Termékismertető. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Termékismertető. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel"

Átírás

1 Termékismertető 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: Magyarország területén lévő természetes személy részére nyújtott, OTP Lakáslízing Zrt.-vel deviza alapú lízingszerződést kötött, CHF, JPY, EUR alapú, forintban fizetett lakás- és szabad felhasználású lízing lízingdíján jelentkező jelentős árfolyamingadozási hatás átmeneti tompítása, és ezzel a lakáslízing szerződéssel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele egy átmeneti időszakra vonatkozóan. 3. A hitel jellemzői: A hitel futamideje: gyűjtőszámlahitel szerződéskötésekor megegyezik a kapcsolódó lízingszerződés hátralévő futamidejével. A futamidő a rögzített árfolyam alkalmazási időszak lejártát követően a törlesztő részlet nagyságától függően meghosszabbodhat. Rögzített árfolyam alkalmazási időszak: 60 hónapig vagy amennyiben az korábbi időpontra esik a lízingszerződés végső lejáratának időpontjáig, de legkésőbb június 30. napját megelőző utolsó lízingdíjfizetés esedékességének napjáig tart. Rögzített árfolyam: azon árfolyam, amelyen a lízingszerződés szerinti aktuális, devizában meghatározott lízingdíj átváltásra kerül forintra, és ezen forintösszeg kerül megfizetésre az ügyfél által o svájci frank esetén a 180 HUF/CHF, o euró esetén a 250 HUF/EUR, o japán jen esetén a 2,50 HUF/JPY Mentesített követelésrész: A lízingszerződés szerinti aktuális, devizában meghatározott lízingdíjból az ügyleti kamatra eső beszedéskori aktuális és rögzített árfolyam közti árfolyamkülönbség, melyet az ügyfélnek nem kell megfizetnie. Legmagasabb árfolyam: azon árfolyam, amely felett a lízingszerződés szerint aktuális, devizában meghatározott teljes lízingdíjra eső beszedéskori aktuális és legmagasabb árfolyam közti árfolyamkülönbség, melyet az ügyfélnek nem kell megfizetnie. o svájci frank esetén a 270 HUF/CHF, o euró esetén a 340 HUF/EUR, o japán jen esetén a 3,30 HUF/JPY A hitel devizaneme: A hitel forintban kerül nyújtásra. Összege: a hitel összegét a következők alkotják o gyűjtőszámlahitel első folyósításakor a lízing 90 napot meg nem haladó hátraléka, amely a Lízingcég által alkalmazott aktuális árfolyamon kerül átvezetésre. o a rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt amennyiben az aktuális árfolyam magasabb, mint a rögzített árfolyam, de kisebb, mint a legmagasabb árfolyam, az aktuális és a rögzített árfolyam különbözetével számolt, a lízingdíj tőkérészére és késedelmi kamat összegére eső összege kerül átvezetésre a gyűjtőszámlahitelre. Amennyiben az aktuális árfolyam magasabb, mint a legmagasabb árfolyam, akkor a legmagasabb és a rögzített árfolyam különbözetével számolt, a lízingdíj tőkérészére és késedelmi kamat összegére eső összege. Amennyiben az aktuális árfolyam a rögzített árfolyamnál alacsonyabb, az ügyfél továbbra is a rögzített árfolyamon fizet, és az így keletkezett árfolyamnyereség a gyűjtőszámlahitel egyenlegét csökkenti, amíg a gyűjtőszámlahitel tőke és kamattartozása teljes kiegyenlítésére sor nem kerül. Ezt követően a rögzítettnél alacsonyabb aktuális árfolyammal számolt lízingdíjat kell megfizetni. Ha az árfolyam újra a rögzített érték felett lesz, akkor az előbbiek szerinti különbözet újra a gyűjtőszámlahitel egyenlegét növeli. o rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt az aktuális tőkeegyenlegre eső, háromhavonta tőkésített ügyleti kamat. Hiteldíj: Csak ügyleti kamat kerül felszámításra. 3 havi kamatperiódusú változó kamat, amelynek mértéke o a rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt a kamatperiódus kezdő időpontjával érintett hónap 01. napján érvényes 3 havi BUBOR, amely háromhavonta tőkésítésre kerül, o a rögzített árfolyam alkalmazási időszakot követően 3 havi BUBOR+ kamatfelár (a 3 havi BUBOR 3 havonta, a lízingszerződés kamatperiódusával megegyező napon - amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt követő napon - kerül meghatározásra), amelyet havonta törleszteni kell. A kamatfelár mértékét, amely a kapcsolódó lízingszerződés céljával azonos célra nyújtott forint alapú lízingre meghatározott piaci kamat mértékével egyezik meg, a Lízingbeadó a mindenkor hatályos Hirdetményében teszi közzé. 4. A hitel igénylésének általános feltételei: A hitelt az a devizabelföldi természetes személy igényelheti, aki a gyűjtőszámlahitel engedélyezésig az alábbi feltételeket teljesíti o CHF, EUR vagy JPY alapú, lakóingatlan vonatkozásában deviza alapú lakáslízing szerződéssel rendelkezik és az alapján forintban fizet lízingdíjat, és o o a lízingbevevő magánszemély, és a lízingügylet folyósításkor alkalmazott árfolyamon számított forint összege nem haladta meg a bruttó 20 millió forintot, és 1.oldal

2 o a lízingtárgy tulajdoni lapja rendezett, nincs rajta végrehajtás és/vagy nem szerepel rajta elintézetlen széljegy, és o a lízingszerződésen nem lehet folyamatban szerződésmódosítás, és o a kapcsolódó lízingügylet nem állhat fizetéskönnyítő program alatt, azaz: nem lehet a lízingügylethez kapcsolódóan élő áthidaló hitel; nem lehet folyamatban olyan le nem járt Adósvédelmi eszköz, amely keretében a lízingdíj átmenetileg csökkentésre kerül, vagy a hitelt igénylő vállalja annak megszüntetését folyósításig; illetve az ilyen programban való részvételt legkésőbb a rögzített árfolyam alkalmazási időszak kezdő időpontjára megszüntetik, és o a fedezet lakóingatlan, és o a pénzügyi lízingszerződésre vonatkozó szerződést a felek december 15. napja előtt kötötték. valamint a gyűjtőszámlahitel első folyósításáig a rögzített árfolyam alkalmazási időszak kezdetéig az alábbi feltételt teljesíti o az ügyfél lízingügylete nem áll késedelemben, vagy 90 napnál nem hosszabb késedelme áll fenn. A 90 napot meghaladó késedelemmel rendelkező adósok, amennyiben a 90 napon túli hátralékot egy összegben befizetik, és ezáltal a hátralékot 90 nap alá csökkentik a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka indulásáig, akkor részükre a folyósítás elindul. Gyűjtőszámlahitel iránti hitelkérelmet december 31-ig nyújthatja be az ügyfél a következő ütemezéssel: o április 01-től kezdődően csak a közszférában dolgozók nyújthatják be kérelmüket o június 01-től az előbbin túl azok is, akiknek a deviza alapú lízingügylete lakáscélú o szeptember 01-től az előbbieken túl a szabad felhasználású lízingügyleteknél is benyújtható kérelem. 5. A hitelt igénylő által benyújtandó dokumentumok:_ Teljes körűen kitöltött és aláírt gyűjtőszámlahitel igénylő lap és nyilatkozatok. A kapcsolódó lízingügylet kötelemben lévő minden igénylő/kötelezett személyi igazolványa; lakcímkártyája és adóigazolványa vagy külföldi állampolgár esetén útlevél másolata. A kapcsolódó lízingügylet tárgyát képező ingatlan biztosítási kötvénye, valamint azon az OTP Lakáslízing Zrt. kedvezményezetti joga előjegyzésének- és a díjfizetésnek az igazolása. 6. A hitel biztosítéka: A hitel biztosítékául kapcsolódó lízingügylet szerinti lízingtárgyon az OTP Lakáslízing Zrt. javára bejegyzett 1/1 arányú tulajdonjog szolgál. 7. Szerződéskötés: A gyűjtőszámlahitel szerződés megkötésére előírt feltételek teljesítésére a kérelem engedélyezését követő 60 napon belül van lehetőség, ellenkező esetben a kérelem hatályát veszti. A feltételek teljesítése esetén gyűjtőszámlahitel szerződés megkötésére kerül sor, melyet egyoldalú tartozáselismerő okiratba kell foglalni. A közjegyző által az okiratba foglalásért felszámított díj az OTP Lakáslízing Zrt.-t terheli. 8. Folyósítás: A folyósítás a gyűjtőszámlahitel szerződés alapján tett egyoldalú tartozáselismerő okirat 2 példányának, és annak készítéséről az OTP Lakáslízing Zrt. nevére kiállított közjegyzői számla benyújtását követő, a kapcsolódó lízingügylet szerint soron következő 2. lízingdíj fizetésének esedékességekor indul. Az okiratot a szerződéskötést követő 60 napon belül kell benyújtani a bankfiókban, ellenkező esetben a gyűjtőszámlahitel szerződésben foglaltak szerint a gyűjtőszámlahitel szerződés érvényét veszti. Amennyiben a folyósításkor a kapcsolódó lízingügylet vonatkozásában 90 napot meghaladó hátraléka áll fenn, vagy a lízingügylete devizában kerül törlesztésre, akkor a folyósítás nem indul el, a gyűjtőszámlahitel szerződés érvényét veszti. Amennyiben a gyűjtőszámlahitel szerződés szerinti kölcsön első folyósításakor a kapcsolódó lízingügylet vonatkozásában 90 napot meg nem haladó hátraléka van, az a Lízingcég által alkalmazott aktuális árfolyamon kerül kiegyenlítésre a gyűjtőszámlahitel terhére. A rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt amennyiben az aktuális árfolyam magasabb, mint a rögzített árfolyam, de kisebb, mint a legmagasabb árfolyam, az aktuális és a rögzített árfolyam különbözetével számolt, a lízingdíj tőkerészére (azzal a kiegészítéssel, hogy nyílvégű lízingszerződésnél az áfát az aktuális OTP Bank által közzétett, OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetménye szerinti - árfolyamon számított tőkerészre kell számítani) és késedelmi kamat összegére eső összege kerül átvezetésre a gyűjtőszámlahitelre. Amennyiben az aktuális árfolyam magasabb, mint a legmagasabb árfolyam, akkor a legmagasabb és a rögzített árfolyam különbözetével számolt, a lízingdíj tőkerészére és késedelmi kamat összegére eső összege. Amennyiben az aktuális árfolyam a rögzített árfolyamnál alacsonyabb, az ügyfél továbbra is a rögzített árfolyamon fizet, és az így keletkezett árfolyamnyereség a gyűjtőszámlahitel egyenlegét csökkenti, amíg a gyűjtőszámlahitel tőke és kamattartozása teljes kiegyenlítésére nem kerül sor. Ezt követően a rögzítettnél alacsonyabb aktuális árfolyammal számolt lízingdíjat kell megfizetni. Ha az árfolyam újra a rögzített érték felett lesz, akkor az előbbiek szerinti különbözet újra a gyűjtőszámlahitel egyenlegét növeli. Amennyiben az aktuális árfolyam magasabb, mint a rögzített árfolyam, de kisebb, mint a legmagasabb árfolyam, akkor a lízingügylet szerinti ügyleti kamatra eső árfolyamkülönbözetét a Lízingcég és Magyar Állam fizeti meg az ügyfél helyett (mentesített követelésrész). Amennyiben az aktuális árfolyam magasabb, mint a legmagasabb árfolyam, akkor a lízingügylet szerinti teljes lízingdíjnak az aktuális és legmagasabb árfolyam közti árfolyamkülönbségét a Magyar Állam, míg a lízingügylet szerinti ügyleti kamatra eső, a legmagasabb és rögzített árfolyam közti árfolyamkülönbözetét a Lízingcég és Magyar Állam fizeti meg az ügyfél helyett (mentesített követelésrész). 9.Törlesztés: Gyűjtőszámlahitel: 2.oldal

3 Rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt a gyűjtőszámlahitelnek törlesztési kötelezettsége nincs, az ügyleti kamat háromhavonta, illetve a rögzített árfolyam alkalmazási időszak lejáratakor tőkésítésre kerül. A rögzített árfolyam alkalmazási időszakának lejártát követően a fennálló tartozás és a rögzített árfolyam alkalmazási időszak végén meghatározott hátralévő futamidő alapján kerül meghatározásra a törlesztőrészlet, amelyet havonta kell megfizetni. A törlesztő részlet megállapításakor figyelembevételre kerülnek a 163/2011. (VIII. 22.) Kormányrendeletben foglaltak, miszerint a törlesztő részlet nem haladhatja meg a hiteladós által a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatti utolsó forintban megfizetett lízingdíj összegének 15%-át. A törlesztési kötelezettség minden hónap 5-én 0. óra 00. percétől esedékes. (amennyiben ez az időpont nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon). Kapcsolódó lízingügylet: Havonta az aktuális, devizában meghatározott lízingdíj rögzített árfolyammal átváltott forint összegét kell megfizetnie a rögzített árfolyam időszaka alatt. A rögzített árfolyam alkalmazási időszaka lejártát követően a lízingügyletnél új lízingdíj kerül meghatározásra az aktuális feltételek alapján. Világlízingek esetén a rögzített árfolyam alkalmazási időszakában devizanemváltás nem lehetséges. Amennyiben az esedékes lízingdíj vagy hátralék az OTP Lakáslízing Zrt. számlájára egyedi átutalással (pl. elektronikus banki átutalás) történik, akkor az utalás összege az aktuális árfolyamon kerül elszámolásra, ezért fontos, hogy a lízingdíj megfizetéséhez a megfelelő összeg az esedékességi nap 0. óra 00. percétől a bankszámlán álljon rendelkezése, vagy arra kerüljön befizetésre/átutalásra. 10. Kamat: Az ügyleti kamat o a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt a kamatperiódus kezdő időpontjával érintett hónap 01. napján érvényes 3 havi BUBOR, amely háromhavonta tőkésítésre kerül, o a rögzített árfolyam alkalmazási időszakát követően 3 havi BUBOR+ kamatfelár (a 3 havi BUBOR 3 havonta, kamatperiódus váltást megelőző hó utolsó munkanapját megelőző második napján kerül meghatározásra), amelyet havonta törleszteni kell. A kamatfelár mértékét, amely a kapcsolódó lízingügylet céljával azonos célra nyújtott forint alapú lízingre meghatározott piaci kamat kamatfelár mértékével egyezik meg, a Hitelező a mindenkor hatályos Hirdetményében teszi közzé. A Hitelező az Üzletszabályzatban részletezett okok bekövetkezése esetén jogosult a gyűjtőszámlahitel szerződés ügyleti kamatát egyoldalúan megváltoztatni. A referenciakamat-változás a hatálybalépését (minden kamatperiódus első hónapjának 5-e) követő soron következő esedékességtől érvényesül a törlesztő részletben. 11.Előtörlesztés: Gyűjtőszámlahitel: Gyűjtőszámlahitelre előtörlesztés nem teljesíthető, amíg a lízingügylet vonatkozásában tartozás állt fenn. Gyűjtőszámlahitel végtörlesztése csak a kapcsolódó lízingügylet végtörlesztésével egyidejűleg tehető meg. Az ügyfélnek a végtörlesztési szándékát a Lízingcég felé írásban jeleznie kell. Kapcsolódó lízingügylet: Az ügyfélnek elő- és végtörlesztési szándékát a Lízingcég felé írásban jeleznie kell. A lízingügylet szerinti lízingdíjon felüli, nem szerződésszerű részleges vagy teljes előtörlesztés aktuális banki árfolyamon kerül elszámolásra a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt. Azaz a rögzített árfolyam az elő- és végtörlesztésre nem vonatkozik. Elő- és végtörlesztéskor a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott szerződésmódosítási-, illetve átütemezési díj kerül felszámításra. Azon esetekben ahol a díj nem kerül felszámításra és figyelembe kell venni a fennálló tartozás összegét, ott a lízingügylet és a gyűjtőszámlahitel együttes összege kerül figyelembevételre. A díjak mértékét a Lízingcég jogosult megváltoztatni. A további részletes információkat a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. 12. Monitoring, felmondás: Az ügyfél a jelenlegi bírálati szabályok alapján a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt újabb lízinget nem igényelhet. A rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt az ügyfél Adósvédelmi fizetéskönnyítő eszközt az adott lízingügyleten nem vehet igénybe, teljes futamidő alatt szerződésmódosítást nem hajthat végre. A rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt a gyűjtőszámlahitel ügyfél által nem szüntethető meg/függeszthető fel, kivéve o ha a gyűjtőszámlahitel és a kapcsolódó lízingszerződés együttesen végtörlesztésre kerül. o hiteladós a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt jogosult a kezdő időponttól számított 36. hónapot követően, de legkésőbb a záró időpontot megelőző 2. lízingdíj fizetés esedékességig egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését a Lízingcégnél kezdeményezni. Ilyen kezdeményezés esetén a kérelem kézhezvételét követő 30 nap utáni első esedékességtől a rögzített árfolyam alkalmazása megszüntetésre kerül, és amennyiben tartozás áll fenn a gyűjtőszámlahitelen, azt törleszteni kell a 9. pontban foglaltak szerint. Gyűjtőszámlahitel késedelmes törlesztése esetén késedelmi kamat kerül felszámításra. Ha o a rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt a kapcsolódó lízingügyleten adódó, o a rögzített árfolyam alkalmazási időszakot követően a kapcsolódó lízingügyleten, gyűjtőszámlahitelen adódó 90 napot meghaladó késedelembe esés áll fenn, akkor mind a lízingügyleten, mind a gyűjtőszámlahitel felmondásra kerül. Amennyiben a fedezetül szolgáló ingatlanon harmadik személy általi végrehajtás indul el, akkor mind a lízingügylet, mind a gyűjtőszámlahitel felmondásra kerül. A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésben meghatározott súlyos szerződésszegés esetén a Lízingcéget megillető felmondási jog a lízingszerződés Lízingcég általi felmondását is megalapozza. A felmondással kapcsolatos költségek az ügyfelet terhelik. Ha a készfizető kezesség beváltása, vagy a tartozás behajtása során megállapítást nyer, hogy a háztartás bármely tagja a 3.oldal

4 gyűjtőszámlahitel igénylése során hamisított, valótlan tartalmú iratokkal, nyilatkozatokkal megtévesztette a Lízingcéget, az ügyfeleknek a kezesség beváltásakor kifizetett összeg 150 %-át kell megfizetnie. Ha az igénylő a Lízingcégnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott a támogatáshoz (mentesített követelés rész, legmagasabb árfolyamot meghaladó fizetési kötelezettség), a folyósított összeget az igénybevétel napjától felszámított, a Ptk (1) bekezdése szerint számított késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Lízingcégen keresztül visszafizetni. 13. A hitelkérelem benyújtása: A hitelkérelmet és mellékleteit a hiteligénylő lakóhelye szerint illetékes OTP Bank Nyrt. ingatlanhitelezési tevékenységet ellátó fiókjához kell benyújtani. A befogadási feltételekről, a kérelemhez szükséges dokumentumokról a jelen tájékoztatóból, illetve az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban érdeklődhet. 14. További tájékoztatás: A tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek és nem teljes körű, az egyes feltételek a bírálat eredményétől függően változhatnak. Kérjük, a részletekről tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban vagy honlapunkon (www.otplakaslizing.hu) közzétett Üzletszabályzatokból és Hirdetményből. E konstrukcióval kapcsolatos további tájékoztató és internetes árfolyamrögzítő kalkulátor a PSZÁF honlapján címen érhető el. Amennyiben Ön nem kívánja igénybe venni a gyűjtőszámlahitelt, vagy nem felel meg a szerződéskötési/folyósítási feltételeknek, de törlesztési nehézségei vannak, akkor Adósvédelmi Programunk keretében személyre szabott megoldást biztosítunk Önnek havi törlesztési terhei mérséklésére. A kölcsönügylet vonatkozásában az OTP Bank Nyrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján az OTP Lakáslízing Zrt. kiemelt függő közvetítőjének minősül. 15. A gyűjtőszámlahitel igénybevétele Miben jelent segítséget? Hosszú távon, a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt előre láthatóvá, kiszámíthatóvá válik a havi törlesztési kötelezettség. A rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt, amennyiben az aktuális árfolyam magasabb, mint a rögzített árfolyam, az aktuális és a rögzített árfolyam különbözetével számolt lízindíj tőkérésze és késedelmi kamat összege egy kedvező (3 havi BUBOR) kamatozású forint alapú hitelszámlán gyűlik össze. A lízingdíj ügyleti kamatára eső árfolyamkülönbözetét nem kell megfizetni, amennyiben az aktuális árfolyam magasabb, mint a rögzített árfolyam. Amennyiben az aktuális árfolyam a rögzített árfolyamnál tartósan alacsonyabb, az ügyfél továbbra is a rögzített árfolyamon fizet, és az így keletkezett árfolyamnyereség a gyűjtőszámlahitel egyenlegét csökkenti, amíg a gyűjtőszámlahitel tőke és kamattartozása teljes kiegyenlítésére nem kerül sor. Ezt követően a rögzítettnél alacsonyabb aktuális árfolyammal számolt lízingdíjat kell megfizetni. Amennyiben a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának indulásakor a lízingügylet vonatkozásában 90 napon belüli hátraléka van, akkor az a gyűjtőszámlahitel terhére kerül kiegyenlítésre. A gyűjtőszámlahitel forintban kerül nyújtásra, így annak nincs árfolyamkockázata. Mit érdemes megfontolni? A rögzített árfolyam alkalmazás időszak lejártát követően az aktuális piaci árfolyam lesz a mérvadó, azaz a lízingdíjat a korábbi feltételek szerint kell tovább fizetni. Az árfolyamrögzítés időszaka alatt felhalmozódott különbözet lényegében további hitelfelvételt jelent, amelyet kamatokkal együtt, havi részletekben, a lízingdíj fizetése mellett kell teljesíteni. Így az együttes fizetési kötelezettség meghaladhatja a jelenlegi szintet is. A rögzített árfolyam alkalmazás időszak lejártát követően a gyűjtőszámlahitelnek a kamata piaci kamatozásúvá válik, mértéke megegyezik majd a Lízingcég által nyújtott, a devizaalapú lízinggel azonos célú forint alapú lízing kamatával (3 havi BUBOR+kamatfelár). A gyűjtőszámlahitel forintban kerül nyilvántartásra és forintban fizeti vissza az ügyfél, így árfolyamkockázat nincs, viszont kamatkockázata van, hiszen egy referencia kamathoz (3 havi BUBOR) kötött kamatozású hitelről van szó, amely kamatperiódusonként követi a referencia kamat változását. Jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján nincs lehetőség a szerződésmódosításra a gyűjtőszámlahitel igénybevételét követően (későbbiekben ez előnyösen változhat). A rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt az ügyfél további Adósvédelmi fizetéskönnyítő eszközt az adott lízingügyleten nem vehet igénybe, így amennyiben a lízingügyletét még a rögzített árfolyamon sem tudja fizetni, annak felmondása is bekövetkezhet, illetve elindulhat a behajtási folyamat. A gyűjtőszámlahitel vagy a lízingügylet önmagában nem végtörleszthető, azok csak együttesen fizethetők vissza a lejárat előtt. 4.oldal

5 Közszférában dolgozók támogatása a Gyűjtőszámlahitelhez 1. Közszférában dolgozó: o a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott, o a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselő, o a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, o a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szakmai vezető, o a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagja, o a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állomány tagja, o a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott, o az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmazott, o a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott, o a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 66/G. -a szerinti hivatásos nevelőszülő, o a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény hatálya alá tartozó főállású polgármester, o az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy. 2. Közszféra dolgozók támogatása: Amennyiben Ön közszférában dolgozó, és megfelel a feltételeknek, akkor gyűjtőszámlahiteléhez közszférában dolgozók kamattámogatását vissza nem térítendő támogatását veheti igénybe. 3. Közszférában dolgozók kamattámogatásának jellemzői: A deviza alapú lízingszerződéshez kapcsolódó gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatainak csökkentéséhez kapcsolódó kamattámogatás. futamideje: a kamattámogatás a rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt jár. mértéke: o ha közszférában dolgozó gyermeket nem nevel, akkor évente 3 százalékpont, o ha a közszférában dolgozó gyermek nevel, akkor az előbbi pont szerinti kamattámogatáson felül gyermekenként további 1 százalékpont. o A kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a gyűjtőszámlahitel aktuális ügyleti kamatának mértékét. A közszférában dolgozó támogatott egy gyűjtőszámlahitele ügyleti kamatainak megfizetéséhez veheti igénybe a kamattámogatást. A kamattámogatást ugyanazon lakóingatlanhoz kapcsolódó gyűjtőszámlahitelek vonatkozásában egy közszférában dolgozó igényelheti. 4. Közszférában dolgozók vissza nem térítendő támogatásának jellemzői: A meghatározott feltételekkel a közszférában dolgozó vissza nem térítendő támogatást igényelhet. összege: február 1-je és a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdete de legkésőbb a 2012 júliusában fizetendő lízingdíj esedékessége közötti időszak alatti ténylegesen megfizetett lízingdíj és a rögzített árfolyam alapján fizetendő lízingdíj közötti különbség. Az előtörlesztésként teljesített összeg nem vehető figyelembe. A vissza nem térítendő támogatás a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontját megelőző napon fennálló lízingtartozás összegéből kerül előtörlesztésre. Az így előtörlesztésként elszámolt összeg a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett, április 1. és április 30. között irányadó hivatalos devizaárfolyamok átlaga alapján kerül devizában meghatározásra. 5. A támogatások igénylésének feltételei: Kamattámogatás és vissza nem térítendő támogatás esetében: o A közszférában dolgozó a munkáltatói igazolás kiállításának időpontjában fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, és nem áll felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt, o A közszférában dolgozó az eredeti lízingszerződés lízingbevevője vagy adóstársa és a gyűjtőszámlahitel adósa vagy adóstársa, o A közszférában dolgozó a lízingtárgyban (lakóingatlan) december 1-jén és azt követően a kérelem benyújtásának időpontjáig bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen lakik, o saját maga és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója lakóingatlanban december 1-jén és azt követően a kérelem benyújtásának időpontjáig lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezett, és o az igénylő és adóstársa írásban hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának, úti okmányának vagy kártyaformátumú vezetői engedélyének számát, adóazonosító jelét, a támogatásra vonatkozó információkat, a támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a pénzügyi intézmény a kincstár részére átadja, és adatait a munkáltatója kezelje o támogatás akkor is igényelhető, ha az igénylőnek és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának. o együttesen legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányada van egy olyan lakóingatlanban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba 5.oldal

6 o a tulajdonukban lévő lakóingatlan lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy o a lakóingatlan több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba és a haszonélvező bent lakik. Vissza nem térítendő támogatás esetében további feltétel: o a közszférában dolgozó a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény december 30- án hatályos 200/B. -a szerinti végtörlesztésre jogosult volt, erre vonatkozóan december 30-ig írásbeli igénybejelentést tett, és o ezen igényéről munkáltatóját is tájékoztatta, és o július 1- jéig gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést köt. A közszférában dolgozók támogatására való jogosultság a kérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján kerül megállapításra. A közszférában dolgozók támogatása iránti kérelmet december 31-ig a gyűjtőszámlahitel iránti kérelemmel együtt nyújthatja be az ügyfél. 6. Az igénylő által benyújtandó dokumentumok: Teljes körűen kitöltött és aláírt közszférában dolgozók támogatása iránti igénylő lap és nyilatkozatok. A kapcsolódó lízingügylet kötelemben lévő minden igénylő/kötelezett személyi igazolványa; lakcímkártyája és adóigazolványa vagy külföldi állampolgár esetén útlevél másolata. A gyermek születését anyakönyvi kivonata, elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezésének a jogerős ítélet, az örökbefogadás esetén a gyámhatóság engedélyező határozata, gyámság esetén a gyámságot a gyámhatóság kirendelő határozata. Továbbtanulás esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, megváltozott munkaképességű személlyé válás esetén az orvos szakértői szerv igazolása. A közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonyának fennállását igazoló és annak tényét, hogy az igénylő nem áll felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított, a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított, 10 napnál nem régebbi, a munkáltató nevét, címét és adószámát is tartalmazó igazolás. Az igazolásnak tartalmaznia kell az előbbieken túl, hogy az ügyfél közszféra dolgozó esetén mely 1. pont szerinti típusba tartozik. Vissza nem térítendő támogatás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított igazolás arról, hogy a közszférában dolgozó végtörlesztési szándékáról a munkáltatóját tájékozatta. 7. Támogatások visszavonása: Ha az igénylő a Lízingcégnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott a támogatáshoz (mentesített követelés rész, legmagasabb árfolyamot meghaladó fizetési kötelezettség), a folyósított összeget az igénybevétel napjától felszámított, a Ptk (1) bekezdése szerint számított késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Lízingcégen keresztül visszafizetni. 8. Közszférában dolgozók kamattámogatásának megszűnése: Amennyiben a támogatott közszférában való foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, a jogviszony megszűnéséről szóló értesítésnek a Lízingcég által történő kézhezvételét követő, gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelszerződés szerinti első esedékesség napjától részére a kamattámogatás nem nyújtható. A közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követően is jogosult a kamattámogatásra, amennyiben megváltozott munkaképességű személynek minősül és közszférában való foglalkoztatási jogviszonya a megváltozott munkaképessége miatt szűnt meg, részére a társadalombiztosítási szabályok alapján öregségi nyugdíjat állapítottak meg, vagy munkáltatója jogutód nélkül megszűnt. Ha a foglalkoztatási jogviszony a közszférában dolgozó halála miatt szűnik meg, a kamattámogatásra az elhunyt közszférában dolgozó olyan örököse vagy örökösei jogosultak, aki(k) a lízingdíj tartozásért helytállni köteles(ek). Az örökös az előbbi bekezdés szerinti kötelezettségét az ezen adatokat tartalmazó jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel (ide értve a rész-hagyatékátadó végzést, valamint a végzés kivonatát is), annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a pénzügyi intézmény részére történő bejelentéssel igazolja. Amennyiben a közszférában dolgozó támogatott az eredeti lízingügylet szerinti lízingdíj rögzített árfolyamon való fizetési kötelezettségének 90 napot meghaladóan nem tesz eleget, ezt követően részére a kamattámogatás nem nyújtható. 6.oldal

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Előzetes ügyféltájékoztató

Előzetes ügyféltájékoztató Előzetes ügyféltájékoztató 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 1. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújtott, a PARTISCUM

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Állami Otthonvédelmi Program Gyűjtőszámla hitel

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Állami Otthonvédelmi Program Gyűjtőszámla hitel TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Állami Otthonvédelmi Program Gyűjtőszámla hitel 1). A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújtott, az Örkényi Takarékszövetkezet nevére szóló,

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújtott, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálogbank

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítési rendjéről szóló 2011.

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Tájékoztató a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek számára elérhető, jogszabály által biztosított Gyűjtőszámlahitel lehetőségről /Gyűjtőszámlahitel II. konstrukció/ A. Tájékoztató a Gyűjtőszámlahitel II

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve az OTP Bank az ingatlan

Részletesebben

Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére

Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére Hasznos információk ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő lízingdíjfizetésről és a gyűjtőszámla hitelről

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban olvashatják ismertetőnket a gyűjtőszámlahitelről.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban olvashatják ismertetőnket a gyűjtőszámlahitelről. Tájékoztató a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek számára elérhető, jogszabály által biztosított Gyűjtőszámlahitel lehetőségről /Gyűjtőszámlahitel III. konstrukció/ Tisztelt Ügyfeleink! A Bank annak érdekében,

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról. Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig

Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról. Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA

Részletesebben

Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére

Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére Hasznos információk ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő lízingdíjfizetésről és a gyűjtőszámla hitelről

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve a Takarékszövetkezet az

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel

Részletesebben

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel és a deviza alapú ingatlanlízinggel rendelkező

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

1. Pontosan mit jelent a gyűjtőszámlahitel?

1. Pontosan mit jelent a gyűjtőszámlahitel? Tájékoztató ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos információk ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztésről és a gyűjtőszámla hitelről 2013. november 1. Pontosan mit

Részletesebben

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ. a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ. a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról 2014. március 1-én hatályba lépett az 57/2012. (III.30.) Kormány rendelet módosítása a devizakölcsönök

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

T/5842. számú. törvényjavaslat

T/5842. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5842. számú törvényjavaslat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Telefonos elérhetőségem: Ügyfélszám Hitelszám Hitel típusa, célja Hitel

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Hatályos 2011.09.07-től

Tisztelt Ügyfelünk! Hatályos 2011.09.07-től Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2016.09.01-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2017.01.01-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

2014. december 6. napjáig az alábbi szabályok szerint élhettek Ügyfeleink az árfolyamgát lehetőségével.*

2014. december 6. napjáig az alábbi szabályok szerint élhettek Ügyfeleink az árfolyamgát lehetőségével.* ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban összefoglaltuk a jelzáloghitellel rendelkező Ügyfeleink részére a bankunknál igényelhető fizetéskönnyítési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hatályos 2014.02.27-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2014.02.27-től a hivatalosan közzétett változtatásig Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2014.02.27-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2012. április 12-étől a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám:897565 amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: DECEMBER 17-től)

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: DECEMBER 17-től) 3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: 2016. DECEMBER 17-től) 2016. december 17. napjától befogadott hitelkérelmek Megnevezés EBH munkabérszámlás 1 / EBH munkabérszámlára

Részletesebben

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: NOVEMBER 19-től)

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: NOVEMBER 19-től) .1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: 2016. NOVEMBER 19-től) 2016. november 19. napjától befogadott hitelkérelmek Megnevezés EBH munkabérszámlás 1 / EBH munkabérszámlára

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T A KIFÜGGESZTÉS HELYÉN IGÉNYELHETŐ AZ OTP BANK NYRT ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK FELTÉTELEI hitel, és költség tételeiről Hatályos 2015. november

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül*

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci kamatozású lakáscélú

Részletesebben

Érvényben: március 15-től

Érvényben: március 15-től TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítő Hitel II. termékről Érvényben: 2014. március 15-től A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T A KIFÜGGESZTÉS HELYÉN IGÉNYELHETŐ AZ OTP BANK NYRT ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK FELTÉTELEI hitel, és költség tételeiről Hatályos 2015. június

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00%

,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00% H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FÉSZEKRAKÓ ÉS KÖZALKALMAZOTTI SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK Feltételeiről Közzététel: 2016. április 15. Hatályos 2016. április 18. (Jelen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató. Gyűjtőszámlahitelre (GYSZH) vonatkozóan /magánszemélyek részére/

Kondíciós lista és Terméktájékoztató. Gyűjtőszámlahitelre (GYSZH) vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Kondíciós lista és Terméktájékoztató Gyűjtőszámlahitelre (GYSZH) vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. Kamatok, díjak, költségek Éves ügyleti kamat (változó) (referencia kamat + kamatfelár): 1 Futamidő:

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben