Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére"

Átírás

1 Tájékoztató ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére Hasznos információk ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő lízingdíjfizetésről és a gyűjtőszámla hitelről november Pontosan mit jelent a gyűjtőszámlahitel? 2012 áprilisától lehetővé vált az új árfolyamvédelmi rendszerbe történő belépés a gyűjtőszámlahitel igénybe vételével. Az új árfolyamgát biztosítja, hogy a lízingbevevők a lízingdíjat 60 hónapig vagy amennyiben az korábbi időpontra esik a deviza alapú lízingszerződés végső lejáratának időpontjáig, rögzített árfolyamon fizessék meg az alábbiak szerint: svájci frank esetén a 180 HUF/CHF, euró esetén a 250 HUF/EUR, japán jen esetén a 2,50 HUF/JPY. A havonta fizetendő lízingdíj két részből áll: a tőkehányad, mely a lízingtartozás tőkeösszegének visszafizetésére szolgál, a kamat-hányad, mely a lízingtartozásra fizetett kamatot jelenti. A napi árfolyamon számított (eredeti) és a rögzített árfolyamon megfizetett lízingdíj különbözetéből eredő tartozás tőkehányada gyűjtőszámlára kerül. A lízingdíj különbözet kamathányadát az ügyfélnek nem kell megfizetnie. Vagyis az nem halmozódik a gyűjtőszámlán. A gyűjtőszámlán halmozódott összeget nem kell törleszteni a rögzített árfolyamú időszak alatt. A gyűjtőszámlán felhalmozódott összeget a rögzített időszak lejártát követően kamataival együtt kell megfizetni havi részletekben a deviza alapú lízingszerződés végső lejáratának időpontjáig. A rögzített árfolyamú időszak alatt, ha a deviza alapú lízing szerint aktuális lízingdíj beszedésekor a napi árfolyam meghaladja a legmagasabb árfolyamot, akkor a lízingdíj napi árfolyamon és legmagasabb árfolyamon számított különbségét a Magyar Állam fizeti meg az Ügyfél helyett. A törvény értelmében a legmagasabb árfolyamok a következők: svájci frank esetén a 270 HUF/CHF, euró esetén a 340 HUF/EUR, japán jen esetén a 3,30 HUF/JPY A gyűjtőszámlahitel igénybe vételével összefüggésben a Lízingbeadó az adóssal szemben díjat, költséget nem számít fel. 1

2 2. Hol lehet a gyűjtőszámlahitelt igényelni? A hitelkérelmet a lízingbevevő lakóhelye szerint illetékes, ingatlanhitelezéssel foglalkozó OTP Bankfiókban lehet benyújtani. 3. Mekkora kamatot kell fizetni a gyűjtőszámlahitel után? a. a rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt a kamatperiódus kezdő időpontjával érintett hónap 01. napján érvényes 3 havi BUBOR, amely háromhavonta tőkésítésre kerül, b. a rögzített árfolyam alkalmazási időszakot követően 3 havi BUBOR+ kamatfelár (a 3 havi BUBOR 3 havonta, a lízingszerződés kamatperiódusával megegyező napon - amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt követő napon - kerül meghatározásra), amelyet havonta törleszteni kell. A kamatfelár mértékét, amely a kapcsolódó lízingszerződés céljával azonos célra nyújtott forint alapú lízingre meghatározott piaci kamat mértékével egyezik meg, a Lízingbeadó a mindenkor hatályos Hirdetményében teszi közzé. A gyűjtőszámlahitelt a rögzített árfolyam időszak után kell elkezdeni törleszteni. A törlesztés mértéke nem lehet nagyobb, mint a kapcsolódó lízingszerződés szerinti utolsó havi lízingdíj 15%- a, hogy az adósok ne szenvedjenek el drasztikus törlesztőrészlet-növekedést. Amennyiben a számítások alapján ez magasabb volna, mint 15 százalék, úgy a gyűjtőszámlahitel törlesztésének futamidejét meg kell hosszabbítani. 4. Meddig lehet igényelni a gyűjtőszámlahitelt? Az új feltételű gyűjtőszámlahitelek a november 9-én hatályba lépett évi CLXXIII. törvény alapján április 01-tól határozatlan ideig igényelhetők. 5. Milyen jogszabályok vonatkoznak a gyűjtőszámlahitelre (rögzített árfolyamú törlesztésre)? A április 1-től érvényes konstrukciót az alábbi jogszabályok írják le: évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 57/2012. (III.30.) Korm. rendelet (a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról) 6. Ki élhet a gyűjtőszámlahitel lehetőségével? Minden Magyarországon élő magánszemély, akinek élő, érvényes ingatlanfedezetű deviza alapú lízingszerződése van svájci frankban, euróban, vagy japán jenben, és azt forintban törleszti. Valamint ha: a deviza alapú lízingszerződés tárgyát képező ingatlanon nincs végrehajtás, és/vagy nem szerepel elintézetlen széljegy a tulajdoni lapon, és deviza alapú lízingszerződésen nincs folyamatban szerződésmódosítás 7. Miben jelent segítséget az árfolyamrögzítés? 2

3 A rögzített árfolyammal a lízingdíjak törlesztése kiszámíthatóbbá válik. Magas árfolyam mellett az árfolyamkülönbséget nem kell azonnal megfizetni, a lízingdíj tőke részére eső árfolyamkülönbözet a gyűjtőszámlán gyűlik. A kamat-hányad árfolyamkülönbözetét nem kell megfizetni, azt a lízingcégek és az állam átvállalják. A rögzítettnél tartósan alacsonyabb árfolyam csökkenti a gyűjtőszámlahitel összegét, de hosszú távon a törlesztőrészlete is alacsonyabb lehet, ha az alacsony árfolyam fennmarad. A gyűjtőszámlahitelt forintban nyújtjuk, így annak nincs árfolyamkockázata. 8. Mit érdemes megfontolni a döntés előtt? Az árfolyamrögzítés időszaka alatt a gyűjtőszámlán felhalmozódott árfolyamkülönbözet lényegében további hitelfelvételt jelent, amelyet a rögzítési időszakot követően kamatokkal együtt, havi részletekben, a deviza alapú lízing törlesztése mellett kell teljesíteni. Így az együttes törlesztési kötelezettség meghaladhatja a jelenlegi szintet is. A rögzített árfolyamú időszak után a gyűjtőszámlahitel kamata piaci kamatozásúvá válik. A gyűjtőszámla-hitelnek nincs árfolyamkockázata, viszont kamatkockázata van. Jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján nincs lehetőség a szerződésmódosításra a gyűjtőszámlahitel igénybevételét követően (későbbiekben ez előnyösen változhat). A gyűjtőszámlahitel vagy a deviza alapú lízing egyenként nem végtörleszthető, azok csak együttesen fizethetők vissza a lejárat előtt, és nem a rögzített árfolyamon. 9. Milyen egyéb következményei lehetnek, ha valaki él a gyűjtőszámlahitel lehetőségével? Egyes kivételektől eltekintve nem szüntetheti meg a gyűjtőszámlahitel rögzített árfolyam alkalmazási időszakot, erre leghamarabb a rögzített árfolyam időszak kezdete után 36 hónappal lesz lehetősége. 10. Mi történik késedelmes lízindíjfizetés esetén, ha nem tudja az ügyfél időben fizetni a rögzített árfolyamú lízingdíjakat sem? Ha az ügyfél 180 napot meghaladó késedelembe esik, akkor mind a deviza alapú lízingszerződés, mind a gyűjtőszámlahitel felmondásra kerül. Amennyiben a fedezetül szolgáló ingatlanon harmadik személy általi végrehajtás indul el, akkor mind a deviza alapú lízingszerződés, mind a gyűjtőszámlahitel felmondásra kerül. 3

4 Vagyis például, ha közműdíj tartozása miatt a lízingszerződésben érintett ingatlanra végrehajtás kezdődik, akkor mind a lízingszerződés, mind a gyűjtőszámla hitel-keretszerződés felmondásra kerül. A felmondással kapcsolatos költségek az ügyfelet terhelik. 11. Mi történik, ha valaki nem valós adatokat közöl a hiteligénylésnél? Ha a későbbiek során megállapítást nyer, hogy a háztartás bármely tagja a gyűjtőszámlahitel igénylése során hamisított, valótlan tartalmú iratokkal, nyilatkozatokkal megtévesztette a Lízingbeadót, az ügyfeleknek a kezesség beváltásakor kifizetett összeg 150 %-át kell megfizetniük. 12. Az árfolyammozgás kiszámíthatatlan. Mi történik, ha újabb drasztikus változások következnek be? Az árfolyamrögzítéssel kombinált gyűjtőszámlahitel esetében a jogszabály maximális árfolyamokat is meghatároz. A legmagasabb árfolyam fölötti árfolyamkockázatokat az állam viseli, az ebből adódó költségeket a költségvetésből fizetik meg. Ennek megfelelően a gyűjtőszámlán halmozódó (az árfolyamkülönbségtől függő) tartozása akkor sem nőhet kontrollálhatatlan mértékben, ha a devizaárfolyamok jelentősen megnövekednének. Legmagasabb árfolyam: svájci frank esetén 270 HUF/CHF euró esetén 340 HUF/EUR japán jen esetén 330 HUF/100 JPY 13. A Gyűjtőszámla hitel lejártát követően hogyan kell törleszteni? Az eredeti deviza alapú lízingszerződés és a gyűjtőszámlahitel két különböző tartozásnak számít. Vagyis, ha az ügyfél él a gyűjtőszámlahitel adta lehetőséggel és igénybe veszi azt, akkor a rögzített árfolyamú időszak leteltével a lízinget és a hitelt együtt kell törlesztenie. Egyrészt törlesztenie kell majd eredeti deviza alapú lízingjét az akkor aktuális árfolyamon, másrészt törlesztenie kell gyűjtőszámlahitelét, aminek törlesztő részlete nem haladhatja meg a deviza alapú lízing utolsó rögzített árfolyamú havi lízingdíjának 15%-át. 14. Milyen költségei vannak a rögzített árfolyam alkalmazás ideje alatt az eredeti deviza alapú lízingnek, illetve a gyűjtőszámla hitelnek? A gyűjtőszámlahitelnek a rögzített árfolyamú időszak alatt nincs ügyfél által megfizetendő költsége. A gyűjtőszámlán felhalmozódott tartozást a rögzített árfolyamú időszak lejártát követően kell megkezdeni törleszteni. 4

5 Az eredeti deviza alapú lízingnek a rögzített árfolyamú lízingdíjfizetéskor alacsonyabb havi lízingdíjaiban az ügyfél a továbbiakban is ugyanazokat a költségeket fizeti meg a tőke törlesztése mellett, mint korábban, vagyis a kamatot. A gyűjtőszámlahitel a rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt a 3 havi BUBOR-nak megfelelő kamattal kamatozik, amit 3 havonta tőkésítünk. A rögzített árfolyam alkalmazási időszakot követően a gyűjtőszámlahitel kamata a kapcsolódó deviza alapú lízing céljával azonos célra nyújtott forint alapú lízingre meghatározott piaci kamat mértékével azonos, 3 havi BUBOR + kamatfelár. 15. Lehet-e előtörleszteni, végtörleszteni akkor, ha az ügyfél belépett a rögzített árfolyamú konstrukcióba? Gyűjtőszámlahitelre előtörlesztés nem teljesíthető. Gyűjtőszámlahitel végtörlesztése csak a kapcsolódó deviza alapú lízingszerződés végtörlesztésével egyidejűleg tehető meg. A végtörlesztési szándékot a Lízingbeadó felé írásban jelezni kell. 16. Milyen költségeket kell megfizetni a gyűjtőszámlahitellel kapcsolatban? Alapértelmezésként minden, az eredeti deviza alapú lízinggel kapcsolatos, eddig is meglévő díjat meg kell fizetni, ugyanakkor a rögzített árfolyam miatt a mainál alacsonyabb árfolyamon amíg a rögzített árfolyamú időszak tart. Az árfolyamkülönbségből adódóan egy olyan költség van, amely nem növeli a gyűjtőszámlahitelt, vagyis később sem kell megfizetni: a gyűjtőszámlát csak a tőkére vetített árfolyamkülönbség növeli, a kamat-hányadban mutatkozó árfolyamkülönbség nem. Vagyis a gyűjtőszámlahitelt (az itt halmozódó tartozását) nem növeli a kamat-hányadban mutatkozó árfolyamkülönbség. Amennyiben valaki a közszolgálatban dolgozik, lehetősége van kamattámogatást kérni a gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatára (ld: 3-as pont). 17. Mi történik akkor, ha az aktuális deviza árfolyam alacsonyabb, mint a rögzített árfolyam? Ha az aktuális árfolyam a rögzített árfolyamnál alacsonyabb, az ügyfél továbbra is a rögzített árfolyamon fizet, de az így keletkezett árfolyamnyereség a gyűjtőszámlahitel egyenlegét csökkenti. Egészen addig, amíg a gyűjtőszámlahitel tőke és kamattartozása teljes kiegyenlítésre nem kerül. Ha ez megtörténik az alacsony árfolyam fennmaradása miatt, akkor ezt követően a rögzítettnél alacsonyabb aktuális árfolyammal számolt lízingdíjat kell majd megfizetni. Ha az árfolyam újra a rögzített érték felett lesz, akkor az előbbiek szerinti különbözet újra a gyűjtőszámlahitel egyenlegét növeli, miközben az ügyfél újra a rögzített árfolyamon fizetheti tovább lízingdíjtartozását. 5

6 18. Megszüntetheti-e az ügyfél a gyűjtőszámlahitel szerződését? Gyűjtőszámlahitelről történő folyósítás az ügyfél által nem szüntethető meg az első 36 hónapban. A programból csak az eredeti és a gyűjtőszámlahitel együttes végtörlesztésével, vagy 36 hónap után nyilatkozattétellel léphet ki. Ezt követően az annuitás szabályainak megfelelően alakul a fizetési kötelezettség, melyet havonta kell teljesíteni. A lízingdíj meghatározása során figyelembevételre kerül az un. 15%- os szabály (havonta fizetendő törlesztő részlet összege nem haladhatja meg a hiteladós által fizetendő, a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatti utolsó lízingdíjfizetési kötelezettség összegének 15%-át.) 19. Van-e közjegyzői díja a gyűjtőszámlahitel szerződésnek? A gyűjtőszámlahitel szerződést egyoldalú tartozáselismerő közjegyzői okiratba kell foglaltatni, melynek díját a Lízingbeadó fizeti meg az ügyfél helyett. 6

Termékismertető. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel

Termékismertető. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel Termékismertető 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: Magyarország területén lévő természetes személy részére nyújtott, OTP Lakáslízing Zrt.-vel deviza

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

Tájékoztató ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére. 2011. augusztus 24.

Tájékoztató ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére. 2011. augusztus 24. Tájékoztató ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos információk ügyfeleink számára az OTP Bank Adósvédelmi Programjáról és az állami Otthonvédelmi Akciótervről 2011. augusztus 24. Az

Részletesebben

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel

Részletesebben

A devizahitelesek fizetési terhei egy átmeneti időszakra annyiban mérséklődnek, hogy

A devizahitelesek fizetési terhei egy átmeneti időszakra annyiban mérséklődnek, hogy Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvényről A korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről 2014. december 7. napján hatályba lépett Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. október 09. Hatályos: 2014. október 09. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES KAMATMÉRTÉK

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat.

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat. Ügyfél-tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról és a közszférában dolgozók kamattámogatásáról (gyűjtőszámlahitel és közszféra kamattámogatás) A kormány és a bankszövetség

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12.

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12. Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról

Tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról Tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011.

Részletesebben

PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1149 Budapest, Róna u. 120-122. www.pestihitel.hu

PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1149 Budapest, Róna u. 120-122. www.pestihitel.hu ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti árfolyamrögzítésrıl és a győjtıszámla-hitelrıl

Részletesebben

http://www.pszaf.hu/print/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek/fizet...

http://www.pszaf.hu/print/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek/fizet... Page 1 of 5 Nyomtatás Tájékoztató fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére Ahogy a törlesztési problémák ügyfelenként és családonként eltérőek, úgy az e problémák kezelésére szolgáló adósságrendező

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap Gyűjtőszámlahitel Adatszolgáltató lap Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz az adóstárs(ak)ról, akik az

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 08. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES KAMATMÉRTÉK Jegybanki alapkamat

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám:897565 amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA A hirdetmény kiegészítés visszavonásig érvényes Az UniCredit Bank Zrt. a fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződések kapcsán az alábbi lehetőségeket

Részletesebben

Törlesztés. Az új árfolyamrögzítési lehetőség lényege

Törlesztés. Az új árfolyamrögzítési lehetőség lényege 1 A hazai lakosság nagy része az elmúlt évek során kénytelen volt szembesülni a devizaárfolyamok vál to zá sának negatív következményeivel. A hitelintézetek és a kormányzat közösen kidolgozott programjai

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (2014. február 25-től hatályos állapot) Az Országgyűlés a korábbi időszak

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN 1. Ki számít a forintosítási törvény szerint fogyasztónak? (12.19.) A törvény értelmében fogyasztó az a magánszemély, aki nem üzleti, gazdasági célból

Részletesebben

a Kormány részére az egyházi devizakölcsönökről

a Kormány részére az egyházi devizakölcsönökről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE J E L E N T É S a Kormány részére az egyházi devizakölcsönökről Budapest, 2013. február 2 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályba lépés napja: Az Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő adott követelés átruházásának napja 2

HIRDETMÉNY. Hatályba lépés napja: Az Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő adott követelés átruházásának napja 2 HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a 2012.

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.február 1. 1. TakarékPont Személyi Kölcsön kondíciói:

Részletesebben

információs füzet - törlesztéskönnyítési módszerekről - fontos! Kedves Ügyfelünk!

információs füzet - törlesztéskönnyítési módszerekről - fontos! Kedves Ügyfelünk! K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu információs füzet - törlesztéskönnyítési módszerekről - Kedves Ügyfelünk!

Részletesebben

Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről

Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről I. Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: címe:. 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1. A jelzáloghitel felhasználási célja

Részletesebben