel Kiváltható vele jelzálghitel, személyi kölcsön, hitelkártyák, munkáltatói kölcsönök, autóhitel, flyószámlahitel, áruvásárlási hitel, diákhitel, önkrmányzati

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR SZEMÉLYI KÖLCSÖN - LAKOSSÁGI SZEMÉLYI KÖLCSÖN

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR SZEMÉLYI KÖLCSÖN - LAKOSSÁGI SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR SZEMÉLYI KÖLCSÖN - LAKOSSÁGI SZEMÉLYI KÖLCSÖN Termék leírása: A lakossági személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan szabad felhasználásra.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére Termék leírása: A lakossági személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Fair személyi kölcsön - lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Fair személyi kölcsön - lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Fair személyi kölcsön lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére Termék leírása: A fair személyi kölcsön lakossági személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

3.1. Személyi kölcsön (Érvényes: 2015. MÁJUS 01-jétől)

3.1. Személyi kölcsön (Érvényes: 2015. MÁJUS 01-jétől) .1. Személyi kölcsön (Érvényes: 015. MÁJUS 01-jétől) 015. május 01-jét követően befogadott kérelmek Megnevezés EBH munkabérszámlás 1 / EBH munkabérszámlára ígéretet tett ügyfelek részére nyújtott forint

Részletesebben