TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról"

Átírás

1 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel küzdő, a takarékszövetkezettel együttműködő fogyasztó ügyfelei részére az alábbi megoldási lehetőségeket kínálja fel: A FIZETÉSI PROBLÉMÁK KEZELÉSÉRE MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK 1. Törlesztőrészlet átmeneti csökkentése, a futamidő módosítása nélkül Ebben az esetben Önnek lehetősége van arra, hogy egy átmeneti de legfeljebb 6 hónapos időszak alatt a jelenleginél alacsonyabb törlesztőrészletet fizessen. A futamidő nem módosul, emiatt azonban a törlesztés csökkentés idejének lejártát követően a jelenleginél magasabb törlesztőrészlet adódik. Ennek oka, hogy a könnyített időszakban meg nem fizetett kamatot és tőkét a hátralévő futamidőben kell törleszteni. Javasoljuk, hogy a kérelem benyújtásakor az is vegye fontolóra, hogy a könnyített időszak lejártát követően a magasabb törlesztést is el fogja-e bírni. 2. Törlesztés átmeneti szüneteltetése, a futamidő módosítása nélkül Ebben az esetben Önnek lehetősége van arra, hogy a könnyített időszakban ami legfeljebb 6 hónap lehet szünetel a törlesztés. A futamidő nem módosul, emiatt azonban a törlesztés csökkentés idejének lejártát követően a jelenleginél magasabb törlesztőrészlet adódik. Ennek oka, hogy a könnyített időszakban meg nem fizetett kamatot és tőkét a hátralévő futamidőben kell törleszteni. Javasoljuk, hogy a kérelem benyújtásakor az is vegye fontolóra, hogy a könnyített időszak lejártát követően a magasabb törlesztést is el fogja-e bírni. 3. Törlesztőrészlet csökkentése, a futamidő módosításával Ebben az esetben hitelének visszafizetésére hosszabb idő áll rendelkezésre, így csökkenthető a havi törlesztési teher. A törlesztőrészlet csökkentésének mértéke függ attól, hogy Ön mennyi ideje törleszti már a hitelét, és milyen mértékű hosszabbítást kér. Felhívjuk figyelmét, hogy a futamidő meghosszabbítása esetén a törlesztőrészlet nem csökken azzal arányosan, tekintettel arra, hogy a hosszabb futamidő miatt a fizetendő hiteldíj is megnövekszik. 1

2 4. Törlesztés átmeneti szüneteltetése, a futamidő módosításával Ebben az esetben hitelének visszafizetésére hosszabb idő áll rendelkezésre, így csökkenthető a havi törlesztési teher. A törlesztőrészlet csökkentésének mértéke függ attól, hogy Ön mennyi ideje törleszti már a hitelét, és milyen mértékű hosszabbítást kér. Felhívjuk figyelmét, hogy a futamidő meghosszabbítása esetén a törlesztőrészlet nem csökken azzal arányosan, tekintettel arra, hogy a hosszabb futamidő miatt a fizetendő hiteldíj is megnövekszik. A könnyített időszakban ami legfeljebb 6 hónap lehet szünetel a törlesztés, majd a törlesztés szüneteltetésének lejártát követően kerül sor az új törlesztőrészlet megállapítására. 5. Hitelek összevonása a havi törlesztőterhek mérséklése érdekében Önnek arra is lehetősége van, hogy a Nemesnádudvar ésvidéke Takarékszövetkezetnél, és más hitelintézeteknél fennálló hiteleit egyetlen, jelzálog típusú hitellel váltsa ki, mellyel csökkentheti havi törlesztő-terheit. Jelen tájékoztató ajánlattételnek nem minősül, továbbá a fent leírtak feltétele, hogy Ön megfeleljen a jelzálog típusú hitel külön terméktájékoztatóban ismertetett igénybevételi feltételinek. 6. Devizakölcsön törlesztési árfolyamának rögzítése (Gyűjtőszámlahitel) A korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult társadalmi szintű probléma kezelése, az egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatásának átmeneti tompítása és ezzel a devizakölcsönnel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele érdekében az Országgyűlés megalkotta a évi LXXV. törvényt, amely meghatározza az úgynevezett gyűjtőszámlahitel igénylésének feltételeit től pedig hatályba lépett az 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról (a továbbiakban: Rendelet) Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötését azon természetes személy hiteladós kezdeményezheti, akinek a Takarékszövetkezettel szemben CHF vagy EUR alapú devizakölcsön tartozása áll fenn. A gyűjtőszámlahitel hitelkeret-szerződés megkötését a hiteladós május 31-ig írásban kezdeményezheti a Takarékszövetkezetnél, ha legkésőbb a gyűjtőszámlahitel első folyósításáig megfelel a következő feltételeknek: a. a hiteladós devizakölcsönből származó fizetési késedelme nem haladja meg 90 napot b. a hiteladós nem áll fizetéskönnyítő program hatálya alatt, illetve az ilyen programban való részvételét legkésőbb a rögzített árfolyam alkalmazási időszak kezdő időpontjára megszünteti, 2

3 c. a devizakölcsönnek a folyósításkor alkalmazott árfolyamon számított forint összege nem haladta meg a 20 millió forintot, d. amennyiben a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlant a Takarékszövetkezeten kívül más pénzügyi intézmény által alapított jelzálogjog is terhel, e zálogjog által biztosított valamennyi követelés tekintetében nem áll fenn 90 napot meghaladó késedelem az érintett pénzintézetek által kiadott igazolás alapján, amely igazolást az Adós köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani és e. a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanra vezetett végrehajtás nincs folyamatban, melyet 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lappal kell igazolni, amit az Adós köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsájtani. A Takarékszövetkezet a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt svájci frank esetén 180 HUF/CHF, euró esetén pedig 250 HUF/EUR, árfolyamot alkalmaz. A rögzített árfolyam alkalmazási időszaka: a. kezdő időpontja a felek által kötött, a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerződés alapján a hiteladós által tett, közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat Takarékszövetkezet részére történő átadása időpontját követő, a devizakölcsön törlesztésére vonatkozó soron következő második törlesztési esedékességi nap, b. záró időpontja a kezdő időponttól számított 60 hónap vagy amennyiben az korábbi időpontra esik a devizakölcsön végső lejáratának időpontja, de legkésőbb június 30. napját megelőző utolsó törlesztés esedékességi napja, amennyiben a hiteladós devizakölcsönből eredő a rögzített árfolyam figyelembevételével fennálló tartozása megfizetésével 90 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a késedelem 91. napja, amennyiben pedig a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt a devizakölcsönt és a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést a hitelező felmondta, a felmondás napja. Az Adós és a Takarékszövetkezet között előtt megkötött gyűjtőszámlahitelszerződés törvény erejénél fogva történő módosulása esetén a 60 hónap től számítandó. A gyűjtőszámlahitel igénybevételének előnye, hogy o a rögzített árfolyam alkalmazásának időszaka alatt a szerződéses törlesztő részletnél alacsonyabb törlesztő részletet kell fizetni o csak a napi árfolyamon számított (eredeti) és a rögzített árfolyamon megfizetett részlet különbözetének tőkerésze és esetleges késedelmi kamatrésze kerül az ügyfél tartozását képező gyűjtőszámlahitelre. A törlesztő részlet különbözetének hiteldíj-hányadát (vagyis kamat és esetleges kamatszerű kezelési költség részét) az ügyfélnek nem kell megfizetni. o A közszférában dolgozók - a Rendeletnek való megfelelés esetében a gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatának megfizetéséhez kamattámogatást 3

4 vehetnek igénybe, illetve élhetnek a közszférában dolgozók vissza nem térítendő támogatásával. hátránya, hogy a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt az előbb említett törlesztő részlet különbözet havonta növeli a gyűjtőszámlán lévő tartozást. Az így összegyűlt tartozást a rögzítés időszakát követően havi törlesztő részletekben kell visszafizetni, és ekkortól már az eredeti devizahitel törlesztő részleteit is a szerződés szerinti összegben kell teljesíteni. A gyűjtőszámlahitel igénybevételére vonatkozóan a természetes személyek részére nyújtott devizakölcsönökkel kapcsolatos gyűjtőszámlahitelekhez készített Általános Szerződési Feltételek nyújtanak bővebb tájékoztatást. 7. A fizetési kötelezettségüket tartósan nem teljesítő devizakölcsön-adósok Devizakölcsön-szerződése alapján fennálló fizetési kötelezettségének forint hitelre váltása a évi LXXV. törvény 10/A. -ában foglaltak szerint A Takarékszövetkezet köteles augusztus 31. napjáig az Adóssal kötött és fel nem mondott devizakölcsön-szerződés alapján fennálló, vagy abból eredő teljes követelést a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett, május 15. és június 15. között irányadó középárfolyamok átlagán forintban fennálló követelésre átváltani, ha a) a forintban fennálló követelésre történő átváltásra korábban még nem került sor, b) a devizakölcsön-szerződés megkötésekor a fedezetül szolgáló (a kölcsönszerződés alapján jelzáloggal terhelt) ingatlan, több ingatlan esetén az ingatlanok együttes értéke nem haladta meg a 20 millió forintot, c) a követelésből legalább 78 ezer forint összegű esedékessé vált rész tekintetében az Adós késedelme szeptember 30-án már meghaladta a kilencven napot, és azóta is folyamatosan fennáll, d) a devizakölcsön-szerződés alapján jelzáloggal terhelt ingatlanra, több ingatlan esetén egyik ingatlanra sincs az ingatlan-nyilvántartásban végrehajtási jog bejegyezve, és e) a hiteladós a Takarékszövetkezet részére május 15-ig írásban nyilatkozik arról, hogy a késedelembe esésének oka a fizetőképességében beállott jelentős, igazolható romlás volt. A Takarékszövetkezet köteles a forintra történő átváltás napján a fennálló, értékvesztés, illetve céltartalék figyelembe vétele nélkül megállapított követelése ideértve különösen a már esedékessé vált kamatot, költséget és díjat is értékének 25%-ét elengedni. A forintra történő átváltással, valamint a követelés 25%-ának elengedésével összefüggésben a Takarékszövetkezet az Adóssal szemben díjat, költséget nem számíthat fel. A fizetési kötelezettségüket tartósan nem teljesítő devizakölcsön-adósok devizakölcsönszerződése alapján fennálló fizetési kötelezettségének (a évi LXXV. törvény 10/A. - ában foglaltak szerinti) forint hitelre váltásával kapcsolatosan a Fogyasztók részére nyújtandó hitelekhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek nyújtanak bővebb tájékoztatást. 4

5 8. Deviza alapú hitelek esetében további megoldási lehetőségek: A hitel végtörlesztése díjmentesen, amelyre lehetőség van forintban illetve a hitel átváltása A hitel átváltása forint alapú hitellé Előnye, hogy az árfolyamkockázat megszűnik Hátránya: előfordulhat, hogy még az árfolyam emelkedése ellenére is alacsonyabb marad a deviza alapú hitel törlesztő részlete, mint a forint alapúé! Milyen dokumentumokat kell csatolnia? Az igényelt fizetési könnyítésre vonatkozó kérelem Adós, adóstárs, és az esetleges készfizető kezes személyazonosságát és lakcímét igazoló okirata A Takarékszövetkezet szükség esetén a további dokumentumok benyújtását kérheti: alkalmazottak esetén: munkáltatói igazolás nyugdíjasok esetén: nyugdíjas igazolvány, nyugdíjszelvény egyéni vállalkozók esetén: APEH jövedelemigazolás legutolsó havi bankszámlakivonat (más banknál vezetett bankszámla esetén ) a megváltozott életkörülményt igazoló dokumentumok (pl. Munkaügyi Központ által kiadott igazolás, munkaszerződés módosítás, táppénzpapír, orvosi igazolás, halotti anyakönyvi kivonat) az igényelt fizetési könnyítés lehetőséghez kapcsolódó egyéb dokumentumok A módosítások díjmentesen kérhetők! Kérjük, forduljon bizalommal Takarékszövetkezetünk munkatársaihoz, amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen kérdése merül fel! Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet 5

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (2014. február 25-től hatályos állapot) Az Országgyűlés a korábbi időszak

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben

a Kormány részére az egyházi devizakölcsönökről

a Kormány részére az egyházi devizakölcsönökről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE J E L E N T É S a Kormány részére az egyházi devizakölcsönökről Budapest, 2013. február 2 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról

Tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról Tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011.

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám:897565 amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2011. június 28., kedd

MAGYAR KÖZLÖNY. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2011. június 28., kedd MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2011. június 28., kedd 71. szám Tar ta lom jegy zék 2011. évi LXXV. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl

Részletesebben

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat.

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat. Ügyfél-tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról és a közszférában dolgozók kamattámogatásáról (gyűjtőszámlahitel és közszféra kamattámogatás) A kormány és a bankszövetség

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről Érvényes: 2015. január 1-től Közzététel: 2014. december 30. FIÓKJAINK

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az olyan,

Részletesebben

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Hartai Takarékszövetkezet kiemelten a fizetési nehézségekkel küzdő, a takarékszövetkezettel együttműködő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Bank célja, hogy a hiteltörlesztésükben nehézségekkel küzdő ügyfeleinek

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ ÁSZF-015/2015.01.26/002-SZ/86/5 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ Hatálybalépés napja: 2015. július 1. ( ÖKO -lakáshitel, Célegyenesben

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40400800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK: Új promóció bevezetése Kapcsolódó

Részletesebben

Törlesztés. Az új árfolyamrögzítési lehetőség lényege

Törlesztés. Az új árfolyamrögzítési lehetőség lényege 1 A hazai lakosság nagy része az elmúlt évek során kénytelen volt szembesülni a devizaárfolyamok vál to zá sának negatív következményeivel. A hitelintézetek és a kormányzat közösen kidolgozott programjai

Részletesebben

A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK

A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Hatályos: 2010.11.27. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 2 II. Dologi fedezet nélkül nyújtott Standard forint személyi kölcsön...

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató II. a Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásainak hatásairól

Ügyféltájékoztató II. a Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásainak hatásairól ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÁTHIDALÓ MEGOLDÁSOKRÓL SZÁMPÉLDÁKKAL A Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásai hatásainak számszerű bemutatása Bevezető: A lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2014. március 15. A jelen

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Ingatlanlízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek

Részletesebben