1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:"

Átírás

1 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére szóló, lakóingatlann bejegyzett CHF alapú, frintban törlesztett lakás- és szabadfelhasználású jelzálghitel törlesztőrészletén jelentkező jelentős árflyam-ingadzási hatás átmeneti tmpítása, és ezzel a devizakölcsönnel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele egy átmeneti időszakra vnatkzóan. 3. A hitel jellemzői: A hitel futamideje: gyűjtőszámlahitel szerződéskötésekr megegyezik a kapcslódó devizakölcsön hátralévő futamidejével. A futamidő a rögzített árflyam alkalmazási időszak lejártát követően a törlesztőrészlet nagyságától függően meghsszabbdhat. rögzített árflyam alkalmazási időszak: 60 hónapig vagy amennyiben az krábbi időpntra esik a devizakölcsön végső lejáratának időpntjáig, de legkésőbb június 30. napját megelőző utlsó törlesztés esedékesség napjáig tart. rögzített árflyam: azn árflyam, amelyen a devizakölcsön aktuális, devizában meghatárztt törlesztőrészlete átváltásra kerül frintra, és ezen frintösszeg kerül terhelésre az ügyfél bankszámláján annak beszedésekr, mely árflyam a svájci frank esetében 180 HUF/CHF. mentesített követelésrész: A devizakölcsön aktuális, devizában meghatárztt törlesztőrészletéből az ügyleti kamatra, kezelési költségre és díjakra eső beszedéskri aktuális maximum a legmagasabb árflyam- és rögzített árflyam közti árflyamkülönbség, melyet az ügyfélnek nem kell megfizetnie. legmagasabb árflyam: azn árflyam, amely felett a devizakölcsön aktuális, devizában meghatárztt teljes törlesztőrészletére eső beszedéskri aktuális és legmagasabb árflyam közti árflyamkülönbséget a Magyar Állam fizeti meg az ügyfél helyett, mely árflyam svájci frank esetében 270 HUF/CHF. A hitel devizaneme: A hitel frintban kerül nyújtásra. Összege: a hitel összegét a következők alktják: gyűjtőszámlahitel első flyósításakr a devizakölcsön 90 napt meg nem haladó hátraléka, amely a Takarékszövetkezet által alkalmaztt aktuális árflyamn kerül átvezetésre. a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a rögzített árflyam, de kisebb, mint a legmagasabb árflyam, az aktuális és a rögzített árflyam különbözetével számlt, a törlesztőrészlet tőkérészére és késedelmi kamat összegére eső összege kerül átvezetésre a gyűjtőszámlahitelre. amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a legmagasabb árflyam, akkr a legmagasabb és a rögzített árflyam különbözetével számlt, a törlesztőrészlet tőkérészére és késedelmi kamat összegére eső összege kerül átvezetésre a gyűjtőszámlahitelre. amennyiben az aktuális árflyam a rögzített árflyamnál alacsnyabb, az ügyfél tvábbra is a rögzített árflyamn fizet, és az így keletkezett árflyamnyereség a gyűjtőszámlahitel egyenlegét csökkenti, amíg a gyűjtőszámlahitel tőke és kamattartzása teljes kiegyenlítésére nem kerül sr. ezt követően a rögzítettnél alacsnyabb aktuális árflyammal számlt törlesztőrészletet kell megfizetni. Ha az árflyam újra a rögzített érték felett lesz, akkr az előbbiek szerinti különbözet újra a gyűjtőszámlahitel egyenlegét növeli. rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt az aktuális tőkeegyenlegre eső hármhavnta tőkésített ügyleti kamat. Hiteldíj: Csak ügyleti kamat kerül felszámításra. 3 havi kamatperiódusú váltzó kamat, amelynek mértéke a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt a kamatperiódus kezdő időpntjával érintett hónap 01. napján érvényes 3 havi BUBOR, amely hármhavnta tőkésítésre kerül, a rögzített árflyam alkalmazási időszakt követően 3 havi BUBOR+ kamatfelár (a 3 havi BUBOR 3 havnta, a kamatperiódus váltást megelőző hó utlsó munkanapját megelőző másdik napján (amennyiben ez a nap szmbatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző napn) kerül meghatárzásra), amelyet havnta törleszteni kell. A kamatfelár mértékét, amely a kapcslódó devizakölcsön céljával azns célra nyújttt frinthitelre meghatárztt piaci kamat mértékével egyezik meg, a Hitelező a mindenkr hatálys Hirdetményében teszi közzé. 4. A hitel igénylésének általáns feltételei: A hitelt igényelheti devizabelföldi természetes személy, aki a gyűjtőszámlahitel engedélyezésig az alábbi feltételeket teljesíti CHF alapú, lakóingatlan fedezetű devizakölcsönnel rendelkezik és azt frintban törleszti, és a hitelfelvevő magánszemély, és a devizakölcsön mögött jelzálgfedezet van, és a Hitelezőnél fennálló devizakölcsön szerződésnél nincs 90 napt meghaladó hátraléka, és a devizakölcsönnek a flyósításkr alkalmaztt árflyamn számíttt frint összege nem haladta meg a 20 millió frintt a devizakölcsön tartzást lyan ingatlanfedezet(ek) biztsítja, amelyen végrehajtás nincs, és/vagy nem szerepel elintézetlen széljegy a tulajdni lapn. devizakölcsönön nem lehet flyamatban szerződésmódsítás, és a kapcslódó devizakölcsön nem állhat fizetéskönnyítő prgram hatálya alatt: 1/6

2 valamint nem lehet a devizakölcsönhöz kapcslódóan élő áthidaló hitel nem lehet flyamatban lyan le nem járt Adósvédelmi eszköz, amely keretében a törlesztőrészlet átmenetileg csökkentésre kerül, vagy a hitelt igénylő vállalja annak megszüntetését flyósításig, és a fedezet lakóingatlan és az építés célú devizakölcsön esetén a hitel teljes egészében kiflyósításra került, és amennyiben a devizakölcsön fedezetéül szlgáló lakóingatlant több pénzügyi intézmény által alapíttt jelzálgjg terhel, e zálgjg által biztsíttt valamennyi követelés tekintetében nem áll fenn 90 napt meghaladó késedelem a gyűjtőszámlahitel első flyósításáig a rögzített árflyam alkalmazási időszak kezdetéig az alábbi feltételt teljesíti az ügyfél devizakölcsöne nem áll késedelemben, vagy 90 napnál nem hsszabb késedelme áll fenn. A 90 napt meghaladó késedelemmel rendelkező adósk, amennyiben a 90 napn túli hátralékt egy összegben befizetik, és ezáltal a hátralékt 90 nap alá csökkentik a rögzített árflyam alkalmazási időszaka indulásáig, akkr részükre a flyósítás elindul. Gyűjtőszámlahitel iránti hitelkérelmet december 31-ig nyújthatja be az ügyfél a következő ütemezéssel: április 01-től kezdődően csak a közszférában dlgzó nyújthatja be kérelmét június 01-től az előbbin túl azk is, akik devizakölcsöne lakáscélú szeptember 01-től az előbbieken túl a szabadfelhasználású céllal nyújttt hitelek is benyújthatók. 5. A hitelt igénylő által benyújtandó dkumentumk: Teljes körűen kitöltött és aláírt gyűjtőszámlahitel igénylő lap és nyilatkzatk. A kapcslódó devizakölcsön kötelemben lévő minden igénylő/kötelezett személyi igazlványa; lakcímkártyája és adóigazlványa vagy külföldi államplgár esetén útlevél máslata. 30 napnál nem régebbi, hiteles teljes tulajdni lap. A kapcslódó devizakölcsön fedezetét képező ingatlan biztsítási kötvénye, valamint azn az Eger és Környéke Takarékszövetkezet kedvezményezetti jga előjegyzésének- és a díjfizetésnek az igazlása. Ha a lakáscélú ingatlant a Takarékszövetkezeti hitelen kívül más banki jelzálgjg is terheli, akkr annak igazlása, hgy nincs 90 napt meghaladó fizetési késedelem. Az igazlás kiállítása és annak benyújtása között 8 munkanapnál több nem telhet el. Ellenkező esetben új igazlás benyújtása szükséges. 6. A hitel biztsítéka: A hitel biztsítékául a fedezetül felajánltt ingatlanra alapíttt, kapcslódó devizakölcsön javára krábban bejegyzett jelzálgjg, valamint elidegenítési és terhelési tilalm bejegyzése szlgál. 7. Szerződéskötés: A szerződésmódsítás megkötésére előírt feltételek teljesítésére a kérelem engedélyezését követő 60 napn belül van lehetőség, ellenkező esetben a kérelem hatályát veszti. A feltételek teljesítése esetén banki szerződésmódsítás kerül megkötésre, melyet egyldalú tartzáselismerő kiratba kell fglalni. A közjegyző által az kiratba fglalásért felszámíttt díj a Takarékszövetkezetet terheli. 8. Flyósítás: A flyósítás a banki kölcsönszerződés módsítás egyldalú tartzáselismerő kirat 2 példányának, és annak készítéséről, az Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére szóló közjegyzői számla benyújtását követő, a kapcslódó devizakölcsön 2. esedékességekr indul. Az kiratt a Takarékszövetkezeti szerződéskötést követő 60 napn belül kell benyújtani a bankfiókban, ellenkező esetben a szerződésmódsításban fglaltak szerint a szerződésmódsítás érvényét veszti. Amennyiben a flyósításkr a kapcslódó devizakölcsönnek 90 napt meghaladó hátraléka áll fenn, vagy a devizakölcsöne devizában kerül törlesztésre, akkr a flyósítás nem indul el, a szerződésmódsítás érvényét veszti. Amennyiben a gyűjtőszámlahitel első flyósításakr a kapcslódó devizakölcsönnek 90 napt meg nem haladó hátraléka van, az a Takarékszövetkezet által alkalmaztt aktuális árflyamn kerül kiegyenlítésre a gyűjtőszámlahitel terhére. A rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a rögzített árflyam, de kisebb, mint a legmagasabb árflyam, az aktuális és a rögzített árflyam különbözetével számlt, a törlesztőrészlet tőkérészére és késedelmi kamat összegére eső összege kerül átvezetésre a gyűjtőszámlahitelre. Amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a legmagasabb árflyam, akkr a legmagasabb és a rögzített árflyam különbözetével számlt, a törlesztőrészlet tőkérészére és késedelmi kamat összegére eső összege kerül átvezetésre a gyűjtőszámlahitelre. Amennyiben az aktuális árflyam a rögzített árflyamnál alacsnyabb, az ügyfél tvábbra is a rögzített árflyamn fizet, és az így keletkezett árflyamnyereség a gyűjtőszámlahitel egyenlegét csökkenti, amíg a gyűjtőszámlahitel tőke és kamattartzása teljes kiegyenlítésére nem kerül sr. Ezt követően a rögzítettnél alacsnyabb aktuális árflyammal számlt törlesztőrészletet kell megfizetni. Ha az árflyam újra a rögzített érték felett lesz, akkr az előbbiek szerinti különbözet újra a gyűjtőszámlahitel egyenlegét növeli. Amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a rögzített árflyam, de kisebb, mint a legmagasabb árflyam, akkr devizakölcsön törlesztőrészletének ügyleti kamatra, kezelési költségre és díjakra eső árflyamkülönbözetét az ügyfélnek nem kell megfizetnie (mentesített követelésrész). Amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a legmagasabb árflyam, akkr devizakölcsön teljes törlesztőrészletének az aktuális és legmagasabb árflyam közti árflyamkülönbségét illetve devizakölcsön törlesztőrészletének ügyleti kamatra, kezelési költségre és díjakra eső, a legmagasabb és rögzített árflyam közti árflyamkülönbözetét az ügyfélnek nem kell megfizetnie. 9.Törlesztés: 2/6

3 Gyűjtőszámlahitel: Rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt a gyűjtőszámlahitelnek törlesztési kötelezettsége nincs, az ügyleti kamat hármhavnta, illetve a rögzített árflyam alkalmazási időszak lejáratakr tőkésítésre kerül. A rögzített árflyam alkalmazási időszakának lejártát követően a fennálló tartzás és a rögzített árflyam alkalmazási időszak végén meghatárztt hátralévő futamidő alapján kerül meghatárzásra a törlesztőrészlet, amelyet havnta kell megfizetni. A törlesztőrészlet megállapításakr figyelembevételre kerül a 163/2011. (VIII. 22.) Krmány rendeletben fglaltak, miszerint az nem haladhatja meg a devizakölcsön rögzített árflyamidőszak alatti utlsó frintban megfizetett törlesztőrészletének 15%-t. A törlesztési kötelezettség minden hónap 4-én 0. óra 00. percétől esedékes. (amennyiben ez az időpnt nem munkanap, akkr az azt követő első munkanapn). Kapcslódó devizakölcsön: Havnta az aktuális, devizában meghatárztt törlesztőrészlet rögzített árflyammal átválttt frint összegét kell megfizetnie a rögzített árflyam időszak alatt. Ha a kapcslódó devizakölcsön frintban fix törlesztésű, akkr a frintban fix törlesztés a rögzített árflyam alkalmazási időszakának kezdetekr lejáratásra kerül, és az ügyfélnek a tvábbiakban havnta az aktuális, devizában meghatárztt törlesztőrészlet rögzített árflyammal átválttt frint összegét kell megfizetnie a rögzített árflyam időszak alatt. A rögzített árflyam alkalmazási időszak lejártát követően a devizakölcsönnek új részlete kerül meghatárzásra az aktuális feltételek alapján. Amennyiben az eredetileg felvett devizakölcsön futamidejének végéig évente megújuló frintban fix törlesztésű knstrukció vlt, akkr a rögzített árflyam alkalmazási időszak lejártát követő aktuális árflyamn kerül meghatárzásra az új frintban fix részlet. a rögzített árflyam alkalmazási időszakában devizanemváltás nem lehetséges. A devizakölcsönhöz kötött havi törlesztési biztsítás összegének megfizetésére nem vnatkzik a rögzített árflyam alkalmazás. Amennyiben az esedékes törlesztőrészlet vagy hátralék a hitelszámlára történő egyedi átutalással (pl. elektrnikus banki átutalás) kerül kiegyenlítésre, akkr az utalás összege az aktuális banki árflyamn kerül elszámlásra, ezért fnts, hgy a részlet megfizetéséhez a megfelelő összeg az esedékesség nap 0. óra 00. percétől a törlesztési bankszámlán álljn rendelkezése, vagy arra kerüljön befizetésre/átutalásra. 10. Kamat: Az ügyleti kamat a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt a kamatperiódus kezdő időpntjával érintett hónap 01. napján érvényes 3 havi BUBOR, amely hármhavnta tőkésítésre kerül, a rögzített árflyam alkalmazási időszakát követően 3 havi BUBOR+ kamatfelár (a 3 havi BUBOR 3 havnta, kamatperiódus váltást megelőző hó utlsó munkanapját megelőző másdik napján kerül meghatárzásra), amelyet havnta törleszteni kell. A kamatfelár mértékét, amely a kapcslódó devizakölcsön céljával azns célra nyújttt frinthitelre meghatárztt piaci kamat mértékével egyezik meg, a Hitelező a mindenkr hatálys Hirdetményében teszi közzé. A Takarékszövetkezet az üzletszabályzatban részletezett kk bekövetkezése esetén jgsult a kölcsön ügyleti kamatát egyldalúan megváltztatni. A referenciakamat-váltzás a hatálybalépését (minden kamatperiódus első hónapjának 3-a) követő srn következő esedékességtől érvényesül a törlesztő-részletben. 11.Előtörlesztés: Gyűjtőszámlahitel: Gyűjtőszámlahitelre előtörlesztés nem teljesíthető, amíg a devizakölcsönön tartzás áll fenn. Gyűjtőszámlahitel végtörlesztése csak kapcslódó devizakölcsön végtörlesztésével egyidejűleg tehető meg. Az ügyfélnek a végtörlesztési szándékát a Takarékszövetkezet felé írásban jeleznie kell. Kapcslódó devizakölcsön: Az ügyfélnek elő- és végtörlesztési szándékát a Takarékszövetkezet felé írásban jeleznie kell, ellenkező esetben a befizetett összeg autmatikusan előtörlesztésként elszámlásra kerül a devizakölcsön számlán. A devizakölcsön törlesztőrészleten felüli nem szerződésszerű részleges vagy teljes előtörlesztése összegének befrgatásakr annak összege aktuális takarékszövetkezeti árflyamn kerül elszámlásra a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt. Azaz a rögzített árflyam az elő- és végtörlesztésre nem vnatkzik. Elő- és végtörlesztéskr az adtt kölcsöntípusra vnatkzó mindenkr hatálys Hirdetményben meghatárztt szerződésmódsítási-, illetve átütemezési díj kerül felszámításra. Azn esetekben ahl a díj nem kerül felszámításra és figyelembe kell venni a fennálló tartzás összegét, tt a devizakölcsön és a gyűjtőszámlahitel együttes összege kerül figyelembevételre. A díjak mértékét a Takarékszövetkezet jgsult megváltztatni. A tvábbi részletes infrmációkat az adtt kölcsöntípusra vnatkzó mindenkr hatálys Hirdetmény tartalmazza. 12. Mnitring, felmndás: A rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt az ügyfél Adósvédelmi fizetéskönnyítő eszközt az adtt devizakölcsönön nem vehet igénybe, teljes futamidő alatt szerződésmódsítást nem hajthat végre. A rögzített árflyam alkalmazási időszaka alatt a gyűjtőszámlahitel ügyfél által nem szüntethető meg/függeszthető fel, kivéve 3/6

4 ha a gyűjtőszámlahitel és a kapcslódó devizakölcsön együttesen végtörlesztésre kerül. hiteladós a rögzített árflyam alkalmazási időszaka alatt jgsult a kezdő időpnttól számíttt 36. hónapt követően, de legkésőbb a záró időpntt megelőző 2. törlesztés esedékességig egyldalú írásbeli nyilatkzatával a rögzített árflyam alkalmazásának megszüntetését a Takarékszövetkezetnél kezdeményezni. Ilyen kezdeményezés esetén a kérelem kézhezvételét követő 30 nap utáni első esedékességtől a rögzített árflyam alkalmazása megszüntetésre kerül, és amennyiben tartzás áll fenn a gyűjtőszámlahitelen, azt törleszteni kell 9. pntban fglaltak szerint. Gyűjtőszámlahitel késedelmes törlesztése esetén késedelmi kamat kerül felszámításra, ha a rögzített árflyam alkalmazási időszaka alatt, illetve a rögzített árflyam alkalmazási időszakt követően a kapcslódó devizakölcsönön vállalt kötelezettségből adódó, 90 napt meghaladó késedelembe esés áll fenn, akkr mind a devizakölcsön, mind a gyűjtőszámlahitel felmndásra kerül. Amennyiben a fedezetül szlgáló ingatlann harmadik személy általi végrehajtás indul el, akkr mind a devizakölcsön, mind a gyűjtőszámlahitel felmndásra kerül. A gyűjtőszámlahitelre vnatkzó hitelkeret-szerződésben meghatárztt súlys szerződésszegés esetén a Takarékszövetkezetet megillető felmndási jg a devizakölcsönre vnatkzó kölcsönszerződés Takarékszövetkezet általi felmndását is megalapzza. A felmndással kapcslats költségek az ügyfelet terhelik. Ha a készfizető kezesség beváltása, vagy a tartzás behajtása srán megállapítást nyer, hgy a háztartás bármely tagja a gyűjtőszámlahitel igénylése srán hamisíttt, valótlan tartalmú iratkkal, nyilatkzatkkal megtévesztette a Takarékszövetkezetet, az ügyfeleknek a kezesség beváltásakr kifizetett összeg 150 %-át kell megfizetnie. Ha az igénylő a Takarékszövetkezetnek vagy az igazlást kibcsátónak valótlan adatt tartalmazó nyilatkzatt tett, és ez alapján juttt a támgatáshz (mentesített követelés rész, legmagasabb árflyamt meghaladó fizetési kötelezettség), a flyósíttt összeget az igénybevétel napjától felszámíttt, a Ptk (1) bekezdése szerint számíttt késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Takarékszövetkezeten keresztül visszafizetni. 13. A hitelkérelem benyújtása: A hitelkérelmet és mellékleteit a kapcslódó devizakölcsönt flyósító Takarékszövetkezeti kirendeltségünkhöz kell benyújtani. A befgadási feltételekről, a kérelemhez szükséges dkumentumkról a jelen tájékztatóból, illetve az Eger és Környéke Takarékszövetkezet kirendeltségein érdeklődhet. 14. Tvábbi tájékztatás: A tájékztatás nem minősül ajánlattételnek és nem teljes körű, az egyes feltételek a bírálat eredményétől függően váltzhatnak. Kérjük, a részletekről tájékzódjn az Eger és Környéke Takarékszövetkezet kirendeltségein vagy hnlapunkn ( közzétett Üzletszabályzatkból és Hirdetményből. E knstrukcióval kapcslats tvábbi tájékztató a PSZÁF hnlapján ( címen érhető el. Amennyiben Ön nem kívánja igénybe venni a gyűjtőszámlahitelt, vagy nem felel meg a szerződéskötési/flyósítási feltételeknek, de törlesztési nehézségei vannak, akkr a Takarékszövetkezet személyre szabtt megldást is találhat Önnek havi törlesztési terhei mérséklésére. Kérje ügyintézőink segítségét. 15. A gyűjtőszámlahitel igénybevétele Miben jelent segítséget? Hsszú távn, a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt előre láthatóvá, kiszámíthatóvá válik a havi törlesztési kötelezettség. A rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt, amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a rögzített árflyam, az aktuális és a rögzített árflyam különbözetével számlt törlesztőrészlet tőkérésze és késedelmi kamat összege egy kedvező (3 havi BUBOR) kamatzású frint alapú hitelszámlán gyűlik össze. A tőrlesztőrészlet ügyleti kamatára, kezelési költségére, díjakra eső árflyamkülönbözetét nem kell megfizetni, amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a rögzített árflyam. Amennyiben az aktuális árflyam a rögzített árflyamnál tartósan alacsnyabb, az ügyfél tvábbra is a rögzített árflyamn fizet, és az így keletkezett árflyamnyereség a gyűjtőszámlahitel egyenlegét csökkenti, amíg a gyűjtőszámlahitel tőke és kamattartzása teljes kiegyenlítésére nem kerül sr. Ezt követően a rögzítettnél alacsnyabb aktuális árflyammal számlt törlesztőrészletet kell megfizetni. Amennyiben a rögzített árflyam alkalmazási időszak indulásakr a devizakölcsönön 90 napn belüli hátraléka van, akkr az a gyűjtőszámlahitel terhére kerül kiegyenlítésre. A gyűjtőszámlahitel frintban kerül nyújtásra, így annak nincs árflyamkckázata. Mit érdemes megfntlni? A rögzített árflyam alkalmazás időszak lejártát követően az aktuális piaci árflyam lesz a mérvadó, azaz a devizakölcsönt a krábbi feltételek szerint kell törleszteni tvább. Az árflyamrögzítés időszaka alatt felhalmzódtt különbözet lényegében tvábbi hitelfelvételt jelent, amelyet kamatkkal együtt, havi részletekben, a devizakölcsön törlesztése mellett kell teljesíteni. Így az együttes törlesztési kötelezettség meghaladhatja a jelenlegi szintet is. A rögzített árflyam alkalmazás időszak lejártát követően a gyűjtőszámlahitelnek a kamata piaci kamatzásúvá válik, mértéke megegyezik majd a bank által nyújttt, a devizaalapú kölcsönnel azns célú frinthitel kamatával (3 havi BUBOR+kamatfelár). A gyűjtőszámlahitel frintban kerül nyilvántartásra és frintban fizeti vissza az ügyfél, így árflyamkckázat nincs, visznt kamatkckázata van, hiszen egy referencia kamathz (3 havi BUBOR) kötött kamatzású hitelről van szó, amely kamatperiódunként követi a referencia kamat váltzását. Jelenleg érvényben lévő jgszabályk alapján nincs lehetőség a szerződésmódsításra a gyűjtőszámlahitel igénybevételét követően (későbbiekben ez előnyösen váltzhat). A rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt az ügyfél tvábbi Adósvédelmi fizetéskönnyítő eszközt az adtt devizakölcsönön nem vehet igénybe, így amennyiben a devizakölcsönét még a rögzített árflyamn sem tudja fizetni, annak felmndása is bekövetkezhet, illetve elindulhat a behajtási flyamat. A gyűjtőszámlahitel vagy a devizakölcsön önmagában nem végtörleszthető, azk csak együttesen fizethetők vissza a lejárat előtt. 4/6

5 Közszférában dlgzók támgatása a Gyűjtőszámlahitelhez 1 Közszféra dlgzó: a közalkalmazttak jgállásáról szóló törvény hatálya alá tartzó fglalkztattt, a közszlgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartzó közszlgálati tisztviselő, a közigazgatási szervnél fglalkztattt munkavállaló, a közpnti államigazgatási szervekről, valamint a Krmány tagjai és az államtitkárk jgállásáról szóló törvény hatálya alá tartzó szakmai vezető, a fegyveres szervek hivatáss állmányú tagjainak szlgálati visznyáról szóló törvény hatálya alá tartzó hivatáss állmány tagja, a Magyar Hnvédség hivatáss és szerződéses állmányú katnáinak jgállásáról szóló törvény hatálya alá tartzó hivatáss és szerződéses állmány tagja, a bírák jgállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartzó fglalkztattt, az igazságügyi alkalmazttak szlgálati jgvisznyáról szóló törvény hatálya alá tartzó alkalmaztt, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazttak jgállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény hatálya alá tartzó fglalkztattt, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 66/G. -a szerinti hivatáss nevelőszülő, a plgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkrmányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény hatálya alá tartzó főállású plgármester, az állam többségi beflyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jgvisznyban fglalkztattt személy. 2.Közszféra dlgzók támgatása: Amennyiben Ön közszférában dlgzó, és megfelel a feltételeknek, akkr gyűjtőszámlahiteléhez közszférában dlgzók kamattámgatását vissza nem térítendő támgatását veheti igénybe. 3. Közszférában dlgzók kamattámgatásának jellemzői: A devizakölcsönhöz kapcslódó gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatainak csökkentéséhez kapcslódó kamattámgatás futamideje: a kamattámgatás a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt jár. mértéke: ha közszférában dlgzó gyermeket nem nevel, akkr évente 3 százalékpnt, ha gyermeket nevel a közszférában dlgzó, akkr az előbbi pnt szerinti kamattámgatásn felül gyermekenként tvábbi 1 százalékpnt. A kamattámgatás mértéke nem haladhatja meg a gyűjtőszámlahitel aktuális ügyleti kamatának mértékét. A közszférában dlgzó támgattt egy gyűjtőszámlahitele ügyleti kamatainak csökkentéséhez veheti igénybe a kamattámgatást. A kamattámgatást ugyanazn lakóingatlanhz kapcslódó gyűjtőszámlahitelek vnatkzásában egy közszférában dlgzó igényelheti. 4. Közszférában dlgzók vissza nem térítendő támgatásának jellemzői: A meghatárztt feltételekkel a közszférában dlgzó vissza nem térítendő támgatást igényelhet. összege: február 1-je és a rögzített árflyam alkalmazási időszakának kezdete de legkésőbb a júliusában fizetendő törlesztőrészlet esedékessége közötti időszak alatti ténylegesen megfizetett törlesztőrészlete és a rögzített árflyam alapján fizetendő törlesztőrészlete közötti különbség. Az előtörlesztésként teljesített összeg nem vehető figyelembe. A vissza nem térítendő támgatás a rögzített árflyam alkalmazási időszakának kezdő időpntját megelőző napn fennálló devizakölcsön-tartzás összegéből kerül előtörlesztésre. Az így előtörlesztésként elszámlt összeg a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett, április 1. és április 30. között irányadó hivatals devizaárflyamk átlag alapján kerül devizában meghatárzásra. 5. A támgatásk igénylésének feltételei: Kamattámgatás és vissza nem térítendő támgatás esetében: A közszférában dlgzó a munkáltatói igazlás kiállításának időpntjában fennálló fglalkztatási jgvisznnyal rendelkezik, és nem áll felmentés, lemndás vagy felmndás hatálya alatt, A közszférában dlgzó az eredeti devizakölcsön és a gyűjtőszámlahitel adósa vagy adóstársa, A közszférában dlgzó a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpntjáig bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen lakik, A közszférában dlgzó a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban legalább 50 százaléks tulajdni hányaddal rendelkezik, saját maga és vele közös háztartásban élő közeli hzzátartzója lakóingatlanban december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpntjáig az előbbi pnt szerinti, devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlann kívül más lakás- vagy lakóingatlan-tulajdnnal nem rendelkezett, és az igénylő és adóstársa írásban hzzájárul ahhz, hgy természetes személyaznsító adatait, lakcímét és pstacímét, személyaznsító igazlványának, úti kmányának vagy kártyafrmátumú vezetői engedélyének számát, adóaznsító jelét, a támgatásra vnatkzó infrmációkat a támgatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a pénzügyi intézmény a kincstár részére átadja, és az adatait a munkáltatója kezelje. Támgatás akkr is igényelhető, ha az igénylőnek és vele közös háztartásban élő közeli hzzátartzójának 5/6

6 együttesen legfeljebb 50 százaléks tulajdni hányada van egy lyan lakóingatlanban, amely tulajdnközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdnukba a tulajdnukban lévő lakóingatlan lebntását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy a lakóingatlan több mint két éve öröklés vagy ajándékzás jgcímén hasznélvezettel terhelten került a tulajdnukba és a hasznélvező bent lakik. Vissza nem térítendő támgatás esetében tvábbi feltétel: a közszférában dlgzó a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkzáskról szóló évi CXII. törvény december 30-án hatálys 200/B. -a szerinti végtörlesztésre jgsult vlt, erre vnatkzóan december 30-ig írásbeli igénybejelentést tett, és ezen igényéről munkáltatóját is tájékztatta, és július 1- jéig gyűjtőszámlahitelre vnatkzó hitelkeret-szerződést köt. A közszférában dlgzók támgatására való jgsultság a kérelem benyújtásakr fennálló körülmények alapján kerül megállapításra. A közszférában dlgzók támgatása iránti kérelmet december 31-ig a gyűjtőszámlahitel iránti kérelemmel együtt nyújthatja be az ügyfél. 6. Az igénylő által benyújtandó dkumentumk: Teljes körűen kitöltött és aláírt közszférában dlgzók támgatása iránti igénylő lap és nyilatkzatk. A kapcslódó devizakölcsön kötelemben lévő minden igénylő/kötelezett személyi igazlványa; lakcímkártyája és adóigazlványa vagy külföldi államplgár esetén útlevél máslata. 30 napnál nem régebbi, hiteles teljes tulajdni lap. a gyermek születési anyakönyvi kivnata, elvált szülők esetén kiskrú gyermekeinek elhelyezésének a jgerős ítélet, az örökbefgadás esetén a gyámhatóság engedélyező határzata, gyámság esetén a gyámságt a gyámhatóság kirendelő határzata, a tvábbtanulás esetén az ktatási intézmény által kiállíttt igazlás, a megváltztt munkaképességű személlyé válás esetén az rvs szakértői szerv igazlása, a közszférában dlgzó fglalkztatási jgvisznyának fennállását igazló és annak tényét, hgy az igénylő nem áll felmentés, lemndás vagy felmndás hatálya alatt a munkáltatói jgkör gyakrlója által kiállíttt, a kamattámgatás iránti kérelem benyújtásának időpntjától számíttt 10 napnál nem régebbi, a munkáltató nevét, címét és adószámát is tartalmazó igazlás. Az igazlásnak tartalmaznia kell az előbbieken túl, hgy az ügyfél közszféra dlgzó esetén mely 1. pntbeli típusba tartzik. Vissza nem térítendő támgatás esetén a munkáltatói jgkör gyakrlója által kiállíttt igazlás arról, hgy a közszférában dlgzó végtörlesztési szándékáról a munkáltatóját tájékzatta. 7. Támgatásk visszavnása: Ha az igénylő a Takarékszövetkezetnek vagy az igazlást kibcsátónak valótlan adatt tartalmazó nyilatkzatt tett, és ez alapján juttt a támgatáshz (mentesített követelés rész, legmagasabb árflyamt meghaladó fizetési kötelezettség), a flyósíttt összeget az igénybevétel napjától felszámíttt, a Ptk (1) bekezdése szerint számíttt késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Takarékszövetkezeten keresztül visszafizetni. 8. Közszférában dlgzók kamattámgatásának megszűnése: Amennyiben a támgattt közszférában való fglalkztatási jgvisznya megszűnik, a jgviszny megszűnéséről szóló értesítésének a Takarékszövetkezet által történő kézhezvételét követő, gyűjtőszámlahitelre vnatkzó hitelkeret-szerződés szerinti első esedékesség napjától részére a kamattámgatás nem nyújtható. A közszférában dlgzó fglalkztatási jgvisznya megszűnését követően is jgsult a kamattámgatásra, amennyiben megváltztt munkaképességű személynek minősül és közszférában való fglalkztatási jgvisznya a megváltztt munkaképessége miatt szűnt meg, részére a társadalmbiztsítási szabályk alapján öregségi nyugdíjat állapítttak meg, vagy munkáltatója jgutód nélkül megszűnt. Ha a fglalkztatási jgviszny a közszférában dlgzó halála miatt szűnik meg, a kamattámgatásra az elhunyt közszférában dlgzó lyan örököse jgsult, aki a devizakölcsön fedezetéül szlgáló lakóingatlanát a pénzügyi lízingszerződés esetét kivéve megöröklő és a devizakölcsönért helytállni köteles. Az örökös az előbbi bekezdés szerinti ingatlann öröklés jgcímén szerzett tulajdnjgát és a kölcsön visszafizetésére vnatkzó kötelezettségét az ezen adatkat tartalmazó jgerős teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel (ide értve a rész-hagyatékátadó végzést, valamint a végzés kivnatát is), annak kézhezvételétől számíttt 8 napn belül a pénzügyi intézmény részére történő bejelentéssel igazlja. Amennyiben a közszférában dlgzó támgattt az eredeti devizakölcsön rögzített árflyamn való törlesztéséből eredő fizetési kötelezettségeinek 90 napt meghaladóan nem tesz eleget, ezt követően részére a kamattámgatás nem nyújtható ben igényelt gyűjtőszámlahitelhez közszférában dlgzók kamattámgatása: Amennyiben Ön közszféra dlgzó, akkr a közszférában dlgzók kamattámgatás feltételeinek megfelelése esetén a 2011-ben igényelt gyűjtőszámlahitel kamatának csökkentéséhez kamattámgatást igényelhet legkésőbb május 15. napjáig. A kamattámgatás igényléshez szükséges dkumentumk, illetve annak nyújtásának feltételei, és jellemzői megegyeznek az előbbiekben fglaltakkal. 6/6

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Előzetes ügyféltájékoztató

Előzetes ügyféltájékoztató Előzetes ügyféltájékoztató 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 1. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújtott, a PARTISCUM

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Állami Otthonvédelmi Program Gyűjtőszámla hitel

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Állami Otthonvédelmi Program Gyűjtőszámla hitel TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Állami Otthonvédelmi Program Gyűjtőszámla hitel 1). A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújtott, az Örkényi Takarékszövetkezet nevére szóló,

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve a Takarékszövetkezet az

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Tájékoztató a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek számára elérhető, jogszabály által biztosított Gyűjtőszámlahitel lehetőségről /Gyűjtőszámlahitel II. konstrukció/ A. Tájékoztató a Gyűjtőszámlahitel II

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújtott, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálogbank

Részletesebben

Termékismertető. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel

Termékismertető. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel Termékismertető 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: Magyarország területén lévő természetes személy részére nyújtott, OTP Lakáslízing Zrt.-vel deviza

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban olvashatják ismertetőnket a gyűjtőszámlahitelről.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban olvashatják ismertetőnket a gyűjtőszámlahitelről. Tájékoztató a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek számára elérhető, jogszabály által biztosított Gyűjtőszámlahitel lehetőségről /Gyűjtőszámlahitel III. konstrukció/ Tisztelt Ügyfeleink! A Bank annak érdekében,

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítési rendjéről szóló 2011.

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról. Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig

Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról. Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve az OTP Bank az ingatlan

Részletesebben

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel és a deviza alapú ingatlanlízinggel rendelkező

Részletesebben

VI/C Deviza alapú (forintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Lista

VI/C Deviza alapú (forintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Lista VI/C Deviza alapú (frintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vnatkzó Kndíciós Lista Érvényben: 2017. április 1-től visszavnásig A jelen lakssági Kndíciós Lista elválaszthatatlan

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére

Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére Hasznos információk ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő lízingdíjfizetésről és a gyűjtőszámla hitelről

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Gazdasági társaságk és egyéni vállalkzásk részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt.

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 1/2010.03.23 Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps,

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő: Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön

Részletesebben

Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére

Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére Hasznos információk ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő lízingdíjfizetésről és a gyűjtőszámla hitelről

Részletesebben

T/5842. számú. törvényjavaslat

T/5842. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5842. számú törvényjavaslat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatálys: 2015.01.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes devizabelföldi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

1. Pontosan mit jelent a gyűjtőszámlahitel?

1. Pontosan mit jelent a gyűjtőszámlahitel? Tájékoztató ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos információk ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztésről és a gyűjtőszámla hitelről 2013. november 1. Pontosan mit

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai Az igénylés típusa Igényelt hitelkeret összege Első igénylés HUF Hitelkeret devizae EUR HUF-nak megfelelő EUR A fizetési kötelezettségek teljesítésére választtt nap MKB 1X1

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

Ügyféltájékoztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön

Ügyféltájékoztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön Ügyféltájékztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. H-1537 Pf. 394. SWIFT: CIBHHUHB Nyilvántartó cégbíróság: Fővársi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakssági hiteltermékek 1 / 22 Tartalmjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Flyószámlahitel... 3 MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Magánszemélyek részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt. a gépjármű-vásárlási és

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Hatályos 2011.09.07-től

Tisztelt Ügyfelünk! Hatályos 2011.09.07-től Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

Hatályos 2014.02.27-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2014.02.27-től a hivatalosan közzétett változtatásig Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2014.02.27-től

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2012. április 12-étől a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről Hatálys 2015.02.01-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújttt szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzálghitelekről készült a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékszövetkezet, figyelemmel a Magatartási Kódexben vállalt kötelezettségeire,

Részletesebben

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ. a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ. a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról 2014. március 1-én hatályba lépett az 57/2012. (III.30.) Kormány rendelet módosítása a devizakölcsönök

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Pstacím: 1385 Budapest, Pf. 846 ffice@ersteny p.hu Telef n: (+36 1) 411 3200 Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Szlgáltatási és Elszámlási Szabályzat Jelen szabályzat hatályba lépésének napja: 2015. któber

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Telefonos elérhetőségem: Ügyfélszám Hitelszám Hitel típusa, célja Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 16-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató. Gyűjtőszámlahitelre (GYSZH) vonatkozóan /magánszemélyek részére/

Kondíciós lista és Terméktájékoztató. Gyűjtőszámlahitelre (GYSZH) vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Kondíciós lista és Terméktájékoztató Gyűjtőszámlahitelre (GYSZH) vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. Kamatok, díjak, költségek Éves ügyleti kamat (változó) (referencia kamat + kamatfelár): 1 Futamidő:

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram

Növekedési Hitelprogram Növekedési Hitelprgram A DUNA TAKARÉK BANK Zrt-nél is igénybe vehető a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által létrehztt Növekedési Hitelprgram (NHP) knstrukció. A Magyar Nemzeti Bank 2013. június elején indíttta

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám:897565 amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA A hirdetmény kiegészítés visszavonásig érvényes Az UniCredit Bank Zrt. a fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződések kapcsán az alábbi lehetőségeket

Részletesebben